Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita"

Transkriptio

1 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

2

3 Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Toimittaneet Arto Kallioniemi Auli Toom Martin Ubani Heljä Linnansaari

4 Kasvatusalan tutkimuksia Julkaisija: Suomen kasvatustieteellinen seura Toimituskunta: Jouni Välijärvi (pj.), professori, Jyväskylän yliopisto Joel Kivirauma, professori, Turun yliopisto Liisa Tainio, professori, Helsingin yliopisto Mailis Salo (siht.), tutkimusamanuenssi, Jyväskylän yliopisto Sarjassa ilmestyneet julkaisut ovat läpikäyneet referee-arvioinnin. Myynti: Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiakaspalvelu PL 35, Jyväskylän yliopisto Puh. (014) , faksi (014) Sähköposti: Kirjoittajat ja Suomen kasvatustieteellinen seura ry. Kansi ja ulkoasu: Jenni Nisula ja Martti Minkkinen Taitto: Kaija Mannström ISBN ISSN Jyväskylän yliopistopaino Jyväskylä 2010

5 Sisällys Opettajankoulutuksen haasteista...9 Patrik Scheinin Esipuhe...13 Arto Kallioniemi, Auli Toom, Martin Ubani ja Heljä Linnansaari I Akateeminen luokanopettajakoulutus yhteiskunnallisten muutosten keskellä Suomalainen opettajankoulutus uusien haasteiden edessä...27 Hannele Niemi Teorian ja käytännön ristiaallokossa luokanopettajan koulutuksen akatemisoituminen ja sen heijastuminen opettajaksi opiskelevien praktisiin valmiuksiin...51 Jukka Rantala, Jari Salminen ja Janne Säntti SPAM, GERM ja akateeminen opettajankoulutus...77 Hannu Simola Toiveet, todellisuus ja itsekuvauksen ongelma opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden tarkastelua Niklas Luhmannin systeemiteorian valossa Petteri Hansen 5

6 II Akateemisen luokanopettajakoulutuksen ja opettajuuden ytimessä Opettaminen neuvotteluna oppiminen osallisuutena: opettajuus demokraattisena professiona Jukka Husu ja Auli Toom Miten saada käytännöstä hyväksyttävää? Miten teoretisoida käytäntöä? Katriina Maaranen Opettamisen tutkiminen tutkimisen opettaminen Riitta Jyrhämä ja Katriina Maaranen Muuttuuko opettaja ja mihin suuntaan? Janne Säntti III Akateeminen luokanopettajakoulutus ja tiedonalat Matematiikan didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa Anu Laine ja Markku S. Hannula Äidinkieli ja kirjallisuus luokanopettajan ydinaineena Elina Harjunen ja Kauko Komulainen Historiallis-yhteiskunnallisten aineiden didaktiikka ja luokanopettajakoulutus Marko van den Berg Uskonnon didaktiikan opetus luokanopettajakoulutuksessa Arto Kallioniemi ja Martin Ubani 6

7 Taito- ja taideaineet akateemisessa opettajankoulutuksessa haikuja opettajankouluttajilta Inkeri Ruokonen ja Heikki Ruismäki Tiedonalalähtöinen eheyttävä opetus monikulttuurisessa koulussa Kalle Juuti, Seija Kairavuori ja Sirpa Tani IV Akateemisen luokanopettajakoulutuksen uudet haasteet Tulevaisuuden opettajankoulutus? Kirsti Lonka ja Kirsi Pyhältö Toimijuus ja sen kehittymisen tukeminen opettajankoulutuksessa Lasse Lipponen ja Kristiina Kumpulainen Monimuotoistuva yhteiskunta ja luokanopettajakoulutuksen haasteet Heini Paavola ja Mirja-Tytti Talib Mediakasvatuksen kasvatustieteellistyminen ja akateeminen opettajankoulutus Heikki Kynäslahti ja Seppo Tella Tiedekeskuspedagogiikka ja akateeminen opettajankoulutus Hannu Salmi Professori Juhani Hytösen moniottelijan elämäntyö maisterintutkinnon muodostavan luokanopettajan koulutuksen kehittäjänä Helsingin yliopistossa Heljä Linnansaari Kirjoittajat

8

9 Patrik Scheinin Opettajankoulutuksen haasteista Tämä kirja juhlistaa akateemisen luokanopettajakoulutuksen 30 ensimmäistä vuotta ja on samalla kunnianosoitus yhdelle uusimuotoisen koulutuksen keskeisimmistä rakentajista, emeritusprofessori Juhani Hytöselle. Teos kuvaa koulutuksen kehitysprosessia, sen nykytilaa ja avaa uusia näköaloja. Näin onkin hyvä, sillä laakereilla lepäämistä suurempi kunnianosoitus on, että työtä viedään innolla eteenpäin. Koulutuksen suunnitteluvaiheessa ja vielä sen alkaessakin kouluissa ja julkisessa sanassa käytiin keskustelua siitä, ettei opettaja tarvitse tutkijan taitoja. Sanottiin, että opetus on taidetta, ei tiedettä. Eipä moni tuolloin aavistanut, kuinka paljon oli muuttunut ja muuttumassa suomalaisessa opettajankoulutuksessa tai mitä seurannaisvaikutuksia uudistuksilla oli oleva. Vuosien varrella on myös toistuvasti kysytty, kuuluuko opettajankoulutus yliopistoon ja tuottaako akateeminen opettajankoulutus parempaa opetusta. Onpa 90-luvulle asti laajastikin puhuttu peruskoulun tasapäistävästä vaikutuksesta ja jopa suomalaisten oppilaiden osaamisen romahtamisesta eri aineissa. Suomalaisten peruskoululaisten kolminkertainen maailmanmestaruus järeimmässä mahdollisessa kansainvälisessä koulujärjestelmien vertailututkimuksessa, PISA:ssa (The OECD Programme for International Student Assessment), puhuu peruskoulun ja nykymuotoisen opettajan- 9

10 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita koulutuksen puolesta. PISA-tulosten valossa niin sanottu peruskoulun tasapäistävyys pitää paikkansa vain siltä osin, että täällä pidetään huolta heikoimmistakin. Heille annetaan Suomessa paremmat elämän eväät kuin missään muualla. Toisin kuin on väitetty, tämä ei kuitenkaan tapahdu lahjakkaimpien kustannuksella, sillä myös he menestyvät kansainvälisesti katsoen erinomaisesti. Väitetyt osaamisten romahtamisetkin asettuvat toiseen valoon, kun ne suhteutetaan tietoon siitä, ettei muualla ainakaan enempää osata. Toisaalta on varmasti totta, että osa tulevista lukiolaisista ei esimerkiksi selviytyisi yhtä nopeasti tietyistä laskutehtävistä kuin se huomattavasti pienempi osa kansakunnasta, joka aikoinaan drillattiin oppikoulujen karsintoihin. Eipä niistä tehtävistä tosin tuolloin selvinnyt suuri osa kansakoululaisistakaan. Olennaista on kuitenkin se, että paljon suurempi osa suomalaisista etenee opinnoissaan pidemmälle ja osaa huomattavasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Peruskoulun käyneillä on niitä valmiuksia, joita nyky-yhteiskunnassa toimiminen edellyttää. Peruskoulun käyneet osaavat myös häikäisevän paljon sellaista, mitä eivät koskaan koulussa oppineet. Ja ehkä heistä useampi oppii myös ajattelemaan itsenäisen kriittisesti. Paljon työtä on tehty peruskoulu-uudistuksen ja siihen elimellisesti liittyvän uusimuotoisen opettajankoulutuksen eteen. Työn hedelmät ovat ilman muuta maamme merkittävimpien saavutusten joukossa enkä tällöin laske yksinomaan sosiaalisia innovaatioita. Paljon on kuitenkin vielä tekemättä. Tutkimukseen ja tutkimusperustaiseen näyttöön perustuva koulutuspoliittinen päätöksenteko, koulutuksen suunnittelu ja opetus ovat hyvällä alulla. 30 vuotta sitten opettajat arvostelivat aiheellisesti kasvatustieteellistä tutkimusta siitä, että sillä oli niukasti annettavaa kentälle. Nykyisin kasvatustieteellisen tutkimuksen volyymi on moninkertaistunut, ja suurimman osan tutkimuksesta tekevät tulevat ja nykyiset opettajat ja opettajankouluttajat. Eikä viime aikoina juuri ole esitetty, etteivät tutkimusaiheet olisi koulumaailmassa relevantteja. Silti näyttö puuttuu liian usein, ja mutu korvaa tutkimustiedon niin yksittäisen opettajan opetustyössä, koulutuksen suunnittelussa kuin laajamittaisemmissa koulutusjärjestelmän reformeissakin. 10

11 Opettajankoulutuksen haasteista PISA-menestys on tuonut maahamme ennen näkemättömän joukon tutkijoita, toimittajia ja päättäjiä eri maista. Yleisin meille esitetty kysymys on, mistä menestys johtuu. Jokainen vastaa parhaansa mukaan, mutta tosiasiassa tiedämme aivan liian vähän siitä, mitkä opetusympäristöt, -menetelmät ja -materiaalit toimivat parhaiten. Samoin tiedämme liian vähän siitä, miten ne palvelevat erilaisten oppijoiden tarpeita yksilön kehityksen eri vaiheissa, tai yksinkertaisesti siitä, mitä suomalaisissa kouluissa ja luokissa oikein on tehty ja tehdään. Lopputuloksesta siis tiedämme jotakin, mutta sen tuottamisesta liian vähän. Seuraavien vuosikymmenten haaste on päästä tilanteeseen, jossa opetusta ja opettajankoulutusta kehitettäessä tukeudutaan enenevässä määrin näyttöön ja argumentointiin pikemmin kuin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja anekdootteihin. Niin kauan kun maamme koulutuspolitiikka (peruskoulu, esikoulu, opettajankoulutus) suurelta osin perustuu onnekkaisiin arvauksiin, on olemassa riski, että joskus arvaamme pahasti väärin, rikomme jotakin, mikä toimii, hävitämme jotakin olennaista. Ennen ensimmäisten PISAtulosten julkistamista keskusteltiin peruskoulusta yhä äänekkäämmin ja kielteisemmin. Keskustelu tyrehtyi vähitellen siltä erää. Väitän, että kasvatustieteellisen tutkimuksen tarve on nyt suurempi kuin koskaan. Alan tutkijakunta on myös vähitellen saavuttamassa tutkimuksen syvyyden, monialaisuuden ja laadun edellyttämän kriittisen massan. Ehkä tämä kirja osaltaan myös vauhdittaa keskustelua universaaleista opettajantyön ymmärtämisen kannalta keskeisistä käsitteistä. Odotan innolla tulevaa, samalla kun olen syvästi kiitollinen tähänastisesta. 11

12

13 Arto Kallioniemi Auli Toom Martin Ubani Heljä Linnansaari Esipuhe Akateemisen luokanopettajakoulutuksen kehityksestä Suomessa Tämän artikkelikokoelman keskiössä on maisteritasoinen luokanopettajakoulutus, joka syksyllä 2009 juhli kolmekymmentävuotista taivaltaan. Korkeatasoisen, yliopistossa tapahtuvan luokanopettajakoulutuksen on usein esitetty olevan yhtenä taustavaikuttajana suomalaisten hyvässä PISA-menestyksessä. Suomalainen akateeminen luokanopettajakoulutus on kansainvälisesti arvioiden ainutlaatuinen. Opettajat ovat erittäin motivoituneita ja päteviä työssään. Koulutukseen on pyrkinyt huomattavasti suurempi joukko hakijoita kuin siihen on voitu hyväksyä. Luokanopettajan ammatti on edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa arvostettu tehtävä. Yhteiskuntamme käyttää valtavat henkiset ja taloudelliset resurssit koulutukseen. Oppilaat ja heidän perheensä odottavat koululta ja sen opettajilta korkeatasoista työotetta. Koulutukseen hakeutuvat nuoret ovat motivoituneita opiskelijoilta, ja opintojen keskeyttäjien määrä on vähäinen. Opettajankouluttajat pyrkivät luomaan opiskelijoille innovatiivisen opiskeluympäristön, sillä opiskelijat omaksuvat samanaikaisesti sekä opetuksen sisältöjä että opetusmenetelmiä sovellettavaksi omassa työssään opettajana. Luokanopettajan tutkinto rakentuu nykyisellään usean eri tieteenalan sisällöis- 13

14 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita tä: kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian pääaineopinnoista sekä ainedidaktisista opinnoista. Koulutuksessa tuetaan opettajaopiskelijoiden opettajuuden kehittymistä, ja tavoitteena on pedagogisesti ajattelevia, tutkivia opetuksen ja oppimisen asiantuntijoita. Tämä artikkelikokoelma on syntynyt Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen työntekijöiden toiveesta kuvata akateemisen luokanopettajankoulutuksen tutkimusta, kehitystä, sisältöä ja keskeisiä paradigmoja. Kokoelman artikkelit ovat tutkimuspohjaisia. Yhdessä ne avaavat kiintoisia näkökulmia jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä olevaan luokanopettajakoulutukseen. Akateeminen luokanopettajakoulutus on saavuttanut keski-iän. Koulutuksen alku 1970-luvulla osana korkeakoulujen tutkinnonuudistusta oli monisäikeinen prosessi. Kehityksen taustalla vaikutti suomalaisen yhteiskunnan koulutuspolitiikkaa perusteellisesti muuttanut peruskoulu-uudistus: uusi yhtenäiskoulu edellytti myös opettajankoulutuksen kehittämistä. Vuonna 1971 annettiin opettajankoulutuslaki, jonka mukaan koko yleissivistävän koulun opettajankoulutus haluttiin siirtää yliopistoihin. Tämän mahdollistava rakenteellinen muutos tapahtui vuosina Tällöin yliopistoihin perustettiin kasvatustieteelliset tiedekunnat ja opettajankoulutusyksiköt. Vuonna 1973 asetettu opettajankoulutustoimikunta antoi mietintönsä vuonna Siinä luonnosteltiin pohja akateemiselle opettajankoulutukselle. (Komiteanmietintö, 1975; Niemi, 2005, s. 188; Rantala, Salminen, Säntti & Hansen, 2004.) Yliopistoihin akateeminen luokanopettajakoulutus tuli ensin kolmivuotisena 1974 ja maisteritasoisena syksyllä 1979 (Yrjönsuuri, 1987, s. 5 6). Yliopistojen tutkinnonuudistus oli tutkintoja ja yliopisto-opetusta syvällisesti koskettava reformi, jonka tavoitteet ja rajat löytyvät Kasvatusalan tutkinnonuudistuksen ohjaus- ja seurantaprojektin raportista vuodelta 1978, jossa määritellään luokanopettajan koulutusohjelman yleinen rakenne. Luokanopettajakoulutus, jota oli aikaisemmin annettu opettajaseminaareissa ja opettajakorkeakouluissa, tuli osaksi yliopistokoulutusta ja rinnasteiseksi muille yliopistollisille tutkinnoille. Aikaisempi kolmivuotinen peruskoulun opettajan tutkinto muuttui kasva- 14

15 Esipuhe tustieteen kandidaatin tutkinnoksi, jonka laajuudeksi määriteltiin 160 opintoviikkoa. Luokanopettajakoulutukseen liitettiin mukaan pro gradu -tutkielma. Tämä edellytti tutkimusmenetelmäopintojen liittämistä luokanopettajan opintoihin. Kasvatustieteen opintojen tehtävänä oli luoda teoreettinen perusta opettajan tehtävien hoitamiselle. Sivuaineen muodostivat 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa opetettavien aineiden opinnot ja vähintään kaksi 15 opintoviikon laajuista kokonaisuutta. (Laine, 2004, s. 80; Niemi, 1995, s ; 2005; s ) Keskeisenä uudistuksen lähtökohtana oli opettajankoulutuksen tieteellistäminen. Luokanopettajakoulutuksen tavoitteissa painotettiin entistä selkeämmin sitä, että akateemisten asiantuntijoiden tuli pystyä hankkimaan ja soveltamaan uutta tietoa ja kehittyä jatkuvasti. Jokaisella opettajalla tuli olla valmius seurata ja hyödyntää uutta tutkimusta omassa työssään. Tutkinnonuudistuksen yhteydessä luotiin pohja ajatukselle, että opettaja toimii työssään tutkijan tavoin. Laitoksen emeritusprofessorit Hytönen ja Kansanen ovat rakentaneet opettajankoulutukseen tutkivan, pedagogisesti ja didaktisesti ajattelevan opettajan kulttuuria. Tällaisen opettajan toimintaa ohjaa avoin ja kriittinen asenne, ja hänellä on monipuoliset edellytykset kehittää omaa työtään. (Hakala, 1994, s. 12; Kansanen, 1993; Kansanen ym., 2000; Kansanen, 2006; Niemi, 2005, s ) Alussa kasvatustieteen status yliopistomaailmassa oli vähäinen. Koulutukselle ei juuri ollut kansainvälisiä esikuvia. Vaikka koulutus kehitettiin akateemiseksi yliopistolliseksi koulutusohjelmaksi, monet sen piirteet ja traditiot periytyivät seminaariajalta. Niiden muuttaminen ei tapahtunut kerralla. Koulutusta sävytti suuri kontaktiopetuksen määrä ja lukuisat erilaiset opetusharjoittelut. Monet opettajankouluttajat epäröivät uuden koulutuksen vahvaa tutkimuksellista orientaatiota: sen pelättiin jättävän tulevien opettajien käytännön kasvatustaidot ohuiksi. Se ei ollut yllättävää, sillä opetushenkilökunnan oma tieteellinen pätevyys oli koulutuksen alkuvaiheessa melko vähäinen. (Rantala, Salminen, Säntti & Hansen, 2004.) 1980-luvulla akateemista luokanopettajakoulutusta kohtaan esitettiin voimakasta kritiikkiä, joka purkautui 1990-luvun alussa muun 15

16 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita muassa siihen, että esitettiin luokanopettajakoulutuksen siirtämistä ammattikorkeakouluihin. Kritiikki synnytti opettajankouluttajien keskuudessa voimakkaan akateemisen opettajankoulutuksen puolustamisen luvun lopussa ja 1990-luvun alussa opetusalan tarkat säädökset purettiin luokanopettajakoulutuksen osalta. Esimerkiksi vuonna 1989 mietintönsä jättäneen Opettajakoulutuksen kehittämistoimikunnan (Komiteanmietintö, 1989) jälkeen yliopistojen opettajankoulutuslaitokset saivat varsin väljät normit niissä toteutettavaa opettajankoulutusta varten. Näin opettajankoulutuslaitoksille jäi liikkumavaraa oman koulutuksensa suunnittelussa ja toteutuksessa. Kehittämisvastuu siirtyi valtakunnalliselta tasolta paikallistasolle. (Ks. esim. Komiteanmietintö, 1989, ) Opettajankoulutuslaitokset halusivat vahvistaa tutkimusta osana tiedeyhteisöä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos vahvisti tieteellisyyttään usealla eri tavalla. Tutkiva opettajuus nousi keskeiseen asemaan opetussuunnitelmissa, eri oppiaineiden edustajat perustivat tutkimuskeskuksia ja laitoksen henkilökuntarakennetta uudistettiin perustamalla uusia professuureja. Opiskelijoiden omatoimisen työn määrä tutkintovaatimuksissa kasvoi. Akateemisuus luokanopettajankoulutuksen perusjuonteena vahvistui, ja sille löydettiin ominaiset muodot. (Rantala, Salminen, Säntti & Hansen, 2004.) 2000-luvun alussa akateemiselle luokanopettajakoulutukselle oli tunnusomaista voimakas kehittämistyö. Tällöin opetusministeriö julkisti opettajankoulutuksen kehittämisohjelman, jonka pohjalta valmisteltiin Opettajankoulutus tietoa, taitoa ja tulevaisuutta -raportti (Opetusministeriö, 2006). Bolognan prosessin myötä Suomessa toimi 2000-luvun alussa valtakunnallinen kasvatusalan ja opettajankoulutuksen koordinaatioprojekti VOKKE, joka antoi suosituksia luokanopettajakoulutuksen rakenteesta ja sisällöistä. VOKKEn suosituksissa säilytettiin suomalaisen opettajankoulutuksen keskeiset piirteet, vaikka reunaehtoina olikin eurooppalainen yliopistollinen tutkintorakenne. (Jakku-Sihvonen & Mikkola, 2008, s ) 2010-luvulla akateeminen luokanopettajakoulutus on itsestään selvyys. Globalisaatio, moninaistuminen ja suomalaisen yhteiskunnan sy- 16

17 Esipuhe vällinen murros ovat tuoneet luokanopettajakoulutukselle uudet haasteet. Koulutuksen akateeminen perusvire on välttämätön, koska yhteiskunnan ja koululaitoksen haasteet ovat niin monisyisiä. Koulutuksen aikana luokanopettajat saavat vahvan teoreettisen perustan tarkastella kasvatuksen ja opetuksen ydinkysymyksiä. Monimuotoistuvassa maailmassa tutkimusmetodologiaan syventymisellä on paikkansa opettajat joutuvat työssään miettimään tiedon luonnetta ja rakentumista. Omakohtainen perehtyminen tieteelliseen työhön antaa kasvatus- ja opetustyöhön pintatietoa syvällisemmän näkökulman. Luokanopettajan ammatti edustaa vahvaa asiantuntijuutta. Esitetyltä kritiikiltä on kadonnut terä moderniin käsitykseen asiantuntijuudesta kuuluu syvällinen tiedeperusta. Akateeminen koulutus antaa luokanopettajille valmiudet syvällisen käyttöteorian rakentamiseen. Opettajan työ muuttuvassa yhteiskunnassa ja kasvatustodellisuudessa edellyttää jatkuvasti huomattavan laajojen ja monisyisten ilmiöiden tarkastelua ja ymmärtämistä. Voimme iloita ja olla onnellisia siitä, että ja 1970-luvun koulutuspoliittiset ratkaisut muovasivat luokanopettajakoulutuksen akateemiseksi koulutukseksi. Akateemisen luokanopettajakoulutuksen tutkimus Opettajankoulutus on keskeisen yhteiskunnallisen ja koulutuspoliittisen asemansa vuoksi jatkuvan kehittämisen ja tutkimuksen kohteena. Opettajankoulutusta on lähestytty tutkimuksellisesti useasta eri suunnasta, ja esimerkiksi kysymykset opettajankoulutuksen kontekstista, tehtävästä, organisoivasta teemasta, opetussuunnitelmasta, opettajan tietopohjasta, kompetensseista, persoonallisista ulottuvuuksista, vastuullisuudesta sekä opettajaksi oppimisesta ja kehittymisestä ovat olleet keskeisiä. Tutkimukseen perustuvat ehdotukset siitä, mihin suuntaan opettajankoulutuksen rakenteita, sisältöjä ja käytänteitä olisi muutettava, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla vastaisi ja valmistaisi nuoria opettajia nykykoulun ja moninaisen yhteiskunnan haasteisiin ja antaisi välineet tehdä opettajan työtä useita vuosikymmeniä valmistumisen 17

18 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita jälkeen, ovatkin opettajankoulutuksen dynaamisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kannalta aivan olennaisia (vrt. Townsend & Bates, 2007; Toom, Kynäslahti, Krokfors, Jyrhämä, Byman, Stenberg, Maaranen & Kansanen, 2010). Käsillä olevan akateemista luokanopettajakoulutusta tarkastelevan teoksen artikkelit liittyvät sekä kansalliseen että kansainväliseen opettajankoulutuksen tutkimukseen. Opettajankoulutuksen tutkimuksessa voidaan ajatella olevan kaksi pääasiallista kenttää, amerikkalainen ja eurooppalainen tutkimuskenttä, joilla kummallakin on omat erityiset tematiikkansa mutta jotka monelta osin ovat myös päällekkäisiä (Blömeke, Reinhold, Tulodziecki & Wildt, 2004; Moon, Vlasceanu & Barows, 2003; Terhart, 2009). Tutkijoiden huomio kohdentuu aina johonkin sellaiseen opettajankoulutuksen aihepiiriin tai osa-alueeseen, joka kiinnostaa, aiheuttaa huolta tai vaatii syystä tai toisesta kehittämistä. Cochran-Smith ja Fries (2005, 2008) tarkastelevat eri aikoina vallinneita opettajankoulutuksen tutkimuksen painopisteitä ja tiivistävät neljä laajaa opettajankoulutuksen tutkimuksen ydintä: I opettajankoulutus opetussuunnitelmahaasteena, II opettajankoulutus koulutushaasteena, III opettajankoulutus oppimishaasteena ja IV opettajankoulutus koulutuspolitiikan haasteena. Myös käsillä olevan teoksen artikkelit käsittelevät ainakin näitä neljää teemaa, erityisesti suomalaisesta opettajankoulutuksen näkökulmasta. Keskustelu ja tutkimukset yliopisto-opetuksen ja opettajankoulutuksen laadusta käyvät vilkkaina (vrt. Buchberger, Campos, Kallos, & Stephenson, 2000). Yhtenä opettajankoulutuksen laadukkuuden mittarina käytetään opetuksen vaikuttavuutta oppilaiden oppimistuloksiin. Tämänkaltaisia tutkimuksia suomalaisessa opettajankoulutuksen tutkimuksen kentässä on vähemmän. Suomalaisten koululaisten menestys kansainvälisissä PISA-testeissä on antanut riittävää vahvistusta siitä, että koulutusjärjestelmämme kokonaisuudessaan ja opettajankoulutus sen yhtenä osana on kyllin hyvä valmistamaan lapsia ja nuoria globaalistuvaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Tähän kytkeytyy se, että meillä on etuoikeus yhä edelleen saada aidosti valita parhaimmat ja soveltuvimmat opiskelijat opettajankoulutukseen lukuisasta hakijajoukosta ja 18

19 Esipuhe kouluttaa heistä korkeatasoisesti taitavia, kompetentteja, pedagogisesti ajattelevia ja toimivia opettajia. Artikkelikokoelman esittelyä Käsillä olevan teoksen artikkelit muodostavat monimuotoisen kaaren kattaen 30-vuotisen maisteritasoisen luokanopettajakoulutuksen eri vaiheita ja erityiskysymyksiä. Artikkelikokoelman johdannoksi Patrik Scheinin pohtii akateemisen luokanopettajakoulutuksen haasteita lukijoiden ajatuksia herättäen. Teoksen päättää Heljä Linnansaaren kirjoittama kooste Professori Juhani Hytösen moniottelijan elämäntyö akateemisen luokanopettajan koulutuksen kehittäjänä Helsingin yliopistossa. Siinä nivotaan yhteen emeritusprofessori Juhani Hytösen akateemisen uran ja luokanopettajakoulutuksen eri vaiheet. Kirjan muut artikkelit on jaettu teemoittain neljään lukuun. Luvut ovat I Akateeminen luokanopettajakoulutus yhteiskunnallisten muutosten keskellä, II Akateemisen luokanopettajakoulutuksen ja opettajuuden ytimessä, III Akateeminen luokanopettajakoulutus ja tiedonalat sekä IV Akateemisen luokanopettajakoulutuksen uudet haasteet. Kirjan ensimmäinen luku on Akateeminen luokanopettajakoulutus yhteiskunnallisten muutosten keskellä. Hannele Niemi tarkastelee suomalaisen opettajankoulutuksen erityiskysymyksiä ja tutkimusperustaisuuden kysymystä artikkelissa Suomalainen opettajankoulutus uusien haasteiden edessä. Seuraavassa artikkelissa Teorian ja käytännön ristiaallokossa luokanopettajan koulutuksen akatemisoituminen ja sen heijastuminen opettajaksi opiskelevien praktisiin valmiuksiin Jukka Rantala, Jari Salminen ja Janne Säntti tarkastelevat eräitä akateemisen opettajankoulutuksen sisäisen kehitystyön avainkysymyksiä eli teorian ja praksiksen välistä suhdetta koulutuksessa sekä ainedidaktiikan tieteenalan erityispiirteitä. Hannu Simola pohtii koulutuksen laadunvarmistuksen kansallisia ja globaaleja kytköksiä artikkelissaan SPAM, GERM ja akateeminen opettajankoulutus. Luvun neljännessä artikkelissa Toiveet, todellisuus ja itsekuvauksen ongelma opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden 19

20 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita tarkastelua Niklas Luhmannin systeemiteorian valossa Petteri Hansen arvioi erilaisten kehittämishankkeiden funktiota ja roolia opettajankoulutusorganisaatiossa. Kehittämishankkeiden voidaan nähdä vastaavan yhteiskunnan opettajankoulutukselle asettamiin ulkoisiin haasteisiin: samanaikaisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, miten kehitystyön tulokset voitaisiin siirtää kiinteäksi osaksi opettajakoulutuksen käytäntöä. Toisen luvun, Akateemisen luokanopettajakoulutuksen ja opettajuuden ytimessä, avaa Jukka Husun ja Auli Toomin artikkeli Opettaminen neuvotteluna oppiminen osallisuutena: opettajuus demokraattisena professiona. Artikkelin fokuksena on luokanopettajakoulutus ja siinä kysytään, miten se valmistaa tulevia opettajia kohtaamaan opettajantyön haasteita. Katariina Maaranen pohtii esityksessään Miten saada käytännöstä hyväksyttävää? Miten teoretisoida käytäntöä? käytännön osuuden kehittämismahdollisuuksia akateemisessa luokanopettajakoulutuksessa. Artikkelissaan Opettamisen tutkiminen tutkimisen opettaminen Riitta Jyrhämä ja Katriina Maaranen tarkastelevat tutkimuksen ja käytännön integroimista eli tutkielman ja praktikumin nivoutumista luokanopettajaopinnoissa. Luvun päättää Janne Säntin artikkeli Muuttuuko opettaja ja mihin suuntaan?, joka avaa opettajuuden kehitystä lähihistorian näkökulmasta. Luku Akateeminen luokanopettajakoulutus ja tiedonalat kohdentuu ainedidaktiikkaan osana luokanopettajakoulutusta. Anu Laine ja Markku S. Hannula tarkastelevat artikkelissaan Matematiikan didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa matematiikan didaktiikan opetuksen lähtökohtia ja haasteita. Opetuksessa korostuvat erityisesti matematiikkakuvaan ja matemaattisiin valmiuksiin liittyvät kysymykset. Elina Harjunen ja Kauko Komulainen käsittelevät äidinkielen ja kirjallisuuden roolia luokanopettajakoulutuksessa ja luokanopettajan työssä artikkelissaan Äidinkieli ja kirjallisuus luokanopettajan ydinaineena. Otsikkonsa mukaisesti Marko van den Bergin artikkeli Historiallis-yhteiskunnallisten aineiden didaktiikka ja luokanopettajakoulutus kuvaa historiallisyhteiskunnallisten aineiden didaktiikan lähtökohtia sekä opetuksen toteutusta osana luokanopettajakoulutuksen monialaisia opintoja. Uskonnon didaktiikan opetus luokanopettajakoulutuksessa artikkelissa Arto 20

21 Esipuhe Kallioniemi ja Martin Ubani käsittelevät uskonnon didaktiikan opetuksen lähtökohtia ja erityiskysymyksiä sekä vertailevat annettua opetusta Suomen luokanopettajakoulutusyksiköissä. Inkeri Ruokonen ja Heikki Ruismäki tarkastelevat artikkelissaan Taito- ja taideaineet akateemisessa opettajankoulutuksessa haikuja opettajankouluttajilta alan didaktiikan opetusta opettajien näkökulmasta. Luvun päättää artikkeli Tiedonalalähtöinen eheyttävä opetus monikulttuurisessa koulussa, jossa Kalle Juuti, Seija Kairavuori ja Sirpa Tani hahmottavat tiedonalalähtöisen eheyttämisen teoreettisia lähtökohtia sekä arvioivat tiedonalalähtöisen kurssin toteutumista opettajankoulutuksessa. Luku Akateemisen luokanopettajakoulutuksen uudet haasteet päättää artikkelikokoelman. Kirsti Lonka ja Kirsi Pyhältö arvioivat artikkelissaan Tulevaisuuden opettajankoulutus?, millaisia valmiuksia opettajankoulutuksen pitäisi antaa tuleville opettajille tulevaisuutta varten ja millaisia asioita niiden antaminen edellyttää opettajankoulutukselta. Toimijuus ja sen kehittymisen tukeminen opettajankoulutuksessa artikkelissa Lasse Lipponen ja Kristiina Kumpulainen tarkastelevat opettajankoulutusta sosiokulttuurisesta viitekehyksestä. He asettavat yksilön toimijuuden opettajankoulutuksen ja kouluopetuksen läpäiseväksi tavoitteeksi. Heini Paavola ja Mirja-Tytti Talib avaavat artikkelissaan Monimuotoistuva yhteiskunta ja luokanopettajakoulutuksen haasteet yhteiskunnan monikulttuuristumiseen liittyviä opettajankoulutuksen erityiskysymyksiä. Heikki Kynäslahden ja Seppo Tellan artikkeli Mediakasvatuksen kasvatustieteellistyminen ja akateeminen opettajankoulutus käsittelee mediakasvatuksen kehittymistä osana kasvatustieteellistä tutkimusta. Luvun viimeisessä artikkelissa Tiedekeskuspedagogiikka ja akateeminen opettajankoulutus Hannu Salmi esittelee tiedekeskuspedagogiikan antia luokanopettajakoulutuksessa. Lopuksi Artikkelikokoelma on syntynyt halusta kuvata akateemiseen luokanopettajakoulutukseen liittyvää tutkimustoiminnan laajuutta ja kirjoa. Mukana on kasvatustieteilijöiden, kasvatuspsykologien ja ainedidak- 21

22 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita tiikan edustajien näkökulmia luokanopettajankoulutukseen. Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuksen johtajana toimi pitkään professori Juhani Hytönen. Hänen roolinsa koulutuksen suunnittelijana, kehittäjänä ja toteuttajana on ainutlaatuinen. Professori Juhani Hytönen aloitti laitoksellamme luokanopettajakoulutuksen teoreettisen tarkastelun kirjoittamalla laajasti siteeratun teoksen Opettajankoulutuksen teoria-aineksia: käytännön sovellutuksena Helsingin yliopiston luokanopettajan koulutusohjelma (Hytönen, 1982). Teos aloitti samalla myös laitoksemme silloisen esimiehen professori Pertti Kansasen perustaman kunnianarvoisen julkaisusarjan, jossa on julkaistu yli 300 opettajuuteen ja opettajankoulutukseen liittyvää tutkimusta. Opettajankoulutuslaitoksen asema tieteellisenä laitoksena on myös lisännyt tutkimustoiminnan tarvetta. Tutkimusaktiviteetin lisääntyminen on tehnyt oman raporttisarjan perustamisen tarpeelliseksi, totesi esimies uuden sarjan saatesanoissaan. Professori Juhani Hytösen virkaura opettajankoulutuslaitoksella kesti 35 vuotta. Akateeminen luokanopettajakoulutus oli lähes koko professori Hytösen virkauran ajan hänen toimintansa ja tutkimuksensa ytimessä. Professori Juhani Hytönen oli olemuksellaan ja toiminnallaan luomassa Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutukselle akateemisia kasvoja. Meidän nuorempien opettajankouluttajien on ollut hyvä kulkea hänen viitoittamaansa tietä. Professori Juhani Hytönen jäi ansaitulle eläkkeelle Haluamme omistaa tämän teoksen professori Juhani Hytösen pitkälle ja ansiokkaalle uralle akateemisten luokanopettajien kouluttajana ja koulutuksen profiilin rakentajana. Artikkelikokoelma on laitoksemme kiitos professori Hytöselle. Hän, jos kukaan, ansaitsee kirjan, jonka fokuksena on akateeminen opettajankoulutus. Labor improbus omnia vincit. (Vergilius) Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa syyskuun 22. päivänä 2010 Arto Kallioniemi Auli Toom Martin Ubani Heljä Linnansaari 22

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Sari Asikainen LIIKUNNALLINEN KOULU EI SAMMALOIDU Opettajat alakoulun liikunnallisuuden rakentajina Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Kasvatustieteen pro

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Lappi Itä-Suomi. Jyväskylä. Tampere. Turku. Helsinki. Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä. Noora Tuohino, Anneli Pohjola & Mari Suonio (toim.

Lappi Itä-Suomi. Jyväskylä. Tampere. Turku. Helsinki. Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä. Noora Tuohino, Anneli Pohjola & Mari Suonio (toim. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosiaalityön koulutusta järjestävät yliopistot ovat pitkäjänteisesti kehittäneet käytännönopetusta alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin

ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin ONKO TYÖMARKKINOILLA TILAA KAIKILLE? Katsaus erityisryhmiin kohdistetun politiikan tuloksiin ja haasteisiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 22/2014 RITA ASPLUND PERTTI KOISTINEN

Lisätiedot

Ilahduin, kun minut kutsuttiin toimittamaan. Koulutuksen vaikuttavuus mitä se oikein on? Pääkirjoitus 2.2014

Ilahduin, kun minut kutsuttiin toimittamaan. Koulutuksen vaikuttavuus mitä se oikein on? Pääkirjoitus 2.2014 Pääkirjoitus 2.2014 Koulutuksen vaikuttavuus mitä se oikein on? Mari Räkköläinen Opetusneuvos, FT, VTM, SH Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) mari.rakkolainen@karvi.fi Raija Meriläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Helsinki 2006 Tutkimuksia 273 Pirjo Harjanne Mut ei tää

Lisätiedot

Jos tietää, mitä haluaa

Jos tietää, mitä haluaa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 316 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Jos tietää, mitä haluaa Seurantatutkimus lukio-opiskelijoiden itsesäätelystä, opiskelun

Lisätiedot

Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita

Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita Elise Ramstad Tuomo Alasoini (toim.) Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita Helsinki 2007 Sisällys Alkusanat Johdanto Tuomo

Lisätiedot