Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 13 Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä NIMIKE KELPOISUUSEHTO HUOM Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja Apulaisylifyysikko Apulaisylihammaslääkäri (v) Apulaisylikemisti Apulaisylilääkäri (v) Arkistointisihteeri Arkistonhoitaja Arkistopalvelupäällikkö Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus esimiestehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto tai alempi korkeakouluasteen tutkinto taikka alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan tehtävistä asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalafyysikon pätevyys ja alansa tohtorin tutkinto tai arvo hammaslääkärin tehtävissä sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa ylihammaslääkärin kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja apulaisylihammaslääkärin kelpoisuutena hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo sekä kummaltakin erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalakemistin pätevyys ja alansa tohtorin tutkinto tai arvo lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Hallinnolliselta apulaisylilääkäriltä vaaditaan lisäksi riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä tai hallinnon pätevyys. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Mikäli kysymyksessä on 5-vuoden ajaksi täytettävä määräaikainen apulaisylilääkärin koulutusvirka kelpoisuutena vaaditaan kuitenkin lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. Riittävä käytännön työkokemus Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai aiempi arkistonhoitajan tutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai aiempi arkistonhoitajan tutkinto sekä käytännön kokemusta asiakirjahallinnosta ja Henkilöstöjohto 1 (19)

2 työnjohtotehtävistä Arkistotoimenpäällikkö (v) Arkkitehti arkistoalan koulutus sekä kokemusta arkistotoimen ja tietohallinnon asiantuntijatehtävistä Ylempi korkeakouluasteen arkkitehdin tutkinto ja kokemus suunnittelutehtävistä Henkilöstöjohto 2 (19)

3 Arviointipäällikkö Arviointiylilääkäri (v) Asiakaspalvelujohtaja (v) Asiakaspalvelupäällikkö Asiakkuuspäällikkö Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus Kelpoisuusehtona vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys kliinisellä erikoisalalla ja dosentin pätevyys. riittävä kokemus johtamistehtävistä Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Askartelunohjaaja ATK-kouluttaja ATK-operaattori ATK-päällikkö ATK-pääoperaattori/ Pääoperaattori ATK-pääsuunnittelija ATK-suunnittelija Tietojärjestelmäsuunnittelija Tietoliikennevalvoja Soveltuva alimman korkea-asteen tai keskiasteen tutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus koulutustehtävistä Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys riittävä kokemus tietohallintotehtävistä Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys kokemus tietojenkäsittelystä alan suunnittelutehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja kokemusta tietojenkäsittelyalan suunnittelutehtävistä Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys ATK-tukihenkilö/ mikrotukihenkilö Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys ATK-yhdyshenkilö / ATK-koordinaattori Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys Autonkuljettaja Business controller Controller Elektroniikka-asentaja Riittävä kokemus ja tehtävään soveltuva ajokortti Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus vaativista taloushallinnon tehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelu- ja laskentatoimen tehtävissä Soveltuva keskiasteen tutkinto Henkilöstöjohto 3 (19)

4 Erikoisammattimies Erikoishammaslääkäri (v) Erikoislääkäri (v) Erikoissuunnittelija Erikoistutkija Erikoistuva fyysikko Erikoistuva geneetikko Erikoistuva hammaslääkäri (v) Erikoistuva kemisti Erikoistuva lääkäri (v) Alan ammattitutkinto ja riittävä kokemus ammattialallaan hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoishammaslääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo. lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoislääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. riittävä kokemus suunnittelu- ja tutkimustoiminnasta riittävä kokemus suunnittelu- ja tutkimustoiminnasta Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto tai diplomi-insinöörin tutkinto fysiikka pääaineena Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto perinnöllisyystiede pääaineena. hammaslääkärin tehtävissä. Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto tai diplomi-insinöörin tutkinto kemia pääaineena lääkärin tehtävissä. Uusi nimike Erikoistuva mikrobiologi Erityislastentarhanopettaja Farmanomi Farmaseutti Fysiologiainsinööri Fysioterapeutti Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto mikrobiologia tai biologia pääaineena. Erityislastentarhaopettajan tai erityisopettajan tutkinto erityislastentarhaopettajan opintosuunnalta Lääkealan perustutkinnon mukainen farmanomin tai lääketeknikon tutkinto laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys riittävä kokemus ammatti (559/94) mukainen laillistus Uusi nimike Henkilöstöjohto 4 (19)

5 Fyysikko T ja V (1) asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalafyysikon pätevyys Group controller Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus konsernilaskennan tehtävissä Hallinnollinen apulaisylilääkäri (v) lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Hallinnolliselta apulaisylilääkäriltä vaaditaan lisäksi riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä tai hallinnon pätevyys. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Mikäli kysymyksessä on 5-vuoden ajaksi täytettävä määräaikainen apulaisylilääkärin koulutusvirka kelpoisuutena vaaditaan kuitenkin lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. Hallintojohtaja (v) Hallintolakimies (v) Hallintopäällikkö (v) Hallintoylihoitaja (v) Hallintoylilääkäri (v) Hammashoitaja Hammashuoltaja Hankesuunnittelija Hankintalakimies Hankintapäällikkö Hankintasihteeri riittävä kokemus johtamistehtävistä Oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä riittävä kokemus johtamistehtävistä Tohtorin tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja kokemus hallintotehtävistä lääkärin tehtävissä sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja erikoislääkärin pätevyys jollakin kliinisen lääketieteen erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä tai hallinnon pätevyys. (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen laillistus Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto sekä kokemusta julkisista hankinnoista Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus hankintatehtävistä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus taikka alan näyttötutkinto. Henkilöstöjohto 5 (19)

6 Henkilöstöasiainhoitaja Henkilöstöassistentti Henkilöstöjohtaja (v) Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus taikka riittävä käytännön työkokemus ammatti. Soveltuva korkeakoulu- tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus johdon sihteerin tehtävissä riittävä kokemus henkilöstöhallinnossa ja johtamistehtävissä Henkilöstön kehittämispäällikkö Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus henkilöstön kehittämistehtävissä Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöresurssipäällikkö (v) Henkilöstösihteeri Henkilöstösuunnittelija kokemus henkilöstöhallinnon tehtävistä riittävä henkilöstöhallinnon kokemus Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus henkilöstöasioiden hoidosta kokemus suunnittelutehtävissä Henkilöstösuunnittelupäällikkö Hevosenhoitaja Hovimestari Huoltoinsinööri Huoltomestari Huoltomies Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan suunnittelutehtävissä Riittävä kokemus alan tehtävistä alan tehtävistä Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Huoltopalvelujohtaja (v) Huoltopäällikkö riittävä kokemus tulosyksikön johtamisesta Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Hygieniahoitaja Investointijohtaja (v) Isännöitsijä (559/94) mukainen laillistus Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, riittävä kokemus investointisuunnittelussa sekä johtamistehtävissä. Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai ylemmän keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus isännöintitehtävistä IT-kehitysjohtaja (v) riittävä kokemus sekä johtamis- että it-alan tehtävistä Henkilöstöjohto 6 (19)

7 Jalkaterapeutti Jalkojenhoitaja Johdon assistentti (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva korkeakoulu- tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus vaativista johdon sihteerin tehtävistä Uusi nimike Johdon sihteeri Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen ammattitutkinto tai näitä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys Johtajaylilääkäri (v) Johtava farmaseutti Johtava lääkäri (v) Johtava proviisori (v) Johtava psykologi Johtava puheterapeutti Johtava sosiaalityöntekijä Kelpoisuutena virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja erikoislääkärin pätevyys jollakin kliinisen lääketieteen erikoisalalla sekä riittävä kokemus sairaanhoidon hallinto- ja johtotehtävissä. laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä sekä sairaalafarmasiassa lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. laissa (559/94) säädetty laillistetun proviisorin pätevyys, riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä sekä sairaalafarmasiassa laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä Laissa 272/2005 määritelty sosiaalityöntekijän kelpoisuus Henkilöstöjohto 7 (19)

8 Johtava työterveyshoitaja Johtava työterveyslääkäri (v) Johtava ylihoitaja (v) Johtava ylilääkäri (v) Järjestelmäsihteeri Kahvionhoitaja Kampaaja Kassanhoitaja Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja kokemusta hallinnon tai lähijohdontehtävistä lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys työterveyshuollon erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Terveystieteiden maisterin tai vastaava aikaisempi korkea-asteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja kokemusta terveydenhuoltoalan hallinnon tehtävissä sekä riittävä kokemus johtamistehtävissä. lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Soveltuva korkeakoulu- tai tutkinto ja riittävä tietojärjestelmätuntemus ja kokemus Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus Kehittämisjohtaja (v) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, vahvaa kokemusta ja näyttöä organisaation ja toiminnan kehittämisestä sekä johtamiskokemusta Kehittämispäällikkö Kehitysvammaistenhoitaja Keittiömestari Kemisti Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus suunnittelu-, kehittämis- ja projektinjohtotehtävissä Soveltuva alempi korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalakemistin pätevyys Keskusvarastonhoitaja Kielenkääntäjä Soveltuva keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, suomen ja ruotsin kielen täydellinen suullinen ja kirjallinen taito sekä yhden vieraan kielen taito ja kokemusta hallinnollisten asiakirjojen kääntämisestä Henkilöstöjohto 8 (19)

9 Kiinteistöpäällikkö Kirjanpitopäällikkö Kirjanpitäjä Kirjastonhoitaja Kliininen asiantuntija, hoitotyö Kliininen opettaja, hoitotyö Klinikkaryhmän johtaja (v) Kokki Koneasentaja Koulutuspäällikkö Koulutussihteeri Koulutussuunnittelija Koulutusylilääkäri (v) Kuljetuspäällikkö Kuntohoitaja Kuntoutusohjaaja Kuntoutussihteeri Kuulontutkija Soveltuva alempi korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus kirjanpidon tehtävistä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus kokemus alan tehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus laissa (559/94) säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja lisäksi lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo sekä lisäksi riittävä kokemus johtamistehtävissä Alan ammattikoulutus ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto kokemusta henkilöstön kehittämisestä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus kokemus koulutustehtävistä lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin ja dosentin pätevyys ja riittävä kokemus tehtävä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto Soveltuva alempi korkeakouluasteen tai keskiasteen tutkinto Kelpoisuusehdon tarkistus Henkilöstöjohto 9 (19)

10 Kuvataideterapeutti Kylvettäjä Kätilö Käyttöpäällikkö Laatupäällikkö (v) Laboraattori Laboratorioinsinööri Kuvataideterapeutin koulutus tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) nojalla hyväksytty koulutus Terveydenhuollon ammattihenkiöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, riittävä kokemus hallintotehtävistä sekä erikseen hankittu koulutus laatujärjestelmistä ja laadunohjauksesta käytännön kokemusta toimi Soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Laboratoriomekaanikko Soveltuva keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Laboratoriopäällikkö Laboratoriohoitaja Laborantti kokemusta tieteellisten tutkimusprojektien johdosta (559/94) mukainen laillistus Laborantin tutkinto tai muu soveltuva keskiasteen tutkinto Kelpoisuusehdon tarkistus Laboratorioteknikko Laboratoriovalmistelija Laitoshuoltaja Laitoshuoltopäällikkö Laskentapäällikkö Soveltuva keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus kustannuslaskentatehtävissä Laskentasihteeri Lastenhoitaja Lastentarhanopettaja Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/92) mukainen tutkinto Henkilöstöjohto 10 (19)

11 Leipoja Leipuri Liiketoimintajohtaja (v) Logistiikkapäällikkö Lähetti-vahtimestari Lähihoitaja Lääketyöntekijä Lääkintälaitemekaanikko Lääkintälaiteteknikko Lääkintälaitetyönjohtaja Lääkintävahtimestari Lääkintävahtimestari-sairaankulj ettaja Lääkäri (v) Mielenterveyshoitaja Mielisairaanhoitaja alan tehtävistä Alan ammattitutkinto ja riittävä kokemus Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, kokemusta johtamistehtävistä ja hyvä kokemus julkisesta liiketoiminnasta. Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä sekä johtamistehtävistä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä lääkärin tehtävissä. (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Uusi nimike Musiikkiterapeutti Tehtävään soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto Mykologi Neuropsykologi käytännön kokemusta toimi laissa (559/94) säädetty laillistus ja erikoistumiskoulutus Henkilöstöjohto 11 (19)

12 Nuoriso-ohjaaja Ohjaaja Ohjelmoija Operaattori Optikko Osastofarmaseutti Osastonhammaslääkäri (v) Sosiaalikasvattajan tai nuoriso-ohjaajan taikka muu soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja käytännön kokemus ohjelmointitehtävistä Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto. laissa säädetty (559/94) laillistus laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoishammaslääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo. Osastonhoitaja Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto taikka alemman korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan tehtävistä Osastonlääkäri (v) Osastonsihteeri lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoislääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus taikka alan näyttötutkinto sekä riittävä työkokemus Osastonylilääkäri (v) Osastoryhmän päällikkö lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus johtamistehtävissä. Mikäli johdettavassa osastoryhmässä on pääasiallisesti hoitohenkilöstöä edellytetään lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Ostaja Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai Henkilöstöjohto 12 (19)

13 Ostopäällikkö Palkanlaskentapäällikkö (v) Palkanlaskentasihteeri Palkanlaskija Palkkakirjanpitäjä Palveluesimies Palveluohjaaja Palvelupäällikkö Palvelussuhdejohtaja Palvelussuhdepäällikkö Palvelusuunnittelija Perfuusioteknikko Perintäsihteeri Perushoitaja Potilasasiamies Projektinjohtaja (v) oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus taikka alan näyttötutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus palkkahallinnon tehtävistä Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus palkanlaskenta- ja palkkakirjanpitotehtävistä Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus taikka riittävä käytännön työkokemus palkanlaskentatehtävistä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus palkanlaskentatehtävistä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus (HUS-Desiko) ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto tai toisen asteen erikoisammattitutkinto ja riittävä kokemus riittävä kokemus toimian Oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä kokemus työmarkkina-asiainneuvottelutoiminnassa sekä johtamistehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelutehtävissä Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammattian Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto riittävä kokemus johtamistehtävistä Uusi nimike Henkilöstöjohto 13 (19)

14 Projektipäällikkö Projektisihteeri Projektisuunnittelija Proviisori Psykologi Puhelinpalvelupäällikkö Puhelunvälittäjä Puheterapeutti Puutarhatyöntekijä Puutarhuri Pääkirjanpitäjä Pääsuunnittelija Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja kokemusta projektien johtamisesta Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä kokemus suunnittelutehtävissä laissa (559/94) säädetty laillistetun proviisorin pätevyys laissa (559/94) säädetty laillistus Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä käytännön kokemus toimi sekä työnjohtotehtävistä Riittävä käytännön työkokemus laissa (559/94) säädetty laillistus Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä työkokemus riittävä kokemus suunnittelutehtävistä Rahoituspäällikkö Rahoitussuunnittelija Rakennusammattimies Rakennusmestari Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus rahoitustehtävissä kokemus rahoitustehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Ravintolapäällikkö Ravintolatoimenpäällikkö Ravitsemispäällikkö Ravitsemissuunnittelija Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto kokemus ravintola-alan johtamistehtävissä kokemus alan esimiestehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja laillistus ravitsemisterapeutiksi Ravitsemistyönjohtaja Ravitsemistyöntekijä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai muu alan työnjohdollinen tutkinto Henkilöstöjohto 14 (19)

15 alan tehtävistä Ravitsemussuunnittelija Ravitsemusterapeutti Rekrytoija Rekrytointipäällikkö Riskienhallintapäällikkö Röntgenhoitaja Röntgeninsinööri Röntgenteknikko Sairaala-apteekkari (v) Sairaalageneetikko Sairaalainsinööri Sairaalamikrobiologi Sairaalasolubiologi Sairaanhoitaja Sairaanhoitoalueen johtaja (v) Sisäinen tarkastaja (v) Sosiaalikuraattori Sosiaalityöntekijä Sovellusneuvoja laissa (559/94) säädetty laillistus laissa (559/94) säädetty laillistus Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus rekrytointitehtävissä riittävä kokemus riittävä kokemus riskienhallinnan tehtävistä (559/94) mukainen laillistus Soveltuva alemman tai ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti laissa (559/94) säädetty laillistus ja lääkelaissa (395/87) määrätty laillistetun proviisorin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalageneetikon pätevyys Soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalamikrobiologin pätevyys Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalasolubiologin pätevyys (559/94) mukainen laillistus riittävä kokemus johtamistehtävistä riittävä kokemus tarkastustehtävistä Tehtävään soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto Laissa 272/2005 määritelty sosiaalityöntekijän kelpoisuus Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä käytännön kokemus Uusi nimike Henkilöstöjohto 15 (19)

16 Suuhygienisti (559/94) mukainen laillistus Uusi nimike Suunnittelija Suunnittelupäällikkö (taloushallinto) Suunnittelupäällikkö (tietohallinto) Suunnittelusihteeri Taideterapeutti Talousjohtaja (v) Talouspalvelupäällikkö (v) Talouspäällikkö (v) Taloussihteeri Taloussuunnittelija Tarkastusassistentti Tarkastusjohtaja (v) Tarkastuspäällikkö (v) Teknillinen johtaja (v) Teknologiapäällikkö Tekstinkäsittelijä Tekstinkäsittelypäällikkö Teleasentaja Teleteknikko Tiedottaja Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelutehtävissä riittävä kokemus Soveltuva ylempi korkeakouluasteentutkinto ja riittävä kokemus Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelutehtävistä Kuvataideterapeutin koulutus tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) nojalla hyväksytty koulutus riittävä kokemus sekä johtamistehtävistä kokemus taloushallinnon tehtävissä kokemus taloushallinnon tehtävissä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus kokemus suunnittelutehtävissä Soveltuva korkeakoulu- tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus tarkastustehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus tarkastus- ja johtamistehtävistä riittävä kokemus tarkastustehtävistä riittävä kokemus johtamistehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus sekä alan tehtävistä että johtamistehtävistä Riittävä käytännön työkokemus tai alan näyttötutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus työnjohtotehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä kokemus Uusi nimike Esitetään lakkautettavaksi. Pyydetään johtoryhmältä kannanotto. Henkilöstöjohto 16 (19)

17 Tietohallintojohtaja (v) Tietohallintopäällikkö (v) tiedottamisesta Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, vahva kokemus ja näyttö tietohallinnon johtamisesta sekä asiantuntijatehtävistä riittävä tietohallinnon kokemus Tietojärjestelmäpäällikkö Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai ylemmän keskiasteen tutkinto, perehtyneisyyttä tietojenkäsittelymenetelmiin ja -laitteistoihin sekä riittävä kokemus hallinnon tehtävistä Tilahallintopäällikkö (v) Tilakeskuksen johtaja (v) Tilastonhoitaja Toimikuntasihteeri Toimintaterapeutti Toimistonhoitaja riittävä kokemus johtamistehtävistä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, kokemusta johtamistehtävistä ja liikkeenjohdon osaamista. Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus sihteerin tehtävistä laissa (559/94) säädetty laillistus Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus Toimistopäällikkö Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen ammattitutkinto ja riittävä kokemus Toimistosihteeri Palkkaryhmä, I Toimistosihteeri Palkkaryhmä II Toimittaja Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus taikka alan näyttötutkinto Riittävä käytännön työkokemus. kokemus toimitustehtävistä Toimitusjohtaja (v) (konserni) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, julkisen terveydenhuollon ja hallinnon tuntemus ja riittävä johtamiskokemus. Toimitusjohtaja (V) Toimitusjohtajan sihteeri Toimitussihteeri Tulosyksikön johtaja (v) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, julkishallinnon tuntemus ja riittävä johtamiskokemus. Tehtävään soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen ammattitutkinto tai näitä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys. kokemus toimitustehtävistä Erikoislääkärin pätevyys ja näyttöä ja kokemusta Henkilöstöjohto 17 (19)

18 Tuotantopäällikkö Tuottaja Tutkimusapulainen Tutkimusassistentti Tutkimusjohtaja (v) kyseisen palvelutuotantoalan johtamisesta. Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä kokemus toimitustehtävistä Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto Soveltuva tohtorin tutkinto tai sitä vastaava, vahvaa kokemusta ja näyttöä toimialan tutkimustyöstä, johtamiskokemusta sekä virkaan vaadittava kotimaisten kielten taitoa. Uusi nimike Henkilöstöjohto 18 (19)

19 Työfysioterapeutti Työhyvinvointikonsultti Työhyvinvointipäällikkö Työnjohtaja Työnohjaaja Työpäällikkö (559/94) mukainen laillistus ja riittävät tiedot työterveyshuollosta Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva alimman korkea-asteen tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus Tehtävään soveltuva ammattitutkinto ja riittävä kokemus Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Työsuojelupäällikkö Työterapeutti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri (v) Ulkoisen tarkastuksen johtaja Urakehityspäällikkö Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja kokemusta työsuojeluasioista Soveltuva keskiasteen tutkinto (559/94) mukainen laillistus ja työterveyshuollon toteutukseen tarvittava koulutus lääkärin tehtävissä sekä oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisenä yleislääkärinä. Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus ja johtamistehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan tehtävissä Urheilun/liikunnan ohjaaja Soveltuva keskiasteen tutkinto Vahtimestari Valmius- ja tietoturvapäällikkö (v) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan tehtävissä Varastonhoitaja Varastotyöntekijä Vastaava farmaseutti Vastaava proviisori alan tehtävistä alan tehtävistä laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys ja kokemusta alansa hallinto- ja johtotehtävissä sekä sairaalafarmasiassa laissa (559/94) säädetty laillistetun proviisorin pätevyys ja kokemusta esimiestehtävissä ja sairaalafarmasiassa Henkilöstöjohto 19 (19)

20 Vastaava sosiaalityöntekijä Vastaava taloussuunnittelija Vastaava toimintaterapeutti Vastaava työfysioterapeutti Verkkoinsinööri Laissa 272/2005 määritelty sosiaalityöntekijän kelpoisuus riittävä kokemus taloussuunnittelusta laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus alansa hallinnon ja lähijohdon tehtävistä Terveydenhuollon ammattitehtävistä annetussa laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus Soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Henkilöstöjohto 20 (19)

21 Viestintäjohtaja Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, vahva kokemus ja näyttö viestinnän kehittämisestä ja johtamisesta Viestintäpäällikkö Viestintäsihteeri Välinehuoltaja Välinehuoltopäällikkö riittävä kokemus viestintätehtävistä Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan tehtävistä Ylifyysikko (v) Ylihammaslääkäri (v) Ylihoitaja (v) Ylikemisti (v) Ylilääkäri (v) Asetuksen (564/94) mukainen sairaalafyysikon pätevyys sekä lääketieteellisen fysiikan tai fysiikan dosentin pätevyys hammaslääkärin tehtävissä sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa ylihammaslääkärin kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja apulaisylihammaslääkärin kelpoisuutena hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo sekä kummaltakin erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (599/94) mukainen laillistus ja kokemusta hallinnon tai lähijohdontehtävistä Asetuksen (564/94) mukainen sairaalakemistin pätevyys sekä biokemian tai kemian dosentin pätevyys lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Ympäristöhallinnon päällikkö (v) riittävä kokemus ympäristöhallinnon tehtävistä Henkilöstöjohto 21 (19)

22 * Asetuksella 1343 on muutettu edellä mainitun asetuksen 6 :ää lukien. Uudet nimikkeet Erikoistuva lääkäri (v) Farmanomi Jalkaterapeutti Lääkäri (v) Perfuusioteknikko Rekrytointipäällikkö Suuhygienisti Tarkastuspäällikkö (v) Tuottaja Henkilöstöjohto 22 (19)

23 Lakkautettavat nimikkeet Apteekkari (v) Apulaisproviisori Apulaistalouspäällikkö Apumies Asuntosihteeri Automaatioasentaja Hoitotyön johtaja Kahvioapulainen Kanttiiniapulainen Kanttiinin hoitaja Kehittäjä Keittiöapulainen Keittäjä Konehuoltomestari Konemestari Konepesijä LVI-asentaja Lämmittäjä Markkinointipäällikkö Materiaalijohtaja (v) Painatussihteeri Palvelujohtaja (v) Palvelussuhdekonsultti Postituskeskuksen hoitaja Putkiasentaja Päätoimittaja Rahoitusjohtaja (v) Rakennusarkkitehti Ravitsemisjohtaja (v) Resurssipäällikkö (v) Sairaalalääkäri Sairaalan johtaja (v) Suurtalouskokki Sähköasentaja Sähkömestari Sähköteknikko Tarjoilija Teknillinen johtaja (v) Tekninen johtaja Tekninen päällikkö Toimialajohtaja (v) Toimistopalvelujohtaja (v) Varatoimitusjohtaja (v) Lisäksi tulosalueilta on esitetty nimikkeitä, joita henkilöstöjohto ei esitä perustettavaksi Audionomi Elinsiirtokoordinaattori Ravitsemusasiantuntija Teknologiajohtaja Henkilöstöjohto 23 (19)

24 Koulutusastejaottelu määritelmät 0 Esiaste Koulutus annetaan päiväkodissa tai peruskoulussa pääsääntöisesti 3-6-vuotiaille lapsille. 3-6-vuotiaat päiväkotilapset luetaan esiopetuksen piiriin sillä perusteella, että päiväkodit ovat laitoksia, joiden henkilöstöön kuuluu ammattikoulutuksen saanut opettajisto. 1 Alempi perusaste Alemman perusasteen koulutus käsittää kansakoulun suoritukset. 2 Ylempi perusaste Ylemmän perusasteen koulutukseen sisältyvät peruskoulun suoritus sekä aikaisempi keskikoulun suoritus. Ylemmän perusasteen oppimäärän suoritus antaa jatko-opintokelpoisuuden lukio-opintoihin tai ammatilliseen koulutukseen. 3 Keskiaste Keskiasteen pohjakoulutusvaatimuksena on ylemmän perusasteen oppimäärän suorittaminen. Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta eli yhteensä vuotta peruskoulun alusta. Se antaa ammattipätevyyden ja mahdollistaa opintojen jatkamisen ammattikorkeakouluissa ja tietyin ehdoin yliopistoissa. Keskiasteen koulutuksiksi luetaan mm. ylioppilastutkinnot, 1-3-vuotiset ammatilliset tutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot (esim. lähihoitaja, sähköasentaja). 5 Alin korkea-aste Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta keskiasteen jälkeen eli yhteensä vuotta peruskoulun aloittamisesta lukien. Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan mm. teknikon, agrologin, hortonomin, artenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja. 6 Alempi korkeakouluaste Koulutuksen suorittaminen vaatii 3-4 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden siirtyä ylemmälle korkeakouluasteelle, mutta ei tieteelliseen jatkokoulutukseen. Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot sekä mm. insinööri, metsätalousinsinööri ja merikapteeni. 7 Ylempi korkeakouluaste Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen vaatii pääsääntöisesti 5-6 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen tutkijakoulutusasteella tai valmistaa korkean vaatimustason ammatteihin. Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteritutkinnot) sekä lääkäreiden erikoistumistutkinnot. 8 Tutkijakoulutusaste Koulutuksen suorittaminen edellyttää itsenäisen ja julkaisukelpoisen tutkimustyön tai väitöskirjan tekemistä. Tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. 9 Koulutusaste tuntematon Lähde: Tilastokeskus Henkilöstöjohto 24 (19)

25 Koulutusastejaottelu avain Koulutusluokitus 1994 (vanha) Koulutusluokitus 1997 vuoden 2008 tilanteen mukaisena ESIASTE 0 Esiaste Esikoululuokat PERUSASTE 1 Alempi perusaste Kansakoulu Kansalaiskoulu 2 Ylempi perusaste Peruskoulu Keskikoulu KESKIASTE 3 Alempi keskiaste Perushoitaja Sähköasentaja 2 v. 4 Ylempi keskiaste Sähköasentaja 3 v. Teknikko (-1988) Ylioppilastutkinto KORKEA-ASTE 5 Alin korkea-aste Teknikko (1989-) Insinööri (-1989) 6 Alempi kandidaattiaste Humanististen tieteiden kandidaatti Insinööri (1990-) Valtiotieteiden kandidaatti (alempi) 7 Ylempi kandidaattiaste Valtiotieteiden kandidaatti (ylempi) Diplomi-insinööri 8 Tutkijakoulutus tai vastaava Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot 0 Esiaste Peruskoulun esiopetus Päiväkodin esiopetus 1 Alempi perusaste Kansakoulu Kansalaiskoulu 2 Ylempi perusaste Peruskoulu Keskikoulu 3 Keskiaste Lähihoitaja Sähköasentaja Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi) Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Ylioppilastutkinto 5 Alin korkea-aste Teknikko Merkonomi (opisto) 6 Alempi korkeakouluaste Alemmat yliopistotutkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Insinööri Valtiotieteiden kandidaatti (alempi) 7 Ylempi korkeakouluaste Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Valtiotieteiden maisteri Diplomi-insinööri Erikoislääkäri 8 Tutkijakoulutusaste Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot 9 Koulutusaste tuntematon 9 Koulutusaste tuntematon Koulutusastekohtaiset muutokset uudistetun koulutusluokituksen mukaisessa koulutusastejärjestyksessä 0 Esiaste Pääsisältö lähes entinen. Lisätty päiväkodin esiopetus 1 Alempi perusaste Pääsisältö lähes entinen. 2 Ylempi perusaste Pääsisältö lähes entinen. 3 Keskiaste Pääsisältö sama kuin 3 Alempi keskiaste ja 4 Ylempi keskiaste (KOL97) yhdistettynä. Kaikki samansisältöiset tutkintonimikkeet, jotka koulutusluokituksessa ovat sijainneet kahdella eri koulutusasteella on uudistetussa luokituksessa sijoitettu vain yhdelle koulutusasteelle nykyisen tai viimeisimmän koulutuspituuden mukaan. Tällaisia ovat esim. 2- ja 3-vuotiset ammattikoulutusnimikkeet, jotka on yhdistetty yhdeksi tutkintonimikkeeksi, mm. aikaisemmat Sähköasentaja (alle 3-v.) ja Sähköasentaja (yli 3-v.) on yhdistetty nimikkeeksi Sähköasentaja. merkonomikoulutus siirretty koulutusasteelle 5 teknikkokoulutus (-1989) siirretty koulutusasteelle 5 sairaanhoitaja- ym. hoitoalojen koulutuksia siirretty koulutusasteelle 5 maa- ja metsätalouden teknikkokoulutus siirretty koulutusasteelle 5 5 Alin korkea-aste Pääsisältö sama kuin KOL97. Henkilöstöjohto 25 (19)

26 Poistettu insinöörikoulutus (-1989) siirretty koulutusasteelle 6 Lisätty merkonomikoulutus koulutusasteelta 4 (KOL97) teknikkokoulutus (-1989) koulutusasteelta 4 (KOL97) sairaanhoitaja- ym. hoitoalojen koulutuksia koulutusasteelta 4 (KOL97) maa- ja metsätalouden teknikkokoulutus koulutusasteelta 4 (KOL97) 6 Alempi korkeakouluaste Pääsisältö sama kuin KOL97. Lisätty insinöörikoulutus (-1989) koulutusasteelta 5 (KOL97) 7 Ylempi korkeakouluaste Pääsisältö sama kuin KOL97. Lisätty lääkäreiden erikoistumiskoulutus koulutusasteelta 8 (KOL97) yleisesikuntaupseeri koulutusasteelta 8 (KOL97) 8 Tutkijakoulutusaste Pääsisältö sama kuin KOL97. Poistettu lääkäreiden erikoistumiskoulutus koulutusasteelta 8 (KOL97) yleisesikuntaupseeri koulutusasteelta 8 (KOL97) Lähde: Tilastokeskus Henkilöstöjohto 26 (19)

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015)

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.4.2014 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon Lieksan kaupungin henkilöstön kelpoisuusehdot 2015 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö Virka/toimi Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Toimistonhoitaja Johdon sihteeri Kanslisti

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ. 1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. SKOL / EK 1 (15) Työmarkkinatilastot 02.10.2009

TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ. 1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. SKOL / EK 1 (15) Työmarkkinatilastot 02.10.2009 SKOL / EK 1 (15) TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ 1 Johdanto 2 Tehtävänimikkeistön rakenne Tehtävänimikkeistön avulla EK:n jäsenyritysten palveluksessa olevat palkansaajat luokitellaan samantyyppistä työtä tekeviin

Lisätiedot

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 3

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 3 Sosiaaliala 1 Sosiaalipalvelualan ammattinumerot Ammattinumero Ammattinumero 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6109 Palkkaryhmä A Hoitoapulainen Päiväkotiapulainen Keittiöapulainen Laitosapulainen Siivooja

Lisätiedot

Esim. a) Jos proviisori on palkkaryhmässä 3 ja on ollut alalla 5,5 vuotta, merkitään palkkaryhmäksi 33.

Esim. a) Jos proviisori on palkkaryhmässä 3 ja on ollut alalla 5,5 vuotta, merkitään palkkaryhmäksi 33. Apteekkiala 1 Farmaseuttinen henkilöstö Proviisorien palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista työehtosopimuksen piiriin kuuluvista proviisoreista. Palkkaryhmä merkitään seuraavasti: palkkaryhmäkoodi

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK 5.10.2011 Työmarkkinat 2 (22)

1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK 5.10.2011 Työmarkkinat 2 (22) 5.10.2011 Työmarkkinat 2 (22) 1 Johdanto Tehtävänimikkeistön avulla EK:n teollisuudessa, rakennusalalla, liikenteessä ja myös eräillä palvelualoilla toimivien jäsenyritysten palveluksessa olevat palkansaajat

Lisätiedot

AALTO-PROFESSORI 01446 ADJUNCT PROFESSOR 01481 AKATEMIAN TUTKIJATOHTORI 01355 AKATEMIAPROFESSORI 00182 AKATEMIATUTKIJA 00181 ALUEPÄÄLLIKKÖ 00774

AALTO-PROFESSORI 01446 ADJUNCT PROFESSOR 01481 AKATEMIAN TUTKIJATOHTORI 01355 AKATEMIAPROFESSORI 00182 AKATEMIATUTKIJA 00181 ALUEPÄÄLLIKKÖ 00774 Nimike Ammattinumero AALTO-PROFESSORI 01446 ADJUNCT PROFESSOR 01481 AKATEMIAN TUTKIJATOHTORI 01355 AKATEMIAPROFESSORI 00182 AKATEMIATUTKIJA 00181 ALUEPÄÄLLIKKÖ 00774 ALUMNIASIAMIES 00435 ALUMNIKOORDINAATTORI

Lisätiedot

AALTO-PROFESSORI 01446 ADJUNCT PROFESSOR 01481 AINEJOHTAJA 01744 AKATEEMINEN REHTORI 00839 AKATEMIAN TUTKIJATOHTORI 01355 AKATEMIAPROFESSORI 00182

AALTO-PROFESSORI 01446 ADJUNCT PROFESSOR 01481 AINEJOHTAJA 01744 AKATEEMINEN REHTORI 00839 AKATEMIAN TUTKIJATOHTORI 01355 AKATEMIAPROFESSORI 00182 Nimike Ammattinumero AALTO-PROFESSORI 01446 ADJUNCT PROFESSOR 01481 AINEJOHTAJA 01744 AKATEEMINEN REHTORI 00839 AKATEMIAN TUTKIJATOHTORI 01355 AKATEMIAPROFESSORI 00182 AKATEMIATUTKIJA 00181 ALUEPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolapalvelut

Matkailu- ja ravintolapalvelut 1 Matkailu- ja ravintolapalvelut Työntekijöiden ammattinumerot ja palkkaryhmittely (Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät) Tehtävät on ryhmitelty viiteen tasoon

Lisätiedot

(myyjät, varastotyöntekijät, konttorityöntekijät, siivoojat, huolto- ja liikenneasematyöntekijät, tukkumyyjä I sekä somistajat.)

(myyjät, varastotyöntekijät, konttorityöntekijät, siivoojat, huolto- ja liikenneasematyöntekijät, tukkumyyjä I sekä somistajat.) 1 Kaupan ala Kaupan työntekijöiden palkkaryhmittely (myyjät, varastotyöntekijät, konttorityöntekijät, siivoojat, huolto- ja liikenneasematyöntekijät, tukkumyyjä I sekä somistajat.) Palkkaryhmä merkitään

Lisätiedot

Keinosiemennysosuuskuntien työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammattinumerot

Keinosiemennysosuuskuntien työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammattinumerot 1 Keinosiemennysosuuskuntien työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammattinumerot Ammattinumero 830 Kenttäpäällikkö Seminologit 831 Seminologi 899 Harjoittelija Asema-, toimisto-, maatalous- ja eläintenhoitotyöt

Lisätiedot

Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely

Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely Puhelinpalveluala ja yhteyskeskukset 1 Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista työntekijöistä, joihin sovelletaan yhteyskeskus- ja puhelinpalveluja

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen henkilöstön ammattikoodit (B9, B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan

Lisätiedot

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä 1 Markkinointiviestintä Markkinointiviestintäalan toimihenkilöiden ammattinumerot Ammattinumero 1660 AD 1661 Copywriter 1662 Creative 1663 DTP-suunnittelija 1664 Graafikko 1665 Harjoittelija (AD, COPY)

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2004. Teknisten alojen toimihenkilöiden. ammattikoodit. 1. Johdanto...3 2. Ammattikoodin rakenne...

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2004. Teknisten alojen toimihenkilöiden. ammattikoodit. 1. Johdanto...3 2. Ammattikoodin rakenne... Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2004 Teknisten alojen toimihenkilöiden ammattikoodit Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Ammattikoodin rakenne...3 2.1 Käytettävän ammattikoodin määrittely... 3 3.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla:

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla: 1 of 8 28/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1994» 28.6.1994/564 28.6.1994/564 Seurattu SDK 239/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ISBN 978-952-13-4474-9

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä ... kokkina tai keittäjänä Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004 Liite 6 Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI VASTAAVAN HAMMASLÄAKÄRIN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet 5Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden 8Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan 3Lukijalle Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001 Sisältöalue Nimikirja Säännökset joihin määräysten/ohjeiden antaminen perustuu Nimikirjalaki 12 2 momentti Nimikirja-asetus 13 Kohderyhmät

Lisätiedot

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY TES:322201, PL:01-09 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välisen työehtosopimuksen P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010

Lisätiedot

Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa!

Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2010 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Kaikilla

Lisätiedot