Liite 8.1: Esimerkkejä päivystyksen triage ja oireenmukaisesta luokituksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 8.1: Esimerkkejä päivystyksen triage ja oireenmukaisesta luokituksesta"

Transkriptio

1 Liite 8.1: Esimerkkejä päivystyksen triage ja oireenmukaisesta luokituksesta TRIAGE luokitus NOVA hankkeessa (Jyväskylä) A) Hoito aloitettava välittömästi B) Hoito aloitettava kiireellisesti, < 10 min C) Hoito aloitettava kiireellisesti, < 1 tunti D) Hoito aloitettava < 2 tuntia saapumisesta E) Hoitoonohjaus TRIAGE luokitus Peijaksen sairaalassa (Vantaa) A ryhmän potilaalla on välittömästi henkeä uhkaava vamma, oire tai häiriö vitaalielintoiminnoissa. Aikatavoite: heti. Hoitolinja: erikoissairaanhoito, sairaalapäivystys. B ryhmän potilaalla on akuutti potilaan yleistilaa uhkaava vamma, oire tai häiriö vitaalielintoiminnoissa. Aikatavoite: 10 min. Hoitolinja: erikoissairaanhoito, sairaalapäivystys, terveyskeskuspäivystys. C ryhmän potilaalla on vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana. Aikatavoite: Vaivan hankaluuden tai kivun vuoksi lääkärin arvio on saatava tunnissa. Hoitolinja: terveyskeskuspäivystys, sairaalapäivystys. D ryhmän potilaalla on vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana. Aikatavoite: vaiva ei todennäköisesti pahene, vaikka potilas odottaa lääkärin arviota 2 tuntia. Hoitolinja: terveyskeskuspäivystys. E ryhmän potilaalla on vamma tai oire, joka ei vaadi lääkärin päivystyksellistä arviota. Hoitolinja: terveyskeskuspäivystys, päivystävä sairaanhoitaja / triagehoitaja.

2 Esimerkki oireenmukaisesta luokituksesta päivystyksessä (NOVA hanke) Sisätaudit Neurologia 1 Hengenahdistus 8 Kouristelu 2 Rintakipu 9 Halvausoireet 3 Rytmihäiriö 10 Tajuttomuus 4 Myrkytys 11 Päänsärky 5 Raajan turvotus/kipu 12 Huimaus 6 Kuume, tulehdusoireet 13 Muut 7 Muut Kirurgia/traumat Kirurgia/GE potilaat 14 Nilkan alueen vamma 21 Vatsakipu 15 Lonkan alueen vamma 22 Verioksennus/ uloste, 16 Yläraajan alueen vamma 23 Virtsaumpi 17 Monivamma tai pään vamma 24 Muut 18 haava ja/tai jännevamma 19 Palovamma 20 Muut Lastentaudit Psykiatria 25 Tulehdusoireet 29 Itsetuhoisuus 26 Hengenahdistus 30 Mielialanlasku 27 Oksennus, ripuli 31 Unettomuus 28 Muut 32 Muut

3 Liite 8.2 Käytössä olevat hätäkeskuksen riskinarvioinnin koodit: Sairaankuljetus ja ensihoito 700 eloton (A,B,C) 701 elvytys (A) 702 tajuttomuus (A,B) 703 hengitysvaikeus (A,B,C) 704 rintakipu (A,B,C) 705 peh: muu (äkillisesti heikentynyt yt) (A,B,C) 706 aivohalvaus (A,B,C,D) 710 tukehtuminen (B) 711 ilmatie este (A,B,C) 712 jääminen suljettuun tilaan (A,B,C) 713 hirttyminen, kuristuminen (A,B,C) 714 hukuksiin joutuminen (A,B,C) 74 vamma (muu mekaaninen) 741 putoaminen (A,B,C,D) 744 haava (A,B,C,D) 745 kaatuminen (A,B,C,D) 746 isku (A,B,C,D) 747 vamma: muu (A,B,C,D) 751 kaasumyrkytys (A,B,C) 752 myrkytys (A,B,C,D) 753 sähköisku (A,B,C) 754 palovamma (A,B,C) 755 ylilämpöisyys (A,B,C) 756 paleltuminen, alilämpöisyys (A,B,C) 761 verenvuoto suusta (A,B,C) 762 gyn./urol. verenvuoto (A,B,C,D) 763 korva/nenäverenvuoto (B,C,D) 764 säärihaava/muu (B,C,D) 770 sairauskohtaus (B) 771 sokeritasapainon häiriö (A,B,C) 772 kouristelu (A,B,C) 773 yliherkkyysreaktio (A,B,C) 774 muu sairastuminen (C,D) 775 oksentelu, ripuli (C,D) 781 vatsakipu (A,B,C,D) 782 pää/niskasärky (A,B,C,D) 783 selkä/raaja/vartalokipu (B,C,D) 785 mielenterveysongelma (C,D)

4 790 hälytys puhelun aikana (B) 791 synnytys (A,B,C,D) 793 hoitolaitossiirto (A,B,C,D) 794 muu sairaankuljetustehtävä (D) 796 monipotilastilanne, suuronnettomuus (A) 031 ampuminen (A,B) 032 puukotus (A,B,C) 033 potkiminen, hakkaaminen (A,B,C,D) 034 tekotapa epäselvä (B) 200 liikenneonnettomuus: muu tai onnettomuuden uhka (A,B,C,D) 202 liikenneonnettomuus: pieni (A,B,C) 203 liikenneonnettomuus: keskisuuri (A,B,C) 204 liikenneonnettomuus: suuri (A) 206 tieliikenneonnettomuus maan alla, pieni (A,B,C) 207 tieliikenneonnettomuus maan alla, keski suuri (A,B,C) 208 tieliikenneonnettomuus maan alla, suuri A) 210 raideliikenneonnettomuus: muu (A,B) 212 raideliikenneonnettomuus: pieni (A,B) 213 raideliikenneonnettomuus: keskisuuri (A,B) 214 raideliikenneonnettomuus: suuri (A) 216 raideliikenneonnettomuus maan alla, pieni (A,B) 217 raideliikenneonnettomuus maan alla, keski suuri (A,B) 218 raideliikenneonnettomuuss maan alla, suuri (A) 222 vesiliikenneonnettomuus: keskisuuri (A,B) 223 vesiliikenneonnettomuus: suuri (A) 231 Ilmaliikenneonnettomuus: pieni (A) 232 Ilmaliikenneonnettomuus: keskisuuri (A) 233 Ilmaliikenneonnettomuus: suuri (A) 234 vaara: pieni (B) 235 vaara: keskisuuri (B) 236 vaara: suuri (B) 271 maastoliikenneonnettomuus (A,B,C) 401 rakennuspalo: pieni (B) 402 rakennuspalo: keskisuuri (A,B) 403 rakennuspalo: suuri (A,B) 412 liikennevälinepalo: keskisuuri (A,B) 413 liikennevälinepalo: suuri (A,B)

5 441 räjähdys/sortuma: pieni (A,B) 442 räjähdys/sortuma : keskisuuri (A) 443 räjähdys/sortuma : suuri (A) 444 räjähdys/sortuma vaara (B) 452 vaarallisen aineen onnettomuus: keskisuuri (A,B) 453 vaarallisen aineen onnettomuus: suuri (A) 483 ihmisen pelastaminen vedestä (A,B) 486 ihmisen pelastaminen puristuksista (A,B) 487 ihmisen pelastaminen ylhäältä/alhaalta (A,B) 492 onnettomuus maan alla: keskisuuri (A,B) 493 onnettomuus maan alla: suuri (A)

6 LIITE 10 (1) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN ULKOINEN TILA Kasvojen ja kaulan alue Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Profilli Yläleuka Protrusiivinen poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alaleuka Normaali Retrusiivinen Huulten pituus Ylähuuli Lyhyt poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alahuuli Normaali Pitkä Huulten asento Protrusiivinen poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Neutraali Retrusiivinen Huuli sulku Auki poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Kiinni Alakasvokorkeus Suuri poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Normaali Pieni Imusolmukkeet Leuanalus Oikea Suurentuneet on/null Koodi Kliininen tutkimus Kaula Vasen

7 LIITE 10 (2) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN ULKOINEN TILA Leukanivelet ja purentalihakset Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Leukanivelen tila Oikea Levossa Kipu on/null Koodi Kliininen tutkimus Vasen Avausliikkessä Naksuminen Sulkemisliikkeessä Rahina Palpoiden Arkuus Luksaatio Lihasarkuus Masseter superficialis Oikea Pieni on/null Koodi Kliininen tutkimus Masseter profunda Vasen Kohtalainen Temporalis anterior Suuri Temporalis posterior Temporalis insertio Pterygoideus medialis Pterygoideus lateralis Sternocleido mastoideus Dicastricus anterior Dicastricus posterior

8 LIITE 10 (3) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Suuontelo ja limakalvot Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Kielen tila Indentaatio on/null Koodi Kliininen tutkimus Parafunktio Peitteisyys Ei normaali liikkuvuus Suulaen muoto Matala poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Korkea Hampaattoman alveloliharjanteen korkeus Yläleuka Matala on /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alaleuka Korkea Paksu Limakalvojen resilienssi Hyvä poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Huono Limakalvomuutos Ylähuuli Oikea Haava Non dentaalinen infektio on/null Koodi Kliininen tutkimus Alahuuli Vasen Punainen leesio Leukamurtuma Kieli Valkoinen leesio Synnynnäiset epämuodostumat Suunpohja Limakalvon pinnalta kohoava muutos Muut palpaatiolöydökset Poski Limakalvonalainen muutos Valkoinen limakalvomuutos Kova suulaki Rakkula Punainen limakalvomuutos Pehmeä suulaki Karttakieli Epäspesifinen haavauma Alveoli Uurrekieli Resistenssi/tuumorimuutos Yläleuka Muu Suupielen haavauma Alaleuka Pseudomembraaninen sieni infektio Hammas hammas Rhomboidi glossiitti Koko suu Fistelli Ikenen liikakasvu Purentalista Syljen SM testi SM on/null Koodi Kliininen tutkimus Syljen eritys Lepo ml/min /NULL Koodi Kliininen tutkimus Aktivoitu ml/min /NULL Syljen happamuus ph nn/null Koodi Kliininen tutkimus

9 LIITE 10 (4) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Suuontelo ja limakalvot Syljen puskurikapasiteetti xxx xxx/null Koodi Kliininen tutkimus Mikrobistatus Juurikanava Bakteeri nn/ml /NULL Koodi Kliininen tutkimus Ientasku Virus Sylki Sieni Kieli Absessi Veri Nielu Muu Suun alueen korut Ylähuuli Lävistys on/null Koodi Kliininen tutkimus Alahuuli Hammaskoru Kieli Hammas

10 LIITE 10 (5) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Purentaelin ja hammaskaaret Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Anglen luokka Hammas/Hammas Angle I poissulkeva valikko/null Koodi Kliininen tutkimus Kuspittainen Angle II Angle III Speen kaari Yläkaari Jyrkkä on/null Koodi Kliininen tutkimus Alakaari Normaali Loiva Alaleuan liikelaajuus Maksimaalinen avaus mm/null Koodi Kliininen tutkimus Sivuliike oikealle Sivuliike vasemmalle Protruusio Deviaatio Oikea Avausliike Alkuvaihe mm/null Koodi Kliininen tutkimus Vasen Sulkemisliike Keskivaihe Loppuvaihe Hammaskaaren tila Alakaari Ahtaus on/null Koodi Kliininen tutkimus Yläkaari Aukkoisuus Hammaskiertymä Hammas poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Hampaan transversaalinen siirtymä Hammas/Hammas Ristipurenta poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Saksipurenta Hammaskaaren muoto Yläleuka Kapea poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alaleuka Leveä Norm

11 LIITE 10 (6) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Purentaelin ja hammaskaaret Keskiviiva Yläleuka Vasemmalla poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alaleuka Keskellä Kasvot Oikealla Etuhampaiden kallistuminen Ylähammaskaari Labiaalinen poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alahammaskaari Normaali Palatinaalinen Linguaalinen Interferenssi Hammas/Hammas Sivuliike vas. Työpuoli on/null Koodi Kliininen tutkimus Sivuliike oik. Tasapainopuoli Protruusio Takana Liuku Nivelasemasta keskipurentaan Horisontaalisesti mm/null Koodi Kliininen tutkimus Vertikaalisesti Oikealle Vasemmalle Ylipurenta Hammas/Hammas Horisontaalinen mm/null Koodi Kliininen tutkimus Vertikaalinen Purentavoima Hammas/Hammas kg/null Koodi Kliininen tutkimus Vertikaalinen purenta Hammas Hammas Avopurenta on/null Koodi Kliininen tutkimus Ienkantoinen ei traumaattinen Ienkantoinen traumaattinen Prekontakti Hammas/Hammas Nivelasema on/null Koodi Kliininen tutkimus Hammaspalpaatio Hammas Palatinaalinen on/null Koodi Kliininen tutkimus Labiaallinen Linguaalinen

12 LIITE 10 (7) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Purentaelin ja hammaskaaret Kasvoasymmetria Keskikasvo on/null Koodi Kliininen tutkimus Alakasvo Purentataso/pupillitaso Yhdensuuntainen Koodi Kliininen tutkimus Kallellaan vasemmalle Kallellaan oikealle poissulkeva /NULL Nasolabiaalikulma Terävä poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Normaali Tylppä Haitalliset oraaliset tavat Sormen imeminen on/null Koodi Kliininen tutkimus Tutin imeminen Huulen imeminen Kielen tursotus Pääasiallinen hengitys Suuhengitys poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Nenähengitys Kitarisat Poistettu on/null Koodi Kliininen tutkimus Nielurisat Suurentuneet Alaleuan kasvusuunta Avautuva poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Neutraali Sulkeutuva Yläinkisiivien näkyminen huulen alla Lepo mm/null Koodi Kliininen tutkimus Hymy

13 LIITE 10 (8) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Proteesit Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Proteesi Korvatut hampaat Silta Irrotettava Kiinnitystyyppi on/null Koodi Kliininen tutkimus Tukihampaat Kevytsilta Kiinteä Metallirunkoinen osaproteesi Levyosaproteesi Kokoproteesi Peittoproteesi Implantti Hammas Yksittäinen kruunu Tuotenumero Tyyppi poissulkeva valikko nn/null Koodi Kliininen tutkimus Sillan tuki Irtoproteesi Muu rakenne Väliaikainen rakenne

14 LIITE 10 (9) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Materiaalit ja hammastäytteet Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Hampaaseen lisätty materiaali Hammas Pinta Paikka Muovi on/null Koodi Kliininen tutkimus Fasaadi Kulta Pinnoite Amalgaami Kiskotus Muu metalli Ei hoidollinen materiaali Lasi ionomeeri Kompomeeri Keramia Muu ei metallinen Kuitukomposiitti Muu ei metallinen Proteettinen kiinnite Hammas Pinta Pinne Metalli on/null Koodi Kliininen tutkimus Erikoiskiinnike Keramia Pintakiinnitteinen tuki Muu Proteettinen kruunu/rakenne Hammas Yksittäinen Kruunu Muovi on/null Koodi Kliininen tutkimus Sillan tukihammas Kappa Kulta Sillan välihammas Amalgaami Sillan ulokehammas Teräs Muu metalli Lasi ionomeeri Metallokeramia Keramia Kuitukomposiitti Muu ei metallinen Hampaan pinnan muu materiaalihammas Ort.kiinnike Teräs on/null Koodi Kliininen tutkimus Ort.rengas Keramia Lanka Muovi Muu mareriaali Muu materiaali Hammas Parapulpaalinasta Muu materiaali on/null Koodi Kliininen tutkimus Vierasesine Pulpan hoitomateriaali Hammas/juuri Kattaminen NULL Koodi Kliininen tutkimus Pulpotomia Lääkehoito Juuren täyte Retrograadinen täyte

15 LIITE 10 (10) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Materiaalit ja hammastäytteet Juuritäytteen sijainti/rtg apex Hammas/juuri Täyte yli 2 mm vajaa poissulkeva valikko/null Koodi Kliininen tutkimus Täyte alle 2 mm vajaa Täyte yli apexin Juurikanavanasta/materiaali Hammas/juuri Esivalmistetut Kuitu poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Valetut Kulta Muut Muu metalli Muu Valkaisu Yläleuka Hoidollinen on/null Koodi Kliininen tutkimus Alaleuka Esteettinen Hammas

16 LIITE 10 (11) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Hammas Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Hampaan kehitysaste Hammas Valmis, purennassa Juurenkärki avoin poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Follikkeliaste Juurenkärki sulkeutunut Juuren kehitys puolivälissä Puhjennut alveolin läpi Ylipuhjennut Hammasikä/kronologinen ikä Hammas Myöhäinen poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Hampaisto Normaali Varhainen

17 LIITE 10 (12) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Hammassairaudet Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Hampaan muutoksia Hammas Pinta Kiille Attriitio on/null Koodi Kliininen tutkimus Dentiini Abraasio Sementti Eroosio Pulpa Fluoroosi Materiaali Hypoplasia Hypomineralisaatio Värjäymä, ulk Värjäymä, sis Hampaan muutokset, aktiivivaiheessa Hammas Pinta Kiille Karies on/null Koodi Kliininen tutkimus Dentiini Fraktuura Sementti Mikrofraktuura Pulpa Kulumafasetti Materiaali Sauma diskrepanssi Hampaan muutokset, inaktiivivaiheessa Hammas Pinta Kiille Karies on/null Koodi Kliininen tutkimus Dentiini Fraktuura Sementti Mikrofraktuura Pulpa Kulumafasetti Materiaali Sauma diskrepanssi Pulpiitti Hammas poissulkeva valikko/null Koodi Kliininen tutkimus Juuri Apikaalinen parodontiitti Hammas Apikaalinen poissulkeva valikko/null Koodi Kliininen tutkimus Juuri Luun sisäinen Luuperforaatio Fistelli Resorptio Hammas Kervikaali Sisäinen on/null Koodi Kliininen tutkimus Implantti Juuri Ulkoinen korvautuva Apikaali Ulkoinen ei korvautuva Alveoliluu Tapaturmainen siirtymä Hammas Extruusio on/null Koodi Kliininen tutkimus Implantti Intruusio Ling./Palat. Bucc./Palat.

18 LIITE 10 (13) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Hampaan kehityshäiriö ja puutos Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Kehityshäiriö Hammas Morfologinen on/null Koodi Kliininen tutkimus Lääkesyinen Yleissairaussyinen Pienihampaisuus Isohampaisuus Ankyloosi Ylilukuisuus Alilukuisuus Kaksoishammas Muu Hampaan puutos Hammas Kokonaan Synnynnäinen puutos poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Mesiaalijuuri Puhkeamaton Distaalijuuri Puhkeamishäiriö Buccaalijuuri Jäännösjuuri Palatinaalijuuri Hemisektio Radektomia Hampaan poiston syy Hammas Karies poissulkeva valikko/null Koodi Kliininen tutkimus Parodontiitti Apik. Par./Pulpiitti Tapaturma Ortodont. Proteettinen Muu Hampaan hypersensitiivisyys Hammas on/null Koodi Kliininen tutkimus

19 LIITE 10 (14) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Iensairaudet Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Iensairauksien tuntemukset/käsitykset Verenvuoto Riski on/null Koodi Kliininen tutkimus Paha maku Lievä riski Paha haju Ei riskiä Hoitotottumukset Parodontiumin tila Hammas Pinta Biofilmi on/null Koodi Kliininen tutkimus Implantti Supraging. hammaskivi Kruunu Subging. hammaskivi Ienverenvuoto Märkävuoto Ienliikakasvu Materiaaliylimäärä Materiaalialimäärä Tasku Ienvetäytymä Parodontiitti Hammas Paikallinen Alkava Krooninen on/null Koodi Kliininen tutkimus Leukasekstantti Yleinen Kohtalainen Agressiivinen Pitkälle edennyt Furkaleesio Liikkuvuus Hammas Funktionaalinen n/null Koodi Kliininen tutkimus Implantti Passiivinen

20 LIITE 10 (15) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Hoitovälit Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Hoitovälin määrittely Yksilöllisen hoitovälin määrittely Tarpeellinen on/null Koodi Kliininen tutkimus Ei tarpeellinen Arviot Yleisterveys Riski on/null Koodi Kliininen tutkimus Aikaisempi hoito Lievä riski Omahoidon taso Ei riskiä Itsehoito Motivoitunut on/null Koodi Kliininen tutkimus Sitoutunut Tietoinen Hallitsee Neuvottava Puolesta tehtävä Riskikäyttäytyminen Sokerin käyttö Riski on/null Koodi Kliininen tutkimus Erikoisruokavalio Lievä riski Ravintolisät Ei riski Tupakka Nuuska Alkoholi Huume Ruokailutiheys Ksylitolinkäyttö

21 LIITE 11.1 UNIAPNEA /LAITEHOITOPOTILAAN OMAHOITO OHJEEN SISÄLTÖ: Potilaan etunimi, sukunimi (ydintiedoista: potilaan tunnistetiedot) Henkilötunnus (ydintiedoista: potilaan tunnistetiedot) Sairauden diagnoosi, päiväys, diagnoosin anto (ydintiedoista: diagnoosi) Omahoito ohjeen päivitysajankohta, pvm Päivittäjä, nimi (ydintiedoista: hoidon antajan tunnistetiedot, terveydenhuollossa toimiva henkilö, palvelun antaja) Seuraava kontrollikäynti, pvm (ydintiedoista: Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot, palvelu, nimi, varauksen tila) Päivittäiset lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito, Lääkkeen rooli: pysyvä) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Vahvuus, annos (ydintiedoista: Lääkeannostus) Laite, lääkkeen annossa käytettävä laite (ydintiedoista: Apuväline) Tarvittaessa käytettävät lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito, Lääkkeen rooli, pysyvä/tilapäinen) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Vahvuus, annos (ydintiedoista: Lääkeannostus) Laite, lääkkeen annossa käytettävä laite (ydintiedoista: Apuväline) Hengitysapuväline, nimi, myöntöpvm (ydintiedoista: Apuväline) paineet (I/E eli sisään ja uloshengityksessä cmh 2 O) happivirtaus l/min käyttöaika h/vrk kontrolliväli, vuosia/kuukausia seuraava kontrolli, pvm Huolto Sovittu ensiapupaikka Yhteystiedot: yhteyshenkilön etunimi, sukunimi esimerkiksi lähin omainen (ydintiedoista yhteyshenkilö) hoitava esh:n poliklinikka, nimi, yhteystiedot unihoitajan/kuntoutusohjaajan, nimi, yhteystiedot oma terveyskeskus, nimi, yhteystiedot omalääkäri, nimi, yhteystiedot

22 LIITE 11.2 KAT POTILAAN OMAHOITO OHJEIDEN SISÄLTÖ: Potilaan etunimi, sukunimi (ydintiedoista: potilaan tunnistetiedot) Henkilötunnus (ydintiedoista: potilaan tunnistetiedot) KAT dg, diagnoosin antopäiväys (ydintiedoista: Diagnoosi) B lausunto, vuosi (ydintiedoista: Lausunnot) Päivitysajankohta, pvm Päivittäjä, nimi (ydintiedoista: hoidon antajan tunnistetiedot, terveydenhuollossa toimiva henkilö, palvelun antaja) Seuraava kontrollikäynti, pvm (ydintiedoista: Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot, palvelu, nimi, varauksen tila) Päivittäiset lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito, Lääkkeen rooli: pysyvä) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Vahvuus, annos (ydintiedoista: Lääkeannostus) Laite, lääkkeen annossa käytettävä laite (ydintiedoista: Apuväline) Avaava lääke (ydintiedoista: Lääkehoito) Milloin Vahvuus, annos (ydintiedoista: Lääkeannostus) Laite, lääkkeen annossa käytettävä laite (ydintiedoista: Apuväline) Muut lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Vahvuus, annos (ydintiedoista: Lääkeannostus) Laite, lääkkeen annossa käytettävä laite (ydintiedoista: Apuväline) Lääkehoidon muuntelu: oireiden mukaan Tupakointi (tupakointikohdasta) vieroitushoito (tupakointikohdasta) Sovittu ensiapupaikka Yhteystiedot: yhteyshenkilön etunimi, sukunimi esimerkiksi lähin omainen (ydintiedoista yhteyshenkilö) hoitava esh:n poliklinikka oma terveyskeskus, yhteystiedot hengityshoitajan yhteystiedot omalääkäri

23 LIITE 11.3 Astman omahoitokortti

24 LIITE 11.4 Astma /hengityshoitajan checklista: Astma/hengityshoitajan check lista Astmaoireet, vuosi (esitiedot) Astmadg, diagnoosin antopäivä (vuosi) (ydintiedoista :Diagnoosi) B lausunto, vuosi, voimassa olo (ydintiedoista:lausunnot) Muut lausunnot (C, E, muut) (ydintiedoista:lausunnot) ammattitauti ilmoitus (ydintiedoista:lausunnot) Oireet nyt, mitä, kuinka usein, mikä pahentaa (status) Päivittäiset lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito, Lääkkeen rooli: pysyvä) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Miten usein/paljon käyttää/on tarkoitus käyttää Lääkkeet: tarvittavat, kuten yllä (ydintiedot: Lääkehoito) Muut tilapäiset lääkkeet, Tarvittaessa käytettävät lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito, Lääkkeen rooli, pysyvä/tilapäinen) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Miten usein/paljon käyttää/on tarkoitus käyttää Omahoito ohjeet KIRJALLINEN hoito ohje Annostelijan huolto Suojaimet, apuvälineet (ydintiedot:apuvälineet) niiden huolto Oma PEF mittari on, tekniikka, ohjaus omahoitoon Allergiat (ydintiedot: Diagnoosi) Allergiasaneeraus: kyllä/ei/mitä Onko pahenemisvaiheita, sairaalahoitoja, milloin Kuntoutustarvearvio, onko (kaavake) Ensitietopäivä, pvm sopeutumisvalmennus, pvm

25 LIITE 11.5Varmista hengityssairaan kuntoutustarve Ympyröi oikea vaihtoehto ja laske numerot yhteen. Kyllä Ei 1. Onko äskettäin todettu keuhkosairaus tai uniapnea? Onko hoidon toteutumisessa ongelmia? Onko jo kauan sairastettu sairaus vaikeutunut ja käynyt vaikeahoitoiseksi? Ymmärtävätkö läheiset sairauden ja sen hoidon? Onko sairauden takia työssä selviytymisen ongelmia? Onko kotona selviytyminen käynyt kyseenalaiseksi? Onko riskikäyttäytymistä? (tupakointia, ylensyömistä, liikunnanpuutetta, alkoholin 3 0 liikakäyttöä, työnarkomaniaa, syrjäytymistä, tms.) 8. Onko elämäntilanteessa kriisejä? Onko vertaistuen tarvetta? Tahtooko potilas kuntoutusta? 2 0 YHTEENSÄ Rengasta ne kohdat, joihin kuntoutuksen keinoin voitaisiin vaikuttaa! Mitä kuntoutussuunnitelmaan voisi sisältyä? Potilaan/kuntoutujan nimi: Päivämäärä: / 200 Lääkärin tai muun hoitavan henkilön nimi: Toimipaikka: PISTEIDEN MERKITYS Lievä kuntoutustarve 1 5 pistettä Kohtalainen kuntoutustarve 6 10 pistettä Suuri kuntoutustarve pistettä Erittäin suuri kuntoutustarve pistettä avokuntoutussuunnitelma? avokuntoutussuunnitelma? avo ja laitoskuntoutus? avo ja laitoskuntoutus?

26 LIITE Lääkeherkän tuberkuloosin hoidon seuranta Suositus lääkeherkän tuberkuloosin hoidon seurannasta Tutkimus Ennen 6kk / hoitoa 2vk 1kk 2kk 3kk 4kk 5kk hoidon lopetus Oireet, kliininen tutkimus x x x x x x x x Paino x x x x Verikokeet Alat, Afos, bil, krea, pvk, La, CRP 1 x Alat, Pvk x x x x Yskösten TB värjäys ja viljely x 3 x x (x) 2 x (x) 3 x Keuhkojen röntgenkuvaus x x (x) 4 x Näön tarkkuus ja värinäkö (EMB) x x 5 Lääkehoitojanat Hoidon valvonta (DOTS) 1 Suositellaan myös HIV vasta ainetutkimusta. Positiivinen tulos vaikuttaa hoitoon ja seurantaan. 2 Mikäli 2 viikon kohdalla värjäys on ollut positiivinen 3 Yskösnäytteet kerätään kuukauden välein kunnes viljelyt ovat negatiiviset. 4 Mikäli lääkehoito kestää 8 9 kuukautta 5 Tutkimukset tehdään kuukausittain koko EMB hoidon ajan TB tuberkuloosi EMB etambutoli

27 LIITE 11.7 Esimerkki tuberkuloosihoidon seurannan näyttömuodosta Tuberkuloosihoidon seuranta pvm Tartuntatauti ilmoitus Ilmoitus tartuntatautien vastuuhenkilölle 2 vk 2 kk 5 kk Yskös Värjäys Diagnoosi pvm tulos Viljely Yskös Tähystys Mantoux Värjäys Viljely Pvm PCR Hoidon lopputulos: pvm TBC lääkitys INH RMP EMB PZA SM PVM Seuranta Paino Hb leuk tromb La Alat Bil Krea U INH Visus Värinäkö

28 Liite 11.8 Keuhkosyövän seurantaan liittyvät tiedot, joista voidaan luoda ohjelmistoissa näyttö Keuhkotuumorit ja mesoteliooma Hyvänlaatuinen/Pahanlaatuinen 1. Tupakointi (Ydintiedot: Tupakointi, keuhkosairuksien rakenteiset tiedot: Tupakointi) asbestialtistus? Muu altistus? (Keuhkosairauksien rakenteiset tiedot: työperäinen riski) 2. Diagnoosi (Ydintiedot: Diagnoosi) 3. Dg perustuu: (SSR Syövän kliininen toteamistapa luokitus) 1 Kliinisesti 2 Leikkauksessa 3 Röntgenlog. 4 Irtosolututkimus 5 Histolog.primäärituumorista 6 Histolog.metastaasista 7 Obduktiossa mikrosk. 8 Obduktiossa makrosk. 4. Näyte otettu milloin? pvm Dg milloin? pvm 5. Tuumorin sijainti ctnm aste 6. Tutkimukset johtivat diagnoosiin 7 (suunniteltu) hoito 8. Performance status (PS), WHO, Karnofsky 9. Hoidon aloitus pvm 10. Mikä hoito? (SSR Syövän hoitomuoto luokitus) Kuratiivinen Palliativiinen Ei tietoa 11. Trial? Mikä? 12. Kuollut? pvm, syy: keuhkosyöpä, muu syy 13. Ruumiinavaus?

29 LIITE 14.1 Seulontavaihtoehdot raskauden aikana (STM 2007:5)

30 LIITE 14.2 (1) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) RASKAUDEN SEURANTA NEUVOLASSA Tietojen luovutus ENSIMMÄINEN YHTEYDENOTTO ÄITIYSNEUVOLAAN PÄIHDE KYSELY TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS 8 10 rvk ESITIETO LOMAKE äitiyspoliklinikka Jatkotoimenpiteet (seuranta, äitiyspkl) LÄÄKÄRIN TARKASTUS rvk ÄITIYSPOLIKLINIK KA rvk TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS 16 18rvk PARISUHDE VÄKIVALTA HAASTAT TELU Jatkotoimenpiteet (sosiaalityö, perhetyö) TERVEYS KESKUKSEN TODISTUS KELA TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS rvk LABORATORIO Rh näytteet LÄÄKÄRIN TARKASTUS rvk TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS 30 32rvk PERHE VALMENNUS TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS 32 34rvk LABORATORIO Rh näytteet LÄÄKÄRIN TARKASTUS 34 36rvk Synnytyssairaalaan tutustuminen SIVULLE 2

31 LIITE 14.2 (2) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) SIVU 2 TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS 37 rvk TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS rvk TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS rvk SYNNYTYS SALI LAPSI VUODE OSASTO TERVEYDEN HOITAJAN KOTIKÄYNTI heti kotiuduttua TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS heti kotiuduttua JÄLKI TARKASTUS TERVEYDEN HOITAJA JÄLKI TARKASTUS LÄÄKÄRI 8 9 vko jälkeen synn. ÄITIYS JA LASTEN NEUVOLA PERHE SUUNNITTELU TMS

32 LIITE 14.2 (3) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) TERVEYDENHOITAJAN/ LÄÄKÄRIN TARKASTUS NEUVOLASSA SÄÄNNÖLLINEN HOITOKETJU ei epäily riskistä tai häiriöstä kyllä ÄITIYS POLIKLI NIKKA YLIMÄÄRÄINEN LÄÄKÄRIN TARKASTUS SÄÄNNÖLLINEN HOITOKETJU ei kyllä tarve lisätutkimuksiin ÄITIYS POLIKLI NIKKA

33 LIITE 14.2 (4) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS SAIRAALASSA PRENATAALIHOIDON PALVELUKOKONAISUUS lähetteellä NEU VOLA POTILAS TOIMISTO KOTI seurantakäynti päivystys KOTI KONSULTOINTI muut erikoisala yksiköt ÄITIYS POLIKLINIKKA PERINNÖLLI SYYSPOLIKLI NIKKA TUTKIMUKSET esim synnytystapaarvio, MRI, lab, rtg ei synnytys käynnissä kyllä ei vaatii jatkoseurantaa kyllä sektio päätetty synnytystapa alatiesynnytys KOTI ei vaatii osastohoitoa kyllä LEIKKAUS SALI SYNNYTYS SALI NEU VOLA KÄYNTI ÄITIYSPOLI KLINIKKA SYNNYTTÄ MÄTTÖMIEN VO

34 LIITE 14.2 (5) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) SYNNYTYSVASTAANOTON JA SALIN PALVELUKOKONAISUUS SIIRTO TOISESTA SAIRAA LASTA NEU VOLA KOTI ÄITIYS POLIKLI NIKKA ENSI APU SYNNYTTÄ MÄTTÖMIEN VO SYNNYTYS VASTAAN OTTO ei synnytys käynnissä kyllä KOTI ei vaatii kyllä sektio synnytystapa osastoseurantaa SYNNYTTÄ MÄTTÖMIEN VO LEIKKAUS SALI alatiesynnytys SYNNYTYS SALI NEU VOLA ei kyllä lapsi syntynyt lapsi VASTA SYNTYNEIDEN TEHO OSASTO huono synnyttäjän ja/tai lapsen vointi synnyttäjä TEHO OSASTO hyvä SYNNYT TÄNEIDEN VO

35 LIITE 14.2 (6) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) LAPSIVUODEOSASTON PALVELUKOKONAISUUS VASTA SYNTYNEIDEN TEHO OSASTO HERÄÄMÖ SYNNYTYS SALI KOTI SAIRAA LA [lapsi] SYNNYT TÄNEIDEN VO KONSULTOINTI muut erikoisala yksiköt ei synnyttänyt kyllä elektiivnen sektio käynnistys KOTI LEIKKAUS SALI SYNNYTYS SALI NEU VOLA

36 LIITE LENE lomake 2 1/2 3 vuotias

37 LIITE LENE LOMAKE 4 vuotias

38 LIITE 15.3 LENE LOMAKE 5 vuotias

39 LIITE LENE LOMAKE 6 vuotias

40 LIITE 15.5 LUMIUKKO TESTI

41 LIITE 15.6 Vahvuudet ja vaikeudet lomake

42

43 LIITE 15.7 Vahvuudet ja vaikeudet lomake

44

45 LIITE Vahvuudet ja vaikeudet lomake

46 LIITE 15.9 (1) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

47 LIITE 15.9 (2) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

48 LIITE 15.9 (3) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

49 LIITE 15.9 (4) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

50 LIITE 15.9 (5) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

51 LIITE 15.9 (6) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

52 LIITE LAPSEN OMA ARVIO HYVINVOINNISTAAN

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

xaudit/äiti,isä isä H 22 xtarv. Audit/ isä jos paikalla käynnille Epds mukaan Voimav.lomake

xaudit/äiti,isä isä H 22 xtarv. Audit/ isä jos paikalla käynnille Epds mukaan Voimav.lomake Hyvinvointineuvola Liite 1 Äitiysneuvola Päivitetty 30.12.2010 MJ/EL Äitiysneuvolan seurantakäynnit raskauden aikana H H 6-8 H 13-15 H 18 H 22-23 H 26-28 H 31-32 H 34-35 H 36-37 H 38,39,40 yli H 40 Kotik.

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT III-osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Päivitetty 2.1.2014 2.1.2014 2 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällys 1. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 1 2. ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1 2.1 6-8 raskausviikolla

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5.

Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5. Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5. 2014 Potilasohjauksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen: Tiedät enemmän

Lisätiedot

Riskien minimointiohjelma

Riskien minimointiohjelma REVLIMID Riskien minimointiohjelma Riskien minimointiohjelma Celgene Oy Keilasatama 3 02150 Espoo Puh: 09 25 10 84 00 Faksi: 09 25 10 71 00 Sähköposti: medinfo.fi@celgene.com www.celgene.com 2009-03-23

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

OSTEOGENESIS IMPERFECTA

OSTEOGENESIS IMPERFECTA OSTEOGENESIS IMPERFECTA Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö HARVINAISET-OPASSARJA Osteogenesis imperfecta 3. painos Invalidiliiton julkaisusarja 0.18.2004 ISBN 952-9615-89-2

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä

Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä SUOSITUS Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä Päivitetty 7.6.2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi

Lisätiedot

OVESTA ULOS harvinaiset kriteerit

OVESTA ULOS harvinaiset kriteerit OVESTA ULOS harvinaiset kriteerit Yhteenveto eräille harvinaisille vamma- ja sairausryhmille suunnatusta vaikeavammaisuutta ja erityistarpeita kartoittaneesta kyselystä TOIMITTANUT Suomen Osteogenesis

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot