Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Autotekniikan osaamisala Hyväksytty Koulutus tekee hyvää!

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 5 Autoalan perustutkinnon, autotekniikan osaamisalan, ajoneuvoasentaja, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti ja aikuisopistossa... 8 Tutkinnon osien suorittamisjärjestys Ammatilliset tutkinnon osat Autotekniikan osaamisalan, ajoneuvoasentaja, pakolliset tutkinnon osat Auton tai moottoripyörän huoltaminen Auton korjaaminen Valinnaiset tutkinnon osat Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus Rengastyöt Kuorma auton alusta ja hallintalaitteiden korjaus Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus Hydrauliikka ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus Paineilmajarrujen testaus ja korjaus Maalauksen esikäsittelytyöt Auton turvavarustetyöt Auton korin sähkövarustetyöt Auton lisävarustetyöt Moottoripyörien huolto ja korjaus Varaosatyö ja varastonhallinta Yritystoiminnan suunnittelu Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi, pakollinen Äidinkieli, suomi, valinnainen... 60

3 Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsi, pakollinen Ruotsi, valinnainen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakollinen Englanti, valinnainen Venäjä, valinnainen Saksa, valinnainen Ranska, valinnainen Espanja, valinnainen Matemaattis luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Matematiikka, pakollinen Matematiikka, valinnainen Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakollinen Fysiikka ja kemia, valinnainen Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot, pakollinen Yhteiskuntataidot, valinnainen Työelämätaidot Työelämätaidot, pakollinen Työelämätaidot, valinnainen Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus, valinnainen... 80

4 3.4.2 Taide ja kulttuuri, valinnainen Etiikka, valinnainen Psykologia, valinnainen Ympäristöosaaminen, valinnainen Osa alueita kohdista , valinnainen Vapaasti valittavat tutkinnon osat Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia opintoja työssäoppien... 85

5 5 JOHDANTO Savon ammatti ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen tutkintokohtainen opetussuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa on linjattu opetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tavoitteet ovat samat riippumatta siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintona. Tarvittaessa näyttötutkinnon suorittaja hankkii puuttuvan osaamisen osallistumalla tutkintoon valmistavaan koulutukseen. OPH:n tutkinnon perusteet: Autoalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisen perustutkinnon laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 135 (osp), yhteisistä tutkinnon osista 35 (osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista 10 (osp). Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtainen opetussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnon rakenteesta; ammatilliset tutkinnon osat, yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat. Opetussuunnitelmassa on kuvattu tutkinnon suorittamisjärjestyksen periaatteet. Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaitovaatimukset, teemat, oppimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteutus ja arviointisuunnitelmat on hyväksynyt ammattiosaamisen toimielin. Yhteisissä tutkinnon osissa osaamisen hankkiminen, oppimisen ja osaamisen arviointi on kirjattu yhteisten tutkinnon osien asiakirjan alkuun. Tutkinnon osien osa alueet sisältävät osaamistavoitteet ja keskeisen sisällön. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnonosien opintojen integrointi on kirjattu tutkinnon osiin. Opiskelijan opintoihin ja työelämään valmistautumista sekä oppimisvalmiuksia selvitetään ja niitä tuetaan opintojen alussa ja niiden aikana huomioimalla opetuksessa seuraavat asiat: oppimisympäristö, toimintakulttuuri opiston esittely, toiminnan arvopohja, järjestyssäännöt ja kurinpitoasiat tutkinnon rakenne, tutkinnon osan toteuttaminen, sisältö ja arviointi osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen lähtötasotestit, tulokysely Wilman käyttö opetuksen ja oppimisen tukena ryhmäytyminen ja ryhmätyöskentelytaidot

6 6 oppimaan oppimisen perusasiat: oppimismotivaatio, oppimistyyli, opiskelutekniikat, tavoitteellisuus ja itseohjautuva oppiminen tietotekniikan perustaidot sisäinen yrittäjyys turvakävely ja turvallisuus opintojen tukitoimet opiskelijahuollon palvelut ja tukipalvelut erityistuen tarpeet mahdollisuudet ryhmänvanhintoiminta, tutortoiminta ammattijärjestöt, opiskelijajärjestöt kansainvälisyysinfo työturvallisuus ja työhyvinvointiohjeet Opiskelijan oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, opiskelijan itsearviointitaitojen kehittämistä, ammatillisen kasvun tukemista sekä oppimisen motivointia ja innostamista. Se on oppimista tukevaa, pedagogista ohjausta ja keskustelua, havainnointia ja jatkuvaa vuorovaikutukseen perustuvaa palautetta, joka ohjaa oppilasta ymmärtämään tavoitteet ja mahdollisuudet edistää omaa oppimistaan. Ammatillisissa tutkinnon osissa opiskelijan saavuttama osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä. Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Yhteisissä tutkinnon osissa osaaminen arvioidaan osa alue ja tutkinnon osa tasoilla ja osaamisen arvioinnin tekee osa alueen opettaja. Tutkinnon osan arvosanan antavat opettaja/opettajat tutkinnon osan sisältämien osa alueiden arvosanojen pohjalta. Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty osaamisen arviointi ja korottaa hyväksytty osaamisen arvioinnin arvosana. Arvioinnin toteuttaminen ja dokumentointi sekä vastuut on kuvattu Savon ammatti ja aikuisopiston Arviointiohjeet asiakirjassa. Savon ammatti ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa ajan toimintana.

7 7 Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana seuraavia opintopolkuja omien tavoitteidensa mukaisesti: kansainvälisyyspolku, yrittäjyyspolku, jatko opintopolku, huippuosaamisen polku ja urheilupolku. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavan koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat samat kuin ammatillisen peruskoulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon yhteydessä. Tutkintokohtaisissa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen toteutus. Valmistavan koulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaa ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet. Kuhunkin tutkintoon laadittava valmistavan koulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidon sisällöt ja toteutustavat. Valmistavien koulutusten aloituksista, hakuajoista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnon suorittamismahdollisuuksista informoidaan ajantasaisesti oppilaitoksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Savon ammatti ja aikuisopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa ja Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma.

8 8 Autoalan perustutkinto 180 osp Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 45 osp Auton korjaaminen, 45 osp Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp Valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 45 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Rengastyöt, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, Kuorma auton alusta ja hallintalaitteiden osp korjaus, 15 osp Tutkinnon osa ammatti tai erikoisammattitut Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus, kinnosta, 15 osp 15 osp Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Hydrauliikka ja pneumatiikkajärjestelmien Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp korjaus, 15 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Paineilmajarrujen testaus ja korjaus, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Maalauksen esikäsittelytyöt, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5 15 osp Auton turvavarustetyöt, 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon Auton korin sähkövarustetyöt, 15 osp osista, 5 15 osp Auton lisävarustetyöt, 15 osp Moottoripyörien huolto ja korjaus, 30 osp Varaosatyö ja varaston hallinta, 15 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Kuvio 1. Autoalan perustutkinnon, autotekniikan osaamisalan, ajoneuvoasentaja, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti ja aikuisopistossa

9 9 Autoalan perustutkinnossa autotekniikan osaamisalalla on kaksi pakollista tutkinnon osa, Auton tai moottoripyörän huoltaminen 45 osp ja Auton korjaaminen 45 osp, jonka jälkeen tutkintopolku on mahdollista valita yksilöllisesti tutkinnon rakenteen rajoissa. Alla on esitetty suuntaa antava esimerkki opintojen etenemisjärjestyksestä. Tutkinnon osat ja niiden järjestys voivat vaihdella opiskelija ja paikkakuntakohtaisesti. Esimerkki: Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Tutkinnon osien suorittamisjärjestys Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 35 osp Vuosi 1 Auton korjaaminen, 10 osp Yhteiset tutkinnon osat, 15 osp Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 10 osp (TOP 5 osp) Vuosi 2 Auton korjaaminen, 35 osp (TOP 10 osp) Yhteiset tutkinnon osat, 15 osp Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, 15 osp (TOP 5 osp) Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, 15 osp (TOP 5 osp) Vuosi 3 Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, 15 osp (TOP 5 osp) Yhteiset tutkinnon osat, 5 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp (TOP 10 osp) TOP = sisältää työssäoppimista vähintään x osp

10 10 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Autotekniikan osaamisalan, ajoneuvoasentaja, pakolliset tutkinnon osat, 90 osp Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 45 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa tehdä auton tai moottoripyörän pesun, vahauksen ja tarkastaa mahdolliset korivauriot tunnistaa huollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpiteitä varten tehdä auton tai moottoripyörän kuntohuollon tehdä auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan huolto ohjelman mukaan jakopään huolto osien vaihdon jarrujen huolto osien vaihdon tehdä pyörien tarkastuksen ja tuntee rengasmääräykset sekä osaa tehdä rengastyön käyttää auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla hoitaa asiakaspalvelutilanteen käyttää huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön huolehtia ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä siisteydestä ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään käyttää tieto ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja alalla tarvittavan sanaston tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee yleistiedot ensiavun antamisesta edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta ylläpitää työkykyään. Opiskelija tuntee yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä. suorittaa SFS 6002 pätevyyden TEEMAT Auton rakenne auton rakenteeseen, järjestelmiin ja alan sanastoon tutustuminen (integrointi: englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia)

11 11 Korjaamotoiminta huoltoon tarkoitettujen työvälineiden ja laitteiden käyttö ja huolto asiakaspalvelu (myös ruotsi ja englanti) alan tietojärjestelmät (tieto ja viestintätekniikka) huolto ohjeet (englanti) autoalan korjausehdot ja lainsäädäntö taloudellinen ja laadukas toiminta (yrittäjyys) Työturvallisuus ja oppimisen taidot tulityöt ensiapu työturvallisuus ympäristönsuojelu (ympäristötieto) ilmastointilaite turvavarusteet SFS 6002 perehdytys ja opiskeluun orientointi pelisäännöt Huoltaminen huollon suunnittelu huollon tekninen toteuttaminen huollon dokumentointi OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä autokorjaamossa tai moottoripyöräkorjaamossa autoon tai moottoripyörään huoltoja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Johtuen autokorjaamoiden ja autojen rakenteiden eroista sekä työtehtävien kausiluonteisuudesta kaikissa korjaamoissa ei välttämättä pystytä tekemään kaikkia tutkinnon osan töitä. Niiltä osin, kun työssäoppimispaikalla tehtävät määräaikaishuollot eivät sisällä tutkinnonosan

12 12 työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja osaamisia, voidaan puuttuvat osaamiset suorittaa oppilaitoksessa muuna osaamisen arviointina. Esimerkki: Opiskelija on työssäoppimassa merkkikorjaamolla, jossa määräaikaishuoltoon ei kuulu jarrujen huoltoa tai jakopään huoltoa, opiskelija voi tehdä puuttuvat osat oppilaitoksessa ja ne arvioidaan muuna osaamisen arviointina. Rengastyöt kausiluontoisuudesta johtuen ja auton korinhoitotyöt voidaan myös tehdä oppilaitoksessa muuna osaamisen arviointina, jos niitä ei tule työssäoppimispaikalla korjaamolla. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: määräaikaishuolto korinhuolto rengastyöt kuntohuolto jakopään huolto jarrujen huolto työvälineet, koneet, materiaalit ja huoltotarvikkeiden käyttö asiakaspalvelu kestävä kehitys Työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakaspalvelu, korjausehdot ja lainsäädäntö yrittäjyys auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toiminnan tunteminen huolto ohjeiden ja teknologian käyttö nesteet ja voiteluaineet Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka turvavarusteet ja ilmastointilaite terveys, turvallisuus ja toimintakyky

13 13 Muu osaamisen arviointi Niiltä osin, kun työssäoppimispaikalla tehtävät huoltotyöt eivät sisällä tutkinnonosan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja osaamisia, voidaan puuttuvat osaamiset suorittaa oppilaitoksessa muuna osaamisen arviointina. Muu osaaminen arvioidaan asteikolla T1 K3. Arvioinnin kohteet Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta ne osat, jotka eivät toteudu ammattiosaamisen näytössä.

14 Auton korjaaminen, 45 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa jarrujen vian haun ja korjauksen pyörän tuentaan liittyvän vian haun ja korjauksen mitata ja säätää pyörien asentokulmat korjata perus, yksilevykytkimen vaihtaa vetoakselin murrosnivelen tehdä auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten käynnistinmoottorin ja latausgeneraattorin kunnon määrityksen ja vaihdon diagnosoida kansitiivistevaurion tehdä ohivuotomittauksen perusmoottoriin tehdä pakokaasumittauksen bensiini ja dieselmoottoriseen autoon kunnostaa ajovalot käyttää auton korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä hoitaa asiakaspalvelutilanteen ja neuvoa asiakasta ottaa huomioon kuluttajansuojalain ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään alalla tarvittavan sanaston auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan sekä niihin liittyvien fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden hyödyntämisen ottaa huomioon auton turvavarusteet korjauksia tehdessään ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät käyttää korjaamon tietojärjestelmää. Opiskelija tuntee moottorin ohjausjärjestelmän ja sähkökaavioiden periaatteen autokorjaamotoimintaan liittyvän pyroteknisten laitteiden käsittelyn ympäristö ja työturvallisuusvaatimukset ilmastointilaitteisiin liittyen yrittäjyyden periaatteen korjaustöissä. TEEMAT Alusta ja hallintalaitteiden korjaaminen auton alusta ja hallintalaitteiden rakenteita, vianhaun perusteita ja vian korjaamista. Moottorin ja voimansiirron korjaaminen auton moottori ja voimansiirtolaitteiden rakenteita, vianhaun perusteita ja vian korjaamista Sähkölaitteiden korjaaminen sähkötekniikan perusteita ja kytkentäkaavioiden sekä yleismittarin käyttöä.

15 15 OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä autokorjaamolla korjaustöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näytössä arvioidaan vähintään jarrujen korjaus, määräaikaiskatsastustarkastus ja pyöräntuentaan liittyvä vianhaku ja korjaus. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Johtuen autokorjaamoiden ja autojen rakenteiden eroista sekä työtehtävien kausiluonteisuudesta kaikissa korjaamoissa ei välttämättä pystytä tekemään kaikkia tutkinnon osan töitä. Niiltä osin, kun työssäoppimispaikalla tehtävät työt eivät sisällä tutkinnonosan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja osaamisia, voidaan puuttuvat osaamiset suorittaa oppilaitoksessa muuna osaamisen arviointina. Esimerkki: Opiskelija on työssäoppimassa merkkikorjaamolla, jossa työtehtäviin ei kuulu harvoin tehtävää moottorin mekaanisen kunnon määritystä, sähköistä vianhakua, vetoakselin kunnostusta, käynnistinmoottorin tai generaattorin kunnon tarkastusta ja vaihtoa ja ajovalojen kunnostusta. Opiskelija voi tehdä puuttuvat osat oppilaitoksessa ja ne arvioidaan muuna osaamisen arviointina. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta

16 16 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: jarrut pyöräntuenta voimansiirto määräaikaiskatsastustarkastus käynnistinmoottori ja generaattori moottori (mekaanisen kunnon määrittely) ajovalojen kunnostus työvälineiden, koneiden ja huoltotarvikkeiden käyttö varaosien ja tarvikkeiden käyttö estetiikka Työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakaspalvelu korjausohjeiden käyttö nesteet ja voiteluaineet sähkötekniikan perusteet pyörät ja niiden asentokulmat voimansiirto moottori turvavarusteet ja ilmastointilaite tietojärjestelmät yrittäjyys Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi Niiltä osin, kun työssäoppimispaikalla tehtävät työt eivät sisällä tutkinnonosan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja osaamisia, voidaan puuttuvat osaamiset suorittaa oppilaitoksessa muuna osaamisen arviointina. Muu osaaminen arvioidaan asteikolla T1 K3. Arvioinnin kohteet Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta ne osat, jotka eivät toteudu ammattiosaamisen näytössä.

17 Valinnaiset tutkinnon osat Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa tehdä uusien laitteiden sopeuttamisen ajoneuvon järjestelmiin ohjelmistojen päivittämisen etsiä eri tietolähteitä käyttäen korjausohjeet ja vianetsintäkaaviot lukea korjausohjeita ja kytkentäkaavioita käyttää mittaus ja testauslaitteita testata ja korjata sähkövarusteita. Opiskelija suorittaa SFS 6002 pätevyyden TEEMAT Mittaus ja testauslaitteet käyttää huolto ja korjaustyössä tarvittavia diagnostiikkalaitteita Sähkövarusteiden testaus ja korjaus tekee sähkövarusteiden testauksen ja korjauksen auton valmistajan ohjeiden mukaisesti. etsii eri tietolähteitä käyttäen korjausohjeet ja vianetsintäkaaviot ja käyttää niitä työssään OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä sähkövarusteiden mittaus, säätö ja korjaustyötä autoalan korjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näytössä arvioidaan vähintään sähkölaitteen vianhaku ja korjaus mittaus tai testilaitetta ja kytkentäkaavioita apuna käyttäen.

18 18 Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: tiedonhankinta mittaus ja testauslaitteet sähkövarusteiden testaus ja korjaus Työn perustana olevan tiedon hallinta: kaaviot ja piirrosmerkit sähkötekniikka mittaus ja testauslaitteet Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Muu osaamisen arviointi Arvioinnin kohteet

19 Rengastyöt, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa henkilö ja pakettiautojen sekä moottoripyörien rengastyöt työturvallisesti ottaen huomioon liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät renkaan vianmäärityksen periaatteet ja määritellä renkaan korjauskelpoisuuden sekä ajoneuvon korjaustarpeen käyttää ajoneuvonostimia ja työvälineitä ajoneuvon pyörän irrottamiseen ja kiinnittämiseen käyttää rengas ja tasapainotuskonetta kiinnittää pyörän palvella asiakasta ja neuvoa rengasvalinnassa tarjota rengasalan tuotteita ja palveluita tehdä rengasalan töitä noudattaen kuluttajansuojalakia toimia ympäristönsuojeluvaatimusten mukaan renkaiden pinnoitukseen liittyvät prosessit raskaan kaluston pyöriin liittyvät turvallisuusseikat käyttää rengasalaa koskevaa lähdekirjallisuutta ja muita tietolähteitä rengasalan yleisimmät lainsäädösten perusasiat ja lakien, asetusten ja sopimusten vaikutuksen työhönsä TEEMAT Rengastyöt käyttää rengas ja vannetöissä tarvittavia koneita ja laitteita Asiakaspalvelu opastaa rengas ja vannevalinnoissa OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa.

20 20 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä ajoneuvojen renkaiden huolto ja korjaustöitä ajoneuvokorjaamossa tai rengasliikkeessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työn kokonaisuuden hallinta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: rengastyöt asiakaspalvelu Työn perustana olevan tiedon hallinta: rengastyöt ja renkaan valinta pinnoitus lainsäädäntö ja määräykset Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Muu osaamisen arviointi

21 Kuorma auton alusta ja hallintalaitteiden korjaus, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa paineilmajärjestelmän korjauksen lehtijousen vaihdon akseliston tuennan korjauksen pyörien asentokulmien mittauksen ja säädön pyörän navan korjauksen ja laakereiden vaihdon. Opiskelija tuntee paineilmajarru ja jousitusjärjestelmän rakenteen. TEEMAT Paineilmajärjestelmä Jousitus ja pyöräntuenta OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä huolto ja korjaustöitä hyötyajoneuvokorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

22 22 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: paineilmajärjestelmän korjaus lehtijousirakenteen tarkastukset akseliston tuenta ja pyörän asentokulmien säätö pyörän navan korjaus asiakaspalvelu Työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakaspalvelu korjausehdot ja lainsäädäntö yrittäjyys pyörän asentokulmat paineilmajarru ja jousitusjärjestelmän rakenne pyörän navan rakenne Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Muu osaamisen arviointi

23 Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa korjata moottorin tai voimansiirron öljyvuodot hakea ja korjata moottorin ja voimansiirron ohjausjärjestelmän vian hakea ja korjata polttonestelaitteiden vian vaihtaa tai korjata moottorin apulaitteita korjata kytkimen korjata ja linjata nivelakseliston. TEEMAT Moottori ja apulaitteet moottorin ja sen apulaitteiden huolto ja korjaus Voimansiirto voimansiirron huolto ja korjaus OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä autokorjaamossa moottorin ja voimansiirronkorjaustöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näytössä arvioidaan vähintään moottorin apulaitteen vaihto ja moottorin ohjausjärjestelmän tai polttoainejärjestelmän vianhaku. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Johtuen autokorjaamoiden ja autojen rakenteiden eroista sekä työtehtävien kausiluonteisuudesta kaikissa korjaamoissa ei välttämättä pystytä tekemään kaikkia tutkinnon osan töitä. Niiltä osin, kun työssäoppimispaikalla tehtävät työt eivät sisällä tutkinnonosan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja osaamisia, voidaan puuttuvat osaamiset suo

24 24 rittaa oppilaitoksessa muuna osaamisen arviointina. Esimerkki: Opiskelija on työssäoppimassa korjaamolla, jossa työtehtäviin ei kuulu kytkimen korjausta, öljyvuodon korjausta nivelakselin/vetoakselin korjausta. Opiskelija voi tehdä puuttuvat osat oppilaitoksessa ja ne arvioidaan muuna osaamisen arviointina. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: moottorin ja voimansiirron öljyvuodot moottorin ja voimansiirron ohjausjärjestelmien vianhaku ja korjaus polttonestelaitteiden vianhaku ja korjaus moottorin apulaitteet kytkin nivelakselisto työvälineiden käyttö varaosien ja tarvikkeiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta: huolto ja korjausohjeiden käyttö nesteet ja voiteluaineet viranomaismääräykset Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Muu osaamisen arviointi Niiltä osin, kun työssäoppimispaikalla tehtävät työt eivät sisällä tutkinnonosan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnassa vaadittuja osaamisia, voidaan puuttuvat osaamiset suorittaa oppilaitoksessa muuna osaamisen arviointina. Muu osaaminen arvioidaan asteikolla T1 K3.

25 25 Arvioinnin kohteet Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta ne osat, jotka eivät toteudu ammattiosaamisen näytössä.

26 Hydrauliikka ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa valita oikeat öljylaadut suorittaa hydrauliikka ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä paine ja virtausmittaukset huoltaa järjestelmän hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit lukea järjestelmäkaavioita vianetsinnän perusperiaatteet esiohjauksen perusperiaatteet huomioida työturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ottaa työn vastaan ja palvella asiakasta Opiskelija tuntee yleisimpien toimilaitteiden toimintaperiaatteet. TEEMAT Hydrauliikka ja pneumatiikkajärjestelmät OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä hydrauliikan ja pneumatiikan korjaustöitä ajoneuvokorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

27 27 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: tiedonhankinta öljyt järjestelmän korjaus järjestelmän mittaukset huolto Työn perustana olevan tiedon hallinta: piirrosmerkit putkisto järjestelmän toiminta vianetsintä esiohjaus Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Muu osaamisen arviointi

28 Paineilmajarrujen testaus ja korjaus, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa jarrun korjauksen sovitusajon viranomaismääräykset Opiskelija tuntee paineilmajarru ja jousitusjärjestelmän rakenteen TEEMAT Jarrujen korjaus Sovitusajo OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä paineilmajarrujen huolto, korjaus, ja sovitustöitä hyötyajoneuvokorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohta

29 29 na on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: jarrujen korjaus sovitusajo Työn perustana olevan tiedon hallinta: paineilmajarru ja jousitusjärjestelmän rakenne sovitusajo viranomaismääräykset Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Muu osaamisen arviointi

30 Maalauksen esikäsittelytyöt, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa automaalauksen perustekniikan ja siihen liittyvät materiaalit, tilat, välineet, työkalut ja työmenetelmät käyttää tarvittavia työkaluja ja välineitä sekä hoitaa ja säilyttää niitä oikein tehdä yksinkertaisia pohjustustöitä maalaustyön suorittamiseksi tehdä koritinaukset ja saumojen tiivistykset suorittaa pieniä pohja ja hiomamaalauksia suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta ottaa huomioon pohja ja koritöiden vaatimukset automaalaukselle käyttää raaka aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta ylläpitää työkykyään. TEEMAT Materiaalit ja työvälineet tiivistysmassat pohjustusmateriaalit (kitit, pohja ja hiomamaalit) puhdistusaineet korroosionestotuotteet hiomatuotteet hiontavälineet (käsi ja koneet) pohjamaaliruiskut Työtekniikan hallinta hiontatekniikat kustannusarvion laatiminen tietokoneohjelmalla suojaaminen pohja ja hiomamaalin ruiskutus tehdä koritinaukset ja saumojen tiivistykset suorittaa pieniä pohja ja hiomamaalauksia Kittaus ja pohjustus kittaustyöt hiontatyöt pohja ja hiomamaalaus ympäristönsuojelu (ympäristötieto) työturvallisuus suojaimet

31 31 tuotteiden turvallisuusmerkinnät taloudellinen ja laadukas toiminta OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaalauksen esikäsittelytöitä autokorikorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: pohjustustekniikan hallinta suojaukset automaalauksen vaatimusten huomioiminen työvälineet ja materiaalit kestävä kehitys Työn perustana olevan tiedon hallinta: pohjustus ja tiivistystarve sekä automaalauksen perustiedot

32 32 materiaalit Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Muu osaamisen arviointi

33 Auton turvavarustetyöt, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa toimia ajoneuvon pyrotekniikkaa sisältävien laitteiden ohjeiden mukaan saattaa ennalleen auton turvateknisen laitteiden autonvalmistajan ohjeiden mukaisesti erottaa aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden kohteet autoissa turvajärjestelmien tarkastustoimenpiteet ja menetelmät vaihtaa turvajärjestelmän komponentit ottaa huomioon korjauksissa tarvittavat turvamääräykset ja turvallisuustekijät varastoi purettavat turvajärjestelmät oikein suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta käyttää raaka aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta ylläpitää työkykyään. TEEMAT Materiaalit ja työvälineet turvajärjestelmien tarkastustoimenpiteet ja menetelmät pyroteknisten laitteiden käsittelyohjeet tietokonepohjaiset testauslaitteet yleismittari Turvatekniikka työvälineiden käyttö ajoneuvokohtaiset ohjeet tekee turvavarusteiden testauksen ja korjauksen auton valmistajan ohjeiden mukaisesti. työturvallisuus turvamääräykset ja turvallisuustekijät tuotteiden turvallisuusmerkinnät varastoi turvajärjestelmät oikein tunnistaa työturvallisuusriskit

34 34 OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä auton turvavarustetyön autokorikorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan auton turvateknisen laitteen vaihto. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Niiltä osin, kun työssäoppimispaikalla ei suoriteta turvateknisten laitteiden vaihtoja, tutkinnonosan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnassa vaaditut osaamiset voidaan suorittaa oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: turvateknisten laitteiden vaihto ja turvallisuus suojaukset työvälineet, varaosat ja materiaalit kestävä kehitys

35 35 Työn perustana olevan tiedon hallinta: turvatekniset laitteet materiaalit ja varaosat Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Muu osaamisen arviointi

36 Auton korin sähkövarustetyöt, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa yleisimpien auton korinsähkövarusteiden vianetsinnän, vaihdot ja korjaukset autonvalmistajan ohjeiden mukaan käyttää raaka aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta ylläpitää työkykyään. Opiskelija suorittaa SFS 6002 pätevyyden TEEMAT Yleismittarin käyttö yleismittarin käyttö ja jännitehäviömittaus Korisähkövarusteen turvallinen korjaus korisähkövarusteen vianhaku, korjaus tai vaihto OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä auton korin sähkövarustetöitä autokorikorjaamossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmis

37 37 tuu. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: korin sähkövarusteet suojaukset työvälineet ja materiaalit kestävä kehitys Työn perustana olevan tiedon hallinta: korin sähkövarusteet ja vianhaku materiaalit Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Muu osaamisen arviointi

38 Auton lisävarustetyöt, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa asentaa autoon lisävarusteen käyttää tarpeellisia työkaluja ja välineitä sekä säilyttää ja hoitaa niitä oikein suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta käyttää raaka aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta. ylläpitää työkykyään TEEMAT Lisävarusteen asentaminen tekee annettujen ohjeiden mukaisesti lisävarusteen asennuksen huomioiden lainsäädännön ja autonvalmistajan ohjeet tarkastaa annettujen ohjeiden mukaisesti asennettujen lisävarusteiden toiminnan OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä autokorjaamossa lisävarusteiden asennuksia. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näytössä arvioidaan lisävarusteen asentaminen. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja.

39 39 Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: asennusmenetelmät toiminnan tarkastus suojaukset työvälineet, varaosat ja materiaalit kestävä kehitys Työn perustana olevan tiedon hallinta: asennusohjeet lainsäädäntö Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Muu osaamisen arviointi

40 Moottoripyörien huolto ja korjaus, 30 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa ottaa työn vastaan tai ohjata moottoripyörä tarkempia tutkimuksia varten palvella asiakasta ja sopia asiakkaan kanssa työn aikatauluista määritellä moottoripyörän huolto tai korjaustarpeen sekä kustannusarvion tehdä huolto ja korjaustyön kertoa asiakkaalle huollosta tai korjauksesta syntyvät kustannukset, joiden perusteella asiakas voi ratkaista, kannattaako korjaus tehdä lainsäädäntöä esim. liikennetarvikelakia ja sopimuksia sekä moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehtoja siten, että hän osaa neuvoa asiakasta huoltoon, korjaukseen ja liikennekelpoisuuteen kuuluvissa asioissa varata korjaus tai huoltotyötä aloittaessaan tarvittavat työkalut ja tarvikkeet työtä varten. TEEMAT Moottoripyörien tekniikka tuntee moottoripyörien perusrakenteet ja toimintaperiaatteet käyttää kirjallisuutta ja tietotekniikkaa tiedonhakuun Huolto ja korjaustyön tekeminen huolto ohjelman ja korjausohjeiden mukaisesti Testauslaitteiden ja työvälineiden käyttö käyttää oikeita työvälineitä ja laitteita ohjeiden mukaan OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä moottoripyörän sekä mopojen ja mopoautojen huoltoja ja korjauksia. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

41 41 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: huolto ja korjaustyön tekeminen testauslaitteiden ja työvälineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta: moottoripyörien tekniikka Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys itsearviointi vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi Muu osaamisen arviointi

42 Varaosatyö ja varastonhallinta, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa varastonhallintaan vaikuttavia tekijöitä siten, että hän osaa päättää tuotteiden tilaamisen ajankohdan ja tuotemäärän inventaarion suoritustavat ja raportoinnin perustella, milloin tuote on poistettava myynnistä ja varasto ohjelmasta matemaattisia taitoja siten, että hän osaa päätellä varaston tunnusluvuista, onko toiminta taloudellisesti kannattavaa tehdä tilauksen vakiotoimittajilta takuukäsittelyn ja palautustuotteiden menettelytavat menettelytavat palavien ja vaarallisten aineiden varastoinnissa edustamansa liikkeen EPC ohjelmat ja luettelot esittää asiakkaan työssään tarvitsemia lisäosia ja tarvikkeita. TEEMAT Asiakaspalvelu Varaston hallinta OPPIMINEN Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa, työpaikalla tapahtuvana oppimisena sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista, verkko opiskelua, sosiaalisen median oppimisympäristöt ja alan NY toimintaa. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla varaston suunnitteluun varaosaliikkeessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

43 43 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: asiakaspalvelu työprosessin suunnitelmallisuus Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: varusteiden tilaaminen inventaario varasto ohjelman kannattavuus varaston tunnusluvut Työn perustana olevan tiedon hallinta: tiedon hankinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Muu osaamisen arviointi

44 Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta esittää liikeidean ja yritysmuodon laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat. TEEMAT Osaamisen tuotteistaminen ja liiketoimintamahdollisuuksien arviointi henkilökohtaiset ominaisuudet; osaaminen, asiantuntemus ja yrittäjävalmiudet o yrittäjyystesti (esim. o kehittämissuunnitelma yrittäjänä toimimiseksi osaamisen tuotteistaminen tutustuminen eri toimialoihin ja niiden tulevaisuuden näkymiin, kehitykseen ja mahdollisuuksiin oman yritystoiminnan käynnistämisen kannalta o yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheiden kartoitus o markkinarakojen kartoitus o markkinoiden innovatiiviset liiketoimintamahdollisuudet Liiketoimintaympäristön ja kilpailutilanteen selvittäminen mikä on yrityksen liiketoimintaympäristö o toimintaympäristön käsitteet o perustettavan yrityksen toimialan lainsäädäntö, kilpailulain pääsisältö o mitä on kilpailu, erilaiset kilpailutilanteet o alan tämänhetkisen kilpailutilanteen tuntemus ja sen selvittäminen o asiakkaat ja kysyntä Liikeidean kehittäminen, yritysmuodon valinta ja perustamisasiakirjat liikeidean ja toiminta ajatuksen kehittäminen joustavan liikeideamallin laatiminen liikeidean esittäminen ja asiakashyötyjen kuvaaminen yritysmuodon valitseminen o toiminimi o avoin yhtiö o kommandiittiyhtiö o osakeyhtiö o osuuskunta valitun yritysmuodon perustamisasiakirjojen laatiminen yrityksen lopettamistoimet

45 45 Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja liitteet markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymien selvittäminen eri toimintojen hallinnoinnista ja resurssoinnista realistisen ja perustellun suunnitelman esittäminen (sis. mahdollisen ulkopuolisten palvelujen käytön) o myynti o markkinointi o tuotanto o ostot o logistiikka o teknologiset ratkaisut o kirjanpito budjetin ja rahoitussuunnitelman laatiminen yrityksen riskienhallinta analyysin ja turvallisuussuunnitelman tekeminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen tutkinnon osan lähiopetuksesta osa toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena yhteistyössä työelämän kanssa oppiminen oppilaitoksella voi vuorotella esim. viikoittain työssäoppimisena ja / tai työpaikalla tapahtuvana oppimisena oppiminen voidaan toteuttaa esim. projektioppimisena, jossa oppimistehtävät etenevät yritystoiminnan suunnitteluvaiheiden mukaisesti ja josta syntyy esim. portfoliokansio, blogi tai muu yritystoiminnan suunnittelua kuvaava dokumentointi Työpaikalla tapahtuva oppiminen tutkinnon osan lähiopetuksesta osa toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena yhteistyössä työelämän kanssa, esimerkiksi: o yrittäjä ja yritysvierailuina o yrittäjien kumppanuus tai kummiyritystoimintana yksilöiden tai pienryhmien kanssa o harjoitusyritystoimintana o NY Nuori Yrittäjyys toimintana työssäoppimista vähintään 5 osp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määritettyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa yritysympäristössä (esim. yritys, NY yritys, harjoitusyritys, elinkeinoyhtymä). Tarvittaessa ammattiosaamisen näyttö toteutetaan osittain tai

46 46 kokonaan oppilaitosnäyttönä tutkinnon osan luonteen vuoksi. Tutkinnon osan tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella uuden perustettavan yrityksen toimintaa ja tehdä siihen liittyviä kartoituksia, valintoja ja suunnitelmia. Näitä ei voida tehdä jo toimivassa yrityksessä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen työn kokonaisuuden hallinta laadukas toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: tieto ja viestintätekniikan käyttäminen liiketoimintaympäristön selvittäminen yrityksen perustaminen liiketoimintasuunnitelman laatiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta yritysmuodon valinta sekä tiedon hankinta liittyen yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen liiketoimintasuunnitelman laatiminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi

47 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin esitellä alansa työ ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti. TEEMAT Työpaikkaohjaajan tehtävät oman ammattialan tutkintojen perusteet ja opetussuunnitelmat työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelmat arviointiohjeet ja kriteerit erilaiset opiskelijat työsuojelu ja työturvallisuusmääräykset palautteet Ohjaajan tehtävässä toimiminen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu perehdyttäminen ohjauskeskustelut itsearviointi toiminnan kehittäminen arviointi OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus oppimistehtävät

48 48 verkko opiskelu, Moodle Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen vähintään 4 osp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen työn kokonaisuuden hallinta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: opiskelijan ohjaaminen opiskelijan arviointi Työn perustana olevan tiedon hallinta: oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen opetussuunnitelmien tunteminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: terveys, turvallisuus ja toimintakyky

49 Muu osaamisen arviointi 49

50 Yrityksessä toimiminen, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta ajatuksen suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa käyttää toiminnassaan apuna tieto ja viestintätekniikkaa toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon arvioida yrityksen kehittämistarpeita. TEEMAT Liiketoimintaympäristön selvittäminen oman alan tarjonnan ja potentiaalisten uusien asiakkaiden arviointi tuotteistamisen lähtökohdista toimialatarkastelu: tol toimialaluokitus toimialan kilpailutilanne kilpailija analyysi markkina alueella asiakaspotentiaali markkina alueella Liikeidean täsmentäminen ja yrityksen toiminnan suunnittelu taloudellisesti kannattavan liikeidean täsmentäminen ja toiminta ajatuksen kehittäminen toimialaa koskevien säädösten selvittäminen liiketoiminnan suunnitteluun tarvittavan tiedon hankinta kannattavuusselvityksen laatiminen yrityksen liikeidean kannattavuuden arviointi (tuloslaskelma) yrityksen toiminta ajatuksen jalostaminen kannattavuuden parantamiseksi yrityksen toiminnan suunnittelu tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen (asiakaskyselyt) tavoitteen asettaminen (toiminnallinen, taloudellinen, muu) Yrityksen työtehtävien tekeminen erilaiset yrityksen toimintaan liittyvät työtehtävät materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen, markkinointi, myynti ja jakelu alan työturvallisuuden huomioiminen ja riskien ennakointi yhteistyökumppaneiden hankinta ja verkostoituminen olemassa olevan yhteistyöverkoston tunnistaminen verkostoituminen uusille alueille

51 51 tieto ja viestintätekniikka nykyaikaisen tietotekniikan mahdollisuudet (pilvipalvelut, sosiaalinen media) tietoturva verkossa toimimisessa yrityksen viestintäkäytäntö ryhmän jäsenenä sekä itsenäisenä päätöksentekijänä toimiminen työryhmän roolitus ja yhteistyö itsenäinen toiminta osana ryhmän työskentelyä tiedon välitys ryhmän sisällä (kokoontumiset, viestintävälineet) yrityksen toiminnan esittely erilaisissa tilanteissa myynti, markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankinta, palveluiden hankinta, rahoittajatapaamiset ja logistiikka yrityksen kehittämistarpeiden arviointi omat havainnot yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista asiakaspalaute, palautteen keräysmenetelmät liiketoiminnan päättäminen ja lopettamisasiakirjat OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen tutkinnon osan lähiopetuksesta osa voidaan toteuttaa työpaikalla tapahtuvana oppimisena yhteistyössä työelämän kanssa (esim. yrittäjien kumppanuus tai kummiyritystoiminta yksilöiden tai pienryhmien kanssa) oppiminen oppilaitoksella voi vuorotella esim. viikoittain työssäoppimisena ja / tai työpaikalla tapahtuvana oppimisena oppiminen voidaan toteuttaa esim. projektioppimisena, jossa oppimistehtävät etenevät yritystoiminnan mukaisesti ja josta syntyy esim. portfoliokansio, blogi tai muu yrityksessä toimimista kuvaava dokumentointi Työpaikalla tapahtuva oppiminen tutkinnon osan lähiopetuksesta osa toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena yhteistyössä työelämän kanssa, esimerkiksi: o NY Nuori Yrittäjyys toimintana o harjoitusyritystoimintana o omana yritystoimintana työssäoppimista vähintään 7,5 osp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. yrityksessä, omassa yrityksessään, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa.

52 52 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta ajankäytön hallinta laadukas toiminta ja kustannustietoinen toiminta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: tieto ja viestintätekniikan käyttäminen liiketoimintaympäristön selvittäminen liikeidean täsmentäminen yrityksen toiminnan suunnittelu yhteistyökumppaneiden hankkiminen yrityksen työtehtävien tekeminen yrityksen toiminnan esittely liiketoiminnan kehittäminen yrityksen lopettaminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: liiketoimintaympäristön selvittäminen liikeidean täsmentäminen ja yrityksen toiminnan suunnittelu yrityksen työtehtävien tekeminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi Tarvittaessa liikeidean täsmentäminen yrityksen toiminnan suunnittelu yhteistyökumppaneiden hankkiminen yrityksen lopettaminen Arviointi T1 K3.

53 53 Arvioinnin kohteet Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

54 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija osaa työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä hallita alan työt ja työkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman huomioida huipputuotannon, tuotteet tai palvelun laatuvaatimukset ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin varmistaa työturvallisuusmääräysten ja ohjeiden toteutumisen kommunikoida asiakkaan äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselle vieraalla kielellä arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävien mukaan kehittää työtä ja työympäristöä toimia alan verkostoissa osallistua työelämän kehittämiseen TEEMAT Huippuosaajana toimiminen Savon koulutuskuntayhtymän yhteinen huippuosaajana toimiminen tapahtuma, jossa ohjaajat/valmentajat yhdessä elinkeinon edustajien kanssa luovat orientaation ja innostuksen huippuosaajan polulle Oma henkilökohtainen osaamisen hankinnan suunnitelma Yhteinen huippuosaajana toimiminen päätöstilaisuus, jossa kootaan yhteen ja jaetaan hankittua osaamista Työskentely oman osaamisalan yrityksissä/kilpailutilanteissa Työskentely oman alan haastavissa ja osaamista tukevissa työssäoppimispaikoissa Osallistuminen oman osaamisalansa kilpailutoimintaan suunnitelman mukaisesti ja oman alan kilpailutehtävien tekeminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti Savon koulutuskuntayhtymän tutkinnon osan yhteisiin huippuosaajana toimiminen tapahtumiin osallistuminen Yhteinen huippuosaajana toimiminen päätöstilaisuus, jossa kootaan yhteen ja jaetaan hankittua osaamista, osallistuminen Osaamisen hankintaa tukevan kansion (esim. PLE, Portfolio tai muu kasvua tukeva kansio) kokoaminen Oman osaamisalansa kisojen tehtäväkokonaisuuksien harjoittelu ja toteutus oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti

55 55 Työpaikalla tapahtuva oppiminen OSAAMISEN ARVIOINTI Oman osaamisalan monipuolisissa ja haastavissa työtehtävissä toimiminen Taitaja valmennukseen ja/tai Taitaja kisoihin ja/tai muihin oman osaamisalansa kilpailuihin osallistuminen Osaamisen hankintaa tukevan kansion (esim. PLE, Portfolio tai muu kasvua tukeva kansio) kokoaminen Työssäoppimista vähintään 10 osp AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla huippuosaamista vaativissa oman alan työtehtävissä kansallisissa tai kansainvälisissä kilpailutilanteissa. Työ tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: työn suunnittelu ja arviointi toimiminen työssä ja työyhteisössä Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmien ja työvälineiden sekä materiaalien valinta laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Työn perustana olevan tiedon hallinta: työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattietiikka

56 56 Muu osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosana muodostuu edellä mainituista suorituksista/osaamisen osoittamisesta niin, että pääpaino on ammattiosaamisen näytössä (työelämässä / kilpailutilanteissa) HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnon osien kanssa integroiminen Oppijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan tähän tutkinnon osaan voidaan integroida niitä yhteisiä tutkinnon osia, joiden ammattitaitovaatimukset toteutuvat tämän toteutuksessa

57 57 3 Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp Yhteisiä tutkinnon osia on neljä: Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis luonnontieteellinen osaaminen, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen. Näistä kolmen ensimmäisen tutkinnon osan tulee sisältää pakollisia osaamistavoitteita kaikilta ko. tutkinnon osaan kuluvilta osa alueilta sekä valinnaisia osaamistavoitteita vähintään yhdeltä tutkinnon osaan kuuluvalta osa alueelta. Neljännen tutkinnon osan eli Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan tulee sisältää osaamistavoitteita vähintään yhdeltä siihen kuuluvalta osa alueelta. Osaamisen hankkiminen Oppimisympäristöt lähi ja etäoppimisympäristöt sähköiset oppimisympäristöt työpaikat tai työpaikan kaltaiset ympäristöt Oppimismenetelmät lähiopetukseen osallistuminen ja lisäksi erilaiset etäoppimisen muodot oppimistehtävät toiminnalliset menetelmät ryhmätyöskentely itsenäinen työskentely oman alan tiedonhaku verkko ja muista lähteistä projektioppiminen integrointi ammatillisiin opintoihin työpaikalla tapahtuva oppiminen Osaamisen arviointi opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen osaaminen arvioidaan arvioinnin kohteiden mukaisesti osa alueiden tehtävien, kirjallisten, suullisten ja fyysisten suoritusten sekä muiden mahdollisten näyttöjen ja itsearvioinnin perusteella osaamisen arvioi opetuksesta vastaava opettaja Oppimisen arviointi Opiskelijan oppimista ja oppimisen tasoa arvioidaan osa alueiden osissa. Oppimisen arvioinnissa käytetään tasokuvauksia. Ohjeet tasokuvausten sisällöstä ja käytöstä ovat Wilmassa. Osaaminen arvioidaan osa alue ja tutkinnon osa tasoilla numeerisesti (T1 K3/ hylätty). Tutkinnon osan arvosanan antavat opettaja/opettajat tutkinnon osan sisältämien osa alueiden arvosanojen pohjalta ottaen huomioon sen osaamispistemäärän, jonka opiskelija on hankkinut kullekin osaalueelle. Opiskelija voi saavuttaa osaamistavoitteet myös muissa ympäristöissä ja muilla menetelmillä. Tällöin opiskelijan tulee hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

58 58 Tutkinnon osa Pakolliset osa alueet Laajuus (osp) Valinnaiset osa alueet Laajuus (osp) Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli, 5 osp Ruotsi, 1 osp Englanti, 2 osp 8 Äidinkieli Ruotsi Englanti Venäjä Saksa Ranska Espanja 3 Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen Matematiikka, 3 osp Fysiikka ja kemia, 2 osp Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, 1 osp 6 Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto ja viestintätekniikka sen hyödyntäminen 3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot, 1 osp Työelämätaidot, 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp 5 Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Ympäristöosaaminen Psykologia Jokin pakollisten osaalueiden valinnainen 7 Kuvio 2. Yhteiset tutkinnon osat Savon ammatti ja aikuisopistossa.

59 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli Äidinkieli, suomi, pakollinen, 5 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku ja opiskelustrategioita ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan KESKEINEN SISÄLTÖ Opiskelutaidot ja tiedonhaku omien äidinkielen taitojen arvioiminen äidinkielen oppimisen luku ja opiskelustrategioiden kehittäminen tiedonhaku, lähteiden käyttö Vuorovaikutus erilaisten vuorovaikutustilanteiden harjoittelu ja vuorovaikutustaitojen soveltaminen mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen puhe esitys ja/tai muu suullinen esitys Kirjoittamisen taidot asiakirjastandardi tekstin rakenteen ja oikeinkirjoituksen perusteet Kieli ja tekstit ammatissa alakohtaisiin tekstilajeihin tutustuminen ja niiden välisten erojen ymmärtäminen esimerkiksi alaan liittyvän itse tehdyn työn tai sen suunnittelun kuvaaminen (työseloste, näyttösuunnitelma, raportti tai muu kirjallinen työ)

60 60 Verkkoviestintä ja kulttuuri alan ammattiosaamisen näkyväksi tekeminen jonkin verkkoviestintävälineen avulla alaan liittyvään kaunokirjallisuuteen ja/tai muuhun kulttuuriin tutustuminen alan verkkoyhteisöjen hyödyntäminen ja digitaalisen ympäristön etiketin tunteminen Äidinkieli, suomi, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa kehittää viestintä ja vuorovaikutustaitojaan osaa kehittää esiintymis ja ryhmätyötaitojaan osaa käyttää ja tulkita erilaisia tekstilajeja tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoja ja merkitystä KESKEINEN SISÄLTÖ Lupa puhua (1 osp) työelämässä tarvittavat puheviestintä ja vuorovaikutustaidot sanattoman viestinnän merkitys ja vaikutus erilaiset puheviestintäharjoitukset yksin, parin kanssa ja pienissä ryhmissä Painavaa sanaa ja sanahelinää (1 osp) median, kulttuurin ja sanataiteen muotoihin tutustuminen kielen, kirjallisuuden ja tekstien eri muodot, merkitykset ja merkillisyydet erilaiset viestintäkulttuurit kulttuurikokemusten arviointi Jatko opintojen ja työelämän kieli (1 osp) erilaiset tekstit ja tekstilajit tiedonhaku ja käsittelytaidot lähdepohjaisen kirjoittamisen perusteet erilaiset kirjoitusprosessit Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen, 5 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ymmärtää ja tulkitsee omaan alaan liittyviä erilaisia tekstilajeja ja laajentaa sana ja ilmaisuvarantoaan osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä ja vuorovaikutusvälineitä

61 61 osaa hakea tietoa eri tietolähteistä sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä osaa toimia kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä osaa arvioida ja kehittää suomi toisena kielenä taitoaan KESKEINEN SISÄLTÖ Opiskelutaidot ja tiedonhaku omien suomen kielen taitojen arvioiminen tiedonhaku, lähteiden käyttö suomen kielen oppimisen luku ja kirjoitustaitojen arvioiminen ja kehittäminen Vuorovaikutus erilaisten vuorovaikutustilanteiden harjoittelu ja vuorovaikutustaitojen soveltaminen mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen puhe esitys ja/tai muu suullinen esitys Kirjoittamisen taidot asiakirjastandardit tekstin rakenteen ja oikeinkirjoituksen perusteet Kieli ja tekstit ammatissa alakohtaisiin tekstilajeihin tutustuminen ja niiden välisten erojen ymmärtäminen esimerkiksi alaan liittyvän itse tehdyn työn tai sen suunnittelun kuvaaminen (työseloste, näyttösuunnitelma, raportti tai muu kirjallinen työ) Verkkoviestintä ja kulttuuri alan verkkoyhteisöjen hyödyntäminen ja digitaalisen ympäristön etiketin tunteminen omaan äidinkieleen ja kulttuuriseen taustaan tutustuminen suomalaisessa monikulttuurisessa ympäristössä Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa kehittää viestintä ja vuorovaikutustaitojaan osaa kehittää esiintymis ja ryhmätyötaitojaan osaa kehittää erilaisten tekstilajien ymmärtämis ja tulkintataitojaan osaa kehittää tekstien tuottamisen taitoja syventää kielellisen ja kulttuurin identiteetin merkityksen ymmärtämistä monimuotoisessa yhteiskunnassa.

62 62 KESKEINEN SISÄLTÖ Suomen kieli ja kulttuuri (1 osp) suomalaiseen mediaan ja kulttuurin monimuotoisuuteen tutustuminen suomen kielen ja tekstien eri muodot ja niiden merkitysten hahmottaminen erilaiset viestintäkulttuurit monikulttuurisessa Suomessa Puhutaan suomea (1 osp) työelämässä tarvittavat puheviestintä ja vuorovaikutustaidot erilaiset puheviestintäharjoitukset yksin, parin kanssa ja pienissä ryhmissä Kirjoitetaan suomea (1 osp) ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien kirjoittaminen suomeksi sanavaraston laajentaminen erilaisten tekstilajien käyttö ja käyttötarkoitukset Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsi, pakollinen, 1 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa KESKEINEN SISÄLTÖ esittäytyminen, itsestä, opinnoista ja työtehtävistä kertominen perustasolla asiakaspalvelun tilanteet oman alan perussanaston ja tekstin ymmärtäminen oman alan lyhyen tekstin tuottaminen yhteispohjoismaisen yhteistyön merkityksen ymmärtäminen Ruotsi, valinnainen (0 3 osp) OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä

63 63 selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja) osaa hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä hyödyntää omia kielenoppimisen strategioitaan KESKEINEN SISÄLTÖ Tala svenska på jobbet (1 osp) oman alan työtehtävistä kertominen oman alan työpaikoista kertominen työelämän vuorovaikutustilanteet asiakaspalvelu oman alan tuotteista, palveluista, työvälineistä ja menetelmistä kertominen ammattiin liittyvien kirjallisten viestien ymmärtäminen ja tuottaminen tiedonhaku ja haetun tiedon hyödyntäminen oman alan työtehtävissä Kommunicera mera (1 osp) työhön liittyvä suullinen ja kirjallinen viestintä oman alan laajempiin teksteihin perehtyminen vuorovaikutustaitojen kehittäminen työelämän tekstien laatiminen Plugga vidare (1 osp) kielen rakenteiden tunteminen oman alan laajempiin teksteihin perehtyminen vuorovaikutustaitojen kehittäminen työelämän tekstien laatiminen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakollinen, 2 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä osaa toimia monikielisessä ja kulttuurisessa ympäristössä

64 64 KESKEINEN SISÄLTÖ Ammatillinen englanti ja vuorovaikutus esittäytyminen, itsestä, opinnoista ja keskeisimmistä työtehtävistä viestiminen suullisesti ja/tai kirjallisesti asiakaspalvelun perustilanteet oman alan perussanaston hallinta Työelämän englanti omaan alaan liittyvien tekstien ja kuullun ymmärtäminen omaan alaan liittyvien tekstien tuottaminen ja suullinen vuorovaikutus tiedonhaku ja haetun tiedon hyödyntäminen oman alan työtehtävissä englannin kieli ja kulttuuritietous Englanti, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä osaa toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä ymmärtää kielen ja kulttuurin merkityksen osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan KESKEINEN SISÄLTÖ Let s talk (1 osp) oman alan työtehtävistä kertominen oman alan työpaikoista kertominen työelämän vuorovaikutustilanteet asiakaspalvelutilanteet oman alan tuotteista ja palveluista kertominen sekä työvälineisiin ja menetelmiin liittyvä sanasto ammattiin liittyvien kirjallisten viestien ymmärtäminen ja tuottaminen tiedonhaku ja haetun tiedon hyödyntäminen oman alan työtehtävissä oman alan työtehtävissä toimiminen vieraalla kielellä Survival English (1 osp) kielen ja kulttuurin tuntemus vuorovaikutustaidot kansainvälisessä ympäristössä työnhakuprosessi ja työnhakuasiakirjat ajankohtaisten asioiden seuraaminen englannin kielellä ulkomailla oleskeluun, työskentelyyn ja matkustamiseen tarvittava kielitaito

65 65 Brush up your English (1 osp) kielen rakenteiden hallinta oman alan laajempiin teksteihin perehtyminen vuorovaikutustaitojen kehittäminen työelämän tekstien laatiminen Venäjä, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä osaa kirjoittaa alaan liittyviä tekstejä vieraalla kielellä osaa tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan KESKEINEN SISÄLTÖ Venäjän kieli tutuksi (1 osp) kyrilliset kirjaimet ääntäminen ja intonaatio keskeiset venäläisen kulttuurin erityispiirteet venäläinen nimikäytäntö ja puhuttelutapa itsensä esitteleminen asiakkaan tervehtiminen ja hyvästely Asiakaspalvelua venäjän kielellä (1 osp) ammattisanastoa asiakaspalvelufraaseja peruskielioppia soveltuvin osin venäläisten asiakkaiden tarpeet ja odotukset lukusanat päivämäärän, kellonajan ja hinnan ilmaiseminen Matkailuvenäjä (1 osp) majoittuminen liikenne nähtävyydet, aktiviteetit ja ostosmahdollisuudet sääolosuhteet kyrilliikka tekstinkäsittelyohjelmassa

66 66 Saksa, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä osaa kirjoittaa alaan liittyviä tekstejä vieraalla kielellä osaa tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan KESKEINEN SISÄLTÖ Saksan kieli tutuksi (1 osp) saksan kielen ja maan esittely saksalainen kulttuuri itsensä esitteleminen asiakkaan tervehtiminen ja hyvästely Asiakaspalvelua saksan kielellä (1 osp) ammattisanastoa asiakaspalvelufraaseja peruskielioppia soveltuvin osin lukusanat päivämäärän, kellonajan ja hinnan ilmaiseminen Matkailusaksa (1 osp) majoittuminen liikenne nähtävyydet, aktiviteetit ja ostosmahdollisuudet sääolosuhteet Ranska, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä osaa kirjoittaa alaan liittyviä tekstejä vieraalla kielellä osaa tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan

67 67 KESKEINEN SISÄLTÖ Ranskan kieli tutuksi (1 osp) ranskan kielen ja maan esittely ranskalainen kulttuuri itsensä esitteleminen asiakkaan tervehtiminen ja hyvästely Asiakaspalvelua ranskan kielellä (1 osp) ammattisanastoa asiakaspalvelufraaseja peruskielioppia soveltuvin osin lukusanat päivämäärän, kellonajan ja hinnan ilmaiseminen Matkailuranska (1 osp) majoittuminen liikenne nähtävyydet, aktiviteetit ja ostosmahdollisuudet sääolosuhteet Espanja, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä osaa kirjoittaa alaan liittyviä tekstejä vieraalla kielellä osaa tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan KESKEINEN SISÄLTÖ Espanjan kieli tutuksi (1 osp) espanjan kielen ja maan esittely espanjalainen kulttuuri itsensä esitteleminen asiakkaan tervehtiminen ja hyvästely Asiakaspalvelua espanjan kielellä (1 osp) ammattisanastoa asiakaspalvelufraaseja peruskielioppia soveltuvin osin

68 68 lukusanat päivämäärän, kellonajan ja hinnan ilmaiseminen Matkailuespanja (1 osp) majoittuminen liikenne nähtävyydet, aktiviteetit ja ostosmahdollisuudet sääolosuhteet

69 Matemaattis luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka Matematiikka, pakollinen, 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa osaa laskea pinta aloja ja tilavuuksia osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä KESKEINEN SISÄLTÖ Matematiikassa käydään läpi perusteet alan vaatimassa laajuudessa apuvälineitä käyttäen: Peruslaskutoimitukset peruslaskutoimitukset (yhteen, vähennys kerto ja jakolaskut) merkkisäännöt ja laskujärjestys murtoluvut potenssi ja juurimerkintä mittayksiköiden muunnokset tulosten oikeellisuuden arviointi ja likiarvot Prosenttilaskut prosenttilaskut (prosentin käsite, perusprosenttilaskut, prosenttiarvo, prosenttiluku, perusarvo, vertailuprosentin laskeminen, muutosprosentin laskeminen) Geometria pinta alat ja piirit tavallisimmille tasokuvioille suorakulmaisen kolmion geometria tilavuudet ja pinta alat tavallisimmille kolmiulotteisille kappaleille.

70 70 Matematiikka, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa ilmaista muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla osaa muodostaa ja laatii omaan alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia osaa ratkaista työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä tai kuvaajien avulla osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa osaa soveltaa arki ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiikkaa, kuten kannattavuus, kustannus, verotus ja lainalaskelmia osaa kerätä ja ryhmitellä omaan alaan liittyvää tietoa KESKEINEN SISÄLTÖ Yhtälöt ja verrannot (1 osp) ensimmäisen asteen ja vaillinaisen toisen asteen yhtälön muodostaminen ja ratkaiseminen suoraan ja kääntäen verrannollisuus suoran yhtälö, piirtäminen ja tulkinta Talousmatematiikkaa (1 osp) kannattavuuslaskelmat kustannuslaskelmat verotuslaskelmat lainalaskelmat Tilastot (1 osp) tilastojen laatiminen ja tulkinta tilastomatematiikan peruskäsitteet (frekvenssitaulukon laatiminen ja tulkinta) tilastolliset tunnusluvut (tavallisimmat keski ja hajontaluvut) Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakollinen, 2 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita.

71 71 KESKEINEN SISÄLTÖ Fysiikka perusteet liikkeestä, voimista, energiasta, lämpöopista ja sähköopista oman alan vaatimassa laajuudessa Kemia perusteet aineen jaotteluun, kemiallisiin merkintöihin, turvallisuuteen liittyviin merkintöihin, kemialliseen reaktioon, happamuuteen ja seoksiin liittyen oman alan vaatimassa laajuudessa Fysiikka ja kemia, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään osaa valmistaa alalla tarvittavia aineseoksia osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä osaa kerätä, käsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia osaa arvioida saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä. KESKEINEN SISÄLTÖ Ammattilaisen fysiikka (1 osp) fysiikan matemaattisten mallien soveltaminen alakohtaisten ilmiöiden laajempi käsittely voimien havainnollistaminen kaaviokuvin Kokeellinen fysiikka (1 osp) alalla tarvittavien mittavälineiden tarkkuuden selvittäminen ja virhearviointi mittausten aikana ja sen jälkeen kuvaajien ja taulukoiden laatiminen mittausaineistosta tulosten esittäminen selkeästi, esimerkiksi raportin muodossa Ammattilaisen kemia (1 osp) käyttöturvallisuustiedotteet pitoisuus ja ainemäärälaskut, reaktioyhtälöt alalla käytettävien seosten sisältö sekä ominaisuudet ja alan seosten valmistaminen

72 Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen, 1 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä tieto ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään osaa toimia tekijänoikeus, tietoturva ja tietosuojaohjeiden ja määräysten mukaisesti osaa tiedostojen eri säilytys ja lähetysmuodot KESKEINEN SISÄLTÖ oppilaitoksen oppimisympäristöt ja järjestelmät (esim. Windows, Wilma, Moodle, sähköposti, Lync) pilvipalvelut (esim. Office 365) ja mobiilisovellukset (esim. Wilma) tallennusvälineet (esim. USB tikut, verkko asemat/pilvipalvelut) netiketti tietoturva ja tietosuojan ymmärtäminen o verkkoidentiteetti, verkkojalanjälki kriittinen tiedonhaku, lähdeviittaukset, tekijänoikeuden periaatteet tekstinkäsittely, esitysgrafiikka yleisimmät tiedostomuodot varmuuskopiointi Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa perehtyä erilaisten tietojärjestelmien sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää omalla ammattialalla osaa ratkaista yleisimpiin tieto ja viestintätekniikan sovelluksiin liittyviä ongelmia osaa ottaa käyttöön uusia tieto ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia osaa toimia sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi osaa hyödyntää digitaalisia materiaaleja ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa markkinoinnissa KESKEINEN SISÄLTÖ Ammattialan sovellukset (1 osp) hakee tietoa oman alansa tietojärjestelmistä, esim. hyödyntää internetiä ja käyttöohjeita sekä vertaistukea

73 73 alakohtainen valinta esim. seuraavista o taulukkolaskenta o 3D ja piirto ohjelmat o kuvankäsittely ja julkaisuohjelmat o kymmensormijärjestelmän perusteet, tekstinkäsittelyn jatkokurssi o tietokoneen ajokortit soveltuvin osin A) o ohjelmoinnin perusteet Uudet laitteet ja sovellukset (1 osp) hyödyntää oman alan sähköisiä palveluja hyödyntää oman alan laitteita ja sovelluksia (esim. älypuhelimet, tabletit, kamerat) esim. avoimet massiiviset verkkokurssit (MOOC), webinaarit ja verkkokeskustelut esim. esineiden internet Sosiaalinen media (1 osp) sähköinen portfolio (esim. CV, PLE henkilökohtainen oppimisympäristö, blogit, WWWsivut, QR koodit) kuvan ja videonkäsittelyn perusteet läsnäolo ja toiminta oman alan verkostoissa (esim. LinkedIn, Twitter, Pinterest, Diigo, YouTube)

74 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot, pakollinen, 1 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osaa toimia tasa arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana KESKEINEN SISÄLTÖ kansalaisen perusoikeudet: niiden tuomat oikeudet ja velvoitteet hyvinvointivaltion perusperiaatteet; yhteiskunnan palveluiden ja tukien tuottaminen ja rahoitus yhteiskunnallisen päätöksenteon perusrakenne; EU, valtio, kunta (valinta ja tehtävät) oma talous; lainat ja korot, säästäminen ja maksuhäiriöt kuluttajansuojan peruskäsitteet Yhteiskuntataidot, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa hakea tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta myös Euroopan unionista tuntee oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden osaa seurata yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia osaa kuvata yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen osaa selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja sen keskeisimpiä toimijoita sekä arvioida niiden merkityksen kansantaloudelle

75 75 KESKEINEN SISÄLTÖ Kansantalous (1 osp) kysyntä, tarjonta, tuotannontekijät kansantalouden kiertokulkumalli markkinat ja kilpailu Suomen kansantalouden tila oman ammattialan työllisyysnäkymät Talousuutisten anatomia (1 osp) seurataan talousuutisia useita medioita hyväksikäyttäen talouden tilanne ja keskeiset termit syy seuraussuhteet taloudessa EU tutuksi (1 osp) kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet Euroopan unionissa yhteiskunnallinen päätöksenteko Euroopan unionissa Työelämätaidot Työelämätaidot, pakollinen, 1 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa hakea itselleen työpaikkaa osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan KESKEINEN SISÄLTÖ annettujen työaikojen ja sovittujen toimintatapojen noudattaminen työnhaun kanavat ja niiden hyödyntäminen työnhaun asiakirjat ja niiden tuottaminen oman osaamisen markkinointi työlainsäädäntöön, työehtosopimukseen ja työsopimukseen tutustuminen sekä yleisesti että omalta alalta työturvallisuus

76 76 Työelämätaidot, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa edistää työyhteisön ilmapiiriä ja henkilöstön osallisuutta osaa toimia työpaikan eri tehtävissä osaa osaltaan vastata työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä osaa kehittää omaa osaamistaan osaa hakea työtä kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU maista KESKEINEN SISÄLTÖ Työyhteisön jäseneksi (1 osp) työyhteisön säännöt ja niiden vaikutus työhön työilmapiiri ja työpaikan toimintaan osallistuminen Osaava työntekijä (1 osp) hakeutuminen erilaisiin työtehtäviin omien vahvuuksien/kehitystarpeiden arvioiminen Kansainvälinen työnhaku (1 osp) EU:n ja muiden keskeisten kiinnostavien alueiden työmarkkinat ja niille hakeutuminen vaihto ohjelmat ja niihin hakeutuminen Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen, 1 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle

77 77 KESKEINEN SISÄLTÖ yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitys oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen yleiset yrittäjän ominaisuudet yrittäjyyden eri muodot oman liikeidean ideointi yritysmuodot liiketoiminnan taloudelliset edellytykset ja riskit yrityksen rahoituslähteet Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa kartoittaa oman alan yritystoiminnan kehittämistarpeita osaa selvittää oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen siihen toteuttamalla pienen projektin osaa tehdä kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa toimintaansa osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ajankäyttöään KESKEINEN SISÄLTÖ Oman alan yrityskentät (1 osp) oman tulevan ammattialan yritykset alueellisesti/kansallisesti ja kansainvälisesti oman alan toimintaympäristöt, keskeiset toimijat ja keskeiset asiakasryhmät oman alan yritystoiminnan kehitysnäkymät Liiketoimintasuunnitelma (1 osp) liiketoimintasuunnitelman laatiminen projektina Menestyvä yrittäjä (1 osp) oman ajankäytön hallinta oman yritystoiminnan laajentaminen oman toiminnan kehittäminen (kouluttautuminen, liikeidean terävöittäminen, mentorit, yrityskummit)

78 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen, 2 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti osaa edistää ja ylläpitää opiskelu, toiminta ja työkykyään osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua KESKEINEN SISÄLTÖ Liikunta ja työkyky työ, opiskelu ja toimintakyvyn edistäminen monipuolisen liikunnan avulla ryhmätyöskentelytaitojen edistäminen liikunnan avulla oppilaitosyhteisön hyvinvointia edistävä toiminta sekä yhteisten pelisääntöjen noudattaminen oman alan kuormittavuustekijöiden tunnistaminen ja ergonominen työskentely (lihaskunto, lihashuolto) tapaturmatilanteiden ehkäisy ja ensiaputilanteissa toimiminen Terveystieto ja työkyky oma terveyden edistämisen suunnitelma ja sen toteuttaminen ravitsemussuositukset päihteiden käytön terveyshaitat mielenterveydestä, seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista huolehtiminen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa kuvata väestön terveyseroja ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöitä ja niiden ennaltaehkäisyä osaa arvioida fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä

79 79 omassa elämäntavassaan ja toimintaympäristössään osaa tarvittaessa käyttää sosiaali ja terveydenhuoltopalveluja osaa hyödyntää terveysliikuntaa osaa edistää ryhmän jäsenenä ryhmän toimintaa ja osallistua työ ja opiskelukyvyn sekä hyvinvoinnin edistämiseen. KESKEINEN SISÄLTÖ Terveyttä ja liikuntaa (1 osp) kansansairauksien ehkäisy terveydenhuoltopalvelujen kartoitus / hyödyntäminen / ymmärtäminen terveyttä edistävä liikunta Liikunta ja toimintakyky (1 osp) terveyttä edistävä liikunta oman toimintakyvyn arviointi ja tukeminen Liikunta ja hyvinvointi (1 osp) terveyttä edistävä liikunta hyvinvoinnin edistäminen yksilö, pari ja ryhmätyöskentelyn keinoin

80 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa toimia tasa arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alallaan osaa välittää oman alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin KESKEINEN SISÄLTÖ Kulttuurit tutuiksi (1 osp) Sisältää aiheita: kulttuurin käsitteistöstä kulttuuriperinnöistä minäkuvasta ja kulttuurisen pääoman rakentumisesta kulttuurien monimuotoisuudesta Samalla viivalla (1 osp) sisältää aiheita: kulttuuri identiteetistä ympäristön aiheuttamista muutospaineista tasa arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteistä tasa arvoisesta työkulttuurista Tunne ammattisi (1 osp) sisältää aiheita: työelämän kulttuureista ja tavoista ammatti identiteetistä omien valintojen ja kestävän kehityksen yhteydestä tilannetajusta ja läsnäolosta

81 Taide ja kulttuuri, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja hyödyntää niitä osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin) osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alan vakiintuneita käytäntöjä osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään KESKEINEN SISÄLTÖ Taide ja kulttuuri (1 osp) sisältää aiheita: taiteen ja kulttuurin monimuotoisuudesta ja kehittymisestä ajan ilmiöiden tutkimisesta ja luovasta ajattelusta tunteiden ja kokemusten ilmaisun muodoista oman ilmaisutyylin etsimisestä Taide ja kulttuuri omalla alalla (1 osp) sisältää aiheita: suomalaisesta kulttuuriperinnöstä ja sen vaikutuksesta omaan alaan taiteen mahdollisuuksista visuaalisesta ympäristöstä luova ajattelusta ja ongelmanratkaisusta osana oman ilmaisutyylin kokeilemista Ajatuksesta tuotteeksi (1 osp) sisältää aiheita: muotoilun erilaisista ilmiöistä muotoilijan työkaluista estetiikasta, funktionaalisuudesta, ekologisuudesta ja eettisyydestä muotoilun vaiheista tavoitteellisesta, prosessimaisesta työskentelystä

82 Etiikka, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija pohtii arvojen, normien ja katsomusten merkitystä omassa elämässään ja ihmisten välisissä suhteissa osaa arvioida ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vaikutuksia oman alan kannalta osaa hankkia tietoa oman alan ja muiden alojen ammattieettisestä tietoperustasta tunnistaa eettisiä tilanteita ja osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti osaa tunnistaa omien ja toisten arvojen merkitystä työtilanteissa sekä osaa ratkaista oman alan työelämän arvo ja normiristiriitoja KESKEINEN SISÄLTÖ Etiikkaa ja elämää (1 osp) käsitteet tutuksi arvot ja normit omassa elämässä ja ihmissuhteissa sekä työelämässä ja yhteiskunnassa toimiminen eettisesti haastavissa tilanteissa kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja niiden Suomea koskevat sitoumukset ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vaikutus työelämään ja omaan alaan Ammattietiikka (1 osp) ammattietiikka käsitteenä ja käytännössä oman alan eettiset kysymykset muiden ammattialojen eettiset kysymykset ammattieettisen ajattelun kehittyminen monialainen eettinen tietoperusta hyötykäyttöön oman alan työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa Eettinen toiminta (1 osp) tapakulttuuri ja hyvät tavat työelämässä vastuullinen toiminta omassa työssä arvojen merkitys oman alan työtilanteissa ammattialan eettiset ongelmatilanteet ja niissä toimiminen oman alan arvo ja normiristiriitojen ratkaiseminen työyhteisön jäsenenä

83 Psykologia, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa havainnoida ja ymmärtää ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä osaa hyödyntää kehityspsykologista tietoa työssään erilaisissa vuorovaikutus ja ryhmätilanteissa osaa selittää omaa ja muiden käyttäytymistä psykologisen tiedon avulla osaa toimia psyykkistä hyvinvointiaan ja oman alan työtehtävistä suoriutumista edistävästi osaa arvioida työhönsä liittyviä ihmissuhde ja asiakaspalvelutilanteita ja toimia psykologista tietoa käyttäen KESKEINEN SISÄLTÖ Psykologian perusteet persoonallisuuspsykologian ja kognitiivisen psykologian peruskäsitteet ihmisen psyykkinen kehitys ja siihen vaikuttaminen elämänkaaren eri vaiheissa oppiminen ja opiskelu miten psykologinen tieto muodostuu psykologisen tiedon soveltaminen elämässä Työelämän psykologiaa sosiaalipsykologian peruskäsitteet ryhmäilmiöt (ryhmän syntyminen, vaiheet, roolit, normit, johtaminen) monikulttuurisessa työyhteisössä toimiminen ihmisiin vaikuttaminen (viestintä, suora ja epäsuora vaikuttaminen) psyykkinen terveys osana työhyvinvointia (psyykkiset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy) stressi psykologisen tiedon soveltaminen työssä ja yrittäjänä Ihminen yksilönä ymmärtää keskeiset käsitteet liittyen persoonallisuuteen ja temperamenttiin tunteiden ja asenteiden muodostuminen ja niiden hallitseminen tunteiden psykologinen tutkimus oman toiminnan ja käyttäytymisen ymmärtäminen itsetuntemuksen soveltaminen oman alan työtehtävissä

84 Ympäristöosaaminen, valinnainen, 0 3 osp OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alan laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ ja toimintatapavalinnoilla osaa edistää energia ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet omalla alallaan KESKEINEN SISÄLTÖ Ympäristölainsäädäntö (1 osp) kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset oman alan osalta kunnalliset jätehuoltomääräykset oman alan osalta kunnalliset rakentamismääräykset/rakennusjärjestys oman alan osalta työpaikkakohtaisiin järjestelmiin tutustuminen Kestävä ympäristö (1 osp) luonnon monimuotoisuus tuotteen elinkaari tuotteiden/palvelujen hiilijalanjälki ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kestävä kulutus (1 ops) jätteiden lajittelu ja kierrätys energia ja materiaalitehokkuus jätteiden synnyn ehkäiseminen toiminnan ympäristövaikutuksien huomioiminen Osa alueita kohdista , valinnainen, 0 7 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen osa alueeseen voidaan sisällyttää muiden yhteisten tutkinnon osien osa alueiden valinnaisia osaamistavoitteita kohdista Nämä osaamistavoitteet voivat olla myös koulutuksen järjestäjän päättämiä yhteisten tutkinnon osien osa alueiden valinnaisia osaamistavoitteita tai opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tulee tutkinnon osan ja sen osa alueiden osaamistavoitteita.

85 85 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp SISÄLTÖ Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Tutkinnon osat voivat olla seuraavia: 4.1 Ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio opintoja 4.4 Jatko opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Savon ammatti ja aikuisopistossa on laadittu tähän tutkinnon osaan Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia opintoja työssäoppien, 1 10 osp tutkinnon osa. 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia opintoja työssäoppien, 1 10 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija suunnittelee omaa työtään valitsee työhön tarvittavat materiaalit ja välineet sekä sopivat työmenetelmät tekee sovitut työtehtävät käyttää työssään tarvitsemia työmenetelmiä ja välineitä työskentelee järjestelmällisesti ja sovittaa työnsä työympäristön muuhun toimintaan työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteet ja noudattaa työturvallisuusohjeita noudattaa aikatauluja ja annettuja ohjeita ja sopimuksia arvioi ja kehittää omaa toimintaansa TEEMAT Toimiminen alan työtehtävissä oman työn suunnittelu toimintaympäristön tunteminen välineiden ja materiaalien ja työmenetelmien tunteminen

86 86 omaan työhön liittyvän tiedon hankinta sovitun työsuorituksen tekeminen työpaikan toiminta ajatuksen ja palveluajatuksen mukainen työskentely työturvallisuus ja ergonomia palautteen vastaanottaminen kustannustehokas toiminta kestävä kehitys oman työn arviointi OPPIMINEN Oppiminen tapahtuu työssäoppien työpaikoilla. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä alan työtehtäviä työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/opettajat ja työelämän edustaja/edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja / edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: oman työn suunnittelu työsuorituksen arviointi oman toiminnan kehittäminen työkokonaisuuden toteuttaminen, itsenäisyys ja vastuullisuus Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta: työtehtävään ja työympäristöön soveltuvat työmenetelmät ja työvälineet materiaalien valinta ja käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta: työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyötaidot

87 87 ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi HUOMIOITAVAA Tutkinnon osa toteutetaan opiskelijan yksilöllisen opintopolun mukaisesti. Osaamisen arvioinnin kriteerit ovat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaiset.

88 Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma IISALMI Asevelikatu 24, Iisalmi KUOPIO Presidentinkatu 1, Kuopio Presidentinkatu 3, Kuopio Sammakkolammentie 2, Kuopio Kolmisopentie 7, Kuopio Pohjolankatu 1, Kuopio Sahakatu 2, Kuopio Viestikatu 1, Kuopio JUANKOSKI Hietapohjantie 926, Muuruvesi SIILINJÄRVI Haapamäentie 1, Toivala Siltasalmentie 450, Toivala VARKAUS Osmajoentie 75 A, Varkaus Osmajoentie 75 D, Varkaus MIcrokatu 1 A-osa, Kuopio PL 87, Kuopio Koulutus tekee hyvää!

Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto 2014 Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto 2014 Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja SUUPOHJAN AMMATII-I NSTITUUTII OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto 2014 Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Opetushallituksen perusteet 20t4

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto 2015 Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto 2015 Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja n tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto 2015 Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja Oph määräys 39/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö Autoalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Autoalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto, AJONEUVOASENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 3 3. PERUSTUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Autotekniikan osaamisala Hyväksytty 5.10.2017 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SISÄLTÖ JOHDANTO... 5 Autoalan perustutkinnon,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. Tekniikan ja liikenteen ala. Autoalan perustutkinto. Ajoneuvoasentaja

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. Tekniikan ja liikenteen ala. Autoalan perustutkinto. Ajoneuvoasentaja OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tekniikan ja liikenteen ala Autoalan perustutkinto Ajoneuvoasentaja Opetushallituksen perusteet 2009 Voimassa alkaen: Versio: Hyväksyjä: 1.8.2010 1.1 MV Suupohjan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Laboratorioalan perustutkinnon, laborantti, toteutus ammatillisena

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo

Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo Autoalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Yli-insinööri Timo Repo Osaamisperusteisuuden vahvistaminen opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Automaalauksen osaamisala

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Automaalauksen osaamisala AUTOALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Automaalauksen osaamisala Voimassa 1.1.2016 alkaen 2 Sisällys 1 AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 16.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Autoalan

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikka-alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LAO C21/2016 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (8) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops)

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Esitys koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelman hyväksymiseksi

Esitys koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelman hyväksymiseksi Esitys koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelman hyväksymiseksi Perustutkinto: Autoalan pt, ajoneuvoasentaja, henkilöautot 2011 Perustutkinnon perusteiden mukaiset asiat (soveltuvin osin viittaukset tutkinnon

Lisätiedot

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 26.06.2017 115 Näyttötoimikunta 18.5.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen Sisällys Valmistustyöt... 3 Asennus- ja automaatiotyöt...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, varaosamyyjä

Autoalan perustutkinto, varaosamyyjä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto, varaosamyyjä Varosamyynnin osaamisala Hyväksytty 4.9.2017 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SISÄLTÖ JOHDANTO... 5 Autoalan perustutkinnon,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (10) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops) kuvaus opiskelijalle...

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Autoalan perustutkinto Sisällys 2.1 Autotekniikan osaamisalan, ajoneuvoasentaja, pakolliset tutkinnon osat, 90 osp... 4 2.1.1 Auton tai moottoripyörän huoltaminen, 45 osp (Sama tutkinnon osa myöskin Moottorikäyttöisten

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autoalan perustutkinto Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorikorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Moottorikäyttöisten

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 16.6.2015 Rehtorin päätös 82/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 5 3.1 Pakolliset

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Vahvistettu 24.9.2015 Kauhasen päätös 4/20/2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KOULUTUKSEN RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (11) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOTEKNIIKAN OSAAMISALA

OPETUSSUUNNITELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOTEKNIIKAN OSAAMISALA OPETUSSUUNNITELMA AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOTEKNIIKAN OSAAMISALA Vahvistettu 12.6.2015 Rehtorin päätös 58/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET TUTKINNON

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Puualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Sähköasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys.

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.2008 Sirkka-Liisa Kärki, Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot