Kasvava ja vastuullinen Altia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvava ja vastuullinen Altia"

Transkriptio

1 Kasvava ja vastuullinen Altia Kasvava Altia tähtää vastuullisuuden osalta toiminta-alueensa johtavaksi toimijaksi vuoteen 2015 ulottuvan strategiakauden loppuun mennessä. Tavoitteet ja toimenpiteet taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta määritellään vuoden 2011 aikana. Vuosi 2010 oli Altialle kasvun aikaa, kun yritys hankki omistukseensa monien ruotsalaisten ja tanskalaisten tuotemerkkien lisäksi alkoholijuomatehtaan Tanskan Svendborgissa ja logistiikkakeskukset Ruotsin Årstassa ja Tanskan Odensessa. Kauppojen myötä Altiasta tuli johtava toimija toiminta-alueellaan ja yrityksen henkilöstömäärä kasvoi noin 280 henkilöllä, joista suurin osa työskentelee Tanskassa. Vastuullisuuden osalta Altian kasvu merkitsee työtä tuotantolaitosten ympäristötavoitteiden harmonisoimiseksi ja henkilöstöhallinnon vahvistamiseksi Ruotsissa ja Tanskassa. Jatkossa vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja saavutukset ovat johtoryhmän agendalla erityisesti kunkin vuoden ensimmäisessä johtoryhmän kokouksessa. Valmistelevan työn tekee yritysvastuutyöryhmä. Ostotoiminnan eettiset periaatteet käyttöön Vuoden 2011 aikana Altia valmistautuu pohjoismaisten alkoholimonopolien ostotoiminnan eettisten periaatteiden (Code of Conduct) käyttöönottoon. Suomen ja Ruotsin alkoholimonopolit liittyvät vuoden 2011 aikana Business Social Compliance Initiativeen ja myös Norjan alkoholijuomamonopoli ottaa käyttöönsä vastaavat eettiset periaatteet. Ympäristöasioiden lisäksi periaatteisiin kuuluvat työvoimaan ja ihmisoikeuksiin liittyvät asiat sekä korruption vastainen työ. Toimenpiteiden taustalla ovat asiakkaiden ja kuluttajien kasvavat vaatimukset koko toimitusketjun vastuullisesta toiminnasta. Raportointivuoden aikana Altia julkaisi vastuullisuussivuston ja laski valmistamiensa maustamattomien väkevien juomien hiilijalanjäljen. Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikat uusittiin. Vastuullisuuden taustalla sidosryhmien odotukset Altian vastuullisuuden perustana on valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös, joka edellyttää, että valtion omistamat yhtiöt huolehtivat kotimaisista ja muiden toimintamaiden lainsäädännön asettamista velvollisuuksista esimerkillisen hyvin. Valtio-omistaja korostaa henkilöstön asemaa ja oikeuksien kunnioittamista sekä ympäristön kannalta vastuullista toimintaa erityisen tärkeinä asiakokonaisuuksina. Taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat myös ilmastonmuutos sekä yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten kuluttajien ja heidän myötään myös alkoholijuomamonopolien kasvava kiinnostus tuotantoketjun läpinäkyvyyttä, raaka-aineiden alkuperää, tuoteturvallisuutta sekä tuotannon ja kuljetusten ympäristövaikutuksia kohtaan. Ne heijastunevat jatkossa paitsi kulutuskäyttäytymiseen, myös Altian tuotantoon, energiankäyttöön, kuljetuksiin, pakkauksiin ja hankintoihin liittyviin valintoihin. Yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyy myös mahdollisia riskejä. Tiukentunut poliittinen ilmapiiri kiristää alkoholialan toimintaedellytyksiä, mikä heijastuu muun muassa veronkorotuksina ja mainontasäännösten tiukentumisena useissa Altian toimintaalueen maissa. Toisaalta alkoholiala on valmis myös omaan, vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan säätelyyn. Alkoholijuomia markkinoidaan vastuullisella ja soveliaalla tavalla vain aikuisille. EFRD:n (European Forum for Responsible Drinking) kaupallista viestintää koskevat standardit ja CEPS:n (European Spirits Organisation) vuoden 2010 lopussa julkaisema Roadmap 2015 viitoittavat tietä alan toimijoiden yhteisesti sopimalla tavalla. Raportoinnin viitekehys ja rajaus Tämä Altian kolmas vastuullisuusraportti on laadittu Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiviitekehyksen C-tason mukaisesti. Vastuullisuutta kuvataan koko konsernin osalta lukuun ottamatta ympäristövastuuta, jonka osalta keskitytään Altian oman tuotannon ympäristövaikutuksiin. Vuoden 2010 aikana Altian omistukseen siirtyneen Svendborgin tehtaan osalta käytetään niitä lukuja, jotka ovat saatavissa. Edellinen vastuuraportti ilmestyi sähköisessä muodossa Altian internet-sivuilla. Yritysvastuusta 24 Altia vuosikatsaus 2010

2 Kestävän kehityksen viitekehys YRITYSVASTUU A LTIA N SI D O S R Y H M ÄT ARVOT LIIKETOIMINTAPERIAATTEET VISIO, MISSIO, TAVOITTEET JATKUVA PARANTAMINEN JA RAPORTOINTI TALOUDELLINEN VASTUU kannattava, kilpailukykyinen ja tehokas liiketoiminta taloudellisen arvon luonti omistajille hyvinvoinnin luonti tehtaiden lähiympäristöön YMPÄRISTÖVASTUU toiminnasta aiheutuvan kuormituksen jatkuva vähentäminen sekä ympäristön tilan parantaminen käytettävien raaka-aineiden, erityisesti pohjaveden laadun varmistaminen luonnonvarojen ja materiaalien ympäristömyötäinen ja säästeliäs käyttö SOSIAALINEN VASTUU hyvinvointi ja henkilöstön kehitys työturvallisuus tuoteturvallisuus vastuullinen markkinointi raportoidaan vastaavilla indikaattoreilla kuin edellisissäkin raporteissa. Altian mahdollisuudet valvoa ja vaikuttaa tuotantoketjun ympäristövaikutuksiin pellolta pulloon ovat Altian oman tuotannon osalta olennaiset ja merkittävät suhteessa tuotteisiin, jotka tulevat päämiehiltä ympäri maailmaa. Omaan tuotantoon liittyvät yhteiskunnalliset vaikutukset sekä toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet ovat muutenkin huomattavat tuontituotteisiin verrattuina. Altia julkaisee jatkossa vastuullisuusraporttinsa vuosiraportoinnin yhteydessä. Raporttia todennäköisesti käyttäviä sidosryhmiä ovat asiakkaat, päämiehet, työntekijät, omistajan edustaja sekä viranomaiset. Altian keskeisiä sidosryhmiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa konsernin tai sen osien kanssa, ovat: omistaja, poliittiset päätöksentekijät jakelutie päämiehet (maahantuotavien alkoholijuomien osalta) kuluttajat kilpailijat alihankkijat henkilöstö viranomaiset ohran hankintaketju materiaalitoimittajat kansainväliset ja kansalliset alkoholialan järjestöt media Sertifikaatit Altian johtamisjärjestelmä on hyväksytty Lloyd s Register Quality Assurancen toimesta seuraavien laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisstandardien mukaisesti: OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008. Hyväksyntä on voimassa Altian valmistamien alkoholijuomien, viljaviinan, ohratärkkelyksen, teknisten etanolien ja rehujen liiketoiminnoissa Suomessa sekä niihin liittyvissä teknisissä ja hallinnollisissa tukitoiminnoissa. Tanskassa Svendborgin tehdas on sertifioitu Lloyd s Register Quality Assurancen toimesta seuraavien laatu- ja ympäristöjohtamisstandardien mukaisesti: ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sovellusalue kattaa viinien ja alko holijuomien pullotuksen ja jakelun. Pullotus tapahtuu sovituilta osin hyvien valmistustapojen (GMP) mukaisesti. Lisäksi tehtaalla on International Food Safety -tuoteturvallisuussertifikaatti, jonka on hyväksynyt SAI Global. 25 Altia vuosikatsaus 2010

3 Taloudellinen vastuu Altialle taloudellinen vastuu merkitsee lisäarvon luomista osakkeenomistajalle. Hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja panostuksen henkilöstön hyvinvointiin. Lisäarvon luomisen perustana ovat kannattava kasvu, hyvät asiakassuhteet, pitkäjänteinen tuotemerkkien kehittäminen ja yhteistyö päämiesten kanssa, osaava henkilöstö, toimintatapojen ja prosessien kehittäminen sekä kuluttajatuntemus. Lisäarvoa sidosryhmille Suora vaikutus Altia 2010 (2009) Epäsuora vaikutus Asiakkaat: Altia saa tuloja alkoholijuomien sekä teollisten palveluiden, rehujen, tärkkelyksen, teknisen etanolin ja hiilidioksidin myynnistä. Työntekijät: Altia maksaa palkkoja, palkkioita ja muita välillisiä työnantajakustannuksia. 487,9 milj. euroa (407,3 milj. euroa) 63,7 milj. euroa (53,2 milj. euroa) Asiakkaat: Altia tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen, toiminta-alueensa kattavimman tuotevalikoiman. Työntekijät: Altia rakentaa yli 1100 hengen henkilöstölleen työhyvinvointia tukevaa yrityskulttuuria. Toimittajat: Altia ostaa raaka-aineita, tavaroita ja palveluita paikallisilta ja kansainvälisiltä toimittajilta. * Julkinen sektori: Altia maksaa valmiste- ja tuloveroja yhteiskunnalle. Valmisteverot eivät sisälly liikevaihtoon. ** 313,0 milj. euroa (275,3 milj. euroa) 475,5 milj. euroa (390,8 milj. euroa) Toimittajat: Altia luo lisäarvoa toimittajille mm. viljalajikkeiden, pakkausratkaisujen ja tuotteiden makumaailmojen yhteisellä kehitystyöllä. Julkinen sektori: Altia kantaa taloudellista vastuuta huolehtimalla veroista ja sosiaalimaksuista ja luomalla työpaikkoja Altiaan ja toimittajille. 0 milj. euroa (0 milj. euroa) Osingot omistajalle * Maanviljelijäkumppaneilleen Altia maksoi käyttämästään ohrasta yhteensä 20,4 (12,4) miljoonaa euroa. ** Veroista maksettiin Suomeen 254,6 (251,4) miljoonaa euroa. Tuet ja lahjoitukset: Altia ei myönnä tukia tai lahjoituksia lukuun ottamatta pienimuotoista 0,1 (0,0) miljoonan euron osallistumista tehdaspaikkakuntien tapahtumiin. Tukia tai lahjoituksia ei jaeta millekään poliittisille tahoille tai toimijoille. 26 Altia vuosikatsaus 2010

4 Ympäristövastuu Altian keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät Koskenkorvan viljaviinatehtaaseen sekä Rajamäen ja Tabasalun alkoholijuomatehtaiden toimintaan. Vuoden 2010 aikana Altia hankki omistukseensa myös Svendborgin alkoholijuomatehtaan Tanskassa. Työ yhteisten, koko strategiakauden mittaisten ympäristötavoitteiden laatimiseksi on aloitettu. Koskenkorvan, Rajamäen ja Svendborgin tehtailla sekä Helsingin pääkonttorin tukitoiminnoissa ympäristöjohtamisjärjestelmät on sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Tabasalun tehtaalla noudatetaan Virossa käytössä olevia ympäristölakeja ja viranomaismääräyksiä. Ympäristöjärjestelmiä kehitetään säännöllisten auditointien sekä yhteisten toimintatapojen, muun muassa ympäristönäkökohtien arvioinnin harmonisoinnin avulla. Energia- ja ympäristönäkökulma huomioidaan tuotantoprosesseja ja tuotannollisia investointeja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöperiaatteet päivitettiin ja niihin kirjattiin keskeisimmät koko konsernia koskevat ympäristötavoitteet. Suomen toiminnoille laadittiin aikavälille ympäristötavoitteet ja niille ympäristöohjelmat. Suomen toimintojen ympäristötavoitteet ovat: energian käytön vähentäminen suhteutettuna tuotantoon pohjaveden käytön vähentäminen suhteutettuna tuotantoon jäteveden biologisen hapenkulutuksen vähentäminen suhteutettuna tuotantoon vuodesta 2011 lähtien hävitettävän pakkausmateriaalin arvon vähentäminen Kaikille ympäristötavoitteille määritettiin tavoitetasot. Vuoden 2010 ympäristötavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Ainoastaan Rajamäen jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen (COD) mittaustulos jäi epävarmaksi mittarin rikkoutumisesta johtuen. Edistystä energian säästössä Energian säästötoimenpiteet ovat Altialle sekä liiketoiminnan kannattavuuden että ympäristön kannalta keskeinen kehityskohde. Energian käytön vähentämisen tavoitetaso perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen valtion vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, johon Altia liittyi vuonna Energiatehokkuusohjelman myötä Altia sitoutuu vähentämään energian käyttöään 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Materiaalivirrat ja ympäristöön vaikuttavat tekijät Koskenkorvan ja Rajamäen tehtailla Turve Koskenkorvan tehtaan voimalaitos Energia Päästöt ilmaan Sähköenergia Kuljetukset Alkoholijuomat, muut raaka-aineet ja tarvikkeet Energia Kuljetukset Ohra Viljaviina Alkoholijuomat Vesi KOSKENKORVAN TEHDAS Tekninen etanoli RAJAMÄEN TEHDAS Tekninen etanoli Muut raaka-aineet Tärkkelys Rehut Ohrankuoret Hiilidioksidi Kaatopaikkajätteet Jätevesi Jätteiden energiahyötykäyttö Jätteiden materiaalihyötykäyttö Vesi Kiertopullot 27 Altia vuosikatsaus 2010

5 Tuotannon keskeiset ympäristöluvut , 2 Ohran käyttö (milj. kg) Maakaasu (GWh)) 0,9 0, Höyryn kulutus (GWh) Sähkön kulutus (GWh) Veden kulutus (1000 m3) Jäteveden määrä (1000 m3) CO2 -päästöt/ fossiiliset (t) CO2 -päästöt/uusiutuvat (t) SO2 -päästöt ilmaan (t) NO X -päästät ilmaan (t) VOC -päästöt (t) Hiukkaspäästöt ilmaan (1000 t) Jätemäärät (t) ongelmajätteet kaatopaikkajätteet hyötykäytetty jäte energiahyötykäyttö muu hyötykäyttö Ympäristömenot (milj. euroa) ympäristönsuojeluinvestoinnit 0 0,1 0,9 ympäristönsuojelun käyttömenot 1,8 1,6 2,2 ympäristönsuojelun tuotot 0,6 0,6 0,9 Ympäristövastuut (pakolliset varaukset) ja 2009 luvuissa mukana Rajamäki, Koskenkorva ja Tabasalu edellä mainittujen lisäksi Svendborg Vuoden 2010 loppuun mennessä Koskenkorvan tehtaan energiankäyttöä on vähennetty 8,7 % ja Rajamäen tehtaan energiankäyttöä 8,2 % vuoden 2005 tasosta. Lisätietoja energiatehokkuussopimuksesta: > energia > energiatehokkuussopimus Vuonna 2010 Rajamäen tehtaalla tehtiin sopimuksen edellyttämä energiatehokkuuden kartoitus. Höyryn ja sähkön kulutus on Rajamäellä hieman laskenut vuoden 2009 tasoon verrattuna. Höyryn käyttöä tehostettiin höyryverkkoon tehdyllä venttiilisaneerauksella, jolla lauhteen talteenottoa parannettiin. Rajamäellä lopetettiin myös käyttämättömien kiinteistöjen lämmitys. Koskenkorvan tehtaan prosessinkehitystyötä jatkettiin määrätietoisesti energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä esitisleen lämmönvaihtimen käyttöönotolla säästettiin megawattituntia. Voimalaitoksen kattila puhdistettiin seisokkien aikana hyötysuh- teen parantamiseksi. Jätevesilaitoksen paineilma otettiin käyttöön voimalaitoksessa. Koskenkorvan tehtaan energiantuotannossa, joka kuuluu päästökaupan piiriin, hyödynnetään uusiutuvat poltettavat jakeet kuten ohran kuori ja tislausjakeet. Svendborgin tehtaalla uusittiin maakaasuboilerin lämmön talteenottolaitteisto ja valaistus varustettiin hämärätunnistimilla energian säästämiseksi. Työtä pohjaveden ja maaperän suojelemiseksi Altialle erityisesti pohjavesialueiden ja maaperän suojelu tehdaspaikkakunnilla on tärkeää. Yhtiö omistaa Rajamäen tehtaan ympärillä noin 1300 hehtaaria maata. Maanomistuksen kautta se pystyy valvomaan rakentamista ja muuta toimintaa alueella ja siten suojelemaan pohjavettä. Rajamäen tehtaalla jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja pohjaveden suojelemiseksi tehtyjä jätevesiviemäreiden kuvauksia. Vuoden 2010 aikana kuvattiin alkoholijuomatehtaan sisäiset jätevesiviemärit. Myös viemäreiden kunnostuksia jatkettiin uudistamalla viemäriverkkoa. Pohjavesien tilan seurantaa helpotettiin asentamalla pohjavesien havaintoputkiin kaukoluentalaitteistoja. Lisäksi yksi pohjaveden pumppaamiseen käytettävistä kaivoista uudistettiin paremman vedenlaadun takaamiseksi. Kaikilla tehdasalueilla on varauduttu maaperän suojelemiseen mahdollisten kemikaalivahinkojen varalta. Koskenkorvan tehtaalla tehtiin noin euron ympäristöinvestoinnit, joista tärkeimpiä olivat jätevesialtaiden ja vaarallisten kemikaalien purkauspaikkojen kunnostukset. Svendborgin tehtaalla aloitettiin jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen (COD) seuranta ja siellä haetaan tulevaisuudessa keinoja bio logisen hapenkulutuksen alentamiseen. Ympäristölupavelvoitteet toteutuivat Koskenkorvan ja Rajamäen tehtailla suoritettiin ympäristönäkökohtien kartoitus. Kartoituksessa tarkasteltiin osastoittain esimerkiksi energian ja veden käyttöä sekä jäteveden ja jätteiden muodostumista. Kartoituksen avulla selvitettiin osa-alueet, joihin jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota. Ympäristölupavelvoitteet toteutuivat vuoden 2010 aikana sekä Rajamäellä että Koskenkorvalla. Koskenkorvan tehtaan jätevesien määrää ja 28 Altia vuosikatsaus 2010

6 biologista hapenkulutusta pystyttiin vähentämään noin 30 % verrattuna vuoteen Ympäristöluvan mukainen yli 90 %:n haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) vähennysvelvoite on toteutunut hyvin. Mittauksissa ei todettu vuonna 2010 lainkaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Ympäristöön liittyvät onnettomuudet ja poikkeamat kirjataan poikkeamaraporteille ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuoden 2010 aikana ei tapahtunut yhtään merkittävää ympäristövahinkoa eivätkä sidosryhmät esittäneet ympäristöön liittyviä huolenilmaisuja. Lupaehtojen ylityksistä tai ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuneita sakkoja ei katsauskaudella ollut. Altialla on Hyvinkään Petkelsuolla yksityinen 7,5 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue, joka on osa valtakunnallista soidensuojeluohjelmaa. Altian liiketoiminta ei vaikuta suojellun alueen luontoon. Altia-konserniin kuuluva A-Pullo Oy hoiti keskitetysti uudelleen täytettävien alkoholijuomapullojen kierrätysjärjestelmää Suomessa. Maustamattomien alkoholijuomien hiilijalanjälki Altia selvitti vuoden 2010 aikana kotimaisesta ohrasta valmistamiensa maustamattomien väkevien alkoholijuomien hiilijalanjäljen. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi 38-prosenttisen, maustamattoman alkoholi juoman hiilijalanjälki on 880 grammaa CO2-ekvivalenttia litrassa juomaa. Viljaviinan tuotanto muodostaa yli 95 % maustamattomien alkoholijuomien hiilijalanjäljestä. Viljaviinan tuotannossa taas suurin osa, noin ⅔ hiilijalanjäljestä, muodostuu ohran tuotantoketjusta ja noin ⅓ tehtaan höyryn tuotannosta. Liikenteen osuus hiilijalanjälkeen on pieni, koska Altian Koskenkorvan tehtaallaan käyttämästä ohrasta noin 80 % tuodaan alle sadan kilometrin päästä tehtaasta ja valmis viljaviina kuljetetaan edelleen junalla Koskenkorvan tehtaalta Rajamäelle pullotettavaksi. Hiilijalanjäljen laskentaan sisällytettiin siementen, lannoitteiden ja kalkin tuotanto, ohran viljely ja kuljetus Altian Koskenkorvan tehtaalle, viljaviinan valmistus Koskenkorvan materiaalitehokkaassa prosessissa, kuljetus Altian Rajamäen tehtaalle, sokerin valmistus ja kuljetus Rajamäen tehtaalle, veden tuotanto Rajamäellä, juoman sekoitus ja pullotus Rajamäen tehtaalla sekä pääasiallisten prosessikemikaalien valmistus. Tutkimuksessa määritettiin tiedot tuotannosta aiheutuvista merkittävimmistä kasvihuonekaasupäästöistä. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi MTT:n Biotekniikka- ja elintarviketutkimus yksikön kestävä biotalous -tutkimusryhmä. 29 Altia vuosikatsaus 2010

7 Sosiaalinen vastuu Altian sosiaalisen vastuun keskeiset aihealueet ovat oma henkilöstö, markkinoinnin vastuullisuus sekä tuoteturvallisuus. Tulevaisuudessa sosiaalinen vastuu laajenee sisältämään tuotteiden koko tuotantoketjun, kun Suomen, Ruotsin ja Norjan alkoholimonopolit liittävät työjärjestö ILO:n periaatteisiin perustuvan Code of Conductin sopimuksiinsa. Kasvun edellytyksenä uudistumiskykyinen toimintakulttuuri Altiassa kehitetään määrätietoisesti uutta tapaa toimia tavoitteellisessa kulttuurissa. Strategian toteutuksen kannalta elintärkeä uudistumiskyky nostettiin strategian ytimeen. Uudistumiskyky, jolla on todistetusti vahva yhteys yrityksen kestävään menestykseen, jakaantuu kahteen osa-alueeseen, strategiseen osaamiseen ja muutosvoimaan. Strategisen osaamisen ydin on se, että henkilöstö tuntee strategian. Olennaista on myös hahmottaa, missä tilanteessa olemme suhteessa strategiaan: missä ovat kehitysalueet ja haasteet. Kyseenalaistaminen ja aktiivinen keskustelu on äärimmäisen tärkeää, koska strategia kehittyy jatkuvasti ja se merkitsee jokaisessa yksikössä omaa toteutustapaansa. Muutosvoima mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen ja menestymisen kilpailussa. Työkulttuurin ja ilmapiirin tulisi edesauttaa sitä, että jokainen altialainen on sitoutunut, yhteistyökykyinen ja uskaltaa tuoda mielipiteensä ja ideansa esiin. Vahvistimme henkilöstötoimintoja uusissa toimipisteissä Altian henkilöstö kasvoi vuoden 2010 aikana noin 280 ammattilaisella, kun yritys hankki omistukseensa viinien ja väkevien juomien tuotemerkkien lisäksi tuotanto- ja logistiikkatoimintoja Ruotsissa ja Tanskassa. Tämä merkitsi henkilöstötoimintojen vahvistamista näissä maissa. Tuotemerkkien ja tuotanto- ja logistiikkatoimintojen osto johti palkkajärjestelmien siirtoon ja Tukholmassa Altialle siirtyvän henkilöstön muuttoon. Henkilöstön monimuotoisuus lisääntyi kaupan myötä. Pelkästään Årstan logistiikkakeskuksessa Ruotsissa työskentelevät henkilöt edustavat 23 eri kansallisuutta. Vuonna 2009 aloitetut tehostamistoimenpiteet jatkuivat vielä alkuvuonna 2010, kun Suomen yksiköissä toteutettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisenä vuonna aloitettuja lomautuksia. Haltiatietojärjestelmän käyttöönottoa koko konserniin valmisteltiin. Seuraamme työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia aktiivisesti Altia Spirit -henkilöstötutkimus toteutettiin marraskuussa 2010 koko konsernissa. Tutkimuksella seurataan työtyytyväisyyttä, työnantajakuvaa sekä strategian ymmärtämistä ja soveltamista omaan työhön. Tutkimustulosten perusteella työtyytyväisyys heikentyi vuodesta 2008, jolloin tutkimus toteutettiin edellisen kerran. Vuoden 2011 aikana suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Kehityssuunnitelmien toteutumista seurataan johtoryhmätasolla. Henkilöstö keskimäärin maittain Suomi 578 Ruotsi 165 Tanska 140 Norja 77 Latvia 90 Viro 70 Yhteensä Henkilöstön määrän kehitys Henkilöstötutkimuksen tulokset (vuonna 2009 mittausta ei suoritettu) Altia-konsernin tyytyväisyysindeksi Yleinen tyytyväisyysindeksi 30 Altia vuosikatsaus 2010

8 Varhaisen tuen mallin soveltamista jatkettiin Suomen yksiköissä. Mallin tavoitteena on edistää työhyvinvointia tukemalla työssä suoriutumista ja vähentämällä sairaspoissaoloja. Sairaspoissaolot, jotka vähentyivät mallin käyttöönoton myötä vuonna 2008, pysyivät vuosina 2009 ja 2010 vuoden 2008 tasolla. Altiassa työsuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevia. Henkilöstön vaihtuvuus vaihtelee maittain ja on verraten vähäistä erityisesti tehdaspaikkakunnilla. Kokopäiväisille ja määräaikaisille työntekijöille tarjotaan keskeisten toimintojen osalta toisiaan vastaavat edut. Kaikkien henkilöstön jäsenten kanssa käydään säännölliset kehityskeskustelut, toimihenkilöiden kanssa kaksi kertaa vuodessa ja työntekijöiden kanssa kerran vuodessa. Vuoden 2011 aikana henkilöstötyössä painotetaan kehityskeskusteluiden hyvää läpikäyntiä, tavoitteiden asettamista, henkilöstötutkimukseen perustuvia kehittämissuunnitelmia sekä sairaspoissaolojen ja työtapaturmien alentamista. Olemme sitoutuneet markkinoinnin vastuullisuuteen Alkoholijuomien markkinointi on monissa Altian toimintamaissa hyvin rajoitettua. Laillisten rajoitusten lisäksi Altia-konserni on vapaaehtoisesti sitoutunut toteuttamaan alkoholijuomiensa markkinoinnissa EU-maiden alkoholintuottajien yhdistyksen CEPSin (European Spirits Organisation) Roadmap 2015:n toimenpiteet alkoholihaittojen vähentämiseksi sekä noudattamaan EFRD:n ( European Forum for Responsible Drinking) yleisiä kaupallisen viestinnän standardeja. Perusperiaatteena on, että alkoholijuomia voidaan markkinoida vastuullisella ja soveliaalla tavalla vain aikuisille. Lisätiedot: ja Valmistamamme tuotteet ovat jäljitettävissä Kuluttajan on aina syytä varmistaa hankittavan alkoholijuoman turvallisuus ja alkuperä. Altia analysoi maksutta valmistamansa tuotteen, mikäli kuluttajalla on syytä epäillä sen aitoutta. Väärennös- tai metanoliepäilystä on syytä olla yhteydessä lähimpään poliisiviranomaiseen. Altian valmistamat tuotteet ovat kiertopulloja lukuun ottamatta aukottomasti jäljitettävissä pakkaus- ja raaka-ainevalmistajien yksittäisiin valmistuseriin asti. Jatkuva laadunvalvonta on osa yrityksen riskienhallintaprosessia. Odottamattomia vahinkoja varten konsernilla on kaikki liiketoimintayksiköt kattava tuotevastuuvakuutus. Koskenkorvan tehtaan sertifioidusta valmistusprosessista otetaan päivittäin dokumentoitavat metanolianalyysit. Lisäksi viljaviinanäytteet Työsuhteen muoto Henkilöstöryhmä Vakinaiset 96 % Määräaikaiset 4 % Toimihenkilöt 58 % Työntekijät 42 % 31 Altia vuosikatsaus 2010

9 analysoidaan EU:n virallisessa alkoholin tarkastuslaboratoriossa, Alcohol Control Laboratoryssa (ACL). Viljaviinan tuotantolaitoksen analyysien lisäksi Rajamäen tehdas tarkastaa kunkin vastaanottamansa raaka-aine-erän. Myös Svendborgin ja Tabasalun on omat laadunvalvontalaboratorionsa. Vuoden 2010 aikana Rajamäen alkoholijuomatehtaalla valmistettiin väkeviä alkoholijuomia ja viinejä 54,9 (58,9) milj. litraa. Viron Tabasalun alkoholijuomatehtaan kokonaistuotanto oli 3,2 (3,1) milj. litraa. Svendborgin alkoholijuomatehtaalla tuotettiin 23,0 milj. litraa alkoholijuomia vuoden 2010 kahdeksan viimeisen kuukauden aikana, jolloin Svendborgin tehdas oli Altian omistuksessa. Katsauskauden aikana Altia teki yhden oman tuotteen takaisinvedon ja neljä päämiestuotteiden takaisinvetoa. Koskenkorvan tehdas toimi keskimäärin 86 %:n kapasiteetilla koko katsauskauden ajan johtuen lähinnä puunjalostusteollisuuteen toimitettavan tärkkelyksen kysynnän kasvusta. Myös viljaviinan tuotannossa saavutettiin uusi ennätys. Koskenkorvan tehtaalla käytettiin 164 (116) milj. kiloa kotimaista ohraa, josta valmistui 23,9 (18,5) milj. kiloa viljaviinaa, 39,2 (24,3) milj. kiloa tärkkelystä ja 56,8 (40,6) milj. kiloa rehua. 32 Altia vuosikatsaus 2010

10 Raportin vertailu Global Reporting Initiativen suositukseen Inidkaattori Sivu PROFIILI 1. Strategia ja analyysi 1.1 Ylimmän johdon edustajan lausunto Organisaation taustakuvaus 2.1 Organisaation nimi Tärkeimmät tavaramerkit/brändit, tuotteet ja/tai palvelut Organisaation operatiivinen rakenne, kuten tärkeimmät 7, tp 40 liiketoimintayksiköt, operatiiviset yhtiöt, tytäryhtiöt ja yhteisyritykset 2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti tp Niiden maiden lukumäärä ja nimet, joissa organisaatio 1 toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen teemojen osalta 2.6 Omistusrakenne ja yritysmuoto tp Markkina-alueet (mukaan luettuna maantieteellinen tp 14 jaottelu, toimialat sekä asiakas- ja edunsaajaryhmät) 2.8 Raportoitavan organisaation koko: henkilöstön määrä, 1 liikevaihto, pääomarakenne 2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistusrakenteessa raportointijaksolla tp Raportin muuttujat RAPORTIN KUVAUS 3.1 Raportointijakso Edellisen raportin päiväys Raportin julkaisutiheys Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä 36 tietoja Raportin laajuus ja rajaukset 3.5 Raportin sisällönmäärittely Raportin rajaus Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrattujen toimitilojen, ulkoistettujen toimintojen ja muiden raportointijaksojen ja/tai organisaatioiden väliseen vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavien teemojen raportointiperusteet 3.12 Taulukko, joka kertoo perussisällön sijainnin raportissa Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö HALLINTOTAPA 4.1 Organisaation hallintorakenne, mukaan lukien hallituksen tp alaisuudessa toimivat valiokunnat, jotka ovat vastuussa tietyistä tehtävistä, kuten strategian asettamisesta tai organisaation valvonnasta 4.2 Kuuluuko organisaation hallituksen puheenjohtaja organisaation toimivaan johtoon Hallituksen riippumattomien ja/tai toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten määrä Osakkeenomistajien ja henkilöstön mahdollisuudet tarjota 35 hallitukselle suosituksia tai neuvoja 4.8 Organisaation missio tai arvot, toimintasäännöt ja periaatteet, jotka ovat olennaisia organisaation taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristötoiminnan kannalta, sekä niiden toimeenpanokäytännöt 4.14 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet 25 Inidkaattori Sivu TALOUDELLISET TOIMINTAINDIKAATTORIT Näkökulma: Taloudellinen toiminta EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo, sisältäen 26 tulot, toimintakulut, henkilöstökulut, lahjoitukset ja muut yleishyödylliset panokset, kertyneet voittovarat ja maksut sijoittajille ja valtiolle EC3 Tulospalkkioiden kattavuus tp 7 EC9 Epäsuorat taloudelliset vaikutukset 26 YMPÄRISTÖINDIKAATTORIT Näkökulma: Materiaalit EN1 Käytetyt materiaalit painon ja määrän mukaan 28 Näkökulma: Energia EN3 Päälähteiden suora energiankulutus 28 Näkökulma: Vesi EN8 Lähdekohtainen veden kokonaiskulutus 28 Näkökulma: Biodiversiteetti EN11 Omistetun, vuokratun ja hallitun maan sijainti ja koko 29 suojelluilla alueilla tai niiden läheisyydessä sekä suojeltujen alueiden ulkopuolella olevilla korkean biodiversiteetin alueilla EN12 Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palveluiden keskeiset 29 vaikutukset suojeltuihin ja näiden ulkopuolisiin korkean biodiversiteettiarvon alueisiin EN13 Suojellut tai entisöidyt elinympäristöt 29 Näkökulma: Päästöt ilmaan, jätevesi ja jätteet EN16 Suorat ja epäsuorat kokonaiskasvihuonekaasupäästöt 28 painon mukaan EN20 Typpi-ja rikkidioksidipäästöt (NO-ja SO-päästöt) sekä muut 28 merkittävät päästöt ilmaan tyypin ja painon mukaan EN22 Jätteiden kokonaispaino tyypin ja loppusijoitusmenetelmän 28 mukaan EN24 Baselin sopimusasiakirjan liitteissä I, II, III ja VIII ongelmajätteiksi 28 luokiteltujen kuljetettujen, maahantuotujen, maasta vietyjen tai käsiteltyjen jätteiden paino sekä kansainvälisiin laivakuljetuksiin kuljetettujen jätteiden suhteellinen osuus Näkökulma: Tuotteet ja palvelut EN28 Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä 29 määrättyjen merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja muiden rangaistusten kokonaismäärä Näkökulma: Yhteenveto EN30 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja -investoinnit 28 tyypeittäin SOSIAALISEN VASTUUN INDIKAATTORIT LA1 Henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan LA3 Kokopäiväisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole tarjottu määräaikaisille tai osa-aikaisille työntekijöille (keskeisten toimintojen osalta) LA12 Niiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä, joiden kanssa käydään säännöllisiä kehitys- ja urakeskusteluja tp = tilinpäätös Altia vuosikatsaus 2010

YDINARVOT. Altia lyhyesti. Your 1st Choice Service Company. Luottamus Ilo Rohkeus Vastuullisuus Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta

YDINARVOT. Altia lyhyesti. Your 1st Choice Service Company. Luottamus Ilo Rohkeus Vastuullisuus Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Sisältö: Altia lyhyesti... 3 Operatiivinen rakenne... 4 Konsernirakenteen muutokset... 4 Markkina-alueet... 5 Vastuullisuutta vaikeassa markkinatilanteessa... 6 Kestävän kehityksen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI

VASTUULLISUUSRAPORTTI VASTUULLISUUSRAPORTTI 2012 www.altiacorporation.com 2012 VASTUULLISUUSRAPORTTI SHARING THE BEST MOMENTS 2 3 Altia vastuullisuusraportti 2012 4 5 _Haluamme kehitty vastuullisen ltian tavoitteena on toiminta-alueensa

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauspolitiikka

Valtion omistajaohjauspolitiikka Valtion omistajaohjauspolitiikka Ekokem Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Nyborg Kumla Riihimäki Hyvät tuotantolaitokset keskeisillä sijainneilla Riihimäki: Kaksi arinapolttolaitosta yhdyskuntajätteen polttoa

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty?

Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty? Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty? Satu Pahkala 6.6.2011 1 Satu Pahkala Esityksen sisältö Mikä on Hiilikukka? Miksi Hiilikukka? Miten laskenta on tehty Opit ja jatkosuunnitelmat 2 Satu Pahkala Fazerin

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Ympäristöprofiili...

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015.

Vastuullisen hankinnan opas 2015 (http://www.kesko.fi/globalassets/pdf-tiedostot/kesko_vastuullisenhankinnan-opas-2015. VASTUULLISUUSPERIAATTEET 10.10.2016 Keskon vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -toimintaohjeet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet. Tältä sivulta

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Tuloksemme Vuoden 2013 tulos kuten aiemmin raportoitu Liikevaihto Operatiivinen liikevoitto 10 544 milj. euroa 578 milj. euroa Operatiivinen ROCE 7,1 % Liiketoiminnan rahavirta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen 20.5.2016 Esityksen sisältö 1. Yritys lyhyesti 2. Uusiutuva diesel 3. Ajankohtaista ympäristövaliokunnalle Nesteen strategia

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Energiantuotannon raportoinnit. Pirke Suoheimo Suomen ympäristökeskus

Energiantuotannon raportoinnit. Pirke Suoheimo Suomen ympäristökeskus Energiantuotannon raportoinnit Pirke Suoheimo Suomen ympäristökeskus 28.1.2016 Selvityksen lähtökohdat Yritykset raportoivat lukuisille eri tahoille säännöllisesti Raportointivelvoitteet lisääntyvät Samankaltaisia

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot