Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 1/ klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 1/2014. 13.2.2014 klo 18 19.25"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2014 Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti Kaltiola Pekka Kananen Hilkka Korhonen Niko, varajäsen Leppänen Osmo Muut osallistujat Sistonen Toivo, talousjohtaja Vornanen Juha, kiinteistöpäällikkö, läsnä klo ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja HANNU JUNTUNEN Hannu Juntunen Sihteeri TOIVO SISTONEN Toivo Sistonen KÄSITELLYT ASIAT 1 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset Kajaani HILKKA KANANEN Hilkka Kananen OSMO LEPPÄNEN Osmo Leppänen PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo 9 15 kirkkoherranvirasto Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Todistaa

2 ASIALISTA Laatimispäivämäärä Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Sivu nro 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 4 Työjärjestys 4 5 Eläkerahaston purku 5 6 Aili Meriläisen pankkitilien lopetus ja varojen siirto Lahjoitusrahastot-tilille Osuuspankkiin 6 7 Saatavien poistaminen tileistä 7 8 Suntion virka 8 9 Kajaanin seurakunnan toimitilojen ja toiminnan turvallisuuspalvelut Osa-aikaisen (50 %) perheneuvojan viran vaalin vahvistaminen Kajaanin seurakunnan ja Paltamon seurakunnan välinen yhteistyösopimus Viranhaltijoiden virkavapaudet ja työsuhteisten työlomat Viranhaltijoiden ja työntekijöiden tilapäiset virkavapaat Viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosisidonnaiset palkanosat Tilapäisen viranhaltijan tai määräaikaisen työntekijän palkkaaminen Ilmoitusasiat Seuraava kokous Oikaisuvaatimusohjeet Kokouksen päätös 15 PUHEENJOHTAJA HANNU JUNTUNEN Hannu Juntunen

3 Taloudellinen jaosto Taloudellinen jaosto: Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti Immonen Tyyne Kaltiola Pekka Kananen Hilkka Leppänen Osmo Rautiainen Riikka Muut läsnäolijat: Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Miettinen Marko, kirkkoherra Sistonen Toivo, talousjohtaja Vornanen Juha, kiinteistöpäällikkö, läsnä klo Poissa: Immonen Tyyne Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Miettinen Marko, kirkkoherra Rautiainen Riikka, tilalla Korhonen Niko

4 Taloudellinen jaosto Kokouksen avaus Aluksi veisattiin virsi 443, minkä jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talousjohtaja: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Taloudellinen jaosto: Hyväksyi.

5 Taloudellinen jaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tyyne Immonen ja Pekka Kaltiola. Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Taloudellinen jaosto: Valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Hilkka Kanasen ja Osmo Leppäsen. 4 4 Työjärjestys Taloudellinen jaosto: Hyväksyi esityslistan työjärjestyksekseen siten muutettuna, että asia 9 Kajaanin seurakunnan toimitilojen ja toiminnan turvallisuuspalvelut käsitellään asiana 5..

6 Taloudellinen jaosto Eläkerahaston purku Kajaanin seurakunnassa on vuonna 1997 hyväksytty eläkerahaston säännöt. Eläkerahaston tarkoituksena oli varautuminen eläkemenojen kasvuun. Seurakunnan eläkerahastossa on ,61. Viimeinen siirto eläkerahastoon on tehty vuonna Seurakunnat ovat siirtyneet noudattamaan soveltavin osin kirjanpitolakia vuonna 1999, ja siksi ne eivät saaneet enää kartuttaa olemassa olevia eläke-rahastoja, koska rahastointi tulevia toimintamenoja varten ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista, vaan eläkemaksut tapahtuvat vuosittain kirkolliskokouksen päättämin perustein. Vuonna 2012 palkkaperusteista eläkevakuutusmaksua korotettiin ja vuodelle 2013 tuli uusi kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksu. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahastomaksun suuruus vuonna 2013 oli 1,2 % vuonna 2011 toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Kajaanin seurakunnan osalta vuoden 2013 eläkerahastomaksu on ,26. Kohonneiden kustannusten kattamiseksi eläkerahastoa voi purkaa taseesta tuotoksi tuloslaskelmaan. Suositus on, että seurakunta tekee suunnitelman rahaston tulouttamisesta kohtuullisella aikavälillä. Lisätietoja antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm ja sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelman, jonka mukaan Kajaanin seurakunnan eläkerahastoa ,61 puretaan vuosittain vähintään eläkerahastomaksun verran vuodesta 2013 alkaen. Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti.

7 Taloudellinen jaosto Saatavien poistaminen tileistä Seurakunnan taloussääntö 12 : Saatavien perintä: Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Tilintarkastajan ohjeen mukaan luottotappioksi kirjataan kaikki ennen vuotta 2012 muodostuneet saatavat. Myyntireskontran saatavaerittely , yhteensä 645,20 Joutenlammen kurssikeskuksen saatavaerittely , yhteensä 393,37 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto päättää, että myyntireskontran ja Joutenlammen kurssikeskuksen saatavat, jotka ovat muodostuneet vuonna 2012, poistetaan myyntireskontrasta ja kirjataan luottotappioiksi sekä niiden perintää jatketaan. Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti.

8 Taloudellinen jaosto Suntion virka Kirkkoneuvosto julisti suntion viran haettavaksi Kotimaalehdessä, Kainuun Sanomissa, Kajaanin seurakuntalehdessä, Evl.fi:n rektyrointisivulla ja Kajaanin seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla mennessä. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti täyttää suntion viran 6 kuukauden koeajalla ja määritteli tehtävän vaativuusryhmään 402 ja tehtävän peruspalkaksi 1 900,06. Valitun tulee esittää voimassa oleva lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa haki määräaikaan mennessä 18 henkilöä. Hakijoista viisi kutsuttiin haastatteluun, joka pidettiin Valintaperusteina olivat johtosäännön mukainen koulutus ja työkokemus. Haastattelijoina toimivat luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Juuso Kopperoinen ja viranhaltijoista kirkkoherra Marko Miettinen, talousjohtaja Toivo Sistonen ja kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen. Yhteenveto hakijoista ja lausunto oheisliitteenä Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että suntion virkaan valitaan Riitta Hautajoki Vuokatista ja hänen kieltäytymisensä varalle Markku Pietiläinen Lahdesta. Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsee suntio virkaan Riitta Hautajoen Vuokatista, määrittelee viranhaltijan tehtävän vaativuusryhmään 402 ja peruspalkaksi 1 900,06 kuukaudessa ja valitsee hänen kieltäytymisensä varalle Markku Pietiläinen Lahdesta sekä

9 Taloudellinen jaosto antaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 18 :n 16. kohdan perusteella taloudellisen jaoston tehtäväksi vahvistaa suntion viran vaalin sen jälkeen kun valittu on toimittanut voimassa olevan lääkärintodistuksen terveydentilastaan, virkatodistuksen, josta ilmenee kirkolliset toimitukset sekä hänen koeaikansa on päättynyt. Taloudellinen jaosto: Keskustelun kuluessa taloudellisen jaoston puheenjohtaja Hannu Juntunen esitti, ettei tässä vaiheessa valita ketään varalle. Taloudellinen jaosto hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti. Taloudellinen jaosto päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsee suntio virkaan Riitta Hautajoen Vuokatista 6 kuukauden koeajalla, määrittelee viranhaltijan tehtävän vaativuusryhmään 402 ja peruspalkaksi 1 900,06 kuukaudessa ja hänen kieltäytymisensä varalle ei valitse ketään sekä antaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 18 :n 16. kohdan perusteella taloudellisen jaoston tehtäväksi vahvistaa suntion viran vaalin sen jälkeen kun valittu on toimittanut voimassa olevan lääkärintodistuksen terveydentilastaan, virkatodistuksen, josta ilmenee kirkolliset toimitukset sekä hänen koeaikansa on päättynyt.

10 Taloudellinen jaosto Kajaanin seurakunnan toimitilojen ja toiminnan turvallisuuspalvelut Kajaanin seurakunta on pyytänyt päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia seurakunnan tarvitsemista turvallisuuspalveluista seuraavilta neljältä alan yrittäjältä: G4S Security Services Oy, ISS-Palvelut Oy, Securitas Oy ja Sol-Turvapalvelut Oy. Liite 1 Hankinnassa on käytetty avointa hankintamenettelyä. Hankinnasta on ilmoitettu julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa Määräaikaan klo 14 mennessä jättivät tarjouksensa seuraavat yritykset: G4S Security Services Oy, ISS-Palvelut Oy ja Securitas Oy. Avauspöytäkirja liite 2 Vertailu ja pisteytys liite 3 Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuuston ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistaman kirkkoneuvoston ohjesäännön 18 : Taloudellisen jaoston tehtävänä on, ellei asiaa ole annettu muun viranomaisen tehtäväksi, lähinnä valmistella asioita kirkkoneuvostolle sekä huolehtia seurakunnan juoksevista talous- ja hallintoasioista ja siinä tarkoituksessa päättää hankinnoista ja palveluiden ostosta talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa; ---. Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen, puh , gsm ja sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto päättää hyväksyä Kajaanin seurakunnan toimitilojen ja toiminnan turvallisuuspalvelujen toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen ISS-Palvelut Oy:n tarjouksen hintaan ,20 /v alv 0 % ja tehdä sopimuksen tarjouspyynnön mukaan ajalle , jonka jälkeen tilaajan ja toimittajan kesken voidaan sopia vielä 1 +1 optiovuoden käytöstä. Taloudellinen jaosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

11 Taloudellinen jaosto Viranhaltijoiden virkavapaudet ja työsuhteisten työlomat Talousjohtaja on virkamiestyönä myöntänyt viranhaltijoiden virkavapaudet ja työsuhteisten työlomat Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen :n perusteella. Luettelo liite 5 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto merkitsee tiedoksi. Taloudellinen jaosto: Merkitsi tiedoksi Viranhaltijoiden ja työntekijöiden tilapäiset virkavapaat Talousjohtaja on virkamiestyönä myöntänyt viranhaltijoiden ja työntekijöiden tilapäiset virkavapaudet ja työlomat Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen :n perusteella. Luettelo liite 6 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto merkitsee tiedoksi. Taloudellinen jaosto: Merkitsi tiedoksi.

12 Taloudellinen jaosto Viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosisidonnaiset palkanosat Talousjohtaja on palkka-asiamiehenä myöntänyt viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosisidonnaiset palkanosat Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen :n perusteella. Luettelo liite 7 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto merkitsee tiedoksi. Taloudellinen jaosto: Merkitsi tiedoksi Tilapäisen viranhaltijan tai määräaikaisen työntekijän palkkaaminen Luettelo tilapäisistä viranhaltijoista ja määräaikaisista työntekijöistä liite 8 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Toivo Sistonen, puh , gsm , sähköposti: Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto merkitsee tiedoksi. Taloudellinen jaosto: Merkitsi tiedoksi.

13 Taloudellinen jaosto Ilmoitusasiat Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: A1/2014 Matkakustannusten korvausmäärät lukien A2/2014 Luottamusmieskurssit A3/ Salassapitosopimus Kirkkohallitus on päättänyt kirkon tietoturvamääräyksistä. Päätöksen perusteella kirkkohallituksessa on tehty Kirkon yleiset tietoturvamääräykset Määräysten kohdan mukaan työntekijöiltä tulee vaatia salassapitositoumuksen allekirjoittamista ennen töiden aloittamista. 2. Lomarahavapaaohjeistus KirVESTES mahdollistaa lomarahavapaan pitämisen huhtikuusta 2014 lukien. Lomarahavapaa edellyttää työnantajan ja työntekijän/viranhaltijan sopimusta lomarahavapaasta (myös sen pituudesta). 3. Muuta alkavaan sopimuskauteen liittyvää Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto järjestää voimaan tulevan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen selostustilaisuuksia myöhemmin keväällä. 4. Muutoksia osasairauspäivärahaan lähtien Osasairauspäivärahaa koskeviin sairausvakuutuslain (1224/2004) säännöksiin on tullut muutoksia alkaen. Sairausvakuutuslain mukaisen osasairauspäivärahan maksamisen enimmäisaikaa on pidennetty 72 arkipäivästä 120 arkipäivään. Lisäksi osasairauspäivärahan maksamisen edellytykseksi on säädetty, että osaaikatyöskentely on siitä tehtävässä sopimuksessa suunniteltu kestämään yhdenjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää. 5. Työsuojeluhenkilörekisteriin tehtävät ilmoitukset Työnantajan on ilmoitettava työsuojeluhenkilörekisteriin työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin työsuojeluhenkilörekisteristä (1039/2001). Ilmoituksen tekee työsuojelupäällikkö vaalikausittain ja muulloinkin tietojen muuttuessa. A Ennakkoinfoa Kirkon työelämä verkkoaivoriihestä Kansallinen Työelämä hanke on haastanut kaikki työpaikat ja työelämän toimijat mukaan työelämän kehittämistalkoisiin. Tavoitteena on kehittää Suomen työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Kehittämisen painopiste on työpaikoilla. Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät kokonaisuudessaan kirkon verkkosivuilta osoitteesta Talousjohtaja: Taloudellinen jaosto merkitsee tiedoksi. Taloudellinen jaosto: Merkitsi tiedoksi.

14 Taloudellinen jaosto Seuraava kokous Taloudellisen jaoston seuraava kokous on ke klo Oikaisuvaatimusohjeet Liitettiin pöytäkirjaan Kokouksen päätös Lopuksi veisattiin virsi 458: 1 2, minkä jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika 19.3.2013 klo 17 18.25 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 18.6.2013 klo 17 18.35 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 7/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 20.8.2013 klo 16.30 19.45 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 8.2.2012 kello 16.30-17.22 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8/2009 1(7)

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8/2009 1(7) Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8/2009 1(7) Aika: 15.10.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15 i pöytäkirja 19.09.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 14.4.2015 klo 17.30-18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (21) A S I A L U E T T E L O: 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Ääntenlaskijat 73 Työjärjestys 74 II seurakuntapastorin

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2014 klo 18.00. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.12.2014 kello 18.00 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa kello

Lisätiedot