IT-barometri 2014 julkistus. Onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT-barometri 2014 julkistus. Onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin?"

Transkriptio

1 IT-barometri 2014 julkistus Onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin?

2 Mikä on IT-barometritutkimus? Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset (TIVIA) ry:n vuosittainen liiketoiminta- ja IT-johdolle suunnattu kyselytutkimus IT:n merkityksestä, soveltamisesta ja johtamisesta suomalaisissa organisaatioissa Tuloksista tiivistetään IT-indeksiin, IT:n hyo dynta misen indeksiin ja IT:n johtamisen indeksiin Vuodesta toiseen toistuvia kysymyksiä ja erityisteemoja uusien teknologioiden johtamisesta ja käytöstä Tulokset ovat vastaajien henkilökohtaisten arvioiden yhteenvetoja IT:n merkityksestä, soveltamisesta ja johtamisesta vastaajien organisaatioissa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 2

3 Mikä on uutta vuoden 2014 IT-barometrissa Valtaosa yli 250 kysymyksestä on samoja kuin vuonna 2013 Teollinen internet uutena aiheena johtaminen ja käyttöaikomukset Kaksi uutta kysymystä tietoturvan ja jatkuvuuden johtamisesta Kolme uutta tunnuslukua (pilvipalveluiden, BYOD:n, big datan johtaminen) IT:n johtamisen indeksiin Tilastollisia analyyseja varten lisäsimme kysymyksiä organisaation IT:n johtamiskyvykkyydestä, taloudellisesta liikkumavarasta uusia IT:tä ja investoida IT:hen sekä IT-projektien johtamiskyvystä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 3

4 Esimerkki uusista muuttujista (kysymyksistä) Organisaation kyky ja taloudellinen liikkumavara toteuttaa IT-ratkaisuja Organisaationi kyky tehdä IT-ratkaisuja vastaa toimintamme tarpeita 19% 12% 69% Organisaatiollani on taloudellista liikkumavaraa uusia vanhentuvia I T- ratkaisuja 45% 13% 42% Eri mieltä Neutraali Samaa mieltä Organisaatiollani on taloudellista liikkumavaraa hankkia uusia IT-ratkaisuja 48% 10% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 4

5 IT-barometritutkimuksen vastaajat vuonna 2014 Vastaajien asema 12% 32% Työskentelen IT- tai tietohallintojohdossa Työskentelen muussa liiketoimintajohdossa 56% Työskentelen asiantuntijana, konsulttina (vastaava) n = 249 Verkkokyselyn 249 vastaajasta 138 työskentelee liiketoimintajohdossa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 5

6 Vastausten Vastaukset ja tulosten luotettavuus 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Luotettavuusnäkökohdat IT-indeksi IT:n hyödyntämisen indeksi Otoskehys, toteutus verkkokyselynä, kyselyn pituus Samassa yrityksessä vastaavantyyppisissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden vastaukset normitettiin yhdeksi vastaukseksi IT -johdon ja muiden vastaajien vastauksia tarkasteltiin erikseen Epäloogiset ja selvästi puutteelliset vastaukset jätettiin huomiotta Vastaajat vaihtuvat pääosin vuosittain, 2011 mukana myös pienempiä organisaatiota IT:n johtamisen indeksi Tulokset kuvaavat vastaajien näkemyksiä ja käsityksiä, eivät heidän työnantajiensa näkemyksiä tai oikeita mitattuihin faktoihin pohjautuvia havaintoja Nämä seikat huomioituna tulokset ovat luotettavia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 6

7 IT-indeksin aikasarja IT-indeksi (2008=100) IT-indeksin arvo laski 5 % vuoden 2013 arvosta 101 arvoon TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 7

8 IT-indeksin tunnusluvut IT-indeksi 2014 (2008=100) IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta nykyään 4,89 % 5,61 % 4,38% IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta kolmen vuoden 5,51 % 5,51 % 4,78% kuluttua IT:n tuomien uusien innovaatioiden vaikutus organisaation 4,89 % 5,02 % 4,84% liikevaihtoon viime vuonna IT:stä tehostamisen kautta saadut kustannus-säästöt osuutena 6,46 % 4,78 % 4,54% liikevaihdosta Organisaatiot, joiden mielestä IT-osaajien löytä-minen niiden 44% 35% 32% tarpeisiin on vaikeaa Organisaatiot, joissa IT tuottaa lisäarvoa mahdol-listamalla 78% 73% 80% uusien innovaatioiden ja liiketoiminto-jen kehittämisen Organisaatiot, joissa IT:tä kehitetään strategisena voimavarana 62% 59% 64% IT-indeksi IT-indeksi ilman IT-kustannusten osuuksia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 8

9 IT:n hyödyntämisen ja johtamisen indeksit IT:n hyödyntämisen ja johtamisen indeksit IT:n hyödyntämisen indeksi IT:n johtamisen indeksi Indeksit lasketaan 15 tunnusluvusta uusien teknologioiden (esim. pilvipalvelut) 4. perättäinen arvo = 100, aikaisemmat arvot näytetään, mutta eivät indeksissä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 9

10 Vastausten Vastaukset ja tulosten luotettavuus 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen 5 keskeistä tulosta Luotettavuusnäkökohdat Otoskehys, toteutus verkkokyselynä, kyselyn pituus Samassa yrityksessä vastaavantyyppisissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden vastaukset normitettiin yhdeksi vastaukseksi IT -johdon ja muiden vastaajien vastauksia tarkasteltiin erikseen Epäloogiset ja selvästi puutteelliset vastaukset jätettiin huomiotta Vastaajat vaihtuvat pääosin vuosittain, 2011 mukana myös pienempiä organisaatiota Tulokset kuvaavat vastaajien näkemyksiä ja käsityksiä, eivät heidän työnantajiensa näkemyksiä tai oikeita mitattuihin faktoihin pohjautuvia havaintoja Nämä seikat huomioituna tulokset ovat luotettavia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 10

11 Tulos 1: IT:n soveltaminen ja johtaminen on polkenut paikallaan Suomessa seitsemän vuotta 130 IT-barometrin indeksit IT-indeksi IT:n johtamisen indeksi IT:n hyödyntämisen indeksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 11

12 IT:n soveltaminen ja johtaminen on polkenut paikallaan Suomessa seitsemän vuotta IT-barometrin kolme indeksiä lasketaan kaikkiaan 36 tunnusluvun avulla ja havaintoja on vuosittain ollut keskimäärin 200 IT-barometrin vastaajien profiilien vuosittaisista ja kerran jopa otoskehyksen - muutoksista huolimatta tulokset ovat olleet samanlaisia IT:n soveltaminen ja johtaminen ovat muuttuneet näinä vuosina, arviot kyvystä soveltaa ja johtaa IT:tä sitä vastoin eivät Suomi pärjää hyvin kansainvälisesti IT:n määriä mitattaessa (esimerkiksi WEF, EIU, YK ). IT-barometria kaltaisia IT:n soveltamisen ja johtamisen vertailututkimuksia ei ole TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 12

13 Tulos 2: Uskomuksista poiketen investoinnit IT:hen eivät johda talouden kehitystä ja talouskasvua 30 IT-indeksi muutos (%) seuraa viiveellä BKT:n muutosta (%) Bruttokansantuotteen muutos IT-indeksin muutos vuosi viivästettynä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 13

14 Uskomuksista poiketen investoinnit IT:hen eivät johda talouden kehitystä ja talouskasvua IT-barometrin tulokset kaikilta vuosilta ja indeksin arvot kertovat, että IT-investoinnit ovat jälkisyklisiä. IT:hen investoidaan nousukauden aikana nousun jo alettua ja investointeja karsitaan ja siirretään laskusuhdanteen aikana viemällä aloitetut investoinnit loppuun Laskusuhdanteen aikana epävarmuutta sisältäviä investointeja, mm. uusien teknologioiden soveltamiseen kartetaan IT-barometri kertoo ristiriidasta IT:n taloudellisten hyötyjen (liikevaihdon kasvu, kannattavuuden kasvu, kustannussäästöt) ja ITkustannusten välillä IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 14

15 Uskomuksista poiketen investoinnit IT:hen eivät johda talouden kehitystä ja talouskasvua Nykyisessä taloustilanteessa... Tavoitteenamme on parantaa I T- ratkaisujemme tuottaman tiedon laatua ja Tavoitteenamme on yhdenmukaistaa ja tiivistää IT-arkkitehtuuriamme Tavoitteenamme on kasvattaa IT:stä saatavia hyötyjä kouluttamalla käyttäjiä Vältämme IT-investointeja epävarmoihin, pitkiin kehitysprojekteihin Tavoitteenamme on kehittää IT:n liiketoimintalähtöistä johtamista Tavoitteenamme on käyttää IT:tä uuden liiketoiminnan synnyttämiseen Vaadimme IT-investoinneilta lyhyttä takaisinmaksuaikaa Tavoitteenamme on lisätä IT:n tehokkuutta leikkaamalla IT:n kustannuksia Tavoitteenamme on siirtää IT-hankintoja ja investointeja 30% 43% 38% 83% 78% 73% 69% 68% 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 15

16 Ristiriita IT:n taloudellisten hyötyjen ja ITkustannusten välillä 7.0 % IT:n arvioidut taloudelliset hyötyvaikutukset ylittävät BKT:n ja tuottavuuden kasvun 6.0 % 5.9 % 5.0 % 4.0 % 5.0 % 5.0 % 4.8 % 4.8 % 4.5 % 5.0 % 4.9 % 4.6 % 3.0 % 2.0 % % 0.0 % IT:n mahdollistamat uudet innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat liikevaihtoa IT:n mahdollistama toiminnan tehostaminen säästi kokonaiskustannuksia IT paransi toiminnan kannattavuutta TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 16

17 Ristiriita IT:n taloudellisten hyötyjen ja ITkustannusten välillä IT:n arvioidut taloudelliset hyötyvaikutukset ylittävät arvioidut IT-kustannukset IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta % IT:n tuottama liikevaihdon kasvu % IT:n tuottama kustannussäästö kokonaiskustannuksista % IT:n tuottama kannattavuuden parannus % TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 17

18 IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti IT-ratkaisujen valintaprosessin toimivuus Organisaatiossamme ratkaisujen valintaprosessi toimii sujuvasti ja I T- hankinnoissa otetaan liiketoiminnan tarpeet huomioon On erittäin tärkeää organisaatiomme menestyksen kannalta, että jatkossa ratkaisujen valintaprosessi toimii sujuvasti ja IT-hankinnoissa otetaan liiketoiminnan tarpeet huomioon Asetamme IT hankinnoille mitattavissa olevat tavoitteet, joissa otetaan huomioon liiketoiminnan tarpeet IT hankintojen jälkeen seuraamme niille asettamiemme tavoitteiden saavuttamista 47% 61% 56% 58% 60% 57% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 18 76% 75% 77% 93% 92% 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% IT-hankintojen merkityksen ymmärrys muuttuu hitaasti paremmaksi johtamiseksi, selkeiden tavoitteiden asettamiseksi ja niiden seurannaksi. IT-barometrissa useita vastaavia kysymysryhmiä samoin tuloksin.

19 IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti näkyminen tietoturvassa Toiminnan jatkuvuuden ja tietoturvan johtaminen - vastausten jakaumat (uusi kysymys 2014) Organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma tietoturvan hallitsemiseksi 9% 26% 56% Organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi 11% 28% 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 80 % vastaajista on sitä mieltä että tietoturvaa ja jatkuvuutta johdetaan TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 19

20 IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti - näkyminen tietoturvassa IT-riskienhallinnan käytännöt ja päivittäisjohtaminen - Samaa mieltä väittämien kanssa olevien osuudet % 59% % 49% % 58% 56% 58% % 56% 56% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Henkilöstömme tuntee IT-riskienhallinnan keskeisen sisällön ja noudattaa sitä toiminnassaan Keskeisille IT-riskeille on määritelty raja-arvot tai muut IT-riskienhallinnan tavoitteet mutta tämä ei ole vielä muuttunut käytännön toimenpiteiksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 20

21 Tulos 3: Uusien teknologioiden johtaminen ja käyttö organisaatioiden liiketoiminnassa on vaatimatonta Organisaatiollani on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma [...] liiketoiminnassa Verkkoliiketoiminnan hyödyntämiselle 50% 42% 47% Sosiaalisen median hyödyntämiselle 35% 34% 48% Pilvipalveluiden hyödyntämiselle 21% 47% 62% 2014 IT:n kuluttajistumisen (BYOD) hyödyntämiselle Big Datan hyödyntämiselle 9% 18% 27% 34% 34% Teollisen Internertin (IOT) hyödyntämiselle 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 21

22 Uusien teknologioiden johtaminen ja käyttö organisaatioiden liiketoiminnassa on vaatimatonta Vastaajista vain 2 % (4 henkeä) on melko paljon tai täysin samaa mieltä väitteiden kanssa, jonka mukaan vastaajan organisaatiolla on selkeä strategia verkkoliiketoiminnan, sosiaalisen median, pilvipalveluiden ja IT:n kuluttajistumisen hyödyntämiselle. Digitaalisuuden haasteisiin vastaaminen kangertelee. Osuus on 6 % (12 henkeä), kun IT:n kuluttajistuminen jätetään pois Sosiaalisen median käyttö on edelleen viestintä- ja markkinointikeskeistä. Teollisuus on jäljessä kaupasta, palveluista ja julkisesta sektorista Pilvipalvelut tekivät läpimurron 2014 Suomi johtavia maailmassa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 22

23 Uusien teknologioiden johtaminen ja käyttö organisaatioiden liiketoiminnassa on vaatimatonta Organisaationi hyödyntää sosiaalista mediaa... Viestinnässä Markkinoinnissa Asiakaspalvelussa Myynnissä Henkilöstöhallinnossa Tuotekehityksessä Tavaroiden ja/tai palvelujen Ostotoiminnassa Tilaus-toimitusketjun hallinnassa Taloushallinnossa 20% 14% 9% 9% 8% 5% 31% 35% 67% 64% 0% 20% 40% 60% 80% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 23

24 Pilvipalveluiden läpimurto tapahtui vuonna 2014 Organisaatiollani on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma pilvipalveluille % 9% 15% 29% 33% % 13% 19% 24% 23% % 23% 20% 17% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä Neutraali vahvasti samaa mieltä jonkin verran eri mieltä jonkin verran samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 24

25 Pilvipalveluiden läpimurto tapahtui vuonna 2014 Tavoitteenamme on lisätä pilvipalveluiden käyttöä mahdollisimman paljon - vastausten jakauma % 12% 20% 19% 29% % 11% 26% 23% 17% % 15% 25% 24% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Voimakkaasti eri mieltä Neutraali Vahvasti samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 25

26 Tulos 4: Suomalaisista organisaatioista % on korkeasti kyvykkäitä IT:n soveltajia ja johtajia IT:n johtaminen strategisena voimavarana IT:tä johdetaan ja kehitetään organisaatiossamme strategisena voimavarana 59% 64% 62% On erittäin tärkeää organisaatiomme menestyksen kannalta, että IT:tä johdetaan ja kehitetään jatkossa strategisena voimavarana Tunnemme hyvin IT:n johtamisen ja sen kehittämisen hyödyt luotettavien mittaustulosten perusteelle 36% 43% 87% 85% 94% Yhdistämme IT-toimintamme tavoitteet liiketoimintamme tavoitteisiin siten, että pystymme arvioimaan IT:n vaikutukset liiketoimintamme tavoitteiden saavuttamiseen luotettavien 49% 54% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 26

27 Suomalaisista organisaatioista % on korkeasti kyvykkäitä IT:n soveltajia ja johtajia Vastaajista melko paljon tai täysin samaa mieltä seuraavien väittämäryhmien kanssa oli: IT:n johtaminen strategisena voimavarana (3 väitettä): 8 % IT-hankintojen toteuttaminen tavoitteista tulosten mittaamiseen (3 väitettä): 19 % IT-projektien onnistuminen (3 väitettä): 12 % IT:n ulkoistamisen onnistuminen (2 väitettä): 11 % IT:n hallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin käyttö IT:n johtamiseen (3 väitettä): 15 % TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 27

28 IT-projektien onnistuminen IT-projektien onnistuminen IT-projektien lopputulos vastaa yleensä suunniteltua 76% 75% 82% IT-projektit saavuttavat niille asetetut liiketoimintatavoitteet IT-projektit pysyvät sovituissa budjeteissa 62% 68% 69% 53% 48% 50% IT-projektit pysyvät aikataulussaan 45% 43% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 28

29 Projektien onnistuminen ja onnistumisen odotukset Vastaajista melko paljon tai täysin samaa mieltä seuraavien väitteiden kanssa oli 12 %: Organisaatiossani IT-projektit toteutuvat aikataulussa, sovitussa budjetissa ja saavuttavat tavoitteensa. Vähintään jossain määrin samaa mieltä näiden kolmen väitteen kanssa oli 34 % vastaajista Tästä huolimatta kolme neljästä vastaajasta (76%) oli vähintään jossain määrin sitä mieltä että IT-projektien lopputulos vastaa yleensä suunniteltua. Melko paljon tai täysin samaa mieltä tämän väitteen kanssa oli 43 % vastaajista. Suunnitellaanko IT-projektit epäonnistumaan? Ei, vaan olemme niin tottuneita epäonnistumisiin, että olemme alkaneet pitää sitä luonnollisina asiantilana, mitä se ei ole TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 29

30 Yritetäänkö IT:n johtamisen pyörä keksiä uudelleen Suomessa? IT johtamisen Best Practice menetelmien käyttö on vähentynyt aikajaksolla Kokonaisarkkitehtuuri (TOGAF, vastaavat) 6% 11% 14% Tietoturva (Vahti, vastaavat) Projektijohtaminen (Prince 2, vastaavat) 9% 9% 18% 20% 18% 22% IT-palvelujohtaminen (ITIL, vastaavat) 33% 52% 61% IT;n hallinta (Cobit, vastaavat) 12% 17% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 30

31 Tulos 5: Hyvä IT:n johtaminen lisää IT:n hyötyjä sekä organisaation kykyä soveltaa ja johtaa IT:tä Kuinka paljon IT:n mahdollistamat uudet innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat organisaationne liikevaihtoa viime vuonna? (%) IT:tä johdetaan strategisena voimavarana IT kyvykkyyksiä kehitetään systemaattisesti IT:n hallinnan roolit ja vastuut ovat selkeät Kokonaisarkkitehtuuri on hallittu Liiketoiminnan ja IT:n tavoitteet linjataan yhteen Kyllä Ei IT-hankinnoille asetetaan mitattavat tavoitteet IT:n liiketoimintavaikutukset tunnetaan IT-hankintojen tavoitteiden toteutumista seurataan TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 31

32 Hyvä IT:n johtaminen lisää IT:n hyötyjä sekä organisaation kykyä soveltaa ja johtaa IT:tä IT-barometrissa analysoidaan 8 IT:n hyvän johtamisen käytännön yhteys IT:n tuottamaan taloudelliseen hyötyyn, merkitykseen ja käyttöön organisaation eri toiminnoissa sekä IT:n soveltamisen ja johtamisen tunnuslukuihin. IT:n johtamisen hyvät käytännöt ovat tilastollisesti merkitsevässä tai erittäin merkitsevässä yhteydessä kaikkiin yllä mainittuihin tunnuslukuihin. Tilastollinen todennäköisyys on hyvin usein yli % IT:stä vastaavan johtajan kuulumisella organisaationsa ylimpään johtoon on vastaava merkitys kuten myös IT:n ja IT-projektien johtamiskyvykkyyksillä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 32

33 Toinen esimerkki: Yksityiskohtaisissa raporteissa on kymmeniä vastaavia diagrammeja Tunnemme IT:tä hyödyntävien innovaatioiden lisäarvon ja vaikutukset luotettavilla mittauksilla - Vastausten keskiarvot luokittelumuuttujittain IT:tä johdetaan strategisena voimavarana IT kyvykkyyksiä kehitetään systemaattisesti IT:n hallinnan roolit ja vastuut ovat selkeät Kokonaisarkkitehtuuri on hallittu Liiketoiminnan ja IT:n tavoitteet linjataan yhteen Kyllä Ei IT-hankinnoille asetetaan mitattavat tavoitteet IT:n liiketoimintavaikutukset tunnetaan IT-hankintojen tavoitteiden toteutumista seurataan TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 33

34 6 kohdan ohjelma suomalaisten organisaatioiden digitaalisuuden johtamisvalmiuksien parantamiseksi 3 kohdan ohjelma Suomen digitaalisuusvalmiuksien parantamiseksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 34

35 6 kohdan ohjelma digitaalisuuden soveltamis- ja johtamisvalmiuksien parantamiseksi 1. Ymmärrä IT:n merkitys organisaatiosi liiketoiminnalle ja ryhdy johtamaan ja kehittämään sitä liiketoiminnan strategisena voimavarana 2. Linjaa yhteen liiketoiminta ja IT sekä sovi IT:n hallintaa ja johtamista koskevat selkeät vastuut asettaen niille mitattavissa olevat tavoitteet. Seuraa tavoitteiden toteutumista 3. Ennen IT-ratkaisuja ja hankintoja aseta niille liiketoimintaan sidotut mitattavissa olevat tavoitteet. Seuraa tavoitteiden toteutumista hankinnan ajan ja sen jälkeen 4. Ryhdy johtamaan liiketoimintaan liitettyä IT:tä kokonaisuutena, käytännönläheisen kokonaisarkkitehtuurin avulla 5. Ryhdy ajoittamaan ja toteuttamaan IT-investointeja liiketoimintasi kehittämisen osana ja toteuta niitä johdonmukaisesti yli taloussyklien 6. Pohdi uusien teknologioiden merkitystä ja käyttöä liiketoiminnassasi ja muuta pohdinnan tulokset konkreettisiksi ja tavoitteellisiksi toimenpiteiksi ja ohjelmiksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 35

36 3 kohdan ohjelma Suomen digitaalisuusvalmiuksien parantamiseksi 1. Peruskouluissa koululaisille tulee opettaa perusvalmiudet käyttää yleisimpiä tietoteknisiä palveluita tulla diginatiiveiksi. Tämä on osa uudelleen määriteltyä, kaikkien kansalaisten tarvitsemaa luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa 2. Toisen ja ylemmän asteen oppilaitoksissa eri oppiaineisiin tulee sisällyttää IT:n hyödyntämiseen ja johtamiseen valmentavia osuuksia liitettynä kulloinkin käsiteltävään sisältöön yleisen IT-teknisen opetuksen sijasta. IT:n kaikkialla olo tarkoittaa tätä. 3. Organisaatioiden johtoa tulee kouluttaa ja valmentaa hyvien IT:n johtamisen käytäntöjen soveltamisessa sitomalla koulutus ja valmennus organisaation toiminnan kehittämiseen. IT:n soveltamista ja johtamista ei opi lukemalla vaan tekemällä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 36

37 Liite julkiseen osaan Vastausten Vastaukset ja tulosten luotettavuus 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Luotettavuusnäkökohdat Otoskehys, toteutus verkkokyselynä, kyselyn pituus Poimittuja Samassa yrityksessä vastaavantyyppisissä diagrammeja tehtävissä työskentelevien henkilöiden vastaukset normitettiin yhdeksi vastaukseksi IT -johdon ja muiden vastaajien vastauksia tarkasteltiin erikseen Epäloogiset ja selvästi puutteelliset vastaukset jätettiin huomiotta Vastaajat vaihtuvat pääosin vuosittain, 2011 mukana myös pienempiä organisaatiota raporteista Tulokset kuvaavat vastaajien näkemyksiä ja käsityksiä, eivät heidän työnantajiensa näkemyksiä tai oikeita mitattuihin faktoihin pohjautuvia havaintoja Nämä seikat huomioituna tulokset ovat luotettavia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 37

38 Kasvaako IT-kustannusten osuus liikevaihdosta 3 vuoden aikana? % 32% 47% % 40% 38% % 40% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osuus liikevaihdosta laskee Osuus liikevaihdosta kasvaa Osuus liikevaihdosta pysyy ennallaan n = 111/126/ TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 38

39 IT:n rooli kilpailutekijänä korostuu entisestään % 22% 66% % 25% 62% % 19% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 39

40 IT palvelee organisaatiotamme liiketoiminnan kumppanina strategisten tavoitteiden saavuttamisessa % 27% 61% % 29% 59% % 19% 69% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 40

41 Miten tärkeää organisaatiosi tulevalle menestykselle on... IT:n tuoma asiakastyytyväisyys IT:n käyttö prosessien ohjaamiseen ja kehittämiseen IT:n mahdollistamat innovatiiviset toimintatavat IT:n tuoma kilpailuetu IT:n mahdollistama nykyisen liiketoiminnan volyymien kasvu IT:stä saatavat kustannussäästöt IT-riskien hyvä hallinta IT:n mahdollistamat uudet liikevaihtoa kasvattavat toiminnot IT-osaajien löytyminen Suomesta 54% 56% 54% 91% 91% 95% 84% 89% 82% 86% 85% 81% 81% 82% 80% 79% 87% 79% 75% 75% 77% 77% 84% 76% 78% 77% % 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 41

42 IT:n kyky tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle innovaatioilla ja prosessien tehostamisella IT tuottaa lisäarvoa mahdollistamalla uusien innovaatioiden kehittämisen ja prosessien tehostamisen 73% 80% 78% Organisaation menestyksen kannalta on tärkeää että osaamme hyödyntää IT:tä innovoinnissa ja prosessien tehostamisessa 89% 91% 89% Tunnemme hyvin IT:tä hyödyntävien innovaatioiden ja prosssien tehostamisen tuottaman lisäarvon luotettavien mittaustulosten perusteella 47% 56% 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 42

43 70% 60% 50% Kehitämme systemaattisesti liiketoiminnassamme tarvittavia IT kyvykkyyksiä ja IT:n johtamiskyvykkyyksiä 66% 58% 57% 57% 40% 30% 20% 10% 0% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 43

44 Kokonaisarkkitehtuurin, IT-arkkitehtuurin ja IT:n hallinnan (governance) toimivuus Organisaatiossamme liiketoimintastrategia, liiketoimintamallit ja toimintatapamme muodostavat IT:n kanssa hyvin yhteen toimivan kokonaisuuden 66% 62% 64% Organisaatiossamme IT-infrastruktuuri, sovellukset, informaatio ja keskeiset prosessit muodostavat hyvin yhteen toimivan kokonaisuuden Organisaatiomme ylin johto, yksiköiden johto ja IT-johto osallistuvat IT:n johtamiseen selkeästi sovitun työnjaon perusteella 71% 64% 72% 57% 52% 58% % 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 44

45 100% IT:n soveltamiskyvykkyydet ja taloudellinen liikkumavara - myönteisten vastausten osuudet 80% 60% 69% 64% 72% 40% 42% 42% 20% 0% Organisaationi kyky tehdä IT-ratkaisuja on hyvä toimintamme tarpeisiin nähden Organisaatiollani on paljon taloudellista liikkumavaraa uusia vanhentuvia I T- ratkaisuja Organisaatiollani on paljon taloudellista liikkumavaraa hankkia uusia ITratkaisuja Organisaatiossamme Organisaatiossamme useimmat useimmat I T- liiketoiminnan ammattilaiset ammattilaiset näkevät, että IT:n osaavat soveltaa tehtävä on toteuttaa IT:tä organisaation liiketoimintaa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 45

46 Tunnemme hyvin luotettavien mittaustulosten perusteella... IT:n johtamisen ja sen kehittämisen hyödyt 43% 36% IT-hankinnoille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen IT:n vaikutuksen liiketoimintatavoitteitemme saavuttamiseen 60% 47% 57% 54% 49% 58% IT:tä hyödyntävien innovaatioiden tuoman lisäarvon ja vaikutuksen liiketoimintaprosesseihin 47% 51% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 46

47 10.0 Minkä kouluarvosanan antaisit IT:n soveltamiselle organisaatiossasi? Kaikki Liiketoimintajohto 6.0 IT-johto TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 47

48 IT-projektien onnistuminen - väittämien jakaumat IT-projektien lopputulos vastaa yleensä suunniteltua 10% 9% 32% 44% IT-projektit saavuttavat niille asetetut liiketoimintatavoitteet 7% 12% 19% 31% 31% IT-projektit pysyvät sovituissa budjeteissa 15% 22% 9% 23% 30% IT-projektit pysyvät aikataulussaan 24% 24% 7% 27% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 48

49 IT-projektien johtomiskyvykkyydet - vastausten jakaumat Ennen aloittamista mietimme projektin vaikutukset toimintaamme ja keskeisiin sidosryhmiin 9% 15% 14% 28% 34% Jaamme suuret ja/tai pitkät IT-projektit pienempiin osiin 11% 20% 32% 32% Organisaationi kyky johtaa IT-projekteja vastaa liiketoimintamme tarpeita 7% 13% 13% 31% 36% IT-projektit ovat itse asiassa liiketoiminnan kehitysprojekteja 9% 11% 28% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 49

50 Nykyisessä taloustilanteessa... Tavoitteenamme on yhdenmukaistaa ja tiivistää IT-arkkitehtuuriamme Tavoitteenamme on parantaa IT-ratkaisujemme tuottaman tiedon laatua ja poistaa tietovirtojen katkoja Tavoitteenamme on kasvattaa I T:stä saatavia hyötyjä kouluttamalla käyttäjiä Tavoitteenamme on kehittää IT:n liiketoimintalähtöistä johtamista Tavoitteenamme on käyttää I T:tä uuden liiketoiminnan synnyttämiseen Tavoitteenamme on lisätä IT:n tehokkuutta leikkaamalla IT:n kustannuksia Tavoitteenamme on siirtää IT-hankintoja ja investointeja 78% 86% 88% 88% 83% 83% 87% 90% 73% 74% 83% 77% 68% 71% 75% 83% 63% 59% 59% 57% 38% 48% 46% 30% 30% 35% 31% 20% % 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 50

51 Nykyisessä taloustilanteessa... aikomuksen vertailu toteutuneeseen Vältämme IT-investointeja epävarmoihin, pitkiin kehitysprojekteihin Vaadimme IT-investoinneilta lyhyttä takaisinmaksuaikaa Tavoitteenamme on yhdenmukaistaa ja tiivistää ITarkkitehtuuriamme Tavoitteenamme on parantaa IT-ratkaisujemme tuottaman tiedon laatua ja poistaa tietovirtojen katkoja Tavoitteenamme on kasvattaa IT:stä saatavia hyötyjä kouluttamalla käyttäjiä Tavoitteenamme on kehittää IT:n liiketoimintalähtöistä johtamista Tavoitteenamme on käyttää IT:tä uuden liiketoiminnan synnyttämiseen Tavoitteenamme on lisätä IT:n tehokkuutta leikkaamalla IT:n kustannuksia Tavoitteenamme on siirtää IT-hankintoja ja investointeja 60% 41% 86% 64% 83% 63% 74% 56% 71% 50% 59% 48% 48% 37% 35% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aikomus 2013 Toteutunut TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 51

52 50.0 Kuinka suuri osuus IT:stä on ulkoistettu %:ia? TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 52

53 Selkeiden tavoitteiden asettaminen IT:n ulkoistamiselle ja niiden seuranta mittaustuloksilla - väitteiden jakaumat Olemme asettaneet selkeät liiketoiminnalliset ja/tai muut tavoitteet IT:n ulkoistamiselle 21% 11% 28% 19% 20% Tunnemme hyvin IT:n ulkoistamisen tulokset suhteessa asettamiimme tavoitteisiin luotettavien mittaustulosten perusteella 21% 14% 30% 19% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 53

54 Kykenemme niin halutessamme siirtämään helposti nykyiset IT-palvelumme pilvipalveluiksi - vastausten jakauma % 11% 17% 23% 29% % 16% 20% 15% 15% % 16% 24% 15% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Voimakkaasti eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Neutraali Jokseenkin samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 54

55 Pilvipalveluiden hyödyt ja haitat - samaa tai eri mieltä olevien vastausten osuudet Pilvipalvelut ovat tietoturvallisia Pilvipalvelut ovat toiminnaltaan ja jatkuvuudeltaan luotettavia Pilvipalveluiden käyttö lisää IT-palveluiden hallittavuutta Pilvipalveluiden käyttö lisää IT-palveluiden joustavuutta Pilvipalveluiden käyttö lisää IT-palveluiden tehokkuutta Pilvipalveluiden käyttö mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt 31% 24% 23% 15% 20% 30% 41% 46% 49% 53% 43% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Samaa mieltä Eri mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 55

56 Organisaa oni käy ää alla lueteltuja parhaita IT johtamisen käytäntöjä tai niille rinnakkaisia menetelmiä Prosessijohtaminen (BPM) 15% Laadunhallinta (ISO 9000) 30% Kokonaisarkkitehtuuri (TOGAF) 6% Tietoturva (ISO 27000, Vah ) Projek johtaminen (Prince 2) 9% 9% IT-palvelujohtaminen (ITIL) 33% IT Governance (COBIT) 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 56

57 Tiedon johtamista ja tiedolla johtaminen - väittämiiin yhtyvien vastaajien osuudet % Hallitsemme tietoja kokonaisvaltaisesti kehittäen tiedon hallintaa yhtenäisen tiekartan (tai vastaavan) perusteella 41% 37% 48% Pidämme liiketoiminnassamme käytettävien tietojen laadun jatkuvasti korkeana 65% 57% 65% Olemme sopineet selkeästi tietojen omistajuuden ja tietoja koskevan päätöksenteon 40% 54% 54% 2014 Käytämme luotettavaan tietoon pohjautuvaa tiedolla johtamista nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien 52% 65% 67% Liiketoiminnan ohjausraportointi (johdon raportointi) on kattavaa ja luotettavaa 57% 71% 70% Tunnemme hyvin liiketoiminnassamme käytettävät tapahtumatiedot, master datan, dokumentit, raportit ja muut tiedot 76% 67% 70% 0% 20% 40% 60% 80% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 57

58 Big Datan johtaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnanssa - vastausten jakaumat Organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma big datan hyödyntämiseksi 37% 14% 22% 16% 11% Tavoitteenamme on lisätä big datan hyödyntämistä liiketoiminnassamme merkittävästi 22% 11% 29% 20% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 58

59 Teollisen internetin johtaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnanssa - vastausten jakaumat Organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma teollisen internetin hyödyntämiseksi 32% 15% 31% 15% 8% Tavoitteenamme on lisätä teollisen internetin hyödyntämistä liiketoiminnassamme merkittävästi 30% 9% 34% 17% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 59

60 Verkkoliiketoiminnan johtaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnanssa - vastausten jakaumat organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma verkkoliiketoiminnan hyödyntämiseksi 16% 14% 20% 22% 29% tavoitteenamme on lisätä verkkoliiketoiminnan osuutta liiketoiminnassamme merkittävästi 17% 10% 18% 22% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 60

61 Sosiaalisen median johtaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa - vastausten jakaumat organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma sosiaalisen median hyödyntämiseksi 18% 16% 18% 27% 20% tavoitteenamme on lisätä sosiaalisen median hyödyntämistä liiketoiminnassamme merkittävästi 21% 10% 19% 31% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 61

62 IT:n kuluttajistumisen johtamista ja hallintaa koskevien väitteiden jakaumat Organisaatiollani on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma IT:n kuluttajistumisen hyödyntämiseksi 23% 19% 23% 25% 10% Organisaationi tavoitteena on mahdollistaa samojen laitteiden käyttäminen sekä töissä että vapaa-aikana 24% 16% 13% 21% 27% Organisaationi tavoitteena on mahdollistaa samojen sovellusten ja palveluiden käyttäminen sekä töissä että vapaa-aikana 25% 14% 16% 23% 22% IT:n kuluttajistuminen otetaan huomioon organisaatiomme IT-strategiassa / suunnitelmissa ja IT-palveluiden kehittämisessä 21% 14% 20% 28% 18% Nykyinen kokonaisarkkitehtuuri mahdollistaa omien laitteiden ja palveluiden ottamisen osaksi organisaatiomme kokonaisarkkitehtuuria 29% 13% 16% 23% 19% Paineet sallia käyttäjien omien laitteiden ja palveluiden käyttö töissä ovat suuret 32% 15% 20% 19% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 62

63 IT:n kuluttajistumisen hyötyjä koskevat väittämät - vastausten jakaumat IT:n kuluttajistumisen salliminen edistää innovatiivisia toimintatapoja 7% 6% 24% 32% 30% IT:n kuluttajistumisen salliminen lisää organisaatiomme kiinnostavuutta 11% 6% 31% 25% 26% IT:n kuluttajistumisen salliminen lisää työmotivaatiota 7% 6% 18% 30% 38% IT:n kuluttajistumisen salliminen tuottaa kustannussäästöjä 12% 18% 24% 30% 16% IT:n kuluttajistumisen salliminen lisää työn tuottavuutta 10% 13% 20% 31% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 63

64 Omien laitteiden, ohjelmien ja tietojen käytön salliminen työpaikalla Windows 7 / Mobile Windows-laitteet Skype, Webex ja vastaavat 84% 91% iphone-laitteet Android-laitteet Oma älypuhelin Pikaviestipalvelut (MSN Messenger, Google, Yammer, Twitter jne.) Symbian-laitteet Google Docs, Google+ ja vastaavat Dropbox ja vastaavat Oma tablettikone 75% 75% 74% 71% 66% 60% 58% 56% Oma tietokone 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 64

65 Organisaation kyky ja taloudellinen liikkumavara toteuttaa IT-ratkaisuja Organisaationi kyky tehdä I T- ratkaisuja vastaa toimintamme tarpeita 19% 12% 69% Organisaatiollani on taloudellista liikkumavaraa uusia vanhentuvia IT-ratkaisuja 45% 13% 42% Eri mieltä Neutraali Samaa mieltä Organisaatiollani on taloudellista liikkumavaraa hankkia uusia I T- ratkaisuja 48% 10% 42% n = 233, 236, 236 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 65

IT- ja digitalisointibarometri 2015 - tulosten julkistus. Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä?

IT- ja digitalisointibarometri 2015 - tulosten julkistus. Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? IT- ja digitalisointibarometri 2015 - tulosten julkistus Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? IT-barometri on nyt IT- ja digitalisointibarometri Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

IT-barometri 2014 julkistus

IT-barometri 2014 julkistus IT-barometri 2014 julkistus IT-barometri 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari 12 02600 Espoo Puh. 020 741 9898 Onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin?

Lisätiedot

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Ulos taantumasta tietotekniikkaa hyödyntämällä 17.12.2013 TTL ry ja Tomi Dahlberg 1 Mikä on IT-barometri-tutkimus? Tietotekniikan Liitto ry:n vuosittainen

Lisätiedot

ICT-ala muuttuu Miten pysyä siinä mukana! IT-Networking Day

ICT-ala muuttuu Miten pysyä siinä mukana! IT-Networking Day CT-ala muuttuu Miten pysyä siinä mukana! T-Networking Day 5.5.2015, Hub 13 Robert Serén TVA 5.5.2015 Robert Seren/ T Networking Day Mentorointiohjelma TVA tarjoaa jäsenilleen laadukkaan ja innostavan mentorointiohjelman,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2012 Julkinen raportti Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 4.12.2012 IT-Barometri 2012 Julkinen raportti Copyright Tietotekniikan liitto

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT Barometri Tutkimusraportti IT Barometri 2007

Tutkimusraportti IT Barometri Tutkimusraportti IT Barometri 2007 Tutkimusraportti IT Barometri 2007 Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille yritys- ja IT-johdon näkökulmasta 1 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto... 4 2. IT-barometrin

Lisätiedot

Mitä IT vastaavan tulisi tietää pilvipalveluista

Mitä IT vastaavan tulisi tietää pilvipalveluista Mitä IT vastaavan tulisi tietää pilvipalveluista Ajankohta: 30.11.2011 Ohjelma 12:00 ilmoittautuminen ja kahvi 12:30 Avajaissanat, Robert Serén / Tietotekniikan liitto ry 12:40 Pilvipalvelut - 10 syytä

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

IT-barometri 2014 julkinen raportti

IT-barometri 2014 julkinen raportti IT-barometri 2014 julkinen raportti Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisille organisaatioille 30.1.2015 TIIVISTELMÄ Vuoden 2014 IT-barometrin viisi keskeisintä tulosta on: 1. IT:n soveltaminen ja johtaminen

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2010. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2010. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Tiivistelmä... 3 2. Johdanto... 4 2.1. Tutkimuksen tiedot... 4 2.2. Vastausdatasta... 5 2.3. Yhteenveto... 6

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010 tulokset

Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010 tulokset Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010 tulokset IT:n merkitys suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tomi Dahlberg tomi.dahlberg@aalto.fi 14.6.2010 1 Sisältö Tietotekniikan Liiton

Lisätiedot

IT-barometri 2014 OSA 1

IT-barometri 2014 OSA 1 IT-barometri 2014 OSA 1 IT-barometri 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari 12 02600 Espoo Puh. 020 741 9898 Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisille organisaatioille

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

Digitaalinen tieto ja IT organisaatioiden strategiatyössä ja johtamisjärjestelmissä Tarve hyville käytännöille Tomi Dahlberg

Digitaalinen tieto ja IT organisaatioiden strategiatyössä ja johtamisjärjestelmissä Tarve hyville käytännöille Tomi Dahlberg Digitaalinen tieto ja IT organisaatioiden strategiatyössä ja johtamisjärjestelmissä Tarve hyville käytännöille Tomi Dahlberg IT:n hallinnan ja johtamisen hyvät käytännöt 22.10.2014 tomi.dahlberg@utu.fi

Lisätiedot

CxO Academy Miksei IT-kuluista säästäminen tarkoita samaa kuin tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen? Tomi Dahlberg

CxO Academy Miksei IT-kuluista säästäminen tarkoita samaa kuin tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen? Tomi Dahlberg CxO Academy CxO Academy Miksei IT-kuluista säästäminen tarkoita samaa kuin tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen? Tomi Dahlberg Kuva: D Sharon Pruitt IT-kulujen kaksi puolta 1. Hyödynnämmekö tietotekniikkaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Onko tilaaja-toimittaja -malli tullut tiensä päähän - sellaisena kuin sen tunnemme? Tomi Dahlberg. CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. Onko tilaaja-toimittaja -malli tullut tiensä päähän - sellaisena kuin sen tunnemme? Tomi Dahlberg. CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy Onko tilaaja-toimittaja -malli tullut tiensä päähän - sellaisena kuin sen tunnemme? 30.3.2011 Tomi Dahlberg 1. Sisältö Miten tässä näin pääsi käymään? Olipa kerran ja mitä sitten tapahtui?

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Suomen digitaalinen tilannekuva. 1.6.2015 Jukka Viitasaari

Suomen digitaalinen tilannekuva. 1.6.2015 Jukka Viitasaari Suomen digitaalinen tilannekuva 1.6.2015 Jukka Viitasaari Suomella ei mene hyvin Suomen talouskasvu on pysähtynyt, koska työn tuottavuus ei kasva 3 Tuottavuuden kasvu ei ole koskaan ennen pysähtynyt rauhan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

EFQM Excellence malli

EFQM Excellence malli Laatukeskus EFQM Excellence malli 10.10.2012 Heikki Niemi p. 040 536 6001 heikki.niemi(at)laatukeskus.fi Copyright 2012 Laatukeskus ja EFQM EFQM Excellence -malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Huipputulosten

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Miten toimii tietohallinto Istekki Oy:ssä? Tietohallinto IC(M)T yhtiön sisällä ja onnistumisen mahdollistajana

Miten toimii tietohallinto Istekki Oy:ssä? Tietohallinto IC(M)T yhtiön sisällä ja onnistumisen mahdollistajana Miten toimii tietohallinto Istekki Oy:ssä? Tietohallinto IC(M)T yhtiön sisällä ja onnistumisen mahdollistajana osastopäällikkö Harri Rautauoma, Istekki Oy (ICMT = Information, Communication and Medical

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

SmartPhone Solutions. Kysely älypuhelinten tietoturvasta 09 / 2011

SmartPhone Solutions. Kysely älypuhelinten tietoturvasta 09 / 2011 SmartPhone Solutions Kysely älypuhelinten tietoturvasta 09 / 011 smartphonesolutions.fi Johdanto Tutkimuksen tarkoitus Menetelmä Kohderyhmä IT-johdon näkemykset älypuhelinten käytöstä ja tietoturvasta

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Informaatiotilaisuus 1.3.2017, OPH Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Leena Koski Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi Laatupalkinnon tavoitteet

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

FINANCIAL IT 13 25.-26.9.2013. Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki

FINANCIAL IT 13 25.-26.9.2013. Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki Finanssiyritysten IT-maisema: trendit, suuntaukset ja taloussyklien vaikutukset Finanssialan sähköiset kuluttajatrendit millaisia edellytyksiä on luotava? Miten menestyvät yritykset hyödyntävät IT:tä innovaatioiden

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Business haastaa ja IT mahdollistaa - vai miten päin se oli? Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2013

CxO Mentor Oy. Business haastaa ja IT mahdollistaa - vai miten päin se oli? Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2013 CxO Mentor Oy Business haastaa ja IT mahdollistaa - vai miten päin se oli? 5.2.2013 Reino Myllymäki Esityksen kolme lähtökohtaa IT:n hyödyntämisen tilanne? Miten liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Yritysvastuun johtaminen

Yritysvastuun johtaminen Yritysvastuun johtaminen Yritysvastuu mahdollisuus ja riski Hyvin hoidettu yritysvastuu on mahdollisuus: Myönteistä julkisuutta ja nostetta yritykselle ja tuotteille Houkutteleva työnantaja, sopimuskumppani

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden?

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? 11.2.2015 Sanelma Helkearo M-Brain 1 M-Brain Mitä me teemme? M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jolla on toimistot seitsemässä maassa.

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Viisi vinkkiä, joilla voit parantaa IT:n arvoa organisaatiossasi. 22.1.2014 Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Viisi vinkkiä, joilla voit parantaa IT:n arvoa organisaatiossasi. 22.1.2014 Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy Viisi vinkkiä, joilla voit parantaa IT:n arvoa organisaatiossasi 22.1.2014 Reino Myllymäki Lehti, Matti, Rouvinen, Petri ja Ylä-Anttila, Pekka (2012). Suuri Hämmennys: Työ

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto

Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto Digitalisaation mahdollisuudet uusi aalto IT goes Industry 27.11.2015 Pekka Ala Pietilä staattisesta kilpailukyvystä dynaamiseen Talouden ja yhteiskunnan evoluutio > Suomen uudistumisvauhti 26.11.2015

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä.

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä. KUNTAKYSELY 2017 1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? (Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia) Vastaajien määrä: 66 Täysin samaa mieltä

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Juhani Korhonen, VM/JulkICT JUHTA 17.2.2015 JulkICT-osasto Strategian valmistelun taustaa Nykytila: useita strategioita ja linjauksia viesti ja tavoitetila

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO Hankintatoimen tila ja kompetenssit globaalissa vertailussa Tausta Hankintatoimessa ammattiostajien rooli on muuttunut Hankintatoimi on osa liiketoimintaosaamista

Lisätiedot

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Kokemuksia projektimallin kehittämisest misestä sprinttimallilla Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Solteq Oyj Solteq on ohjelmistopalveluyhtiö, joka tukee asiakkaidensa

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJEN JOHTAMINEN SUOMESSA 2010

TIETOHALLINTOJEN JOHTAMINEN SUOMESSA 2010 TIETOHALLINTOJEN JOHTAMINEN SUOMESSA 2010 TUTKIMUSRAPORTTI 26.2.2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto ja keskeiset havainnot... 2 1.1 Tutkimuksen tiedot... 3 1.2 Yhteenveto... 5 2 Governance... 6 2.1 Yrityksen

Lisätiedot

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013 Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle Säätytalo 10.9.2013 Tiistai 10.9.2013, klo 12.00 14.00 Tilaisuuden ohjelma Säätytalo, Sali 15 (Snellmaninkatu 9, 00170 Helsinki) klo 12.00 12.15

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Asuuko digiviisaus teillä?

Asuuko digiviisaus teillä? Asuuko digiviisaus teillä? Hanna Vuohelainen ja Merja Sjöblom Twitter: @haavuu @MerjaSjoblom @tiekery TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Osaamispalvelut TIEKE vaikuttaja verkottaja vahdittaja

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot