Rakennuksen virtuaalimalli voidaan visualisoinnin kannalta jakaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuksen virtuaalimalli voidaan visualisoinnin kannalta jakaa"

Transkriptio

1 Tapio Hellman CAVE visualisointiluola Arkkitehtuurissa on selkeä tarve 3D-visualisointiin. Sitä tarvitaan muun muassa ajatuksen hahmottamiseen, tueksi päätöksentekoon, tuotteen myymiseksi asiakkaalle, käyttäjälle tai rahoittajalle sekä suunnitelman hyväksyttämiseen viranomaisilla. Ennen kuin rakennusta aletaan suunnitella, idea pitää yleensä myydä, mikä puolestaan on lähes mahdotonta ilman suunnitelman visualisointia. Visualisointeja voidaan tuottaa tekemällä rakennussuunnitelmasta 3D-virtuaalimalli, josta voidaan tuottaa havainnekuvia. Projektista voidaan myös tehdä läpikulkuanimaatio, 3D-tulosteisia pienoismalleja tai vuorovaikutteinen 3D-malli reaaliaikaiseen mallin tarkasteluun ja mallin läpikulkuun erilaisilla virtuaalinäytöillä. Opiskelija Pasi Tiihonen seikkailee virtuaali-seinäjoessa. SeAMK Rakennuksen virtuaalimalli voidaan visualisoinnin kannalta jakaa sisä- ja ulkomalliin. Sisämallissa voidaan tarkastella materiaalien sekä kiinto- ja irtokalusteiden luomaa ilmettä, keskinäistä yhteensopivuutta, etäisyyksiä, pinta-aloja, kulkuväylien sopivuutta ja niin edelleen. Ulkomallissa voidaan puolestaan simuloida uuden rakennuksen sijoittumista sitä ympäröivään, jo olemassa olevaan arkkitehtuuriin sekä soveltuvuutta ja vaikutuksia ympäristöönsä. Interaktiivista virtuaalimallia voidaan tarkastella reaaliaikagrafiikkalaitteistoilla, joita ovat muun muassa päähän puettavat 3D-näytöt, kuten Oculus Rift, ja CAVE eli Cave Automatic Virtual Environment. Tässä artikkelissa tutustutaan jälkimmäiseen. Mikä CAVE on? CAVE (suomeksi luola) eli Cave Automatic Virtual Environment on reaaliaikainen vuorovaikutteinen kolmiulotteinen tietokonegrafiikkastudio. Se ei siis ole 3D-elokuvateatteri, jossa katsoja on passiivinen vastaanottaja. CAVE-studiossa katsoja on aktiivinen toimija, joka pääsee 3D-suunnitelmiin sisälle oikeassa, luonnollisessa mittakaavassa ja mahdollisimman realistisessa muodossa. CAVE on tilanäyttö, eli sisään astuttava näyttölaite, joka mahdollistaa liikkumisen mallissa näyttöhuoneen asettamissa rajoissa (yleensä 3 m x 3 m). Tosin kädessä pidettävällä sauvamaisella ohjainlaitteella voidaan navigoida vapaammin koko 3D-mallissa. Vuorovaikutteisuus ja reaaliaikaisuus saadaan aikaan katsojan paikannuksella, eli katsojan silmien sijaintia mitataan jatkuvasti, ja kuva projisoidaan kullekin katsojaa ympäröivälle kuvapinnalle hänen perspektiivistään siten, että katsojan koko näkökenttä peittyy virtuaalisella mallilla. Ohjelmisto huolehtii 3D-kuvan projisoinnista suorakaiteen muotoisille näyttöpinnoille vääristämällä sitä katsojan sijainnin mukaisesti. Kuva on stereoskooppinen 14

2 Tapio Hellman istuu virtuaalisessa Frami F:n auditoriossa. SeAMK ja elää jatkuvasti katsojan sijaintia mukaillen. Katsoja pääsee siis esimerkiksi kurkistamaan nurkan taakse tai pöydän alle sekä väistämään eteen tulevaa estettä liikkumalla itse, mikä ei ole mahdollista tavallisella tietokonenäytöllä. Aktiivisia nestekidesulkimilla varustettuja stereolaseja käyttämällä katsojalle avautuu myös syvyysvaikutelma, eli hän hahmottaa etäisyydet kolmiulotteisessa tilassa. Kuva ei siis rajoitu valkokankaalle, vaan se leijuu katsojan silmien edessä ja näyttää jatkuvan kuvapinnan etupuolelta sen toiselle puolelle. on samantyyppinen kuin 3D-elokuvateattereissa, mutta CAVE poikkeaa niistä reaaliaikaisuuden ja vuorovaikutteisuuden suhteen. Teatterissa vasemmalle ja oikealle silmälle piirretty 3D-kuva on ennalta tallennettua, eli se on nauhoitettua materiaalia, kun taas CAVEssa ollaan reaaliajassa mallin sisällä, ja kuva piirretään jatkuvasti katsojan perspektiivistä. Mitä CAVElla voi tehdä? Miten SeAMKin CAVE toimii? Seinäjoen Ammattikorkeakoulun (SeAMK) CAVEssa stereoskooppinen kuva piirretään katsojaa ympäröiville viidelle näyttöpinnalle, jotka ovat etuseinä, vasen ja oikea seinä, lattia sekä katto. Paikannuslaitteisto on optinen ja perustuu kahteentoista infrapunakameraan, jotka kuvaavat jatkuvasti katsojan stereolaseihin ja ohjainsauvaan kiinnitettyjä heijastavia markkereita. Sen lisäksi, että katsoja on sisällä 3D-mallissa, malli voi sisältää myös esimerkiksi 3D-animaatiota eli liikkuvia tai ominaisuuksiltaan muuttuvia kappaleita. Katsoja siis pääsee tavallaan reaaliaikaiseen 3D-animaatioelokuvaan sisään, joskaan ihan animaatioelokuvissa nähtäviin fotorealistisiin näkymiin ei CAVEssa päästä. Reaaliaikagrafiikassa kuvan piirtoon on näytönohjaimella aikaa vain muutama millisekunti, kun animaatioelokuvissa yhtä kuvakehystä (frame) voidaan laskea tietokoneella useita tunteja. 3D-malli voi sisältää 3D-pelien tapaan toiminnallisuutta, jonka katsoja voi vuorovaikutteisesti käynnistää joko ohjainlaitteilla, pelkällä liikkumisellaan tai ohjelmoidusti. Esitystilan muodon tuoma haitta on, et- CAVE-järjestelmää voidaan käyttää kolmiulotteisen tiedon havainnollistamiseen molekyyleistä planeettoihin tai vaikkapa laskenta- tai mittaustulosten analysointiin. Mitat, kuten etäisyydet ja pinta-alat, hahmottuvat aidossa 1:1-koossa ihmissilmien stereoskooppisen näköaistin ansiosta paremmin kuin millään muulla esitystavalla. 3D-ohjelmilla, kuten ArchiCADillä tai Cinema 4D:llä, suunnitellut mallit heräävät eloon CAVE-huoneessa. 3D-mallia voidaan visualisoida CAVEssa sellaisenaan nopean tiedostokonversion jälkeen, ja 3D-malliin voidaan tarvittaessa rakentaa haluttua realistisuutta tekstuurein ja valaistusmallin laskennan avulla. Malliin voidaan lisätä esinauhoitettua tai reaaliaikaista, automaattista tai katsojan käynnistämää 3D-animaatiota. Lisäksi voidaan toteuttaa kamera-ajoja, vuorovaikutteisuutta ja reaalimaailman fysiikkasimulaatiota. Kamera-ajon avulla katsoja voi- daan istuttaa bussiin, joka tekee virtuaalisen matkan 3D-mallissa. Vuorovaikutteisuus tarkoittaa sitä, että mallin käyttäytymistä voi ohjata esimerkiksi peliohjaimen tai ohjaussauvan säätimillä ja näppäimillä. Käyttäytymistä on animaatioiden käynnistäminen ja lopettaminen, materiaalien muuttaminen reaaliajassa, kappaleiden piilottaminen ja palauttaminen esiin ja niin edelleen. Mielikuvitus asettaa rajat. Fysiikkasimulaatio puolestaan tarkoittaa sitä, että 3D-mallin kappaleiden välistä dynamiikkaa ja törmäystarkastelua voidaan ohjata reaalimaailman fysiikkaa simuloivalla fysiikkamoottorilla, jolla voidaan toteuttaa esimerkiksi ajoneuvosimulaattori, navigointisauvalla ohjattava kaivinkone tai peliohjaimella manipuloitava virtuaalinen teollisuusrobotti. 15

3 SeAMKin CAVEn kulissit kätkevät uumeniinsa huipputekniikkaa. SeAMK tä paikannettu kuva voidaan piirtää vain yhden katsojan näkökulmasta kerrallaan, ja muille stereolaseilla samaa mallia katsoville tämä ympärillä näkyvä malli hieman vääristyy. Toisaalta CAVE on SeAMKin tapauksessa 2,4 metriä korkea ja 3 metriä leveä ja syvä huone, jonne mahtuu vain henkeä. Luonnollisesti kokemukseen kuuluu olennaisena osana myös äänimaailma, joka sekin elää katsojan sijainnin mukaan. Ohjainlaitteena on yhdessä kädessä pidettävä navigointisauva, jonka avulla voidaan helposti lentää, ajaa tai kävellä peukalo-ohjaimella 3Dmallissa. Navigointi on erittäin intuitiivista, ja sen oppii muutamassa minuutissa. Miten ArchiCAD-malli viedään visualisoitavaksi SeAMKin CAVEssa? ArchiCAD-mallin vienti SeAMKin CAVE-virtuaalitilaan on helppoa. Malli täytyy tallentaa ArchiCADillä PLA-tiedostoksi, johon täytyy sisällyttää myös mallissa käytetyt tiedot, eli taustakuva, kirjastojen kaikki objektit ja käytetyt tekstuurit. Valitsemalla vaihtoehto Pakkaa tiedosto syntyy ZIP-tiedosto, jota on helppo käsitellä. Tämä pakattu ArchiCADin PLA-malli täytyy toimittaa etukäteen sähköpostilla, USBtikulla, DVD-levyllä, pilvipalvelun, kuten Dropboxin, kautta allekirjoittaneelle. Tämän jälkeen voidaan varata aika ja saapua katsomaan lopputulosta. Mitä hyötyjä CAVE-visualisoinnilla saavutetaan? 16 ArchiCADin PLA-tiedostoon tulee sisällyttää kaikki tiedostot, joista malli koostuu. CAVE voi toimia päättäjille, yritysjohtajille sekä kaupunkien ja kuntien virkamiehille päätöksenteon tukena sekä suunnittelijoille katselmuskohteena. CAVE tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutustua valmistamaansa 3D-suunnitelmaan siten, että tuleva käyttäjä pääsee 3D-mallin sisään navigoimaan sen sijaan, että sitä katsellaan ulkopuolelta tietokonenäytöllä. CAVE antaa yrityksen asiakkaille mahdollisuuden vierailla esimerkiksi tehtaassa tai rakennuksessa, jota ei vielä ole rakennettu, tai käyttää virtuaalista liikkuvaa työkonetta ohjaamossa, joka on vielä suunnitteluprosessin alla. CAVEn avulla loppukäyttäjä sitoutetaan projektiin. Kun käyttäjät ovat itse vierailleet suunnitelmassa sekä saaneet kertoa oman mielipiteensä ja korjausehdotuksensa, heillä on ollut oma mahdollisuutensa vaikuttaa lopputulokseen. Tämän seurauksena tyytyväisyys lopputulokseen paranee, mikä on ollut esimerkiksi oululaisen arkkitehtitoimisto UKI-Arkkitehdit Oy:n kannalta yksi virtuaalisuunnittelun suurimmista

4 hyödyistä. UKI-Arkkitehdit Oy on ollut merkittävimpiä CAVE-visualisoinnin käyttäjiä Suomessa. CAVE-visualisoinnilla voidaan varmistaa suunnitellun rakennuksen sijoittuminen olemassa olevaan rakennuskantaan. Esimerkiksi Seinäjoen kaupunginkirjaston suunnittelukilpailun yhteydessä kaikki arkkitehtitoimistojen 3D-mallit sijoitettiin olemassa olevaan Seinäjoen 3D-kaupunkimalliin, ja lopputulosta vertailtiin CAVEssa. Näin voitiin varmistua siitä, että uusi kirjastorakennus olisi sopusoinnussa Alvar Aallon suunnitteleman kaupunkikeskuksen eli Seinäjoen Aalto-keskuksen kanssa. Esimerkiksi sairaalasuunnittelussa CAVE on korvaamaton apuväline: Jos sen avulla saadaan yhden potilashuoneen suunnittelumallin viat ja puutteet karsittua, muutoksia ei tarvitse suorittaa kymmeniä kertoja oikeita huoneita rakennettaessa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä ja Seinäjoen keskussairaalalla onkin runsaasti hyviä kokemuksia kahdesta sairaalasuunnitteluun keskittyneestä hankkeesta. Niissä CAVEa on käytetty lääkäreiden, sairaanhoitajien ja potilaiden tutustuttamiseen tuleviin tiloihin, ja tulevilta käyttäjiltä on päästy keräämään mielipiteitä, jotka on otettu huomioon jo Seinäjoen keskussairaalan Y-rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Y-rakennus valmistui syksyllä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Frami F -nimisen uudisrakennuksen suunnittelussa käytettiin CAVE-studiota jo luonnosvaiheesta lähtien. Kolmiulotteisena CAD-mallinnuksena laadittujen suunnitelmien 1:1-mittakaavaisella virtuaaliesittelyllä saavutettiin muun muassa seuraavia etuja: Tilaaja, käyttäjät sekä suunnittelijat pystyivät hahmottamaan suunnitelmat sekä arvioimaan ja myös vaikuttamaan toivottuihin lopputuloksen tilallis-toiminnallisiin ominaisuuksiin jo varhaisessa luonnosvaiheessa. Käyttäjät omaksuivat suunnitteluratkaisut kerralla ja ottivat aktiivisen roolin vuorovaikutteisen, käyttäjälähtöisen suunnittelun ohjaavana ja arvioivana osapuolena. Lopputuloksena syntyi toimiva ja tarkoituksenmukainen, käyttäjien kiittämä rakennus, jonka käyttäjät ja tilaaja kokivat jo suunnitteluvaiheessa omakseen. Mihin kysymyksiin CAVE vastaa? CAVE on vaativa ympäristö 3D-mallintajalle, sillä se ei havainnollista ainoastaan suunnittelun onnistumista, vaan tuo myös selkeästi esiin sen puutteet ja epäkohdat. Suunnitteluvirheet paljastuvat varmimmin juuri virtuaalimallin avulla. CAVEssa suunnitelma voidaan iskutestata virtuaalisesti hyvissä ajoin ennen toteutusta. Sen avulla voidaan vastata esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mahtuuko kulkuväylää kulkemaan? Onko väylä riittävä myös korkeussuunnassa? Osaako käyttäjä kulkea kohteeseen viitoituksen avulla? Ehtiikö hän eri kohteisiin riittävän nopeasti? Näkyvätkö opasteet riittävän hyvin ja ovatko ne selkeitä? Onko valaistus riittävä? Näkyykö valkokankaalle heijastettu projektorin tai videotykin kuva takapenkille? Näkyykö kaikilta istumapaikoilta riittävän hyvin esityslavalle? Minkälainen näkymä on rakennuksen kunkin kerroksen ikkunasta? Miltä kokonaisuus näyttää ja tuntuu eri henkilöistä tai käyttäjäryhmistä? Kelpaako esitetty lopputulos tilaajalle? Riittääkö tilan pinta-ala? Ovatko kiintokalusteiden ulottuvuudet käyttäjälle sopivat? Mitkä ovat niiden keskinäiset etäisyydet? Törmäävätkö ne käyttäjään tai toisiinsa? Ovatko ne oikealla korkeudella eri käyttäjäryhmille? Mihin SeAMK käyttää CAVEa? CAVEa ja VR-laboratorion muita laitteistoja käytetään opetuksessa, tutkimuksessa ja opinnäytetöissä. VR-laboratoriossa on tehty lukuisia opinnäytetöitä useilta eri tekniikan aloilta. CAVEa käytetään tuotekehitykseen, jossa kehiteltävä malli voidaan pitää koko tuotekehitysprosessin ajan digitaalisena ilman fyysisiä prototyyppejä. Loppukäyttäjän ja suunniteltavan tuotteen välistä vuorovaikutusta voidaan silti samalla testata jatkuvasti. Virtuaalilaboratoriossa voidaan yhdistellä erilaisia 3D-mallinnuksen, virtuaalitodellisuuden ja totutuista poikkeavien käyttöliittymien metodeja ja luoda näistä uusia innovaatioita. CAVE voi tukea päättäjien, yritysten ja kuntien päätöksentekoa sekä olla katselmuskohde suunnittelijoille. CAVEssa voidaan järjestää vaikkapa virtuaalisia naapurien kuulemisia. CAVE voi toimia markkinoinnin apuvälineenä. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutustua valmistamaansa 3D-suunnitelmaan siten, että tuleva käyttäjä pääsee 3D-mallin sisään navigoimaan sen sijaan, että sitä katsellaan tietokoneelta. Mitä muuta SeAMKin VR-laboratorio tarjoaa? CAVE mahdollistaa teatterin lisäksi samanaikaisesti studion ominaisuudet, eli tila voi toimia optisen paikannuksen ansiosta motion capture -studiona. Siinä voidaan kaapata vaikkapa toimijan ruumiinosien liikkeet tietokoneelle. Näin voidaan luoda hahmoanimaatiota. Liikkeenkaappausdata voidaan nauhoittaa tietokoneelle, ja näitä virtuaalisen luurangon liikeratoja voidaan sitten jalostaa eri tavoin, kuten tietokoneanimaatioiden valmistuksessa, ergonomiatutkimuksessa tai robotin ohjauksessa. Nykyaikaisten tietokoneanimaatioelokuvien ja erikoisefektien hahmoanimaatiot tuotetaan lähes poikkeuksetta MoCap-tekniikalla. Virtuaaliluurangon päälle lisätään esimerkiksi Cinema 4D:llä animaatiohahmo, joka suorittaa samat liikesarjat kuin esikuvansa. Lisäksi SeAMKin virtuaalilaboratoriossa on haptinen laite eli kolmiulotteinen piirto- ja käsittelytyökalu, jossa on tuntopalaute. Sen avulla voidaan esimerkiksi tuntea kolmiulotteinen pinta, eli simuloida pinnan kosketusta, nesteen viskositeettia, jousivoimaa, inertiaa tai painovoimaa. VR-laboratoriossa on erilaisia laitteita, jotka tarjoavat täysin uudenlaisia keinoja ohjata tietokonetta - ja miksei myös muita laitteita - perinteisten näppäimistön ja hiiren sijaan. Näitä ovat muun muassa Kinecthahmontunnistuslaite, datakäsineet sekä kosketukseton Leap Motion -ohjain käsien ja sormien liikkeiden kaappaukseen. Laitteet ovat suurelta osin peräisin pelimaailmasta, mutta ne antavat visioita siitä, miten tietokoneita ja laitteita ohjataan viiden tai kymmenen vuoden kuluttua eleillä, käsien liikkeillä tai äänellä. Kaivinkoneen ohjaus voi tapahtua haptisella kauhalla, jossa tuntopalaute kertoo käyttäjälle kaivurin hydraulitehon kulutuksen. Kun kauha osuu maahan, se tuntuu kädessä pidettävässä kynämäisessä ohjaimessa vasteena. Hahmontunnistuksen avulla voidaan ajatella ohjattavan teollisuusrobottia, ja datakäsineillä voidaan lisäksi vaikkapa ohjata robotin tarttujaa ja opettaa robotille liikesarjoja. Mielikuvitus on rajana. Laitteilla voidaan skannata myös 3D-malleja, ja ohjelmistot mahdollistavat digitaalisen 3D-kuvanveiston. Voidaanpa laboratoriossa vierailevasta henkilöstä valmistaa vielä pieni muovipatsaskin tekniikan yksikön pikavalmistuslaitteilla. Ohjelmistoja on valmiina erilaisiin tarkoituksiin, ja lähes kaikki laitteet tarjoavat myös sovellusohjelmointirajapinnan omien ohjelmien suunnitteluun. 3D-mallinnus ja -visualisointi sekä uudet 3D-ohjausmenetelmät ovat virtuaalitodellisuuslaboratorion keskeiset tutkimusalueet. Tässä tulevaisuuden kehityslaboratoriossa opiskelijoiden mielikuvitus ja luovuus voidaan valjastaa uusien oivallusten kehittämiseen. 17

5 Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Frami F -nimisen uudisrakennuksen suunnittelussa käytettiin CAVE-studiota jo luonnosvaiheesta lähtien. SeAMK Ketä SeAMKin VR-laboratorio palvelee? SeAMKin VR-laboratorion laitteita hyödynnetään pääasiassa opinnäytetöissä, opetuksessa ja projekteissa, joihin myös yritykset ja muut organisaatiot voivat halutessaan osallistua. Maksullisen palvelutoiminnan puitteissa yritykset voivat myös vuokrata CAVE-tilaa omaan käyttöönsä esitelläkseen 3D-suunnitelmiaan asiakkailleen olemassa olevaan ympäristöön sijoitettuina, luonnollisessa koossa ja toiminnallisina. VR-työkaluohjelmistojen avulla 3D-mallia voidaan visualisoida pikaisesti tiedostokonversion jälkeen sellaisenaan. 3D-malliin voidaan myös tarvittaessa rakentaa haluttua lisärealistisuutta valokuvatekstuurien ja kappaleiden 3D-pintoihin paistettavan valaistusmallin, 3D-animaation ja kamera-ajon, vuorovaikutteisen äänimaailman sekä reaalimaailman fysiikkasimulaation avulla. Erityisesti laboratoriossa voidaan kehittää ideoita, jotka kumpuavat SeAMKin tekniikan yksikön omista osaamisalueista, kuten kone-, automaatio-, tieto- ja rakennustekniikasta. Mitään rajoituksia laitteiden ja ohjelmistojen käytölle ei kuitenkaan ole, vaan kaikki ideat ja ajatukset myös ulkopuolelta liike-elämästä, teollisuudesta ja muista laitoksista ovat tervetulleita. CAVEssa voidaan visualisoida mitä tahansa kolmiulotteista mallia tai suunnitelmaa, oli se sitten rakennus, työkone, kulkuneuvo, tuotantosolu, linja tai laite, joka täytyy havainnollistaa vaikkapa päätöksenteon tueksi rahoittajille, päättäjille ja virkamiehille. Lähdemateriaaliksi riittää tavallisella 3D-ohjelmistolla suunniteltu malli. CAVE-palveluja voivat periaatteessa käyttää kaikki yritykset, joissa on käytössä 3D-suunnittelutyökalut tai jotka joko itse tai alihankintana suunnittelevat kolmiulotteisesti. Arkkitehtitoimistot voivat visualisoida asiakkailleen ja tuleville tilojen käyttäjille suunniteltuja rakennuksia. Ohjaamoja työkoneteollisuuteen valmistavat yritykset voivat testata ohjaamon näkyvyyttä ja ergonomiaa virtuaalisella mallilla ilman, että fyysistä prototyyppiä täytyy rakentaa hetkellistä käyttöä varten. Kaupungin kaavoitusarkkitehti voi testata arkkitehtikilpailuun osallistuneiden toimistojen ehdotuksia virtuaalisessa kaupunkimallissa. Esimerkiksi Seinäjoen keskusta-alueesta on olemassa aidontuntuinen, valokuvatekstuureilla päällystetty 3D-malli, johon vertailtavia rakennuksia voidaan istuttaa. Vene- ja laivateollisuus voi yhtä hyvin selvittää kajuutan ergonomiaa ja näkyvyyttä laivan komentosillalta. Mitä SeAMKin VR-laboratoriossa on tehty? Arkkitehtitoimistot, kaavoitus, sairaalat sekä liikkuvien työkoneiden ohjaamovalmistus ovat toistaiseksi olleet merkittävimpiä virtuaalilaboratoriopalvelujen käyttäjiä. Yritysten kanssa on tehty kymmeniä erilaisia visualisointeja, ja CAVEa on hyödynnetty myös tuotekehitystyössä. Erityisesti sairaalatilojen suunnitteluhankkeet ovat olleet onnistuneita. Olemme rakentaneet opiskelijoiden voimin Seinäjoen keskustasta virtuaalimallin, joka on katseltavissa ilmaisella Google Earth -ohjelmalla. Tampereen teknillinen yliopisto on tehnyt muun muassa satamanostureiden simulaattoreita, joita voidaan käyttää CAVEssa. Opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat liittyneet uusien rakennusten suunnitelmien ja mekanismien visualisointiin, pelimoottorikäyttöön, virtuaalisten animaatiohahmojen suunnitteluun sekä lisättyyn todellisuuteen. Erityisesti laboratorion laitteita ja erilaisia käyttöliittymäelementtejä yhdistelemällä voidaan luoda uusia innovaatioita tai kehittää olemassa olevien laitteiden käyttäjärajapintoja. Virtuaalilaboratoriossa toimitaan sellaisen teknologian kanssa, jota on työnnettävä markkinoille, eli kysyntää täytyy luoda. Potentiaalia on olemassa. Täytyy vain löytää lisää toimijoita, jotka uskaltavat hyödyntää tätä teknologiaa. 18

6 SeAMKin Frami F -rakennus toisesta kuvakulmasta CAVEssa. SeAMK CAVEssa on visualisoitu ArchiCADillä suunniteltua Kauhajoen terveyskeskuksen saneerausta ja järjestetty virtuaalinen naapurien kuuleminen Arkkitehtitoimisto Jääskeläisen suunnittelemalle ja Skanska Talonrakennus Oy:n rakennettavaksi tulevalle kerrostalokokonaisuudelle. Mitä varhaisemmassa suunnitteluvaiheessa virtuaalimallin testaus aloitetaan, sitä suuremmat edut sillä saavutetaan. Kalleinta muutosten teko on rakennuksen jo valmistuttua. Miksi SeAMKissa on CAVE? Alun perin CAVE oli Chicagossa 1990-luvun alussa kehitetty suunnittelu- ja visualisointityökalu. Sen kehittivät Illinois n yliopiston tutkijat Tom DeFanti, Daniel Sandin ja Carolina Cruz-Neira. Sitä käytettiin pääasiassa autoteollisuudessa, josta se yleistyi muillekin aloille, kuten lentokonesuunnitteluun, lääketieteeseen, öljyteollisuuteen, arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun. 3D-suunnittelu ja virtuaalimallit (digital mockup) ovat korvanneet ainakin autoteollisuudessa fyysisten prototyyppien rakentamisen täysin. CAVE-tila tarjoaa sopivan tilanäyttölaitteen tällaisten digitaalisten prototyyppien tutkimiseen, käsittelyyn ja kehittämiseen. CAVE-tila on täysin sisältövapaa, eli sitä voidaan käyttää millä tahansa alueella, jossa Professori Torsten Schmidt ja opiskelija Risto Norja matkaavat Riossa. SeAMK Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön edeltäjässä Seinäjoen teknillisessä oppilaitoksessa tehtiin jo 1990-luvulla tehdas- ja robottisimulointia Delmian 3D-simulointityökaluilla nimeltään IGRIP ja QUEST. Nuo ohjelmistot tukivat myös virtuaalimallin stereoskooppista katselua. Kun Seinäjoelle alettiin suunnitella 2000-luvun vaihteen jälkeen uutta teknologiakeskusta, johon tekniikan yksikkö myös siirtyisi, automaatiotekniikan yliopettaja Hannu Reinilälle heräsi ajatus CAVE-tyyppisen virtuaaliluolan rakentamisesta tähän uudisrakennukseen. Vastaavia virtuaalitiloja oli Suomessa tuolloin vain teknillisellä korkeakoululla Espoossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä Jyväskylän yliopistossa. Teknologiakeskus valmistui 2003, ja siihen tehtiin CAVE-laitteiston vaatimat perustukset. CAVE valmistui kaksi vuotta kestäneen hankkeen aikana , ja viralliset avajaiset olivat Hankkeen rahoitti Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, mutta osarahoitus tuli Länsi-Suomen lääninhallituksen EAKR-hankkeesta. Tänäkin päivänä SeAMKin CAVE-virtuaalitila on teknisesti Suomen korkeatasoisin, joskin projektoritekniikka on kahdeksassa vuodessa mennyt eteenpäin. Mikä on CAVEn historia? 19

7 SeAMKin VR-laboratoriota pidetään Suomen edistyneimpänä. SeAMK käsitellään kolmiulotteisia malleja tai ylipäätään kolmiulotteista dataa. Sovellusalueita voivat olla rakennustekniikka, arkkitehtuuri, yhdyskunta- ja maisemasuunnittelu, geologia, layout-suunnittelu, tehdassuunnittelu, robotiikka, automaatio, työkone- ja ohjaamosuunnittelu, simulaattorit, kulttuuri, arkeologia, historia, muotoilu, ergonomia- ja käyttöliittymäsuunnittelu, lääketiede, tähtitiede, tietokoneanimaatio sekä pelit ja muu viihdekäyttö. Mikä on SeAMKin CAVEn tulevaisuus? Virtuaalitodellisuus on kehittyvä ala, joten tutkimista ja kehittämistä on runsaasti. Tuoreimmat parannukset ovat PC-visualisointiklusterin päivitys vuonna 2011 sekä keväällä 2012 asennettu optinen paikannuslaitteisto, joka paikallistaa katsojan nopeasti, virheettömästi ja langattomasti sekä tarkentaa nivelten ja kasvojen liikkeiden paikannusta esimerkiksi hahmoanimoinnissa ja ergonomiatutkimuksessa. Lue lisää: TULEVIA OPINNÄYTETYÖAIHEITA kolmiulotteisen Google Earth -tietokannan käyttö CAVEssa (virtuaalimatkailu) CAVEn hyödyntäminen arkkitehtien tai taiteilijoiden mallinnustyökaluna lääketieteellisen 3D-kuvantamisaineiston visualisointi CAVEssa virtuaaliset interaktiiviset 3D-esittelyt kodin ostajille virtuaalinen teollisuusrobotti aikamatkailu muinaisissa ympäristöissä puhesyntesoinnin käyttö VR-sovellusten käyttäjäpalautteessa puheentunnistuksen hyödyntäminen VR-sovellusten ohjauksessa äänikomennoin mahdollisuus manipuloida datakäsineillä virtuaalisia objekteja tuntopalautteen käyttö käyttämällä haptisia laitteita (Sensable Phantom) tai kosketuksettomia ohjauslaitteita (Leap Motion) konsolipelien ohjaus-, paikannus- ja oheislaitteiden (Xbox Kinect, Nintendo Wii Balance Board ) sekä pelimoottoreiden (Unreal Tournament, Unity) valjastaminen VR-käyttöön näkymättömien fysikaalisten suureiden (sähkövirta, jännite, magneettikenttä, lämpötila, paine, ilman ja nesteen virtaus, ääniaaltojen eteneminen, ultraääni, jne) visualisointi raakadatan (mittausdata, tiedonlouhinta, lämpökuvaus, röntgen, matemaattiset ja tilastolliset mallit, pörssidata) visualisointi 3D-laserkeilaus ja siinä syntyvän 3D-pistepilviaineston hyödyntäminen liikealustan kehittäminen simulaattoreita varten. 20

VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014

VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014 VIRTUAALI - SEINÄJOKI 11.2.2014 SEINÄJOKI SEINÄJOESTA TIETOA Seinäjoki sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Tampereelle matkaa n.175 km, Vaasaan n. 80km, Jyväskylään n. 200km. V.2013 ylittyi 60 000 asukkaan

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan laboratorio plab

Ohjelmistotekniikan laboratorio plab Tekniikka TKI Rovaniemi Ohjelmistotekniikan laboratorio plab Toiminta Virtuaalitodellisuuden ohjelmointilaboratorio plab EAKR projekti aloitettiin vuonna 1999 ja laboratorio avattiin vuonna 2003 Ryhmän

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

VIRTUAALIYMPÄRISTÖ SUUNNITTELUN APUVÄLINEENÄ VALO HospiCaseY business Case

VIRTUAALIYMPÄRISTÖ SUUNNITTELUN APUVÄLINEENÄ VALO HospiCaseY business Case VIRTUAALIYMPÄRISTÖ SUUNNITTELUN APUVÄLINEENÄ HospiCaseY business Case Perustettu 1958 30 ammattilaista Perheyritys kolmannessa sukupolvessa Monipuolisuus ja erikoisosaaminen Käyttäjä edustaa rakennushankkeen

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

Lisätyn todellisuuden ratkaisuja sisustus- ja rakennussuunnitteluun. Prof. Charles Woodward VTT Digitaaaliset tietojärjestelmät

Lisätyn todellisuuden ratkaisuja sisustus- ja rakennussuunnitteluun. Prof. Charles Woodward VTT Digitaaaliset tietojärjestelmät Lisätyn todellisuuden ratkaisuja sisustus- ja rakennussuunnitteluun Prof. Charles Woodward VTT Digitaaaliset tietojärjestelmät SISÄLTÖ Lisätty todellisuus - Johdanto Sovelluksia sisustussuunnittelussa

Lisätiedot

Virtuaalitilat tulevaisuudessa. Päivi Aarreniemi-Jokipelto TkT, yliopettaja

Virtuaalitilat tulevaisuudessa. Päivi Aarreniemi-Jokipelto TkT, yliopettaja Virtuaalitilat tulevaisuudessa Päivi Aarreniemi-Jokipelto TkT, yliopettaja 2 Väite: Virtuaalitilat katoavat 2030 mennessä Jäljellä ainoastaan erikoistuneita asiantuntijatehtäviä varten Teknologinen kehitys

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Miksi olemme tänään täällä?

Miksi olemme tänään täällä? Miksi olemme tänään täällä? Koska haluamme olla mukana tulevaisuuden suomalaisissa menestystarinoissa! Miten olemme mukana? 3D-skannaus, -suunnittelu ja -tulostusprosessien tarjoaminen 3D-tulostettujen

Lisätiedot

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen. työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä. Jukka Kuusisto TTY

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen. työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä. Jukka Kuusisto TTY Virtuaaliteknologian hyödyntäminen työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä Jukka Kuusisto TTY Sisältö Esipuhe... 3 1. Tuotekehitysprosessi ja tuotteen elinkaari... 4 1.1 Konseptisuunnittelu...

Lisätiedot

Se on sinussa. Virtuaalinen ja laajennettu todellisuus. Jari Kotola Sovelto Aamiaisseminaari Tampere

Se on sinussa. Virtuaalinen ja laajennettu todellisuus. Jari Kotola Sovelto Aamiaisseminaari Tampere Se on sinussa. Virtuaalinen ja laajennettu todellisuus Jari Kotola Sovelto Aamiaisseminaari 31.3.2017 Tampere Jari Kotola Senior-konsultti, MCT IT-kouluttajana vuodesta 1995 Soveltossa vuodesta 2002 Tietotyö,

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

Visualisoinnin ja vuorovaikutuksen voimavarat

Visualisoinnin ja vuorovaikutuksen voimavarat Visualisoinnin ja vuorovaikutuksen voimavarat Päivi Tiihonen HYVINKÄÄN KAUPUNKI Täältä löytyy vaikka mitä, tänne kannattaa tulla! Hyvinkään kaupungin 3D-kehitys Kokeilevaa -> uudet teknologiat! Selainpohjaista

Lisätiedot

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen käytännön projektitoiminnassa

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen käytännön projektitoiminnassa Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen käytännön projektitoiminnassa Collaprime Erottaja showroom Helsinki 22.09.2017 Perustettu 1958 www.ukiark.fi 50 suunnittelun ammattilaista Perheyritys kolmannessa sukupolvessa

Lisätiedot

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Siemens 160 vuotta Suomessa juhlaseminaari 10.12.2015 Finlandia-talo, Helsinki Hannu Reinilä Koulutuspäällikkö SeAMK SeAMK on keskisuuri ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Case Seinäjoen keskussairaalan laajennus Koy Seinäjoen y-talo

Case Seinäjoen keskussairaalan laajennus Koy Seinäjoen y-talo Case Seinäjoen keskussairaalan laajennus Koy Seinäjoen y-talo Käyttäjä edustaa rakennushankkeen osapuolena sen toiminnan asiantuntemusta, jonka tilantarvetta varten hanke perustetaan. Käyttäjän esittämät

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

Älykkäiden koneiden huippuyksikkö. Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK

Älykkäiden koneiden huippuyksikkö. Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK Älykkäiden koneiden huippuyksikkö Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK ESITELMÄN SISÄLTÖ Keitä olemme? Mitä tutkimme? Miten tutkimme? Miten liitymme ympäröivään

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

Virtuaalinen vuorovaikutus kaupunkisuunnittelussa. kaavoitusarkkitehti Jere Klami Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus

Virtuaalinen vuorovaikutus kaupunkisuunnittelussa. kaavoitusarkkitehti Jere Klami Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus Virtuaalinen vuorovaikutus kaupunkisuunnittelussa kaavoitusarkkitehti Jere Klami Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus Virtuaalimalli? Virtuaalimallit ovat tietokoneen avustuksella

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

HSY Avoin data. Henna-Kaisa Räsänen Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 3.12.2015

HSY Avoin data. Henna-Kaisa Räsänen Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 3.12.2015 HSY Avoin data Henna-Kaisa Räsänen Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 3.12.2015 Avoin data Maksutonta koneluettavaa tietoa, jota kuka tahansa saa käyttää, muokata ja uudelleen jakaa

Lisätiedot

Ihminen keinotodellisuudessa. Aiheena

Ihminen keinotodellisuudessa. Aiheena Ihminen keinotodellisuudessa Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aiheena Keinotodellisuus ja sen eri asteita Ihmisen aistittavaksi eri aistien välityksellä Erilaisia teknologisia

Lisätiedot

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään?

Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Sairaan hyvä sisäympäristö miten se tehdään? Kari Reijula, professori Teemajohtaja Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat teema-alue Esittäjän nimi 4.12.2012 Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden kustannukset

Lisätiedot

Käyttäjäkokemus. Käytettävyys Ergonomia Esteettömyys. www.elomatic.com

Käyttäjäkokemus. Käytettävyys Ergonomia Esteettömyys. www.elomatic.com Käyttäjäkokemus Käytettävyys Ergonomia Esteettömyys www.elomatic.com Hyvä käyttäjäkokemus rakennetaan optimoimalla kohteet käyttäjille ja käytön tilanteisiin. Tämä käyttäjäkeskeinen kehittäminen varmistaa,

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

PUUNKUORMAUKSEN TULEVAISUUS

PUUNKUORMAUKSEN TULEVAISUUS TM PUUNKUORMAUKSEN TULEVAISUUS TÄYDELLINEN NÄKYVYYS HiVision on uusi tapa käyttää puutavaranosturiasi kamerateknologian avulla. Se on myös fiksu tapa lisätä tuottavuutta, kasvattaa hyötykuormia ja säästää

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeammin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

Konfiguraatiotyökalun päivitys

Konfiguraatiotyökalun päivitys Konfiguraatiotyökalun päivitys Kuinka aloitan? Konfiguraatiotyökalu avataan niin kuin aiemminkin suoraan Tenstar clientin käyttöliittymästä, tai harjoituksen ollessa käynnissä. Kuinka aloitan konfiguraatiotyökalun

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015

Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015 Digimarkkinoinnin uudet pelisäännöt Huhtikuu 2015 Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. - Arthur C Clarke Millaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat tarjoavat? Internet

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma TkkSali600 Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Arkkitehtitoimisto A-konsultit perustettu 1961 (nimellä Adlercreutz & Aschan) Siirtyminen cad-ohjelmien käyttöön

Lisätiedot

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle.

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. TEE KONEESTA CD-VARASTO: Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. Siirrä cd-levysi TIETOJA Kopioi cd-levyt kiintolevylle levykuviksi, niin pääset sisältöön nopeasti käsiksi

Lisätiedot

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011 RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus Länsimetro Oy 13.10.2011 Länsimetro virtuaalisesti 2 Länsimetromalli Tekes hanke 5D- Tietomalli: 3D = rakenteet ja laitteet, 4D = aika, 5D =määrätiedot,

Lisätiedot

Pyöräkuormaajasimulaattori

Pyöräkuormaajasimulaattori Pyöräkuormaajasimulaattori Pyöräkuormaajasimulaattori Valmistaja MeVea, Lappeenranta Hankittu Varian logistiikkaosastolle 31.12.2013 Hinta 27 000 euroa Fyysisesti pakettiin kuuluu: 55 TV, joka toimii pyöräkuormaajan

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja CityGML

Kaupunkimallit ja CityGML Kaupunkimallit ja CityGML Smart cities nyt ja huomenna SFS-seminaari 14.4.2015 Hannu Lammi, Osastopäällikkö, DI When infrastructure counts. Kaupunkimalli 3D kaupunkimalli on kolmiulotteinen digitaalinen

Lisätiedot

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere WinWind Oy Normet Oy Tuotteita joiden suunnittelussa hyödynnetään digitaalista tuoteprosessia

Lisätiedot

T-110.1100: Virtuaali- ja lisätty todellisuus

T-110.1100: Virtuaali- ja lisätty todellisuus T-110.1100: Virtuaali- ja lisätty todellisuus Kai Puolamäki Mediatekniikan laitos 9.4.2010 Kiitokset: Mark Billinghurst, Tapio Lokki 1 http://metaverseroadmap.org/overview/index.html 2 Ajan ja tietokoneiden

Lisätiedot

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen ESTEETÖN NAVIGOINTI Ari Virtanen NOPPA Näkövammaisten opastusjärjestelmän pilottiprojekti Liikenne- ja viestintäministeriön matkustajainformaation visio: Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja

Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja Mediq Kokonaisratkaisutoimittaja Petteri Joenpolvir 21 Tammikuu 2014 Alustus Rakennushankkeissa kuluu erittäin paljon aikaa ja rahaa laitehankintojen suunnitteluun, kilpailutukseen ja toteutukseen. Eikä

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

HospiTool - Käyttäjälähtöinen sairaalatila. Lehdistötilaisuus 9.6.2009 Erikoistutkija Esa Nykänen

HospiTool - Käyttäjälähtöinen sairaalatila. Lehdistötilaisuus 9.6.2009 Erikoistutkija Esa Nykänen HospiTool - Käyttäjälähtöinen sairaalatila Lehdistötilaisuus 9.6.2009 Erikoistutkija Esa Nykänen Hospitool-visio Tavoitteena sairaalatilojen vaatimustenmukaisuuden hallinnan kehittäminen. Käyttäjien osallistuminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Lataa Matemaattisia kaavoja ja taulukoita - Esko Valtanen. Lataa

Lataa Matemaattisia kaavoja ja taulukoita - Esko Valtanen. Lataa Lataa Matemaattisia kaavoja ja taulukoita - Esko Valtanen Lataa Kirjailija: Esko Valtanen ISBN: 9789529867370 Sivumäärä: 519 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 27.57 Mb Matemaattisia kaavoja ja taulukoita

Lisätiedot

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2009 lähes 1200 työntekijää 23 paikkakunnalla Liikevaihto 89,9 M (2009)

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA VIRTUAALIKAUPPAAN

ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA VIRTUAALIKAUPPAAN ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA VIRTUAALIKAUPPAAN ESIMERKKINÄ OLARINLUOMAN KEHITTÄMISHANKE 28.08.2001 ARKKITEHDIT ALI-KOVERO 1 PPP-HANKE KOORDINOINTIVASTUU ESPOON KAUPPAKAMARILLA 28.08.2001 ARKKITEHDIT ALI-KOVERO

Lisätiedot

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa

Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa Helsinki Testbed Workshop 6.4.2006 Pekka Keränen 06.04.06 Johdanto Projektin www-sivusto http://testbed.fmi.fi Säätuotteet julkisiksi MM-kisoihin,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy edelläkävijä paikallisuuteen perustuvissa digitaalisissa palveluissa Adfore Technologies Oy kehittää

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ. Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia

SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ. Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia MIKÄ ON SIMULAATTORI? Simulaattori on laite, joka pyrkii mallintamaan tosielämää mahdollisimman

Lisätiedot

Artec TDSM 3D Skanneri 3D mallit ja animaatiot nopeasti, myös liikkuvasta kohteesta

Artec TDSM 3D Skanneri 3D mallit ja animaatiot nopeasti, myös liikkuvasta kohteesta Artec TDSM 3D Skanneri 3D mallit ja animaatiot nopeasti, myös liikkuvasta kohteesta Miksi ostaa? 1. Aito on-line skannaus, jopa 15 kuva/s (frames/second) 2. Ei tarvetta referenssitarroille tai muille paikoitus

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

ja ilmakuvauksen hankinta

ja ilmakuvauksen hankinta HANKEKUVAUS, liite 6 1 /6 Imatran kaupungin 3Dkaupunkimalli: Laserkeilausdatan ja ilmakuvauksen hankinta HANKEKUVAUS ja KILPAILUTUSMENETTELY Vasemmalla rakennuskaavan pohjakarttaa Vuoksenniskalta1930 luvulta,

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Movikan CallMEDIA-palvelut

Movikan CallMEDIA-palvelut Movikan CallMEDIA-palvelut kuluttaja osaksi Median sisältöä Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut CallTV-palvelut Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut interaktiivista sisältöä medioille IVR-, SMS- ja älypuhelintekniikka

Lisätiedot

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus Pelaajaprofiili netissä Pelaajaprofiilin www-palvelu on osoitteessa http://www.pelaajaprofiili.fi. Rekisteröidy tai hanki tunnukset ennen mobiilisovelluksen käyttöä. Pelaajaprofiilin

Lisätiedot

ota rento asento ja nauti kokemuksesta

ota rento asento ja nauti kokemuksesta Savo s3 ota rento asento ja nauti kokemuksesta Istu uuteen Savo S3 -työtuoliin. Säädä istuinkorkeus itsellesi sopivaksi ja nojaa taaksepäin. Tuolin selkänoja mukailee selkäsi kaarta ja tukee luontevasti

Lisätiedot

Jotta ihminen näkisi virtuaalilasien näytöltä realistiset maisemat 3D:nä, niin siinä on eri vaihtoehtoja, miten tämä toteutetaan.

Jotta ihminen näkisi virtuaalilasien näytöltä realistiset maisemat 3D:nä, niin siinä on eri vaihtoehtoja, miten tämä toteutetaan. Taru Väätäinen Se tarkoittaa tietokoneella simuloitua todellisuutta, keinotekoista ympäristöä ja replikoi ihmisen kokemaa olemassaolon tunnetta ympäröivässä maailmassa tuohon keinotekoiseen ympäristöön.

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

labs.kirjastot.fi Antti Pakarinen Timo Tuominen

labs.kirjastot.fi Antti Pakarinen Timo Tuominen labs.kirjastot.fi Antti Pakarinen Timo Tuominen 31.5.2010 labs.kirjastot.fi-projekti Projekti alkoi keväällä 2009 ja jatkuu vuoden 2011 keväälle. Opetusministeriön rahoittama Yhteistyössä kirjastot.fi

Lisätiedot

VIRTUAALITODELLISSUUDEN JA LISÄTYN TODELLISUUDEN MAHDOLLISUUDET TERVEYDENHUOLLOSSA

VIRTUAALITODELLISSUUDEN JA LISÄTYN TODELLISUUDEN MAHDOLLISUUDET TERVEYDENHUOLLOSSA VIRTUAALITODELLISSUUDEN JA LISÄTYN TODELLISUUDEN MAHDOLLISUUDET TERVEYDENHUOLLOSSA Projektipäällikkö Toni Oja HUS-Tietohallinto Terveys ja talouspäivät 2017 VIRTUAALITODELLISUUS (VR) Virtuaalitodellisuus

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

Potilaiden kokemuksia fyysisen hoitoympärist. llisyydestä ja turvallisuudesta neurologisella kuntoutusosastolla

Potilaiden kokemuksia fyysisen hoitoympärist. llisyydestä ja turvallisuudesta neurologisella kuntoutusosastolla Potilaiden kokemuksia fyysisen hoitoympärist ristön n esteettisyydestä, yksilöllisyydest llisyydestä ja turvallisuudesta neurologisella kuntoutusosastolla Heidi Kesseli Katriina Manner Seamk Johdanto Fyysisellä

Lisätiedot

Visualisointi käyttöliittymäsuunnittelussa (syksy 2012), muistiinpanot esityksestä Jussi Kurki: Suurten verkkojen visualisointi.

Visualisointi käyttöliittymäsuunnittelussa (syksy 2012), muistiinpanot esityksestä Jussi Kurki: Suurten verkkojen visualisointi. Visualisointi käyttöliittymäsuunnittelussa (syksy 2012), muistiinpanot esityksestä Jussi Kurki: Suurten verkkojen visualisointi Tuomas Husu Jussi Kurki kävi keskiviikon 3.10.2012 seminaariesityksessään

Lisätiedot

Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen

Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen Avoin Data kyselyn yhteenveto 11.09.2017 Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen Mikko Katajamäki Vesa Ilola Oletko käyttänyt toiminnassasi hyväksi avointa dataa 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 %

Lisätiedot

Tietotekniikan laitoksen uusi linja

Tietotekniikan laitoksen uusi linja Tietotekniikan laitoksen uusi linja Tietotekniikan laitos 2011- Yhteisen rungon ympärille liittyvät oksina Tietotekniikan laitoksen perinteiset ja uudet linjat Haluatko harrastuksiisi liittyvän ammatin?

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia PELAAJAPROFIILI Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Suomen Palloliitto on määritellyt: "Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa,

Lisätiedot

5. Laske lopuksi pisteet yhteen ja katso, minkä palkintoesineen keräämilläsi kultahipuilla tienasit.

5. Laske lopuksi pisteet yhteen ja katso, minkä palkintoesineen keräämilläsi kultahipuilla tienasit. KULTAKISA Tervetuloa pelaamaan Heurekan Maan alle -näyttelyyn! Kultakisassa sinun tehtävänäsi on etsiä näyttelystä kultahippusia eli geologiaa, kaivostoimintaa ja maanalaisia tiloja koskevia tiedonmurusia.

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

Eetu Lahtinen. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen. rakennustekniikassa

Eetu Lahtinen. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen. rakennustekniikassa Eetu Lahtinen 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennustekniikassa Opinnäytetyö Kevät 2010 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita

Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita KOTI hanke 2011-2014 Tavoitteet Suunnitella ja rakentaa itsenäisen asumisen mahdollistava tulevaisuuden koti ikääntyville liikuntarajoitteisille muita eritystarpeita

Lisätiedot

MASIT18 Simuloinnin ja suunnittelun uudet sovellustavat ja liiketoiminta

MASIT18 Simuloinnin ja suunnittelun uudet sovellustavat ja liiketoiminta MASIT18 Simuloinnin ja suunnittelun uudet sovellustavat ja liiketoiminta Projektin tulokset: SISUQ8-menetelmä simulointiprojektien hallintaan ja simuloinnin käyttöönoton tueksi 11 erityyppistä simulointituoteaihioita

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA UUSI KAUPUNKI ON NUORTEN ARKKITEHTITOIMISTOJEN MUODOSTAMA KOLLEKTIIVI + uudet jäsenet

Lisätiedot

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013 CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja WAMS-seminaari 8.10.2013 Toiminta-alue Opetustoiminta Tutkimus- ja Kehitystoiminta Ammattikorkeakoulututkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt CeilBot 2DoF camera actuator Antti Riksman Sisältö 1 CeilBot 3 2 Projektin tämän

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Matti Raatikainen Aalto-yliopiston kirjasto Tuuletetaan palveluajattelua! seminaari 24.10.2014 Sisältö 1. Kirjastosta Oppimiskeskukseksi 2. Palvelumuotoiluhanke

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS MASINA loppuseminaari 14.5.2008 Tampere talo Timo Malm VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS PUOLIAUTOMAATIORATKAISUT IHMINEN KONE JÄRJESTELMISSÄ (PATRA) Kesto: 5/2006 12/2007 Resurssit: n. 39 htkk;

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Turvallisen tekniikan seminaari 2013 Työpajapäivä, Keskiviikko 29.5

Turvallisen tekniikan seminaari 2013 Työpajapäivä, Keskiviikko 29.5 Työpajapäivän esite Turvallisen tekniikan seminaari 2013 Työpajapäivä, Keskiviikko 29.5 Paikka: VTT Tampere, Tekniikankatu 1, Tampere. Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään keskiviikkona

Lisätiedot

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT

Työpajapäivä 2014. Kuva: VTT Työpajapäivä 2014 Kuva: VTT Turvallisen tekniikan seminaari 2014 Työpajapäivä, Keskiviikko 4.5 Paikat: TTY Konetalo, VTT Tampere Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään keskiviikkona 29.5

Lisätiedot

Kokemuksia ja näkemyksiä teollisuusmatematiikan koulutuksen kehittämisestä

Kokemuksia ja näkemyksiä teollisuusmatematiikan koulutuksen kehittämisestä Kokemuksia ja näkemyksiä teollisuusmatematiikan koulutuksen kehittämisestä Erkki Heikkola, Pasi Tarvainen Numerola Oy, Jyväskylä Teollisuusmatematiikan päivä 15.10.2009, Helsingin yliopisto Numerola Oy

Lisätiedot

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla V i r A p Virtual Apartment s Service e-business @ VirAps Jarmo Suominen Arkkitehti SaFa / Projektipäällikkö UIAH e-business mahdollisuudet rakennusalalla VIRAPS on internetissä toimiva palvelu jonka avulla

Lisätiedot

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Juho Kannala 7.5.2010 Johdanto Tietokonenäkö on ala, joka kehittää menetelmiä automaattiseen kuvien sisällön tulkintaan Tietokonenäkö on ajankohtainen

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyden viitekehys

Teollisuustilojen käytettävyyden viitekehys Teollisuustilojen käytettävyyden viitekehys Turvallisuus sisältää rakenteellisen ja toiminnallisen turvallisuuden lisäksi työturvallisuuden. Turvallisuus on teollisuustilojen perusominaisuus. Orientoitavuus

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen kehittämishanke Digitaalisen äänen tutkimusprojekti

Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen kehittämishanke Digitaalisen äänen tutkimusprojekti Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen kehittämishanke Digitaalisen äänen tutkimusprojekti Jatkohanke vuonna 2001 aloitetulle digitaalisen valon ja äänen tutkimushankkeelle, jolle saatiin 2001 osarahoitus.

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen sairaalatila - HospiTool

Käyttäjälähtöinen sairaalatila - HospiTool Käyttäjälähtöinen sairaalatila - HospiTool Käyttäjäpalautetta virtuaali- ja reaalimaailmasta Stakes, Auditorio 14.12.2007 Helinä Kotilainen Helina.Kotilainen@stakes.fi Miten virtuaaliympäristöä voidaan

Lisätiedot