ESIMERKKI. Sisällysluettelo 1 Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. 2 Aikataulutyypit Aikataulut Ajankäytön suunnittelu 61

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIMERKKI. Sisällysluettelo 1 Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. 2 Aikataulutyypit 22. 3 Aikataulut 39. 4 Ajankäytön suunnittelu 61"

Transkriptio

1 3 Sisällysluettelo Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. Projekteista ja niiden johtamisesta 7.2 Projektijohtamisen näkökulmia 2.3 Projektinjohtaminen Suomessa 8 2 Aikataulutyypit Jana-aikataulut Vinoviiva-aikataulut Valvontavinjetti Toimintaverkot Lukujärjestys ja ajoitettu tehtäväluettelo 37 3 Aikataulut Hankeaikataulu eli projektiaikataulu Yleisaikataulu Suunnitelma-aikataulu eli piirustusaikataulu Hankinta-aikataulu Talotekniikka-aikataulu eli TATE-aikataulu Rakentamisvaiheaikataulu Viimeistelyvaihe Viikkoaikataulu 57 4 Ajankäytön suunnittelu 6 4. Rakentamisen kesto ja ajoitus Kohteen osittelu Tuotannon jakaminen tehtäviin Tehtävien mitoitus Työjärjestyksen määrittäminen Tehtävien tahdistus ja rytmitys Aikataulun laadinta Aikataulun toteutuskelpoisuus Korjausrakentamisen erityispiirteet Aikataulun valvonta 93 5 Tarkentuva tuotannonohjaus Uusiutuva tuotannonohjaus Last Planner toimiva tuotannonohjaus 95 Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS

2 4 6 Tietotekniikkasovellukset PlaNet ja Planet PlanMan Project Vico Control Perusohjelmat Rakennuksen tietomallinnus (Building Information Modeling, BIM) 6.6 Tekla Structures 2 7 Harjoitustehtävät 3 7. Hankkeen kesto ja ajoitus Kohteen osittelu Tuotannon jakaminen tehtäviin Tehtävien mitoitus Työjärjestyksen määrittäminen Tehtävien tahdistus ja rytmitys Aikataulutyypit Aikataulutasot ja aikataulun seuranta Vastaukset 27 Hakemisto ja liitteet 36

3 39 3 Aikataulut Aikataulusuunnittelun kannalta hankkeen keskeisimmät ratkaisut tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin rakennuttaja päättää hankkeen ajalliset reunaehdot, tavoitteet ja laatii hankeaikataulun. Tästä aikataulut tarkentuvat asteittain hankkeen edetessä tiettyihin ajankohtiin sidottuihin osatavoitteisiin ja määrätyn kestoisiin tehtäviin. Kuvassa 36 esitetään aikataulusuunnittelun tarkentuminen hankkeen aikana ja mistä eri aikataulut saavat lähtötietonsa. Tässä luvussa esitellään hankeaikataulu sekä eri aikataulujen merkitystä hankkeen vaiheissa. Lisäksi käydään läpi kuvassa 36 mainitut aikataulut, näiden lähtötietoja, esitysmuotoja ja laadintatekniikkaa. Aikataulusuunnittelun merkitystä korostettaessa tulee aina muistaa, että onnistunut hanke edellyttää toiminnan ohjaamista hankkeen kaikissa vaiheissa. Hyvin suunniteltu on tässä tapauksessa vasta hyvä alku. Toteutuksen ohjaus ja tuotannon johtaminen on rakennustyömaalla aina merkittävimmässä roolissa. Hankintaaikataulu Suunnitteluaikataulu (arkkitehti, rakennesuunnittelu) Suunnitelmaaikataulu (tarkennetaan tarvittavat arkkitehtija rakennesuunnitelmat) Talotekniikkaaikataulut Hankkeen/projektin aikataulu Alustava yleisaikataulu (tarjousvaiheessa) Sopimusyleisaikataulu (urakkasopimuksessa) Työaikataulu (toteuttajan yleisaikataulu) Tehtäväsuunnittelu Rakentamisvaihesuunnittelu (esim. maarakennus-, perustus-, runko-, sisävalmistus- ja viimeistelyvaihe) Viikkosuunnittelu (viikkoaikataulu) Toteutuksen valvonta Kuva 38. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen. Nuolet kuvaavat tiedon liikkumista aikataulusuunnitelmasta toiseen.

4 Yleisaikataulu Urakoitsijan tai päätoteuttajan näkökulmasta työmaan rakennustöiden ajoittaminen yleisaikatauluun on keskeinen osa aikataulusuunnittelua. Yleisaikataululla on kolme laadinnan ajankohdaltaan, sisällön tarkkuustasoltaan ja käyttötarkoitukseltaan eroavaa muotoa: alustava yleisaikataulu sopimusyleisaikataulu työaikataulu 3.2. Alustava yleisaikataulu Alustava yleisaikataulu Tarjousvaiheessa kohteesta laadittava karkea yleisaikataulu, jonka tarkoituksena on selvittää tärkeimmät työvaiheet ja -menetelmät, hankkeen kesto, tärkeimpien resurssien kuormitus yms. Muita alustavia tuotantosuunnitelmia ovat mm. alustavat henkilöstö-, hankinta- ja kalustosuunnitelmat sekä alustava työmaan aluesuunnitelma. Alustavien suunnitelmien taso riippuu hankkeesta ja käytettävissä olevista resursseista. Päätoteuttaja laatii ennen rakentamispäätöstä tai urakkatarjouksen antamista hankkeelle alustavan yleisaikataulun. Alustavalla yleisaikataululla tarkistetaan miten työt sopivat rakennuttajan hankeaikataulussa antamaan rakennusaikaan ja mikä on hankkeen ajallinen kireystaso. Alustava yleisaikataulu laaditaan yleensä vain karkealla tasolla ja siinä kuvataan työn kulkua ohjaavat päätyövaiheet. Alustavaa yleisaikataulua voidaan hyödyntää tarjouslaskennassa töiden ajoituksen mallina sekä esimerkiksi aikasidonnaisten kustannusten laskentaperusteenä. Alustavan tuotannonsuunnittelun tärkein tavoite on eri toteutusvaihtoehtojen tutkiminen ja vertailu. Hankkeen yleisaikataulun laadinnassa tavoitteena on ajan jakaminen hallitusti suunnittelun, hankintojen ja toteutuksen kesken. Alustavan yleisaikataulun avulla arvioidaan aikataulun kireys vaadittavien välitavoitteiden saavuttaminen töiden ajoittuminen eri vuodenaikoihin (talvilisätyöt) aikaan sidotut työmaan käyttökustannukset ja yhteiskustannukset tarvittava henkilöstö ja kalustoresurssit tärkeimpien materiaali- ja alihankintojen toimitusajat. Urakkaneuvotteluissa alustavasta yleisaikataulusta tulee usein sopimuksen osa rakennuttajan ja toteuttajan välille. Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyy tarjouspyyntökirje kaupalliset asiakirjat - urakkaohjelma - urakkarajaliite - yksikköhintaluettelo - tarjouslomake tekniset asiakirjat - piirustukset - selostukset Alustavan yleisaikataulun lähtötiedot Toimivan aikataulun luominen edellyttää, että rakennuskohteeseen perehdytään huolellisesti. Alustavan yleisaikataulun suunnittelun lähtötietoina toimivat tarjouspyyntöasiakirjat. Urakkaohjelmassa tyypillisesti määritellään mm. urakoitsijalta vaadittavat laadunvarmistusmenettelyt, sakolliset välitavoitteet ja urakka-aikaa koskevat erityiset vaatimukset. Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät myös tekniset suunnitelma-asiakirjat, joita ovat piirustukset sekä rakennus- ja työselostukset. Piirustuksista selviää rakennuskohteen mitattavat ominaisuudet kuten laajuus ja tarkat mitat. Urakkarajaliitteen avulla urakoitsija voi muodostaa käsityksen oman suoritusvelvollisuutensa piiriin kuuluvista asioista sekä urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä. Jo tässä vaiheessa etsitään keinot, joilla asetettuihin aikarajoihin päästään. Hankkeen riskien arvioinnin perusteella varataan vaiheiden sekä tehtävien väliset pelivarat.

5 43 Alustavan yleisaikataulun laadinta Alustavaan yleisaikatauluun valitaan työmaan tärkeimmät tehtävät rakennussuunnitelmien, piirustusten ja työselitysten sekä kokemuksen perusteella. Tyypillisesti aluksi laaditaan rakennusteknisten töiden aikataululuonnos. Tehtäviä valitaan rakennuskohteen laajuuden ja monimuotoisuuden mukaan nimikettä, joskus useampiakin. Alustavassa yleisaikataulussa rakennusvaiheille ja tehtäville määritetään aloitus- ja valmistumisajankohdat. Alustavassa yleisaikataulussa esitetään myös hankesuunnitelman mukainen valmistumispäivämäärä ja välitavoitteet sekä toteutuksen kannalta merkittävät tavoitteet kuten lämpö päälle tai sähköpääkeskus asennettu. Tehtävien osalta aikatauluun merkitään määrä ja yksikkö, jotka saadaan määräluettelosta. Kullekin tehtävälle määritetään tahdistava resurssi ja työmenekki. Lähtötietoina voidaan käyttää yrityksen omaa tiedostoa, Ratu-tiedostoa tai omaa kokemusta. Lähtötieto tulee merkitä aikatauluun, jotta tiedon hyödyntäminen ja arviointi on jatkossa mahdollista. Menekkitietojen perusteella lasketaan kunkin tehtävän kesto kokonaisaikana (työvaiheaika, T4). Alustava yleisaikataulu esitetään yleisimmin jana-aikataulun tai paikka-aikakaavion muodossa. Aikataulun kalenteripohjaan merkitään työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät eli pekkaspäivät. Tehtäessä maanrakennustai runkotöitä talvikaudella otetaan aikataulua laadittaessa huomioon keskimääräiset pakkaspäivät kullekin talvikuukaudelle. Hyvässä alustavassa yleisaikataulussa esitetään nimikkeistötunnus tai tehtävän juokseva numero aikataulutehtävä suoritemäärä ja -yksikkö mitoitustyöryhmä työmenekki tai työsaavutus tehtävän kesto ajoitus ja riippuvuudet. Työvaiheaika, T4 kuvaa rakentamiseen käytettävissä olevaa aikaa. Ajassa ovat mukana pakkaspäiviä ja työehtosopimuksen mukaisia vapaapäiviä lukuun ottamatta kaikki työhön käytetyt tunnit mukaan lukien yli tunnin mittaiset keskeytykset. ALUSTAVA YLEISAIKATAULU Hierarkia Määrä Kesto Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa + PURKU JA RAIVAUS 2 MAANRAKENNUS 2 3 PERUSTUKSET 3 4 RUNKORAKENTEET 4 5 VESIKATOT 5 6 PIHAKANSI KELLARIN LATTIAVAL SISÄTYÖVAIHEET 7 8 Kuva 4. Esimerkkikohteen viiden kerrostalon alustava yleisaikataulu jana-aikatauluna.

6 Sopimusyleisaikataulu Alustava yleisaikataulu käydään läpi sopimusneuvotteluissa. Tarvittaessa alustavaa yleisaikataulua muokataan muokataan ja tarkennetaan. Sopimuosapuolten hyväksymä ja tarkentama alustava yleisaikataulu liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi. Rakennuttajan ja päätoteuttajan välisessä sopimusaikataulussa on oleellista, että siitä löytyvät niin toteuttajan kuin rakennuttajan kannalta toisille osapuolille tärkeät ajankohdat, kuten rakennuttajan hankinnat ja toisaalta toimintakokeiden käynnistäminen. Sopimusaikataulusta tulee käydä ilmi ainakin aloitus ja valmistumispäivämäärät sekä välitavoitteet. Sopimusyleisaikataulu perustuu kokonaisaikoihin (T4). Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 998 (RT ) Työaikataulu ( 4, 5 ) Työmaanjohtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan, muiden urakoitsijoiden ja tilaajan tulee laatia yhteistyössä työmaan työaikataulu. Työmaan aikataulussa tulee esittää työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtävänsä sen mukaisesti. Aikataulua laadittaessa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika sekä urakoitsijan omien töiden järjestely. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuunottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. Työn aloitus- ja valmistumispäivämäärään voidaan harvoin muuttaa, joten töiden ja ennen kaikkea vaiheiden realistinen kesto pitää tarkastaa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sopimusaikataulu toimii rakennuttajan valvontatyökaluna ja ohjaa pääurakoitsijan toimia. Välitavoitteisiin voidaan sitoa sakkoja, jolloin lohkojen työjärjestystä tai tehtävien kestoja on vaikeaa muuttaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli aikataulua halutaan vielä muokata sopimuksen teon jälkeen pitää sopimukseen kirjata tapa, jolla pääurakoitsija voi hyväksyttää tarkennetun aikataulun rakennuttajalla. Aikataulumuutokset voivat useimmiten koskea vain työjärjestystä ja tehtävien tai työvaiheiden kestoja Sopimusyleisaikataulun tarkentaminen työaikatauluksi Päätoteuttaja tarkentaa sopimusyleisaikataulun työaikatauluksi työmaata ja eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamista varten. Työaikataulu toimii urakoitsijoiden ja päätoteuttajan välisten sopimusten ajallisena pohjana. Työaikataulua kutsutaan tyypillisesti työmaalla yleisaikatauluksi. Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan tarkemmin ja jaotellaan lohkoittain tai jaetaan osatehtäviin. Työaikatauluun merkitään mukaan myös talotekniikkatöiden tehtävät. Työaikataulun tarkoituksena on toimia rakennuskohteen totetuttamisprosessin punaisena lankana. Työaikataulu on koko rakennushankkeen kestolle suunniteltu aikataulu, josta hankkeen eri osapuolet saavat oleellisimmat tiedot hankkeen keskeisistä työvaiheista, tapahtumista, tehtävien kestoista ja resurssien käytöstä. Työmaan muut aikataulut perustuvat työaikatauluun. Tyypillisesti työaikataulu pyritään laatimaan mahdollisimman nopeasti heti kun talotekniset työt on saatu mukaan. Työaikataulun lähtötietoina käytetään alustavaa yleisaikataulua/sopimusyleisaikataulua ja niiden lähtötietoja. Työaikataulussa esitetään töiden toteuttamisajat ilman mahdollisia häiriöitä. Työaikataulu perustuu tehollisiin työvuoroaikoihin (T3) ja erillisiin häiriöpelivaroihin.

7 45 Työaikataulun laadinnan lähtötietoja ovat: alustava yleisaikataulu/sopimusyleisaikataulu tekniset suunnitelmat, esimerkiksi työselostukset ja piirustukset sopimusasiakirjat, erityisesti kiinteät päivämäärät määrälaskelma ja kustannusarvio tärkeimmät työmenetelmävalinnat työvoiman käytön periaatteet ja aliurakkana tehtävät työt tuotantotiedostot: yrityskohtaiset jälkilaskentatiedot ja RATU-tiedostot käytettävissä olevat resurssit ja resurssirajoitukset rakennuspaikan olosuhdetiedot lomapäivät ja vapaapäivät. Työaikataulun laadinta Alustavan yleisaikataulun nimikkeistön karkeudesta johtuen tehtävien ajoitus suunnitellaan työaikataulussa tarkemmin jaotellen. Esimerkiksi tehtävä Runko saattaa sisältää elementtiasennuksen ja elementtien saumauksen sekä paikalla valettavien kanatavien seinien muottityön, raudoituksen ja betonoinnin. Työaikataulussa nuo tehtävät saatetaan eriyttää tuotannon loogisen etenemisen esittämiseksi. Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan tarkemmin, jaotellaan lohkoittain, tehtäviä jaetaan osatehtäviin ja eri tehtävien välille jätetään pelivaraa, jotta mahdolliset häiriöt rakentamisessa eivät vaikuta koko aikatauluun. Tehtävät mitoitetaan tehollisten työvuoroaikojen,t3 perusteella. Tehtävien häiriöt eli yli tunnin mittaisiin katkoksiin varatut ajat esitetään aikatauluissa Rappu A krs YP+vesikatto Perustus YLEISAIKATAULU As. Oy Vantaan Marenki Vastuuhenkilö: PA.4.20 Suunnittelija: MV Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo KPH LATTIAVALUT 2 Tehollinen aika, työvuoroaika, T3 Teholliset ajat ovat tavoitteellisia työmenekkejä, jotka eivät sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. YP+vesikatto VESIKATTO B Perustus YP+vesikatto YLäPOHJAN PUUTYöT Lämpö päällä LEVYSEINäT JA ALAKATOT LISTOITUS LOPPUSIIVOUS Itselle luovutukset Toimintakokeet Viranomaistarkastukset Projektin loppu TASOITE MAALAUS LAATOITUS KALUSTEET LAMINAATTI LATTIATASOITE VARUSTEET 4 C 3 2 Perustus MAANLEIKKAUS PAALUTUS PERUSTUKSET VSS PERUSTUSELEMENTIT ELEMENTTIRUNKO SAUNOJEN PYSTYTYS Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Suunnitelma: Toteutuma: Ennuste: Suunnittelutila Vico Control 2009 v Kuva 42. Työaikataulu paikka-aikakaavio muodossa. Lopussa on varattu aikaa itselleluovutuksille, toimintakokeille sekä viranomaistarkastuksille. Vihreä pystysuora viiva kertoo milloin lämpöjen tulee olla päällä. Tämä on asetettu urakoitsijoille välitavoitteeksi.

8 62 Maanrakennusvaihe Perustusvaihe Runko Sisävalmistusvaihe Viimeistely ja luovutus Kuukaudet T T4 Kuva 50. T3-aika yhdessä TL3-ajan kanssa muodostavat T4-ajan. T4-ajoilla mitoitettu aikataulu teht. teht. 2 T3-ajoilla mitoitettu aikataulu TL3 teht Rakentamisen kesto ja ajoitus 4.. Aikataulusuunnittelun käsitteet Kokonaisaika, työvaiheaika, T4 Kokonaisaika eli työnvaiheaika sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, myös tunnin mittaiset ja pidemmät työskentelyn keskeytykset. Kokonaisaikaa käytetään kustannusten arvioimiseen ja alustavan yleisaikataulun laadintaan. Kokonaisaika saadaan Ratu-työmenekeistä kertomalla työvuoroajat työvaiheen TL3-lisäaikakertoimella. Työvaiheen lisäaika, TL3 Työvaiheen lisäaika tarkoittaa yli tunnin mittaisia työn keskeytyksiä, pieniä erillisiä työvaiheita tai koneiden ja laitteiden rikkoutumista tai huoltoja, odotusaikoja, säähaittoja, tapaturmia tms. Työvaiheen lisäaikakertoimella eli TL3-kertoimella muunnetaan työvuoroaika työvaiheajaksi. TL3-kertoimet vaihtelevat,0,30 työlajista riippuen. Kertoimet on esitetty Ratu-kortissa työmenekkien yhteydessä. Tehollinen aika, työvuoroaika, T3 Teholliset ajat ovat tavoitteellisia työmenekkejä, jotka eivät sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Tehollista aikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja tehtäväsuunnitelmien tehtävien kestoja laskettaessa. Teoreettinen menekki M2 Menetelmämenekki M3 Työnvaihemenekki M4 Työmaamenekki M5 Menetelmälis ä ML2 Työnvaihelis ä ML3 Työmaalis ä ML4? teht. teht. 2 Betoniastian täytön odottelu on menetelmän lisäaikaa (TL). Nosturin odottelu on työvuoron lisäaikaa (TL2), jos nosturi on muussa käytössä. Koneen rikkoutuminen voi aiheuttaa yli tunnin mittaisen työn keskeytymisen (TL3). teht. 3 pelivara TL3 Kuva 5. T4 ja T3 ajoilla mitoitetut aikataulut. T4-ajoilla mitoitetussa aikataulussa työvaiheiden lisäajat ovat tehtävien sisällä. T3-ajoilla mitoitetussa aikataulussa työvaiheen lisäajat kannattaa koota aikataulun loppuun pelivaraksi. Perusaika T Menetelmäaika T2 Menetelmän lisäaika TL Tehollinen aika (työvuoroaika) T3 Kokonaisaika (työnvaiheaika) T4 Kuva 52. Aikataulukäsitteitä. Työnvuoron lisäaika TL2 - alle,0 tunnin keskeytykset - työehtosopimuksen mukaiset ehdot Työvaiheen lisäaika TL3 - yli,0 tunnin keskeytykset - odotustyö Pienet erilliset työvaiheet T3p

9 Rakennusajan määritys Rakennuttaja määrittää koko hankkeen rakentamisajan. Rakennushankkeen varsinaiseen rakentamiseen varattuun aikaan saattavat vaikuttaa mm. tilaajan ja rakennuttajan käsitys kohtuullisesta rakennusajasta, rakennuksen suunniteltu käyttöönottoajankohta, rahoitustilanne ja myyntimahdollisuudet sekä viranomaisten toiminta ja suunnitelmien valmistuminen. Myös rakennusyritysten tuotannon kokonaissuunnittelun vuoksi yksittäisten hankkeiden aikataulujen kireystaso vaihtelee ja aloitusajankohdat eivät ole tuotannon kannalta parhaita mahdollisia. Rakentamisen läpivientiin ja aikataulutukseen vaikuttavat mm. olosuhteet päärakennusmateriaali rakennejärjestelmä (elementti, esivalmistettu, paikalla rakennettu) talotekniikka toteutus aloitusajankohta Aikataulua eli tehtävien ajoitusta ja ajankäyttöä suunniteltaessa etsitään työn realistinen toteutusmalli käytettävissä olevien tietojen perusteella. Mallissa asetetaan tavoitteet hankkeelle ja yksittäisille työtehtäville. Tavoitteet koskevat tehtävien aloittamista ja päättämistä aikataulun mukaisesti sekä työvoiman käyttöä. Näiden tavoitteiden tulee olla realistisesti suunniteltuja sekä mitattavissa aikaan ja tuotokseen sidottuina. Rakennukselle voidaan tehdä teoreettinen optimiaikataulu kustannusten kautta (Kuva 53). Lisääntyvä rakennusaika nostaa aikasidonnaisia kustannuksia ja laskemalla työvaiheiden suorittamisen kustannuksia tiettyyn rajaan asti. Optimikesto minimoi näiden yhteissumman. Se miten optimiaikatauluja löydetään voi olla haasteellista. Käytännössä aika on rakennuttajalle rahaa. Mitä aikaisemmin tila saadaan käyttöön sitä nopeammin tila alkaa tuottamaan. Tällöin optimikeston perusteet ovat pääosin lukitut jo sopimuksessa ja optimikesto eroaa teoreettisesta. Välittömästi aikasidonnaisia kustannuksia palkat konevuokrat kalusto työmaan ylläpito rakennuksen ylläpitö tilaajan sanktiot. kustannukset työvaiheissa rynnätään liikaa työmaan rämpiminen sakkojen maksaminen työvaiheita pitkitetään liikaa työvaiheiden suorittamiskulut nousevat O - x kk Optimikesto O O + x kk aika Sopimuskesto Kuva 53. Teoreettinen ja käytännön optimiaikataulu rakennukselle

10 Aikataulun kireyden tarkistus Aikataulu on työvoiman käytön malli. Aikataulussa osoitetun työvoiman käyttö tulee olla tavoitearvion kokonaistyömenekin mukainen. Aikataulu ei saa lisätä tavoitearvion työkustannuksia. Resurssipohjainen aikataulu perustuu määriin, työmenekkeihin ja työryhmiin sekä tehtävien välisiin riippuvuuksiin. Kun tehtävien kestot mitoitetaan, aikataulusta tulee realistinen ja tavoitteellinen. Suunnitelmiltaan ja tuotantotekniikaltaan erilaisten hankkeiden kokonaistyötuntimäärän määrittämisen apuna voidaan käyttää hankkeen tavoitearviota, työmenekkien tunnuslukua tai talonrakennuksen ajoituskustannusmallia. Usein rakennusyritysten laatimissa kustannus- ja tavoitearvioissa työtunnit on esitetty vain omana työnä tehtäville nimikkeille. Tavoitearviosta puuttuvat tuntitiedot voidaan arvioida yleisiin työmenekki- ja työsaavutustietoihin pohjautuen esimerkiksi Ratu -tiedoston avulla. Muun muassa Ratu Aikataulukirja antaa lähtötiedot niin rakennus- kuin taloteknisten töiden työmenekkien arviointiin yleisaikataulusuunnittelusta tehtävä- ja viikkotasolle. Aliurakoitsijoiden tunnit on arvioitava kuten omat työt. Esimerkki. Resurssitarve hankkeelle. Yhden talon tekemiseen menee tth. Mikäli hankkeen kesto on 2 kk mikä hankkeen keskimääräinen resurssitarve on? Entä jos hanke kestää 0 kk? Kuukaudessa työtunteja = 2 tv x 8 h/tv = 68 h/kk Aikaa 2 kuukautta = tth/(2 kk x 68 h/kk) = 7 henkilöä Aikaa 0 kuukautta = tth/(0 kk x 68 h/kk) = 9 henkilöä Keskiarvo Kirvesmies Muurari Rakennusmies Maalari Kuva 54. Hankkeen yhden vaiheen työntekijöiden tarve. Keskimääräinen resurssitarve on yhdeksän henkilöä.

11 65 Suomessa 980-luvulla tehtyihin tutkimuksiin pohjautuen on luotu ajoituskustannusmalli rakennushankkeen ns. normaalikeston laskentaan. Mallin luomiseen on käytetty usean yrityksen toteutuneiden kohteiden kestoja ja kokonaistyömenekkejä. Mallin avulla voidaan tutkia esimerkiksi tarjouspyynnössä esitetty rakennusaikataulun kireys vertaamalla hankkeen toteuttamiseen varattua aikaa hankkeen normaalikestoon. Normaalikestolla tarkoitetaan hankkeen rakennussuunnitelmien ja tavanomaisen kireystason mukaista rakennusaikaa, josta on vähennetty kesälomakuukaudet ja ennalta tiedetyt keskeytykset. Mallissa normaalikesto lasketaan hankkeen tuotannollisen laajuuden eli työmaalla tehtävien töiden kokonaistyöpanoksen avulla. Hankkeen normaalikesto (T N ) kuukausissa lasketaan Isoissa kohteissa (kokonaistyötuntimäärä yli tth) kaavalla T N = 4,6 x ln(hankkeen kokonaistyötuntimäärä) 36,6 Pienissä kohteissa (kokonaistyötuntimäärä alle tth) kaavalla T N = 2 + 3,8 x (hankkeen kokonaistuntimäärä)/0 000 Kaavaa on myös esitetty muodossa, jossa hankkeen kokonaistuntimäärällä tarkoitettiin hankkeen kokonaistyöpanos (tth) määritettynä Talo 80:n nimikkeistön rakentamisosien pääryhmien 9 mukaan. Työmaan kokonaistyötuntimäärä sisältää pääurakoitsijan tekemien töiden sekä rakennusteknisten ja LVIS-töiden tekemiseen työmaalla tarvittavat työtunnit. Kokonaistyötuntimäärään vaikuttavat ensisijaisesti hankkeen laajuus ja suunnitteluratkaisut. Esimerkki. Rakennushankkeen kokonaistyömenekki ja normaalikesto Kohdetietoja: kolme 5-kerroksista asuinkerrostaloa laajuus brm 2 ja rm 3 asuntoja 60 kpl tontin pinta-ala m 2 yksi väestönsuoja betonielementtirunko, elementtijulkisivut, ontelolattavälipohjat ja yläpohjat, puurunkoinen vesikatto, vesikatolla kevytsora lämmöneristys Hankkeen kokonaistyömenekki, T4 tth tth/brm 2 osuus, % C Työmaatekniikka 8 400,83 9 % D Aluerakenteet ,9 0 % E Pohjarakenteet 600 0,35 4 % F Rakennustekniikka ,39 46 % G LVI-järjestelmät 6 900,50 6 % H Sähköjärjestelmät ,50 6 % Yhteensä ,57 00 % Laskennassa on käytetty Aikataulukirjan 2008 T4-työmenekkejä, ks. sivut

12 66 Hankkeen normaalikesto, T N T N = 4,6 x ln (Σ tth(...9)) 36,6 T N = 4,6 x ln (44000) 36,6 = 2,8 kk Hankkeen normaalikestoksi saadaan 2,8 kuukautta. Hankkeen kokonaiskeston laskentakaava on esitetty mm. Aikataulukirjan 2008 sivulla 20. F Rakennustekniikka F Perustukset F2 Rakennusrunko F3 Julkisivu F4 Yläpohjarakenteet Lämpö päälle F5 Täydentävät sisäosat F6 Sisäpinnat F7 Rakennusvarusteet Rakennustekniikan osuus hankkeen kokonaistyömenekeistä F8 Siirtolaitteet Hankkeen rakennustekniikan kokonaistyömenekki, T4 Rakennusosa Kokonaistyömenekki Osuus rakennusteknisistä töistä Osuus hankkeen kokonaistyömenekistä tth tth/brm 2 F Rakennustekniikka ,39 00,00 % 46,00 % F Perustukset 200 0,26 6,00 % 3,00 % F2 Rakennusrunko ,49,00 % 5,00 % kantavat väliseinät ja pilarit laatat, palkit, pilarit portaat väestönsuojarakenteet F3 Julkisivu ,66 5,00 % 7,00 % ulkoseinät ikkunat ulko-ovet ulkotasot ja parvekkeet F4 Yläpohjarakenteet 570 0,2 3,00 %,00 % yläpohja räystäät yläpohjavarusteet F5 Täydentävät sisäosat ,92 2,00 % 0,00 % sisäovet kevyet väliseinät alakatot F6 Sisäpinnat 7 580,65 37,50 % 7,00 % seinäpinnat kattopinnat lattiapinnat F7 Rakennusvarusteet 200 0,26 6,00 % 3,00 % F8 Siirtolaitteet 40 0,03 0,50 % 0,00 % hissit

13 68 Arkipyhät ja yleiset juhlapäivät Sopimusperusteisia (TES ) vapaapäiviä ovat talonrakennusalalla: uudenvuodenpäivä -.. loppiainen pitkäperjantai - pääsiäistä edeltävä perjantai toinen pääsiäispäivä - pääsiäispäivää seuraava maanantai vapunpäivä -.4. helatorstai - neljäkymmentä päivää pääsiäisestä juhannusaatto - perjantai, joka osuu 9. kesäkuuta ja 25. kesäkuuta väliselle ajalle itsenäisyyspäivä jouluaatto sekä ensimmäinen joulupäivä Näistä uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto ja joulupäivä ovat kalenteripäivämäärään sidottuja ja aiheuttavat vuosikohtaisesti erilaisen katkon työaikaan. Vuosilomat Vuosilomalain ( /62) mukaan vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 2 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa. Rakennusalan työehtosopimuksessa suositetaan kesälomien pitämistä heinäkuussa. Työajan lyhennys Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan työajan lyhennys (pekkaspäivät) on 96 tuntia vuodessa. Jos muusta kertymistavasta ei ole sovittu, katsotaan työntekijällä olevan oikeus työajan lyhennykseen siltä osin kuin hänen säännöllinen viikoittainen työaikansa on ylittänyt 38 tuntia. Työajan lyhennys ja pidettävät vapaat tulee tarkastaa kulloinkin voimassaolevasta työehtosopimuksesta. YLI ALLE 500 Kuva 57. Keskimääräinen vuosisade. Sään vaikutus Myrskyt, pakkaset, vesi- ja lumisade hidastuttavat rakennustyötä ja aiheuttavat usein keskeytyksiä. Sään vaikutuksia ei ole helppoa arvioida ennakkoon ja niiden ajoittaminen yleis- ja rakentamisvaiheaikatauluissa voi olla haasteellista. Tilastojen avulla voimme kuitenkin todeta, että syys-, loka- ja marraskuussa sataa yli mm vuorokaudessa noin kymmenenä päivänä. Syysmyrskyt puolestaan haittaavat nosturilla työskentelyä keskimäärin pari kolme kertaa kuukaudessa. Säähäiriöihin varaudutaan kohdekohtaisesti merkitsemällä ne erillisiksi puskuriajoiksi eri rakennusvaiheiden loppuun tai ne sijoitetaan aikatauluun 2 3 kuukauden välein. Viikkosuunnitelmissa sääolosuhteet on sen sijaan mahdollista ottaa huomioon kohtuullisen tarkasti ja näin varautua poikkeaviin tilanteisiin. Jos työmaalla ei voida sään vuoksi taata kunnollisia työskentelyolosuhteita tai työn

14 69 laatu ei ole vaatimusten mukainen, on työnantajan velvollisuus keskeyttää työskentely. Keskeytykseen johtavia säätekijöitä voivat olla mm. tuuli, rankka vesisade, pakkanen sekä lumi- ja räntäsade. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 998 (RT ) 20 :n mukaan urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos rakennuskohteen sopimuksen mukaisessa ajassa valmistumisen esteenä on "poikkeukselliset urakoitsijan suoritusta olennaisesti haittaavat sääolosuhteet". Poikkeuksellisista sääolosuhteita voivat aiheuttaa mm. pakkaset, rankkasateet, pitkäaikaiset sateet, runsaat lumipyryt ja sateet, myrskyt, kovat tuulet ja tulvat. Talvirakentaminen Talvi ei itsessään ole riski, yllätys tai poikkeus. Talvi Suomessa on vuodenaika, jolloin sataa lunta, räntää ja vettä ja jolloin päivälämpötilatkin saattavat olla pitkään pakkasen puolella. Tyypillisesti sateeseen liittyy myös kova tuuli. Rakentamisen ajoittuminen talvelle pidentää rakennusaikaa. Talvilisätyöt, kuten suojaus ja lumityöt, aiheuttavat keskeytyksiä rakentamiseen, talvi kasvattaa työmenekkiä ja työmaan pakkasrajat sekä talvilomat ja arkipyhät aiheuttavat katkoksia rakentamiseen. Materiaalien käytön lämpötilarajoitukset, niiden vaatimat suojaukset sekä koneiden ja laitteiden käyttörajoitteet voivat myös vaikuttaa aikatauluun. Yhteisenä piirteenä talven vaikutuksista tehdyille tutkimuksille on talvilisätöiden ja kustannusten riippuvuus rakennustyön aloitusajankohdasta. Rakentamisen alkuvaiheen eli maarakentamisen sekä perustus- ja runkovaiheen ajoittuessa talveen ovat vaikutukset ainakin alle vuoden mittaisissa hankkeissa huomattavasti suuremmat kuin sisävalmistusvaiheen ajoittuessa talveen. Kokonaistyömenekin kasvuun talvella vaikuttavat ainakin: töiden talvityöhaitat ja -lisät lyhyiden ja pidempien tuotantokatkosten ja keskeytysten lisääntyminen talvilisätyöt työnaikaiset asennukset työmenekin kasvu kesäarvoon nähden [%] kk 9 kk 3,5 kk 7 kk 0 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Aloituskuukausi Kuva 58. Laajuudeltaan erilaisten kohteiden työmenekin vaihtelu kesäarvoon nähden prosentteina Kuva 59. ensimmäinen Talven todennäköinen lumipeite tulo. keskimääräinen pysyvä lumipeite Ratu C Talvityöt ja kustannukset suunnitteluohje käsittelee talvisään häiriöiden vaikutusta mm. työhön ja aikatauluun sekä talvilisätöihin. Ohje on tarkoitettu talven vaikutusten huomioon ottamiseen rakennushankkeen tuotannonsuunnittelussa

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA VALVONTA Opintojakson tavoitteet : Osaa valita työkohteeseen sopivan aikataulumuodon Osaa laatia työmaan ohjaukseen

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

TUOTANNON SUUNNITTELU JA OHJAUS

TUOTANNON SUUNNITTELU JA OHJAUS TUOTANNON SUUNNITTELU JA OHJAUS AJALLINEN SUUNNITTELU RYI 14 9.1.2017 OAMK/ Rakentamistekniikka 1 TYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA VALVONTA Opintojakson tavoitteet : Osaa valita työkohteeseen sopivan aikataulumuodon

Lisätiedot

Pientalokohteen rakentamisajan lyhentäminen

Pientalokohteen rakentamisajan lyhentäminen Niko Aaltonen Pientalokohteen rakentamisajan lyhentäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 25.4.2016 Tiivistelmä Tekijät Otsikko Sivumäärä Aika Niko Aaltonen

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN AIKATAULUSUUNNITTELU

RAKENNUSHANKKEEN AIKATAULUSUUNNITTELU Eero Viita RAKENNUSHANKKEEN AIKATAULUSUUNNITTELU Case Kaupinojan pintavesilaitos Tekniikan yksikkö 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Eero Viita Opinnäytetyön nimi Rakennushankkeen

Lisätiedot

Markku Koski. Aikataulusuunnittelu ja kustannusarvio Teijo-Talot Pohjanmaa

Markku Koski. Aikataulusuunnittelu ja kustannusarvio Teijo-Talot Pohjanmaa Markku Koski Aikataulusuunnittelu ja kustannusarvio Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:lle Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Miro Tanninen AIKATAULUSUUNNITTELU KORJAUSRAKENTAMISESSA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Miro Tanninen AIKATAULUSUUNNITTELU KORJAUSRAKENTAMISESSA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Miro Tanninen AIKATAULUSUUNNITTELU KORJAUSRAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Huhtikuu 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

AIKATAULUJEN LAADINTA RAKENNUSTOIMISTO LAAMO OY:N TYÖMAILLA

AIKATAULUJEN LAADINTA RAKENNUSTOIMISTO LAAMO OY:N TYÖMAILLA Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari 2015 Sakari Leinonen AIKATAULUJEN LAADINTA RAKENNUSTOIMISTO LAAMO OY:N TYÖMAILLA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RYI 14 SNTD/F k2017 T542404

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RYI 14 SNTD/F k2017 T542404 TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA RYI 14 SNTD/F k2017 T542404 TYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA VALVONTA Opintojakson tavoitteet : Osaa valita työkohteeseen sopivan aikataulumuodon Osaa laatia työmaan

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

Eri rakennuttamisprojektien yhteinen aikataulunimikkeistö. Micael Westerholm

Eri rakennuttamisprojektien yhteinen aikataulunimikkeistö. Micael Westerholm Eri rakennuttamisprojektien yhteinen aikataulunimikkeistö Micael Westerholm Examensarbete för Byggnadsteknik (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Byggnadsteknik Raseborg 2014 OPINNÄYTETYÖ Tekijä: Micael

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

VAIHEET. Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 25.9.2015 VAIHEET

VAIHEET. Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 25.9.2015 VAIHEET Hankesuunnittelu Hankkeen kosteudenhallinnan vaatimukset ja tavoitteet Kosteusriskien alustava kartoitus Kosteudenhallinnan menettelyt ja toimenpiteet Rakentamisen aikataulu Kosteudenhallinta- asiakirja

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

RS-kohteen yleisaikataulu

RS-kohteen yleisaikataulu RS-kohteen yleisaikataulu Pasi Tauru Opinnäytetyö.. Valitse kohde. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

Korjauskohteiden suunnitellut ja toteutuneet aikataulut

Korjauskohteiden suunnitellut ja toteutuneet aikataulut Eetu Kuvala Korjauskohteiden suunnitellut ja toteutuneet aikataulut Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 23.4.2014 Alkusanat Alussa kiitos seisoo, tai ainakin tässä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Juho-Pekka Hämäläinen Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy 1 Juho-Pekka Hämäläinen, Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy Työmaan ajankäyttö Työmaalla

Lisätiedot

18" 16" 14" 11" 8" 8" Metalli-Ratu Eriste-Ratu. Kesä 2014

18 16 14 11 8 8 Metalli-Ratu Eriste-Ratu. Kesä 2014 Metalli-Ratu Eriste-Ratu Kesä 2014 24" 20" 16" Metallirakennetyö" Ohutlevytyö" Lämmöneristys" Sisäpuolinen"vedeneristys" Ulkopuolinen"vedeneristys" Ääneneristys" Palosuojaustyö" 12" 300" 8" 250" 200" 150"

Lisätiedot

JANNE LAHTI RAKENNUSHANKKEEN INTEGROIVA TUOTANNONOHJAUS- MENETELMÄ

JANNE LAHTI RAKENNUSHANKKEEN INTEGROIVA TUOTANNONOHJAUS- MENETELMÄ JANNE LAHTI RAKENNUSHANKKEEN INTEGROIVA TUOTANNONOHJAUS- MENETELMÄ Diplomityö Tarkastajat: Professori Kalle Kähkönen, DI Anssi Koskenvesa Tarkastajat ja aihe hyväksytty talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ

TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ Rakentamisen prosessit TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on kehittää rakennusyrityksille toimintatavat rakennustyömaan työriskien arviointiin sekä

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi KUSTANNUSSELVITYS Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi 7.4.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 4 Riskit 5 Liitteet 5

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LCIFIN2 Workshop 21.11.2013 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä

Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä Korjaushankkeen valmistelu taloyhtiössä TARVE- SELVITYS HANKE- SUUNNITTELU SUUNNITTELU RAKENTAMISEN VALMISTELU RAKENTAMINEN VASTAANOTTO JA TAKUU Kiinteistöilta Oulu 13.1.2010 NYKYTILAN JA KORJAUSTARPEEN

Lisätiedot

Pihlaja Jukka RAKENNUSKOHTEEN KUSTANNUSLASKENTA JA AIKATAULUTUS

Pihlaja Jukka RAKENNUSKOHTEEN KUSTANNUSLASKENTA JA AIKATAULUTUS Pihlaja Jukka RAKENNUSKOHTEEN KUSTANNUSLASKENTA JA AIKATAULUTUS Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikan ja liikenteen ala Rakennustekniikan koulutusohjelma Kevät 2014 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

Laatija: Lauri Karri. Maanrakennus. 2 RM;KKH;KA kaivuutyöt 1.1. viemärit runkot 1.2. anturapohjat 1.3. anturat 2.1. ANTURAT VSS ULKOSEINÄT 1600x600

Laatija: Lauri Karri. Maanrakennus. 2 RM;KKH;KA kaivuutyöt 1.1. viemärit runkot 1.2. anturapohjat 1.3. anturat 2.1. ANTURAT VSS ULKOSEINÄT 1600x600 Yleisaikataulu LIITE nrakennus. viemärit runkot.. anturapohjat.. salaojat.. ANTURAT VSS ULKOSEINÄT 00x00 VSS VÄLISEINÄ 00x00 ANTURAT ULKOSEINÄT 00x0 VÄLISEINÄT 0000x0 nostot....... MV-lattia A. MV-lattia

Lisätiedot

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy SIVU-URAKAN ALISTAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy RAKENNUSURAKAN OSAURAKKASOPIMUKSET vakiosopimukset Urakkasopimus, jossa YSE 98 sopimusehtoina Alistettuna Alistamattomana Pienurakkasopimus

Lisätiedot

Nelikerroksisen CLTpuukerrostalon. betonielementtitaloon. CLT-rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2.

Nelikerroksisen CLTpuukerrostalon. betonielementtitaloon. CLT-rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2. 1 -rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2.2012 Nelikerroksisen puukerrostalon vertailu betonielementtitaloon Olli Teriö 28.2.2012 2 Laskentaesimerkit Fiktiivinen kohde

Lisätiedot

Rakennuttajan toimenpiteet urakan ajallisessa ohjauksessa

Rakennuttajan toimenpiteet urakan ajallisessa ohjauksessa Rakennuttajan toimenpiteet urakan ajallisessa ohjauksessa Jouko Kankainen, professori Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous jouko.kankainen@hut.fi Riku Kolhonen, erikoistutkija Teknillinen korkeakoulu,

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Tahvo Hassinen RAKENNUSALAN AIKATAULUOHJELMIEN VERTAILU

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Tahvo Hassinen RAKENNUSALAN AIKATAULUOHJELMIEN VERTAILU KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Tahvo Hassinen RAKENNUSALAN AIKATAULUOHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Marraskuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Marraskuu 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN

NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN Korjausrakentamispalvelut/MVi 29.08.2007 1(5) NCC:N KOKONAISRATKAISU TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSIIN NCC tarjoaa taloyhtiön korjauksiin vaiheittaista kokonaisratkaisua, joka kattaa taloyhtiön korjaustarpeen

Lisätiedot

AIKATAULUSUUNNITTELUN MERKITYS TUOTANNON- OHJAUKSESSA

AIKATAULUSUUNNITTELUN MERKITYS TUOTANNON- OHJAUKSESSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA AIKATAULUSUUNNITTELUN MERKITYS TUOTANNON- OHJAUKSESSA T E K I J Ä : Vili Haatanen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma

Lisätiedot

Juho Saarikettu KERROSTALOTYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA -HALLINTA

Juho Saarikettu KERROSTALOTYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA -HALLINTA Juho Saarikettu KERROSTALOTYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA -HALLINTA KERROSTALOTYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA -HALLINTA Juho Saarikettu Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Aikataulun suunnittelu. Resurssipohjaisen aikataulun suunnittelu tavoitearvion pohjalta

Aikataulun suunnittelu. Resurssipohjaisen aikataulun suunnittelu tavoitearvion pohjalta Älykäs aikatauluohjelma rakennushankkeen aikataulun suunnitteluun ja ohjaukseen Olli Seppänen, kauppatieteiden maisteri Tuotekehitysjohtaja, DSS Oy olli.seppanen@dynassol.com DYNAProject on uusimpaan rakentamistalouden

Lisätiedot

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Talotekniikan aikataulutus Riku Kolhonen, diplomi-insinööri Laatupäällikkö, Skanska Kodit Oy riku.kolhonen@skanska.fi

Talotekniikan aikataulutus Riku Kolhonen, diplomi-insinööri Laatupäällikkö, Skanska Kodit Oy riku.kolhonen@skanska.fi Riku Kolhonen, diplomi-insinööri Laatupäällikkö, Skanska Kodit Oy riku.kolhonen@skanska.fi Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Johtava tutkija, Mittaviiva Oy koskenvesa@mittaviiva.fi Talotekniikan aikataulutuksen

Lisätiedot

As. Oy Pielisentie 24

As. Oy Pielisentie 24 As. Oy Pielisentie 24 Rakennusurakan valmistelu Jukka Ollilainen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

TALO LEHMUSLEHDON PROJEKTISUUNNITTELU

TALO LEHMUSLEHDON PROJEKTISUUNNITTELU Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Carl-Fredrik Sebastian Mäkinen TALO LEHMUSLEHDON PROJEKTISUUNNITTELU Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

- opetusaineisto verkkoympäristöön. (T3) Aloittavat työt - alueen mittaus ja merkitseminen (2) - suojattavat puut (2)

- opetusaineisto verkkoympäristöön. (T3) Aloittavat työt - alueen mittaus ja merkitseminen (2) - suojattavat puut (2) Maanrakennustöiden työmenekkejä Vastaukset Raivaus ja purku (menekit Ratu-kortista -0247) Työnosat (työryhmä) Työmenekki Suoritemäärä (T3) Yht. - alueen mittaus ja merkitseminen (2) - suojattavat puut

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA SUUNNITTELUOHJELMA 25.6.2014 Sivu 1/6 Rantsilan päiväkoti KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

VILLE VÄÄNÄNEN AIKATAULULLISEN TUOTANNONOHJAUSMENETELMÄN KÄYT- TÖ PROJEKTINJOHTOLÄHTÖISESSÄ RAKENNUSURAKASSA. Diplomityö

VILLE VÄÄNÄNEN AIKATAULULLISEN TUOTANNONOHJAUSMENETELMÄN KÄYT- TÖ PROJEKTINJOHTOLÄHTÖISESSÄ RAKENNUSURAKASSA. Diplomityö VILLE VÄÄNÄNEN AIKATAULULLISEN TUOTANNONOHJAUSMENETELMÄN KÄYT- TÖ PROJEKTINJOHTOLÄHTÖISESSÄ RAKENNUSURAKASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Pekkanen ja tohtorikoulutettava Anssi Koskenvesa Tarkastajat

Lisätiedot

07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 1. JAKSO 5.-7.4.2016 Tiistai 5.4.2016 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi PÄTEVYYDET JA VASTUUT 8.30 Vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimukset, vastuut ja velvoitteet järjestöpäällikkö

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ Muutostyön kohde Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. Muutostyön kohteen on vuonna 2003 valmistuneen kerrostaloasunnon

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU TUOTANNON ONGELMAT AIKATAULUJEN LAATU PERUSTEET MITOITUS HÄIRIÖHERKKYYS VALVOTTAVUUS VALVONTA PUUTTEELLISTA TYÖN TEKO KESKEYTYY TYÖT KASAANTUVAT LOPPUUN ALOITUKSET JA TOIMITUKSET

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot