TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009"

Transkriptio

1 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston toimintavuodelle 2009 hyväksymät taloudelliset tavoitteet saavutettiin oleellisilta osin siten, että vuoden 2009 tilikauden tulokseksi muodostui ,04 euroa. Tulos on hyvällä tasolla ja siihen vaikutti osaltaan valtionosuusrahoitusperusteiden uudistus lukien, jolloin perustamishankekohtaiset valtionavustukset sisällytettiin yksikköhintarahoitukseen samalla kun osa yksikköhintarahoituksesta alettiin antaa oppilaitokselle tuloksellisuuden perusteella. Osaltaan yksikköhintatuottojen kasvuun vaikutti toisen asteen ammatillisen koulutuksen suosion lisääntymisen myötä merkittävä opiskelijamäärän kasvu v Kokonaisuutena ottaen myös määrälliset ja laadulliset (=toiminnalliset) tavoitteet saavutettiin melko hyvin. Keskeisimmät tavoitteet olivat oppimisen laatu ja opiskelijoiden hyvä sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin. Laatutyö Forssan ammatti-instituutissa nähdään oppilaitoksen kehittäminen ja laatutyö tärkeänä. Laatutyötä on tehty pitkäjänteisesti ja systemaattisesti vuodesta 1998 lähtien. Keväällä 2008 suoritetun Euroopan laatupalkinnon (EFQM) viitekehyksen mukaisen laajan itsearvioinnin tulosten yhteenvedot ja levitys tulosyksiköihin tehtiin kevään 2009 aikana. Itsearviointi toimii pohjana ammatillisen koulutuksen laatupalkintohakemukselle Laatupalkintokilpailuun liittyvä OPH:n ulkoinen arviointipalaute on tärkeä oppilaitoksen johtamisen ja kehittämisen väline vertaisarvioinnin lisäksi. Yhteistyö yritysten, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa mahdollistaa toimintamme vertaisarvioinnin ja edelleen kehittämisen. Tavoitteena on, että jokainen henkilöstöön kuuluva sitoutuu omalta osaltaan laadukkaan työn tekemiseen. Laadukas opetus ja tukipalvelut ovat jokapäiväisen työn tekemistä mahdollisimman hyvin yhdessä sovittujen menettely- ja toimintaohjeistojen mukaisesti. Vuonna 2008 hyväksyttiin strategia jaetusta pedagogisesta johtajuudesta, jonka täytäntöönpano jatkui vuonna Vuonna 2009 jatkettiin myös yksityiskohtaisen henkilöstösuunnitelman tekemistä, mm. uudistettu henkilöstön perehdytysohjelma valmistui. Kaikki osastot kattava riskien arviointi toteutettiin syksyllä Vertaisarviointi Hämeenlinnan, Riihimäen ja Valkeakosken ammatillisten oppilaitosten kanssa toteutui suunnitellun mukaisesti. Yhteisesti laaditut opiskelijakyselyt tehtiin kaikille opiskelijoille keväällä Yhteisesti laadittu henkilöstökysely toteutetaan kolmen vuoden välein, syksyllä 2009 tarkistettiin kyselyn osa-alueet, jotta kysely voitiin toteuttaa alkuvuonna Tulosten vertailu mahdollistaa toisten oppilaitosten hyvistä käytänteistä oppimisen ja oman toiminnan kehittämisen.

2 2 Investoinnit ja rakentaminen Vuonna 2009 merkittävimpänä investointina oli Saksankatu 46 kiinteistön ostaminen hintaan euroa. Puuosastolle uusittiin purunpoistolaitteisto. D-hallin kunnostus jatkuu vuosina Saksankatu 25 asuntolan kellarikerroksen muutostyöt saatiin päätökseen ja solujen remontointi alkaa vuonna Viestinnän äänistudiota rakennettiin syksyllä 2009 ja rakennustyö jatkuu vielä vuoden 2010 puolelle. Muita rakentamiseen liittyviä investointeja oli Honkapirtin kehittäminen, joka jatkuu vuosina Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kuntayhtymäosuudet Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden omistamat osuudet ja osuus peruspääomasta : Forssa ,50 e Humppila ,20 e Jokioinen ,85 e Somero ,20 e Tammela ,30 e Urjala ,20 e Ypäjä ,15 e ,40 e Yhden osuuden arvo on ,35 euroa. Jäsenkunnat ovat viimeksi v hyväksyneet tarkistukset perussopimukseen. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä suorittaa peruspääoman kuntayhtymäosuuksille vähintään 2,0 %:n suuruisen koron (93 269,28 e/vuosi) lukien. JÄSENKUNTIEN OSUUS PERUSPÄÄOMASTA Tammela 9 % Urjala 6 % Ypäjä 4 % Forssa 44 % Somero 16 % Jokioinen 15 % Humppila 6 %

3 3 Yhtymävaltuusto Pj Harri Kaunisto (Tammela) I vpj Tarja Rajahalme-Tahvanainen (Forssa) II vpj Kati Fonsell -Laurila (Somero) Yhtymävaltuuston kokoonpano: Forssa: Jouni Mäkelä (sdp), Tarja Rajahalme-Tahvanainen (sdp), Tarja Rajala (kesk), Risto Aaltonen (vas) sekä Aarre Lehtimäki (kok) Humppila: Jukka Rouhiainen (kesk) ja Tiina Jokinen (sdp) Jokioinen: Samuli Klemelä (kok), Pauli Marttila (kesk), Jukka Perälä (sdp) ja Veijo Virtanen (vas) Somero: Arto Koivu (kesk), Riitta Ryhtä (kesk), Kati Fonsell -Laurila (kok) ja Tapani Pesonen (sdp) Tammela: Harri Kaunisto (kesk) ja Markus Nuutinen (kok) Urjala: Ypäjä: Maija-Leena Kraft (kesk) ja Kari Simola (sdp) Auli Hossi (kesk) ja Sari Airo (kok). Yhtymähallitus Pj Eino Järvinen Vpj Marjut Kallioinen Kokoonpano: Forssa: Eino Järvinen (sdp), Marjut Kallioinen (kesk), Ossi Stenholm (kok) ja Jaakko Mäki (vas) Humppila: Jukka Rouhiainen (kesk) Jokioinen: Jukka Perälä (sdp) Somero: Riitta Ryhtä (kesk) ja Essi Torkkomäki (kok) Tammela: Raili Saarenmaa (sdp) Urjala: Simo Vehmas (kesk) Ypäjä: Pirjo-Riitta Palonen (sdp) Yhtymävaltuuston ja -hallituksen sihteerinä toimii johtava rehtori. Tarkastuslautakunta Pj Pauli Marttila Vpj Tiina Jokinen Kokoonpano: Forssa: Jaakko Hulmi (kok) Humppila: Tiina Jokinen (sdp) Jokioinen: Pauli Marttila (kesk) Ypäjä: Helena Kujansuu (kesk) Varainhoitovuosina toimii tilintarkastusyhteisönä Oy Audiator Ab ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT Jorma Kesä.

4 4 Forssan ammatti-instituutti Kuntayhtymä ylläpitää Forssan ammatti-instituuttia, jonka tulosalueet ja johtajat v olivat seuraavat: yleishallinto johtava rehtori Tuula Koivula tekniikka ja liikenne, ravitsemis- ja tal.ala, ava koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula kauppa ja hall., sosiaali- ja terv.ala, kultt.ala koulutusalajohtaja Pekka Santakivi Liesjärven toimipiste johtava rehtori Tuula Koivula opetuksen kehittäminen johtava rehtori Tuula Koivula oppisopimuskoulutus koulutustarkastaja Vesa Talikka tukipalvelut talouspäällikkö Emmi Ranta Johtava rehtori toimii muiden tulosalueiden johtajien esimiehenä. Toimintojen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi johtava rehtori muodostaa tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa johtoryhmän. Pääasiallisesti johtoryhmään ovat kuuluneet johtava rehtori, koulutusalajohtajat, koulutustarkastaja ja talouspäällikkö. Tulosalueiden johtajilla oli laskujen hyväksymisoikeus v Forssan ammatti-instituutin organisaatio: Johtava rehtori on oman virkansa ohella toiminut Liesjärven toimipisteen koulutusalajohtajana alkaen.

5 5 Palkatun henkilöstön määrän kehitys toimipisteittäin vv (31.12.): Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Yhteensä FORSSAN TOIMIPISTE Johtava rehtori Koulutusalajohtaja Opinto-ohjaaja Päätoimiset opettajat Koulutustarkastaja Talouspäällikkö Tukipalveluhenkilöstö 29,8 34, ,8 34,5 TAMMELAN TOIMIPISTE 83, ,8 108 Koulutusalajohtaja Päätoimiset opettajat Tukipalveluhenkilöstö LIESJÄRVEN TOIMIPISTE Päätoimiset opettajat Tukipalveluhenkilöstö 2,2 3, ,2 3,5 6,2 8, ,2 8,5 Yhteensä Henkilöstön kokonaismäärä aleni kahdella henkilöllä vuodesta Em. henkilöstömääriin sisältyy päätoiminen henkilöstö (joista osa-aikaeläkkeellä 18 ja osa-aikaisia 1). Vakinaisen henkilöstön (96) osuus kokonaishenkilöstömäärästä oli 78,7 %. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 50v. 11 kk. Alle 40-vuotiaiden osuus oli vain n. 17,5 % (17) vakinaisesta henkilöstöstä. Osa-aikaeläkkeelle v siirtyi 4 työntekijää ja kokonaan eläkkeelle 6 työntekijää. Opetushallituksen viimeisimmän tuloksellisuusvertailun mukaan Forssan ammatti-instituutti käytti henkilöstön kehittämiseen 3,3 % ( 4,1 % v. 2008) henkilöstömenoistaan. Valtakunnallisessa oppilaitosvertailussa luku oli keskimääräistä korkeampi. Henkilöstön motivaatiokysely on tehty vuosittain 1999 alkaen. Ensimmäisen kerran henkilöstökysely toteutettiin yhdessä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Valkeakosken ammatillisten oppilaitosten kanssa v Yhteisesti laadittujen henkilöstökyselyjen avulla saadaan vertailukelpoista tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi oman toiminnan kehittämisessä. Henkilöstöraportti vuodelta 2009 on laadittu erikseen.

6 6 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuonna 2009 Suomen taloustilanteessa näkyi merkittävästi maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka veti viennin alas. Bruttokansantuote pieneni vuonna 2009 merkittävästi, joka johti talouden taantumaan. Valtakunnallinen työttömyystilanne on heikentynyt ja Forssan seutu on menettänyt useita merkittäviä työllistäjiä. Forssa onkin nimetty äkilliseksi rakennemuutosalueeksi. Talousnäkymät eivät näytä valoisilta taloussuunnittelukauden aikana. 1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Olennaisimmat tapahtumat syksyllä 2009 käynnistyivät uudet opetusryhmät tarjotuissa koulutusohjelmissa lukuun ottamatta metsäalan perustutkintoa, puualan perustutkintoa ja käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoa (puuartesaani), jonne ei ollut riittävästi hakijoita. Koulutusaloja oli kaikkiaan 7 ja aloittavia koulutusohjelmia 16. järjestämislupa muuttui vuonna 2008 siten, että perustutkintoja voi toteuttaa joko opetussuunnitelmaperusteisena tai näyttötutkintoperusteisena ilman kiintiöitä koulutuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Vuonna 2009 keskimäärin 53,4 opiskelijaa suoritti näyttötutkintoon johtavaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. ammatillisen koulutuksen suosio nuorten keskuudessa pysyi hyvänä kokonaisopiskelijamäärän kasvaessa 2,1 %:lla. Syksyllä 2009 opiskelijamäärä kääntyi kuitenkin laskuun siten, että opiskelijoita oli 963, kun edellisvuotena vastaavana ajankohtana opiskelijamäärä oli 974. Vuonna 2010 opiskelijamäärä tuleekin laskemaan. tilikauden tulos v oli ,04 euroa (v vastaavasti ,43 euroa). Tulos on hyvällä tasolla. tulosalueet olivat Liesjärven yksikköä lukuun ottamatta voitollisia. Liesjärven yksikön tulosaluekohtainen tappio oli noin euroa ja tappio olisi ollut suurempi, mikäli oppilaiden lukumäärän perusteella kohdistetut kustannukset olisi kohdistettu todellisen toteutuman mukaan. Metsämyyntitulot ( euroa) nostivat yksikön tulosta merkittävästi. Liesjärven yksikön toiminta lakkaa opetushallituksen tekemässä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusvertailussa Forssan ammatti-instituutti saavutti keskimääräistä paremman tuloksellisuuden. Tulosindeksiluvun 1004 perusteella saatiin tuloksellisuusrahaa euroa vuodelle 2009 ( euroa v. 2008) tilikauden aikana ostettiin Saksankatu 46 kiinteistö hintaan euroa. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2009 tilinpäätöksen toteutuminen ja tulos varmistaa sen, että suunniteltuja isoja peruskorjaushankkeita (päärakennus ja auto-osasto) voidaan alkaa toteuttaa, koska hyvä tulos mahdollistaa investointivarausten tekemisen ko. hankkeille. Saksankatu 46 oston myötä ja D- ja E-hallien peruskorjauksien takia poistojen suuruus on jo kasvanut, joka heikentää tulevina vuosina tilikauden tulosta. Investointivarausten avulla tulevien tilikausien ylijäämä saadaan kuitenkin pysymään positiivisena, mikäli ammatillisen koulutuksen rahoitus ei merkittävästi laske. Edellytykset lähivuosien tasapainoisille talousarvioille ovat olemassa, mikäli valtionosuusrahoitusta ei taantuman takia leikata. Opiskelijamäärien pienenemisen takia tilaratkaisuja mietitään Liesjärven yksikön lakkauttamisen jälkeen ( ) edelleenkin.

7 7 Vuoden 2008 alusta tapahtunut yksikköhintaperusteiden merkittävä tarkistaminen on mahdollista kohdentaa ensisijaisesti tiedossa oleviin investointeihin. Yhtymähallitus onkin päättänyt esittää yhtymävaltuustolle investointivarauksen tekemistä D-hallin, auto-osaston ja Saksankatu 27 päärakennuksen peruskorjaukseen. Sen lisäksi edellisten tilikausien ylijäämää on n euroa, joka on käytettävissä tasapainottamaan tulevien vuosien mahdollisesti alijäämäisiä tilinpäätöksiä silloin, kun opiskelijamäärissä ja niihin perustuvissa valtionosuusperusteissa tapahtuu muutoksia. 2 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta Yhtymähallitus hyväksyy vuosittain Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän käyttösuunnitelmat sisältäen sisäisen valvonnan ohjeistuksen. Tämä on perustana vuosittain toteutettavalle sisäiselle valvonnalle. Lisäksi vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa asetetaan budjettilukujen lisäksi määrälliset tavoitteet laadukkaan ja taloudellisen toiminnan toteutumiseksi ja seuraamiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilikauden aikana ja tilinpäätöksessä. Osa tavoitteista on asetettu valtuustoon nähden sitoviksi. Forssan ammatti-instituutissa on em. seurannan lisäksi laatujärjestelmä, jonka käytännön toteutumista seurataan vuosittain sisäisin auditoinnein. Lisäksi vuonna 2008 järjestettiin laaja, kaikkia toimialoja koskeva sisäinen arviointi. Sisäisen valvonnan yhtenä muotona on tarkastuslautakunnan suorittama arviointi eri toimialoista ja toiminnoista. Vuonna 2009 toteutettiin koko organisaatiota koskeva riskienkartoitus. Vuonna 2009 sisäinen valvonta on toiminut riittävän laajasti, eikä merkittäviä puutteita ole havaittu. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja eivät ole tuoneet esiin mitään seikkoja, jotka osoittaisivat merkittäviä puutteita sisäisessä valvonnassa. Hallituksen sisäiset tarkastajat ovat tarkastaneet rahavaroja ja varastoja pistokokeenomaisesti. Johtavat viranhaltijat ovat valvoneet hallituksen hyväksymien ohjeiden toteutumista. Keskitetty viranhaltijapäätösten tekeminen tulosalueiden johtajille eli yhteensä viidelle henkilölle, tuo riittävät resurssit hyvän hallintotavan toteutumiselle virallisessa päätöksenteossa ja mahdollistaa tarkemman sisäisen valvonnan. Harjoitustöiden määrärahojen käytön seurantajärjestelmää on kehitetty vuonna Oppilaitoksen taloudellinen tilanne on hyvä ja asetetut laadulliset ja taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet lukuun ottamatta Liesjärven tulosaluetta, jonka toiminta on tappiollista pienen opiskelijamäärän takia. Liesjärven yksikön toiminta päättyy ja yksikön henkilöstö on irtisanottu siltä osin, kun heitä ei ole voitu uudelleen sijoittaa Forssan ammatti-instituutin muihin toimipisteisiin. Liesjärven yksikkö tulee toimimaan myös vuonna 2010 tappiollisesti. Liesjärven yksikön aiemmasta irtisanomiskierroksesta on parhaillaan valitus korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja sen osalta on tehty euron pakollinen varaus. Oppilaitoksessa suoritetaan kolmen vuoden välein riskienkartoitus, jossa arvioidaan potentiaalisia riskejä ja luokitellaan ne todennäköisyytensä mukaan. Riskienkartoitus tehtiin vuonna Riskienkartoitus koskee fyysisiä ja psykososiaalisia riskejä, koneiden suojalaitteiden kartoitusta sekä tietoturvariskejä. Riskienkartoituksessa esiin nousseisiin merkittäviin riskeihin on varauduttu. Helmikuussa 2010 sattui kuitenkin tapaturma, johon ei ollut varauduttu sen epätodennäköisyyden takia ja jonka riski ei ollut tullut esiin missään aiem-

8 massa kartoituksessa. Tapaturman lisäksi oppilaitoksessa ei ole toteutunut merkittäviä riskejä viime vuosien aikana lukuun ottamatta hovioikeuden tuomiota opettajan työsuhteen jatkamatta jättämisestä, joka aiheutti noin euron taloudellisen menetyksen vuonna Lisäksi parhaillaan on Liesjärven vuonna 2008 tapahtuneesta irtisanomisesta valitus korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 8 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut: e e Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Toimintakate Korkotuotot Korkokulut -3 0 Muut rahoitustulot/menot Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot/kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys +) Varausten lisäys (-), vähennys (+) Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot % toimintakuluista 122,39 % 120,23 % Vuosikate % poistoista 304,19% 315,83 % Vuosikate % toimintatuotoista 17,32 % 16,39 % Tunnusluvut ovat FAI:n toiminta-ajan parhaimpia. On huomattava, että kuntayhtymän jäsenkunnilta ei Forssan ammatti-instituutin toiminta-aikana vv ole peritty mitään rahoitusosuuksia toiminta-, investointi- tai rahoitusmenoihin rahoitusmenoissa näkyy, että jäsenkunnille on lukien alettu maksaa peruspääomakorkona (2,0 %) yhteensä ,27 euroa/vuosi. Se pienentää tunnuslukuvertailussa vuosikatetta (vastaavanlaista menoerää ei tiettävästi ole kuin kahdella muulla ammatillisen koulutuksen kuntayhtymällä, joista toisen investointimenoja rahoittavat jäsenkunnat) vuodesta 2007 alkaen tulokseen on vaikuttanut oleellisesti se, että valtionosuusrahoitusta uudistettiin : perustamishankekohtaiset valtionavustukset sisällytettiin yk-

9 sikköhintarahoitukseen samalla kun osa yksikköhintarahoituksesta annetaan oppilaitokselle tuloksellisuuden perusteella (FAI sai tuloksellisuusrahana euroa v. 2009) Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut: e e Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos 358 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 Vaihto-omaisuuden muutos 5-78 Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos -0-1 Kassavarat , e 7 7 Kassavarat 1.1., e Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 61,63 % 98,76 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 61,63 % 223,46 % Kassan riittävyys, pv 0 0 Annettujen ohjeiden mukaisesti FAI:n konsernitilin saldo siirrettiin rahoista ja pankkitilisaamisista lyhytaikaisiin saamisiin (lainasaamisiin julkisyhteisöiltä). FAI:n pankkitili kuuluu Forssa-konsernin konsernitilikokonaisuuteen, jossa Forssan kaupunki on emoyh-

10 teisö ja päätilin haltija. Ilman kyseistä kirjanpidollista siirtoa kassan riittävyydeksi olisi muodostunut 42 pv (v vastaavasti 66 pv) Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut: VASTAAVAA VASTATTAVAA e e e e PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Tietoliikenneohjelmistot Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaik. menot Muut omat rahastot Ed. tilikausien ylijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä Maa - ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAA- Koneet ja kalusto EHTOISET VARAUKSET Ennakkomaksut ja kesken- Poistoero eräiset hankinnat Vapaaehtoiset varaukset VAIHTUVAT VASTAAVAT PAKOLLISET VARAUKSET Vaihto-omaisuus Muut pakolliset varaukset Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojenpääomat 6 6 Saamiset Pitkäaik. myyntisaamiset 0 0 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaik. myyntisaamiset Pitkäaikainen Lyhytaik. lainasaamiset Lainat julkisyhteisöiltä 358 Muut lyhytaik. saamiset Lyhytaikainen Siirtosaamiset Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusarvopaperit Muut velat Osakkeet ja osuudet 6 6 Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset Taseen tunnusluvut: Omavaraisuus-% 87,06 % 89,06 % Omaan pääomaan sidotut erät, %-osuus taseesta 37,14 % 42,34 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 14,06 % 11,30 % Taseesta saatavat tunnusluvut antavat hyvän kuvan kuntayhtymän rahoitusrakenteesta. Kuntayhtymän tunnuslukuja ei kuitenkaan voida suoraan verrata kuntien tunnuslukuihin ja kuntayhtymienkin kesken ne vaihtelevat toimialasta riippuen huomattavasti. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntataloudessa keskimäärin 30 %.

11 Kuntayhtymän taseen tunnusluvut ovat olleet varsin hyvät. Toisaalta kuntayhtymällä ei ole ollut vuosina talousarviolainoja huolimatta varsin mittavista investoinneista. Vuonna 2009 pitkäaikaista lainaa oli kuitenkin euroa , johtuen Saksankatu 46 kiinteistön ostosta Kokonaistulot ja menot Kuntayhtymän kokonaistulot ja menot v. 2009: TULOT e % MENOT e % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatulot ,6 Toimintakulut ,9 Korkotuotot 19 0,2 Valmistus omaan käyttöön 0 0,0 Muut rahoitustuotot 1 0,0 Korkokulut 4 0,0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Muut rahoituskulut 126 1,4 Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset kulut 125 0,0 - käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - pakollisten varausten muutos ,4 - käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,3 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0,00 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 358 3,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 15 0,1 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0 Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. 6 Konsernitiedot Kuntayhtymän jäsenkunnille on toimitettu kuntayhtymän tilinpäätöstiedot vuodelta 2009 jäsenkuntien konsernitilinpäätöstä varten. 7 Keskeiset liitetiedot Kuntayhtymän tilinpäätöksen keskeiset liitetiedot esitetään erillisenä liitteenä.

12 12 8 Yhtymähallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui ,04 euroa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tuloksesta kirjataan yhteensä euroa investointivaraukseksi seuraavasti: D-hallin peruskorjaukseen euroa, autoosaston peruskorjaukseen euroa ja päärakennukseen peruskorjaukseen euroa. Em. investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,02 euroa, joka esitetään kirjattavaksi tilikauden ylijäämätilille. 9 Talousarvion toteutuminen Forssan ammatti-instituutin toiminta-ajatus: FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI ON MONIALAINEN, KEHITTYVÄ JA TYÖ- ELÄMÄN TARPEISIIN VASTAAVA OPPILAITOS, JOKA TUKEE OPISKELIJOIDEN YKSILÖLLISTÄ KASVUA AMMATTIIN. Visio 2015: 1) monialainen koulutustarjonta 2) laadukas opetus ja oppimisympäristö sekä toimiva laatujärjestelmä 3) haluttu opiskelu- ja työpaikka 4) osaava ja motivoitunut henkilöstö 5) aktiivinen yhteistyö työelämän, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa 6) opiskelijoiden hyvä sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin 7) toiminta taloudellista ja tuloksellista FAI:n arvot: 1) asiakaslähtöisyys 2) yksilöllisyys 3) oppiminen, ammattitaito ja ammattiylpeys 4) yhteiskunnallinen vastuu 5) yhteistyö

13 Tavoitteiden toteutuminen Määrälliset tavoitteet Vuoden 2009 määrällisiksi sitoviksi tavoitteiksi tulosaluekohtaisesti asetetut opetusryhmien keskikoot ja niiden toteutuminen: TA TA-muutos Toteutunut Saksankatu ,2 Kauppa ja hall., sos.- ja terv.ala ,4 Kulttuuriala Liesjärven toimipiste Sitova tavoite edellytti, että tulosaluekohtaisesti asetettua opetusryhmien keskikokotavoitetta ei saa alittaa. Se ohjaa opetustuntikehysten laadintaa ja seurantaa paremmin kuin muiden aiemmin sitovina käytetyt opiskelija- tai opetustuntimäärätavoitteet. Talousarvion opiskelijamäärätavoitteena toisella asteella 870 opiskelijaa: TA-tavoite TA-muutos Opiskelijoita keskim. Saksankatu ,6 Saksankatu ,7 Liesjärven toimipiste ,1 Yhteensä v ,4 Toteutuminen koulutusaloittain: Opiskelijoita keskim. Tekniikka ja liikenne 385,8 joista ava-koulutuksessa 11,3 opiskelijaa Ravitsemis- ja talousala 82,4 joista luontomatkailukoulutuksessa 5,6 Luonnontieteet (datanomit) 49,0 Yhteiskuntatieteet (liiketalous) 140,4 Sosiaali- ja terveysala 147,5 joista kosmetologikoulutuksessa 16,8 Kulttuuriala 138,8 joista viestintäalalla 52,8 Luonnonvara-ala 11,5 Yhteensä v ,4

14 FAI:n kokonaisopiskelijamäärä v oli keskimäärin 955,4 opiskelijaa ja tavoitteen saavuttamisaste 102,7 %. Opetusministeriön hyväksymä FAI:n toisen asteen enimmäisopiskelijamäärä on 930, joten toisella asteella käyttöaste oli 102,7 % (100,6 % v. 2008). Opiskelijamäärä oli 963 opiskelijaa (vuotta aiemmin 974). 14 OPISKELIJOIDEN JAKAUTUMINEN KOTIKUNNITTAIN Urjala 5 % Ypäjä 2 % Muut kunnat 12 % Forssa 45 % Tammela 15 % Somero 3 % Jokioinen 12 % Humppila 3 % Vuoden 2009 tammelalaisten ja urjalalaisten opiskelijoiden määrä nousi, kun taas jäsenkuntien ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä pysyi ennallaan. Vuodesta 2009 alkaen rajoitettu paikkamäärä koskien näyttötutkintoperusteisia perustutkintoja on poistunut ja koulutuksen järjestöjä voi enimmäisopiskelijamäärän rajoissa itse päättää, kuinka paljon koulutusta järjestää opetussuunnitelmaperusteisena ja kuinka paljon näyttötutkintoperusteisena perustutkintoon johtavana koulutuksena. Asuntolamajoituksessa olevat opiskelijat: Forssan toimipisteen asuntola Liesjärven toimipisteen asuntola Yhteensä Tammelan toimipisteen asuntolatilat luovutettiin takaisin Tammelan kunnan hallintaan lukien johtuen tilojen suhteellisen vähäisestä käyttöasteesta. Valmistuneet opiskelijat (toiselta asteelta): v v v Forssan toimipiste Tammelan toimipiste Liesjärven toimipiste Yhteensä

15 15 Opetustuntimäärätavoitteen toteutuminen: Toteutuminen tulosalueittain v. 2009: TA Toteutunut Saksankatu Kauppa ja hall.+ sos.- ja terv.ala Kulttuuriala Liesjärven toimipiste Kaikki yhteensä Toteutuminen koulutusaloittain vv : Tekniikka ja liikenne Ravitsemis- ja talousala (sis.matkailu) Luonnontieteet (datanomit) Yhteiskuntatieteet (liiketalous) Sosiaali- ja terveysala Kulttuuriala Luonnonvara-ala Kaikki yhteensä Lähiopetustuntien määrä oli aiempina vuosina sitovana tavoitteena nimenomaan opetuksen palkkamenojen pysyttämiseksi talousarvioraameissa, mutta jo vuodesta 2004 alkaen on parempana tavoitteena pidetty opetusryhmien keskikokoa. Oppisopimuskoulutuksen määrälliseksi tavoitteeksi asetettiin 130 oppisopimusta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 190 opiskelijaa lisäkoulutuksessa Oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen tavoite tarkistettiin 85:ksi ja lisäkoulutuksen tavoite 220:ksi. Oppisopimuskoulutuksen ammatillisessa peruskoulutuksessa oli v keskimäärin 92,5 oppisopimusta ja lisäkoulutuksessa vastaavasti 214. Korjattu tavoite ylittyi perustutkintojen osalta 8,8 %:lla ja alittui lisäkoulutuksen osalta n. 2,7 %:lla, mutta toiminnan volyymi oli 97,4 % vuoden 2008 vastaavasta. Oppisopimusten määrän kehitys: Ammatillinen peruskoulutus Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Muu lisäkoulutus Kaikki yhteensä Oppisopimuskoulutuskulujen jakautuminen: Koulutustarkastus 11,67 % 14,7 % 15,7 % Koulutuspalvelujen osto 63,85 % 62,4 % 62,7 % Koulutuskorvaukset työnantajille 20,27 % 16,1 % 14,4 %

16 16 Opintososiaaliset edut 4,21 % 6,8 % 7,2 % Kaikki yhteensä 100,00 % 100,0 % 100,0 % Pyritään elinkeinoelämän tarpeiden mukaiseen ja mahdollisimman monipuoliseen toisen asteen koulutusalatarjontaan Lounais-Hämeessä siten, että 50 %:lla ikäluokasta on mahdollisuus saada aloituspaikka ja että tarjontaa täydennetään oppisopimuskoulutuksella silloin kun opetusryhmää ei nuorten suuntautumisen vuoksi voida muodostaa hyvin työllistäville aloille Syksyn 2009 aloituspaikoille oli ensisijaisia hakijoita yhteensä 384 (syksyllä 2008 vastaavasti 343): Ensisijaisesti pyrkineitä 2009 Hyväksyttyjä opisk Aloituspaikkoja 2009 Tekniikka ja liikenne, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Tekniikka ja liikenne, kone-, metallit - ja energiatekn Tekniikka ja liikenne, talotekniikka, LVI Tekniikka ja liikenne, rakennusala Tekniikka ja liikenne, sähkö- ja automaatiotekniikka Tekniikka ja liikenne, valmentava koulutus Majoitus- ravitsemis- ja talousala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, pk Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, yo Luonnontieteiden ala, tietojenkäsittely Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala (sis. yo-kosmetologit) Kulttuuri, viestintä ja informaatiotieteet Kulttuuri, käsi- ja taideteollisuus Yhteensä Aloituspaikkojen täyttöasteeksi syksyllä 2009 muodostui keskimäärin 106,9 % (syksyllä ,2 %). Forssan ammatti-instituutissa oli v seitsemän koulutusalaa. Oppilaitoksessa oli aloittavia koulutusohjelmia 16 ja jatkavia 21. Perustutkintoja oli 16, tutkintonimikkeitä 18 ja suuntautumisaloja 21. Laadulliset tavoitteet Vuoden 2009 talousarviossa on sitovaksi laadulliseksi tavoitteeksi hyväksytty, että oppilaitoksella on laadukas itsearviointi- ja laatujärjestelmä, joka osoittaa opetuksen hyvän laadun Oppilaitoksessamme jatkettiin vuodesta 1998 aloitettua systemaattista, omaan toimintamalliin pohjautuvaan laatutyötä, joka perustuu laadittuihin menettely- ja työohjeisiin sekä systemaattiseen tiedon keräämiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Arviointi suoritetaan vuosittain laaditun auditointisuunnitelman pohjalta. Tavoitteena on, että jokainen henkilöstöön kuuluva sitoutuu omalta osaltaan laadukkaan työn tekemiseen. Laadukas opetus ja tukipalvelut ovat jokapäiväisen työn tekemistä mahdollisimman hyvin yhdessä sovittujen menettely- ja toimintaohjeistojen mukaisesti huomioiden pedagogisen johtajuuden velvoitteet. Yhteistyö eri sidosryh-

17 17 mien ja muiden oppilaitosten kanssa mahdollistaa opetustoimintamme sekä vertaisarvioinnin ja toiminnan edelleen kehittämisen. Keväällä 2008 suoritetun Euroopan laatupalkinnon (EFQM) viitekehyksen mukaisen laajan itsearvioinnin tulosten yhteenvedot ja levitys koulutusaloille tehtiin kevään 2009 aikana. Itsearviointi toimii pohjana ammatillisen koulutuksen laatupalkintohakemukselle Itserviointiin osallistuivat kaikki koulutusalat ja osastot tukipalvelut mukaan lukien. Kevätlukukauden 2009 suurin tehtäväkokonaisuus oli FAI:n kestävän kehityksen toimintaohjelman laadinta yhteistyössä KEKE-tiimin kanssa. Tavoitteena on laatia ohjelma ja käytänteet, jotka mahdollistavat ympäristösertifikaatin hakemisen. Syyslukukaudella 2009 vastaavasti suurin tehtäväkokonaisuus oli opetussuunnitelman yhteisen osan laadinta. Kaikki tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat uudistuvat syksyyn 2010 mennessä. Sisäisenä auditointina oli ammattiosaamisen näyttöjen menettelyohjeen ja työohjeiden auditointi maaliskuussa Ennen auditointia järjestettiin kaikille auditoijille auditointikoulutus ja sovittiin yhteisistä auditointikäytänteistä. Kehiteltiin myös tuloksellisuusmittariston (BSC) sovellusta instituuttiin. Päivitettiin opiskelijaruokailun ja arvioinnin menettelyohjeet. Uusien opetussuunnitelmien vaatimusten mukaisesti päivitettiin myös työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen menettelyohjeet ja ohjeisiin liittyvät lomakkeet. Pidettiin kaikille instituutin opiskelijoille opiskelijakysely keväällä 2009, joiden pohjalta johdettiin osasto- ja koulutusalakohtaiset kehittämissuunnitelmat Vertaisoppimista (benchmarkaus) tehtiin säännöllisesti Hämeenlinnan, Valkeakosken ja Riihimäen ammatillisten oppilaitosten kanssa mm. tuloksellisuusrahoitusvertailuna (käsiteltiin tuloksellisuusrahoituksen mittarit ja eri arviointikohteiden tulokset sekä toimenpiteet oppilaitoksittain). Yhteinen opiskelijakysely ja saatujen tulosten vertailu oli osa vertaisoppimista. Vuoden 2009 talousarviossa on sitovaksi laadulliseksi tavoitteeksi hyväksytty, että 75 % valmistuvista saa heti työ- tai jatkokoulutuspaikan Opetushallituksen viimeisimmän tilaston mukaan Forssan ammatti-instituutista valmistuneista opiskelijoista oli työllistyneitä 74,4 % (vuotta aiemmassa tilastossa 67,8 %) ja korkean asteen opiskelijoita syksyllä ,9 % (vuotta aiemmassa tilastossa 14,8 %). Keväällä 2009 päättöluokkien opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan n. 67 %:lla (82 %:lla v. 2008) oli työpaikka tiedossa, joskin tässä vaiheessa hankitut työpaikat ovat suurelta osin vielä kesätyöpaikkoja: Vastaajia Ei vielä työpaikkaa tiedossa Hakenut jatkokoulutukseen Aikoo yrittäjäksi lähivuosina Tekniikka ja liikenne 93 38% 25% 8%

18 18 Ravitsemis- ja talousala 24 38% 13% 0% Kauppa ja hallinto 54 35% 39% 9% Sosiaali- ja terveysala 36 8% 56% 0% Kulttuuriala 30 43% 40% 7% Luonnonvara-ala/Liesjärvi 5 0% 60% 0% Yhteensä % 34% 6% Yrittäjäksi aikoo lähivuosina ryhtyä 14 opiskelijaa eli n. 6 % vastanneista, mutta heidän lisäkseen 62 opiskelijaa eli neljäsosa ilmoittaa aikovansa joskus ryhtyä yrittäjäksi. Vuoden 2009 talousarviossa on sitovaksi laadulliseksi tavoitteeksi hyväksytty, että oppilaitos sijoittuu hyvin opetushallituksen vuotuisessa tuloksellisuusvertailussa Opetushallituksen viimeisimmässä tuloksellisuusvertailussa Forssan ammattiinstituutti saavutti tulosrahoitusindeksissä pisteluvun Vertailussa yli 1000 pisteen tulos määritellään keskimääräistä paremmaksi tuloksellisuudeksi ja laskennallisesta tuloksellisuusrahoituksesta pääsee osalliseksi pisteluvun ollessa vähintään 978. Tuloksellisuusvertailussa on painoarvoltaan erilaisia mittareita: työllistymismittari (40 %), jatko-opiskelumittari (15 %), keskeyttämismittari (15 %), läpäisymittari (13 %), opettajien kelpoisuus (11 %) ja henkilöstön kehittäminen (6 %). Tuloksellisuusvertailussa työllisyysmittari on painoarvoltaan selvästi merkittävin ja parhaiten voidaan vertailuun vaikuttaa huolehtimalla, että järjestetty koulutus vastaa työelämän tarpeita ja että opiskelijat työllistyvät, mikä onkin ollut FAI:n keskeisimpiä tavoitteita. Nuorisoasteen opiskelijoille annetaan lähiopetusta 32 vvh Kaikille peruskoulupohjaisille nuorisoasteen opiskelijoille annettiin lähiopetusta vähintään 32 vvh lukuun ottamatta kaupan ja hallinnon opetusryhmiä, joille annettiin opetusta vvh. Opiskelijoista 75 % arvioi opetuksen hyväksi Kaikille opiskelijoille on keväällä 2009 tehdyn opiskelijakyselyn tulokset ovat kokonaisuutena ottaen varsin positiiviset: valtaosa (89 %) opiskelijoista katsoi päässeensä haluamalleen koulutusalalle ja 82 % valitsisi uudelleen saman koulutusalan opetusta piti asiantuntevana 90 % opiskelijoista tyytyväisiä opetukseen oli 87%, työssäoppimiseen 92 % ja arviointiin oli 90 % Forssan ammatti-instituutissa opiskelu ja oppiminen arvioitiin suhteellisen hyväksi (3,6/5). Opetuksen opiskelijat arvioivat myös melko hyväksi (3,6/5). Työssäoppiminen alan yrityksissä onnistui varsin hyvin, mitä kuvaa opiskelijaarvio 4,0/5.

19 19 Valmistuneista 3 % suorittaa myös ylioppilastutkinnon Valmistuneista opiskelijoista 8 eli 3,2 % suoritti FAI:ssa oloaikanaan kaksoistutkinnon (v myös 8 opiskelijaa eli 3,7 %). Kaksoistutkintoa opiskelevien määrän kehitys: Forssan yhteislyseolta ostettiin lukiokoulutusta ,85 eurolla v On huomattava, että suurin osa kaksoistutkintoa opiskelevista suorittaa yotutkinnon vasta FAI:sta valmistumisensa jälkeen. Kokonaiskeskeyttäminen enintään 10 % ja negatiivinen keskeyttäminen enintään 5 % Opetushallituksen viimeisimmän tuloksellisuusvertailun mukaan Forssan ammattiinstituutissa negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden osuus oli 4,4 % (4,5 %). Tässä tuloksellisuusvertailussa olivat mukana myös oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat. Opiskelijoiden keskeyttäminen v (ei sisällä oppisopimusopiskelijoita eikä FAK-aikuisopiskelijoita): Koulutusala Mennyt töihin Vaihtanut oppilai-tosta Varusmiespalvelu tai raskaus Muu syy (ns. negatii-vinen keskeytys) Yhteensä Keskeyttämis-% v Muun syyn perusteella keskeyttämis-% Tekniikka ja liikenne ,7 % 4,9 % Ravitsemis- ja talousala ,0 % 10,4 % Luonnontieteet (datanomit) % 14,3 % Yhteiskuntatieteet (liiketalous) ,4 % 5,7 % Sosiaali- ja terveysala ,3 % 3,9 % Kulttuuriala ,1 % 2,3 % Luonnonvara-ala ,6 % 0,0 % Yhteensä ,0 % 5,2 % Opiskelijoiden kokonaiskeskeyttäminen nousi 6,9 %:sta 11,0 %:iin vv ja tuloksellisuusvertailussa käytetty ns. negatiivinen keskeyttäminen nousi 3,1 %:sta 5,2 %:iin. Merkillepantavaa oli, että töihin menon takia keskeyttäneiden määrä puolittui pienentyen 19:sta 10:een. Läpäisyaste vähintään 60 % Oppilaitokseen läpäisyasteen suuruuteen liittyy osaksi se, miten paljon ja millaisia suuntautumisalavaihtoehtoja oppilaitoksessa on. FAI:n mahdollisuudet tässä suh-

20 teessa ovat rajalliset, joten läpäisyastetavoitteeksi on asetettu 60 %, joka on hieman valtakunnallista keskitasoa parempi. Opetushallituksen viimeisimmän tuloksellisuusvertailun mukaan FAI:n läpäisyaste oli edelleen Kanta-Hämeen ammatillisten oppilaitosten parhaita eli 61,6 % (58,0 % v. 2008). Tavoite saavutettiin. Henkilöstöstä 75 %:lla on hyvä työmotivaatio Tammikuussa 2010 tehdyn henkilöstökyselyn perusteella voidaan päätellä, että ainakin 3/4:lla henkilöstöstä on hyvä työmotivaatio. Henkilöstön hyvää työmotivaatiota tukee myös opetushallituksen järjestämän ammatillisten oppilaitosten valtakunnallisen laatupalkintokilpailun voitto v Henkilöstölle v järjestetyn henkilöstökyselyn tulokset (vastaajia 82): 20 Pitääkö väite paikkaansa? Olen tyytyväinen esimiestyöhön ja työn organisointiin 4 % 11 % 19 % 45 % 21 % Olen tyytyväinen organisaatiomme toimivuuteen 7 % 13 % 28 % 42 % 10 % Olen tyytyväinen työn sisältöön 0 % 11% 10 % 45 % 34 % Olen tyytyväinen työkykyyni ja voimavaroihini 1 % 6 % 22 % 37 % 34 % Olen tyytyväinen työolosuhteisiin 6 % 11 % 32 % 34 % 17 % Olen motivoitunut ja tyytyväinen kehittymismahdollisuuksista 2 % 5 % 18 % 44 % 31 % Ei lainkaan Osin Melko hyvin Hyvin Erittäin hyvin Opettajista 80 %:lla on muodollinen kelpoisuus FAI:n opettajista 74,1 %:lla oli muodollinen kelpoisuus Vastaava luku vuotta aiemmin oli 80,5%. Muodollista kelpoisuutta heikensi erityisesti edelliseen vuoteen verrattuna määräaikaisten epäpätevien sijaisten käyttö. Muodollisen kelpoisuutta vailla olevia on erityisesti sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminnassa, yleisaineissa sekä auto- ja kuljetusalalla. 2 opettajaa suorittaa vuosittain 15 ov:n laajuisen työelämädiplomin Työelämädiplomi käsittää 4 ov:n työelämäjakson, 3 ov:n alakohtaisen työelämäosaamisen, 4 ov:n työssäoppimisen kehittämisen ja 4 ov:n näytöt ammatillisessa koulutuksessa. Vuoden 2008 aikana 1 opettaja suoritti työelämädiplomin edellyttämät opinnot. Opettajilla on työelämätyöskentelyä 100 työpäivää vuodessa Vuoden 2009 aikana opettajilla oli työelämäjaksoja HAMK:n hallinnoimassa Kokeva Osaaja projektissa ja vuoden 2009 aikana yksi opettaja osallistui projektin kautta työelämäjaksolle.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Risto Aaltonen Sari Airo ( 20-24) Kati Fonsell -Laurila

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 1 Lounais Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 1 Lounais Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

toteutuminen

toteutuminen KÄYTTÖTALOUSOSA SAKSANKATU 27-29:N TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUMINEN 2006 2007 2007 1.1.-31.12.2007 TOIMINTA Tavoitteet: Oppilaita 417,6 415,0 440,0 443,8 Opetustunteja 33 857 33

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.9.2011 klo 16.30 17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 23.10.2012 kello 14.00-15.00 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

toteutuminen (uusi ta asetelma lukien)

toteutuminen (uusi ta asetelma lukien) KÄYTTÖOSA SAKSANKATU 27 29:N TOIMIPISTE TILINPÄÄTÖS ARVIO TA MUUTOS TOTEUTUMINEN Muutos % Oppilaita 394,1 400,0 394,4 392,4 Opetustunteja 32 781 33 210 32 954 31 823 Opetusryhmien keskikoko 15,0 15,0 14,9

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Elina Hirvonen Auli Hossi Sanni Junnila

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot