TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston toimintavuodelle 2007 hyväksymät taloudelliset tavoitteet saavutettiin oleellisilta osin siten, että vuoden 2007 nollabudjetista huolimatta tilikauden tulokseksi muodostui ,06 euroa eli lähes yhtä hyvä tulos kuin v Arvioitua parempaan tulokseen vaikutti osaltaan valtionosuusrahoitusperusteiden uudistus lukien, jolloin perustamishankekohtaiset valtionavustukset sisällytettiin yksikköhintarahoitukseen samalla kun osa yksikköhintarahoituksesta alettiin antaa oppilaitokselle tuloksellisuuden perusteella. Osaltaan yksikköhintatuottojen kasvuun vaikutti toisen asteen ammatillisen koulutuksen suosion lisääntymisen myötä opiskelijamäärän kasvu v Kokonaisuutena ottaen myös määrälliset ja laadulliset (=toiminnalliset) tavoitteet saavutettiin melko hyvin. Keskeisimmät tavoitteet olivat oppimisen laatu ja opiskelijoiden hyvä sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin. Laatutyö Forssan ammatti-instituutissa nähdään oppilaitoksen kehittäminen ja laatutyö tärkeänä. Laatutyötä on tehty pitkäjänteisesti ja systemaattisesti vuodesta 1998 lähtien. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin lisäksi ulkoisen arvioinnin palaute on ollut tärkeä oppilaitoksen johtamisen ja kehittämisen väline. Tavoitteena on, että jokainen henkilöstöön kuuluva sitoutuu omalta osaltaan laadukkaan työn tekemiseen. Laadukas opetus ja tukipalvelut ovat jokapäiväisen työn tekemistä mahdollisimman hyvin yhdessä sovittujen menettely- ja toimintaohjeistojen mukaisesti. Yhteistyö yritysten, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa mahdollistaa toimintamme vertaisarvioinnin ja edelleen kehittämisen. Vertaisarviointi Hämeenlinnan, Riihimäen ja Valkeakosken ammatillisten oppilaitosten kanssa toteutui suunnitellun mukaisesti. Yhteisesti laaditut opiskelijakyselyt pidettiin kaikille opiskelijoille keväällä 2007 ja henkilöstökyselyt syksyllä Tulosten vertailu mahdollistaa toisten oppilaitosten hyvistä käytänteistä oppimisen ja oman toiminnan kehittämisen. Oppilaitoksemme edustus oli mukana laadittaessa valtakunnallista ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta (opetushallitus julkaisema suositus tammikuussa 2008). Koulutuksen suuntaaminen Opetusministeriölle esitettiin muutosta järjestämislupaan siten, että Forssan ammatti-instituutti voisi järjestää metsäkonealan koulutusta lukien. Luonnonvaraalan aloituspaikoista muutettaisiin metsäkonealan koulutusohjelman metsäkoneenkuljettajan aloituspaikoiksi. Esitystä perustellaan alan työvoimatarpeella ja sillä, että met-

2 2 säkonealan koulutus tapahtuisi kiinteästi FAI:n logistiikka-alan kanssa, jolloin saavutettaisiin paljon synergiaetuja. Rakentaminen Vuoden 2007 merkittävimmät investoinnit koskivat Forssan toimipisteen LVI-peruskorjauksia. Kiireellisinä hankkeina uusittiin C-rakennuksen pohjakerroksen lattian alla olevat valurautaviemärit, vesijohdot ja lämpölinjat ja G-rakennuksen lämmönjakohuoneen LVIAlaitteet yhteensä n eurolla. Vuonna 2007 aloitettiin rakennussuunnittelutyö D- ja E-hallien peruskorjaamiseksi ajanmukaisiksi tiloiksi metalliosastoa varten. Samalla tehtiin uusi sähkökeskus painuneen osan purkamisen mahdollistamiseksi. D- ja E-hallien peruskorjaushanke on toteutettavissa v Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kuntayhtymäosuudet Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden omistamat osuudet ja osuus peruspääomasta : Forssa ,50 e Humppila ,20 e Jokioinen ,85 e Somero ,20 e Tammela ,30 e Urjala ,20 e Ypäjä ,15 e ,40 e Yhden osuuden arvo on ,35 euroa. Jäsenkunnat ovat viimeksi v hyväksyneet tarkistukset perussopimukseen. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä suorittaa peruspääoman kuntayhtymäosuuksille vähintään 2,0 %:n suuruisen koron (93 269,28 e/vuosi) lukien. JÄSENKUNTIEN OSUUS PERUSPÄÄOMASTA Tammela 9 % Urjala 6 % Ypäjä 4 % Forssa 44 % Somero 16 % Jokioinen 15 % Humppila 6 %

3 3 Yhtymävaltuusto Pj Harri Kaunisto (Tammela) I vpj Eino Järvinen (Forssa) lukien II vpj Sirkku Hohenthal (Somero) Yhtymävaltuuston kokoonpano: Forssa: Asta Ahonen (sdp), Aarre Lehtimäki (kok), Ansa Mikkola (kesk), Tiina Tuomisto (vas) sekä lukien Eino Järvinen (sdp) Humppila: Jukka Rouhiainen (kesk) ja lukien Leena Oksa (sdp) Jokioinen: Markku Holstikko (sdp), Petri Lehtonen (vas), Erja Liuski (kok) ja Pauli Marttila (kesk) Somero: Sirkku Hohenthal (kok), Matti Leino (kesk), Niina Mikkola (kesk) ja Tapani Pesonen (sdp) Tammela: Harri Kaunisto (kesk) ja lukien Susanna Vähä-Herttua (vas) Urjala: Ypäjä: Jari Mustajärvi (kesk) ja Susanna Partinen (sdp) Päivi Laine (kesk) ja Sari Airo (kok). Yhtymähallitus Pj Jouni Mäkelä Vpj Taisto Heinämäki Kokoonpano: Forssa: Taisto Heinämäki (kesk), Jouni Mäkelä (sdp), Jukka Nummelin (vas) ja Ossi Stenholm (kok) Humppila: Jukka Rouhiainen (kesk) Jokioinen: Arja Perälä (sdp) Somero: Matti Leino (kesk) sekä ja lukien Barbro Sallinen (kok) Tammela: Raili Saarenmaa (sdp) Urjala: Maija-Leena Kraft (kesk) Ypäjä: Helena Kujansuu (kesk) Yhtymävaltuuston ja -hallituksen sihteerinä toimii johtava rehtori. Tarkastuslautakunta Pj Jari Mustajärvi Vpj Leena Oksa (sdp) lukien Kokoonpano: Forssa: Jaakko Hulmi (kok) Humppila: Leena Oksa (sdp) lukien Jokioinen: Sirpa Hakala (kesk) Urjala: Jari Mustajärvi (kesk) Varainhoitovuosina toimii tilintarkastusyhteisönä Oy Audiator Ab ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT Jorma Kesä.

4 4 Forssan ammatti-instituutti Kuntayhtymä ylläpitää Forssan ammatti-instituuttia, jonka tulosalueet ja johtajat v olivat seuraavat: yleishallinto johtava rehtori Tuula Koivula Saksankatu koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula Saksankatu 46 koulutusalajohtaja Pekka Santakivi Tammelan toimipiste koulutusalajohtaja Sirpa Järvenpää Liesjärven toimipiste koulutusalajohtaja Eila Lautanen opetuksen kehittäminen johtava rehtori Tuula Koivula oppisopimuskoulutus koulutustarkastaja Jouko Kivelä tukipalvelut. talouspäällikkö Kari Aalto Johtava rehtori toimii muiden tulosalueiden johtajien esimiehenä. Toimintojen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi johtava rehtori muodostaa tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa johtoryhmän. Pääasiallisesti johtoryhmään ovat kuuluneet johtava rehtori, koulutusalajohtajat, koulutustarkastaja ja talouspäällikkö. Tulosalueiden johtajilla oli laskujen hyväksymisoikeus v Forssan ammatti-instituutin organisaatio: Johtava rehtori on oman virkansa ohella toiminut Liesjärven toimipisteen koulutusalajohtajan sijaisena ja

5 5 Palkatun henkilöstön määrän kehitys toimipisteittäin vv (31.12.): Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Yhteensä FORSSAN TOIMIPISTE Johtava rehtori Koulutusalajohtaja Opinto-ohjaaja Päätoimiset opettajat Koulutustarkastaja Talouspäällikkö Tukipalveluhenkilöstö TAMMELAN TOIMIPISTE Koulutusalajohtaja Päätoimiset opettajat Tukipalveluhenkilöstö LIESJÄRVEN TOIMIPISTE Koulutusalajohtaja Päätoimiset opettajat Tukipalveluhenkilöstö Yhteensä Henkilöstön kokonaismäärässä ei v tapahtunut muutoksia. Em. henkilöstömääriin sisältyy päätoiminen henkilöstö (joista osa-aikaeläkkeellä 16 ja osa-aikaisia 1). Vakinaisen henkilöstön (104) osuus kokonaishenkilöstömäärästä oli 84,0 %. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49 v 10 kk. Alle 40-vuotiaiden osuus oli vain n. 20 % (20) vakinaisesta henkilöstöstä. Osa-aikaeläkkeelle v siirtyi 2 työntekijää ja kokonaan eläkkeelle 2 työntekijää. Opetushallituksen viimeisimmän tuloksellisuusvertailun mukaan Forssan ammatti-instituutti käytti henkilöstön kehittämiseen 4,2 % ( 4,1 % v. 2006) henkilöstömenoistaan. Valtakunnallisessa oppilaitosvertailussa luku oli keskimääräistä korkeampi. Henkilöstön motivaatiokysely on tehty vuosittain 1999 alkaen. Ensimmäisen kerran henkilöstökysely toteutettiin yhdessä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Valkeakosken ammatillisten oppilaitosten kanssa v Yhteisesti laadittujen henkilöstökyselyjen avulla saadaan vertailukelpoista tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi oman toiminnan kehittämisessä. Henkilöstöraportti vuodelta 2007 on laadittu erikseen. 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Suomen bkt-kasvu kasvoi 4-5 % v ja työttömyysaste oli n. 8,4 %. Forssan seutukunnan alueella työttömyys aleni 9,8 %:sta 9,2 %:iin. Lounais-Hämeen kuntien taloudelliset näkymät eivät kuitenkaan parantuneet v Myöskään Forssan työpaikka-, asuntotuotanto- ja asukaslukukehityksessä ei vielä tapahtunut oleellista muutosta parempaan. Lounais-Hämeessä on aktiivisesti pyritty uusien työpaikkojen luomiseen.

6 6 1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Olennaisimmat tapahtumat syksyllä 2007 lisättiin erityisesti rakennusalan koulutusta, varmistettiin elektroniikkaalan koulutuksen jatkuvuus ja aloitettiin uutena koulutusohjelmana luontomatkailukoulutus. Koulutusaloja oli kaikkiaan 7 ja aloittavia koulutusohjelmia 20 aikuiskoulutuspaikkojen kiintiö saatiin lukien korotettua 40:stä 60:een, jolloin voitiin lisätä erityisesti lähihoitajien aikuiskoulutusta ammatillisen koulutuksen suosio nuorten keskuudessa selvästi lisääntyi kokonaisopiskelijamäärän kasvaessa 2,5 %:lla tilikauden tulokseksi v oli ,06 euroa (v vastaavasti ,23 euroa). Tulos ja tunnusluvut ovat FAI:n toiminta-ajan parhaimpia opetushallituksen tekemässä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusvertailussa Forssan ammatti-instituutti saavutti keskimääräistä paremman tuloksellisuuden. Tulosindeksiluvun 1034 perusteella saatiin tuloksellisuusrahaa euroa vuodelle 2008 ( euroa v. 2006) tilikauden aikana toteutettiin kiireellisinä investointihankkeina C-rakennuksen pohjakerroksen lattian alla olevien valurautaviemärien, vesijohtojen ja lämpölinjojen uusiminen ja G-rakennuksen lämmönjakohuoneen LVIA-laitteiden uusiminen sekä laadittiin suunnitelmat D- ja E-hallien peruskorjaamiseksi ajanmukaisiksi tiloiksi metalliosastoa varten. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Opiskelijamäärältään pienentyneessä organisaatiossa on käyttömenojen sopeuttaminen käytettävissä oleviin resursseihin onnistunut melko hyvin vv Vuoden 2007 tilinpäätöksen toteutuminen ja tulos varmistaa sen, että ilman yksikköhintaperusteiden tarkistamistakin myös vuoden 2008 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. Kaikki edellytykset ovat olemassa lähivuosien tasapainoisille talousarvioille, joskin seutukunnan ikäluokkien pienentyessä on pystyttävä toimimaan vähemmillä resursseilla opetuksen tason siitä kärsimättä. Toisaalta valtakunnallisilla aloituspaikkapäätöksillä v voi olla oma vaikutuksensa oppilaitoksen toimintaedellytyksiin ja tuleviin toimintatapoihin. Vuoden 2008 alusta tapahtunut yksikköhintaperusteiden merkittävä tarkistaminen on mahdollista kohdentaa ensisijaisesti tiedossa oleviin investointeihin. Kuntayhtymällä on nyt taseessa n euroa investointivarauksiin (E-hallin peruskorjaukseen n euroa ja Saksankatu 46:n kiinteistön lunastamiseen euroa). Sen lisäksi on ylijäämää n euroa, joka on käytettävissä tasapainottamaan tulevien vuosien mahdollisesti alijäämäisiä tilinpäätöksiä silloin, kun opiskelijamäärissä ja niihin perustuvissa valtionosuusperusteissa tapahtuu muutoksia.

7 2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut: e e Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 0 1 Toimintakulut Toimintakate Korkotuotot Korkokulut 0 0 Muut rahoitustulot/menot Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot/kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys +) Varausten lisäys (-), vähennys (+) Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot % toimintakuluista 112,83 % 113,82 % Vuosikate % poistoista 191,71 % 184,64 % Vuosikate % toimintatuotoista 10,81 % 10,85 % Tunnusluvut eivät oleellisesti poikkea vuoden 2006 tunnusluvuista ja ovat FAI:n toimintaajan parhaimpia. On huomattava, että kuntayhtymän jäsenkunnilta ei Forssan ammatti-instituutin toiminta-aikana vv ole peritty mitään rahoitusosuuksia toiminta-, investointi- tai rahoitusmenoihin rahoitusmenoissa näkyy, että jäsenkunnille on lukien alettu maksaa peruspääomakorkona (2,0 %) yhteensä ,27 euroa/vuosi. Se pienentää tunnuslukuvertailussa vuosikatetta (vastaavanlaista menoerää ei tiettävästi ole kuin kahdella muulla ammatillisen koulutuksen kuntayhtymällä, joista toisen investointimenoja rahoittavat jäsenkunnat) vuosien 2006 ja 2007 tulokseen vaikutti oleellisesti se, että valtionosuusrahoitusta uudistettiin : perustamishankekohtaiset valtionavustukset sisällytettiin yksikköhintarahoitukseen samalla kun osa yksikköhintarahoituksesta annetaan oppilaitokselle tuloksellisuuden perusteella (FAI sai tuloksellisuusrahana euroa v. 2007).

8 8 2.2 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut: e e Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 51 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 18 8 Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 2 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat , e Kassavarat 1.1., e Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 223,46 % 248,22 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 223,46 % 248,22 % Kassan riittävyys, pv 0 11 Annettujen ohjeiden mukaisesti FAI:n konsernitilin saldo siirrettiin rahat ja pankkitilisaamisista lyhytaikaisiin saamisiin (lainasaamisiin julkisyhteisöiltä). FAI:n pankkitili kuuluu Forssa-konsernin konsernitilikokonaisuuteen, jossa Forssan kaupunki on emoyhteisö ja päätilin haltija. Ilman kyseistä kirjanpidollista siirtoa kassan riittävyydeksi olisi muodostunut 91 pv (v vastaavasti 64 pv). 3 Rahoitusasema ja sen muutokset

9 9 Tase ja sen tunnusluvut: VASTAAVAA VASTATTAVAA e e e e PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Tietoliikenneohjelmistot Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaik. menot Muut omat rahastot Ed. tilikausien ylijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä Maa - ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAA- Koneet ja kalusto EHTOISET VARAUKSET Ennakkomaksut ja kesken- Poistoero eräiset hankinnat 0 0 Vapaaehtoiset varaukset VAIHTUVAT VASTAAVAT PAKOLLISET VARAUKSET Vaihto-omaisuus Muut pakolliset varaukset 52 Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojenpääomat 6 6 Saamiset Pitkäaik. myyntisaamiset 0 2 Lyhytaik. myyntisaamiset Lyhytaik. lainasaamiset VIERAS PÄÄOMA Muut lyhytaik. saamiset Lyhytaikainen Siirtosaamiset Ostovelat Muut velat Rahoitusarvopaperit Siirtovelat Osakkeet ja osuudet Rahat ja pankkisaamiset Taseen tunnusluvut: Omavaraisuus-% 87,41 % 88,49 % Omaan pääomaan sidotut erät, %-osuus taseesta 47,28 % 50,47 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 12,47 % 11,57 % Taseesta saatavat tunnusluvut antavat hyvän kuvan kuntayhtymän rahoitusrakenteesta. Kuntayhtymän tunnuslukuja ei kuitenkaan voida suoraan verrata kuntien tunnuslukuihin ja kuntayhtymienkin kesken ne vaihtelevat toimialasta riippuen huomattavasti. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntataloudessa keskimäärin 30 %. Kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat olleet varsin hyvät. Toisaalta kuntayhtymällä ei ole ollut vuoden 1999 jälkeen talousarviolainoja huolimatta varsin mittavista investoinneista. vv

10 10 4 Kokonaistulot ja menot Kuntayhtymän kokonaistulot ja menot v. 2007: TULOT e % MENOT e % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatulot ,71 Toimintakulut ,8 Korkotuotot 94 0,91 Valmistus omaan käyttöön 0 0,0 Muut rahoitustuotot 5 0,04 Korkokulut 0 0,0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Muut rahoituskulut 155 1,6 Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset kulut 51 0,5 - käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - pakollisten varausten muutos 0 0,0 - käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit 486 5,1 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0,00 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 137 1,34 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0 Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. 5 Konsernitase Kuntayhtymän jäsenkunnille on toimitettu kuntayhtymän tilinpäätöstiedot vuodelta 2007 jäsenkuntien konsernitaseita varten. 6 Keskeiset liitetiedot Kuntayhtymän tilinpäätöksen keskeiset liitetiedot esitetään erillisenä liitteenä.

11 11 7 Yhtymähallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui ,06 euroa. Saksankatu 46:n kiinteistön hallintaa koskevan sopimuksen 4. kohdan mukaan kuntayhtymällä on oikeus lunastaa Forssan kaupungilta mennessä Saksankatu 46:n tontti ja rakennukset ,13 eurolla. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tuloksesta kirjataan ,00 euroa investointivaraukseksi Saksankatu 46:n kiinteistön lunastamiseksi Forssan kaupungilta. Edellisen vuoden tuloksesta kirjattiin samaan tarkoitukseen euroa. Em. investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,84 euroa, joka esitetään kirjattavaksi tilikauden ylijäämätilille. 8 Talousarvion toteutuminen Forssan ammatti-instituutin toiminta-ajatus: FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI ON MONIALAINEN, KEHITTYVÄ JA TYÖ- ELÄMÄN TARPEISIIN VASTAAVA OPPILAITOS, JOKA TUKEE OPISKELIJOIDEN YKSILÖLLISTÄ KASVUA AMMATTIIN. Visio 2015: 1) monialainen koulutustarjonta 2) laadukas opetus ja oppimisympäristö sekä toimiva laatujärjestelmä 3) haluttu opiskelu- ja työpaikka 4) osaava ja motivoitunut henkilöstö 5) aktiivinen yhteistyö työelämän, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa 6) opiskelijoiden hyvä sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin 7) toiminta taloudellista ja tuloksellista FAI:n arvot: 1) asiakaslähtöisyys 2) yksilöllisyys 3) oppiminen, ammattitaito ja ammattiylpeys 4) yhteiskunnallinen vastuu 5) yhteistyö

12 Tavoitteiden toteutuminen Määrälliset tavoitteet Vuoden 2007 määrällisiksi sitoviksi tavoitteiksi tulosaluekohtaisesti asetetut opetusryhmien keskikoot ja niiden toteutuminen: TA TA-muutos Toteutunut Saksankatu ,0 16,0 15,6 Saksankatu 46 19,0 19,0 19,0 Tammelan toimipiste 14,0 14,0 14,2 Liesjärven toimipiste 11,0 11,0 10,4 Sitova tavoite edellytti, että tulosaluekohtaisesti asetettua opetusryhmien keskikokotavoitetta ei saa alittaa. Se ohjaa opetustuntikehysten laadintaa ja seurantaa paremmin kuin muiden aiemmin sitovina käytetyt opiskelija- tai opetustuntimäärätavoitteet. Talousarvion opiskelijamäärätavoitteena toisella asteella 870 opiskelijaa: TA-tavoite TA-muutos Opiskelijoita keskim. Saksankatu ,0 443,8 Saksankatu ,0 332,5 Tammelan toimipiste 88 87,0 89,4 Liesjärven toimipiste 40 31,0 31,2 Yhteensä v ,0 896,2 Toteutuminen koulutusaloittain: Opiskelijoita keskim. Tekniikka ja liikenne 340,8 joista FAK:n aikuiskoulutuksessa 9,0 ja ava-koulutuksessa 9,8 opiskelijaa Ravitsemis- ja talousala 89,2 joista luontomatkailukoulutuksessa 3,3 Luonnontieteet (datanomit) 56,2 Yhteiskuntatieteet (liiketalous) 133,8 Sosiaali- ja terveysala 110,4 joista kosmetologikoulutuksessa 17,1 Kulttuuriala 138,6 joista viestintäalalla 49,2 Luonnonvara-ala 27,9 Yhteensä v ,9 FAI:n kokonaisopiskelijamäärä v oli keskimäärin 896,9 opiskelijaa ja tavoitteen saavuttamisaste 103,1 %.

13 Opetusministeriön hyväksymä FAI:n toisen asteen enimmäisopiskelijamäärä on 930, joten toisella asteella käyttöaste oli 96,4 % (94,1 % v. 2006). Opiskelijamäärä oli 943 opiskelijaa (vuotta aiemmin tasan 900). 13 OPISKELIJOIDEN JAKAUTUMINEN KOTIKUNNITTAIN Urjala 5 % Ypäjä 3 % Muut kunnat 13 % Forssa 43 % Tammela 14 % Somero 5 % Jokioinen 13 % Humppila 4 % Vuoden 2007 aikana forssalaisten ja tammelalaisten opiskelijoiden määrä kasvoi n. 10 %:lla, kun taas jäsenkuntien ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä pysyi miltei ennallaan. Opetusministeriön hyväksymässä FAI:n toisen asteen enimmäisopiskelijamäärässä on aikuiskoulutuspaikkoja ollut 20. Opetusministeriö hyväksyi ko. paikkamäärän korottamisen 20:stä 40:een enimmäisopiskelijamäärän rajoissa lukien ja 40:sta 60:een lukien. Aikuiskoulutuspaikat on käytetty ensisijaisesti lähihoitajakoulutukseen. Asuntolamajoituksessa olevat opiskelijat: Forssan toimipisteen asuntola Tammelan toimipisteen asuntola 7 9 Liesjärven toimipisteen asuntola Yhteensä Tammelan toimipisteen asuntolatilat luovutettiin takaisin Tammelan kunnan hallintaan lukien johtuen tilojen suhteellisen vähäisestä käyttöasteesta. Valmistuneet opiskelijat (toiselta asteelta): v v v Forssan toimipiste Tammelan toimipiste Liesjärven toimipiste Yhteensä

14 14 Opetustuntimäärätavoitteen toteutuminen: Toteutuminen tulosalueittain v. 2007: TA Toteutunut Saksankatu Saksankatu Tammelan toimipiste Liesjärven toimipiste Kaikki yhteensä Toteutuminen koulutusaloittain vv : Tekniikka ja liikenne Ravitsemis- ja talousala Luonnontieteet (datanomit) Yhteiskuntatieteet (liiketalous) Sosiaali- ja terveysala Kulttuuriala Luonnonvara-ala Kaikki yhteensä Lähiopetustuntien määrä oli aiempina vuosina sitovana tavoitteena nimenomaan opetuksen palkkamenojen pysyttämiseksi talousarvioraameissa, mutta jo vuodesta 2004 alkaen on parempana tavoitteena pidetty opetusryhmien keskikokoa. Oppisopimuskoulutuksen määrälliseksi tavoitteeksi asetettiin 140 oppisopimusta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 140 opiskelijaa lisäkoulutuksessa Lisäkoulutuksen tavoite tarkistettiin 160:ksi. Oppisopimuskoulutuksen ammatillisessa peruskoulutuksessa oli v keskimäärin 136,0 oppisopimusta ja lisäkoulutuksessa vastaavasti 174,5. Alkuperäinen tavoite ylittyi n. 10 %:lla, mutta toiminnan volyymi oli vain 91 % vuoden 2006 vastaavasta. Oppisopimusten määrän kehitys: Ammatillinen peruskoulutus Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Muu lisäkoulutus Kaikki yhteensä Oppisopimuskoulutuskulujen jakautuminen: Koulutustarkastus 9,59 % 11,67 % Koulutuspalvelujen osto 67,58 % 63,85 % Koulutuskorvaukset työnantajille 17,77 % 20,27 % Opintososiaaliset edut 5,06 % 4,21 % Kaikki yhteensä 100,00 % 100,00 %

15 Pyritään elinkeinoelämän tarpeiden mukaiseen ja mahdollisimman monipuoliseen toisen asteen koulutusalatarjontaan Lounais-Hämeessä siten, että 50 %:lla ikäluokasta on mahdollisuus saada aloituspaikka ja että tarjontaa täydennetään oppisopimuskoulutuksella silloin kun opetusryhmää ei nuorten suuntautumisen vuoksi voida muodostaa hyvin työllistäville aloille Syksyn 2007 aloituspaikoille oli ensisijaisia hakijoita yhteensä 387 (syksyllä 2006 vastaavasti 313): Ensisijaisesti pyrkineitä 2007 Hyväksyttyjä opisk Aloituspaikkoja 2007 Tekniikka ja liikenne, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Tekniikka ja liikenne, kone-, metallit - ja energiatekn Tekniikka ja liikenne, talotekniikka, LVI 0 Tekniikka ja liikenne, puuala 0 Tekniikka ja liikenne, rakennusala Tekniikka ja liikenne, sähkö- ja automaatiotekniikka Tekniikka ja liikenne, elektroniikka Tekniikka ja liikenne, valmentava koulutus Majoitus- ravitsemis- ja talousala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, pk Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, yo Luonnontieteiden ala, tietojenkäsittely Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala (sis. yo-kosmetologit) Kulttuuri, viestintä ja informaatiotieteet Kulttuuri, käsi- ja taideteollisuus Luonnonvara- ja ympäristöala (sis. luontomatkailun) Yhteensä Aloituspaikkojen täyttöasteeksi syksyllä 2007 muodostui keskimäärin 91,3 % (syksyllä 2006 myös 91,3 %). Merkillepantavaa on rakennus- ja sähköasentajalinjojen suosion lisääntyminen. Rakennusalalle otettiin poikkeuksellisesti kaksi uutta opetusryhmää. Forssan ammatti-instituutissa oli v seitsemän koulutusalaa. Oppilaitoksessa oli aloittavia koulutusohjelmia 20 ja jatkavia 21. Perustutkintoja oli 16, tutkintonimikkeitä 19 ja suuntautumisaloja Laadulliset tavoitteet Vuoden 2007 talousarviossa on sitovaksi laadulliseksi tavoitteeksi hyväksytty, että oppilaitoksella on laadukas itsearviointi- ja laatujärjestelmä, joka osoittaa opetuksen hyvän laadun Oppilaitoksessa jatkettiin vuodesta 1998 aloitettua systemaattista, omaan toimintamalliin pohjautuvaan laatutyötä, joka perustuu laadittuihin menettely- ja työohjeisiin sekä systemaattiseen tiedon keräämiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Arviointi suoritetaan vuosittain laaditun auditointisuunnitelman pohjalta. Vuoden 2007 laatutoiminnasta voidaan mainita mm. seuraavaa: sisäisenä arviointina auditoitiin ravitsemuspalvelut laadittiin uudet menettelyohjeet ammattiosaamisen näytöistä ja osaamisen tunnustamisesta päivitettiin arvioinnin, työssäoppimisen, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja opiskelijaruokailun menettelyohjeet. päivitettiin opetussuunnitelman yhteinen osa.

16 pidettiin kaikille instituutin opiskelijoille opiskelijakyselyt ja henkilöstölle henkilöstökyselyt, joiden pohjalta johdettiin osasto- ja koulutusalakohtaiset kehittämissuunnitelmat laadittiin yhteiset opiskelija- ja henkilöstökyselymittarit yhteistyössä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Valkeakosken ammatillisten oppilaitosten kanssa järjestettiin kaikille FAI:n opiskelija- ja henkilöstökyselyt, joiden pohjalta johdettiin osasto- ja koulutusalakohtaiset kehittämissuunnitelmat vertaisoppimista (benchmarkkaus) tehtiin säännöllisesti Hämeenlinnan, Riihimäen ja Valkeakosken ammatillisten oppilaitosten kanssa mm. yhteisten opiskelija-, henkilöstökyselyjen sekä tunnuslukujärjestelmän vertaisarvioinnin ja kehittämisen muodossa FAI:sta oli edustus ladittaessa valtakunnallista ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta (opetushallituksen tammikuussa 2008 julkaisema suositus). 16 Vuoden 2007 talousarviossa on sitovaksi laadulliseksi tavoitteeksi hyväksytty, että 75 % valmistuvista saa heti työ- tai jatkokoulutuspaikan Opetushallituksen viimeisimmän tilaston mukaan Forssan ammatti-instituutista valmistuneista opiskelijoista oli työllistyneitä 69,0 % (vuotta aiemmassa tilastossa 63,6 %) ja korkean asteen opiskelijoita syksyllä ,1 % (vuotta aiemmassa tilastossa 17,1 %). Keväällä 2007 päättöluokkien opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan n. 85 %:lla oli työpaikka tiedossa, joskin tässä vaiheessa hankitut työpaikat ovat suurelta osin vielä kesätyöpaikkoja: Vastaajia Ei vielä työpaikkaa tiedossa Hakenut jatkokoulutukseen Aikoo yrittäjäksi lähivuosina Tekniikka ja liikenne sekä ravitsemis- ja talousala 69 7 % 12 % 7 % Ravitsemis- ja talousala % 17 % 8 % Kauppa ja hallinto % 39 % 12 % Sosiaali- ja terveysala % 29 % 0 % Kulttuuriala % 31 % 12 % Luonnonvara-ala/Liesjärvi % 30 % 20 % Yhteensä % 24 % 9 % Yrittäjäksi aikoo lähivuosina ryhtyä 18 opiskelijaa eli n. 9 % vastanneista, mutta heidän lisäkseen 92 opiskelijaa eli lähes puolet ilmoittaa aikovansa joskus ryhtyä yrittäjäksi. Vuoden 2007 talousarviossa on sitovaksi laadulliseksi tavoitteeksi hyväksytty, että oppilaitos sijoittuu hyvin opetushallituksen vuotuisessa tuloksellisuusvertailussa Opetushallituksen viimeisimmässä tuloksellisuusvertailussa Forssan ammattiinstituutti saavutti tulosrahoitusindeksissä pisteluvun Vertailussa yli 1000 pisteen tulos määritellään keskimääräistä paremmaksi tuloksellisuudeksi ja las-

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 Kyha 2.3.2010 22 Liite Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAVAN REHTORIN KATSAUS 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kivijärven kunnan toimintakertomus 2014 Versio 152 Kannen kuva: Pirkko Oinonen (Kukkomarkkinat 2014) Y:\TOIMINTAKERTOMUKSET\Toimintakertomus 2014\Toimintakertomus_2014.docx 1

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot