VUODEN 2011 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (3) *******

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2011 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (3) *******"

Transkriptio

1 VUODEN 2011 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (3) ******* BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) HELGA TRÜPEL MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan kokouksen käsiteltävinä 28, 29, 30 syyskuuta 2010 olleet tarkist FI FI

2 2

3 Tarkistusluonnos 4740 === BUDG/4740 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Ehrenhauser Martin Momentti Menot tutkimuksen toimintalohkon palveluksessa olevasta henkilöstöstä Yhteensä Tämän budjettikohdan määrärahoja ei ole syytä lisätä edellisvuodesta, kun otetaan huomioon nykyinen rahoituskriisi sekä jäsenvaltioiden laajat säästötoimet, jotka koskevat ennen kaikkea kansalaisia. Tarkistusluonnos 4602 === BUDG/4602 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Ehrenhauser Martin Alamomentti Muut hallintomenot Yhteensä Muita hallintomenoja on pyrittävä säästämään, jotta verovaroja voidaan käyttää säästäväisesti. Tarkistusluonnos 4546 === BUDG/4546 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Ehrenhauser Martin Momentti Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyvät menot tutkimuksen toimintalohkossa

4 Yhteensä Laitteistoihin, kalusteisiin ja palveluihin liittyviin menoihin tässä toimintalohkossa tarkoitettuja määrärahoja on pyrittävä säästämään, jotta verovaroja voidaan käyttää säästäväisesti. Tarkistusluonnos 4489 === BUDG/4489 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Budjettivaliokunta Alamomentti Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) Yhteensä Tarkistusluonnos 544 === EPP//7748 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Alamomentti Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) Yhteensä Neuvoston Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston talousarvioon ehdottama vähennys merkitsisi sitä, että virasto ei pystyisi ottamaan palvelukseen viraston perustamista koskevaan säädökseen liittyvässä rahoitusselvityksessä esitettyä tarvittavaa henkilöstöä ja että sen tutkimustoiminta vaarantuisi. Koska ERCEA:n kehitys on yhä alkuvaiheessa ja sille on annettu hyvin tärkeitä tehtäviä, tällaista vähennystä ei voi hyväksyä. Tarkistusluonnos 80 === ITRE/6118 === 4

5 jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Alamomentti Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) Yhteensä Tarkistusluonnos 4490 === BUDG/4490 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Haug Jutta, Budjettivaliokunta Alamomentti Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) Yhteensä Tarkistusluonnos 545 === EPP//7749 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Alamomentti Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) Yhteensä Neuvoston tutkimuksen toimeenpanoviraston talousarvioon ehdottama leikkaus vaarantaisi viraston mahdollisuudet ottaa hoitaakseen kaikki sen perustamissäädöksessä säädetyt tehtävät sekä haittaisi sen

6 tutkimustoimintaa. Tarkistusluonnos 81 === ITRE/6119 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Alamomentti Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) Yhteensä Tarkistusluonnos 4143 === BUDG/4143 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Hartong Lucas, Budjettivaliokunta Alamomentti Tutkimushenkilöstöä koskevat menot p.m. p.m. Yhteensä p.m. p.m. Kaikki näiden alojen toimet kuuluvat jäsenvaltioille ja kansainväliselle elinkeinoelämälle, eivät EU:lle. Tarkistusluonnos 4623 === BUDG/4623 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Ehrenhauser Martin Alamomentti Muut hallintomenot tutkimuksen toimintalohkossa

7 Yhteensä Hallintomenoja on pyrittävä säästämään, jotta verovaroja voidaan käyttää säästäväisesti. Tarkistusluonnos 510 === EFD//8235 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vapaa ja demokraattinen Eurooppa Alamomentti Muut hallintomenot tutkimuksen toimintalohkossa Yhteensä prosentin korotus sekä maksusitoumuksissa että maksuissa on suhteettoman suuri, kun osaston 8 korot ovat yhteensä 16 prosenttia ja 12 prosenttia. Tarkistusluonnos 4143 === BUDG/4143 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Hartong Lucas, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Terveys p.m. p.m. Yhteensä p.m. p.m. Kaikki näiden alojen toimet kuuluvat jäsenvaltioille ja kansainväliselle elinkeinoelämälle, eivät EU:lle. Tarkistusluonnos 4285 === BUDG/4285 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta 7

8 Momentti Yhteistyö Terveys Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 82 === ITRE/6120 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Terveys Yhteensä Tarkistusluonnos 504 === EFD//8225 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vapaa ja demokraattinen Eurooppa Momentti Yhteistyö Terveys Innovatiiviset lääkkeet -aloitteen yhteisyritys Yhteensä Komission lisäys vääristäisi markkinoita.

9 Tarkistusluonnos 4143 === BUDG/4143 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Hartong Lucas, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia p.m. p.m. Yhteensä p.m. p.m. Kaikki näiden alojen toimet kuuluvat jäsenvaltioille ja kansainväliselle elinkeinoelämälle, eivät EU:lle. Tarkistusluonnos 4284 === BUDG/4284 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 83 === ITRE/6121 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia

10 10 Yhteensä Tarkistusluonnos 4244 === BUDG/4244 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Comi Lara, Fidanza Carlo Lisätään: Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä Yhteensä Nimike: Pilottihanke Perspektiivi 2015: osaamisen jakaminen Määräraha on tarkoitettu kattamaan 1. eurooppalaisten yritysten verkoston luominen, 2. vuotuisten kansainvälisten seminaarien järjestäminen, 3. pienimuotoisen kansainvälisen tapahtuman järjestäminen. Tavoitteena on toimia koko elintarvikeketjun eri kohdissa maatilalta ruokapöytään, sillä julkisilla instituutioilla, yksityisillä yrityksillä, kansalaisjärjestöillä sekä kuluttaja- ja tuottajajärjestöjen edustajilla on oma tehtävänsä maailman elintarvikkeisiin liittyvien talous- ja yhteiskuntajärjestelmien kehityksessä, tukea biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä, suojella ympäristöä maatalouden ekosysteeminä, taata elintarvikkeiden laatu, turvallisuus ja luotettavuus sekä valistaa ihmisiä ravinnon merkityksestä terveyden ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta, selvittää parhaat seuranta-, valvonta- ja innovointivälineet (alkaen sellaisista biotekniikan muodoista, jotka eivät vaaranna ympäristöä tai terveyttä), jotta varmistetaan terveellisten, ravitsevien elintarvikkeiden sekä turvallisen juoma- ja kasteluveden saatavuus, turvata uusia, luotettavia ravinnonlähteitä nälänhädästä kärsivissä maailman osissa, joissa maatalous on alikehittynyttä, joita uhkaavat metsäkato, aavikoituminen tai kuivuus tai joiden sisävesien tai merien kalakannat ovat hupenemassa. Oikeusperusta: Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o

11 1605/2002 (EYVL L 248, , s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa. Vuosituhatjulistuksessa vuonna 2 sitouduttiin maailmanlaajuisesti torjumaan köyhyyttä ja nälkää. EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on tässä keskeinen tehtävä, ja niiden on otettava johtoasema vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Milanossa vuonna 2015 pidettävä seuraava maailmannäyttely on ainutlaatuinen tilaisuus tarkastella saavutuksia ja Euroopan vastuuta vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa ja ylittämisessä. Sen vuoksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota Milanon vuoden 2015 maailmannäyttelyn teemaan ( Feeding the Planet, Energy for Life ) liittyviin aloitteisiin ja ehdotuspyyntöön. Tarkistusluonnos 4143 === BUDG/4143 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Hartong Lucas, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat p.m. p.m. Yhteensä p.m. p.m. Kaikki näiden alojen toimet kuuluvat jäsenvaltioille ja kansainväliselle elinkeinoelämälle, eivät EU:lle. Tarkistusluonnos 4283 === BUDG/4283 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. 11

12 Tarkistusluonnos 503 === EFD//8224 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vapaa ja demokraattinen Eurooppa Momentti Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat Yhteensä Komission ehdottamat määrät vääristäisivät vakavasti vapaita markkinoita. Tarkistusluonnos 421 === ENVI/5947 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Momentti Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat Muutetaan numerotiedot ja selvitysosa seuraavasti: Yhteensä Kohdan jälkeen: Tämän alan toimien tavoitteena on saada aikaan kriittinen... ja tarve vähentää vaarallisten aineiden päästöjä. Nanotutkimuksen rahoituksesta osoitetaan riittävät määrärahat ympäristö- ja terveysriskien arviointiin, kun otetaan huomioon, että ainoastaan 5 10 prosenttia nanotutkimuksesta omistetaan tähän tarkoitukseen. Nykypäivänä noin 90 prosenttia määrärahoista käytetään uusien tuotteiden kehittämistä koskevaan tutkimukseen ja näin ollen tarvitaan julkista rahoitusta riskien arvioimiseksi. Riskien tunteminen antaa lisäksi eurooppalaisille yrityksille kilpailuetuja. Tarkistusluonnos 84 === ITRE/6122 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

13 Momentti Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat Yhteensä Tarkistusluonnos 85 === ITRE/6123 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat Polttokenno- ja vety-yhteisyritys Yhteensä Tarkistusluonnos 133 === ITRE/6181 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Lisätään: Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä Yhteensä Nimike: Momentti Valmistelutoimi Itsetestaava kvanttiteknologia Kvanttifysiikalla ennustetaan yleisesti olevan keskeinen asema 2-luvun kehityksessä. Jo nyt kvanttitietotekniikalla on ratkaiseva merkitys kvanttiavaintenjakeluun liittyvässä häirikköteknologiassa.

14 Samalla on oivallettu, että itsetestaus saattaa olla mahdollista tietyssä kvanttiteknologiassa. Tällä voisi olla suuri merkitys kvanttiteknologian luotettavassa varmennuksessa, kun sitä kehitetään teollisuuskäyttöön. Esimerkiksi satunnaisuus on keskeinen ominaisuus luonnossa, ja sen käyttö on nykyisin yleistymässä mitä erilaisimmilla elämänalueilla, kuten PIN-koodien ja äänestyskorttien luomisessa. Sen ainutlaatuisuus on henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä yhteiskunnassa, joka on yhä riippuvaisempi internet-pohjaisesta viestinnästä. Kvanttiteknologian avulla voidaan tuottaa aitoa satunnaisuutta, ja viimeaikainen työ on osoittanut, että kvanttifysiikan kautta siitä voidaan tehdä myös itsetestaavaa. Loppukäyttäjän ei siis tarvitse ymmärtää teknologiaa, jonka avulla laite on tehty ja toimii, vaan hän voi saada siitä tietoa, joka takaa, että laite toimii moitteettomasti. Teknologian itsetestauskyky on teollisuuden kannalta erittäin kiinnostava, sillä edistynyt kvanttiteknologia voitaisiin silloin paljon helpommin hyväksyä myös sellaisten loppukäyttäjien keskuudessa, jotka suhtautuvat siihen epäluuloisesti, koska he eivät ymmärrä sen taustalla olevia fysiikan ilmiöitä. Nykyisin kvanttiteknologia on enimmäkseen melko yksinkertaista, mutta ongelmat lisääntyvät, kun kvanttiteknologia kehittyy ja järjestelmistä tulee entistä monimutkaisempia. Tämä pätee Euroopan laajuisiin kvanttiavaintenjakelujärjestelmiin, kvanttitoistimiin, jotka voidaan toteuttaa kymmenen seuraavan vuoden aikana. Kehittymässä olevassa kvanttiteknologiateollisuudessa on erittäin tärkeää selvittää, voidaanko nämä käsitteet muuntaa satunnaisnumeroiden kohdalla periaatetasolta joustavaksi ja käytännölliseksi välineeksi kvanttiteknologian itsetestaukseen. Kvanttiteknologiassa ollaan nopeasti siirtymässä periaatetasolta käyttöä edeltävään vaiheeseen. EU:ssa ei nykyisin ole ohjelmaa eikä oikeusperustaa tai budjettikohtaa, jonka avulla kehittyvä teknologia voisi siirtyä käyttöä edeltävästä vaiheesta teollisuuskäyttövaiheeseen. Ehdotettu valmistelutoimi Itsetestaava kvanttiteknologia pohjustaisi toimea, josta voitaisiin saada tällainen oikeusperusta. Tarkistusluonnos 4282 === BUDG/4282 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Energia Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 428 === ENVI/5954 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 14

15 Momentti Yhteistyö Energia Muutetaan selvitysosa seuraavasti: Yhteensä Kohdan jälkeen: Puhtaat hiiliteknologiat Muuta: Tavoitteena on parantaa merkittävästi voimalaitosten tehokkuutta ja luotettavuutta ja alentaa niiden kustannuksia kehittämällä ja demonstroimalla puhtaita hiilenmuuntamisteknologioita. Tähän sisältyvät lisätoimet, joiden tavoitteena on kehittää ja hyödyntää tehokasta tekniikkaa, jolla puujäte voidaan polttaa biohiilen tuottamiseksi ja energialähteiden turvaamiseksi. Tavoitteena on luoda pilottilaitos maaseudulle, joka demonstroi uusiutuvia energialähteitä koskevan parhaan käytännön ja parhaat käytettävissä olevat resurssit. Lisäksi helpotetaan puujätteen hallinnointia ja vältetään sen päätyminen jokiin. Tarkistusluonnos 86 === ITRE/6124 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Energia Yhteensä Tarkistusluonnos 87 === ITRE/6125 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Energia

16 Yhteensä Tässä yhteydessä tarvitaan ehdottomasti talousarvion joustoa, jotta voidaan tukea Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman kaltaisia uusia lippulaiva-aloitteita ja mukautua niiden mahdollisiin rahoitusvaikutuksiin. Tarkistusluonnos 696 === S&D//7050 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Momentti Yhteistyö Energia Yhteensä Tässä yhteydessä tarvitaan ehdottomasti talousarvion joustoa, jotta voidaan tukea Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman kaltaisia uusia lippulaiva-aloitteita ja mukautua niiden mahdollisiin rahoitusvaikutuksiin. Tarkistusluonnos 587 === VERT/7325 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä Momentti Yhteistyö Energia Muutetaan numerotiedot ja selvitysosa seuraavasti: Yhteensä Kohdan jälkeen: Momentille otettuihin määrärahoihin lisätään EFTA-valtioiden... talousalue, joka on yleisen talousarvion erottamaton osa. 16

17 Vähintään kaksi kolmasosaa tämän aihealueen määrärahoista kohdennetaan tutkimukseen, joka liittyy kolmeen uusiutuvaa energiaa koskevaan toimeen sekä energiatehokkuuteen ja energiansäästöön. Tutkimusvarat olisi parempi käyttää uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja energiansäästöön kuin ydinfuusioon, jos halutaan vakavasti ottaa painopisteeksi ilmastonmuutoksen torjunta ja Göteborgin ja Lissabonin tavoitteiden saavuttaminen sekä saada aikaan tuloksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tarkistusluonnos 88 === ITRE/6126 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Energia Polttokenno- ja vety-yhteisyritys Yhteensä Tarkistusluonnos 89 === ITRE/6127 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tukimenot Yhteensä Tarkistusluonnos 4245 === BUDG/4245 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Comi Lara, Fidanza Carlo 17

18 Lisätään: Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä Yhteensä Nimike: Pilottihanke Perspektiivi 2015: Kestävyyden edistäminen Määräraha on tarkoitettu kattamaan 1. eurooppalaisten yritysten verkoston luominen, 2. vuotuisten kansainvälisten seminaarien järjestäminen, 3. pienimuotoisen kansainvälisen tapahtuman järjestäminen. Tavoitteena on pyrkiä kestävyyteen sekä alueen rakentamisessa että tapahtuman järjestämisessä. Tämä on olennaista Milanon Expo 2015:ssä, jonka tavoitteena on korostaa elintarviketuotannon ja luonnonvarojen käytön välistä yhteyttä. Sellaiset kysymykset kuin maaperän köyhtyminen, esikaupunkien maatalous, luonnonvarojen säilyttäminen, kaikkien materiaalien ja rakennusten kierrätys, julkinen liikenne, kestävä energiantuotanto sekä jäte- ja vesihuolto ovat keskeisiä maailmannäyttelyn suunnittelussa, toteuttaa sekä energian että tuotannon kannalta vaikutuksiltaan vähäisiä rakennuksia siten, että tavoitteena on kierrättää kaikki väliaikaiset osat ja saada muille osille energia- ja ympäristösertifiointi, selvittää, miten alueella voidaan itse tuottaa energiaa. Milanon Expo 2015:ssä edistetään innovatiivista ja kestävää energianjakelujärjestelmää (Expo Smart Grid). Tarvittava energia saadaan pienten, uusiutuvia lähteitä käyttävien energiantuotantolaitosten verkostosta, maksimoidaan jätehuolto ja kaikkien jätteiden talteenotto ja kierrätys siten, että erityisesti korostetaan eloperäistä jätettä, elintarvikepakkauksia ja eri jätetyyppien lajittelua. Oikeusperusta: Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 248, , s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa. Vuosituhatjulistuksessa vuonna 2 sitouduttiin maailmanlaajuisesti torjumaan köyhyyttä ja nälkää. EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on tässä keskeinen tehtävä, ja niiden on otettava johtoasema vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Milanossa vuonna 2015 pidettävä seuraava maailmannäyttely on ainutlaatuinen tilaisuus tarkastella saavutuksia ja Euroopan vastuuta vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa ja ylittämisessä. Sen vuoksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota Milanon vuoden 2015 maailmannäyttelyn teemaan ( Feeding the Planet, Energy for Life ) liittyviin aloitteisiin ja ehdotuspyyntöön. Tarkistusluonnos 4143 === BUDG/4143 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Hartong Lucas, Budjettivaliokunta 18

19 Momentti Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) p.m. p.m. Yhteensä p.m. p.m. Kaikki näiden alojen toimet kuuluvat jäsenvaltioille ja kansainväliselle elinkeinoelämälle, eivät EU:lle. Tarkistusluonnos 4281 === BUDG/4281 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 90 === ITRE/6128 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) Yhteensä

20 Tarkistusluonnos 717 === S&D//7071 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Momentti Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) Yhteensä Tutkimuksen tukeminen on olennaista Eurooppa strategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen lippulaiva-aloitteiden toteuttamiseksi. Tarkistusluonnos 91 === ITRE/6129 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Ympäristö Polttokenno- ja vety-yhteisyritys Yhteensä Tarkistusluonnos 4280 === BUDG/4280 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Liikenne (mukaan luettuna ilmailu)

21 Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 92 === ITRE/6130 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) Yhteensä Tarkistusluonnos 4279 === BUDG/4279 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Liikenne Clean Sky -yhteisyritys Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. 21

22 Tarkistusluonnos 93 === ITRE/6131 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Liikenne Clean Sky -yhteisyritys Yhteensä Tarkistusluonnos 507 === EFD//8232 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vapaa ja demokraattinen Eurooppa Momentti Yhteistyö Liikenne Polttokenno- ja vety-yhteisyritys Yhteensä Komission ehdottamat määrät häiritsisivät vakavasti markkinoita. Ei palauteta talousarvioesitystä vaan vuoden 2010 talousarvio maksusitoumusten osalta ja neuvoston kanta maksujen osalta. Tarkistusluonnos 94 === ITRE/6132 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Liikenne Polttokenno- ja vety-yhteisyritys Yhteensä

23 Tarkistusluonnos 631 === ALDE/7872 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä Momentti Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet Muutetaan selvitysosa seuraavasti: Yhteensä Kohdan jälkeen: Tämän alan toimien tavoitteena on muodostaa yhteiskunta-... suhteiden uusia muotoja ja hallita tätä kehitystä. Osa määrärahasta olisi käytettävä Euroopan unionissa tehtävän vapaaehtoistyön soveltamisalan, laajuuden ja sisällön tutkimiseen. ILOn odotettu julkaisu vapaaehtoistoiminnan tilastointimallista (Manual on the Measurement of Volunteer Work) on laatuaan ensimmäinen ja tarjoaa ainutkertaisen tilaisuuden sijoittaa vapaaehtoistyö Euroopan taloudelliselle ja sosiaaliselle kartalle pysyvästi ja tehokkaasti. Joillakin alueilla ja koko maailmassa eurooppalaiset ovat aktiivisimpia osallistujia vapaaehtoistyöhön, joillakin puolestaan eivät. Nämä erot eivät ole selviä. Parantamalla tietämystä Euroopassa tehtävästä vapaaehtoistyöstä voitaisiin saada tärkeää tietoa siitä, miten vapaaehtoistyötä voidaan kehittää ja hyödyntää tehokkaammin kaikkialla EU:ssa. Tarkistusluonnos 4143 === BUDG/4143 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Hartong Lucas, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet p.m. p.m. Yhteensä p.m. p.m. Kaikki näiden alojen toimet kuuluvat jäsenvaltioille ja kansainväliselle elinkeinoelämälle, eivät EU:lle. 23

24 Tarkistusluonnos 4278 === BUDG/4278 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 4368 === BUDG/4368 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Harkin Marian, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä Momentti Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet Muutetaan selvitysosa seuraavasti: Yhteensä Kohdan jälkeen: Tämän alan toimien tavoitteena on muodostaa yhteiskunta-... suhteiden uusia muotoja ja hallita tätä kehitystä. Osa määrärahasta olisi käytettävä Euroopan unionissa tehtävän vapaaehtoistyön soveltamisalan, laajuuden ja sisällön tutkimiseen. ILOn odotettu julkaisu vapaaehtoistoiminnan tilastointimallista (Manual on the Measurement of Volunteer Work) on laatuaan ensimmäinen ja tarjoaa ainutkertaisen tilaisuuden sijoittaa vapaaehtoistyö Euroopan taloudelliselle ja sosiaaliselle kartalle pysyvästi ja tehokkaasti. Joillakin alueilla ja koko maailmassa eurooppalaiset ovat aktiivisimpia osallistujia vapaaehtoistyöhön, joillakin puolestaan eivät. Nämä erot eivät 24

25 ole selviä. Parantamalla tietämystä Euroopassa tehtävästä vapaaehtoistyöstä voitaisiin saada tärkeää tietoa siitä, miten vapaaehtoistyötä voidaan kehittää ja hyödyntää tehokkaammin kaikkialla EU:ssa. Tarkistusluonnos 500 === EFD//8219 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Vapaa ja demokraattinen Eurooppa Momentti Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet Yhteensä Tällaisen koulutuksen tarve ei ole lisääntynyt, joten talousarvioesitystä ei palauteta. Tarkistusluonnos 95 === ITRE/6133 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet Yhteensä Tarkistusluonnos 4277 === BUDG/4277 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Yhteistyö Riskinjakorahoitusväline

26 Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 96 === ITRE/6134 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Yhteistyö Riskinjakorahoitusväline Yhteensä Tarkistusluonnos 4143 === BUDG/4143 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Hartong Lucas, Budjettivaliokunta Momentti Ideat Yhteensä p.m. p.m p.m. p.m. Kaikki näiden alojen toimet kuuluvat jäsenvaltioille ja kansainväliselle elinkeinoelämälle, eivät EU:lle. Tarkistusluonnos 4276 === BUDG/4276 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta 26

27 Momentti Ideat Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 542 === EPP//7746 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Momentti Ideat Yhteensä Neuvoston seitsemännen puiteohjelman ohjelmiin ehdottamat leikka eivät pelkästään viivästyttäisi jo allekirjoitettuihin avustuksiin liittyviä toistuvia maksuja (minkä vuoksi komissio joutuisi myös maksamaan näistä avustuksista viivästyskorkoja) vaan vaikuttaisi myös niiden avustusten määrään, jotka voitaisiin allekirjoittaa vuonna Tämä kehitys olisi ristiriidassa sen kanssa, että parlamentti on ottanut tutkimuksen ja innovoinnin painopisteeksi, eikä sitä näin ollen voida hyväksyä. Tarkistusluonnos 97 === ITRE/6135 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Ideat 27

28 Yhteensä Tarkistusluonnos 4275 === BUDG/4275 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Valmiudet Tutkimusinfrastruktuurit Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 98 === ITRE/6136 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Valmiudet Tutkimusinfrastruktuurit Yhteensä

29 Tarkistusluonnos 718 === S&D//7072 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Momentti Valmiudet Tutkimusinfrastruktuurit Yhteensä Tutkimuksen tukeminen on olennaista Eurooppa strategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen lippulaiva-aloitteiden toteuttamiseksi. Tarkistusluonnos 59 === PECH/6723 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Lisätään: Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä Yhteensä Nimike: Pilottihanke Euroopan kalastustutkimuskeskus Määräraha on tarkoitettu rahoittamaan tutkimus, jossa määritetään tulevan Euroopan kalastustutkimuskeskuksen rakenne ja tehtävät. Tulevalla keskuksella on seuraavat tavoitteet: soveltava kalastustutkimus, jäsenvaltioiden valtameri- ja kalastustutkimuskeskusten työn koordinointi tällä alalla, kalastuspolitiikkaa koskevat lausunnot unionin elimille, sellaisten nuorten tutkijoiden houkutteleminen, jotka varmistavat sukupolvenvaihdoksen soveltavassa kalastustutkimuksessa. Oikeusperusta: Valmistelutoimet, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY,

30 Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 248, , s. 1) 49 artiklan 6 kohdan b alakohdassa. Meriympäristön tunteminen on välttämätöntä ennen YKP:n uutta uudistusta, jonka keskeisenä tavoitteena on kalatalouden kestävyyden varmistaminen. Tässä tilanteessa on erittäin huolestuttavaa, että soveltavassa tieteellisessä tutkimuksessa on pulaa resursseista kalastuksenhoitoa koskevien konkreettisten tietotarpeiden osalta. Sen vuoksi on välttämätöntä perustaa erityinen eurooppalainen keskus tällaista tutkimusta varten. Tarkistusluonnos 4101 === BUDG/4101 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Enciu Ioan, Budjettivaliokunta Lisätään: Talousarvio 2010 Ero Uusi määrä Yhteensä Nimike: Pilottihanke Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen EU:n uusissa jäsenvaltioissa Pilottihankkeen päätavoitteena on auttaa tutkimuskeskuksia ja -laitoksia, yliopistoja, oppilaitoksia ja freelancetutkijoita saamaan tarvittavat välineet ja kehittämään infrastruktuuria, jotta voidaan kuroa umpeen uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välinen ero tutkimustoiminnassa. Pilottihankkeesta voidaan saada arvokasta tukea tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseksi uusissa jäsenvaltioissa, jotta ne voivat tasavertaisina vanhojen jäsenvaltioiden kanssa harjoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa Euroopan etujen mukaisesti. Tutkimuskeskusten ja -laitosten, yliopistojen, oppilaitosten ja freelancetutkijoiden olisi haettava pilottihankkeen avustuksia saadakseen tarvittavat varat ajantasaisten teknisten välineiden, materiaalien ja muiden tutkimuksessa välttämättömien tarvikkeiden hankintaan. Yliopistot, oppilaitokset ja muut tutkimusrakenteet eivät nykyisin voi saada EU:n avustuksia hankkiakseen tarvitsemiaan ajantasaisia välineitä. EU:n uusien jäsenvaltioiden tutkimusinfrastruktuurin parantamiseksi tarvitaan ehdottomasti taloudellista tukea, joka kohdennetaan suoraan tutkimuskeskuksille. Uusien jäsenvaltioiden tilanne on nykyisin sellainen, että toimiin tutkimusinfrastruktuurin kehittämisen tukemiseksi on ryhdyttävä välittömästi. Tutkimusinfrastruktuurin puuttumisen syynä ovat useimmissa maissa kommunismihallinnon aikainen jälkeenjääneisyys ja hätäinen siirtymäkausi. Näissä maissa tarvitaan etenkin tutkimusinfrastruktuurin kunnostamista koskevaa kattavaa toimintasuunnitelmaa, jotta ne voivat hyödyntää seitsemännestä tai tulevasta kahdeksannesta puiteohjelmasta saatavia varoja ja näin harjoittaa tutkimusta Euroopan hyväksi. Rakenteellisessa vuoropuhelussa parlamentin kanssa komission jäsen Máire Geoghegan-Quinn ilmaisi huolensa uusien jäsenvaltioiden tutkimusinfrastruktuurin tilanteesta ja lupasi ryhtyä toimiin ja löytää ratkaisuja tähän kysymykseen. Pilottihanke voisi komission näkemyksen mukaisesti olla ensimmäinen askel uusien jäsenvaltioiden tutkimusinfrastruktuurin puuttumista koskevan ongelman ratkaisemiseksi. Oikeusperusta: 30

31 Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 248, , s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, , s. 9), 49 artiklan 6 kohdassa. Eräs esimerkkitapaus kertoo paljon uusien jäsenvaltioiden tutkimuslaitosten kyvystä hyödyntää EU:n varoja. Romania, Bulgaria ja Puola saivat vuoden 2008 lokakuuhun mennessä EU:lta seitsemännestä puiteohjelmasta noin 63 miljoonaa euroa 53 hankkeeseen. Näiden kolmen maan yhteenlaskettu väkiluku on 67,2 miljoonaa. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että Ranskan väkiluku on 63,8 miljoonaa ja se sai samana ajanjaksona seitsemännestä puiteohjelmasta noin 517 miljoonaa euroa 265 tutkimushankkeeseen. Tarkistusluonnos 4143 === BUDG/4143 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Hartong Lucas, Budjettivaliokunta Momentti Valmiudet Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) hyödyttävä tutkimus p.m. p.m. Yhteensä p.m. p.m. Kaikki näiden alojen toimet kuuluvat jäsenvaltioille ja kansainväliselle elinkeinoelämälle, eivät EU:lle. Tarkistusluonnos 4274 === BUDG/4274 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Valmiudet Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) hyödyttävä tutkimus Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle.

32 Tarkistusluonnos 543 === EPP//7747 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Momentti Valmiudet Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) hyödyttävä tutkimus Yhteensä Neuvoston seitsemännen puiteohjelman ohjelmiin ehdottamat leikka eivät pelkästään viivästyttäisi jo allekirjoitettuihin avustuksiin liittyviä toistuvia maksuja (minkä vuoksi komissio joutuisi myös maksamaan näistä avustuksista viivästyskorkoja) vaan vaikuttaisi myös niiden avustusten määrään, jotka voitaisiin allekirjoittaa vuonna Lisäämällä vielä tämän ohjelman määrärahoja myös korostettaisiin tarvetta tukea pk-yrityksiin kohdistuvaa lisätutkimusta etenkin talous- ja finanssikriisin jälkimainingeissa. Tarkistusluonnos 99 === ITRE/6137 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Valmiudet Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) hyödyttävä tutkimus Yhteensä Tarkistusluonnos 719 === S&D//7073 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Momentti Valmiudet Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) hyödyttävä tutkimus

33 Yhteensä Tutkimuksen tukeminen on olennaista Eurooppa strategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen lippulaiva-aloitteiden toteuttamiseksi. Tarkistusluonnos 4273 === BUDG/4273 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Valmiudet Osaavat alueet Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 100 === ITRE/6138 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Valmiudet Osaavat alueet Yhteensä Tarkistusluonnos 4143 === BUDG/4143 === 33

34 jonka on jättänyt käsiteltäväksi Hartong Lucas, Budjettivaliokunta Momentti Valmiudet Tutkimuspotentiaali p.m. p.m. Yhteensä p.m. p.m. Kaikki näiden alojen toimet kuuluvat jäsenvaltioille ja kansainväliselle elinkeinoelämälle, eivät EU:lle. Tarkistusluonnos 4272 === BUDG/4272 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Valmiudet Tutkimuspotentiaali Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 101 === ITRE/6139 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Valmiudet Tutkimuspotentiaali Yhteensä

35 Tarkistusluonnos 4271 === BUDG/4271 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Valmiudet Tiede yhteiskunnassa Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 102 === ITRE/6140 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Valmiudet Tiede yhteiskunnassa Yhteensä Tarkistusluonnos 4270 === BUDG/4270 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Valmiudet Kansainväliset yhteistyötoimet 35

36 Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin talousarvioesityksen tasolle. Tarkistusluonnos 103 === ITRE/6141 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Momentti Valmiudet Kansainväliset yhteistyötoimet Yhteensä Tarkistusluonnos 4269 === BUDG/4269 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Surján László, Budjettivaliokunta Momentti Valmiudet Riskinjakorahoitusväline Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys. Euroopan komissio on ottanut talousarvioesitystä suunnitellessaan huomioon meneillään olevan talouskriisin kielteiset vaikut. Parlamentti ei hyväksy rahoituksen vähentämistä Euroopan unionin painopistealoilta, joihin kuuluvat muun muassa tutkimus ja innovointi, koska se voi haitata ohjelmien toteuttamista. Näin ollen on täysin perusteltua korottaa määrärahat vähintäänkin