IT-barometri 2014 julkistus. Onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT-barometri 2014 julkistus. Onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin?"

Transkriptio

1 IT-barometri 2014 julkistus Onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin?

2 Mikä on IT-barometritutkimus? Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset (TIVIA) ry:n vuosittainen liiketoiminta- ja IT-johdolle suunnattu kyselytutkimus IT:n merkityksestä, soveltamisesta ja johtamisesta suomalaisissa organisaatioissa Tuloksista tiivistetään IT-indeksiin, IT:n hyo dynta misen indeksiin ja IT:n johtamisen indeksiin Vuodesta toiseen toistuvia kysymyksiä ja erityisteemoja uusien teknologioiden johtamisesta ja käytöstä Tulokset ovat vastaajien henkilökohtaisten arvioiden yhteenvetoja IT:n merkityksestä, soveltamisesta ja johtamisesta vastaajien organisaatioissa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 2

3 Mikä on uutta vuoden 2014 IT-barometrissa Valtaosa yli 250 kysymyksestä on samoja kuin vuonna 2013 Teollinen internet uutena aiheena johtaminen ja käyttöaikomukset Kaksi uutta kysymystä tietoturvan ja jatkuvuuden johtamisesta Kolme uutta tunnuslukua (pilvipalveluiden, BYOD:n, big datan johtaminen) IT:n johtamisen indeksiin Tilastollisia analyyseja varten lisäsimme kysymyksiä organisaation IT:n johtamiskyvykkyydestä, taloudellisesta liikkumavarasta uusia IT:tä ja investoida IT:hen sekä IT-projektien johtamiskyvystä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 3

4 Esimerkki uusista muuttujista (kysymyksistä) Organisaation kyky ja taloudellinen liikkumavara toteuttaa IT-ratkaisuja Organisaationi kyky tehdä IT-ratkaisuja vastaa toimintamme tarpeita 19% 12% 69% Organisaatiollani on taloudellista liikkumavaraa uusia vanhentuvia I T- ratkaisuja 45% 13% 42% Eri mieltä Neutraali Samaa mieltä Organisaatiollani on taloudellista liikkumavaraa hankkia uusia IT-ratkaisuja 48% 10% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 4

5 IT-barometritutkimuksen vastaajat vuonna 2014 Vastaajien asema 12% 32% Työskentelen IT- tai tietohallintojohdossa Työskentelen muussa liiketoimintajohdossa 56% Työskentelen asiantuntijana, konsulttina (vastaava) n = 249 Verkkokyselyn 249 vastaajasta 138 työskentelee liiketoimintajohdossa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 5

6 Vastausten Vastaukset ja tulosten luotettavuus 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Luotettavuusnäkökohdat IT-indeksi IT:n hyödyntämisen indeksi Otoskehys, toteutus verkkokyselynä, kyselyn pituus Samassa yrityksessä vastaavantyyppisissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden vastaukset normitettiin yhdeksi vastaukseksi IT -johdon ja muiden vastaajien vastauksia tarkasteltiin erikseen Epäloogiset ja selvästi puutteelliset vastaukset jätettiin huomiotta Vastaajat vaihtuvat pääosin vuosittain, 2011 mukana myös pienempiä organisaatiota IT:n johtamisen indeksi Tulokset kuvaavat vastaajien näkemyksiä ja käsityksiä, eivät heidän työnantajiensa näkemyksiä tai oikeita mitattuihin faktoihin pohjautuvia havaintoja Nämä seikat huomioituna tulokset ovat luotettavia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 6

7 IT-indeksin aikasarja IT-indeksi (2008=100) IT-indeksin arvo laski 5 % vuoden 2013 arvosta 101 arvoon TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 7

8 IT-indeksin tunnusluvut IT-indeksi 2014 (2008=100) IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta nykyään 4,89 % 5,61 % 4,38% IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta kolmen vuoden 5,51 % 5,51 % 4,78% kuluttua IT:n tuomien uusien innovaatioiden vaikutus organisaation 4,89 % 5,02 % 4,84% liikevaihtoon viime vuonna IT:stä tehostamisen kautta saadut kustannus-säästöt osuutena 6,46 % 4,78 % 4,54% liikevaihdosta Organisaatiot, joiden mielestä IT-osaajien löytä-minen niiden 44% 35% 32% tarpeisiin on vaikeaa Organisaatiot, joissa IT tuottaa lisäarvoa mahdol-listamalla 78% 73% 80% uusien innovaatioiden ja liiketoiminto-jen kehittämisen Organisaatiot, joissa IT:tä kehitetään strategisena voimavarana 62% 59% 64% IT-indeksi IT-indeksi ilman IT-kustannusten osuuksia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 8

9 IT:n hyödyntämisen ja johtamisen indeksit IT:n hyödyntämisen ja johtamisen indeksit IT:n hyödyntämisen indeksi IT:n johtamisen indeksi Indeksit lasketaan 15 tunnusluvusta uusien teknologioiden (esim. pilvipalvelut) 4. perättäinen arvo = 100, aikaisemmat arvot näytetään, mutta eivät indeksissä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 9

10 Vastausten Vastaukset ja tulosten luotettavuus 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen 5 keskeistä tulosta Luotettavuusnäkökohdat Otoskehys, toteutus verkkokyselynä, kyselyn pituus Samassa yrityksessä vastaavantyyppisissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden vastaukset normitettiin yhdeksi vastaukseksi IT -johdon ja muiden vastaajien vastauksia tarkasteltiin erikseen Epäloogiset ja selvästi puutteelliset vastaukset jätettiin huomiotta Vastaajat vaihtuvat pääosin vuosittain, 2011 mukana myös pienempiä organisaatiota Tulokset kuvaavat vastaajien näkemyksiä ja käsityksiä, eivät heidän työnantajiensa näkemyksiä tai oikeita mitattuihin faktoihin pohjautuvia havaintoja Nämä seikat huomioituna tulokset ovat luotettavia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 10

11 Tulos 1: IT:n soveltaminen ja johtaminen on polkenut paikallaan Suomessa seitsemän vuotta 130 IT-barometrin indeksit IT-indeksi IT:n johtamisen indeksi IT:n hyödyntämisen indeksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 11

12 IT:n soveltaminen ja johtaminen on polkenut paikallaan Suomessa seitsemän vuotta IT-barometrin kolme indeksiä lasketaan kaikkiaan 36 tunnusluvun avulla ja havaintoja on vuosittain ollut keskimäärin 200 IT-barometrin vastaajien profiilien vuosittaisista ja kerran jopa otoskehyksen - muutoksista huolimatta tulokset ovat olleet samanlaisia IT:n soveltaminen ja johtaminen ovat muuttuneet näinä vuosina, arviot kyvystä soveltaa ja johtaa IT:tä sitä vastoin eivät Suomi pärjää hyvin kansainvälisesti IT:n määriä mitattaessa (esimerkiksi WEF, EIU, YK ). IT-barometria kaltaisia IT:n soveltamisen ja johtamisen vertailututkimuksia ei ole TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 12

13 Tulos 2: Uskomuksista poiketen investoinnit IT:hen eivät johda talouden kehitystä ja talouskasvua 30 IT-indeksi muutos (%) seuraa viiveellä BKT:n muutosta (%) Bruttokansantuotteen muutos IT-indeksin muutos vuosi viivästettynä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 13

14 Uskomuksista poiketen investoinnit IT:hen eivät johda talouden kehitystä ja talouskasvua IT-barometrin tulokset kaikilta vuosilta ja indeksin arvot kertovat, että IT-investoinnit ovat jälkisyklisiä. IT:hen investoidaan nousukauden aikana nousun jo alettua ja investointeja karsitaan ja siirretään laskusuhdanteen aikana viemällä aloitetut investoinnit loppuun Laskusuhdanteen aikana epävarmuutta sisältäviä investointeja, mm. uusien teknologioiden soveltamiseen kartetaan IT-barometri kertoo ristiriidasta IT:n taloudellisten hyötyjen (liikevaihdon kasvu, kannattavuuden kasvu, kustannussäästöt) ja ITkustannusten välillä IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 14

15 Uskomuksista poiketen investoinnit IT:hen eivät johda talouden kehitystä ja talouskasvua Nykyisessä taloustilanteessa... Tavoitteenamme on parantaa I T- ratkaisujemme tuottaman tiedon laatua ja Tavoitteenamme on yhdenmukaistaa ja tiivistää IT-arkkitehtuuriamme Tavoitteenamme on kasvattaa IT:stä saatavia hyötyjä kouluttamalla käyttäjiä Vältämme IT-investointeja epävarmoihin, pitkiin kehitysprojekteihin Tavoitteenamme on kehittää IT:n liiketoimintalähtöistä johtamista Tavoitteenamme on käyttää IT:tä uuden liiketoiminnan synnyttämiseen Vaadimme IT-investoinneilta lyhyttä takaisinmaksuaikaa Tavoitteenamme on lisätä IT:n tehokkuutta leikkaamalla IT:n kustannuksia Tavoitteenamme on siirtää IT-hankintoja ja investointeja 30% 43% 38% 83% 78% 73% 69% 68% 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 15

16 Ristiriita IT:n taloudellisten hyötyjen ja ITkustannusten välillä 7.0 % IT:n arvioidut taloudelliset hyötyvaikutukset ylittävät BKT:n ja tuottavuuden kasvun 6.0 % 5.9 % 5.0 % 4.0 % 5.0 % 5.0 % 4.8 % 4.8 % 4.5 % 5.0 % 4.9 % 4.6 % 3.0 % 2.0 % % 0.0 % IT:n mahdollistamat uudet innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat liikevaihtoa IT:n mahdollistama toiminnan tehostaminen säästi kokonaiskustannuksia IT paransi toiminnan kannattavuutta TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 16

17 Ristiriita IT:n taloudellisten hyötyjen ja ITkustannusten välillä IT:n arvioidut taloudelliset hyötyvaikutukset ylittävät arvioidut IT-kustannukset IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta % IT:n tuottama liikevaihdon kasvu % IT:n tuottama kustannussäästö kokonaiskustannuksista % IT:n tuottama kannattavuuden parannus % TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 17

18 IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti IT-ratkaisujen valintaprosessin toimivuus Organisaatiossamme ratkaisujen valintaprosessi toimii sujuvasti ja I T- hankinnoissa otetaan liiketoiminnan tarpeet huomioon On erittäin tärkeää organisaatiomme menestyksen kannalta, että jatkossa ratkaisujen valintaprosessi toimii sujuvasti ja IT-hankinnoissa otetaan liiketoiminnan tarpeet huomioon Asetamme IT hankinnoille mitattavissa olevat tavoitteet, joissa otetaan huomioon liiketoiminnan tarpeet IT hankintojen jälkeen seuraamme niille asettamiemme tavoitteiden saavuttamista 47% 61% 56% 58% 60% 57% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 18 76% 75% 77% 93% 92% 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% IT-hankintojen merkityksen ymmärrys muuttuu hitaasti paremmaksi johtamiseksi, selkeiden tavoitteiden asettamiseksi ja niiden seurannaksi. IT-barometrissa useita vastaavia kysymysryhmiä samoin tuloksin.

19 IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti näkyminen tietoturvassa Toiminnan jatkuvuuden ja tietoturvan johtaminen - vastausten jakaumat (uusi kysymys 2014) Organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma tietoturvan hallitsemiseksi 9% 26% 56% Organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi 11% 28% 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 80 % vastaajista on sitä mieltä että tietoturvaa ja jatkuvuutta johdetaan TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 19

20 IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti - näkyminen tietoturvassa IT-riskienhallinnan käytännöt ja päivittäisjohtaminen - Samaa mieltä väittämien kanssa olevien osuudet % 59% % 49% % 58% 56% 58% % 56% 56% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Henkilöstömme tuntee IT-riskienhallinnan keskeisen sisällön ja noudattaa sitä toiminnassaan Keskeisille IT-riskeille on määritelty raja-arvot tai muut IT-riskienhallinnan tavoitteet mutta tämä ei ole vielä muuttunut käytännön toimenpiteiksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 20

21 Tulos 3: Uusien teknologioiden johtaminen ja käyttö organisaatioiden liiketoiminnassa on vaatimatonta Organisaatiollani on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma [...] liiketoiminnassa Verkkoliiketoiminnan hyödyntämiselle 50% 42% 47% Sosiaalisen median hyödyntämiselle 35% 34% 48% Pilvipalveluiden hyödyntämiselle 21% 47% 62% 2014 IT:n kuluttajistumisen (BYOD) hyödyntämiselle Big Datan hyödyntämiselle 9% 18% 27% 34% 34% Teollisen Internertin (IOT) hyödyntämiselle 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 21

22 Uusien teknologioiden johtaminen ja käyttö organisaatioiden liiketoiminnassa on vaatimatonta Vastaajista vain 2 % (4 henkeä) on melko paljon tai täysin samaa mieltä väitteiden kanssa, jonka mukaan vastaajan organisaatiolla on selkeä strategia verkkoliiketoiminnan, sosiaalisen median, pilvipalveluiden ja IT:n kuluttajistumisen hyödyntämiselle. Digitaalisuuden haasteisiin vastaaminen kangertelee. Osuus on 6 % (12 henkeä), kun IT:n kuluttajistuminen jätetään pois Sosiaalisen median käyttö on edelleen viestintä- ja markkinointikeskeistä. Teollisuus on jäljessä kaupasta, palveluista ja julkisesta sektorista Pilvipalvelut tekivät läpimurron 2014 Suomi johtavia maailmassa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 22

23 Uusien teknologioiden johtaminen ja käyttö organisaatioiden liiketoiminnassa on vaatimatonta Organisaationi hyödyntää sosiaalista mediaa... Viestinnässä Markkinoinnissa Asiakaspalvelussa Myynnissä Henkilöstöhallinnossa Tuotekehityksessä Tavaroiden ja/tai palvelujen Ostotoiminnassa Tilaus-toimitusketjun hallinnassa Taloushallinnossa 20% 14% 9% 9% 8% 5% 31% 35% 67% 64% 0% 20% 40% 60% 80% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 23

24 Pilvipalveluiden läpimurto tapahtui vuonna 2014 Organisaatiollani on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma pilvipalveluille % 9% 15% 29% 33% % 13% 19% 24% 23% % 23% 20% 17% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä Neutraali vahvasti samaa mieltä jonkin verran eri mieltä jonkin verran samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 24

25 Pilvipalveluiden läpimurto tapahtui vuonna 2014 Tavoitteenamme on lisätä pilvipalveluiden käyttöä mahdollisimman paljon - vastausten jakauma % 12% 20% 19% 29% % 11% 26% 23% 17% % 15% 25% 24% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Voimakkaasti eri mieltä Neutraali Vahvasti samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 25

26 Tulos 4: Suomalaisista organisaatioista % on korkeasti kyvykkäitä IT:n soveltajia ja johtajia IT:n johtaminen strategisena voimavarana IT:tä johdetaan ja kehitetään organisaatiossamme strategisena voimavarana 59% 64% 62% On erittäin tärkeää organisaatiomme menestyksen kannalta, että IT:tä johdetaan ja kehitetään jatkossa strategisena voimavarana Tunnemme hyvin IT:n johtamisen ja sen kehittämisen hyödyt luotettavien mittaustulosten perusteelle 36% 43% 87% 85% 94% Yhdistämme IT-toimintamme tavoitteet liiketoimintamme tavoitteisiin siten, että pystymme arvioimaan IT:n vaikutukset liiketoimintamme tavoitteiden saavuttamiseen luotettavien 49% 54% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 26

27 Suomalaisista organisaatioista % on korkeasti kyvykkäitä IT:n soveltajia ja johtajia Vastaajista melko paljon tai täysin samaa mieltä seuraavien väittämäryhmien kanssa oli: IT:n johtaminen strategisena voimavarana (3 väitettä): 8 % IT-hankintojen toteuttaminen tavoitteista tulosten mittaamiseen (3 väitettä): 19 % IT-projektien onnistuminen (3 väitettä): 12 % IT:n ulkoistamisen onnistuminen (2 väitettä): 11 % IT:n hallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin käyttö IT:n johtamiseen (3 väitettä): 15 % TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 27

28 IT-projektien onnistuminen IT-projektien onnistuminen IT-projektien lopputulos vastaa yleensä suunniteltua 76% 75% 82% IT-projektit saavuttavat niille asetetut liiketoimintatavoitteet IT-projektit pysyvät sovituissa budjeteissa 62% 68% 69% 53% 48% 50% IT-projektit pysyvät aikataulussaan 45% 43% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 28

29 Projektien onnistuminen ja onnistumisen odotukset Vastaajista melko paljon tai täysin samaa mieltä seuraavien väitteiden kanssa oli 12 %: Organisaatiossani IT-projektit toteutuvat aikataulussa, sovitussa budjetissa ja saavuttavat tavoitteensa. Vähintään jossain määrin samaa mieltä näiden kolmen väitteen kanssa oli 34 % vastaajista Tästä huolimatta kolme neljästä vastaajasta (76%) oli vähintään jossain määrin sitä mieltä että IT-projektien lopputulos vastaa yleensä suunniteltua. Melko paljon tai täysin samaa mieltä tämän väitteen kanssa oli 43 % vastaajista. Suunnitellaanko IT-projektit epäonnistumaan? Ei, vaan olemme niin tottuneita epäonnistumisiin, että olemme alkaneet pitää sitä luonnollisina asiantilana, mitä se ei ole TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 29

30 Yritetäänkö IT:n johtamisen pyörä keksiä uudelleen Suomessa? IT johtamisen Best Practice menetelmien käyttö on vähentynyt aikajaksolla Kokonaisarkkitehtuuri (TOGAF, vastaavat) 6% 11% 14% Tietoturva (Vahti, vastaavat) Projektijohtaminen (Prince 2, vastaavat) 9% 9% 18% 20% 18% 22% IT-palvelujohtaminen (ITIL, vastaavat) 33% 52% 61% IT;n hallinta (Cobit, vastaavat) 12% 17% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 30

31 Tulos 5: Hyvä IT:n johtaminen lisää IT:n hyötyjä sekä organisaation kykyä soveltaa ja johtaa IT:tä Kuinka paljon IT:n mahdollistamat uudet innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat organisaationne liikevaihtoa viime vuonna? (%) IT:tä johdetaan strategisena voimavarana IT kyvykkyyksiä kehitetään systemaattisesti IT:n hallinnan roolit ja vastuut ovat selkeät Kokonaisarkkitehtuuri on hallittu Liiketoiminnan ja IT:n tavoitteet linjataan yhteen Kyllä Ei IT-hankinnoille asetetaan mitattavat tavoitteet IT:n liiketoimintavaikutukset tunnetaan IT-hankintojen tavoitteiden toteutumista seurataan TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 31

32 Hyvä IT:n johtaminen lisää IT:n hyötyjä sekä organisaation kykyä soveltaa ja johtaa IT:tä IT-barometrissa analysoidaan 8 IT:n hyvän johtamisen käytännön yhteys IT:n tuottamaan taloudelliseen hyötyyn, merkitykseen ja käyttöön organisaation eri toiminnoissa sekä IT:n soveltamisen ja johtamisen tunnuslukuihin. IT:n johtamisen hyvät käytännöt ovat tilastollisesti merkitsevässä tai erittäin merkitsevässä yhteydessä kaikkiin yllä mainittuihin tunnuslukuihin. Tilastollinen todennäköisyys on hyvin usein yli % IT:stä vastaavan johtajan kuulumisella organisaationsa ylimpään johtoon on vastaava merkitys kuten myös IT:n ja IT-projektien johtamiskyvykkyyksillä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 32

33 Toinen esimerkki: Yksityiskohtaisissa raporteissa on kymmeniä vastaavia diagrammeja Tunnemme IT:tä hyödyntävien innovaatioiden lisäarvon ja vaikutukset luotettavilla mittauksilla - Vastausten keskiarvot luokittelumuuttujittain IT:tä johdetaan strategisena voimavarana IT kyvykkyyksiä kehitetään systemaattisesti IT:n hallinnan roolit ja vastuut ovat selkeät Kokonaisarkkitehtuuri on hallittu Liiketoiminnan ja IT:n tavoitteet linjataan yhteen Kyllä Ei IT-hankinnoille asetetaan mitattavat tavoitteet IT:n liiketoimintavaikutukset tunnetaan IT-hankintojen tavoitteiden toteutumista seurataan TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 33

34 6 kohdan ohjelma suomalaisten organisaatioiden digitaalisuuden johtamisvalmiuksien parantamiseksi 3 kohdan ohjelma Suomen digitaalisuusvalmiuksien parantamiseksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 34

35 6 kohdan ohjelma digitaalisuuden soveltamis- ja johtamisvalmiuksien parantamiseksi 1. Ymmärrä IT:n merkitys organisaatiosi liiketoiminnalle ja ryhdy johtamaan ja kehittämään sitä liiketoiminnan strategisena voimavarana 2. Linjaa yhteen liiketoiminta ja IT sekä sovi IT:n hallintaa ja johtamista koskevat selkeät vastuut asettaen niille mitattavissa olevat tavoitteet. Seuraa tavoitteiden toteutumista 3. Ennen IT-ratkaisuja ja hankintoja aseta niille liiketoimintaan sidotut mitattavissa olevat tavoitteet. Seuraa tavoitteiden toteutumista hankinnan ajan ja sen jälkeen 4. Ryhdy johtamaan liiketoimintaan liitettyä IT:tä kokonaisuutena, käytännönläheisen kokonaisarkkitehtuurin avulla 5. Ryhdy ajoittamaan ja toteuttamaan IT-investointeja liiketoimintasi kehittämisen osana ja toteuta niitä johdonmukaisesti yli taloussyklien 6. Pohdi uusien teknologioiden merkitystä ja käyttöä liiketoiminnassasi ja muuta pohdinnan tulokset konkreettisiksi ja tavoitteellisiksi toimenpiteiksi ja ohjelmiksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 35

36 3 kohdan ohjelma Suomen digitaalisuusvalmiuksien parantamiseksi 1. Peruskouluissa koululaisille tulee opettaa perusvalmiudet käyttää yleisimpiä tietoteknisiä palveluita tulla diginatiiveiksi. Tämä on osa uudelleen määriteltyä, kaikkien kansalaisten tarvitsemaa luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa 2. Toisen ja ylemmän asteen oppilaitoksissa eri oppiaineisiin tulee sisällyttää IT:n hyödyntämiseen ja johtamiseen valmentavia osuuksia liitettynä kulloinkin käsiteltävään sisältöön yleisen IT-teknisen opetuksen sijasta. IT:n kaikkialla olo tarkoittaa tätä. 3. Organisaatioiden johtoa tulee kouluttaa ja valmentaa hyvien IT:n johtamisen käytäntöjen soveltamisessa sitomalla koulutus ja valmennus organisaation toiminnan kehittämiseen. IT:n soveltamista ja johtamista ei opi lukemalla vaan tekemällä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 36

37 Liite julkiseen osaan Vastausten Vastaukset ja tulosten luotettavuus 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Luotettavuusnäkökohdat Otoskehys, toteutus verkkokyselynä, kyselyn pituus Poimittuja Samassa yrityksessä vastaavantyyppisissä diagrammeja tehtävissä työskentelevien henkilöiden vastaukset normitettiin yhdeksi vastaukseksi IT -johdon ja muiden vastaajien vastauksia tarkasteltiin erikseen Epäloogiset ja selvästi puutteelliset vastaukset jätettiin huomiotta Vastaajat vaihtuvat pääosin vuosittain, 2011 mukana myös pienempiä organisaatiota raporteista Tulokset kuvaavat vastaajien näkemyksiä ja käsityksiä, eivät heidän työnantajiensa näkemyksiä tai oikeita mitattuihin faktoihin pohjautuvia havaintoja Nämä seikat huomioituna tulokset ovat luotettavia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 37

38 Kasvaako IT-kustannusten osuus liikevaihdosta 3 vuoden aikana? % 32% 47% % 40% 38% % 40% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Osuus liikevaihdosta laskee Osuus liikevaihdosta kasvaa Osuus liikevaihdosta pysyy ennallaan n = 111/126/ TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 38

39 IT:n rooli kilpailutekijänä korostuu entisestään % 22% 66% % 25% 62% % 19% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 39

40 IT palvelee organisaatiotamme liiketoiminnan kumppanina strategisten tavoitteiden saavuttamisessa % 27% 61% % 29% 59% % 19% 69% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 40

41 Miten tärkeää organisaatiosi tulevalle menestykselle on... IT:n tuoma asiakastyytyväisyys IT:n käyttö prosessien ohjaamiseen ja kehittämiseen IT:n mahdollistamat innovatiiviset toimintatavat IT:n tuoma kilpailuetu IT:n mahdollistama nykyisen liiketoiminnan volyymien kasvu IT:stä saatavat kustannussäästöt IT-riskien hyvä hallinta IT:n mahdollistamat uudet liikevaihtoa kasvattavat toiminnot IT-osaajien löytyminen Suomesta 54% 56% 54% 91% 91% 95% 84% 89% 82% 86% 85% 81% 81% 82% 80% 79% 87% 79% 75% 75% 77% 77% 84% 76% 78% 77% % 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 41

42 IT:n kyky tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle innovaatioilla ja prosessien tehostamisella IT tuottaa lisäarvoa mahdollistamalla uusien innovaatioiden kehittämisen ja prosessien tehostamisen 73% 80% 78% Organisaation menestyksen kannalta on tärkeää että osaamme hyödyntää IT:tä innovoinnissa ja prosessien tehostamisessa 89% 91% 89% Tunnemme hyvin IT:tä hyödyntävien innovaatioiden ja prosssien tehostamisen tuottaman lisäarvon luotettavien mittaustulosten perusteella 47% 56% 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 42

43 70% 60% 50% Kehitämme systemaattisesti liiketoiminnassamme tarvittavia IT kyvykkyyksiä ja IT:n johtamiskyvykkyyksiä 66% 58% 57% 57% 40% 30% 20% 10% 0% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 43

44 Kokonaisarkkitehtuurin, IT-arkkitehtuurin ja IT:n hallinnan (governance) toimivuus Organisaatiossamme liiketoimintastrategia, liiketoimintamallit ja toimintatapamme muodostavat IT:n kanssa hyvin yhteen toimivan kokonaisuuden 66% 62% 64% Organisaatiossamme IT-infrastruktuuri, sovellukset, informaatio ja keskeiset prosessit muodostavat hyvin yhteen toimivan kokonaisuuden Organisaatiomme ylin johto, yksiköiden johto ja IT-johto osallistuvat IT:n johtamiseen selkeästi sovitun työnjaon perusteella 71% 64% 72% 57% 52% 58% % 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 44

45 100% IT:n soveltamiskyvykkyydet ja taloudellinen liikkumavara - myönteisten vastausten osuudet 80% 60% 69% 64% 72% 40% 42% 42% 20% 0% Organisaationi kyky tehdä IT-ratkaisuja on hyvä toimintamme tarpeisiin nähden Organisaatiollani on paljon taloudellista liikkumavaraa uusia vanhentuvia I T- ratkaisuja Organisaatiollani on paljon taloudellista liikkumavaraa hankkia uusia ITratkaisuja Organisaatiossamme Organisaatiossamme useimmat useimmat I T- liiketoiminnan ammattilaiset ammattilaiset näkevät, että IT:n osaavat soveltaa tehtävä on toteuttaa IT:tä organisaation liiketoimintaa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 45

46 Tunnemme hyvin luotettavien mittaustulosten perusteella... IT:n johtamisen ja sen kehittämisen hyödyt 43% 36% IT-hankinnoille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen IT:n vaikutuksen liiketoimintatavoitteitemme saavuttamiseen 60% 47% 57% 54% 49% 58% IT:tä hyödyntävien innovaatioiden tuoman lisäarvon ja vaikutuksen liiketoimintaprosesseihin 47% 51% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 46

47 10.0 Minkä kouluarvosanan antaisit IT:n soveltamiselle organisaatiossasi? Kaikki Liiketoimintajohto 6.0 IT-johto TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 47

48 IT-projektien onnistuminen - väittämien jakaumat IT-projektien lopputulos vastaa yleensä suunniteltua 10% 9% 32% 44% IT-projektit saavuttavat niille asetetut liiketoimintatavoitteet 7% 12% 19% 31% 31% IT-projektit pysyvät sovituissa budjeteissa 15% 22% 9% 23% 30% IT-projektit pysyvät aikataulussaan 24% 24% 7% 27% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 48

49 IT-projektien johtomiskyvykkyydet - vastausten jakaumat Ennen aloittamista mietimme projektin vaikutukset toimintaamme ja keskeisiin sidosryhmiin 9% 15% 14% 28% 34% Jaamme suuret ja/tai pitkät IT-projektit pienempiin osiin 11% 20% 32% 32% Organisaationi kyky johtaa IT-projekteja vastaa liiketoimintamme tarpeita 7% 13% 13% 31% 36% IT-projektit ovat itse asiassa liiketoiminnan kehitysprojekteja 9% 11% 28% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 49

50 Nykyisessä taloustilanteessa... Tavoitteenamme on yhdenmukaistaa ja tiivistää IT-arkkitehtuuriamme Tavoitteenamme on parantaa IT-ratkaisujemme tuottaman tiedon laatua ja poistaa tietovirtojen katkoja Tavoitteenamme on kasvattaa I T:stä saatavia hyötyjä kouluttamalla käyttäjiä Tavoitteenamme on kehittää IT:n liiketoimintalähtöistä johtamista Tavoitteenamme on käyttää I T:tä uuden liiketoiminnan synnyttämiseen Tavoitteenamme on lisätä IT:n tehokkuutta leikkaamalla IT:n kustannuksia Tavoitteenamme on siirtää IT-hankintoja ja investointeja 78% 86% 88% 88% 83% 83% 87% 90% 73% 74% 83% 77% 68% 71% 75% 83% 63% 59% 59% 57% 38% 48% 46% 30% 30% 35% 31% 20% % 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 50

51 Nykyisessä taloustilanteessa... aikomuksen vertailu toteutuneeseen Vältämme IT-investointeja epävarmoihin, pitkiin kehitysprojekteihin Vaadimme IT-investoinneilta lyhyttä takaisinmaksuaikaa Tavoitteenamme on yhdenmukaistaa ja tiivistää ITarkkitehtuuriamme Tavoitteenamme on parantaa IT-ratkaisujemme tuottaman tiedon laatua ja poistaa tietovirtojen katkoja Tavoitteenamme on kasvattaa IT:stä saatavia hyötyjä kouluttamalla käyttäjiä Tavoitteenamme on kehittää IT:n liiketoimintalähtöistä johtamista Tavoitteenamme on käyttää IT:tä uuden liiketoiminnan synnyttämiseen Tavoitteenamme on lisätä IT:n tehokkuutta leikkaamalla IT:n kustannuksia Tavoitteenamme on siirtää IT-hankintoja ja investointeja 60% 41% 86% 64% 83% 63% 74% 56% 71% 50% 59% 48% 48% 37% 35% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aikomus 2013 Toteutunut TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 51

52 50.0 Kuinka suuri osuus IT:stä on ulkoistettu %:ia? TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 52

53 Selkeiden tavoitteiden asettaminen IT:n ulkoistamiselle ja niiden seuranta mittaustuloksilla - väitteiden jakaumat Olemme asettaneet selkeät liiketoiminnalliset ja/tai muut tavoitteet IT:n ulkoistamiselle 21% 11% 28% 19% 20% Tunnemme hyvin IT:n ulkoistamisen tulokset suhteessa asettamiimme tavoitteisiin luotettavien mittaustulosten perusteella 21% 14% 30% 19% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 53

54 Kykenemme niin halutessamme siirtämään helposti nykyiset IT-palvelumme pilvipalveluiksi - vastausten jakauma % 11% 17% 23% 29% % 16% 20% 15% 15% % 16% 24% 15% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Voimakkaasti eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Neutraali Jokseenkin samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 54

55 Pilvipalveluiden hyödyt ja haitat - samaa tai eri mieltä olevien vastausten osuudet Pilvipalvelut ovat tietoturvallisia Pilvipalvelut ovat toiminnaltaan ja jatkuvuudeltaan luotettavia Pilvipalveluiden käyttö lisää IT-palveluiden hallittavuutta Pilvipalveluiden käyttö lisää IT-palveluiden joustavuutta Pilvipalveluiden käyttö lisää IT-palveluiden tehokkuutta Pilvipalveluiden käyttö mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt 31% 24% 23% 15% 20% 30% 41% 46% 49% 53% 43% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Samaa mieltä Eri mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 55

56 Organisaa oni käy ää alla lueteltuja parhaita IT johtamisen käytäntöjä tai niille rinnakkaisia menetelmiä Prosessijohtaminen (BPM) 15% Laadunhallinta (ISO 9000) 30% Kokonaisarkkitehtuuri (TOGAF) 6% Tietoturva (ISO 27000, Vah ) Projek johtaminen (Prince 2) 9% 9% IT-palvelujohtaminen (ITIL) 33% IT Governance (COBIT) 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 56

57 Tiedon johtamista ja tiedolla johtaminen - väittämiiin yhtyvien vastaajien osuudet % Hallitsemme tietoja kokonaisvaltaisesti kehittäen tiedon hallintaa yhtenäisen tiekartan (tai vastaavan) perusteella 41% 37% 48% Pidämme liiketoiminnassamme käytettävien tietojen laadun jatkuvasti korkeana 65% 57% 65% Olemme sopineet selkeästi tietojen omistajuuden ja tietoja koskevan päätöksenteon 40% 54% 54% 2014 Käytämme luotettavaan tietoon pohjautuvaa tiedolla johtamista nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien 52% 65% 67% Liiketoiminnan ohjausraportointi (johdon raportointi) on kattavaa ja luotettavaa 57% 71% 70% Tunnemme hyvin liiketoiminnassamme käytettävät tapahtumatiedot, master datan, dokumentit, raportit ja muut tiedot 76% 67% 70% 0% 20% 40% 60% 80% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 57

58 Big Datan johtaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnanssa - vastausten jakaumat Organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma big datan hyödyntämiseksi 37% 14% 22% 16% 11% Tavoitteenamme on lisätä big datan hyödyntämistä liiketoiminnassamme merkittävästi 22% 11% 29% 20% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 58

59 Teollisen internetin johtaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnanssa - vastausten jakaumat Organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma teollisen internetin hyödyntämiseksi 32% 15% 31% 15% 8% Tavoitteenamme on lisätä teollisen internetin hyödyntämistä liiketoiminnassamme merkittävästi 30% 9% 34% 17% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 59

60 Verkkoliiketoiminnan johtaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnanssa - vastausten jakaumat organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma verkkoliiketoiminnan hyödyntämiseksi 16% 14% 20% 22% 29% tavoitteenamme on lisätä verkkoliiketoiminnan osuutta liiketoiminnassamme merkittävästi 17% 10% 18% 22% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 60

61 Sosiaalisen median johtaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa - vastausten jakaumat organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma sosiaalisen median hyödyntämiseksi 18% 16% 18% 27% 20% tavoitteenamme on lisätä sosiaalisen median hyödyntämistä liiketoiminnassamme merkittävästi 21% 10% 19% 31% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 61

62 IT:n kuluttajistumisen johtamista ja hallintaa koskevien väitteiden jakaumat Organisaatiollani on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma IT:n kuluttajistumisen hyödyntämiseksi 23% 19% 23% 25% 10% Organisaationi tavoitteena on mahdollistaa samojen laitteiden käyttäminen sekä töissä että vapaa-aikana 24% 16% 13% 21% 27% Organisaationi tavoitteena on mahdollistaa samojen sovellusten ja palveluiden käyttäminen sekä töissä että vapaa-aikana 25% 14% 16% 23% 22% IT:n kuluttajistuminen otetaan huomioon organisaatiomme IT-strategiassa / suunnitelmissa ja IT-palveluiden kehittämisessä 21% 14% 20% 28% 18% Nykyinen kokonaisarkkitehtuuri mahdollistaa omien laitteiden ja palveluiden ottamisen osaksi organisaatiomme kokonaisarkkitehtuuria 29% 13% 16% 23% 19% Paineet sallia käyttäjien omien laitteiden ja palveluiden käyttö töissä ovat suuret 32% 15% 20% 19% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 62

63 IT:n kuluttajistumisen hyötyjä koskevat väittämät - vastausten jakaumat IT:n kuluttajistumisen salliminen edistää innovatiivisia toimintatapoja 7% 6% 24% 32% 30% IT:n kuluttajistumisen salliminen lisää organisaatiomme kiinnostavuutta 11% 6% 31% 25% 26% IT:n kuluttajistumisen salliminen lisää työmotivaatiota 7% 6% 18% 30% 38% IT:n kuluttajistumisen salliminen tuottaa kustannussäästöjä 12% 18% 24% 30% 16% IT:n kuluttajistumisen salliminen lisää työn tuottavuutta 10% 13% 20% 31% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä jonkin verran eri mieltä Neutraali jonkin verran samaa mieltä vahvasti samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 63

64 Omien laitteiden, ohjelmien ja tietojen käytön salliminen työpaikalla Windows 7 / Mobile Windows-laitteet Skype, Webex ja vastaavat 84% 91% iphone-laitteet Android-laitteet Oma älypuhelin Pikaviestipalvelut (MSN Messenger, Google, Yammer, Twitter jne.) Symbian-laitteet Google Docs, Google+ ja vastaavat Dropbox ja vastaavat Oma tablettikone 75% 75% 74% 71% 66% 60% 58% 56% Oma tietokone 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 64

65 Organisaation kyky ja taloudellinen liikkumavara toteuttaa IT-ratkaisuja Organisaationi kyky tehdä I T- ratkaisuja vastaa toimintamme tarpeita 19% 12% 69% Organisaatiollani on taloudellista liikkumavaraa uusia vanhentuvia IT-ratkaisuja 45% 13% 42% Eri mieltä Neutraali Samaa mieltä Organisaatiollani on taloudellista liikkumavaraa hankkia uusia I T- ratkaisuja 48% 10% 42% n = 233, 236, 236 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 65

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

IT-barometri 2014 julkinen raportti

IT-barometri 2014 julkinen raportti IT-barometri 2014 julkinen raportti Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisille organisaatioille 30.1.2015 TIIVISTELMÄ Vuoden 2014 IT-barometrin viisi keskeisintä tulosta on: 1. IT:n soveltaminen ja johtaminen

Lisätiedot

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2012 Julkinen raportti Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 4.12.2012 IT-Barometri 2012 Julkinen raportti Copyright Tietotekniikan liitto

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tutkimusraportti 8.4.2015 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...4 1.1 Tutkimuksen tiedot...5 1.2 Yhteenveto...6 2 GOVERNANCE...7 2.1 Tietohallinnon toimintakategoria...7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3 1.1 Tutkimuksen tiedot 5 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 2.2 Toimintamallit liiketoiminnan ja ICT:n

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 0 SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu:

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT

TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT Seppo Kainomaa Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Nro 2/2014 Sytyke ry:n jäsenlehti MONITOIMITTAJAPROJEKTIT KOKONAISARKKITEHTUURI Kokonaisarkkitehtuuri käyttöön julkishallinnossa s. 16 Systemaattinen innovointi s. 12

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä

Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä Jarna Heinonen Kaisu Paasio Sisäinen yrittäjyys kuntatyössä K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S SISÄINEN YRITTÄJYYS KUNTATYÖSSÄ Kunnallisalan

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 2/2015 Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa Reijo Lilius IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden merkitys on digitalisaation myötä edelleen

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

FINANCIAL IT 13 25.-26.9.2013. Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki

FINANCIAL IT 13 25.-26.9.2013. Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki Finanssiyritysten IT-maisema: trendit, suuntaukset ja taloussyklien vaikutukset Finanssialan sähköiset kuluttajatrendit millaisia edellytyksiä on luotava? Miten menestyvät yritykset hyödyntävät IT:tä innovaatioiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Tutkimuksen tausta ja tavoite...

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot