KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Autoalan perustutkinto. Varaosamyynnin koulutusohjelma, varaosamyyjä. ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Autoalan perustutkinto. Varaosamyynnin koulutusohjelma, varaosamyyjä. ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Autoalan perustutkinto Varaosamyynnin koulutusohjelma, varaosamyyjä Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa Hyväksytty

2 Ammattiosaamisen näyttöjen muodostuminen tutkinnon osittain: 1 Ammattiosaamisen näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Huolto- ja korjaustyöt 20 ov (pakollinen, autokorinkorjaajat, automaalarit sekä varaosamyyjät) sivu 3 (kts. autoalan hyväksytty näyttösuunnitelma) 2 Ammattiosaamisen näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu 20 ov (pakollinen varaosamyyjät) sivu 6 3 Ammattiosaamisen näyttö: työelämä Varastonhallinta 20 ov (pakollinen varaosamyyjät) sivu 9 4 Ammattiosaamisen näyttö: työelämä Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 10 ov (valinnainen) kts autoalan hyväksytty suunnitelma Rengastyöt 10 ov (valinnainen) sivu 12 Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus 10 ov ( valinnainen) sivu 14 Auton turvavarustetyöt 10 ov (valinnainen) kts autoalan hyväksytty suunnitelma Auton korin sähkövarustetyöt 10 ov (valinnainen) kts autoalan hyväksytty suunnitelma Auton lisävarustetyöt 10 ov ( valinnainen) sivu 16 Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö 10 ov (valinnainen) sivu 18 Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö 10 ov (valinnainen) sivu 20 Rengas- ja vannemyyntityö 10 ov (valinnainen) sivu 22 2

3 TUTKINNON OSA 122 Huolto ja korjaustyöt 20 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa: hoitaa asiakaspalvelutilanteen ottaen huomioon moottoriajoneuvojen korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään neuvoa asiakasta auton teknisissä ongelmissa alalla tarvittavan sanaston auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan hakea ja noudattaa autonvalmistajan korjausohjeita käyttää auton huoltoon ja korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla suorittaa auton korinhuollon tunnistaa auton korihuollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpiteistä tehdä auton pyörien tarkastuksen Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttami- Muu arviointi sesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen Työprosessin työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin asiakaspalvelu auton huolto tarkastus, vianetsintä ja korjaus työvälineet ja materiaalit (auton mekaaninen tarkastus määräaikaiskatsastusta varten) Muulla arvioinnilla arvioidaan Työn perustana olevan tiedon hallinnasta: Sähkötekniikka kirjallisella kokeella tai oppimistehtävällä Opinnon nimi ja laajuus (ov) Auton kokonaisrakenne ja perushuolto (8 ov) Sähkötekniset perusteet (4 ov) Auton sähköjärjestelmät (4 ov) Autoalan perustaidot ja asiakaspalvelu (4 ov) Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Toteuttamistapa Oppimisympäristö Opinnot toteutetaan oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti työskennellen Oppimismenetelmät Tekemällä oppimista itsenäisesti ja ryhmässä sekä opettajan ohjauksessa joustavasti työsaliympäristön muuttuvissa olosuhteissa. Tieto- ja viestintätekniikan laitteet ja ohjelmistot oppilaitoksen opetustiloissa ja työsalissa opettajan ohjauksessa Ajoitus Ryhmä- ja asiakas- Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ensimmäisen ja/tai toisen lukuvuoden aikana työssäoppimispaikalla tai tarvittaessa oppilaitoksen tiloissa. 3

4 suorittaa auton tarkastuksen mekaanisella tasolla määräaikaiskatsastusta varten korjata tarkastus- ja huoltotöiden yhteydessä havaitsemiaan yksinkertaisia vikoja autoalalle sovellettavia sähkötekniikan peruslakeja siten, että pystyy tekemään jännitemittauksia lukea yksinkertaisia auton sähkökaavioita käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja suojata ajoneuvon huolto- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi toimia tulitöistä annettujen turvallisuusmääräysten mukaisesti huolehtia työpaikkansa työsuojelusta ja ympäristönsuojelusta autokorjaamotoiminnassa käytettävien pyroteknisten laitteiden käsittelyn käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet ylläpitää työkykyään yrittäjyyden periaatteet huolto- ja korjaustöissä. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta asiakaspalvelu ja yrittäjyys auton kokonaisrakenne ja järjestelmien toiminta renkaat ja vanteet tieto- ja viestintätekniikan tuntemus Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka turvallisuus, terveys ja toimintakyky palvelutilanteet toiminnallisin oppimismenetelmin. Ongelmanratkaisutaitojen edistäminen opettajan ohjauksessa. Kirjallisen ja tietoverkossa sijaitsevan materiaalin etsiminen ja hyödyntäminen Työssäoppimalla (4 ov) opiskelijalle laaditun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutussuunnitelman mukaisesti. Itsearviointi oppimisen tukena (TOPjaksolla oppimispäiväkirja) Oppimateriaali Oppimateriaalina käytetään oppikirjoja, verkkoympäristömateriaalia, 4

5 ohjelmistoja ja tietokantoja ja autoalan perustyökaluja sekä huoltomateriaaleja. Näyttöympäristö Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Ammattiosaamisen näytön arvosana siirretään näyttötodistukseen Päättötodistuksen arvosana päätetään ammattiosaamisen näytöstä ja muusta arvioinnista saadun arviointitiedon perusteella. Ammattiosaamisen näytön arvosana on määräävässä asemassa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan autoalan asiakaspalveluun soveltuvassa työpisteessä työssäoppimispaikassa tai vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa. Näyttö voidaan antaa suuremman näyttökokonaisuuden yhteydessä. Näyttöympäristö voi olla avoin myös muulle samanaikaiselle työtoiminnalle eikä sitä tarvitse keinotekoisesti rajata omaksi alueekseen. 5

6 TUTKINNON OSA 161 Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu 20 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa: huomioida asiakkaan ja tervehtiä tehdä tarvekartoituksen asiakkaan kuvauksen perusteella edustamiensa ajoneuvojen ja tuotteiden tekniikan edustamansa liikkeen varaosaohjelmat ja luettelot (EPC) autoalaa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia siten, että pystyy neuvomaan asiakasta auton varusteluun kuuluvissa asioissa esittää asiakkaan tarvitsemia lisäosia, tarvikkeita ja palveluita viedä myyntiprosessin päätökseen asiakasta tyydyttävällä tavalla toimia myyntikampanjan tavoitteiden mukaisesti pitää myymäläympäristön esteettisesti sellaisena, jossa asi- Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttami- Muu arviointi sesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen Työprosessin oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin asiakaspalvelu myyntityö mediaosaaminen käytös ja pukeutuminen myymälän viihtyisyys kestävä kehitys Ei muuta arviointia. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Myyntityön perusteet (4 ov) Varaosamyyntityö (8 ov) Varasosamyynti ja myymälätoiminta (8 ov) Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Toteuttamistapa Oppimisympäristö Opinnot toteutetaan oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti opiskellen. Oppimismenetelmät Työskentelyä opettajan ohjauksessa Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja alan ohjelmistojen hyödyntäminen Ajoitus Ongelmanratkaisutaitojen edistäminen, kirjallisten ja tietoverkossa sijaitsevien materiaalilähteiden etsiminen ja hyödyn- Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan toisen lukuvuoden aikanatyössäoppimispaikalla tai tarvittaessa oppilaitoksen tiloissa. 6

7 akkaat viihtyvät. Työn perustana olevan tiedon Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan kestävä kehitys estetiikka Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja täminen Ryhmä- ja asiakaspalvelutilanteet toiminnallisin oppimismenetelmin Työssäoppimalla (16 ov) opiskelijalle laaditun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutussuunnitelman mukaisesti Itsearviointi oppimisen tukena (TOPjaksolla oppimispäiväkirja) Oppimateriaali Oppimateriaalina käytetään verkkooppimateriaalia ja ohjelmistoja sekä alan kirjallisuutta ja muita julkaisuja. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan autoalan 7

8 Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Ammattiosaamisen näytön arvosana siirretään näyttötodistukseen. Näyttötodistuksen arvosana siirretään päättötodistuksen arvosanaksi. asiakaspalveluun soveltuvassa työpisteessä pääsääntöisesti työssäoppimispaikassa. Näyttö voidaan antaa suuremman näyttökokonaisuuden yhteydessä. Näyttöympäristö voi olla avoin myös muulle samanaikaiselle työtoiminnalle eikä sitä tarvitse keinotekoisesti rajata omaksi alueekseen. 8

9 TUTKINNON OSA 162 Varaston hallinta 20 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa: varastotyön perusteet ja tuntee yleisimmät varastointijärjestelmät varastokirjanpidon perusteet varastonhallintaan vaikuttavia tekijöitä siten, että hän osaa päättää tuotteiden tilaamisen ajankohdan ja tuotemäärän inventaarion suoritustavat ja raportoinnin perustella, milloin tuote on poistettava myynnistä ja varastoohjelmasta matemaattisia taitoja siten, että hän osaa päätellä varaston tunnusluvuista, onko toiminta taloudellisesti kannattavaa tehdä päivätilauksen vakiotoimittajilta takuukäsittelyn ja palautustuotteiden menettelytavat menettelytavat palavien ja vaa- Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttami- Muu arviointi sesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen työn kokonaisuuden hallinta taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin varastotyö Työn perustana olevan tiedon varastointi järjestelmät inventaario asiakaspalvelu Ei muuta arviointia. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Varastotyön perusteet (8 ov) Varastotyö (6 ov) Varaston ohjaus (6 ov) Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Toteuttamistapa Oppimisympäristö Luokka ja työsali koululla sekä työssäoppimispaikka. Oppimismenetelmät Opinnot toteutetaan oppilaitoksessa, työpaikalla ja itsenäisesti opiskellen. Työsaliharjoitukset itsenäisesti ja ryhmässä sekä opettajan ohjauksessa Tieto- ja viestintätekniikan laitteet ja ohjelmistot Ajoitus Ryhmä- ja asiakaspalvelutilanteet toiminnallisin oppimis- Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan toisen tai kolmannen lukuvuoden aikana työssäoppimispaikalla 9

10 rallisten aineiden varastoinnissa lajitella jätteet kierrätyksen ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti varastotyöhön liittyvät työturvallisuusasiat ja osaa ylläpitää työkykyään. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus- ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys menetelmin Yritysvierailu ja yrityselämän luennoitsija Työssäoppimalla (12 ov) opiskelijalle laaditun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutussuunnitelman mukaisesti Itsearviointi oppimisen tukena (TOPjaksolla oppimispäiväkirja) Oppimateriaali Oppimateriaalina käytetään oppikirjoja, opettajan ja tietoverkossa olevaa materiaalia sekä varastokirjanpito- ja korjaamo-ohjelmistoa. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan autoalan asiakaspalveluun ja va- 10

11 Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Ammattiosaamisen näytön arvosana siirretään näyttötodistukseen. Näyttötodistuksen arvosana siirretään päättötodistuksen arvosanaksi. rastointiin soveltuvassa työssäoppimispaikassa tai muussa vastaavassa paikassa. Näyttö voidaan antaa suuremman näyttökokonaisuuden yhteydessä. Näyttöympäristö voi olla avoin myös muulle samanaikaiselle työtoiminnalle eikä sitä tarvitse keinotekoisesti rajata omaksi alueekseen. 11

12 TUTKINNON OSA 302 Rengastyöt 10 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa: henkilö- ja pakettiautojen sekä moottoripyörien rengastyöt työturvallisesti ottaen huomioon liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät renkaan vianmäärityksen periaatteet ja määritellä renkaan korjauskelpoisuuden sekä ajoneuvon korjaustarpeen käyttää ajoneuvonostimia ja työvälineitä ajoneuvon pyörän irrottamiseen ja kiinnittämiseen käyttää rengas- ja tasapainotuskonetta kiinnittää pyörän palvella asiakasta ja neuvoa rengasvalinnassa tarjota rengasalan tuotteita ja palveluita tehdä rengasalan töitä noudattaen kuluttajansuojalakia Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttami- Muu arviointi sesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen Työprosessin kokonaan Työn kokonaisuuden hallinta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Rengastyöt Asiakaspalvelu Työn perustana olevan tiedon Rengastyöt ja renkaan valinta Pinnoitus Lainsäädäntö ja määräykset Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Ei muuta arviointia. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Rengastyöt (10 ov) Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Toteuttamistapa Oppimisympäristö Rengasliike, autokorjaamo tai muu vastaava paikka Oppimismenetelmä Työssäoppimalla (10 ov) opiskelijalle laaditun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutussuunnitelman mukaisesti Itsearviointi oppimisen tukena (TOPjaksolla oppimispäiväkirja) Ajoitus Oppimateriaali Tietoverkkojen hyödyntäminen tiedonhankinnassa, rengasalaa koske- Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana työssäoppimispaikoilla. 12

13 toimia ympäristönsuojeluvaatimusten mukaan renkaiden pinnoitukseen liittyvät prosessit raskaan kaluston pyöriin liittyvät turvallisuusseikat käyttää rengasalaa koskevaa lähdekirjallisuutta ja muita tietolähteitä rengasalan yleisimmät lainsäädösten perusasiat ja lakien, asetusten ja sopimusten vaikutuksen työhönsä. Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. kestävä kehitys arviointi vuorovaikutus ja yhteistyökyky terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattitaidon itsearviointi aloitekyky ja yrittäjyys Ammattiosaamisen näytön arvosana siirretään näyttötodistukseen. Näyttötodistuksen arvosana siirretään päättötodistuksen arvosanaksi. va lähdekirjallisuus ja muut tietolähteet. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan rengasliikkeessä tai autokorjaamossa työssäoppimisjakson aikana. Näyttö voidaan antaa suuremman näyttökokonaisuuden yhteydessä. Näyttöympäristö voi olla avoin myös muulle samanaikaiselle työtoiminnalle eikä sitä tarvitse keinotekoisesti rajata omaksi alueekseen. 13

14 TUTKINNON OSA 305 Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus 10 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa: valita oikeat öljylaadut suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä paine- ja virtausmittaukset huoltaa järjestelmän hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit lukea järjestelmäkaavioita vianetsinnän perusperiaatteet esiohjauksen perusperiaatteet huomioida työturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ottaa työn vastaan ja palvella asiakasta. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee yleisimpien toimilaitteiden toimintaperiaatteet. Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttami- Muu arviointi sesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Öljyt Järjestelmän korjaus Järjestelmän mittaukset Huolto Työn perustana olevan tie- Ei muuta arviointia. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus (10 ov) Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Toteuttamistapa Oppimisympäristö Autokorjaamo, raskaan kaluston korjaamo tai muu vastaava paikka (tai vaihtoehtoisesti oppilaitoksen oma oppimisympäristö). Oppimismenetelmät Työssäoppimalla (10 ov) opiskelijalle laaditun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutussuunnitelman mukaisesti Ajoitus Itsearviointi oppimisen tukena (TOP- Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana työssäoppimispaikoilla. 14

15 Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. don Piirrosmerkit Putkisto Järjestelmän toiminta Vianetsintä Esiohjaus Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Kestävä kehitys Arviointi Vuorovaikutus- ja yhteistyökyky Terveys turvallisuus ja toimintakyky Ammattitaidon itsearviointi Aloitekyky ja yrittäjyys Ammattiosaamisen näytön arvosana siirretään näyttötodistukseen. Näyttötodistuksen arvosana siirretään päättötodistuksen arvosanaksi. jaksolla oppimispäiväkirja) Oppimateriaali Tietoverkkojen ja järjestelmien hyödyntäminen tiedonhankinnassa. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan auto- tai raskaankalustonkorjaamoissa tai vaihtoehtoisesti oppilaitoksen omissa tiloissa. Näyttö voidaan antaa suuremman näyttökokonaisuuden yhteydessä. Näyttöympäristö voi olla avoin myös muulle samanaikaiselle työtoiminnalle eikä sitä tarvitse keinotekoisesti rajata omaksi alueekseen. 15

16 TUTKINNON OSA 310 Auton lisävarustetyöt 10 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa: asentaa autoon lisävarusteen käyttää tarpeellisia työkaluja ja välineitä sekä säilyttää ja hoitaa niitä oikein suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta. ylläpitää työkykyään. Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttami- Muu arviointi sesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Asennusmenetelmät Toiminnan tarkastus Suojaukset Työvälineet, varaosat Ei muuta arviointia. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Auton lisävarustetyöt (10 ov) Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Toteuttamistapa Oppimisympäristö Autokorikorjaamot ja muut vastaavat paikat Oppimismenetelmät Työssäoppimalla (10 ov) opiskelijalle laaditun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutussuunnitelman mukaisesti Oppimateriaali Verkko-oppimateriaali Ajoitus Itsearviointi oppimisen tukena (TOPjaksolla oppimispäiväkirja) Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana työssäoppimispaikoilla. 16

17 ja materiaalit Kestävä kehitys Työn perustana olevan tiedon Asennusohjeet Lainsäädäntö Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Kestävä kehitys Arviointi Vuorovaikutus- ja yhteistyökyky Terveys turvallisuus ja toimintakyky Ammattitaidon itsearviointi Aloitekyky ja yrittäjyys (lainsäädäntö ym.) ja ohjelmistot (automerkkikohtaiset ohjeet) Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan autokorikorjaamossa tai vastaavassa paikassa työssäoppimisjakson aikana. Näyttö voidaan antaa suuremman näyttökokonaisuuden yhteydessä. Näyttöympäristö voi olla avoin myös muulle samanaikaiselle työtoiminnalle. Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Ammattiosaamisen näytön arvosana siirretään näyttötodistukseen. Näyttötodistuksen arvosana siirretään päättötodistuksen arvosanaksi. 17

18 TUTKINNON OSA 318 Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö 10 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa: liikkeensä edustamien tuotteiden tekniikan siten, että voi myydä liikkeen koko mallistoa huomioiden asiakkaan tarpeet tilata asiakkaan haluaman ajoneuvon ja määritellä sen hinnan liikkeelle ja asiakkaalle autotalon kokonaispalvelut ja osaa tarjota niitä asiakkaalle kaupan jälkeisen yhteydenpidon asiakkaaseen hankkia uusia asiakkaita mm. käyttämällä hyväksi autoliikkeen asiakastietoja toimia työyhteisössä ryhmän jäsenenä toimia monikulttuurisessa työympäristössä kehittää ammattitaitoaan tiimin jäsenenä Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttami- Muu arviointi sesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Autotalon palvelut kaupan vaiheet lisätarvikkeiden myynti Ei muuta arviointia Opinnon nimi ja laajuus (ov) Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö (10 ov) Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Toteuttamistapa Oppimisympäristö Auto- tai varaosaliikkeet tai muu vastaava liike. Oppimismenetelmät Työssäoppimalla (10 ov) opiskelijalle laaditun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutussuunnitelman mukaisesti Itsearviointi oppimisen tukena (TOPjaksolla oppimispäiväkirja) Ajoitus Oppimateriaali Tietoverkkojen asiakas- Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana työssäoppimispaikoilla. 18

19 tarvittaessa määrittää tulevan vaihtoyksikön kunnon alustavasti ja myös suuntaa antavan sisäänostohinnan liikkeensä edustamien ajoneuvojen ja koneiden tekniikkaa siten, että löytää joutuisasti oikeasta hakemistosta huoltoon ja korjaamiseen tarvittavat osanumerot ja tarvikkeet neuvoa asiakasta lisätarvikkeiden ja tarvittavien työvälineiden myyntiä huomioiden Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Työn perustana olevan tiedon Asiakastietojen käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Kestävä kehitys Arviointi Vuorovaikutus- ja yhteistyökyky Terveys turvallisuus ja toimintakyky Ammattitaidon itsearviointi Aloitekyky ja yrittäjyys Ammattiosaamisen näytön arvosana siirretään näyttötodistukseen. Näyttötodistuksen arvosana siirretään päättötodistuksen arvosanaksi. tietojärjestelmien hyödyntäminen hyödyntäminen päivittäistyössä. Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan auto- tai varaosaliikkeessä tai muussa vastaavassa paikassa työssäoppimisjakson aikana. Näyttö voidaan antaa suuremman näyttökokonaisuuden yhteydessä. Näyttöympäristö voi olla avoin myös muulle samanaikaiselle työtoiminnalle. 19

20 TUTKINNON OSA 319 Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö 10 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija tuntee: liikkeensä edustamien ajoneuvojen tekniikkaa siten, että niihin kuuluvat ja lisävarusteina myytävät tuotteet ovat myytävissä lämmityslaitteet, ilmastoinnit ja kylmäkäynnistyksen apulaitteet sähkö- ja polttoainekäyttöisinä sisustuksen ja verhoilun varusteet ja eri vaihtoehdot valolaitteet, valomaskit ja akut perävaunut ja niiden vetovarusteet renkaat, vanteet ja niiden huoltotarvikkeet ajoneuvojen yleisimmät poltto- ja voiteluaineet ajoneuvojen maalipinnan ja niiden rakenteiden hoito- ja pesuaineet alustojen suoja-aineet alustasarjat sekä madallus- ja muut tuunaustarvikkeet Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttami- Muu arviointi sesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Lisävarustemyynti Työn perustana olevan tiedon Ajoneuvojen tekniikka Ei muuta arviointia. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö (10 ov) Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Toteuttamistapa Oppimisympäristö Auto- tai varaosaliikkeet tai muu vastaava liike. Oppimismenetelmät Työssäoppimalla (10 ov) opiskelijalle laaditun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutussuunnitelman mukaisesti Itsearviointi oppimisen tukena (TOPjaksolla oppimispäiväkirja) Ajoitus Oppimateriaali Tietoverkkojen hyödyn- Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana työssäoppimispaikoilla. 20

21 korivarusteet, maalit, lakat, pyyhkimet ja tavarankuljetusapulaitteet. Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Kestävä kehitys Arviointi Vuorovaikutus- ja yhteistyökyky Terveys turvallisuus ja toimintakyky Ammattitaidon itsearviointi Aloitekyky ja yrittäjyys Ammattiosaamisen näytön arvosana siirretään näyttötodistukseen. Näyttötodistuksen arvosana siirretään päättötodistuksen arvosanaksi. täminen päivittäistyössä Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan varaosaliikkeessä tai muussa vastaavassa paikassa työssäoppimisjakson aikana. Näyttö voidaan antaa suuremman näyttökokonaisuuden yhteydessä. Näyttöympäristö voi olla avoin myös muulle samanaikaiselle työtoiminnalle. 21

22 TUTKINNON OSA 320 Rengas- ja vannemyynti 10 ov Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa: määritellä renkaiden ja vanteiden liikennekelpoisuuden renkaiden ja vanteiden ajoneuvokohtaisen soveltuvuuden, käyttäen hyväkseen sopivuusohjeistoja käyttää STRO:n normistoa tarjota asiakkaalle sopivia rengas- ja vannetuotteita asiakkaan määrittämässä hintatasossa asentaa turvallisesti renkaan vanteelle ja vaihtaa autoon pyörät opastaa asiakasta renkaiden kulumisessa ja ajokäyttäytymiseen liittyvissä asioissa määräykset koskien renkaiden sijoittelua, nastoitusta ja urasyvyyksiä renkaisiin ja vanteisiin liittyvien oheistarvikkeiden myynnin ymmärtää kuorma- ja linja-autojen, Opiskelijan osaamisen arviointi = tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttami- Muu arviointi sesta ja opiskelijan osaamisen arvioinnista Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin Rengasmyynti Renkaiden liikennekelpoisuus Työn perustana olevan tie- Ei muuta arviointia. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Rengas- ja vannemyynti (10 ov) Tutkinnon osan toteutus, tarvittaessa jaksotettuna Toteuttamistapa Oppimisympäristö Varaosaliike tai rengasliike tai muu soveltuva paikka. Oppimismenetelmät Työssäoppimalla (10 ov) opiskelijalle laaditun työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutussuunnitelman mukaisesti Ajoitus Itsearviointi oppimisen tukena (TOPjaksolla oppimispäiväkirja) Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan kolmannen lukuvuoden aikana työssäoppimispaikoilla. 22

23 maansiirto-, maatalous- ja teollisuuskoneiden sekä moottoripyörien rengasmyynnin perusteet Arviointikriteerit ovat valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaiset. don Lainsäädäntö Renkaiden vauriot Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Kestävä kehitys Arviointi Vuorovaikutus- ja yhteistyökyky Terveys turvallisuus ja toimintakyky Ammattitaidon itsearviointi Aloitekyky ja yrittäjyys Ammattiosaamisen näytön arvosana siirretään näyttötodistukseen. Näyttötodistuksen arvosana siirretään päättötodistuksen arvosanaksi. Oppimateriaali Verkko-oppimateriaali ja tietoverkkojen hyödyntäminen päivittäistyössä Näyttöympäristö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan varaosa- tai rengasliikkeessä tai muussa vastaavassa paikassa työssäoppimisjakson aikana. Näyttö voidaan antaa suuremman näyttökokonaisuuden yhteydessä. Näyttöympäristö voi olla avoin myös muulle samanaikaiselle työtoiminnalle. 23