Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 13 Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä NIMIKE KELPOISUUSEHTO HUOM Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja Apulaisylifyysikko Apulaisylihammaslääkäri (v) Apulaisylikemisti Apulaisylilääkäri (v) Arkistointisihteeri Arkistonhoitaja Arkistopalvelupäällikkö Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus esimiestehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto tai alempi korkeakouluasteen tutkinto taikka alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan tehtävistä asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalafyysikon pätevyys ja alansa tohtorin tutkinto tai arvo hammaslääkärin tehtävissä sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa ylihammaslääkärin kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja apulaisylihammaslääkärin kelpoisuutena hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo sekä kummaltakin erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalakemistin pätevyys ja alansa tohtorin tutkinto tai arvo lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Hallinnolliselta apulaisylilääkäriltä vaaditaan lisäksi riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä tai hallinnon pätevyys. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Mikäli kysymyksessä on 5-vuoden ajaksi täytettävä määräaikainen apulaisylilääkärin koulutusvirka kelpoisuutena vaaditaan kuitenkin lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. Riittävä käytännön työkokemus Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai aiempi arkistonhoitajan tutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai aiempi arkistonhoitajan tutkinto sekä käytännön kokemusta asiakirjahallinnosta ja Henkilöstöjohto 1 (19)

2 työnjohtotehtävistä Arkistotoimenpäällikkö (v) Arkkitehti arkistoalan koulutus sekä kokemusta arkistotoimen ja tietohallinnon asiantuntijatehtävistä Ylempi korkeakouluasteen arkkitehdin tutkinto ja kokemus suunnittelutehtävistä Henkilöstöjohto 2 (19)

3 Arviointipäällikkö Arviointiylilääkäri (v) Asiakaspalvelujohtaja (v) Asiakaspalvelupäällikkö Asiakkuuspäällikkö Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus Kelpoisuusehtona vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys kliinisellä erikoisalalla ja dosentin pätevyys. riittävä kokemus johtamistehtävistä Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Askartelunohjaaja ATK-kouluttaja ATK-operaattori ATK-päällikkö ATK-pääoperaattori/ Pääoperaattori ATK-pääsuunnittelija ATK-suunnittelija Tietojärjestelmäsuunnittelija Tietoliikennevalvoja Soveltuva alimman korkea-asteen tai keskiasteen tutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus koulutustehtävistä Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys riittävä kokemus tietohallintotehtävistä Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys kokemus tietojenkäsittelystä alan suunnittelutehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja kokemusta tietojenkäsittelyalan suunnittelutehtävistä Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys ATK-tukihenkilö/ mikrotukihenkilö Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys ATK-yhdyshenkilö / ATK-koordinaattori Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys Autonkuljettaja Business controller Controller Elektroniikka-asentaja Riittävä kokemus ja tehtävään soveltuva ajokortti Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus vaativista taloushallinnon tehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelu- ja laskentatoimen tehtävissä Soveltuva keskiasteen tutkinto Henkilöstöjohto 3 (19)

4 Erikoisammattimies Erikoishammaslääkäri (v) Erikoislääkäri (v) Erikoissuunnittelija Erikoistutkija Erikoistuva fyysikko Erikoistuva geneetikko Erikoistuva hammaslääkäri (v) Erikoistuva kemisti Erikoistuva lääkäri (v) Alan ammattitutkinto ja riittävä kokemus ammattialallaan hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoishammaslääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo. lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoislääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. riittävä kokemus suunnittelu- ja tutkimustoiminnasta riittävä kokemus suunnittelu- ja tutkimustoiminnasta Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto tai diplomi-insinöörin tutkinto fysiikka pääaineena Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto perinnöllisyystiede pääaineena. hammaslääkärin tehtävissä. Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto tai diplomi-insinöörin tutkinto kemia pääaineena lääkärin tehtävissä. Uusi nimike Erikoistuva mikrobiologi Erityislastentarhanopettaja Farmanomi Farmaseutti Fysiologiainsinööri Fysioterapeutti Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto mikrobiologia tai biologia pääaineena. Erityislastentarhaopettajan tai erityisopettajan tutkinto erityislastentarhaopettajan opintosuunnalta Lääkealan perustutkinnon mukainen farmanomin tai lääketeknikon tutkinto laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys riittävä kokemus ammatti (559/94) mukainen laillistus Uusi nimike Henkilöstöjohto 4 (19)

5 Fyysikko T ja V (1) asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalafyysikon pätevyys Group controller Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus konsernilaskennan tehtävissä Hallinnollinen apulaisylilääkäri (v) lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Hallinnolliselta apulaisylilääkäriltä vaaditaan lisäksi riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä tai hallinnon pätevyys. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Mikäli kysymyksessä on 5-vuoden ajaksi täytettävä määräaikainen apulaisylilääkärin koulutusvirka kelpoisuutena vaaditaan kuitenkin lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. Hallintojohtaja (v) Hallintolakimies (v) Hallintopäällikkö (v) Hallintoylihoitaja (v) Hallintoylilääkäri (v) Hammashoitaja Hammashuoltaja Hankesuunnittelija Hankintalakimies Hankintapäällikkö Hankintasihteeri riittävä kokemus johtamistehtävistä Oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä riittävä kokemus johtamistehtävistä Tohtorin tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja kokemus hallintotehtävistä lääkärin tehtävissä sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja erikoislääkärin pätevyys jollakin kliinisen lääketieteen erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä tai hallinnon pätevyys. (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen laillistus Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto sekä kokemusta julkisista hankinnoista Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus hankintatehtävistä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus taikka alan näyttötutkinto. Henkilöstöjohto 5 (19)

6 Henkilöstöasiainhoitaja Henkilöstöassistentti Henkilöstöjohtaja (v) Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus taikka riittävä käytännön työkokemus ammatti. Soveltuva korkeakoulu- tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus johdon sihteerin tehtävissä riittävä kokemus henkilöstöhallinnossa ja johtamistehtävissä Henkilöstön kehittämispäällikkö Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus henkilöstön kehittämistehtävissä Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöresurssipäällikkö (v) Henkilöstösihteeri Henkilöstösuunnittelija kokemus henkilöstöhallinnon tehtävistä riittävä henkilöstöhallinnon kokemus Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus henkilöstöasioiden hoidosta kokemus suunnittelutehtävissä Henkilöstösuunnittelupäällikkö Hevosenhoitaja Hovimestari Huoltoinsinööri Huoltomestari Huoltomies Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan suunnittelutehtävissä Riittävä kokemus alan tehtävistä alan tehtävistä Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Huoltopalvelujohtaja (v) Huoltopäällikkö riittävä kokemus tulosyksikön johtamisesta Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Hygieniahoitaja Investointijohtaja (v) Isännöitsijä (559/94) mukainen laillistus Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, riittävä kokemus investointisuunnittelussa sekä johtamistehtävissä. Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai ylemmän keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus isännöintitehtävistä IT-kehitysjohtaja (v) riittävä kokemus sekä johtamis- että it-alan tehtävistä Henkilöstöjohto 6 (19)

7 Jalkaterapeutti Jalkojenhoitaja Johdon assistentti (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva korkeakoulu- tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus vaativista johdon sihteerin tehtävistä Uusi nimike Johdon sihteeri Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen ammattitutkinto tai näitä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys Johtajaylilääkäri (v) Johtava farmaseutti Johtava lääkäri (v) Johtava proviisori (v) Johtava psykologi Johtava puheterapeutti Johtava sosiaalityöntekijä Kelpoisuutena virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja erikoislääkärin pätevyys jollakin kliinisen lääketieteen erikoisalalla sekä riittävä kokemus sairaanhoidon hallinto- ja johtotehtävissä. laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä sekä sairaalafarmasiassa lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. laissa (559/94) säädetty laillistetun proviisorin pätevyys, riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä sekä sairaalafarmasiassa laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä Laissa 272/2005 määritelty sosiaalityöntekijän kelpoisuus Henkilöstöjohto 7 (19)

8 Johtava työterveyshoitaja Johtava työterveyslääkäri (v) Johtava ylihoitaja (v) Johtava ylilääkäri (v) Järjestelmäsihteeri Kahvionhoitaja Kampaaja Kassanhoitaja Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja kokemusta hallinnon tai lähijohdontehtävistä lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys työterveyshuollon erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Terveystieteiden maisterin tai vastaava aikaisempi korkea-asteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja kokemusta terveydenhuoltoalan hallinnon tehtävissä sekä riittävä kokemus johtamistehtävissä. lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Soveltuva korkeakoulu- tai tutkinto ja riittävä tietojärjestelmätuntemus ja kokemus Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus Kehittämisjohtaja (v) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, vahvaa kokemusta ja näyttöä organisaation ja toiminnan kehittämisestä sekä johtamiskokemusta Kehittämispäällikkö Kehitysvammaistenhoitaja Keittiömestari Kemisti Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus suunnittelu-, kehittämis- ja projektinjohtotehtävissä Soveltuva alempi korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalakemistin pätevyys Keskusvarastonhoitaja Kielenkääntäjä Soveltuva keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, suomen ja ruotsin kielen täydellinen suullinen ja kirjallinen taito sekä yhden vieraan kielen taito ja kokemusta hallinnollisten asiakirjojen kääntämisestä Henkilöstöjohto 8 (19)

9 Kiinteistöpäällikkö Kirjanpitopäällikkö Kirjanpitäjä Kirjastonhoitaja Kliininen asiantuntija, hoitotyö Kliininen opettaja, hoitotyö Klinikkaryhmän johtaja (v) Kokki Koneasentaja Koulutuspäällikkö Koulutussihteeri Koulutussuunnittelija Koulutusylilääkäri (v) Kuljetuspäällikkö Kuntohoitaja Kuntoutusohjaaja Kuntoutussihteeri Kuulontutkija Soveltuva alempi korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus kirjanpidon tehtävistä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus kokemus alan tehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus laissa (559/94) säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja lisäksi lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo sekä lisäksi riittävä kokemus johtamistehtävissä Alan ammattikoulutus ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto kokemusta henkilöstön kehittämisestä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus kokemus koulutustehtävistä lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin ja dosentin pätevyys ja riittävä kokemus tehtävä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto Soveltuva alempi korkeakouluasteen tai keskiasteen tutkinto Kelpoisuusehdon tarkistus Henkilöstöjohto 9 (19)

10 Kuvataideterapeutti Kylvettäjä Kätilö Käyttöpäällikkö Laatupäällikkö (v) Laboraattori Laboratorioinsinööri Kuvataideterapeutin koulutus tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) nojalla hyväksytty koulutus Terveydenhuollon ammattihenkiöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, riittävä kokemus hallintotehtävistä sekä erikseen hankittu koulutus laatujärjestelmistä ja laadunohjauksesta käytännön kokemusta toimi Soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Laboratoriomekaanikko Soveltuva keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Laboratoriopäällikkö Laboratoriohoitaja Laborantti kokemusta tieteellisten tutkimusprojektien johdosta (559/94) mukainen laillistus Laborantin tutkinto tai muu soveltuva keskiasteen tutkinto Kelpoisuusehdon tarkistus Laboratorioteknikko Laboratoriovalmistelija Laitoshuoltaja Laitoshuoltopäällikkö Laskentapäällikkö Soveltuva keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus kustannuslaskentatehtävissä Laskentasihteeri Lastenhoitaja Lastentarhanopettaja Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/92) mukainen tutkinto Henkilöstöjohto 10 (19)

11 Leipoja Leipuri Liiketoimintajohtaja (v) Logistiikkapäällikkö Lähetti-vahtimestari Lähihoitaja Lääketyöntekijä Lääkintälaitemekaanikko Lääkintälaiteteknikko Lääkintälaitetyönjohtaja Lääkintävahtimestari Lääkintävahtimestari-sairaankulj ettaja Lääkäri (v) Mielenterveyshoitaja Mielisairaanhoitaja alan tehtävistä Alan ammattitutkinto ja riittävä kokemus Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, kokemusta johtamistehtävistä ja hyvä kokemus julkisesta liiketoiminnasta. Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä sekä johtamistehtävistä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä lääkärin tehtävissä. (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Uusi nimike Musiikkiterapeutti Tehtävään soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto Mykologi Neuropsykologi käytännön kokemusta toimi laissa (559/94) säädetty laillistus ja erikoistumiskoulutus Henkilöstöjohto 11 (19)

12 Nuoriso-ohjaaja Ohjaaja Ohjelmoija Operaattori Optikko Osastofarmaseutti Osastonhammaslääkäri (v) Sosiaalikasvattajan tai nuoriso-ohjaajan taikka muu soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja käytännön kokemus ohjelmointitehtävistä Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto. laissa säädetty (559/94) laillistus laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoishammaslääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo. Osastonhoitaja Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto taikka alemman korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan tehtävistä Osastonlääkäri (v) Osastonsihteeri lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoislääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus taikka alan näyttötutkinto sekä riittävä työkokemus Osastonylilääkäri (v) Osastoryhmän päällikkö lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus johtamistehtävissä. Mikäli johdettavassa osastoryhmässä on pääasiallisesti hoitohenkilöstöä edellytetään lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Ostaja Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai Henkilöstöjohto 12 (19)

13 Ostopäällikkö Palkanlaskentapäällikkö (v) Palkanlaskentasihteeri Palkanlaskija Palkkakirjanpitäjä Palveluesimies Palveluohjaaja Palvelupäällikkö Palvelussuhdejohtaja Palvelussuhdepäällikkö Palvelusuunnittelija Perfuusioteknikko Perintäsihteeri Perushoitaja Potilasasiamies Projektinjohtaja (v) oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus taikka alan näyttötutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus palkkahallinnon tehtävistä Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus palkanlaskenta- ja palkkakirjanpitotehtävistä Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus taikka riittävä käytännön työkokemus palkanlaskentatehtävistä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus palkanlaskentatehtävistä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus (HUS-Desiko) ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto tai toisen asteen erikoisammattitutkinto ja riittävä kokemus riittävä kokemus toimian Oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä kokemus työmarkkina-asiainneuvottelutoiminnassa sekä johtamistehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelutehtävissä Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammattian Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto riittävä kokemus johtamistehtävistä Uusi nimike Henkilöstöjohto 13 (19)

14 Projektipäällikkö Projektisihteeri Projektisuunnittelija Proviisori Psykologi Puhelinpalvelupäällikkö Puhelunvälittäjä Puheterapeutti Puutarhatyöntekijä Puutarhuri Pääkirjanpitäjä Pääsuunnittelija Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja kokemusta projektien johtamisesta Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä kokemus suunnittelutehtävissä laissa (559/94) säädetty laillistetun proviisorin pätevyys laissa (559/94) säädetty laillistus Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä käytännön kokemus toimi sekä työnjohtotehtävistä Riittävä käytännön työkokemus laissa (559/94) säädetty laillistus Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä työkokemus riittävä kokemus suunnittelutehtävistä Rahoituspäällikkö Rahoitussuunnittelija Rakennusammattimies Rakennusmestari Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus rahoitustehtävissä kokemus rahoitustehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Ravintolapäällikkö Ravintolatoimenpäällikkö Ravitsemispäällikkö Ravitsemissuunnittelija Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto kokemus ravintola-alan johtamistehtävissä kokemus alan esimiestehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja laillistus ravitsemisterapeutiksi Ravitsemistyönjohtaja Ravitsemistyöntekijä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai muu alan työnjohdollinen tutkinto Henkilöstöjohto 14 (19)

15 alan tehtävistä Ravitsemussuunnittelija Ravitsemusterapeutti Rekrytoija Rekrytointipäällikkö Riskienhallintapäällikkö Röntgenhoitaja Röntgeninsinööri Röntgenteknikko Sairaala-apteekkari (v) Sairaalageneetikko Sairaalainsinööri Sairaalamikrobiologi Sairaalasolubiologi Sairaanhoitaja Sairaanhoitoalueen johtaja (v) Sisäinen tarkastaja (v) Sosiaalikuraattori Sosiaalityöntekijä Sovellusneuvoja laissa (559/94) säädetty laillistus laissa (559/94) säädetty laillistus Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus rekrytointitehtävissä riittävä kokemus riittävä kokemus riskienhallinnan tehtävistä (559/94) mukainen laillistus Soveltuva alemman tai ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti laissa (559/94) säädetty laillistus ja lääkelaissa (395/87) määrätty laillistetun proviisorin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalageneetikon pätevyys Soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalamikrobiologin pätevyys Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalasolubiologin pätevyys (559/94) mukainen laillistus riittävä kokemus johtamistehtävistä riittävä kokemus tarkastustehtävistä Tehtävään soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto Laissa 272/2005 määritelty sosiaalityöntekijän kelpoisuus Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä käytännön kokemus Uusi nimike Henkilöstöjohto 15 (19)

16 Suuhygienisti (559/94) mukainen laillistus Uusi nimike Suunnittelija Suunnittelupäällikkö (taloushallinto) Suunnittelupäällikkö (tietohallinto) Suunnittelusihteeri Taideterapeutti Talousjohtaja (v) Talouspalvelupäällikkö (v) Talouspäällikkö (v) Taloussihteeri Taloussuunnittelija Tarkastusassistentti Tarkastusjohtaja (v) Tarkastuspäällikkö (v) Teknillinen johtaja (v) Teknologiapäällikkö Tekstinkäsittelijä Tekstinkäsittelypäällikkö Teleasentaja Teleteknikko Tiedottaja Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelutehtävissä riittävä kokemus Soveltuva ylempi korkeakouluasteentutkinto ja riittävä kokemus Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelutehtävistä Kuvataideterapeutin koulutus tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) nojalla hyväksytty koulutus riittävä kokemus sekä johtamistehtävistä kokemus taloushallinnon tehtävissä kokemus taloushallinnon tehtävissä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus kokemus suunnittelutehtävissä Soveltuva korkeakoulu- tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus tarkastustehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus tarkastus- ja johtamistehtävistä riittävä kokemus tarkastustehtävistä riittävä kokemus johtamistehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus sekä alan tehtävistä että johtamistehtävistä Riittävä käytännön työkokemus tai alan näyttötutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus työnjohtotehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä kokemus Uusi nimike Esitetään lakkautettavaksi. Pyydetään johtoryhmältä kannanotto. Henkilöstöjohto 16 (19)

17 Tietohallintojohtaja (v) Tietohallintopäällikkö (v) tiedottamisesta Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, vahva kokemus ja näyttö tietohallinnon johtamisesta sekä asiantuntijatehtävistä riittävä tietohallinnon kokemus Tietojärjestelmäpäällikkö Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai ylemmän keskiasteen tutkinto, perehtyneisyyttä tietojenkäsittelymenetelmiin ja -laitteistoihin sekä riittävä kokemus hallinnon tehtävistä Tilahallintopäällikkö (v) Tilakeskuksen johtaja (v) Tilastonhoitaja Toimikuntasihteeri Toimintaterapeutti Toimistonhoitaja riittävä kokemus johtamistehtävistä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, kokemusta johtamistehtävistä ja liikkeenjohdon osaamista. Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus sihteerin tehtävistä laissa (559/94) säädetty laillistus Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus Toimistopäällikkö Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen ammattitutkinto ja riittävä kokemus Toimistosihteeri Palkkaryhmä, I Toimistosihteeri Palkkaryhmä II Toimittaja Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus taikka alan näyttötutkinto Riittävä käytännön työkokemus. kokemus toimitustehtävistä Toimitusjohtaja (v) (konserni) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, julkisen terveydenhuollon ja hallinnon tuntemus ja riittävä johtamiskokemus. Toimitusjohtaja (V) Toimitusjohtajan sihteeri Toimitussihteeri Tulosyksikön johtaja (v) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, julkishallinnon tuntemus ja riittävä johtamiskokemus. Tehtävään soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen ammattitutkinto tai näitä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys. kokemus toimitustehtävistä Erikoislääkärin pätevyys ja näyttöä ja kokemusta Henkilöstöjohto 17 (19)

18 Tuotantopäällikkö Tuottaja Tutkimusapulainen Tutkimusassistentti Tutkimusjohtaja (v) kyseisen palvelutuotantoalan johtamisesta. Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä kokemus toimitustehtävistä Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto Soveltuva tohtorin tutkinto tai sitä vastaava, vahvaa kokemusta ja näyttöä toimialan tutkimustyöstä, johtamiskokemusta sekä virkaan vaadittava kotimaisten kielten taitoa. Uusi nimike Henkilöstöjohto 18 (19)

19 Työfysioterapeutti Työhyvinvointikonsultti Työhyvinvointipäällikkö Työnjohtaja Työnohjaaja Työpäällikkö (559/94) mukainen laillistus ja riittävät tiedot työterveyshuollosta Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva alimman korkea-asteen tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus Tehtävään soveltuva ammattitutkinto ja riittävä kokemus Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Työsuojelupäällikkö Työterapeutti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri (v) Ulkoisen tarkastuksen johtaja Urakehityspäällikkö Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja kokemusta työsuojeluasioista Soveltuva keskiasteen tutkinto (559/94) mukainen laillistus ja työterveyshuollon toteutukseen tarvittava koulutus lääkärin tehtävissä sekä oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisenä yleislääkärinä. Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus ja johtamistehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan tehtävissä Urheilun/liikunnan ohjaaja Soveltuva keskiasteen tutkinto Vahtimestari Valmius- ja tietoturvapäällikkö (v) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan tehtävissä Varastonhoitaja Varastotyöntekijä Vastaava farmaseutti Vastaava proviisori alan tehtävistä alan tehtävistä laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys ja kokemusta alansa hallinto- ja johtotehtävissä sekä sairaalafarmasiassa laissa (559/94) säädetty laillistetun proviisorin pätevyys ja kokemusta esimiestehtävissä ja sairaalafarmasiassa Henkilöstöjohto 19 (19)

20 Vastaava sosiaalityöntekijä Vastaava taloussuunnittelija Vastaava toimintaterapeutti Vastaava työfysioterapeutti Verkkoinsinööri Laissa 272/2005 määritelty sosiaalityöntekijän kelpoisuus riittävä kokemus taloussuunnittelusta laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus alansa hallinnon ja lähijohdon tehtävistä Terveydenhuollon ammattitehtävistä annetussa laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus Soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Henkilöstöjohto 20 (19)

21 Viestintäjohtaja Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, vahva kokemus ja näyttö viestinnän kehittämisestä ja johtamisesta Viestintäpäällikkö Viestintäsihteeri Välinehuoltaja Välinehuoltopäällikkö riittävä kokemus viestintätehtävistä Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan tehtävistä Ylifyysikko (v) Ylihammaslääkäri (v) Ylihoitaja (v) Ylikemisti (v) Ylilääkäri (v) Asetuksen (564/94) mukainen sairaalafyysikon pätevyys sekä lääketieteellisen fysiikan tai fysiikan dosentin pätevyys hammaslääkärin tehtävissä sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa ylihammaslääkärin kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja apulaisylihammaslääkärin kelpoisuutena hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo sekä kummaltakin erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (599/94) mukainen laillistus ja kokemusta hallinnon tai lähijohdontehtävistä Asetuksen (564/94) mukainen sairaalakemistin pätevyys sekä biokemian tai kemian dosentin pätevyys lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Ympäristöhallinnon päällikkö (v) riittävä kokemus ympäristöhallinnon tehtävistä Henkilöstöjohto 21 (19)

22 * Asetuksella 1343 on muutettu edellä mainitun asetuksen 6 :ää lukien. Uudet nimikkeet Erikoistuva lääkäri (v) Farmanomi Jalkaterapeutti Lääkäri (v) Perfuusioteknikko Rekrytointipäällikkö Suuhygienisti Tarkastuspäällikkö (v) Tuottaja Henkilöstöjohto 22 (19)

23 Lakkautettavat nimikkeet Apteekkari (v) Apulaisproviisori Apulaistalouspäällikkö Apumies Asuntosihteeri Automaatioasentaja Hoitotyön johtaja Kahvioapulainen Kanttiiniapulainen Kanttiinin hoitaja Kehittäjä Keittiöapulainen Keittäjä Konehuoltomestari Konemestari Konepesijä LVI-asentaja Lämmittäjä Markkinointipäällikkö Materiaalijohtaja (v) Painatussihteeri Palvelujohtaja (v) Palvelussuhdekonsultti Postituskeskuksen hoitaja Putkiasentaja Päätoimittaja Rahoitusjohtaja (v) Rakennusarkkitehti Ravitsemisjohtaja (v) Resurssipäällikkö (v) Sairaalalääkäri Sairaalan johtaja (v) Suurtalouskokki Sähköasentaja Sähkömestari Sähköteknikko Tarjoilija Teknillinen johtaja (v) Tekninen johtaja Tekninen päällikkö Toimialajohtaja (v) Toimistopalvelujohtaja (v) Varatoimitusjohtaja (v) Lisäksi tulosalueilta on esitetty nimikkeitä, joita henkilöstöjohto ei esitä perustettavaksi Audionomi Elinsiirtokoordinaattori Ravitsemusasiantuntija Teknologiajohtaja Henkilöstöjohto 23 (19)

24 Koulutusastejaottelu määritelmät 0 Esiaste Koulutus annetaan päiväkodissa tai peruskoulussa pääsääntöisesti 3-6-vuotiaille lapsille. 3-6-vuotiaat päiväkotilapset luetaan esiopetuksen piiriin sillä perusteella, että päiväkodit ovat laitoksia, joiden henkilöstöön kuuluu ammattikoulutuksen saanut opettajisto. 1 Alempi perusaste Alemman perusasteen koulutus käsittää kansakoulun suoritukset. 2 Ylempi perusaste Ylemmän perusasteen koulutukseen sisältyvät peruskoulun suoritus sekä aikaisempi keskikoulun suoritus. Ylemmän perusasteen oppimäärän suoritus antaa jatko-opintokelpoisuuden lukio-opintoihin tai ammatilliseen koulutukseen. 3 Keskiaste Keskiasteen pohjakoulutusvaatimuksena on ylemmän perusasteen oppimäärän suorittaminen. Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta eli yhteensä vuotta peruskoulun alusta. Se antaa ammattipätevyyden ja mahdollistaa opintojen jatkamisen ammattikorkeakouluissa ja tietyin ehdoin yliopistoissa. Keskiasteen koulutuksiksi luetaan mm. ylioppilastutkinnot, 1-3-vuotiset ammatilliset tutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot (esim. lähihoitaja, sähköasentaja). 5 Alin korkea-aste Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta keskiasteen jälkeen eli yhteensä vuotta peruskoulun aloittamisesta lukien. Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan mm. teknikon, agrologin, hortonomin, artenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja. 6 Alempi korkeakouluaste Koulutuksen suorittaminen vaatii 3-4 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden siirtyä ylemmälle korkeakouluasteelle, mutta ei tieteelliseen jatkokoulutukseen. Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot sekä mm. insinööri, metsätalousinsinööri ja merikapteeni. 7 Ylempi korkeakouluaste Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen vaatii pääsääntöisesti 5-6 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen tutkijakoulutusasteella tai valmistaa korkean vaatimustason ammatteihin. Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteritutkinnot) sekä lääkäreiden erikoistumistutkinnot. 8 Tutkijakoulutusaste Koulutuksen suorittaminen edellyttää itsenäisen ja julkaisukelpoisen tutkimustyön tai väitöskirjan tekemistä. Tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. 9 Koulutusaste tuntematon Lähde: Tilastokeskus Henkilöstöjohto 24 (19)

25 Koulutusastejaottelu avain Koulutusluokitus 1994 (vanha) Koulutusluokitus 1997 vuoden 2008 tilanteen mukaisena ESIASTE 0 Esiaste Esikoululuokat PERUSASTE 1 Alempi perusaste Kansakoulu Kansalaiskoulu 2 Ylempi perusaste Peruskoulu Keskikoulu KESKIASTE 3 Alempi keskiaste Perushoitaja Sähköasentaja 2 v. 4 Ylempi keskiaste Sähköasentaja 3 v. Teknikko (-1988) Ylioppilastutkinto KORKEA-ASTE 5 Alin korkea-aste Teknikko (1989-) Insinööri (-1989) 6 Alempi kandidaattiaste Humanististen tieteiden kandidaatti Insinööri (1990-) Valtiotieteiden kandidaatti (alempi) 7 Ylempi kandidaattiaste Valtiotieteiden kandidaatti (ylempi) Diplomi-insinööri 8 Tutkijakoulutus tai vastaava Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot 0 Esiaste Peruskoulun esiopetus Päiväkodin esiopetus 1 Alempi perusaste Kansakoulu Kansalaiskoulu 2 Ylempi perusaste Peruskoulu Keskikoulu 3 Keskiaste Lähihoitaja Sähköasentaja Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi) Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Ylioppilastutkinto 5 Alin korkea-aste Teknikko Merkonomi (opisto) 6 Alempi korkeakouluaste Alemmat yliopistotutkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Insinööri Valtiotieteiden kandidaatti (alempi) 7 Ylempi korkeakouluaste Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Valtiotieteiden maisteri Diplomi-insinööri Erikoislääkäri 8 Tutkijakoulutusaste Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot 9 Koulutusaste tuntematon 9 Koulutusaste tuntematon Koulutusastekohtaiset muutokset uudistetun koulutusluokituksen mukaisessa koulutusastejärjestyksessä 0 Esiaste Pääsisältö lähes entinen. Lisätty päiväkodin esiopetus 1 Alempi perusaste Pääsisältö lähes entinen. 2 Ylempi perusaste Pääsisältö lähes entinen. 3 Keskiaste Pääsisältö sama kuin 3 Alempi keskiaste ja 4 Ylempi keskiaste (KOL97) yhdistettynä. Kaikki samansisältöiset tutkintonimikkeet, jotka koulutusluokituksessa ovat sijainneet kahdella eri koulutusasteella on uudistetussa luokituksessa sijoitettu vain yhdelle koulutusasteelle nykyisen tai viimeisimmän koulutuspituuden mukaan. Tällaisia ovat esim. 2- ja 3-vuotiset ammattikoulutusnimikkeet, jotka on yhdistetty yhdeksi tutkintonimikkeeksi, mm. aikaisemmat Sähköasentaja (alle 3-v.) ja Sähköasentaja (yli 3-v.) on yhdistetty nimikkeeksi Sähköasentaja. merkonomikoulutus siirretty koulutusasteelle 5 teknikkokoulutus (-1989) siirretty koulutusasteelle 5 sairaanhoitaja- ym. hoitoalojen koulutuksia siirretty koulutusasteelle 5 maa- ja metsätalouden teknikkokoulutus siirretty koulutusasteelle 5 5 Alin korkea-aste Pääsisältö sama kuin KOL97. Henkilöstöjohto 25 (19)

26 Poistettu insinöörikoulutus (-1989) siirretty koulutusasteelle 6 Lisätty merkonomikoulutus koulutusasteelta 4 (KOL97) teknikkokoulutus (-1989) koulutusasteelta 4 (KOL97) sairaanhoitaja- ym. hoitoalojen koulutuksia koulutusasteelta 4 (KOL97) maa- ja metsätalouden teknikkokoulutus koulutusasteelta 4 (KOL97) 6 Alempi korkeakouluaste Pääsisältö sama kuin KOL97. Lisätty insinöörikoulutus (-1989) koulutusasteelta 5 (KOL97) 7 Ylempi korkeakouluaste Pääsisältö sama kuin KOL97. Lisätty lääkäreiden erikoistumiskoulutus koulutusasteelta 8 (KOL97) yleisesikuntaupseeri koulutusasteelta 8 (KOL97) 8 Tutkijakoulutusaste Pääsisältö sama kuin KOL97. Poistettu lääkäreiden erikoistumiskoulutus koulutusasteelta 8 (KOL97) yleisesikuntaupseeri koulutusasteelta 8 (KOL97) Lähde: Tilastokeskus Henkilöstöjohto 26 (19)

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014)

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015)

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 29.11.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Hyväksytty valtuustossa 4..04 Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Soveltamisala Tässä säännössä on määrätty sairaanhoitopiirin kaikkien virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset. Uuden ammattinimikkeen kelpoisuuden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet.

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. 1 (9) POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. Virkaan tai tehtävään on kuitenkin aina kelpoinen henkilö,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.4.2014 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset 1 (27) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla

Lisätiedot

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Hyväksytty valtuustossa 9.5.07 Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Soveltamisala Tässä säännössä on määrätty sairaanhoitopiirin kaikkien virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset. Uuden ammattinimikkeen

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty )

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty ) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 (25) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9)

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja Apulaisylifyysikko Apulaisylihammaslääkäri Apulaisylikemisti Apulaisylilääkäri Apulaisylilääkäri Muut sairaanhoitoalueet

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Virkojen kelpoisuusehdot

Virkojen kelpoisuusehdot Kelpoisuusehdot 1 (7) Virkojen ehdot Kelpoisuutena Siun soten virkoihin vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt vähimmäisehdot. Virkaan on kuitenkin aina kelpoinen henkilö, jolla on vaadittua kelpoisuutta

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Kasvatus-, sosiaali- terveysalan perus puhevammaisten tulkin erikoisammatti Nimikesuojattu

Lisätiedot

Hallitus. Kelpoisuusehdot

Hallitus. Kelpoisuusehdot 6.3.2017 Hallitus Kelpoisuusehdot Nimike Kelpoisuusehto Huomio Punaisella merkitty uudet / puuttuneet Amanuenssi Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Harjoittelija Ammattimies

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 17.4.2015 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 20.8.2015 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

Hallitus. Kelpoisuusehdot

Hallitus. Kelpoisuusehdot 26.9.2016 Hallitus Kelpoisuusehdot Nimike Kelpoisuusehto Huomio Amanuenssi Ammattimies Apulaislääkäri Apulaisosastonhoitaja Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Alan ammatillinen

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Koulutus, työllisyys, ikääntyminen ja eläkkeet

Koulutus, työllisyys, ikääntyminen ja eläkkeet Koulutus, työllisyys, ikääntyminen ja eläkkeet 1. Koulutus Koulutustason kehitys ikäluokissa Korkean koulutuksen saaneet ikäluokissa Pohjoismaissa ja OECD-maissa keskimäärin 2. Työllisyys Työllisyysasteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto 27.3.2017 10, voimaan 1.6.2017 I Hallinto-osasto 1. Kunnanjohtaja 2. Hallintojohtaja Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 30.6.2017 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 136 18.11.2014 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 18.11.2014 136 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suhtee seen

Lisätiedot

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä.

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä. 1 Liite 3 Luettelo Wiitaunionin henkilöstön kelpoisuusehdoista PUNAISELLA MERKITTY KORJAUSTARPEET 1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT Päivitetty 13.6.2017 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT Yhtymähallituksen 18.11.2011 hyväksymä. Tarkistetut kelpoisuusehdot tulevat voimaan 19.11.2011 Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä ... kokkina tai keittäjänä Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon Lieksan kaupungin henkilöstön kelpoisuusehdot 2015 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö Virka/toimi Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Toimistonhoitaja Johdon sihteeri Kanslisti

Lisätiedot

Liite 2 1/6. Henkilöstöpalvelut yksikön virat ja tehtävät täytetään sisäisesti.

Liite 2 1/6. Henkilöstöpalvelut yksikön virat ja tehtävät täytetään sisäisesti. Liite 2 1/6 Sosiaali- ja terveysviraston hallinto- ja tukipalvelujen osastojen ja niiden yksiköiden vakanssit ja nimikkeet Henkilöstö- ja kehittämispalvelut osasto: Henkilöstöpalvelut Henkilöstöhankinta

Lisätiedot

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät Tehy-pöytäkirja/KVTES LIITE 3T TERVEYDENHUOLLON HOITOHENKILÖSTÖ 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan terveydenhuollon hoitotyötä pääasiassa tekeviin sekä em. työtä johtaviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin

Lisätiedot

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene.

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Hei! 12.4.2015 Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Moni teistä on varmasti lukenut facebookista Bioanalyytikko&Laboratoriohoitaja-sivustolta keskustelua, joka lähti alun

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY LIITE 1 KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKARYHMITTELY 1 Palkkaryhmittelyn soveltaminen Tämän liitteen mukaista palkkaryhmittelyä sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Juutinen 5.10.2003 1 (6)

Juutinen 5.10.2003 1 (6) JÄSENKIRJE 9/2003 Juutinen 5.10.2003 1 (6) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille YHTEENVETO LOKAKUUN 2002 KUUKAUSIPALKKAISTEN HENKILÖREKISTERISTÄ Henkilöstön tunnuslukuja Palvelulaitosten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNGINKANSLIA

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNGINKANSLIA HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNKITASOINEN TVA-MALLITUS TS:N SOPIMUSALALLA Kaupunkitasoinen TVA-mallitus ohjaa teknisen sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävien sijoittamista sopimuksen mukaisiin palkkaryhmiin

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5 Sosiaaliala 1 Sosiaalipalvelualan ammattinumerot Ammattinumero Ammattinumero 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6109 Palkkaryhmä A Hoitoapulainen Päiväkotiapulainen Keittiöapulainen Laitosapulainen Siivooja

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY TES:322201, PL:01-09 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välisen työehtosopimuksen P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 9.10.2013 Maarit Mikkonen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 HUS opettaa ja tutkii 23.4.2013 Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT Terveydenhuollon ammattihenkilöstön

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista 11.10.2013 jesse.marola@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus 11.10.2013 1 Lokakuu 2013, pulaa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 26.8.2014 Toimiala Tulosyksikkö Työyksikkö Palveluliiketoimi Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos 1. Yksikön perustehtävä, palvelut ja asiakasryhmät Espoo Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista 18.06.2013 jesse.marola@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus 18.6.2013 1 Kesäkuu 2013, pulaa

Lisätiedot

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2015 AMMATTINIMIKKEITTÄIN

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2015 AMMATTINIMIKKEITTÄIN Elinkeinoelämän keskusliitto EK 10.3.2016 Sivu 1(5) Yksityinen sosiaalipalveluala 6101 Hoitoapulainen 395 2 156 1 767 2 119 2 544 6102 Päiväkotiapulainen 103 1 817 1 643 1 782 2 017 6103 Keittiöapulainen

Lisätiedot

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät KOODI TILASTONIMI 01HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta 01HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta 01HAL033 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY LIITE 1 KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKARYHMITTELY 1 Palkkaryhmittelyn soveltaminen - - - - - Tämän liitteen mukaista palkkaryhmittelyä sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2014 AMMATTINIMIKKEITTÄIN

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2014 AMMATTINIMIKKEITTÄIN Elinkeinoelämän keskusliitto EK 25.2.2015 Sivu 1(5) Yksityinen sosiaalipalveluala 6101 Hoitoapulainen 429 2 142 1 784 2 092 2 495 6102 Päiväkotiapulainen 98 1 825 1 637 1 795 2 057 6103 Keittiöapulainen

Lisätiedot

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN TERVEYSTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Ergonomia Hoitotiede Ammatti- tai virkanimike Administrative Assistant ammatillisten aineiden opettaja ammatillinen kuntoutusohjaaja Asiakkuuspäällikkö Kuntoutusvastaava

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityinen sosiaalipalveluala EK Palkkatilastot KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA AMMATTINIMIKKEITTÄIN SYYSKUUSSA 2016 Miehet ja naiset Yksityinen sosiaalipalveluala Säännöllisen työajan ansio Ryhmittely syyskuussa 2016, Henkilöstöryhmä

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa

Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa - Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2006 Desiilin määritelmä: 10 %: Ansio, jota vähemmän ansaitsee 10 %

Lisätiedot

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN TERVEYSTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Ergonomia Hoitotiede Ammatti- tai virkanimike Administrative Assistant ammatillisten aineiden opettaja Asiakkuuspäällikkö Kuntoutusvastaava lehtori liikunnan

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2014-2016 sisältö Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7) Ulla-Riitta KVTES:N PALKKAHINNOITTELUN TULKINTAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ 1 Nykyinen koulutusjärjestelmä KVTES:n palkkahinnoittelussa on palkkauksen perusteena

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2005

Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2005 KT YLEISKIRJEEN 20/2006 LIITE 2 Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2005 - Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2005 Desiilin määritelmä: 10 %:

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Esim. a) Jos proviisori on palkkaryhmässä 3 ja on ollut alalla 5,5 vuotta, merkitään palkkaryhmäksi 33.

Esim. a) Jos proviisori on palkkaryhmässä 3 ja on ollut alalla 5,5 vuotta, merkitään palkkaryhmäksi 33. Apteekkiala 1 Farmaseuttinen henkilöstö Proviisorien palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista työehtosopimuksen piiriin kuuluvista proviisoreista. Palkkaryhmä merkitään seuraavasti: palkkaryhmäkoodi

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluala. Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden ammattinumerot. (Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus)

Kiinteistöpalveluala. Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden ammattinumerot. (Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus) 1 Kiinteistöpalveluala Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden ammattinumerot (Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus) Ammattinumero 290 Siivooja, kuukausipalkkainen 941 Kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä

Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Johtaminen Aluepäällikkö Apulaisosastopäällikkö Asiakkuuspäällikkö Business manager Client manager Henkilöstöassistentti Henkilöstöneuvottelija

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: 01HAL021 Kunnan johto ja hallinto, A palkkaryhmä: 6 000-15 000 asukasta 01HAL022 Kunnan johto

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) 1 KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) Liite 1 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin pätevyyttä, peruspalkka

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin pätevyyttä, peruspalkka KT Yleiskirjeen 16/2007 liite 3 1 (13) YLEINEN OSA 6 Kasvatus- tai perheneuvolan lääkärien palkkahinnoittelu Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin pätevyyttä, peruspalkka 1.10.2007

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot