Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen"

Transkriptio

1 1C00100 Mallivastaukset Markkinahinnan aikasarja on esitetty kuvassa 1. Yksittäisten muutosten vaikutukset on kuvattu aikasarjan jälkeen. Hinta Vuosi Kuva 1: Markkinahinnan aikasarja vuosille Tasaisesti kasvava kysyntä nostaa markkinahintaa vuosittain vuosien välillä. Vuonna 2019 tapahtuva positiivinen tarjontashokki alentaa hintaa pysyvästi. Muutos vuodesta 2018 vuoteen 2019 on havainnollistettu ensimmäisessä kehikossa. Katkoviivat kuvaavat uutta kysyntä- ja tarjontakäyrää. Uusi tasapainohinta on merkitty P Koska tarjonta on kysyntä on joustavaa, niin tarjontashokilla on suhteellisen pieni vaikutus hintaan. Vuonna 2021 tapahtuva negatiivinen tarjontashokki nostaa hintaa väliaikaisesti. Muutos on esitetty toisessa kehikossa. Huomaa samanaikaisesti tasaisesti kasvavan kysynnän hintaa noustava vaikutus. Vuonna taas 2022 iskee toinen samansuuruinen ja väliaikainen, mutta positiivinen tarjontashokki. Hinta laskee sen seurauksena väliaikaisesti, mutta vain vähän. Alati kasvavan kysynnän vaikutus on myös huomattava. Koska vuosien 2021 ja 2022 shokit ovat väliaikaisia, ne siirtää tarjontakäyrän vain tilapäisesti. Vuonna 2024 kysyntä laskee hieman ensimmäisen puolen vuoden aikana, alentaen tasapainohintaa. Huomaa, että vuosien 2022 ja 2024 välillä kysyntä ja tarjonta ja siten tasapainohinta pysyivät vakioina. 1

2 1C00100 Hinta Vuosi Hinta Vuosi P * P ** P ** P * Q * Q ** Määrä Q Q *** Määrä Hinta Vuosi Hinta Vuosi P * P ** P * P ** Q * Q ** Määrä Q Q *** Määrä 2. (a) Käännetään kysyntä ja tarjontakäyrät: Q D = 5 0.5p P D (Q) = 10 2q Q S = p 1 + ɛ P S (Q) = 1 ɛ Ratkaistaan ensin hinta, määrä ja kuluttajan ylijäämä markkinatasapainossa ɛ:in funktiona: Hinta: 5 0.5p = p 1 + ɛ p = 6 ɛ 2 p = 4 2ɛ Määrä: Q = 5 0.5p 2

3 1C00100 Q = (4 2 ɛ) Q = ɛ Q = + 1 ɛ Kuluttajan ylijäämä: CS = (10 (4 2 ɛ)) (+ 1 ɛ) 2 CS = (6+ 2 ɛ) (+ 1 ɛ) 2 CS = 81+18ɛ+ɛ2 9 Hyvä tapaus (ɛ = 1): Hinta: p = p = 1 Määrä: Q = Q = 1 Kuluttajan ylijäämä: CS = CS = 100/ Huono tapaus (ɛ = 1): Hinta: p = 4 2 ( 1) p = 4 2 Määrä: Q = + ( 1 ) Q = 2 2 Kuluttajan ylijäämä: CS = ( 1)+( 1)2 9 CS = 64/ (b) Ääritapauksissa hinta on joko p rauha = 1 tai psota = 4 2. Koska molemmat ovat yhtä todennäköisiä, voidaan laskea odotusarvo tasapainohinnalle: E(p ) = 0.5( 1 ) + 0.5(4 2 ) = 4 Samalla tavalla saadaan odotusarvo tasapainomäärälle: E(Q ) = 0.5( 1 ) + 0.5(2 2 ) = Kuluttajan ylijäämän odotusarvo: E(CS) = 0.5(100/9) + 0.5(64/9) = 82/ (c) Nyt ɛ on tasajakautunut välille [ 1, 1], eli sen todennäköisyysjakauman tiheysfunktio f saa arvon f(ɛ) = 1/2 välillä 1 ɛ 1 ja nolla muualla. Aiemmin ratkaistiin, että hinta riippuu tarjontashokin arvosta seuraavasti:

4 1C00100 p = 4 2 ɛ Tästä voidaan laskea odotusarvo hinnalle: E(p ) = 1 (4 2 s)f(s)ds 1 1 = 4 1 ( s)ds = 4 1 ( 1 2 (1)2 1 ) ( 1)2 = 4 Vastaavasti kuluttajan ylijäämä riippuu tarjontashokin arvosta seuraavasti: Lasketaan odotusarvo: CS = ɛ + ɛ2 9 E(CS) = s + s2 ( )f(s)ds = (2s s2 )ds = (((1) ) 2 (1) (( 1) )) ( 1) = 244/ Koska hinta on shokin lineaarinen funktio, niin sen odotusarvon tätyy olla sama kuin edellisessä kohdassa (Tämän toteaminen riittäisi yhtä hyvin hinnan odotusarvon perusteluksi). Sen sijaan, koska kuluttajan ylijäämä ei ole lineaarinen, niin sen odotusarvon laskeminen vaatii integrointia. 4

5 1C (a) Piirretään kysyntä- ja tarjontakäyrät: (b) Kokonaisylijäämä maksimoituu kun kirjansa myyvät niitä vähiten arvostavat omistajat ja ne ostavat niitä eniten arvostavat haluajat. Tässä tapauksessa kolme kirjaa vaihtaisi omistajaa. Huomaa, että sovitulla hinnalla ei ole väliä kokonaisylijäämän kannalta (kunhan molemmat suostuvat kauppaan) vaan se vaikuttaa vain ylijäämän jakautumiseen osapuolten kesken. T S = (180 40) + (85 55) + (80 65) = 185 (c) Lähetyskulut eivät vaikuta optimaaliseen allokaatioon, pelkästään omistajien ja haluajien ylijäämään (oletetaan tässä, ettei postia lasketa kokonaisylijäämään). T S = ( ) + ( ) + ( ) = 149 5

6 1C (a) Voiton maksimoiva tuotannon taso määräytyy ehdosta MR = MC, eli rajatuoton tulee olla yhtä suuri kuin rajakustannus. Muodostetaan aluksi käänteinen kysyntäkäyrä: Q(p) = 180 p/2 P (q)/2 = 180 q P (q) = 60 2q Nyt voidaan kirjoittaa: Tuotto: T R(q) = P (q) Q = (60 2q) q = 60q 2q 2 Rajatuotto: MR = T R (q) = 60 4q Kokonaiskustannukset: T C(q) = q 2 Rajakustannus: MC(q) = T C (q) = 2q Ratkaistaan seuraavaksi voiton maksimoiva tuotannon taso asettamalla M R = M C: 60 4q = 2q 6q = 60 Q = 60 6 = 60 Ratkaistuamme optimaalisen tuotannon tason voidaan tasapainohinta ratkaista käänteisestä kysyntäkäyrästä sijoittamalla siihen Q : P (Q ) = = 240 Voitto tuotannon tasolla Q ja hinnalla P on: π(q ) = P (Q ) Q T C(Q ) = = 7800 (b) Edetään niin kuin 4a kohdassa ja muodostetaan aluksi käänteinen kysyntäkäyrä: Q(p) = 120 p/2 P (q)/2 = 120 q P (q) = 240 2q Nyt voidaan kirjoittaa: Tuotto: T R(q) = P (q) Q = (240 2q) q = 240q 2q 2 Rajatuotto: MR = T R (q) = 240 4q Kokonaiskustannukset: T C(q) = q 2 Rajakustannus: MC = T C (q) = 2q Ratkaistaan seuraavaksi voiton maksimoiva tuotannon taso asettamalla M R = M C: 240 4q = 2q 6Q = 240 Q = = 40 Ratkaistuamme optimaalisen tuotannon tason voidaan tasapainohinta ratkaista käänteisestä kysyntäkäyrästä sijoittamalla siihen Q : P (Q ) = = 160 Voitto tuotannon tasolla Q ja hinnalla P on: 6

7 1C00100 π(q ) = P (Q ) Q T C(Q ) = = 1800 Kustannusten pysyessä samana negatiivinen kysyntäshokki alentaa optimaalista hintaa. Voitot pienenevät rajusti. (c) Lasketaan vekottimien optimaalinen tuotantomäärä Ruotsin markkinoille. 4a kohdasta saadaan vekottimien tuotannon kustannukset: Kokonaiskustannukset: T C(q) = q 2 Rajakustannus: MC = T C (q) = 2q Kysyntä Ruotsissa on Q swe (p) = 240 p P swe (q) = 240 q T R swe = (240 Q swe ) Q swe = 240Q swe Q 2 swe MR swe = T R swe = 240 2Q swe Suomen rajatuotto saatiin tehtävän (a) kohdasta: MR fin = 60 4Q fin Optimaalinen tuotantomäärä saadaan yhtälöparista MR fin = MC(Q kok ) MR swe = MC(Q kok ) Sijoitetaan yhtälöpariin rajatuotot 60 4Q fin = 2(Q fin + Q swe ) 240 2Q swe = 2(Q fin + Q swe ) Ratkaistaan Q swe ensimmäisestä yhtälöstä (Q swe = 180 Q fin ) ja sijoitetaan se jälkimmäiseen yhtälöön: 240 2(180 Q fin ) = 2(Q fin + (180 Q fin )) Q fin = 2Q fin Q fin 6Q fin = 4Q fin Q fin = 480 Q fin = 48 Q swe = = 6 Ruotsin markkinoille kannattaa siis tuottaa 6 vekotinta. Hinta Ruotsissa on P swe (Q swe) = = 204. Hinta on alle 100 pienempi kuin Suomen hinta, joten firman ei tarvitse pelätä kuluttajien kuljettavan vekottimia Ruotsista Suomeen. Hinta Suomessa on vastaavasti P fin (Q fin ) = = 264 Yrityksen voitot ovat: π kok = P swe Q swe + P fin Q fin T C(Q swe + Q fin ) = (6 + 48) 2 = 9960 Voitot ovat korkeammat, kuin jos yritys myisi pelkästään Suomeen. 7

8 1C (a) Tiedetään, että M C = 4 (vakioinen rajakustannus), eli meidän tarvitsee hinnoittelupäätöstä varten ratkaista vain M R. Tätä varten meidän täytyy tietää kysyntäkäyrä. Tasajakautunut arvostus tarkoittaa, että kullakin hinnalla P tiedetään osuus kuluttajista, jotka ovat sillä hinnalla valmiita ostamaan. Tehtävässä ostajat ovat tasajakautuneet välille [0, 0] eli hinnalla P osuus P/0 asiakkaista arvostaa tuotetta korkeintaan P:n verran, ja osuus 1 P 0 arvostaa tuotetta enemmän. Koska asiakkaita tiedetään olevan 8000, kysytty määrä voidaan kirjoittaa yhtälöksi: Q = 8000 (1 P 0 ) Laskemalla yhtälö auki saadaan tuotteen kysyntäkäyrä: Q = P Nyt voidaan ratkaista M R. Käännetään ensin kysyntäkäyrä: Q = P P = 8000 Q P = Q Yrittäjän tuotto ja rajatuotto ovat T R(Q) = P (Q) Q T R(Q) = (0 800 Q) Q T R(Q) = 0Q 800 Q2 MR = T R (Q) = Q Asetetaan MR = MC: Q = Q = 26 Q = (murto-osia pipoista ei voida myydä) Ratkaistaan tasapainohinta käänteiseltä kysyntäkäyrältä: P = = 17 Yrittäjän voitot ovat: π = P Q 4Q = = (b) Yrittäjä voi nyt kohdata kaksi yhtä todennäköistä skenaariota joissa ostajia on joko 6000 tai Tällä epävarmuudella ei ole merkitystä yrittäjän ongelman kannalta, koska voittoa maksimoiva hinta riippuu tasajakautuneen kysynnän tapauksessa vain jakaumasta eikä ostajien määrästä. Ostajien määrä vaikuttaa vain tuotettuun määrään (ja sitä kautta yrittäjän voittoihin), mutta tässä kohdassa tuotettua määrää ei tarvitse päättää etukäteen. Yrittäjän kannattaa siis edelleen asettaa hinta P = 17. (c) Nyt yrittäjän täytyy tehdä myös tuotantopäätös etukäteen ja ottaa huomioon mahdolliset tappiot ylituotannosta. Kustannukset riippuvat siis tuotetusta määrästä eikä 8

9 1C00100 kysytystä määrästä. Merkataan tuotettua määrää X. Yrittäjän kustannukset ovat nyt T C(X) = 4X Yrittäjän mahdollisesti kohtaamat kaksi käänteistä kysyntäkäyrää ovat: P H (Q) = Q P L (Q) = Q Hinnan ja tuotetun määrän väliset yhteydet ovat vastaavasti P H (X) = X P L (X) = X 0 P Q,X Kuva 2: Yrittäjän kohtaamat kysyntäkäyrät On selvää, että tuotetusta määrästä riippumatta yrittäjän ei kannata asettaa hintaa niin alas, että huiveja jäisi aina myymättä. Hinta tulee siis asettaa vähintään sille tasolle, että matalan kysynnän skenaariossa kaikki myydään. Alaraja hinnalle on siis P L (X). Samoin yrittäjän ei kannata asettaa hintaa niin korkealle, ettei kaikki ikinä menisi kaupaksi. Yläraja hinnalle on siis P H (X). Myöskään hintoja, joilla yrittäjä tekee aina tappiota, ei kannata pohtia. Näitä ovat kaikki P < MC. Näin ollen Q H (MC) = = on (ei-sitova) yläraja tuotetulle määrälle X. Annetulla X:llä optimihinta voi saada nurkkaratkaisun. Tiedetään, että jos tuotetaan hintaan P L (X) tullaan joko myymään juuri ja juuri kaikki huivit (L) tai ne loppuvat kesken (H). Kummassakin skenaariossa myydään siis kaikki tuotetut huivit. Vastaa- 9

10 1C00100 vasti jos tuotetaan hinnalla P H (X) jää huiveja joko myymättä L tai ne myydään juuri ja juuri loppuun (H). Tässä tapauksessa yrittäjä myy eri määrän huiveja riippuen toteutuneesta skenaariosta. Kirjotetaan odotetun voiton Eπ funktiot X:n suhteen. Tämän jälkeen maksimoidaan ne derivoimalla funktiot X:n suhteen ja etsimällä derivaattojen nollakohdat: Eπ L (X) = 0.5(P L (X) X 4X 12000) + 0.5(P L (X) X 4X 12000) Eπ L (X) = P L (X) X 4X Eπ L (X) = (0 0 X) X 4X Eπ L (X) = X2 + 26X π L (X) X 200 = X + 26 = X L = 2600 Eπ H (x) = 0.5(P H (X) Q L (P H (X)) 4X 12000) + 0.5(P H (X) X 4X 12000) Eπ H (x) = 0.5(( X) X 4X 12000) X) ( Eπ H (X) = X X π H (X) X = X + 20 = 0 X H 4167 Voiton maksimoivat hinnat ovat kussakin tapauksessa: P H (X) = = P L (X) = = (0 X)) 4X 12000)+0.5(( Odotetut maksimivoitot optimituotannolla XL ovat Eπ L(XL ) = ja optimituotannolla XH Eπ H(XH ) Voittofunktiot on esitetty kuvassa. Voittojaan maksimoivan yrittäjän kannattaa siis asettaa hinta tasolle P = 17.5 ja tuottaa määrä X =

11 1C00100 Eπ X Kuva : Odotetut voitot X:n funktiona. 6. (a) Voiton maksimoiva tuotannon taso määräytyy ehdosta MR = MC, missä MC = 0. Vakioinen rajakustannus mahdollistaa sen, että voiton maksimoivat tuotannon tasot ja hinnat voidaan laskea erikseen molemmille markkinoille. Lasketaan aluksi rajatulot MR eu ja MR km molemmilta markkinoilta. Käänteiset kysyntäkäyrät ovat: P km = 80 1Q km P eu = 240 Q eu Tuotot ovat: T R km = P km Q km = (80 1Q km) Q km = 80Q km 1 Q2 km T R eu = P eu Q eu = (240 Q km ) Q eu = 240Q eu Q 2 eu Rajatulot ovat: MR km = T R km = 80 2Q km MR eu = T R eu = 240 6Q eu Asetetaan M R = M C molemmilla markkinoilla erikseen. MR km = MC 80 2Q km = 0 Q km = 120 MR eu = MC 240 6Q eu = 0 Q eu = 40 Hinnat saadaan käänteisistä kysyntäkäyristä sijoittamalla niihin optimaalinen tuotannon taso: Pkm = P km = 40 11

12 1C00100 P eu = P eu = 120 Koska kuluja ei ole, saadaan yrityksen voitot kertomalla hinnat määrillä: π km = = 4800 π eu = = 4800 Lasketaan lopuksi kuluttajan ylijäämät voiton maksimoivalla tuotannon tasolla ja hinnalla: CS km = (80 40) = 2400 CS eu = ( ) 40 2 = 2400 Yrityksen maailmanlaajuiset voitot ovat siis = 9600 ja kuluttajien yhteenlaskettu ylijäämä on = (b) Lasketaan kokonaiskysyntä, kun molemmille markkinoille myydään samalla hinnalla. Choke price kehitysmaille on 80, joten kun hinta on P 80, vain EU ostaat ja kysyntä on Q = 240 P. Kun hinta on alle 80, molemmat markkinat ostavat ja voimme summata kysynnät: Q km + Q eu = 80 1 Q kok = P P = P, kun P < 80 Q eu = 240 P, kun P 80 Tiedämme jo optimistrategian, jos lääkefirma myisi vain EU:ssa (ks. kohta a). Lasketaan seuraavaksi optimihinnoittelu, kun hinta on tasolla jolla molemmilta markkinoilta löytyy ostajia. Selvitetään ensin käänteinen kokonaiskysyntä kun P < 80: P kok = Q kok 10 = Q kok Tuotto on: T R(Q kok ) = (96 10 Q kok) Q kok = 96Q kok 10 Q2 kok Rajatuotto on: MR = T R (Q kok ) = 96 5 Q kok Voiton maksimoiva tuotannon taso saadaan jälleen kerran ehdosta M R = M C: 96 5 Q kok = 0 Q kok = 96/ 5 = 160 Hinta saadaan käänteisestä kysyntäkäyrästä: Pkok = = Voitto on: π = Q kok P kok = = 7680 Voitto on enemmän kuin jos yritys myisi vain EU:hun (π km = 4800), mutta vähemmän kuin jos yritys voisi optimoida hinnat markkinakohtaisesti kuten edellisessä kohdassa (voitto, kun yritys myi optimihintaan molemmille markkinoille oli 9800). Kehitysmaissa hinta on korkeampi kuin aiempi differoitu hinta, minkä johdosta myyty määrä laskee, kuluttajien ylijäämä pienenee ja voitot laskevat: 12

13 1C00100 Q km = = 96 Q km = = 24 CS km = (80 48) = 156 π km = = 4608 CS km = = 864 π km = = 192 Tehdään sama tarkastelu EU:lle, jossa hinta laskee ja siten myyty määrä ja kuluttajan yijäämät kasvavat. Yrityksen voitot laskevat hieman: Q eu = = 64 Q eu = = 2 CS eu = (240 48) = 6144 CS eu = = 744 π eu = = 072 π eu = = 1728 Vaikutus koko maailman yhteenlaskettuun ylijäämään on positiivinen ja yrityksen voittoihin negatiivinen: CS kok = = 7680 CS kok = = 2880 π kok = = 7680 π kok = = 1920 (c) Kehittämisen kustannus C ei saa olla korkeampi kuin voitto kussakin tilanteessa. Yrityksen ei kannata lähteä kehittämään lääkettä, mikäli se tietää tekevänsä tappiota. i. Ratkaistaan, kuinka paljon kehittämisen kustannus C saa olla kun voitot ovat a-kohdan mukaiset: π C 0 = 9800 C 0 C 9800 ii. Ratkaistaan, kuinka paljon C saa olla kun voitot ovat b-kohdan mukaiset: π C 0 = 7680 C 0 C 7680 iii. EU:ssa saadaan edelleen a) kohdan mukaisesti voittoa eli π eu = Patenttisuojan puute tarkoittaa, että kehitysmaissa on kilpailua. Hinta määräytyy täydellisessä kilpailussa tasolle P = MC. Koska MC = 0, on P = 0 ja voitot jäävät nollaan: π km = 0. Kehityskustannus saa siis olla korkeintaa: π C 0 = 4800 C 0 C

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen Harjoitukset 3. 1. (a) Dismalandissa eri puolueiden arvostukset katusiivoukselle ovat Q A (P ) = 60 6P P A (Q) = 10 Q/6 Q B (P ) = 80 5P P B (Q) = 16 Q/5 Q C (P ) = 50 2P P C (Q) = 25 Q/2 Katusiivous on

Lisätiedot

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen. 1. (a) Jos voidaan asettaa vain yksi yksikköhinta, kannattaa käyttää perushinnoittelua.

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen. 1. (a) Jos voidaan asettaa vain yksi yksikköhinta, kannattaa käyttää perushinnoittelua. Mallivastaukset 6. 1. (a) Jos voidaan asettaa vain yksi yksikköhinta, kannattaa käyttää perushinnoittelua. Tuotettu määrä ja hinta määräytyvät siis ehdosta MR = MC. Aggregoidaan ja käännetään asiakasryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

1. Kuntosalilla on 8000 asiakasta, joilla kaikilla on sama salikäyntien kysyntä: q(p)= P, missä

1. Kuntosalilla on 8000 asiakasta, joilla kaikilla on sama salikäyntien kysyntä: q(p)= P, missä A31C00100 Mikrotaloustiede Kevät 2017 1. Kuntosalilla on 8000 asiakasta, joilla kaikilla on sama salikäyntien kysyntä: q(p)= 18 1.5P, missä q on käyntejä kuukaudessa keskimäärin. Yhden käyntikerran rajakustannus

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

Rajatuotto ja -kustannus, L7

Rajatuotto ja -kustannus, L7 ja -kustannus, L7 1 Kun yritys valmistaa tuotetta jaksossa määrän q (kpl/jakso), niin kassaan kertyvä tuotto on R(q) = p q = p(q) q. Esimerkki. Jos kysyntäfunktio on p = 20 0.1q, niin tuotto funktio on

Lisätiedot

Voitonmaksimointi esimerkkejä, L9

Voitonmaksimointi esimerkkejä, L9 Voitonmaksimointi esimerkkejä, L9 (1) Yritys Valmistaa kuukaudessa q tuotetta. Kysyntäfunktio on p = 15 0, 05q ja kustannusfunktio on C(q) = 350 + 2q + 0, 05q 2. a) Yritys valmistaa nyt tuotteita kuukaudessa

Lisätiedot

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Syksy 2017 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Syksy 2017 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Syksy 2017 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu Harjoitukset 1. Kysynnän ja tarjonnan perusteet (kertausta ja lämmittelyä). 1. Jampan

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy www-harjoitusten mallivastaukset

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy www-harjoitusten mallivastaukset TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2017 5. www-harjoitusten mallivastaukset Tehtävä 1: Tuotteen X kysyntäkäyrä on P = 25-2Q ja tarjontakäyrä vastaavasti P = Q + 10. Mikä on markkinatasapinopiste

Lisätiedot

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopiston 31C00100 Syksy 2015 Assist. Salla Simola kauppakorkeakoulu

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopiston 31C00100 Syksy 2015 Assist. Salla Simola kauppakorkeakoulu Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopiston 31C00100 Syksy 2015 Assist. Salla Simola kauppakorkeakoulu Mallivastaukset - Loppukoe 10.12. Monivalinnat: 1c 2a 3e 4a 5c 6b 7c 8e 9b 10a I (a) Sekaniputus

Lisätiedot

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto 31C00100 Syksy 2016 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto 31C00100 Syksy 2016 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto 31C00100 Syksy 2016 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu Vastaukset 1. 1. Pirjon väite huonosta huumevalistuksesta vastaa näkemystä, jonka mukaan

Lisätiedot

A31C00100 Mikrotaloustiede. Kevät Olli Kauppi & Emmi Martikainen HARJOITUKSET 7

A31C00100 Mikrotaloustiede. Kevät Olli Kauppi & Emmi Martikainen HARJOITUKSET 7 A31C00100 Mikrotaloustiede Kevät 2016 Olli Kauppi & Emmi Martikainen HARJOITUKSET 7 1. Pesuainetta ostavat kuluttajat voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän kysyntä on Q H (P)=12-2P. Ryhmään

Lisätiedot

Voitonmaksimointi, L5

Voitonmaksimointi, L5 , L5 Seuraavassa tullaan systemaattisesti käyttämään seuraavia merkintöjä q = tuotannon määrä (quantity) (kpl/kk) p = tuotteen hinta (price) (e/kpl) R(q) = tuotto (revenue) R(q) = pq MR(q) = rajatuotto

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Suhteellisen edun periaate 1. Maassa A: 1 maito ~ 3 leipää 1 leipä ~ 0,33 maitoa Maassa B: a. b. 3 maitoa ~ 5 leipää 1 maito ~ 1,67 leipää 1 leipä ~ 0,6 maitoa i. Maalla

Lisätiedot

A31C00100 Mikrotaloustiede. Kevät 2017 HARJOITUKSET 6

A31C00100 Mikrotaloustiede. Kevät 2017 HARJOITUKSET 6 A31C00100 Mikrotaloustiede Kevät 2017 HARJOITUKSET 6 1. Monopolin kysyntäkäyrä on P = 11-Q (P on hinta per yksikkö ja Q on mitattu tuhansina yksiköinä). Monopolin vakioinen keskikustannus (AC) on 6. a.

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

Viime kerralta Luento 9 Myyjän tulo ja kysynnän hintajousto

Viime kerralta Luento 9 Myyjän tulo ja kysynnän hintajousto Viime kerralta Luento 9 Markkinatasapaino Markkinakysyntä kysyntöjen aggregointi Horisontaalinen summaaminen Eri kuluttajien kysynnät eri hintatasoilla Huom! Kysyntöjen summaaminen käänteiskysyntänä Jousto

Lisätiedot

Panoskysyntä. Luku 26. Marita Laukkanen. November 15, Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, / 18

Panoskysyntä. Luku 26. Marita Laukkanen. November 15, Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, / 18 Panoskysyntä Luku 26 Marita Laukkanen November 15, 2016 Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, 2016 1 / 18 Monopolin panoskysyntä Kun yritys määrittää voitot maksimoivia panosten määriä, se haluaa

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w)

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) Markkinat tasapainossa, kun löydetään

Lisätiedot

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 5. www-harjoitusten mallivastaukset Tehtävä 1 Ratkaistaan tasapainopiste yhtälöparista: P = 25-2Q P = 10 + Q Ratkaisu on: Q = 5, P = 15 Kuluttajan ylijäämä

Lisätiedot

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT Paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, voivat hankkia tietoa vaihdettavasta tuotteesta sekä tehdä

Lisätiedot

Tehtävä 1. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria voittoja?

Tehtävä 1. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria voittoja? TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 17.10.2018 4. www-harjoitus, vastaukset Tehtävä 1. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria voittoja? Vastaus: C. P(m);

Lisätiedot

Täydellinen kilpailu: markkinoilla suuri määrä yrityksiä. ----> Yksi yritys ei vaikuta hyödykkeen markkinahintaan.

Täydellinen kilpailu: markkinoilla suuri määrä yrityksiä. ----> Yksi yritys ei vaikuta hyödykkeen markkinahintaan. 5. EPÄTÄYDELLINEN KILPAILU Täydellinen kilpailu: markkinoilla suuri määrä yrityksiä. ----> Yksi yritys ei vaikuta hyödykkeen markkinahintaan. Epätäydellinen kilpailu: markkinoilla yksi tai vain muutama

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

Yhteistyötä sisältämätön peliteoria jatkuu

Yhteistyötä sisältämätön peliteoria jatkuu Yhteistyötä sisältämätön peliteoria jatkuu Tommi Lehtonen Optimointiopin seminaari - Syksy 2000 / 1 Bayesilainen tasapaino Täysi informaatio Vajaa informaatio Staattinen Nash Bayes Dynaaminen Täydellinen

Lisätiedot

Kilpailulliset markkinat. Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki

Kilpailulliset markkinat. Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki Kilpailulliset markkinat Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki Johdanto Tähän mennessä valinta niukkuuden vallitessa strateginen kanssakäyminen, instituutiot, yritykset hinnat ja määrät kun yrityksellä

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Luku 22 Yrityksen tarjonta. Nyt kiinnostava kysymys on, kuinka yrityksen tarjonta määräytyy. Yrityksen on periaatteessa tehtävä kaksi päätöstä:

Luku 22 Yrityksen tarjonta. Nyt kiinnostava kysymys on, kuinka yrityksen tarjonta määräytyy. Yrityksen on periaatteessa tehtävä kaksi päätöstä: 1 Luku 22 Yrityksen tarjonta Edellisissä luvuissa olemme yrityksen teoriasta tarkastelleet yrityksen tuotantopäätöstä, ts. panosten optimaalista valintaa, yrityksen voiton maksimoinnin ja kustannusten

Lisätiedot

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen Harjoitukset 5. 1. (a) Tarkastellaan uuden työntekijän palkkaamisen tuottoja ja kustannuksia eri skenaarioissa. Toimijat oletetaan aina riskineutraaleiksi, jos ei toisin mainita. Työntekijän tuottavuus

Lisätiedot

4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7)

4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7) 4 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7) Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla jokainen kuluttaja

Lisätiedot

(Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15)

(Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15) 12 Monopoli (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2nd ed., ch 15) Monopoli on tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi myyjä, jonka valmistamalle tuotteelle ei ole läheistä substituuttia yritys

Lisätiedot

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi

5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi 5 Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla jokainen kuluttaja kuluttaa sellaisen määrän

Lisätiedot

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Assist. Jan Jääskeläinen Syksy 2017

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Assist. Jan Jääskeläinen Syksy 2017 Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Assist. Jan Jääskeläinen Syksy 2017 Mallivastaukset 10. 1. (a) Tässä on kätevää mitata hyötyjä ja rahasummia tuhansissa euroissa. Kokonaisylijäämä

Lisätiedot

1. Vastaa seuraavaan tehtävään. Tehtävään liittyvä kuva on seuraavalla sivulla

1. Vastaa seuraavaan tehtävään. Tehtävään liittyvä kuva on seuraavalla sivulla A31C00100 Mikrotaloustiede Kevät 2017 HARJOITUKSET 3 1. Vastaa seuraavaan tehtävään. Tehtävään liittyvä kuva on seuraavalla sivulla (i) Alla olevan kuvan kuluttaja A) on riskinkaihtaja B) on riskineutraali

Lisätiedot

Harjoitusten 2 ratkaisut

Harjoitusten 2 ratkaisut Harjoitusten 2 ratkaisut Taloustieteen perusteet 31A00110 Tea Lönnroth tea.lonnroth(at)aalto.fi Teach a parrot the terms 'supply and demand' and you've got an economist. Thomas Carlyle 2 Tehtävä 1 Tarkastellaan

Lisätiedot

Osa 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4 ja Pohjolan luennot)

Osa 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4 ja Pohjolan luennot) Osa 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino ( Mankiw & Taylor, Chs 4 ja Pohjolan luennot) Opimme tässä osiossa ja myöhemmissä luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Kilpailulliset markkinat Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki

Kilpailulliset markkinat Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki Johdanto Kilpailulliset markkinat Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki Tähän mennessä valinta niukkuuden vallitessa strateginen kanssakäyminen, instituutiot, yritykset hinnat ja määrät kun yrityksellä

Lisätiedot

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen Mallivastaukset 6. 1. (a) Molemmilla yrityksillä on kaksi mahdollista toimenpidettä, joten pelissä on 2 2 = 4 potentiaalisesti erilaista tulemaa. i. Jos Row Corporation valitsee Mainosta ja Column Industries

Lisätiedot

Y56 laskuharjoitukset 5

Y56 laskuharjoitukset 5 Y56 Keät 2010 1 Y56 laskuharjoitukset 5 Palautus joko luennolle/mappiin to 8.4. tai Katjan lokerolle (Koetilantie 5, 3. krs) to 8.4. klo 16 mennessä (purku luennolla ti 13.4.) Huom. Tehtäät eiät ole aikeusjärjestyksessä,

Lisätiedot

Harjoitustehtävät 6: mallivastaukset

Harjoitustehtävät 6: mallivastaukset Harjoitustehtävät 6: mallivastaukset Niku Määttänen & Timo Autio Makrotaloustiede 31C00200, talvi 2018 1. Maat X ja Y ovat muuten identtisiä joustavan valuuttakurssin avotalouksia, mutta maan X keskuspankki

Lisätiedot

Yritykset ja asiakkaat. Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki

Yritykset ja asiakkaat. Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki Yritykset ja asiakkaat Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki Johdanto Tähän mennessä valinta niukkuuden vallitessa strateginen kanssakäyminen ja instituutiot yritykset ja työntekijät: optimaaliset palkat

Lisätiedot

Seuraavaksi kysymme, onko tällainen markkinatasapaino yhteiskunnan kannalta hyvä vai huono eli toimivatko markkinat hyvin vai huonosti

Seuraavaksi kysymme, onko tällainen markkinatasapaino yhteiskunnan kannalta hyvä vai huono eli toimivatko markkinat hyvin vai huonosti Osa 7: Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi (Mankiw & Taylor, Ch 7, Pohjolan mukaan) Opimme edellä, että markkinat ovat tasapainossa silloin, kun hinta on sellainen, että kysyntä = tarjonta tällä hinnalla

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasan yliopisto, kvät 206 Talousmatmatiikan prustt, ORMS030 3. harjoitus, viio 5. 5.2.206 Malliratkaisut. Yrityksn rään tuotlinjan kysyntäfunktio on p 20 0.030 ja vastaava kustannusfunktio on C 0.02 2

Lisätiedot

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli. Tommi Välimäki S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli Tommi Välimäki 29.1.2003 Peruskäsitteitä: kysyntä ja tarjonta Hyödykkeen arvo kuluttajalle on maksimihinta, jonka hän olisi siitä valmis maksamaan Arvon raja-arvo vähenee määrän funktiona, D=MV

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet

Talousmatematiikan perusteet kevät 2019 / orms.1030 Talousmatematiikan perusteet 1. välikoe tiistaina 29.1.2019 MALLIRATKAISUT Ratkaise 3 tehtävää. Kokeessa saa olla mukana laskin ja taulukkokirja (MAOL tai vastaava). Kun teet tehtävän,

Lisätiedot

Y56 laskuharjoitukset 5 - mallivastaukset

Y56 laskuharjoitukset 5 - mallivastaukset Y56 Keät 010 1 Y56 laskuharjoitukset 5 - malliastaukset Harjoitus 1. Voiton maksimoia tuotannon taso & kiinteät kustannukset Taoitteena on ymmärtää kiinteiden kustannusten aikutus yrityksen tuotantopäätöksiin

Lisätiedot

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa?

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa? TALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 1.6.2017 1. Kerro lyhyesti (korkeintaan kolmella lauseella ja kaavoja tarvittaessa apuna käyttäen), mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä: (a) moraalikato (moral hazard) (b)

Lisätiedot

Luentorunko 12: Lyhyen ja pitkän aikavälin makrotasapaino, AS

Luentorunko 12: Lyhyen ja pitkän aikavälin makrotasapaino, AS Luentorunko 12: Lyhyen ja pitkän aikavälin makrotasapaino, AS-AD-malli Niku, Aalto-yliopisto ja Etla Makrotaloustiede 31C00200, Talvi 2018 Johdanto IS-TR-IFM: Lyhyen aikavälin makrotasapaino, kiinteät

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Virpi Turkulainen 5.3.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Bertrandin ristiriita ja sen lähestyminen Bertrandin ristiriita Lähestymistavat:

Lisätiedot

Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat. Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi

Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat. Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi 1 Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi TYÖMARKKINOIDEN toiminta on keskeisessä asemassa tulonjaon ja työllisyyden suhteen. Myös muut tuotannontekijämarkkinat

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 8

MIKROTEORIA, HARJOITUS 8 MIKROTEORI, HRJOITUS 8 PNOSMRKKINT, KILPILU, OLIGOPOLI, PELITEORI J VIHTOTLOUS. Jatkoa tehtävään 4 (ja 5) harjoituksessa 7. a. Laske kolluusioratkaisu. Kahden samaa tuotetta tuottavan yrityksen kustannusfunktiot

Lisätiedot

Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli

Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari Mikko Hyvärinen 29.1.2008 Haitallinen valikoituminen kahden tyypin malli Haitallinen valikoituminen tarkoittaa että päämies

Lisätiedot

1. Hyödykkeen tarjonta on p = 10 + q ja kysyntä puolestaan p = 40-2q. Markkinatasapainossa kysynnän hintajousto on

1. Hyödykkeen tarjonta on p = 10 + q ja kysyntä puolestaan p = 40-2q. Markkinatasapainossa kysynnän hintajousto on 1. Hyödykkeen tarjonta on p = 10 + q ja kysyntä puolestaan p = 40-2q. Markkinatasapainossa kysynnän hintajousto on D. ε = 1 Ratkaistaan ensin markkinatasapaino asettamalla kysyntä ja tarjonta yhtä suuriksi.

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 3, viikko 4

Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 3, viikko 4 Taloustieteen perusteet 31A00110 2016 Mallivastaukset 3, viikko 4 1. Tarkastellaan pulloja valmistavaa yritystä, jonka päiväkohtainen tuotantofunktio on esitetty alla olevassa taulukossa. L on työntekijöiden

Lisätiedot

2. Hyödykkeen substituutit vaikuttavat kyseisen hyödykkeen kysynnän hintajoustoon.

2. Hyödykkeen substituutit vaikuttavat kyseisen hyödykkeen kysynnän hintajoustoon. TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet WWW-harjoitus 2, syksy 2016 Vastaukset 1. Millä hyödykkeistä on pienin kysynnän hintajousto? V: D. Maito. Pienin kysynnän hintajousto (eli hinnanmuutoksen vaikutus

Lisätiedot

Kysyntä ja tarjonta kilpailullisilla markkinoilla

Kysyntä ja tarjonta kilpailullisilla markkinoilla Kysyntä ja tarjonta kilpailullisilla markkinoilla Kysyntäkäyrä on hinnan ja kysytyn määrän välinen relaatio tietyllä aikavälillä, tietyillä muiden tekijöiden tasoilla - tulot - muiden tuotteiden hinnat

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ Page 1 of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 201 Assignment: 201 www5 1. Tuotteen X kysyntäkäyrä on P=25 2 Q ja tarjontakäyrä vastaavasti P=Q+10. Mikä

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Tamprn ksäyliopisto, 2015-2016 Talousmatmatiikan prustt, ORMS1030 1. väliko, (ti 15.12.2015) Ratkais 3 thtävää. Kokssa saa olla mukana laskin (myös graafinn laskin on sallittu) ja taulukkokirja (MAOL tai

Lisätiedot

p'ø):{. P: f (ù: 10 Thlousmatematiikan perusteet, orrvrs ro:o - 5) - O'\lq - 4x, kun g(x) :7x2l5x-3, kun ft(.r) :3x. (x2 f'(3), g'(*), h'(*),

p'ø):{. P: f (ù: 10 Thlousmatematiikan perusteet, orrvrs ro:o - 5) - O'\lq - 4x, kun g(x) :7x2l5x-3, kun ft(.r) :3x. (x2 f'(3), g'(*), h'(*), Tampereen kesäyliopisto, kevät 2015 Thlousmatematiikan perusteet, orrvrs ro:o 2. harjoitus, (pe27.11.2015) 1. Yritys valmistaa kappaletavaraa q kappaletta viikossa. Yhden kappaleen materiaali- ja palkkakustannus

Lisätiedot

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen Mallivastaukset 9. 2. (a) Dominoiva strategia on tarjota oman arvostuksensa verran, eli tässä e 10 miljoonaa. Tarjoamalla yli oman arvostuksen tekisi vain mahdolliseksi sen, että joutuu maksamaan yli oman

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1 Lähde M&T (2006, 84, luku 4 tehtävä 1, muokattu ja laajennettu) Selitä seuraavat väittämät hyödyntämällä kysyntä- ja tarjontakäyrän

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A Ratkaisut 3, viikko 4

Taloustieteen perusteet 31A Ratkaisut 3, viikko 4 Taloustieteen perusteet 31A00110 2018 Ratkaisut 3, viikko 4 1. Tarkastellaan pulloja valmistavaa yritystä, jonka päiväkohtainen tuotantofunktio on esitetty alla olevassa taulukossa. L on työntekijöiden

Lisätiedot

Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat. Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi

Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat. Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi 1 Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi TYÖMARKKINOIDEN toiminta on keskeisessä asemassa tulonjaon ja työllisyyden suhteen. Myös muut tuotannontekijämarkkinat

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Yritykset ja asiakkaat Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki

Yritykset ja asiakkaat Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki 2/9/18 Johdanto Yritykset ja asiakkaat Taloustieteen perusteet Matti Sarvimäki Tähän mennessä valinta niukkuuden vallitessa strateginen kanssakäyminen ja instituutiot yritykset ja työntekijät: optimaaliset

Lisätiedot

Taloustieteellinen analyysi lääkkeiden optimaalisesta hintasääntelystä ja korvattavuudesta

Taloustieteellinen analyysi lääkkeiden optimaalisesta hintasääntelystä ja korvattavuudesta Taloustieteellinen analyysi lääkkeiden optimaalisesta hintasääntelystä ja korvattavuudesta Vesa Kanniainen, HY, THL Juha Laine, Pfizer Oy Tausta ja tavoitteet Lääkekorvausjärjestelmä tavoitteita: Tehokas,

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 6.6.013: MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla

Lisätiedot

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

ja nyt tässä tapauksessa a = 1, b=4 ja c= -5, ja x:n paikalle ajattelemme P:n.

ja nyt tässä tapauksessa a = 1, b=4 ja c= -5, ja x:n paikalle ajattelemme P:n. Harjoitukset 2, vastauksia. Ilmoittakaa virheistä ja epäselvyyksistä! 1. b (kysyntäkäyrä siirtyy vasemmalle) 2. c (kysyntäkäyrä siirtyy oikealle) 3. ei mikään edellisistä; oikea vastaus olisi p 2

Lisätiedot

a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää.

a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää. .. Markkinakysyntä ja joustot a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää. Markkinoiden kysyntäkäyrä saadaan laskemalla

Lisätiedot

11 Yritys kilpailullisilla markkinoilla

11 Yritys kilpailullisilla markkinoilla 11 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Talous3eteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor 2nd ed., ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, efä jokainen pitää markkinoilla

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasan yliopisto, kevät 2017 Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 6. harjoitus, viikko 6 (27.2. 3.3.2017) R1 ma 12 14 F249 R5 ti 14 16 F453 R2 ma 14 16 F453 R6 to 12 14 F104 R3 ti 08 10 F140 R7 pe 08

Lisätiedot

Kertausta Talousmatematiikan perusteista

Kertausta Talousmatematiikan perusteista Kertausta Talousmatematiikan perusteista Ensimmäinen välikoe luokittelu 1. asteen yhtälö 1. asteen epäyhtälö 2. asteen yhtälö 2. asteen epäyhtälö Prosentti Määritelmä "b on p a a:sta." b = p 100 a p% =

Lisätiedot

5 Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (Mankiw & Taylor, Chs 6, 8-9)

5 Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (Mankiw & Taylor, Chs 6, 8-9) 5 Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (Mankiw & Taylor, Chs 6, 8-9) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

Luentorunko 13: Finanssi- ja rahapolitiikka AS-AD-mallissa

Luentorunko 13: Finanssi- ja rahapolitiikka AS-AD-mallissa Luentorunko 13: Finanssi- ja rahapolitiikka AS-AD-mallissa Niku, Aalto-yliopisto ja Etla Makrotaloustiede 31C00200, Talvi 2018 Johdanto Tarkastellaan edellistä luentorunkoa tarkemmin finanssi- ja rahapolitiikkaa

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. A31C00100 Mikrotaloustieteen perusteet: matematiikan tukimoniste. Olli Kauppi

Sivu 1 / 8. A31C00100 Mikrotaloustieteen perusteet: matematiikan tukimoniste. Olli Kauppi Sivu 1 / 8 A31C00100 Mikrotaloustieteen perusteet: matematiikan tukimoniste Olli Kauppi Monisteen ensimmäinen luku käsittelee derivointia hieman yleisemmästä näkökulmasta. Monisteen lopussa on kurssilla

Lisätiedot

Osa 12a Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15)

Osa 12a Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15) Osa 12a Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15) Monopoli on tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi myyjä, jonka valmistamalle tuotteelle ei ole läheistä substituuttia yritys voi itse asettaa hinnan eli se

Lisätiedot

10 Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15)

10 Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15) 10 Monopoli (Mankiw & Taylor, Ch 15) Monopoli on tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi myyjä, jonka valmistamalle tuotteelle ei ole läheistä substituuttia yritys voi itse asettaa hinnan eli se on price

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 Assignment: 2016 www1 1. Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikrotaloustieteen ja mitkä makrotaloustieteen piiriin?

Lisätiedot

1. Tutkitaan regressiomallia Y i = β 0 + β 1 X i + u i ja oletetaan, että tavanomaiset

1. Tutkitaan regressiomallia Y i = β 0 + β 1 X i + u i ja oletetaan, että tavanomaiset TA7, Ekonometrian johdantokurssi HARJOITUS 7 RATKAISUEHDOTUKSET 16.3.2015 1. Tutkitaan regressiomallia Y i = β 0 + X i + u i ja oletetaan, että tavanomaiset regressiomallin oletukset pätevät (Key Concept

Lisätiedot

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Assist. Jan Jääskeläinen Syksy 2017

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Assist. Jan Jääskeläinen Syksy 2017 Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Assist. Jan Jääskeläinen Syksy 2017 Mallivastaukset 8. 1. Esimerkki 1: Peli on symmetrinen, joten riittää, että tarkastelemme, mikä on tasapaino

Lisätiedot

A31C00100 MIKROTALOUSTIEDE. Kevät Riku Buri. HARJOITUKSET I: vastaukset

A31C00100 MIKROTALOUSTIEDE. Kevät Riku Buri. HARJOITUKSET I: vastaukset A31C00100 MIKROTALOUSTIEDE Kevät 2017 Riku Buri HARJOITUKSET I: vastaukset 1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin a. Miten hyödykkeen kysyntään vaikuttaa jos, i. Substituutin hinta nousee Kysyntä kasvaa ii.

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Tamprn ksäyliopisto, syksy 2016 Talousmatmatiikan prustt, ORMS1030 2. harjoitus, (p 4.11.2016) 1. Yritys valmistaa kappaltavaraa kappaltta viikossa. Yhdn kappaln matriaali- ja palkkakustannus on 7, jotn

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 2 Lisää osamurtoja Tutkitaan jälleen rationaalifunktion P(x)/Q(x) integrointia. Aiemmin käsittelimme tapauksen, jossa nimittäjä voidaan esittää muodossa Q(x) = a(x x

Lisätiedot

Malliratkaisut Demot

Malliratkaisut Demot Malliratkaisut Demot 1 23.1.2017 1. Päätösmuuttujiksi voidaan valita x 1 : tehtyjen peruspöytin lukumäärä x 2 : tehtyjen luxuspöytien lukumäärä. Optimointitehtäväksi tulee max 200x 1 + 350x 2 s. t. 5x

Lisätiedot

Investointistrategioista kilpailluilla markkinoilla

Investointistrategioista kilpailluilla markkinoilla Investointistrategioista kilpailluilla markkinoilla Tuomas Pyykkönen 29.11.2000 (esitys kirjasta: Investment under Uncertainty; Dixit, Pindyck (1994); ss. 247-260) Optimointiopin seminaari - Syksy 2000

Lisätiedot