Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 13 Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä NIMIKE KELPOISUUSEHTO HUOM Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja Apulaisylifyysikko Apulaisylihammaslääkäri (v) Apulaisylikemisti Apulaisylilääkäri (v) Arkistointisihteeri Arkistonhoitaja Arkistopalvelupäällikkö Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus esimiestehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto tai alempi korkeakouluasteen tutkinto taikka alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan tehtävistä asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalafyysikon pätevyys ja alansa tohtorin tutkinto tai arvo hammaslääkärin tehtävissä sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa ylihammaslääkärin kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja apulaisylihammaslääkärin kelpoisuutena hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo sekä kummaltakin erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalakemistin pätevyys ja alansa tohtorin tutkinto tai arvo lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Hallinnolliselta apulaisylilääkäriltä vaaditaan lisäksi riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä tai hallinnon pätevyys. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Mikäli kysymyksessä on 5-vuoden ajaksi täytettävä määräaikainen apulaisylilääkärin koulutusvirka kelpoisuutena vaaditaan kuitenkin lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. Riittävä käytännön työkokemus Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai aiempi arkistonhoitajan tutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai aiempi arkistonhoitajan tutkinto sekä käytännön kokemusta asiakirjahallinnosta ja Henkilöstöjohto 1 (19)

2 työnjohtotehtävistä Arkistotoimenpäällikkö (v) Arkkitehti arkistoalan koulutus sekä kokemusta arkistotoimen ja tietohallinnon asiantuntijatehtävistä Ylempi korkeakouluasteen arkkitehdin tutkinto ja kokemus suunnittelutehtävistä Henkilöstöjohto 2 (19)

3 Arviointipäällikkö Arviointiylilääkäri (v) Asiakaspalvelujohtaja (v) Asiakaspalvelupäällikkö Asiakkuuspäällikkö Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus Kelpoisuusehtona vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys kliinisellä erikoisalalla ja dosentin pätevyys. riittävä kokemus johtamistehtävistä Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Askartelunohjaaja ATK-kouluttaja ATK-operaattori ATK-päällikkö ATK-pääoperaattori/ Pääoperaattori ATK-pääsuunnittelija ATK-suunnittelija Tietojärjestelmäsuunnittelija Tietoliikennevalvoja Soveltuva alimman korkea-asteen tai keskiasteen tutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus koulutustehtävistä Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys riittävä kokemus tietohallintotehtävistä Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys kokemus tietojenkäsittelystä alan suunnittelutehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja kokemusta tietojenkäsittelyalan suunnittelutehtävistä Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys ATK-tukihenkilö/ mikrotukihenkilö Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys ATK-yhdyshenkilö / ATK-koordinaattori Datanomin, teknikon, ohjelmoijan tai muu tehtävään soveltuva keskiasteen tutkinto tai muu vastaava pätevyys Autonkuljettaja Business controller Controller Elektroniikka-asentaja Riittävä kokemus ja tehtävään soveltuva ajokortti Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus vaativista taloushallinnon tehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelu- ja laskentatoimen tehtävissä Soveltuva keskiasteen tutkinto Henkilöstöjohto 3 (19)

4 Erikoisammattimies Erikoishammaslääkäri (v) Erikoislääkäri (v) Erikoissuunnittelija Erikoistutkija Erikoistuva fyysikko Erikoistuva geneetikko Erikoistuva hammaslääkäri (v) Erikoistuva kemisti Erikoistuva lääkäri (v) Alan ammattitutkinto ja riittävä kokemus ammattialallaan hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoishammaslääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo. lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoislääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. riittävä kokemus suunnittelu- ja tutkimustoiminnasta riittävä kokemus suunnittelu- ja tutkimustoiminnasta Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto tai diplomi-insinöörin tutkinto fysiikka pääaineena Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto perinnöllisyystiede pääaineena. hammaslääkärin tehtävissä. Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto tai diplomi-insinöörin tutkinto kemia pääaineena lääkärin tehtävissä. Uusi nimike Erikoistuva mikrobiologi Erityislastentarhanopettaja Farmanomi Farmaseutti Fysiologiainsinööri Fysioterapeutti Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto mikrobiologia tai biologia pääaineena. Erityislastentarhaopettajan tai erityisopettajan tutkinto erityislastentarhaopettajan opintosuunnalta Lääkealan perustutkinnon mukainen farmanomin tai lääketeknikon tutkinto laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys riittävä kokemus ammatti (559/94) mukainen laillistus Uusi nimike Henkilöstöjohto 4 (19)

5 Fyysikko T ja V (1) asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalafyysikon pätevyys Group controller Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus konsernilaskennan tehtävissä Hallinnollinen apulaisylilääkäri (v) lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Hallinnolliselta apulaisylilääkäriltä vaaditaan lisäksi riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä tai hallinnon pätevyys. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Mikäli kysymyksessä on 5-vuoden ajaksi täytettävä määräaikainen apulaisylilääkärin koulutusvirka kelpoisuutena vaaditaan kuitenkin lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. Hallintojohtaja (v) Hallintolakimies (v) Hallintopäällikkö (v) Hallintoylihoitaja (v) Hallintoylilääkäri (v) Hammashoitaja Hammashuoltaja Hankesuunnittelija Hankintalakimies Hankintapäällikkö Hankintasihteeri riittävä kokemus johtamistehtävistä Oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä riittävä kokemus johtamistehtävistä Tohtorin tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja kokemus hallintotehtävistä lääkärin tehtävissä sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja erikoislääkärin pätevyys jollakin kliinisen lääketieteen erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä tai hallinnon pätevyys. (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen laillistus Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto sekä kokemusta julkisista hankinnoista Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus hankintatehtävistä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus taikka alan näyttötutkinto. Henkilöstöjohto 5 (19)

6 Henkilöstöasiainhoitaja Henkilöstöassistentti Henkilöstöjohtaja (v) Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus taikka riittävä käytännön työkokemus ammatti. Soveltuva korkeakoulu- tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus johdon sihteerin tehtävissä riittävä kokemus henkilöstöhallinnossa ja johtamistehtävissä Henkilöstön kehittämispäällikkö Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus henkilöstön kehittämistehtävissä Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöresurssipäällikkö (v) Henkilöstösihteeri Henkilöstösuunnittelija kokemus henkilöstöhallinnon tehtävistä riittävä henkilöstöhallinnon kokemus Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus henkilöstöasioiden hoidosta kokemus suunnittelutehtävissä Henkilöstösuunnittelupäällikkö Hevosenhoitaja Hovimestari Huoltoinsinööri Huoltomestari Huoltomies Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan suunnittelutehtävissä Riittävä kokemus alan tehtävistä alan tehtävistä Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Huoltopalvelujohtaja (v) Huoltopäällikkö riittävä kokemus tulosyksikön johtamisesta Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Hygieniahoitaja Investointijohtaja (v) Isännöitsijä (559/94) mukainen laillistus Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, riittävä kokemus investointisuunnittelussa sekä johtamistehtävissä. Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai ylemmän keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus isännöintitehtävistä IT-kehitysjohtaja (v) riittävä kokemus sekä johtamis- että it-alan tehtävistä Henkilöstöjohto 6 (19)

7 Jalkaterapeutti Jalkojenhoitaja Johdon assistentti (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva korkeakoulu- tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus vaativista johdon sihteerin tehtävistä Uusi nimike Johdon sihteeri Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen ammattitutkinto tai näitä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys Johtajaylilääkäri (v) Johtava farmaseutti Johtava lääkäri (v) Johtava proviisori (v) Johtava psykologi Johtava puheterapeutti Johtava sosiaalityöntekijä Kelpoisuutena virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja erikoislääkärin pätevyys jollakin kliinisen lääketieteen erikoisalalla sekä riittävä kokemus sairaanhoidon hallinto- ja johtotehtävissä. laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä sekä sairaalafarmasiassa lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. laissa (559/94) säädetty laillistetun proviisorin pätevyys, riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä sekä sairaalafarmasiassa laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä Laissa 272/2005 määritelty sosiaalityöntekijän kelpoisuus Henkilöstöjohto 7 (19)

8 Johtava työterveyshoitaja Johtava työterveyslääkäri (v) Johtava ylihoitaja (v) Johtava ylilääkäri (v) Järjestelmäsihteeri Kahvionhoitaja Kampaaja Kassanhoitaja Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja kokemusta hallinnon tai lähijohdontehtävistä lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys työterveyshuollon erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Terveystieteiden maisterin tai vastaava aikaisempi korkea-asteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja kokemusta terveydenhuoltoalan hallinnon tehtävissä sekä riittävä kokemus johtamistehtävissä. lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Soveltuva korkeakoulu- tai tutkinto ja riittävä tietojärjestelmätuntemus ja kokemus Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus Kehittämisjohtaja (v) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, vahvaa kokemusta ja näyttöä organisaation ja toiminnan kehittämisestä sekä johtamiskokemusta Kehittämispäällikkö Kehitysvammaistenhoitaja Keittiömestari Kemisti Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus suunnittelu-, kehittämis- ja projektinjohtotehtävissä Soveltuva alempi korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalakemistin pätevyys Keskusvarastonhoitaja Kielenkääntäjä Soveltuva keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, suomen ja ruotsin kielen täydellinen suullinen ja kirjallinen taito sekä yhden vieraan kielen taito ja kokemusta hallinnollisten asiakirjojen kääntämisestä Henkilöstöjohto 8 (19)

9 Kiinteistöpäällikkö Kirjanpitopäällikkö Kirjanpitäjä Kirjastonhoitaja Kliininen asiantuntija, hoitotyö Kliininen opettaja, hoitotyö Klinikkaryhmän johtaja (v) Kokki Koneasentaja Koulutuspäällikkö Koulutussihteeri Koulutussuunnittelija Koulutusylilääkäri (v) Kuljetuspäällikkö Kuntohoitaja Kuntoutusohjaaja Kuntoutussihteeri Kuulontutkija Soveltuva alempi korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus kirjanpidon tehtävistä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus kokemus alan tehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus laissa (559/94) säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja lisäksi lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo sekä lisäksi riittävä kokemus johtamistehtävissä Alan ammattikoulutus ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto kokemusta henkilöstön kehittämisestä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus kokemus koulutustehtävistä lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin ja dosentin pätevyys ja riittävä kokemus tehtävä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto Soveltuva alempi korkeakouluasteen tai keskiasteen tutkinto Kelpoisuusehdon tarkistus Henkilöstöjohto 9 (19)

10 Kuvataideterapeutti Kylvettäjä Kätilö Käyttöpäällikkö Laatupäällikkö (v) Laboraattori Laboratorioinsinööri Kuvataideterapeutin koulutus tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) nojalla hyväksytty koulutus Terveydenhuollon ammattihenkiöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, riittävä kokemus hallintotehtävistä sekä erikseen hankittu koulutus laatujärjestelmistä ja laadunohjauksesta käytännön kokemusta toimi Soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Laboratoriomekaanikko Soveltuva keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Laboratoriopäällikkö Laboratoriohoitaja Laborantti kokemusta tieteellisten tutkimusprojektien johdosta (559/94) mukainen laillistus Laborantin tutkinto tai muu soveltuva keskiasteen tutkinto Kelpoisuusehdon tarkistus Laboratorioteknikko Laboratoriovalmistelija Laitoshuoltaja Laitoshuoltopäällikkö Laskentapäällikkö Soveltuva keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus kustannuslaskentatehtävissä Laskentasihteeri Lastenhoitaja Lastentarhanopettaja Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/92) mukainen tutkinto Henkilöstöjohto 10 (19)

11 Leipoja Leipuri Liiketoimintajohtaja (v) Logistiikkapäällikkö Lähetti-vahtimestari Lähihoitaja Lääketyöntekijä Lääkintälaitemekaanikko Lääkintälaiteteknikko Lääkintälaitetyönjohtaja Lääkintävahtimestari Lääkintävahtimestari-sairaankulj ettaja Lääkäri (v) Mielenterveyshoitaja Mielisairaanhoitaja alan tehtävistä Alan ammattitutkinto ja riittävä kokemus Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, kokemusta johtamistehtävistä ja hyvä kokemus julkisesta liiketoiminnasta. Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä sekä johtamistehtävistä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä lääkärin tehtävissä. (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Uusi nimike Musiikkiterapeutti Tehtävään soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto Mykologi Neuropsykologi käytännön kokemusta toimi laissa (559/94) säädetty laillistus ja erikoistumiskoulutus Henkilöstöjohto 11 (19)

12 Nuoriso-ohjaaja Ohjaaja Ohjelmoija Operaattori Optikko Osastofarmaseutti Osastonhammaslääkäri (v) Sosiaalikasvattajan tai nuoriso-ohjaajan taikka muu soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja käytännön kokemus ohjelmointitehtävistä Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto. laissa säädetty (559/94) laillistus laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoishammaslääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo. Osastonhoitaja Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto taikka alemman korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan tehtävistä Osastonlääkäri (v) Osastonsihteeri lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa erikoislääkärin virkaan kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteen tohtorin tutkinto tai lääketieteen ja kirurgian tohtorin arvo. Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus taikka alan näyttötutkinto sekä riittävä työkokemus Osastonylilääkäri (v) Osastoryhmän päällikkö lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus johtamistehtävissä. Mikäli johdettavassa osastoryhmässä on pääasiallisesti hoitohenkilöstöä edellytetään lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Ostaja Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai Henkilöstöjohto 12 (19)

13 Ostopäällikkö Palkanlaskentapäällikkö (v) Palkanlaskentasihteeri Palkanlaskija Palkkakirjanpitäjä Palveluesimies Palveluohjaaja Palvelupäällikkö Palvelussuhdejohtaja Palvelussuhdepäällikkö Palvelusuunnittelija Perfuusioteknikko Perintäsihteeri Perushoitaja Potilasasiamies Projektinjohtaja (v) oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus taikka alan näyttötutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus palkkahallinnon tehtävistä Soveltuva korkeakoulu- tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus palkanlaskenta- ja palkkakirjanpitotehtävistä Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus taikka riittävä käytännön työkokemus palkanlaskentatehtävistä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus palkanlaskentatehtävistä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus (HUS-Desiko) ja riittävä kokemus alan tehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto tai toisen asteen erikoisammattitutkinto ja riittävä kokemus riittävä kokemus toimian Oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä kokemus työmarkkina-asiainneuvottelutoiminnassa sekä johtamistehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelutehtävissä Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammattian Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus (559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä nimikesuojattua ammattinimikettä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto riittävä kokemus johtamistehtävistä Uusi nimike Henkilöstöjohto 13 (19)

14 Projektipäällikkö Projektisihteeri Projektisuunnittelija Proviisori Psykologi Puhelinpalvelupäällikkö Puhelunvälittäjä Puheterapeutti Puutarhatyöntekijä Puutarhuri Pääkirjanpitäjä Pääsuunnittelija Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja kokemusta projektien johtamisesta Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä kokemus suunnittelutehtävissä laissa (559/94) säädetty laillistetun proviisorin pätevyys laissa (559/94) säädetty laillistus Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä käytännön kokemus toimi sekä työnjohtotehtävistä Riittävä käytännön työkokemus laissa (559/94) säädetty laillistus Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä työkokemus riittävä kokemus suunnittelutehtävistä Rahoituspäällikkö Rahoitussuunnittelija Rakennusammattimies Rakennusmestari Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus rahoitustehtävissä kokemus rahoitustehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Ravintolapäällikkö Ravintolatoimenpäällikkö Ravitsemispäällikkö Ravitsemissuunnittelija Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto kokemus ravintola-alan johtamistehtävissä kokemus alan esimiestehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja laillistus ravitsemisterapeutiksi Ravitsemistyönjohtaja Ravitsemistyöntekijä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai muu alan työnjohdollinen tutkinto Henkilöstöjohto 14 (19)

15 alan tehtävistä Ravitsemussuunnittelija Ravitsemusterapeutti Rekrytoija Rekrytointipäällikkö Riskienhallintapäällikkö Röntgenhoitaja Röntgeninsinööri Röntgenteknikko Sairaala-apteekkari (v) Sairaalageneetikko Sairaalainsinööri Sairaalamikrobiologi Sairaalasolubiologi Sairaanhoitaja Sairaanhoitoalueen johtaja (v) Sisäinen tarkastaja (v) Sosiaalikuraattori Sosiaalityöntekijä Sovellusneuvoja laissa (559/94) säädetty laillistus laissa (559/94) säädetty laillistus Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus rekrytointitehtävissä riittävä kokemus riittävä kokemus riskienhallinnan tehtävistä (559/94) mukainen laillistus Soveltuva alemman tai ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti laissa (559/94) säädetty laillistus ja lääkelaissa (395/87) määrätty laillistetun proviisorin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalageneetikon pätevyys Soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalamikrobiologin pätevyys Asetuksessa (564/94) tarkoitetun koulutuksen tuottama sairaalasolubiologin pätevyys (559/94) mukainen laillistus riittävä kokemus johtamistehtävistä riittävä kokemus tarkastustehtävistä Tehtävään soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto Laissa 272/2005 määritelty sosiaalityöntekijän kelpoisuus Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä käytännön kokemus Uusi nimike Henkilöstöjohto 15 (19)

16 Suuhygienisti (559/94) mukainen laillistus Uusi nimike Suunnittelija Suunnittelupäällikkö (taloushallinto) Suunnittelupäällikkö (tietohallinto) Suunnittelusihteeri Taideterapeutti Talousjohtaja (v) Talouspalvelupäällikkö (v) Talouspäällikkö (v) Taloussihteeri Taloussuunnittelija Tarkastusassistentti Tarkastusjohtaja (v) Tarkastuspäällikkö (v) Teknillinen johtaja (v) Teknologiapäällikkö Tekstinkäsittelijä Tekstinkäsittelypäällikkö Teleasentaja Teleteknikko Tiedottaja Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelutehtävissä riittävä kokemus Soveltuva ylempi korkeakouluasteentutkinto ja riittävä kokemus Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus suunnittelutehtävistä Kuvataideterapeutin koulutus tai muu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) nojalla hyväksytty koulutus riittävä kokemus sekä johtamistehtävistä kokemus taloushallinnon tehtävissä kokemus taloushallinnon tehtävissä Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä käytännön työkokemus kokemus suunnittelutehtävissä Soveltuva korkeakoulu- tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus tarkastustehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus tarkastus- ja johtamistehtävistä riittävä kokemus tarkastustehtävistä riittävä kokemus johtamistehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus sekä alan tehtävistä että johtamistehtävistä Riittävä käytännön työkokemus tai alan näyttötutkinto Soveltuva korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus työnjohtotehtävistä Soveltuva keskiasteen tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus ammatti Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä kokemus Uusi nimike Esitetään lakkautettavaksi. Pyydetään johtoryhmältä kannanotto. Henkilöstöjohto 16 (19)

17 Tietohallintojohtaja (v) Tietohallintopäällikkö (v) tiedottamisesta Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, vahva kokemus ja näyttö tietohallinnon johtamisesta sekä asiantuntijatehtävistä riittävä tietohallinnon kokemus Tietojärjestelmäpäällikkö Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai ylemmän keskiasteen tutkinto, perehtyneisyyttä tietojenkäsittelymenetelmiin ja -laitteistoihin sekä riittävä kokemus hallinnon tehtävistä Tilahallintopäällikkö (v) Tilakeskuksen johtaja (v) Tilastonhoitaja Toimikuntasihteeri Toimintaterapeutti Toimistonhoitaja riittävä kokemus johtamistehtävistä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, kokemusta johtamistehtävistä ja liikkeenjohdon osaamista. Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus sihteerin tehtävistä laissa (559/94) säädetty laillistus Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus Toimistopäällikkö Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen ammattitutkinto ja riittävä kokemus Toimistosihteeri Palkkaryhmä, I Toimistosihteeri Palkkaryhmä II Toimittaja Tehtävään soveltuva keskiasteen ammattitutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto tai oppisopimuskoulutus sekä riittävä työkokemus taikka alan näyttötutkinto Riittävä käytännön työkokemus. kokemus toimitustehtävistä Toimitusjohtaja (v) (konserni) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, julkisen terveydenhuollon ja hallinnon tuntemus ja riittävä johtamiskokemus. Toimitusjohtaja (V) Toimitusjohtajan sihteeri Toimitussihteeri Tulosyksikön johtaja (v) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, julkishallinnon tuntemus ja riittävä johtamiskokemus. Tehtävään soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen ammattitutkinto tai näitä vastaava aikaisempi tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys. kokemus toimitustehtävistä Erikoislääkärin pätevyys ja näyttöä ja kokemusta Henkilöstöjohto 17 (19)

18 Tuotantopäällikkö Tuottaja Tutkimusapulainen Tutkimusassistentti Tutkimusjohtaja (v) kyseisen palvelutuotantoalan johtamisesta. Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä kokemus toimitustehtävistä Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto Soveltuva tohtorin tutkinto tai sitä vastaava, vahvaa kokemusta ja näyttöä toimialan tutkimustyöstä, johtamiskokemusta sekä virkaan vaadittava kotimaisten kielten taitoa. Uusi nimike Henkilöstöjohto 18 (19)

19 Työfysioterapeutti Työhyvinvointikonsultti Työhyvinvointipäällikkö Työnjohtaja Työnohjaaja Työpäällikkö (559/94) mukainen laillistus ja riittävät tiedot työterveyshuollosta Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva alimman korkea-asteen tai keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus Tehtävään soveltuva ammattitutkinto ja riittävä kokemus Soveltuva keskiasteen ammattitutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Työsuojelupäällikkö Työterapeutti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri (v) Ulkoisen tarkastuksen johtaja Urakehityspäällikkö Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja kokemusta työsuojeluasioista Soveltuva keskiasteen tutkinto (559/94) mukainen laillistus ja työterveyshuollon toteutukseen tarvittava koulutus lääkärin tehtävissä sekä oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisenä yleislääkärinä. Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus ja johtamistehtävistä Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan tehtävissä Urheilun/liikunnan ohjaaja Soveltuva keskiasteen tutkinto Vahtimestari Valmius- ja tietoturvapäällikkö (v) Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan tehtävissä Varastonhoitaja Varastotyöntekijä Vastaava farmaseutti Vastaava proviisori alan tehtävistä alan tehtävistä laissa (559/94) säädetty laillistetun farmaseutin pätevyys ja kokemusta alansa hallinto- ja johtotehtävissä sekä sairaalafarmasiassa laissa (559/94) säädetty laillistetun proviisorin pätevyys ja kokemusta esimiestehtävissä ja sairaalafarmasiassa Henkilöstöjohto 19 (19)

20 Vastaava sosiaalityöntekijä Vastaava taloussuunnittelija Vastaava toimintaterapeutti Vastaava työfysioterapeutti Verkkoinsinööri Laissa 272/2005 määritelty sosiaalityöntekijän kelpoisuus riittävä kokemus taloussuunnittelusta laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus alansa hallinnon ja lähijohdon tehtävistä Terveydenhuollon ammattitehtävistä annetussa laissa (559/94) säädetty laillistus ja riittävä kokemus Soveltuva ylemmän tai alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä Henkilöstöjohto 20 (19)

21 Viestintäjohtaja Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto, vahva kokemus ja näyttö viestinnän kehittämisestä ja johtamisesta Viestintäpäällikkö Viestintäsihteeri Välinehuoltaja Välinehuoltopäällikkö riittävä kokemus viestintätehtävistä Soveltuva alimman korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävissä Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto ja lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alan tehtävistä Ylifyysikko (v) Ylihammaslääkäri (v) Ylihoitaja (v) Ylikemisti (v) Ylilääkäri (v) Asetuksen (564/94) mukainen sairaalafyysikon pätevyys sekä lääketieteellisen fysiikan tai fysiikan dosentin pätevyys hammaslääkärin tehtävissä sekä riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa ylihammaslääkärin kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys ja apulaisylihammaslääkärin kelpoisuutena hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo sekä kummaltakin erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (599/94) mukainen laillistus ja kokemusta hallinnon tai lähijohdontehtävistä Asetuksen (564/94) mukainen sairaalakemistin pätevyys sekä biokemian tai kemian dosentin pätevyys lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Yliopistosairaalassa kelpoisuutena vaaditaan lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Ympäristöhallinnon päällikkö (v) riittävä kokemus ympäristöhallinnon tehtävistä Henkilöstöjohto 21 (19)

22 * Asetuksella 1343 on muutettu edellä mainitun asetuksen 6 :ää lukien. Uudet nimikkeet Erikoistuva lääkäri (v) Farmanomi Jalkaterapeutti Lääkäri (v) Perfuusioteknikko Rekrytointipäällikkö Suuhygienisti Tarkastuspäällikkö (v) Tuottaja Henkilöstöjohto 22 (19)

23 Lakkautettavat nimikkeet Apteekkari (v) Apulaisproviisori Apulaistalouspäällikkö Apumies Asuntosihteeri Automaatioasentaja Hoitotyön johtaja Kahvioapulainen Kanttiiniapulainen Kanttiinin hoitaja Kehittäjä Keittiöapulainen Keittäjä Konehuoltomestari Konemestari Konepesijä LVI-asentaja Lämmittäjä Markkinointipäällikkö Materiaalijohtaja (v) Painatussihteeri Palvelujohtaja (v) Palvelussuhdekonsultti Postituskeskuksen hoitaja Putkiasentaja Päätoimittaja Rahoitusjohtaja (v) Rakennusarkkitehti Ravitsemisjohtaja (v) Resurssipäällikkö (v) Sairaalalääkäri Sairaalan johtaja (v) Suurtalouskokki Sähköasentaja Sähkömestari Sähköteknikko Tarjoilija Teknillinen johtaja (v) Tekninen johtaja Tekninen päällikkö Toimialajohtaja (v) Toimistopalvelujohtaja (v) Varatoimitusjohtaja (v) Lisäksi tulosalueilta on esitetty nimikkeitä, joita henkilöstöjohto ei esitä perustettavaksi Audionomi Elinsiirtokoordinaattori Ravitsemusasiantuntija Teknologiajohtaja Henkilöstöjohto 23 (19)

24 Koulutusastejaottelu määritelmät 0 Esiaste Koulutus annetaan päiväkodissa tai peruskoulussa pääsääntöisesti 3-6-vuotiaille lapsille. 3-6-vuotiaat päiväkotilapset luetaan esiopetuksen piiriin sillä perusteella, että päiväkodit ovat laitoksia, joiden henkilöstöön kuuluu ammattikoulutuksen saanut opettajisto. 1 Alempi perusaste Alemman perusasteen koulutus käsittää kansakoulun suoritukset. 2 Ylempi perusaste Ylemmän perusasteen koulutukseen sisältyvät peruskoulun suoritus sekä aikaisempi keskikoulun suoritus. Ylemmän perusasteen oppimäärän suoritus antaa jatko-opintokelpoisuuden lukio-opintoihin tai ammatilliseen koulutukseen. 3 Keskiaste Keskiasteen pohjakoulutusvaatimuksena on ylemmän perusasteen oppimäärän suorittaminen. Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta eli yhteensä vuotta peruskoulun alusta. Se antaa ammattipätevyyden ja mahdollistaa opintojen jatkamisen ammattikorkeakouluissa ja tietyin ehdoin yliopistoissa. Keskiasteen koulutuksiksi luetaan mm. ylioppilastutkinnot, 1-3-vuotiset ammatilliset tutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot (esim. lähihoitaja, sähköasentaja). 5 Alin korkea-aste Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta keskiasteen jälkeen eli yhteensä vuotta peruskoulun aloittamisesta lukien. Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan mm. teknikon, agrologin, hortonomin, artenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja. 6 Alempi korkeakouluaste Koulutuksen suorittaminen vaatii 3-4 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden siirtyä ylemmälle korkeakouluasteelle, mutta ei tieteelliseen jatkokoulutukseen. Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot sekä mm. insinööri, metsätalousinsinööri ja merikapteeni. 7 Ylempi korkeakouluaste Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen vaatii pääsääntöisesti 5-6 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen tutkijakoulutusasteella tai valmistaa korkean vaatimustason ammatteihin. Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteritutkinnot) sekä lääkäreiden erikoistumistutkinnot. 8 Tutkijakoulutusaste Koulutuksen suorittaminen edellyttää itsenäisen ja julkaisukelpoisen tutkimustyön tai väitöskirjan tekemistä. Tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. 9 Koulutusaste tuntematon Lähde: Tilastokeskus Henkilöstöjohto 24 (19)

25 Koulutusastejaottelu avain Koulutusluokitus 1994 (vanha) Koulutusluokitus 1997 vuoden 2008 tilanteen mukaisena ESIASTE 0 Esiaste Esikoululuokat PERUSASTE 1 Alempi perusaste Kansakoulu Kansalaiskoulu 2 Ylempi perusaste Peruskoulu Keskikoulu KESKIASTE 3 Alempi keskiaste Perushoitaja Sähköasentaja 2 v. 4 Ylempi keskiaste Sähköasentaja 3 v. Teknikko (-1988) Ylioppilastutkinto KORKEA-ASTE 5 Alin korkea-aste Teknikko (1989-) Insinööri (-1989) 6 Alempi kandidaattiaste Humanististen tieteiden kandidaatti Insinööri (1990-) Valtiotieteiden kandidaatti (alempi) 7 Ylempi kandidaattiaste Valtiotieteiden kandidaatti (ylempi) Diplomi-insinööri 8 Tutkijakoulutus tai vastaava Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot 0 Esiaste Peruskoulun esiopetus Päiväkodin esiopetus 1 Alempi perusaste Kansakoulu Kansalaiskoulu 2 Ylempi perusaste Peruskoulu Keskikoulu 3 Keskiaste Lähihoitaja Sähköasentaja Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi) Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot Ylioppilastutkinto 5 Alin korkea-aste Teknikko Merkonomi (opisto) 6 Alempi korkeakouluaste Alemmat yliopistotutkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Insinööri Valtiotieteiden kandidaatti (alempi) 7 Ylempi korkeakouluaste Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Valtiotieteiden maisteri Diplomi-insinööri Erikoislääkäri 8 Tutkijakoulutusaste Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot 9 Koulutusaste tuntematon 9 Koulutusaste tuntematon Koulutusastekohtaiset muutokset uudistetun koulutusluokituksen mukaisessa koulutusastejärjestyksessä 0 Esiaste Pääsisältö lähes entinen. Lisätty päiväkodin esiopetus 1 Alempi perusaste Pääsisältö lähes entinen. 2 Ylempi perusaste Pääsisältö lähes entinen. 3 Keskiaste Pääsisältö sama kuin 3 Alempi keskiaste ja 4 Ylempi keskiaste (KOL97) yhdistettynä. Kaikki samansisältöiset tutkintonimikkeet, jotka koulutusluokituksessa ovat sijainneet kahdella eri koulutusasteella on uudistetussa luokituksessa sijoitettu vain yhdelle koulutusasteelle nykyisen tai viimeisimmän koulutuspituuden mukaan. Tällaisia ovat esim. 2- ja 3-vuotiset ammattikoulutusnimikkeet, jotka on yhdistetty yhdeksi tutkintonimikkeeksi, mm. aikaisemmat Sähköasentaja (alle 3-v.) ja Sähköasentaja (yli 3-v.) on yhdistetty nimikkeeksi Sähköasentaja. merkonomikoulutus siirretty koulutusasteelle 5 teknikkokoulutus (-1989) siirretty koulutusasteelle 5 sairaanhoitaja- ym. hoitoalojen koulutuksia siirretty koulutusasteelle 5 maa- ja metsätalouden teknikkokoulutus siirretty koulutusasteelle 5 5 Alin korkea-aste Pääsisältö sama kuin KOL97. Henkilöstöjohto 25 (19)

26 Poistettu insinöörikoulutus (-1989) siirretty koulutusasteelle 6 Lisätty merkonomikoulutus koulutusasteelta 4 (KOL97) teknikkokoulutus (-1989) koulutusasteelta 4 (KOL97) sairaanhoitaja- ym. hoitoalojen koulutuksia koulutusasteelta 4 (KOL97) maa- ja metsätalouden teknikkokoulutus koulutusasteelta 4 (KOL97) 6 Alempi korkeakouluaste Pääsisältö sama kuin KOL97. Lisätty insinöörikoulutus (-1989) koulutusasteelta 5 (KOL97) 7 Ylempi korkeakouluaste Pääsisältö sama kuin KOL97. Lisätty lääkäreiden erikoistumiskoulutus koulutusasteelta 8 (KOL97) yleisesikuntaupseeri koulutusasteelta 8 (KOL97) 8 Tutkijakoulutusaste Pääsisältö sama kuin KOL97. Poistettu lääkäreiden erikoistumiskoulutus koulutusasteelta 8 (KOL97) yleisesikuntaupseeri koulutusasteelta 8 (KOL97) Lähde: Tilastokeskus Henkilöstöjohto 26 (19)

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014)

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset 1 (27) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9)

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja Apulaisylifyysikko Apulaisylihammaslääkäri Apulaisylikemisti Apulaisylilääkäri Apulaisylilääkäri Muut sairaanhoitoalueet

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Hallitus. Kelpoisuusehdot

Hallitus. Kelpoisuusehdot 26.9.2016 Hallitus Kelpoisuusehdot Nimike Kelpoisuusehto Huomio Amanuenssi Ammattimies Apulaislääkäri Apulaisosastonhoitaja Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Alan ammatillinen

Lisätiedot

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Kasvatus-, sosiaali- terveysalan perus puhevammaisten tulkin erikoisammatti Nimikesuojattu

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY LIITE 1 KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKARYHMITTELY 1 Palkkaryhmittelyn soveltaminen Tämän liitteen mukaista palkkaryhmittelyä sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5 Sosiaaliala 1 Sosiaalipalvelualan ammattinumerot Ammattinumero Ammattinumero 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6109 Palkkaryhmä A Hoitoapulainen Päiväkotiapulainen Keittiöapulainen Laitosapulainen Siivooja

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN TERVEYSTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Ergonomia Hoitotiede Ammatti- tai virkanimike Administrative Assistant ammatillisten aineiden opettaja Asiakkuuspäällikkö Kuntoutusvastaava lehtori liikunnan

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10. Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.2012 mennessä) sanna.paakkunainen@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat , elokuu

Työttömät* työnhakijat , elokuu Työttömät* työnhakijat 1994 216, elokuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 4 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 35 3564 3612 3 365 278 25 2361 2134

Lisätiedot

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky.

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky. HALLITUS 102 29.08.2016 HYKSIN JOHTAMISEN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2017 ALKAEN 713/00/01/02/2010 HALL 102 HUS:n hallitukselle esitetään, että HYKSin johtavan ylilääkärin virka laitetaan avoimesti haettavaksi

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Kunnanhallitus 22 25.01.2016 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset perusturvan osalta 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan

Lisätiedot

Tast 17.12.2004 1 (4)

Tast 17.12.2004 1 (4) PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 21/2004 Tast 17.12.2004 1 (4) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUS (PTYTES)

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66 1220. Työnhakijat koulutuksen mukaan ja heistä vastavalmistuneet Lähde: TEM, työnvälitystilastot 2013 Maaliskuu 12 POHJOIS-POHJANMAA Työttömät yhteensä Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki yhteensä Vastavalmistuneet

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Helsinki 10/2016 Copyright SuPer ry

SISÄLTÖ. Helsinki 10/2016 Copyright SuPer ry Lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2017 SISÄLTÖ Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus 90 29.09.2016 Yhtymähallitus 111 17.11.2016 Yhtymähallitus 128 28.12.2016 Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

talouspäällikkö Markkinointipäällikkö Projektisuunnittelija SAP HCM Konsultti Trainee Yhteyspäällikkö

talouspäällikkö Markkinointipäällikkö Projektisuunnittelija SAP HCM Konsultti Trainee Yhteyspäällikkö KAUPPATIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma ei tiedossa Innovaatiojohtaminen Innovation Management Ammatti- tai virkanimike palvelupäällikkö rahoituspäällikkö Asiakasvastaava Markkinointipäällikkö Projekti

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2011 2016 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 5.8.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut

Valtuusto. Tarkastuslautakunta. Hallitus. Yksilöasiainjaosto. Henkilöstöjaosto. Toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastus. Ikäihmisten palvelut Johdon tuki Valtuusto Henkilöstöjaosto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Sisäinen tarkastus Toimitusjohtaja Hallinto Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Ikäihmisten palvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Biotieteet Biologia Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

8.5.2014 Maarit Mikkonen 1

8.5.2014 Maarit Mikkonen 1 Ulkomailla hankittujen tutkintojen ja ammattipätevyyden tunnustaminen hoitoalalla Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 8.5.2014 Maarit Mikkonen 1 1.

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 5 Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan viran täyttäminen Pöydälle 11.03.2014 HEL 2014-002260 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättänee

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 161/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintamastuslain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tilintarkastuslakia muutettavaksi niin, että ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1.12.2016 lähtien Taustaa Henkilöstölautakunta kokouksessaan 18.6.1991 76 on päättänyt johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017 Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä 680 tutkinto-ohjelmia 34 vuosittain noin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp. lakialoitteen laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä JOHDANTO. Vireilletulo.

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp. lakialoitteen laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä JOHDANTO. Vireilletulo. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 17 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Perustettu 1996 Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Nimetty 2.9.1996 sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi arviointilaitokseksi FINAS akkreditoinut toiminnan ja tekee

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

4. Tekninen ja ympäristötoimi

4. Tekninen ja ympäristötoimi Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

SEURAAVAT TÄYTETTÄVÄT TEHTÄVÄT

SEURAAVAT TÄYTETTÄVÄT TEHTÄVÄT 1 SEURAAVAT TÄYTETTÄVÄT TEHTÄVÄT Käsittely: Henkilöstöryhmä 10.5.2016/Yhteistyötoimikunta 10.5.2016/Kuntayhtymän hallitus 12.5.2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Palvelupäällikkö 7 kpl Mikkeli+ Haukivuori,

Lisätiedot

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Liite KH 29.8.2016 / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012,

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Määritelmät: Rekrytointitarpeen laskenta Henkilöstötarpeen ennakointi perustuu palvelua käyttävän väestön ennustettuun

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhteensä

Joensuun selvitysalue yhteensä Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Joensuun selvitysalue yhteensä 25.6.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeen laskenta Joensuun selvitysalue = Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan, Liperin kunnan,

Lisätiedot

Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 1970 2030. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:1

Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 1970 2030. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:1 Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 197 23 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:1 Aleksi Kalenius Suomalaisten koulutusrakenteen kehitys 197 23 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) yhteisöpedagogi (AMK) Diak Humak Centria Humak esittää luopumista 1

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS 31.12.2015 31.12.2016 V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. Paikkatietosuunnittelija 1 1 0 1 0 0 1 Talouspäällikkö 1 1

Lisätiedot