Matti Meikäläinen Opetussuunnitelma. Ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja. Autoalan perustutkinto 180 osp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja. Autoalan perustutkinto 180 osp"

Transkriptio

1 Matti Meikäläinen Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto 180 osp Ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja Hyväksytty johtokunnassa

2 AUTOALAN PERUSTUTKINTO 2015 Sisällysluettelo AUTOALAN PERUSTUTKINTO Johdanto Autoalan perustutkinnon muodostuminen... 2 Autoalan perustutkinto 180 osp... 3 Ajoneuvoasennuksen osaamisala, ajoneuvoasentaja Oppimisympäristö ja opetusvälineet Opetusmenetelmät Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen ja osaamisen arviointi Erityisopetuksen tutkintokohtainen toteuttaminen Koulutuksen toteutus AUTOALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Auton ja moottoripyörän huoltaminen Auton korjaaminen Valinnaiset tutkinnon osat Rengastyöt Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus Auton korin sähkövarustetyöt YHTEISET TUTKINNON OSAT VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Sivu 1

3 Johdanto Bovallius - ammattiopistossa voidaan suorittaa autoalan perustutkinnon, autotekniikan osaamisalan, ajoneuvoasentajan opinnot. Opetussuunnitelma on rakennettu niin, että tätä koulukohtaista opetussuunnitelmaa käytetään valtakunnallisen opetussuunnitelman rinnalla. Opetussuunnitelma sisältää ammatillisten tutkinnon osien valtakunnalliset sekä koulukohtaiset mukautetut arviointikriteerit. Opetussuunnitelma on kokonaisuus, jossa on yhteinen - sekä tutkintokohtainen osa. Koulukohtainen opetussuunnitelma on tehty jokapäiväiseksi työkaluksi, jonka tarkoituksena on parantaa opetuksen laatua, tasaisuutta ja helpottaa opetuksen vuosittaista suunnittelua. Opetussuunnitelma on opiskelijan työkalu, jonka kautta hän voi tehdä omia valintoja ja sen avulla hän saa tietoa opintojen etenemisestä. Opiskelija pystyy myös asettamaan omia tavoitteita ja arvioimaan tavoitteiden saavuttamista. Opetussuunnitelma on pyritty rakentamaan mahdollisimman selkeäksi ja helppolukuiseksi. Tämän opetussuunnitelman avulla pyritään huomioimaan mahdollisimman kattavasti opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeet. Autoalan perustutkinnon suorittaneella ajoneuvoasentajalla on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin. Lisäksi hänellä on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito autotekniikan osaamisalalta. Näin tutkinnon suorittanut opiskelija voi sijoittua työelämään, suoriutua ammattialansa tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan. Bovallius-ammattiopistossa tuetaan opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä annetaan opiskelijoille harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tuetaan elinikäistä oppimista. Tavoitteena on, että osaamisalan suorittanut opiskelija osaa toimia palvelun tai tuotteen valmistuksen toimialalla tai alan avustavissa työtehtävissä tai opiskelija osaa alan suppean työtehtävän hyvin. 1 AUTOALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Autoalan perustutkinto sisältää kuusi osaamisalaa, autonkorikorjauksen-, automaalauksen-, automyynnin-, autotekniikan-, varaosamyynnin- ja moottorikäyttöisen pienkoneiden osaamisala. Autotekniikan osaamisalan suorittanut osaa toimia ajoneuvoasentajan tehtävässä. Hän osaa huoltaa ja korjata asiakkaan ajoneuvon sekä palvella asiakasta. Hän tuntee alansa lainsäädännön asettamat vaatimukset ja osaa varmistaa ajoneuvon liikenneturvallisuuden ja toimivuuden. Hän hallitsee huolto- ja korjaustöihin liittyvät tavallisimmat työme- Sivu 2

4 netelmät ja osaa valita oikeat aineet ja tarvikkeet. Hän tuntee työhönsä liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä työn turvalliseen tekemiseen liittyvät työsuojelusäädökset. Hän osaa käyttää alalla yleisesti esiintyviä tiedonhankinta- ja viestintävälineitä. Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin AUTOALAN PERUSTUTKINTO 180 OSP Ajoneuvoasennuksen osaamisala, ajoneuvoasentaja Tutkinnon osa osp 2 Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Auton tai moottoripyörän huoltaminen Auton korjaaminen Valinnaiset tutkinnot osat Rengastyöt Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus Auton korin sähkövarustetyöt 15 3 Yhteiset tutkinnonosat Viestintä - ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli toinen kotimainen kieli, ruotsi vieraat kielet 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen taide ja kulttuuri Psykologia Ympäristöosaaminen 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, nimetään vuosittain 10 Valitaan kohtien mukaan 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat Opiskelijan yksilöllinen ammattitaidon syventäminen (sisältyy kohdan 4 osp) Sivu 3

5 1.1 Oppimisympäristö ja opetusvälineet Oppimisympäristönä toimivat pääasiassa Bovallius-ammattiopiston opetustilat sekä opetusautokorjaamo Autosynergian opetustilat Jyväskylässä. Opetusvälineinä käytetään alan ammattilaisten käyttämiä työkaluja, koneita ja laitteita. Työssäoppimisjaksot toteutetaan oman ammattialan työpaikoilla ja mahdollisuuksien mukaan opiskelijan omalla kotipaikkakunnalla. Työssäoppimispaikat hankitaan yhdessä opiskelijan omien lähtökohtien ja toiveiden mukaan, ja jos mahdollista, niin opiskelija voi myös itse hankkia työssäoppimispaikan, jolloin tuetaan opiskelijan itsenäistymistä sekä oman elämän hallintaa. Ensimmäinen työssäoppiminen voi olla oppilaitoksen sisäisenä työssäoppimisena työelämän pelisääntöjä, sopimusmenettelyä, oppimispäiväkirjan täyttämistä, arviointia ja oman ammattialan työskentelyä opiskellen. Opiskelun aikana tehdään tutustumiskäyntejä alan yrityksiin ja liikkeisiin. Tutustumiskäyntien tarkoitus on nähdä mahdollisimman laajasti autoalan erilaisia työympäristöjä ja tutustua erilaisiin alan työtehtäviin. Myös messu- ja näyttely käynnit ovat oleellinen osa oppimista. 1.2 Opetusmenetelmät Bovallius-ammattiopiston ajoneuvoasentajien opinnoissa käytetään ammatillisissa opinnoissa työn kautta oppimista. Opetusautokorjaamolla toteutetaan asiakastöinä autojen huoltoja ja korjauksia. Bovallius-ammattiopiston opiskelijoiden oppiminen tapahtuu ryhmässä, jossa samanaikaisesti työskentelevät eri aikoina opintonsa aloittaneet opiskelijat. Tämä mahdollistaa malli- ja vertaisoppimisen hyödyntämisen. Tällä tavalla pystytään painottaan erityisesti oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. Opiskelijat oppivat vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla työnäyte, portfolio tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeisimmät ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytetyötä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan ja edistää ammatillista kasvuaan. Opiskelija esittää ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opinnäytetyö edistää opiskelijan työllistymistä. 1.3 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tapahtuu Bovallius-ammattiopiston yhteisten ohjeistusten mukaisesti. Ryhmänvastuuopettaja tekee osaamisen tunnistamisen ja/tai tunnustamisen yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Selvitys tehdään aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista. Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen toteutetaan usein ns. opiskelijan lähtötason kartoituksena. Tässä kartoituksessa selvitetään matemaattista, kielellistä osaamista sekä visuaalista hahmotuskykyä. Lähtötason kartoittamisen pääasiallinen tarkoitus on selvittää opiskelijan Sivu 4

6 valmiudet selviytyä suoritettavasta tutkinnosta. Jos opiskelija on ollut tutustumis- tai koulutuskokeilujaksolla, on hänen osaamistaan jo mitattu. Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista opettaja selvittää opiskelijoille tutkinnon osan tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset tarkasti, jotta opiskelija saisi käsityksen siitä, onko tutkinnon osassa sellaista osaamista, jota hänellä jo on. Tämän perusteella opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista, jolloin hänellä on oltava riittävästi todisteita (dokumentteja) osaamisestaan. Opiskelijan aikaisemmin muualla suoritettuja opintoja tai työssä hankittua osaamista, jotka vastaavat autoalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita, tunnustetaan perustutkintoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi kattaa koko tutkinnon osan tai vain osia tutkinnon osasta. Näitä muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voivat olla esimerkiksi ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, muut erilliset peruskoulun jälkeiset koulutukset ja kurssit, ulkomailla suoritetut opinnot, opinnot avoimessa korkeakoulussa, kansanopistossa, kansalais- ja työväenopistossa sekä työssä ja ohjatussa harrastustoiminnassa hankittu osaaminen. Jos muualla suoritetuista opinnoista tai muutoin hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, järjestää ryhmän vastuuopettaja tai yhteisten aineiden opettaja arvioinnin ja arvioi osaaminen suoritettavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien pohjalta. Tarvittaessa ryhmän vastuuopettaja järjestää tutkinnon osasta ammattiosaamisen näytön, jonka avulla opiskelija voi todentaa osaamisensa. 1.4 Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen arvioinnin tehtävänä on motivoida, ohjata ja kannustaa opiskelijaa opintojen aikana. Oppimisen arviointi on oleellinen osa opiskelijan oppimisprosessia ja se jatkuu koko opiskelun ajan. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään niihin opiskelutavoitteisiin, jotka opiskelijalla on. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esiin opiskelijan vahvuudet. Osaamistavoitteet on määritelty perustutkinnon perusteissa ja henkilökohtaisten tavoitteiden osalta opiskelijan HOJKsissa. Oppimisen arviointi on pääosin suullista, keskustelujen kautta tapahtuvaa tai kirjallista, siinä ei välttämättä käytetä numeroarviointia eikä se vaikuta varsinaiseen arvosanaan. Mikäli opiskelija ei kykene saavuttamaan tutkinnon perusteissa asetettuja (T1) tavoitteita, voidaan hänen opintojaan helpottaa mukauttamalla ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita sekä osaamisen arviointia siinä määrin kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Mukauttamiseen liittyy aina tukitoimenpiteitä, joiden avulla opiskelijan on mahdollista saavuttaa tutkinnon tavoitteet. Ajoneuvoasentaja koulutuksessa näitä oppimisen tukitoimenpiteitä ovat esimerkiksi: opiskelijan oman oppimistyylin hyödyntäminen (visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen) oppimisympäristöjen muokkaaminen opiskelijan oppimista tukeviksi opintojen valitseminen opiskelijan vahvuuksien mukaan rutiinien harjoittelu, työn kautta oppiminen ajan antaminen opetusjärjestelyt (pienryhmä, samanaikaisopetus, tukiopetus, erityisopetus) ohjaajien ja muiden tukihenkilöiden hyödyntäminen työssä ja työpaikoilla oppiminen monipuolisten arviointimenetelmien käyttö arviointikeskustelut, oppimiskansioiden käyttö ja itsearviointi Sivu 5

7 Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyyn osaamiseen. Jos tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita on mukautettu, opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Opiskelijan osaamista arvioidaan sen jälkeen, kun hänellä on ensin ollut mahdollisuus opetella tutkinnon perusteiden mukaiset asiat ja saavuttaa vaadittava ammattitaito. Erityisopetuksessa otetaan huomioon opiskelijan erityisyys osaamisen ilmaisemisessa ja tuetaan osaamisen näyttämistä tarvittaessa samalla tavalla kuin opiskelun aikana. Osaamisen arvioinnin perusteella annetaan tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen, ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opintosuoritusten arvosanat. K3 Kiitettävä. H2 Hyvä. T1 Tyydyttävä. K3 M) Kiitettävä, mukautettu. H2 M) Hyvä, mukautettu. T1 M) Tyydyttävä, mukautettu. 1.5 Erityisopetuksen tutkintokohtainen toteuttaminen Autotekniikan osaamisala noudattaa Bovallius-ammattiopiston yhteisesti sovittuja ohjeistuksia. Opiskelijat huomioidaan yksilöinä. Heidän yksilölliset vahvuutensa tuen tarpeensa ovat perustana opetusta suunniteltaessa. Opetus perustuu monikanavaisten opetusmateriaalien ja menetelmien hyödyntämiseen. Opiskelijalle annetaan mahdollisuus edetä opinnoissaan hänen yksilöllisen ammatillisen kehittymisen edellyttämässä tahdissa. Autoalan opetussuunnitelmaan on sisäänkirjoitettu opiskelijalähtöinen valinnaisuus. Opiskelijan opiskelu koostuu ja suuntautuu hänen motivaationsa pohjalta, opiskelijan vahvuuksia hyödyntäen. Opiskelijoille järjestetään säännöllisesti mahdollisuus keskustella ryhmänvastuuopettajan kanssa opintojen etenemisestä. Opiskelija saa ryhmänvastuuopettajalta kannustavaa ja kehittävää, opintoja edistävää palautetta. Yksilöllisesti opinnoille asetettuja tavoitteita tarkistetaan tarvittaessa. Opettajan työparina työskentelee ohjaaja. Ohjaajan tehtävänä on toimia opettajan rinnalla ja tukea sekä ohjata opiskelijoita ammatillisessa kehittymisessä. Opiskelijoita tuetaan ja ohjataan myös arkielämän hallintaan liittyvissä asioissa. Erityisopetus perustuu siihen, että opiskelijoiden kaikki oppimisen esteet pyritään poistamaan. Siksi opiskelijoita tuetaan myös muilla elämän osa-alueilla. 1.6 Koulutuksen toteutus Opiskelija suorittaa opintoja tutkinnon osa kerrallaan ja etenee tutkinnon osan kurssista toiseen saavutettuaan riittävän osaamisen. Toteutus ilmenee tutkintokohtaisesta toteuttamissuunnitelmasta. Ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja toteutetaan ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan kaikki ammatilliset tutkinnon osat. Tarvittaessa näyttöä voidaan täydentää oppilaitoksessa tai muussa paikassa. Ammattiosaamisen näyttö voi olla yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta kerrallaan tai osasta tutkinnon osaa. Sivu 6

8 Mukautetuin tavoittein opiskelevan opiskelijan ammattiosaamisen näytöt arvioidaan mukautetuin kriteerein ja arvosanan lisäksi annetaan sanallinen arviointi näyttötodistukseen opiskelijan osaamisesta. Saadakseen tutkintotodistuksen, opiskelijan on suoritettava kaikki näytöt vähintään T1 - tasolla. Ammattiosaamisennäyttöjen toimielin hyväksyy tutkintokohtaiset suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. Työssäoppimisjaksot sijoitetaan Bovallius-ammattiopisto Jyväskylän vuosittaisen ohjeistuksen ja työssäoppimispaikkojen saatavuuden mukaan. Opintoihin sisältyy vähintään 30 osp työssäoppimista. Ensimmäisenä vuonna työssäoppiminen voidaan toteuttaa oppilaitoksen sisäisenä työssäoppimisena. Tämän jakson aikana opitaan ammattitaidon lisäksi työelämän pelisääntöjä, sopimusten sisältö, työssäoppimispäiväkirjojen laatiminen ja arvioiminen. Joustavien työssäoppimisjärjestelyjen avulla opiskelijoille on mahdollista turvata opintoja edistävä työssäoppiminen. Erityisopiskelijan työssäoppimisjaksolle siirtyminen vaatii paljon valmistelua, suunnittelua ja järjestelyä. Toteutussuunnitelma on tämän opetussuunnitelman liitteenä Sivu 7

9 2 AUTOALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Auton ja moottoripyörän huoltaminen Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tehdä auton tai moottoripyörän pesun, vahauksen ja tarkastaa mahdolliset korivauriot tunnistaa huollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpiteitä varten tehdä auton tai moottoripyörän kuntohuollon tehdä auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan huolto-ohjelman mukaan jakopään huolto-osien vaihdon jarrujen huolto-osien vaihdon tehdä pyörien tarkastuksen ja tuntee rengasmääräykset sekä osaa tehdä rengastyön käyttää auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla hoitaa asiakaspalvelutilanteen käyttää huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön huolehtia ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä siisteydestä ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja alalla tarvittavan sanaston tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee yleistiedot ensiavun antamisesta edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta ylläpitää työkykyään. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee Sivu 8

10 yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä. suorittaa SFS 6002 pätevyyden Osaamisen arviointi ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Työn kokonaisuuden hallinta tekee ja tuettuna työprosessiin kuuluvia työvaiheita toimii annettujen ohjeiden mukaan jatkuvasti suunnittelee ja toteuttaa työprosessin jatkuvasti suunnittelee ja tekee työprosessiin kuuluvat työvaiheet suunnittelee annettujen ohjeiden mukaan työprosessin ja toteuttaa sen pääsääntöisesti itsenäisesti suunnittelee ja toteuttaa työprosessin itsenäisesti noudattaa työaikoja avustettuna noudattaa työaikoja ja annettuja ohjeita jatkuvasti noudattaa työaikoja ja suunnitelmia noudattaa työaikoja ja toimii ohjeiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja annettuja ohjeita noudattaa työaikoja ja suunnitelmia sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista Taloudellinen ja laadukas toiminta tarvitsee jatkuvaa tukea ja ohjausta. tarvitsee jatkuvaa ohjausta. tarvitsee ohjausta ja arvioi tuettuna työnsä onnistumista toimii asetettujen laatu- ja talous tavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatu- ja talous tavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatu- ja talous tavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Sivu 9

11 ARVIOINNIN KOHDE 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä TM) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Korinhuolto pesee ja vahaa auton tai moottoripyörän koripinnan jatkuvasti, avustettuna tai työparin kanssa. pesee ja vahaa auton tai moottoripyörän koripinnan. pesee ja vahaa auton tai moottoripyörän koripinnan ohjauksen saatuaan pesee ja vahaa auton tai moottoripyörän koripinnan pesee ja vahaa auton tai moottoripyörän koripinnan ja toteaa mahdolliset korivauriot huoltaa auton tai moottoripyörän korin valmistajan ohjeiden mukaan ja keskustelee mahdollisista korjaustarpeista Kuntohuolto (ilman valmistajan huoltoohjelmaa) tarvitsee avustusta auton tai moottoripyörän toimintakuntoa ylläpitävän huollon tekemiseen tekee ohjatusti auton tai moottoripyörän toimintakuntoa ylläpitävän huollon tekee ohjatusti auton tai moottoripyörän toimintakuntoa ylläpitävän huollon tekee ohjatusti auton tai moottoripyörän toimintakuntoa ylläpitävän huollon huoltotarpeen huomioiden tekee annettujen ohjeiden mukaan auton tai moottoripyörän toimintakunnon ylläpitävän huollon huoltotarpeen huomioiden tekee auton tai moottoripyörän toimintakunnon ylläpitävän huollon huomioiden huoltotarpeen Määräaikaishuolto tarvitsee avustusta auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon tekemiseen tekee määräaikaishuollon auton tai moottoripyörän valmistajan ohjeiden mukaisesti tekee jatkuvasti määräaikaishuollon auton tai moottoripyörän valmistajan ohjeiden mukaisesti kuluttajansuojan edellyttämää huolellisuutta noudattaen tekee määräaikaishuollon auton tai moottoripyörän valmistajan ohjeiden mukaisesti kuluttajansuojan edellyttämää huolellisuutta noudattaen tekee määräaikaishuollon auton tai moottoripyörän valmistajan ohjeiden mukaisesti kuluttajansuojan edellyttämää huolellisuutta noudattaen tekee määräaikaishuollon valmistajan ohjeen mukaisesti kuluttajansuojan edellyttämää huolellisuutta noudattaen ja tekee ehdotuksia huollon yhteydessä esiin tulleista lisätöistä Sivu 10

12 Jakopään huolto tarvitsee jatkuvasti avustusta ja ohjausta jakopään huolto-osien vaihtoon tekee jatkuvasti tuettuna ja jakopään huolto-osien vaihdon tekee jatkuvasti, valmistajan ohjeita noudattaen jakopään huolto-osien vaihdon tekee, valmistajan ohjeita noudattaen jakopään huolto-osien vaihdon tekee valmistajan ohjeita noudattaen jakopään huoltoosien vaihdon tekee valmistajan ohjeita noudattaen jakopään huolto-osien vaihdon ja huomioi esiin tulevia oheistöitä Jarrujen huolto tarvitsee jatkuvaa avustusta ja ohjausta jarrujen huolto-osien vaihtoon tarvitsee jatkuvaa tukea ja ohjausta jarrujen huolto-osien vaihtoon tekee jatkuvasti, valmistajan ohjeita noudattaen jarrujen huolto-osien vaihdon tekee, valmistajan ohjeita noudattaen jarrujen huolto-osien vaihdon tekee valmistajan ohjeita noudattaen jarrujen huolto-osien vaihdon arvioi jarrujen huoltotarpeen ja tekee valmistajan ohjeita noudattaen jarrujen huolto-osien vaihdon Rengastyö Tarvitsee jatkuvaa avustusta renkaan irrotuksen ja asennuksen vanteelle tekee tuettuna ja renkaan irrotuksen ja asennuksen vanteelle tekee turvallisuusohjeita noudattaen renkaan irrotuksen ja asennuksen vanteelle sekä tasapainottaa pyörän tekee turvallisuusohjeita noudattaen renkaan irrotuksen ja asennuksen vanteelle sekä tasapainottaa pyörän tekee turvallisuusohjeita noudattaen renkaan irrotuksen ja asennuksen vanteelle sekä tasapainottaa pyörän tekee turvallisuusohjeita noudattaen renkaan irrotuksen ja asennuksen vanteelle, tasapainottaa pyörän sekä arvioi renkaan kunnon perusteella alustan huoltotarvetta Työvälineet, - koneet, materiaalit ja huoltotarvikkeiden käyttö käyttää keskeisimpiä työvälineitä ja materiaaleja tuettuna ja käyttää jatkuvasti työvälineitä ja materiaaleja tutuissa työtilanteissa tunnistaa ja valitsee materiaalit ja käyttää niitä oikein käyttää keskeisimpiä työvälineitä, -koneita ja materiaaleja tutuissa työtilanteissa ja tunnistaa riskit, mutta tarvitsee välillä ohjausta käyttää keskeisimpiä työvälineitä, -koneita ja materiaaleja tutuissa työtilanteissa annettujen ohjeiden mukaan valitsee työhön sopivat työvälineet, -koneet sekä käyttää niitä ja materiaaleja vaihtelevissa työtilanteissa turvallisesti ja taloudellisesti Sivu 11

13 Asiakaspalvelu toimii jatkuvasti tuettuna ja yksinkertaisissa tehtävissä toimii jatkuvasti yksinkertaisissa tehtävissä toimii jatkuvasti asiakaspalvelutilanteissa toimii yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja osaa kuunnella asiakasta toimii tavallisimmissa asiakaspalvelutilanteissa annettujen ohjeiden perusteella ja osaa tehdä kysymyksiä ajoneuvon korjaukseen liittyen hoitaa työkohtaisen asiakaspalvelutilanteen ja osaa neuvoa asiakasta teknisissä asioissa vaihtelevissa tilanteissa huomioiden erilaiset asiakkaat Kestävä kehitys lajittelee jatkuvasti tuettuna ja jätteet ohjeiden mukaan. pitää jatkuvasti työympäristön puhtaana ja järjestyksessä pitää työympäristön puhtaana ja järjestyksessä koko työvaiheen ajan. lajittelee jätteet ohjeiden mukaan. pitää työympäristön puhtaana ja järjestyksessä huomioiden kierrätyksen ja lajittelun merkityksen. pitää työpisteensä puhtaana ja järjestyksessä koko työvaiheen ajan huomioiden kierrätyksen ja lajittelun merkityksen. ARVIOINNIN KOHDE 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö tunnistaa asiakaspalvelutilanteen toimii tuettuna asiakaspalvelutilanteessa toimii ohjatusti asiakaspalvelutilanteessa tuntee asiakaspalvelun periaatteen tuntee asiakaspalvelun periaatteen ja osaa tehdä kysymyksiä tuntee asiakaspalvelun periaatteet, osaa hakea tarvittaessa ajoneuvon tekniikkaan liittyvää lisätietoa ja tuntee yrityksen arvot palveluun liittyen Sivu 12

14 ymmärtää korjausehtojen tärkeyden (AUNE) ymmärtää korjausehtojen merkityksen ja tärkeyden (AUNE) tuntee moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehtoja (AUNE) tuntee tärkeimmät moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehdot (AUNE) tuntee keskeisimmät moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehdot (AUNE) tuntee keskeisimmät moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehdot ja tarkistaa tarvittaessa kriittiset kohdat (AUNE) tietää lainsäädännön olemassaolon ja sen vaikutuksen työhönsä ymmärtää lainsäädännön merkityksen työssään noudattaa omassa työssään ajoneuvon teknisistä vaatimuksista sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaa omassa työssään ajoneuvon teknisistä vaatimuksista sovellettavaa lainsäädäntöä ja tärkeimpiä rengasalan määräyksiä annettujen ohjeiden mukaan etsii tietoa lainsäädännön toteutumisesta työssään varmistaa lainsäädännön toteutumisen työssään ja osaa neuvoa asiakasta rengassäädöksiin liittyen Yrittäjyys arvioi jatkuvasti ja avustettuna oman työn merkitystä yrityksen kannattavuuteen arvioi jatkuvasti oman työn merkitystä yrityksen kannattavuuteen arvioi oman työn merkitystä yrityksen kannattavuuteen sekä työvirheen merkitystä liikenneturvallisuudelle. arvioi opastettuna oman työn merkitystä yrityksen kannattavuuteen sekä työvirheen merkitystä liikenneturvallisuudelle. arvioi oman työnteon merkitystä koko autoliikkeen toiminnassa arvioi oman työnteon merkitystä koko autoliikkeen toiminnassa ja kehittää työtapojaan sen mukaisesti sekä tietää virheen korjauksesta aiheutuneet kustannukset yritystoiminnalle ja asiakastyytyväisyydelle Auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toiminnan tunteminen tuntee pääpiirteissään auton osaa tuettuna ja selvittää auton rakenteiden ja järjestelmien toimintoja ja osien nimityksiä tuntee tavanomaisimmin käytetyt auton kokonaisrakenteet, tuntee pääpiirteissään auton tai moottoripyörän kokonaisrakenteen, järjestelmien toiminnan ja osien nimitykset tuntee tavanomaisimmin esiintyviä auton tai moottoripyörän kokonaisrakenteita, järjestelmien tuntee tavanomaisimmin käytetyt auton tai moottoripyörän koko- Sivu 13

15 toimintoja ja osien nimityksiä naisrakenteet, järjestelmien toiminnan ja osien nimitykset Huolto-ohjeiden ja teknologian käyttö tekee auton huollon avustetusti annettujen ohjeiden mukaan käyttää huolto-ohjeita sekä ammatissaan tarvittavia tavanomaisia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä toistuvissa työtilanteissa, tarvitsee jatkuvaa ohjausta käyttää huolto-ohjeita sekä ammatissaan tarvittavia tavanomaisia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä toistuvissa työtilanteissa, tarvitsee ohjausta käyttää huolto-ohjeita sekä ammatissaan tarvittavia tavanomaisia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä toistuvissa työtilanteissa, tarvitsee joskus ohjausta käyttää huolto-ohjeita ja ammatissaan tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä toistuvissa työtilanteissa käyttää huolto-ohjeita ja hyödyntää monipuolisesti ammatissaan tarvittavia teknisiä ja tietoteknisiä järjestelmiä Nesteet ja voiteluaineet tietää nesteiden ja öljyjen käyttökohteet sekä ymmärtää öljymäärien merkityksen tuntee nesteiden ja öljyjen luokituksen sekä öljymäärien merkityksen tarvitsee tukea tuntee nesteiden ja öljyjen luokituksen sekä öljymäärien merkityksen ja käyttää annettuja nesteitä ja öljyjä tuntee nesteiden ja öljyjen luokituksen sekä öljymäärien merkityksen ja käyttää annettuja nesteitä ja öljyjä valitsee ja käyttää valmistajan ohjeen mukaisia nesteitä ja öljyjä valitsee ja käyttää valmistajan ohjeen mukaisia nesteitä ja öljyjä ARVIOINNIN KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu suoriutuu tiedonhankinnassa jatkuvasti tuettuna ja hankkii tietoa ohjeiden mukaan toimii tiedonhankkijana suoriutuu tiedonhankinnassa hankkii tietoa ohjeiden mukaan toimii oma-aloitteisesti tiedonhankkijana Sivu 14

16 selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuten tarvitsee tukea ja opastusta selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen mukaisesti selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma-aloitteisesti toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen mukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja arvioi tuettuna ja omaa työtään. toimii palautteen mukaisesti yrittää kehittää toimintaansa arvioi omaa työtään. ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta Vuorovaikutus ja yhteistyö pystyy jatkuvasti tuettuna ja toimimaan erilaisten ihmisten kanssa toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä tarvitsee ajoittain ohjausta toimiakseen erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvittaessa apua muilta toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon muut työyhteisön jäsenet Ammattietiikka noudattaa jatkuvasti tuettuna ja annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia sekä aikatauluja toimii ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia sekä aikatauluja sekä toimii yrityksen arvojen mukaisesti toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii jatkuvasti turvallisesti toimii turvallisesti ymmärtää turvallisuuden merkityksen suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään ja tuntee yleistiedot ensiavun antamisesta vastaa toimintansa turvallisuudesta kehittää itsenäisesti toimintaansa turvallisemmaksi Sivu 15

17 noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa noudattaa työyhteisön ohjeita tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön muut jäsenet havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä käyttää tuettuna ja ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden osaa arvioida suojainten soveltuvuutta kyseiseen työhön käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön käyttää ohjatusti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä varmistaa ohjatusti työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden osaa ohjatusti arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön käyttää ergonomisia työasentoja ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa Turvavarusteet ja ilmastointilaite tietää ajoneuvon turvalaitteisiin ja ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät ja pyroteknisten laitteiden käsittelyn tietää ajoneuvon turvalaitteisiin ja ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät ja pyroteknisten laitteiden käsittelyn Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä autokorjaamossa tai moottoripyöräkorjaamossa autoon tai moottoripyörään huollon. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Sivu 16

18 Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Auton korjaaminen Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa jarrujen vian haun ja korjauksen pyörän tuentaan liittyvän vian haun ja korjauksen mitata ja säätää pyörien asentokulmat korjata perus-, yksilevykytkimen vaihtaa vetoakselin murrosnivelen tehdä auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten käynnistinmoottorin ja latausgeneraattorin kunnon määrityksen ja vaihdon diagnosoida kansitiivistevaurion tehdä ohivuotomittauksen perusmoottoriin tehdä pakokaasumittauksen bensiini- ja dieselmoottoriseen autoon kunnostaa ajovalot käyttää auton korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä hoitaa asiakaspalvelutilanteen ja neuvoa asiakasta ottaa huomioon kuluttajansuojalain ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään alalla tarvittavan sanaston auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan sekä niihin liittyvien fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden hyödyntämisen ottaa huomioon auton turvavarusteet korjauksia tehdessään ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät käyttää korjaamon tietojärjestelmää. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee Sivu 17

19 moottorin ohjausjärjestelmän ja sähkökaavioiden periaatteen autokorjaamotoimintaan liittyvän pyroteknisten laitteiden käsittelyn ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset ilmastointilaitteisiin liittyen yrittäjyyden periaatteen korjaustöissä. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Työn kokonaisuuden hallinta tekee ja tuettuna työprosessiin kuuluvia työvaiheita toimii annettujen ohjeiden mukaan jatkuvasti suunnittelee ja toteuttaa työprosessin jatkuvasti suunnittelee ja tekee työprosessiin kuuluvat työvaiheet suunnittelee annettujen ohjeiden mukaan työprosessin ja toteuttaa sen pääsääntöisesti itsenäisesti suunnittelee ja toteuttaa työprosessin itsenäisesti noudattaa työaikoja avustettuna noudattaa työaikoja ja annettuja ohjeita jatkuvasti noudattaa työaikoja ja suunnitelmia noudattaa työaikoja ja toimii ohjeiden mukaisesti noudattaa työaikoja ja annettuja ohjeita noudattaa työaikoja ja suunnitelmia sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista Taloudellinen ja laadukas toiminta tarvitsee jatkuvaa tukea ja ohjausta. tarvitsee jatkuvaa ohjausta. tarvitsee ohjausta ja arvioi tuettuna työnsä onnistumista toimii asetettujen laatu- ja taloustavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatu- ja taloustavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatu- ja taloustavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi. Sivu 18

20 ARVIOINNIN KOHDE 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä TM) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Jarrut tekee avustettuna jarrujen korjauksen annettujen ohjeiden mukaan tekee jatkuvasti jarrujen korjauksen annettujen ohjeiden mukaan tekee jarrujen korjauksen annettujen ohjeiden mukaan sekä opastettuna tarkastaa toimintakunnon korjauksen jälkeen tekee jarrujen korjauksen annettujen ohjeiden mukaan sekä opastettuna tarkastaa toimintakunnon korjauksen jälkeen tekee jarrujen korjauksen valmistajan ohjeiden mukaan ja tarkastaa toimintakunnon tekee itsenäisesti jarrujen korjauksen ja tarkastuksen valmistajan ohjeiden mukaan ja ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista lisätyötarpeista Pyörän tuenta tekee avustettuna pyörän tuennan korjauksen tekee jatkuvasti pyörän tuennan korjauksen annettujen ohjeiden mukaan tekee pyörän tuennan korjauksen annettujen ohjeiden mukaan tekee pyörän tuennan korjauksen annettujen ohjeiden mukaan tekee pyörän tuennan korjauksen valmistajan ohjeiden mukaan ja suorittaa pyörän asentokulmien tarkastuksen ja säädön tekee itsenäisesti pyörän tuennan korjauksen valmistajan ohjeiden mukaan ja suorittaa pyörän asentokulmien tarkastuksen ja säädön Voimansiirto ymmärtää kytkimen toiminnan tekee kytkimen korjauksen avustettuna tekee kytkimen korjauksen jatkuvasti tekee kytkimen korjauksen tekee kytkimen korjauksen annettujen ohjeiden mukaan tekee kytkimen korjauksen valmistajan ohjeiden mukaan ja ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista lisätöistä tietää miten vetonivelen mekaaninen kunto tarkastetaan tarkastaa avustettuna vetonivelen mekaanisen kunnon tarkastaa jatkuvasti vetonivelen mekaanisen kunnon tarkastaa vetonivelen mekaanisen kunnon vaihtaa nivelen valmistajan ohjeiden mukaan vaihtaa nivelen valmistajan ohjeiden mukaan Sivu 19

21 Määräaikaiskatsastustarkastus tekee avustettuna auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten tekee jatkuvasti auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten tekee ja opastettuna auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten tekee auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten tekee auton tarkastuksen ja päästömittaukset määräaikaiskatsastusta varten tekee auton tarkastuksen ja päästömittaukset määräaikaiskatsastusta varten sekä laatii korjausehdotuksen Käynnistinmoottori ja generaattori suorittaa avustettuna käynnistinmoottorin tai generaattorin kunnon tarkastuksen suorittaa jatkuvasti käynnistinmoottorin tai generaattorin kunnon tarkastuksen ja vaihdon suorittaa ja opastettuna käynnistinmoottorin tai generaattorin kunnon tarkastuksen ja vaihdon suorittaa käynnistinmoottorin tai generaattorin kunnon tarkastuksen ja vaihdon suorittaa valmistajan ohjeiden mukaan käynnistinmoottorin tai generaattorin sekä -virtapiirin kunnon tarkastuksen sekä erottaa virtapiirin vian laitteen viasta suorittaa käynnistystai latausvirtapiirin tarkastuksen ja korjauksen Moottori osaa avustettuna tehdä moottorin mekaanisen kunnon määrittelyn osaa jatkuvasti tehdä moottorin mekaanisen kunnon määrittelyn ja jäähdytysjärjestelmän painetestin osaa tehdä moottorin mekaanisen kunnon määrittelyn ja jäähdytysjärjestelmän painetestin tehdä moottorin mekaanisen kunnon määrittelyn ja jäähdytysjärjestelmän painetestin tehdä moottorin mekaanisen kunnon määrittelyn ja jäähdytysjärjestelmän painetestin tehdä moottorin ohivuototestin sekä jäähdytysjärjestelmän painetestin ja päätelmien perusteella tehdä korjausehdotuksen Ajovalojen kunnostus osaa avustettuna vaihtaa ajovalopolttimon ja suunnata ajovalot osaa jatkuvasti vaihtaa ajovalopolttimon ja suunnata ajovalot osaa vaihtaa ajovalopolttimon ja suunnata ajovalot osaa vaihtaa ajovalopolttimon ja suunnata ajovalot osaa vaihtaa ajovalopolttimon ja suunnata ajovalot sekä suorittaa virtapiirin tarkastusta ja korjausta osaa vaihtaa ajovalopolttimon, suunnata ajovalot sekä suorittaa virtapiirin tarkastusta ja korjausta Työvälineiden, koneiden ja käyttää avustetusti keskeisimpiä työvälineitä, - käyttää ohjatusti ja tuetusti keskeisimpiä työvälineitä, -koneita ja käyttää ohjatusti keskeisimpiä työvälineitä, - käyttää keskeisimpiä työvälineitä, -koneita ja testauslaitteita sekä käyttää keskeisimpiä työvälineitä, -koneita ja testauslaitteita valitsee työhön sopivat työvälineet, -koneet sekä testauslaitteet ja Sivu 20

22 huoltotarvikkeiden käyttö koneita ja testauslaitteita sekä materiaaleja tutuissa työtilanteissa ja tunnistaa riskit testauslaitteita sekä materiaaleja tutuissa työtilanteissa ja tunnistaa riskit koneita ja testauslaitteita sekä materiaaleja tutuissa työtilanteissa ja tunnistaa riskit materiaaleja tutuissa työtilanteissa ja tunnistaa riskit, mutta tarvitsee välillä ohjausta sekä materiaaleja tutuissa työtilanteissa annettujen ohjeiden mukaan käyttää niitä ja materiaaleja vaihtelevissa työtilanteissa turvallisesti ja taloudellisesti Varaosien ja tarvikkeiden käyttö tunnistaa tarvittavia varaosia ja tarvikkeita käyttää avustetusti annettuja varaosia ja tarvikkeita käyttää ohjatusti ja tuetusti annettuja varaosia ja tarvikkeita käyttää annettuja varaosia ja tarvikkeita käyttää annettuja varaosia ja tarvikkeita valitsee ja käyttää varaosia ja tarvikkeita Estetiikka tuntee työympäristön viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät. työskentelee avustetusti työympäristön viihtyisyyteen vaikuttavien tekijöiden mukaisesti. työskentelee jatkuvasti ohjatusti työympäristön viihtyisyyteen vaikuttavien tekijöiden mukaisesti. työskentelee ohjatusti työympäristön viihtyisyyteen vaikuttavien tekijöiden mukaisesti. työskentelee työympäristön viihtyisyyteen vaikuttavien tekijöiden mukaisesti. toimii työympäristön viihtyisyyteen vaikuttavien tekijöiden edistämiseksi. ARVIOINNIN KOHDE 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Asiakaspalvelu ymmärtää asiakaspalvelun tärkeyden tervehtii ja kuuntelee asiakasta tervehtii ja kuuntelee asiakasta korjaustyöhön liittyen mutta tarvitsee ajoittain ohjausta tervehtii ja kuuntelee asiakasta korjaustyöhön liittyen tuntee asiakaspalvelun periaatteet ja kysyy asiakkaalta tarkentavia tietoja tuntee asiakaspalvelun periaatteet ja osaa neuvoa asiakasta Korjausohjeiden käyttö käyttää annettuja korjausohjeita avustettuna käyttää annettuja korjausohjeita ja opastettuna käyttää annettuja korjausohjeita jatkuvasti käyttää annettuja korjausohjeita käyttää annettuja korjausohjeita valitsee ja käyttää korjausohjeita Sivu 21

23 Nesteet ja voiteluaineet tietää nesteiden ja öljyjen luokituksen sekä ymmärtää öljymäärien merkityksen tuntee nesteiden ja öljyjen luokituksen sekä öljymäärien merkityksen tarvitsee tukea tuntee nesteiden ja öljyjen luokituksen sekä öljymäärien merkityksen ja käyttää annettuja nesteitä ja öljyjä tuntee nesteiden ja öljyjen luokituksen sekä öljymäärien merkityksen ja käyttää annettuja nesteitä ja öljyjä valitsee ja käyttää valmistajan ohjeen mukaisia nesteitä ja öljyjä valitsee ja käyttää valmistajan ohjeen mukaisia nesteitä ja öljyjä Sähkötekniikan perusteet tunnistaa sähkökaavion tunnistaa sähkökaavion ja ymmärtää sen tarkoituksen tuntee yleisimmät autosähkötekniikan piirrosmerkit osaa yleisimmät autosähkötekniikan piirrosmerkit osaa lukea kytkentäkaavioita ja tunnistaa ajoneuvon laitteita kaaviosta osaa käyttää kytkentäkaavioita vianhakuun ja korjaukseen tunnistaa akun tuntee yleisimmät autojen sähkölaitteet osaa suorittaa yksinkertaisia sähkökytkentöjä tuntee autosähkötekniikan peruslait ja osaa käyttää yleismittaria osaa käyttää yleismittaria ja osaa hyödyntää autosähkötekniikan peruslakeja vianhaussa ja korjauksessa hyödyntää autosähkötekniikan peruslakeja vianhaussa ja korjauksessa sekä tehdä korjausehdotuksen saatujen mittaustulosten perusteella pyörät ja niiden asentokulmat tuntee auton pyörien asentokulmat tunnistaa virheellisten asentojen vaikutukset renkaiden kulumiseen ja auton ajettavuuteen tuntee rengaspaineiden, pyörimissuunnan ja kulutuspinnan urasyvyyden merkityksen ajoturvallisuuteen sekä pyörien asentokulmat tuntee rengaspaineiden, pyörimissuunnan ja kulutuspinnan urasyvyyden merkityksen ajoturvallisuuteen sekä pyörien asentokulmat tuntee pyörien asentokulmat ja niiden merkityksen auton ajettavuuteen sekä rengasmerkinnät ja renkaiden käyttöön liittyvät määräykset osaa tehdä korjausehdotuksen saatujen asentokulmien mittaustulosten perusteella ja tuntee rengasmääräykset siten, että löytää tarvitsemansa tiedon Sivu 22

24 Voimansiirto osaa nimetä voimansiirron osat tuntee voimansiirtojärjestelmän perusrakenteen ja kytkimen toiminnan tarvitsee jatkuvaa ohjausta tuntee voimansiirtojärjestelmän perusrakenteen ja kytkimen toiminnan tarvitsee ajoittain ohjusta tuntee voimansiirtojärjestelmän perusrakenteen ja kytkimen toiminnan osaa määritellä kytkimen toimintakunnon tietää kytkimen toimintakuntoa ylläpitävät tekijät Moottori tietää moottorin tunnistaa moottorin tunnistaa moottorin ja sen toiminta periaatteen tuntee nelitahtimoottorin toiminnan tietää moottorin mekaanisen kunnon määrittelyn periaatteet tietää moottorin toimintakuntoa ylläpitävät tekijät Turvavarusteet ja ilmastointilaite tietää ajoneuvon turvalaitteisiin ja ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät ja pyroteknisten laitteiden käsittelyn tietää ajoneuvon turvalaitteisiin ja ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät ja pyroteknisten laitteiden käsittelyn Tietojärjestelmät käyttää avustettuna korjaamon tietojärjestelmää käyttää korjaamon tietojärjestelmää ja tuettuna käyttää korjaamon tietojärjestelmää jatkuvasti käyttää korjaamon tietojärjestelmää käyttää korjaamon tietojärjestelmää ohjeen mukaan käyttää korjaamon tietojärjestelmää Yrittäjyys tietää yrittämisen periaatteen arvioi korjauksen merkitystä liikenneturvallisuudelle. tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen autoalalla arvioi opastettuna oman työn merkitystä yrityksen kannattavuuteen sekä työvirheen merkitystä liikenneturvallisuudelle. arvioi työnteon ja yrittäjyyden merkitystä autoalalla sekä työvirheen merkitystä liikenneturvallisuudelle. tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen autoalalla sekä tietää virheen korjauksesta aiheutuvat kustannukset yritystoiminnalle ja asiakastyytyväisyydelle ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Sivu 23

25 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu suoriutuu tiedonhankinnassa jatkuvasti tuettuna ja hankkii tietoa ohjeiden mukaan toimii tiedonhankkijana suoriutuu tiedonhankinnassa hankkii tietoa ohjeiden mukaan toimii oma-aloitteisesti tiedonhankkijana selviytyy avustettuna tutuista tilanteista selviytyy jatkuvasti tutuista tilanteista selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee tukea selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma-aloitteisesti toimii erilaisissa tilanteissa tarkoituksen mukaisesti ja löytää toiminnalleen vaihtoehtoisia toimintatapoja arvioi tuettuna ja omaa työtään. toimii palautteen mukaisesti yrittää kehittää toimintaansa arvioi omaa työtään. ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta Vuorovaikutus ja yhteistyö pystyy avustettuna toimimaan erilaisten ihmisten kanssa pystyy jatkuvasti tuettuna ja toimimaan erilaisten ihmisten kanssa toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvittaessa apua muilta toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon muut työyhteisön jäsenet Ammattietiikka noudattaa jatkuvasti tuettuna ja annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia sekä aikatauluja toimii ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia sekä aikatauluja sekä toimii yrityksen arvojen mukaisesti toimii opiskelu- ja työyhteisössä arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja Sivu 24

26 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - toimii turvallisesti ymmärtää turvallisuuden merkityksen suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään ja tuntee yleistiedot ensiavun antamisesta vastaa toimintansa turvallisuudesta kehittää itsenäisesti toimintaansa turvallisemmaksi noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa noudattaa työyhteisön ohjeita ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön muut jäsenet havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä käyttää tuettuna ja ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden osaa arvioida suojainten soveltuvuutta kyseiseen työhön käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön käyttää ohjatusti ergonomisia työasentoja käyttää opastetusti ergonomisia työasentoja käyttää ergonomisia työasentoja tutuissa tilanteissa käyttää ergonomisia työasentoja ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa Ammattitaidon osoittamistavat Sivu 25

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Autoalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto 2014 Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto 2014 Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja SUUPOHJAN AMMATII-I NSTITUUTII OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto 2014 Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Opetushallituksen perusteet 20t4

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorikorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Moottorikäyttöisten

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto, AJONEUVOASENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 3 3. PERUSTUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. Tekniikan ja liikenteen ala. Autoalan perustutkinto. Ajoneuvoasentaja

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. Tekniikan ja liikenteen ala. Autoalan perustutkinto. Ajoneuvoasentaja OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto Ajoneuvoasentaja Opetushallituksen perusteet 2009 Voimassa alkaen: Versio: Hyväksyjä: 1.8.2010 1.1 MV Suupohjan

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 0 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENTAJA AUTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENTAJA AUTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENTAJA AUTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. AUTOALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto, 2013 2, 2013 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa

Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Ylä-Savon ammattiopiston Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto120ov Autotekniikankoulutusohjelma ajoneuvoasentaja Hyväksynyt rehtori Voimaantulo 1.8.2009 2 1 AUTOALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Salpauksen johtokunnan hyväksymä 23.11.2009 (päivitetty 15.11.2011) Salpauksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat.

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat. AUTOALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Ajoneuvoasentaja Hyväksytty 19.5.2015 Sisällys 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT:...

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa opetuksessa.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Autotekniikan osaamisala Hyväksytty 24.5.2016 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SISÄLTÖ JOHDANTO... 5 Autoalan perustutkinnon,

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä maastoajoneuvolla maastoajokokeen

Lisätiedot