Luento 5: Peliteoriaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luento 5: Peliteoriaa"

Transkriptio

1 Luento 5: Peliteoriaa Tässä kappaleessa tutustutaan lyhyesti peliteoriaan. Peliteorian ratkaisukäsite on Nashin tasapaino, jonka jo Augustin Cournot esitti duopolimallinsa ratkaisuna v Cournot n duopolimalli Tarkastellaan Cournot n duopolimallia. Mallissa on kaksi yritystä, jotka tuottavat homogeenista tuotetta samoille markkinoille. Merkitään yrityksen yksi tuotantomäärää q 1 :llä ja yrityksen kaksi q 2 :lla. Olkoon kummankin yrityksen yksikkötuotantokustannus c. Tuotteen hinta määräytyy yleisin ehdoin seuraavasti: P (q 1, q 2 ) = a (q 1 + q 2 ), missä a on positiivinen vakio. Hintaan siis vaikuttavat molempien yritysten tuotantomäärät. Tarkastellaan pelitilannetta, jossa yritykset valitsevat tuotantomäärät samanaikaisesti. Merkitään yritysten saamaa hyötyä π:llä. Ensimmäisen yrityksen saama hyöty on π 1 (q 1, q 2 ) := q 1 P (q 1, q 2 ) q 1 c = q 1 (a (q 1 + q 2 ) c), (1) ja vastaavasti toiselle yritykselle π 2 (q 1, q 2 ) := q 2 (a (q 1 + q 2 ) c). (2) Yritykset maksimoivat omaa hyötyään, kun toisen yrityksen tuotantomäärä oletetaan ratkaistavaksi samanlaisesta tehtävästä. Lasketaan max π 1 (q 1, q 2 ), q 1 Q 1 missä Q 1 on yrityksen 1 käypien strategioiden joukko, esimerkiksi Q 1 = [0, a]. Oletataan, että c < a. Samalla tavalla yritykselle 2. Eo. tehtävän välttämätön ehto on: π 1 (q 1, q 2 ) q 1 = a 2q 1 q 2 c = 0 q 1 = 1 2 (a q 2 c). (3) 1

2 Vastaavasti toiselle yritykselle: π 2 (q 1, q 2 ) q 2 = 0 q 2 = 1 2 (a q 1 c). (4) Lasketut strategiat ovat todella maksimistrategiat, koska molempien hyötyfunktioiden toinen derivaatta on negatiivinen, 2 π i (q 1, q 2 ) q 2 i = 2 < 0. Yhtälöparin ratkaisu on q 1 = q 2 = a c 3. (5) Tämä strategia on siis molemmille yrityksille optimaalinen, kun toinen yritys pelaa omaa optimistrategiaansa. Sijoittamalla tulos kaavoihin (1) ja (2) saadaan molempien yritysten hyödyksi π i (q 1, q 2 ) = 1 9 (a c)2. (6) Tarkastellaan seuraavaksi tehtävän ratkaisemista graafisesti. Kaava (3) antaa parhaan vasteen (best response), eli reaktion, yritykselle 1 annetulla yrityksen 2 tuotantomäärällä; ks. kuva 1. Reaktiosuorien, q 1 = 1 2 (a q 2 c) ja q 2 = 1 2 (a q 1 c) leikkauspiste vastaa Nashin tasapainoratkaisua. Seuraavaksi tarkastelemme tilannetta, missä yritykset tekevät yhteistyötä. Kilpailulainsäädäntö pyrkii yleensä estämään tällaisen yhteistyön, eli ns. kartellien muodostumisen, kovin sakoin. Nyt yritykset valitsevat tuotantomäärät siten, että yhteinen hyöty π 1 (q 1, q 2 ) + π 2 (q 1, q 2 ) = π 12 (q 1, q 2 ) = q 1 (a (q 1 + q 2 ) c) + q 2 (a (q 1 + q 2 ) c) maksimoituu. Tämän tehtävän ratkaisu on: 2

3 Kuva 1: Reaktiosuorat ja Nashin tasapaino π 12 (q 1, q 2 ) q 1 = a 2(q 1 + q 2 ) c = 0 π 12 (q 1, q 2 ) q 2 = a 2(q 1 + q 2 ) c = 0 q 1 = q 2 = a c 4. (7) Tällä strategialla molempien yritysten tuotoksi saadaan (sijoitus kaavoihin (3) ja (4)) π 1 = π 2 = 1 8 (a c)2. Verrattaessa tätä tulosta ensimmäisen tilanteen tulokseen, kaava (6), huomataan, että tekemällä yhteistyötä voidaan saavuttaa suurempi hyöty kuin ilman yhteistyötä. Siksi kartelleja pyrkii syntymään. Kartellien muodostuminen ei ole kuitenkaan kuluttajan kannalta edullinen, koska tällöin tuotteen hinta nousee. 3

4 Nashin tasapaino Strategiapari (q N 1, q N 2 ) on Nashin tasapaino, jos π 1 (q N 1, q N 2 ) π(q 1, q N 2 ), q 1 Q 1, (8) π 2 (q N 1, q N 2 ) π(q N 1, q 2 ), q 2 Q 2. (9) Nashin tasapainostrategia on pelaajan paras strategia silloin, kun toinen pelaaja pelaa omaa tasapainostrategiaansa. Vaikka yhteistyötulos on parempi kuin Nashin tasapainotulos, pelaajalla on houkutus poiketa yhteistyöstä omaksi edukseen, koska yhteistyöratkaisu ei yleensä toteuta tasapainoehtoja. Sekastrategia Tarkastellaan seuraavaksi kahden pelaajan pelejä, joissa pelit esitetään tulostaulukkona. Tämä on mahdollista, kun pelaajien strategioita on äärellinen määrä. Taulukon alkio a ij on strategiaparin (i, j) tulos. Esimerkiksi peli voisi olla seuraavanlainen: Pelaaja1 Pelaaja2 L C R T 5,4 4,0 5,3 M 4,0 0,4 5,3 B 3,5 3,5 6,6 missä pelaajalla 1 on kolme strategiaa T, M, B ja pelaajalla 2 strategiat L, C, R. Nashin tasapaino voidaan määrittää tulostaulukosta tarkastelemalla strategioita pareittain. Jos pelaaja 2 pelaa strategiaa L, pelaajan 1 paras vaste on strategia T. Alleviivataan tämä tulos taulukkoon. Tehdään tämä operaatio molemmille pelaajille kaikilla strategiapareilla. Jos taulukosta löytyy alkio, jonka molemmat tulokset on alleviivattu, tämä strategiapari on Nashin tasapaino. Tässä pelissä Nashin tasapainoiksi saadaan (B,R) ja (T,L). 4

5 Nollasummapelissä pelaajien intressit ovat vastakkaiset, siis alkion a ij tulokset summautuvat nollaksi. Esimerkkinä kolikkojen sovittamispeli: Pelaaja1 p 1-p Pelaaja2 q 1-q Kr Kl Kr -1,1 1,-1 Kl 1,-1-1,1 Tälle pelille ei löydy Nashin tasapainoa puhtailla strategioilla, Kruuna ja Klaava. Tasapaino löytyy kuitenkin ns. sekastrategioilla. Oletetaan, että pelaaja 1 pelaa kruunaa todennäköisyydellä p ja klaavaa 1 p ja pelaaja 2 kruunaa todennököisyydellä q ja klaavaa 1 q. Pelaaajien hyötyjen odotusarvot ovat: E[π 1 ] = p [ q + (1 q)] + (1 p) [q (1 q)] = 4pq + 2p + 2q 1 E[π 2 ] = 4pq 2p 2q + 1. Voidaan todeta, että strategiat, missä molemmat pelaajat pelaavat kruunaa todennäköisyydellä 0.5 ja klaavaa todennäköisyydellä 0.5 on Nashin tasapaino, eli ko. strategiat toteuttavat epäyhtälöt (8) ja (9) hyötyjen odotusarvoille. Puhtaat strategiat ovat sekastrategioiden erikoistapaus, toiseen strategiaan liittyy todennäköisyys 1 ja toiseen 0. Vangin ongelma Kasper ja Jesper ovat tehneet kuutamokeikkoja Otaniemen ostarilla ja ovat jääneet siitä kiinni. Poliisilla ei ole riittävästi todisteita pidättää poikia, ellei ainakin toinen heistä tunnusta. Poliisi pistää pojat eri selleihin ja pyytää heitä tunnustamaan (C), tai sitten ei (N). Poliisi sanoo: Jos kumpikaan teistä ei tunnusta, olette molemmat tarkkailtavina putkassa yhden päivän, tulos kummallekin -1. Jos te molemmat tunnustatte, saatte olla putkassa 6 päivää. Jos sen sijaan toinen teistä tunnustaa, mutta toinen ei, ensin mainittu pääsee vapaaksi ja toinen saa olla putkassa 9 päivää. Peli, jota Kasper ja Jesper pelaavat poliisin välityksellä on seuraava: 5

6 Kasper Jesper N C N -1,-1-9,0 C 0,-9-6,-6 N : ei tunnusta C : tunnustaa Pelin rationaalinen ratkaisu on vääjäämättä (C,C), eli kumpikin on putkassa 6 päivää: Pojat jotk ei tulleet hyviks, nyt on jauhettuna jyviks. Tulos ( 1, 1) ei tule valituksi, koska se ei ole Nashin tasapaino, eli kummankaan pelaajan kannalta rationaalinen ratkaisu, kun peliä pelataan vain kerran. Jos peliä sen sijaan toistetaan, myös tämä tulos voi tulla kyseeseen, kun pelaajat pelaavat toistettua peliä esim. ns. Tit for Tat -strategialla: pelaa ensimmäisellä kierroksella N; pelaa seuraavissa peleissä aina, kuten vastaustaja pelasi edellisessä pelissä. Liite alkaa Nashin neuvotteluratkaisu Cournot n duopolimallissa tutustuimme ns. yhteisoptimiin, eli funktion π 1 + π 2 yhteisoptimiin. Sinänsä melkein mikä tahansa ns. tehokas, tai Pareto-optimaalinen piste voisi olla yhteistyöratkaisu. Piste on Pareto-optimaalinen, jos siirtyminen johonkin toiseen pisteeseen huonontaa aidosti ainakin toisen pelaajan hyötyä. Eli piste ei ole Pareto-optimaalinen, jos molempia hyötyjä voidaan parantaa, ja toista aidosti, siirtymällä johonkin toiseen pisteeseen. Luennolla 6 osoitetaan, että jokainen Pareto-piste saadaan maksimoimalla funktio απ 1 + (1 α)π 2, missä painokerroin α, 0 α 1. John Nash esitti v. 1950, että lukuisista hyvistä yhteistyöpisteistä voidaan valita yksi ratkaisu ns. neuvotteluratkaisuksi. Tutkitaan kahden pelaajan välisiä, käypiä hyötypareja (u 1, u 2 ). Oletetaan, että nämä pisteet kuuluvat kompaktiin ja konveksiin neuvottelujoukkoon S. 6

7 Olkoon (0,0) ristiriitatulos, tai neuvottelun referenssipiste. Nash oletti neuvotteluratkaisun toteuttavan Pareto-optimaalisuuden lisäksi kolme oikeudenmukaisuusaksioomaa, ja osoitti, että nämä määräävät yksikäsitteisesti kunkin neuvottelujoukon S neuvotteluratkaisun F (S) := (u N B 1, u N B 2 ). Ko. aksioomat ovat: (a) Riippumattomuus yksiköistä, joilla hyötyjä mitataan: olkoot λ 1 0 ja λ 2 0 vakioita. Merkitään λs := {(λ 1 u 1, λ 2 u 2 ) (u 1, u 2 ) S}. Tällöin F (λs) = (λ 1 u N B 1, λ 2 u N B 2 ). (b) F on symmetrinen: jos S on symmetrinen joukko suoran u 2 = u 1 suhteen u N B 2 = u N B 1. (c) F on riippumaton epäoleellisista vaihtoehdoista: jos S S ja F (S) S F (S ) = F (S). Nash osoitti lisäksi, että annetulla S neuvotteluratkaisu (u N B 1, u N B 2 ) saadaan ratkaisemalla optimointitehtävä max u 1u 2. (u 1,u 2 ) S Liite päättyy 7

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 HYÖDYKEMARKKINAT Matti Estola 5. marraskuuta 2013 Sisältö 1 Erilaiset markkinatilanteet 4 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 3 Yritys täydellisesti kilpailluilla markkinoilla 8 3.1 Hinnan

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet, Syksy 2014 1. www-harjoituksen mallivastaukset Tehtävä 1 Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikro- ja makrotaloustieteen piiriin? Vuokrakaton vaikutus asuntojen

Lisätiedot

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto Todennäköisyyslaskenta /7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, n laskeminen, käsite Hakemisto Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet Todennäköisyyslaskennassa tarkastelun kohteena ovat satunnaisilmiöt.esimerkkejä

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion 3 MAA Todennäköisyys ja tilastot Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Todennäköisyys ja tilastot (MAA) Pikatesti ja kertauskokeet

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot

Shakin säännöt. Luku 1

Shakin säännöt. Luku 1 Sisältö 1 Shakin säännöt 1 1.1 Nappuloiden liikkeet.............................. 4 Torni................................... 4 Lähetti.................................. 4 Kuningatar...............................

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

$ $($( )) * + $ $((,%- # $((,%- $ ($(. +/ $ (( 0 $ (( 0 1 $

$ $($( )) * + $ $((,%- # $((,%- $ ($(. +/ $ (( 0 $ (( 0 1 $ "# %%&% ' (( )) * + ((,%- # ((,%- ((. +/ (( 0 (( 0 1 ((, # ( (, ' ( ( 2)'/) ( ( / (#( &30 (#( +))'+) (#( +))'+) " (#( 0 (#( &30 4 ("( &30 # ("( +)/) # ("( 5 * " ("( 6* # ("( 7 ) # (( ' #4 (( 2 #4 (( &30

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Solmu 1/2008 1 Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Pavel Shmakov MAFYKE-lehtori, Käpylän peruskoulu, Helsinki shpavel@luukku.com

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Valuuttakorijärjestelmä - mitä se todella merkitsee?

Valuuttakorijärjestelmä - mitä se todella merkitsee? Kansantaloudellinen aikakauskirja - 87. vsk. - 1/1991 Artikkeleita Valuuttakorijärjestelmä - mitä se todella merkitsee? PENTTI PIKKARAINEN* Valuuttakurssijärjestelmien ja valuuttakurssipolitiikan tutkiminen

Lisätiedot

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia! Jokainen meistä on jollain tavalla erilainen kuin muut: yhdellä on valtava punainen kiharapehko, toisella tumma iho, kolmannella hörökorvat, iso peppu tai jotain

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1. Viiteryhmä on ryhmä, jonka arvoihin ja tavoitteisiin henkilö ei halua sitoutua.

1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa? 1. Viiteryhmä on ryhmä, jonka arvoihin ja tavoitteisiin henkilö ei halua sitoutua. 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: Hakijanumero (löytyy vastauslomakkeesta): Lämsä Hautala: ORGANISAATIOKÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEET 1. Mikä seuraavista ryhmää koskevista väittämistä pitää paikkansa?

Lisätiedot

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Yksi meitä kaikkia askarruttavista ikuisuuskysymyksistä on valinta vuokra- ja omistusasunnon välillä. Kuten kaikki tiedämme useimmat suomalaiset ovat päätyneet

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia

Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia T-79.4001 Tietojenkäsittelyteorian seminaari 0..008 1 Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia Loepp & Wootters, Protecting Information, luvut.4-.5 T-79.4001 Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot