Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/ klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti Immonen Tyyne Kananen Hilkka Leppänen Osmo Rautiainen Riikka Törrö Leena, varajäsen Muut osallistujat Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Miettinen Marko, kirkkoherra Sistonen Toivo, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja HANNU JUNTUNEN Hannu Juntunen Sihteeri TOIVO SISTONEN Toivo Sistonen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaani Aika ja paikka Allekirjoitukset OSMO LEPPÄNEN Osmo Leppänen RIIKKA RAUTIAINEN Riikka Rautiainen PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo 9 15 kirkkoherranvirasto Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Todistaa

2 ASIALISTA Laatimispäivämäärä Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Sivu nro 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 4 Työjärjestys 4 5 Saatavien poistaminen tileistä 5 6 Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan tilinpäätös vuodelta Kajaanin seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta Kajaanin seurakunnan tilinpäätös vuodelta käytettävissä olevan paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet Kokouksen päätös 14 PUHEENJOHTAJA HANNU JUNTUNEN Hannu Juntunen

3 Taloudellinen jaosto Taloudellinen jaosto: Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti Immonen Tyyne Kaltiola Pekka Kananen Hilkka Leppänen Osmo Rautiainen Riikka Muut läsnäolijat: Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Miettinen Marko, kirkkoherra Sistonen Toivo, talousjohtaja Poissa: Kaltiola Pekka, tilalla Törrö Leena

4 Taloudellinen jaosto Kokouksen avaus Aluksi veisattiin virsi 80:1 2 ja 5, minkä jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talousjohtaja: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Taloudellinen jaosto: Hyväksyi.

5 Taloudellinen jaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Osmo Leppänen ja Riikka Rautiainen. Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Taloudellinen jaosto: Valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Osmo Leppäsen ja Riikka Rautiaisen Työjärjestys Taloudellinen jaosto: Hyväksyi esityslistan muutettuna siten, että päätti yksimielisesti käsitellä lisälistan yhdeksäntenä asiana käytettävissä olevan paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano.

6 Taloudellinen jaosto Saatavien poistaminen tileistä Seurakunnan taloussääntö 12 : Saatavien perintä: Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Tilintarkastajan ohjeen mukaan luottotappioksi kirjataan kaikki ennen vuotta 2012 muodostuneet saatavat. Myyntireskontran saatavaerittely, yhteensä 3.041,50 Maksamattomia hautausmaksuja vuodelta 2012 yhteensä 412,80 Maksamattomia virkatodistusmaksuja vuodelta 2012 yhteensä 160,00 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto päättää, että myyntireskontran saatavat, jotka ovat muodostuneet ennen vuotta 2012, poistetaan myyntireskontrasta ja kirjataan luottotappioiksi sekä niiden perintää kuitenkin jatketaan. Lisäksi taloudellinen jaosto toteaa, että hautausmaksuja ja virkatodistusmaksuja vuodelta 2012 on saamatta ja hyväksyy myyntitappiot. Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti.

7 Taloudellinen jaosto Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan tilinpäätös vuodelta 2012 Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan tilinpäätöksen allekirjoittavat Kajaanin seurakunnan päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tasekirja (toimintakertomukset ja tilinpäätösaineisto) liite 1 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että se 1) hyväksyy Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen 2) hyväksyy Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan vuoden 2012 tilikauden tulokseksi ylijäämän 3.188,09 euroa 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan tilinpäätöksen, ja että tilikauden ylijäämä 3.188,09 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille Edellisten tilikausien yli- /alijäämä 4) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille tilintarkastusta ja arviointia varten. Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti.

8 Taloudellinen jaosto Kajaanin seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 Kajaanin seurakunnan tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tasekirja sisältää hautainhoitorahaston tilinpäätöksen (tilinpäätösaineiston liitteenä tasekirja liite 2) Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että se 1) hyväksyy Kajaanin seurakunnan vuoden 2012 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen 2) hyväksyy Kajaanin seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2012 tilikauden tulokseksi ylijäämän ,83 euroa 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Kajaanin seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja että tilikauden ylijäämä ,83 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille Edellisten tilikausien yli- /alijäämä 4) antaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilintarkastajille tilintarkastusta ja arviointia varten. Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti.

9 Taloudellinen jaosto Kajaanin seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 Seurakunnan tilinpäätöstä koskevia säännöksiä on kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä, kirjanpitolaissa ja -asetuksessa sekä taloussäännössä. Tilinpäätöksen sisällöstä on säännökset, kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :ssä ja toimintakertomuksen osalta kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :ssä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n perusteella seurakunnan tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkojärjestyksen ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 14 :n mukaan kirkkohallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita mm. kirjanpidosta. Kirkkohallitus antaa myös ohjeet poikkeuksista kirjanpitolain soveltamiseen seurakunnissa. Kirkkohallituksen ohjeet kuuluvat kirjanpitolain (1336/97) 1 luvun 3 :n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin seurakunnan kirjanpidossa. Myös kirjanpitolautakunnan ohjeet ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet voivat antaa seurakunnan kirjanpidon ongelmatilanteissa tulkintamalleja ratkaisujen löytämiseksi, vaikkakaan ne eivät sellaisenaan sido seurakuntia. Kirjanpitolain 3 luku käsittelee tilinpäätöstä. Kirjanpitolain 3 luvun 8 :n mukaan tilinpäätös sekä luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava. Seurakunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja, johon sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Julkistaminen koskee myös tuloslaskelman ja taseen liitetietoja, ei sen sijaan tase-erittelyjä ja liitetietojen erittelyjä.

10 Taloudellinen jaosto Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan tilikaudella on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 18 :n toisen kohdan mukaan taloudellisen jaoston pitää tehdä ehdotus edellisen vuoden tilinpäätökseksi. Seurakunnan tilinpäätökseen otetaan lisäksi hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot. Hautainhoitorahaston taseen loppusummat siirretään tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja pääomiin. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase liitetietoineen on sisällytettävä seurakunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Hautainhoitorahaston tilinpäätös hyväksytään kirkkovaltuustossa seurakunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätöksen laatimisajankohta ja allekirjoitus Kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä tilinpäätöstä koskevat asiat on tiivistetty seuraavasti: "Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston antamien ohjeiden sekä tämän säännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin.

11 Taloudellinen jaosto Talousarvion toteutumisvertailu koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- sekä investointiosasta. Talousarvion toteutumisvertailuun merkitään myönnetyt määrärahat ja tuloarviot, niiden muutokset, määrärahan käyttö, tuloerien kertyminen sekä määrärahan ja tuloerän ylitys tai alitus. Toteutumisvertailu esitetään vähintään sillä sitovuustasolla, jolla kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot eri toiminnoille. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilinpäätösaineisto sidotaan tasekirjaksi, liite 2 Tilikohtainen talousarviovertailu liite 3 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että se 1) hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen 2) hyväksyy vuoden 2012 tilikauden tulokseksi ,80 euroa 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen, poistoeron vähennyksen 9.530,78 euroa ja että tilikauden alijäämä ,02 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille Edellisten tilikausien yli- /alijäämä ja 4) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille tilintarkastusta ja arviointia varten. Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti.

12 Taloudellinen jaosto käytettävissä olevan paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon alan unioni r.y. ja Kirkon alat ry ovat sopineet Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa (10 ) määräyksen lukien käytettävästä 0,5 %:n paikallisesta järjestelyerästä. Osa vuotta 2013 koskevasta sopimuskorotuksen, joka koskee kirkon yleisen virkaehtosopimuksen palkkausjärjestelmän mukaan määräytyviä palkkoja, toteuttamisesta neuvotellaan ja päätetään paikallisesti. Järjestelyerän täytäntöönpanoon liittyvät neuvottelut on käytävä niin, että järjestelyerällä toteutettavat palkantarkistukset voivat tulla maksuun lukien. Järjestelyerällä tarkistetaan kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden tehtäväkohtaista tai henkilökohtaista palkanosaa tai molempia. Järjestelyerä ei koske kirkkoherranviran haltijan eikä virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta solmitun sopimuksen mukaisten talous- ja henkilöstöhallinnon ns. työnantajaviranhaltijoiden palkkauksen tarkistamista eikä tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkojen tarkistamista. Järjestelyerä voidaan käyttää tehtäväkohtaiseen ja/tai harkinnanvaraiseen henkilökohtaiseen palkanosaan. Erän avulla tulisi kehittää seurakuntakohtaista palkkapolitiikkaa ja palkanasetantaa sekä edistää tuloksellisuuden huomioimista palkkapolitiikassa. Järjestelyerä antaa myös seurakunnalle tilaisuuden arvioida mahdollisuuksiaan ottaa harkinnanvarainen henkilökohtainen palkanosa käyttöön. Järjestelyerällä voi tarkistaa henkilökohtaista palkanosaa vain silloin, kun harkinnanvarainen palkanosa (HAVA) on seurakunnassa käytössä tai otetaan lukien käyttöön, muutoin se on käytettävä kokonaisuudessaan tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistuksiin. Neuvottelupöytäkirja oheisliitteenä

13 Taloudellinen jaosto Kirkkoneuvoston ohjesääntö 18 : Taloudellisen jaoston tehtävänä on, ellei asiaa ole annettu muun viranomaisen tehtäväksi, lähinnä valmistella asioita kirkkoneuvostolle sekä huolehtia seurakunnan juoksevista talous- ja hallintoasioista ja siinä tarkoituksessa päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä seurakunnan palveluksessa olevien henkiöiden palvelussuhteen ehtoja koskevien neuvottelujen käymisestä; Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto hyväksyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien seurakunnan viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden järjestelyerän täytäntöönpanon neuvottelupöytäkirjan mukaisesti lukien ja lähettää neuvottelupöytäkirjan liitteineen tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitokselle. Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti.

14 Taloudellinen jaosto Ilmoitusasiat Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 4/2013 sisältää: 1. Isyysvapaa pidentynyt 54 arkipäivään Isyysvapaata koskevat sairausvakuutuslain (1224/2004) säännökset ovat muuttuneet alkaen. Vain isän käyttöön tarkoitetun isyysvapaan pituus on jatkossa 54 arkipäivää. Uusi 54 arkipäivän vapaa ja sen ajalta maksettava päiväraha korvaavat nykyisen isyysvapaan ja isäkuukauden. Isyysvapaa ei enää lyhennä vanhempainvapaata. Äitiysvapaan ja kumman tahansa vanhemman käyttöön tarkoitetun vanhempainvapaan pituudet pysyvät ennallaan. Isyysvapaan muutos tarkoittaa kuitenkin käytännössä kahden viikon pidennystä vanhempainvapaaseen, kun isän täysimittainen vapaa ei enää edellytä 12 vanhempainrahapäivän säästämistä isälle. KirVESTES 81 :n 4 momentin mukaan viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada isyysvapaan 6 ensimmäiseltä arkipäivältä varsinainen palkkansa edellyttäen, että viranhaltijan/työntekijän palvelussuhde seurakuntaan on välittömästi ennen isyysvapaan alkamista jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää. Muilta osin isyysvapaa on palkatonta. Isyysvapaata koskevat sairausvakuutuslain muutokset eivät aiheuta muutoksia KirVESTES:n mukaiseen isyysvapaan palkallisuuteen. Isyysvapaasta on edelleen palkallista sen 6 ensimmäistä arkipäivää. Palkalliset 6 arkipäivää maksetaan vain kerran riippumatta siitä, kuinka monessa jaksossa vapaa pidetään tai siitä missä vaiheessa isä pitää vapaan. 2. Muutoksia työsopimuslakiin ja tilaajavastuulakiin Työsopimuslain muutetun 2 luvun 4 :n 4 momentin mukaan työnantajan antamassa selvityksessä määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle on muutoksen jälkeen käytävä ilmi määräaikaisuuden peruste sekä määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohta tai arvioitu ajankohta, jos se on sopimusta tehdessä tiedossa. Yleiskirjeet ovat luettavissa kirkon verkkosivuilta osoitteesta Sakasti.evl.fi ja ne ovat myös nähtävänä seurakunnan taloustoimistossa. Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto merkitsee tiedoksi. Taloudellinen jaosto: Merkitsi tiedoksi.

15 Taloudellinen jaosto Oikaisuvaatimusohjeet Liitettiin pöytäkirjaan Kokouksen päätös Lopuksi veisattiin virsi 79: ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 18.6.2013 klo 17 18.35 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I Yleisiä määräyksiä ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Jokaisella seurakunnalla tulee olla oma taloussääntö (OKJ 122 ). Taloussääntöä käydään läpi tarvittaessa ja tehdään tarvittaessa myös

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 26.3.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella.

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella. 1 A-Kiltojen Liitto ry JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ (hyväksytty A-Kiltojen Liiton hallituksessa 24.10.2014) YLEISTÄ 1 Johto- ja taloussääntö A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnossa, varojen

Lisätiedot

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät Nyyti ry Kevätkokous 29.3.2007 1 TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Nyyti ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot