Rakennuksen virtuaalimalli voidaan visualisoinnin kannalta jakaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuksen virtuaalimalli voidaan visualisoinnin kannalta jakaa"

Transkriptio

1 Tapio Hellman CAVE visualisointiluola Arkkitehtuurissa on selkeä tarve 3D-visualisointiin. Sitä tarvitaan muun muassa ajatuksen hahmottamiseen, tueksi päätöksentekoon, tuotteen myymiseksi asiakkaalle, käyttäjälle tai rahoittajalle sekä suunnitelman hyväksyttämiseen viranomaisilla. Ennen kuin rakennusta aletaan suunnitella, idea pitää yleensä myydä, mikä puolestaan on lähes mahdotonta ilman suunnitelman visualisointia. Visualisointeja voidaan tuottaa tekemällä rakennussuunnitelmasta 3D-virtuaalimalli, josta voidaan tuottaa havainnekuvia. Projektista voidaan myös tehdä läpikulkuanimaatio, 3D-tulosteisia pienoismalleja tai vuorovaikutteinen 3D-malli reaaliaikaiseen mallin tarkasteluun ja mallin läpikulkuun erilaisilla virtuaalinäytöillä. Opiskelija Pasi Tiihonen seikkailee virtuaali-seinäjoessa. SeAMK Rakennuksen virtuaalimalli voidaan visualisoinnin kannalta jakaa sisä- ja ulkomalliin. Sisämallissa voidaan tarkastella materiaalien sekä kiinto- ja irtokalusteiden luomaa ilmettä, keskinäistä yhteensopivuutta, etäisyyksiä, pinta-aloja, kulkuväylien sopivuutta ja niin edelleen. Ulkomallissa voidaan puolestaan simuloida uuden rakennuksen sijoittumista sitä ympäröivään, jo olemassa olevaan arkkitehtuuriin sekä soveltuvuutta ja vaikutuksia ympäristöönsä. Interaktiivista virtuaalimallia voidaan tarkastella reaaliaikagrafiikkalaitteistoilla, joita ovat muun muassa päähän puettavat 3D-näytöt, kuten Oculus Rift, ja CAVE eli Cave Automatic Virtual Environment. Tässä artikkelissa tutustutaan jälkimmäiseen. Mikä CAVE on? CAVE (suomeksi luola) eli Cave Automatic Virtual Environment on reaaliaikainen vuorovaikutteinen kolmiulotteinen tietokonegrafiikkastudio. Se ei siis ole 3D-elokuvateatteri, jossa katsoja on passiivinen vastaanottaja. CAVE-studiossa katsoja on aktiivinen toimija, joka pääsee 3D-suunnitelmiin sisälle oikeassa, luonnollisessa mittakaavassa ja mahdollisimman realistisessa muodossa. CAVE on tilanäyttö, eli sisään astuttava näyttölaite, joka mahdollistaa liikkumisen mallissa näyttöhuoneen asettamissa rajoissa (yleensä 3 m x 3 m). Tosin kädessä pidettävällä sauvamaisella ohjainlaitteella voidaan navigoida vapaammin koko 3D-mallissa. Vuorovaikutteisuus ja reaaliaikaisuus saadaan aikaan katsojan paikannuksella, eli katsojan silmien sijaintia mitataan jatkuvasti, ja kuva projisoidaan kullekin katsojaa ympäröivälle kuvapinnalle hänen perspektiivistään siten, että katsojan koko näkökenttä peittyy virtuaalisella mallilla. Ohjelmisto huolehtii 3D-kuvan projisoinnista suorakaiteen muotoisille näyttöpinnoille vääristämällä sitä katsojan sijainnin mukaisesti. Kuva on stereoskooppinen 14

2 Tapio Hellman istuu virtuaalisessa Frami F:n auditoriossa. SeAMK ja elää jatkuvasti katsojan sijaintia mukaillen. Katsoja pääsee siis esimerkiksi kurkistamaan nurkan taakse tai pöydän alle sekä väistämään eteen tulevaa estettä liikkumalla itse, mikä ei ole mahdollista tavallisella tietokonenäytöllä. Aktiivisia nestekidesulkimilla varustettuja stereolaseja käyttämällä katsojalle avautuu myös syvyysvaikutelma, eli hän hahmottaa etäisyydet kolmiulotteisessa tilassa. Kuva ei siis rajoitu valkokankaalle, vaan se leijuu katsojan silmien edessä ja näyttää jatkuvan kuvapinnan etupuolelta sen toiselle puolelle. on samantyyppinen kuin 3D-elokuvateattereissa, mutta CAVE poikkeaa niistä reaaliaikaisuuden ja vuorovaikutteisuuden suhteen. Teatterissa vasemmalle ja oikealle silmälle piirretty 3D-kuva on ennalta tallennettua, eli se on nauhoitettua materiaalia, kun taas CAVEssa ollaan reaaliajassa mallin sisällä, ja kuva piirretään jatkuvasti katsojan perspektiivistä. Mitä CAVElla voi tehdä? Miten SeAMKin CAVE toimii? Seinäjoen Ammattikorkeakoulun (SeAMK) CAVEssa stereoskooppinen kuva piirretään katsojaa ympäröiville viidelle näyttöpinnalle, jotka ovat etuseinä, vasen ja oikea seinä, lattia sekä katto. Paikannuslaitteisto on optinen ja perustuu kahteentoista infrapunakameraan, jotka kuvaavat jatkuvasti katsojan stereolaseihin ja ohjainsauvaan kiinnitettyjä heijastavia markkereita. Sen lisäksi, että katsoja on sisällä 3D-mallissa, malli voi sisältää myös esimerkiksi 3D-animaatiota eli liikkuvia tai ominaisuuksiltaan muuttuvia kappaleita. Katsoja siis pääsee tavallaan reaaliaikaiseen 3D-animaatioelokuvaan sisään, joskaan ihan animaatioelokuvissa nähtäviin fotorealistisiin näkymiin ei CAVEssa päästä. Reaaliaikagrafiikassa kuvan piirtoon on näytönohjaimella aikaa vain muutama millisekunti, kun animaatioelokuvissa yhtä kuvakehystä (frame) voidaan laskea tietokoneella useita tunteja. 3D-malli voi sisältää 3D-pelien tapaan toiminnallisuutta, jonka katsoja voi vuorovaikutteisesti käynnistää joko ohjainlaitteilla, pelkällä liikkumisellaan tai ohjelmoidusti. Esitystilan muodon tuoma haitta on, et- CAVE-järjestelmää voidaan käyttää kolmiulotteisen tiedon havainnollistamiseen molekyyleistä planeettoihin tai vaikkapa laskenta- tai mittaustulosten analysointiin. Mitat, kuten etäisyydet ja pinta-alat, hahmottuvat aidossa 1:1-koossa ihmissilmien stereoskooppisen näköaistin ansiosta paremmin kuin millään muulla esitystavalla. 3D-ohjelmilla, kuten ArchiCADillä tai Cinema 4D:llä, suunnitellut mallit heräävät eloon CAVE-huoneessa. 3D-mallia voidaan visualisoida CAVEssa sellaisenaan nopean tiedostokonversion jälkeen, ja 3D-malliin voidaan tarvittaessa rakentaa haluttua realistisuutta tekstuurein ja valaistusmallin laskennan avulla. Malliin voidaan lisätä esinauhoitettua tai reaaliaikaista, automaattista tai katsojan käynnistämää 3D-animaatiota. Lisäksi voidaan toteuttaa kamera-ajoja, vuorovaikutteisuutta ja reaalimaailman fysiikkasimulaatiota. Kamera-ajon avulla katsoja voi- daan istuttaa bussiin, joka tekee virtuaalisen matkan 3D-mallissa. Vuorovaikutteisuus tarkoittaa sitä, että mallin käyttäytymistä voi ohjata esimerkiksi peliohjaimen tai ohjaussauvan säätimillä ja näppäimillä. Käyttäytymistä on animaatioiden käynnistäminen ja lopettaminen, materiaalien muuttaminen reaaliajassa, kappaleiden piilottaminen ja palauttaminen esiin ja niin edelleen. Mielikuvitus asettaa rajat. Fysiikkasimulaatio puolestaan tarkoittaa sitä, että 3D-mallin kappaleiden välistä dynamiikkaa ja törmäystarkastelua voidaan ohjata reaalimaailman fysiikkaa simuloivalla fysiikkamoottorilla, jolla voidaan toteuttaa esimerkiksi ajoneuvosimulaattori, navigointisauvalla ohjattava kaivinkone tai peliohjaimella manipuloitava virtuaalinen teollisuusrobotti. 15

3 SeAMKin CAVEn kulissit kätkevät uumeniinsa huipputekniikkaa. SeAMK tä paikannettu kuva voidaan piirtää vain yhden katsojan näkökulmasta kerrallaan, ja muille stereolaseilla samaa mallia katsoville tämä ympärillä näkyvä malli hieman vääristyy. Toisaalta CAVE on SeAMKin tapauksessa 2,4 metriä korkea ja 3 metriä leveä ja syvä huone, jonne mahtuu vain henkeä. Luonnollisesti kokemukseen kuuluu olennaisena osana myös äänimaailma, joka sekin elää katsojan sijainnin mukaan. Ohjainlaitteena on yhdessä kädessä pidettävä navigointisauva, jonka avulla voidaan helposti lentää, ajaa tai kävellä peukalo-ohjaimella 3Dmallissa. Navigointi on erittäin intuitiivista, ja sen oppii muutamassa minuutissa. Miten ArchiCAD-malli viedään visualisoitavaksi SeAMKin CAVEssa? ArchiCAD-mallin vienti SeAMKin CAVE-virtuaalitilaan on helppoa. Malli täytyy tallentaa ArchiCADillä PLA-tiedostoksi, johon täytyy sisällyttää myös mallissa käytetyt tiedot, eli taustakuva, kirjastojen kaikki objektit ja käytetyt tekstuurit. Valitsemalla vaihtoehto Pakkaa tiedosto syntyy ZIP-tiedosto, jota on helppo käsitellä. Tämä pakattu ArchiCADin PLA-malli täytyy toimittaa etukäteen sähköpostilla, USBtikulla, DVD-levyllä, pilvipalvelun, kuten Dropboxin, kautta allekirjoittaneelle. Tämän jälkeen voidaan varata aika ja saapua katsomaan lopputulosta. Mitä hyötyjä CAVE-visualisoinnilla saavutetaan? 16 ArchiCADin PLA-tiedostoon tulee sisällyttää kaikki tiedostot, joista malli koostuu. CAVE voi toimia päättäjille, yritysjohtajille sekä kaupunkien ja kuntien virkamiehille päätöksenteon tukena sekä suunnittelijoille katselmuskohteena. CAVE tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutustua valmistamaansa 3D-suunnitelmaan siten, että tuleva käyttäjä pääsee 3D-mallin sisään navigoimaan sen sijaan, että sitä katsellaan ulkopuolelta tietokonenäytöllä. CAVE antaa yrityksen asiakkaille mahdollisuuden vierailla esimerkiksi tehtaassa tai rakennuksessa, jota ei vielä ole rakennettu, tai käyttää virtuaalista liikkuvaa työkonetta ohjaamossa, joka on vielä suunnitteluprosessin alla. CAVEn avulla loppukäyttäjä sitoutetaan projektiin. Kun käyttäjät ovat itse vierailleet suunnitelmassa sekä saaneet kertoa oman mielipiteensä ja korjausehdotuksensa, heillä on ollut oma mahdollisuutensa vaikuttaa lopputulokseen. Tämän seurauksena tyytyväisyys lopputulokseen paranee, mikä on ollut esimerkiksi oululaisen arkkitehtitoimisto UKI-Arkkitehdit Oy:n kannalta yksi virtuaalisuunnittelun suurimmista

4 hyödyistä. UKI-Arkkitehdit Oy on ollut merkittävimpiä CAVE-visualisoinnin käyttäjiä Suomessa. CAVE-visualisoinnilla voidaan varmistaa suunnitellun rakennuksen sijoittuminen olemassa olevaan rakennuskantaan. Esimerkiksi Seinäjoen kaupunginkirjaston suunnittelukilpailun yhteydessä kaikki arkkitehtitoimistojen 3D-mallit sijoitettiin olemassa olevaan Seinäjoen 3D-kaupunkimalliin, ja lopputulosta vertailtiin CAVEssa. Näin voitiin varmistua siitä, että uusi kirjastorakennus olisi sopusoinnussa Alvar Aallon suunnitteleman kaupunkikeskuksen eli Seinäjoen Aalto-keskuksen kanssa. Esimerkiksi sairaalasuunnittelussa CAVE on korvaamaton apuväline: Jos sen avulla saadaan yhden potilashuoneen suunnittelumallin viat ja puutteet karsittua, muutoksia ei tarvitse suorittaa kymmeniä kertoja oikeita huoneita rakennettaessa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä ja Seinäjoen keskussairaalalla onkin runsaasti hyviä kokemuksia kahdesta sairaalasuunnitteluun keskittyneestä hankkeesta. Niissä CAVEa on käytetty lääkäreiden, sairaanhoitajien ja potilaiden tutustuttamiseen tuleviin tiloihin, ja tulevilta käyttäjiltä on päästy keräämään mielipiteitä, jotka on otettu huomioon jo Seinäjoen keskussairaalan Y-rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Y-rakennus valmistui syksyllä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Frami F -nimisen uudisrakennuksen suunnittelussa käytettiin CAVE-studiota jo luonnosvaiheesta lähtien. Kolmiulotteisena CAD-mallinnuksena laadittujen suunnitelmien 1:1-mittakaavaisella virtuaaliesittelyllä saavutettiin muun muassa seuraavia etuja: Tilaaja, käyttäjät sekä suunnittelijat pystyivät hahmottamaan suunnitelmat sekä arvioimaan ja myös vaikuttamaan toivottuihin lopputuloksen tilallis-toiminnallisiin ominaisuuksiin jo varhaisessa luonnosvaiheessa. Käyttäjät omaksuivat suunnitteluratkaisut kerralla ja ottivat aktiivisen roolin vuorovaikutteisen, käyttäjälähtöisen suunnittelun ohjaavana ja arvioivana osapuolena. Lopputuloksena syntyi toimiva ja tarkoituksenmukainen, käyttäjien kiittämä rakennus, jonka käyttäjät ja tilaaja kokivat jo suunnitteluvaiheessa omakseen. Mihin kysymyksiin CAVE vastaa? CAVE on vaativa ympäristö 3D-mallintajalle, sillä se ei havainnollista ainoastaan suunnittelun onnistumista, vaan tuo myös selkeästi esiin sen puutteet ja epäkohdat. Suunnitteluvirheet paljastuvat varmimmin juuri virtuaalimallin avulla. CAVEssa suunnitelma voidaan iskutestata virtuaalisesti hyvissä ajoin ennen toteutusta. Sen avulla voidaan vastata esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mahtuuko kulkuväylää kulkemaan? Onko väylä riittävä myös korkeussuunnassa? Osaako käyttäjä kulkea kohteeseen viitoituksen avulla? Ehtiikö hän eri kohteisiin riittävän nopeasti? Näkyvätkö opasteet riittävän hyvin ja ovatko ne selkeitä? Onko valaistus riittävä? Näkyykö valkokankaalle heijastettu projektorin tai videotykin kuva takapenkille? Näkyykö kaikilta istumapaikoilta riittävän hyvin esityslavalle? Minkälainen näkymä on rakennuksen kunkin kerroksen ikkunasta? Miltä kokonaisuus näyttää ja tuntuu eri henkilöistä tai käyttäjäryhmistä? Kelpaako esitetty lopputulos tilaajalle? Riittääkö tilan pinta-ala? Ovatko kiintokalusteiden ulottuvuudet käyttäjälle sopivat? Mitkä ovat niiden keskinäiset etäisyydet? Törmäävätkö ne käyttäjään tai toisiinsa? Ovatko ne oikealla korkeudella eri käyttäjäryhmille? Mihin SeAMK käyttää CAVEa? CAVEa ja VR-laboratorion muita laitteistoja käytetään opetuksessa, tutkimuksessa ja opinnäytetöissä. VR-laboratoriossa on tehty lukuisia opinnäytetöitä useilta eri tekniikan aloilta. CAVEa käytetään tuotekehitykseen, jossa kehiteltävä malli voidaan pitää koko tuotekehitysprosessin ajan digitaalisena ilman fyysisiä prototyyppejä. Loppukäyttäjän ja suunniteltavan tuotteen välistä vuorovaikutusta voidaan silti samalla testata jatkuvasti. Virtuaalilaboratoriossa voidaan yhdistellä erilaisia 3D-mallinnuksen, virtuaalitodellisuuden ja totutuista poikkeavien käyttöliittymien metodeja ja luoda näistä uusia innovaatioita. CAVE voi tukea päättäjien, yritysten ja kuntien päätöksentekoa sekä olla katselmuskohde suunnittelijoille. CAVEssa voidaan järjestää vaikkapa virtuaalisia naapurien kuulemisia. CAVE voi toimia markkinoinnin apuvälineenä. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutustua valmistamaansa 3D-suunnitelmaan siten, että tuleva käyttäjä pääsee 3D-mallin sisään navigoimaan sen sijaan, että sitä katsellaan tietokoneelta. Mitä muuta SeAMKin VR-laboratorio tarjoaa? CAVE mahdollistaa teatterin lisäksi samanaikaisesti studion ominaisuudet, eli tila voi toimia optisen paikannuksen ansiosta motion capture -studiona. Siinä voidaan kaapata vaikkapa toimijan ruumiinosien liikkeet tietokoneelle. Näin voidaan luoda hahmoanimaatiota. Liikkeenkaappausdata voidaan nauhoittaa tietokoneelle, ja näitä virtuaalisen luurangon liikeratoja voidaan sitten jalostaa eri tavoin, kuten tietokoneanimaatioiden valmistuksessa, ergonomiatutkimuksessa tai robotin ohjauksessa. Nykyaikaisten tietokoneanimaatioelokuvien ja erikoisefektien hahmoanimaatiot tuotetaan lähes poikkeuksetta MoCap-tekniikalla. Virtuaaliluurangon päälle lisätään esimerkiksi Cinema 4D:llä animaatiohahmo, joka suorittaa samat liikesarjat kuin esikuvansa. Lisäksi SeAMKin virtuaalilaboratoriossa on haptinen laite eli kolmiulotteinen piirto- ja käsittelytyökalu, jossa on tuntopalaute. Sen avulla voidaan esimerkiksi tuntea kolmiulotteinen pinta, eli simuloida pinnan kosketusta, nesteen viskositeettia, jousivoimaa, inertiaa tai painovoimaa. VR-laboratoriossa on erilaisia laitteita, jotka tarjoavat täysin uudenlaisia keinoja ohjata tietokonetta - ja miksei myös muita laitteita - perinteisten näppäimistön ja hiiren sijaan. Näitä ovat muun muassa Kinecthahmontunnistuslaite, datakäsineet sekä kosketukseton Leap Motion -ohjain käsien ja sormien liikkeiden kaappaukseen. Laitteet ovat suurelta osin peräisin pelimaailmasta, mutta ne antavat visioita siitä, miten tietokoneita ja laitteita ohjataan viiden tai kymmenen vuoden kuluttua eleillä, käsien liikkeillä tai äänellä. Kaivinkoneen ohjaus voi tapahtua haptisella kauhalla, jossa tuntopalaute kertoo käyttäjälle kaivurin hydraulitehon kulutuksen. Kun kauha osuu maahan, se tuntuu kädessä pidettävässä kynämäisessä ohjaimessa vasteena. Hahmontunnistuksen avulla voidaan ajatella ohjattavan teollisuusrobottia, ja datakäsineillä voidaan lisäksi vaikkapa ohjata robotin tarttujaa ja opettaa robotille liikesarjoja. Mielikuvitus on rajana. Laitteilla voidaan skannata myös 3D-malleja, ja ohjelmistot mahdollistavat digitaalisen 3D-kuvanveiston. Voidaanpa laboratoriossa vierailevasta henkilöstä valmistaa vielä pieni muovipatsaskin tekniikan yksikön pikavalmistuslaitteilla. Ohjelmistoja on valmiina erilaisiin tarkoituksiin, ja lähes kaikki laitteet tarjoavat myös sovellusohjelmointirajapinnan omien ohjelmien suunnitteluun. 3D-mallinnus ja -visualisointi sekä uudet 3D-ohjausmenetelmät ovat virtuaalitodellisuuslaboratorion keskeiset tutkimusalueet. Tässä tulevaisuuden kehityslaboratoriossa opiskelijoiden mielikuvitus ja luovuus voidaan valjastaa uusien oivallusten kehittämiseen. 17

5 Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Frami F -nimisen uudisrakennuksen suunnittelussa käytettiin CAVE-studiota jo luonnosvaiheesta lähtien. SeAMK Ketä SeAMKin VR-laboratorio palvelee? SeAMKin VR-laboratorion laitteita hyödynnetään pääasiassa opinnäytetöissä, opetuksessa ja projekteissa, joihin myös yritykset ja muut organisaatiot voivat halutessaan osallistua. Maksullisen palvelutoiminnan puitteissa yritykset voivat myös vuokrata CAVE-tilaa omaan käyttöönsä esitelläkseen 3D-suunnitelmiaan asiakkailleen olemassa olevaan ympäristöön sijoitettuina, luonnollisessa koossa ja toiminnallisina. VR-työkaluohjelmistojen avulla 3D-mallia voidaan visualisoida pikaisesti tiedostokonversion jälkeen sellaisenaan. 3D-malliin voidaan myös tarvittaessa rakentaa haluttua lisärealistisuutta valokuvatekstuurien ja kappaleiden 3D-pintoihin paistettavan valaistusmallin, 3D-animaation ja kamera-ajon, vuorovaikutteisen äänimaailman sekä reaalimaailman fysiikkasimulaation avulla. Erityisesti laboratoriossa voidaan kehittää ideoita, jotka kumpuavat SeAMKin tekniikan yksikön omista osaamisalueista, kuten kone-, automaatio-, tieto- ja rakennustekniikasta. Mitään rajoituksia laitteiden ja ohjelmistojen käytölle ei kuitenkaan ole, vaan kaikki ideat ja ajatukset myös ulkopuolelta liike-elämästä, teollisuudesta ja muista laitoksista ovat tervetulleita. CAVEssa voidaan visualisoida mitä tahansa kolmiulotteista mallia tai suunnitelmaa, oli se sitten rakennus, työkone, kulkuneuvo, tuotantosolu, linja tai laite, joka täytyy havainnollistaa vaikkapa päätöksenteon tueksi rahoittajille, päättäjille ja virkamiehille. Lähdemateriaaliksi riittää tavallisella 3D-ohjelmistolla suunniteltu malli. CAVE-palveluja voivat periaatteessa käyttää kaikki yritykset, joissa on käytössä 3D-suunnittelutyökalut tai jotka joko itse tai alihankintana suunnittelevat kolmiulotteisesti. Arkkitehtitoimistot voivat visualisoida asiakkailleen ja tuleville tilojen käyttäjille suunniteltuja rakennuksia. Ohjaamoja työkoneteollisuuteen valmistavat yritykset voivat testata ohjaamon näkyvyyttä ja ergonomiaa virtuaalisella mallilla ilman, että fyysistä prototyyppiä täytyy rakentaa hetkellistä käyttöä varten. Kaupungin kaavoitusarkkitehti voi testata arkkitehtikilpailuun osallistuneiden toimistojen ehdotuksia virtuaalisessa kaupunkimallissa. Esimerkiksi Seinäjoen keskusta-alueesta on olemassa aidontuntuinen, valokuvatekstuureilla päällystetty 3D-malli, johon vertailtavia rakennuksia voidaan istuttaa. Vene- ja laivateollisuus voi yhtä hyvin selvittää kajuutan ergonomiaa ja näkyvyyttä laivan komentosillalta. Mitä SeAMKin VR-laboratoriossa on tehty? Arkkitehtitoimistot, kaavoitus, sairaalat sekä liikkuvien työkoneiden ohjaamovalmistus ovat toistaiseksi olleet merkittävimpiä virtuaalilaboratoriopalvelujen käyttäjiä. Yritysten kanssa on tehty kymmeniä erilaisia visualisointeja, ja CAVEa on hyödynnetty myös tuotekehitystyössä. Erityisesti sairaalatilojen suunnitteluhankkeet ovat olleet onnistuneita. Olemme rakentaneet opiskelijoiden voimin Seinäjoen keskustasta virtuaalimallin, joka on katseltavissa ilmaisella Google Earth -ohjelmalla. Tampereen teknillinen yliopisto on tehnyt muun muassa satamanostureiden simulaattoreita, joita voidaan käyttää CAVEssa. Opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat liittyneet uusien rakennusten suunnitelmien ja mekanismien visualisointiin, pelimoottorikäyttöön, virtuaalisten animaatiohahmojen suunnitteluun sekä lisättyyn todellisuuteen. Erityisesti laboratorion laitteita ja erilaisia käyttöliittymäelementtejä yhdistelemällä voidaan luoda uusia innovaatioita tai kehittää olemassa olevien laitteiden käyttäjärajapintoja. Virtuaalilaboratoriossa toimitaan sellaisen teknologian kanssa, jota on työnnettävä markkinoille, eli kysyntää täytyy luoda. Potentiaalia on olemassa. Täytyy vain löytää lisää toimijoita, jotka uskaltavat hyödyntää tätä teknologiaa. 18

6 SeAMKin Frami F -rakennus toisesta kuvakulmasta CAVEssa. SeAMK CAVEssa on visualisoitu ArchiCADillä suunniteltua Kauhajoen terveyskeskuksen saneerausta ja järjestetty virtuaalinen naapurien kuuleminen Arkkitehtitoimisto Jääskeläisen suunnittelemalle ja Skanska Talonrakennus Oy:n rakennettavaksi tulevalle kerrostalokokonaisuudelle. Mitä varhaisemmassa suunnitteluvaiheessa virtuaalimallin testaus aloitetaan, sitä suuremmat edut sillä saavutetaan. Kalleinta muutosten teko on rakennuksen jo valmistuttua. Miksi SeAMKissa on CAVE? Alun perin CAVE oli Chicagossa 1990-luvun alussa kehitetty suunnittelu- ja visualisointityökalu. Sen kehittivät Illinois n yliopiston tutkijat Tom DeFanti, Daniel Sandin ja Carolina Cruz-Neira. Sitä käytettiin pääasiassa autoteollisuudessa, josta se yleistyi muillekin aloille, kuten lentokonesuunnitteluun, lääketieteeseen, öljyteollisuuteen, arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun. 3D-suunnittelu ja virtuaalimallit (digital mockup) ovat korvanneet ainakin autoteollisuudessa fyysisten prototyyppien rakentamisen täysin. CAVE-tila tarjoaa sopivan tilanäyttölaitteen tällaisten digitaalisten prototyyppien tutkimiseen, käsittelyyn ja kehittämiseen. CAVE-tila on täysin sisältövapaa, eli sitä voidaan käyttää millä tahansa alueella, jossa Professori Torsten Schmidt ja opiskelija Risto Norja matkaavat Riossa. SeAMK Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön edeltäjässä Seinäjoen teknillisessä oppilaitoksessa tehtiin jo 1990-luvulla tehdas- ja robottisimulointia Delmian 3D-simulointityökaluilla nimeltään IGRIP ja QUEST. Nuo ohjelmistot tukivat myös virtuaalimallin stereoskooppista katselua. Kun Seinäjoelle alettiin suunnitella 2000-luvun vaihteen jälkeen uutta teknologiakeskusta, johon tekniikan yksikkö myös siirtyisi, automaatiotekniikan yliopettaja Hannu Reinilälle heräsi ajatus CAVE-tyyppisen virtuaaliluolan rakentamisesta tähän uudisrakennukseen. Vastaavia virtuaalitiloja oli Suomessa tuolloin vain teknillisellä korkeakoululla Espoossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä Jyväskylän yliopistossa. Teknologiakeskus valmistui 2003, ja siihen tehtiin CAVE-laitteiston vaatimat perustukset. CAVE valmistui kaksi vuotta kestäneen hankkeen aikana , ja viralliset avajaiset olivat Hankkeen rahoitti Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, mutta osarahoitus tuli Länsi-Suomen lääninhallituksen EAKR-hankkeesta. Tänäkin päivänä SeAMKin CAVE-virtuaalitila on teknisesti Suomen korkeatasoisin, joskin projektoritekniikka on kahdeksassa vuodessa mennyt eteenpäin. Mikä on CAVEn historia? 19

7 SeAMKin VR-laboratoriota pidetään Suomen edistyneimpänä. SeAMK käsitellään kolmiulotteisia malleja tai ylipäätään kolmiulotteista dataa. Sovellusalueita voivat olla rakennustekniikka, arkkitehtuuri, yhdyskunta- ja maisemasuunnittelu, geologia, layout-suunnittelu, tehdassuunnittelu, robotiikka, automaatio, työkone- ja ohjaamosuunnittelu, simulaattorit, kulttuuri, arkeologia, historia, muotoilu, ergonomia- ja käyttöliittymäsuunnittelu, lääketiede, tähtitiede, tietokoneanimaatio sekä pelit ja muu viihdekäyttö. Mikä on SeAMKin CAVEn tulevaisuus? Virtuaalitodellisuus on kehittyvä ala, joten tutkimista ja kehittämistä on runsaasti. Tuoreimmat parannukset ovat PC-visualisointiklusterin päivitys vuonna 2011 sekä keväällä 2012 asennettu optinen paikannuslaitteisto, joka paikallistaa katsojan nopeasti, virheettömästi ja langattomasti sekä tarkentaa nivelten ja kasvojen liikkeiden paikannusta esimerkiksi hahmoanimoinnissa ja ergonomiatutkimuksessa. Lue lisää: TULEVIA OPINNÄYTETYÖAIHEITA kolmiulotteisen Google Earth -tietokannan käyttö CAVEssa (virtuaalimatkailu) CAVEn hyödyntäminen arkkitehtien tai taiteilijoiden mallinnustyökaluna lääketieteellisen 3D-kuvantamisaineiston visualisointi CAVEssa virtuaaliset interaktiiviset 3D-esittelyt kodin ostajille virtuaalinen teollisuusrobotti aikamatkailu muinaisissa ympäristöissä puhesyntesoinnin käyttö VR-sovellusten käyttäjäpalautteessa puheentunnistuksen hyödyntäminen VR-sovellusten ohjauksessa äänikomennoin mahdollisuus manipuloida datakäsineillä virtuaalisia objekteja tuntopalautteen käyttö käyttämällä haptisia laitteita (Sensable Phantom) tai kosketuksettomia ohjauslaitteita (Leap Motion) konsolipelien ohjaus-, paikannus- ja oheislaitteiden (Xbox Kinect, Nintendo Wii Balance Board ) sekä pelimoottoreiden (Unreal Tournament, Unity) valjastaminen VR-käyttöön näkymättömien fysikaalisten suureiden (sähkövirta, jännite, magneettikenttä, lämpötila, paine, ilman ja nesteen virtaus, ääniaaltojen eteneminen, ultraääni, jne) visualisointi raakadatan (mittausdata, tiedonlouhinta, lämpökuvaus, röntgen, matemaattiset ja tilastolliset mallit, pörssidata) visualisointi 3D-laserkeilaus ja siinä syntyvän 3D-pistepilviaineston hyödyntäminen liikealustan kehittäminen simulaattoreita varten. 20

VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014

VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014 VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014 SEINÄJOKI SEINÄJOESTA TIETOA Seinäjoki sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Tampereelle matkaa n.175 km, Vaasaan n. 80km, Jyväskylään n. 200km. V.2013 ylittyi 60 000 asukkaan

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan laboratorio plab

Ohjelmistotekniikan laboratorio plab Tekniikka TKI Rovaniemi Ohjelmistotekniikan laboratorio plab Toiminta Virtuaalitodellisuuden ohjelmointilaboratorio plab EAKR projekti aloitettiin vuonna 1999 ja laboratorio avattiin vuonna 2003 Ryhmän

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

VIRTUAALIYMPÄRISTÖ SUUNNITTELUN APUVÄLINEENÄ VALO HospiCaseY business Case

VIRTUAALIYMPÄRISTÖ SUUNNITTELUN APUVÄLINEENÄ VALO HospiCaseY business Case VIRTUAALIYMPÄRISTÖ SUUNNITTELUN APUVÄLINEENÄ HospiCaseY business Case Perustettu 1958 30 ammattilaista Perheyritys kolmannessa sukupolvessa Monipuolisuus ja erikoisosaaminen Käyttäjä edustaa rakennushankkeen

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Siemens 160 vuotta Suomessa juhlaseminaari 10.12.2015 Finlandia-talo, Helsinki Hannu Reinilä Koulutuspäällikkö SeAMK SeAMK on keskisuuri ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia PELAAJAPROFIILI Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Suomen Palloliitto on määritellyt: "Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa,

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen kehittämishanke Digitaalisen äänen tutkimusprojekti

Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen kehittämishanke Digitaalisen äänen tutkimusprojekti Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen kehittämishanke Digitaalisen äänen tutkimusprojekti Jatkohanke vuonna 2001 aloitetulle digitaalisen valon ja äänen tutkimushankkeelle, jolle saatiin 2001 osarahoitus.

Lisätiedot

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma TkkSali600 Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Arkkitehtitoimisto A-konsultit perustettu 1961 (nimellä Adlercreutz & Aschan) Siirtyminen cad-ohjelmien käyttöön

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS MASINA loppuseminaari 14.5.2008 Tampere talo Timo Malm VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS PUOLIAUTOMAATIORATKAISUT IHMINEN KONE JÄRJESTELMISSÄ (PATRA) Kesto: 5/2006 12/2007 Resurssit: n. 39 htkk;

Lisätiedot

DIGITRAFFIC - Yleisesittely

DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC Työpaja 3.9.2002, 12.30 16.00 Liikenne- ja viestintäministeriö MIKÄ ON DIGITRAFFIC? Digitaalinen liikenteen tietomalli, virtuaali liikenne Laskennallinen kokonaiskuva

Lisätiedot

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Oulu Sote Labs -kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi

Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kimmo Turtiainen, www.diak.fi www.panoraama.fi 360 Panoraamakuvat ja -video koulutuksessa 360 panoraamakuvat ja video 360 panoraamatyypit 360 panoraamakuvat valmiit panoraamat tuotetut panoraamat käyttö koulutuksessa - soveltaminen - esimerkkejä 360

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Juho Kannala 7.5.2010 Johdanto Tietokonenäkö on ala, joka kehittää menetelmiä automaattiseen kuvien sisällön tulkintaan Tietokonenäkö on ajankohtainen

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta.

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Vastauksia kysymyksiin Miten hahmon saa hyppäämään? Yksinkertaisen hypyn

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen

MONIKONESIMULAATTORI. Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen MONIKONESIMULAATTORI Uuden sukupolven ratkaisu työkonekoulutukseen Ylänäkymä 20 Ajoneuvon kohdealue Törmäys 10 Simulaattoriharjoitusraportti 17.4.2016 14:47:47 Tulos: Hyväksytty [m] 0 Arvo Pisteet -10

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

ja ilmakuvauksen hankinta

ja ilmakuvauksen hankinta HANKEKUVAUS, liite 6 1 /6 Imatran kaupungin 3Dkaupunkimalli: Laserkeilausdatan ja ilmakuvauksen hankinta HANKEKUVAUS ja KILPAILUTUSMENETTELY Vasemmalla rakennuskaavan pohjakarttaa Vuoksenniskalta1930 luvulta,

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Liikennesuunnittelupeli

Liikennesuunnittelupeli Liikennesuunnittelupeli 31.10.2011 Joensuu S. Majaniemi Suunnittelu pelinä Aihe: kaupunkisuunnittelupeli (esimerkissä keskitytään liikennesuunnitteluun) Idea ja toteutus: sovellettavissa mihin tahansa

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeimmin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja muutamia menetelmiä. HelMet-kirjastot Päivi Ylitalo-Kallio Oppiva kirjasto -verkosto

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja muutamia menetelmiä. HelMet-kirjastot Päivi Ylitalo-Kallio Oppiva kirjasto -verkosto Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja muutamia menetelmiä HelMet-kirjastot 3.5.2012 Päivi Ylitalo-Kallio Oppiva kirjasto -verkosto Esityksen runko 1. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 2. Havainnointi 3. Tulevaisuustyöpaja

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT Työn tavoitteita tutustua kattavasti DataStudio -ohjelmiston käyttöön syventää kinematiikan kuvaajien (paikka, nopeus, kiihtyvyys) hallintaa oppia yhdistämään kinematiikan

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 A-Insinöörit lyhyesti Lähes 600 asiantuntijaa 5. Suurin rakennusalan suunnitteluja

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Riikka Paloniemi & Eeva Lehtomäki Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus Sosiaalipoliittinen yhdistyksen iltapäiväseminaari

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Luova. 1 of 5 15.10.2007 11:33. Siirry sisältöön Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Nuorten luonnontiedeverkkolehti Hae.

Luova. 1 of 5 15.10.2007 11:33. Siirry sisältöön Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Nuorten luonnontiedeverkkolehti Hae. 1 of 5 15.10.2007 11:33 Siirry sisältöön Siirry navigaatioon Siirry hakuun Luova Nuorten luonnontiedeverkkolehti Hae Teema-artikkelit Blogit Kauneus & terveys Luonto & ympäristö Musiikki & viihde Tekniikka

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela

ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela PIKATESTI: OLETKO KOKEILEVA KEHITTÄJÄ? - Hyllyn rakentaminen - Kokeilija: Katsotko ensin, mitä materiaaleja ja

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa

SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Lumen 3/2016 TEEMA-ARTIKKELI SmartSet virtuaalistudioratkaisu opetuksessa Timo Puukko, MA, päätoiminen tuntiopettaja, kaupan ja kulttuurin ala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat: digitaalisuus, innovaatiot,

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Testausoppeja toimialavaihdoksesta

Testausoppeja toimialavaihdoksesta Testausoppeja toimialavaihdoksesta Maaret Pyhäjärvi Email: Gsm: 040-8233777 Erkki Pöyhönen & Maaret Pyhäjärvi Nimeä Attribution (Finland) http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kohdekaupunkien kaavio

Kohdekaupunkien kaavio Kohdekaupunkien kaavio Oheinen kuva on kohdekaupunkien, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun mittasuhteisiin sovitettu peruskaavio. Se osoittaa kaupunkijärjestelmien alueiden laajuuksia, ulottuvuuksia

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

T Verkkomedian perusteet 2004 Keinotodellisuus. Sisältö: Johdatus keinotodellisuuteen

T Verkkomedian perusteet 2004 Keinotodellisuus. Sisältö: Johdatus keinotodellisuuteen T-110.250 Verkkomedian perusteet 2004 Keinotodellisuus Käsitteitä Teknisiä laitteita Sovellusesimerkkejä Lyhyt katsaus historiaan Tutkimusta TKK:lla Sisältö: Johdatus keinotodellisuuteen Keinotodellisuus

Lisätiedot

Paikannuspalvelut WLAN-ympäristöissä

Paikannuspalvelut WLAN-ympäristöissä Paikannuspalvelut WLAN-ympäristöissä Käytännön kokemuksia toteutuksista Cisco Expo 8.9.2009 Petteri Heino Enterprise Account Manager, Healthcare petteri.heino@hp.com Puhelin 040-5023230 2008 Hewlett-Packard

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 11.4.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2016 1 (5) Liikenne- ja viestintäministeriö 327 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi automatisaatiosta ja robotisaatiosta HEL 2016-002831 T 03

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Luku 6: Grafiikka. 2D-grafiikka 3D-liukuhihna Epäsuora valaistus Laskostuminen Mobiililaitteet Sisätilat Ulkotilat

Luku 6: Grafiikka. 2D-grafiikka 3D-liukuhihna Epäsuora valaistus Laskostuminen Mobiililaitteet Sisätilat Ulkotilat 2D-grafiikka 3D-liukuhihna Epäsuora valaistus Laskostuminen Mobiililaitteet Sisätilat Ulkotilat 2D-piirto 2-ulotteisen grafiikan piirto perustuu yleensä valmiiden kuvien kopioimiseen näyttömuistiin (blitting)

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus

Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus Intuitiivisen robotiikan ja mukautettavan modulaarisen pakkauslinjan tulevaisuus Samuli Bergström, Tuotemarkkinointipäällikkö Pingisrobottimme kykenee pitkäkestoisiin pallotteluihin ihmisvastustajaansa

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

3D tulostus Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. 13.1.2016 Kotka Ari Haapanen

3D tulostus Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. 13.1.2016 Kotka Ari Haapanen 3D tulostus Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 13.1.2016 Kotka Ari Haapanen 3D tulostus Kyamk 3D tulostusta opetuksessa vuodesta 2005 lähtien Tuotemuotoilun, veneteknologian ja puumuotoilun koulutusohjelmille

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot