TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie JUORNAANKYLÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie 480 2082430-6 07680 JUORNAANKYLÄ"

Transkriptio

1 1 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie Askola ASIA TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (14 sivua) Annetaan julkipanon jälkeen Antopäivä LUVAN HAKIJA Teijo Teränen Liike- ja yhteisötunnus Takametsäntie JUORNAANKYLÄ Yhteyshenkilö: Teijo Teränen GSM sähköposti: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI KIINTEISTÖN HALTIJA Eläinsuoja Askolan kunta, Tiilään kylä, Niittymäki kiinteistö Tilan nykyinen eläinmäärä on noin 18 lehmää ja 4 vasikkaa. Noin puolen kilometrin päässä on navetta vuokralla, missä 17 hiehoa. Niittymäen tilan navetta laajennetaan 30 lypsylehmälle ja 4 vasikalle sekä rakennetaan rehuvarasto navetan yhteyteen. Hiehot kasvatetaan jatkossakin vuokratiloissa, maksimissaan 19 hiehoa. Teijo Teränen. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA ASIAN VIREILLETULO Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4. luku 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 :n 1 momentin kohta 11 a). Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Lupaa haetaan toistaiseksi. Asia on tullut vireille päivätyllä ja saapuneella ympäristölupahakemuksella. Ympäristölupahakemuksesta on kuulutettu välisen ajan. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) Ympäristönsuojeluasetus 7 1 mom. kohta 11a).

2 2 HAKEMUKSEN LIITTEET 1. Tiedot kiinteistöistä 2. Yleiskuvaus toiminnasta 3. Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä 4. Muut kemikaalit 5. Toiminnan vaikutukset ympäristöön 6. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 7. Jätteet 8. Arvio käytössä olevasta tekniikasta 9. Maatilan veden hankinta 10. Melu ja liikenne 11. Lannan luovutus / vastaanottosopimus 12. Lantavarastolaskelma 13. Kartta kiinteistön sijainnista 14. Rajanaapurit 15. Asemapiirros 16. Peruslohkokartta TOIMINTAA KOSKEVAT MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ KAAVOITUSTILANNE Tilalla on ollut eläimiä ainakin 1970 luvun lopulta saakka. Toiminnalla ei ole ympäristölupaa. Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään, nykyinen sopimuskausi on Uudelle eläinsuojalle Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt rakennusluvan Ympäristöministeriön vahvistamassa Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavassa eläinsuojan kiinteistölle ei ole esitetty varauksia (ns. valkoinen alue). Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa. ELÄINSUOJAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET Eläinsuoja sijaitsee Askolan kunnassa, Tiilään kylässä, osoitteessa Takametsäntie 480 kiinteistöllä Niittymäki Kiinteistön omistaa Teijo Teränen. Eläinsuoja sijaitsee maaseutumaisella alueella. Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee noin 350 m päässä eläinsuojasta ja lähin loma-asuntokäytössä oleva kiinteistö sijaitsee noin 200 metrin päässä. Uusi eläinsuoja sijoitetaan samalle paikalle, missä vanha eläinsuoja on ollut. Kiinteistön itäpuolella virtaa luoteesta kaakkoon oja (valtaoja). Muita vesistöjä ei kiinteistön lähialueella ole. Eläinsuojan lähistöllä ei ole luonnonsuojelualueita, valtakunnallisesti arvokkaita alueita, kulttuurimaisemia tai muita arvokkaita kohteita.

3 3 ELÄINSUOJAN TOIMINTA Tuotanto Tilalla on nyt vanhassa parsinavetassa noin 18 lehmää ja 4 vasikkaa. Noin puolen kilometrin päässä on navetta vuokralla, missä tällä hetkellä on noin 17 hiehoa. Niittymäen tilan parsinavettaa laajennetaan 30 lypsylehmälle sekä 6 alle kuuden kuukauden ikäiselle vasikalle, sekä rakennetaan rehuvarasto navetan yhteyteen. Hiehot kasvatetaan tulevaisuudessakin vuokranavetassa, maksimimäärä 19 hiehoa. Tilalla tuotetaan maitoa sekä lihaa teuraslehmistä ja hiehoista. Lisäksi tilalta tulee välitysvasikoita. Lypsylehmiä ja hiehoja sekä yli 3 kuukauden ikäisiä vasikoita laidunnetaan noin 4 kuukauden ajan sekä peltolaitumella että metsälohkolla. Lehmät ovat ulkona myös öisin. Laidunala on 2,5 ha sekä 1,5 ha metsälohko. Laitumet eivät rajoitu vesistöön. Laidunlohkoilla on juoma-altaat, joihin vesi ajetaan. Laitumella on kiertävä ruokintapaikka, jonka käyttöaika on 40 vuorokautta. Säiliörehu pyöröpaalataan tuoreena noin 500 t/v ja ne varastoidaan korjatulla lohkolla. Vedenhankinta Tilan omasta kaivosta on pääasiallisin veden saanti. Tarvittaessa on käytettävissä toinen kaivo. Veden laatu tutkitaan 3 vuoden välein. Lannan käsittely ja varastointi Lanta varastoidaan kuivalantalassa. Vuokranavetan yhteydessä on oma kuivalantala. Lantalan pinta-ala on 173 m 2, vuokranavetan lantalan pinta-ala on 119 m 2. Molemmat lantalat ovat katetut. Lantaloiden reunan korkeus on 2 m. Virtsa imeytetään kuivikkeisiin, kuivikkeena käytetään turvetta ja olkea. Lantaloiden pohja ja alaosa on betonia, yläosa puurakenteinen, lantaloissa on peltikatto Lannan levitys pellolle Hakijalla on levitykseen käytettävää peltoalaa yhteensä 54,03 ha, josta omaa peltoa on 25,03 ha ja sopimuspeltoa 29 ha. Sopimuspelto sijaitsee 1,5-2 km etäisyydellä eläinsuojasta. Lannan levitysajankohdat ovat viikoilla %, viikoilla % ja viikoilla %. Polttoaineet ja kemikaalit Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on litraa. Säiliö on varustettu lapon estolaitteella. Muita öljytuotteita, enintään 400 litraa, varastoidaan ladossa betonilattian päällä. Tilan kahdelle polttoainesäiliölle on tarkoitus rakentaa suoja-allas ja katos. Kasvinsuojeluaineet hankitaan mahdollisimman lähellä ruiskutusajankohtaa ja aineita käytetään tarpeen mukaan ja ohjeiden mukaisesti. Jos vähäisiä määriä jää kasvinsuojeluaineita, niin niitä säilytetään vanhassa pakastimessa. Säiliörehun biologiset säilöntäaineet säilytetään pakastimessa. Lypsykoneen ja tankin pesuun

4 4 tarkoitetut pesuaineet varastoidaan tankkihuoneessa noin 60 litraa kerrallaan noin 200 litraa vuodessa. Luvan hakijan esittämä arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta Kuivalanta mullataan vuorokauden kuluessa levityksestä tai levitetään kasvustoon tarkkuuslevittimellä. Suurin osa lannasta pyritään levittämään kasvukauden aikana. Ilmanvaihto painovoimaisesti, joten ilmanvaihto ei ole riippuvainen sähköstä. Kuivikkeena käytettävä turve sitoo hyvin lannan ravinteet. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA VAIKUTUKSET Päästöt vesistöön Toiminta ei aiheuta pohjavesien pilaantumisvaaraa. Talousvesikaivot sijaitsevat noin 30 metrin etäisyydellä lantavarastosta. Talouskeskus ja pellot eivät sijaitse pohjavesialueella. Jätevedet Maitohuoneen jätevedet, noin 100 m 3 /a, sekä muut eläinsuojan pesuvedet, noin 50 m 3, esitetään johdettavan kolmen sakokaivon kautta panospuhdistamoon. Eläinsuojan WC-vedet esitetään johdettavan sakokaivojen kautta samaan panospuhdistamoon. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Maitoauto käy tilalla joka toinen päivä. Rehun jakeluauto ja teurasauto käyvät tilalla joka toinen kuukausi. Seminologi käyt tilalla parin viikon välein. Omat pellot sijaitsevat alle kilometrin säteellä. Paalit siirretään pelloilta syötettäessä sisäruokintakauden aikana. Traktoria käytetään päivittäin, mutta melu ei merkittävästi lisäänny laajennuksen myötä nykyisestä. Muut jätteet sekä niiden hyödyntäminen ja käsittely Lietelannan ja poistettavan kuivikepohjan lisäksi toiminnassa syntyy seuraavia jätteitä: Jäteöljyä syntyy noin 0,5 t/v ja se säilytetään säiliössä ladossa. Jäteöljy toimitetaan Askolan kunnan ongelmajätepisteeseen. Akkuja syntyy noin 2 kpl/vuosi, toimitetaan myös Askolan kunnan ongelmajätepisteeseen. Jätemuovit kootaan kasaan ja Kuusakoski Oy noutaa ne kerran vuodessa. Muovia syntyy noin 0,7 t/v, se toimitetaan kunnan keräyspisteeseen tai kierrätykseen. Metalliromua syntyy noin 0,2 t/v ja se toimitetaan keräyspisteeseen. Kuolleita eläimiä syntyy noin 0,6 t/v ja ne toimitetaan Honkajoki Oy:lle. Kuolleet eläimet säilytetään tilalla peitettynä lantalan kuormauslaatalla enintään 3 vuorokautta. Pilaantunut rehu (noin 5 t/v) varastoidaan kuivalantalaan ja levitetään lannan seassa pelloille. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Tilan eläinmäärä lisääntyy noin kolmanneksella, joten laajennuksesta aiheutuvat muutokset ympäristöön ovat vähäiset. Tilan entinen navetta on vanha, joten uusi rakennus on maisemallisesti siistimpi. Kuivalantalat ovat katetut, joten myös lanta on

5 5 varastoitu siististi. Työkoneita käytetään traktorilla päivittäin samoin kuin maitotilan toimissa nytkin. Tilan pellot ovat pääosin nurmiviljelyssä, joka tuo monimuotoisuutta alueen viljelymaisemaan samoin kuin eläinten laiduntaminenkin. Karjanlanta on ekologisempaa lannoitetta kuin väkilannoitteet. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Sähkökatkosten varalle hankitaan agrekaatti. Tilalla on oma vesikaivo ja mahdollisuus ottaa tarvittaessa toisesta kaivosta vesi. Palo- ja pelastussuunnitelma laaditaan kaikkiin tuotantotiloihin ja alkusammutuskalusto sijoitetaan sen mukaan tilalle. Tila on mukana kunnallisessa lomituksessa. Tärkeät puhelinnumerot löytyvät uuden navetan toimistosta. Lannan levityksessä noudatetaan maatalouden ympäristötuen mukaisia ehtoja. VALVONTA JA TARKKAILU Tilalla suoritetaan omavavalvontaa. Tilan vesikaivon vesi analysoidaan kolmen vuoden välein. Vesi on analysoitu viimeksi LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti Askolan kunnan virallisessa ilmoituslehdessä Uusimaa sekä Askolan kunnan virallisella ilmoitustaululla ajalla ja ympäristönsuojelun nettisivuilla, jona aikana hakemusasiakirjat liitteineen ovat olleet nähtävillä viraston aukioloaikana Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristöosastossa osoitteessa Askolantie 28, Askola. Kiinteistön naapureille on lupahakemuksen vireilläolosta lähetetty tieto kirjeitse Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Ympäristönsuojelusihteeri on tehnyt tarkastuksen tilalla Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunto Porvoon terveydensuojelujaostolta. Terveydensuojelujaosto on antanut seuraavan sisältöisen lausunnon: Hakemuksesta ei käy ilmi, kuinka tilalla torjutaan tuhoeläimiä, esimerkiksi rottia. Hakijan tulee huolehtia siitä, etteivät rotat ja muut tuhoeläimet lisäänny alueella hallitsemattomasti. Toiminnasta ei saa myöskään aiheutua kärpäshaittoja lähiasutukselle. Lanta tulee käsitellä ja varastoida siten, että lähiasetukselle ei aiheudu kohtuuttomia hajuhaittoja. Hakemuksesta ei käy ilmi, missä sijaitsevat lähimmät talousvesikäytössä olevat kaivot (lukuun ottamatta tilan omia kaivoja). Lannanlevitysalueiden tuntumassa sijaitsevien talousvesikaivojen suojaamisesta tulee huolehtia varaamalla vähintään 30 metrin, mutta mieluiten kuitenkin 100 metrin levyinen suojavyöhyke kaivojen ympäriltä. Lannan levityksestä ei saa aiheutua talousveden pilaantumisen vaaraa. Porvoon terveydensuojelulla ei ole asiaan muuta huomautettavaa.

6 6 Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on annettu mahdollisuus antaa vastineensa muistutukseen ja lausuntoihin. Teijo Teränen on antanut antanut seuraavan vastineen Porvoon terveysvalvonnan lausuntoon: Tilalla on varauduttu tuhoeläinten, kuten rottien, torjuntaan pitämällä paikat siisteinä. Tilalla on viisi kissaa, jotka hoitavat rottien torjuntaa. Tilalla on myös rotanmyrkkyä varalla, jos kissat eivät pysty hoitamaan rottaongelmaa. Hakijaa on kuultu lupaehdoista. Hakijalla ei ollut huomautettavaa lupamääräyksistä. VIRANOMAISEN RATKAISU Askolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on tutkinut asian. Lautakunta toteaa hakemuksessa riittävästi selvitetyn toiminnan vaikutuksia eläinsuojan ympäristölle ja asutukselle. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin. Lupa on voimassa toistaiseksi. Vastaukset lausuntoihin ja muistutukseen Rakennus- ja ympäristölautakunta on ottanut huomioon Porvoon terveydensuojelujaoston esittämät asiat kohdissa 1, 6, 8,10,13 ja 14. Pitämällä eläinsuojan alue siistinä ja roskattomana, sekä varastoimalla kuolleet eläimet ja pilaantunut rehu lupaehtojen mukaisesti ehkäistään tuhoeläin ongelmaa. Lupaehdossa 10 todetaan, että eläintenpito, eläinsuojan ilmanvaihto, lannan käsittely, varastointi ja kuljetus on järjestettävä ja hoidettava siten, ettei eläinsuojan sijantikiinteistöllä tapahtuvasta kohtuutonta haittaa kärpäsille altistuvissa kohteissa. Askolan kunnan ympäristönsuojelumääräyksien mukaan lantaa ei saa levittää, maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteista ja maalajista riippuen, metriä lähemmäksi talousvesikaivoa. Ratkaisu Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena myöntää Teijo Teräselle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojan laajentamiselle Teijo Teräsen kiinteistön alueella Tiilään kylässä kiinteistöllä Niittymäki , osoite Takametsäntie 480, toistaiseksi. Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä sekä hakemuksessa esitettyjä perusteita. Lupamääräykset Yleiset määräykset 1. Eläinsuojan toiminta on toteutettava siten, että sen toiminnasta ei aiheudu haittaa ympäristölle ja terveydelle. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. (Ympäristönsuojelulaki 4, 5 ja 43 )

7 7 Eläinmäärät 2. Tilalla Niittymäki, kiinteistörekisteritunnus , sekä tilalle saa sijoittaa 30 lypsylehmää, 19 hiehoa ja 6 alle 6 kk ikäiselle vasikkaa (yhteensä noin 250 eläinyksikköä). Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainitun eläinmäärän yhteistä lannantuotantoa. (Ympäristönsuojelulaki 43 ) Lannan, jätevesien ja tuorerehun varastointi ja käsittely sekä hyödyntäminen 3. Eläinsuojaa voidaan laajentaa hakemuksen liitteenä olevan päivätyn asemapiirroksen mukaisesti. Eläinsuojan pohjarakenteiden ja lantalarakenteiden tulee olla vesitiiviitä ja rakenteissa käytetyn betonin kestävää ja lämpöeristämättömiin tiloihin sijoitettaessa säänkestävää. Navetan pohjarakenteiden sekä lantavaraston ja lannan kuormausalustojen on estettävä lannan ja siitä aiheutuvien valumavesien joutuminen ojiin tai maaperään. (Ympäristönsuojelulaki 7, 8 ja 43, Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 4, 7 ja 43 ) Lantavarastot on tyhjennettävä vuosittain. Tyhjennysten yhteydessä niiden kunto on tarkastettava, ja havaitut puutteet on korjattava viivytyksettä. Lannan kuormaus on tehtävä tiivispohjaisella alustalla.(ympäristönsuojelulaki 7, 8 ja 43, Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 4 ja 7 ) 4. Kuivalantalatilavuutta tulee olla luvan saajan käytössä noin 900 m 3, jos eläinsuojiin sijoitetaan tämän luvan mukainen eläinmäärä. (Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 4 ) 5. Maitohuoneen jätevesien ja muiden eläinsuojan jätevesien sekä WC vesien käsittelysuunnitelma tulee olla hyväksytty ennen eläinsuojan aloituskokouksen pitämistä. (Ympäristönsuojelulaki 7, 8, 27 b, 27 c, 43 ) 6. Lannan ja säiliörehun puristenesteen siirto- ja kuljetuskaluston on oltava sellaista, ettei täyttöjen tai tyhjennysten ja lannan kuljetusten aikana vuotoja pääse ympäristöön. Näiden aineiden levitys on tehtävä asianmukaisella kalustolla välttäen haittojen aiheuttamista levityksen aikana ja siinä on otettava huomioon asiaan liittyvät Askolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset sekä maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräykset. (Ympäristönsuojelulaki 7, 8 ja 43, Naapuruussuhdelaki 17, Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 7, ja liite 3, Askolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 17 ) 7. Luvan saajan on seurattava lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvien tekniikkojen kehittymistä. Uutta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osin käyttöön, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa ja on kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa hakemuksen mukaisessa eläinsuojatoiminnassa. (Ympäristönsuojelulaki 4 ja 5 ) 8. Pilaantunut rehu on varastoitava hakemuksen mukaisesti kuivalantalassa ja hyödynnettävä maanparannusaineena sellaisenaan tai kompostoituna pellolla tai muussa sovitussa paikassa. (Naapuruussuhdelaki 17, Ympäristönsuojelulaki 43, Jätelaki 8 ja 13 )

8 8 Laiduntaminen 9. Laidunnuksessa tulee huomioida alueelle kohdistuva kuormitus. Eläinten kulkutiet laitumelle ja eläinten keräilyalueet sekä laitumilla olevat pysyvät ruokinta- ja juottopaikat tulee pitää kovapohjaisina ja kuivina. Tarvittaessa kulkureitit ja keräilyalueet on salaojitettava ja sorastettava. Edellä mainituilla alueilla on lanta tarvittaessa poistettava. (Ympäristönsuojelulaki 7, 8 ja 43, Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 7 ) Hajuhaittojen vähentäminen 10. Eläintenpito, eläinsuojan ilmanvaihto, lannan käsittely, varastointi ja kuljetus on järjestettävä ja hoidettava siten, ettei eläinsuojan sijantikiinteistöllä tapahtuvasta kohtuutonta haittaa hajulle, pölylle tai kärpäsille altistuvissa kohteissa. Jos kohtuutonta haittaa esiintyy, haitta on arvioitava ja torjuntaa tehostettava Askolan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. (Ympäristönsuojelulaki 43, Naapuruussuhdelaki 17 ). 11. Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyisyystekijät ja naapureille aiheutuvat hajuhaitta. Lannan käsittelyä ja levitystä on vältettävä asutuksen läheisyydessä yleisinä juhlapäivinä ja juhlatilaisuuksien aikana. (Ympäristönsuojelulaki 43, Naapuruussuhdelaki 17 ) Melu 12. Eläinsuojan toiminnasta aiheutuva melutaso lähimpien asuinrakennusten pihaalueilla ei saa ylittää päivällä klo 7-22 melun A-painotettua ekvivalenttitasoa (L Aeq ) 55 db vakituisesti asutetuilla kiinteistöillä eikä ekvivalenttitasoa (L Aeq ) 45 db vapaa-ajankiinteistöillä. Yöllä klo 22-7 vastaavat arvot ovat vakituisesti asetetuilla kiinteistöillä 50 db ja vapaa-ajankiinteistöillä 40 db. (Naapuruussuhdelaki 17, Valtioneuvoston päätös 993/1992, Ympäristönsuojelulaki 43 ) Jätteiden käsittely ja kemikaalien varastointi 13. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee varastoida niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa, eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Luvan saaja on yleisestikin velvollinen huolehtimaan alueen yleisestä siisteydestä sekä siitä, ettei alue roskaannu. (Ympäristönsuojelulaki 7, 8 ja 43, Jätelaki 13 ja 72 ). Muovijätteet, kuten rehupaalimuovijäte, on toimitettava ensisijaisesti hyödynnettäväksi. Yhdyskuntajätteet ja muut tavanomainen jäte on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön tai järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätteiden avopoltto on kielletty. Jätteiden käsittelyssä on muutenkin noudatettava Askolan kunnan jätehuoltomääräyksiä. (Ympäristönsuojelulaki 43, Jätelaki 8 ja 13, Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 95, 143 ) 14. Kuolleet tuotantoeläimet tulee toimittaa käsiteltäväksi eläinjätteen käsittelylaitokseen. Keräilyä odottava eläinjäte tule säilyttää asianmukaisesti peitettynä ja haittaeläimiltä suojattuna tiivispohjaisella alustalla, josta valumavedet voidaan kerätä. ((EY) N:o 1069/2009, Ympäristönsuojelulaki 43, Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 99 )

9 9 Mikäli eläinjätettä varastoidaan tilalla normaalia keräysauton odotusaikaa kauemmin, tulee varastoinnin tapahtua tarkoitukseen soveltuvassa kylmävarastossa. ((EY) N:o 1069/2009, Naapuruussuhdelaki 17, Ympäristönsuojelulaki 43 ) 15. Vaaralliset jätteet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja haitalliset aineet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa, eikä maaperän pilaantumista. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksien mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäisessä muodossa oleva vaarallinen jäte ja kemikaalit on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla. (Ympäristönsuojelulaki 4, 7, 8, 43, 45, Jätelaki 8, 12 ja 13, Valtioneuvoston asetus jätteistä 8, 9 ja 17, Askolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 35, Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 131, 132 ) 16. Vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, paristot, akut, jäteöljyt ja lääkkeet, on toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan vähintään vuosittain. Vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä siten, että sen sisältö ja alkuperä selviävät. (Ympäristönsuojelulaki 43 ja 45, Jätelaki 16, Valtioneuvoston asetus jätteistä 8, 9, Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 134 ) 17. Polttoaine- ja öljysäiliöt tulee sijoittaa tiiviille alustalle siten, että mahdolliset säiliövuodot ja vuodot tankkauksessa eivät pääse maaperään ja ovat otettavissa talteen. Polttoainesäiliöiden on oltava lukittavia ja ne on varustettava ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolla. Säiliöt on sijoitettava katokseen tiiviille allastetulle alustalle tai ne on varustettava kaksoisvaipalla. Säiliöiden muutostyöt tulee tehdä 2 vuoden sisällä tämän luvan voimaantulosta. Varastointipaikan läheisyyteen tulee varata riittävä määrä imeytysainetta mahdollisten vuotojen imeyttämistä varten. Säiliöiden kunnosta tulee huolehtia säännöllisesti. (Ympäristönsuojelulaki 5, 7, 8, 43 ja 45, Ympäristönsuojeluasetus 19, Askolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 35 ja 37, Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 135 ) Työkoneiden tankkauspaikat tulee suojata siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. (Ympäristönsuojelulaki 5, 7, 8, 43 ). Toiminnan raportointi 18. Luvan saajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Tiedot on annettava pyydettäessä valvovalle viranomaiselle siltä osin, kun ne koskevat tämän päätöksen valvonnassa tarvittavia seikkoja. Askolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava tiedot eläinmääristä, mahdollisista uusista peltojen vuokrasopimuksista ja sopimuspelloista, lannan levitykseen käytetystä peltoalasta, jos se poikkeaa edellisestä vuodesta, sekä kuolleiden eläinten lukumäärä ja käsittelypaikka. (Ympäristönsuojelulaki 43 ja 46, Jätelaki 12, 24, 118, 122, Valtioneuvoston asetus jätteistä 22 ) Toiminnan muutokset ja muut määräykset 19. Kemikaalivahingoista tulee välittömästi tehdä ilmoitus Itä-Uudenmaan palo- ja pelastuslaitokselle. Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi Askolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (Ympäristönsuojelulaki 43, 46, 62 ja 76, Ympäristönsuojeluasetus 19 ja 30 )

10 Luvan saajan on tiedotettava lannan vastaanottosopimuksen tehneille ja uusia sopimuksia tekeville, että lantaa vastaanottavien tilojen tulee levittää lantaa määräyksen 6. mukaisesti. (Ympäristönsuojelulaki 7, 8, ja 43, Naapuruussuhdelaki 17, Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 7 ja liite 3, Askolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 17 ). 21. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava Askolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös, jos tila luopuu osallistumisesta ympäristötukijärjestelmään. Myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava. (Ympäristönsuojelulaki 43, 46, 81 ja 90, Ympäristönsuojeluasetus 19 ja 30 ) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukainen vesienhoitosuunnitelma on otettu huomioon lupaharkinnassa. Eläinsuojan toiminnassa nykykäytännön mukaiset vesiensuojelutoimenpiteet perustuvat pääosin nitraattiasetukseen, kuten lannan varastointi tiiviissä lantavarastossa. Vesienhoitosuunnitelman lisätoimenpiteistä on eläinsuojia koskien keskeistä niiden ravinnepäästöjen hallinta edellyttämällä riittävää määrää lannan levitykseen soveltuvaa lannanlevitysalaa ja tämä on otettu huomioon lupaa laadittaessa. Toiminnan päästöjen rajoittaminen on hakemuksen ja lupamääräysten mukaan toimittaessa sen tasoista, kuin paras käyttökelpoinen tekniikka edellyttää. Luvan myöntämisen edellytykset Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Lautakunta on ratkaisussaan ottanut huomioon ympäristönsuojelulain sekä jätelain tavoitteet ja yleiset periaatteet. Lisäksi luparatkaisussa keskeiset sovellettavat säädökset ja ohjeet ovat olleet valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000 sekä ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta , joiden perusteella on määritetty eläinsuojassa tarvittavien rakenteiden mitoitus ja lannan levitykseen tarvittava peltopinta-ala. Rakennettavan eläinsuojan rakenteissa on vaadittu vastaavaa tasoa kuin maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja ohjeet, MMM-RMO C 4 (100/2001) edellyttävät. Hakemuksen mukainen eläinmäärä edellyttää, että luvan saajalla on käytettävissään yhteensä 28,67 hehtaaria peltopinta-alaa lannan levitykseen. Luvan saaja on hakemuksessaan ilmoittanut, että lannan levitysalaa on käytettävissä yhteensä 29,03 hehtaaria. Esitetty lannan levitysala on riittävä.

11 11 Lupamääräysten perustelut Hakemuksen mukaisesta toiminnasta, ottaen huomioon annetut lupamääräykset, ei voida katsoa aiheutuvan ympäristönsuojelulain 42 :ssä tarkoitettua haittaa tai vaaraa. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyvää rasitusta esimerkiksi pölyn tai melun muodossa. Lupamääräys 1-2: Toiminnanharjoittajan on vastattava toimintojensa ympäristönsuojelulain 4 ja 5 :n mukaisesta yleisestä periaatteiden ja velvollisuuksien toteutumisesta hakemuksen mukaisesti. Toimintaa on harjoitettava hakemuksissa esitetyllä tavalla ja toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä on oltava selvillä sekä käytettävä sitä. Lupamääräys 3: Määräys on annettu eläinsuojasta ja lantavarastosta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Eläinsuojan ja lantalan rakenteiden tulee täyttää maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja ohjeet MMM-RMO C 4. Lupamääräys 4: Lannan varastointitilavuudesta määrätään maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) mukaisesti. Tarvittava kuivalannan varastointitilavuusmäärä on laskettu hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaan. Laskennallisesti kuivalannan ja virtsan varastointitilavuudet ovat riittävät. Lupamääräys 5: Jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Jätevesien käsittelyssä tulee huomioida valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) antamat puhdistusarvot. Lupamääräys 6: Velvoitteet ovat tarpeen pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi sekä hajuhaittojen estämiseksi. Lannan levitys ei pääosin ole ympäristöluvanvaraista toimintaa ja lannan levityksestä voidaan ympäristölupamenettelyssä antaa yksityiskohtaisia määräyksiä vain pelloille, jotka ovat tilan läheisyydessä ja kuuluvat siten toimintakokonaisuuteen. Lannanlevityksessä tulee yleisesti noudattaa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiä sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Lupamääräyksen 6 mukainen velvoite noudattaa tilan lannan levityksessä Askolan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä koskeekin ympäristöluvan perusteella lähinnä vain eläinsuojan lähiympäristöä. Muualla kunnassa ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa jo suoraan ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla. Nitraattiasetuksen ja Askolan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan lannan levityksessä on otettava huomioon mm. seuraavat seikat: Pelto tulee muokata välittömästi, viimeistään vuorokauden sisällä lannan, virtsan tai lannoitejakeiden levityksestä. Mikäli levitys tapahtuu kasvustoon tarkkuuslevittimellä, peltoa ei tarvitse muokata jälkeenpäin. Vesistöjen varsille on jätettävä vähintään 5 metriä leveät suoja-alueet ja valtaojien varsille on jätettävä vähintään 1 metrin levyinen suoja-alue, jolle ei lantaa levitetä. Talousvesikaivojen ympärille on jätettävä olosuhteista riippuen metrin vyöhyke, jolle lantaa ei levitetä.

12 Lanta tulee levittää siten, että se ei pääse huuhtoutumaan vesistöön tai muuhun vesilain mukaiseen uomaan tai altaaseen aiheuttaen niiden pilaantumisen vaaraa. Lantaa ei saa myöskään levittää siten, että siitä voi aiheutua pohjaveden laadun heikentymistä taikka muuta pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Pohjavesialueella tulee välttää lannan levitystä. Lupamääräys 7: Ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraisessa toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Luvan saajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Lupamääräys 8: Määräys on annettu, jotta pilaantuneesta rehusta ei aiheudu hajuhaittaa, eikä se aiheuta epäsiisteyttä tai maaperän pilaantumista. Lupamääräys 9: Määräys laidunalueiden hoidosta, kulkureittien ja keräilyalueiden sekä ruokinta- ja juomapaikkojen perustamisesta on annettu laidunnuksesta aiheutuvan kuormituksen vähentämiseksi. Lupamääräykset 10-11: Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta haju- tai muuta haittaa naapureille. Lupamääräys 12: Melutason raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvosta 993/1992. Lupamääräys 13: Jätteiden asianmukainen käsittely edellyttää että ne lajitellaan oikein ja pidetään erillään sekä toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava mitä kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä on esitetty. Lupamääräys 14: Eläinjätteen käsittelystä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöissä (1068/2009) eli ns. sivutuoteasetuksessa. Asetuksen täytäntöönpanoa ohjaa ja valvoo Suomessa maaja metsätalousministeriö yhdessä EVIRA:n kanssa, alueelliset ELY-keskukset sekä aluehallintovirastojen eläinlääkärit ja kunnaneläinlääkärit. Lupamääräys 15-16: Vaarallisten jätteiden ja kemikaalien pääsy maaperään, vesistöön ja pohjavesiin tulee estää kaikin mahdollisin keinoin. Vaarallisten jätteiden asianmukainen vastaanotto, merkintä, varastointi ja käsittely vähentävät terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaa riskiä. Lupamääräys 17: Polttonesteiden pääsy maaperään, vesistöön ja pohjavesiin tulee estää. Alueella on oltava riittävä valmius vahinko- ja onnettomuustilanteiden hoitoon. Lupamääräys 18: Toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailun ja valvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä toiminnanharjoittaja laatimaan vuosittainen yhteenveto lupaviranomaiselle. Käyttöpäiväkirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset on annettu valvonnallisista syistä. Lupamääräys 19: Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua haittaa. Lupamääräys 20: Lantaa vastaanottavien muiden viljelijöiden tulee olla selvillä lupamääräyksistä. Tällä pyritään varmistamaan, että myös lannan vastaanottosopimuksen tehneet käsittelevät ja levittävät lantaa ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 12

13 13 Lupamääräys 21: Toiminnassa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa, jotta ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassaoleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. Lupamääräys 19-20: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (Ympäristönsuojelulaki 28 ja 55 ). Lupamääräysten tarkistaminen Lupamääräyksiä tarkastetaan toiminnan olennaisesti muuttuessa tai 10 vuoden kuluttua luvan voimaantulosta. Lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen on muutoin laadittavien selvitysten ohella liitettävä riittävää asiantuntemusta käyttäen laadittu selvitys mahdollisuuksista tehostaa toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemistä ja vähentämistä. Selvityksessä on otettava huomioon toiminnasta ja sen vaikutuksista saatu tieto. (Ympäristönsuojelulaki 55 ) Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta voi asianomaisen tai haittaa kärsivän hakemuksesta muuttaa tämän lupapäätöksen määräyksiä, mikäli tähän on myöhemmin erityistä tarvetta. (Ympäristönsuojelulaki 55 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (Ympäristönsuojelulaki 56 ) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-5, 7-8, 27, 28, 35-36, 42-43, 45-46, 54-56, 58, 62, 76, 81, 90, 96 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1,7,19, 30 Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 16, 24, 72, 118, 122 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 8, 9, 17, 22 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 4, 7, liite 3 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) (EY) N:o 1069/2009, ns. sivutuoteasetus Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ( ) 95, 99, 131, 132, 134, 135, 143 Askolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset ( ) 17, 35, 37 Askolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Askolan kunnanvaltuusto ja Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta ) Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja ohjeet MMM-RMO C 4 (100/2001)

14 14 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN MUUTOKSENHAKU Askolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan yleiset perusteet ja rakennus- ja ympäristölautakunta tarkistanut takasan Taksan 3.1 :n ja liitetaulukon kohdan 11 a) mukaan maksu on Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut ovat taksan liitteenä olevassa maksutaulukossa. Tämän päätöksen osalta ympäristölupamaksu on yhteensä 2560 euroa. Tähän päätökseen haetaan ympäristönsuojelulain 96 :n mukaisesti muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus liitteenä. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 54 ) Tiedoksi ote + pöytäkirjan liitteet + valitusosoitus - Teijo Teränen - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat - Porvoon kaupunki, terveydensuojelujaosto Ilmoitus päätöksestä - rajanaapurit, joille lähetetty erikseen tieto hakemuksesta

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 24.09.2015 Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija:

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 24.09.2015 Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 Valmistelija:

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen Ympäristölautakunta 43 07.10.2015 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, 89660

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 09.10.2014 Timo Mäkelän eläinsuojan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Hakija Timo Mäkelä Löytöperäntie 121

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa Ympäristöjaosto 16 19.04.2016 Ympäristöluvan myöntäminen Pauli Krapin eläinsuojalle 152/11.01.00/2016 YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1002-131 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2005 ASIA Päätös Vehmaan Haikara Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 77 20.05.2014 ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 72/64.641/2014 PJSYMPLK 77 HAKIJA Nimi: Esko Koivisto LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014 Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA 18.8.2011 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA 18.8.2011 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS 90 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 18.elokuuta 2011, klo 18-19.30 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Juhani

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 69 12.06.2014. 69 Asianro 2333/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 69 12.06.2014. 69 Asianro 2333/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 69 Asianro 2333/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta / Maatila Suihkonen Oy / eläinsuoja, Paasvedentie 83, 77600 Suonenjoki, Hulkkolan kylä, Toivala 19:1

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1

Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölupapäätös Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto PÄÄTÖS Multiantie 1 Annettu 30.4.2014 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 121 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN 60/64.641/2014 PJSYMPLK 121 LUVAN HAKIJA Nimi: Timo Tuominen LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupaa haetaan 15 600

Lisätiedot

1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä. Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh.

1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä. Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh. 1 Ymp.ltk 24.3.2010 10 liite 2 1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh. 044 362 3067 1.2 Eläinsuojan sijaintipaikka

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa.

KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa. 1 KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa. LIITE 2 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2015. Dnro 56/5.57.576/2014 ASIA HAKIJA Eläinsuojan toimintaa

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016 Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen YMPTEKLT 94 86/11 01 00/2016 Ympäristötarkastaja ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, naudanlihantuotanto HAKIJA Pasi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 KAUSTISEN KUNTA PÄÄTÖS 2/2015 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2015 Dnro 4/5.57.576/2015 ASIA HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta nykyinen toiminta

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 31.03.2010 Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 41/5/543/2010 YMPTEKLT 48 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 N:o 931/ 2000 Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014. Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014. Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014 Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83 Selostus: Heikki Turtiainen on hakenut ympäristölupaa toiminnassa ole val

Lisätiedot

Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Asikkala.

Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Asikkala. Etelä-Suomi Päätös Nro 17/2011/3 Dnro ESAVI/605/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2011 ASIA Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Asikkala. LUVAN HAKIJA Risto Kailaniemi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 YMPÄRISTÖLUPA

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 YMPÄRISTÖLUPA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2008 Dnro ESA 2008 Y 168 113 ASIA YMPÄRISTÖLUPA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös, joka koskee eläinsuojan toiminnan olennaista laajentamista, Juva LUVAN

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2011/3 Dnro ESAVI/642/04.08/2010

Päätös Nro 9/2011/3 Dnro ESAVI/642/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/3 Dnro ESAVI/642/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2011 ASIA Jokimaan tilalla RN:o 1:79 sijaitsevaa eläinsuojaa koskeva ympäristölupahakemus, Askola LUVAN HAKIJA Ahonen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28.

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1066-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2007 ASIA Päätös Vesa ja Oili Onnelan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.5.2014 Lupanro: 2014-2 Dnro: 536/14 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26 20.02.2014. 26 Asianro 577/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26 20.02.2014. 26 Asianro 577/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 26 Asianro 577/11.01.00/2014 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle / Ympäristöluvan tarkistaminen / Eläinsuoja, Mertanen Ismo ja Heljä, tila 297-482-21-63

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 mom. Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 mom. kohta 11 a)

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 mom. Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 mom. kohta 11 a) Mikkeli Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2004 DNro ESA-2004-Y-140-131 ASIA YMPÄRISTÖLUPA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös, joka koskee lypsykarjapihaton laajentamista Punkaharjun kunnan Ruhvanan

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Uuden eläinsuojan yhteyteen tilalle Laurila 63:3 rakennetaan 2500 m3:n lieteallas. Tilalla on nyt 44 lypsylehmää, 24 hiehoa ja nuorkarjaa 10.

Uuden eläinsuojan yhteyteen tilalle Laurila 63:3 rakennetaan 2500 m3:n lieteallas. Tilalla on nyt 44 lypsylehmää, 24 hiehoa ja nuorkarjaa 10. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 9.6.2015 33 LIITE 1 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Mannistentie 325, 32100 Ypäjä

Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Mannistentie 325, 32100 Ypäjä Etelä-Suomi Päätös Nro 115/2013/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2013 ASIA Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Ypäjä. LUVAN HAKIJA Seppo

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 16.3.15 Valtioneuvoston asetus eräiden

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

Santaojantie 31, 21310 Vahto. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Santaojantie 31, 21310 Vahto. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 199/2012/1 Dnro ESAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2012 ASIA Sami Koivuniemen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 24 lypsylehmän,

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Kuninkaanlähteentie 817, 38800 Jämijärvi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Kuninkaanlähteentie 817, 38800 Jämijärvi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2012/1 Dnro ESAVI/51/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2012 ASIA Susanna ja Jyrki Koivumäen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 80

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti. Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohtien 5 a) ja 11 a).

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti. Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohtien 5 a) ja 11 a). Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2013/1 Dnro ESAVI/134/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA Kiinteistöllä Korvenoja RN:o 26:1 sijaitsevan sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Forssa.

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Seinäjoki Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 24.11.2008 LSU 2008 Y 247 (113) ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 25.6.2012 Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 25.6.2012 Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2013/1 Dnro ISAVI/59/04.08/2012 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos, Suonenjoki. Jäntti Kari ja Jäntti Timo Tapiolantie 53 77800 SUONENJOKI

Lisätiedot

ympäristölupa sijoituslupa/sijoituspaikkalupa ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukainen luvan hakemista koskeva ratkaisu

ympäristölupa sijoituslupa/sijoituspaikkalupa ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukainen luvan hakemista koskeva ratkaisu YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Kyseessä on uusi tai

Lisätiedot

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto Lannan käsittely ja varastointi Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto 19.4.2017 Säädökset Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen

Lisätiedot

Marianne ja Marko Mänkin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Murronkulmantie 575, 30100 Forssa

Marianne ja Marko Mänkin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Murronkulmantie 575, 30100 Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2013/1 Dnro ESAVI/91/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA Marianne ja Marko Mänkin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Jokioinen. LUVAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS NIKO, LEA JA ESA AUVISEN ELÄINSUOJILLE

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS NIKO, LEA JA ESA AUVISEN ELÄINSUOJILLE YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2007-Y-18-113 Annettu julkipanon jälkeen 23.5.2007 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS NIKO, LEA JA ESA AUVISEN ELÄINSUOJILLE 1 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kiuruveden

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 42 11.04.2013. 42 Asianro 287/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 42 11.04.2013. 42 Asianro 287/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 42 Asianro 287/11.01.00/2013 Päätös ympäristölupahakemuksesta / Korhonen Hemmo ja Osmo/ eläinsuoja, Laajalahdentie 290 / Riistaveden kylä, 50: 3 Keihäsniemi 8:11

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nummi-Pusulan ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 11.5.2010 46 Drno 93/24/247/2009 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nummi-Pusulan ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 11.5.2010 46 Drno 93/24/247/2009 Annettu julkipanon jälkeen 19.5. Ympäristölautakunta 11.5.2010 46 Liite 20 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nummi-Pusulan ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 11.5.2010 46 Drno 93/24/247/2009 Annettu julkipanon jälkeen 19.5.2010 Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 momentti ja 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 mom.

PÄÄTÖS. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 momentti ja 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 mom. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2007 Dnro ESA 2007 Y 59 113 ASIA YMPÄRISTÖLUPA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja olemassa olevan karjasuojan

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 68 13.06.2013. 68 Asianro 1360/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 68 13.06.2013. 68 Asianro 1360/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 68 Asianro 1360/11.01.00/2013 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Mika Lappi, Jäppiläntie 1179, 77690 Suontee Järvikylän kylä, Heimola 1:245 (kiinteistötunnus

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Purolantie 200, 25460 Kisko Y-tunnus: 1311727-5. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Purolantie 200, 25460 Kisko Y-tunnus: 1311727-5. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2012/1 Dnro ESAVI/159/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2012 ASIA Jukka ja Ulla Huittisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 20 000

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot