Viron sairausvakuutuskassa TIETOKÄSIKIRJA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viron sairausvakuutuskassa TIETOKÄSIKIRJA 2015"

Transkriptio

1 Viron sairausvakuutuskassa TIETOKÄSIKIRJA 2015

2

3 Sisältö Johdanto...4 Sairausvakuutus...5 Sairausvakuutuksen saamisen mahdollisuudet...8 Sairaanhoito Virossa...13 Omalääkäri ja omahoitaja...14 Erikoislääkäri...17 Sairaanhoitajapalvelut...18 Lääkinnälliset laitteet...20 Lääkkeet...21 Jos apua tarvitaan pikaisesti...24 Pikainen lääkärinapu...25 Sairaanhoito ulkomailla...26 Rahalliset etuudet...29 Jos herää epäily terveyspalvelun tarkoituksenmukaisuudesta tai laadusta...33 Kroonisesta sairaudesta kärsivä ihminen...35 Lapsen terveyden ja kehityksen tukeminen

4 Johdanto Viron sairausvakuutuskassa on kansalliseen sairausvakuutusjärjestelmään kuuluva laitos. Toimintamme tavoitteena on korvata vakuutettujen terveydenhoitokustannukset, rahoittaa lääkkeiden ja lääketieteellisten apuvälineiden hankintaa ja maksaa erilaisia etuuksia. Meillä on yli 1,2 miljoonaa asiakasta, joille terveyspalvelujen, korvattavien lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuuden varmistamiseksi teemme yhteistyötä noin 3000 yhteistyökumppanin kanssa kautta Viron. Suhtaudumme tehtäviimme vastuuntuntoisesti, ja haluamme varmistaa, että ihmisille tarjotaan oikea-aikaisia ja asianmukaisia terveyspalveluita. Tärkeä osa tätä on kunkin henkilön tietoisuus terveydenhuollon mahdollisuuksista ja korvausperiaatteista. Käsissäsi on Viron sairausvakuutuskassan tietokäsikirja. Olemme koonneet tähän sairausvakuutusta ja terveysjärjestelmää sekä terveysalan uudistuksia koskevaa tärkeää tietoa. Esittelemme yksityiskohtaisesti Viron terveydenhuoltojärjestelmää, mukaan lukien omalääkäri- ja omahoitajapalvelut, erikoislääkäreiden rooli sekä lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden korvausperiaatteet. Annamme myös tietoa siitä, mihin kääntyä, kun tarvitaan nopeaa lääkäriapua tai -neuvontaa, ja miten käyttäytyä, jos asiakas ei ole tyytyväinen terveyspalvelujen laatuun. Lisäksi annetaan vinkkejä siitä, mitä tehdä, jos on tarvetta sairaanhoitoon toisessa Euroopan maassa. Terveydenhuolto on ala, joka koskee meitä kaikkia. Toivomme, että saat tästä käsikirjasta hyödyllistä tietoa. Jos sinulla on kysymyksiä, voit saada niihin vastauksia puhelimitse soittamalla sairausvakuutuskassan palvelunumeroon (Viron ulkopuolelta soitettaessa ). Mukavaa lukemista! Viron sairausvakuutuskassa 4

5 Sairausvakuutus Virossa on solidaarinen sairausvakuutusjärjestelmä. Sairausvakuutuksessa solidaarisuus tarkoittaa, ettei kenenkään sairausvakuutusmaksu eli panos järjestelmän eikä myös tarvittavan avun saatavuus riipu iästä, tuloista tai terveysriskeistä. Kaikilla Virossa sairausvakuutetuilla on oikeus saada samanlaista laadukasta terveydenhuoltoa, riippumatta siitä, maksavatko he sairausvakuutusmaksua tai ei. Sairausvakuutusmaksua maksaa valtaosa työikäisestä väestöstä, ja työskentelevän ihmisen bruttopalkasta maksettavalla sosiaalimaksulla kompensoidaan myös niiden väestöryhmien terveydenhuoltokustannukset, jotka itse eivät maksa sairausvakuutusmaksua. Tähän ryhmään kuuluvat lapset, eläkeläiset, pikkulasten äidit, työttömät ja raskaana olevat naiset. Keskenään ovat solidaarisia nuoret ja vanhat, rikkaammat ja köyhemmät sekä sairaat ja terveet ihmiset. Tämän päivän työikäiset käyttävät terveyspalveluja suhteellisen vähän, mutta niiden bruttopalkasta maksetut sairausvakuutusmaksut kattavat myös veronmaksajien lasten ja iäkkäiden perheenjäsenten terveydenhoitomenot. Nykyiset työikäiset käyttävät myös enemmän terveydenhuoltopalveluita tulevaisuudessa, kun he itse eivät enää panosta järjestelmään. Olemassa olevia varoja käytetään juoksevasti kaikkien apua tarvitsevien hoitamiseen, kenelläkään ei ole henkilökohtaista tiliä. Sairausvakuutus on luonteeltaan samanlainen kuin kaikki muut vakuutustyypit. Virolainen käy lääkärissä keskimäärin 6,4 kertaa vuodessa, Tallinnassa keskimäärin 7,8 kertaa. Viron lääkärit vastaanottavat yli 9 miljoonaa potilasta vuodessa, eli 35 tuhatta potilasta päivässä. Jokaista kohti, joka ei käy lääkärissä, löytyy joku, joka tekee sen 13 kertaa vuodessa. Koti- tai liikennevakuutuksen ottaja maksaa vakuutusmaksuja, jotta onnettomuuden sattuessa olisi olemassa tarvittava kate suurille menoille. Sairausvakuutus toimii samalla tavalla, mutta sillä erotuksella, että henkilön panos järjestelmään ei ole riippuvainen hänen terveysriskeistään, vaan siitä, maksaako hän sosiaalimaksua ja kuinka suuri on hänen palkkansa. Työssäkäyvien henkilöiden sosiaalimaksuista maksetaan sairausvakuutusmaksut ja tarvittaessa vakuutus kattaa terveydenhuollon kustannukset. Vakuutus tarvitaan, koska sairastumisen todennäköisyys on melko korkea ja terveyspalvelut, lääkkeet jne. ovat kalliita. Edes nuori ja 5

6 terve ihminen ei ole suojattu odottamattomilta terveysongelmilta tai onnettomuuksista johtuvilta vammoilta, joiden hoitoon voidaan tarvita tuhansia euroja. Sairastuminen voi lopulta osoittautua hyvinkin kalliiksi. SAIRAUSVAKUUTUSKASSA KORVAA MYÖS SOPIMUSKUMPPANIENSA TOIMITTAMAT PALVELUT Sairausvakuutuskassan korvaamien terveydenhuoltopalvelujen luettelon hyväksyy Viron hallitus asetuksellaan. Luetteloa päivitetään vuosittain. Sairausvakuutus kattaa valtaosan terveydenhuoltopalvelujen kustannuksista, mutta potilaalla on joissakin tapauksissa maksettava myös omavastuuosuus. Siihen kuuluvat esimerkiksi käyntimaksu ja vuodepäivämaksu. Sairausvakuutus ei myöskään kata kaikkia terveydenhuollon palveluja, vaan ne, jotka ovat lääketieteellisesti perusteltuja. On myös muistettava, että sairausvakuutuskassa korvaa vain ne terveyspalvelut, joiden toimittamisesta on terveyslaitoksen kanssa solmittu sopimus. Sopimuksen solmimisen jälkeen terveyslaitoksella on oikeus palvella potilaita sairausvakuutuskassan kustannuksella, ja vastaavan tiedon on oltava kaikkien potilaiden nähtävissä. Toisaalta sairausvakuutuskassan kanssa tehty sopimus 6

7 sitouttaa terveyslaitokset noudattamaan tiettyjä vaatimuksia kuten hoitojonon pituus, kansainväliset laatuvaatimukset ym. TUEMME TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ JA SAIRAUSVAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ Terveydenhuoltopalvelujen, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden kustannusten korvaamisen lisäksi sairausvakuutuskassa vastaa myös terveydenhuollon hinnoittelusta ja terveydenhuoltopalvelujen luettelon laadinnasta. Muita toiminta-aloja ovat myös sairauksien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, järjestämme tiedotuskampanjoita ja rahoitamme erilaisia terveysprojekteja. Sairauksien ennaltaehkäisyn tavoitteena on havaita sairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja panostaa sairastumisen välttämiseen. Vuonna 2013 Virossa oli 1,2 miljoonaa sairausvakuutettua ihmistä, joista työssäkävijöitä oli 584 tuhatta. Erikoislääkäripalveluita käytti 797 tuhatta ihmistä, sairausvakuutuksen korvaamia lääkkeitä käytti 848 tuhatta ihmistä. Omalääkärin vastaanotolla jokainen vakuutettu kävi keskimäärin 4,3 kertaa. Tautien ennaltaehkäisyn osalta sairausvakuutuskassa rahoittaa kouluterveyspalvelua, tutkimuksia naisten rintasyövän ja kohdunkaulan syövän varhaiseksi havaitsemiseksi, sikiödiagnostiikkaa perinnöllisten tautien varalta ja vastasyntyneiden kuulotutkimuksia, samoin nuorten seksuaaliterveysneuvontaa ja nuorten urheilijoiden terveystarkastuksia. Sairausvakuutuskassan rahoittamia terveyden edistämisprojekteja ovat koulutus- ja terveysalan ammattilaisten kouluttaminen lasten terveyden alalla, lasten hampaiden terveyteen liittyvät toimet, vammojen ennaltaehkäisy sekä erilaiset valistuskampanjat ja projektit. Lisäksi sairausvakuutuskassan tehtäviin kuulu terveydenhuoltopalvelujen hoitostandardien ja hoito-ohjeiden laadinta, terveyslaitosten motivointi kehittämään hoidon laatua, hoidon laadun ja tarpeellisuuden selvittäminen, sairausvakuutusta ja sairausvakuutuskassaa koskevien kansainvälisten sopimuksen täyttämistä koskevat järjestelyt, osallistuminen terveydenhuollon suunnitteluun ja sairausvakuutusta koskevan lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten valmisteluun sekä neuvonta sairausvakuutukseen liittyvissä asioissa. 7

8 Sairausvakuutuksen saamisen mahdollisuudet Vakuutettujen sairauskulut maksaa sairausvakuutuskassa. Sairausvakuutus kattaa myös korvattavat lääkkeet eli terveydenhuolto voi olla hyvinkin kallista. Sairausvakuutukseen ovat oikeutettuja pysyvästi Virossa asuvat ihmiset sekä kaikki, jotka ovat täällä määräaikaisen oleskeluluvan tai oleskeluoikeuden perusteella, jos heistä maksetaan sosiaalimaksua. Lisäksi valtio takaa oikeuden sairausvakuutukseen alle 19-vuotiaille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille, asevelvollisuuttaan suorittaville henkilöille, raskaana oleville naisille, työttömille, vanhempainvapaalla oleville, elätettävänä oleville puolisoille, eläkeläisille, vammaisten hoitajille ja niille, jotka ovat tehneet sairausvakuutuskassan kanssa vapaaehtoisen vakuutussopimuksen. TYÖSKENTELEVÄT AIKUISET Virossa kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin kaikki sosiaalimaksua maksavat työssäkäyvät henkilöt. Sairausvakuutukseen ovat oikeutettuja työsopimuksen 8

9 perusteella työskentelevät, velvoiteoikeuslakiin perustuvassa työ- tai palvelussuhteessa olevat, yhtiöiden hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet sekä itsenäiset ammatinharjoittajat ja heidän toimintaansa osallistuvat puolisot. Sairausvakuutus koskee työssäkäyviä henkilöitä, joista maksetaan tai jotka maksavat itse sosiaalimaksua. Näitä ovat: työsopimuksen perusteella työskentelevät; velvoiteoikeuslakiin perustuvassa työ- tai palvelussuhteessa olevat; yhtiöiden hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet; itsenäiset ammatinharjoittajat ja heidän toimintaansa osallistuvat puolisot. Vähintään 1 kuukauden pituisessa työsuhteessa olevat työntekijät ovat lain mukaan oikeutettuja sairausvakuutukseen. Työntekijän sairausvakuutuksen voimassaolosta huolehtii työnantaja Viron vero- ja tulliviraston alaisuuteen perustettiin työskentelyrekisteri, johon työnantajan on rekisteröitävä kaikkien hänen alaisuudessaan työskentelevien henkilöiden tiedot (työsuhteen alku, purkaminen ja päättäminen). Työntekijöiden sairausvakuutuksen aloittamista tai päättämistä koskevat tiedot välittää sairausvakuutuskassalle vero- ja tullivirasto. Voi kuitenkin tapahtua, että työnantaja unohtaa lähettää uuden työntekijän tiedot rekisteriin. Se, että työnantaja on laiminlyönyt velvollisuutensa, ilmenee yleensä odottamatta, esimerkiksi lääkärin vastaanotolle hakeutuessa. Näin ollen on työpaikkaa vaihtaessa syytä jonkin ajan kuluttua tarkistaa vakuutuksen voimassaoloa. Tämän voi tehdä julkisessa portaalissa tai soittamalla sairausvakuutuskassan palvelunumeroon (Viron ulkopuolelta soitettaessa ). Sairausvakuutus on työsopimuksen päättymisen jälkeen voimassa kahden kuukauden ajan. LAPSET Kaikilla Viron väestörekisterin kirjatuilla alle 19-vuotiailla lapsilla on sairausvakuutus. Vakuutus on voimassa 19. syntymäpäivään saakka. OPPILAAT JA OPISKELIJAT Virossa saavat opintojen aikana valtion rahoittaman sairausvakuutuksen: esi- ja perusopetuksen oppilaat, alle 21 v. ikäiset; lukioiden opiskelijat, alle 24 v. ikäiset; ammattikoulujen opiskelijat ja ammattikouluissa ammattiopetusta saavat 9

10 oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöt, joilla ei ole peruskoulututkintoa; Virossa pysyvästi asuvat yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat. Kun koulut on käyty eikä nuori mene töihin, myös hänen sairausvakuutus päättyy. Jos nuori lukion jälkeen ei mene opiskelemaan, asepalvelukseen tai työhön, niin sairausvakuutusturvan jatkumiseksi hänen tulisi ilmoittautua työttömäksi. Nuorten, jotka valmistuvat lukiosta nuorempana kuin 19-vuotiaana, sairausvakuutus on voimassa, kunnes he täyttävät 19 vuotta. Niiden vakuutus, jotka ovat lukiosta valmistuessa vähintään 19-vuoden ikäisiä ja ovat valmistuneet normaaliajassa, on voimassa vielä 3 kuukautta valmistumisen jälkeen. Jotta sairausvakuutus ei päättyisi, täytyy jatkaa opintojaan tai mennä töihin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ylioppilaaksi tulosta. Nuorille, joka heti lukion jälkeen ryhtyvät opiskelemaan ammattikoulussa tai yliopistossa, valtio takaa sairausvakuutusturvan koko tutkinnon suorittamisen nimellisajaksi, ja vielä 3 kuukaudeksi valmistumisen jälkeen. Jos opiskelija ei ole valmistunut koulusta nimellisajan kuluessa (paitsi lääketieteellisistä syistä) tai hänet erotetaan koulusta, niin hänen sairausvakuutus päättyy kuukauden kuluttua nimellisajan päättymisen tai erottamisen jälkeen. Akateemisen loman aikana sairausvakuutus pysähtyy, paitsi jos loma on myönnetty lääketieteellisistä syistä. Oppilaiden ja opiskelijoiden tiedot esittää sairausvakuutuskassalle opetus- ja tiedeministeriö. Ulkomailla opiskelevien oppilaiden opiskelijoiden täytyy Viron sairausvakuutuksen jatkumiseksi esittää sairausvakuutuskassalle ulkomailla opiskelemista todistava asiakirja, jonka perusteella hänelle myönnetään sairausvakuutus enintään 12 kuukaudeksi. Siksi opintotodistus täytyy toimittaa sairausvakuutuskassaan lukuvuosittain. TYÖTTÖMÄT Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat myös kaikki työttömyysrekisteriin kirjatut työttömät. työttömyysvakuutuskorvauksen (töötuskindlustushüvitis) saajat päivästä, jolloin ao. oikeus syntyy; työttömyysavustuksen (töötutoetus) saajat päivästä, jolloin ao. oikeus syntyy; työttömät, jotka eivät saa työttömyysavustusta, 30 päivän kuluttua työttömäksi ilmoittautumisen jälkeen; työttömät, jotka osallistuvat työharjoitteluun tai ainakin 80 tuntia kestävään 10

11 työvoimakoulutukseen eivätkä saa työttömyysavustusta, osallistumisen ensimmäisestä päivästä lähtien; työvoimaan kuulumattomat henkilöt, jotka ovat osallistuneet ydinkatastrofiavun seurausten korjaamiseen, hakemuksen jättöpäivästä. Itse työttömän ei tarvitse toimittaa sairausvakuutuskassaan mitään asiakirjoja; sairausvakuutuksen alkamiseen, keskeyttämiseen ja päättämiseen tarvittavat tiedot välittää työttömyyskassa. Työttömyyden päättymisen jälkeen sairausvakuutus on voimassa vielä kuukauden. Poikkeuksena ovat työttömyysvakuutuskorvauksen saajat, joiden sairausvakuutus päättyy kahden kuukauden kuluttua. Tietoa työttömäksi ilmoittautumisesta, työttömyyskorvauksista ja -avustuksista, hakemuksista ja tarvittavista lomakkeista saa työttömyyskassan verkkosivuilta tai toimistoista. ASEVELVOLLISUUTTA SUORITTAVAT Sairausvakuutuksen saamiseen tarvittavat tiedot toimittaa sairausvakuutuskassalle puolustusvoimien virasto (kaitseressursside amet). Sairausvakuutus on voimassa yhden kuukauden varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen. RASKAANA OLEVAT Jos raskaana olevalla ei ole sairausvakuutusta, hänen on toimitettava sairausvakuutuskassan asiakaspalvelutoimistoon lääkärin tai kätilön antama raskaustodistus. Sairausvakuutus päättyy kolmen kuukauden kuluttua lääkärin laskemasta synnytyspäivästä. PIKKULASTEN VANHEMMAT Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat alle 3-vuotiasta lasta kasvattava vanhempainvapaalla oleva, olipa se äiti, isä tai huoltaja. Vakuutettuja ovat myös: yksi Virossa asuva ei-työssäkäyvä vanhempi, joka kasvattaa vähintään kolmea alle 19-vuotiasta Virossa asuvaa lasta, joista ainakin yksi on alle 8-vuotias; yksi Virossa asuva vanhempi tai huoltaja, jonka kanssa on tehty sijaishuoltosopimus ja joka kasvattaa vähintään seitsemää alle 19-vuotiasta Virossa asuvaa lasta. Sairausvakuutuksen saamiseen tarvittavat tiedot toimittaa sairausvakuutuskassalle sosiaalivakuutuslaitos. 11

12 ELÄTETTÄVÄT PUOLISOT Elätettävä puoliso, joka jää vanhuuseläkkeelle alle 5 vuoden kuluttua Valtion rahoittamaan sairausvakuutukseen on oikeutettu avioliitossa oleva vakuutetun henkilön elättämä puoliso, jolla on vanhuuseläkkeelle menoon aikaa alle viisi vuotta. Vakuutuksen saamiseksi täytyy toimittaa hakemus sairausvakuutuskassalle. Vakuutus päättyy, kun elätettävä puoliso saavuttaa eläkeiän, avioliitto päättyy eroon tai elättäjän vakuutus päättyy. Kun elätettävä puoliso saavuttaa eläkeiän, sairausvakuutus jatkuu yleensä normaalisti eläkeläisen vakuutuksena. Elätettävä puoliso, joka kasvattaa lapsia Valtion rahoittamaan sairausvakuutukseen on oikeutettu avioliitossa oleva vakuutetun henkilön elättämä puoliso, joka kasvattaa: ainakin yhtä alle 8-vuotiasta lasta; 8-vuotiasta lasta 1. luokan loppuun asti; vähintään kolmea alle 16-vuotiasta lasta. Elättäjän on siinä tapauksessa oltava vakuutettu työsopimuksen perusteella työskentelevänä työntekijänä tai velvoiteoikeuslakiin perustuvassa työ- tai palvelussuhteessa olevana henkilönä, yhtiön hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenenä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Sairausvakuutuksen saamiseksi täytyy toimittaa tarvittavat asiakirjat sosiaalivakuutuslaitokseen, joka välittää tiedot eteenpäin sairausvakuutuskassalle. Lisätietoa saa sosiaalivakuutuslaitoksen verkkosivuilta tai palvelunumerosta Jos sairausvakuutusoikeuden edellytykset eivät enää päde, sosiaalivakuutuslaitos välittää ao. tiedot sairausvakuutuskassalle vakuutuksen päättämistä varten. ELÄKELÄISET Kaikki Viron kansaneläkettä saavat henkilöt on vakuutettu. Sairausvakuutuksen saamiseen tarvittavat tiedot toimittaa sairausvakuutuskassalle sosiaalivakuutuslaitos. VAMMAISTEN HOITAJAT Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat myös henkilöt, joille kunnallishallinto maksaa omaishoitajan tukea ja siltä valtiolle sosiaalimaksua. Kunnallishallinnolta saadut sairausvakuutuksen saamiseen tarvittavat 12

13 tiedot toimittaa sairausvakuutuskassalle sosiaaliministeriö. VAPAAEHTOINEN SAIRAUSVAKUUTUS Jos henkilö ei kuulu yhteenkään edellä mainituista ryhmistä, sairausvakuutuskassan kanssa on mahdollista solmia vapaaehtoinen sairausvakuutussopimus. Sopimuksen perusteella on sitten maksettava sairausvakuutusmaksuja. Sopimuksen tekemiseen ovat oikeutettuja: henkilöt, jotka kahden edellisen vuoden ajan ovat vähintään 12 kuukautta olleet vakuutettuja vakituisessa työsuhteessa tai velvoiteoikeuslakiin perustuvassa työ- tai palvelussuhteessa olevina, yhtiöiden johto- ja valvontaelinten jäseninä, itsenäisinä ammatinharjoittajina, oppilaina, tai opiskelijoina; ulkomaista eläkettä saavat henkilöt, joilta ei edellytetä edeltävän sairausvakuutuksen olemassaoloa Virossa. Nämä ihmiset voivat tehdä sopimuksen joko itselleen tai elättämälleen perheenjäsenelle. Vapaaehtoinen vakuutussopimus solmitaan yleensä yhdeksi vuodeksi. Sairausvakuutuksen saamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa voi lukea sivulta 26. Sairaanhoito Virossa Tietoa oman sairaus-vakuutuksen voimassaolosta voi tarkastella portaalista www. eesti.ee tai kysyä sairausvakuutuskassan palvelunumerosta (Viron ulkopuolelta soitettaessa ). Virossa on sairaanhoito jaettu kolmelle tasolle: yleislääkäripalvelut eli omalääkärijärjestelmä, erikoislääkäripalvelut ja sairaanhoitajapalvelut. Lääkärinavun saamiseksi täytyy ensin hakeutua omalääkärin vastaanotolle, joka neuvoo, tekee tai teettää tarvittavat tutkimukset ja tarkastukset sekä tarvittaessa lähettää potilaan seuraavalle tasolle eli erikoislääkärille. Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa Vuonna 2013 sairausvakuutuskassa rahoitti erikoislääkäripalveluja 500 miljoonan euron edestä, yleislääkäritoimintaa 97 miljoonan euron edestä ja sairaanhoitajapalveluja 27 miljoonan euron edestä. 13

14 oleva henkilö voi hakeutua päivystyspoliklinikalle tai kutsua ambulanssin. Sairausvakuutuskassa tekee lääkäreiden ja terveyslaitosten kanssa vuosisopimukset, joissa sovitaan vakuutetuille tarjottavien terveyspalveluiden rahoittamisesta. Jokainen terveyslaitos järjestää itse oman toimintansa (investoinnit olosuhteisiin ja laitteisiin, potilaiden vastaanottaminen, henkilöstökustannukset, ajanvarausja jonojärjestelyt, hoitolaadun ylläpito), perustuen terveyspalveluita säätelevään lainsäädäntöön, sairausvakuutuskassan tilauksiin ja palvelujen kysyntään. Omalääkäri ja omahoitaja Terveysongelman sattuessa tulee ensin kääntyä omalääkärin tai omahoitajan puoleen. Tilanteissa, jotka edellyttävät kiireellisiä lääketieteellisiä Omalääkärisi nimeä voit tarkistaa verkkopankin kautta (e-palvelut), portaalista tai kysyä sairausvakuutuskassan palvelunumerosta (Viron ulkopuolelta soitettaessa ). 14

15 toimenpiteitä, täytyy tietenkin kutsua ambulanssi tai hakeutua päivystyspoliklinikalle, mutta kaikissa muissa tapauksissa omalääkäri apulaisineen on ensimmäinen terveysneuvoja. Omalääkäri on ammattitaitoinen ja pätevä lääkäri, joka pystyy diagnosoimaan ja hoitamaan useimmat sairaudet. Erikoislääkärin palveluja tarvitsevat potilaat lähetetään vastaavan asiantuntijan vastaanotolle. Omalääkäri yhteistyössä omahoitajan kanssa diagnosoi ja hoitaa useimpia sairauksia, seuraa lapsen kehittymistä ja kroonisten sairauksien kulkua, suorittaa pieniä kirurgisia toimenpiteitä, lähettää potilaan tutkimuksiin ja ottaa näytteitä, rokottaa, sitoo ja hoitaa haavoja sekä tekee tarvittaessa kotikäyntejä, antaa neuvoa hoitoasioissa, vammojen ja myrkytysten tapauksessa ja ehkäisevien toimintojen osalta kaikille potilaspiiriinsä kuuluville henkilöille. Omahoitajalla on omat vastaanottonsa, joissa hän opettaa, neuvoo ja opastaa ihmisiä terveyden edistämistä ja ylläpitämistä sekä sairauksien ehkäisemistä koskevissa asioissa. Omahoitaja antaa apua myös sairauden sattuessa ja ylläpitää potilastietoja, lisäksi hän seuraa kroonisten sairauksien kulkua. Tarvittaessa omahoitaja neuvottelee lääkärin kanssa tai ohjaa potilaan lääkärin vastaanotolle. Jokaisella on oikeus valita itselleen omalääkäri. Ellei ihminen itse tee sitä, omalääkärin nimeää terveysviranomainen ja tiedottaa siitä sairausvakuutuskassalle. Omalääkärin potilasluetteloon kirjautumiseksi tai omalääkärin vaihtamiseksi täytyy esittää hakemus valitulle lääkärille. Hakemuslomakkeen saa omalääkäriltä tai sairausvakuutuskassan verkkosivuilta. Myös vastasyntyneet on samalla tavalla rekisteröitävä omalääkärin luetteloon. Jos lääkäri ei ole 7 päivän kuluessa lähettänyt Akuutista sairaudesta kärsivän henkilön on päästävä omahoitajan tai -lääkärin vastaanotolle samana päivänä. Kroonisen sairauden ja ei-akuuttisten ongelmien tapauksessa omalääkärin vastaanotolle pääsee viiden työpäivän kuluessa. Omalääkärin vastaanotto on vakuutetulle maksuton. Kotikäynnistä lääkäri voi laskuttaa enintään 5 euroa, riippumatta siitä kuinka monta potilasta hän yhden käynnin aikana käsittelee. Kotikäynti on maksuton raskaana oleville naisille ja alle kaksivuotiaille lapsille. 15

16 kielteistä vastausta hakemukseen, niin hakemuksen jättäjä kuuluu ao. potilasluetteloon viimeistään seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien. Virossa on noin 800 omalääkäriä, joidenka tiedot löytyvät terveysviraston verkkosivuilla Omalääkärillä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä ihmisiä luetteloonsa, jos luettelolle asetettu määräraja on ylitetty. Virossa omalääkärin potilaspiirin maksimikoko on 2000 henkilöä (tai 2400, jos lääkärin vastaanotolla toimii myös apulaislääkäri). Yleislääkäripalvelujen kehittäminen sekä omalääkärin ja omahoitajan roolin kasvattaminen Viron terveydenhuoltojärjestelmässä on sairausvakuutuskassan tärkeä strateginen tavoite. VERKKONEUVONTA NOPEAMPI APU POTILAALLE Nopean ja laadukkaan lääkäriavun ja -neuvonnan kannalta on hyvin tärkeä omalääkärin yhteistyö erikoislääkäreiden kanssa. Jotta yhteistyö toimisi tehokkaammin, vuonna 2013 otettiin käyttöön sähköinen tietojärjestelmä, jonka kautta omalääkärit voivat neuvotella erikoislääkäreiden kanssa potilaiden diagnosoinnista ja hoidosta. Sähköinen neuvontapalvelu säästää potilaiden aikaa, sillä potilaan ei ole enää aina tarvetta mennä itse erikoislääkäriin asiasta neuvotellaan sähköisesti omalääkärin johdolla. Jos erikoislääkäri sitten päättää, että potilas tarvitsee kuitenkin erikoislääkärin toimenpiteitä tai lisätutkimuksia, potilas kutsutaan erikoislääkärin vastaanotolle. Verkkoneuvonta parantaa myös tietojen välittämisen nopeutta ja laatua omalääkärin ja erikoislääkärien välillä sekä antaa sen perusteella mahdollisuuden päättää, kuinka nopeasti potilas tarvitsee erikoislääkärin apua. Vuonna 2013 sairausvakuutuskassa aloitti verkkoneuvontapalvelun rahoituksen urologian ja endokrinologian alalla. Vuodelle 2014 sovittiin asioinnin vaatimuksista sekä aloitettiin verkkoneuvonnan rahoittaminen keuhkosairauksien, reumatologian ja korva-nenä-kurkkutautien alalla. Sairausvakuutuskassa laajentaa verkkoneuvonnan tukemista tänäkin vuonna; yhteistyössä yleislääkäreiden ja asiantuntijajärjestöjen kanssa on kehitetty asiointivaatimukset vuodelle 2015 pediatrian, neurologian ja hematologian alalla. Palvelujärjestelmään liittyminen on lääkärille vapaaehtoinen. 16

17 Erikoislääkäri Jos omalääkäri katsoo, että potilas tarvitsee erikoisasiantuntijan apua, hän antaa potilaalle lähetteen erikoislääkärille. Ilman lähetettä voi kääntyä silmä-, iho- ja sukupuolitautilääkärin, gynekologin ja psykiatrin puoleen. Vakuutetulla on oikeus valita sopiva asiantuntija ja vastaanottoaika missä tahansa terveyslaitoksessa, jolla on sopimus sairausvakuutuskassan kanssa. Sairausvakuutuskassan sopimuskumppanien luettelo löytyy verkkosivuilta (potilaalle lääkärinapu erikoislääkärit sopimuskumppanit). Tallinnan asukas voi haluttaessa kääntyä Tartossa toimivan lääkärin puoleen, Saarenmaan asukas voi hakeutua Pärnussa sijaitsevaan terveyslaitokseen hoitoon jne. Erikoislääkärin vastaanotosta potilaalta voidaan periä enintään 5 suuruinen käyntimaksu, paitsi raskaana olevat naiset, alle 2-vuotiaat lapset ja tapauksissa, joissa henkilö ohjataan saman terveyslaitoksen toiselle lääkärille tai kiireellisessä hoidossa, jota seuraa sairaalahoito. Sairaalassa olosta voidaan periä hoitopäivämaksu 2,50 per päivä, mutta enintään 25 euroa yhtä sairaalassaoloa kohti. Avohoidon käynnille on jonotusaika enintään 6 viikkoa, suunniteltuun sairaalahoitoon ja päiväkirurgiseen toimenpiteeseen 8 kuukautta. Jonotus saattaa olla pidempi, mikäli ihminen haluaa päästä valitsemalleen lääkärille tai terveyslaitoksen, laitoksella on vähän lääkäreitä tai muita resursseja (laitteet, tilat), potilas odottaa toistuvaa vastaanottoa jne. Erikoissairaanhoito puolestaan on kolmitasoinen avohoito, päivähoito ja vuodeosastohoito. Avohoito tarkoittaa lääkärin vastaanottoja, joiden aikana potilasta tutkitaan ja neuvotaan sekä suoritetaan paikan päällä tarpeelliset toimenpiteet (verikoe, sydänkäyrä, jne.) ja tarvittaessa määrätään jatkohoito. Potilasta ei laiteta sairaalaan. Päivähoitopotilas on laitoksessa pidempään kuin tavanomainen vastaanotto, mutta ei yövy sairaalassa. 17

18 Vuodeosastohoito tapahtuu sairaalassa, johon potilaan on jäätävä pidemmäksi aikaa. Sairausvakuutuskassan hallintoneuvosto on asettanut aikarajat sen suhteen, kuinka nopeasti potilaan on päästävä lääkäriin, eli hoitojonojen pituuden maksimimäärät. Asetetut aikarajat lähtevät periaatteesta, että ihmisen olisi saatava tarvittavat terveyspalvelut kohtuullisen ajan kuluessa, jolloin hänen terveydentilansa ei heikkene merkittävästi. Potilaat, jotka tarvitsevat erikoislääkärihoitoa, laitetaan jonoon ongelman vakavuuden perusteella. Eli vakavammasta ongelmasta kärsivä pääsee erikoislääkärin nopeammin. Vuodesta 2014 lähtien sairausvakuutuskassa on tehnyt terveydenhuoltolaitosten kanssa sopimukset, joiden mukaan lähetteeseen perustuvat vastaanotot ovat velvollisia pitämään jonot auki vähintään neljä kuukautta, ja ilman lähetettä tavoitettavat vastaanotot (ihotautilääkäri, silmälääkäri, gynekologi, psykiatri) vähintään kolme kuukautta. Tämän sopimuksen tarkoitus on välttää tilanteita, joissa henkilö soittaa terveyslaitokseen ja hänelle sanotaan, että vapaita aikoja ei ole ja hänen pitäisi soittaa uudelleen jonkin ajan kuluttua. Tämän vaatimuksen noudattamisesta tarkistetaan säännöllisesti. Sairaanhoitajapalvelut Sairaanhoitajapalveluita tarjotaan potilaalle joko pitkäaikaishoidon sairaalassa, kotona tai hoitokodissa. Potilaan ohjaa pitkäaikaishoidon sairaalaan omalääkäri tai erikoislääkäri lähetteellä sekä kotoa, sairaalasta että hoitokodista. Kotisairaanhoidon palvelut voi potilaalle määrätä oma- tai erikoislääkäri (neurologi, kirurgi, syöpälääkäri, jne.), antamalla siihen lähetteen. Myös sosiaalityöntekijä tai -hoitaja voi ilmoittaa kotisairaanhoidon tarpeesta asiakkaansa omalääkärille, joka sitten arvioi tilannetta ja järjestää tarvittavan avun. Pitkäaikaishoidon sairaalassa potilas maksaa 15 % hoitopäivämaksusta eli 9,20 euroa per päivä. Sairausvakuutuskassa maksaa hoitolaitokselle yhdestä hoitopäivästä 52 euroa eli 1560 euroa kuukaudessa. Myös pitkäaikaishoidossa potilaalta voidaan periä hoitopäivämaksu 2,50 per päivä, enintään 25 euroa yhtä sairaalassaoloa kohti. Avohoidon palvelut ja kotisairaanhoito ovat potilaille maksuttomia. 18

19 SAIRAANHOITAJAPALVELUT SAIRAALASSA JA KOTONA Hoitopalveluita toimittaa asiakkaille sekä terveydenhuolto- että sosiaalijärjestelmä. Sairaanhoitajapalveluiden tavoitteena on potilaan vakiintuneen terveydentilan ja toimintakyvyn ylläpito ja mahdollinen parantaminen, vakaassa tilassa olevien potilaiden lyhyt- tai pitkäaikaisen hoidon tukeminen ja oireiden lievittäminen sekä potilaan valmistelu hoitokotiin tai kotiin siirtämistä varten. Sairausvakuutuskassa rahoittaa sekä pitkäaikaishoitoa sairaalassa että kotihoidon palveluja, jossa sairaanhoitaja vierailee potilaan kotona. Lisätietoa sosiaalihuollon palveluista (hoitokodit jne.) voi saada kunnallishallinnosta. Hoitokodeissa asuvien ihmisten terveysongelmat, jotka vaativat terveydenhuollon ammattilaisten osaamista, ovat sairaanhoitotyön ja sosiaalipalvelujen kohtaamispaikka. Pitkäaikaishoito sairaalassa sisältää sekä terapeuttisia menettelyjä että hoitotoimenpiteitä. Potilaan lähettämisestä sairaalaan päättää oma- tai erikoislääkäri yhteistyössä sairaanhoitajien kanssa. Lääkäri antaa lähetteen, johon merkitään potilaan terveysongelmat ja tarvittavat hoito- ja huolenpitomenetelmät. Kotisairaanhoito on tarkoitettu potilaille, jotka pystyvät kotiympäristössä, joko yksin tai läheisten avulla, selviytymään arjen toiminnoista, mutta joiden 19

20 terveydentila vaatii asiantuntijan seurantaa tai tukea. Kotisairaanhoitopalvelut suoritetaan potilaan kotona ja ne sisältävät potilasohjauksen terveyden ylläpidon ja arkitoimintojen osalta sekä tiettyjen lääkärin määräämien hoitotoimenpiteiden suorittamisen (happihoito, haavojen hoito, injektiot ja tippainfuusio, virtsarakon huuhtelu jne.). Myös ihon kunnon arviointi ja painehaavojen ehkäisy kuuluu kotisairaanhoidon tehtäviin. Lisäksi kotisairaanhoitaja mittaa veren glukoosipitoisuutta ja ottaa testiliuskalla virtsanäytteitä, suorittaa asentohoitoa ja käyttää fysioterapian elementtejä potilaan nivelten liikkuvuuden ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Yksi kotisairaanhoidon muoto on syöpäpotilaiden kotihoito, jota saavat vakavassa tilassa olevat syöpäsairaat tämän hoidon tavoite on lievittää potilaan kärsimystä sekä antaa psykososiaalista tukea ja neuvoa hänen läheisilleen, ottaen huomioon syöpäpotilaan erityispiirteet. Palvelu sisältää sairaanhoitajan ja erikoislääkärin kotikäynnit. Kotisairaanhoitopalvelua suorittavat tarvittavan koulutuksen saaneet sairaanhoitajat. Tietoa palveluntarjoajista, joilla on sopimus sairausvakuutuskassan kanssa, saa sairausvakuutuskassan verkkosivuilta. Lääkinnälliset laitteet Lääkinnällinen laite on sairauden hoitoon, seurantaan tai oireiden lievitykseen tarkoitettu laite tai muu tarvike, jota potilas voi käyttää itsenäisesti. Sairausvakuutuskassa korvaa kotihoitoon tai sairauksien seurantaan tarvittavien lääkinnällisten laitteiden hankinnan. Sosiaaliministeri hyväksyy asetuksellaan korvattavien laitteiden luettelon, ja voimassaoleva luettelo löytyy sekä sairausvakuutuskassan verkkosivulta että hallituksen virallisessa lehdessä (Riigi Teataja). Korvattavia laitteita ovat esimerkiksi diabeetikkojen tarvitsemat tarvikkeet (ruiskut, verensokerimittarin testiliuskat, jne.), ortoosit, 20

VIRON SAIRAUSVAKUUTUSKASSA TIETOKÄSIKIRJA 2016

VIRON SAIRAUSVAKUUTUSKASSA TIETOKÄSIKIRJA 2016 VIRON SAIRAUSVAKUUTUSKASSA TIETOKÄSIKIRJA 2016 2 Sisältö Johdanto... 4 Sairausvakuutus... 5 Sairausvakuutuksen saamisen mahdollisuudet... 8 Sairaanhoito Virossa... 15 Omalääkäri ja omahoitaja... 16 Yleislääkärin

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN OTM, lakimies Anna-Kaisa Tuovinen 28.9.2011 ESITYKSEN RAKENNE 1. EU:n sosiaali- ja terveyssektorin kehityksestä

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa EU- tai Eta-maissa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki 5.3.2014 Terveydenhuoltomenot vuosina 1995 2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. euroa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajan hoito-oikeus 26.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti oleskeltaessa 2. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Suomessa syntyneiden. korvaaminen

Suomessa syntyneiden. korvaaminen Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Jukka Harno 14.4.2011 Sisältö Suomessa syntyneiden kustannusten korvaaminen Tarpeellinen sairaanhoito Korvattavuuden rajoitukset Korvausperusteet

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa 2010 metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa Sisältö ALKUSANAT Alkusanat...3 1. Työsuhderiitojen ratkaiseminen...4 A. Työnantajaliiton

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET Käsitemääritelmät Ammatillinen kuntoutus Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla vakuutetun on mahdollista harjoittaa aiempaa, tai mahdollisesti uutta, ammattiaan. Ammatillista

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Direktiivi potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (24/2011/EU, potilasdirektiivi ) 28.5.2013 Noora Heinonen Potilasdirektiivin taustaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta

Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta Ohjeistus lääkärissäkäyntejä varten Vaalan kunta KVTES Luku III 4 Työaika 5. mom. Lääkärin määräämät tutkimukset Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot