Anttolan, Juvolan, Louhen ja Kulennoisten koulujen 6. luokkalaisten siirtyminen yläkouluun alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anttolan, Juvolan, Louhen ja Kulennoisten koulujen 6. luokkalaisten siirtyminen yläkouluun 1.8.2016 alkaen"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Anttolan, Juvolan, Louhen ja Kulennoisten koulujen 6. luokkalaisten siirtyminen yläkouluun alkaen 196/40/400/2015 SL 65 Selostus: Kaupunginvaltuuston tasapainotusohjelmaan (Kv. 140/ ) on kirjattu, että kantakaupungin koulurakenteen mukaisesti 6. luokkalaiset siirtyvät yläkouluun alkaen. OPS2016 mukaan ruotsin kielen opiskelu aloitetaan 6. luokalla. Sivistystoimenjohtajan esitys: Anttolan ja Louhen koulujen 6. luokkien oppilaat siirtyisivät Kerimäen kouluun, Juvolan koulun Tevanjoen eteläpuolella asuvat 6. luokan oppilaat siirtyisivät Mertalan kouluun ja Kulennoisten koulun 6. luokan oppilaat siirtyisivät Punkaharjun kouluun. (Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen puh ja koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh ) Sivistyslautakunta päättää pitää kuulemistilaisuuden Anttolan, Louhen ja Kulennoisten sekä Juvolan koulun Tevanjoen eteläpuolella asuvien 6. luokan oppilaiden siirtymisestä yläkoulujen yhteyteen tiistaina klo Savonlinnan kaupungin valtuustosalissa, Olavinkatu 27, Savonlinna. Tilaisuudesta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla, sekä kirjallisella ilmoituksella huoltajille. Kuulemistilaisuuteen osallistuvat sivistystoimenjohtaja, koulusuunnittelija, sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan lautakunnan varapuheenjohtaja sekä lautakunnan jäsenet mahdollisuuksien mukaan. Asiasta on mahdollista esittää kirjallinen kannanotto sivistyslautakunnalle mennessä. Lautakunta käsittelee asiaa toukokuun kokouksessa Käsittely: Sivistystoimenjohtajan poissa ollessa asian esitteli varhaiskasvatuspäällikkö.

2 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Jäsen Heli Laamanen esitti seuraavan ponnen: Eikö olisi helpompaa siirtää opettajaa koulusta toiseen, kun kokonaista oppilasryhmää. Jäsen Eiju Paajanen yhtyi Laamasen ponsiesitykseen. Toimenpiteet Sivistysvirasto SL 95 Selostus: 6. luokkien siirtymisestä yläkoulujen yhteyteen ilmoitettiin julkisella kuulutuksella kaupungin virallisella ilmoitustaululla , julkaistiin sanomalehti Itä-Savossa ja Puruvesi -lehdessä Julkinen kuulutus laitettiin koulujen välityksellä oppilaiden huoltajille Oppilaiden huoltajat vahvistivat saaneensa tiedon julkisesta kuulemisesta. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti kuulemistilaisuus pidettiin Savonlinnan kaupungintalolla valtuustosalissa. Julkisessa kuulutuksessa mainittuun määräaikaan mennessä sivistyslautakunnalle esitettiin kuusi (6) kirjallista kannanottoa asiasta. Kannanotot ovat oheismateriaalina portaalissa. Kannanotoissa esitettyjä asioita ja vastaukset: Kannanotoissa esitetty kysymys: Miksi 6. luokat siirretään yläkoulun yhteyteen? Kouluverkkoa ja palvelurakennetta on valmisteltu pitkään, Savonlinnan kaupungin osalta jo vuodesta Kuudensien luokkien siirtyminen yläkoulun yhteyteen ei ole äkkiseltään esiin putkahtanut yksittäinen siirtoliike. 6. luokkien siirtyminen on linjattu Savonlinnan kaupungin valtuustossa vuonna 2013 ja vuonna Asia on ollut esillä myös kaupunginhallituksen asettamassa Koulu- ja päivähoitoverkkotyöryhmässä, jossa jäseninä on ollut luottamusmiehiä, virkamiehiä sekä henkilöstön edustus. Myös kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan iltakoulussa asia oli yhtenä monista selvitetty. Perusteina 6. luokkien siirrolle on oppilasmäärien pieneneminen, kouluverkon tiivistäminen, kouluverkon yhtenäisyys koko kaupungin alueella ja uuden OPS2016 mukaisesti ruotsin kielen aloittaminen jo 6. luokalla. Kannanotoissa esitetty kysymys: Miten opetussuunnitelma tukee/ei tue siirtoa? Ruotsin laadukas opetussuunnitelman mukainen opetus on helpompaa järjestää ja aineenopettajan antama opetus tukee kielen opiskelua

3 paremmin kuin kiertävä ruotsin opettaja. Yläkoulussa opettaja on fyysisesti paikalla ja tukee oppilaan kielen opiskelua. Tämä etu korostuu jatkossa muutenkin, kun A2-kieltä ei tarjota. On järkevää hoitaa jäljellä jäävä kielten opetus mahdollisimman hyvin. Uuden oppilashuoltolain myötä koulunkäynnin tuen resurssit pienentyvät. Kuraattorit ja palveluohjaajat ovat fyysisesti isommissa kouluissa, jolloin kuudesluokkalaiset saavat helpommin näitä palveluita. Kokemus on osoittanut, että oppilashuollollisen tuen tarpeessa tapahtuu selkeä hyppäys siirryttäessä viidenneltä kuudennelle luokalle. Täten siirron voidaan ajatella olevan uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa, koska uusi ops korostaa oppilaan hyvinvoinnin merkitystä. Oppilashuollolliset palvelut ovat tärkeä osa oppilaan hyvinvoinnin tukemista. Lisäksi oppilashuollollisilla palveluilla voidaan tässä vaiheessa vaikuttaa tehokkaasti myös koulupudokkuuden ehkäisyyn. Sen lisäksi että oppilaan ohjaus kuuluu kaikille opettajille, kuudensien luokkien käyttöön on mahdollista saada myös oppilaanohjausresurssia, kun he ovat isommassa koulussa. Valinnaisuus alkaa todennäköisesti uudessa tuntijaossa kuudennelta luokalta. Näin ollen valinnaisten kurssit on helpompaa järjestää ja oppilaat saavat monipuolisemman valinnaisainetarjottimen. Lainaus opsista: Opintokokonaisuudet muodostetaan kussakin aineessa valtioneuvoston asetuksen määrittelemien tuntijaon nivelkohtien väliin muodostuvien vuosiluokkakokonaisuuksien pohjalta. Vuosiluokkakokonaisuudet voidaan jakaa kahdeksi tai useammaksi opintokokonaisuudeksi. Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa yhdistämällä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai tarvittaessa yli tuntijaon nivelkohtien. Edellisen perusteella on opsin sisältöjen suunnittelun kannalta järkevää, että kaikkialla kaupungissa toimitaan samoin. Seudullisen opsin tavoite on olla mahdollisimman kattava ja eri koulujen toimintamalleja yhdistävä. Jos toimintamalli on sama kaikkialla, on seudulliseen opsiin liittyvät opintokokonaisuuslinjaukset huomattavasti helpompi tehdä yhtenäisiksi. Lainaus opsista: Nivelvaihetta lähestyttäessä korostuu opettajan, oppilaan ja huoltajan välinen vuorovaikutus. On tärkeää, että oppilaan omat arviot ja toiveet sekä huoltajan näkemykset tulevat kuulluiksi.

4 Haasteena voi olla tehokkaan tiedonsiirron järjestäminen oppilaan siirtymisen yhteydessä. Toisaalta tähän on jo olemassa vakiintuneita tapoja, hyviä malleja ja asiaan paneudutaan tulevassa opsissa vielä tarkemmin. Erityisesti arviointiin liittyvää tiedonsiirtoa on kehitettävä ja kehitetään. Opettajakierron vuoksi oppilaan opettaja vaihtuu muutenkin alakoulun puolella isoimmissa kouluissa todennäköisesti 2-4 kertaa, joten oppilaat ovat opettajamuutoksiin jo tottuneita. Poikkeuksen tekevät tietysti pienet koulut, joissa opettaja on sama, mutta ottaen huomioon nykyisten kuudesluokkalaisten kehitystason, he tuntuvat jo enemmän yläkoulun oppilailta, kuin alakoulun. Kuudesluokkalaiset ovat pääsääntöisesti kehitystasoltaan kypsiä siirtymään yläkoulun yhteyteen, siirryttiinhän muutama vuosikymmen sitten kansakoulun neljänneltä luokalta oppikouluun. Lisäksi oppilaat siirtyvät jatkossa yhtenäiskouluihin, joissa on samalla tavalla pedagogista alakoulu- kuin yläkouluosaamistakin oppilaan eduksi. Tällöin myös projektityyppinen ainerajoja rikkova opetus voi käyttää hyväksi monipuolisen opettajakunnan osaamista ja mm. fysiikan, kemian, biologian kokeellista oppimista niitä varten suunnitelluissa erikoisluokissa. Kannanotoissa esitetty kysymys: Miksi luokanopettaja ei voi opettaa ruotsin kieltä? Ruotsin kieltä opettavalla opettajalla tulee olla hyvät pedagogiset valmiudet, monipuolinen ruotsin kielen taito ja syvällinen kielialueen kulttuurintuntemus. Koska kielen alkeiden ja perusteiden oppimisella on ratkaiseva merkitys myöhemmille kieliopinnoille, tulee alemmilla vuosiluokilla kieltä opettavilla olla kielten aineenopettajan kelpoisuus tai ainakin kielten laaja-alaiset erikoistumisopinnot. Pätevä ruotsin kielen opettaja hallitsee monipuoliset opetusmenetelmät, joiden avulla harjoitellaan kielen eri osa-alueita; sanastoa, suullista kielitaitoa, rakenteita, luetun ymmärtämistä ja kuuntelua. Ruotsin kielen opiskelun aloitusvaiheessa on erittäin tärkeää, että oppilaat saavat hyvän ja vankan pohjan kieliopinnoilleen sekä innostuvat uuden kielen opiskelusta sekä kansainvälisyydestä. Opettajan on oltava ammattitaitoinen ja innostava! Ruotsin kielen aineenopettaja pystyy vastaamaan tähän haasteeseen, sillä hänellä itsellään on monipuolinen ruotsin kielen taito sekä tuntemus eri yhteistyötahoista (Cimo, Svenska nu, Pohjola-Norden jne.), jotka mahdollistavat esim. kontaktit ja yhteistyön ruotsinkielisille alueille. Tämä puolestaan edistää oppilaan kiinnostusta ja motivaatiota ruotsin kielen opiskeluun. Ruotsin kielen opettajalla on paljon itse hankittua hiljaista tietoa, jota he voivat oppilaille välittää. Aineenopettaja on mm. perehtynyt suomenruotsalaiseen, ruotsalaiseen ja pohjoismaiseen kulttuuri- ja tapatietouteen sekä maantuntemukseen. Lisäksi aineenopettajalla on monipuolinen tuntemus ruotsin kielen

5 opetukseen soveltuvista kirjallisista ja sähköisistä opetusmateriaaleista sekä sähköisistä oppimisympäristöistä. Kannanotoissa esitetty kysymys: Miten opetus yläkouluissa hoidetaan? Kuudesluokkalaiset eivät siirry aineenopettajajärjestelmään kaikissa opetettavissa aineissa vaan luokanopettaja opettaa oppilaita päivittäin ja hänellä on kokonaiskäsitys oppilaan taidoista, tiedoista ja hyvinvoinnista. Luokanopettajalla on aktiivinen rooli koti-koulu yhteistyössä. Kaikki tieto, joka on tarpeellista oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta, siirtyy luokanopettajien, erityisopetuksen ja oppilashuollon nivelpalavereissa yläluokan kouluun. Kuudensilla luokilla opettajana toimii pääasiassa luokanopettaja. Joitakin aineita (esim. kielet, liikunta, tekninen ja tekstiilityö, musiikki, kuvaamataito, fysiikka ja kemia, historia ja yhteiskuntaoppi) on järkevää, että aineenopettaja opettaa. Yhtenäiskouluissa yleinen toimintatapa on, että aineenopettajat opettavat kuudesluokkalaisille ja jopa nuoremmillekin oppilaille joitain aineita. Aineenopettajat ovat oman alansa asiantuntijoita ja osaavat huomioida työturvallisuusasiat ja työmenetelmien sopivuuden eri-ikäisille oppilaille. Vastaavasti alakoulun luokanopettaja voi opettaa yläkoulussa aineita, joihin hän on opinnoissaan erikoistunut. Punkaharjun koulun rehtorin Jukka Yli-Peltolan lausunto: Kulennoisten koulun 6- luokkalaisten siirto on pedagogisesti perusteltua siirtää yläkoulun tiloihin lukuvuonna yhdessä nk Punkasalmen kuudesluokkalaisten kanssa. Tällöin vältytään Kulennoisten oppilaiden siirto peräkkäisinä vuosina. Monet aineet kuudesluokkalaisille opettaa tälläkin hetkellä muu kuin nk. oma luokanopettaja. Muutoksen jälkeenkin opetusta voisi edelleen antaa ko. aineeseen erikoistunut luokanopettaja. Muutoksia opetusjärjestelyihin tulisi varmaan hyvin vähän, eikä voida sanoa että palkkakustannuksistakaan tulisi eroa nykyiseen verrattuna. Kerimäen yläkoulun rehtorin Jaakko Hassisen lausunto: Anttolan ja Louhen koulujen 6-luokkalaisten siirto on pedagogisesti järkevää siirtää yhtenäiskoulun tiloihin lukuvuonna , koska valtaosa 6-luokkalaisista on jo koulukeskuksen tiloissa. Yhtenäiskoulussa ei mielestäni pidä enää tuijottaa alakoulun ja yläkoulun välistä raja-aitaa. 6-luokkalaisia voi opettaa luokanopettaja sekä aineenopettaja yhdessä. Joissain oppiaineissa on järkevää, että opetuksen antaa oppiaineeseen erikoistunut aineenopettaja. Luokanopettajat ovat myös erikoistuneet opinnoissaan joihinkin oppiaineisiin ja voi opettaa myös yläkoulun luokkia. Siksi ei ole järkevää rajata kuka mitäkin luokka-astetta opettaa.

6 Fyysisesti Kerimäen yhtenäiskoulussa 6-luokkalaiset on järkevämpää sijoittaa tässä alkuvaiheessa A-talon tiloihin, mikäli se on mahdollista, niin kauan kun lukio-opetusta Kerimäellä annetaan. Pitää muistaa, että yhtenäiskoulu käsittelee kaikkia tiloja ja henkilökuntaa yhtenä kokonaisuutena. Siksi unohdettakoon raja-aidat. Kannanotoissa esitetty kysymys: Miten lapsen etu on huomioitu? Mielipiteitä niistä kouluista, joissa 6. luokka on ollut jo pidemmän aikaa yläkoulun yhteydessä: - mahdollisuus uuteen aloitukseen koulun ja luokan vaihtuessa - helpottaa yläkouluun ja aineopettajaopiskeluun siirtymistä oleellisesti - siirtymäikä on erittäin sopiva opiskeluun uudessa, isommassa oppimisympäristössä ja sopiva ikä ottaa vastuuta omasta opiskelustaan - laajemmat valinnaisuusmahdollisuudet - useamman opettajan kanssa opiskelu tuo vaihtelua - oppilailta saatu/kerätty palaute on pelkästään positiivista Koulutoimi on aidon kiinnostunut kaikkien oppilaiden hyvinvoinnista. Mertalan ja Punkaharjun sekä Talvisalon yhtenäiskouluissa on vankka asiantuntemus nivelvaiheiden hoidosta. Nivelvaiheissa tehdään yhteistyötä lähettävän ja vastaanottavan koulun kesken. Koulujen rehtorit vastaavat yhteistoimintasuunnitelman vuosittaisesta arvioinnista. Yksityiskohtaisempi kuvaus nivelvaiheen toimintatavasta viidenneltä kuudennelle luokalle: tutustumiskäynnit kouluun, johon siirrytään siirtopalaverit lähettävän ja vastaanottavan koulun toimijoiden kesken luokkaryhmien muodostaminen yhteistyössä lähettävän koulun ja vastaanottavan koulun kesken vanhempainilta 5. luokan keväällä kouluilla, joiden kuudes luokka on yläkoulun tiloissa koteihin tiedote vastaanottavan koulun oppilashuollosta tuki-/kummioppilaat sopeutumisen tukena 6. luokan syksyllä ryhmäytymispäivä 6. luokkalaisten vanhempainilta säännölliset luokanvalvojan/luokanohjaajan tunnit/vartit Luokanopettajilla on vahva rooli koti-koulu yhteistyössä Kannanotoissa esitetty kysymys: Miten säästöt muodostuvat?

7 (Tasapainottamisohjelman summia on tässä tarkennettu tehtyjen päätösten mukaisesti.) Alakouluissa oppilaiden väheneminen 6. lk oppilaiden verran ryhmiä yhdistellään opetuksen ryhmät vähenevät 1 ryhmä/opettaja/koulu Anttolan koulu (porrien väheneminen tva johtajapalkassa+ vakituisen opettajan palkka) Louhen koulu (porrien väheneminen tva johtajapalkassa ja määräaikaisen op. palkka) Louhen kulj.kust.lisäys Anttolan kulj.kust.lisäys Louhi+Anttola säästö hintakust. Yläkoulussa Yhtenäiskoulun säästö ,5 ryhmän kustannukset Kerimäen yläkoulu Juvola Kuljetuskustannus Yhtenäiskoulun säästö Kulennoinen 6 h Kuljetuskustannus Yhtenäiskoulun säästö (porrien väheneminen tva johtapalkassa+ ma opettajan palkka) ei lisäkust oppilaat eivät aiheuta lisäkustannusta Mertalan yhtenäiskoulussa Punkaharjun yhtenäiskoulu ei lisäkust oppilaat eivät aiheuta lisäkustannusta Punkaharjun yhtenäiskoulussa Sivistystoimenjohtajan esitys: Yhteensä säästöt (por = perusopetusryhmä) Savonlinnan kaupungin saamat valtionosuudet ovat vähentyneet merkittävästi, veronkorotuksen paine on ilmeinen, näin myös koulutoimi joutuu väistämättä tarkastelemaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joista on mahdollista saada säästöä ja jotka eivät kuitenkaan aiheuta huononnusta oppivelvollisuuden suorittamiseen. Kannanotoissa esitetty kysymys: Miten kuljetukset hoidetaan? Koulumatkat hoidetaan sivistyslautakunnan vahvistamaa koulumatkakriteeristöä noudattaen. Savonlinnan kaupungin logistiikkapalveluyksikön mukaan koulumatkat pyritään hoitamaan niin, että koulumatkaan käytetty aika ei ylity. Oppilasmäärät liitteenä. Pöytäkirjaliite A (Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen puh ja koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou )

8 Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kuusi (6) määräaikaan mennessä saapunutta kirjallista kannanottoa ja toteaa, että niissä ei ole esitetty sellaisia asioita, jotka muuttaisivat vireillä olevaa suunnitelmaa 6. luokkien siirtymisestä yläkoulun yhteyteen alkaen. Sivistyslautakunta toteaa, että henkilöstön kuuleminen on järjestetty YT-lainsäädännön mukaisesti. Henkilöstön kuulemisen pöytäkirja liitteineen on oheismateriaalina portaalissa. Sivistyslautakunta päättää, että alkaen Anttolan ja Louhen koulun 6. luokkalaisten koulupaikka on Kerimäen koulu, Kulennoisten koulun 6. luokkalaisten koulupaikka on Punkaharjun koulu, Juvolan koulun Tevanjoen eteläpuolella asuvien ja Makkolan ja Lähteelän alueen 6. luokkalaisten koulupaikka on Mertalan koulu. Tevanjoen pohjoispuolella asuvien 6. luokkalaisten koulupaikka on Enonkosken koulu. Enonkosken koulutoimelta on saatu vahvistus, että Enonkoskella ei ole mitään sitä vastaan, että Juvolan koulun Tevanjoen pohjoispuolella asuvat 6. luokkalaiset siirtyvät alkaen Enonkosken koulun oppilaiksi. Yksittäisten 6. luokan oppilaiden osalta koulupaikkaa mietitään asuinpaikka ja kuljetus huomioiden. Käsittely: Jäsen Pekka Turunen teki sivistystoimenjohtajan esitykseen seuraavan muutosesityksen: Sivistyslautakunta päättää, että alkaen Anttolan ja Louhen koulun 6. luokkalaisten koulupaikka on Kerimäen koulu siten, että Makkolan ja Lähteelän (huomioiden matkallisesti lähempi koulu) alueella asuvilla on mahdollista hakea ensisijaista koulupaikkaa Mertalan tai Talvisalon koulusta. Muilta osin sivistystoimenjohtajan esitys hyväksytään. Jäsen Riitta Härkönen kannatti Turusen esitystä. Jäsen Katri Mononen teki seuraavan muutosesityksen: 6. luokkalaisia ei siirretä yläkouluihin. Ruotsin kielen opetus järjestetään oppilaiden omissa lähikouluissa. Luokanopettaja opettaa ruotsin kieltä. Jäsen Eiju Paajanen kannatti Monosen esitystä. Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys oli asiasta äänestettävä. Katri Monosen esityksen puolesta äänestivät Eiju Paajanen, Katri Mononen, Tuomas Sahinjoki, Markus Hakulinen ja Olli-Pekka Kristiansson (5 ääntä). Esittelijän esitystä kannattivat Stephen Condit, Riitta Härkönen, Pekka Turunen, Eero Piironen ja Anna Otranen-Silvennoinen (5 ääntä).

9 Kouluverkkoa ja palvelurakennetta on valmisteltu pitkään, Savonlinnan kaupungin osalta jo vuodesta Kuudensien luokkien siirtyminen yläkoulun yhteyteen ei ole äkkiseltään esiin putkahtanut yksittäinen siirtoliike. 6. luokkien siirtyminen on linjattu Savonlinnan kaupungin valtuustossa vuonna 2013 ja vuonna Asia on ollut esillä myös kaupunginhallituksen asettamassa Koulu- ja päivähoitoverkkotyöryhmässä, jossa jäseninä on ollut luottamusmiehiä, virkamiehiä sekä henkilöstön edustus. Myös kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan iltakoulussa asia oli yhtenä monista selvitetty. Päätös: Koska äänestys meni tasan ja puheenjohtajan ääni ratkaisi tuli sivistystoimenjohtajan esitys hyväksytyksi jäsen Pekka Turusen lisäyksellä. Tiedoksi: SL Selostus: Kannanoton esittäjät Anttolan koulu Juvolan koulu Louhen koulu Kulennoisten koulu Kerimäen koulu Punkaharjun koulu Mertalan koulu Sivistyslautakunnan päätökseen on jättänyt oikaisuvaatimuksen Louhen vanhempainneuvoston puolesta Paula Lötjönen sekä Kulennoisten vanhempaintoimikunnan, Louhen vanhempainneuvoston, Juvolan vanhempainyhdistyksen ja Anttolan huolestuneet vanhemmat puolesta Arja Laine ja Ilkka Turtiainen. Oikaisuvaatimukset ovat oheismateriaalina portaalissa. Oikaisuvaatimukset on jätetty ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Savonlinnan kaupunginhallitus on käyttänyt otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen ja kumonnut päätöksen sekä vaatii selvityksen esitetyistä säästöistä sekä lapsivaikutusten arvion mahdollisista päätöksistä. Jouni Matilainen on jättänyt oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätökseen Oikaisuvaatimuksessa epäillään, että sivistyslautakunnan jäsen olisi ollut esteellinen asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Oikaisuvaatimus on jätetty päätöksen kumoamisen jälkeen. Edellä mainitusta johtuen oikaisuvaatimuksen käsittelylle ei ole perusteita ja siitä ei tehdä erillistä ratkaisua.

10 Kustannuksista: Oikaisuvaatimuksen kustannuslaskelmassa Anttolan ja Louhen kustannuksia on saatu lisääntymään Laskelma on virheellinen siten, että Kerimäen kouluun tarvitaan lisäresurssia 0,5 ryhmän verran ei 1,5 ryhmää kuten laskelmassa on esitetty. Punkaharjun osalta uuden ryhmän perustaminen 6. luokille ei ole lähivuosien asia ja todennäköisesti ei ole tarvetta myöskään tulevina vuosina. Yhtenäiskoulussa ryhmäjakoja muodostettaessa on monia mahdollisuuksia kuten esim. yhdysluokkaratkaisu ja joissakin aineissa isommat ryhmät. Uuden hallitusohjelman mukaisesti kunnat joutuvat suurentamaan opetusryhmien kokoa. Hallitusohjelmaan kirjatusti Opetusryhmien pienentämisen hankerahat tulevat loppumaan Savonlinnassa on ollut mahdollista pitää pienempiä ryhmäkokoja juuri hankerahan turvin. Oikaisuvaatimuksen jättäjät ovat arvioineet Kulennoisten koulun opettajakustannukset 50 % pienemmiksi kuin sivistysviraston laskelmassa. Sivistysviraston laskelma perustuu oppilasmäärän vähenemiseen 6. luokan oppilaiden verran sekä uuden opetussuunnitelman tuntijaon tuntien vähenemiseen. Oikaisuvaatimuksen jättäjät ovat laskeneet, että lisäkustannuksia muodostuu kuljetuksista. Logistiikkayksikön kanssa on linjattu, että, Kulennoisten 6. luokkalaiset kulkisivat tilauslinja-autolla Lahdenkylän ja Punkaharjun välillä. Tällöin Savonlinnan kaupungille ei tulisi lisäkustannuksia, koska linja-auto kulkee tälläkin hetkellä päivittäin Lahdenkylältä Punkaharjulle. Kuljetuksella on päivähinta, joka ei riipu kuljetettavien oppilaiden määrästä. Lukujärjestykset pyritään laatimaan siten, että 6. luokan oppilaat pääsevät jo olemassa olevissa kyydeissä ja näin lisäkyytejä ei tarvitsisi laittaa. Mikäli joillakin oppilailla koulumatkaan käytetty aika menisi yli, erillisen kyydin järjestämisen kustannukset ovat n /vuosi. Oikaisuvaatimuksen esittäjät ovat myös kiinnittäneet huomiota kotikuntakorvauksiin Juvolan koulun osalta. Sivistysviraston selvitys: Juvolan koulun nettomenot (sisältää esiopetuksen) ovat talousarvion 2015 mukaan opetusryhmien pienentämisen hankeraha , jolloin Juvolan koulun menot ovat Mikäli hankerahaa ei olisi, kaupungin pitäisi joka tapauksessa maksaa kolmannen opettajan palkka. Juvolan koulun menot ovat /oppilas/v (oppilaat 40). Valtiolta tuleva kotikuntakorvaus v on Oppilaskohtainen kustannus Juvolan koulussa on suurempi kuin kotikuntakorvaus. Sivistysvirastossa laadittu kustannustaulukko, joka oli kirjattu 95/ :

11 Uuden opetussuunnitelman tuntijako vähentää opetustunteja Savonlinnan kouluissa aikaisempaan verrattuna eli tuntikehys pienenee. Oppilasennakointia ja ryhmäjakoja tarkistetaan lukuvuosittain operatiivisena toimintana. Ruotsin kielen opetus Nykyisen tuntijaon mukaan ruotsin kieltä opetetaan luokilla kullakin vuositasolla 2 tuntia yhteensä 6 tuntia. Uudessa OPS2016 ruotsin kielen määrä ei ole muuttunut vaan se on edelleen 6 tuntia jakautuen 6. lk 2 tuntia, 7. lk 2 tuntia, 8. lk 1 tuntia ja 9. luokka 1tunti. Tasapuolisuuden nimissä 6. luokan ruotsin opetus olisi hyvä aloittaa heti alussa aineenopettajan johdolla. Oppilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan, jos osaa tulevista oppilaista 6. luokalla opettaa aineenopettaja ja osaa luokanopettaja. Savonlinnan kaupungissa on useita ruotsin kielen lehtoreita, joiden asiantuntemusta on hyvä käyttää. Lyseon lukion apulaisrehtori, ruotsin kielen lehtori Pia Riekkinen toteaa: Uuden kielen aloittaminen on aina iso haaste ja siinä innostuksen kipinän

12 sytyttäminen alusta lähtien on erityisen tärkeää, eli tästä syystä ruotsin kielen aineenopettajan tai kieleen erikoistuneen luokanopettajan tulee hoitaa tuo opetus. Mahdollisimman tasalaatuisen kielipolun kannalta on huolehtia oppilaiden tasapuolisuuden näkökulma opetuksen toteuttamisessa. Lisäksi on selvää, että ruotsin kielen opettaja tietää ja tuntee tärkeät kielen opetusta edistävät kansalliset ja pohjoismaiset verkostot ja yhteistyötahot. Lapsivaikutuksien arviointi: Lapsivaikutusten arviointi on toteutettu asioiden valmistelussa käyttäen työvälineenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2010 suositusta Lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä. Tässä kyseisessä asiassa lapsivaikutus on arvioitu (asiat on kirjoitettu 95/ ): koottu mielipiteet niistä kouluista, joissa on jo toteutettu 6. luokkien opetus yhtenäiskoulussa kuvattu yksityiskohtaisesti kuinka nivel 6. lk 7. lk hoidetaan kuvattu kuinka opetus hoidetaan yhtenäiskouluissa kuvattu kuraattoreiden ja palveluohjaajien palveluiden saanti kuvattu oppilaanohjaus kuvattu valinnaisuuden mahdollisuudet kuvattu kodin ja koulun yhteistyö perheiden kuuleminen on järjestetty ja myös mahdollisuus ottaa kantaa suunniteltuun asiaan Lapsivaikutusten arviointia edelleen: Koulumatkat koulumatkat järjestetään mahdollisuuksien mukaan niin, että koulumatkaan käytetty aika ei mene yli laissa määrätyn. Koulumatkat ovat Anttolan koulun alueelta Kerimäen kouluun 8 km 25,8 km, Louhen koulun alueelta Kerimäen kouluun 11 km 25 km, Juvolan koulun alueelta Mertalan kouluun 19 km 27 km ja Kulennoisten koulun alueelta Punkaharjun kouluun 10 km 21 km Kouluruokailu Kerimäen koulun rehtori Jaakko Hassisen selvitys: Koulussamme on kymmenen vuotta sitten valmistunut nykyaikainen ruokala ja keittiö. Ruokailuvuorot ovat välisenä aikana. Alakoulu syö kahdessa vuorossa ja Yläkoulu ruokailee välisenä aikana. Lukio ruokailee välisenä aikana. Oppilaat ottavat ruoan, juomat ja leivän linjastolta. Ruokailua valvotaan yleisvalvojan ja ruokailuun osallistuvien opettajien voimin.

13 Mertalan koulun rehtori Markku Kiiskin selvitys: Kouluruokailu on järjestetty viidessä ruokailuvuorossa ja Mertalan koulu sai tänä vuonna koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden myöntämän Kouluruokala diplomin. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämän Kouluruokadiplomin ansaitakseen koulun on läpäistävä kouluruokadiplomi.fi -sivuston 45-kohtainen kysymyssarja, jossa testataan kouluruoan ravitsemuslaadun lisäksi ruokailutilanteen sujuvuutta, ruokailun sosiaalista ja kasvatuksellista ulottuvuutta sekä keittiön ja kouluyhteisön kestäviä toimintatapoja. Punkaharjun koulun rehtori Jukka Yli-Peltolan selvitys: Koulussa toimii oppilasruokailu kahdessa vuorossa. Oppilasruokailuun on varattu puoli tuntia, jonka katson riittäväksi. Kouluruoka valmistetaan omassa keittiössä alusta loppuun. Kouluruuassamme on panostettu erityisesti salaattitarjontaan. Kouluyhteisön hyvinvointi Kerimäen koulun rehtori Jaakko Hassinen: Kouluyhteisössä oppilaista pidetään kaikin tavoin hyvää huolta. Välituntien aikana on riittävä valvonta. Oppilaiden terveydenhuoltoon liittyvät tilat valmistuvat kesällä 2015 B koulun yhteyteen, jolloin terveydenhuollolliset tarpeetkin ovat käden ulottuvilla. Koulussa toimii ns. KIVA tiimi, joka puuttuu välittömästi, jos kiusaustapauksia ilmenee. Oppilaat voivat levollisin mielin siirtyä yläkouluun. Heistä pidetään kaikin puolin hyvää huolta. Rehtori viime kädessä huolehtii myös oppilaan oikeusturvasta. Mertalan koulun rehtori Markku Kiiski: Kouluyhteisön hyvinvoinnista vastaa opetushenkilöstön lisäksi riittävä määrä oppilashuollollista henkilökuntaa (kouluterveydenhoitaja, palveluohjaaja, koulukuraattori ja koulupsykologi). Koulumme oppilaskunta ja tukioppilastoiminta tukevat kouluviihtyvyyttä ja kouluyhteisön hyvinvointia. Punkaharjun koulun rehtori Jukka Yli-Peltola: Kouluyhteisössä on riittävä henkilökunta huolehtimaan oppilaiden hyvinvoinnista. Koulumme on ns. KIVA -koulu, jossa Kiva -tiimi puuttuu välittömästi, jos kiusaustapauksia ilmenee. Kiva -koulun johtoajatuksena on erityisesti kiusaamisen ennalta ehkäiseminen. Koulussa on panostettu välituntiliikkumiseen opettajien ja oppilaiden yhteisellä kampanjalla #Mun liike. Oppilaita ohjataan koulutetun ryhmän voimin. Koulutilojen viihtyvyys Kerimäen koulun rehtori Jaakko Hassinen: Yläkoulun tilat valmistuvat kesällä 2015 ja ovat kaikin puolin modernit ja nykyaikaiset. Uusiin tiloihin tulee nykyaikaiset TVT laitteet

14 älytauluineen. Opetustilat ovat muutenkin viihtyisät. Oppilaille valmistuu ns. oleskelutilat, joita he voivat vuorojärjestelmän mukaan käyttää. Tiloissa on minikeittiöt, joissa oppilaat voivat pitää kahviota myöskin vuorojärjestelmän mukaisesti. Piha-aluetta on myös tehty viihtyisämmäksi. Pihalle on tehty istutuksia. Pihassa on ns. monitoimikenttä ja hiekkakenttä, joita oppilaat voivat välitunneilla käyttää. Mertalan koulun rehtori Markku Kiiski: Koulutilamme ovat remontoidut. Viimeiset remontit on tehty vuonna Tilamme ovat viihtyisät ja ajanmukaiset. Punkaharjun koulun rehtori Jukka Yli-Peltola: Punkaharjun koulussa on riittävästi tilaa 6. luokille. Koulussa oppilaskunta pitää päivittäin sisävälituntisin kahviota, joka tila on sisustettu viihtyisäksi sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tilassa on myös kehittäviä pelejä esim. lautapelejä, pingis, biljardi yms. (Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen puh ja koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh ) Sivistystoimenjohtajan esitys: Kaupunginhallitus on päätöksellään kumonnut sivistyslautakunnan päätöksen 95/ sekä vaatii selvityksen esitetyistä kustannuksista sekä lapsivaikutusten arvion mahdollisista päätöksistä. Sivistyslautakunta päättää antaa tämän päätöksen, jossa on selvitetty kustannukset sekä lapsivaikutusten arviointi selvitykseksi kh:n päätökseen Sivistyslautakunta toteaa, että 6. luokkien siirtyminen on linjattu Savonlinnan kaupungin valtuustossa jo vuonna 2013 ja uudelleen vuonna Sivistyslautakunta toteaa, että lapsivaikutusten arviointi on tehty käyttäen työvälineenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2010 suositusta Lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että sivistysvirastossa tehdyt kustannuslaskelmat ovat oikein. Kustannuslaskelmat on tehty virkavastuullisesti yhteistyössä logistiikkayksikön ja koulujen rehtoreiden kanssa. Sivistysvirasto on asiantuntijavirasto, jossa on käytettävissä kirjalliset aineistot sekä kokonaistietämys ja osaaminen kustannuslaskennasta ja kustannusvertailuista sekä tuntijaosta, tuntikehyksestä, ryhmien määräytymisistä, verkostosta sekä opettajien virkaehtosopimuksesta. Savonlinnan kaupungin saamat valtionosuudet ovat vähentyneet merkittävästi, veronkorotuksen paine on ilmeinen, näin myös koulutoimi joutuu väistämättä tarkastelemaan kaikkia niitä

15 toimenpiteitä, joista on mahdollista saada säästöä ja jotka eivät kuitenkaan aiheuta huononnusta oppivelvollisuuden suorittamiseen. Sivistyslautakunta päättää kohta kohdalta seuraavaa: 1. Sivistyslautakunta päättää, että alkaen Anttolan koulun 6. luokkalaisten koulupaikka on Kerimäen koulu siten, että Lähteelän (huomioiden matkallisesti lähempi koulu) alueella asuvilla on mahdollista hakea ensisijaista koulupaikkaa Mertalan tai Talvisalon koulusta. 2. Sivistyslautakunta päättää, että alkaen Louhen koulun 6. luokkalaisten koulupaikka on Kerimäen koulu siten, että Makkolan (huomioiden matkallisesti lähempi koulu) alueella asuvilla on mahdollista hakea ensisijaista koulupaikkaa Mertalan tai Talvisalon koulusta 3. Sivistyslautakunta päättää, että alkaen Kulennoisten koulun 6. luokkalaisten koulupaikka on Punkaharjun koulu 4. Sivistyslautakunta päättää, että alkaen Juvolan koulun Tevanjoen eteläpuolella asuvien koulupaikka on Mertalan koulu. Tevanjoen pohjoispuolella asuvien 6. luokkalaisten koulupaikka on Enonkosken koulu. Enonkosken koulutoimelta on saatu vahvistus, että Enonkoskella ei ole mitään sitä vastaan, että Juvolan koulun Tevanjoen pohjoispuolella asuvat 6. luokkalaiset siirtyvät alkaen Enonkosken koulun oppilaiksi. Yksittäisten 6. luokan oppilaiden osalta koulupaikkaa mietitään asuinpaikka ja kuljetus huomioiden. Käsittely: Jäsen Katri Mononen teki seuraavan muutosesityksen: Sivistyslautakunta päättää, että Anttolan, Juvolan, Louhen ja Kulennoisten koulujen 6. luokkalaisten siirrosta yläkouluihin alkaen luovutaan. Perusteluna: saadun selvityksen mukaan esitettyjä säästöjä ei synny siinä määrin kuin on tavoiteltu. Jäsen Pekka Turunen kannatti Monosen esitystä ja teki esitykseen seuraavan lisäyksen: 6. luokan oppilaalla on kuitenkin mahdollisuus hakea ensisijaista koulupaikkaa lähikoulun 6. luokalle. Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys, oli asiasta äänestettävä. Jäsen Katri Monosen esitystä täydennettynä jäsen Pekka Turusen lisäyksellä kannattivat Markus Hakulinen, Riitta Härkönen, Hannu

16 Nykänen, Heli Laamanen, Eiju Paajanen, Eero Piironen, Tuomas Sahinjoki, Anne Otranen-Silvennoinen (10 ei- ääntä). Esittelijän esitystä kannatti jäsen Stephen Condit (1 jaa- ääni) Päätös: Äänestyksen tuloksena sivistyslautakunta oli hyväksynyt jäsenten Katri Monosen ja Pekka Turusen esityksen, että sivistyslautakunta luopuu Anttolan, Juvolan, Louhen ja Kulennoisten koulujen 6- luokkalaisten siirrosta yläkouluihin alkaen ja, että 6. luokan oppilaalla on kuitenkin mahdollisuus hakea ensisijaista koulupaikkaa lähimmän yläkoulun yhteydessä olevalle 6. luokalle. Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Tiedoksi: Oikaisuvaatimuksen tekijät Anttolan koulu Louhen koulu Kulennoisten koulu Juvolan koulu Kerimäen koulu Punkaharjun koulu Mertalan koulu Kaupunginhallitus

Anttolan, Juvolan, Louhen ja Kulennoisten koulujen 6. luokkalaisten siirtyminen yläkouluun 1.8.2016 alkaen

Anttolan, Juvolan, Louhen ja Kulennoisten koulujen 6. luokkalaisten siirtyminen yläkouluun 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 65 24.03.2015 Sivistyslautakunta 95 21.05.2015 Anttolan, Juvolan, Louhen ja Kulennoisten koulujen 6. luokkalaisten siirtyminen yläkouluun 1.8.2016 alkaen 196/40/400/2015 SL 65 Selostus:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Kuulemistilaisuus 14.4.2015 Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Oppilasmäärän kokonaisennakointi lkv. Esi1 Esi2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. valm.op. yht. ero ed.v.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8. Savonlinnan lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen 435/41/410/2015 SL 147 Selostus: Sivistyslautakunta on käsitellyt talouden tasapainottamisohjelman toteuttamisen yhteydessä

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus

Kuulemistilaisuus Kuulemistilaisuus 14.4.2015 Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Nojanmaan koulun rehtori Tuija Kauppinen Mertalan koulun rehtori Markku Kiiski Savonlinnan kaupungissa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 38/40/400/2015 SL 11 Sivistystoimenjohtajan esitys: Kumpurannan koulussa on 18 oppilasta kevätlukukaudella 2015 luokilla 1-6. Lukuvuonna 2015-2016 oppilasmääräennuste

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Särkilahden koulun lakkauttaminen lukien 39/40/400/2015 SL 12

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Särkilahden koulun lakkauttaminen lukien 39/40/400/2015 SL 12 Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa on 18 oppilasta kevätlukukaudella

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo Falck

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo Falck Aika: 24.6.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Äkkiväärä, kh:n kabinetti Läsnä: Anna-Liisa Sairanen, Marja-Liisa Brunou, Arja Petriläinen, Mervi Holopainen, Paula Kokkonen, Arja Karttunen, Mari Makkonen, Martti

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmän paikka alkaen

Pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmän paikka alkaen Pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmän paikka 1.8.2018 alkaen Kuulemistilaisuus 7.11.2017 Valmistelussa: Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, muutosrehtori Tuomo Nurmela, rehtori/erityisopetuksen koordinaattori

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan

Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan opetussuunnitelmaprosessissa? Miten tänä syksynä edetään? Aikataulu Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Sivistysvirastossa valmistellaan kuulemiseen päivitetty asiakirjamateriaali. Päivitetty materiaali laitetaan nettisivulle

Sivistysvirastossa valmistellaan kuulemiseen päivitetty asiakirjamateriaali. Päivitetty materiaali laitetaan nettisivulle TÄMÄN ASIAKIRJAN LUKIJALLE TIEDOKSI, ETTÄ TÄSSÄ sivistyslautakunnan iltakoulussa 1.12.2016 esitellyssä materiaalissa on monia kohtia, jotka ovat muuttuneet asian valmistelun edetessä. Sivistysvirastossa

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

VUOSILUOKKIIN SITOMATON 0 2-OPETUS

VUOSILUOKKIIN SITOMATON 0 2-OPETUS VUOSILUOKKIIN SITOMATON 0 2-OPETUS 21.4.2017 Warkaus-Sali, Varkaus Seminaarin avaus Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 Perusopetuslaki, 21.8.1998/628 18 Erityiset opetusjärjestelyt Oppilaan opiskelu voidaan

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.2016 4 Perusopetuksen tuntijako KNGDno-2015-503 Sivistyslautakunta, 17.06.2015, 41 Valmistelija

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut Markku Kankkunen 3001 Sivistyslautakunta Markku Kankkunen Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou 3002 Hallinto, koulutoimi Markku Kankkunen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Aluejohtokunta Punkaharju

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Aluejohtokunta Punkaharju Sivistystoimen talouden tasapainottamisohjelmaan 2014-2017 liittyvä kouluverkkotarkastelu; sivistyslautakunnan esitys Kerimäen ja Punkaharjun aluejohtokunnille 776/02/021/2013 SL 187 Selostus: Sivistystoimen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet Perusopetuksen laatukriteerit Hyväksytty sivistyslautakunnassa ppkkvvvv Tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Kuulemistilaisuudet. Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun alkaen

Kuulemistilaisuudet. Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun alkaen Kuulemistilaisuudet Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun 1.8.2013 alkaen Perusopetuksen oppilasmäärän kokonaisennakointi 3500 3000 2963 2929 2860 2770 2709 2500 2634

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta 10.12.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015 Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 10.12.2015 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Inkinen Anneli Koivukoski

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmän perustaminen 489/40.400/2017 KH 498 Selostus: Sivistyslautakunta on 5.10.2017 154 päättänyt, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle koulu-

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta 21.9.2015 Ylä-Malmin pk Pohjola (1-4 lk) Ylä-Malmin pk Talvela (5-9 lk) Kotinummen ala-asteen koulu Asukasilta klo 18.00-20.00 Tervetuloa Taustaa Aluepäällikkö

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Linnainmaan koulun huoltajille syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Linnainmaan koulun huoltajille syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Linnainmaan koulun huoltajille syksy 2016 Mikä on opetussuunnitelma? Opetussuunnitelma on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Siinä kerrotaan,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Sivistyslautakunta 24.9.2013 171 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Huoltajakysely07 Hatsalan klassillinen koulu..07 Taustatiedot I. Koulun nimi Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden koulu Karttulan Kissakuusen

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot