ASKEL Dialogi asiakkaan kanssa. Henrik Andersson Sirpa Manninen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKEL 12.3.2014 Dialogi asiakkaan kanssa. Henrik Andersson Sirpa Manninen"

Transkriptio

1 ASKEL Dialogi asiakkaan kanssa Henrik Andersson Sirpa Manninen

2 Aiheet Aamupäivän Webcast klo 9-11: Taustaa tämän päivän aiheelle Arvo asiakaskohtaamisessa Ratkaisukeskeinen palvelun myynti Miten valmistaudun Tarpeen selvittäminen Hyötyjen ja etujen esittäminen Ratkaisusta neuvotteleminen Iltapäivän ryhmätyöt klo 12-14

3 Omnian aikuisopisto Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala opiskelijaa Ulkomaalaistaustan omaavia opiskelijoita n. 15 % Tutkinnot ovat näyttötutkintoja

4 Aikuiskoulutukset tehtävät Osaajia työelämään työelämän tarve Tutkinnot ja tutkintojen osat perustutkinnot (EQF 4) ammattitutkinnot (EQF 4) erikoisammattitutkinnot (EQF 5 ja 6) Täydennys- ja lisäkoulutus räätälöidyt koulutukset Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä (TYKE) Myymmekö koulutuksia ja tutkintoja vai ratkaisuja yrityksien ongelmiin?

5 Taustaa / dialogi asiakkaan kanssa

6 Mikä tuottaa arvoa asiakaskohtaamisessa? Asiakas kokee, että häntä palvellaan aidosti Asiakkaan tarve ja ongelma selvitetään kaksisuuntaisesti kommunikoimalla; ei manipuloida Asiakkaasta autetaan tekemään hänelle sopiva ratkaisu ei pikavoittoja asiakkaan kustannuksella/pitkäaikaisen asiakassuhteen kustannuksella Suhde asiakkaan ja myyjän välillä ei pääty kaupantekoon huolehditaan jälkiseurannasta

7 Perinteinen vs. asiakaslähtöinen käsitys myynnistä Perinteisen käsityksen mukainen myyjä: puhuu tuotteesta nostaa esille omia näkemyksiään hyödyistä painostaa nopeaan päätökseen keskittyy omiin etuihinsa asiakkaan edun sijasta Luottamus matala myyjään, ei johda tyypillisesti jatkuviin asiakassuhteisiin. Osaaminen: myyntitekniikka, tuotteet Asiakaslähtöinen myyjä: keskittyy tuotteen sijasta asiakkaan arvostusten ja tarpeiden ymmärtämiseen ja näiden mukaisten ratkaisujen tarjoamiseen keskustelee asiakkaalle tärkeistä asioista ja kuuntelee antaa asiakkaalle sellaista tietoa, jonka pohjalta asiakas voi arvioida tarpeitaan, tavoitteita, niiden tärkeyttä. Auttaa oivaltamaan uusia mahdollisuuksia. Myyjä keskittyy hakemaan asiakkaalle parasta ratkaisua ja sitoutuu huolehtimaan asiakassuhteesta. Osaaminen: palveluiden tarjoamat hyödyt, toimialaosaaminen, yhteistyö- ja kuuntelemisen taidot, myynti- /ostoprosessien vaiheiden ymmärrys

8 Ostoprosessi <-> myyntiprosessi Asiakkaan ostoprosessi: 1. Ei tarvetta tai ostoaikeita 2. Tarpeen tunnistaminen 3. Ajatus siitä, kuinka tarve ratkaistaan 4. Vaihtoehtojen kartoittaminen 5. Yksityiskohtainen vertailu 6. Päätös Myyntiprosessi: 1. Valmistautuminen, yhteydenotto, avaus 2. Tarvekartoitus 3. Hyötyjen esittely 4. Vastaväitteiden ja hinnan käsittely 5. Kaupan päättäminen 6. Jatkotoimet, asiakassuhteen hoitaminen Proaktiivisuus vs. reaktiivisuus

9 Mitä asiakas odottaa myyjältä? Arvostaa luotettavuutta ja asiantuntemusta Odottaa asiantuntijan näkemystä ja neuvoja Odottaa kokonaisvaltaista palvelua ja tuotetta Odottaa, että myyjä tekee hänelle päätöksenteon helpoksi Myyjä on paitsi markkinoija myös konsultti, kouluttaja ja neuvonantaja. Myyjän roolissa on jokainen organisaation edustaja, joka asioi asiakkaan kanssa. Pesonen, Lehtola, Toskala, Asiakaspalvelu vuorovaikutuksena (2002), 100

10 Mikä tyypillisesti ärsyttää asiakkaita Valmistelujen puuttuminen Asiat hoidetaan puolitiehen Asiakkaan toiminnan huono tuntemus Kiinnostuksen ja tavoitteen puuttuminen Epäonnistuminen pitää kiinni ajoista Yliaggressiivisuus, ylimielisyys Huono tuotetuntemus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Weitz, Castleberry, Tanner: Selling, Building Partnerships, 107

11 B2B myyntityöhön vaikuttavia tekijöitä (Industrial Marketing Management) TÄRKEIMMÄT TAIDOT: Hyvä kuuntelutaito Asiakassuhteessa tapahtuva myynti, hyvien suhteiden luonti, avainasiakasstrategiat Seuranta ja jälkimarkkinointi Vuorovaikutustaidot Alan, yrityksen, tuotteiden, kilpailijoiden tuntemus B2B myynnin/johdon ammattilaisten näkemyksiä

12 Palveluratkaisun myynti

13 Tyypilliset kompastuskohdat Yhteydenotto Ei osata selvittää yrityksen tarpeita Esitellään suoraan tuote/palvelu (ja/tai sen hinta) ilman, että on kartoitettu asiakkaan tilanne ja tarpeet ts. on opeteltu tuotteen ominaisuudet, jotka esitellään kaikille aina samalla tavalla Esitellään tarjooma kertomalla sen teknisistä ominaisuuksista, ei mitä ominaisuudet merkitsevät juuri tälle asiakkaalle Ei uskalleta ehdottaa kauppaa (klousaus) ja unohdetaan lisämyynnin mahdollisuuksien hyödyntäminen

14 Myyntiin valmistautuminen Asiakassuhteen hoitaminen Kaupan päättäminen Valmistautuminen Vastaväitteiden ja hinnan käsittely Tarvekartoitus Hyötyjen esittely 1. Oman yrityksen ja tuotteiden tuntemus 2. Asiakkaiden tuntemus 3. Toimialan ja kilpailun tuntemus 4. Toimintaympäristön tuntemus 5. Potentiaalisten asiakkaiden kartoitus, yhteydenottojen ja tapaamisten valmistelu

15 Myynnin valmisteluvaihe Ostopäätökseen vaikuttavien henkilöiden selvittäminen ja heitä koskevien tietojen hankkiminen Käyttäjät Ostopäätökseen vaikuttajat Ostajat Päättäjät Portinvartijat (valvovat tiedon kulkua) Kontrolloijat Kenelle näistä myyt? Kuinka monelle puhut?

16 Myyjän tavoittamat henkilöt (MacLean Hunter) Yrityskoko henkilöluvun perusteella Päätökseen osallistuu henkilöitä keskimäärin Myyjä tavoittaa henkilöitä keskimäärin

17 Asiakastapaamisen suunnittelu Tavoite selvillä? Ymmärretään miten palvelut ratkaisevat asiakkaan ongelmia Ymmärretään näkeekö asiakas riskejä/uhkia hankinnassa Ostoepäilyihin vastaamiseen varautuminen Erottautuminen kilpailijoiden vastaavasta tarjonnasta Miten rakennat asiakaskäyntisi? Käytävät asiat ja niiden esittämisjärjestys Mahdollisten esittelyjen valmistelut Roolit, jos on mukana useampi henkilö myyjän puolelta Varautuminen esim. aikamuutoksiin (malli 30/60 minuutin asiakastapaamiseen) Materiaalien valmistelu

18 Luottamuksen rakentaminen 1. Kun myyjä menee ovesta sisään, hänen pitää myydä itsensä asiakkaalle, jotta luottamus syntyy 2. Kun myyjä on myyty, vasta sitten voi siirtyä vaiheeseen kaksi, joka on se, että myyjän edustama yritys on luotettava 3. Tuote tai palvelu, jota myyjä on myymässä vaiheessa kolme. Sen on oltava sellainen, jota asiakas tuntee tarvitsevansa. 4. Viimeisenä vaihe neljä: hinta. Asiakkaan on luotettava siihen, että hinta on oikea, tuote/palvelu on hintansa väärti, ja että hän ei maksa enempää kuin muutkaan Hakala, Michelsson: Myynninmurtajat (2009), 77

19 Referensseistä potkua myyntiin

20 Myyntineuvottelun rakenne Asiakassuhteen hoitaminen Kaupan päättäminen Valmistautuminen Tarvekartoitus Hyötyjen esittely Avausvaihe, jossa tavoitteena: Aistia tilanne: haistella ilmapiiri, tutustua toiseen osapuoleen Muodostaa kuva asiakkaan henkilö(i)stä ja heidän rooleistaan Saada luotua leppoisa, positiivinen tunnelma Tarvekartoitus Ratkaisun ja sen hyötyjen esittely Argumentointivaihe Kaupan päättäminen Vastaväitteiden ja hinnan käsittely Toimialasta riippuu, tapahtuvatko kaikki vaiheet samalla käynnillä vai vaaditaanko useampi tapaaminen.

21 Tarvekartoitus Haetaan vastaukset kysymyksiin: kuka, mikä, milloin, missä, miksi, miten. Esim. Mihin tarkoitukseen ratkaisua etsitään? Mitkä asiat ovat tärkeitä asiakkaalle? Mitä palveluita käyttää nyt? Onko jäänyt kaipaamaan nykyisestä ratkaisusta jotain? Palvelun käyttäjät? Tunteeko asiakas palvelun tai onko hänellä kokemusta jostakin muusta? Milloin asiakas tarvitsee palvelun? Budjetti? Kuka tekee ostopäätöksen? Miten asiakas mittaa onnistumisen?

22 Yleisiä suosituksia Älä lypsä tietoa; keskity vain välttämättömän tiedon hankintaan. Vältä yleisen taustatiedon keräämistä kysymyksin (erityisesti B2B) Varo vaarantamasta ilmapiiriä liian tiukasti ohjaamalla Rohkaise asiakasta esittämään sopivasti omia kysymyksiä Pyri selvittämään tarve ennen ratkaisun esittelyä (älä jätä esittelyvaiheeseen, jossa ripottelet kysymyksiä esittelyn lomassa)

23 Valikoiva hyötyjen esittely Asiakassuhteen hoitaminen Kaupan päättäminen Avaus Vastaväitteiden ja hinnan käsittely Tarvekartoitus Hyötyjen esittely Tarve Asiakkaan hyväksyntä! Selitä ja myy ominaisuus Valitse sopiva hyöty Hyödyn on puhuteltava asiakasta Esittele etu

24 Esimerkki

25 Miten esittelen palvelumme Älä tukehduta asiakasta tietotulvaan. Tärkeintä ei ole myyjän tiedon määrä vaan asiakkaan tarve Älä asetu asiakkaan yläpuolelle. Kartoita asiakkaan asiantuntemuksen taso ja mieti siihen sopiva tuoteinformaatio Muista esitellä hyötyjä asiakkaan lähtökohdasta, älä niitä ominaisuuksia, joista hän ei ole kiinnostunut

26 Punaiset ihmiset Tunnistat punaiset Tavoitteeni on Mennään suoraan asiaan. Ei kun menoksi vain Minun mielestäni Olen vakuuttunut / varma, että Aikataulu on seuraava. Haasteet, tulokset Vaikka läpi harmaan kiven Arvostavat: tehokkuutta, nopeutta, haasteellisia tavoitteita, itsenäisyyttä, vastuuta, selkeyttä ja asiakaskeskeisyyttä. Argumentoi punaisille nopeus hyöty tehokkuus ajansäästö oma päätös Asiantuntijan tulee: esitellä asia nopeasti painottaa asiakkaan omaa päätöstä

27 Siniset ihmiset Tunnistat siniset Argumentoi sinisille Tutkimustulokset osoittavat. Aikaisempien kokemusten perusteella. Klo ,20.. Pysytään asiassa Asiaa on vielä pohdittava Laatukriteerien mukaan Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!. Arvostavat: tietoa, työrauhaa, riskittömyyttä, asiakaskeskeisyyttä, selkeitä määräaikoja. faktat tutkimustulokset aikaisempi näyttö korkea laatu järkevä hinta laatu Asiantuntijan tulee: tietää ja esittää faktatietoa varata aikaa vastaväitteisiin tarkat kuvaukset ja tiedot palvelusta/tuotteesta

28 Keltaiset ihmiset Tunnistat keltaiset Argumentoi keltaisille Minä tein Muistui mieleeni tarina Tarinointia, kova juttelemaan Ei tämä ole niin vakavaa Tekemisen iloa Hyvä fiilis / rento meininki Tekevälle sattuu Arvostavat luovuutta, vapautta toimia omalla tavalla, julkisuusarvoa, uusia haasteita, uusia toimitapoja, hyvää fiilistä, huumoria!! uutuus innovatiivisuus kauneus tuotteen kuuluisat käyttäjät huomion herättäminen käyttö helppoa, hauskaa Asiantuntijan tulee: lähestyä tuttavallisesti

29 Vihreät ihmiset Tunnistat vihreät Argumentoi vihreille Me teimme sen Yhdessä saamme aikaan ihmeitä Avoin ja turvallinen ilmapiiri Tämä tuntuu oikealta tavalta Ensin teimme sitten Team- ihminen, tunteet, harkitseva Arvostavat:Tunteita, hyviä ihmissuhteita, yhteistyötä ja tiimihenkeä, harmoniaa, selkeitä tavoitteita, työkaluja, vastuuta ja turvallisuutta. turvallisuus riskittömyys tavallisuus ihmissuhteet Asiantuntijan tulee: luoda turvallinen ja luotettava tunnelma varata aikaa keskusteluun

30 Vastaväitteiden käsittely Vastaväite voi olla: Mielenkiinnon ilmaus Lisätiedon tarpeen ilmaus Ostovastustuksen ilmaus Asiakassuhteen hoitaminen Kaupan päättäminen Avaus Vastaväitteiden ja hinnan käsittely Tarvekartoitus Hyötyjen esittely Vastaväitteen taustalla voi olla Järkisyy Tunne ja henkilökohtaiset syyt Taktiset syyt

31 Mihin vastaväite voi kohdistua? Tuotteesta saatavaan etuun Ei katso tarvitsevansa Edun kyseenalaistamiseen Ei ole vakuuttunut, että ratkaisu auttaa säästämään ts. ei usko Mahdollisuuteen käyttää etuja hyväksi Ratkaisusta jäisi käyttämättä ts. ei käyttöä Hintaan (tavallisin) Vertailu kilpailevaan vaihtoehtoon Kalliimpi / huonompi Alanen, Mälkiä, Sell: Myyntityön käsikirja (2005),

32 Iltapäivän ryhmätyöaiheet 1. Valitkaa yksi yrityksille suunnattu koulutuspalvelu. Hahmottakaa sen hyödyt ja edut asiakkaalle. Mitä mahdollisia asiakkaan ongelmia se ratkaisee? Miten palvelumme erottuvat kilpailijoiden tarjonnasta? Miksi asiakkaan kannattaisi valita ne meiltä? 2. Miten pääsen mukaan asiakkaan ostoprosessin alkuvaiheeseen ennen kuin tarve on edes selvillä? Miten otan yhteyttä? Miten perustelen, että kannattaisi tutustua palvelutarjontaamme? 3. Miten kykenen tekemään lisämyyntiä? Mitä vaihtoehtoja löydät?

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy Myyntivoimaa.fi Myynnin koulutusmateriaali Myyntivoima Partnerit Oy SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 1.1 Myyntivoimaa.fi myynnin koulutusmateriaalin tarkoitus 3 1.2 B to B myynti 3 1.3 Oppimisen portaat 3 1.4 Aktiivinen

Lisätiedot

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ 1 Opinnäytetyö (AMK) Tradenomi Yrityksen tietohallinto 2011 Tero Rekola/Tommi Heinonen MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ Kyselytutkimus myynnin ammattilaisille 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma, Innovaatiojohtaminen Salla Hakkarainen

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä Case: Paikallislehti Keski-Häme Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Outi Karppinen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä Outi Karppinen

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet Sähköpostimarkkinoinnin maailma pursuaa tärkeitä neuvoja niin toimitettavuudesta kuin mobiilioptimoinnistakin,

Lisätiedot

FiKoPa-loppuseminaari 7.9.2011

FiKoPa-loppuseminaari 7.9.2011 FiKoPa-loppuseminaari 7.9.2011 1 Suomen kansallismuseon auditorio SEMINAARIOHJELMA 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 13.00 13.05 13.35 14.05 Tilaisuuden avaus Projektin johtoryhmän puheenjohtaja

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

INTERNETMARKKINOINTI.FI / TEEMU KINNUNEN / teemu.kinnunen@internetmarkkinointi.fi

INTERNETMARKKINOINTI.FI / TEEMU KINNUNEN / teemu.kinnunen@internetmarkkinointi.fi 10 syytä sille, miksi verkkosivustosi EI myy sis. ratkaisut ongelmiin! Terve ja kiitos mielenkiinnostasi raporttiani kohtaan! Nimeni on Teemu Kinnunen ja esittelen sinulle 10 ylivoimaisesti yleisintä syytä

Lisätiedot

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Virta

Lisätiedot