Kasvava ja vastuullinen Altia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvava ja vastuullinen Altia"

Transkriptio

1 Kasvava ja vastuullinen Altia Kasvava Altia tähtää vastuullisuuden osalta toiminta-alueensa johtavaksi toimijaksi vuoteen 2015 ulottuvan strategiakauden loppuun mennessä. Tavoitteet ja toimenpiteet taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta määritellään vuoden 2011 aikana. Vuosi 2010 oli Altialle kasvun aikaa, kun yritys hankki omistukseensa monien ruotsalaisten ja tanskalaisten tuotemerkkien lisäksi alkoholijuomatehtaan Tanskan Svendborgissa ja logistiikkakeskukset Ruotsin Årstassa ja Tanskan Odensessa. Kauppojen myötä Altiasta tuli johtava toimija toiminta-alueellaan ja yrityksen henkilöstömäärä kasvoi noin 280 henkilöllä, joista suurin osa työskentelee Tanskassa. Vastuullisuuden osalta Altian kasvu merkitsee työtä tuotantolaitosten ympäristötavoitteiden harmonisoimiseksi ja henkilöstöhallinnon vahvistamiseksi Ruotsissa ja Tanskassa. Jatkossa vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja saavutukset ovat johtoryhmän agendalla erityisesti kunkin vuoden ensimmäisessä johtoryhmän kokouksessa. Valmistelevan työn tekee yritysvastuutyöryhmä. Ostotoiminnan eettiset periaatteet käyttöön Vuoden 2011 aikana Altia valmistautuu pohjoismaisten alkoholimonopolien ostotoiminnan eettisten periaatteiden (Code of Conduct) käyttöönottoon. Suomen ja Ruotsin alkoholimonopolit liittyvät vuoden 2011 aikana Business Social Compliance Initiativeen ja myös Norjan alkoholijuomamonopoli ottaa käyttöönsä vastaavat eettiset periaatteet. Ympäristöasioiden lisäksi periaatteisiin kuuluvat työvoimaan ja ihmisoikeuksiin liittyvät asiat sekä korruption vastainen työ. Toimenpiteiden taustalla ovat asiakkaiden ja kuluttajien kasvavat vaatimukset koko toimitusketjun vastuullisesta toiminnasta. Raportointivuoden aikana Altia julkaisi vastuullisuussivuston ja laski valmistamiensa maustamattomien väkevien juomien hiilijalanjäljen. Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikat uusittiin. Vastuullisuuden taustalla sidosryhmien odotukset Altian vastuullisuuden perustana on valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös, joka edellyttää, että valtion omistamat yhtiöt huolehtivat kotimaisista ja muiden toimintamaiden lainsäädännön asettamista velvollisuuksista esimerkillisen hyvin. Valtio-omistaja korostaa henkilöstön asemaa ja oikeuksien kunnioittamista sekä ympäristön kannalta vastuullista toimintaa erityisen tärkeinä asiakokonaisuuksina. Taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat myös ilmastonmuutos sekä yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten kuluttajien ja heidän myötään myös alkoholijuomamonopolien kasvava kiinnostus tuotantoketjun läpinäkyvyyttä, raaka-aineiden alkuperää, tuoteturvallisuutta sekä tuotannon ja kuljetusten ympäristövaikutuksia kohtaan. Ne heijastunevat jatkossa paitsi kulutuskäyttäytymiseen, myös Altian tuotantoon, energiankäyttöön, kuljetuksiin, pakkauksiin ja hankintoihin liittyviin valintoihin. Yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyy myös mahdollisia riskejä. Tiukentunut poliittinen ilmapiiri kiristää alkoholialan toimintaedellytyksiä, mikä heijastuu muun muassa veronkorotuksina ja mainontasäännösten tiukentumisena useissa Altian toimintaalueen maissa. Toisaalta alkoholiala on valmis myös omaan, vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan säätelyyn. Alkoholijuomia markkinoidaan vastuullisella ja soveliaalla tavalla vain aikuisille. EFRD:n (European Forum for Responsible Drinking) kaupallista viestintää koskevat standardit ja CEPS:n (European Spirits Organisation) vuoden 2010 lopussa julkaisema Roadmap 2015 viitoittavat tietä alan toimijoiden yhteisesti sopimalla tavalla. Raportoinnin viitekehys ja rajaus Tämä Altian kolmas vastuullisuusraportti on laadittu Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiviitekehyksen C-tason mukaisesti. Vastuullisuutta kuvataan koko konsernin osalta lukuun ottamatta ympäristövastuuta, jonka osalta keskitytään Altian oman tuotannon ympäristövaikutuksiin. Vuoden 2010 aikana Altian omistukseen siirtyneen Svendborgin tehtaan osalta käytetään niitä lukuja, jotka ovat saatavissa. Edellinen vastuuraportti ilmestyi sähköisessä muodossa Altian internet-sivuilla. Yritysvastuusta 24 Altia vuosikatsaus 2010

2 Kestävän kehityksen viitekehys YRITYSVASTUU A LTIA N SI D O S R Y H M ÄT ARVOT LIIKETOIMINTAPERIAATTEET VISIO, MISSIO, TAVOITTEET JATKUVA PARANTAMINEN JA RAPORTOINTI TALOUDELLINEN VASTUU kannattava, kilpailukykyinen ja tehokas liiketoiminta taloudellisen arvon luonti omistajille hyvinvoinnin luonti tehtaiden lähiympäristöön YMPÄRISTÖVASTUU toiminnasta aiheutuvan kuormituksen jatkuva vähentäminen sekä ympäristön tilan parantaminen käytettävien raaka-aineiden, erityisesti pohjaveden laadun varmistaminen luonnonvarojen ja materiaalien ympäristömyötäinen ja säästeliäs käyttö SOSIAALINEN VASTUU hyvinvointi ja henkilöstön kehitys työturvallisuus tuoteturvallisuus vastuullinen markkinointi raportoidaan vastaavilla indikaattoreilla kuin edellisissäkin raporteissa. Altian mahdollisuudet valvoa ja vaikuttaa tuotantoketjun ympäristövaikutuksiin pellolta pulloon ovat Altian oman tuotannon osalta olennaiset ja merkittävät suhteessa tuotteisiin, jotka tulevat päämiehiltä ympäri maailmaa. Omaan tuotantoon liittyvät yhteiskunnalliset vaikutukset sekä toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet ovat muutenkin huomattavat tuontituotteisiin verrattuina. Altia julkaisee jatkossa vastuullisuusraporttinsa vuosiraportoinnin yhteydessä. Raporttia todennäköisesti käyttäviä sidosryhmiä ovat asiakkaat, päämiehet, työntekijät, omistajan edustaja sekä viranomaiset. Altian keskeisiä sidosryhmiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa konsernin tai sen osien kanssa, ovat: omistaja, poliittiset päätöksentekijät jakelutie päämiehet (maahantuotavien alkoholijuomien osalta) kuluttajat kilpailijat alihankkijat henkilöstö viranomaiset ohran hankintaketju materiaalitoimittajat kansainväliset ja kansalliset alkoholialan järjestöt media Sertifikaatit Altian johtamisjärjestelmä on hyväksytty Lloyd s Register Quality Assurancen toimesta seuraavien laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisstandardien mukaisesti: OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008. Hyväksyntä on voimassa Altian valmistamien alkoholijuomien, viljaviinan, ohratärkkelyksen, teknisten etanolien ja rehujen liiketoiminnoissa Suomessa sekä niihin liittyvissä teknisissä ja hallinnollisissa tukitoiminnoissa. Tanskassa Svendborgin tehdas on sertifioitu Lloyd s Register Quality Assurancen toimesta seuraavien laatu- ja ympäristöjohtamisstandardien mukaisesti: ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sovellusalue kattaa viinien ja alko holijuomien pullotuksen ja jakelun. Pullotus tapahtuu sovituilta osin hyvien valmistustapojen (GMP) mukaisesti. Lisäksi tehtaalla on International Food Safety -tuoteturvallisuussertifikaatti, jonka on hyväksynyt SAI Global. 25 Altia vuosikatsaus 2010

3 Taloudellinen vastuu Altialle taloudellinen vastuu merkitsee lisäarvon luomista osakkeenomistajalle. Hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja panostuksen henkilöstön hyvinvointiin. Lisäarvon luomisen perustana ovat kannattava kasvu, hyvät asiakassuhteet, pitkäjänteinen tuotemerkkien kehittäminen ja yhteistyö päämiesten kanssa, osaava henkilöstö, toimintatapojen ja prosessien kehittäminen sekä kuluttajatuntemus. Lisäarvoa sidosryhmille Suora vaikutus Altia 2010 (2009) Epäsuora vaikutus Asiakkaat: Altia saa tuloja alkoholijuomien sekä teollisten palveluiden, rehujen, tärkkelyksen, teknisen etanolin ja hiilidioksidin myynnistä. Työntekijät: Altia maksaa palkkoja, palkkioita ja muita välillisiä työnantajakustannuksia. 487,9 milj. euroa (407,3 milj. euroa) 63,7 milj. euroa (53,2 milj. euroa) Asiakkaat: Altia tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen, toiminta-alueensa kattavimman tuotevalikoiman. Työntekijät: Altia rakentaa yli 1100 hengen henkilöstölleen työhyvinvointia tukevaa yrityskulttuuria. Toimittajat: Altia ostaa raaka-aineita, tavaroita ja palveluita paikallisilta ja kansainvälisiltä toimittajilta. * Julkinen sektori: Altia maksaa valmiste- ja tuloveroja yhteiskunnalle. Valmisteverot eivät sisälly liikevaihtoon. ** 313,0 milj. euroa (275,3 milj. euroa) 475,5 milj. euroa (390,8 milj. euroa) Toimittajat: Altia luo lisäarvoa toimittajille mm. viljalajikkeiden, pakkausratkaisujen ja tuotteiden makumaailmojen yhteisellä kehitystyöllä. Julkinen sektori: Altia kantaa taloudellista vastuuta huolehtimalla veroista ja sosiaalimaksuista ja luomalla työpaikkoja Altiaan ja toimittajille. 0 milj. euroa (0 milj. euroa) Osingot omistajalle * Maanviljelijäkumppaneilleen Altia maksoi käyttämästään ohrasta yhteensä 20,4 (12,4) miljoonaa euroa. ** Veroista maksettiin Suomeen 254,6 (251,4) miljoonaa euroa. Tuet ja lahjoitukset: Altia ei myönnä tukia tai lahjoituksia lukuun ottamatta pienimuotoista 0,1 (0,0) miljoonan euron osallistumista tehdaspaikkakuntien tapahtumiin. Tukia tai lahjoituksia ei jaeta millekään poliittisille tahoille tai toimijoille. 26 Altia vuosikatsaus 2010

4 Ympäristövastuu Altian keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät Koskenkorvan viljaviinatehtaaseen sekä Rajamäen ja Tabasalun alkoholijuomatehtaiden toimintaan. Vuoden 2010 aikana Altia hankki omistukseensa myös Svendborgin alkoholijuomatehtaan Tanskassa. Työ yhteisten, koko strategiakauden mittaisten ympäristötavoitteiden laatimiseksi on aloitettu. Koskenkorvan, Rajamäen ja Svendborgin tehtailla sekä Helsingin pääkonttorin tukitoiminnoissa ympäristöjohtamisjärjestelmät on sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Tabasalun tehtaalla noudatetaan Virossa käytössä olevia ympäristölakeja ja viranomaismääräyksiä. Ympäristöjärjestelmiä kehitetään säännöllisten auditointien sekä yhteisten toimintatapojen, muun muassa ympäristönäkökohtien arvioinnin harmonisoinnin avulla. Energia- ja ympäristönäkökulma huomioidaan tuotantoprosesseja ja tuotannollisia investointeja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöperiaatteet päivitettiin ja niihin kirjattiin keskeisimmät koko konsernia koskevat ympäristötavoitteet. Suomen toiminnoille laadittiin aikavälille ympäristötavoitteet ja niille ympäristöohjelmat. Suomen toimintojen ympäristötavoitteet ovat: energian käytön vähentäminen suhteutettuna tuotantoon pohjaveden käytön vähentäminen suhteutettuna tuotantoon jäteveden biologisen hapenkulutuksen vähentäminen suhteutettuna tuotantoon vuodesta 2011 lähtien hävitettävän pakkausmateriaalin arvon vähentäminen Kaikille ympäristötavoitteille määritettiin tavoitetasot. Vuoden 2010 ympäristötavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Ainoastaan Rajamäen jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen (COD) mittaustulos jäi epävarmaksi mittarin rikkoutumisesta johtuen. Edistystä energian säästössä Energian säästötoimenpiteet ovat Altialle sekä liiketoiminnan kannattavuuden että ympäristön kannalta keskeinen kehityskohde. Energian käytön vähentämisen tavoitetaso perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen valtion vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, johon Altia liittyi vuonna Energiatehokkuusohjelman myötä Altia sitoutuu vähentämään energian käyttöään 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Materiaalivirrat ja ympäristöön vaikuttavat tekijät Koskenkorvan ja Rajamäen tehtailla Turve Koskenkorvan tehtaan voimalaitos Energia Päästöt ilmaan Sähköenergia Kuljetukset Alkoholijuomat, muut raaka-aineet ja tarvikkeet Energia Kuljetukset Ohra Viljaviina Alkoholijuomat Vesi KOSKENKORVAN TEHDAS Tekninen etanoli RAJAMÄEN TEHDAS Tekninen etanoli Muut raaka-aineet Tärkkelys Rehut Ohrankuoret Hiilidioksidi Kaatopaikkajätteet Jätevesi Jätteiden energiahyötykäyttö Jätteiden materiaalihyötykäyttö Vesi Kiertopullot 27 Altia vuosikatsaus 2010

5 Tuotannon keskeiset ympäristöluvut , 2 Ohran käyttö (milj. kg) Maakaasu (GWh)) 0,9 0, Höyryn kulutus (GWh) Sähkön kulutus (GWh) Veden kulutus (1000 m3) Jäteveden määrä (1000 m3) CO2 -päästöt/ fossiiliset (t) CO2 -päästöt/uusiutuvat (t) SO2 -päästöt ilmaan (t) NO X -päästät ilmaan (t) VOC -päästöt (t) Hiukkaspäästöt ilmaan (1000 t) Jätemäärät (t) ongelmajätteet kaatopaikkajätteet hyötykäytetty jäte energiahyötykäyttö muu hyötykäyttö Ympäristömenot (milj. euroa) ympäristönsuojeluinvestoinnit 0 0,1 0,9 ympäristönsuojelun käyttömenot 1,8 1,6 2,2 ympäristönsuojelun tuotot 0,6 0,6 0,9 Ympäristövastuut (pakolliset varaukset) ja 2009 luvuissa mukana Rajamäki, Koskenkorva ja Tabasalu edellä mainittujen lisäksi Svendborg Vuoden 2010 loppuun mennessä Koskenkorvan tehtaan energiankäyttöä on vähennetty 8,7 % ja Rajamäen tehtaan energiankäyttöä 8,2 % vuoden 2005 tasosta. Lisätietoja energiatehokkuussopimuksesta: > energia > energiatehokkuussopimus Vuonna 2010 Rajamäen tehtaalla tehtiin sopimuksen edellyttämä energiatehokkuuden kartoitus. Höyryn ja sähkön kulutus on Rajamäellä hieman laskenut vuoden 2009 tasoon verrattuna. Höyryn käyttöä tehostettiin höyryverkkoon tehdyllä venttiilisaneerauksella, jolla lauhteen talteenottoa parannettiin. Rajamäellä lopetettiin myös käyttämättömien kiinteistöjen lämmitys. Koskenkorvan tehtaan prosessinkehitystyötä jatkettiin määrätietoisesti energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä esitisleen lämmönvaihtimen käyttöönotolla säästettiin megawattituntia. Voimalaitoksen kattila puhdistettiin seisokkien aikana hyötysuh- teen parantamiseksi. Jätevesilaitoksen paineilma otettiin käyttöön voimalaitoksessa. Koskenkorvan tehtaan energiantuotannossa, joka kuuluu päästökaupan piiriin, hyödynnetään uusiutuvat poltettavat jakeet kuten ohran kuori ja tislausjakeet. Svendborgin tehtaalla uusittiin maakaasuboilerin lämmön talteenottolaitteisto ja valaistus varustettiin hämärätunnistimilla energian säästämiseksi. Työtä pohjaveden ja maaperän suojelemiseksi Altialle erityisesti pohjavesialueiden ja maaperän suojelu tehdaspaikkakunnilla on tärkeää. Yhtiö omistaa Rajamäen tehtaan ympärillä noin 1300 hehtaaria maata. Maanomistuksen kautta se pystyy valvomaan rakentamista ja muuta toimintaa alueella ja siten suojelemaan pohjavettä. Rajamäen tehtaalla jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja pohjaveden suojelemiseksi tehtyjä jätevesiviemäreiden kuvauksia. Vuoden 2010 aikana kuvattiin alkoholijuomatehtaan sisäiset jätevesiviemärit. Myös viemäreiden kunnostuksia jatkettiin uudistamalla viemäriverkkoa. Pohjavesien tilan seurantaa helpotettiin asentamalla pohjavesien havaintoputkiin kaukoluentalaitteistoja. Lisäksi yksi pohjaveden pumppaamiseen käytettävistä kaivoista uudistettiin paremman vedenlaadun takaamiseksi. Kaikilla tehdasalueilla on varauduttu maaperän suojelemiseen mahdollisten kemikaalivahinkojen varalta. Koskenkorvan tehtaalla tehtiin noin euron ympäristöinvestoinnit, joista tärkeimpiä olivat jätevesialtaiden ja vaarallisten kemikaalien purkauspaikkojen kunnostukset. Svendborgin tehtaalla aloitettiin jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen (COD) seuranta ja siellä haetaan tulevaisuudessa keinoja bio logisen hapenkulutuksen alentamiseen. Ympäristölupavelvoitteet toteutuivat Koskenkorvan ja Rajamäen tehtailla suoritettiin ympäristönäkökohtien kartoitus. Kartoituksessa tarkasteltiin osastoittain esimerkiksi energian ja veden käyttöä sekä jäteveden ja jätteiden muodostumista. Kartoituksen avulla selvitettiin osa-alueet, joihin jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota. Ympäristölupavelvoitteet toteutuivat vuoden 2010 aikana sekä Rajamäellä että Koskenkorvalla. Koskenkorvan tehtaan jätevesien määrää ja 28 Altia vuosikatsaus 2010

6 biologista hapenkulutusta pystyttiin vähentämään noin 30 % verrattuna vuoteen Ympäristöluvan mukainen yli 90 %:n haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) vähennysvelvoite on toteutunut hyvin. Mittauksissa ei todettu vuonna 2010 lainkaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Ympäristöön liittyvät onnettomuudet ja poikkeamat kirjataan poikkeamaraporteille ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuoden 2010 aikana ei tapahtunut yhtään merkittävää ympäristövahinkoa eivätkä sidosryhmät esittäneet ympäristöön liittyviä huolenilmaisuja. Lupaehtojen ylityksistä tai ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuneita sakkoja ei katsauskaudella ollut. Altialla on Hyvinkään Petkelsuolla yksityinen 7,5 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue, joka on osa valtakunnallista soidensuojeluohjelmaa. Altian liiketoiminta ei vaikuta suojellun alueen luontoon. Altia-konserniin kuuluva A-Pullo Oy hoiti keskitetysti uudelleen täytettävien alkoholijuomapullojen kierrätysjärjestelmää Suomessa. Maustamattomien alkoholijuomien hiilijalanjälki Altia selvitti vuoden 2010 aikana kotimaisesta ohrasta valmistamiensa maustamattomien väkevien alkoholijuomien hiilijalanjäljen. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi 38-prosenttisen, maustamattoman alkoholi juoman hiilijalanjälki on 880 grammaa CO2-ekvivalenttia litrassa juomaa. Viljaviinan tuotanto muodostaa yli 95 % maustamattomien alkoholijuomien hiilijalanjäljestä. Viljaviinan tuotannossa taas suurin osa, noin ⅔ hiilijalanjäljestä, muodostuu ohran tuotantoketjusta ja noin ⅓ tehtaan höyryn tuotannosta. Liikenteen osuus hiilijalanjälkeen on pieni, koska Altian Koskenkorvan tehtaallaan käyttämästä ohrasta noin 80 % tuodaan alle sadan kilometrin päästä tehtaasta ja valmis viljaviina kuljetetaan edelleen junalla Koskenkorvan tehtaalta Rajamäelle pullotettavaksi. Hiilijalanjäljen laskentaan sisällytettiin siementen, lannoitteiden ja kalkin tuotanto, ohran viljely ja kuljetus Altian Koskenkorvan tehtaalle, viljaviinan valmistus Koskenkorvan materiaalitehokkaassa prosessissa, kuljetus Altian Rajamäen tehtaalle, sokerin valmistus ja kuljetus Rajamäen tehtaalle, veden tuotanto Rajamäellä, juoman sekoitus ja pullotus Rajamäen tehtaalla sekä pääasiallisten prosessikemikaalien valmistus. Tutkimuksessa määritettiin tiedot tuotannosta aiheutuvista merkittävimmistä kasvihuonekaasupäästöistä. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi MTT:n Biotekniikka- ja elintarviketutkimus yksikön kestävä biotalous -tutkimusryhmä. 29 Altia vuosikatsaus 2010

7 Sosiaalinen vastuu Altian sosiaalisen vastuun keskeiset aihealueet ovat oma henkilöstö, markkinoinnin vastuullisuus sekä tuoteturvallisuus. Tulevaisuudessa sosiaalinen vastuu laajenee sisältämään tuotteiden koko tuotantoketjun, kun Suomen, Ruotsin ja Norjan alkoholimonopolit liittävät työjärjestö ILO:n periaatteisiin perustuvan Code of Conductin sopimuksiinsa. Kasvun edellytyksenä uudistumiskykyinen toimintakulttuuri Altiassa kehitetään määrätietoisesti uutta tapaa toimia tavoitteellisessa kulttuurissa. Strategian toteutuksen kannalta elintärkeä uudistumiskyky nostettiin strategian ytimeen. Uudistumiskyky, jolla on todistetusti vahva yhteys yrityksen kestävään menestykseen, jakaantuu kahteen osa-alueeseen, strategiseen osaamiseen ja muutosvoimaan. Strategisen osaamisen ydin on se, että henkilöstö tuntee strategian. Olennaista on myös hahmottaa, missä tilanteessa olemme suhteessa strategiaan: missä ovat kehitysalueet ja haasteet. Kyseenalaistaminen ja aktiivinen keskustelu on äärimmäisen tärkeää, koska strategia kehittyy jatkuvasti ja se merkitsee jokaisessa yksikössä omaa toteutustapaansa. Muutosvoima mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen ja menestymisen kilpailussa. Työkulttuurin ja ilmapiirin tulisi edesauttaa sitä, että jokainen altialainen on sitoutunut, yhteistyökykyinen ja uskaltaa tuoda mielipiteensä ja ideansa esiin. Vahvistimme henkilöstötoimintoja uusissa toimipisteissä Altian henkilöstö kasvoi vuoden 2010 aikana noin 280 ammattilaisella, kun yritys hankki omistukseensa viinien ja väkevien juomien tuotemerkkien lisäksi tuotanto- ja logistiikkatoimintoja Ruotsissa ja Tanskassa. Tämä merkitsi henkilöstötoimintojen vahvistamista näissä maissa. Tuotemerkkien ja tuotanto- ja logistiikkatoimintojen osto johti palkkajärjestelmien siirtoon ja Tukholmassa Altialle siirtyvän henkilöstön muuttoon. Henkilöstön monimuotoisuus lisääntyi kaupan myötä. Pelkästään Årstan logistiikkakeskuksessa Ruotsissa työskentelevät henkilöt edustavat 23 eri kansallisuutta. Vuonna 2009 aloitetut tehostamistoimenpiteet jatkuivat vielä alkuvuonna 2010, kun Suomen yksiköissä toteutettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisenä vuonna aloitettuja lomautuksia. Haltiatietojärjestelmän käyttöönottoa koko konserniin valmisteltiin. Seuraamme työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia aktiivisesti Altia Spirit -henkilöstötutkimus toteutettiin marraskuussa 2010 koko konsernissa. Tutkimuksella seurataan työtyytyväisyyttä, työnantajakuvaa sekä strategian ymmärtämistä ja soveltamista omaan työhön. Tutkimustulosten perusteella työtyytyväisyys heikentyi vuodesta 2008, jolloin tutkimus toteutettiin edellisen kerran. Vuoden 2011 aikana suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Kehityssuunnitelmien toteutumista seurataan johtoryhmätasolla. Henkilöstö keskimäärin maittain Suomi 578 Ruotsi 165 Tanska 140 Norja 77 Latvia 90 Viro 70 Yhteensä Henkilöstön määrän kehitys Henkilöstötutkimuksen tulokset (vuonna 2009 mittausta ei suoritettu) Altia-konsernin tyytyväisyysindeksi Yleinen tyytyväisyysindeksi 30 Altia vuosikatsaus 2010

8 Varhaisen tuen mallin soveltamista jatkettiin Suomen yksiköissä. Mallin tavoitteena on edistää työhyvinvointia tukemalla työssä suoriutumista ja vähentämällä sairaspoissaoloja. Sairaspoissaolot, jotka vähentyivät mallin käyttöönoton myötä vuonna 2008, pysyivät vuosina 2009 ja 2010 vuoden 2008 tasolla. Altiassa työsuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevia. Henkilöstön vaihtuvuus vaihtelee maittain ja on verraten vähäistä erityisesti tehdaspaikkakunnilla. Kokopäiväisille ja määräaikaisille työntekijöille tarjotaan keskeisten toimintojen osalta toisiaan vastaavat edut. Kaikkien henkilöstön jäsenten kanssa käydään säännölliset kehityskeskustelut, toimihenkilöiden kanssa kaksi kertaa vuodessa ja työntekijöiden kanssa kerran vuodessa. Vuoden 2011 aikana henkilöstötyössä painotetaan kehityskeskusteluiden hyvää läpikäyntiä, tavoitteiden asettamista, henkilöstötutkimukseen perustuvia kehittämissuunnitelmia sekä sairaspoissaolojen ja työtapaturmien alentamista. Olemme sitoutuneet markkinoinnin vastuullisuuteen Alkoholijuomien markkinointi on monissa Altian toimintamaissa hyvin rajoitettua. Laillisten rajoitusten lisäksi Altia-konserni on vapaaehtoisesti sitoutunut toteuttamaan alkoholijuomiensa markkinoinnissa EU-maiden alkoholintuottajien yhdistyksen CEPSin (European Spirits Organisation) Roadmap 2015:n toimenpiteet alkoholihaittojen vähentämiseksi sekä noudattamaan EFRD:n ( European Forum for Responsible Drinking) yleisiä kaupallisen viestinnän standardeja. Perusperiaatteena on, että alkoholijuomia voidaan markkinoida vastuullisella ja soveliaalla tavalla vain aikuisille. Lisätiedot: ja Valmistamamme tuotteet ovat jäljitettävissä Kuluttajan on aina syytä varmistaa hankittavan alkoholijuoman turvallisuus ja alkuperä. Altia analysoi maksutta valmistamansa tuotteen, mikäli kuluttajalla on syytä epäillä sen aitoutta. Väärennös- tai metanoliepäilystä on syytä olla yhteydessä lähimpään poliisiviranomaiseen. Altian valmistamat tuotteet ovat kiertopulloja lukuun ottamatta aukottomasti jäljitettävissä pakkaus- ja raaka-ainevalmistajien yksittäisiin valmistuseriin asti. Jatkuva laadunvalvonta on osa yrityksen riskienhallintaprosessia. Odottamattomia vahinkoja varten konsernilla on kaikki liiketoimintayksiköt kattava tuotevastuuvakuutus. Koskenkorvan tehtaan sertifioidusta valmistusprosessista otetaan päivittäin dokumentoitavat metanolianalyysit. Lisäksi viljaviinanäytteet Työsuhteen muoto Henkilöstöryhmä Vakinaiset 96 % Määräaikaiset 4 % Toimihenkilöt 58 % Työntekijät 42 % 31 Altia vuosikatsaus 2010

9 analysoidaan EU:n virallisessa alkoholin tarkastuslaboratoriossa, Alcohol Control Laboratoryssa (ACL). Viljaviinan tuotantolaitoksen analyysien lisäksi Rajamäen tehdas tarkastaa kunkin vastaanottamansa raaka-aine-erän. Myös Svendborgin ja Tabasalun on omat laadunvalvontalaboratorionsa. Vuoden 2010 aikana Rajamäen alkoholijuomatehtaalla valmistettiin väkeviä alkoholijuomia ja viinejä 54,9 (58,9) milj. litraa. Viron Tabasalun alkoholijuomatehtaan kokonaistuotanto oli 3,2 (3,1) milj. litraa. Svendborgin alkoholijuomatehtaalla tuotettiin 23,0 milj. litraa alkoholijuomia vuoden 2010 kahdeksan viimeisen kuukauden aikana, jolloin Svendborgin tehdas oli Altian omistuksessa. Katsauskauden aikana Altia teki yhden oman tuotteen takaisinvedon ja neljä päämiestuotteiden takaisinvetoa. Koskenkorvan tehdas toimi keskimäärin 86 %:n kapasiteetilla koko katsauskauden ajan johtuen lähinnä puunjalostusteollisuuteen toimitettavan tärkkelyksen kysynnän kasvusta. Myös viljaviinan tuotannossa saavutettiin uusi ennätys. Koskenkorvan tehtaalla käytettiin 164 (116) milj. kiloa kotimaista ohraa, josta valmistui 23,9 (18,5) milj. kiloa viljaviinaa, 39,2 (24,3) milj. kiloa tärkkelystä ja 56,8 (40,6) milj. kiloa rehua. 32 Altia vuosikatsaus 2010

10 Raportin vertailu Global Reporting Initiativen suositukseen Inidkaattori Sivu PROFIILI 1. Strategia ja analyysi 1.1 Ylimmän johdon edustajan lausunto Organisaation taustakuvaus 2.1 Organisaation nimi Tärkeimmät tavaramerkit/brändit, tuotteet ja/tai palvelut Organisaation operatiivinen rakenne, kuten tärkeimmät 7, tp 40 liiketoimintayksiköt, operatiiviset yhtiöt, tytäryhtiöt ja yhteisyritykset 2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti tp Niiden maiden lukumäärä ja nimet, joissa organisaatio 1 toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen teemojen osalta 2.6 Omistusrakenne ja yritysmuoto tp Markkina-alueet (mukaan luettuna maantieteellinen tp 14 jaottelu, toimialat sekä asiakas- ja edunsaajaryhmät) 2.8 Raportoitavan organisaation koko: henkilöstön määrä, 1 liikevaihto, pääomarakenne 2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistusrakenteessa raportointijaksolla tp Raportin muuttujat RAPORTIN KUVAUS 3.1 Raportointijakso Edellisen raportin päiväys Raportin julkaisutiheys Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä 36 tietoja Raportin laajuus ja rajaukset 3.5 Raportin sisällönmäärittely Raportin rajaus Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrattujen toimitilojen, ulkoistettujen toimintojen ja muiden raportointijaksojen ja/tai organisaatioiden väliseen vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavien teemojen raportointiperusteet 3.12 Taulukko, joka kertoo perussisällön sijainnin raportissa Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö HALLINTOTAPA 4.1 Organisaation hallintorakenne, mukaan lukien hallituksen tp alaisuudessa toimivat valiokunnat, jotka ovat vastuussa tietyistä tehtävistä, kuten strategian asettamisesta tai organisaation valvonnasta 4.2 Kuuluuko organisaation hallituksen puheenjohtaja organisaation toimivaan johtoon Hallituksen riippumattomien ja/tai toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten määrä Osakkeenomistajien ja henkilöstön mahdollisuudet tarjota 35 hallitukselle suosituksia tai neuvoja 4.8 Organisaation missio tai arvot, toimintasäännöt ja periaatteet, jotka ovat olennaisia organisaation taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristötoiminnan kannalta, sekä niiden toimeenpanokäytännöt 4.14 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet 25 Inidkaattori Sivu TALOUDELLISET TOIMINTAINDIKAATTORIT Näkökulma: Taloudellinen toiminta EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo, sisältäen 26 tulot, toimintakulut, henkilöstökulut, lahjoitukset ja muut yleishyödylliset panokset, kertyneet voittovarat ja maksut sijoittajille ja valtiolle EC3 Tulospalkkioiden kattavuus tp 7 EC9 Epäsuorat taloudelliset vaikutukset 26 YMPÄRISTÖINDIKAATTORIT Näkökulma: Materiaalit EN1 Käytetyt materiaalit painon ja määrän mukaan 28 Näkökulma: Energia EN3 Päälähteiden suora energiankulutus 28 Näkökulma: Vesi EN8 Lähdekohtainen veden kokonaiskulutus 28 Näkökulma: Biodiversiteetti EN11 Omistetun, vuokratun ja hallitun maan sijainti ja koko 29 suojelluilla alueilla tai niiden läheisyydessä sekä suojeltujen alueiden ulkopuolella olevilla korkean biodiversiteetin alueilla EN12 Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palveluiden keskeiset 29 vaikutukset suojeltuihin ja näiden ulkopuolisiin korkean biodiversiteettiarvon alueisiin EN13 Suojellut tai entisöidyt elinympäristöt 29 Näkökulma: Päästöt ilmaan, jätevesi ja jätteet EN16 Suorat ja epäsuorat kokonaiskasvihuonekaasupäästöt 28 painon mukaan EN20 Typpi-ja rikkidioksidipäästöt (NO-ja SO-päästöt) sekä muut 28 merkittävät päästöt ilmaan tyypin ja painon mukaan EN22 Jätteiden kokonaispaino tyypin ja loppusijoitusmenetelmän 28 mukaan EN24 Baselin sopimusasiakirjan liitteissä I, II, III ja VIII ongelmajätteiksi 28 luokiteltujen kuljetettujen, maahantuotujen, maasta vietyjen tai käsiteltyjen jätteiden paino sekä kansainvälisiin laivakuljetuksiin kuljetettujen jätteiden suhteellinen osuus Näkökulma: Tuotteet ja palvelut EN28 Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä 29 määrättyjen merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja muiden rangaistusten kokonaismäärä Näkökulma: Yhteenveto EN30 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja -investoinnit 28 tyypeittäin SOSIAALISEN VASTUUN INDIKAATTORIT LA1 Henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan LA3 Kokopäiväisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole tarjottu määräaikaisille tai osa-aikaisille työntekijöille (keskeisten toimintojen osalta) LA12 Niiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä, joiden kanssa käydään säännöllisiä kehitys- ja urakeskusteluja tp = tilinpäätös Altia vuosikatsaus 2010

YDINARVOT. Altia lyhyesti. Your 1st Choice Service Company. Luottamus Ilo Rohkeus Vastuullisuus Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta

YDINARVOT. Altia lyhyesti. Your 1st Choice Service Company. Luottamus Ilo Rohkeus Vastuullisuus Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Sisältö: Altia lyhyesti... 3 Operatiivinen rakenne... 4 Konsernirakenteen muutokset... 4 Markkina-alueet... 5 Vastuullisuutta vaikeassa markkinatilanteessa... 6 Kestävän kehityksen

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

Altia vuosikatsaus 2010

Altia vuosikatsaus 2010 Altia vuosikatsaus 2010 1 Altian vuosi 2010 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Strategia 8 Kattava tuotevalikoima 10 Brands 11 Trading 12 Industrial Services 13 Supply Chain 14 Alkoholiliiketoiminnan

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI

VASTUULLISUUSRAPORTTI VASTUULLISUUSRAPORTTI 2012 www.altiacorporation.com 2012 VASTUULLISUUSRAPORTTI SHARING THE BEST MOMENTS 2 3 Altia vastuullisuusraportti 2012 4 5 _Haluamme kehitty vastuullisen ltian tavoitteena on toiminta-alueensa

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Vuosikertomus. www.altiacorporation.com

Vuosikertomus. www.altiacorporation.com Vuosikertomus 2011 www.altiacorporation.com 2 3 Altia vuosikertomus 2011 WE THINK AHEAD _Sisältö 04 Altian vuosi 08 Toimitusjohtajan katsaus 10 Arvoa kolmessa aallossa 14 Kansallisjuomien kertomaa 16 32

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Kestävät hankinnat ja tekstiilivuokraus 1 Lindström lyhyesti Vuonna 1848 perustettu perheyritys (Roihan suku) Liikevaihto 228 M (2007); 2200 hlö Tarjoaa

Lisätiedot

PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja

PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja PRAMIA YRITYS Olemme toimineet vuodesta 1990 lähtien Suomessa Pramia Oy Ruotsissa Pramia AB Norjassa Pramia As Olemme perheomisteinen yritys PRAMIAN TARINA

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus

Ympäristö ja turvallisuus CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 1 Ympäristö ja turvallisuus Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut raportoidaan vuosittain samalta ajanjaksolta kuin talousluvut.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

ONKO ENERGIATEHOKKUUS HYVÄ SIJOITUS?

ONKO ENERGIATEHOKKUUS HYVÄ SIJOITUS? ONKO ENERGIATEHOKKUUS HYVÄ SIJOITUS? FInZEB 2015 Askelmerkit lähes nollaenergiarakennuksiin - seminaari Marko Juhokas, Kiinteistökehitys- ja vastuullisuusjohtaja, Citycon Oyj Citycon lyhyesti Citycon omistaa

Lisätiedot

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA Juustoportti on kasvanut pienestä maatilajuustolasta lähes sadan hengen meijeri-kahvila-ruoka-alan yritykseksi. Juustoportin yritystoiminta keskittyy viiteen toimipisteeseen.

Lisätiedot

KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus

KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus Huhtikuu 2016 Tavoite Kehitetään suomalaisille kiinteistösijoittajille soveltuva yritysvastuuraportointisuositus ottaa

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014 Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto Strategia ja analyysi G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 2 3 CEO:lta G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauspolitiikka

Valtion omistajaohjauspolitiikka Valtion omistajaohjauspolitiikka Ekokem Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Nyborg Kumla Riihimäki Hyvät tuotantolaitokset keskeisillä sijainneilla Riihimäki: Kaksi arinapolttolaitosta yhdyskuntajätteen polttoa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

GRI-sisältövertailu. * pääindikaattori raportoitu kokonaan raportoitu osittain ei raportoitu

GRI-sisältövertailu. * pääindikaattori raportoitu kokonaan raportoitu osittain ei raportoitu * pääindikaattori raportoitu kokonaan raportoitu osittain ei raportoitu GRIsisältövertailu GRIindikaattori Perussisältö Sivu Kommentit 1 Strategia ja analyysi 1.1 Johdon lausunto 811, 25 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa. Ylitarkastaja Vesa Leino

Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa. Ylitarkastaja Vesa Leino Ulkoasiainministeriö, ympäristönäkökulma mukana hankinnoissa Ylitarkastaja Vesa Leino Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. MISSIO: Osana

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Kappale 5. Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki

Kappale 5. Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki Kappale 5 Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki Case esimerkki* Reaktiivisten kemikaalien valmistus PROFIILI Sektori: Kemianteollisuus

Lisätiedot

Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty?

Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty? Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty? Satu Pahkala 6.6.2011 1 Satu Pahkala Esityksen sisältö Mikä on Hiilikukka? Miksi Hiilikukka? Miten laskenta on tehty Opit ja jatkosuunnitelmat 2 Satu Pahkala Fazerin

Lisätiedot

GRI-TAULUKKO. Raportti vastaa L&T:n oman käsityksen mukaan raportointitasoa B.

GRI-TAULUKKO. Raportti vastaa L&T:n oman käsityksen mukaan raportointitasoa B. GRITAULUKKO Lassila & Tikanojan vuosikertomus 2012 on samalla yritysvastuuraportti, joka on laadittu noudattaen Global Reporting Initiativen (GRI:n) laatimia raportointiperiaatteita ja G3.1raportointiohjeistoa.

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

VTT Group. Yhteiskuntavastuuraportointi 2012 - Global Reporting Initiative GRI (B-taso) GRI-PERUSSISÄLTÖTAULUKKO JA INDIKAATTORIT 14.5.

VTT Group. Yhteiskuntavastuuraportointi 2012 - Global Reporting Initiative GRI (B-taso) GRI-PERUSSISÄLTÖTAULUKKO JA INDIKAATTORIT 14.5. GRI-PERUSSISÄLTÖTAULUKKO JA INDIKAATTORIT VTT Group 14.5.2013 1 (7) Yhteiskuntavastuuraportointi 2012 - Global Reporting Initiative GRI (B-taso) VTT Katsaus on VTT Groupin yhteiskuntavastuuraportin keskeisin

Lisätiedot

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI Hotelli Lasaretti 2013 21.2.2014 HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio

Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio Risto Larmio Energiatehokkuusasiantuntija Motivassa 2011 alkaen, työtehtävät mm. pk-teollisuuden energiatehokkuusneuvonta (Teknologia-, Elintarvike-,

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Ekotehokkuus osana ympäristötehokkuutta kauppakeskuksissa

Ekotehokkuus osana ympäristötehokkuutta kauppakeskuksissa Ekotehokkuus osana ympäristötehokkuutta kauppakeskuksissa Kisu Borg Esityksen sisältö Citycon lyhyesti Ekotehokas kauppakeskus Ekotehokkuus ylläpidossa ja kiinteistönhoidossa Ekotehokkuus vuokralaisyhteistyössä

Lisätiedot

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Globaali energiahaaste Maailma vuonna 2030... Source: BP 2012, Energy Outlook

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus : Case Isover Lyhyt yritysesittely Energiatehokkuustyön taustat Energiatehokas toiminta käytännössä

Lisätiedot

ASC ONKO SUOMESSA KOHTA SERTIFIOITUA KIRJOLOHTA? Riitta Myyrä Oy WAI Consulting Ltd

ASC ONKO SUOMESSA KOHTA SERTIFIOITUA KIRJOLOHTA? Riitta Myyrä Oy WAI Consulting Ltd ASC ONKO SUOMESSA KOHTA SERTIFIOITUA KIRJOLOHTA? Riitta Myyrä Oy WAI Consulting Ltd SUOMEN KALANKASVATTAJALIITON ASC-ESISELVITYSHANKE - Käynnistetty alkuvuonna 2017 - Euroopan meri- ja kalatalousrahaston

Lisätiedot

1 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2013

1 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2013 1 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 213 25.4.214 2 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 213 Tämä raportti on osa Cargotecin kestävän kehityksen raportointia. Raportti

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa edustaa laajasti koko rakennusalaa ry ry edustaa rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus,

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2-vuosiseminaari 7.10.2014 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Liikennevirasto Osallistumme UUMA2-ohjelman ja sen

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot