Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet"

Transkriptio

1 Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

2 Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd. ( Plus500 tai yhtiö ) käsittelee ristiriitoja, joita Plus500:n sisällä, Plus500:n ja sen asiakkaiden välillä sekä Plus500:n asiakkaiden välillä saattaa ilmetä. Tämä käytäntö tarkastetaan ajoittain, jotta voimme huomioida toiminnassamme tai menettelytavoissamme tapahtuvat muutokset sekä varmistaa, että se on yhä sovellettavissa, mikäli laissa, tekniikassa tai liiketoimintaympäristössä tapahtuu muutoksia Tässä asiakirjassa esitetään yhteenveto käytännöistä, jotka Plus500 on ottanut käyttöönsä noudattaen sijoituspalveluiden tarjoamista, sijoitustoiminnan harjoittamista, säänneltyjen markkinoiden toimintaa ja muita näihin liittyviä asioita koskevaa lakia 144(I)/2007 muutoksineen ( laki ), jonka mukaisesti Plus500:n on ryhdyttävä kaikkiin perusteltuihin toimenpiteisiin eturistiriitojen havaitsemiseksi ja välttämiseksi Tämä käytäntö koskee kaikkia toimia, joihin Plus500, sen työntekijät sekä kaikki suoraan tai välillisesti Plus500:aan liittyvät henkilöt ( lähipiiri ) ryhtyvät. 2. Eturistiriitojen tunnistaminen 2.1. Kun yhtiö asioi asiakkaan kanssa, yhtiöllä tai sen työntekijällä tai jollakin muulla yhtiöön liittyvällä henkilöllä saattaa olla intressi, suhde tai järjestely, joka on kyseessä olevan toimeksiannon kannalta merkityksellinen tai ristiriidassa asiakkaan edun kanssa Vaikka kaikkien mahdollisesti ilmenevien eturistiriitojen kuvaileminen tai luetteleminen ei ole mahdollista, yhtiön liiketoiminnan luonteen, laajuuden ja monimutkaisuuden vuoksi seuraava luettelo sisältää olosuhteita, jotka muodostavat tai joissa saattaa muodostua eturistiriita, josta saattaa aiheutua yhden tai useamman asiakkaan etujen kannalta merkittävän vahingon riski sijoituspalveluiden toimittamisen tuloksena: (a) Plus500 saattaa yhdistää asiakkaan toimeksiannot toisen asiakkaan toimeksiantoihin toimimalla sekä kyseisen toisen asiakkaan puolesta että asiakkaan puolesta. (b) Plus500 tulee todennäköisesti hyötymään taloudellisesti tai välttämään taloudellisia tappiota asiakkaan kustannuksella. Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet v1 1

3 (c) Plus500 saattaa ottaa vastaan kannustimia kolmannelta osapuolelta tai maksaa sellaisia kolmannelle osapuolelle uusien asiakkaiden hankkimisen tai asiakkaiden kaupankäynnin johdosta. 3. Eturistiriitojen hallinnassa käytetyt menetelmät ja valvontajärjestelmät 3.1. Menetelmiin ja valvontajärjestelmiin, joita yhtiö yleensä käyttää tunnistettujen eturistiriitojen hallitsemiseen, sisältyvät seuraavat (luettelo ei ole täydellinen): 1. Plus500 toimii kaikessa asiakkaidensa kaupankäynnissä päämiehen ominaisuudessa. Se suojaa vastapuoliin liittyvän nettoriskinsä, mikä merkitsee sitä, että asiakkaan tavoitteet ovat paremmin linjassa sen omien tavoitteiden kanssa huolimatta siitä, että se toimii päämiehenä kaikessa kaupankäynnissä. Koska Plus500 ei tarjoa sijoitusneuvoja, tämä ei voi olla eturistiriidan lähde. Yhtiön toimilupa ei kata sijoitusneuvojen antamista. Plus500 tarjoaa vain CFD-sopimuksia, joten eri tuoteryhmien välille ei voi syntyä eturistiriitoja. 2. Plus500:n vastuulla on tunnistaa ja hallita muita eturistiriitoja, joita sen liiketoiminnassa saattaa ilmetä ja joista voi aiheutua asiakkaan etujen kannalta merkittävän vahingon riski. Plus500 on huomioinut erityisesti asiakkaidensa toimeksiantojen toteuttamisesta mahdollisesti syntyvät ristiriidat. 3. Muihin eturistiriitoihin liittyen, yhtiö toimii seuraavien menettelytapojen mukaisesti: (a) Plus500 valvoo liiketoimintaansa jatkuvasti, varmistaakseen että sisäiset valvontajärjestelmät ovat asianmukaiset. (b) Plus500 käyttää tehokkaita menetelmiä estääkseen tiedonvaihdon tai hallitakseen tiedonvaihtoa sellaisten lähipiiriin kuuluvien henkilöiden välillä, jotka osallistuvat toimiin, joihin liittyy eturistiriidan mahdollisuus, kun kyseinen tiedonvaihto saattaa vahingoittaa yhden tai useamman asiakkaan etuja. (c) Kiinan muureilla sekä osastojen fyysisellä erottamisella rajoitetaan luottamuksellisten ja sisäpiiritietojen leviämistä Plus500:n sisällä. (d) Plus500 toteuttaa toimenpiteitä estääkseen tai rajoittaakseen kenen tahansa henkilön sopimatonta vaikutusta siihen, millä tavoin lähipiiriin kuuluvat henkilöt tarjoavat sijoituspalveluita. (e) Plus500 varmistaa, että eri henkilöt suorittavat sellaiset tehtävät, joista yhden ja saman henkilön suorittamana saattaisi muodostua eturistiriita. (f) Plus500:n sisäinen tarkastaja varmistaa, että asianmukaisia järjestelmiä ja valvontamenetelmiä käytetään ja raportoi yhtiön hallitukselle. (g) Plus500 käyttää toimintansa valvonnassa ns. neljän silmän periaatetta. (h) Kun Plus500 toteuttaa asiakkaan toimenannon, se ei anna kyseiselle asiakkaalle erityiskohtelua muiden asiakkaiden kustannuksella, eikä paljasta toimeksiannon tietoja muille asiakkaille. Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet v1 2

4 (i) Plus500 toteuttaa kaikki toimeksiannot sähköisesti ja noudattaa käytäntöjä, jotka ovat asiakkaalle tai asiakkaan puolesta suoritettavia tapahtumia koskevien sääntöjen ja määräyksien mukaisia. Plus500:n menettelyt takaavat asiakkaan toimeksiantojen nopean, oikeudenmukaisen ja tehokkaan toteutuksen suhteessa muihin toimeksiantoihin. Menettelyt mahdollistavat samankaltaisten toimeksiantojen toteuttamisen niiden vastaanottamisajankohdan perusteella. (j) Plus500:n menettelyt on laadittu siten, että ne varmistavat asiakkaiden puolesta toteutettujen toimeksiantojen nopean ja tarkan kirjaamisen sekä samankaltaisten toimeksiantojen peräkkäisen ja nopean toteutuksen, ellei se toimeksiannon luonteen tai vallitsevien markkinaolosuhteiden vuoksi ole epäkäytännöllistä tai asiakkaan etujen vastaista. (k) Plus500:n menettelyt takaavat, että Plus500, sen työntekijät ja osakkuusyhtiöt eivät voi väärinkäyttää asiakkaan odottaviin toimeksiantoihin liittyviä tietoja. (l) Kaupankäynti henkilökohtaisilla tileillä on kielletty kaikilta Plus500:n työntekijöiltä, jotta todellisilta tai mielletyiltä eturistiriidoilta vältyttäisiin. (m) Kaikkia Plus500:n työntekijöitä on kielletty ottamasta vastaan lahjoja tai muita kannustimia keneltä tahansa henkilöltä, jolla on mitä tahansa merkittäviä intressejä, jotka todennäköisesti ovat merkittävässä ristiriidassa minkä tahansa velvollisuuden kanssa, joka Plus500:lla tai sen työntekijöillä on asiakkaiden yhdenmukaista kohtelua koskevaan käytäntöön tai muuhun asiakasta koskevaan velvollisuuteen liittyen. 4. Voidakseen käsitellä uusia mahdollisia eturistiriitoja tulevaisuudessa, Plus500 on sitoutunut ylläpitämään tehokasta ja asianmukaista kulttuuria sääntöjen noudattamiseen liittyen. Tämän vuoksi Plus500:n työntekijöiden on pidettävä silmällä kaikkia uusia olosuhteita, jotka saattavat aiheuttaa ristiriitoja sekä käytettävä asianmukaisia menetelmiä niiden hoitamiseksi. 5. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Plus500:n järjestelyt eturistiriitojen hallitsemiseksi eivät kohtuullisella varmuudella riitä takaamaan, että asiakkaan etuja vahingoittavilta riskeiltä vältytään, Plus500:n on ilmoitettava asiakkaalle selkeästi eturistiriitojen luonteesta ja/tai alkuperästä ennen liiketoimintaan ryhtymistä asiakkaan kanssa. 4. Asiakkaan hyväksyntä 4.1. Solmimalla Plus500:n kanssa asiakassopimuksen, asiakas hyväksyy, että tätä käytäntöä noudatetaan häneen liittyen. Lisäksi asiakas antaa hyväksyntänsä ja valtuuttaa Plus500:n asioimaan asiakkaan kanssa tavalla, jonka Plus500 katsoo olevan tarkoituksenmukainen, huolimatta mahdollisista eturistiriidoista tai toimeksiantoon sisältyvästä merkittävästä intressistä, asiakasta etukäteen konsultoimatta. 5. Muutokset käytäntöön ja lisätietoja Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet v1 3

5 5.1. Plus500 varaa oikeuden tarkastaa ja/tai muuttaa käytäntöään ja järjestelyitään Plus500:n ja asiakkaan välisen käyttösopimuksen ehtojen mukaisesti milloin tahansa katsoessaan sen tarpeelliseksi. 6. Koska ja kuinka voit ottaa meihin yhteyttä? 6.1. Jos sinulla on tähän eturistiriitoja koskevaan käytäntöön liittyviä kysymyksiä tai haluat auttaa meitä parantamaan tätä käytäntöä, ota meihin yhteyttä osoitteeseen Kypros, lokakuu 2014 Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet v1 4

6 Plus500CY Ltd on Kyproksen rahoitusvalvontaviranomaisen (Cyprus Securities and Exchange Commission) hyväksymä ja sääntelemä, CIF-lisenssinro 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet v1 5

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot