Tervehdys uusi jätkäsaarelainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervehdys uusi jätkäsaarelainen"

Transkriptio

1 Tervehdys uusi jätkäsaarelainen Jätkäsaari, tuleva ko kaupunginosasi on osa kaupunkikeskustaa. Alueesta rakennetaan vireä asuin- ja työpaikka-alue. Rai ovaunut, uudet sillat, monipuoliset puistoalueet, kivijalkaliike lat, Baana ja matkustajasatama ovat niitä elemen ejä, joista kaupunkimainen ilme syntyy. Jätkäsaarta rakennetaan uudella tavalla minimoimalla rakentamisaikaista häiriötä ja sovi amalla toimintoja yhteen alueellisen logis sen ohjauksen avulla. Jätteet kerätään putkikeräysjärjestelmällä, joka vähentää huoltoliikenne ä. Järjestelmä otetaan käy öön vuodenvaihteessa. Jätkäsaaren graafinen ilme yhdessä Hyvä jätkä -kirjan kanssa vahvistavat alueellista iden tee ä. Huutokon orin infokeskus on myös uudenlainen vuorovaikutuskeino, jonka kau a voi seurata Jätkäsaaren suunni elun ja rakentamisen etenemistä. Lisäksi Jätkäsaari on myös Facebookissa. Lämpimäs tervetuloa Jätkäsaareen! PS. Tätä asukaspake a päivitetään aina tarpeen tullen. Päivite y asukaspake löytyy osoi eesta

2 Ko si lähellä rakennetaan Jätkäsaaren rakentaminen etenee vaihei ain. Suunni elua ja rakentamista ohjataan koko rakentamisajan. Näin varmistetaan viihtyisä asuinympäristö jo rakentamisen alkuvaiheessa. Rakentamisen aikaisia häiriöitä vähennetään alueellisen rakentamislogis ikan avulla. Rakentamislogis ikka ohjaa rakentamista ja työmaajärjestelyjä siten, e ä rakentamiseen lii yvä liikenne, ton en ja katujen rakentaminen, varastoin ja työnaikainen pysäköin sujuvat mahdollisimman vähin häiriöin. Rakentamiseen lii yvästä edonkulusta asukkaille ja yhteistyötahoille huolehditaan. * Asukasiltoja * Kaupungin infokeskus, Huutokon ori Tyynenmerenkatu 1 * Yhteistyötä Ruoholahden Sanomien kanssa, leh jaetaan ilmaisjakeluna koteihin Tällä hetkellä Jätkäsaaressa rakennetaan Jätkäsaarenkallio Hietasaari asemakaava-alueella sekä Saukonpaaden alueella. Rakennustyöt käsi ävät sekä talonrakennushankkeita e ä katu- ja kunnallistekniikan rakentamista. Käynnissä olevista työmaista ja niiden vastuutahoista saa etoa työmaiden työmaatauluista ja alueen rakennu ajilta. Lisäksi etoa on saatavilla -sivuilta. Alueellisen logis ikkaoperaa orin Ahma insinöörit tavoitat joko Huutokon orista, Tyynenmerenkatu 1 tai puhelimitse Jarkko Laurila

3 Työmaaliikenne ja kuljetukset Jätkäsaaren pinta-alasta 14 hehtaaria muodostuu uusista meritäytöistä. Länsimetron ja muiden kaupungin työmaiden louheiden kuljetus jatkuu vuoden 2013 loppuun Jätkäsaaren ulkopuolelta. Louhekuljetuksia tehdään ympäri vuorokauden, mu a ne paino uvat ilta- ja yöaikaan, jolloin muu liikenne on vähäistä. Louhe a kuljetetaan useita satoja kuorma-autolasteja vuorokaudessa. Uusia täy öalueita tullaan käy ämään louheen välivarastoin in. Kallio la * Jätkäsaarenkallion alueelle * 900 autopaikan pysäköin laitos * hengen väestönsuojapaikat * Staran län sen kaupunkitekniikan tukikohta * Rakentaminen alkoi tammikuussa 2013 * Valmis 2016 Katu- ja puistorakentaminen Stara eli Helsingin kaupungin rakentamispalvelu rakentaa Jätkäsaaren kadut ja kunnallistekniikan. Työn laajana toimii Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Rakennusvirasto vastaa Helsingin katujen ja viheralueiden suunni elusta, rakentamisesta ja hoidosta sekä pysäköinninvalvonnasta. Vielä asemakaavoi ama omia alueita Jätkäsaaressa hallinnoi Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, joka mahdollisuuksien mukaan vuokraa niitä väliaikaistoimintoihin. Jätkäsaaressa väliaikaistoimintoja ovat muun muassa Ruduksen betonitehdas, veneiden talvisäilytys ja rakennusviraston maamassojen välivarastoin alue. Puistorakentaminen * Saukonpaadenpuiston lounaisosa rakennetaan ympäröivien talonrakennushankkeiden mukaisessa aikataulussa * Hyväntoivonpuiston pohjoisosa, maarakennustyöt * Hyväntoivonpuiston pohjoisosa, puistorakentaminen Katu-kunnallistekniikan rakentaminen 2013 * Länsisatamankatu * Rionkatu * Kap Horninkatu * Suezinkatu * Juu nraumankatu * Länsisatamankuja * Tyynenmerenkadun ja Välimerenkadun katuympäristöjen viimeistely * Saukonpaaden katujen katuympäristöjen viimeistely * Livornonkatu * Malagankatu

4 Lähipalvelusi nyt ja tulevaisuudessa Jätkäsaaresta löytyy tulevaisuudessa monipuolises peruspalveluja sekä kunnallisina e ä yksityisinä. Asukasmäärän kasvaessa alueelle rakennetaan muun muassa päiväkoteja, kouluja, liikuntapaikkoja ja liike loja. Helsingin kaupungin palvelut löytyvät palvelukartalta osoitteesta a. Päivähoito Jätkäsaareen on suunniteltu kahdeksan päiväko a. Päiväko en lopullinen määrä ja aikataulutus tehdään alueellisen väestöennusteen pohjalta. Päiväkodit sijoitetaan pääasiassa asuinrakennusten ensimmäisiin kerroksiin. Suomenkielisestä päivähoidosta ja esiopetuksesta vastaa varhaiskasvatusvirasto Jätkäsaaren ensimmäiset päiväkodit Päiväko Saukko * 42 paikkaa * Saukonpaadenranta 4 * esteetön * toiminta alkoi elokuussa 2012 Päiväko Jaala * 63 paikkaa * Suezinkatu 7 * toiminta alkaa syksyllä 2014 Opetuspalvelut Jätkäsaareen rakennetaan kaksi peruskoulua ja kaksi lastentaloa. Bunkkerin viereen, liikuntapuiston laidalle rakenne avan peruskoulun yhteyteen tulee myös ruotsinkielinen peruskoulu. Lastentaloissa toimivat esiopetus sekä peruskoulun kaksi ensimmäistä luokkaa. Ruoholahdessa on peruskoulun ala-aste ja kansainvälinen koulu. Terveyspalvelut Jätkäsaaren asukkaiden terveyspalvelut sijaitsevat toistaiseksi Viiskulman terveysasemalla. Helsingissä on kuitenkin mahdollista kirjautua hoitoon muillekin terveysasemille etyin ehdoin. Myöhemmin jätkäsaarelaisten terveyspalvelut on tavoi eena järjestää Marian tulevalla terveysasemalla. Liikunta- ja virkistyspalvelut Jätkäsaaren liikuntapuiston rakentaminen alkaa vuosikymmenen loppupuolella. Liikuntapuiston yleissuunni elu on käynnissä. Puistoon tulee muun muassa palloiluken ä sekä viher- ja virkistysalueita. Liikuntapuiston vieressä sijaitseva sataman vanha varastorakennus, Bunkkeri, on tarkoitus kunnostaa osi ain liikunta loiksi. Bunkkeriin tulee muun muassa uimahalli ja koulujen liikunta lat. Jätkäsaaren rannat on vara u satama-alue a lukuun ottama a kaupunkilaisten käy öön. Jätkäsaari yhdistetään osaksi Helsinginniemeä kiertävää kevyen liikenteen rantarei ä. Lisäksi Jätkäsaareen rakennetaan kolme pientä purjevenesatamaa sekä paikkoja moo oriveneille. Liikuntavirasto vuokraa Saukonpaaden venepaikkoja kesästä 2014 alkaen.

5 Kaupalliset palvelut Jätkäsaaren kaupallisten palvelujen tarjonta kasvaa rakentamisen edetessä. Suuri osa palveluista sijoi uu asuinrakennusten kivijalkoihin pääkatujen varsille. Kaupallisia palveluita tulee myös Jätkäsaaren keskuskor eliin. Ensimmäinen päivi äistavarakauppa ava in Välimerenkadulle marraskuussa Pos palvelut ovat Verkkokauppa.comin ympärivuorokau sen 24h-kioskin yhteydessä osoi eessa Tyynenmerenkatu 11. Etsitkö toimi laa ko si läheltä? Onko yh össäsi vapaa liike- la? Jätkäsaaren liike lat kartalla -ne sivusto esi elee kootus Jätkäsaaren tulevia ja olemassa olevia kadunvarsi loja. Tämä kaupungin tarjoama palvelu edesau aa lan tarjoajan ja yrityksen kohtaamista. h p://jatkasaarenliike lat.hel.fi Huutokon ori Huutokon orissa toimii Jätkäsaaren infokeskus, jossa voit tutustua alueen suunnitelmiin ja rakennustöiden etenemiseen esimerkiksi suuren monikosketusseinän ja pienoismallien avulla. Tiloissa on rakennu ajien vaihtuvia näyttelyitä ja kahvilaravintola. Rakennuksessa toimii myös pelastusasema ja alueen rakentamislogis ikkaoperaa ori. Huutokon ori Tyynenmerenkatu 1 TARKASTA AUKIOLOAJAT INTERNETISTÄ huutokon

6 Liikenneyhteydet Kevyt liikenne ja ajoneuvoliikenne käy ävät vielä monin paikoin viimeistelemätöntä ja rakenteilla olevaa katuverkkoa. Lisäksi alueella tehdään työnaikaisia liikennejärjestelyitä. Merki ävistä työnaikaisista muutos lanteista edotetaan Kevyt liikenne ja julkinen liikenne Ajantasainen kevyen liikenteen rei kar a, josta näkyy mm. lähimmät julkisen liikenteen pysäkit, löytyy Jätkäsaaren ne sivuilta, kohdasta Perus edot > Kartat. Jätkäsaareen kulkee kaksi rai olinjaa. Linja 8 liikennöi Crusellinsillan ja Mechelininkadun kau a Kallioon ja Arabianrantaan. Linja 9 lähtee Länsiterminaalilta ja liikennöi Kampin kau a Pasilaan. Myös linjan 6/6T pysäkki on kävelyetäisyydellä Jätkäsaaresta Länsilinkin tuntumassa. Jätkäsaaren valmistuessa koko alue a kiertää silmukkamainen rai oliikenneverkko. Lähin metroasema on Ruoholah. Tarkempaa pysäkki- ja aikataulu etoa on saatavilla opas.fi-sivuilla. Pysäköin Jä eiden putkikeräysjärjestelmä Jä eiden putkikeräysjärjestelmä helpo aa asukkaiden arkea. Asuinympäristöstä tulee turvallisempi ja viihtyisämpi huoltoliikenteen vähentyessä. Järjestelmä on helppokäy öinen, turvallinen ja lähes äänetön. Asukkaat laji elevat jä eet asianmukaisella tavalla sekajäte, biojäte, paperi ja kartonki ja vievät ne kor elinsa keräyspisteeseen. Keräyspisteet tyhjennetään automaa ses. Jä eet kulkevat alipaineella maanalaista putkiverkostoa pitkin Jätkäsaaren koonta-asemalle, joka sijaitsee Hyväntoivonpuiston alla. Sieltä kuorma-autot noutavat täydet jätekon t. Putkikeräysjärjestelmään sopima omat jä eet kuten lasi, metalli ja suuret pahvit kerätään kor eleiden yhteisiin alueellisiin keräyshuoneisiin. Putkikeräysjärjestelmän rakentamisesta ja toiminnasta vastaa kaupungin perustama yh ö Jätkäsaaren jä een putkikeräys Oy, kutsumanimeltään Jätkäsaaren Rööri. Tarkempia etoja putkikeräysjärjestelmästä saat ko isi jae avasta jäteyh ö Röörin etopake sta ja info laisuuksista, jotka pidetään ennen järjestelmän käy ööno oa. * Järjestelmän rakentaminen on käynnissä * Käy ööno o vuodenvaihteessa Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren alueella asukkaiden pysäköin tulee pihakansien alle ja kallio laan, joka valmistuu vuonna Saukonpaaden alueella asukkaiden ja työpaikkojen pysäköin hoidetaan kor elikohtaises. Kaduilla on myös kaavassa olevia pysäköin ton eja, joilla on e yjen taloyh öiden pysäköin. Asioin paikkoja sijoi uu katujen varsille ja liike lojen läheisyyteen. Nämä paikat ovat maksullisia ja ne on tarkoite u lyhyeen asioin in.

7 Heinäkuu 2012 Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

8 YHTEYSTIEDOT Sähköpos t ovat muotoa Rakentamisen toteu aminen ja koordinoin Projek njohtaja Timo Lai nen puh. (09) Talous- ja suunni elukeskus Kaavoitus Projek päällikkö Ma Kaijansinkko puh. (09) Kaupunkisuunni eluvirasto

HIPPODAMUS. Veturitallit - osa-alue 2. Rantakor elit - osa-alue 1. Satamatorin ympäristö. Puhdistamo - osa-alue 3. Asuinkor elit.

HIPPODAMUS. Veturitallit - osa-alue 2. Rantakor elit - osa-alue 1. Satamatorin ympäristö. Puhdistamo - osa-alue 3. Asuinkor elit. HIPPODAMUS Ehdotusta on kehite y monin tavoin. Jatkosuunni elun erityisinä tavoi eina ovat olleet kaupunki- ja palvelurakenteen rikastaminen ja monimuotoisuus. Yleissuunnitelman perusrakenne on säilyte

Lisätiedot

Sinä& KESÄ. Kauppakeskus. Kaupunkilainen. Parhaat palvelut. Helppo tulla. Lehdessä muun muassa: Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 5/2014

Sinä& KESÄ. Kauppakeskus. Kaupunkilainen. Parhaat palvelut. Helppo tulla. Lehdessä muun muassa: Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 5/2014 Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 5/2014 Lehdessä muun muassa: Kaapelitehtaan uusi toimitusjohtaja s. 3 Jätkäsaaren rakentaminen etenee s. 6 Jätkäsaari kaduntekijän silmin s. 7 Sinä& Parhaat palvelut

Lisätiedot

news Metso Automation Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 2/2011 Talviolosuhteet Anna-Mari Hämäläinen Nordkalk suomenmestarit

news Metso Automation Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 2/2011 Talviolosuhteet Anna-Mari Hämäläinen Nordkalk suomenmestarit Insinööritoimisto Comatec Oy:n asiakasleh 2/2011 news Jäätävää laadunvalvontaa Metso Automation Hitsausasiantun ja Anna-Mari Hämäläinen Nordkalk Lappeenranta Talviolosuhteet junien suunni elussa Salibandyn

Lisätiedot

Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 1/2013

Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 1/2013 Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 1/2013 Laukaan Peurunkagolf 1 LPG 1/2013 24. vuosikerta Tässä lehdessä Peurunkagolf............................ 2 Kohtaamisia............................. 7 Toimikunnat.............................

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 11-12/2013. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Palvelemme. myös su klo 21 asti. Katso lisää facebookista

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 11-12/2013. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Palvelemme. myös su klo 21 asti. Katso lisää facebookista Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 11-12/2013 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Hauskaa joulua! Rauhallista joulunaikaa ja onnellista vuotta 2014! Musiikinopetusta jo vuodesta 1922 www.konservatorio.fi

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2010 MOTIVIRE - liikunnallinen matka maailmalle Yli 50 ydinreaktoria rakenteilla - suomalaisten alihankkijoiden on nyt

Lisätiedot

Sisältö 4/2013. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 4 /2013. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. Ota talteen s. 19 22.

Sisältö 4/2013. Luustoliiton jäsenyhdistyksille 2 LUUSTOTIETO 4 /2013. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. Ota talteen s. 19 22. Luustotieto tieto Suomen Luustoliiton jäsen- ja tiedotuslehti Ajankohtaista osteoporoosi- ja luustotietoa 4 2013 Irtonumero 6 Vuosikerta 20 30-vuotias Nina Teivonen: Minulla on osteoporoosi Terveyttä ja

Lisätiedot

Comatec Groupin asiakasleh 1/2015. news

Comatec Groupin asiakasleh 1/2015. news Comatec Groupin asiakasleh 1/2015 news news Sisällysluettelo Pääkirjoitus... Verso-Verkko yhdessä enemmän... Suunnittelupäällikkö Harri Haavisto sertifiointi ja projektivalmennus... Comatec-uutiset...

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

K r a via via viassa ssa palvellaan palv

K r a via via viassa ssa palvellaan palv Karviassa palvellaan 1 Uusien palvelujen kehi äminen ja toimintakeskus Karviaan -hanke Yhdistysten toiminnasta on kerro u lyhyes saatujen etojen perusteella joko poimien Karvian kunnan ko sivulta tai yhdistysten

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 4/2013. Kevät koti. Pöytä 65 x 65 cm, harmaa. Tuoli pinottava harmaa. 54,90/kpl. Polyrottinki, alumiinisarja.

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 4/2013. Kevät koti. Pöytä 65 x 65 cm, harmaa. Tuoli pinottava harmaa. 54,90/kpl. Polyrottinki, alumiinisarja. Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 4/2013 Lehdessä muun muassa: Ruoholahden siivousvastuut tutkittavana s. 3 Kaupunki kannustaa Jätkäsaaren kivijalkaliiketoimintaa s. 6 Helsingin Energia kamppailee

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS 15.04.2014 SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen rajaus 4 1 JOHDANTO 5 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoi eet 5 1.2 Menetelmät 5 1.3 Työryhmä 5 2. KOKO ALUEEN

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä 2 PÄÄTOIMITTAJALTA Osallistu ja vaikuta

Lisätiedot

MUOTOILUN TOIMINTAKESKUS AURAAMO FORMGIVNINGSCENTRET AURAAMO

MUOTOILUN TOIMINTAKESKUS AURAAMO FORMGIVNINGSCENTRET AURAAMO MUOTOILUN TOIMINTAKESKUS AURAAMO FORMGIVNINGSCENTRET AURAAMO Kehittämishankkeita 2009 2012 Hanke a on rahoi anut Euroopan Sosiaalirahasto sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. TOIMITTAJA Marjaana

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

HELSINGIN MANTTELI LEIKKIPOLKU

HELSINGIN MANTTELI LEIKKIPOLKU Asunto Oy HELSINGIN MANTTELI TORNITALONKATU LEIKKIOLKU KOULUKATU RAKENTAJANTIE KARHEAA KAUNEUTTA HITAS brändikuva Vastuullinen palveluyritys SRV on kokenut laadukkaiden asuntojen rakentaja pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Johanna Wallin ja Kalle Toiskallio

Johanna Wallin ja Kalle Toiskallio ASUKASPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN OMISTAMISEN, HALLINNAN JA KUNNOSSAPIDON ORGANISOINTI Kaupunki Omistaa ja vuokraa maata P-yhtiölle Kaavoittaa Kaupungin pysäköinninvalvonta Alueellinen huoltoyhtiö Huoltaa ja ylläpitää

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvio: Palvelut turvataan SIVUT 3 5. Hissin rakentaminen vanhaan taloon kannattaa SIVUT 7 10 TAMPERE

Vuoden 2009 talousarvio: Palvelut turvataan SIVUT 3 5. Hissin rakentaminen vanhaan taloon kannattaa SIVUT 7 10 TAMPERE Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 4 2008 Hissin rakentaminen vanhaan taloon kannattaa SIVUT 7 10 Vuoden 2009 talousarvio: Palvelut turvataan SIVUT

Lisätiedot

K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka

K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka Syksy 2011 K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka Jätkäsaaresta Helsingin merellinen keulakuva Itella keskittää logistiikkaansa Lahden seudulle Työtilojen vaikutus flow n

Lisätiedot

+KAAVOITUSKATSAUS 2007-2008

+KAAVOITUSKATSAUS 2007-2008 +KAAVOITUSKATSAUS 2007-2008 KANSALAISINFORMAATIOTA! Tässä Kaupunki Rakentaa & Kaavoituskatsaus 2007-2008 -julkaisussa on runsaasti tietoa vireillä olevista Oulun kaupungin kuntatekniikan kohteiden rakentamisesta,

Lisätiedot

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 2/2015

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 2/2015 Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu /05 Lehdessä muun muassa: Jätkäsaaren rakentamisesta s. 6 Uusia yrittäjiä s. 9 Massoittain tapahtumia s. 0 HERKULLIST ITLILIST Suosittu lounassalaattibaari, aidot

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Tiivistyvien kaupunkien keskeisiä kehittämisteemoja

Lisätiedot

Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5

Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5 8. vuosikerta Julkinen tiedote Vantaan kaupunki Jakelu joka kotiin Vantaalla maaliskuu 2012 2012 Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5 * Kymmenet tuhannet suuntaavat Vantaalle vuonna 2015, s. 3 * Kehärata

Lisätiedot

Mieland Designia Lapin ihmisistä ja ilmiöistä

Mieland Designia Lapin ihmisistä ja ilmiöistä 1 Alla auringon, paikka muuan on paikka, jota unhoi aa en saata. Suojaan tunturin, laakson varjoihin jää pieni pala laajaa Lapin maata. Päivä lämmi ää, sulaa lammen jää Huuto kiirii laaksoon hiljaiseen.

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot