Liite 8.1: Esimerkkejä päivystyksen triage ja oireenmukaisesta luokituksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 8.1: Esimerkkejä päivystyksen triage ja oireenmukaisesta luokituksesta"

Transkriptio

1 Liite 8.1: Esimerkkejä päivystyksen triage ja oireenmukaisesta luokituksesta TRIAGE luokitus NOVA hankkeessa (Jyväskylä) A) Hoito aloitettava välittömästi B) Hoito aloitettava kiireellisesti, < 10 min C) Hoito aloitettava kiireellisesti, < 1 tunti D) Hoito aloitettava < 2 tuntia saapumisesta E) Hoitoonohjaus TRIAGE luokitus Peijaksen sairaalassa (Vantaa) A ryhmän potilaalla on välittömästi henkeä uhkaava vamma, oire tai häiriö vitaalielintoiminnoissa. Aikatavoite: heti. Hoitolinja: erikoissairaanhoito, sairaalapäivystys. B ryhmän potilaalla on akuutti potilaan yleistilaa uhkaava vamma, oire tai häiriö vitaalielintoiminnoissa. Aikatavoite: 10 min. Hoitolinja: erikoissairaanhoito, sairaalapäivystys, terveyskeskuspäivystys. C ryhmän potilaalla on vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana. Aikatavoite: Vaivan hankaluuden tai kivun vuoksi lääkärin arvio on saatava tunnissa. Hoitolinja: terveyskeskuspäivystys, sairaalapäivystys. D ryhmän potilaalla on vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana. Aikatavoite: vaiva ei todennäköisesti pahene, vaikka potilas odottaa lääkärin arviota 2 tuntia. Hoitolinja: terveyskeskuspäivystys. E ryhmän potilaalla on vamma tai oire, joka ei vaadi lääkärin päivystyksellistä arviota. Hoitolinja: terveyskeskuspäivystys, päivystävä sairaanhoitaja / triagehoitaja.

2 Esimerkki oireenmukaisesta luokituksesta päivystyksessä (NOVA hanke) Sisätaudit Neurologia 1 Hengenahdistus 8 Kouristelu 2 Rintakipu 9 Halvausoireet 3 Rytmihäiriö 10 Tajuttomuus 4 Myrkytys 11 Päänsärky 5 Raajan turvotus/kipu 12 Huimaus 6 Kuume, tulehdusoireet 13 Muut 7 Muut Kirurgia/traumat Kirurgia/GE potilaat 14 Nilkan alueen vamma 21 Vatsakipu 15 Lonkan alueen vamma 22 Verioksennus/ uloste, 16 Yläraajan alueen vamma 23 Virtsaumpi 17 Monivamma tai pään vamma 24 Muut 18 haava ja/tai jännevamma 19 Palovamma 20 Muut Lastentaudit Psykiatria 25 Tulehdusoireet 29 Itsetuhoisuus 26 Hengenahdistus 30 Mielialanlasku 27 Oksennus, ripuli 31 Unettomuus 28 Muut 32 Muut

3 Liite 8.2 Käytössä olevat hätäkeskuksen riskinarvioinnin koodit: Sairaankuljetus ja ensihoito 700 eloton (A,B,C) 701 elvytys (A) 702 tajuttomuus (A,B) 703 hengitysvaikeus (A,B,C) 704 rintakipu (A,B,C) 705 peh: muu (äkillisesti heikentynyt yt) (A,B,C) 706 aivohalvaus (A,B,C,D) 710 tukehtuminen (B) 711 ilmatie este (A,B,C) 712 jääminen suljettuun tilaan (A,B,C) 713 hirttyminen, kuristuminen (A,B,C) 714 hukuksiin joutuminen (A,B,C) 74 vamma (muu mekaaninen) 741 putoaminen (A,B,C,D) 744 haava (A,B,C,D) 745 kaatuminen (A,B,C,D) 746 isku (A,B,C,D) 747 vamma: muu (A,B,C,D) 751 kaasumyrkytys (A,B,C) 752 myrkytys (A,B,C,D) 753 sähköisku (A,B,C) 754 palovamma (A,B,C) 755 ylilämpöisyys (A,B,C) 756 paleltuminen, alilämpöisyys (A,B,C) 761 verenvuoto suusta (A,B,C) 762 gyn./urol. verenvuoto (A,B,C,D) 763 korva/nenäverenvuoto (B,C,D) 764 säärihaava/muu (B,C,D) 770 sairauskohtaus (B) 771 sokeritasapainon häiriö (A,B,C) 772 kouristelu (A,B,C) 773 yliherkkyysreaktio (A,B,C) 774 muu sairastuminen (C,D) 775 oksentelu, ripuli (C,D) 781 vatsakipu (A,B,C,D) 782 pää/niskasärky (A,B,C,D) 783 selkä/raaja/vartalokipu (B,C,D) 785 mielenterveysongelma (C,D)

4 790 hälytys puhelun aikana (B) 791 synnytys (A,B,C,D) 793 hoitolaitossiirto (A,B,C,D) 794 muu sairaankuljetustehtävä (D) 796 monipotilastilanne, suuronnettomuus (A) 031 ampuminen (A,B) 032 puukotus (A,B,C) 033 potkiminen, hakkaaminen (A,B,C,D) 034 tekotapa epäselvä (B) 200 liikenneonnettomuus: muu tai onnettomuuden uhka (A,B,C,D) 202 liikenneonnettomuus: pieni (A,B,C) 203 liikenneonnettomuus: keskisuuri (A,B,C) 204 liikenneonnettomuus: suuri (A) 206 tieliikenneonnettomuus maan alla, pieni (A,B,C) 207 tieliikenneonnettomuus maan alla, keski suuri (A,B,C) 208 tieliikenneonnettomuus maan alla, suuri A) 210 raideliikenneonnettomuus: muu (A,B) 212 raideliikenneonnettomuus: pieni (A,B) 213 raideliikenneonnettomuus: keskisuuri (A,B) 214 raideliikenneonnettomuus: suuri (A) 216 raideliikenneonnettomuus maan alla, pieni (A,B) 217 raideliikenneonnettomuus maan alla, keski suuri (A,B) 218 raideliikenneonnettomuuss maan alla, suuri (A) 222 vesiliikenneonnettomuus: keskisuuri (A,B) 223 vesiliikenneonnettomuus: suuri (A) 231 Ilmaliikenneonnettomuus: pieni (A) 232 Ilmaliikenneonnettomuus: keskisuuri (A) 233 Ilmaliikenneonnettomuus: suuri (A) 234 vaara: pieni (B) 235 vaara: keskisuuri (B) 236 vaara: suuri (B) 271 maastoliikenneonnettomuus (A,B,C) 401 rakennuspalo: pieni (B) 402 rakennuspalo: keskisuuri (A,B) 403 rakennuspalo: suuri (A,B) 412 liikennevälinepalo: keskisuuri (A,B) 413 liikennevälinepalo: suuri (A,B)

5 441 räjähdys/sortuma: pieni (A,B) 442 räjähdys/sortuma : keskisuuri (A) 443 räjähdys/sortuma : suuri (A) 444 räjähdys/sortuma vaara (B) 452 vaarallisen aineen onnettomuus: keskisuuri (A,B) 453 vaarallisen aineen onnettomuus: suuri (A) 483 ihmisen pelastaminen vedestä (A,B) 486 ihmisen pelastaminen puristuksista (A,B) 487 ihmisen pelastaminen ylhäältä/alhaalta (A,B) 492 onnettomuus maan alla: keskisuuri (A,B) 493 onnettomuus maan alla: suuri (A)

6 LIITE 10 (1) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN ULKOINEN TILA Kasvojen ja kaulan alue Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Profilli Yläleuka Protrusiivinen poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alaleuka Normaali Retrusiivinen Huulten pituus Ylähuuli Lyhyt poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alahuuli Normaali Pitkä Huulten asento Protrusiivinen poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Neutraali Retrusiivinen Huuli sulku Auki poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Kiinni Alakasvokorkeus Suuri poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Normaali Pieni Imusolmukkeet Leuanalus Oikea Suurentuneet on/null Koodi Kliininen tutkimus Kaula Vasen

7 LIITE 10 (2) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN ULKOINEN TILA Leukanivelet ja purentalihakset Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Leukanivelen tila Oikea Levossa Kipu on/null Koodi Kliininen tutkimus Vasen Avausliikkessä Naksuminen Sulkemisliikkeessä Rahina Palpoiden Arkuus Luksaatio Lihasarkuus Masseter superficialis Oikea Pieni on/null Koodi Kliininen tutkimus Masseter profunda Vasen Kohtalainen Temporalis anterior Suuri Temporalis posterior Temporalis insertio Pterygoideus medialis Pterygoideus lateralis Sternocleido mastoideus Dicastricus anterior Dicastricus posterior

8 LIITE 10 (3) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Suuontelo ja limakalvot Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Kielen tila Indentaatio on/null Koodi Kliininen tutkimus Parafunktio Peitteisyys Ei normaali liikkuvuus Suulaen muoto Matala poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Korkea Hampaattoman alveloliharjanteen korkeus Yläleuka Matala on /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alaleuka Korkea Paksu Limakalvojen resilienssi Hyvä poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Huono Limakalvomuutos Ylähuuli Oikea Haava Non dentaalinen infektio on/null Koodi Kliininen tutkimus Alahuuli Vasen Punainen leesio Leukamurtuma Kieli Valkoinen leesio Synnynnäiset epämuodostumat Suunpohja Limakalvon pinnalta kohoava muutos Muut palpaatiolöydökset Poski Limakalvonalainen muutos Valkoinen limakalvomuutos Kova suulaki Rakkula Punainen limakalvomuutos Pehmeä suulaki Karttakieli Epäspesifinen haavauma Alveoli Uurrekieli Resistenssi/tuumorimuutos Yläleuka Muu Suupielen haavauma Alaleuka Pseudomembraaninen sieni infektio Hammas hammas Rhomboidi glossiitti Koko suu Fistelli Ikenen liikakasvu Purentalista Syljen SM testi SM on/null Koodi Kliininen tutkimus Syljen eritys Lepo ml/min /NULL Koodi Kliininen tutkimus Aktivoitu ml/min /NULL Syljen happamuus ph nn/null Koodi Kliininen tutkimus

9 LIITE 10 (4) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Suuontelo ja limakalvot Syljen puskurikapasiteetti xxx xxx/null Koodi Kliininen tutkimus Mikrobistatus Juurikanava Bakteeri nn/ml /NULL Koodi Kliininen tutkimus Ientasku Virus Sylki Sieni Kieli Absessi Veri Nielu Muu Suun alueen korut Ylähuuli Lävistys on/null Koodi Kliininen tutkimus Alahuuli Hammaskoru Kieli Hammas

10 LIITE 10 (5) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Purentaelin ja hammaskaaret Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Anglen luokka Hammas/Hammas Angle I poissulkeva valikko/null Koodi Kliininen tutkimus Kuspittainen Angle II Angle III Speen kaari Yläkaari Jyrkkä on/null Koodi Kliininen tutkimus Alakaari Normaali Loiva Alaleuan liikelaajuus Maksimaalinen avaus mm/null Koodi Kliininen tutkimus Sivuliike oikealle Sivuliike vasemmalle Protruusio Deviaatio Oikea Avausliike Alkuvaihe mm/null Koodi Kliininen tutkimus Vasen Sulkemisliike Keskivaihe Loppuvaihe Hammaskaaren tila Alakaari Ahtaus on/null Koodi Kliininen tutkimus Yläkaari Aukkoisuus Hammaskiertymä Hammas poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Hampaan transversaalinen siirtymä Hammas/Hammas Ristipurenta poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Saksipurenta Hammaskaaren muoto Yläleuka Kapea poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alaleuka Leveä Norm

11 LIITE 10 (6) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Purentaelin ja hammaskaaret Keskiviiva Yläleuka Vasemmalla poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alaleuka Keskellä Kasvot Oikealla Etuhampaiden kallistuminen Ylähammaskaari Labiaalinen poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Alahammaskaari Normaali Palatinaalinen Linguaalinen Interferenssi Hammas/Hammas Sivuliike vas. Työpuoli on/null Koodi Kliininen tutkimus Sivuliike oik. Tasapainopuoli Protruusio Takana Liuku Nivelasemasta keskipurentaan Horisontaalisesti mm/null Koodi Kliininen tutkimus Vertikaalisesti Oikealle Vasemmalle Ylipurenta Hammas/Hammas Horisontaalinen mm/null Koodi Kliininen tutkimus Vertikaalinen Purentavoima Hammas/Hammas kg/null Koodi Kliininen tutkimus Vertikaalinen purenta Hammas Hammas Avopurenta on/null Koodi Kliininen tutkimus Ienkantoinen ei traumaattinen Ienkantoinen traumaattinen Prekontakti Hammas/Hammas Nivelasema on/null Koodi Kliininen tutkimus Hammaspalpaatio Hammas Palatinaalinen on/null Koodi Kliininen tutkimus Labiaallinen Linguaalinen

12 LIITE 10 (7) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Purentaelin ja hammaskaaret Kasvoasymmetria Keskikasvo on/null Koodi Kliininen tutkimus Alakasvo Purentataso/pupillitaso Yhdensuuntainen Koodi Kliininen tutkimus Kallellaan vasemmalle Kallellaan oikealle poissulkeva /NULL Nasolabiaalikulma Terävä poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Normaali Tylppä Haitalliset oraaliset tavat Sormen imeminen on/null Koodi Kliininen tutkimus Tutin imeminen Huulen imeminen Kielen tursotus Pääasiallinen hengitys Suuhengitys poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Nenähengitys Kitarisat Poistettu on/null Koodi Kliininen tutkimus Nielurisat Suurentuneet Alaleuan kasvusuunta Avautuva poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Neutraali Sulkeutuva Yläinkisiivien näkyminen huulen alla Lepo mm/null Koodi Kliininen tutkimus Hymy

13 LIITE 10 (8) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Proteesit Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Proteesi Korvatut hampaat Silta Irrotettava Kiinnitystyyppi on/null Koodi Kliininen tutkimus Tukihampaat Kevytsilta Kiinteä Metallirunkoinen osaproteesi Levyosaproteesi Kokoproteesi Peittoproteesi Implantti Hammas Yksittäinen kruunu Tuotenumero Tyyppi poissulkeva valikko nn/null Koodi Kliininen tutkimus Sillan tuki Irtoproteesi Muu rakenne Väliaikainen rakenne

14 LIITE 10 (9) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Materiaalit ja hammastäytteet Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Hampaaseen lisätty materiaali Hammas Pinta Paikka Muovi on/null Koodi Kliininen tutkimus Fasaadi Kulta Pinnoite Amalgaami Kiskotus Muu metalli Ei hoidollinen materiaali Lasi ionomeeri Kompomeeri Keramia Muu ei metallinen Kuitukomposiitti Muu ei metallinen Proteettinen kiinnite Hammas Pinta Pinne Metalli on/null Koodi Kliininen tutkimus Erikoiskiinnike Keramia Pintakiinnitteinen tuki Muu Proteettinen kruunu/rakenne Hammas Yksittäinen Kruunu Muovi on/null Koodi Kliininen tutkimus Sillan tukihammas Kappa Kulta Sillan välihammas Amalgaami Sillan ulokehammas Teräs Muu metalli Lasi ionomeeri Metallokeramia Keramia Kuitukomposiitti Muu ei metallinen Hampaan pinnan muu materiaalihammas Ort.kiinnike Teräs on/null Koodi Kliininen tutkimus Ort.rengas Keramia Lanka Muovi Muu mareriaali Muu materiaali Hammas Parapulpaalinasta Muu materiaali on/null Koodi Kliininen tutkimus Vierasesine Pulpan hoitomateriaali Hammas/juuri Kattaminen NULL Koodi Kliininen tutkimus Pulpotomia Lääkehoito Juuren täyte Retrograadinen täyte

15 LIITE 10 (10) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Materiaalit ja hammastäytteet Juuritäytteen sijainti/rtg apex Hammas/juuri Täyte yli 2 mm vajaa poissulkeva valikko/null Koodi Kliininen tutkimus Täyte alle 2 mm vajaa Täyte yli apexin Juurikanavanasta/materiaali Hammas/juuri Esivalmistetut Kuitu poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Valetut Kulta Muut Muu metalli Muu Valkaisu Yläleuka Hoidollinen on/null Koodi Kliininen tutkimus Alaleuka Esteettinen Hammas

16 LIITE 10 (11) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Hammas Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Hampaan kehitysaste Hammas Valmis, purennassa Juurenkärki avoin poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Follikkeliaste Juurenkärki sulkeutunut Juuren kehitys puolivälissä Puhjennut alveolin läpi Ylipuhjennut Hammasikä/kronologinen ikä Hammas Myöhäinen poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Hampaisto Normaali Varhainen

17 LIITE 10 (12) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Hammassairaudet Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Hampaan muutoksia Hammas Pinta Kiille Attriitio on/null Koodi Kliininen tutkimus Dentiini Abraasio Sementti Eroosio Pulpa Fluoroosi Materiaali Hypoplasia Hypomineralisaatio Värjäymä, ulk Värjäymä, sis Hampaan muutokset, aktiivivaiheessa Hammas Pinta Kiille Karies on/null Koodi Kliininen tutkimus Dentiini Fraktuura Sementti Mikrofraktuura Pulpa Kulumafasetti Materiaali Sauma diskrepanssi Hampaan muutokset, inaktiivivaiheessa Hammas Pinta Kiille Karies on/null Koodi Kliininen tutkimus Dentiini Fraktuura Sementti Mikrofraktuura Pulpa Kulumafasetti Materiaali Sauma diskrepanssi Pulpiitti Hammas poissulkeva valikko/null Koodi Kliininen tutkimus Juuri Apikaalinen parodontiitti Hammas Apikaalinen poissulkeva valikko/null Koodi Kliininen tutkimus Juuri Luun sisäinen Luuperforaatio Fistelli Resorptio Hammas Kervikaali Sisäinen on/null Koodi Kliininen tutkimus Implantti Juuri Ulkoinen korvautuva Apikaali Ulkoinen ei korvautuva Alveoliluu Tapaturmainen siirtymä Hammas Extruusio on/null Koodi Kliininen tutkimus Implantti Intruusio Ling./Palat. Bucc./Palat.

18 LIITE 10 (13) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Hampaan kehityshäiriö ja puutos Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Kehityshäiriö Hammas Morfologinen on/null Koodi Kliininen tutkimus Lääkesyinen Yleissairaussyinen Pienihampaisuus Isohampaisuus Ankyloosi Ylilukuisuus Alilukuisuus Kaksoishammas Muu Hampaan puutos Hammas Kokonaan Synnynnäinen puutos poissulkeva /NULL Koodi Kliininen tutkimus Mesiaalijuuri Puhkeamaton Distaalijuuri Puhkeamishäiriö Buccaalijuuri Jäännösjuuri Palatinaalijuuri Hemisektio Radektomia Hampaan poiston syy Hammas Karies poissulkeva valikko/null Koodi Kliininen tutkimus Parodontiitti Apik. Par./Pulpiitti Tapaturma Ortodont. Proteettinen Muu Hampaan hypersensitiivisyys Hammas on/null Koodi Kliininen tutkimus

19 LIITE 10 (14) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Iensairaudet Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Iensairauksien tuntemukset/käsitykset Verenvuoto Riski on/null Koodi Kliininen tutkimus Paha maku Lievä riski Paha haju Ei riskiä Hoitotottumukset Parodontiumin tila Hammas Pinta Biofilmi on/null Koodi Kliininen tutkimus Implantti Supraging. hammaskivi Kruunu Subging. hammaskivi Ienverenvuoto Märkävuoto Ienliikakasvu Materiaaliylimäärä Materiaalialimäärä Tasku Ienvetäytymä Parodontiitti Hammas Paikallinen Alkava Krooninen on/null Koodi Kliininen tutkimus Leukasekstantti Yleinen Kohtalainen Agressiivinen Pitkälle edennyt Furkaleesio Liikkuvuus Hammas Funktionaalinen n/null Koodi Kliininen tutkimus Implantti Passiivinen

20 LIITE 10 (15) Hampaiden ja suun alueen nykytilatiedot (statustiedot) HAMPAIDEN JA SUUN ALUEEN NYKYTILA SUUN SISÄINEN JA HAMPAIDEN TILA Hoitovälit Tutkittava ilmiö Kirjaamistaso 1 Kirjaamistaso 2 Kirjaamistaso 3 Kirjaamistaso 4 Mittarin arvo ICD10 Tieto perustuu Hoitovälin määrittely Yksilöllisen hoitovälin määrittely Tarpeellinen on/null Koodi Kliininen tutkimus Ei tarpeellinen Arviot Yleisterveys Riski on/null Koodi Kliininen tutkimus Aikaisempi hoito Lievä riski Omahoidon taso Ei riskiä Itsehoito Motivoitunut on/null Koodi Kliininen tutkimus Sitoutunut Tietoinen Hallitsee Neuvottava Puolesta tehtävä Riskikäyttäytyminen Sokerin käyttö Riski on/null Koodi Kliininen tutkimus Erikoisruokavalio Lievä riski Ravintolisät Ei riski Tupakka Nuuska Alkoholi Huume Ruokailutiheys Ksylitolinkäyttö

21 LIITE 11.1 UNIAPNEA /LAITEHOITOPOTILAAN OMAHOITO OHJEEN SISÄLTÖ: Potilaan etunimi, sukunimi (ydintiedoista: potilaan tunnistetiedot) Henkilötunnus (ydintiedoista: potilaan tunnistetiedot) Sairauden diagnoosi, päiväys, diagnoosin anto (ydintiedoista: diagnoosi) Omahoito ohjeen päivitysajankohta, pvm Päivittäjä, nimi (ydintiedoista: hoidon antajan tunnistetiedot, terveydenhuollossa toimiva henkilö, palvelun antaja) Seuraava kontrollikäynti, pvm (ydintiedoista: Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot, palvelu, nimi, varauksen tila) Päivittäiset lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito, Lääkkeen rooli: pysyvä) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Vahvuus, annos (ydintiedoista: Lääkeannostus) Laite, lääkkeen annossa käytettävä laite (ydintiedoista: Apuväline) Tarvittaessa käytettävät lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito, Lääkkeen rooli, pysyvä/tilapäinen) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Vahvuus, annos (ydintiedoista: Lääkeannostus) Laite, lääkkeen annossa käytettävä laite (ydintiedoista: Apuväline) Hengitysapuväline, nimi, myöntöpvm (ydintiedoista: Apuväline) paineet (I/E eli sisään ja uloshengityksessä cmh 2 O) happivirtaus l/min käyttöaika h/vrk kontrolliväli, vuosia/kuukausia seuraava kontrolli, pvm Huolto Sovittu ensiapupaikka Yhteystiedot: yhteyshenkilön etunimi, sukunimi esimerkiksi lähin omainen (ydintiedoista yhteyshenkilö) hoitava esh:n poliklinikka, nimi, yhteystiedot unihoitajan/kuntoutusohjaajan, nimi, yhteystiedot oma terveyskeskus, nimi, yhteystiedot omalääkäri, nimi, yhteystiedot

22 LIITE 11.2 KAT POTILAAN OMAHOITO OHJEIDEN SISÄLTÖ: Potilaan etunimi, sukunimi (ydintiedoista: potilaan tunnistetiedot) Henkilötunnus (ydintiedoista: potilaan tunnistetiedot) KAT dg, diagnoosin antopäiväys (ydintiedoista: Diagnoosi) B lausunto, vuosi (ydintiedoista: Lausunnot) Päivitysajankohta, pvm Päivittäjä, nimi (ydintiedoista: hoidon antajan tunnistetiedot, terveydenhuollossa toimiva henkilö, palvelun antaja) Seuraava kontrollikäynti, pvm (ydintiedoista: Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot, palvelu, nimi, varauksen tila) Päivittäiset lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito, Lääkkeen rooli: pysyvä) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Vahvuus, annos (ydintiedoista: Lääkeannostus) Laite, lääkkeen annossa käytettävä laite (ydintiedoista: Apuväline) Avaava lääke (ydintiedoista: Lääkehoito) Milloin Vahvuus, annos (ydintiedoista: Lääkeannostus) Laite, lääkkeen annossa käytettävä laite (ydintiedoista: Apuväline) Muut lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Vahvuus, annos (ydintiedoista: Lääkeannostus) Laite, lääkkeen annossa käytettävä laite (ydintiedoista: Apuväline) Lääkehoidon muuntelu: oireiden mukaan Tupakointi (tupakointikohdasta) vieroitushoito (tupakointikohdasta) Sovittu ensiapupaikka Yhteystiedot: yhteyshenkilön etunimi, sukunimi esimerkiksi lähin omainen (ydintiedoista yhteyshenkilö) hoitava esh:n poliklinikka oma terveyskeskus, yhteystiedot hengityshoitajan yhteystiedot omalääkäri

23 LIITE 11.3 Astman omahoitokortti

24 LIITE 11.4 Astma /hengityshoitajan checklista: Astma/hengityshoitajan check lista Astmaoireet, vuosi (esitiedot) Astmadg, diagnoosin antopäivä (vuosi) (ydintiedoista :Diagnoosi) B lausunto, vuosi, voimassa olo (ydintiedoista:lausunnot) Muut lausunnot (C, E, muut) (ydintiedoista:lausunnot) ammattitauti ilmoitus (ydintiedoista:lausunnot) Oireet nyt, mitä, kuinka usein, mikä pahentaa (status) Päivittäiset lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito, Lääkkeen rooli: pysyvä) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Miten usein/paljon käyttää/on tarkoitus käyttää Lääkkeet: tarvittavat, kuten yllä (ydintiedot: Lääkehoito) Muut tilapäiset lääkkeet, Tarvittaessa käytettävät lääkkeet: (ydintiedoista: Lääkehoito, Lääkkeen rooli, pysyvä/tilapäinen) Käyttötarkoitus (ydintiedoista: Lääkehoidon aloituksen syy) Miten usein/paljon käyttää/on tarkoitus käyttää Omahoito ohjeet KIRJALLINEN hoito ohje Annostelijan huolto Suojaimet, apuvälineet (ydintiedot:apuvälineet) niiden huolto Oma PEF mittari on, tekniikka, ohjaus omahoitoon Allergiat (ydintiedot: Diagnoosi) Allergiasaneeraus: kyllä/ei/mitä Onko pahenemisvaiheita, sairaalahoitoja, milloin Kuntoutustarvearvio, onko (kaavake) Ensitietopäivä, pvm sopeutumisvalmennus, pvm

25 LIITE 11.5Varmista hengityssairaan kuntoutustarve Ympyröi oikea vaihtoehto ja laske numerot yhteen. Kyllä Ei 1. Onko äskettäin todettu keuhkosairaus tai uniapnea? Onko hoidon toteutumisessa ongelmia? Onko jo kauan sairastettu sairaus vaikeutunut ja käynyt vaikeahoitoiseksi? Ymmärtävätkö läheiset sairauden ja sen hoidon? Onko sairauden takia työssä selviytymisen ongelmia? Onko kotona selviytyminen käynyt kyseenalaiseksi? Onko riskikäyttäytymistä? (tupakointia, ylensyömistä, liikunnanpuutetta, alkoholin 3 0 liikakäyttöä, työnarkomaniaa, syrjäytymistä, tms.) 8. Onko elämäntilanteessa kriisejä? Onko vertaistuen tarvetta? Tahtooko potilas kuntoutusta? 2 0 YHTEENSÄ Rengasta ne kohdat, joihin kuntoutuksen keinoin voitaisiin vaikuttaa! Mitä kuntoutussuunnitelmaan voisi sisältyä? Potilaan/kuntoutujan nimi: Päivämäärä: / 200 Lääkärin tai muun hoitavan henkilön nimi: Toimipaikka: PISTEIDEN MERKITYS Lievä kuntoutustarve 1 5 pistettä Kohtalainen kuntoutustarve 6 10 pistettä Suuri kuntoutustarve pistettä Erittäin suuri kuntoutustarve pistettä avokuntoutussuunnitelma? avokuntoutussuunnitelma? avo ja laitoskuntoutus? avo ja laitoskuntoutus?

26 LIITE Lääkeherkän tuberkuloosin hoidon seuranta Suositus lääkeherkän tuberkuloosin hoidon seurannasta Tutkimus Ennen 6kk / hoitoa 2vk 1kk 2kk 3kk 4kk 5kk hoidon lopetus Oireet, kliininen tutkimus x x x x x x x x Paino x x x x Verikokeet Alat, Afos, bil, krea, pvk, La, CRP 1 x Alat, Pvk x x x x Yskösten TB värjäys ja viljely x 3 x x (x) 2 x (x) 3 x Keuhkojen röntgenkuvaus x x (x) 4 x Näön tarkkuus ja värinäkö (EMB) x x 5 Lääkehoitojanat Hoidon valvonta (DOTS) 1 Suositellaan myös HIV vasta ainetutkimusta. Positiivinen tulos vaikuttaa hoitoon ja seurantaan. 2 Mikäli 2 viikon kohdalla värjäys on ollut positiivinen 3 Yskösnäytteet kerätään kuukauden välein kunnes viljelyt ovat negatiiviset. 4 Mikäli lääkehoito kestää 8 9 kuukautta 5 Tutkimukset tehdään kuukausittain koko EMB hoidon ajan TB tuberkuloosi EMB etambutoli

27 LIITE 11.7 Esimerkki tuberkuloosihoidon seurannan näyttömuodosta Tuberkuloosihoidon seuranta pvm Tartuntatauti ilmoitus Ilmoitus tartuntatautien vastuuhenkilölle 2 vk 2 kk 5 kk Yskös Värjäys Diagnoosi pvm tulos Viljely Yskös Tähystys Mantoux Värjäys Viljely Pvm PCR Hoidon lopputulos: pvm TBC lääkitys INH RMP EMB PZA SM PVM Seuranta Paino Hb leuk tromb La Alat Bil Krea U INH Visus Värinäkö

28 Liite 11.8 Keuhkosyövän seurantaan liittyvät tiedot, joista voidaan luoda ohjelmistoissa näyttö Keuhkotuumorit ja mesoteliooma Hyvänlaatuinen/Pahanlaatuinen 1. Tupakointi (Ydintiedot: Tupakointi, keuhkosairuksien rakenteiset tiedot: Tupakointi) asbestialtistus? Muu altistus? (Keuhkosairauksien rakenteiset tiedot: työperäinen riski) 2. Diagnoosi (Ydintiedot: Diagnoosi) 3. Dg perustuu: (SSR Syövän kliininen toteamistapa luokitus) 1 Kliinisesti 2 Leikkauksessa 3 Röntgenlog. 4 Irtosolututkimus 5 Histolog.primäärituumorista 6 Histolog.metastaasista 7 Obduktiossa mikrosk. 8 Obduktiossa makrosk. 4. Näyte otettu milloin? pvm Dg milloin? pvm 5. Tuumorin sijainti ctnm aste 6. Tutkimukset johtivat diagnoosiin 7 (suunniteltu) hoito 8. Performance status (PS), WHO, Karnofsky 9. Hoidon aloitus pvm 10. Mikä hoito? (SSR Syövän hoitomuoto luokitus) Kuratiivinen Palliativiinen Ei tietoa 11. Trial? Mikä? 12. Kuollut? pvm, syy: keuhkosyöpä, muu syy 13. Ruumiinavaus?

29 LIITE 14.1 Seulontavaihtoehdot raskauden aikana (STM 2007:5)

30 LIITE 14.2 (1) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) RASKAUDEN SEURANTA NEUVOLASSA Tietojen luovutus ENSIMMÄINEN YHTEYDENOTTO ÄITIYSNEUVOLAAN PÄIHDE KYSELY TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS 8 10 rvk ESITIETO LOMAKE äitiyspoliklinikka Jatkotoimenpiteet (seuranta, äitiyspkl) LÄÄKÄRIN TARKASTUS rvk ÄITIYSPOLIKLINIK KA rvk TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS 16 18rvk PARISUHDE VÄKIVALTA HAASTAT TELU Jatkotoimenpiteet (sosiaalityö, perhetyö) TERVEYS KESKUKSEN TODISTUS KELA TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS rvk LABORATORIO Rh näytteet LÄÄKÄRIN TARKASTUS rvk TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS 30 32rvk PERHE VALMENNUS TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS 32 34rvk LABORATORIO Rh näytteet LÄÄKÄRIN TARKASTUS 34 36rvk Synnytyssairaalaan tutustuminen SIVULLE 2

31 LIITE 14.2 (2) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) SIVU 2 TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS 37 rvk TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS rvk TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS rvk SYNNYTYS SALI LAPSI VUODE OSASTO TERVEYDEN HOITAJAN KOTIKÄYNTI heti kotiuduttua TERVEYDEN HOITAJAN TARKASTUS heti kotiuduttua JÄLKI TARKASTUS TERVEYDEN HOITAJA JÄLKI TARKASTUS LÄÄKÄRI 8 9 vko jälkeen synn. ÄITIYS JA LASTEN NEUVOLA PERHE SUUNNITTELU TMS

32 LIITE 14.2 (3) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) TERVEYDENHOITAJAN/ LÄÄKÄRIN TARKASTUS NEUVOLASSA SÄÄNNÖLLINEN HOITOKETJU ei epäily riskistä tai häiriöstä kyllä ÄITIYS POLIKLI NIKKA YLIMÄÄRÄINEN LÄÄKÄRIN TARKASTUS SÄÄNNÖLLINEN HOITOKETJU ei kyllä tarve lisätutkimuksiin ÄITIYS POLIKLI NIKKA

33 LIITE 14.2 (4) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS SAIRAALASSA PRENATAALIHOIDON PALVELUKOKONAISUUS lähetteellä NEU VOLA POTILAS TOIMISTO KOTI seurantakäynti päivystys KOTI KONSULTOINTI muut erikoisala yksiköt ÄITIYS POLIKLINIKKA PERINNÖLLI SYYSPOLIKLI NIKKA TUTKIMUKSET esim synnytystapaarvio, MRI, lab, rtg ei synnytys käynnissä kyllä ei vaatii jatkoseurantaa kyllä sektio päätetty synnytystapa alatiesynnytys KOTI ei vaatii osastohoitoa kyllä LEIKKAUS SALI SYNNYTYS SALI NEU VOLA KÄYNTI ÄITIYSPOLI KLINIKKA SYNNYTTÄ MÄTTÖMIEN VO

34 LIITE 14.2 (5) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) SYNNYTYSVASTAANOTON JA SALIN PALVELUKOKONAISUUS SIIRTO TOISESTA SAIRAA LASTA NEU VOLA KOTI ÄITIYS POLIKLI NIKKA ENSI APU SYNNYTTÄ MÄTTÖMIEN VO SYNNYTYS VASTAAN OTTO ei synnytys käynnissä kyllä KOTI ei vaatii kyllä sektio synnytystapa osastoseurantaa SYNNYTTÄ MÄTTÖMIEN VO LEIKKAUS SALI alatiesynnytys SYNNYTYS SALI NEU VOLA ei kyllä lapsi syntynyt lapsi VASTA SYNTYNEIDEN TEHO OSASTO huono synnyttäjän ja/tai lapsen vointi synnyttäjä TEHO OSASTO hyvä SYNNYT TÄNEIDEN VO

35 LIITE 14.2 (6) ÄITIYSHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS (muk. Viisainen 1999, Silvennoinen 2001) LAPSIVUODEOSASTON PALVELUKOKONAISUUS VASTA SYNTYNEIDEN TEHO OSASTO HERÄÄMÖ SYNNYTYS SALI KOTI SAIRAA LA [lapsi] SYNNYT TÄNEIDEN VO KONSULTOINTI muut erikoisala yksiköt ei synnyttänyt kyllä elektiivnen sektio käynnistys KOTI LEIKKAUS SALI SYNNYTYS SALI NEU VOLA

36 LIITE LENE lomake 2 1/2 3 vuotias

37 LIITE LENE LOMAKE 4 vuotias

38 LIITE 15.3 LENE LOMAKE 5 vuotias

39 LIITE LENE LOMAKE 6 vuotias

40 LIITE 15.5 LUMIUKKO TESTI

41 LIITE 15.6 Vahvuudet ja vaikeudet lomake

42

43 LIITE 15.7 Vahvuudet ja vaikeudet lomake

44

45 LIITE Vahvuudet ja vaikeudet lomake

46 LIITE 15.9 (1) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

47 LIITE 15.9 (2) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

48 LIITE 15.9 (3) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

49 LIITE 15.9 (4) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

50 LIITE 15.9 (5) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

51 LIITE 15.9 (6) LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTILOMAKE 5 15 VUOTIAILLE

52 LIITE LAPSEN OMA ARVIO HYVINVOINNISTAAN

Sami Kapanen HYKS Akuutti, Jorvin päivystys Osastonhoitaja

Sami Kapanen HYKS Akuutti, Jorvin päivystys Osastonhoitaja Sami Kapanen HYKS Akuutti, Jorvin päivystys Osastonhoitaja TAUSTA, TAVOITE & TARVE KIIREELLISYYSLUOKITUS ICPC2 KOODISTO JORVIN ARKKITEHTUURI LAADUNVARMISTUS HYKS-AKUUTTI Sisältää kaikki akuuttilääketieteen

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa 1.Käynti - lääkärin vastaanotto Astman selvittely - diagnostiikka Oireileva potilas. Ajanvaraus(hoitaja)- Hoidon tarpeen arvio Varataan aika

Lisätiedot

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi..

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi.. Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA Nimi.. Ilomantsin kunta, terveyskeskus 1.8.2011 Johdanto Tämä opintokirja on tarkoitettu sairaanhoitajan/terveydenhoitajan

Lisätiedot

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA - osana valtakunnallista ASTMAOHJELMAa 1994-2004 Työryhmämuistio 2002 Hengitys ja Terveys ry Sisällys Taustaa s. 3 Työryhmä s. 3 Ohjelman sisältö s. 4 Ohjelman toteutus s. 4 Ohjelman

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja 1. Yleistä 1.1 Ohjelmassa ennen tulkitsemista valmiina olleet oletustiedot ja muuttujien väliset loogiset yhteydet Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alla mainituissa muuttujissa

Lisätiedot

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015 Sidonnaisuudet Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito Tuula Vasankari Dos., el Pääsihteeri Filha ry Valtakunnallinen TB hoidon asiantuntijaryhmä, pj 8.10.2015 Filha WHO IUATLD TB-Net STM THL Ei lääketeollisuussidonnaisuuksia

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tb ja hoitohenkilökunta Tartunta ja suojautuminen Tb tilanne Pohjois-Savossa Valvottu

Lisätiedot

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja

8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja 8.4.2016 Sanna Kallankari Osastonhoitaja Päivystyksen triage Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi Hoidon porrastus Oikea potilas oikeassa paikassa TK, ESH Tunnistetaan päivystyshoitoa vaativat potilaat

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) TARKKAILULÄHETE Lomake M1 Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Aikaisemmat

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla Epshp tbc-hoidon toimintaohjeet THL:n suositus kontaktiselvityksestä Lainsäädäntö Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla www. linkit Tuberkuloosipotilaan tunnistaminen pth:ssa

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Työperäinen tuberkuloosi epidemia V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Tuberkuloosi ja terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnan

Lisätiedot

COPD:n hoidon porrastus

COPD:n hoidon porrastus COPD:n hoidon porrastus 21.4.2016 el Riika Liukkonen TYKS/ Keuhkosairauksien klinikka Keuhkoahtaumataudin hoitoketju Perusterveydenhuolto Ennaltaehkäisy ja varhaisdiagnostiikka Hoidon tarpeen arviointi

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Päivi Jussila, HLL Suun terveyden tutkimusyksikkö Suun tutkimukseen kutsuttiin 3150 henkilöä, jotka asuivat 100 km säteellä Oulusta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008)

LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008) LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008) Kiitos, että olette päättänyt osallistua tutkimukseen, jossa selvitetään nivelrikkovaivaisten koirien

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla Tietojen keruu kontaktikartoituksessa 8.10.2009 Tiina Kaisla Kontaktiselvitykseen liittyvät eri työvaiheet potilasasiakirjojen tarkastelu potilaan haastattelu kontaktien jäljittäminen tuberkuloosin tartuntariskin

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1

infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa UÄ-laitteet anti-infektiivisen 27.10.2005 Seinäjoki 1 UÄ-laitteet anti-infektiivisen infektiivisen parodontaalihoidon toteutuksessa 27.10.2005 Seinäjoki 1 Yleistä Perustuu korkeataajuiseen tärinään, ei mekaanisen voiman käyttöön laitteesta riippuen kärjen

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa:

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Ryhmittely 1) Ymmärrettävä, hallittava ja osattava käyttää tai soveltaa 2) Tiedettävä, tunnistettava 3) Erityisosaamista

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

Kontaktiselvitysohjeen päivitys mikä muuttuu?

Kontaktiselvitysohjeen päivitys mikä muuttuu? Kontaktiselvitysohjeen päivitys mikä muuttuu? Dos. Hanna Soini THL, Tartuntatautiseurannan ja torjunnan osasto 1 TB maailmassa 1/3 maailman väestöstä on infektoitunut M. tuberculosis - bakteerilla 9,6

Lisätiedot

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS HIV-potilaan hoitotyö K-SKS Valtakunnallinen HIVkoulutuspäivä 13.2.13 sh Ulla-Maarit Tiainen MITÄ KESKI-SUOMEN HIV -HOITOTYÖHÖN KUULUU TÄNÄÄN, n HIV-potilaita on hoidettu sisätautien pkl:lla 90-luvun alusta

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla 1(5) Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla Yleistä Sairaalaympäristössä mikrobien keskeisin tartuntareitti on kosketustartunta.

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo suu Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hakusanat: hoito, suu, sairaudet, oireet Diabeetikon suunhoito Lehtisessä kerrotaan diabeetikon suunhoidosta. Hakusanat: hampaidenhoito,

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

HIV ja hepatiitit HIV

HIV ja hepatiitit HIV HIV ja hepatiitit Alueellinen tartuntatautipäivä 3.5.16 Keski Suomen keskussairaala Infektiolääk. Jaana Leppäaho Lakka HIV 1 HIV maailmalla HIV Suomessa Suomessa 2014 loppuun mennessä todettu 3396 tartuntaa,

Lisätiedot

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta YL Katriina Lähteenmäki Yleislääketieteen ja Akuuttilääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys mobiilitoiminnan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS 1(5) SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS Teille on varattu kaihileikkausaika oheisen ajanvarauskirjeen mukaan Vaasan keskussairaalan silmäyksikköön, joka sijaitsee A-rakennuksessa, 6. kerroksessa. Sairaanhoitaja soittaa

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen

Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä. NKNPPKL klö Henna Meriläinen Keskenmenopotilas naistentautipäivystyksessä NKNPPKL klö Henna Meriläinen 7.11.2016 Hoitoon ohjautuminen Potilaat tulevat päivystykseen hoitajan puhelinohjauksella, lähetteellä terveyskeskuksesta/ yksityiseltä,

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla

Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla Erja Tommila projektivastaava, esh Filha ry Ohjattu omahoito Terveydenhuollon ammattilaisen antamaa yksilöllistä potilasohjausta: sairauden alkuperästä, oireiden

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

Urheilijan terveyskysely

Urheilijan terveyskysely Urheilijan terveyskysely Nimi: Sukupuoli: M N Sotu: Laji(t): Valmentaja(t): Osoite: Sähköpostiosoite: Puhelin: Omalääkäri ja toimipaikka: Lähiomainen + puhelinnumero: Mitkä ovat mielestäsi parhaat saavutuksesi

Lisätiedot

HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN

HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN MIKÄ ON HOITOON LIITTYVÄ INFEKTIO Potilaalla todetaan mikrobin aiheuttama paikallinen- tai yleisinfektio ei ollut

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli

Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 7.3.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 1 Sidonnaisuudet viimeisen kahden

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto potilaan jatkohoidon turvaajana. Tiina Hassinen projektisuunnittelija, TtM Vsshp

Hoitotyön yhteenveto potilaan jatkohoidon turvaajana. Tiina Hassinen projektisuunnittelija, TtM Vsshp Hoitotyön yhteenveto potilaan jatkohoidon turvaajana Tiina Hassinen projektisuunnittelija, TtM Vsshp Rakenteisen hoitotyön yhteenvedon testaaminen Lähtökohtana: Laaja kirjallisuuskatsaus, kansalliset määritykset

Lisätiedot

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ 1. YLEISKUVAUS NEUROPSYKIATRISESTA KUNTOUTUKSESTA Neuropsykiatrisissa oireyhtymissä haasteet ovat luonteeltaan pitkäkestoisia,

Lisätiedot

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika*

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7 POTILASTIEDOT Pvm Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* Onko sinulla vuoto-oireita, jotka häiritsevät normaalielämää tai ovat vaatineet lääkärin arviota? Minkä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa.

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klooriheksidiiniglukonaatti 2 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Aivokasvainkoulutus Hoidonsuunnittelija Johanna Hyyppä

Aivokasvainkoulutus Hoidonsuunnittelija Johanna Hyyppä Aivokasvainkoulutus 8.3.16 Hoidonsuunnittelija Johanna Hyyppä Pre.oper. kirjallinen info / ohjausmateriaali: Polilta ns. jonokirje (sisältää yleistä tietoa / ohjeita leikkausjonoon asetetulle potilaalle)

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010 Helsingin yliopisto Työikäisen

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

MIKROBIOLOGINEN VIERITESTIANALYTIIKKA. Yl Markku Koskela OYS / Mikrobiologian laboratorio (OML)

MIKROBIOLOGINEN VIERITESTIANALYTIIKKA. Yl Markku Koskela OYS / Mikrobiologian laboratorio (OML) MIKROBIOLOGINEN VIERITESTIANALYTIIKKA Yl Markku Koskela OYS / Mikrobiologian laboratorio (OML) MIKROBIOLOGINEN VIERITESTI Tutkimusmenetelmä, jolla: infektiotaudin laboratorio-diagnostiikka voidaan suorittaa

Lisätiedot

Ensihoito ja M1-lähettämiskäytäntö sekä ensihoidon ydintehtävää täydentävät palvelut. Hetti Kirves Hyvinkää Akuutti / Ensihoito

Ensihoito ja M1-lähettämiskäytäntö sekä ensihoidon ydintehtävää täydentävät palvelut. Hetti Kirves Hyvinkää Akuutti / Ensihoito Ensihoito ja M1-lähettämiskäytäntö sekä ensihoidon ydintehtävää täydentävät palvelut Hetti Kirves Hyvinkää Akuutti / Ensihoito Avunpyyntö hätäkeskukseen potilas soittaa itse MT-ongelmasta muusta hädästä

Lisätiedot

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Annukka Vuorinen Ylihammaslääkäri, terveyspalveluyksikön johtaja YTHS Tampere Silmät ovat sielun peili, ja suu on portti peremmälle. Kuvat Päivi Jääsaari

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

Nuoren kipeä kives miten toimin. Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace

Nuoren kipeä kives miten toimin. Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace Nuoren kipeä kives miten toimin Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace Yleistä Kiveksen kiertymä on äkillisen kiveskivun yleinen syy lapsuus-

Lisätiedot

Suomen vapaaotteluliitto (SVOL). Lääkärintarkastus.

Suomen vapaaotteluliitto (SVOL). Lääkärintarkastus. Suomen vapaaotteluliitto (SVOL). Lääkärintarkastus. Jokaisen SVOL alaisiin kilpailuihin osallistuvan henkilön tulee toimittaa ennen ottelua voimassa oleva vuositarkastuslomake järjestävälle taholle. Voimassa

Lisätiedot

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Esko Liukkonen Ogelin Hammaslääkärit Oy Hammaslääkäri Heikki Pilvinen Hammaslääkäri Kimmo Kaihovaara Hammaslääkäri Mailiis Liige Hammaslääkäri

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus

SEURAUKSET. - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / menehtyminen. - voinnin huonontuminen - väkivaltaisuus - itsetuhoisuus LIITE 1. RISKIEN ARVIOINTI kotiin annettavissa palveluissa RISKI (mielenterveysasiakkailla) Fyysinen väkivalta - lääkitys ei toteudu - päihteet - henkilökunnan / asiakkaan vammautuminen / - psyykkisen

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat!

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat! Kempeleen neuvola Hyvät vanhemmat! Tervetuloa Kempeleen äitiysneuvolan asiakkaaksi! Neuvolan työntekijöiden tarkoituksena on olla lasta odottavan perheen käytettävissä sekä vauvan että vanhempien hyvinvointiin

Lisätiedot