Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja terveyslautakunta Erkki ja Seija Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 37 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Erkki ja Seija Hietaoja Santaskyläntie Ala-Honkajoki Toiminta Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki 27 :n 1 momentti, liitteen taulukko 2 kohta 11 Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 lypsylehmälle, 100 lihanaudalle Lupaviranomainen Lupaviranomainen Pohjois- Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta. Ympäristönsuojelulaki 34 :n 2 momentti Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 2 :n 1 momentin kohta 10 a. Hakemuksen vireille tulo Hakemus on toimitettu PoSan ympäristöpalveluun Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus on myöntänyt ympäristöluvan nykyiselle eläinsuojan toiminnalle. Hakemukseen on liitetty 9 kpl pellonvuokraussopimuksia. Tila on liittynyt maatalouden ympäristötukijärjestelmään. Toiminnan sijaintipaikka Eläinsuoja sijaitsee Kankaanpään kaupungin Santaskylässä, kiinteistöllä Savikas , osoitteessa Santaskyläntie Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Satakunnan maakuntakaavassa tilakeskuksen alueelle ei ole osoitettu erityisiä aluevarauksia. Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella, tilan pelloista 3,86 ha sijaitsee Kromunnevan ( ) tärkeällä I-luokan pohjavesialueella. Pukanluoman (FI ) Natura kohteeseen kuuluva Kaartiskaluoman oja sijaitsee lähimmillään noin 7 metrin etäisyydellä olemassa olevasta lypsykarjanavetasta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 130 metrin etäisyydellä eläinsuojasta (etelään). Nyt suunnitteilla oleva uusi pihattonavetta sekä lantala on tarkoitus rakentaa olemassa olevan navettarakennuksen ja laakasiilojen taakse.

2 Pihattonavetta tulee olemaan noin 10 metrin etäisyydellä Kaartiskaluomasta ja lähimmästä asuinrakennuksesta noin 270 metrin etäisyydellä. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Yleiskuvaus toiminnasta Tilalle myönnetyssä ympäristöluvassa tilan eläinmääräksi on ilmoitettu 40 lypsylehmää, 20 hiehoa, 26 lihanautaa sekä 20 nuorkarjaa kuivalantajärjestelmällä. Hakija on toimittanut Kankaanpään kansanterveystyön ky:n ympäristönterveydenhuoltoon navetan laajennusta / peruskorjausta koskevat rakennuspiirrustukset ja pyytänyt kannanottoa ympäristöluvan tarpeesta. Peruskorjauksen jälkeen navetassa pidetään 54 lypsylehmää ja 32 nuorkarjaa Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristönterveydenhuolto on antanut lausunnon navetan laajennuksen / peruskorjauksen ympäristöluvan tarpeesta. Lausunnossa todetaan, että: Lannan ja virtsan varastointi tilavuus on riittävä ja samoin peltopinta-ala sekä maitohuoneen jätevedet on johdettu virtsasäiliöön, ei laajennusosalle / peruskorjaukselle ole ympäristöluvan tarvetta. Kuitenkin tilalla tulee noudattaa 28.8 myönnetyn ympäristöluvan ympäristölupamääräyksiä. Tila toimii lypsykarjatilana. Toimintaa tullaan laajentamaan rakentamalla uusi m 2 pihattonavetta, joka toimii täyskuivikepohjalla. Kuivikkeena tullaan käyttämään turvetta ja olkea. Laajennuksen jälkeen tilalla on tarkoitus pitää 70 lypsylehmää, 30 hiehoa, 70 sonnia sekä nuorkarjaa 60 kpl (6-12 kk) ja 40 kpl (<6 kk) siten, että olemassa olevassa navetassa pidetään 50 lypsylehmää ja 40 alle 6 kk ikäistä nuorkarjaa. Navetta toimii kuivikelantamenetelmällä. Rakennettavassa, uudessa pihattonavetassa tullaan pitämään kuivikepohjalla 20 lypsylehmää, 30 hiehoa, 70 lihanautaa, kk ikäistä sonnivasikkaa ja kk ikäistä lehmävasikkaa. Eläinsuojassa syntyvät maitohuoneen jätevedet, hakijan arvion mukaan 250 m 3, johdetaan virtsasäiliöön. Eläinsuojassa ei ole WC:tä. Lypsylehmät ja hiehot laiduntavat 4-9 kk vuodessa. Lehmät pidetään laidunkaudella öisin sisällä. Laidunalaa on yhteensä 20 ha ja laitumista osa rajoittuu vesistöön. Laitumella eläinten juottaminen on järjestetty siirrettävällä juottovaunulla, joka tarkistetaan ja täytetään päivittäin. Pysyvää tai kiertävää ruokintapaikkaa laitumella ei ole. Tilalla valmistetaan tuoretta säilörehua n t/a. Rehu säilötään laakasiilossa, josta puristeneste johdetaan umpikaivoon, jonka tilavuus on 12 m 3. Puristeneste levitetään peltoon. Lannan käsittely ja varastointi Olemassa olevan kattamattoman kuivalantalan tilavuus on 980 m 3. Virtsasäiliötilavuutta on yhteensä m 3. Eläinsuojan yhteydessä sijaitseva 240 m 3 :n virtsasäiliö on katettu, lisäksi hakijalla on käytössä kattamaton etäsäiliö, jonka tilavuus on m 3. Etäsäiliö sijaitsee hakijan omistamalla kiinteistöllä, noin 500 m:n etäisyydellä eläinsuojasta luoteeseen. Tilalle tullaan rakentamaan uusi kuivalantala, jonka tilavuus tulee olemaan m 3. Olemassa olevan sekä rakennettavan lantalan

3 pohjat ja seinät ovat betonia samoin kuin kuormauslaattojen pohjamateriaali. Kuivalantalatilavuutta tulee olemaan yhteensä m 3. Tilalla käytetään kuivikkeena turvetta ja olkea. Tilalla on käytössä lannanlevitysalaa yhteensä 212,61 ha, josta omaa on 134,04 ha ja vuokrapeltoa 78,57 ha. Lanta levitetään keväisin ja syksyisin peltoon tarkkuuslevittimellä ja kynnetään välittömästi levittämisen jälkeen. Pohjavesialueella sijaitsevalle pellolle ei lantaa levitetä. Vedenhankinta Tilalla käytettävä vesi otetaan vesiosuuskunnan kaivosta, josta otetaan yhdeksän kiinteistön talousvesi. Veden tarpeen lisääntyessä porakaivon tekeminen on mahdollista. Polttoaineet ja kemikaalit Tilalla on viisi polttoainesäiliötä, joiden yhteenlaskettu tilavuus on yhteensä litraa. Säiliöt on varustettu ylitäytönestimillä. Lisäksi tilalla on käytössä muita öljytuotteita enintään 400 litraa, jotka säilytetään konehallissa. Tilalla käytettäviä lannoitteita varastoidaan kerrallaan noin 50 t ja pesuaineita noin 100 l. Lannoitteet ja pesuaineet säilytetään konehallissa. Eläinten lääkkeet varastoidaan karjakeittiössä sijaitsevassa lääkekaapissa. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Hakijan arvion mukaan toiminnasta ja sen laajentamisesta ei arvioida olevan merkittäviä lisävaikutuksia ympäristöön. Lisäksi hakijan arvion mukaan toimintaan liittyvät riskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet ovat pieniä, koska lanta käsitellään pääasiassa kuivana. Liikenne Tilalla käy maitoauto joka toinen päivä. Lisäksi tilalla on normaalia rehu ja lantaliikennettä. Jätteet Jätenimike Määrä, t/a Käsittely Toimituspaikka Kuollet eläimet 1-2 Raatokeräys Honkajoki Oy Muovit 1 Muovikeräys Kuusakoski Oy Jäteöljyt 0,4 Keräys Akut Kierrätys Kankaanpää Pilaantunut rehu 2 Lantala Peltoon Loisteputket Kierrätys Kankaanpää Metalliromu 2 Kierrätys Talousjäte Jätehuolto Rinta-Kauhajärvi Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Vanhan navetan osalta poistokaasut johdetaan poistohormien kautta ulkoilmaan ja uuteen navettaan rakennetaan valoharja ja seinäverho, jolloin navettaan saadaan luonnollinen ilmanvaihto. ASIAN KÄSITTELY JA RATKAISU

4 Asian vireilläolosta tiedottaminen Hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu kuuluttamalla Kankaanpään kaupungin ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristöpalveluiden ilmoitustaululla Kiinteistön rajanaapureille on tiedotettu päivätyllä kirjeellä. Hakemusta on täydennetty Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Ympäristölupahakemuksen johdosta järjestettiin tarkastuskäynti. Läsnä olivat Erkki Hietaoja sekä ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Tarkastuskäynnistä laadittu muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Lausunnot Hakemuksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja. Terveydensuojeluviranomainen on tutustunut hakemukseen eikä sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole esitetty muistutuksia tai mielipiteitä. Valmistelijan esitys PoSan ympäristö- ja terveyslautakunta tarkistaa Erkki ja Seija Hietaojan 40 lypsylehämn, 20 hiehon, 26 lihanaudan sekä 20 nuorkarjan (myöhemmin 54 lypsylehmää ja 32 nuorkarjaa) eläinsuojan toimintaa koskevan toistaiseksi voimassa olevan Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen antaman ympäristölupapäätöksen 124 lupamääräykset. Tarkistetut lupamääräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonaisuudessaan. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. Ympäristölupa koskee 70 lypsylehmän, 30 hiehon, 70 lihanaudan, 60 nuorkarjan (6-12) ja 40 alle 6 kk vasikan eläinsuojia. Ikäjakaumakohtaisia eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia. Yleiset lupamääräykset 1. Eläinten pito, eläinsuojien ilmanvaihto sekä lannan, jätevesien ja rehujen käsittely ja varastointi on järjestettävä ja hoidettava siten, ettei toiminnoista aiheudu merkittäviä haju- tai meluhaittoja naapureille tai terveyshaittaa haittaeläinten muodossa. Lannan varastointi ja käsittely 2. Lanta ja pesuvedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei niitä joudu peltolevityksen lisäksi muuhun ympäristöön eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta. Lannan varastointitilan tulee olla säänkestävä ja vesitiivis. 3. Käytettävissä tulee olla niin paljon lannan ja virtsan säilytystilaa, että niihin voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta ja virtsa lukuun ottamatta samana laidunkautena eläinten laidunnuksen yhteydessä laitumelle jäävä virtsa ja lanta. Kuivalantatilavuutta tulee olla m 3. Virtsatilavuutta tulee olla 630 m 3. Kuivikepohjaa vastaava lannan tilavuus voidaan huomioida 1 kk varastotarpeena. 4. Lannan kuormaaminen kuljetusvälineeseen tulee tapahtua

5 tiivispohjaisella alustalla. Lantalasta ei saa tapahtua valumia ympäristöön. Lannan siirtojen aikana kuljetusvälineestä ei saa tapahtua vuotoja. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden johdosta joutunut lanta on välittömästi korjattava talteen. 5. Lantavarastot on tyhjennettävä vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on tarkastettava lantavarastojen kunto ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Lannan hyödyntäminen 6. Lanta, virtsa ja pesuvedet on hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lantaa voidaan tämän lisäksi myös toimittaa käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa eläinmäärään nähden riittävästi siten, että lantaa ei levitetä fosforiluokaltaan korkeille eikä arveluttavan korkeille pelloille. Luvan mukaiselle enimmäismäärälle on oltava käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa vähintään 108 hehtaaria. Lannan levitykseen käytettävän peltolohkon viljavuustutkimus ei saa olla 5 vuotta vanhempi. 7. Toiminnanharjoittajan on tehtävä lanta-analyysi lannan ravinnesisällön selvittämiseksi vähintään 5 vuoden välein. 8. Lannan käsittely- ja levittämisajankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta. Lannan käsittelyä ja levitystä tulee välttää yleisinä juhlapäivinä ja juhlatilaisuuksien aikana. Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on alkaen kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. 9. Lantaa ja virtsaa ei saa levittää luokitetuille pohjavesialueille. Lantaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille jätettävä olosuhteista riippuen metrin vyöhyke, jolle lantaa ei saa levittää. Lannan levittämisessä on huolehdittava, ettei sitä pääse huuhtoutumaan vesistöön. Siksi lannan levityspaikan ja vesistön väliin tulee jättää riittävän leveä suojavyöhyke, jolle ei levitetä lantaa. Tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien kuivuttua. Lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille on kielletty. Lannanlevityksessä tulee muutoinkin noudattaa valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). Paras käyttökelpoinen tekniikka 10. Luvan saajan on seurattava lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvien tekniikkojen kehittymistä. Uutta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osin käyttöön, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa ja on kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa hakemuksen mukaisessa eläinsuojatoiminnassa. Laiduntaminen 11. Laiduntaminen on toteutettava siten, että pintavesien pilaantumisen vaara on mahdollisimman vähäinen eikä pohjavesien pilaantumisvaaraa synny. Laiduntavien eläinten tiheys ei saa ylittää laitumena käytetyn alueen maaperän ja kasvillisuuden kestävyyttä. Laidunalueita tulee hoitaa siten, että niille ei muodostu nurmesta vapaita eroosioherkkiä alueita. Luvan saajan on erityisesti huolehdittava, etteivät laiduntavat eläimet pääse rantaveteen. Pääsy on estettävä esimerkiksi aitaamalla. 12. Eläinsuojaan johtavien karjan kulkuväylien tulee olla päällysteeltään

6 sellaisia, että kulkuväylät eivät liety ja väylille kertyvä lanta voidaan poistaa. Jätevedet, jätteet ja kemikaalit 13. Eläinjäte on toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty. Mikäli eläinjätettä joudutaan välivarastoimaan asianmukaisen kuljetuksen järjestämiseksi, se ei saa aiheuttaa terveyshaittaa ympäristölle eikä vaarantaa ihmisten tai eläinten terveyttä. 14. Hyötykäyttöön soveltuva jäte on toimitettava niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin ja muut jätteet kaatopaikalle. Ympäristöä ei saa roskata. Vaaralliset jätteet kuten loisteputket, paristot, akut, jäteöljyt ja lääkkeet on toimitettava kunnan osoittamaan vaarallisen jätteen vastaanottopaikkaan ja ne tulee varastoida tilalla siten, ettei päästöjä maaperään pääse tapahtumaan. Jätteitä ei saa polttaa avotulella eikä haudata maaperään. Jätehuollossa tulee noudattaa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräyksiä. 15. Polttoainesäiliöiden alustan ja polttonesteen tankkauspaikan on oltava tiivis siten, että vuodot säiliöstä tai tankkauksessa voidaan kerätä talteen. Polttoainesäiliöiden on oltava lukittavia ja ne on varustettava ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolla. Säiliöt on sijoitettava katokseen tiiviille allastetulle alustalle tai ne on oltava kaksivaippaisia. Varastointipaikan läheisyyteen tulee varata riittävä määrä imeytysainetta mahdollisten vuotojen imeyttämistä varten. Säiliöiden kunnosta tulee huolehtia. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 16. Vahingoista, onnettomuuksista ja muista häiriötilanteista, joista aiheutuu tai uhkaa aiheutua määrältään ja laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, pinta- tai pohjaveteen tai maaperään, on viipymättä ilmoitettava Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kemikaalivahingosta tulee tehdä ilmoitus myös alueelliselle palo- ja pelastusviranomaiselle. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden seurauksena päässyt lanta on kerättävä välittömästi talteen. Raportointi 17. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnoista ja kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: tiedot eläinmääristä tiedot lannan vastaanottosopimuksista ja levitysaloista tiedot lantamääristä tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista Toiminnan muuttaminen 18. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta, tuotannon muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tuotannon loputtua tai keskeytyessä on varastoitu lanta ja muut jätteet toimitettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen. Päätöksen perustelut

7 Toiminta on olemassa olevaa toimintaa. Toimittaessa hakemuksen mukaisesti ottaen huomioon annetut lupamääräykset, ei voida katsoa etäisyyksien tai alueen aikaisemman käytön perusteella aiheutuvan merkittävää ympäristön pilaantumista eikä naapurustolle kohtuutonta rasitusta tai haittaa. Päätöksessä on annettu tarvittavat määräykset toiminnoista aiheutuvien päästöjen rajoittamiseksi ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Luparatkaisussa on sovellettu valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) ja sen muutosta 220/2015 sekä otettu huomioon ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (1/2010). Näiden perusteella on määritelty eläinsuojassa tarvittavien rakenteiden mitoitus sekä lannan levitykseen tarvittava peltopinta-ala ja lannan varastointitilavuus. Valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 :n muuttamisesta todetaan, että lantalaan, joka on otettu käyttöön tai jota koskeva ympäristö- tai rakennuslupahakemus on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa , sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä lantaloiden vähimmäistilavuuksista. Vähimmäistilavuudet on siten laskettu asetuksen 931/2000 mukaan. Uudessa asetuksessa on suuremmat eläinkohtaiset kertoimet lannan varastointitilavuuden laskemiseksi kuin voimassa olevassa nitraattiasetuksessa. Asetuksen mukaan kuivalantala on joko katettava tai peitettävä siten, että sadevesi ei pääse lantalaan. Uuden asetuksen vaatimukset olisi hyvä ottaa huomioon lantavarastoille rakennuslupaa haettaessa ja tulevia lannan varastointitiloja suunniteltaessa. Määräysten perustelut Toiminnanharjoittaja, joka harjoittaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa vastaa vaikutuksien ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi (lupamääräys 1). Lantavarastojen käyttö ei saa aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Lannan varastointitilavuuksia koskevat määräykset ovat valtioneuvoston asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) sekä Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (1/2010) mukaisia. Lantatilavuuden riittävyyttä laskettaessa huomioidaan maitohuoneen jätevesien ja eläinsuojien pesuvesien sekä kattamattomien lantaloiden sadevesien tilantarve. Tarvittavat kuivalannan ja virtsan varastointitilavuusmäärät on laskettu hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaan. Laiduntamisesta johtuva lantamäärän vähentyminen voidaan ottaa huomioon ympäristöministeriön ohjeen 1/2010 mukaisesti enintään neljän kuukauden ajalta. Mikäli eläimet voivat olla yöt sisällä, otetaan laidunkaudesta huomioon vain kaksi kuukautta. Asianmukaisella lannan käsittelyllä estetään maaperän ja pohjaveden likaantumista sekä vesistökuormituksen lisääntymistä. Lantavaraston perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varaston hyötytilavuus ja samalla niiden rakenteet voidaan tarkistaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi (lupamääräykset 2-5).

8 Lannan hyödyntämisellä lannoitteena pelloilla tarkoitetaan lannan käyttöä siten, ettei siitä tapahdu peltojen ylilannoitusta eikä virheellisenä ajankohtana suoritetusta levityksestä johtuvaa ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Lannan levitysala perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitustarpeeseen. Lannan käsittelystä ja levityksestä aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää välttämällä levitystä sellaisina ajankohtina, jolloin siitä aiheutuisi ilmeistä haittaa. Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 10 :n 2 momentissa määrätään lannoitevalmisteiden levittämisajoista pellolle. Asetuksen voimaantulopykälän 15 mukaan uudet levittämisajat tulevat voimaan Lannan käyttö lannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla aiheuttaa riskin pohjaveden pilaantumisesta, siksi sen käyttö luokitellulla pohjavesialueella olevilla pelloilla on kielletty (lupamääräykset 6-9). Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat ja käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä (lupamääräys 10). Laidunalueen ja siihen liittyvän kulkualueen määräykset on annettu laidunnuksesta aiheutuvan kuormituksen vähentämiseksi (lupamääräykset 11-12). Eläinjätteen käsittelyssä tulee noudattaa Eviran ohjeistusta (15009/02). Jätteiden asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla sekä niiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn voidaan estää ennakolta haitallisten vaikutusten syntyminen. Polttonesteiden varastoinnin ja käsittelyn asianmukaisella hoitamisella huolehditaan, ettei niistä aiheudu maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa (lupamääräykset 13-15). Häiriötilanteita ja muita poikkeuksellisia tilanteita varten annetulla määräyksellä varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lantavaraston rikkoutuminen ja öljyvahinko. Vahinkotilanteessa voidaan haittoja vähentää asianmukaisella torjuntakalustolla (lupamääräys 16). Kirjanpito ja raportointivelvoite on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen tai laajentaminen edellyttää uutta ympäristölupaa. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. Toiminnan lopettaminen edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Em. seikkojen vuoksi on toiminnan lopettamisesta tai muista olennaisista muutoksista ilmoitettava valvontaviranomaiselle (lupamääräykset 17-18). Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja muuttamiseen on oltava lupa.

9 Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Laki ympäristönsuojelulain (527/2014) muuttamisesta (423/2015), siirtymäsäännökset Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 10, 15 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun asetuksen 16 :n muuttamisesta (220/2015) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Ympäristöluvan käsittelystä peritään 337,50 euroa (tilikoodi: ), Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksa , maksutaulukon mukaan eläinsuojan ympäristöluvan käsittelymaksu on 675 euroa. Toiminnan olennaista muuttamista tai lupamääräysten tarkistamista tai uudistamista koskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan määrätä 50 % maksutaulukon mukaista maksua pienemmäksi. Ympäristönsuojelulaki 205 Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Erkki ja Seija Hietaoja Santaskyläntie Ala-Honkajoki Jäljennös päätöksestä Kankaanpään kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ilmoitus päätöksestä Asianosaisille Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Satakunnan peruspalvelu kuntayhtymän ilmoitustaululla ja Kankaanpään kaupungin ilmoitustaululla. Muutoksenhaku Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusoikeus tähän päätökseen on: sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä

10 olevat ympäristövaikutukset ilmenevät toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella muulla asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Esittelijän ehdotus Päätös Pohjois-Satakunnan peruspalveluskuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta on tarkistanut Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen Erkki Hietaojan eläinsuojalle myöntämän ympäristölupapäätöksen ja korvaa annetut lupamääräykset valmistelijan esityksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa Ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski puh ,

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen

Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 24.09.2015 Tomi ja Päivi Saineen eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 36 Valmistelija:

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia

Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski. Hakija Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Synderkerintie 10 29900 Merikarvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 19.05.2016 Maatalousyhtymä Isotalo Tapio ja Tero Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Hakija Maatalousyhtymä

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 09.10.2014 Timo Mäkelän eläinsuojan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Hakija Timo Mäkelä Löytöperäntie 121

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 9/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y3/2014 Ympla 26.02.2014 33 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus:

8/YMPLA 26.02.2014. Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle on saapunut seuraava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus: 8/YMPLA 26.02.2014 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y2/2014 Ympla 26.02.2014 32 Ympäristölautakunta Annetaan julkipanon jälkeen Loimijoentie 74 03.03.2014 32440 Alastaro ASIA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 11.06.2015 Päivi ja Pasi Tammiston eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 30 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie 480 2082430-6 07680 JUORNAANKYLÄ

TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA. Takametsäntie 480 2082430-6 07680 JUORNAANKYLÄ 1 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie 28 07500 Askola ASIA TEIJO TERÄNEN; YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ELÄINSUOJAN LAAJENNUS; TAKAMETSÄNTIE 480, ASKOLA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (14 sivua) Annetaan

Lisätiedot

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 77 20.05.2014 ESKO KOIVISTON YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 72/64.641/2014 PJSYMPLK 77 HAKIJA Nimi: Esko Koivisto LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA 18.8.2011 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA 18.8.2011 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS 90 KOSKEN TL YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 18.elokuuta 2011, klo 18-19.30 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Juhani

Lisätiedot

Kuninkaanlähteentie 817, 38800 Jämijärvi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Kuninkaanlähteentie 817, 38800 Jämijärvi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2012/1 Dnro ESAVI/51/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2012 ASIA Susanna ja Jyrki Koivumäen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 80

Lisätiedot

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa

YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan kaupungissa Ympäristöjaosto 16 19.04.2016 Ympäristöluvan myöntäminen Pauli Krapin eläinsuojalle 152/11.01.00/2016 YMPJAOST 19.04.2016 16 ASIA Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa eläinsuojalle Sastamalan

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016. Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen Ympäristö- ja tekninen lautakunta 94 08.06.2016 Eläinsuojan ympäristölupa, Pasi Korhonen YMPTEKLT 94 86/11 01 00/2016 Ympäristötarkastaja ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, naudanlihantuotanto HAKIJA Pasi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a

Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 11 a 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1002-131 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2005 ASIA Päätös Vehmaan Haikara Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen Ympäristölautakunta 43 07.10.2015 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, 89660

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016

MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2016 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 :n mukaisessa lupa-asiassa. Antopäivä 20.6.2016 Päätöksessä on liitteineen 10 sivua. YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto. Multiantie 1 Annettu 30.4.2014. 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto PÄÄTÖS Multiantie 1 Annettu 30.4.2014 42700 KEURUU Dnro /11.01.00/2014 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014. Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 28.5.2014 Multiantie 1 Dnro 80/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Ympäristö- ja terveyslautakunta 10 23.02.2017 Mikko Poikkeuksen eläinsuojan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 23.02.2017 10 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Hakija Mikko Poikkeus

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 20.5.2014 Lupanro: 2014-2 Dnro: 536/14 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28.

Sikalat sijaitsevat Loimaan kaupungin Haaroisten kylässä kiinteistöillä Hautaniitty RN:o 1:32, Peltomaa RN:o 1:121 ja Välimaa RN:o 1:28. 1(10) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 33 YLO LOS-2004-Y-1066-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2007 ASIA Päätös Vesa ja Oili Onnelan ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Ympäristö- ja terveyslautakunta 33 17.05.2017 Jyrki Anttilan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen, Karvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 17.05.2017 33 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN

YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 121 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPA / TIMO TUOMINEN 60/64.641/2014 PJSYMPLK 121 LUVAN HAKIJA Nimi: Timo Tuominen LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölupaa haetaan 15 600

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Ympäristö- ja terveyslautakunta 22 27.04.2017 Teemu Tuuliniemen eläinsuojan ympäristölupa, Karvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 27.04.2017 22 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Hakija Teemu

Lisätiedot

1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä. Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh.

1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä. Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh. 1 Ymp.ltk 24.3.2010 10 liite 2 1 Hakija 1.1 Luvan hakija Saku ja Nelli Oravainen Y-tunnus 2034682-6 Väliharjuntie 210 71820 Pöljä Yhteyshenkilö Saku Oravainen, puh. 044 362 3067 1.2 Eläinsuojan sijaintipaikka

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014. Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014. Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 21.05.2014 Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle, Heikki Turtiainen 235/58/585/2014 RAKYL 83 Selostus: Heikki Turtiainen on hakenut ympäristölupaa toiminnassa ole val

Lisätiedot

Veikko Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen/ toiminnan laajentaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Veikko Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen/ toiminnan laajentaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 25.03.2015 Veikko Hietaojan eläinsuojan ympäristölupamääräysten tarkistaminen/ toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 17 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 69 12.06.2014. 69 Asianro 2333/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 69 12.06.2014. 69 Asianro 2333/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 69 Asianro 2333/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta / Maatila Suihkonen Oy / eläinsuoja, Paasvedentie 83, 77600 Suonenjoki, Hulkkolan kylä, Toivala 19:1

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Santaojantie 31, 21310 Vahto. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Santaojantie 31, 21310 Vahto. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 199/2012/1 Dnro ESAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2012 ASIA Sami Koivuniemen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 24 lypsylehmän,

Lisätiedot

Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Mannistentie 325, 32100 Ypäjä

Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Mannistentie 325, 32100 Ypäjä Etelä-Suomi Päätös Nro 115/2013/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2013 ASIA Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Ypäjä. LUVAN HAKIJA Seppo

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Toni Haavisto Mykorantie 198, 27430 Panelia Y-tunnus: 1903517-4. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toni Haavisto Mykorantie 198, 27430 Panelia Y-tunnus: 1903517-4. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 68/2012/1 Dnro ESAVI/189/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2012 ASIA Satamuna Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 29 999 munivan

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa.

KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa. 1 KAUSTISEN KUNTA Ympäristölautakunta PÄÄTÖS 1/2015 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa asiassa. LIITE 2 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2015. Dnro 56/5.57.576/2014 ASIA HAKIJA Eläinsuojan toimintaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2

Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 31.03.2010 Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne 38:2 41/5/543/2010 YMPTEKLT 48 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Toiminta Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Toiminta Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 18 19.05.2016 Antti Yli-Kivistön eläinsuojan ympäristölupa, Karvia Ympäristö- ja terveyslautakunta 19.05.2016 18 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Hakija Yli-Kivistö

Lisätiedot

Päätös Nro 3/2011/3 Dnro ESAVI/321/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011

Päätös Nro 3/2011/3 Dnro ESAVI/321/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2011/3 Dnro ESAVI/321/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Mari Korkeaoja-Nurmon ja Mika Nurmon ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1

Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölupapäätös Ympäristölautakunta Antopäivä 11.12.2015 Dnro 276/2015 Ympltk 2.12.2015 157, LIITE 1 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS NIKO, LEA JA ESA AUVISEN ELÄINSUOJILLE

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS NIKO, LEA JA ESA AUVISEN ELÄINSUOJILLE YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2007-Y-18-113 Annettu julkipanon jälkeen 23.5.2007 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS NIKO, LEA JA ESA AUVISEN ELÄINSUOJILLE 1 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kiuruveden

Lisätiedot

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 N:o 931/ 2000 Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

Jukka Nikula Ihamäentie 311, 31400 Somero Y-tunnus: 2260568-2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Jukka Nikula Ihamäentie 311, 31400 Somero Y-tunnus: 2260568-2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 171/2011/1 Dnro ESAVI/57/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2011 ASIA Kauriskallio Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 40 000 munivan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Tipuset Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 78 000 broilerin kasvattamon perustamista Köyliön kunnassa.

Tipuset Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 78 000 broilerin kasvattamon perustamista Köyliön kunnassa. Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2010/3 Dnro ESAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2010 ASIA Tipuset Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 78 000 broilerin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Kuuminainen RN:o 1:202 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamista, Pori.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Kuuminainen RN:o 1:202 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamista, Pori. Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2013/1 Dnro ESAVI/4/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Kuuminainen RN:o 1:202 sijaitsevan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Marianne ja Marko Mänkin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Murronkulmantie 575, 30100 Forssa

Marianne ja Marko Mänkin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Murronkulmantie 575, 30100 Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2013/1 Dnro ESAVI/91/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA Marianne ja Marko Mänkin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Jokioinen. LUVAN

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26 20.02.2014. 26 Asianro 577/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26 20.02.2014. 26 Asianro 577/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 26 Asianro 577/11.01.00/2014 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle / Ympäristöluvan tarkistaminen / Eläinsuoja, Mertanen Ismo ja Heljä, tila 297-482-21-63

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 71/2012/1 Dnro ESAVI/221/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA Jaana ja Vesa Majurin ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 240 emakon

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Purolantie 200, 25460 Kisko Y-tunnus: 1311727-5. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Purolantie 200, 25460 Kisko Y-tunnus: 1311727-5. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2012/1 Dnro ESAVI/159/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2012 ASIA Jukka ja Ulla Huittisen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 20 000

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 68 13.06.2013. 68 Asianro 1360/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 68 13.06.2013. 68 Asianro 1360/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 68 Asianro 1360/11.01.00/2013 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Mika Lappi, Jäppiläntie 1179, 77690 Suontee Järvikylän kylä, Heimola 1:245 (kiinteistötunnus

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Mika ja Saila Tuiskusen maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus,

Mika ja Saila Tuiskusen maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 33/2010/3 Dnro ESAVI/452/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA HAKIJA HAKEMUS Mika ja Saila Tuiskusen maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Toiminta Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Toiminta Eläinsuoja Nykyisen toiminnan laajentaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 24 15.09.2016 Timo Stenbergin eläinsuojan ympäristöluvan tarkastaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 15.09.2016 24 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 KAUSTISEN KUNTA PÄÄTÖS 2/2015 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa asiassa Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2015 Dnro 4/5.57.576/2015 ASIA HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 25.6.2012 Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 25.6.2012 Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2013/1 Dnro ISAVI/59/04.08/2012 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos, Suonenjoki. Jäntti Kari ja Jäntti Timo Tapiolantie 53 77800 SUONENJOKI

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

Haali Oy:n / Juho Korvenojan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Rekijoentie 611, 25380 Rekijoki Y-tunnus: 2387095-7

Haali Oy:n / Juho Korvenojan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Rekijoentie 611, 25380 Rekijoki Y-tunnus: 2387095-7 Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/3 Dnro ESAVI/585/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2011 ASIA Haali Oy:n / Juho Korvenojan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 75

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 118/2011/1 Dnro ISAVI/75/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 118/2011/1 Dnro ISAVI/75/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 118/2011/1 Dnro ISAVI/75/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos, Vieremä. HAKIJA Kimmo Huttunen Jäniskoskentie

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 16.3.15 Valtioneuvoston asetus eräiden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) mukaan vähintään 30 lypsylehmän tai 80 lihanaudan eläinsuojalla on oltava ympäristölupa.

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) mukaan vähintään 30 lypsylehmän tai 80 lihanaudan eläinsuojalla on oltava ympäristölupa. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 8/2011/1 Dnro ISAVI/250/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.1.2011 ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, Juankoski HAKIJA Toivanen Mikko, Toivanen Riitta ja

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kiuruvesi PÄÄTÖS Nro 92/2012/1 Itä-Suomi Dnro ISAVI/46/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2012 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kiuruvesi HAKIJA Elovasikka Oy Postiosoite: Etelänkyläntie

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto Lannan käsittely ja varastointi Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto 19.4.2017 Säädökset Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen

Lisätiedot

5.2 Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäyttörajoitukset

5.2 Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäyttörajoitukset YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2006-Y-306-113 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2006 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS LASSE-PEKKA JA PÄIVI LAPPALAISEN ELÄINSUOJALLE 1 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 54. kunnantalo, teknisen osaston piirtämö

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 54. kunnantalo, teknisen osaston piirtämö KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 54 KOKOUSAIKA 10.5.2012 klo 19.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Eläinsuojaa koskeva ympäristölupahakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa

Eläinsuojaa koskeva ympäristölupahakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 96/2012/1 Dnro ISAVI/21/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos, Nurmes Ville-Paavo ja Virve Kortelainen Ylikyläntie 157 B 75500

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Seinäjoki Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 24.11.2008 LSU 2008 Y 247 (113) ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS ASIA. Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kannus HAKIJA. Yli-Jylhä Juha Rekiläntie 187 69100 Kannus

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS ASIA. Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kannus HAKIJA. Yli-Jylhä Juha Rekiläntie 187 69100 Kannus YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 31/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/16/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kannus Yli-Jylhä Juha Rekiläntie

Lisätiedot

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristö- ja tekninen lautakunta 116 06.06.2013 Eläinsuojan ympäristöluvan muutos, Timo Salonen 6/11.01/2013 YMPTEKLT 116 Valmistelija, ympäristötarkastaja ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos. HAKIJA

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 42 11.04.2013. 42 Asianro 287/11.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 42 11.04.2013. 42 Asianro 287/11.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 42 Asianro 287/11.01.00/2013 Päätös ympäristölupahakemuksesta / Korhonen Hemmo ja Osmo/ eläinsuoja, Laajalahdentie 290 / Riistaveden kylä, 50: 3 Keihäsniemi 8:11

Lisätiedot

Uuden eläinsuojan yhteyteen tilalle Laurila 63:3 rakennetaan 2500 m3:n lieteallas. Tilalla on nyt 44 lypsylehmää, 24 hiehoa ja nuorkarjaa 10.

Uuden eläinsuojan yhteyteen tilalle Laurila 63:3 rakennetaan 2500 m3:n lieteallas. Tilalla on nyt 44 lypsylehmää, 24 hiehoa ja nuorkarjaa 10. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 9.6.2015 33 LIITE 1 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Asikkala.

Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Asikkala. Etelä-Suomi Päätös Nro 17/2011/3 Dnro ESAVI/605/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2011 ASIA Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Asikkala. LUVAN HAKIJA Risto Kailaniemi

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot