Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6 1

7 2

8 3

9 A A B C 4

10 A D C B 5

11 6 c d e f e g b a

12 a

13 a

14 A B C 9

15 A B 10

16 S2 S1 A S1 11

17 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden A 2.5 1~

18 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden D 1~2 3~ Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden B 0~5 0 13

19 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden 5 0.5~1 a b c d e 14

20 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden E, F 3~5 S1, S2 A B C Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden C 3~5 1~

21 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden A 2.5 S1, S2 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden B 3~5 S1, S2 1 2 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden F 3~5 S1 16

22 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden B 1~5 0 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden B 3~5 0 17

23 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden I 3~5 1~2 1 2 Ommel Pistonleveyden Pistonpituuden A 2.5 1~4 18

24

25 20

26 21

27 Innehållsförteckning Garanti...1 Servicenummer...1 Viktiga säkerhetsföreskrifter / Föreskriven användning...2 Maskinens delar...3 Tillbehör...3 Sätta på sybordet...3 Ansluta maskinen...4 Lampbyte...4 Sätta i en nål och nålbyte...5 Två-stegs pressarfotsspak...5 Justera pressarfotstrycket...6 Sätta på pressarfotshållaren...6 Spolning...7 Sätta i undertråden...7 Trä övertråden...8 Trådsspänning...9 Ta upp undertråden...9 Börja sy...10 Val av; nål / material / tråd...10 Välja söm...11 Raksöm och nålläge...11 Sicksacksöm...12 Blixtlåsfot...12 Blindssömsfot...13 Knappisyningsfot...13 Knapphålsfot...14 Overlocksömmar...15 Trestegsicksack...15 Förstärkt raksöm och sicksack...16 Hålsöm...16 Sy monogram och brodera med broderram...17 Sy på en applikation...17 Festonkant...18 Tvillingnål...18 Underhåll...19 Felsökningstabell...20 Uttjänt maskin...21 Tekniska data...21

28 Garanti Hjärtliga gratulationer till köpet av denna symaskin. Du har köpt en kvalitetsprodukt som har tillverkats med största omsorg. Denna instruktionsbok innehåller allt Du behöver veta om symaskinens användningsområden. Vi önskar Dig mycket glädje och framgång i syarbetet. GARANTI På denna maskin lämnar vi 3 års garanti från inköpsdatumet. Maskinen har kontrollerats noggrant före leverans. Spara kvittot det är en värdehandling. Vid garantianspråk ber vi Dig kontakta Ditt serviceställe per telefon. Endast då kan kostnadsfri inlämning av produkten kan garanteras. Garantin omfattar endast material- och fabrikationsfel, dock ej förbrukningsdelar eller skador på bräckliga delar, t.ex. strömbrytare. Produkten är avsedd endast för privat och ej för kommersiellt bruk. Vid missbruk eller felaktig behandling, användning av våld och vid ingrepp som inte har gjorts av vårt auktoriserade serviceställe gäller inte garantin. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av denna garanti. Servicenummer Denna instruktionsbok kan inte täcka in alla tänkbara användningsområden. För mer information eller vid problem som inte, eller endast till viss del, behandlas i denna instruktionsbok, ber vi Dig att ringa Spara denna instruktionsbok och låt den följa med maskinen. Serviceadress: Crown Technics GmbH Lerchenstrasse 2 DE Nordheim 1

29 Viktiga säkerhetsföreskrifter / Föreskriven användning Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. FARA - För att undvika elektriska stötar: 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. 2. Drag alltid ur kontakten när sömnaden är avslutad och vid rengöring. 3. Drag alltid ur kontakten vid lampbyte. Sätt i samma typ av lampa: 10 watt ( V) eller 15 watt ( V). OBS! - För att undvika risken för överhettning, eld, elektriska stötar eller personskada: 1. Tillåt inte att maskinen används som leksak. Var särskilt uppmärksam när maskinen används av barn eller i närheten av barn. 2. Använd maskinen till det den är tillverkad för enligt instruktionsboken. Använd endast tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren i instruktionsboken. 3. Sy aldrig på maskinen om den inte fungerar på rätt sätt, har en skadad sladd eller kontakt, tappats i golvet eller I vatten eller skadats på annat sätt. Lämna in maskinen för service eller reparation till en auktoriserad återförsäljare eller reparationsverkstad. 4. Sy aldrig om maskinens ventilationshål är tilltäppta. Håll dem fria från damm, tygrester och smuts. 5. Se upp för rörliga delar under sömnaden. Var särskilt försiktig i närheten av nålen. 6. Använd alltid en korrekt stygnplåt. En felaktig stygnplåt kan orsaka att nålen går av. 7. Använd aldrig böjda nålar. 8. Drag inte och skjut inte på arbetet under sömnaden. Nålen kan böjas och gå av. 9. Stäng alltid av maskinen ("O"), när förändringar i närheten av nålen ska ske, t.ex. nålbyte, isättning av undertråd, byte av pressarfot, m.m. 10. Drag alltid ur kontakten om Du öppnar luckor, oljar maskinen eller utför annat underhåll som beskrivs i den här instruktionsboken. 11. Stoppa aldrig i något i maskinens öppningar. 12. Använd aldrig maskinen utomhus. 13. Använd aldrig maskinen i samma lokal som spray- eller vätgasprodukter används. 14. Avsluta användandet med att sätta strömbrytaren i off-läge ("O") och sedan dra ut kontakten ur uttaget. 15. Drag aldrig I sladden utan i kontakten. 16. Ljudnivån ligger vid normal drift på 75dB (A). 17. Stäng av maskinen eller dra ur kontakten om maskinen inte fungerar ordentligt. 18. Lägg aldrig något på fotpedalen. 19. Om sladden till fotpedalen är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande behörig person för att undvika fara. 20. Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller med brist på erfarenhet och kunskap, om de inte är under uppsikt eller har utbildats i hur maskinen används av en person som har ansvar för deras säkerhet. 21. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen. Föreskriven användning SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för privat bruk. Symaskinen är avsedd... - för att kunna flyttas mellan olika ställen, - för att sy i de typer av tyger som förekommer i ett vanligt hushåll, - endast för privat bruk. Symaskinen är inte avsedd: - för fast installation, - för att sy i andra material än tyg (t ex läder, tält- eller, segelduk och liknande kraftiga material), - att användas yrkesmässigt eller inom industrin. 2

30 Maskinens delar 1. Stygnbreddsratt 2. Trådspänningsratt 3. Trådtilldragare 4. Pressarfot 5. Stygnplåt 6. Borttagbart sybord / tillbehörsask 7. Spolstopp 8. Stygnlängdsratt 9. Sömfönster 10. Backknapp 11. Reglage för pressarfotstryck 12. Trådkniv 13. Handtag 14. Spoltapp 15. Trådhållare 16. Handhjul 17. Sömvalsratt 18. Huvudströmbrytare 19. Kontaktuttag 20. Spolspänning 21. Pressarfotsspak 22. Trådledare för övertråd Tillbehör a. Standardfot b. Blixtlåsfot c. Knappisyningsfot d. Knapphålsfot e. Blindssömsfot f. Nålpåträdare g. Spolar (3x) h. Filtbrickor (2x) i. Maskinolja j. Dosa för nål (3x enkel nål, 1x Tvillingnål) k. L-skruvmejsel l. Skruvmejsel (stor och liten) m. Sytråd (1x blå, 1x rosa, 1x gul) n. Sprättkniv/borste o. Stoppningsplatta p. Kant-/quiltlinjalen Sätta på sybordet Håll i sybordets kortsida och skjut in det i pilens riktning. Inuti sybordet kan man förvara tillbehör. Vik ner luckan på bordets framsida som pilen visar. 3

31 Ansluta maskinen A OBS! Drag ur väggkontakten när maskinen inte används. OBS! Kontakta en elektiker vid minsta tvivel beträffande hur man ansluter maskinen till elnätet. När symaskinen inte används ska kontakten dras ur vägguttaget. Symaskinen ska användas i kombination med pedalen KD 2902 ( V) från FDM (ZHEJIANG FOUNER MOTOR CORPORATION LTD) i Kina. Anslut maskinen som bilden visar. Syljus Sätt på huvudströmbrytaren (A) så tänds lampan och maskinen är syklar. Fotpedal Med fotpedalen regleras syhastigheten. Lampbyte A B Stäng av maskinen och drag ur väggkontakten. - Lossa skruven (A). - Tag bort luckan (B). - Skruva ur lampan och skruva i den nya (C). - Sätt tillbaka luckan och skruva i skruven. Fråga gärna din återförsäljare om något är oklart. C 4

32 Sätta i en nål och nålbyte A D OBS! Stäng av maskinen. De nålar som används måste vara i perfekt skick. Byt nål regelbundet, särskilt vid synligt slitage eller om den orsakar problem. C B Sätt i en nål som bilden visar: - Lossa nålskruven (A). - För upp nålen (C) med den flata sidan bakåt (B), så högt det går (D). - Skruva åt nålskruven. Använd endast felfria nålar: Problem kan uppstå om man använder: - Böjda nålar - Trubbiga nålar - Skadade spetsar Två-stegs pressarfotsspak Vid många lager tyg eller vid mycket tjocka material kan pressarfoten lyftas upp ytterligare ett steg, för att det ska gå lättare att börja sy (A). 5

33 Justera pressarfotstrycket Pressarfotstrycket har ställts in på fabriken för att passa de vanligaste materialen. Men om man behöver ändra på det, vrid ratten med hjälp av ett mynt. När man syr i mycket tunna material vrider man motsols (lossar på trycket) och när man syr i tjocka, kraftiga material vrider man medsols (ökar trycket). Sätta på pressarfotshållaren a OBS! Maskinen ska vara avstängd när man gör dessa förändringar! e c 1. Höj pressarfotsstången (a) med pressarfotsspaken. Sätt fast pressarfotshållaren (b) som bilden visar. b 1 2 d f 2. Sätta på pressarfoten Sänk pressarfotshållaren (b) genom att använda pressarfotsspaken, så att ursparningen (c) hamnar precis ovanför fotens stift (d). Pressarfoten (f) fastnar automatiskt. e g 3. Ta bort pressarfoten Höj pressarfoten genom att använda pressarfotsspaken. Höj spaken (e) så lossnar pressarfoten. 4. Sätta i kant-/ quiltlinjalen För in kant-/ quiltlinjalen från höger i fästet bakom pressarfotsstången. Placera linjalen genom att dra den till önskad bredd

34 Spolning a Placera en tom spole på spoltappen. a. Filtbricka Drag tråden till vänster och för den genom spolspänningen. För tråden åt höger tills du når spolen. Vira tråden medsols runt den tomma spolen några varv. Tryck spolen åt höger till spolpositionen. Tryck sakta ner fotpedalen. Spolningen stannar då spolen är fylld. Tryck spolen åt vänster till sypositionen och tag bort den. Obs: När spolanordningen är I spolpositionen kan maskinen och handhjulet inte användas. För att börja sy, flytta spolanordningen åt vänster till sypositionen. Sätta i undertråden OBS! Maskinen ska vara avstängd När undertråden sätts i eller tas ur måste nålen vara i högsta läge! - Öppna griparluckan (1). - Håll spolkapseln i ena handen. Sätt i spolen så att den roterar medurs när du drar i tråden (se pilen). (2, 3) - Lägg tråden under trådspänningsfjädern. (4) - Håll i spolkapselns klaff. (5) - För in spolkapseln i griparen (6) tills det tar emot

35 Trä övertråden a Viktig: Stäng av maskinen ("O") före trådning. a. Filtbricka Trä maskinen som bilden visar. Om den inte är rätt trädd blir sömmen dålig. (1-5) Drag tråden nedåt genom trådledaren vid nålen. För tråden genom nålsögat framifrån. Klipp av tråden ca 10 cm bakom nålen. (6)

36 Obs: Undertrådspänningen är fabriksinställd. För de flesta syarbeten behövs ingen justering. A B C Undertrådspänning För att testa spänningen av undertråden, tag ur spolkapseln. Håll i tråden. Ryck sedan i tråden en eller två gånger. Om spänningen är korrekt kommer tråden att rullas ut några cm. Om spänningen är för hög kommer tråden inte att rullas ut alls och om spänningen är för låg kommer tråden att rullas ut för mycket. Spänningen kan justeras genom att vrida den lilla skruven på sidan av spolkapseln med skruvmejseln. Övertrådspänning Grundingställning är "AUTO". För att öka spänningen, vrid ratten mot högre siffror. För att reducera spänningen, vrid ratten mot lägre siffror. A. Normal övertrådspänning B. Övertrådsspänningen är för lös. C. Övertrådsspänningen är för stram. Ta upp undertråden Håll i övertråden med ena handen. Vrid handhjulet framåt (motsols) så att nålen går ner och sedan upp igen. Drag övertråden uppåt, så följer undertråden med upp genom hålet i stygnplåten. Lägg båda trådarna bakåt under pressarfoten. 9

37 Börja sy A Sy bakåt För att fästa en söm i början och i slutet, trycker man på backknappen: Sy några stygn framåt, tryck på backknappen - maskinen syr bakåt - och sy sedan framåt igen. (A) Ta bort arbetet Vrid handhjulet framåt (motsols) tills nålen är i högsta läge, höj pressarfoten och drag arbetet bakåt. B Skära av trådarna Drag ut trådarna bakom pressarfoten. Lägg trådarna över trådkniven (B) och drag dem nedåt, så skärs de av. Val av; nål / material / tråd Nål, material, tråd - valtabell NÅLGROVLEK MATERIAL TRÅD 9-11(65-75) Tunna material: bomull, voile, siden, muslin, tunn trikå, jersey, crepe, skjort- och blustyger, viskos. Tunnspunnen tråd i bomull nylon, eller polyester. 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) Medelkraftiga material: bomull, satin, twill, kraftigare jersey, tunt ylle. Kraftigare material: kanvas, ylle, tjock jersey, frotté, denim. Kraftiga material: kanvas, ylle, inpregnerade och quiltade material, denim, stoppning. Kraftiga material: tjockt ylle, material för ytterkläder, stoppning, vissa läder- och vinylmaterial. De flesta trådar är för medelmaterial och kan användas till dessa tyger och nålgrovlekar. Sy med polyestertråd i syntetiska material och bomullstråd i bomullsmaterial. Använd alltid samma tråd till över- och undertråd. Kraftig tråd, knapphålstråd. Öka pressarfotstrycket. VIKTIGT: Anpassa nålen till både tyg och sytråd. Hänvisning avs. tvillingnålar: 1. Tvillingnål kan användas både till nyttosömmar och till dekorationssömnad. 2. Vid sömnad med tvillingnål ska stygnbredden ställas på max "3" och nålen ska placeras i mitten. 3. Europeiska nålar har storlekar såsom 65, 70, 80 etc. Amerikanska och japanska har storlek 9, 11, 12 etc. 4. Byt nål ofta (ungefär vid vartannat plagg) och genast när sömmen blir ful eller tråden går av. 10

38 A S2 S1 Välja söm För att sy raksöm, vrid sömvalsratten till " ". Ställ in stygnlängden med stygnlängdsratten. Genom att vrida stygnbreddsrattten väljer man nållläge. För att sy sicksacksöm, vrid sömvalsratten till " ". Välj stygnlängd och stygnbredd efter materiale. För att få någon av sömtyperna som finns på övre raden på panelen, väljer Du bokstaven ovanför sömmen med sömvalsratten. Justera stygnlängden och stygnbredden enligt det önskade resultatet. För att få någon av sömtyperna som finns på andra raden, vrider Du stygnlängdsratten till "S1" och för att få någon av sömtyperna på tredje raden, vrider Du stygnlängdsratten till "S2". Välj sedan söm med sömvalsratten och justera stygnbredden med stygnbreddsratten. Vrid sömvalsratten tills "A" (raksöm) syns i sömfönstret Grundregel: ju tjockare material, nål och tråd, desto längre stygn. Välj nålposition från vänster till höger nålläge genom att vrida stygnbreddsratten mellan "0" och "5". 4 0 S1 11

39 Sicksacksöm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt Vrid sömvalsratten till "B". Stygnbreddsrattens funktion Den bredaste sicksacken (sömbredden) är 5, men man kan ändra bredden på alla sömmar genom att vrida stygnbreddsratten mellan "0" och "5". Stygnlängdsrattens funktion vid sicksack Sicksackens täthet ställs in med stygnlängdsratten, ju närmare "0" desto tätare stygn. Den vanligaste inställningen är "2,5" eller mindre. Plattsöm När stygnlängden är mellan "0" och "1" blir sömmen mycket tät (plattsöm). Denna söm används till knapphålssömmar och dekorsömmar. Tunt tyg När du syr på mycket tunt tyg kan det vara bra att lägga en bit tunt papper unger tyget. Det är lätt att riva loss pappret när Du är färdig med sömmen. Blixtlåsfot Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt A 2,5 1~4 1 2 Blixtlåsfoten kan monteras till höger eller vänster beroende på vilken sida du vill sy på. (1) För att sy förbi blixtlåsets löpare, sänk ned nålen i tyget, lyft blixtlåsfoten och skjut löparen förbi blixtlåsfoten. Sänk blixtlåsfoten igen och fortsätt med att sy. Det är också möjligt att sy en passpoal med blixtlåsfoten. Ställ in stygnlängdsratten mellan "1" och "4" (allt efter materialets tjocklek). (2) 12

40 Blindssömsfot Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt D 1~2 3~5 1 4 Till fållar, gardiner, byxor, kjolar, mm. Blindsöm på vävda material. 2 3 Vik tyget som bliden visar med avigsidan upp. (1) Placera tyget under pressarfoten. Vrid fram handratten tills nålen befinner sig längst till vänster. Den ska precis sticka igenom tyget vid vikningen. Om den inte gör det måste stygnbredden justeras. (2) Styrskenan (3) flyttas med skruven (4), så att den löper utefter vikningen. Sy sakta! Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt B 0~5 0 Sätt fast stoppningsplattan. Den kommer att täcka över mataren och stygnlängden kommer inte att kunna användas. Placera arbetet under knappisyningsfoten. Placera sedan knappen på läget som markerats, sänk ned knappisyningsfoten, ställ in stygnbredden på "0" och sy några stygn. Justera stygnbredden efter knappen. Kontrollera med hjälp av handratten att nålen går ned i hålen utan problem och sy i knappen. Justera stygnbredden till "0" och sy några stygn för att fästa. Om man vill ha hals på knappen, lägger man en kraftig nål eller tändsticka mellan knappens hål och syr. Vid knappar som har 4 hål, syr man först de närmaste hålen och sedan drar man arbetet framåt och syr de sista hålen. 13

41 Knapphålsfot Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt 5 0.5~1 Förberedelser Välj knapphålssöm med sömvalsratten. Sätt fast knapphålsfoten. Ställ in stygnlängdsratten mellan "0.5" och "1". Stygntätheten beror på tygets tjocklek. Obs! Sy alltid ett prov när Du ska göra ett knapphål. Hur du förbereder tyget Mät diametern på knappen och lägg till 3 mm för tränsarna. Om knappen är väldigt tjock, lägg till mer till diamtermåttet. Markera knapphålets position och längd på tyget. Placera tyget så att nålen går ner i den del av markeringen som är längst bort från Dig. Dra knapphålsfoten mot Dig så långt det går. a b c d e Sänk knapphålsfoten. a. Vrid sömvalsratten till " ". Sy med måttlig hastighet tills du når slutet på markeringen. b. Vrid sömvalsratten till " " och sy 5-6 tränsstygn. c. Vrid sömvalsratten till " " och sy vänster sida av knapphålet fram till den del av markeringen som är längst bort från dig. d. Vrid sömvalsratten till " " och sy tränsstygnen. Ta bort tyget från pressarfoten. Dra övertråden till tygets avigsida och knyt ihop över- och undertrådarna. Sprätta upp knapphålet i mitten men se upp så att du inte skadar sömmarna på sidorna. Tips: - Lösare spänning på övertråden ger ett snyggare knapphål. - Använd mellanlägg vid tunnare och elastiska material. - Det är bra att låta en tjockare tråd följa med, då man syr knapphål i mjuka och elastiska material, så att de inte töjs vid användning. Tråden fästs i foten och sys över när stolparna sys. (e) 14

42 Overlocksömmar Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt E, F 3~5 S1, S2 OBS! Använd nya nålar eller nålar till trikåtyger (ball point, stretch). Ihopsömnad, överkastning och synliga fållar. Elastisk overlock Till trikå, jersey, halsavslutningar, muddar. (A) Standardoverlock Till trikå, jersey, halsavslutningar, muddar. (B) Dubbel overlock Till trikå, handstickat, ihopsömnad. (C) A B C Alla overlocksömmar är mer eller mindre elastiska och passar till ihopsömnad och till markerade fållar och sömmar. Vid sömnaden ska nålen gå ner precis till höger om ytterkanten. Trestegssicksack Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt C 3~5 1~2 Används till att sicksacka tunna och glesa tyger, sy på resårer, sy på spets, sy tränsar och till lagning. Nåla fast lappen på plagget. Sy utefter kanten. Stygnlängden kan minskas om man vill ha en tätare sicksack. (1) Ska man laga eller förstärka en reva, nålas lappen fast på plaggets avigsida och så syr man fram och tillbaka några gånger. Man börjar mitt på revan och syr sedan utåt. 1 2 Sy 3 till 5 gånger beroende på tyget och skadan. (2) 15

43 Förstärkt raksöm och sicksack Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt A 2.5 S1, S2 Förstärkt raksöm (1) Maskinen syr två stygn framåt och ett steg bakåt. Detta ger en starkare söm. Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt B 3~5 S1, S2 1 2 Förstärkt sicksacksöm (2) Kan användas till fållar och dekorsömmar. Används till kraftigare material, denim, manchester, mfl. Hålsöm Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt F 3~5 S1 De här sömmarna används för att sy ihop två vikta kanter med ett litet mellanrum. - Vik in sömsmånen på två delar och tråckla eller nåla fast kanterna med ett litet mellanrum på en bit mönsterpapper. - Drag försiktigt i trådarna när du börjar att sy. - Använd gärna en tjockare tråd. - Efter sömnaden dras papper och tråckeltråd försiktigt bort. Knyt trådarna på baksidan både i början och i slutet och trä in dem I vikningen. 16

44 Sy monogram och brodera med broderram * Broderramen medföljer inte maskinen. Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt B 1~5 0 Montera stoppningsplattan - Ta bort pressarfoten och pressarfotshållaren. - Montera stoppningsplattan. - Sänk pressarfoten innan du börjar att sy. - Justera stygnbredden. Förbereda för monogramsömnad och brodering* - Dra önskade bokstäver eller design på tygets rätsida. - Spänn fast tyget så hårt som möjligt i broderramen. - Placera arbetet under nålen och se till att pressarfotsstången befinner sig i lägsta möjliga position. - Vrid handhjulet motsols och håll samtidigt i övertråden. Drag upp undertråden genom tyget. Håll i trådarna och sy några fäststygn. - Håll broderramen med tummarna och pekfingren. - Koordinera syhastigheten med hur Du rör på broderramen. Sy på en applikation Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt B 3~5 0.5~1 - Skär ut applikationen och tråckla fast den på tyget. - Sy sakta precis över kanten. - Klipp bort eventuellt kvarvarande tyg utanför sömmen. Se till att inte klippa av några stygn. - Ta bort tråckeltråden. - Knyt ihop över- och undertråden och fäst in dem mellan tyglagren. 17

45 Festonkant Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt I 3~5 1~2 Den här maskinen syr automatiskt en festonkant som kan användas som dekorativ bård. - Sy på fållinjen.(1) - Klipp av tyget tätt intill sömmen. Se till att Du inte klipper av sytråden. (2) 1 2 Tvillingnål Söm Stygnbreddsratt Stygnlängdsratt A 2.5 1~4 OBS!: Sy alltid långsamt när Du syr med en tvillingnål så att sömmen blir snygg. När Du använder en tvillingnål för att sicksacka ska stygnbredden vara mellan "0" och "3". Använd inte tvillingnålen vid en stygnbredd över "3". - Använd endast tråd med samma vikt när du syr med en tvillingnål. Du kan använda en eller två färger. - - En tvillingnål sätts i på samma sätt som en vanlig nål. Nålens platta sida ska vara riktad ifrån Dig. Trä nålarna på samma sätt som vanliga nålar. Trä varje nål för sig. 18

46 Underhåll Viktigt: Stäng av maskinen och drag ur väggkontakten. Maskinen måste vara avstängd vid rengöring. Ta bort stygnplåten (1): Vrid handhjulet tills nålen står i högsta läge. Tag bort sybordet och öppna griparluckan. Skruva ur skruvarna med skruvmejseln och lyft bort stygnplåten. Rengöra mataren (2): Tag bort spolkapseln och borsta rent runt mataren. 1 Rengöra och smörj griparen (3-7): Vrid de två låsarmarna (3) utåt. Tag ur griparringen (4) och griparen (5) och torka av dem med en luddfri trasa. Häll 1-2 droppar symaskinsolja vid punkt (6). Vrid handhjulet så att griparhaken (7) är i sitt vänstra läge. Sätt i griparen (5) och griparringen (4). Vrid låsarmarna inåt. Sätt tillbaka stygnplåten och skruva i skruvarna. Sätt in spolkapseln och spolen, samt sätt tillbaka stygnplåten. Viktigt: Damm och trådbitar måste regelbundet borstas bort. Maskinen bör lämnas för service med jämna mellanrum

47 Felsökningstabell Problem Anledning Åtgärd Övertråden går av Undertråden går av Hoppstygn Nålen går av Fula stygn Sömmen rynkas och bubblar Ojämna stygn, ojämn matning Maskinen låter högt Maskinen krånglar 1. Maskinen är felträdd. 2. Trådspänningen är för hög. 3. Tråden är för tjock för nålen. 4. Nålen är fel isatt. 5. Tråden har fastnat runt trådhållaren. 6. Nålen är skadad. 1. Spolkapseln är fel isatt. 2. Undertråden är fel trädd. 3. Undertrådspänningen är för hög 1. Nålen är fel isatt. 2. Nålen är skadad. 3. Fel typ av nål har använts. 4. Pressarfoten sitter fel. 1. Nålen är skadad. 2. Nålen är fel isatt. 3. Nålen passar inte materialet. 4. Fel pressarfot är påsatt. 1. Maskinen är fel trädd. 2. Undertråden är fel trädd. 3. Nål/tråd/tyg valet är fel. 4. Trådspänningen är fel. 1. Nålen är för tjock för materialet. 2. Fel stygnlängd är inställd. 3. Trådspänningen är för hård. 1. Dålig kvalitet på tråden. 2. Spolkapseln är fel isatt. 3. Arbetet har dragits. 1. Maskinen behöver smörjas. 2. Damm eller trådrester ligger i griparen eller nålstången. 3. Dålig olja har använts. 4. Nålen är skadad. Tråd har fastnat i griparen. 1. Trä om maskinen. 2. Sänk trådspänningen. 3. Sätt i en grövre nål. 4. Sätt i nålen med flata sidan bakåt. 5. Lossa tråden, vira upp den på trådrullen. 6. Byt nål. 1. Tag ur den och sätt i den rätt. Det ska gå lätt att dra i tråden. 2. Kontrollera spolkapsel och tråd. 3. Minska undertrådsspänningen. 1. Sätt i nålen med flata sidan bakåt. 2. Byt nål. 3. Byt till rätt nåltyp. 4. Kontrollera och sätt fast den rätt. 1. Byt nål. 2. Sätt i nålen med flata sidan bakåt. 3. Sätt i rätt nål. 4. Välj rätt pressarfot. 1. Trä om maskinen. 2. Trä om undertråden. 3. Nål och tråd måste passa tyget. 4. Ändra trådspänningen. 1. Välj en tunnare nål. 2. Ändra stygnlängden. 3. Minska trådspänningen. 1. Använd tråd av bra kvalitet. 2. Sätt i spolkapseln rätt. 3. Styr arbetet, drag inte. 1. Smörj maskinen enligt instruktionerna. 2. Gör rent runt matare och gripare. 3. Använd bara bra symaskinsolja. 4. Byt nål. Tag bort övertråden och spolkapseln, vrid handhjulet framåt och bakåt och tag bort trådtrasslet. Olja sedan maskinen. 20

48 Uttjänt maskin - Kassera en maskin med en farlig defekt omedelbart och se till att den inte kan användas längre. - Apparaten får absolut inte kastas bland de vanliga hushållssoporna. - Denna produkt uppfyller kraven i 2002/96/EG. - Lämna in apparaten för kassering till ett företag som har tillstånd att ta hand om den här typen av uttjänta apparater eller till rätt miljöstation på den kommunala avfallsanläggningen. - Följ gällande föreskrifter. Kontakta den lokala avfallsanläggningen om du har några frågor. - Kassera allt förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt. Spara originalförpackningen! Dels kan den vara bra att ha för att förvara maskinen i men framför allt behövs den om du måste skicka in den till reparation. De flesta skador uppstår faktiskt under transporten. Tekniska data Märkspänning Nominell effekt Dimensioner Kabellängd Vikt Material Manöverelement Displayelement Griparsystem Nålsystem Radioavstörning TÜV-testad Produktgaranti Klass Maskin Sylampa Totalt Infällt handtag Nätkabel Fotpedalskabel Maskin Strömbrytare på/av Fotpedal för syhastighet Sömvisning Sylampa 230 V/ 50 Hz 70 watt 15 watt 85 watt ca 380 x 319 x 185 mm (BxHxD) ca 1,8 m ca 1,4 m ca 5,8 kg Aluminium/plast Ja Ja Ja Ja CB-gripare 130/705H Enl. EU-direktiv Ja 3år II Tillverkare Crown Technics GmbH Lerchenstrasse 2 DE Nordheim 21

49 Indholdsfortegnelse Silver Crest SNM 33 A1 Garantie...1 Servicenummeret...1 Vigtige sikkerhedsanvisninger / Anvendelsesformål...2 Oplysninger om maskinen...3 Tilbehør...3 Montering af forlængerbordet...3 Tilslutning af strøm til symaskinen...4 Udskiftning af elpæren...4 Udskiftning af nåle...5 Totrins-trykfodsløfter...5 Justering af trykfodstrykket...6 Montering af trykfodsfæstet...6 Spoling af undertråden...7 Isætning af undertrådsspolen...7 Trådning af overtråden...8 Trådspænding...9 Hentning af undertråden...9 Begynd at sy...10 Matchende nål/ stof/ tråd...10 Valg af sømme...11 Ligestingssøm og nåleposition...11 Siksaksøm...12 Lynlåstrykfod...12 Blindsømstrykfod...13 Trykfod til isyning af knapper...13 Knaphulstrykfod...14 Overlocksømme stings zigzag...15 Valg af stretchsøm...16 Patch work...16 Monogramsyning og brodering med syramme...17 Applikation...17 Muslingesøm...18 Doppeltnål...18 Vedligeholdelse...19 Fejlfindingsvejledning...20 Bortskaffelse...21 Tekniske data...21

50 Silver Crest SNM 33 A1 Hjertelig tillykke med købet af din symaskine. Du har købt et kvalitetsprodukt, som er blevet fremstillet særdeles omhyggeligt. Denne brugerhåndbog indeholder alle vigtige oplysninger om anvendelsesmulighederne med din symaskine. Vi ønsker dig god fornøjelse og stor succes med resultaterne. Garanti GARANTI Du har 3 års garanti fra købsdatoen på denne maskine. Maskinen er blevet kontrolleret omhyggeligt og grundigt før leveringen. Opbevar kvitteringen som købsbevis. Ring i garantitilfælde til dit servicecenter. Kun på den måde kan en gratis returnering af din vare garanteres. Garantiydelsen gælder kun for materiale- eller fabrikationsfejl, dog ikke for sliddele eller beskadigelser på skrøbelige dele, fx afbrydere. Produktet er kun beregnet til privat brug; erhvervsmæssig brug er ikke tilladt. Ved misbrug eller ukorrekt behandling, vold og ved indgreb, som ikke er blevet udført hos vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien. Dine lovmæssige rettigheder indskrænkes ikke gennem denne garanti. Servicenummeret Denne handbog kan ikke tage højde for enhver tankelig brug af symaskinen. For yderligere informationer eller ved problemer, som ikke behandles eller ikke behandles tilstrækkeligt detaljeret i denne handbog, kontakt venligst servicenummeret Opbevar denne brugerhåndbog omhyggeligt og giv den i givet fald videre til den næste bruger. Serviceadresse: Crown Technics GmbH Lerchenstrasse 2 DE Nordheim 1

51 Vigtige sikkerhedsanvisninger / Anvendelsesformål Silver Crest SNM 33 A1 Læs disse anvisninger opmærksomt igennem, før du forbinder maskinen me elnettet. De indeholder vigtige informationer om sikkerhed og drift. Ved anvendelse af elektriske apparater skal følgende grundlæggende sikkerhedsanvisninger altid overholdes: Læs alle anvisningerne, før du begynder at bruge symaskinen. FARE - Sådan mindskes risikoen for elektrisk stød: 1. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. 2. Tag altid stikket til symaskinen ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal rengøre den. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, når du skal udskifte en elpære på symaskinen. Udskift elpæren med en af samme type, dvs. 15 Watt ADVARSEL - Sådan mindskes risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller anden personskade: 1. Symaskinen må ikke bruges som legetøj. Vær særlig opmærksom, hvis symaskinen skal betjenes af børn eller i nærheden af børn. 2. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til. Brug kun det af producenten her i vejledningen anbefalede tilbehør. 3. Brug aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det har været tabt eller er blevet beskadiget, eller hvis det har været i vand. Indlevér apparatet til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til undersøgelse, reparation og elektrisk eller mekanisk justering. 4. Brug aldrig apparatet, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Sørg for, at ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen er fri for ansamlinger af fnug, støv og løse stofstykker. 5. Hold fingrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinens nål. 6. Brug altid den korrekte stingplade. Hvis der bruges en forkert stingplade, er der risiko for, at nålen knækker. 7. Brug ikke bøjede nåle. 8. Undgå at trække eller hive i stoffet under syning. Dette kan få nålen til at bøje, så den knækker. 9. Sluk for symaskinen ("O"), når du foretager justeringer i nåleområdet, f.eks. trådning af nål, udskiftning af nål, spoling af undertråd eller udskiftning af trykfod. 10. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når du fjerner dæksler, smører symaskinens dele eller foretager andre af de servicejusteringer, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning. 11. Undgå at tabe genstande ned i åbningerne på maskinen, og anbring aldrig bevidst genstande i åbningerne. 12. Brug ikke symaskinen udendørs. 13. Brug ikke symaskinen i områder, hvor der sprayes med aerosolprodukter, eller hvor der tilføres ilt. 14. Når du skal afbryde strømmen, skal du slukke for alle betjeningsfunktionerne (positionen "O") og derefter tage stikket ud af stikkontakten. 15. Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Tag altid fat i selve stikket når du tager stikket ud. 16. Under normale driftsforhold ligger apparatets støjniveau på 75 db(a). 17. Sluk for maskinen, eller træk stikket ud, hvis maskinen ikke fungerer korrekt. 18. Placer aldrig noget på fodpedalen. 19. Hvis ledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller på dennes serviceværksted eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå, at der opstår ulykker. 20. Denne maskine må ikke bruges af personer (herunder børn), som har nedsat følsomhed eller fysiske eller mentale handicap, eller som ikke er i stand til at betjene maskinen, medmindre disse personer er underopsyn eller er blevet instrueret i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 21. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Anvendelsesformål Symaskinen er beregnet til... - anvendelse som flytbar maskine, - til syning af gængse tekstiler og... - kun til anvendelse i private husholdninger. GEM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING Denne symaskine er kun beregnet til hjemmebrug. Symaskinen er ikke beregnet til - stationær opstilling, - bearbejdning af andre materialer (f.eks. læder, telt-, sejldug og lignende tunge stoffer) - til erhvervsmässig eller industrielt brug. 2

52 Silver Crest SNM 33 A1 Oplysninger om maskinen 1. Stingbreddevælger 2. Trådspændingsvælger 3. Ophentningsarm til undertråd 4. Trykfod 5. Stingplade 6. Tilbehørsæske 7. Undertrådsstopper 8. Stinglængdevælger 9. Sømviser 10. Tilbagesyningsarm 11. Regulator til trykfodstryk 12. Trådkniv 13. Håndtag 14. Spoleapparat 15. Trådrullepind 16. Svinghjul 17. Mønstervælger 18. Tænd/sluk-kontakt 19. Stik til netledning 20. Undertrådsfører 21. Trykfodsarm 22. Overtrådsfører Tilbehør a. Universaltrykfod b. Lynlåstrykfod c. Trykfod til isyning af knapper d. Knaphulsfod e. Blindsømsfod f. Tråder g. Spoler (3x) h. Filtskive (2x) i. Olieflaske j. Æske af nål (3x enkelt nål, 1x Doppeltnål) k. L-Skruetrækker l. Skruetrækkere (stor og lille) m. Sytråd (1x blå, 1x lyserød, 1x gul) n. Sømopsprætter/børste o. Stingplade til stopning p. Kant-/quiltestyr Montering af forlængerbordet Hold forlængerbordet vandret, og skub det på plads i pilens retning. Indvendigt kan sybordet bruges til opbevaringsrum af tilbehør. Åbn bordet ved at løfte klappen ned som vist på tegningen. 3

53 Tilslutning af strøm til symaskinen Silver Crest SNM 33 A1 A Vigtigt: Tag stikket ud af stikkontakten, når symaskinen ikke er i brug. Vigtigt: Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan du slutter strøm til maskinen. Tag stikket ud af stikkontakten, når symaskinen ikke er i brug. Der anvendes fodpedaler af typen KD (til områder med V), som produceres af FDM (ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD, Kina.) Slut strøm til symaskinen som vist på tegningen. Sylys Tryk på hovedkontakten (A), så kontakten står på "I". Fodpedal Fodpedalen bruges til justering af syhastigheden. Udskiftning af elpæren A B Tag strømmen fra maskinen ved at tage stikket til hovedledningen ud af stikkontakten. - Fjern skruen (A) som vist på tegningen. - Fjern frontdækslet. (B) - Skru pæren ud, og sæt en ny i (C). - Sæt frontdækslet på plads, og spænd skruen. Kontakt din lokale forhandler, hvis der er noget, du er i tvivl om. C 4

54 Silver Crest SNM 33 A1 Udskiftning af nåle A D Bemærk: Sæt hovedafbryderen på "O", før nålen skiftes. Nåle skal være i perfekt stand. Skift nålen regelmæssigt. især hvis den viser tegn på at være slidt og giver problemer. Isæt nålen som vist: C B A. Nålens spændeskrue løsnes og spændes igen efter isætning af den nye nål. B. Den flade side af kolben skal vende mod bagsiden. C/D. Skub nålen helt op. Nålen bør altid være i perfekt stand. Der kan opstå problemer, hvis: - Nålen er bøjet - Nålen er sløv - Nålespidsen er beskadiget Totrins-trykfodsløfter Når du syr i flere lag stof eller i tykt stof, kan du løfte trykfoden til en højere position, så du nemmere kan anbringe dit syarbejde korrekt. (A) 5

55 Justering af trykfodstrykket Silver Crest SNM 33 A1 Trykket på trykfoden er forudindstillet og kræver ingen særlig justering i henhold til stoftypen (tyndt eller kraftigt stof). Du kan dog til enhver tid justere trykket på trykfoden ved at dreje på justeringsskruen til trykfoden med en mønt. Hvis du skal sy i meget tyndt stof, kan du løsne trykket ved at dreje skruen mod uret. Hvis du skal sy i tykt stof, kan du øge trykket ved at dreje skruen i urets retning. Montering af trykfodsfæstet a Vigtigt: Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O"), når du foretager en af ovennævnte handlinger! b 1 2 e d c f 1. Hæv trykfodsstangen (a) med trykfodsløfteren. Fastgør trykfodsfæstet (b) som vist på tegningen. 2. Montering af trykfoden Sænk trykfodsfæstet (b) med trykfodsløfteren, indtil udskæringen (c) er direkte over stiften (d). Trykfoden (f) vil automatisk låse sig fast. e 3 4 g 3. Afmontering af trykfoden Hæv trykfoden med trykfodsløfteren. Hæv låsearmen (e), så trykfoden løsner sig. 4. Montering af kant-/quiltestyr Monter kant-/quiltestyret (g) i åbningen som vist. Juster efter behov til syning af kanter, læg, quiltning osv. 6

56 Silver Crest SNM 33 A1 Spoling af undertråden a Sæt en tom undertrådsspole på Spolespindlen. a. Filtskive Før tråden fra trådrullen rundt om trådspændingsskiven med uret. Sno tråden et par omgange om spolen i urets retning. Skub spolespindlen mod højre til spolestilling. Tryk forsigtigt på fodpedalen for at spole. Symaskinen holder automatisk op med at spole, når spolen er fyldt. Skub spolespindlen mod venstre til systilling og tag spolen af. Bemærk: Når spolespindlen er i spolestilling, kan maskinen ikke sy og håndhjulet kan ikke drejes. For at sy skal du skubbe spolespindlen mod venstre (systilling). Isætning af undertrådsspolen Vigtigt: Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O") Når undertrådsspolen sættes i eller tages ud, skal nålen være i øverste position. - Åbn det hængslede dæksel. (1) - Hold undertrådsspolekapslen i den ene hånd. Sæt undertrådsspolen (2) i, så tråden løber i urets retning (pilen). (3) - Hold spolehuset fast I hængselklappen. (4) - Hold fast i undertrådsspolen i hængsellåsen. (5) - Sæt den fast i skytten. (6) 5 6 7

57 Trådning af overtråden Silver Crest SNM 33 A1 a Bemærk: Sluk for hovedkontakten på symaskinen ("O"). a. Filtskive Løft nålestangen til højeste stilling. Følg omhyggeligt den nummererede trådningsrække følge, der vises nedenfor. Hvis du springer et trin over eller ikke får tråden korrekt ind i trådstyrene, kan symaskinen ikke sy korrekt. (1-5) 1 1. Sæt trådrullen på trådrulleholderen med filtskive under. 2. Før tråden mod venstre bag om og igennem det første trådstyr. 3. Før tråden ned gennem den højre åbning, under styret og op gennem den venstre åbning. 4. Før tråden hen over og frem ind i trådgiveren. 5. Før tråden ind i det sidste trådstyr lige over nålen. 6. Tråd nålen forfra og bagud. Træk cirka 10 cm tråd ud bag nålen. (6) Før tråden ind under trykfoden og op i trådkniven

58 Silver Crest SNM 33 A1 Trådspænding Bemærk: Undertrrådspændingen er normalt ikke nødvendig at justere. A B C Undertrådsspænding Du kan afprøve undertrådsspændingen ved at fjerne undertrådsspolen og undertråden og holde i den, mens du trækker i tråden. Træk et par gange i tråden. Hvis spændingen er korrekt, vil der løbe mellem tre og fem centimeter tråd af spolen. Hvis spændingen er for stram, løber der slet ikke noget tråd af spolen. Hvis spændingen er for løs, løber der en stor mængde tråd af spolen. Du kan justere spændingen ved at stramme eller løsne den lille skrue på siden af undertrådsspolen. Overtrådsspænding Basisindstilling for trådspænding: "AUTO" Du kan øge spændingen ved at dreje vælgeren til et højere tal. Du kan reducere spændingen ved at dreje vælgeren til et lavere tal. A. Normal trådspænding B. For løs overtrådsspænding C. For stram overtrådsspænding Hentning af undertråden Hold i overtråden med venstre hånd. Drej svinghjulet mod dig selv (mod uret), så nålen først sænkes og derefter hæves. Træk forsigtigt i overtråden for at trække undertråden op igennem hullet på stingpladen. Anbring begge tråde, så de vender bagud under trykfoden. 9

59 Begynd at sy Silver Crest SNM 33 A1 A Tilbagesyning Du kan hæfte starten og slutning på en søm ved at trykke tilbagesyningsarmen ned. Sy et par sting tilbage. Løft armen igen. Maskinen syr nu forlæns. (A) Fjernelse af syarbejdet Drej svinghjulet mod uret, indtil nålen er i øverste position, løft trykfoden, og fjern syarbejdet ved at trække det bagud bag ved nålen og trykfoden. B Klipning af tråden Løft trykfoden. Tag stoffet ud, træk trådene om bag ved trykfoden. Træk trådene ud til siden af frontdækslet og igennem trådkniven (B). Hold trådene nedad, og skær dem over. Matchende nål/ stof/ tråd NÅLESTØRREL STOF TRÅD NÅLESTØRREL STOF TRÅD 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) Lette stoffer - tyndt bomuld, voile, serge, silke, musselin, Qiana, interlock, bomuldsstrik, trikot, jersey, crepe, vævet polyester, t-shirt- og blusestof. Mellemsvære stoffer - bomuld, satin, stof til grydelapper, sejldug, dobbeltstrik, lette uldstoffer. Mellemsvære stoffer - bomuldskanvas, uldstoffer, tunge strikstoffer, frottéstof, denim. Tunge stoffer - kanvas, uldstoffer, stof til udendørs telte og quiltede stoffer, denim, møbelstof (let til medium). Kraftige uldstoffer, stof til overtøj, møbelstoffer, visse læderstoffer og vinyler. Tynd tråd i bomuld, nylon, polyester eller bomuldsbelagt polyester. De fleste af de tråde, der sælges, er i mediumstørrelse og passer til disse stoftyper og nålestørrelser. Du opnår det bedste resultat ved at bruge polyestertråd på syntetiske materialer og bomuldstråd på vævede naturfiberstoffer. Brug altid den samme tråd på overog underside. Robust tråd, kinesertråd. (Brug et stort trykfodstryk-de høje tal). VIGTIGT: Brug en nålestørrelse, der passer til tykkelsen på tråden og stoffet. Kommentar til dobbeltnåle: 1. Dobbeltnåle kann anvendes til nytte- og dekorationssømme. 2. Ved syning med dobbeltnål skal stingbreddeindstillingen stilles på max. "3" og sæt nålen i den midterste position. 3. Europæiske nåle vise størrelser 65, 70, 80 etc. Amerikanske og japanske nåle vise størrelse 9, 11, 12 etc. 4. Udskift ofte nålene (cirka efter hvert andet tøjstykke) samt hvis sømme begynder at blive sprunget over eller hvis tråden knækker. 10

60 S2 S1 Silver Crest SNM 33 A1 Valg af sømme Stingbreddevælger Stinglængdevælger S1-S2 Sømviser Til ligestingssømme indstilles sømvælgeren på " ". Justér stinglængden med stinglængdevælgeren. Du kan vælge en hvilken som helst nåleposition ved at dreje stingbreddevælgeren. A Mønstervælger Tilbagesyningsarm Til siksaksøm indstilles sømvælgeren på " ". Justér stinglængden og stingbredden efter det stof, du arbejder med. For så vidt angår de øvrige sømme vist i øverste række i sømpanelet indstilles sømvælgeren på bogstavet oven over det ønskede søm. Justér stinglængde og stingbredde ved hjælp af stingvælgerne alt efter det ønskede resultat. For at få nogen af de mønstre fra den anden række, sæt søm længde opkaldsadgang til "S1", For at få nogen af de mønstre fra den tredje række, sæt søm længde opkaldsadgang til "S2", vælg det ønskede mønster med mønstervælger og justér søm bredden med Stingbreddevælger. Ligestingssøm og nåleposition Stingbreddevælger Stinglængdevælger Drej på mønstervælgeren, indtil spidsen står ud for positionen "A" (ligestingssøm). En tommelfingerregel er, at jo tykkere stof, tråd eller nål, du bruger, jo størrestinglængde skal du vælge Vælg din nål holdning fra venstre position mod højre ved at ændre søm bredde fra 0 til S1 11

61 Siksaksøm Silver Crest SNM 33 A1 Stingbreddevælger Stinglængdevælger Indstil sømvælgeren på "B" Stingbreddevælgerens funktion Største siksakstingbredde ved syning af siksaksømme er "5"; bredden kan imidlertid mindskes ved enhver søm. Bredden øges, når siksakvælgeren bevæges fra "0" - "5". Stinglængdevælgerens funktion ved siksaksyning Siksakstingenes tæthed øges, efterhånden som indstillingen af stinglængdevælgeren nærmer sig "0". Pæne siksaksting fås normalt ved indstilling på "2.5" eller mindre. Satin søm Når søm længde er mellem 0 og 1, er maskerne meget tæt sammen. til syning af satin søm, der anvendes til fremstilling af knaphuller og dekorative masker. Tynde stoffer Når syning på meget fine strukturer, lægges et stykke tyndt papir under stoffet. Det er let at fjerne papiret, når du har afsluttet dit arbejde. Lynlåsfod Sømme Stingbredde Stinglængde A 2.5 1~4 Lynlåsfoden kan monteres til højre eller til venstre afhængigt af, på hvilken side af foden. (1) Du kan sy hen over lynlåsskyderen ved at sænke nålen ned i stoffet, løfte trykfoden og skubbe lynlåsskyderen om bag ved trykfoden. Sænk trykfoden, og fortsæt med at sy. Det er også muligt at sy en snor i et skråbånd, således at der dannes en snorekantning. 1 2 Indstil stinglængdevælgeren mellem 1 og 4 (alt efter stoffets tykkelse). (2) 12

62 Silver Crest SNM 33 A1 Blindsømsfod 1 4 Sømme Stingbredde Stinglængde D 1~2 3~5 Til sømme, gardiner, benklæder, nederdele, etc. 2 3 Blindsting til sømme/ lingeri til faste stoftyper. Fold stoffet som vist med vrangsiden øverst (1). Placér stoffet under foden. Drej svinghjulet fremad med hånden, indtil nålen svinger helt til venstre. Den bør lige akkurat stikkegennem folden. Hvis den ikke gør det, justeres stingbredden (2). Justér føringen (3) ved at dreje knappen (4), således at føringen lige akkurat hviler mod folden. Sy langsomt, idet De omhyggeligt fører stoffet langs kanten af føringen. Drej hastighedskontrollen til minimum! Knapisyningsfod Sømme Stingbredde Stinglængde B 0~5 0 Montér stingpladen til stopning. Dette vil omfatte transportøren og søm længde vil blive deaktiveret. Placér stoffet under foden. Placer knappen på den markante position, sænk foden, justere søm bredde til "0", og sy et par sikre masker. Juster søm bredde ifølge knappen. Drej på håndtaget for at kontrollere, at nålen går rent ind i venstre eller højre hul på en knap, og sy på knappen. Juster sømbredde til "0", og sy et par sikre masker. Hvis en stilk er nødvendig, placeres en stoppenål oven på knappen inden syning påbegyndes. Til knapper med 4 huller syes først gennem de forreste huller, skub stoffet fremad og sy derefter gennem de to bageste huller som vist. 13

63 Knaphulsfod Silver Crest SNM 33 A1 Sømme Stingbredde Stinglængde Forberedelse Vælg knaphul med sømvælgeren. Klik knaphulstrykfoden på. Indstil stinglængdevælgeren til mellem "0.5" - "1". Stingtætheden afhænger af stoffets tykkelse. Bemærk: Sy altid et prøveknaphul først. Forberedelse af stoffet Mål diameteren på knappen og læg 0,3 cm (1/8") til til trenser. Hvis knappen er meget tyk, skal du lægge mere til. Markér placeringen og længden af knaphullet på stoffet. Placér stoffet, så nålen er ved mærket længst fra dig. Træk knaphulstrykfoden hen imod dig, så langt som den kan komme. a b c d e Sænk trykfoden. a. Vælg knaphul med sømvælgeren. Drej sømvælgeren hen på " ". Sy med moderat hastighed, indtil du når endemærket af dit knaphul. b. Drej sømvælgeren hen på " " og sy 5-6 trensesting. c. Drej sømvælgeren hen på " " og sy venstre side af knaphullet hen til det endemærke, der er længst fra dig (dvs. det mærke, du startede ved). d. Drej sømvælgeren hen på " " og sy trensesting. Tag stoffet ud under trykfoden. Træk overtråden om på vrangsiden af stoffet og bind over- og undertråd sammen. Skær knaphullet op i midten med opsprætteren, men pas på, du ikke skærer stingene I knaphullets sider over. Tips: - Sæt trådspændingen en anelse ned for at få en flot satinsøm på oversiden. - Læg stabiliseringsmateriale under, hvis stoffet er tyndt eller elastisk. - Knaphuller i stretchstof eller strikket stof bliver bedst og pænest, hvis du syr en snor i. Knaphullets stolper skal så sys hen over snoren. (e) 14

64 Silver Crest SNM 33 A1 Overlocksømme Sømme Stingbredde Stinglængde E, F 3~5 S1, S2 Bemærk: Brug nye nåle eller kuglespidsnåle for at undgå overspring. Sømme, overkastning, synlige sømme. Stretch overlock Til fint strik, jerseystoffer, hals- og ribkanter. (A) Standard overlock Til fint strik, jerseystoffer, hals- og ribkanter. (B) A B C Dobbelt overlocksøm Til fint strik, håndstrik, sømme. (C) Alle overlocksømme er egnet til syning og kastning over kanter og synlige sømme i én operation. Ved overkastning bør nålen akkurat gå over stoffets kant. 3-stings zigzag Sømme Stingbredde Stinglængde C 3~5 1~2 Til påsyning af blonder og elastiktråd samt til stopning, reparation og forstærkelse af kanter. Anbring lappen på det korrekte sted. Stinglængden kan afkortes, så der opnås meget tætsiddende sting. (1) 1 2 I forbindelse med reparation af flænger tilrådes det at styrke stoffet ved at bruge en lap eller et mellemlæg. Stingtætheden kan varieres ved at justere stinglængden. Sy først hen over midten, og foretag derefter overlap til begge sider. Sy mellem 3 og 5 rækker, afhængig af stoftype og flængens omfang. (2) 15

65 Valg af stretchsøm Silver Crest SNM 33 A1 Sømme Stingbredde Stinglængde A 2.5 S1,S2 Forstærket ligesøm: (1) Til forstærkede sømme. Symaskinen syr så to sting fremad og et sting tilbage. Dette giver tredobbelt forstærkning. Sømme Stingbredde Stinglængde B 3~5 S1,S2 1 2 Forstærket zigzag: (2) Til sømme, der skal være ekstra stærke, til oplægning og til pyntesømme. Forstærket zigzag er velegnet til faste stoftyper som fx denim og fløjl. Patch work Sømme Stingbredde Stinglængde F 3~5 S1 Denne søm bruges til at sy to stykker stof sammen med mellemrum mellem stofkanterne. - Ombuk kanterne på de to stofstykker og ri kanterne sammen med et tynt papir, med et lille mellemrum mellem dem. - Sy langs kanten, hold igen på begge tråde ved syningens begyndelse. - Brug tykkere tråd end normalt. - Efter endt syning, fjernes ristingene og papiret. Afslut med at hæfte trådenderne på bagsiden, både i starten og afslutningen af sømmen. 16

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

IAN 89602 SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE OMPELUKONE SYMASKIN. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Käyttö- ja turvallisuusohjeet SEWING MACHINE SNM 33 B1 SYMASKINE Brugs- og sikkerhedsanvisninger OMPELUKONE Käyttö- ja turvallisuusohjeet SYMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar IAN 89602 Før du læser, vend siden med billeder

Lisätiedot

HANDBOK FÖR KOMPAKT OVERLOCKMASKIN SAUMURIN KÄYTTÖOHJE

HANDBOK FÖR KOMPAKT OVERLOCKMASKIN SAUMURIN KÄYTTÖOHJE HANDBOK FÖR KOMPAKT OVERLOCKMASKIN SAUMURIN KÄYTTÖOHJE Svenska Suomi VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När du använder symaskinen ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande. Läs

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kompakt overlockmaskin. Kompakti saumuri. Svenska. Product Code (Produktkod): 884-B02 / B03. Suomi

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kompakt overlockmaskin. Kompakti saumuri. Svenska. Product Code (Produktkod): 884-B02 / B03. Suomi Bruksanvisning Kompakt overlockmaskin Product Code (Produktkod): 884-B0 / B03 Käyttöohje Kompakti saumuri Product Code (Tuotekoodi): 884-B0 / B03 Svenska Suomi Läs det här dokumentet innan du använder

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

INSTRUKTIONSBOK BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE

INSTRUKTIONSBOK BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOK BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE 9960 INSTRUKTIONSBOK Denna maskin är endast tillverkad för hushållsbruk. Tillåt inte att maskinen används som leksak. Var särskilt uppmärksam när maskinen

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER DA

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER DA Cover_vers.qxd 27.02.2004 17:46 Seite 1 1 02_bernette_DA_SV_NO_FI.qxd 09.03.2004 12:43 Seite 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER DA Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 78750 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg

TC-SB 200. Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024. DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav. Original-bruksanvisning Bandsåg TC-SB 200 DK/ Original betjeningsvejledning N Båndsav S Original-bruksanvisning Bandsåg FIN Alkuperäiskäyttöohje Vannesaha 3 Art.-Nr.: 43.080.15 I.-Nr.: 11024 Anl_TC_SB_200_SPK3.indb 1 13.11.14 14:59 1a

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER VEJLEDNING CRAFT CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER VEJLEDNING CRAFT CRAFT POWER CRAFT BRUGER VEJLEDNING side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-11 Suomi 12-20 Svenska 21-29 Ce-erklæring 30 Dansk DANSK Kap og Geringssav side 3 ADVARSEL: Det er yderst vigtigt at

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

1 VARNING! LÄS IGENOM...2

1 VARNING! LÄS IGENOM...2 Innehållsförteckning 1 VARNING! LÄS IGENOM...2 1.1 Säkerhetsanvisningar för handstyrd bensindriven grästrimmer/röjsåg... 2 1.2 Förberedande åtgärder... 2 1.3 Hantering... 2 1.4 Symbolerna som finns på

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

BETJENINGSVEJLEDNING INSTRUKTIONSBOK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BETJENINGSVEJLEDNING INSTRUKTIONSBOK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL 160 BETJENINGSVEJLEDNING INSTRUKTIONSBOK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Ved brug af elektriske apparater bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes. Læs

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Frys användarhandbok

Frys användarhandbok Frys användarhandbok Svenska tänk vilka möjligheter Tack för att du köpt den här Samsung-produkten. För att få fullständig service, registrera produkten på www.samsung.com/register Fristående skåp DA99-01951F.indb

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PÖLYNIMURI DAMMSUGARE UAA1028 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.a 070615 PÖLYNIMURI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING KOSTEANTILAN LÄMMITIN SEINÄKIINNIKKEELLÄ PANELSTÅLVÄRMARE MED VÄGGFÄSTE UAA1126 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Sömnadsbeskrivning 501050

Sömnadsbeskrivning 501050 Mjuk docka, storlek B, 30 cm hög Karin Neuschütz Innerhuvud 1) Gör en påse av tubgasen genom att vrida av den på mitten, och 2) kränga den ena halvan över den andra. - Gör en innerboll, ett fast och runt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT SF KÄYTTÖOHJEET ET KASUTAMISJUHEND S INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT Koneen pääkomponentit 8 11 9 2 12 4--6 1 7 15 14 10 13 16 3 52 52 53

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Art.-Nr.: 45.014.88 I-Nr.: 01014 PBK 35

Art.-Nr.: 45.014.88 I-Nr.: 01014 PBK 35 nleitung PK 35 SPK 3 05.07.2004 10:58 Uhr Seite 1 ruksanvisning Motorsåg Käyttöohje Moottoriketjusaha rukerveiledning enzin Kædesav rt.-nr.: 45.014.88 I-Nr.: 01014 PK 35 nleitung PK 35 SPK 3 05.07.2004

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot