Altia vuosikatsaus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Altia vuosikatsaus 2010"

Transkriptio

1 Altia vuosikatsaus 2010

2 1 Altian vuosi Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Strategia 8 Kattava tuotevalikoima 10 Brands 11 Trading 12 Industrial Services 13 Supply Chain 14 Alkoholiliiketoiminnan asiantuntija 24 Kasvava ja vastuullinen Altia 26 Taloudellinen vastuu 27 Ympäristövastuu 30 Sosiaalinen vastuu 34 Hallitus 35 Johtoryhmä 36 Yhteystiedot Altian vuosi 2010: Konserni toimi uudistetun strategian ja liiketoimintamallin mukaisesti. Liiketoimintakaupan myötä Altiasta tuli toiminta-alueensa johtava toimija. Liiketoiminnan tulos kolminkertaistui.

3 Your 1st Choice Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee, markkinoi, myy, vie ja tuo maahan omia ja päämiestuotteita. Altian omia brändejä ovat muun muassa Blossa, Chill Out, Explorer, Grönstedts, Koskenkorva, Jaloviina, O.P. Anderson, Renault ja Skåne Akvavit. Niillä on vahva markkina-asema ja monilla pitkä historia vaalittavanaan. Altian päämiestuotteiden valikoima koostuu sekä paikallisista että kansainvälisistä brändeistä eri puolilta maailmaa. Niihin kuuluvat esimerkiksi Codorníu, Drostdy-Hof, Hardy s, Jack Daniels, Bowmore, Nederburg, Ravenswood ja Robert Mondavi. Altialla on Pohjoismaiden ja Baltian alueella kattava tuotanto-, myynti- ja logistiikkaverkosto, jonka avulla se palvelee laajasti asiakkaita, päämiehiä ja kuluttajia lähellä markkinoita. Altia-konsernin avainluvut Liikevaihto, milj. 487,9 407,3 463,3 Liikevoitto, milj. 32,6 15,6 9 (% liikevaihdosta) 6,7 3,8 1,9 Tulos ennen veroja, milj. 29,6 9,4 9,9 (% liikevaihdosta) 6,1 2,3 2,1 Tilikauden tulos, milj. 25,7 5,3 6,1 (% liikevaihdosta) 5,3 1,3 1,3 Taseen loppusumma, milj. 581,1 398,4 402,2 Oman pääoman tuotto, % 17,2 4,3 4,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 10 4,2 6,8 Omavaraisuusaste, % 29,6 34,3 30,3 Gearing, % 76,3 55,5 87,4 Investoinnit, milj. 106,5 6,7 14,7 Henkilöstö keskimäärin Markkinaosuudet 2010, % Monopolimarkkinoilla (Suomi, Ruotsi ja Norja), markkinaosuus tarkoittaa monopolimyyntiä. Avoimilla markkinoilla (Tanska, Viro ja Latvia) markkinaosuus on arvio. Ruotsin markkinaosuus kattaa vuoden 2010 myöhemmän puolivuotiskauden, jonka aikana ostetut tuotemerkit sisältyivät raportointiin. NORJA kaikki 7,3 % väkevät 4,6 % viinit 7,9 % kaikki väkevät viinit RUOTSI 9,2 % 29,7 % 16,7 % kaikki väkevät viinit SUOMI kaikki väkevät viinit kaikki väkevät viinit 30,2 % 54,4 % 29,3 % VIRO 13,0 % 19,0 % 6,0 % LATVIA 9,5 % 8,0 % 13,0 % kaikki väkevät viinit TANSKA 3,5 % 2,0 %

4 Toimitusjohtajan katsaus Hyvä lukija, voin tyytyväisenä todeta, että paransimme reippaasti tulostamme edellisestä vuodesta ja saavutimme vuodelle 2010 asetetut taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet. Myös strategian toimeenpano jatkui suunnitelman mukaisesti. Kiitos tästä kuuluu henkilökunnallemme, joka teki hyvää työtä ja osoitti lujaa sitoutumista ja huomattavaa venymiskykyä. Altia-konsernin liikevaihto oli kertomusvuonna 487,9 (407,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani merkittävästi edellisestä vuodesta ja oli 32,6 (15,7). milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 10 % (4,2 %) ja oman pääoman tuotto 17,2 % (4,3 %). Tulosparannus on saatu aikaan toiminnan yleisen tehostamisen, kannattavan kasvun, kapasiteetin hyvän käyttöasteen ja Ruotsin toiminnan kohentumisen ansiosta. Jo aikaisempina vuosina hyvin toimineet yksiköt esimerkiksi Suomessa ja Norjassa ovat jatkaneet vakaata suoritustaan ja antaneet arvokkaan panoksensa kokonaisuuteen. Ruotsista ja Tanskasta ostetun liiketoiminnan integroiminen eteni suunnitelman mukaisesti ja onnistuimme saavuttamaan tälle kaupalle asetetut ensimmäisen vuoden tavoitteet. Projektiin osallistuneet sekä vanhat että uudet altialaiset ovat tehneet esimerkillisen hyvää työtä. Tämän integraation onnistuminen antaa Altialle hyvät mahdollisuudet jatkaa toiminnan kehittämistä toimialueemme johtavaksi viinien ja väkevien alkoholijuomien valmistajaksi ja maahantuojaksi. Kaupan myötä Altia on noussut myös Ruotsin markkinan suurimmaksi viinien ja väkevien valmistajaksi ja maahantuojaksi. Olemme jo kertomusvuoden aikana todenneet, että olemme saavuttaneet suuria mittakaavaetuja, joiden määrää voimme tulevaisuudessa kasvattaa. Ruotsissa vuoden 2009 aikana tehdyt kehittämisja tehostamistoimet osoittautuivat onnistuneiksi ja saimme aikaan suuren operatiivisen ja taloudellisen parannuksen verrattuna edelliseen vuoteen. Samanaikaisesti pystyimme luomaan vahvan 2 Altia vuosikatsaus 2010

5 pohjan toiminnan kasvattamiseksi toimintaalueemme suurimmalla markkinalla. Tanskassa kasvatimme markkinaosuuttamme edellä mainitun liiketoimintakaupan ansiosta ja tarkoituksemme on jatkaa asemamme vahvistamista. Norjassa tehostimme organisaatiotamme ja toteutimme toiminnan tehostamisprojektin. Kilpailutilanne maahantuojien kesken näyttää jatkuvan poikkeuksellisen kovana, mutta uskomme, että tehdyillä toimenpiteillä kasvatamme asemaamme. Baltian maissa markkinavolyymi näytti vakiintuvan, mutta selvästi vuotta 2008 alemmalle tasolle. Toteutimme toiminnan tehostamisprojektin, jonka myönteiset vaikutukset näkyvät vuoden 2011 aikana. Yleisen taloudellisen tilanteen kohentuessa pystymme hyödyntämään hyvää markkinaasemaamme myös näissä maissa. Suomessa toimintaedellytyksiin vaikuttivat suuresti alkoholiveron korotukset, joiden johdosta väkevien juomien myynti laski noin 7 %. Tästä huolimatta onnistuimme pitämään taloudellisen tuloksen edellisvuoden tasolla toiminnan tehostamisen ansiosta. Tuotanto-, hankinta- ja logistiikkatoiminnoissa saatiin aikaan merkittäviä kustannussäästöjä, jotka yhdessä kapasiteetin hyvän käyttöasteen kanssa lisäsivät toimitusketjun tehokkuutta. Saavutettujen säästöjen perusteella uskon, että Altia kykenee vielä merkittäviin tehokkuusparannuksiin tällä alueella. Vuonna 2010 hankimme omistukseemme Renaultkonjakkituotemerkin, joka täydentää tuotesalkkuamme ja antaa merkittäviä tehokkuusetuja konjakkiliiketoiminnassa. Uudistimme toimintamallimme strategian mukaiseksi Kolmesta liiketoiminta-alueesta koostuva toimintamallimme on osoittautunut onnistuneeksi. Kaikki liiketoiminta-alueet ovat luoneet omat kilpailustrategiansa ja itselleen parhaiten sopivat toimintamallinsa. Olemme jo kyenneet löytämään suuria synergiamahdollisuuksia toimitusketjun ja liiketoiminta-alueiden paremman yhteistoiminnan kautta. Tämä tulee antamaan meille tulevaisuudessa suuria tehokkuus- ja kilpailuetuja. Kertomusvuoden aikana olemme tuoneet markkinoille enemmän uusia tuotteita kuin moniin vuosiin. Tämä kertoo tuotekehitys-, markkinointi-, myynti- ja tuotantoammattilaisten hyvästä yhteistyöstä, mikä luo hyvää kasvualustaa tulevaisuudelle. Jatkamme 2011 strategiamme viitoittamalla tiellä Vuonna 2011 tulemme jatkamaan strategiamme toteuttamista. Toiminnan tehostamisen ohella keskitymme strategiatyössämme kasvuun sekä strategian toteutumisen vaatiman osaamisen kehittämiseen. Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin markkinat. Tavoittelemme kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Yhtiön arvon lisääminen kasvustrategian avulla säilyy edelleen kehittämistä ohjaavana tekijänä. Antti Pankakoski toimitusjohtaja 3 Altia vuosikatsaus 2010

6 Altian osaaminen korostuu toisistaan eroavilla markkina-alueilla Kansallisilla juhla-, juoma- ja ruokakulttuureilla on oma historiansa ja omat erityispiirteensä, mikä vaikuttaa myös Altian strategisiin valintoihin. Vaikka toiminta-alueen maat ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan, niiden juomakulttuurit eroavat merkittävästi toisistaan. Suomalaisilla on oma viinaperinteensä, mutta olut muodostaa yli 50 % kulutetusta alkoholista ja viinien kasvu on tasaantunut. Konjakit ja brandyt ovat suosittuja juomia sekä Suomessa että Norjassa. Tanskan, Ruotsin ja Norjan juomakulttuureissa akvaviiteillä on tärkeä sijansa. Tanskalaiset, jotka käyttävät viiniä henkeä kohti lähes yhtä paljon kuin perinteisten eteläeurooppalaisten viinimaiden asukkaat, juovat myös olutta ja katkeroita. Ruotsalaiset suosivat mietoja viinejä ja väkevistä alkoholijuomista viskejä. Norjassa viinien suosio on kasvanut tasaisesti. Viro ja Latvia ovat selkeästi vodkamaita, joissa viinien kulutus on vähäistä. Markkinoiden odotetaan kehittyvän suotuisasti Altian toimintaympäristön kehitys vuonna 2010 ja ennakoidut tulevaisuuden trendit luovat edellytykset yrityksen kasvustrategian toteuttamiselle. Altian markkina-alueen kaikkien maiden talouksien odotetaan kasvavan kuluvan vuoden aikana ja markkinoiden odotetaan kehittyvän suotuisasti, vaikka taloudessa onkin yhä epävarmuustekijöitä. Viinimarkkinoilla odotettavissa kasvua Väkevien alkoholijuomien myynnin ennakoidaan kasvavan Virossa ja Latviassa. Tanskassa ja Norjassa väkevien juomien markkinat pysynevät nykyisellä tasolla. Suomessa ja Ruotsissa muun muassa alkoholiverotuksen kiristyminen on vaikuttanut väkevien alkoholijuomien myynnin laskuun ja trendin odotetaan jatkuvan. Altian toimialueen suurimmat viinimarkkinat ovat Ruotsi ja Tanska. Niiden lisäksi viinimarkkinoiden tasainen kasvu jatkuu Norjassa. Myös Viron ja Latvian, joiden alkoholijuomakauppaa leimaa harmaan talouden vahva ote, viinimarkkina on kasvussa, vaikka volyymit ovat pieniä. Suomessa viinimarkkinan kasvulle on edellytyksiä. Vastuullisuus ja ympäristöasiat kiinnostavat kuluttajaa Altian koko markkina-alueella havaittavissa oleva trendi on vastuullisuuteen ja ympäristöön liittyvien teemojen korostuminen, mikä näkyy kuluttajien kasvavana kiinnostuksena esimerkiksi luomu- ja reilun kaupan viineihin ja pakkausmuodoista kiertomuovipulloihin, hanapakkauksiin ja entistä kevyempiin lasipulloihin. Talouden elpyminen on vähitellen nostanut myös kalliimpien tuotekategorioiden, kuten hienompien konjakkien ja mallasviskien kysyntää. Alkoholijuomien, erityisesti viinien ja ruoan, linkittyminen aikaisempaa vahvemmin toisiinsa kertoo elämäntyylin muutoksesta. Elintason noustessa kuluttajat yhdistävät sekä arjen että juhlan tilanteisiin luontevasti erilaisia alkoholijuomatuotteita. Altia haluaa tarjota toiminta-alueensa markkinoilla näihin tilanteisiin parhaiten sopivia tuotteita. Tulevaisuudessa cocktail-kulttuurin ja valmiiden cocktail-juomien suosion odotetaan nousevan. Uudet, eksoottiset maut ja shotit kiinnostavat kuluttajia. Norjassa ja Tanskassa niin kutsutun Viinien markkinaennuste , milj. litraa 240 Väkevien markkinaennuste , milj. litraa Ruotsi Tanska 96 Norja 67 Suomi Viro Latvia Suomi Viro Ruotsi Latvia Tanska 16 Norja Lähde: Euromonitor 4 Altia vuosikatsaus 2010

7 vanhan maailman viinit ovat arvostettuja, ja Ruotsissa ja Suomessa kiinnostaa niin kutsutun uuden maailman viinitarjonta. Monopolit merkittäviä kauppakumppaneita Altian toiminta-alueen maista Norjassa yli 4,75-prosenttisten, Ruotsissa yli 2,23-prosenttisten ja Suomessa yli 4,7-prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyynti tapahtuu monopolien kautta. Monopolimaissa Altian paikallisesta juomamyynnistä yhteensä 88 % kanavoituu Norjan Vinmonopoletin, Ruotsin Systembolagetin ja Suomen Alkon kautta. Muita Altian asiakkaita ovat alkoholijuomia myyvät tukut, ravintolat, päivittäistavarakaupat, matkustajakauppa (Travel Retail) ja vientimarkkinoilla toimivat maahantuojat. Alkoholin rajakauppa lisää kilpailua Altian markkina-alueella, ja rajakauppaan puolestaan vaikuttavat alkoholiverotuksen erot ja muutokset sekä valuuttakurssien heilahtelu. Vuonna 2010 rajakauppa oli vilkasta ja kehityksen odotetaan jatkuvan samansuuntaisena. Raaka-aineina vesi ja satokausituotteet Viljaviinan ja siitä jalostettujen alkoholijuomien tuotanto on keskeinen osa Altian liiketoimintaa. Tuotannon keskeiset raaka-aineet ovat ohra ja vesi. Vastaanotetusta ohrasta noin 80 % perustuu sopimustuotantoon. Ohran markkinahinta määräytyy suurelta osin maailmanmarkkinatilanteen mukaan. Vuoden 2011 aikana haetaan keinoja ohran hinnan vaihteluilta suojautumiseksi. Altia ostaa myös valmiita alkoholijuomia omia pullotteitaan varten. Alkoholijuomat ovat tyypillisesti satokausituotteita, joiden maailmanmarkkinahintojen kehitykseen vaikuttavat muun muassa poikkeavat sääolosuhteet ja luonnonmullistukset. Kilpailutilanne kiristyy Ruotsissa ja Suomessa Altia on alan johtava toimija. Norjassa Altialla on alle 10 prosentin markkinaosuus ja Tanskassa pienehkö markkinaosuus. Virossa ja Latviassa Altia on toiseksi suurin toimija. Altian kilpailuetuja ovat kattava tuotevalikoima, paikallisten markkinoiden tuntemus, myyntivoima ja asiantunteva henkilökunta. Pääasialliset kilpailijat toiminta-alueella ovat suuret globaalit alkoholiyhtiöt, useat pohjoismaiset yritykset sekä paikalliset tuottajat ja maahantuojat. Tulevaisuudessa kilpailu kiristyy entisestään. Alaa leimaavat jatkuvat muutokset ja yrityskaupat, tiukentuva mainonnan säätely, verotuksen kiristyminen ja lisääntyvä rajakauppa. Codorníu on maailman suurin perinteistä menetelmää hyödyntävä kuohuviinin tuottaja, jonka historia yltää vuoteen Vuoden 2010 lopussa Codorníu nousi Ruotsin Systembolagetin myydyimmäksi cavaksi. Altia edustaa tuotemerkkiä koko toimialueellaan. 5 Altia vuosikatsaus 2010

8 Strategia yhtiön arvon kasvattamiseksi Altia tähtää yhtiön arvon kasvattamiseen kolmessa aallossa toteutettavan kasvustrategiansa avulla. Aaltojen teemat ovat tehostaminen, kasvu ja laajentuminen. Kolmen aallon kasvustrategia Liiketoimintojen ja toimintatapojen tehostaminen kannattavuuden parantamiseksi Supply Chainin ja prosessien tehokkuuden parantaminen liiketoimintaportfolion täsmentäminen toimintakulttuurin ja henkilöstön osaamisen kehittäminen Porautuminen kotimarkkinoihin markkinaosuuden kasvattamiseksi markkinakasvua nopeampi kasvu yritys- ja brändiostot Laajentuminen maantieteellisesti ja palveluvalikoiman kehittäminen maantieteellinen laajentuminen kasvaviin lähimarkkinoihin, joissa keskittämismahdollisuuksia ja houkuttelevia bolton-akvisitio kohteita luodun kilpailukyvyn hyödyntäminen tuotesegmenttien maantieteellinen kasvu Ensimmäisen aallon aikana toimintamallia kehitetään edelleen ja tehostetaan kilpailukykyä. Tehostamista haetaan lähinnä toimitusketjusta (Supply Chain) sekä kaikista toimintaprosesseista. Strategian ensimmäisen aallon aikana jo tehdyn työn ansiosta vuoden 2010 liikevoitto nousi 33 miljoonaan euroon (15,6 milj. euroa vuonna 2009 ja 9 milj. euroa vuonna 2008) ja sijoitetun pääoman tuotto 10 prosenttiin (4,2 % vuonna 2009 ja 6,8 % vuonna 2008), mikä rohkaisee jatkamaan valitun strategian toteuttamista. Toisessa aallossa vahvistetaan entistä pontevammin asemaa Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla tavoitteena kasvattaa markkinaosuuksia yleistä markkinakasvua nopeammin. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. Erityisen sopivia Altialle sen vahvan markkina-aseman ja tehokkaan toimintaketjun ansioista ovat niin sanotut bolt-onakvisitiot, jolloin tavoitteena on hankkia vahvoja, markkinoilla toimivia brändejä, joiden arvoa voidaan kohottaa liittämällä ne Altian toimintamalliin ja laajentamalla niiden kohdemarkkinaa. Näiden kahden vaiheen toteuduttua onnistuneesti tulee kolmannessa aallossa ajankohtaiseksi alueel- linen laajentuminen kasvaviin (lähi)markkinoihin, joissa on keskittämismahdollisuuksia ja houkuttelevia bolt-on-akvisitiokohteita. Yhtiön taloudelliset tavoitteet ovat kymmenen prosentin liikevoitto liikevaihdosta (EBIT) ja 15 prosentin pääoman tuotto (ROCE). Vuonna 2009 uusittu toimintamalli ja henkilöstön osaamisen kehittäminen avainasemassa Altia on Pohjoismaiden ja Baltian suurin viinien ja väkevien juomien tuottaja ja maahantuoja. Altian omista ja päämiestuotteista koostuva tuotevalikoima on näiden markkinoiden kattavin. Altia koostuu Brands-, Trading- ja Industrial Services -liiketoiminta-alueista, joille Supply Chain -toiminto tarjoaa kustannustehokkaan toimitusketjun. Kaikki kolme liiketoiminta-aluetta ovat Altialle strategisesti yhtä tärkeitä. Niiden toisilleen tuottamat synergiaedut ovat merkittäviä. Synergiaetuja syntyy tämän mallin ansioista hankinnoissa, logistiikassa, tuotannossa ja konsernipalveluissa sekä erikoistumisen että skaalaetujen kautta. Näin syntyvällä tehokkuudella on suuri vaikutus Altian kilpailukykyyn. Brands-liiketoiminta-alue vastaa lähinnä omien tuotteiden ja brändien kehittämisestä, markkinoinnista ja myynnistä. Se on koko markkinaaluetta kategorianäkökulmasta ohjaava kaupallinen operaatio, jonka kilpailuetu muodostuu Altian markkinointi- ja myyntiammattilaisten osaamisesta ja vahvoista brändeistä sekä niiden ansiosta saavutetusta johtavasta markkina-asemasta sekä logistiikan ja oman tuotannon tarjoamista tehokkuuseduista. Trading-liiketoiminta-alue vastaa päämiessuhteista sekä päämiestuotteiden markkinoinnista ja myynnistä. Sen kilpailuetu syntyy myyntiyhtiöiden ammattilaisten markkinointi- ja päämieshallintaosaamisesta, Altian tarjoamasta Pohjoismaat ja Baltian kattavasta myyntiverkosta ja logistiikan ja tuotannon tarjoamista synergiaeduista. 6 Altia vuosikatsaus 2010

9 Altian liiketoimintamalli BRANDS TRADING INDUSTRIAL SERVICES SUPPLY CHAIN: Hankinta, logistiikka, tuotanto Palveluja kaikille liiketoiminnoille TUKITOIMINNOT Industrial Services -liiketoiminta-alue vastaa sopimustuotannon, logistiikan, teknisen etanolin, rehujen ja tärkkelyksen liiketoiminnasta. Supply Chain vastaa konsernin tuotanto-, logistiikka- ja hankintatoiminnasta ja näiden toimintojen kehittämisestä ja sen tavoitteena on kustannusjohtajuus toiminta-alueellamme. Vuoden 2011 aikana panostamme toiminnan tehokkuuden lisäämisen ohella uusien omien ja päämiestuotteiden kehittämiseen sekä strategian kannalta tärkeän osaamisen kehittämiseen. Näin toimien pyrimme luomaan kilpailukykyisen ja taloudellisesti kestävän toimintatavan, joka mahdollistaa entistä suuremman lisäarvon tuottamisen asiakkaille ja päämiehille. Tärkeitä osaamisalueita ovat esimiestyö, myynti ja markkinointi sekä projektihallinta. Liikevaihdon jakauma Brands 45 % Trading 32 % Industrial Services 22 % Muut 2 % Blossa-glögi valmistetaan yli sadan vuoden kokemuksella. Joulun 2010 Blossa X sai makunsa sahramista. 7 Altia vuosikatsaus 2010

10 Omat ja päämiestuotteet kattavan tuotevalikoiman kulmakivinä Altian omat brändit monopolimarkkinat Suomi Valikoimassamme on väkeviä alkoholijuomia, joiden kuvien näyttäminen ei ole Suomen lain mukaan sallittua internetissä. Ruotsi Norja Altian omat brändit avoimet markkinat Tanska Matkustajakauppa (Travel Retail) Viro Latvia l Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuomien valmistaja ja maahantuoja. Se edustaa sekä omia että päämiesbrändejä eri puolilta maailmaa. l Yhdistämällä tuotevalikoimaansa omat brändinsä, joista monet ovat osa maidensa kulttuuri perintöä, ja kansainväliset, johtavien päämiesten tuotteet Altia tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen, toiminta-alueensa kattavimman tuotevalikoiman. l Altia hallitsee omien viljaviinapohjaisten brändiensä koko arvoketjun. Monet omat brändit ovat bestsellereitä, ja markkina-asema on vahvistunut liiketoimintakauppojen myötä. Tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa edelleen valituilla brändeillä ja tuomalla markkinoille kuluttajalähtöisiä uutuuksia. l Päämiehille Altian toimintamalli tarjoaa parhaan mahdollisen väylän Pohjoismaiden markkinoille paikallisten yritysten kautta. Tarjolla on sekä räätälöityjä paikallisia ratkaisuja että alueellisia toimintamahdollisuuksia. Altian tavoitteena on päämies liiketoiminnan kasvattaminen kehittämällä edelleen palvelutarjontaansa päämiehille. l Toimintamallissaan Altia hyödyntää alueellisen voimansa ja paikallisten myyntiyhtiöidensä markkina- ja kuluttajatuntemuksen sekä logistiikan, tuotannon ja tukitoimin tojen tuomat tehokkuusedut. Näistä hyötyvät myös päämiehet, asiakkaat ja kuluttajat. 8 Altia vuosikatsaus 2010

11 Altian päämiestuotteet Suomi Ruotsi Norja Tanska Latvia Viro Matkustajakauppa (Travel Retail) 9 Altia vuosikatsaus 2010

12 Brands rakensi toiminnan perustan Omien brändien liiketoiminnassa rakennettiin vuoden 2010 aikana vahva perusta keskitetysti ohjatun toiminnan kehittämiseen. Merkittävässä roolissa Brands-liiketoiminnan kehityksessä oli tuoteportfolion osto Ruotsista ja Tanskasta. Sen myötä Altiasta tuli johtava toimija toiminta-alueellaan ja markkinajohtaja Ruotsissa ja Suomessa. Brandsin tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa kotimarkkinoillaan kehittämällä valittuja brändejä sekä tuomalla markkinoille kuluttajalähtöisiä uutuuksia. Brands-liiketoiminta-alue koostuu myynti-, markkinointi-, tuotteiston hallinta- ja tuotekehitystoiminnoista. Liiketoimintaa ohjataan keskitetysti kategorianäkökulmasta ja toteutetaan paikallisesti kullakin markkinalla Pohjoismaissa, Baltiassa ja matkustajakaupassa. Vuoden 2010 aikana rakennettiin toiminnan perusta: käynnistettiin uuden rakenteen mukainen organisaatio, tehtiin strategiset valinnat, rakennettiin johtamisjärjestelmän mukaiset suunnittelu-, kokous-, seuranta- ja raportointikäytännöt ja kehitettiin voimakkaasti prosesseja ja toimintatapoja. Esimerkiksi innovaatio- ja tuotekehitysprosessia kehitettiin uusien tuotekonseptien luomiseksi. Tämä tuottikin ensimmäiset tulokset: Ruotsissa listattiin Systembolagetin valikoimiin Latitude 55 -viski ja Suomessa valmisteltiin Dos Caras -viinin listausta Alkoon. Bestsellereiden markkina-asema on vahva Ostettujen liiketoimintojen integraatio sujui suunnitelmien mukaisesti. Tuoteportfolion oston myötä Brands-liiketoiminnalla on kotimarkkinoillaan bestseller-tuotteet, joiden markkina-asema on vahva. Uudet tuotemerkit täydentävät hyvin Brandsin tuote- ja brändivalikoimaa, jonka kirkkaimmat tähdet ennen tehtyä kauppaa olivat Koskenkorva ja Jaloviina Suomessa ja Saaremaa Virossa. Väkevien tuotevalikoimaan ostettuja tuotemerkkejä ovat mm. O.P. Anderson -akvaviitti, Skåne Akvavit, Svenska Nubbar, 1-Enkelt Bitter, Explorer-vodka, Kron-vodka, Lord Calvert -viski ja Barracudarommit, Blossa-glögit sekä syksyllä ostettu Renaultpremiumkonjakki. Ostettuun viiniportfolioon kuuluvat mm. Chill Out, Aussie, Opal Springs ja Santa Christina -viinit. Brandsin kehitys markkinoilla Suomen veronkorotuksista johtuen omien brändien myynti laski ja matkustajatuonti kasvoi, mutta Altia säilytti markkina-asemansa. Viinien hyvä markkinakehitys pysähtyi eikä asetettuja tavoitteita saavutettu siltä osin. Myös Ruotsissa viinien markkinakasvu hidastui ja kilpailutilanne kiristyi. Väkevien markkinatilanne Ruotsissa on stabiili. Kokonaisuutena asetetut tavoitteet kuitenkin saavutettiin. Norjassa Altian tavoitteena on kasvattaa omien tuotteiden osuutta merkittävästi. Ostettu tuoteportfolio vauhditti kehitystä ja omien tuotteiden myyntitavoitteet Norjassa ylitettiin. Baltiassa markkinatilanne on vaikea ja laittoman alkoholijuomakaupan osuus on suuri. Asetetuista myynti- ja tulostavoitteista jäätiin, mutta taloustilanne näyttää jo hieman aikaisempaa valoisammalta. Tanska on erittäin haasteellinen ja kilpailtu markkina. Liiketoimintakaupan myötä Altiasta syntyi uskottava toimija myös Tanskan markkinoilla, mikä on hyvä lähtökohta toiminnan edelleen kehittämiseksi. Liiketoimintakauppa kasvatti Altiasta johtavan toimijan myös Itämeren matkustajakaupassa (Travel Retail). Vuoden 2010 myyntitavoitteet ylitettiin toimintaa kehittämällä ja kuluttajien tarpeisiin vastaavan tuotevalikoiman avulla. Vientikauppa Puolan markkinoille laski erittäin vaikean markkinatilanteen vuoksi. Brandsin vahvuudet markkinoilla Brands-liiketoiminnan vahvuuksia Itämeren alueen markkinoilla ovat: kuluttajien, asiakkaiden ja markkinoiden tuntemus johtava asema vahvat resurssit ja osaava henkilöstö vahvat brändit ja tuotteet vahva tuote- ja tuotekehitysosaaminen: kehitämme markkinoille sopivia uutuuksia koko arvoketjun hallinta omissa viljaviinapohjaisissa tuotteissa 10 Altia vuosikatsaus 2010

13 Trading tarjoaa parhaat ratkaisut Pohjoismaiden markkinoille Trading-liiketoiminta palvelee Altian päämiehiä tarjoamalla heille paikallisten myynti- ja markkinointiyhtiöiden verkoston lisäksi alueellisia toimintamahdollisuuksia. Altian synergiaetujen hyödyntäminen luo arvoa päämiehille, asiakkaille ja kuluttajille. Trading aloitti toimintansa erillisenä liiketoimintaalueena lokakuussa Siihen kuuluu seitsemän paikallista yritystä kolmessa maassa: Philipson Söderberg ja Bibendum Ruotsissa, Wennerco ja SkyCellar Suomessa sekä Strøm/Bibendum ja Best Buys Norjassa. Vahvaan kansainvälisten tuotemerkkien portfolioon kuuluvat muun muassa Codorníu, Hardy s, Jack Daniel s, Bowmore, Midori, Finlandia Vodka, Masi, Nederburg, Drostdy-Hof, Amarula, Robert Mondavi, Ravenswood ja Raimat. Trading-liiketoiminta-aluetta ohjataan keskitetysti alueellisessa rakenteessa. Paikalliset myynti- ja markkinointiyhtiöt vastaavat liiketoiminnan käytännön toteutuksesta. Päämies- ja tuotevalikoiman optimointi on paikallisten yksiköiden toiminnan ydin, jota yhteispohjoismainen rakenne tukee. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa aikana Trading-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 8 %. Positiivinen kasvu kertyi pääasiassa Ruotsista. Suomella ja Norjalla on kasvupotentiaalia, mutta muuttuvat markkinaolosuhteet tekevät vuodesta 2011 haastavan. Tarjonta yhteistyökumppaneille Trading tarjoaa yhteistyökumppaneilleen pääsyn Pohjoismaiden markkinoille laajan paikallisen myynti- ja markkinointiyritysten verkoston kautta. Kumppaneille lisäarvoa tuottavat palvelut, jotka luovat volyymi- ja skaalaetuja sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ovat: räätälöidyt ratkaisut jokaisen yhteistyökumppanin erityistarpeiden mukaan syvä näkemys Pohjoismaiden kuluttajista ja vahva markkinatuntemus markkinajohtajuus sekä On Trade- että Off Trade -kanavissa pullotus- ja pakkauspalvelut lähellä markkinoita tehokkaat logistiikkapalvelut vahva perusta kuluttajamarkkinoinnille Altia Akatemia, joka tarjoaa asiakas- ja kuluttajavalmennusta vahva pohjoismainen Travel Retail -organisaatio Tradingilla on vahva viinien ja väkevien juomien tuntemus sekä kattava johtavien yhteistyökumppaneiden verkosto ympäri maailmaa. Liiketoimintaalueen henkilöstö tuntee paikalliset markkinat ja tietää miten myydä, mukauttaa ja kehittää yhteistyökumppanien brändejä kullakin toimintaalueen markkinalla. Trading kehittää vahvuuksiaan ja palveluitaan Tradingin tavoitteena on olla päämiesten ja yhteistyökumppaneiden First Choice Pohjoismaiden alueella. Alueellinen näkökulma on liiketoimintaalueen kilpailuetu. Trading hakee kasvua kehittämällä vahvuuksiaan ja parantamalla lisäarvoa tuottavia palveluitaan yhteistyökumppaneille. Messukävijöiden paneeli Ruotsissa valitsi Ravenswoodin Lodi Zinfandelin vuoden 2010 parhaaksi hanapakkausviiniksi. 11 Altia vuosikatsaus 2010

14 Industrial Services täydentää palvelutarjontaa Industrial Services -liiketoiminnan tavoitteena on taata Altian teollisen kapasiteetin täysimääräinen käyttö. Industrial Services koostuu neljästä liiketoimintayksiköstä: sopimuspalvelut, tärkkelys ja rehut, tekninen etanoli ja logistiikkayhtiö VSD, jotka palvelevat sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita. Sopimuspalveluilla tehoa pullotukseen ja logistiikkaan Altia luo kustannustehokkuutta tarjoamalla päämiehille ja ulkoisille asiakkaille sopimuspalveluita pullotuksessa ja logistiikassa. Suurin sopimusasiakas on amerikkalainen Brown-Forman, jolle tuotetun Finlandia Vodkan sopimusvalmistus kattaa suuren osan sekä Koskenkorvan että Rajamäen tehtaan kapasiteetista. Altia jalostaa suomalaisesta ohrasta ja Rajamäen pohjavedestä valmistetun Finlandia Vodkan toimitettavaksi ympäri maailmaa. Vuoden 2010 aikana Pernod Ricardin kanssa solmittiin merkittävä tuotanto- ja logistiikkapalvelusopimus. Tuotteet valmistetaan Tanskassa sijaitsevalla Svendborgin tehtaalla, joka siirtyi Altian omistukseen keväällä 2010 tehdyn liiketoimintakaupan yhteydessä. Logistiikkapalvelut tuotetaan Tanskasta ja Ruotsista. Logistiikkayhtiö VSD tarjoaa kokonaisvaltaisia 4PL-logistiikkapalveluja Ruotsissa ja Norjassa. Logistiikkamarkkinan kilpailutilanteen kiristyessä Pohjoismaissa vuoden 2010 aikana VSD tehosti toimintaansa ja vähensi kustannuksiaan. Tärkkelys- ja rehuliiketoiminta kasvaa voimakkaasti Koskenkorvan tehtaalla valmistetaan suomalaisesta ohrasta alkoholijuomien raaka-aineena käytettävää viljaviinaa ja tärkkelystä paperi- ja kartonkiteollisuuden sideaineeksi. Ohratärkkelystä käytetään myös elintarviketeollisuudessa esimerkiksi oluen valmistuksen raaka-aineena. Prosessin sivutuotteena syntyy maataloudessa käytettäviä eläinrehuja. Paperiteollisuuden kysyntä elpyi vuoden 2010 aikana, mikä vaikutti merkittävästi tärkkelyksen kysynnän ja tärkkelysvolyymien kasvuun. Vuoden aikana tärkkelysteollisuuteen perustettiin vahva kotimainen toimija, Chemigate-yhtiö, jolla on hallussaan sekä perustuotanto että jatkojalostus asiakkaille valmiiksi tuotteiksi. Altialla on Chemigatesta 19,9 prosentin vähemmistöosuus. Näkymät vuodelle 2011 ovat edelleen hyvät. Jatkossa Altia tavoittelee entistä tiiviimpää yhteistyötä tärkkelys- ja rehuasiakkaiden kanssa ja myös uusia elintarviketeollisuuden sovelluksia pyritään luomaan. Tekninen etanoli kasvoi ja kannattavuus parani edelleen Altialla on huomattava markkinaosuus teollisuudessa käytettävien teknisten etanolien ja etanolipohjaisten tuotteiden sovelluksissa. Vuoden aikana erityisesti maalämpösovellusten kasvu jatkui voimakkaana. Industrial Services -liiketoiminnan vahvuudet markkinoilla Industrial Services -liiketoiminnan kilpailukyvyn perustana ovat seuraavat tekijät: Kasvanut tuotantovolyymi on myötävaikuttanut kustannussäästöjen syntymiseen materiaaliostoissa ja kuljetuksissa. Koskenkorvan viljaviinaa, tärkkelystä ja rehuja tuottavan prosessitehtaan materiaalitehokkuus on ainutlaatuista. Tehdas käyttää ohranjyvän sivujakeineen materiaali- ja kustannustehokkaasti kokonaan hyödyksi. Tehtaat tarjoavat sopimusvalmistusmahdollisuuksia lähellä markkinoita ja kuluttajia. Tehtaiden pakkauskapasiteetti mahdollistaa sekä omien tuotteiden kasvun että palveluiden tarjoamisen kumppaneille. Alkoholijuomatehtaat antavat mahdollisuuden erikoistumiseen ja osaamisen edelleenkehittämiseen. 12 Altia vuosikatsaus 2010

15 Supply Chain tavoittelee kustannusjohtajuutta Supply Chainiin kuuluvat Rajamäen, Svendborgin ja Tabasalun alkoholijuomatehtaat, Koskenkorvan tehdas, jokaisessa Altian toimintamaassa sijaitsevat logistiikkakeskukset varastoineen ja asiakaspalvelutoimintoineen sekä hankinta- ja kehitystoiminnot. Supply Chain luo kilpailukykyä Brands-, Tradingja Industrial Services -liiketoiminta-alueille. Supply Chain pyrkii toimintatapojen uudistamiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen Altian ensimmäisen strategia-aallon tavoitteiden mukaisesti. Pyrkimyksenä on saavuttaa toimialan kustannusjohtajuus Altian markkina-alueella. Tavoitteen saavuttamiseksi on käynnistetty useita kehityshankkeita, joilla tähdätään: Valikoimassamme on väkeviä alkoholijuomia, joiden kuvien näyttäminen ei ole Suomen lain mukaan sallittua internetissä. mittakaavaetujen hyödyntämiseen yhä parempien palveluiden tuottamiseen liiketoiminta-alueille rakenteen ja toimintatapojen yksinkertaistamiseen toiminnan tehokkuuden ja joustavuuden parantamiseen valittujen osaamisten, prosessien ja työkalujen kehittämiseen Vuoden 2010 aikana saavutettiinkin jo merkittäviä tuloksia hankinnoissa, varastojen kiertonopeuksissa ja toimintojen tehokkuudessa. Uusissa yksiköissä Svendborgin tehtaalla sekä Odensen ja Årstan logistiikkakeskuksissa käynnistettiin vuoden 2010 aikana ERP-järjestelmäprojekti. Järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa. 13 Altia vuosikatsaus 2010

16 Markkinoiden parhaat brändit Vahva brändiosaaminen on yksi Altian menestyksen kulmakivistä. Asiantunteva henkilöstö keskittyy sekä omien että yhteistyökumppaneiden brändien kehittämiseen. Valikoimassamme on väkeviä alkoholijuomia, joiden kuvien näyttäminen ei ole Suomen lain mukaan sallittua internetissä

17 Valikoimassamme on väkeviä alkoholijuomia, joiden kuvien näyttäminen ei ole Suomen lain mukaan sallittua internetissä. Altia osallistuu uusien makutrendien ja pakkaustapojen kehittämiseen. Kuluttajia uudet mahdollisuudet puhuttelevat. MUISTA KOHTUUS.

18 Mukana elämän parhaissa hetkissä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa Altian tuotteet tavoittavat kuluttajat pääasiassa vähittäismyyntimonopolien kautta. Altialla on yhteensä yli nimikettä Systembolagetin, Vinmonopoletin ja Alkon valikoimissa. Tanskan, Viron ja Latvian vapailla markkinoilla tuotteet ovat kuluttajien saatavissa päivittäistavarakaupoista. MUISTA KOHTUUS

19 Valikoimassamme on väkeviä alkoholijuomia, joiden kuvien näyttäminen ei ole Suomen lain mukaan sallittua internetissä.

20 Reseptejä kaikkiin makuihin Altian asiantuntijat opastavat kuluttajia viinisivustoilla herkullisten ruokien ja laadukkaiden juomien yhdistämiseen yhdessä tunnettujen ruoka-alan ammattilaisten kanssa. Valikoimassamme on väkeviä alkoholijuomia, joiden kuvien näyttäminen ei ole Suomen lain mukaan sallittua internetissä

21 Oman tuotekehityksen avulla Altia kehittää menestyskonsepteja pohjoismaiseen makuun. Vahvaa markkinointiosaamista tukee syvä markkina-alueen kuluttajien tuntemus. MUISTA KOHTUUS.

22 Asiakas on tärkein Altia palvelee asiakkaitaan monipuolisesti. Asiakassuhteissa tärkeintä on molemminpuolinen luottamus ja yksinkertainen toimintatapa

23 Valikoimassamme on väkeviä alkoholijuomia, joiden kuvien näyttäminen ei ole Suomen lain mukaan sallittua internetissä. Altian tavoitteena on asiakkaidensa liiketoiminnan tukeminen. Yhdessä asiakkaan kanssa luodaan puitteet mieleenpainuville kuluttajaelämyksille. MUISTA KOHTUUS.

24 Vuosisata ammattitaitoa Altia yhdistää toiminnassaan kansalliset perinteet, muuttuvat kulutustottumukset ja modernin, kansainvälisen toimintatavan

25 Valikoimassamme on väkeviä alkoholijuomia, joiden kuvien näyttäminen ei ole Suomen lain mukaan sallittua internetissä. Kansalliset perinteet elävät vahvasti Altian markkina-alueella. Perinteikkäät brändit kantavat osaamista ja ammattitaitoa läpi vuosikymmenten. MUISTA KOHTUUS.

26 Kasvava ja vastuullinen Altia Kasvava Altia tähtää vastuullisuuden osalta toiminta-alueensa johtavaksi toimijaksi vuoteen 2015 ulottuvan strategiakauden loppuun mennessä. Tavoitteet ja toimenpiteet taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osalta määritellään vuoden 2011 aikana. Vuosi 2010 oli Altialle kasvun aikaa, kun yritys hankki omistukseensa monien ruotsalaisten ja tanskalaisten tuotemerkkien lisäksi alkoholijuomatehtaan Tanskan Svendborgissa ja logistiikkakeskukset Ruotsin Årstassa ja Tanskan Odensessa. Kauppojen myötä Altiasta tuli johtava toimija toiminta-alueellaan ja yrityksen henkilöstömäärä kasvoi noin 280 henkilöllä, joista suurin osa työskentelee Tanskassa. Vastuullisuuden osalta Altian kasvu merkitsee työtä tuotantolaitosten ympäristötavoitteiden harmonisoimiseksi ja henkilöstöhallinnon vahvistamiseksi Ruotsissa ja Tanskassa. Jatkossa vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja saavutukset ovat johtoryhmän agendalla erityisesti kunkin vuoden ensimmäisessä johtoryhmän kokouksessa. Valmistelevan työn tekee yritysvastuutyöryhmä. Ostotoiminnan eettiset periaatteet käyttöön Vuoden 2011 aikana Altia valmistautuu pohjoismaisten alkoholimonopolien ostotoiminnan eettisten periaatteiden (Code of Conduct) käyttöönottoon. Suomen ja Ruotsin alkoholimonopolit liittyvät vuoden 2011 aikana Business Social Compliance Initiativeen ja myös Norjan alkoholijuomamonopoli ottaa käyttöönsä vastaavat eettiset periaatteet. Ympäristöasioiden lisäksi periaatteisiin kuuluvat työvoimaan ja ihmisoikeuksiin liittyvät asiat sekä korruption vastainen työ. Toimenpiteiden taustalla ovat asiakkaiden ja kuluttajien kasvavat vaatimukset koko toimitusketjun vastuullisesta toiminnasta. Raportointivuoden aikana Altia julkaisi vastuullisuussivuston ja laski valmistamiensa maustamattomien väkevien juomien hiilijalanjäljen. Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikat uusittiin. Vastuullisuuden taustalla sidosryhmien odotukset Altian vastuullisuuden perustana on valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös, joka edellyttää, että valtion omistamat yhtiöt huolehtivat kotimaisista ja muiden toimintamaiden lainsäädännön asettamista velvollisuuksista esimerkillisen hyvin. Valtio-omistaja korostaa henkilöstön asemaa ja oikeuksien kunnioittamista sekä ympäristön kannalta vastuullista toimintaa erityisen tärkeinä asiakokonaisuuksina. Taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat myös ilmastonmuutos sekä yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten kuluttajien ja heidän myötään myös alkoholijuomamonopolien kasvava kiinnostus tuotantoketjun läpinäkyvyyttä, raaka-aineiden alkuperää, tuoteturvallisuutta sekä tuotannon ja kuljetusten ympäristövaikutuksia kohtaan. Ne heijastunevat jatkossa paitsi kulutuskäyttäytymiseen, myös Altian tuotantoon, energiankäyttöön, kuljetuksiin, pakkauksiin ja hankintoihin liittyviin valintoihin. Yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyy myös mahdollisia riskejä. Tiukentunut poliittinen ilmapiiri kiristää alkoholialan toimintaedellytyksiä, mikä heijastuu muun muassa veronkorotuksina ja mainontasäännösten tiukentumisena useissa Altian toimintaalueen maissa. Toisaalta alkoholiala on valmis myös omaan, vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan säätelyyn. Alkoholijuomia markkinoidaan vastuullisella ja soveliaalla tavalla vain aikuisille. EFRD:n (European Forum for Responsible Drinking) kaupallista viestintää koskevat standardit ja CEPS:n (European Spirits Organisation) vuoden 2010 lopussa julkaisema Roadmap 2015 viitoittavat tietä alan toimijoiden yhteisesti sopimalla tavalla. Raportoinnin viitekehys ja rajaus Tämä Altian kolmas vastuullisuusraportti on laadittu Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiviitekehyksen C-tason mukaisesti. Vastuullisuutta kuvataan koko konsernin osalta lukuun ottamatta ympäristövastuuta, jonka osalta keskitytään Altian oman tuotannon ympäristövaikutuksiin. Vuoden 2010 aikana Altian omistukseen siirtyneen Svendborgin tehtaan osalta käytetään niitä lukuja, jotka ovat saatavissa. Edellinen vastuuraportti ilmestyi sähköisessä muodossa Altian internet-sivuilla. Yritysvastuusta 24 Altia vuosikatsaus 2010

27 Kestävän kehityksen viitekehys YRITYSVASTUU A LTIA N SI D O S R Y H M ÄT ARVOT LIIKETOIMINTAPERIAATTEET VISIO, MISSIO, TAVOITTEET JATKUVA PARANTAMINEN JA RAPORTOINTI TALOUDELLINEN VASTUU l kannattava, kilpailukykyinen ja tehokas liiketoiminta l taloudellisen arvon luonti omistajille l hyvinvoinnin luonti tehtaiden lähiympäristöön YMPÄRISTÖVASTUU l toiminnasta aiheutuvan kuormituksen jatkuva vähentäminen sekä ympäristön tilan parantaminen l käytettävien raaka-aineiden, erityisesti pohjaveden laadun varmistaminen l luonnonvarojen ja materiaalien ympäristömyötäinen ja säästeliäs käyttö SOSIAALINEN VASTUU l hyvinvointi ja henkilöstön kehitys l työturvallisuus l tuoteturvallisuus l vastuullinen markkinointi raportoidaan vastaavilla indikaattoreilla kuin edellisissäkin raporteissa. Altian mahdollisuudet valvoa ja vaikuttaa tuotantoketjun ympäristövaikutuksiin pellolta pulloon ovat Altian oman tuotannon osalta olennaiset ja merkittävät suhteessa tuotteisiin, jotka tulevat päämiehiltä ympäri maailmaa. Omaan tuotantoon liittyvät yhteiskunnalliset vaikutukset sekä toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet ovat muutenkin huomattavat tuontituotteisiin verrattuina. Altia julkaisee jatkossa vastuullisuusraporttinsa vuosiraportoinnin yhteydessä. Raporttia todennäköisesti käyttäviä sidosryhmiä ovat asiakkaat, päämiehet, työntekijät, omistajan edustaja sekä viranomaiset. Altian keskeisiä sidosryhmiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa konsernin tai sen osien kanssa, ovat: l omistaja, poliittiset päätöksentekijät l jakelutie l päämiehet (maahantuotavien alkoholijuomien osalta) l kuluttajat l kilpailijat l alihankkijat l henkilöstö l viranomaiset l ohran hankintaketju l materiaalitoimittajat l kansainväliset ja kansalliset alkoholialan järjestöt l media Sertifikaatit Altian johtamisjärjestelmä on hyväksytty Lloyd s Register Quality Assurancen toimesta seuraavien laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisstandardien mukaisesti: OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008. Hyväksyntä on voimassa Altian valmistamien alkoholijuomien, viljaviinan, ohratärkkelyksen, teknisten etanolien ja rehujen liiketoiminnoissa Suomessa sekä niihin liittyvissä teknisissä ja hallinnollisissa tukitoiminnoissa. Tanskassa Svendborgin tehdas on sertifioitu Lloyd s Register Quality Assurancen toimesta seuraavien laatu- ja ympäristöjohtamisstandardien mukaisesti: ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sovellusalue kattaa viinien ja alko holijuomien pullotuksen ja jakelun. Pullotus tapahtuu sovituilta osin hyvien valmistustapojen (GMP) mukaisesti. Lisäksi tehtaalla on International Food Safety -tuoteturvallisuussertifikaatti, jonka on hyväksynyt SAI Global. 25 Altia vuosikatsaus 2010

28 Taloudellinen vastuu Altialle taloudellinen vastuu merkitsee lisäarvon luomista osakkeenomistajalle. Hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja panostuksen henkilöstön hyvinvointiin. Lisäarvon luomisen perustana ovat kannattava kasvu, hyvät asiakassuhteet, pitkäjänteinen tuotemerkkien kehittäminen ja yhteistyö päämiesten kanssa, osaava henkilöstö, toimintatapojen ja prosessien kehittäminen sekä kuluttajatuntemus. Lisäarvoa sidosryhmille Suora vaikutus Altia 2010 (2009) Epäsuora vaikutus Asiakkaat: Altia saa tuloja alkoholijuomien sekä teollisten palveluiden, rehujen, tärkkelyksen, teknisen etanolin ja hiilidioksidin myynnistä. Työntekijät: Altia maksaa palkkoja, palkkioita ja muita välillisiä työnantajakustannuksia. 487,9 milj. euroa (407,3 milj. euroa) 63,7 milj. euroa (53,2 milj. euroa) Asiakkaat: Altia tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen, toiminta-alueensa kattavimman tuotevalikoiman. Työntekijät: Altia rakentaa yli 1100 hengen henkilöstölleen työhyvinvointia tukevaa yrityskulttuuria. Toimittajat: Altia ostaa raaka-aineita, tavaroita ja palveluita paikallisilta ja kansainvälisiltä toimittajilta. * Julkinen sektori: Altia maksaa valmiste- ja tuloveroja yhteiskunnalle. Valmisteverot eivät sisälly liikevaihtoon. ** 313,0 milj. euroa (275,3 milj. euroa) 475,5 milj. euroa (390,8 milj. euroa) Toimittajat: Altia luo lisäarvoa toimittajille mm. viljalajikkeiden, pakkausratkaisujen ja tuotteiden makumaailmojen yhteisellä kehitystyöllä. Julkinen sektori: Altia kantaa taloudellista vastuuta huolehtimalla veroista ja sosiaalimaksuista ja luomalla työpaikkoja Altiaan ja toimittajille. 0 milj. euroa (0 milj. euroa) Osingot omistajalle * Maanviljelijäkumppaneilleen Altia maksoi käyttämästään ohrasta yhteensä 20,4 (12,4) miljoonaa euroa. ** Veroista maksettiin Suomeen 254,6 (251,4) miljoonaa euroa. Tuet ja lahjoitukset: Altia ei myönnä tukia tai lahjoituksia lukuun ottamatta pienimuotoista 0,1 (0,0) miljoonan euron osallistumista tehdaspaikkakuntien tapahtumiin. Tukia tai lahjoituksia ei jaeta millekään poliittisille tahoille tai toimijoille. 26 Altia vuosikatsaus 2010

29 Ympäristövastuu Altian keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät Koskenkorvan viljaviinatehtaaseen sekä Rajamäen ja Tabasalun alkoholijuomatehtaiden toimintaan. Vuoden 2010 aikana Altia hankki omistukseensa myös Svendborgin alkoholijuomatehtaan Tanskassa. Työ yhteisten, koko strategiakauden mittaisten ympäristötavoitteiden laatimiseksi on aloitettu. Koskenkorvan, Rajamäen ja Svendborgin tehtailla sekä Helsingin pääkonttorin tukitoiminnoissa ympäristöjohtamisjärjestelmät on sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Tabasalun tehtaalla noudatetaan Virossa käytössä olevia ympäristölakeja ja viranomaismääräyksiä. Ympäristöjärjestelmiä kehitetään säännöllisten auditointien sekä yhteisten toimintatapojen, muun muassa ympäristönäkökohtien arvioinnin harmonisoinnin avulla. Energia- ja ympäristönäkökulma huomioidaan tuotantoprosesseja ja tuotannollisia investointeja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöperiaatteet päivitettiin ja niihin kirjattiin keskeisimmät koko konsernia koskevat ympäristötavoitteet. Suomen toiminnoille laadittiin aikavälille ympäristötavoitteet ja niille ympäristöohjelmat. Suomen toimintojen ympäristötavoitteet ovat: energian käytön vähentäminen suhteutettuna tuotantoon pohjaveden käytön vähentäminen suhteutettuna tuotantoon jäteveden biologisen hapenkulutuksen vähentäminen suhteutettuna tuotantoon vuodesta 2011 lähtien hävitettävän pakkausmateriaalin arvon vähentäminen Kaikille ympäristötavoitteille määritettiin tavoitetasot. Vuoden 2010 ympäristötavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Ainoastaan Rajamäen jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen (COD) mittaustulos jäi epävarmaksi mittarin rikkoutumisesta johtuen. Edistystä energian säästössä Energian säästötoimenpiteet ovat Altialle sekä liiketoiminnan kannattavuuden että ympäristön kannalta keskeinen kehityskohde. Energian käytön vähentämisen tavoitetaso perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen valtion vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, johon Altia liittyi vuonna Energiatehokkuusohjelman myötä Altia sitoutuu vähentämään energian käyttöään 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Materiaalivirrat ja ympäristöön vaikuttavat tekijät Koskenkorvan ja Rajamäen tehtailla Turve Koskenkorvan tehtaan voimalaitos Energia Päästöt ilmaan Sähköenergia Kuljetukset Alkoholijuomat, muut raaka-aineet ja tarvikkeet Energia Kuljetukset Ohra Viljaviina Alkoholijuomat Vesi KOSKENKORVAN TEHDAS Tekninen etanoli RAJAMÄEN TEHDAS Tekninen etanoli Muut raaka-aineet Tärkkelys Rehut Ohrankuoret Hiilidioksidi Kaatopaikkajätteet Jätevesi Jätteiden energiahyötykäyttö Jätteiden materiaalihyötykäyttö Vesi Kiertopullot 27 Altia vuosikatsaus 2010

30 Tuotannon keskeiset ympäristöluvut , 2 Ohran käyttö (milj. kg) Maakaasu (GWh)) 0,9 0, Höyryn kulutus (GWh) Sähkön kulutus (GWh) Veden kulutus (1000 m3) Jäteveden määrä (1000 m3) CO2 -päästöt/ fossiiliset (t) CO2 -päästöt/uusiutuvat (t) SO2 -päästöt ilmaan (t) NO X -päästät ilmaan (t) VOC -päästöt (t) Hiukkaspäästöt ilmaan (1000 t) Jätemäärät (t) ongelmajätteet kaatopaikkajätteet hyötykäytetty jäte energiahyötykäyttö muu hyötykäyttö Ympäristömenot (milj. euroa) ympäristönsuojeluinvestoinnit 0 0,1 0,9 ympäristönsuojelun käyttömenot 1,8 1,6 2,2 ympäristönsuojelun tuotot 0,6 0,6 0,9 Ympäristövastuut (pakolliset varaukset) ja 2009 luvuissa mukana Rajamäki, Koskenkorva ja Tabasalu edellä mainittujen lisäksi Svendborg Vuoden 2010 loppuun mennessä Koskenkorvan tehtaan energiankäyttöä on vähennetty 8,7 % ja Rajamäen tehtaan energiankäyttöä 8,2 % vuoden 2005 tasosta. Lisätietoja energiatehokkuussopimuksesta: > energia > energiatehokkuussopimus Vuonna 2010 Rajamäen tehtaalla tehtiin sopimuksen edellyttämä energiatehokkuuden kartoitus. Höyryn ja sähkön kulutus on Rajamäellä hieman laskenut vuoden 2009 tasoon verrattuna. Höyryn käyttöä tehostettiin höyryverkkoon tehdyllä venttiilisaneerauksella, jolla lauhteen talteenottoa parannettiin. Rajamäellä lopetettiin myös käyttämättömien kiinteistöjen lämmitys. Koskenkorvan tehtaan prosessinkehitystyötä jatkettiin määrätietoisesti energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä esitisleen lämmönvaihtimen käyttöönotolla säästettiin megawattituntia. Voimalaitoksen kattila puhdistettiin seisokkien aikana hyötysuh- teen parantamiseksi. Jätevesilaitoksen paineilma otettiin käyttöön voimalaitoksessa. Koskenkorvan tehtaan energiantuotannossa, joka kuuluu päästökaupan piiriin, hyödynnetään uusiutuvat poltettavat jakeet kuten ohran kuori ja tislausjakeet. Svendborgin tehtaalla uusittiin maakaasuboilerin lämmön talteenottolaitteisto ja valaistus varustettiin hämärätunnistimilla energian säästämiseksi. Työtä pohjaveden ja maaperän suojelemiseksi Altialle erityisesti pohjavesialueiden ja maaperän suojelu tehdaspaikkakunnilla on tärkeää. Yhtiö omistaa Rajamäen tehtaan ympärillä noin hehtaaria maata. Maanomistuksen kautta se pystyy valvomaan rakentamista ja muuta toimintaa alueella ja siten suojelemaan pohjavettä. Rajamäen tehtaalla jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja pohjaveden suojelemiseksi tehtyjä jätevesiviemäreiden kuvauksia. Vuoden 2010 aikana kuvattiin alkoholijuomatehtaan sisäiset jätevesiviemärit. Myös viemäreiden kunnostuksia jatkettiin uudistamalla viemäriverkkoa. Pohjavesien tilan seurantaa helpotettiin asentamalla pohjavesien havaintoputkiin kaukoluentalaitteistoja. Lisäksi yksi pohjaveden pumppaamiseen käytettävistä kaivoista uudistettiin paremman vedenlaadun takaamiseksi. Kaikilla tehdasalueilla on varauduttu maaperän suojelemiseen mahdollisten kemikaalivahinkojen varalta. Koskenkorvan tehtaalla tehtiin noin euron ympäristöinvestoinnit, joista tärkeimpiä olivat jätevesialtaiden ja vaarallisten kemikaalien purkauspaikkojen kunnostukset. Svendborgin tehtaalla aloitettiin jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen (COD) seuranta ja siellä haetaan tulevaisuudessa keinoja bio logisen hapenkulutuksen alentamiseen. Ympäristölupavelvoitteet toteutuivat Koskenkorvan ja Rajamäen tehtailla suoritettiin ympäristönäkökohtien kartoitus. Kartoituksessa tarkasteltiin osastoittain esimerkiksi energian ja veden käyttöä sekä jäteveden ja jätteiden muodostumista. Kartoituksen avulla selvitettiin osa-alueet, joihin jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota. Ympäristölupavelvoitteet toteutuivat vuoden 2010 aikana sekä Rajamäellä että Koskenkorvalla. Koskenkorvan tehtaan jätevesien määrää ja 28 Altia vuosikatsaus 2010

31 biologista hapenkulutusta pystyttiin vähentämään noin 30 % verrattuna vuoteen Ympäristöluvan mukainen yli 90 %:n haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) vähennysvelvoite on toteutunut hyvin. Mittauksissa ei todettu vuonna 2010 lainkaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Ympäristöön liittyvät onnettomuudet ja poikkeamat kirjataan poikkeamaraporteille ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuoden 2010 aikana ei tapahtunut yhtään merkittävää ympäristövahinkoa eivätkä sidosryhmät esittäneet ympäristöön liittyviä huolenilmaisuja. Lupaehtojen ylityksistä tai ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuneita sakkoja ei katsauskaudella ollut. Altialla on Hyvinkään Petkelsuolla yksityinen 7,5 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue, joka on osa valtakunnallista soidensuojeluohjelmaa. Altian liiketoiminta ei vaikuta suojellun alueen luontoon. Altia-konserniin kuuluva A-Pullo Oy hoiti keskitetysti uudelleen täytettävien alkoholijuomapullojen kierrätysjärjestelmää Suomessa. Maustamattomien alkoholijuomien hiilijalanjälki Altia selvitti vuoden 2010 aikana kotimaisesta ohrasta valmistamiensa maustamattomien väkevien alkoholijuomien hiilijalanjäljen. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi 38-prosenttisen, maustamattoman alkoholi juoman hiilijalanjälki on 880 grammaa CO2-ekvivalenttia litrassa juomaa. Viljaviinan tuotanto muodostaa yli 95 % maustamattomien alkoholijuomien hiilijalanjäljestä. Viljaviinan tuotannossa taas suurin osa, noin ⅔ hiilijalanjäljestä, muodostuu ohran tuotantoketjusta ja noin ⅓ tehtaan höyryn tuotannosta. Liikenteen osuus hiilijalanjälkeen on pieni, koska Altian Koskenkorvan tehtaallaan käyttämästä ohrasta noin 80 % tuodaan alle sadan kilometrin päästä tehtaasta ja valmis viljaviina kuljetetaan edelleen junalla Koskenkorvan tehtaalta Rajamäelle pullotettavaksi. Hiilijalanjäljen laskentaan sisällytettiin siementen, lannoitteiden ja kalkin tuotanto, ohran viljely ja kuljetus Altian Koskenkorvan tehtaalle, viljaviinan valmistus Koskenkorvan materiaalitehokkaassa prosessissa, kuljetus Altian Rajamäen tehtaalle, sokerin valmistus ja kuljetus Rajamäen tehtaalle, veden tuotanto Rajamäellä, juoman sekoitus ja pullotus Rajamäen tehtaalla sekä pääasiallisten prosessikemikaalien valmistus. Tutkimuksessa määritettiin tiedot tuotannosta aiheutuvista merkittävimmistä kasvihuonekaasupäästöistä. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi MTT:n Biotekniikka- ja elintarviketutkimus yksikön kestävä biotalous -tutkimusryhmä. 29 Altia vuosikatsaus 2010

Kasvava ja vastuullinen Altia

Kasvava ja vastuullinen Altia Kasvava ja vastuullinen Altia Kasvava Altia tähtää vastuullisuuden osalta toiminta-alueensa johtavaksi toimijaksi vuoteen 2015 ulottuvan strategiakauden loppuun mennessä. Tavoitteet ja toimenpiteet taloudellisen,

Lisätiedot

Altian tulos vuodelta 2013 selvästi alle odotusten

Altian tulos vuodelta 2013 selvästi alle odotusten Altian tulos vuodelta 2013 selvästi alle odotusten Altian liiketoiminnan kehitys oli epätyydyttävä vuonna 2013. Taloudellisista tavoitteista jäätiin selvästi keskeisten mittarien jatkaessa laskua toisena

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Vuosikertomus. www.altiacorporation.com

Vuosikertomus. www.altiacorporation.com Vuosikertomus 2011 www.altiacorporation.com 2 3 Altia vuosikertomus 2011 WE THINK AHEAD _Sisältö 04 Altian vuosi 08 Toimitusjohtajan katsaus 10 Arvoa kolmessa aallossa 14 Kansallisjuomien kertomaa 16 32

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Toimitusjohtaja Matti Rihko ja talousjohtaja Jyrki Paappa 6.11.2012 Q3/2012 Q3/2012: Osakekohtainen tulos parani (Jatkuvat toiminnot, ilman kertaeriä) Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Kaukomarkkinat Oy JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Pääomamarkkinapäivä 19.1.2010 1 Maailman markkinoiden osaaja Kaukomarkkinat toimii kaikilla toimialoillaan Suomessa. Erikoistunutta toimintaa myös Puolassa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi 6.4.2011 Keskittyminen lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppaan 2006 2011 Vähittäiskauppa Ruotsi Suomi Baltia Pohjoismaat ja Baltia

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013.

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Vuosikertomus 2013 Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Liikevaihto 2 598,5 (2 474,4) miljoonaa euroa Liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Tilinpäätös 28 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 12.2.29 Vuosi 28 Liikevaihto kasvoi 2 %:lla vertailuvuodesta ja oli 54, milj. euroa (421,9 milj. e) Liiketulos 28,3 milj. euroa (1,6 milj. e) Ilman

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen taloudellinen katsaus 2005 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Toimialan kehitys tilikaudella Uusien laitteiden markkinat yhä kasvussa Aasiassa Modernisoinnin kasvu vahvistui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia alkoholilakiin. Hallituksen esityksellä uudeksi alkoholilaiksi on positiivinen kansantaloudellinen vaikutus koko panimoalan arvoketjuun

Lisätiedot

Taloudelliset tavoitteet ja tulos

Taloudelliset tavoitteet ja tulos Taloudelliset tavoitteet ja tulos Kannattavuus Tavoite keskimäärin Voitto ennen veroja, milj. euroa 3,9 38,6 5,2 76,5 13,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,4 26,9 31,9 42,4 45,4 2, Tuotto Tulos/osake, euroa,355,45,58,88

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Unclassified Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Havaintoja Cargotecista 18.3.2014 3 Markkina-asema Brändit Vahvuudet Asiakastyytyväisyys Tuotteet ja teknologia 18.3.2014 4 Taloudellinen

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07 Aspon Q2 2007 23.8.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q2 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 11,6 %, yritysosto mukaanlukien 22,8 % Liikevoitto ilman kertaeriä 4,2 milj. euroa

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

Neste Oil strategia ja liiketoiminta

Neste Oil strategia ja liiketoiminta Neste Oil strategia ja liiketoiminta Matti Lehmus, Liiketoiminta-alueen johtaja 26.11.2012 Neste Oil lyhyesti Korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007 2006 Tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset luvut vuodelta 2006 Saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi 2 910 (pro 2005: 2 385) milj. euroon. Q4 aikana tilauksia saatiin 716 milj.

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Velaton kauppahinta noin 60 milj. euroa Suomen Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa Liikevaihto 2014

Lisätiedot

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa & Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa Hannu Laukkanen johtaja, Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, 2 Esityksen runko Yleiskatsaus Strategiset mahdollisuudet Integroidut oppimisjärjestelmät

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Transformaatio jatkuu

Transformaatio jatkuu 1 Kemiralla vahva heinä syyskuu Transformaatio jatkuu Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.11.2005 Sisältö Kemiran heinä syyskuu Tammi syyskuu Liiketoiminta-alueet heinä syyskuussa Kemiran osakkeen kehitys Muutoksen

Lisätiedot