Yrityksen vastuuperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen vastuuperiaatteet"

Transkriptio

1 Yrityksen vastuuperiaatteet

2 Yrityksen vastuuperiaatteet Toimitusjohtajan alkusanat Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board and CEO Yhtiömme on jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri puolilla maailmaa toimivien sidosryhmien kanssa: yrityksen rajat laajenevat koko ajan, toimintaympäristö muuttuu aiempaa nopeammin, liiketoiminnot muuttuvat globaaleiksi ja vastuut lisääntyvät. Päivittämällä alun perin vuonna 2002 julkaistut yrityksen vastuuperiaatteet haluamme vahvistaa sitoutumistamme voimassa olevien lakien ja säädösten noudattamiseen kaikissa niissä maissa, joissa toimimme. Haasteemme on olla asiakkaidemme ja laajemmin sidosryhmiemme luottamuksen arvoinen myös jatkossa. Auttaaksemme työntekijöitämme tässä prosessissa korostamme vastuun tärkeyttä ja sen merkitystä hyvälle hallintotavalle. Olemme kasvaneet liki kaksinkertaiseksi viimeisen viiden vuoden aikana. Yhtiöllä on tällä hetkellä työntekijää eri puolilla maailmaa. Eri yritysjärjestelyjen yhteydessä olemme pystyneet menestyksekkäästi integroimaan ainutlaatuisen ammatillisen ja kulttuurisen moninaisuuden ja tekemään siitä yhden vahvuuksistamme. Arvojemme lisäksi vastuuperiaatteemme muodostavat perustan yhteisille toimintaohjeillemme. Ne antavat missiollemme sen täyden merkityksen: autamme ihmisiä saamaan kaiken hyödyn energiastaan. 32

3 Vastuuperiaatteemme on laadittu niiden periaatteiden pohjalle, joihin Schneider Electric haluaa sitoutua toiminnassaan (Global Compact, OECD, ihmisoikeudet ja kansainvälinen työjärjestö). Suosittelen vahvasti tutustumaan näihin periaatteisiin ja osallistumaan aktiivisesti niiden noudattamiseen. Ne pätevät meihin kaikkiin. Yrityksen eri yksikköjen johtajat (liiketoimintojen, divisioonien, maaorganisaatioiden ja konsernin toimintojen johtajat) vastaavat periaatteiden käyttöönotosta ja toteuttamisesta. Esimiesten vastuulla on olla esimerkkinä tiimin jäsenille näiden käyttäytymissääntöjen noudattamisesta päivittäisessä työssä sekä vaatia samaa myös muilta tiimin jäseniltä. Esimiesten tueksi on perustettu konsernin eettinen toimikunta, jonka tarkoitus on edistää sitoutumista tähän haasteeseen ja sovittaa oma viitekehyksemme maailmalla tapahtuviin muutoksiin. Toimikunta vastaa työntekijöiden mahdollisiin kysymyksiin näiden periaatteiden soveltamisesta. Älä epäröi ottaa yhteyttä toimikuntaan, jos olet epävarma, etenkin jos kyseessä on päätös, jonka olet tehnyt tai joka on tehtävä. Luotan siihen, että kaikki työntekijät noudattavat vastuuperiaatteitamme päivittäisessä työssään....korostamme vastuun tärkeyttä ja sen keskeistä merkitystä hyvälle hallintotavalle. 23

4 Yrityksen vastuuperiaatteet Johdanto > Schneider Electric Group ( jäljempänä Schneider Electric) on sitoutunut eettiseen toimintatapaan kaikissa toiminnoissaan. > Näissä vastuuperiaatteissa käsitellään sellaisia lainsäädännön ja etiikan periaatteita, joiden tulisi ohjata päivittäistä toimintaamme. > Periaatteet eivät kata kaikkia eettisiä kysymyksiä, vaan antavat yleisiä ohjeita tilanteisiin, joissa on epävarmuutta oikeasta toimintatavasta. Jotta näistä vastuuperiaatteista on hyötyä, ne tulee pitää helposti saatavilla ja niitä tulee kerrata säännöllisesti. 54

5 > Periaatteita voidaan muokata tai täydentää paikallisten käytäntöjen ja lainsäädännön mukaan, kunhan käytännössä sovellettavat säännöt ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin nämä eettiset periaatteet. > Nämä periaatteet pätevät kaikkiin Schneider Electricin työntekijöihin. Yrtyksen vastuuperiaatteet 45

6 Yrityksen vastuuperiaatteet Työsuhteissa Schneider Electric antaa tärkeimmälle voimavaralleen, työntekijöilleen sitoumuksen. Yhtiö: Määrittää ja pitää ajan tasalla henkilöstöä koskevat käytännöt ja vaatii, että kaikki yksiköt noudattavat niitä. Edistää jokaisen kohdalla taitoihin perustuvaa tasavertaisuutta työllistämisessä, työsuhteen ehdoissa, liikkuvuudessa, koulutuksessa, palkitsemisessa ja työterveyden edistämisessä syrjimättä ketään (rodun, ihon värin, iän, sukupuolen, sukupuolisen suuntautuneisuuden, etnisen alkuperän, vamman, ammattiyhdistysjäsenyyden, poliittisen mielipiteen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella). Edistää avoimia neuvotteluja työntekijöiden edustajien kanssa paikallisten käytäntöjen ja työlain säädännön mukaisesti. Takaa asianmukaiset ja turvalliset työskentelyolosuhteet ja edistää työntekijöiden terveyttä Maailman terveysjärjestön suosituksen mukaisesti. Varmistaa aina kun mahdollista, että kaikissa maissa, joissa Schneider Electric toimii, työntekijät saavat korvausta työtapaturmista ja sairauspäivistä sekä työkyvyttömyydestä. Varmistaa osaamisen ja työllistymismahdollisuuksien kehittämisen. Ottaa työntekijät mukaan yrityksen toimintaan tiedottamalla säännöllisesti asioista, etenkin haasteista ja tavoitteista. Säilyttää luottamuksellisesti työntekijöitä koskevat henkilötiedot ja välttää tiukasti tietojen paljastamista ulkopuolisille paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 76

7 Työntekijät sitoutuvat seuraaviin periaatteisiin ja niiden noudattamiseen: He kiinnittävät huomiota tasavertaisen kohtelun ja yksilön kunnioittamisen periaatteisiin suhteissa suoriin alaisiin, työtovereihin, esimiehiin, asiakkaisiin ja toimittajiin. He ovat lojaaleja yritykselle. Ilman yrityksen lupaa on kiellettyä avustaa kilpailijaa tai tehdä työtä kilpailijalle. Lisäksi työntekijöiden tulee pidättäytyä ulkoisista sitoumuksista, jotka saattavat vaikuttaa heidän suoritukseensa yrityksen palveluksessa. Työntekijät eivät saa ottaa vastaan palkkioita organisaatioilta tai liiketoimintahankkeilta, joilla on meneillään oleva liiketoimintasuhde tai ristiriita Schneider Electricin kanssa. Työntekijät eivät saa ilman yrityksen kirjallista suostumusta vaikuttaa päätöksentekoon, joka liittyy Schneider Electricin ja työntekijän jonkun perheenjäsenen työllistävän yrityksen väliseen liiketoimintasuhteeseen. Yritykseltä vaadittavien kulukorvausten tulee liittyä ainoastaan yrityksen puolesta suoritettuihin toimintoihin annettujen ohjeistusten mukaisesti. Työntekijät edustavat omaa yksikköään ja Schneider Electriciä. Työntekijöiden tulee varjella Schneider Electricin etuja, etenkin yrityksen imagoa ja mainetta. Työntekijöiden tulee pidättäytyä toiminnoista ja suhteista, jotka ovat ristiriidassa yrityksen edun kanssa tai heijastuvat yritykseen negatiivisesti tai ovat esteenä työntekijän täysipainoiselle suoritukselle yrityksen tehtävissä. Työntekijöiden ei tule liittää Schneider Electriciä henkilökohtaisiin vakaumuksiinsa ja uskomuksiinsa. 67

8 Yrityksen vastuuperiaatteet Liiketoimintasuhteissa Schneider Electric sitoutuu asiakassuhteissaan seuraavaan. Yhtiö: Tekee parhaansa parantaakseen asiakkaiden tyytyväisyyttä. Ennakoi ja huomioi asiakkaiden odotukset. Toimii rehellisesti ja kunnioittavasti kaikissa liiketoimintasuhteissa. Sitoutuu antamiinsa toimitusaikoihin ja turvallisuusvelvoitteisiin. Kehittää tuotteitaan, palveluitaan ja tekniikoitaan asiakkaiden tarpeiden mukaan ja lisätäkseen asiakastyytyväisyyttä. Kunnioittaa vapaan kilpailun ja avoimen talouden periaatteita. 98

9 Yrityksen työntekijät ovat sitoutuneet toimimaan asiakkaiden hyväksi: He osallistuvat Schneider Electricin asiakkailleen antamien sitoumusten toteuttamiseen. He eivät myönnä suoraan tai epäsuorasti viranomaisille tai Schneider Electricin asiakkaiden työntekijöille perusteetonta etua taloudellista tai muuta vaikuttaakseen päätöksentekoon. Johdon ohjeiden mukaisesti he eivät anna eivätkä vastaanota lahjoja, aterioita, matkoja tai viihdetarjontaa, joka ylittää paikallisten käytäntöjen sallimat rajat. He eivät pyri epäasianmukaisesti vaikuttamaan yrityksen suhteisiin asiakkaaseen nähden. He eivät solmi minkäänlaisia vapaan kilpailun vastaisia sopimuksia tai järjestelyjä kilpailijoiden kanssa. He noudattavat konsernin lakiosaston ohjeita ja kääntyvät lakiosaston puoleen epäselvissä tai hankalissa tilanteissa. Asiakastyytyväisyys on Schneider Electricillä tärkeintä 89

10 Yrityksen vastuuperiaatteet Liiketoimintasuhteissa Schneider Electricin toimittajat sitoutuvat yrityksen tavoin takaamaan asiakkaiden tyytyväisyyden: Kilpailukyvyn takaavat innovaatiot, suuret volyymit mahdollistava globalisaatio ja sijainti lähellä loppukäyttäjää ovat osa Schneider Electricin strategiaa, jonka se haluaa jakaa toimittajiensa kanssa. Schneider Electric ja sen toimittajat sitoutuvat seuraaviin periaatteisiin: Ne toimivat rehellisesti ja luovat oikeudenmukaiset sopimussuhteet. Ne edistävät sitoumuksia, jotka sisältyvät Global Compact 1 -hankkeen ihmisoikeuksia, työolosuhteita, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa tukeviin periaatteisiin. Ne valitsevat ensisijaisesti toimittajia, jotka edistävät sosiaa- lista vastuuta ja vastuuta ympäristöstä. Schneider Electric pidättää oikeuden varmistaa, että sen toimittajat noudattavat kaikkia voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä sopimussitoumuksia. 1) Global Compact -hankkeen 10 sitoumusta ovat seuraavat: Ihmisoikeudet: Periaate 1: Liiketoiminnassa tulee edistää ja kunnioittaa kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeuksia. Periaate 2: Työntekijöiden tulee varmistaa, etteivät he ole osallisia ihmisoikeusloukkauksissa. Työolosuhteet: Periaate 3: Liiketoimintayksiköiden tulee ylläpitää järjestäytymisvapautta ja tunnustaa työntekijöiden oikeus kollektiivisiin neuvotteluihin. Periaate 4: Kaikenlainen pakkotyö on estettävä. Periaate 5: Lapsityövoiman käyttö on estettävä

11 Schneider Electricin työntekijät sitoutuvat toimimaan seuraavien rehellisyys- ja oikeudenmukaisuusperiaatteiden mukaan: He soveltavat Schneider Electricin toimitusten ja laadun hallintakäytäntöjä. He pitävät suhteet yrityksen toimittajiin rehellisinä. Työntekijöiden tulee olla motivoituneita toteuttamaan vain yritykselle kaikkein suotuisimmat liiketoimet. Työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät saa ottaa toimittajilta vastaan mitään nimellisen arvon ylittäviä henkilökohtaisia etuisuuksia, olivatpa ne rahallisia tai muita etuisuuksia (kuten lahjoja tai viihdetarjontaa). Työntekijöiden tulee pyytää johdon hyväksyntä vastaanottaessaan tai antaessaan liikesuhteisiin liittyviä lahjoja, aterioita tai muuta viihdetarjontaa (paitsi pienimuotoisia lahjoja paikallisen käytännön mukaan). Työntekijät eivät saa antaa oman suoran tai epäsuoran henkilökohtaisen etunsa vaikuttaa toimittajan valintaan. Periaate 6: Työhön ja ammattiin liittyvä syrjintä on estettävä. Ympäristö: Periaate7: Liiketoiminnan tulee edistää ennaltaehkäisevää suhtautumista ympäristöhaasteisiin. Periaate 8: Liiketoiminnassa tulee käynnistää hankkeita ympäristövastuun edistämiseksi. Periaate 9: Ympäristöä säästävien tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa tulee rohkaista. Korruption ehkäiseminen: Periaate 10: Liiketoimintayksiköiden tulee vastustaa korruptiota sen kaikissa muodoissa mukaan lukien kiristämistä ja lahjontaa

12 Yrityksen vastuuperiaatteet Suhteessa osakkeenomistajiin Schneider Electric antaa osakkeenomistajilleen seuraavat sitoumukset. Yhtiö: Kasvattaa yrityksen arvoa. Kunnioittaa hallinnon periaatteita, jotka perustuvat valvonnan ja toimintojen erottamiseen. Julkisten osakeyhtiöiden osalta tämä merkitsee sitä, että yrityksellä on erillinen johtokunta ja hallintoneuvosto. Schneider Electricin työntekijät sitoutuvat kunnioittamaan seuraavia periaatteita: Takaa osakkeenomistajien tasavertaisuuden. Antaa osakkeenomistajille ja rahoitusmarkkinoille tarkkoja, luotettavia ja täsmällisiä tietoja julkisia osakeyhtiöitä koskevien sääntöjen mukaisesti. He eivät käytä yrityksen voimavaroja mihinkään sellaiseen tarkoitukseen tai toimintaan, joka ei ole yrityksen liiketoiminnan ja tavoitteiden mukaista. He sitoutuvat suojaamaan kaikkien projektien immateriaalioikeuksia (rekisteröityjä tavaramerkkejä, patentteja, tekijänoikeuksia ja muita luottamuksellisia tietoja) sekä kaikkea Schneider Electricin tietotaitoa. He noudattavat luottamuksellisten tietojen laatimiseen ja jakeluun liittyviä sääntöjä

13 He välttävät eturistiriitoja suorien tai epäsuorien (puolisoon, perheeseen tai huollettaviin liittyvien) henkilökohtaisten etujensa ja Schneider Electricin etujen välillä. Tämän seurauksena työntekijöillä ja heidän lähimmillä perheenjäsenillään ei voi olla merkittävää osuutta Schneider Electricin asiakkaisiin tai toimittajiin eikä yrityksiin, joissa Schneider Electricillä on tunnettu intressi. Eturistiriitatilanteessa työntekijöiden on ilmoitettava viipymättä ristiriidasta johdolle, eivätkä he saa tehdä yritykseen liittyviä päätöksiä ilman johdon lupaa. He noudattavat tunnollisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyviä tallennus- ja kirjausohjeita. He laativat täydelliset tiedot antavia, luotettavia, täsmällisiä, ajantasaisia ja ymmärrettäviä raportteja, asiakirjoja ja muita julkisia tiedonantoja. He noudattavat tiukasti yrityksen osakemarkkinoiden toimintatapoja. He eivät saa tehdä kauppaa yrityksen osakkeilla sisäpiiritietojen perusteella. Yrityksen vakituiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät muutenkaan saa tehdä kauppaa yrityksen osakkeilla yrityksen puolivuosi- ja vuositulosten julkistamista edeltävien 30 päivän aikana. Työntekijät eivät saa käyttää yrityksen varoja tai muita voimavaroja toiminnoissa, jotka eivät ole linjassa yrityksen konsernitason tavoitteiden kanssa. Schneider Electricin kuuluu osakkeenomistajille 13 12

14 Yrityksen vastuuperiaatteet Suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan Schneider Electric sitoutuu toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnioittaen nykyisiä ja tulevia sukupolvia, kulttuurista moninaisuutta sekä konsernin toimipaikkojen paikallisia oikeusjärjestelmiä. Seuraa yhteiskunnan kehitystä täyttääkseen paremmin sen tarpeet. Osallistuu paikallisen yhteisön toimintoihin kaikissa yrityksen toimipaikoissa. Ottaa huomioon ympäristönsuojelun strategisessa päätöksenteossa sekä suunnittelu-, tuotanto-, jakelu- ja kierrätysprosesseissa. Markkinoi luotettavia tuotteita, jotka edistävät turvallista ympäristöä sekä säästävät energiaa ja luonnonvaroja. Antaa täsmällisiä ja luotettavia tietoja eri sidosryhmille yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksista. Noudattaa konsernin toimintoihin ja vastuisiin liittyviä lakeja ja säädöksiä. Schneider Electricin työntekijät sitoutuvat seuraavaan: He minimoivat kielteiset ympäristövaikutukset kaikissa toimipaikoissa sekä tekevät kaiken mahdollisen energian ja luonnonvarojen kulutuksen pienentämiseksi sekä jätteen ja päästöjen määrän vähentämiseksi käyttämällä parhaita mahdollisia tekniikoita (BAT-tekniikoita). He ennakoivat koulutukseen, integrointiin, tukitoimiin ja syrjinnän vastustamiseen liittyviä tarpeita ja toimivat niiden mukaisesti. He omaksuvat aktiivisen roolin paikallisissa instituutioissa ja ammattiorganisaatioissa

15 Yrityksen vastuuperiaatteet Kaikkien työntekijöiden on edistettävä rehellistä ja vastuullista toimintaa. Schneider Electric sitoutuu ottamaan käyttöön nämä vastuuperiaatteet. Jos työntekijä ei noudata näitä periaatteita, hän voi saada rangaistuksen paikallisen käytännön ja kussakin maassa voimassa olevan oikeusjärjestelmän mukaan. Näiden periaatteiden toteuttaminen voi vaatia lisäselvitystä. Lisäselvitystä kaipaavat työntekijät voivat ottaa yhteyttä johtoon, henkilöstöosaston esimieheen, talous- ja/tai lakiosastoon tai Schneider Electricin vastuuperiaatteista vastaavaan esimieheen. Työntekijöiden tulee ilmoittaa näiden periaatteiden vakavasta rikkomuksesta välittömästi. Aiheellisen ilmoituksen tehneitä työntekijöitä suojellaan rangaistuksilta. Vastaanotettuja tietoja käsitellään aina niin luottamuksellisesti kuin mahdollista. Vastuuperiaatteitamme on laajennettu, ja ne ottavat nyt huomioon ja noudattavat seuraavia ohjeita: Global Compact (http://www.unglobalcompact.org) OECD:n perusperiaatteet (http://www.oecd.org/maintopic) Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (http://www.un.org/overview/rights.html) Kansainvälinen työjärjestö (http://www.ilo.org) Vastuuperiaatteitamme täydentävät lisäksi osastokohtaiset käytännöt (erityisesti ympäristöön, laatuun, hankintaan ja ihmisoikeuksiin liittyen)

16 Schneider Electric Finland Oy Kalkkipellontie 6, Espoo PL 410, Espoo Phone: (0) Incorporated in France with issued capital of 1,979,405,032 euros Listed on the Euronext Paris Market Registered in Nanterre, RCS Siret no

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT)

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 Sisällysluettelo 1. KOHDE JA TAVOITE...2 2. TOIMINTAOHJEIDEN PERUSTA...2 3. LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HALLINTO...2 3.1 Lakien,

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet Sisältö Atlas Copco -konserni 1 First in Mind First in Choice 2 Perusarvot 3 Suhteet 4 Yhteiskunta ja ympäristö 5 Työntekijät 6 Asiakkaat 7 Liikekumppanit

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods suhtautuu eettisiin laatuseikkoihin kestävällä ja vastuullisella tavalla taatakseen yrityksen maineen ja kannattavuuden.

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

BSCI:n toimintaperiaatteet 1

BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteiden (versio 1/2014) tarkoituksena on määritellä ne arvot ja periaatteet, joita BSCI:n jäsenet pyrkivät noudattamaan toimitusketjuissaan. Foreign Trade

Lisätiedot

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet Ohjeiden hyväksyjä: yhtiön hallitus Ohjeiden laatija: konserniviestintä Intra.ramirent.com/Corporate Communications and Branding Ohjehistoria

Lisätiedot