Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?"

Transkriptio

1 Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen yhteisessä teemapäivässä

2 Henkilövakuutukset korvaavat yleensä vakuutuksen voimassaolon aika na alkaneet sairaudet ja sattuneet tapaturmat. Joissakin vakuutusyhtiöissä on mahdollista saada lisäturvaa, jos maksaa isompaa vakuutusmaksua. Henkilövakuutuksia on monenlaisia ja niiden korvausmallit vaihtelevat. Yleisimpiä ovat henkivakuutus, sairauskuluvakuutus, matkustajavakuutus, tapaturmavakuutus, lisenssivakuutus, vakuutus vakavan sairauden varalta ja syöpävakuutus. Lisäksi on olemassa erilaisia ryhmävakuutuksia esim. työntekijöille tai tiettyyn liittoon kuuluville. Mieti, mitä haluat vakuuttaa Henkivakuutus korvaa kuolemantapauksen. Tapaturmaisesta tai sairaudesta johtuvasta kuolemasta maksetaan sovittu korvaus sille edunsaajalle, joka vakuutuksessa on määritetty. Jos edunsaajaa ei ole erikseen nimetty, korvaus maksetaan omaisille. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos elää avoliitossa tai jos perheessä on esimerkiksi lapsia useammasta avioliitosta. Jos muuta ei ole sovittu, avopuolison kuollessa (jos ei ole lapsia) korvaus maksetaan tämän vanhemmille ja lapsen kuollessa hänen molemmille vanhemmilleen. Sairauskuluvakuutus tai hoitokuluvakuutus korvaa vakuutuksen voimassa ollessa alkaneiden sairauksien ja niiden oireiden hoidon. Vakuutuksesta korvataan vakuutusehdoissa määritellyt hoitokulut, tavallisimmin sairaalamaksut, lääkärinpalkkiot, tutkimukset, toimenpiteet ja lääkkeet. Osa vakuutuksista saattaa korvata myös matkakuluja, terapioita ja apuvälineitä. Korvauksen enimmäismäärä on määritelty vakuutussopimuksessa, ja se on sairaus- tai vakuutuskohtainen. Korvausta voidaan siis maksaa esimerkiksi euroa joko yhden sairauden hoitokuluja tai esimerkiksi euroa yhteensä kaikkien sairauksien ja tapaturmien hoitokuluja. Sairauskuluvakuutuksessa on yleensä omavastuu, joka voi olla sairauskohtainen, vakuutuskausikohtainen tai vuosikohtainen. Matkustajavakuutus korvaa yleensä matkalla alkaneen tai matkalla ensi oireet aiheuttaneen sairauden hoitokulut, tarvittavan sairaankuljetuksen kotimaahan sekä matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sairauden tai tapaturman takia. Usein vakuutus korvaa myös ennestään olleen sairauden äkillisen pahenemisen ensiapuluonteisen hoidon, jos sairauden paheneminen ei ole ollut todennäköistä ja odotettavissa matkalle lähtiessä. Sairauden pahenemisen takia ei kuitenkaan korvata matkan keskeytymistä, eikä kotiinkuljetusta. Syöpävakuutus tai vakuutus vakavan sairauden varalle korvaa yleensä vain tietyt sairaudet, ja se saattaa olla melko kallis vakuutus. Korvaus 2

3 summa maksetaan siinä tapauksessa, jos sairastuu vakuutusehdoissa mainittuun sairauteen. Sovitun korvaussumman voi käyttää mihin haluaa, ei välttämättä hoitoihin. Se maksetaan vakuutuksenottajalle. Kaikki eivät saa henkilövakuutusta Henkilövakuutusta ei myönnetä kaikille. Monet tekijät vaikuttavat vakuutuksen myöntämiseen, tärkeimpinä sairaudet ja ikä. Vakuutukset myönnetään selkeiden yhtenäisten sääntöjen perusteella, ei pärstäkertoimen mukaan. Ainakin henki- ja sairauskuluvakuutuksen hakijan pitää antaa vakuutusyhtiölle terveysselvitys, jonka perusteella vakuutusyhtiö joko myöntää vakuutuksen tai ei myönnä sitä. Sairauskuluvakuutukseen voidaan lisätä korvausta rajoittava ehto, jos vakuutuksenottajalla on valmiiksi jokin tiedossa oleva sairaus. Jos sairauksia on monta tai se on vakava, korvauksia rajoittavia ehtoja tulisi niin monta tai korvausta rajoittava ehto olisi niin laaja, että vakuutusta ei yleensä myönnetä lainkaan. Päätökset tekee asiantuntijalääkäri. Myös ikä vaikuttaa henkilövakuutusten saamiseen. Moni vakuutusyhtiö ei myönnä sairauskuluvakuutusta yli 65-vuotiaille ja matkustajavakuutusta yli 70-vuotiaille. Tämän takia yli 60-vuotiaiden kannattaa pitää voimassa vanhat vakuutuksensa, koska he eivät välttämättä saa uutta vakuutusta. Pääsääntöisesti henkivakuutusten ja sairauskuluvakuutusten voimassaolo loppuu, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta. Jotkut vakuutusyhtiöt eivät myönnä pelkkiä henkilövakuutuksia, vaan vakuutuksen edellytyksenä on kotivakuutuksen ottaminen samasta yhtiöstä. Erityisen tärkeää on, että ei irtisano vanhaa vakuutusta ennen kuin on saanut ja hyväksynyt uuden vakuutuksen. Muuten voi käydä niin, että et saakaan uutta vakuutusta tai uuden vakuutuksen ehdot ovat sellaiset, että et halua hyväksyä niitä. Vanhan vakuutusyhtiön ei tarvitse antaa vanhaa vakuutustasi takaisin, jos olet sen jo irtisanonut. Jos sinulle ei myönnetä vakuutusta, sinulla on oikeus saada kirjallinen perustelu siitä, miksi henkilövakuutushakemuksesi on hylätty. Yleensä kirjalliset perustelut saa vain, jos pyytää niitä erikseen. Joskus saattaa olla, että vakuutusta ei myönnetä nyt, mutta sinua pyydetään palaamaan asiaan kahden vuoden kuluttua. Tällöin tilanne voi olla muuttunut niin, että vakuutus on mahdollista myöntää. 3

4 Terveysselvityksessä pitää vastata siihen, mitä kysytään Henki- ja sairauskuluvakuutusta haettaessa tarvitaan terveysselvitys, jonka sisältö vaihtelee vakuutusyhtiöittäin. Yleensä kysymyksiä on enemmän, mitä laajemman vakuutusturvan haluaa. Jos vakuutussumma on erityisen suuri, vakuutusyhtiö voi edellyttää, että vakuutuksenottajalle tehdään lääkärintarkastus ennen vakuutussopimuksen solmimista. Tapaturma- tai matkustajavakuutusta varten terveysselvitystä ei yleensä tarvita. Terveysselvityksissä voidaan kysyä myös elintapoja, esimerkiksi tupakointia ja mahdollista ylipainoa. Ne saattavat suurentaa vakuutusmaksua. Terveysselvitykseen pitää kertoa rehellisesti ne asiat, joita siinä kysytään, mutta ei sen enempää. Lue kysymykset huolellisesti. Jos selvitykseen pitää esimerkiksi kertoa viiden vuoden sisällä diagnosoidut sairaudet, kuusi vuotta sitten diagnosoidusta syövästä ei tarvitse kertoa. Väärien tietojen antaminen ei kannata, sillä se voi johtaa vakuutuksen irtisanomiseen ja siihen, että korvausta ei makseta. Terveysselvitys pitää allekirjoittaa itse (puolison allekirjoitus ei riitä) ja merkitä siihen päivämäärä. Tämä päivämäärä on tärkeä, jos kor vaukseen oikeuttava sairaus diagnosoidaan pian vakuutuksen alkamisen jälkeen. Vakuutusten vertailu ja hankkiminen Vakuutusten vertailu on vaikeaa, koska vakuutukset muuttuvat koko ajan ja eri yhtiöiden vakuutukset poikkeavat toisistaan. Usein halvin vakuutus ei kuitenkaan ole paras. Kannattaa muistaa, että vakuutukset korvaavat yleensä vain ne sairaudet, jotka ovat alkaneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Uusi vakuutus ei korvaa niitä sairauksia, jotka sinulla jo on. Vakuutusten vertailussa voit käyttää apuna oheista muistilistaa Mitä sairauksia vakuutus korvaa? Entä mitä se korvaa? Sairaalamaksut, lääkärinpalkkiot, tutkimukset, toimenpiteet, lääkkeet, matkakulut, terapiat, apuvälineet? Mitä sairauksia vakuutus ei korvaa? Mitä hoitoja tai kustannuksia se ei korvaa? Mikä on vakuutusmäärä? Onko se sairaus- vai vakuutuskohtainen? Mikä on omavastuu? Onko se sairauskohtainen, kausikohtainen tai vuosittainen? 4

5 Miten pitkään vakuutus on voimassa? Milloin ja missä vakuutus on voimassa, jos kyse on matkavakuutuksesta? Milloin ja missä se ei ole voimassa? Miten korvauskäsittely hoidetaan? Henkilökohtaisesti, netissä vai puhelimitse? Vakuutusyhtiöllä on velvollisuus kertoa sinulle vakuutusmuodosta, vakuutusmaksusta ja vakuutusehdoista ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Lain mukaan vakuutusmyyjän pitää kertoa myös vakuutusturvan olennaisista rajoituksista eli siitä, mitä vakuutus ei korvaa. Jos myyjä ei ota asiaa itse esille, siitä kannattaa kysyä. Mikään vakuutus ei korvaa kaikkea. Eurooppalainen sairaanhoitokortti Kortin saa ilmaiseksi tilaamalla Kelasta, ja sen avulla saa hoitoa, jos oleskelee tilapäisesti (alle vuoden) toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja sairastuu siellä äkillisesti tai joutuu tapaturmaan. Eurooppalaisen sairaan hoitokortin avulla saa hoitoa myös pitkäaikaissairauden äkilliseen hoitotarpeeseen. Kortin avulla saatava hoito maksaa saman verran kuin kunkin maan omille kansalaisille. Hoidon hinta määräytyy oleskelumaan kansallisen järjestelmän mukaisesti. Kortti ei korvaa matkakuluja Suomeen. Lisätietoja vakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo vakuutusasiakkaita ongelmatilanteissa ja selvittää valitusasioita. Neuvontapalvelu osaa auttaa sinua eteenpäin, jos vakuutusanomuksesi on hylätty, korvausta ei makseta tai korvaussumma on väärä. Syöpäpotilaiden etuusasioista voit kysyä Suomen Syöpäyhdistyksen maksuttomasta neuvontapuhelimesta ( ) keskiviikkoisin kello

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K. Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. 09-6850 120 www.fine.fi VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA Erillinen vakuutus VAKUUTUKSEN OTTAJA Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vakuutuksenottaja on se henkilö, jonka nimelle päävakuutus

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Tapaturma -vakuutus sinun turvaksesi 4 Myöntäminen ja voimassaolo 5 Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa 6 Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Lisätiedot

Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013

Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013 Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013 Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 15.1.2014 Anni Nikunlassi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 28.1.2015

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HENKILÖVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF MATKAVAKUUTUS Sisällys Onnellista matkaa onhan matkavakuutus kunnossa!................ 3 Matkavakuutus turvanasi...

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

Välillinen syrjintä, ulkomaan kansalainen, etninen tausta, vakuutuspalvelut, sairauskuluvakuutus, syrjintäolettama, hyväksyttävä syy, todistustaakka

Välillinen syrjintä, ulkomaan kansalainen, etninen tausta, vakuutuspalvelut, sairauskuluvakuutus, syrjintäolettama, hyväksyttävä syy, todistustaakka Välillinen syrjintä, ulkomaan kansalainen, etninen tausta, vakuutuspalvelut, sairauskuluvakuutus, syrjintäolettama, hyväksyttävä syy, todistustaakka SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 1920/66/2005 Antopäivä:

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste Tuoteseloste Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutukset Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö UNDO Kotivakuutus UNDO Henkilövakuutus Mitä velvollisuuksia sinulla on ja mitä Tapiolalla? UNDO on helppohoitoinen

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2011 alkaen. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Hyödynnä verkkopalvelut Verkkopalvelussa voit

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset välineitä henkilöstöpolitiikkaan Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset ovat osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa,

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä oppaassa

Lisätiedot

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Lähivakuutuksen Nuorisovakuutuksessa on valmiiksi mietittynä nuoren ja hänen perheensä tarpeita vastaava vakuutusturva. Nuorisovakuutukseen sisältyy

Lisätiedot