Sivu 1 (178) OPETUSSUUNNITELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Ajoneuvoasentaja, hyötyajoneuvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 1 (178) OPETUSSUUNNITELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Ajoneuvoasentaja, hyötyajoneuvo"

Transkriptio

1 Sivu 1 (178) OPETUSSUUNNITELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Ajoneuvoasentaja, hyötyajoneuvo

2 Sivu 2 (178) Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Varaosamyynnin osaamisala, varaosamyyjä Moottorikäyttöisten pienkoneiden osaamisala, pienkonekorjaaja Määräys 39/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut)

3 Sivu 3 (178) Sisällys JOHDANTO... 8 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ... 9 PERUSTUTKINNON TAVOITTEET AUTOALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN Opintojen eteneminen ja ajoitus AUTOALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Autotekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Auton tai moottoripyörän huoltaminen 45 osp Auton korjaaminen 45osp Valinnaiset tutkinnon osat Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus 15osp Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 15osp YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

4 Sivu 4 (178) 4.1 Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Sähkötekniikan ja mittaamisen perusteet Elektroniikan perusteet Sähköjärjestelmien tarkastus Voimansiirron laitteet Pakokaasujen mittaustekniikat (1 osp) Hydrauliikan perusteet (1 osp) Ajopiirturin toiminta, tarkastus ja kalibrointi (1 osp) Nopeudenrajoittimen toiminta, tarkastus ja säätö (1 osp) Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Osallistuminen tuutortoimintaan 2 osp Oppilaitoksen markkinointi 1 2 osp Ammattikorkeakouluvalmennus 10 osp Opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen 2 osp Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

5 Sivu 5 (178) AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 AUTOALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODUSTUMINEN 1.1 Opintojen eteneminen 2 AUTOALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI 2.1 Autotekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnonosat Auton tai moottoripyörän huoltaminen 45 osp Autoasentajan perustaidot 10 osp Jarrujärjestelmän perusteet 5 osp Alustan huolto 9 osp Moottorin huolto 9 osp Määräaikaishuollot 12 osp Auton korjaaminen 45 osp Huoltamisen ja korjaamisen perusteet 5 osp Alustan korjaaminen 6 osp Alustan ja korin sähkölaitteet 8 osp Voimansiirron korjaaminen 2 osp Polttoainejärjestelmät 15 osp Energian hallintajärjestelmät 9 osp 2.2 Valinnaisten tutkinnon osat Metallitekniset perusteet 15 osp Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus 15 osp Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 15 osp 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

6 Sivu 6 (178) 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi Äidinkieli, saame Äidinkieli, viittomakieli Äidinkieli, opiskelijan oma äidinkieli Äidinkieli, suomi toisena kielenä Äidinkieli, ruotsi toisena kielenä Äidinkieli, suomi viittomakielisille Äidinkieli, romani Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Vieras kieli, A-kieli Vieras kieli, B-kieli 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus

7 Sivu 7 (178) Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 4.1 Ammatillisia tutkinnon osia osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon Sähkötekniikan ja mittaamisen perusteet Elektroniikan perusteet Sähköjärjestelmien tarkastus Voimansiirron laitteet Pakokaasujen mittaustekniikat Hydrauliikan perusteet Ajopiirturin toiminta, tarkastus ja kalibrointi Nopeusrajoittimen toiminta, tarkastus ja säätö 4.3 Yhteisiä tutkinnonosia tai lukio-opintoja opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 5 TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

8 Sivu 8 (178) JOHDANTO Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin. Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella ovat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osaalueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona.

9 Sivu 9 (178) AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Ammattialan kuvaus Autoalan tehtävänä on yhteiskunnan yksityisen ja joukkoliikenteen sekä tavarakuljetusten ja muiden logististen palvelujen ja ihmisten liikkumiseen liittyvien harrastusten turvaaminen. Alalle koulutetaan ajoneuvoasentajia, autokorinkorjaajia, automaalareita, automyyjiä, varaosamyyjiä ja pienkoneasentajia. Autoala toimintaympäristönä on kansainvälinen. Toiminta määräytyy kansainvälisesti yhtenevien ohjeiden sekä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Laadun merkitys korostuu kaikissa asiakaspalvelutehtävissä. Materiaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö edellyttävät puolestaan uusien asioiden oppimista. Ammattitaidollisia tavoitteita ovat moniosaaminen, palvelun laatu ja yhteistyökyky. Autoalan työtehtävissä on osattava soveltaa monipuolisesti tietoja ja taitoja sekä uutta tekniikkaa. Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisuutta edistävästi, työsuojelua edistävin menetelmin ja ympäristöhaittoja välttäen. Asennuksiin, korjauksiin ja huoltotöihin liittyviä tyypillisiä työpaikkoja ovat auto- ja autotarvikeliikkeet, autokorjaamot ja huoltoasemat. Ajoneuvoasentajilla, autokorinkorjaajilla ja automaalareilla on varsinaisten korjaamotöiden lisäksi valmiudet työskentelyyn autoteollisuudessa ja esimerkiksi erilaisia ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa. Autokaupan keskittyminen jatkuu edelleen. Uudet kauppatavat tulevat yhä merkittävämmiksi. Internet yleistyy automyynnissä. Sähköinen kaupankäynti on tuonut uusia vaatimuksia alan palvelutoimintaan. Teknologian nopean kehityksen jatkuva seuraaminen ja uuden tekniikan osaaminen on alalla yhä tärkeämpää. Varsinaisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, yrittäjyyttä ja valmiuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Ammattialan arvoperusta Autoalan työn keskeisenä vaatimuksena on asiakaslähtöisyys, hyvä työmoraali ja ammattietiikka sekä yhteistyöhaluisuus. Toiminnan on perustuttava kestäville arvoille, rehellisyydelle ja vastuullisuudelle. Työn hyvän laadun ja hyvän asiakaspalvelun tavoitteet korostuvat kaikissa tehtävissä. Työn tekemisen arvoina ovat ahkeruus, oma-aloitteisuus, sovitun noudattaminen ja kanssaihmisten näkemysten arvostaminen.

10 Sivu 10 (178) Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti liikenne- ja työturvallisuutta edistävin menetelmin, energiankulutusta ja ympäristöhaittoja minimoiden. Autoalalla työskentelevillä on suuri vastuu liikenneturvallisuudesta. Autoala on kansainvälinen ja osaltaan myös kansainvälisten ohjeiden ja säädösten ohjaama ala. Perustutkinnon tavoitteet Autoalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia liikenneturvallisuuden huomioiden oma-aloitteisesti, täsmällisesti, luotettavasti ja joustavasti. Hän kykenee oppimaan uusia asioita. Alan tehtävissä on keskeistä osata asiakaskeskeinen, työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa. Tutkinnon suorittanut osaa toimia laaja-alaisen autoalan osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hän pystyy omaksumaan yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisen toiminnan ja myös kehittämään sitä. Hän osaa suhtautua arvostavasti yrityksen sidosryhmiin. Autoalan perustutkinnon suorittaneella on valitsemansa koulutusohjelman ja muun valinnaisuuden perusteella sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä koulutusohjelman mukaisiin tehtäviin. Autoalan perustutkinnon suorittanut osaa palvella asiakkaita eri tilanteissa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Hän osaa huolehtia asiakkaiden ja omasta turvallisuudestaan. Hän osaa tehdä luovasti ja rohkeasti ratkaisuja työntekijänä tai ammatinharjoittajana. Autoalan perustutkinnon suorittanut osaa noudattaa työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita sekä osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen työsuhdetta koskevan lainsäädännön ja keskeiset seikat oman alansa työehtosopimuksista. Hän osaa huolehtia omasta terveydestään sekä työ- ja toimintakyvystään. Autoalan perustutkinnon suorittanut osaa kohdata ja palvella eri kulttuureista tulevia asiakkaita. Hän osaa toimia valitsemissaan työtehtävissä kansainvälisissä ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tarvitsemansa tiedon hankkimiseen ja vuorovaikutukseen uusimman tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Hän osaa tehdä yhteistyötä yksi- ja monikulttuurisessa työympäristössä. Autoalan perustutkinnon suorittanut arvioi omaa osaamistaan. Hän osaa arvioida ja jäsentää tietoa. Hän osaa toimia joustavasti ja luovasti uusissa ja erilaisissa tilanteissa sekä kykenee ratkaisemaan työssään ongelmatilanteita. Autoalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia alan ammattieettisten periaatteiden mukaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä noudattaa mm. tehtyjä sopimuksia ja asiakkaita ja työnantajaa koskevaa vaitiolovelvollisuus-, tietosuoja- ja kuluttajalainsäädäntöä. Hän osaa käsitellä eettisiä ongelmia ja ratkaista ne yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Hän osaa käyttäytyä suvaitsevasti ja tasa-arvoisesti toisia ihmisiä kohtaan. Hän osaa ottaa toiset ihmiset huomioon käyttäytymällä työpaikan edellyttämällä tavalla ja huolehtii työpaikan viihtyisyydestä ja yleisestä siisteydestä. Työskennellessään hän kykenee toimimaan nsa halliten erilaisissa palvelu- ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa vaalia suomalaista kulttuuriperintöä sekä arvostaa omaa ammattiaan ja kykenee kehittämään itseään ja työskentelyään.

11 Sivu 11 (178) Autotekniikan osaamisalan suorittanut osaa toimia ajoneuvoasentajan tehtävässä. Hän osaa huoltaa ja korjata asiakkaan ajoneuvon sekä palvella asiakasta. Hän alansa lainsäädännön asettamat vaatimukset ja osaa varmistaa ajoneuvon liikenneturvallisuuden ja toimivuuden. Hän hallitsee huolto- ja korjaustöihin liittyvät tavallisimmat työmenetelmät ja osaa valita oikeat aineet ja tarvikkeet. Hän työhönsä liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä työn turvalliseen tekemiseen liittyvät työsuojelusäädökset. Hän osaa alalla yleisesti esiintyviä tiedonhankinta- ja viestintävälineitä. Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 (muutos 787/2014 )). Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja.

12 Sivu 12 (178) Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa.

13 Sivu 13 (178) 1 AUTOALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Autoalan perustutkinto sisältää kuusi osaamisalaa, autotekniikan osaamisalan (ajoneuvoasentaja), autokorinkorjauksen osaamisalan (autokorinkorjaaja), automaalauksen osaamisalan (automaalari), automyynnin osaamisalan (automyyjä), varaosamyynnin osaamisala (varaosamyyjä) ja moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisalan (pienkonekorjaaja) Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin.

14 Sivu 14 (178) AUTOALAN PERUSTUTKINTO Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osp. 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Autotekniikan osaamisalan, ajoneuvoasentaja, pakolliset tutkinnon osat, 90 osp Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 45 osp Auton korjaaminen, 45 osp Lisäksi valitaan 45 osp tutkinnon osista: Metallitekniset perusteet, 15 osp Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus, 15 osp Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus, 15 osp 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, Pakolliset Valinnaiset 8 osp 3 osp

15 Sivu 15 (178) ruotsi Vieraat kielet 3.2 Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp 3 osp osp 3 osp osp osp 16 osp Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden ( ) valinnaisten osaamistavoitteiden lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä.

16 Sivu 16 (178) Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita. 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Vapaasti valittavat (Salon seudun ammattiopistossa hyötyajoneuvoasentaja-alalla tarjottavat) Sähkötekniikan ja mittaamisen perusteet 1 osp Elektroniikan perusteet 1 osp Sähköjärjestelmien tarkastus 1 osp Voimansiirron laitteet 5 osp Pakokaasujen mittaustekniikat 1 osp Hydrauliikan perusteet 1 osp Ajopiirturin toiminta, tarkastus ja kalibrointi 1 osp Nopeusrajoittimen toiminta, tarkastus ja säätö 1 osp Kilpa-autotekniikka 9 osp 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillisista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat

17 Sivu 17 (178) HYÖTYAJONEUVOASENTAJA 180 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 osp (Ammatilliset tutkinnon osat jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin) Pakolliset tutkinnon osat 90 osp Auton tai moottoripyörän huoltaminen 45 osp Autoasentajan perustaidot 10 osp Jarrujärjestelmien perusteet 5 osp Alustan huolto 9 osp Moottorin huolto 9 osp Määräaikaishuollot 12 osp Auton korjaaminen 45 osp Huoltamisen ja korjaamisen perusteet 5 osp Alustan korjaaminen 6 osp Alustan ja korin sähkölaitteet 8 osp Voimansiirron korjaaminen 2 osp Polttoainejärjestelmät 15 osp Energian hallintajärjestelmät 9 osp Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp Metallin perustyöt 15 osp Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus 15 osp Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus 15 osp

18 Sivu 18 (178) 1.1 Opintojen eteneminen ja ajoitus Tutkinnon osat on jaoteltu pienempiin osiin. Kaaviosta (kuva 1) selviää suunniteltu opintojen eteneminen (tämä voi vaihdella vuosittain). Kaikista pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista (ks. kohdat 2.1, 2.2 ja 2.5) tulee suorittaa AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa joko työssäoppimisjaksolla tai oppilaitoksessa. Näytössä työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Näytöt suoritetaan pääsääntöisesti tutkinnon osan opiskelun loppuvaiheessa.

19 Sivu 19 (178) Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelma Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelma: Hyötyajoneuvoasentaja TUTKINTO, ammattinimike Autoalan perustutkinto Ajoneuvoasentaja Osaamisala Autotekniikan osaamisala Tutkinnon osa Työpaikalla tapahtuva näyttö Työpaikka (esim.) Oppilaitosnäyttö Osanäyttö (kpl) Koko tutkinnonosan näyttö Ajankohta Pakollisten ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt Auton tai moottoripyörän huoltaminen (45 osp) Auton korjaaminen (45 osp) x Autoalan yritykset x x 2. tai 3. vuosi x Autoalan yritykset x x 2. tai 3. vuosi Näytön pituus Arviointikeskustelussa mukana 2 vkoa opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja 2 vkoa opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja Lisähuomioita Metallin perustyöt (15 osp) Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus (15 osp) Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus (15 osp) Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt x x 1. vuosi 2 vkoa opiskelija, ohjaava opettaja x Autoalan yritykset x x 2. tai 3. vuosi x Autoalan yritykset x x 2. tai 3. vuosi 1 vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja 1 vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja

20 Sivu 20 (178) Etenemissuunnitelma 1.vuosi Erikoistuminen alkaa Metallin perustyöt 15 osp (jatkuu) Valinnaisjakso Jarrut ja alusta 15 osp Autonasentajan persutyöt 10osp (jatkuu) 8+2 osp yhteiset 5osp Huoltamisen ja korjaamisen perusteet 5osp (jatkuu) 60 osp 0 0 h/viikko 2. vuosi TO 1 10 osp Auton järjestelmien huolto ja tarkastus Kuorma auton alusta ja hallintalaitteiden Moottorin ja voimansiirron Moottorin ja voimansiirron Valinnaisjakso 10 osp korjaus 10 osp huol to ja korjaus huolto ja korjaus 8+2 osp Yhteiset 3 osp Yhteiset 4osp 5 osp 10 osp 62 osp Vapaasti valittavat 2 osp Vapaasti valittavat 1 osp Yhteiset 7osp 0 0 h/viikko 3.vuosi TO 2 15 osp TO 3 10 osp Auton korjaaminen 15 osp Auton korjaaminen 15 osp Auton korjaaminen 10osp Auton korjaaminen 5 osp Auton järjestelmien huolto ja tark Vapaasti valittavat 3 osp 5 osp 58 osp Kuorma auton alusta ja hallintalaitteiden korjaus 5 osp 0 0 h/viikko

21 Sivu 21 (178) 2 AUTOALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI 2.1 Autotekniikan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Auton tai moottoripyörän huoltaminen 45 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tehdä auton tai moottoripyörän pesun, vahauksen ja tarkastaa mahdolliset korivauriot tunnistaa huollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpiteitä varten tehdä auton tai moottoripyörän kuntohuollon tehdä auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan huolto-ohjelman mukaan jakopään huolto-osien vaihdon jarrujen huolto-osien vaihdon tehdä pyörien tarkastuksen ja rengasmääräykset sekä osaa tehdä rengastyön auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla hoitaa asiakaspalvelutilanteen huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön huolehtia ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä siisteydestä ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja alalla tarvittavan sanaston tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä yleistiedot ensiavun antamisesta edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta ylläpitää työkykyään. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä. suorittaa SFS 6002 pätevyyden Osaamisen arviointi

22 Sivu 22 (178) ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta Työn kokonaisuuden hallinta ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Suunnittelee ja tekee ohjattuna työprosessiin kuuluvat työvaiheet. Noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna ohjeiden mukaisesti. Suunnittelee ja tekee ohjattuna työprosessiin kuuluvat työvaiheet. Noudattaa työaikoja ja annettuja ohjeita. Suunnittelee ja toteuttaa työprosessin itsenäisesti. Noudattaa työaikoja ja suunnitelmia sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista. Työn kokonaisuuden hallinta Toimii ohjattuna asetettujen laatu- ja talous tavoitteiden mukaisesti. Toimii asetettujen laatu- ja talous tavoitteiden mukaisesti. Toimii asetettujen laatuja talous tavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. 2.Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Korin huolto Pesee ja vahaa auton tai moottoripyörän koripinnan. Pesee ja vahaa auton tai moottoripyörän koripinnan ja toteaa mahdolliset korivauriot. Huoltaa auton tai moottoripyörän korin valmistajan ohjeiden mukaan ja keskustelee mahdollisista korjaustarpeista. Kuntohuolto (ilman valmistajan huolto-ohjelmaa) Määräaikaishuolto Tekee ohjatusti auton tai moottoripyörän toimintakuntoa ylläpitävän huollon huoltotarpeen huomioiden. Tekee ohjattuna määräaikaishuollon auton tai moottoripyörän valmistajan ohjeiden mukaisesti kuluttajansuojan edellyttämää huolellisuutta noudattaen. Tekee annettujen ohjeiden mukaan auton tai moottoripyörän toimintakunnon ylläpitävän huollon huoltotarpeen huomioiden. Tekee määräaikaishuollon auton tai moottoripyörän valmistajan ohjeiden mukaisesti kuluttajansuojan edellyttämää huolellisuutta noudattaen. Tekee auton tai moottoripyörän toimintakunnon ylläpitävän huollon huomioiden huoltotarpeen. Tekee määräaikaishuollon valmistajan ohjeen mukaisesti kuluttajansuojan edellyttämää huolellisuutta noudattaen ja tekee ehdotuksia huollon yhteydessä esiin tulleista lisätöistä. Jakopään huolto Tekee ohjattuna, Tekee valmistajan Tekee valmistajan

23 Sivu 23 (178) valmistajan ohjeita noudattaen jakopään huolto-osien vaihdon. ohjeita noudattaen jakopään huolto-osien vaihdon. ohjeita noudattaen jakopään huolto-osien vaihdon ja huomioi esiin tulevia oheistöitä. Jarrujen huolto Tekee ohjattuna, valmistajan ohjeita noudattaen jarrujen huolto-osien vaihdon. Tekee valmistajan ohjeita noudattaen jarrujen huolto-osien vaihdon. Arvioi jarrujen huollontarpeen ja tekee valmistajan ohjeita noudattaen jarrujen huolto-osien vaihdon. Rengastyö Tekee turvallisuusohjeita noudattaen renkaan irrotuksen ja asennuksen vanteelle sekä ohjattuna tasapainottaa pyörän. Tekee turvallisuusohjeita noudattaen renkaan irrotuksen ja asennuksen vanteelle sekä tasapainottaa pyörän. Tekee turvallisuusohjeita noudattaen renkaan irrotuksen ja asennuksen vanteelle, tasapainottaa pyörän sekä arvioi renkaan kunnon perusteella alustan huoltotarvetta. Työvälineet, - koneet, materiaalit ja huoltotarvikkeiden käyttö Käyttää keskeisimpiä työvälineitä, -koneita ja tutuissa työtilanteessa ja tunnistaa riskit, mutta tarvitsee välillä ohjausta. Käyttää keskeisimpiä työvälineitä, -koneita ja tutuissa työtilanteissa annettujen ohjeiden mukaan. Valitsee työhön sopivat työvälineet, -koneet sekä niitä ja vaihtelevissa työtilanteissa turvallisesti ja taloudellisesti. Asiakaspalvelu Toimii yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteiss a ja osaa kuunnella asiakasta. Toimii tavallisimmissa asiakaspalvelutilanteiss a annettujen ohjeiden perusteella ja osaa tehdä kysymyksiä ajoneuvon korjaukseen liittyen. Hoitaa työkohtaisen asiakaspalvelutilanteen ja osaa neuvoa asiakasta teknisissä asioissa vaihtelevissa tilanteissa huomioiden erilaiset asiakkaat. Kestävä kehitys Lajittelee jätteet ohjeiden mukaan. Pitää työympäristön puhtaana ja järjestyksessä huomioiden kierrätyksen ja lajittelun merkityksen. Pitää työpisteensä puhtaana ja järjestyksessä koko työvaiheen ajan huomioiden kierrätyksen ja lajittelun merkityksen. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö Tuntee asiakaspalvelun periaatteen. Tuntee asiakaspalvelun periaatteen ja osaa tehdä kysymyksiä. Tuntee asiakaspalvelun periaatteen, osaa hakea tarvittaessa ajoneuvon tekniikkaan liittyvää lisätietoa ja yrityksen arvot palveluun liittyen.

24 Sivu 24 (178) Tuntee tärkeimmät moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehdot (AUNE). Tuntee keskeisimmät moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehdot (AUNE). Tuntee keskeisimmät moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehdot ja tarkistaa tarvittaessa kriittiset kohdat (AUNE). Noudattaa omassa työssään ajoneuvon teknisistä vaatimuksista sovellettavaa lainsäädäntöä ja tärkeimpiä rengasalan määräyksiä annettujen ohjeiden mukaan. Etsii tietoa lainsäädännön toteutumisesta työssään. Varmistaa lainsäädännön toteutumisen työssään ja osaa neuvoa asiakasta rengassäädöksiin liittyen. Yrittäjyys Arvioi opastettuna oman työn merkitystä yrityksen kannattavuuteen sekä työvirheen merkitystä liikenneturvallisuudelle. Arvioi oman työteon merkitystä koko autoliikkeen toiminnassa. Arvioi oman työnteon merkitystä koko autoliikkeen toiminnassa ja kehittää työtapojaan sen mukaisesti sekä tietää virheen korjauksesta aiheutuneet kustannukset yritystoiminnalle ja asiakastyytyväisyydelle. Auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toiminnan tunteminen Tuntee pääpiirteissään auton tai moottoripyörän kokonaisrakenteen, järjestelmien toiminnan ja osien nimitykset. Tuntee tavanomaisimmin esiintyviä auton tai moottoripyörän kokonaisrakenteita, järjestelmien toimintoja ja osien nimityksiä. Tuntee tavanomaisimmin käytetyt auton tai moottoripyörän kokonaisrakenteet, järjestelmien toiminnan ja osien nimitykset. Huolto-ohjeiden ja teknologian käyttö Käyttää huolto-ohjeita sekä ammatissaan tarvittavia tavanomaisia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä toistuvissa työtilanteissa, tarvitsee joskus ohjausta. Käyttää huolto-ohjeita ja ammatissaan tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä toistuvissa työtilanteissa. Käyttää huolto-ohjeita ja hyödyntää monipuolisesti ammatissaan tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä. Nesteet ja voiteluaineet Tuntee nesteiden ja öljyjen luokituksen sekä öljymäärien merkityksen ja annettuja nesteitä ja öljyjä. Valitsee ja ohjattuna valmistajan ohjeen mukaisia nesteitä ja öljyjä. Valitsee ja valmistajan ohjeen mukaisia nesteitä ja öljyjä.

25 Sivu 25 (178) 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Suoriutuu tiedonhankinnassa ohjattuna. Hankkii tietoa ohjeiden mukaan. Toimii oma-aloitteisesti tiedonhankkijana. Selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea. Selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista omaaloitteisesti. Toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen mukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja. Arvioi ohjattuna omaa työtään. Ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti. Kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Vuorovaikutus ja yhteistyö Pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvittaessa apua muilta. Toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä. Tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon muut työyhteisön jäsenet. Ammattietiikka Noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja. Noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia sekä aikatauluja sekä toimii yrityksen arvojen mukaisesti. Toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään ja yleistiedot ensiavun antamisessa. Vastaa toimintansa turvallisuudesta. Kehittää itsenäisesti toimintaansa turvallisemmaksi. Noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa. Noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön muut jäsenet. Havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä. Käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä. Varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet. Osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen

26 Sivu 26 (178) työhön. Käyttää ergonomisia työasentoja. Ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuusja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta. Ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuusja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa. Turvavarusteet ja ilmastointilaite Tietää ajoneuvon turvalaitteisiin ja ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät ja pyroteknisten laitteiden käsittelyn. Tietää ajoneuvon turvalaitteisiin ja ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät ja pyroteknisten laitteiden käsittelyn. Tietää ajoneuvon turvalaitteisiin ja ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät ja pyroteknisten laitteiden käsittelyn. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä autokorjaamossa tai moottoripyöräkorjaamossa autoon tai moottoripyörään huollon. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Auton tai moottoripyörän huoltaminen tutkinnon osa, yhteensä 45 osp, on jaettu opintojaksoihin seuraavasti:

27 Sivu 27 (178) Autonasentajan perustaidot 10 osp Jarrujärjestelmien perusteet 5 osp Alustan huolto 9 osp Moottorin huolto 9 osp Määräaikaishuollot 12 osp Autonasentajan perustaidot AUTONASENTAJAN PERUSTAIDOT 10 osp TAVOITE SISÄLTÖ ARVIOINTI KRITEERIT T1 H2 K3 Arvioint i- menetel mät alalla tarvittavan sanaston auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla Autoalan sanasto ja työkalut - työkaluoppi keskeisimpiä työvälineitä, - koneita ja tutuissa työtilanteissa ja tunnistaa riskit, mutta tarvitsee välillä ohjausta keskeisimpiä työvälineitä, - koneita ja tutuissa työtilanteissa annettujen ohjeiden mukaan valitsee työhön sopivat työvälineet, - koneet sekä niitä ja vaihtelevissa työtilanteissa turvallisesti ja taloudellisesti Koe Ammattit yön osaamine n Näytöt tieto- ja viestintätekniika n laitteita ja alan ohjelmistoja hoitaa asiakaspalvelutil anteen Asiakaspalvelu, korjausehdot, autoalan lainsäädäntö toimii yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimii tavallisimmissa asiakaspalvelutila nteissa hoitaa työkohtaisen asiakaspalvelut ilanteen ja

28 Sivu 28 (178) ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään - asiakaspalv elu AUNE-ehdot tärkeimmät moottoriajoneu vojen ja niiden osien korjausehdot (AUNE) omassa työssään sovellettavan lainsäädännön ajoneuvon teknisistä vaatimuksista ja tärkeimmät rengasalan määräykset annettujen ohjeiden perusteella ja neuvoo asiakasta tutuissa tilanteissa keskeisimmät moottoriajoneuvoj en ja niiden osien korjausehdot (AUNE) etsii tietoa lainsäädännön toteutumisesta työssään osaa neuvoa asiakasta vaihtelevissa tilanteissa huomioiden erilaiset asiakkaat keskeisimmät moottoriajoneu vojen ja niiden osien korjausehdot ja tarkistaa tarvittaessa kriittiset kohdat (AUNE) varmistaa lainsäädännön toteutumisen työssään ja osaa neuvoa asiakasta rengassäädöksi in liittyen tunnistaa töissään työturvallisuusri skit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä yleistiedot ensiavun antamisesta ylläpitää työkykyään Työturvallisuus, ergonomia - hätäilmoitus, poistumistiet, yms - vaaralliset aineet - työkalut- ja laitteet - työasennot - ensiapu - ergonomia suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään ja yleistiedot ensiavun antamisesta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohje ita eikä aiheuta vaaraa turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ergonomisia työasentoja vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta kehittää itsenäisesti toimintaansa turvallisemmak si havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmie n soveltuvuutta kyseiseen työhön ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäköko htia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa

29 Sivu 29 (178) huoltotarvikkeita taloudellisesti sekä osaa jätteiden lajittelun ja uusiokäytön huolehtia ympäristönsuoje lusta ja työpisteensä siisteydestä ja työturvallisuude sta Taloudellisuus, jätteet, kierrätys - kierrätyksen periaatteet työpaikan jätehuolto keskeisimpiä työvälineitä, - koneita ja tutuissa työtilanteissa ja tunnistaa riskit, mutta tarvitsee välillä ohjausta keskeisimpiä työvälineitä, - koneita ja tutuissa työtilanteissa annettujen ohjeiden mukaan valitsee työhön sopivat työvälineet, - koneet sekä niitä ja vaihtelevissa työtilanteissa turvallisesti ja taloudellisesti yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta Yrittäjyys - yrittäjyyden merkitys korjaamossa arvioi opastettuna oman työn merkitystä yrityksen kannattavuutee n sekä työvirheen merkitystä liikenneturvallis uudelle. arvioi oman työnteon merkitystä koko autoliikkeen toiminnassa arvioi oman työnteon merkitystä koko autoliikkeen toiminnassa ja kehittää työtapojaan sen mukaisesti sekä tietää virheen korjauksesta aiheutuneet kustannukset auton runko- ja korirakenteen toiminnan tunteminen, tarkastus ja korjaus Runko- ja korirakenteet - runkorakent eet osat, korjausmahdolli suudet tunnistaa auton eri runko- ja korirakenteet tunnistaa rungossa ja korissa olevat viat ja tekee niiden korjauksia tekee itsenäisesti havaintojen perusteella korjauksia ja suojauksia opiskelija osaa tehdä auton tai moottoripyörän pesun, vahauksen ja tarkastaa mahdolliset korivauriot tunnistaa huollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpitei tä varten Korinhoito ja suojaus - ulkoinen hoito - sisätilojen hoito aineet ja tarvikkeet osaa auton pesun ja vahauksen ohjattuna tekee korin ja rungon tarkastuksen sekä korin huollon tekee havaintojensa perusteella tarvittavat huollot ja korjaukset sekä neuvoo asiakasta jatkotoimenpite itä varten auton pyöräntuennan ja laakeroinnin toiminnan tunteminen, Pyöräntuenta ja laakerointi - akselistorak enteet - nivelrakente tunnistaa eri pyöräntuentaja laakerointiraken teet tekee pyöräntuennan ja laakeroinnin korjauksia tunnistaa pyöräntuennas sa ja laakeroinnissa esiintyvät viat,

30 Sivu 30 (178) tarkastus ja korjaus et - laakeroinnit tarkastukset korjaa viat sekä suorittaa tarvittavat lisätyöt auton jousitusja heilahduksenvai mennusjärjestelmien toiminnan tunteminen, tarkastus ja korjaus Jousitus ja heilahduksenvai mennus - jousitusrake nteet - heilahdukse nv. rakenteet tarkastus ja testaus tunnistaa eri jousitus- ja heilahduksenvai mennus rakenteet tekee jousitus- ja heilahduksenvaim ennuksen korjauksia tunnistaa järjestelmässä esiintyvät viat, suorittaa korjaukset ja säädöt sekä tarvittavat lisätyöt auton pyörien toiminnan tunteminen, tarkastus ja korjaus Pyörät - rengas- ja vannetyypit - merkinnät, kantavuudet - tasapainoitu s - tarkastukset asennukset tunnistaa renkaiden ja vanteiden rakenteet ja merkinnät ja vaihtaa pyörät ohjattuna tekee renkaan vaihtotyöt ja tasapainotuksen pyöriin liittyvän lainsäädännön, analysoi ja suorittaa renkaan kulumasta ja auton käyttäytymises tä tehtävät työt auton valojärjestelmie n toiminnan tunteminen, tarkastus ja korjaus Valot - valovirtapiiri t - valaisimet, sulakkeet, kytkimet, releet tarkastus, säätö, korjaus tunnistaa auton eri valot ja suorittaa ohjattuna lampun vaihdon ja valojen suuntauksen suorittaa valaisimiin ja virtapiireihin liittyviä töitä diagnosoi ja korjaa järjestelmässä esiintyvät viat auton katsastuskunno n tunteminen, tarkastus ja korjaus Katsastustarkas tus - asiapaperit - rakenteen tarkastus mittaukset tekee ohjattuna auton katsastustarkas tukseen liittyviä töitä suorittaa katsastustarkastu ksen suorittaa katsastustarkas tuksen ja informoi asiakasta korjaustöiden suorittamisesta suorittaa tulityökurssin Tulityökurssi suorittaa SFS 6002 pätevyyden SFS 6002 koulutus

31 Sivu 31 (178) Jarrujärjestelmien perusteet JARRUJÄRJESTELMIEN PERUSTEET 5 osp TAVOITE alalla tarvittavan sanaston auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla SISÄLTÖ Autoalan sanasto ja työkalut - autoalan info-ohjelmat - työkalujen kunnossapito ja huolto ARVIOINTI KRITEERIT T1 H2 K3 keskeisimpiä työvälineitä, - koneita ja tutuissa työtilanteissa ja tunnistaa riskit, mutta tarvitsee välillä ohjausta keskeisimpiä työvälineitä, - koneita ja tutuissa työtilanteissa annettujen ohjeiden mukaan valitsee työhön sopivat työvälineet, - koneet sekä niitä ja vaihtelevissa työtilanteissa turvallisesti ja taloudellisesti Arvioin timenete lmä Koe Ammattit yön osaamine n Näytöt tieto- ja viestintätekniika n laitteita ja alan ohjelmistoja hoitaa asiakaspalvelutil anteen ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään Asiakaspalvelu, korjausehdot, autoalan lainsäädäntö - asiakaspalv elun merkitys - asiakas/työ n vastaanotto AUNE korjausehdot yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteissa tärkeimmät moottoriajoneuv ojen ja niiden osien korjausehdot (AUNE) omassa työssään sovellettavan lainsäädännön ajoneuvon teknisistä vaatimuksista toimii tavallisimmissa asiakaspalvelutila nteissa annettujen ohjeiden perusteella ja neuvoo asiakasta tutuissa tilanteissa keskeisimmät moottoriajoneuvoj en ja niiden osien korjausehdot (AUNE) etsii tietoa lainsäädännön toteutumisesta työssään hoitaa työkohtaisen asiakaspalvelut ilanteen ja osaa neuvoa asiakasta vaihtelevissa tilanteissa huomioiden erilaiset asiakkaat keskeisimmät moottoriajoneu vojen ja niiden osien korjausehdot ja tarkistaa tarvittaessa kriittiset kohdat (AUNE) varmistaa lainsäädännön toteutumisen työssään

32 Sivu 32 (178) tunnistaa töissään työturvallisuusris kit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä yleistiedot ensiavun antamisesta ylläpitää työkykyään Työturvallisuus, ergonomia - hätäilmoitus, poistumistiet, yms - vaaralliset aineet - työkalut- ja laitteet - työasennot - ensiapu - ergonomia suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään ja yleistiedot ensiavun antamisesta noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjei ta eikä aiheuta vaaraa turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ergonomisia työasentoja vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta kehittää itsenäisesti toimintaansa turvallisemmak si havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmie n soveltuvuutta kyseiseen työhön ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäköko htia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa huoltotarvikkeita taloudellisesti sekä osaa jätteiden lajittelun ja uusiokäytön huolehtia ympäristönsuojel usta ja työpisteensä siisteydestä ja työturvallisuudes ta Taloudellisuus, jätteet, kierrätys - kierrätykse n periaatteet - työpaikan jätehuolto keskeisimpiä työvälineitä, - koneita ja tutuissa työtilanteissa ja tunnistaa riskit, mutta tarvitsee välillä ohjausta keskeisimpiä työvälineitä, - koneita ja tutuissa työtilanteissa annettujen ohjeiden mukaan valitsee työhön sopivat työvälineet, - koneet sekä niitä ja vaihtelevissa työtilanteissa turvallisesti ja taloudellisesti

33 Sivu 33 (178) opiskelija osaa tehdä jarrujen huolto-osien vaihdon Jarrutustapahtuma - jarrutustap ahtuman vaiheet - jarrutusmat kat jarrutus tapahtuman vaiheet jarrutus tapahtuman vaiheet analysoi jarrutustapahtu maan liittyviä vaiheita Jarrujärjestelm ät ja nesteet - jarrupiirit - järjestelmä n osat - jarrunestee t - osien toiminta, korjaus Pyöräjarrut - pyöräjarrurake nteet, korjaukset, testaukset Jarrutehostime n ja paineenrajoitu sventtiilit - alipaineteh ostin - nestetehost in - paineenrajo itusventtiilit - tarkastus, korjaus testaus jarrujärjestelmät ja jarrunestetyypit pyöräjarrujen, jarrutehostimien ja paineenrajoitusv enttiilien perusrakenteet tekee ohjattuna valmistajan ohjeita noudattaen jarrujen huoltoosien vaihdon ja jarrujen testauksen dynamometrillä jarrujärjestelmät ja jarrunestetyypit pyöräjarrujen, jarrutehostimien ja paineenrajoitusve nttiilien perusrakenteet tekee ohjattuna valmistajan ohjeita noudattaen jarrujen huoltoosien vaihdon ja jarrujen testauksen dynamometrillä arvioi jarrujen huoltotarpeen ja tekee valmistajan ohjeita noudattaen jarrujen huolto-osien vaihdon, jarrujen korjauksen ja testauksen arvioi jarrujen huoltotarpeen ja tekee valmistajan ohjeita noudattaen jarrujen huolto-osien vaihdon, jarrujen korjauksen ja testauksen Jarrujen testaus - testaus dynamometrill ä

34 Sivu 34 (178) Alustan huolto ALUSTAN HUOLTO 9 osp TAVOITE SISÄLTÖ ARVIOINTI KRITEERIT T1 H2 K3 Arvioin ti- menete lmä alalla tarvittavan sanaston auton korjaamiseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla Autoalan sanasto ja työkalut - autoalan infoohjelmat - työkalujen kunnossapito ja huolto keskeisimpiä työvälineitä, - koneita ja tutuissa työtilanteissa ja tunnistaa riskit, mutta tarvitsee välillä ohjausta keskeisimpiä työvälineitä, - koneita ja tutuissa työtilanteissa annettujen ohjeiden mukaan valitsee työhön sopivat työvälineet, - koneet sekä niitä ja vaihtelevissa työtilanteissa turvallisesti ja taloudellisesti Koe Ammattit yön osaamin en Näytöt korjaamon tietojärjestelmä ä - autoalan infoohjelmat - korjaamon atk-ohjelmat osaa korjaamon tietojärjestelmää ohjattuna osaa korjaamon tietojärjestelmää ohjeen mukaan osaa korjaamon tietojärjestelmä ä hoitaa asiakaspalveluti lanteen ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään Asiakaspalvelu, korjausehdot, autoalan lainsäädäntö - asiakaspalvel un merkitys - asiakas/työn vastaanotto - AUNE korjausehdot toimii yksinkertaisissa asiakaspalvelutil anteissa tärkeimmät moottoriajoneuv ojen ja niiden osien korjausehdot (AUNE) omassa työssään sovellettavan lainsäädännön ajoneuvon teknisistä vaatimuksista ja tärkeimmät rengasalan määräykset toimii tavallisimmissa asiakaspalvelutil anteissa annettujen ohjeiden perusteella ja neuvoo asiakasta tutuissa tilanteissa keskeisimmät moottoriajoneuv ojen ja niiden osien korjausehdot (AUNE) etsii tietoa lainsäädännön toteutumisesta työssään hoitaa työkohtaisen asiakaspalveluti lanteen ja osaa neuvoa asiakasta vaihtelevissa tilanteissa huomioiden erilaiset asiakkaat keskeisimmät moottoriajoneu vojen ja niiden osien korjausehdot ja tarkistaa tarvittaessa kriittiset kohdat (AUNE) varmistaa lainsäädännön toteutumisen työssään ja osaa neuvoa asiakasta rengassäädöksii n liittyen

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUTOALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Autoalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto 2014 Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto 2014 Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja SUUPOHJAN AMMATII-I NSTITUUTII OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto 2014 Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Opetushallituksen perusteet 20t4

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto, AJONEUVOASENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 3 3. PERUSTUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorikorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Moottorikäyttöisten

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Sivu 1 (179) OPETUSSUUNNITELMA. AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autokorinkorjaaja VHP

Sivu 1 (179) OPETUSSUUNNITELMA. AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autokorinkorjaaja VHP Sivu 1 (179) OPETUSSUUNNITELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autokorinkorjaaja VHP SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. AUTOALAN PERUSTUTKINTO kevyt ajoneuvoasentaja VHP

OPETUSSUUNNITELMA. AUTOALAN PERUSTUTKINTO kevyt ajoneuvoasentaja VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO kevyt ajoneuvoasenta VHP Sivu 2 (163) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 8 3. TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 0 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja. Autoalan perustutkinto 180 osp

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja. Autoalan perustutkinto 180 osp Matti Meikäläinen 13.5.2015 Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto 180 osp Ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 AUTOALAN PERUSTUTKINTO 2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä maastoajoneuvolla maastoajokokeen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. Tekniikan ja liikenteen ala. Autoalan perustutkinto. Ajoneuvoasentaja

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. Tekniikan ja liikenteen ala. Autoalan perustutkinto. Ajoneuvoasentaja OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto Ajoneuvoasentaja Opetushallituksen perusteet 2009 Voimassa alkaen: Versio: Hyväksyjä: 1.8.2010 1.1 MV Suupohjan

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENTAJA AUTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENTAJA AUTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENTAJA AUTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. AUTOALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Pienkonekorjaajan koulutusohjelma. Pienkonekorjaaja

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Pienkonekorjaajan koulutusohjelma. Pienkonekorjaaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Pienkonekorjaajan koulutusohjelma Pienkonekorjaaja 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 5 1.1 AUTOALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot