AUTOALAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTOALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 AUTOALAN PERUSTUTKINTO

2 AUTOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta Sisällysluettelo Johdanto Autoalan perustutkinto ja sen muodostuminen Autoalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Auton tai moottoripyörän huoltaminen Auton korjaaminen Valinnaiset tutkinnot osat Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus Rengastyöt Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus Paineilmajarrujen testaus ja korjaus Maalauksen esikäsittelytyöt Auton turvavarustetyöt Auton korin sähkövarustetyöt Auton lisävarustetyöt Varaosatyö ja varaston hallinta Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (ammatillisessa peruskoulutuksessa) Yrityksessä toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Korjaamon asiakastyöt Varaosatyö ja asiakaspalvelu Pienkoneiden huolto ja korjaus Autopurkaamotyöt Maatalouskoneiden huolto ja korjaus Työkoneiden huolto ja korjaus Työkoneiden asennustyöt Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 2 / 70

3 Johdanto Lain ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998,787/2014) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Järjestettäessä näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta koulutuksen järjestäjän tulee päättää koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä ko. tutkinnon perusteiden mukaisesti (L631/1998, 788/2014). Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma jakaantuu kahteen osaan: opetussuunnitelman yleinen osa ja tutkintokohtainen osa. Tässä tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa koulutuksen järjestäjä määrää Autoalan perustutkinto -koulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräykseen Autoalan ammatillisen perustutkinnon perusteista 2014 (39/011/2014). Sataedun Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yleisessä osassa kuvataan Sataedun koulutus-, opetus- ja ohjaustoiminnan yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Se ohjaa kaikkea Sataedun opetus ja ohjaus toimintaa: I Sataedu koulutuksen järjestäjänä II Ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava koulutus III Aikuiskoulutus ja näyttötutkintotoiminta sataedu.fi 1. Autoalan perustutkinto ja sen muodostuminen Autoalan tutkinnon muodostuminen määritellään Opetushallituksen autoalan perustutkinnon perusteissa (39/011/2014). Autoalan tehtävänä on yhteiskunnan yksityisen ja joukkoliikenteen sekä tavarakuljetusten ja muiden logististen palvelujen ja ihmisten liikkumiseen liittyvien harrastusten turvaaminen. Autoalan perustutkinto sisältää kuusi osaamisalaa, autotekniikan osaamisalan (ajoneuvoasentaja), autokorinkorjauksen osaamisalan (autokorinkorjaaja), automaalauksen osaamisalan (automaalari), automyynnin osaamisalan (automyyjä), varaosamyynnin osaamisala (varaosamyyjä) ja moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisalan (pienkonekorjaaja) Asennuksiin, korjauksiin ja huoltotöihin liittyviä tyypillisiä työpaikkoja ovat auto- ja autotarvikeliikkeet, autokorjaamot ja huoltoasemat. Ajoneuvoasentajilla, autokorinkorjaajilla ja automaalareilla on varsinaisten korjaamotöiden lisäksi valmiudet työskentelyyn autoteollisuudessa ja esimerkiksi erilaisia ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa. Autoalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia liikenneturvallisuuden huomioiden oma-aloitteisesti, täsmällisesti, luotettavasti ja joustavasti. Hän kykenee oppimaan uusia asioita. Alan tehtävissä on keskeistä osata asiakaskeskeinen, työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa. Autotekniikan osaamisalan suorittanut osaa toimia ajoneuvoasentajan tehtävässä. Hän osaa huoltaa ja korjata asiakkaan ajoneuvon sekä palvella asiakasta. Hän tuntee alansa lainsäädännön asettamat vaatimukset ja osaa varmistaa ajoneuvon liikenneturvallisuuden ja toimivuuden. Hän hallitsee huolto- ja korjaustöihin liittyvät tavallisimmat työmenetelmät ja osaa valita oikeat aineet ja tarvikkeet. Hän tuntee työhönsä liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä työn turvalliseen tekemiseen liittyvät työsuojelusäädökset. Hän osaa käyttää alalla yleisesti esiintyviä tiedonhankinta- ja viestintävälineitä. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 3 / 70

4 Sataedussa järjestetään autoalan osaamisalan pakollisten tutkinnon osien lisäksi seuraavia valinnaisia tutkinnon osia : - Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus - Rengastyöt - Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus - Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus - Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus - Paineilmajarrujen testaus ja korjaus - Maalauksen esikäsittelytyöt - Auton turvavarustetyöt - Auton korin sähkövarustetyöt - Auton lisävarustetyöt - Varaosatyö ja varastonhallinta - Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) - Yrityksessä toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) - Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) - Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Sataedun kolmessa toimipaikassa on Autoalan osaamisalalla (ajoneuvoasentaja) erikoistumismahdollisuuksia alueellisen osaamistarpeen näkökulmasta. Erikoistumismahdollisuudet toteutetaan valinnaisten tutkinnon osien kautta seuraavat: Kankaanpään toimipaikka: Raskaskoneasennus Kokemäen toimipaikka:yritystoiminta ja asiakaspalvelu Ulvilan toimipaikka:kuorma-autoasennus Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava tutkinto ajoittuu kolmelle vuodelle: Osaamispistettä (osp) Ajoneuvoasentaja 1.vuosi 2. vuosi 3.vuosi Auton tai moottoripyörän huoltaminen 45 Auton korjaaminen 45 Valinnaiset tutkinnon osat 45 Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Valinnaisuuden toteuttaminen Perustutkintoon sisältyy valinnaisuutta tutkinnon rakenteessa kuvatulla tavalla. Sataedussa opiskelija voi suunnata osaamistaan opintopolkujen avulla. Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat tukevat opiskelijoita valinnoissa. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan tutkintoon. Sosiaali- ja terveysalan koulutusjärjestelyt pyritään suunnittelemaan siten, että ne mahdollistavat tarvittaessa oman alan ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osien suorittamisen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valinnaisena tutkinnon osana. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamista voidaan tunnustaa opiskelijalle tutkinnon pakollisiin, valinnaisiin tai vapaasti valittaviin osiin. Keskeisenä periaatteena on, että tunnustettava osaaminen on opetussuunnitelman ammattitaitovaatimusten ja keskeisen sisällön mukaista. Ryhmänohjaaja vastaa opiskelijan henkilökohtaistamisesta. Opiskelijan eteneminen opinnoissa toteutuu yksilöllisesti ja perustuu hänen osaamiseensa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voivat lyhentää tutkinnon suorittamisen aikaa oleellisesti. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tai henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, henkilökohtaistamissuunnitelma, jota päivitetään koko opiskelun ajan. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 4 / 70

5 Opiskelijan arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opiskelijan oppimista arvioidaan tutkinnonosien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden pohjalta. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arviointia, vaan suoritusmerkintää S, kun opiskelijalla on mahdollisuudet suoriutua ammattiosaamisen näytöstä tai tutkintosuorituksesta vähintään T1 tasolla Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistukseen tulevat arvosanat arviointiasteikolla tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Arviointi perustuu tutkintojen perusteissa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa koulutuksessa ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Taitaja-kilpailujen semifinaaleihin ja finaaliin osallistuvan opiskelijan suoritus arvioidaan osana tai kokonaisuutena ammattiosaamisen näyttönä. Yhteisten tutkinnon osien neljästä temaattisesta/aiheenmukaisesta kokonaisuudesta annetaan niiden osa-alueita opettaneiden opettajien toimesta yhteinen arvosana tutkintotodistukseen. Näiden neljän tutkinnon sisältämät osa-alueet arvioidaan opintokorttiin kunkin osa-alueen osaamistavoitteiden pohjalta. Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa, osaamisensa, tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnon suorittajan ammattitaidon arviointi toteutetaan tutkintotoimikunnan kanssa solmitun järjestämissopimuksen mukaisesti ja OPH:n Näyttötutkinto-oppaan (2012:11) mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida osoittaa työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opiskelijan arviointi toteutetaan toimintaohjeen Opiskelijan arviointi mukaisesti. Koulutuksen toteuttamistavat, oppimisympäristöt ja opiskelijan osaamisen arviointi määritellään tutkinnon osakohtaisesti. Tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi määritellään toteutus- ja arviointisuunnitelmasssa. 2. Autoalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 2.1. Pakolliset tutkinnon osat Auton tai moottoripyörän huoltaminen Autoalan tutkinnon perusteissa (OPH määräys 39/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Linkityksen pääsivu on OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS AUTON TAI MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTAMINEN 45 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. tehdä auton tai moottoripyörän pesun, vahauksen ja tarkastaa mahdolliset korivauriot 2. tunnistaa huollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpiteitä varten 3. tehdä auton tai moottoripyörän kuntohuollon 4. tehdä auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan huolto-ohjelman mukaan 5. jakopään huolto-osien vaihdon 6. jarrujen huolto-osien vaihdon 7. tehdä pyörien tarkastuksen ja tuntee rengasmääräykset sekä osaa tehdä rengastyön Tutkinnon osan sisällöt Oppimisympäristöt Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - laatujärjestelmä - ympäristön suojelu, jätteiden lajittelu ja uusiokäyttö, siisteys - perehdytys työyhteisöön, tiloihin, sääntöihin - työsuojelukurssi, tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutus, ensiavun yleistiedot, vaaratilanteissa toimiminen, - SFS koulutus - asenne ja siisteys Auton kokonaisrakenteet ja järjestelmät - huoltoon liittyvä lainsäädäntö Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 5 / 70

6 8. käyttää auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla 9. hoitaa asiakaspalvelutilanteen 10. käyttää huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön 11. huolehtia ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä siisteydestä 12. ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään 13. käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja 14. alalla tarvittavan sanaston 15. tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee yleistiedot ensiavun antamisesta 16. edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta 17. ylläpitää työkykyään. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 18. tuntee yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä. 19. suorittaa SFS 6002 pätevyyden - auton osien nimitykset ja tehtävät toimintajärjestelmittäin - nesteet ja voiteluaineet - alan muu sanasto Korin huolto - auton pesu, vahaus, sisäsiivous sekä korivaurioiden tarkastus Rengastyöt - pyörien tarkastus / irrotus / pesu / asennus, rengas- ja tasapanotustyö terän- ja aluvanteisiin, renkaan korjaaminen Määräaikaishuolto - kuntohuolto ilman huolto-ohjelmaa, määräaikaishuolto huolto-ohjelman mukaisesti sisältäen huoltotarkistukset/-osien vaihdon / -kirjan täyttö / - laskurin kuittaus - ehdotukset esiin tulevista lisätöistä - huolto-ohjeet ja tietojärjestelmät - korroosioeston puutteet ja korjausmäärittely - AUNE Jarrujen huolto - jarrujen huolto-osien vaihto ja toiminnan tarkastus: Jarrunesteet, -palat, kengät Jakopään huolto - jakopään huolto-osien vaihto ja oheistyöt Työvälineet ja materiaalit - huoltotöiden käsi- ja erikoistyövälineiden nimitykset ja käyttö - työvälineiden säilyttäminen ja huolto - huoltotarvikkeiden ja -osien käyttö - materiaalien nimitykset ja tunnistaminen - tieto- ja viestintäalan laitteet ja ohjelmistot Yrittäjyys ja asiakaspalvelu - yrittäjyyden ja asiakaspalvelun periaatteet - asiakastilanteen hoitaminen sisältäen tiedot/työmääräykset/varaosat Oppimisympäristöt - Oppilaitoksen työsali, luokka, verkkoympäristöt sekä mahdollisesti työssäoppimispaikka - suullinen palaute työsalityöskentelystä, oppimistehtäviä, kriteeripohjaisen sisältötaulukon täyttö jonka pohjalta oppimisenarviointikeskustelut, S-merkintä opintokorttiin kun T1 - taso saavutettu, kannustava ja kehittävä määräaikaspalaute Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 6 / 70

7 Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan Autokorjaamoalan tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS AUTON TAI MOOTTORIPYÖRÄN HUOLTAMINEN 45 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Työn kokonaisuuden hallinta - Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Korinhuolto - Kuntohuolto (ilman valmistajan huolto-ohjelmaa) - Määräaikaishuolto - Jakopään huolto - Jarrujen huolto - Rengastyö - Työvälineet, -koneet, materiaalit ja huoltotarvikkeiden käyttö - Asiakaspalvelu - Kestävä kehitys Työn perustana olevan tiedon hallinta - Asiakaspalvelu,korjausehdot ja lainsäädäntö - Yrittäjyys - Auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toiminnan tunteminen - Huolto-ohjeiden ja teknologian käyttö - Nesteet ja voiteluaineet Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Ammattietiikka - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - Turvavarusteet ja ilmastointilaite Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Auto- tai moottoripyöräkorjaamo, jossa tehdään tavoitteiden mukaisia asiakastöitä. Näyttöympäristö on yleensä opiskelijan työssäoppimispaikka. Ammattiosaamisen näytön / tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä autokorjaamossa tai moottoripyöräkorjaamossa autoon tai moottoripyörään huollon. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat työssäoppimisnäytössä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Perustelluissa tilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa oppilaitoskorjaamossa, jolloin arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja. Tällöin arvosanasta päättää opettaja. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työntekijä-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 7 / 70

8 Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammatillinen peruskoulutus: Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Autokorjaamoalan tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta Auton korjaaminen Autoalan tutkinnon perusteissa (OPH määräys 39/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Linkityksen pääsivu on OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS AUTON KORJAAMINEN 45 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. jarrujen vian haun ja korjauksen 2. pyörän tuentaan liittyvän vian haun ja korjauksen 3. mitata ja säätää pyörien asentokulmat 4. korjata perus-, yksilevykytkimen 5. vaihtaa vetoakselin murrosnivelen 6. tehdä auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten 7. käynnistinmoottorin ja latausgeneraattorin kunnon määrityksen ja vaihdon 8. diagnosoida kansitiivistevaurion 9. tehdä ohivuotomittauksen perusmoottoriin 10. tehdä pakokaasumittauksen bensiini- ja dieselmoottoriseen autoon 11. kunnostaa ajovalot 12. käyttää auton korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä 13. hoitaa asiakaspalvelutilanteen ja neuvoa asiakasta 14. ottaa huomioon kuluttajansuojalain ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään 15. alalla tarvittavan sanaston 16. auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan sekä niihin liittyvien fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden hyödyntämisen 17. ottaa huomioon auton turvavarusteet korjauksia tehdessään 18. ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät 19. käyttää korjaamon tietojärjestelmää Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee 20. moottorin ohjausjärjestelmän ja sähkökaavioiden periaatteen 21. autokorjaamotoimintaan liittyvän pyroteknisten laitteiden käsittelyn 22. ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset ilmastointilaitteisiin liittyen Tutkinnon osan sisällöt Oppimisympäristöt Autosähkötekniikan perusteet - testaus- ja korjausmenetelmät sekä -välineet, sanasto ja lainsäädäntö - autosähkötekniikan peruslait - yleismittarin käyttö - kytkentä- ja virtapiirikaaviot - akun kunnon määrittely ja vaihto - käynnistysmoottorin ja -järjestelmän vianhaku ja korjaus - latausgeneraattorin ja -järjestelmän vianhaku ja korjaus - ajovalojen vianhaku ja korjaus - turvavarusteet ja vaikutus korjaustöihin Määräaikaiskatsastustarkastus - määräaikaiskatsastuksen edellyttämän tarkistukset, säädöt ja korjausehdotukset - pakokaasumittaukset bensiini ja diesel -moottoreihin huomioiden erilaiset EURO -normit - katsastuskäynti Jarrut ja pyöräntuenta - testaus- ja korjausmenetelmät sekä - välineet, sanasto ja lainsäädäntö - jarrujen toiminnan tarkastus dynamometrillä sekä purkutyön yhteydessä - jarrulevyjen, -sylinterin, -letkun, -putken vaihto - pallonivelen, puslan/tukivarren, pyöränlaakerin ja heilahduksen vaimentimen vaihto - pyörän asentokulmien tarkastus ja säätö Moottori ja voimansiirto - testaus- ja korjausmenetelmät sekä - välineet, sanasto ja lainsäädäntö - moottorin ohjausjärjestelmien kom- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 8 / 70

9 23. yrittäjyyden periaatteen korjaustöissä. ponenttinimet ja toiminta - voimansiirron ohjausjärjestelmien komponenttinimet ja toiminta - moottorin kunnon määritys sis. puristuspaine-, ohivuoto- ja jäähdytysjärjestelmätestauksen >> vaurioiden diagnosointi - kytkimen korjaus ja oheistyöt - vetonivelen tarkastus ja vaihto Korjaamoyrittäjyys ja -asiakaspalvelu - yrittäjyyden periaatteet korjaustöissä - asiakastyön varaosien ja tarvikkeiden valinta ja käyttö - korjaamon tietojärjestelmät - asiakaspalvelutilanteen hoitaminen ja asiakkaan neuvominen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - asenne ja siisteys - ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät - autokorjaamotoimintaan liittyvän pyroteknisten laitteiden käsittely Oppimisympäristöt - oppilaitoksen työsali, työssäoppimispaikka, luokka ja verkkoympäristöt - suullinen palaute työsalityöskentelystä sekä työssäoppimisesta, oppimistehtäviä, kriteeripohjaisen sisältötaulukon sekä oppimispäiväkirja täyttö, joiden pohjalta oppimisenarviointikeskustelut, S-merkintä opintokorttiin kun T1 -taso saavutettu Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan Autokorjaamoalan tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS AUTON KORJAAMINEN 45 osp Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Työn kokonaisuuden hallinta - Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Jarrut - Pyörän tuenta - Voimansiirto Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Autokorjaamo jossa tehdään tavoitteiden mukaisia asiakastöitä. Näyttöympäristö on yleensä opiskelijan työssäoppimispaikka. Ammattiosaamisen näytön / tutkintotilaisuuden kuvaus: Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 9 / 70

10 - Määräaikaiskatsastustarkastus - Käynnistinmoottori ja generaattori - Moottori - Ajovalojen kunnostus - Työvälineiden, koneiden ja huoltotarvikkeiden käyttö - Varaosien ja tarvikkeiden käyttö - Estetiikka Työn perustana olevan tiedon hallinta - Asiakaspalvelu - Korjausohjeiden käyttö - Nesteet ja voiteluaineet - Sähkötekniikan perusteet - Pyörät ja niiden asentokulmat - Voimansiirto - Moottori - Turvavarusteet ja ilmastointilaite - Tietojärjestelmät - Yrittäjyys Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Ammattietiikka - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä korjaustöitä ajoneuvokorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Perustelluissa tilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa oppilaitoskorjaamossa, jolloin arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja. Tällöin arvosanasta päättää opettaja. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työntekijä-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Autokorjaamoalan tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 10 / 70

11 2.7 Valinnaiset tutkinnot osat Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus Autoalan tutkinnon perusteissa (OPH määräys 39/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Linkityksen pääsivu on Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULU- TUS SÄHKÖVARUSTEIDEN MITTAUS JA KORJAUS 15 osp Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. tehdä uusien laitteiden sopeuttamisen ajoneuvon järjestelmiin 2. ohjelmistojen päivittämisen 3. etsiä eri tietolähteitä käyttäen korjausohjeet ja vianetsintäkaaviot 4. lukea korjausohjeita ja kytkentäkaavioita 5. käyttää mittaus- ja testauslaitteita 6. testata ja korjata sähkövarusteita. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 7. Suorittaa SFS 6002 pätevyyden Tutkinnon osan sisällöt Oppimisympäristöt Sähkötekniikka - autosähkötekniikan peruslait - piirrosmerkit ja kaaviot Sähkövarusteiden testaus ja korjaus - mittaustulosten analysointi eri tietolähteitä hyväksikäyttäen - sähkövarusteiden testaus ja korjaus - uuden laitteen sopeuttaminen - ohjelmistojen päivittäminen Mittaus ja testauslaitteet - yleismittarin käyttö - pakokaasuanalysaattorin käyttö - diagnostiikkalaitteiden käyttö (oskilloskooppi, järjestelmätesteri) Asiakaspalvelu - kyselytekniikka ja tarvearviointi - asiakaspalvelun periaatteet Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - asenne ja siisteys - SFS 6002 koulutus - auton matala- ja korkeajännitteisten järjestelmien käsittely Oppimisympäristöt: - oppilaitoksen työsali, luokka ja verkkoympäristöt sekä mahdollisesti työssäoppimispaikka - suullinen palaute työsalityöskentelystä sekä työssäoppimisesta, oppimistehtäviä, kriteeripohjaisen sisältötaulukon sekä oppimispäiväkirja täyttö, joiden pohjalta oppimisenarviointikeskustelut, S-merkintä opintokorttiin kun T1 -taso saavutettu Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan Autokorjaamoalan tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 11 / 70

12 AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS SÄHKÖVARUSTEIDEN MITTAUS JA KORJAUS 15 osp Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta - Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen - Työn kokonaisuuden hallinta - Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Tiedonhankinta - Mittaus- ja testauslaitteet - Sähkövarusteiden testaus ja korjaus 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Kaaviot ja piirrosmerkit - Sähkötekniikka - Mittaus- ja testauslaitteet 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Kestävä kehitys - Arviointi - Vuorovaikutus- ja yhteistyökyky - Terveys turvallisuus ja toimintakyky - Ammattitaidon itsearviointi - Aloitekyky ja yrittäjyys Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Autosähkökorjaamo tai autokorjaamo jossa tehdään tavoitteiden mukaisia asiakastöitä. Ammattiosaamisen näytön / tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähkövarusteiden mittaus-, säätö- ja korjaustyötä autoalan korjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat työssäoppimisnäytössä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Perustelluissa tilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa oppilaitoskorjaamossa, jolloin arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja. Tällöin arvosanasta päättää opettaja. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työntekijä-, työnantajaja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Autokorjaamoalan tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta Rengastyöt Autoalan tutkinnon perusteissa (OPH määräys 39/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Linkityksen pääsivu on Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 12 / 70

13 Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULU- TUS RENGASTYÖT 15 osp Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. henkilö- ja pakettiautojen sekä moottoripyörien rengastyöt työturvallisesti ottaen huomioon liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät 2. renkaan vianmäärityksen periaatteet ja määritellä renkaan korjauskelpoisuuden sekä ajoneuvon korjaustarpeen 3. käyttää ajoneuvonostimia ja työvälineitä ajoneuvon pyörän irrottamiseen ja kiinnittämiseen 4. käyttää rengas- ja tasapainotuskonetta 5. kiinnittää pyörän 6. palvella asiakasta ja neuvoa rengasvalinnassa 7. tarjota rengasalan tuotteita ja palveluita 8. tehdä rengasalan töitä noudattaen kuluttajansuojalakia 9. toimia ympäristönsuojeluvaatimusten mukaan 10. renkaiden pinnoitukseen liittyvät prosessit 11. raskaan kaluston pyöriin liittyvät turvallisuusseikat 12. käyttää rengasalaa koskevaa lähdekirjallisuutta ja muita tietolähteitä 13. rengasalan yleisimmät lainsäädösten perusasiat ja lakien, asetusten ja sopimusten vaikutuksen työhönsä. Tutkinnon osan sisällöt Oppimisympäristöt Rengastyöt - lainsäädäntö, asetukset, STRO - rengas- ja tasapainotustyö - ajoneuvon erilaiset nostotavat, pyörän irrotus ja asennus - pyöräntuennan korjausehdotus vianmäärityksen perusteella Renkaiden korjaus - renkaan vianhaku ja korjausehdotus - renkaan tubeless -korjaus Asiakaspalvelu - asiakkaan neuvonta (rengas- ja vannevaihtoehdot, lainsäädäntö,palvelut) - kuluttajasuojaosaaminen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - asenne ja siisteys - renkaan turvallinen paineistus - suojainten arviointi, valinta ja käyttö - vaarojen havainnointi ja tunnistaminen Oppimisympäristöt: - Työssäoppimispaikka - suullinen palaute työssäoppimisesta, oppimistehtäviä, kriteeripohjaisen sisältötaulukon sekä oppimispäiväkirja täyttö, joiden pohjalta oppimisenarviointikeskustelut, S-merkintä opintokorttiin kun T1 -taso saavutettu Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan Autokorjaamoalan tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS RENGASTYÖT 15 osp Arvioinnin kohteet Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 13 / 70

14 1. Työprosessin hallinta - Työn kokonaisuuden hallinta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Rengastyöt - Asiakaspalvelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Rengastyöt ja renkaan valinta - Pinnoitus - Lainsäädäntö ja määräykset 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Kestävä kehitys - Arviointi - Vuorovaikutus- ja yhteistyökyky - Terveys turvallisuus ja toimintakyky - Ammattitaidon itsearviointi - Aloitekyky ja yrittäjyys Näyttöympäristö: Ajoneuvokorjaamo tai rengasliike jossa tehdään tavoitteiden mukaisia asiakastöitä. Näyttöympäristö on yleensä opiskelijan työssäoppimispaikka. Ammattiosaamisen näytön / tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä ajoneuvojen renkaiden huolto- ja korjaustöitä ajoneuvokorjaamossa tai rengasliikkeessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat työssäoppimisnäytössä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työntekijä-, työnantajaja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Autokorjaamoalan tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus Autoalan tutkinnon perusteissa (OPH määräys 39/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Linkityksen pääsivu on Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 14 / 70

15 Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULU- TUS KUORMA-AUTON ALUSTA- JA HALLINTALAITTEIDEN KORJAUS 15 osp Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. paineilmajärjestelmän korjauksen 2. lehtijousen vaihdon 3. akseliston tuennan korjauksen 4. pyörien asentokulmien mittauksen ja säädön 5. pyörän navan korjauksen ja laakereiden vaihdon. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee 6. paineilmajarru- ja jousitusjärjestelmän rakenteen. Tutkinnon osan sisällöt Oppimisympäristöt Paineilmajarru- ja jousitusjärjestelmän rakenne ja toiminta - paineilmajarru- ja jousitusjärjestelmän piirrosmerkit ja kaaviot - em. järjestelmien rakenne ja toiminta Paineilmajärjestelmän korjaus - paineilmajärjestelmän korjaus ja testaus Pyörän- ja akselistotuennan sekä jousituksen korjaus - erilaiset laakerityypit, niiden vaihto ja säätö - pyörän asentokulmien mittaus, merkitys, korjausehdotukset sekä säätö - jousipakan kunnon ja kiinnityksen tarkastus sekä pakan vaihto - muun pyöräntuennan korjaus Asiakaspalvelu - kyselytekniikka ja tarvearviointi - asiakaspalvelun periaatteet Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - asenne ja siisteys - renkaan turvallinen paineistus - suojainten arviointi, valinta ja käyttö - vaarojen havainnointi ja tunnistaminen Oppimisympäristöt: - Työssäoppimispaikka - suullinen palaute työssäoppimisesta, oppimistehtäviä, kriteeripohjaisen sisältötaulukon sekä oppimispäiväkirja täyttö, joiden pohjalta oppimisenarviointikeskustelut, S-merkintä opintokorttiin kun T1 -taso saavutettu Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan Autokorjaamoalan tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 15 / 70

16 AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS KUORMA-AUTON ALUSTA- JA HALLINTALAITTEIDEN KORJAUS 15 osp Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta - Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen - Työn kokonaisuuden hallinta - Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Paineilmajärjestelmän korjaus - Lehtijousirakenteen tarkastukset - Akseliston tuenta ja pyörän asentokulmien säätö - Pyörän navan korjaus - Asiakaspalvelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Asiakaspalvelu - Korjausehdot ja lainsäädäntö - Yrittäjyys - Pyörän asentokulmat - Paineilmajarru- ja jousitusjärjestelmän rakenne - Pyörän navan rakenne 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Kestävä kehitys - Arviointi - Vuorovaikutus- ja yhteistyökyky - Terveys turvallisuus ja toimintakyky - Ammattitaidon itsearviointi - Aloitekyky ja yrittäjyys Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Hyötyajoneuvokorjaamo, jossa tehdään tavoitteiden mukaisia asiakastöitä. Näyttöympäristö on opiskelijan työssäoppimispaikka. Ammattiosaamisen näytön / tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa huolto- ja korjaustöitä hyötyajoneuvokorjaamossa Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat työssäoppimisnäytössä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työntekijä-, työnantajaja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Autokorjaamoalan tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus Autoalan tutkinnon perusteissa (OPH määräys 39/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Linkityksen pääsivu on Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 16 / 70

17 OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULU- TUS MOOTTORIN JA VOIMANSIIRRON HUOLTO JA KOR- JAUS 15 osp Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. korjata moottorin tai voimansiirron öljyvuodot 2. hakea ja korjata moottorin ja voimansiirron ohjausjärjestelmän vian 3. hakea ja korjata polttonestelaitteiden vian 4. vaihtaa tai korjata moottorin apulaitteita 5. korjata kytkimen 6. korjata ja linjata nivelakseliston. Tutkinnon osan sisällöt Oppimisympäristöt Öljyvuotojen vianhaku ja korjaus - erottaa öljyvuodot toisistaan - korjaa öljyvuodot - nesteet ja öljyt Moottorin ja voimansiirron ohjauksen vianhaku ja korjaus - moottorin ohjausjärjestelmän vianhaku ja korjaus - voimansiirron vianhaku ja korjaus - päivitettyjen tietojen käyttö Moottorin ja voimansiirron toimilaitteiden vianhaku ja korjaus - moottorin apulaitteiden vaihto ja korjaus - polttonestelaitteiden vianhaku ja korjaus - kytkimen korjaus - nivelakseliston korjaus ja asennus Työvälineet ja varaosat - tarvittavat työvälineet ja testauslaitteet - varaosien sekä tarvikkeiden valinta ja käyttö Asiakaspalvelu - kyselytekniikka ja tarvearviointi - asiakaspalvelun periaatteet Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - asenne ja siisteys - renkaan turvallinen paineistus - suojainten arviointi, valinta ja käyttö - vaarojen havainnointi ja tunnistaminen Oppimisympäristöt: - Oppilaitoksen työsali, luokka ja verkkoympäristöt sekä mahdollisesti työssäoppimispaikka - suullinen palaute työsalityöskentelystä sekä työssäoppimisesta, oppimistehtäviä, kriteeripohjaisen sisältötaulukon sekä oppimispäiväkirja täyttö, joiden pohjalta oppimisenarviointikeskustelut, S-merkintä opintokorttiin kun T1 -taso saavutettu Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 17 / 70

18 Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan Autokorjaamoalan tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS MOOTTORIN JA VOIMANSIIRRON HUOLTO JA KORJAUS 15 osp Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta - Työn kokonaisuuden hallinta - Taloudellinen ja laadukas toiminta Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Ajoneuvokorjaamo, jossa tehdään tavoitteiden mukaisia asiakastöitä. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Moottorin ja voimansiirron öljyvuodot - Moottorin ja voimansiirron ohjausjärjestelmien vianhaku ja korjaus - Polttonestelaitteiden vianhaku ja korjaus - Moottorin apulaitteet - Kytkin - Nivelakselisto - Työvälineiden käyttö - Varaosien ja tarvikkeiden käyttö Ammattiosaamisen näytön / tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä moottorin- ja voimansiirronkorjaustöitä autokorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Huolto- ja korjausohjeiden käyttö - Nesteet ja voiteluaineet - Viranomaismääräykset 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Kestävä kehitys - Arviointi - Vuorovaikutus- ja yhteistyökyky - Terveys turvallisuus ja toimintakyky - Ammattitaidon itsearviointi - Aloitekyky ja yrittäjyys Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Perustelluissa tilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa oppilaitoskorjaamossa, jolloin arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja. Tällöin arvosanasta päättää opettaja. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työntekijä-, työnantajaja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Autokorjaamoalan tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 18 / 70

19 Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus Autoalan tutkinnon perusteissa (OPH määräys 39/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Linkityksen pääsivu on Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULU- TUS HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKAJÄRJESTELMIEN KORJAUS 15 osp Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 1. valita oikeat öljylaadut 2. suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä 3. paine- ja virtausmittaukset 4. huoltaa järjestelmän 5. hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit 6. lukea järjestelmäkaavioita 7. vianetsinnän perusperiaatteet 8. esiohjauksen perusperiaatteet 9. huomioida työturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet 10. ottaa työn vastaan ja palvella asiakasta. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee 11. yleisimpien toimilaitteiden toimintaperiaatteet. Tutkinnon osan sisällöt Oppimisympäristöt Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien rakenne ja toiminta - piirrosmerkit - järjestelmien toimintaperiaatteet ja laitteiden toiminnallinen riippuvuus - sähköiset, hydrauliset ja pneumaattiset esiohjaukset Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien huolto - oikean öljylaadun valinta - järjestelmien huolto Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien vianhaku ja korjaus - järjestelmien mittaukset - putkistojen korjaukset Asiakaspalvelu - työn vastaanotto - kyselytekniikka ja tarvearviointi - asiakaspalvelun periaatteet Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - asenne ja siisteys - suojainten arviointi, valinta ja käyttö - vaarojen havainnointi ja tunnistaminen Oppimisympäristöt: - Oppilaitoksen työsali, luokka ja verkkoympäristöt sekä mahdollisesti työssäoppimispaikka - suullinen palaute työsalityöskentelystä sekä työssäoppimisesta, oppimistehtäviä, kriteeripohjaisen sisältötaulukon sekä oppimispäiväkirja täyttö, joiden pohjalta oppimisenarviointikeskustelut, S-merkintä opintokorttiin kun T1 -taso saavutettu Koulutuksen tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan Autokorjaamoalan tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 19 / 70

20 AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS HYDRAULIIKKA- JA PNEUMATIIKKAJÄRJESTELMIEN KORJAUS 15 osp Arvioinnin kohteet 1. Työprosessin hallinta - Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen - Työn kokonaisuuden hallinta - Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Öljyt - Järjestelmän korjaus - Järjestelmän mittaukset - Huolto 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Piirrosmerkit - Putkisto - Järjestelmän toiminta - Vianetsintä - Esiohjaus 4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Kestävä kehitys - Arviointi - Vuorovaikutus- ja yhteistyökyky - Terveys turvallisuus ja toimintakyky - Ammattitaidon itsearviointi - Aloitekyky ja yrittäjyys Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Ajoneuvokorjaamo, jossa tehdään tavoitteiden mukaisia asiakastöitä. Ammattiosaamisen näytön / tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa hydrauliikan ja pneumatiikan korjaustöitä ajoneuvokorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Ammattiosaamisen näytön /tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättää opettaja. Perustelluissa tilanteissa ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa oppilaitoskorjaamossa, jolloin arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja. Tällöin arvosanasta päättää opettaja. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työntekijä-, työnantajaja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Ammatillinen peruskoulutus: Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Autokorjaamoalan tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta Paineilmajarrujen testaus ja korjaus Autoalan tutkinnon perusteissa (OPH määräys 39/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Linkityksen pääsivu on Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 20 / 70

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot