CxO Mentor Oy. Viisi vinkkiä, joilla voit parantaa IT:n arvoa organisaatiossasi Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CxO Mentor Oy. Viisi vinkkiä, joilla voit parantaa IT:n arvoa organisaatiossasi. 22.1.2014 Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014"

Transkriptio

1 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy Viisi vinkkiä, joilla voit parantaa IT:n arvoa organisaatiossasi Reino Myllymäki

2

3 Lehti, Matti, Rouvinen, Petri ja Ylä-Anttila, Pekka (2012). Suuri Hämmennys: Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa. Helsinki: Taloustieto Oy (ETLA B254).

4 Uuden teknologian mahdollistama toimintatapojen muutos on tuottavuuden lähteenä tärkeämpi kuin valmistus tai hyödyntäminen pääomapanoksena. Nämä hyödyt eivät kuitenkaan toteudu automaattisesti, ja niiden saavuttaminen saattaa kestää kauan aikaa. Matti Pohjola Lähde: Matti Pohjola: Tieto- ja viestintäteknologia tuottavuuden kasvun lähteenä. Teknologiateollisuus, 2008.

5 IT:n hyödyntämisen haasteita 1. Tietohallinto ja IT-palvelut eivät toimi optimaalisesti 2. Liiketoiminnalle IT-palvelut eivät ole strateginen voimavara, vaan ostettavissa oleva hyödyke. 3. Tietohallinnon mahdollisuudet kehittää liiketoimintaa ovat rajalliset. 4. Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö ei ole tasavertaista, eivätkä osapuolet kunnioita toisiaan 5. Liiketoiminnan johtajat eivät läheskään aina tunnista IT:n hyödyntämismahdollisuuksia

6 5 vinkkiä

7 Vinkki 1 Aloita tietohallinnon palvelujen asiakastyytyväisyyden järjestelmällinen tutkiminen Käyttäjätyytyväisyys Liiketoiminnan avainhenkilöjen tyytyväisyys Ylimmän johdon tyytyväisyys Lisäksi oman henkilökunnan tyytyväisyys Analysoi tulokset, etsi juurisyyt ja nopeiden voittojen alueet - ja aloita näiden alueiden kehittäminen!

8 Tehokkuus ja luotettavuus: puhevaltaa "ICT value is based on trust and evidence, metrics provide the evidence." Unknown CIO, according to Lauri Vihonen, former CIO of Itella Oyj

9 Vinkki 2 Tutki ja vertaile omien palvelujesi tehokkuutta Kaupallisia toimijoita mm. Compass ja Market- Visio (Gartner) Ei kannata unohtaa vertaisfoorumien merkitystä, esim. IT Forum Varmistettuasi, että vertailukohteet ovat vertailukelpoisia, tunnista alueet, joilla palvelusi ovat huonommat ja aloita kehitystyö siitä!

10 Yhteenlinjaamisen ansa Highly aligned Aligment Trap 11 % yrityksistä, 3 vuodessa: IT-kustannukset +13 % liikevaihto -14 % IT-enabled Growth 7 % yrityksistä, 3 vuodessa: IT-kustannukset -6 % liikevaihto +35 % Less effective Highly effective Malli ja data alkujaan lähteestä: Bain Analysis, Tutkimus perustuu 453 yritystä edustavan 504 henkilön haastatteluun. Maintenance Zone 74 % yrityksistä, 3 vuodessa: IT-kustannukset ± 0 % liikevaihto -2 % Well-oiled IT 8 % yrityksistä, 3 vuodessa: IT-kustannukset -15 % liikevaihto +11 % Less aligned Selitys: Suurin osa yrityksistä (74 %) on nelikentässä Maintenance Zone -alueella (vähemmän tehokas IT ja vähäinen yhteistyö liiketoiminnan kanssa). Jos tällaista yksikköä kehitetään liiketoimintayhteistyö edellä, kustannukset kasvavat (esim. arkkitehtuuriongelmien vuoksi) ja kehitys alkaa haitata yrityksen toimintaa. Siksi kannattaa ensin kehittää tehokkuutta laittamalla kuntoon mm. arkkitehtuuri ja prosessit. Tehokas IT on liiketoiminnalle mieluinen kumppani! ICT Leaders Finland 2013

11 Aligment Trap Highly aligned IT tukee yrityksen kasvua! IT-enabled Growth 2018 Less effective 2017 Highly effective Maintenance Zone Less aligned Well-oiled IT ICT Leaders Finland 2013

12 Vinkki 3 Tutki ulkoistusmahdollisia ja alihankintapalvelujen tarjontaa Erityisesti alueilla, joilla yrityksen strategia ei estä ulkopuolisten palvelujen käyttöä ja alueilla, joissa on saavutettavissa suurimmat hyödyt kustannustehokkuuteen, laatuun sekä palvelujen maantieteellisen ja ajalliseen peittoon. Kerro vertailujesi tuloksista sekä johdolle, asiakkaille että omalle henkilökunnalle.

13 Jos tietohallintojohtaja ei aktiivisesti tutki mahdollisuuksia ja tee laskelmia vaihtoehdoista, niin ylin johto kyllä tekee. Tuntematon haastateltava Myötätuulessa ulkoistustutkimusraportti, Deloitte 2006

14 IT-palvelujohtaminen kuuluu ns. dynaamisiin kyvykkyyksiin, joiden avulla yritys kykenee uudistamaan toimintaansa menestyksellisesti muuttuvilla markkinoilla Pelkkä kilpailutus ja sopimusten valvonta eivät riitä tämän dynaamisen kyvykkyyden aikaansaamiseen. Hannu Salmela ym. Ketterän organisaation IT, 2010

15 Ulkoistaminen ja oma osaaminen Voidaksemme arvostella erilaisia lentokonerakenteita, niiden käyttö- ja korjauskustannuksia, me tarvitsemme konstruktiotöihin perehtynyttä henkilökuntaa. Tämän henkilökunnan kehittäminen ja ajan tasalla pitäminen vaatii, että heille varataan tilaisuus konstruktiotehtävien suorittamiseen... Reino Rissanen insinöörikapteeni, Ilmavoimien esikunta, elokuu 1932

16 Vinkki 4 Luo kokonaisarkkitehtuuri, joka Toteuttaa organisaatiosi strategiaa Sulkee pois mahdollisimman vähän kehityspolkuja, jotka ovat organisaatiosi strategian perusteella mahdollisia Perustele kokonaisarkkitehtuurin sisältämät valinnat Luo prosessi kokonaisarkkitehtuurin muuttamiselle Katselmoi kokonaisarkkitehtuuria määräajoin.

17 Jos sisäinen kehityspolku ongelman ratkaisemiseksi on 5-7 vuotta pitkä, monelta loppuu kärsivällisyys jo puolimatkassa. Tuntematon haastateltava Myötätuulessa ulkoistustutkimusraportti, Deloitte 2006 Tietotekniikan keskelle pystytetystä norsunluutornista maailmaa katsellessa saattaa välillä unohtua, että suurimmalle osalle ihmisistä tietokone ei ole mielenkiintoinen haaste, jonka kimppuun halutaan käydä kernel tanassa vaan väline, jolla halutaan tehdä jotakin. Ari Karkimo Tietokone 12/2009

18 Neuvo 5 Vaikuta organisaatiosi johtamisjärjestelmään niin, että vastuu liiketoiminnan kehitysprojektien onnistumisesta on liiketoiminnasta vastuussa olevilla henkilöillä. IT-johtamismalli (IT Governance Model) Projektikäsikirja

19 Meillä ei ole osaamista hyödyntää teknologiaa. Ongelma ei ole IT-johdossa vaan siinä osassa liiketoimintajohtoa, joka on sitä mieltä, ettei IT-asiat sille kuulu. Tomi Dahlberg IT-barometrin julkistustilaisuus

20 Kaikkien liiketoiminnan johtajien ei tarvitse ymmärtää kaikkia IT:n päätöstilanteita, mutta johtoryhmässä tulisi olla ainakin yksi liiketoiminnan johtaja, joka ymmärtää IT:n lainalaisuudet. Jos tällaista johtajaa ei ole, paraskaan tietohallintojohtaja (CIO) ei pysty asioita yksin ajamaan. Hannu Salmela ym. Ketterän organisaation IT, 2010

21 +2 vinkkiä

22 Vinkki 6 Luo luontevat keskusteluyhteydet liiketoiminnan johtajiin ja avainhenkilöihin Keskustele liiketoiminnan kanssa liiketoiminnan kielellä Syö johtajien kanssa samassa pöydässä, käy samalla kahvipannulla! Varaa keskusteluhetkiä Luo liiketoimintayksikkökohtaisia IT-asioiden päätöksenteko- ja keskustelufoorumeita ja ylläpidä niitä Business Relationship Management Osallista liiketoiminta IT:n strategiatyöhön ja pyri mukaan liiketoiminnan strategiatyöhön ja kehitystoiminnan suunnitteluun.

23 IT:n rooli korostuu 89 % 86 % 71 % liiketoiminnan vastaajista vastasi, että IT:n rooli kilpailutekijänä korostuu (2011: 89 %) (IT 2012: 92 %)* IT:n hyödyntäminen innovaatioissa ja liiketoimintaprosesseissa on tärkeää tulevaisuudessa (IT 2012: 90 %)* IT tuottaa tässä suhteessa lisäarvoa jo nyt (IT 2012: 85 %)* 54 % IT:n lisäarvo osataan mitata (IT 2012: 51 %)* * IT-barometri 2012

24 Tehokkuus ja luotettavuus: puhevaltaa Reliability liberates you to talk about the business. It s not the end game. CIO, BankCo, according to Tina Nunno, Gartner

25 Vinkki 7 Luo IT-strategia ja aloita sen luonti trendityöllä Keskustelu liiketoiminnan trendeistä ja ITtrendeistä IT-strategian ympärillä on antoisaa, hauskaa, lähentää tietohallintoa ja liiketoimintajohtoa sekä vaikuttaa suoraan liiketoimintastrategiohin. Lopputulos voi olla myös liiketoiminta- tai konsernistrategia, jossa IT:n mahdollisuudet on huomioitu hyvin.

26 Liiketoiminnan ja IT:n suhde Business Business Strategy vaatii mahdollistaa vaatii IT IT Strategy toteuttaa Lähde: Tomi Dahlberg, 2009

27 OIKEAN REITIN KEINOJA Paranna tehokkuutta (1) Mittaa tehokkuus Mittaa tyytyväisyys Heitä vapaamatkustajat kyydistä Määrittele IT-prosesseja Kuvaa kokonaisarkkitehtuuri Organisoi tietohallinto Hinnoittele palvelut Paranna yhteistyötä (2) Lue foorumit päätöksenteolle ja keskustelulle Organisoi Business Relationship Management Panosta yhteiseen strategiatyöhön Viestintä, viestintä, viestintä

28 Kiitos! CxO Mentor Oy Perintötie 2 d (Avia Line 1) Vantaa puh

Liiketoimintalähtöinen IT-strategiatyö

Liiketoimintalähtöinen IT-strategiatyö CxO Mentor Academy Oy Liiketoimintalähtöinen IT-strategiatyö 17.11.2010 Reino Myllymäki Strategia = oppi sodan voittamiseksi Strategian laadinnalle on sekä liiketoiminnan että tietohallinnon johtamisessa

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen Case: ICT-alan yritys 4.11.2014 Tekijä Vesa Siikaniemi, 0398728 Tarkastaja

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ HANKINTAOSAAMISELLA

KILPAILUKYKYÄ HANKINTAOSAAMISELLA KILPAILUKYKYÄ HANKINTAOSAAMISELLA LOGY- tilaisuus 6.5.2014 Yrityksen hankintatoiminta on murroksessa, koska organisaation jalostusarvosta syntyy jopa 70% ulkopuolelta hankituista, ostetuista, resursseista.

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN

SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 12/2014 SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide Kai K. Kimppa Irmeli Lamberg Pentti Saastamoinen Olli I. Heimo SILMÄT AUKI IT-ETIIKKAAN SILMÄT

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa 1/2012 PROJEKTEILLA JOHTAMINEN 6 Näin me opimme johtamaan projekteilla 8 Ylitä hankkeiden kuusi kuilua 18 Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla 34 Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen Jussi Kivinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja Tietohallinnon johtaminen osana johtamista, IT Governance - Hyvän tietohallintatavan, TCO ja ITIL tuloksia - - IT:n, liiketoiminnan ja johdon samansuuntaisuus, marssijärjestys ja yhteistoiminta - 30.5.2006

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

DATA GOVERNANCE JOHTAVISSA SUOMALAISYRITYKSISSÄ: NYKYTILA JA YHDEKSÄN SUOSITUSTA

DATA GOVERNANCE JOHTAVISSA SUOMALAISYRITYKSISSÄ: NYKYTILA JA YHDEKSÄN SUOSITUSTA DAMA FINLAND RY 1(6) DATA GOVERNANCE JOHTAVISSA SUOMALAISYRITYKSISSÄ: NYKYTILA JA YHDEKSÄN SUOSITUSTA Johdanto Data Governance viittaa ihmisten, prosessien ja teknologioiden kokonaisuuteen, jolla organisaation

Lisätiedot