VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (4) *******

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (4) ******* 26.9.2013"

Transkriptio

1 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (4) ******* BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan kokouksen käsiteltävinä 2-3 lokakuuta 2013 olleet tarkistu FI FI

2 2

3 Tarkistusluonnos 4225 === BUDG/4225 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Martin Ehrenhauser Momentti Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kalastusasioiden toimintalohkossa Yhteensä Hallintomenoja on pyrittävä säästämään, jotta verovaroja voidaan käyttää säästäväisesti. Tarkistusluonnos 4226 === BUDG/4226 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Martin Ehrenhauser Alamomentti Muut hallintomenot Yhteensä Hallintomenoja on pyrittävä säästämään, jotta verovaroja voidaan käyttää säästäväisesti. Tarkistusluonnos 4227 === BUDG/4227 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Martin Ehrenhauser Momentti Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot meri- ja kalastusasioiden toimintalohkossa Yhteensä Laitteisiin ja palveluihin liittyviin menoihin tässä toimintalohkossa tarkoitettuja määrärahoja on pyrittävä 3

4 säästämään, jotta verovaroja voidaan käyttää säästäväisesti. Tarkistusluonnos 4247 === BUDG/4247 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Martin Ehrenhauser Alamomentti Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon tukimenot Muu kuin operatiivinen hallinnollinen ja tekninen apu Yhteensä Muita hallintomenoja on pyrittävä säästämään, jotta verovaroja voidaan käyttää säästäväisesti. Tarkistusluonnos 430 === PECH/6850 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Alamomentti Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon tukimenot Muu kuin operatiivinen hallinnollinen ja tekninen apu Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 4478 === BUDG/4478 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Georgios Stavrakakis, Budjettivaliokunta, Spyros Danellis Momentti Kestävän kehityksen edistäminen kalastuksenhoidon ja meriasioiden hallinnon yhteydessä yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti (pakolliset rahoitusosuudet alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille sekä vuoden 1982 Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen nojalla luoduille elimille)

5 Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 431 === PECH/6851 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Momentti Kestävän kehityksen edistäminen kalastuksenhoidon ja meriasioiden hallinnon yhteydessä yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti (pakolliset rahoitusosuudet alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille sekä vuoden 1982 Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen nojalla luoduille elimille) Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 4470 === BUDG/4470 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Georgios Stavrakakis, Budjettivaliokunta, Spyros Danellis Momentti Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) loppuun saattaminen Tavoite 1 ( ) p.m p.m p.m p.m Yhteensä p.m p.m p.m p.m Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 432 === PECH/6852 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Momentti Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) loppuun saattaminen Tavoite 1 ( ) 5

6 p.m p.m p.m p.m Yhteensä p.m p.m p.m p.m Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 4471 === BUDG/4471 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Georgios Stavrakakis, Budjettivaliokunta, Spyros Danellis Momentti Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) loppuun saattaminen Tavoite 1 -alueiden ulkopuolella ( ) p.m p.m p.m p.m Yhteensä p.m p.m p.m p.m Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 433 === PECH/6853 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Momentti Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) loppuun saattaminen Tavoite 1 -alueiden ulkopuolella ( ) p.m p.m p.m p.m Yhteensä p.m p.m p.m p.m Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 4472 === BUDG/4472 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Georgios Stavrakakis, Budjettivaliokunta, Spyros Danellis Momentti Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimenpiteiden loppuun saattaminen Muut 6

7 kuin lähentymistavoitetta koskevat toimenpiteet ( ) p.m p.m p.m Yhteensä p.m p.m p.m Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 434 === PECH/6854 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Momentti Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimenpiteiden loppuun saattaminen Muut kuin lähentymistavoitetta koskevat toimenpiteet ( ) p.m p.m p.m Yhteensä p.m p.m p.m Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 4370 === BUDG/4370 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Andrej Plenković Momentti Kestävän ja kilpailukykyisen kalastuksen ja vesiviljelyn edistäminen, kalastusalueiden tasapainoisen ja osallistavan alueellisen kehittämisen kannustaminen sekä YKP:n täytäntöönpanon edistäminen Yhteensä Kestävän kalastuksen edistämistoimet on varmistettava riittävin resurssein. Tarkistusluonnos 4473 === BUDG/4473 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Georgios Stavrakakis, Budjettivaliokunta, Spyros Danellis 7

8 Momentti Kestävän ja kilpailukykyisen kalastuksen ja vesiviljelyn edistäminen, kalastusalueiden tasapainoisen ja osallistavan alueellisen kehittämisen kannustaminen sekä YKP:n täytäntöönpanon edistäminen Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 4613 === BUDG/4613 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Angelika Werthmann, Budjettivaliokunta Momentti Kestävän ja kilpailukykyisen kalastuksen ja vesiviljelyn edistäminen, kalastusalueiden tasapainoisen ja osallistavan alueellisen kehittämisen kannustaminen sekä YKP:n täytäntöönpanon edistäminen Yhteensä Erotus otetaan varaukseen, jotta voidaan selviytyä Euroopan nykyisestä taloustilanteesta ja parantaa kehitysstrategian ja maatalousalalle ehdotetun politiikan (uuden YMP:n piirissä, kalastus mukaan luettuna) turvallisuuden tasoa. Näin ollen otsakkeen 2 varauksen olisi oltava suurempi ja varat voitaisiin käyttää muihin tarkoituksiin (hätätilanteet tai maksattamatta olevien määrien suorittaminen). Tarkistusluonnos 435 === PECH/6855 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Momentti Kestävän ja kilpailukykyisen kalastuksen ja vesiviljelyn edistäminen, kalastusalueiden tasapainoisen ja osallistavan alueellisen kehittämisen kannustaminen sekä YKP:n täytäntöönpanon edistäminen Yhteensä

9 Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 4474 === BUDG/4474 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Georgios Stavrakakis, Budjettivaliokunta, Spyros Danellis Momentti Unionin yhdennetyn meripolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon edistäminen Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 436 === PECH/6856 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Momentti Unionin yhdennetyn meripolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon edistäminen Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 4670 === BUDG/4670 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Hans-Peter Martin Alamomentti Tieteellinen neuvonta ja tietämys Yhteensä Asianmukaisella suunnittelulla ja toimintaa tehostamalla kalastuspolitiikkaa koskeva tieteellinen neuvonta voitaisiin toteuttaa myös puolella määrärahoista.

10 Tarkistusluonnos 4877 === BUDG/4877 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Inês Cristina Zuber Alamomentti Tieteellinen neuvonta ja tietämys Yhteensä Budjettikohdan määrärahojen leikkaus ei ole oikeutettu ottaen huomioon EP:n aiemmat päätöslauselmat YKP:sta sekä se, että kalastusalaa on hallinnoitava ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa soveltaen ja kalavarojen yleisestä tilasta tarvitaan lisää tutkimustietoa, jotta varmistettaisiin, että toteutettavat toimet ovat asianmukaisia ja kestäviä. Näin ollen komission ehdottamat määrärahat olisi palautettava. Tarkistusluonnos 933 === GUE//7593 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto Alamomentti Tieteellinen neuvonta ja tietämys Yhteensä Budjettikohdan määrärahojen leikkaus ei ole oikeutettu ottaen huomioon EP:n aiemmat päätöslauselmat YKP:sta sekä se, että kalastusalaa on hallinnoitava ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa soveltaen ja kalavarojen yleisestä tilasta tarvitaan lisää tutkimustietoa, jotta varmistettaisiin, että toteutettavat toimet ovat asianmukaisia ja kestäviä. Näin ollen komission ehdottamat määrärahat olisi palautettava. Tarkistusluonnos 440 === PECH/6861 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Alamomentti Tieteellinen neuvonta ja tietämys

11 Yhteensä Budjettikohdan määrärahojen leikkaus ei ole oikeutettu ottaen huomioon EP:n aiemmat päätöslauselmat YKP:sta sekä se, että kalastusalaa on hallinnoitava ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa soveltaen ja kalavarojen yleisestä tilasta tarvitaan lisää tutkimustietoa, jotta varmistettaisiin, että toteutettavat toimet ovat asianmukaisia ja kestäviä. Näin ollen komission ehdottamat määrärahat olisi palautettava. Tarkistusluonnos 437 === PECH/6858 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Alamomentti Täytäntöönpano ja valvonta Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 438 === PECH/6859 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Alamomentti Kansainvälisille järjestöille matavat vapaaehtoiset rahoitusosuudet Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 4880 === BUDG/4880 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Inês Cristina Zuber 11

12 Lisätään: Yhteensä Nimike: Kalastusta koskeva ohjelma syrjäisimpien alueiden hyväksi Uudet toimenpiteet Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan departementtien Guayanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä alueiden syrjäisimmästä asemasta aiheutuvien lisäkustannusten tasoitusjärjestelmään. Syrjäisimpiä alueita koskevaa Pesca-ohjelmaa olisi jatkettava vuoden 2013 jälkeen syrjäisyydestä ja kalastusalan kriisistä johtuvien lisäkustannusten korvaamiseksi. smäärärahojen ja maksumäärärahojen määräksi vahvistetaan näin ollen euroa. Tarkistusluonnos 4935 === BUDG/4935 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Inês Cristina Zuber Lisätään: Yhteensä Nimike: Kalataloustuotteiden interventiot Uudet toimenpiteet Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalatalousalan yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvät menot ja erityisesti kulut, jotka aiheutuvat interventiomekanismeista, tuottajajärjestöille myönnettävistä hyvityksistä sekä jäsenvaltioiden ja komission välisistä viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmistä. Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan arvioinneista aiheutuvat menot asetuksen (EY) N:o 104/ artiklan mukaisesti. Kun otetaan huomioon tämän toimenpiteen merkittävyys, tämänhetkisen yhteisen markkinajärjestelyn huomattavat puutteet tässä suhteessa ja kalatalousalan kriisi, tätä budjettikohtaa ei tulisi lakkauttaa vuoden 2013 jälkeen, jotta estetään mahdolliset lisävaikutu alan vakauteen ja ansiotuloihin. Tarkistusluonnos 934 === GUE//7594 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä

13 vasemmisto Lisätään: Yhteensä Nimike: Kalastusta koskeva ohjelma syrjäisimpien alueiden hyväksi Uudet toimenpiteet Syrjäisimpiä alueita koskevaa Pesca-ohjelmaa olisi jatkettava vuoden 2013 jälkeen syrjäisyydestä ja kalastusalan kriisistä johtuvien lisäkustannusten korvaamiseksi. smäärärahojen ja maksumäärärahojen määräksi vahvistetaan näin ollen euroa. Syrjäisimpiä alueita koskevaa Pesca-ohjelmaa olisi jatkettava vuoden 2013 jälkeen syrjäisyydestä ja kalastusalan kriisistä johtuvien lisäkustannusten korvaamiseksi. smäärärahojen ja maksumäärärahojen määräksi vahvistetaan näin ollen 17 miljoonaa euroa. Tarkistusluonnos 935 === GUE//7595 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto Lisätään: Yhteensä Nimike: Kalataloustuotteiden interventiot Uudet toimenpiteet Kun otetaan huomioon tämän toimenpiteen merkittävyys, tämänhetkisen yhteisen markkinajärjestelyn huomattavat puutteet tässä suhteessa ja kalatalousalan kriisi, tätä budjettikohtaa ei tulisi lakkauttaa vuoden 2013 jälkeen, jotta estetään mahdolliset lisävaikutu alan vakauteen ja ansiotuloihin. Kun otetaan huomioon tämän toimenpiteen merkittävyys, tämänhetkisen yhteisen markkinajärjestelyn huomattavat puutteet tässä suhteessa ja kalatalousalan kriisi, tätä budjettikohtaa ei tulisi lakkauttaa vuoden 2013 jälkeen, jotta estetään mahdolliset lisävaikutu alan vakauteen ja ansiotuloihin. Tarkistusluonnos 4545 === BUDG/4545 ===

14 jonka on jättänyt käsiteltäväksi Jutta Haug, Budjettivaliokunta Momentti Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) Yhteensä Hajautettujen virastojen on muiden elinten tapaan osallistuttava kustannussäästöihin. Määrärahoja on TE:ssä leikattu 2,4 prosenttia verrattuna viraston vuoden 2013 talousarvioon. Neuvoston ehdottama leikkaus on nähtävä siinä asiayhteydessä, että se haluaa lisätä marginaaleja leikkaamalla määrärahoja yleisesti. Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 4614 === BUDG/4614 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Angelika Werthmann, Budjettivaliokunta Momentti Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) Yhteensä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston määrärahoja ja toimintamenoihin esitettyjä määriä olisi tarkistettava. Hyvin määritellyn toiminta- ja henkilöstörakenteen avulla erillisvirastoissa voitaisiin saada aikaan tehokkaampia tuloksia ja luoda samalla säästöjä hallinnon tasolla. Nämä määrärahojen leikkau eivät saisi kuitenkaan vaarantaa ympäristöpolitiikkaa ja -toimintaa koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamista. Tarkistusluonnos 4879 === BUDG/4879 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Inês Cristina Zuber Lisätään: Yhteensä Nimike: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto Lähentymistavoite 14

15 Määräraha on tarkoitettu kattamaan muita kuin lähentymistavoitealueita koskevat EKTR:n toimenpiteet ohjelmakauden maksusitoumusten osalta. Erityistä huomiota kiinnitetään kalastustoiminnan supistumisesta kärsimään joutuneiden alueiden talouden monipuolistamiseen ja laivaston uudistamiseen pyyntiponnistuksia lisäämättä samoin kuin kalastusalueiden kestävään kehitykseen. Tältä momentilta rahoitettavissa toimissa olisi otettava huomioon tarve edistää turvallisuuskulttuuria kalastustoiminnassa. Määräraha on lisäksi tarkoitettu rahoittamaan toimet, joilla parannetaan kalastusmenetelmien valikoivuutta. Määrärahat olisi säilytettävä vuoden 2013 jälkeen, sillä teknisen avun toimet ovat tärkeitä rannikkokalastusalueiden kestävän kehityksen kannalta. Tarkistusluonnos 439 === PECH/6860 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Momentti Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) Yhteensä Palautetaan talousarvioesitys (TE). Tarkistusluonnos 936 === GUE//7596 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto Lisätään: Yhteensä Nimike: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto Lähentymistavoite 15

16 Määrärahat olisi säilytettävä vuoden 2013 jälkeenkin. Määrärahat olisi säilytettävä vuoden 2013 jälkeen, sillä teknisen avun toimet ovat tärkeitä rannikkokalastusalueiden kestävän kehityksen kannalta. Tarkistusluonnos 733 === EPP//7308 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Alamomentti Pilottihanke Meren suojelijat p.m p.m Yhteensä p.m p.m Onnistunutta valmistelutointa on jatkettava. Tarkistusluonnos 938 === GUE//7598 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto Alamomentti Pilottihanke Meren suojelijat Muutetaan numerotiedot ja selvitysosa seuraavasti: p.m p.m Yhteensä p.m p.m Luetelmakohtaosuuden jälkeen loppuu: testataan aitoja olosuhteita läheisesti vastaavissa... -suunnitelman täytäntöönpano seuraavan ohjelmakauden aikana. Lisätään seuraava teksti: Määräraha on tarkoitettu kattamaan pienimuotoisen kalastuksen tukitoimenpiteet, joilla tuetaan toiminnan koordinointia ja varojen kanavoimista muista välineistä, tavoitteena ratkaista kalastusalan tämän osa-alueen erityisongelmia. Pilottihanke kattaa seuraavat toimet: unionin pienimuotoisen kalastuksen analysointi; alan käytettävissä olevien EU:n rahoitusvälineiden ja rahoituslähteiden selvittäminen; käytettävissä olevien välineiden, toimien, toimenpiteiden ja rahoituksen käyttötarkoitusten 16

17 selvittäminen pienimuotoisen kalastuksen alalla; sen analysointi, missä määrin olemassa olevat välineet voivat kattaa pienimuotoisen kalastuksen tarpeet, ja tämän analyysin perusteella mahdollisesti esitettävät tarvittavat mukautu; pienimuotoiseen kalastukseen liittyville kalastajaryhmille, ammattijärjestöille ja kansalaisjärjestöille annettava tuki, joka liittyy niiden koordinointiin, valmisteluun ja osallistumiseen neuvoa-antaviin toimikuntiin. Tarkoituksena on luoda perusteet pienimuotoista rannikkokalastusta ja muuta pienimuotoista kalastusta koskevalle EU:n tukiohjelmalle, jolla tuetaan toiminnan koordinointia ja varojen kanavoimista muista välineistä, tavoitteena ratkaista kalastusalan tämän osa-alueen erityisongelmia. Pilottihankkeella katetaan valmistelut, jotka koskevat pienimuotoista kalastusta koskevan unionin tukiohjelman perustamista. Ohjelmalla tuetaan toiminnan koordinointia ja varojen kanavoimista muista välineistä tavoitteena ratkaista kalastusalan tämän osa-alueen erityisongelmia. Tavoitteena on täydentää pienimuotoiselle kalastukselle EKTR:sta ja tulevasta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnettävää tukea, joka on riittämätöntä. Tarkistusluonnos 441 === PECH/6862 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Kalatalousvaliokunta Lisätään: Yhteensä Nimike: Pilottihanke Erilaisten merialueiden, jotka on vahvistettu tai aiotaan vahvistaa suojelluiksi ympäristöä tai kalastusta koskevassa lainsäädännössä joko kansallisella tai kansainvälisellä tasolla, verkoston toiminnan aloittaminen tavoitteena tehostaa Välimerellä harjoitettavan unionin kalatalouden tuotantomahdollisuuksia kestävän enimmäistuoton ja kalastuksenhoitoon sovellettavan ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan mukaisesti Valmistelutoimen tavoitteena on kattaa määrärahat, joilla aloitetaan erilaisten merialueiden, joita suojellaan ympäristöä ja/tai kalastusta koskevassa lainsäädännössä joko kansallisella tai kansainvälisellä tasolla, verkoston toiminta. Oikeusperusta: Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 248, , s. 1) 49 artiklan 6 kohdassa. Erityyppisiä suojelualueita on vahvistettu lähinnä ympäristönsuojelua varten mutta myös kalataloustuotannon tehostamiseksi. EU on hyväksynyt biodiversiteettisopimuksella vahvistetun sitoumuksen varmistaa, että ainakin kymmentä prosenttia meristä suojellaan. Tutkimuksia on rahoitettu uusien suojelua ansaitsevien alueiden tunnistamiseksi ja sen ymmärtämiseksi, millaisia vaikutuksia eri

18 aspekteihin suojelluilla alueilla on. Kaikki tämä tietämys voidaan koota kansallisella ja kansainvälisellä tasolla suojeltujen merialueiden koherenttiin verkostoon tavoitteena varmistaa kalatalouden kestävyys. Tarkistusluonnos 4825 === BUDG/4825 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Budjettivaliokunta, Inês Cristina Zuber Lisätään: Yhteensä Nimike: Pilottihanke Polttoaineiden hinnankorotuksista johtuvat kalastusteollisuuden tukitoimenpiteet Määrärahalla on tarkoitus kattaa toimenpiteet, joilla autetaan kalastusalaa selviytymään vakavasta kriisistä, joka aiheutuu sekä bensiinin että dieselin huomattavista hinnankorotuksista. Pilottihanke kattaa seuraavat toimet: analyysin polttoaineen hinnankorotusten vaikutuksista jäsenvaltioiden laivastojen eri osiin, selvityksen mahdollisuuksista käyttää EU:n talousarvion välineitä ja marginaaleja rahoittamaan nämä poikkeukselliset tukitoimet, joiden avulla teollisuus selviytyy polttoaineen hinnankorotuksista siihen asti, kunnes otetaan käyttöön muunlaisia toimenpiteitä, kalastusalan kestävän kehityksen tukemisen alan sosioekonomisen elinkelpoisuuden ja kalavarojen kestävyyden varmistamiseksi. Oikeusperusta: Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, , s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa. Polttoaineen merkittävät hinnankorotu ovat pahentaneet kalastusalan kriisiä ja alan taloudellista elinkelpoisuutta sekä vähentäneet merkittävästi kalastajien ennestäänkin niukkoja tuloja. Kalatalousalaa on näin ollen tuettava kiireellisesti. Komission esittämät toimenpiteet, erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet, ovat keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, jotka vaikuttavat todennäköisesti nopeammin. Tarkistusluonnos 4928 === BUDG/4928 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Budjettivaliokunta 18

19 Lisätään: Yhteensä Nimike: Pilottihanke Polttoaineiden hintavakauden takuurahaston perustaminen Määrärahalla on tarkoitus kattaa takuurahaston perustamistoimet polttoaineiden hintojen vakauttamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi toimittava koordinoidusti siten, että kukin jäsenvaltio ottaa käyttöön polttoaineen (bensiini ja diesel) enimmäishinnan tai soveltaa ylimääräistä alennusta kalastusaluksilla käytettäviin polttoaineisiin. Kalastajille myönnettävä polttoaineiden hintojen noususta johtuva taloudellinen korvaus ei saa johtaa kalastuslaivaston liikakapasiteetin ylläpitämiseen. Polttoaineiden hintojen rakenteellinen nousu yhdistettynä epävakauteen ja äkillisiin korotuksiin vaarantaa lukuisten kalastusalan yritysten elinkelpoisuuden. Komissio ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota tähän ongelmaan, vaan se on tyytynyt viittaamaan yleisesti tarpeeseen mukauttaa laivastot resursseihin ja lisätä alusten energiatehokkuutta. Tarvitaan enemmän välittömiä toimia, jos halutaan välttää katastrofaaliset sosiaaliset ja taloudelliset seurau, sanotun kuitenkaan rajoittamatta keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä. Oikeusperusta: Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, , s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa. Olisi perustettava EU:n osarahoittama takuurahasto pitämään kaikkien polttoaineiden hinnat vakaina, kuten Euroopan parlamentin toukokuussa 2012 antamassa päätöslauselmassa öljyn hinnannousun aiheuttamasta kriisistä Euroopan kalastusalalla todetaan. Tarkistusluonnos 4929 === BUDG/4929 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi João Ferreira, Budjettivaliokunta, Inês Cristina Zuber Lisätään: Yhteensä Nimike: 19

20 Pilottihanke Pienimuotoisen kalastuksen tukitoimenpiteet Määräraha on tarkoitettu kattamaan pienimuotoisen kalastuksen tukitoimenpiteet, joilla tuetaan toiminnan koordinointia ja varojen kanavoimista muista välineistä, tavoitteena ratkaista kalastusalan tämän osa-alueen erityisongelmia. Pilottihanke kattaa seuraavat toimet: EU:n pienimuotoisen kalastuksen analysointi; alan käytettävissä olevien EU:n rahoitusvälineiden ja rahoituslähteiden selvittäminen; käytettävissä olevien välineiden, toimien, toimenpiteiden ja rahoituksen käyttötarkoitusten selvittäminen pienimuotoisen kalastuksen alalla; sen analysointi, missä määrin olemassa olevat välineet voivat kattaa pienimuotoisen kalastuksen tarpeet, ja tämän analyysin perusteella mahdollisesti esitettävät tarvittavat mukautu; pienimuotoiseen kalastukseen liittyville kalastajaryhmille, ammattijärjestöille ja kansalaisjärjestöille annettava tuki, joka liittyy niiden koordinointiin, valmisteluun ja osallistumiseen neuvoa-antaviin toimikuntiin. Tarkoituksena on luoda perusteet pienimuotoista rannikkokalastusta ja muuta pienimuotoista kalastusta koskevalle EU:n tukiohjelmalle, jolla tuetaan toiminnan koordinointia ja varojen kanavoimista muista välineistä, tavoitteena ratkaista kalastusalan tämän osa-alueen erityisongelmia. Oikeusperusta: Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, , s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa. Pilottihankkeella katetaan valmistelut, jotka koskevat pienimuotoista kalastusta koskevan unionin tukiohjelman perustamista. Ohjelmalla tuetaan toiminnan koordinointia ja varojen kanavoimista muista välineistä tavoitteena ratkaista kalastusalan tämän osa-alueen erityisongelmia. Tavoitteena on täydentää pienimuotoiselle kalastukselle EKTR:sta ja tulevasta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnettävää tukea, joka on riittämätöntä. Tarkistusluonnos 937 === GUE//7597 === jonka on jättänyt käsiteltäväksi Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto Lisätään: Yhteensä Nimike: Pilottihanke Polttoaineiden hinnankorotuksista johtuvat kalastusteollisuuden tukitoimenpiteet

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus FI 2014 nro 05 Erityiskertomus Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 248/3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Euroopan unionin strategia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

Esipuhe...4. Tiivistelmä... 5. Osa 1 Tehtävät ja toiminta... 7 1.1 EJRK:n perustaminen... 8 1.2 EJRK:n tehtävät... 10 1.3 EJRK:n organisaatio...

Esipuhe...4. Tiivistelmä... 5. Osa 1 Tehtävät ja toiminta... 7 1.1 EJRK:n perustaminen... 8 1.2 EJRK:n tehtävät... 10 1.3 EJRK:n organisaatio... vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 Sisällys Esipuhe....4 Tiivistelmä... 5 Osa 1 Tehtävät ja toiminta... 7 1.1 EJRK:n perustaminen... 8 1.2 EJRK:n tehtävät... 10 1.3 EJRK:n organisaatio... 13 Osa 2 EJRK:n

Lisätiedot

Jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuudet Perämerellä

Jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuudet Perämerellä Merenkulkulaitoksen julkaisuja 8/2007 Jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuudet Perämerellä Taustaa julkisten rahoituslähteiden käytöstä ja rahoituksen myöntämisperusteista Helsinki 2007

Lisätiedot

EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015

EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014. Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015 EIOPABoS14/108 29. syyskuuta 2014 Euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2015 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Strategiset päämäärät... 4 3. Yhteiskomitea... 10 2 1. Johdanto

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.11.2013 2013/2158(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys-

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA

KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA COM 95 (508) FIN KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA 1 1. Johdanto ja tiivistelmä 1.1 Neljännessä ja seitsemännessä yhtiöoikeudesta

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot