Yrityksen vastuuperiaatteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen vastuuperiaatteet"

Transkriptio

1 Yrityksen vastuuperiaatteet

2 Yrityksen vastuuperiaatteet Toimitusjohtajan alkusanat Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board and CEO Yhtiömme on jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri puolilla maailmaa toimivien sidosryhmien kanssa: yrityksen rajat laajenevat koko ajan, toimintaympäristö muuttuu aiempaa nopeammin, liiketoiminnot muuttuvat globaaleiksi ja vastuut lisääntyvät. Päivittämällä alun perin vuonna 2002 julkaistut yrityksen vastuuperiaatteet haluamme vahvistaa sitoutumistamme voimassa olevien lakien ja säädösten noudattamiseen kaikissa niissä maissa, joissa toimimme. Haasteemme on olla asiakkaidemme ja laajemmin sidosryhmiemme luottamuksen arvoinen myös jatkossa. Auttaaksemme työntekijöitämme tässä prosessissa korostamme vastuun tärkeyttä ja sen merkitystä hyvälle hallintotavalle. Olemme kasvaneet liki kaksinkertaiseksi viimeisen viiden vuoden aikana. Yhtiöllä on tällä hetkellä työntekijää eri puolilla maailmaa. Eri yritysjärjestelyjen yhteydessä olemme pystyneet menestyksekkäästi integroimaan ainutlaatuisen ammatillisen ja kulttuurisen moninaisuuden ja tekemään siitä yhden vahvuuksistamme. Arvojemme lisäksi vastuuperiaatteemme muodostavat perustan yhteisille toimintaohjeillemme. Ne antavat missiollemme sen täyden merkityksen: autamme ihmisiä saamaan kaiken hyödyn energiastaan. 32

3 Vastuuperiaatteemme on laadittu niiden periaatteiden pohjalle, joihin Schneider Electric haluaa sitoutua toiminnassaan (Global Compact, OECD, ihmisoikeudet ja kansainvälinen työjärjestö). Suosittelen vahvasti tutustumaan näihin periaatteisiin ja osallistumaan aktiivisesti niiden noudattamiseen. Ne pätevät meihin kaikkiin. Yrityksen eri yksikköjen johtajat (liiketoimintojen, divisioonien, maaorganisaatioiden ja konsernin toimintojen johtajat) vastaavat periaatteiden käyttöönotosta ja toteuttamisesta. Esimiesten vastuulla on olla esimerkkinä tiimin jäsenille näiden käyttäytymissääntöjen noudattamisesta päivittäisessä työssä sekä vaatia samaa myös muilta tiimin jäseniltä. Esimiesten tueksi on perustettu konsernin eettinen toimikunta, jonka tarkoitus on edistää sitoutumista tähän haasteeseen ja sovittaa oma viitekehyksemme maailmalla tapahtuviin muutoksiin. Toimikunta vastaa työntekijöiden mahdollisiin kysymyksiin näiden periaatteiden soveltamisesta. Älä epäröi ottaa yhteyttä toimikuntaan, jos olet epävarma, etenkin jos kyseessä on päätös, jonka olet tehnyt tai joka on tehtävä. Luotan siihen, että kaikki työntekijät noudattavat vastuuperiaatteitamme päivittäisessä työssään....korostamme vastuun tärkeyttä ja sen keskeistä merkitystä hyvälle hallintotavalle. 23

4 Yrityksen vastuuperiaatteet Johdanto > Schneider Electric Group ( jäljempänä Schneider Electric) on sitoutunut eettiseen toimintatapaan kaikissa toiminnoissaan. > Näissä vastuuperiaatteissa käsitellään sellaisia lainsäädännön ja etiikan periaatteita, joiden tulisi ohjata päivittäistä toimintaamme. > Periaatteet eivät kata kaikkia eettisiä kysymyksiä, vaan antavat yleisiä ohjeita tilanteisiin, joissa on epävarmuutta oikeasta toimintatavasta. Jotta näistä vastuuperiaatteista on hyötyä, ne tulee pitää helposti saatavilla ja niitä tulee kerrata säännöllisesti. 54

5 > Periaatteita voidaan muokata tai täydentää paikallisten käytäntöjen ja lainsäädännön mukaan, kunhan käytännössä sovellettavat säännöt ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin nämä eettiset periaatteet. > Nämä periaatteet pätevät kaikkiin Schneider Electricin työntekijöihin. Yrtyksen vastuuperiaatteet 45

6 Yrityksen vastuuperiaatteet Työsuhteissa Schneider Electric antaa tärkeimmälle voimavaralleen, työntekijöilleen sitoumuksen. Yhtiö: Määrittää ja pitää ajan tasalla henkilöstöä koskevat käytännöt ja vaatii, että kaikki yksiköt noudattavat niitä. Edistää jokaisen kohdalla taitoihin perustuvaa tasavertaisuutta työllistämisessä, työsuhteen ehdoissa, liikkuvuudessa, koulutuksessa, palkitsemisessa ja työterveyden edistämisessä syrjimättä ketään (rodun, ihon värin, iän, sukupuolen, sukupuolisen suuntautuneisuuden, etnisen alkuperän, vamman, ammattiyhdistysjäsenyyden, poliittisen mielipiteen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella). Edistää avoimia neuvotteluja työntekijöiden edustajien kanssa paikallisten käytäntöjen ja työlain säädännön mukaisesti. Takaa asianmukaiset ja turvalliset työskentelyolosuhteet ja edistää työntekijöiden terveyttä Maailman terveysjärjestön suosituksen mukaisesti. Varmistaa aina kun mahdollista, että kaikissa maissa, joissa Schneider Electric toimii, työntekijät saavat korvausta työtapaturmista ja sairauspäivistä sekä työkyvyttömyydestä. Varmistaa osaamisen ja työllistymismahdollisuuksien kehittämisen. Ottaa työntekijät mukaan yrityksen toimintaan tiedottamalla säännöllisesti asioista, etenkin haasteista ja tavoitteista. Säilyttää luottamuksellisesti työntekijöitä koskevat henkilötiedot ja välttää tiukasti tietojen paljastamista ulkopuolisille paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 76

7 Työntekijät sitoutuvat seuraaviin periaatteisiin ja niiden noudattamiseen: He kiinnittävät huomiota tasavertaisen kohtelun ja yksilön kunnioittamisen periaatteisiin suhteissa suoriin alaisiin, työtovereihin, esimiehiin, asiakkaisiin ja toimittajiin. He ovat lojaaleja yritykselle. Ilman yrityksen lupaa on kiellettyä avustaa kilpailijaa tai tehdä työtä kilpailijalle. Lisäksi työntekijöiden tulee pidättäytyä ulkoisista sitoumuksista, jotka saattavat vaikuttaa heidän suoritukseensa yrityksen palveluksessa. Työntekijät eivät saa ottaa vastaan palkkioita organisaatioilta tai liiketoimintahankkeilta, joilla on meneillään oleva liiketoimintasuhde tai ristiriita Schneider Electricin kanssa. Työntekijät eivät saa ilman yrityksen kirjallista suostumusta vaikuttaa päätöksentekoon, joka liittyy Schneider Electricin ja työntekijän jonkun perheenjäsenen työllistävän yrityksen väliseen liiketoimintasuhteeseen. Yritykseltä vaadittavien kulukorvausten tulee liittyä ainoastaan yrityksen puolesta suoritettuihin toimintoihin annettujen ohjeistusten mukaisesti. Työntekijät edustavat omaa yksikköään ja Schneider Electriciä. Työntekijöiden tulee varjella Schneider Electricin etuja, etenkin yrityksen imagoa ja mainetta. Työntekijöiden tulee pidättäytyä toiminnoista ja suhteista, jotka ovat ristiriidassa yrityksen edun kanssa tai heijastuvat yritykseen negatiivisesti tai ovat esteenä työntekijän täysipainoiselle suoritukselle yrityksen tehtävissä. Työntekijöiden ei tule liittää Schneider Electriciä henkilökohtaisiin vakaumuksiinsa ja uskomuksiinsa. 67

8 Yrityksen vastuuperiaatteet Liiketoimintasuhteissa Schneider Electric sitoutuu asiakassuhteissaan seuraavaan. Yhtiö: Tekee parhaansa parantaakseen asiakkaiden tyytyväisyyttä. Ennakoi ja huomioi asiakkaiden odotukset. Toimii rehellisesti ja kunnioittavasti kaikissa liiketoimintasuhteissa. Sitoutuu antamiinsa toimitusaikoihin ja turvallisuusvelvoitteisiin. Kehittää tuotteitaan, palveluitaan ja tekniikoitaan asiakkaiden tarpeiden mukaan ja lisätäkseen asiakastyytyväisyyttä. Kunnioittaa vapaan kilpailun ja avoimen talouden periaatteita. 98

9 Yrityksen työntekijät ovat sitoutuneet toimimaan asiakkaiden hyväksi: He osallistuvat Schneider Electricin asiakkailleen antamien sitoumusten toteuttamiseen. He eivät myönnä suoraan tai epäsuorasti viranomaisille tai Schneider Electricin asiakkaiden työntekijöille perusteetonta etua taloudellista tai muuta vaikuttaakseen päätöksentekoon. Johdon ohjeiden mukaisesti he eivät anna eivätkä vastaanota lahjoja, aterioita, matkoja tai viihdetarjontaa, joka ylittää paikallisten käytäntöjen sallimat rajat. He eivät pyri epäasianmukaisesti vaikuttamaan yrityksen suhteisiin asiakkaaseen nähden. He eivät solmi minkäänlaisia vapaan kilpailun vastaisia sopimuksia tai järjestelyjä kilpailijoiden kanssa. He noudattavat konsernin lakiosaston ohjeita ja kääntyvät lakiosaston puoleen epäselvissä tai hankalissa tilanteissa. Asiakastyytyväisyys on Schneider Electricillä tärkeintä 89

10 Yrityksen vastuuperiaatteet Liiketoimintasuhteissa Schneider Electricin toimittajat sitoutuvat yrityksen tavoin takaamaan asiakkaiden tyytyväisyyden: Kilpailukyvyn takaavat innovaatiot, suuret volyymit mahdollistava globalisaatio ja sijainti lähellä loppukäyttäjää ovat osa Schneider Electricin strategiaa, jonka se haluaa jakaa toimittajiensa kanssa. Schneider Electric ja sen toimittajat sitoutuvat seuraaviin periaatteisiin: Ne toimivat rehellisesti ja luovat oikeudenmukaiset sopimussuhteet. Ne edistävät sitoumuksia, jotka sisältyvät Global Compact 1 -hankkeen ihmisoikeuksia, työolosuhteita, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa tukeviin periaatteisiin. Ne valitsevat ensisijaisesti toimittajia, jotka edistävät sosiaa- lista vastuuta ja vastuuta ympäristöstä. Schneider Electric pidättää oikeuden varmistaa, että sen toimittajat noudattavat kaikkia voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä sopimussitoumuksia. 1) Global Compact -hankkeen 10 sitoumusta ovat seuraavat: Ihmisoikeudet: Periaate 1: Liiketoiminnassa tulee edistää ja kunnioittaa kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeuksia. Periaate 2: Työntekijöiden tulee varmistaa, etteivät he ole osallisia ihmisoikeusloukkauksissa. Työolosuhteet: Periaate 3: Liiketoimintayksiköiden tulee ylläpitää järjestäytymisvapautta ja tunnustaa työntekijöiden oikeus kollektiivisiin neuvotteluihin. Periaate 4: Kaikenlainen pakkotyö on estettävä. Periaate 5: Lapsityövoiman käyttö on estettävä

11 Schneider Electricin työntekijät sitoutuvat toimimaan seuraavien rehellisyys- ja oikeudenmukaisuusperiaatteiden mukaan: He soveltavat Schneider Electricin toimitusten ja laadun hallintakäytäntöjä. He pitävät suhteet yrityksen toimittajiin rehellisinä. Työntekijöiden tulee olla motivoituneita toteuttamaan vain yritykselle kaikkein suotuisimmat liiketoimet. Työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät saa ottaa toimittajilta vastaan mitään nimellisen arvon ylittäviä henkilökohtaisia etuisuuksia, olivatpa ne rahallisia tai muita etuisuuksia (kuten lahjoja tai viihdetarjontaa). Työntekijöiden tulee pyytää johdon hyväksyntä vastaanottaessaan tai antaessaan liikesuhteisiin liittyviä lahjoja, aterioita tai muuta viihdetarjontaa (paitsi pienimuotoisia lahjoja paikallisen käytännön mukaan). Työntekijät eivät saa antaa oman suoran tai epäsuoran henkilökohtaisen etunsa vaikuttaa toimittajan valintaan. Periaate 6: Työhön ja ammattiin liittyvä syrjintä on estettävä. Ympäristö: Periaate7: Liiketoiminnan tulee edistää ennaltaehkäisevää suhtautumista ympäristöhaasteisiin. Periaate 8: Liiketoiminnassa tulee käynnistää hankkeita ympäristövastuun edistämiseksi. Periaate 9: Ympäristöä säästävien tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa tulee rohkaista. Korruption ehkäiseminen: Periaate 10: Liiketoimintayksiköiden tulee vastustaa korruptiota sen kaikissa muodoissa mukaan lukien kiristämistä ja lahjontaa

12 Yrityksen vastuuperiaatteet Suhteessa osakkeenomistajiin Schneider Electric antaa osakkeenomistajilleen seuraavat sitoumukset. Yhtiö: Kasvattaa yrityksen arvoa. Kunnioittaa hallinnon periaatteita, jotka perustuvat valvonnan ja toimintojen erottamiseen. Julkisten osakeyhtiöiden osalta tämä merkitsee sitä, että yrityksellä on erillinen johtokunta ja hallintoneuvosto. Schneider Electricin työntekijät sitoutuvat kunnioittamaan seuraavia periaatteita: Takaa osakkeenomistajien tasavertaisuuden. Antaa osakkeenomistajille ja rahoitusmarkkinoille tarkkoja, luotettavia ja täsmällisiä tietoja julkisia osakeyhtiöitä koskevien sääntöjen mukaisesti. He eivät käytä yrityksen voimavaroja mihinkään sellaiseen tarkoitukseen tai toimintaan, joka ei ole yrityksen liiketoiminnan ja tavoitteiden mukaista. He sitoutuvat suojaamaan kaikkien projektien immateriaalioikeuksia (rekisteröityjä tavaramerkkejä, patentteja, tekijänoikeuksia ja muita luottamuksellisia tietoja) sekä kaikkea Schneider Electricin tietotaitoa. He noudattavat luottamuksellisten tietojen laatimiseen ja jakeluun liittyviä sääntöjä

13 He välttävät eturistiriitoja suorien tai epäsuorien (puolisoon, perheeseen tai huollettaviin liittyvien) henkilökohtaisten etujensa ja Schneider Electricin etujen välillä. Tämän seurauksena työntekijöillä ja heidän lähimmillä perheenjäsenillään ei voi olla merkittävää osuutta Schneider Electricin asiakkaisiin tai toimittajiin eikä yrityksiin, joissa Schneider Electricillä on tunnettu intressi. Eturistiriitatilanteessa työntekijöiden on ilmoitettava viipymättä ristiriidasta johdolle, eivätkä he saa tehdä yritykseen liittyviä päätöksiä ilman johdon lupaa. He noudattavat tunnollisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyviä tallennus- ja kirjausohjeita. He laativat täydelliset tiedot antavia, luotettavia, täsmällisiä, ajantasaisia ja ymmärrettäviä raportteja, asiakirjoja ja muita julkisia tiedonantoja. He noudattavat tiukasti yrityksen osakemarkkinoiden toimintatapoja. He eivät saa tehdä kauppaa yrityksen osakkeilla sisäpiiritietojen perusteella. Yrityksen vakituiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät muutenkaan saa tehdä kauppaa yrityksen osakkeilla yrityksen puolivuosi- ja vuositulosten julkistamista edeltävien 30 päivän aikana. Työntekijät eivät saa käyttää yrityksen varoja tai muita voimavaroja toiminnoissa, jotka eivät ole linjassa yrityksen konsernitason tavoitteiden kanssa. Schneider Electricin kuuluu osakkeenomistajille 13 12

14 Yrityksen vastuuperiaatteet Suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan Schneider Electric sitoutuu toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnioittaen nykyisiä ja tulevia sukupolvia, kulttuurista moninaisuutta sekä konsernin toimipaikkojen paikallisia oikeusjärjestelmiä. Seuraa yhteiskunnan kehitystä täyttääkseen paremmin sen tarpeet. Osallistuu paikallisen yhteisön toimintoihin kaikissa yrityksen toimipaikoissa. Ottaa huomioon ympäristönsuojelun strategisessa päätöksenteossa sekä suunnittelu-, tuotanto-, jakelu- ja kierrätysprosesseissa. Markkinoi luotettavia tuotteita, jotka edistävät turvallista ympäristöä sekä säästävät energiaa ja luonnonvaroja. Antaa täsmällisiä ja luotettavia tietoja eri sidosryhmille yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksista. Noudattaa konsernin toimintoihin ja vastuisiin liittyviä lakeja ja säädöksiä. Schneider Electricin työntekijät sitoutuvat seuraavaan: He minimoivat kielteiset ympäristövaikutukset kaikissa toimipaikoissa sekä tekevät kaiken mahdollisen energian ja luonnonvarojen kulutuksen pienentämiseksi sekä jätteen ja päästöjen määrän vähentämiseksi käyttämällä parhaita mahdollisia tekniikoita (BAT-tekniikoita). He ennakoivat koulutukseen, integrointiin, tukitoimiin ja syrjinnän vastustamiseen liittyviä tarpeita ja toimivat niiden mukaisesti. He omaksuvat aktiivisen roolin paikallisissa instituutioissa ja ammattiorganisaatioissa

15 Yrityksen vastuuperiaatteet Kaikkien työntekijöiden on edistettävä rehellistä ja vastuullista toimintaa. Schneider Electric sitoutuu ottamaan käyttöön nämä vastuuperiaatteet. Jos työntekijä ei noudata näitä periaatteita, hän voi saada rangaistuksen paikallisen käytännön ja kussakin maassa voimassa olevan oikeusjärjestelmän mukaan. Näiden periaatteiden toteuttaminen voi vaatia lisäselvitystä. Lisäselvitystä kaipaavat työntekijät voivat ottaa yhteyttä johtoon, henkilöstöosaston esimieheen, talous- ja/tai lakiosastoon tai Schneider Electricin vastuuperiaatteista vastaavaan esimieheen. Työntekijöiden tulee ilmoittaa näiden periaatteiden vakavasta rikkomuksesta välittömästi. Aiheellisen ilmoituksen tehneitä työntekijöitä suojellaan rangaistuksilta. Vastaanotettuja tietoja käsitellään aina niin luottamuksellisesti kuin mahdollista. Vastuuperiaatteitamme on laajennettu, ja ne ottavat nyt huomioon ja noudattavat seuraavia ohjeita: Global Compact (http://www.unglobalcompact.org) OECD:n perusperiaatteet (http://www.oecd.org/maintopic) Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (http://www.un.org/overview/rights.html) Kansainvälinen työjärjestö (http://www.ilo.org) Vastuuperiaatteitamme täydentävät lisäksi osastokohtaiset käytännöt (erityisesti ympäristöön, laatuun, hankintaan ja ihmisoikeuksiin liittyen)

16 Schneider Electric Finland Oy Kalkkipellontie 6, Espoo PL 410, Espoo Phone: (0) Incorporated in France with issued capital of 1,979,405,032 euros Listed on the Euronext Paris Market Registered in Nanterre, RCS Siret no

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6)

HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi (6) HYY Yhtymän sitoumus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2016 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin

Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin Etiikasta yhteisiin näkemyksiin www.metso.com Metson arvot: asiakkaan menestyminen kannattava uusiutuminen yksilön sitoutuminen ammatillinen kehittyminen Etiikasta yhteisiin

Lisätiedot

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje 2007-05-21 1(6) Sisällys 1 Tausta... 1 2 Terveys ja turvallisuus... 2 3 Työntekijäsuhteet... 2 4 Liiketoimintakäytännöt... 3 5 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6 Yhteisö... 4 7 Ympäristö... 4 8 Viestintä

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet Sisältö Atlas Copco -konserni 1 First in Mind First in Choice 2 Perusarvot 3 Suhteet 4 Yhteiskunta ja ympäristö 5 Työntekijät 6 Asiakkaat 7 Liikekumppanit

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille

TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017. yrityksille TEM oppaat ja muut julkaisut 1/2017 Opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille Työ- ja elinkeinoministeriö Työelämä- ja markkinaosasto PL 32, 00023 Valtioneuvosto Puh. 029 516 001 www.tem.fi

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Valmetin Toimintaohje

Valmetin Toimintaohje Valmetin Toimintaohje Valmetin toimintaohje Hyvä kollega ja Valmetin yhteistyökumppani Valmetin Toimintaohje on säännöstö, joka määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja sopivat toimintatavat meitä jokaista

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

ESIPUHE 2. Työntekijät Tavaroiden ja palveluiden toimittajat ja alihankkijat Suuri yleisö ja planeetta

ESIPUHE 2. Työntekijät Tavaroiden ja palveluiden toimittajat ja alihankkijat Suuri yleisö ja planeetta Arevan arvojen peruskirja SISÄLLYS 1 ESIPUHE 2 2 3 4 AREVAN YHTEISET ARVOT TOIMINTAPERIAATTEET Asiakkaat Osakkeenomistajat Työntekijät Tavaroiden ja palveluiden toimittajat ja alihankkijat Suuri yleisö

Lisätiedot

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät 1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Code of Conduct. Toimintaohje

Code of Conduct. Toimintaohje Code of Conduct Toimintaohje SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Metson toimintaperiaatteet

Metson toimintaperiaatteet Metson toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä kollega, Metso on suuri, globaali yhtiö, jolla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa yli 50 maassa. On tärkeää, että työskentelemme tiiminä, jolla on

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskeva EU-direktiivi

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskeva EU-direktiivi Muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskeva EU-direktiivi Professori Eija Vinnari, Johtamiskorkeakoulu eija.vinnari@uta.fi Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2.6.2017 EU-direktiivi muun

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015.

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015. VASTUULLISUUSPERIAATTEET 10.10.2016 Keskon vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -toimintaohjeet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet. Tältä sivulta

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet

Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet Indutraden hallituksen hyväksymä 26. huhtikuuta 2017 Indutrade konsernin toimintaohje ja eettisen liiketoimintatavan periaatteet I Jokaisen työntekijämme minun ja sinun henkilökohtaisella vastuulla on

Lisätiedot

Sosiaalityön eettiset säännöt Sosiaalityön ammattieettiset periaatteet. 1. Johdanto

Sosiaalityön eettiset säännöt Sosiaalityön ammattieettiset periaatteet. 1. Johdanto Sosiaalityön eettiset säännöt Sosiaalityön ammattieettiset periaatteet 1. Johdanto Eettinen harkinta on välttämätön osa sosiaalityöntekijän ammattitaitoa. Sosiaalityöntekijän kyky toimia eettisesti ja

Lisätiedot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot

Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot Liikennöitsijän web-rekisterin yleiset käyttöehdot 1 Tietosuoja Liikennöitsijä tiedostaa, että rekisteritietojen täyttämiseksi hänen on syötettävä järjestelmään yhtiötä koskevien tietojen lisäksi ajoneuvokohtaisia

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Pirelli-yhtymän Arvot ja Eettinen Säännöstö

Pirelli-yhtymän Arvot ja Eettinen Säännöstö Pirelli-yhtymän Arvot ja Eettinen Säännöstö Eettiset arvot toiminnan keskipisteessä. Yhtymän identiteettiä on kautta aikojen muovannut joukko arvoja, joita olemme noudattaneet ja vaalineet; nämä samat

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME kumppaneille 1 Ytimessä rohkeus, rehtiys ja vastuullisuus Eettiset periaatteemme määrittelevät Elenian yhteiset, arvoihin perustuvat, hyvän liiketavan periaatteet.

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Suuren toimijan vastuu. Työeläkepäivä Messukeskus, Helsinki Toimitusjohtaja Matti Vuoria

Suuren toimijan vastuu. Työeläkepäivä Messukeskus, Helsinki Toimitusjohtaja Matti Vuoria Suuren toimijan vastuu Työeläkepäivä Messukeskus, Helsinki Toimitusjohtaja Lähtökohtia Työeläkeyhtiön tehtävänä on tuottaa ja täytäntöönpanna lainsäädännössä annettujen velvoitteiden mukaiset päätökset

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš Säämi máttááttâskuávdáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs KULTTUURISET JA EETTISET OHJEET

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš Säämi máttááttâskuávdáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs KULTTUURISET JA EETTISET OHJEET Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš Säämi máttááttâskuávdáš Sää mvuu d škoou l jemkõõskõs KULTTUURISET JA EETTISET OHJEET KULTTUURISET JA EETTISET OHJEET 1. YLEISTÄ Opetusalan työtä säätelevät

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot