T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU"

Transkriptio

1 T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

2 TUOTANNON ONGELMAT AIKATAULUJEN LAATU PERUSTEET MITOITUS HÄIRIÖHERKKYYS VALVOTTAVUUS VALVONTA PUUTTEELLISTA TYÖN TEKO KESKEYTYY TYÖT KASAANTUVAT LOPPUUN ALOITUKSET JA TOIMITUKSET MYÖHÄSTYVÄT OHJAUS KRIISEIHIN PUUTTUMISTA YLITÖITÄ TYÖVOIMAN LISÄYSTÄ AIKATAULUJEN KORJAILUA

3 TUOTANNON ONGELMAT TUOTANNON OHJAUS JOHTAMISONGELMA, EI JÄRJESTELMÄ - EIKÄ ATK-ONGELMA

4 PROJEKTIN TULOKSET- LAADUN MITTARI? TEHDÄÄN KERRALLA KUNTOON PIDETÄÄN MITÄ LUVATAAN KEHITYTÄÄN JA KEHITETTÄÄN ASIAKKAAN ASIAKKAAN ODOTUKSET KOKEMUKSET

5 PROJEKTIN TULOKSET- LAADUN MITTARI? LAATU ON YRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYS KERTOO TUOTTEEN LAADUSTA TOIMINNAN LAATUA ON TEHDÄ ASIAT KERRALLA OIKEIN

6 PROJEKTIN KURISSA PITÄMINEN KUSTANNUKSET SUUNNITELLAAN LAAJUUS, HUOMIOIDAAN MUUTOKSET, TIEDOSTETAAN VAIKUTUKSET, EI TINGITÄ LAADUSTA AIKATAULUN VUOKSI, PYSYTÄÄN AIKATAULUSSA, JOTTA KIIRE EI SOTKE LAATUA LAAJUUS KERRALLA KUNNOLLA, NIIN EI TULE KORJAUSKUSTANNUKSIA HALLITAAN KUSTANNUKSET, JATEHDÄÄN LAATUA AIKATAULUSSA

7 PROJEKTIN KURISSA PITÄMINEN KUSTANNUKSET LAAJUUS AIKA LAATU

8 TUOTANNON LAATUA: AIKA- JA KUSTANNUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN ASIAKKAAN LAATUVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN SUJUVA YHTEISTYÖ ERI OSAPOULIEN KESKEN HALLITUT HYVÄN RAKENNUSTAVAN MUKAINEN TOTETUTTAMINEN TYÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS =>> TUOTANNON JOHTAMINEN

9 TUOTANNON SUUNNITTELU TAVOITE: ON VARMISTAA HANKKEELLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN JA VAATIMUSTEN SAAVUTTAMINEN TUOTANNONSUUNNITTELU ON: JATKUVASTI TARKENTUVA JA JÄRJESTELMÄLLISESTI ETENEVÄ KETJU TUOTANNON VARMISTAMISEKSI

10 TUOTANNON TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN: TAVOITTEET ASETETAAN TAVOITEARVIOSSA JA SOPIMUKSISSA TAVOITTEIDEN TOTETUMINEN VARMISTETAAN AIKATAULUN AVULLA AIKATAULUA VASTAAVA TOTEUTUS VARMISTETAAN OHJAUKSEN AVULLA LAATUVAATIMUKSET KIRJATAAN SOPIMUKSESSA VAATIMUKSET VÄLITETÄÄN TOTETUTTAJILLE VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN VARMISTETAAN

11 MAHDOLLISUUKSIEN ANTAMINEN TAVOITTEET ASETETAAN SOPIMUKSESSA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VARMISTETAAAN PROJEKTIA JOHTAMALLA TOTEUTUS VARMISTETAAN TEHTÄVIÄ VALMISTELEMALLA JA POISTAMALLA NIIDEN TOTETUKSEN RAJOITTEITA

12 MAHDOLLISUUKSIEN ANTAMINEN > VARMISTEAAN ENNAKOLTA MAHDOLLISUUDET SUUNNITELMAN MUKAISEEN TOIMINTAAN > TOTEUTETAAN SUUNNITELMIEN MUKAISELLA TUOTTAVUUDELLA

13 TUOTANNON SUUNNITTELU ETENEE YLEISSUUNNITELMISTA TEHTÄVIEN OHJAUKSEEN PERUSSUUNNITELMAT työmaan tuotannonsuunnitteluvaiheessa > TYÖMAAN AVAINTEHTÄVÄT tehtävien ja työnlajien suunnittelu ja ohjaus >TYÖMAAN VIIMEISTELY JA LUOVUTUS luovutus asiakkaalle

14 TUOTANNON SUUNNITTELU PERUSSUUNNITELMAT työmaan tuotannonsuunnitteluvaiheessa: aikataulusuunnittelu laadun suunnittelu kustannusohjaus ja suunnittelu turvallisuus-, ympäristö ja aluesuunnittelu työmaan aikainen suunnittelun ohjaus hankintojen suunnittelu asiakastoiminnat ja -informaatio

15 TUOTANNON SUUNNITTELU TYÖMAAN AVAINTEHTÄVÄT tehtävien ja työnlajien suunnittelu ja ohjaus tehtäväsuunnitelma aloituspalaveri mestan vastaanotto malli + 1. mesta tarkastukset, mittaukset, testit osavastaanotot tehtävien lopetus

16 VASTAA TUOTANNON TARPEESEEN: TARVITTAVAT RESURSSIT TUOTANTONOPEUS LAATUVAATIMUKSET HANKINTOJEN MÄÄRÄTIEDOT TALOUDELLISUUSLASKELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN KONE- JA KALUSTOTARVE SIIRROT, VARASTOINTI, JÄTTEET TYÖPISTEEN SUNNITTELU TYÖMENETELMÄ JA TAPA TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

17 TEHTÄVÄSUUNNITTELU ON SYSTEMAATTINEN TAPA TARKISTAA JA SUUNNITELLA YHDEN TEHTÄVÄN TOTEUTUS

18 MANAGEMENT TYÖN SUUNNITTELU TEHTÄVÄN SUUNNITTELU SOPIMUKSET TEKEMISESTÄ SOPIMINEN ( aloituspalaveri)

19 LEADERSHIP TEHTÄVÄN OHJAUS MESTAN VASTAANOTTO MALLIKATSELMUS + 1. MESTAN TARKASTUS TARKASTUKSET, MITTAUKSET, TESTIT LAADUNVALVONTA/ -OHJAUS TEHTÄVÄN VASTAANOTTO

20 TEHTÄVÄSUUNNITTELU / VIIKKOSUUNNITTELU Tehtäväsuunnittelun kokonaisuus VIIKKO-SUUNNITTELU AIKAJÄNNE 2 VIIKKOA

21 TEHTÄVÄSUUNNITTELU ON SYSTEMAATTINEN TAPA TARKISTAA JA SUUNNITELLA YHDEN TEHTÄVÄN TOTEUTUS - SUUNNITELLAAN VALITUT TEHTÄVÄT KOKONAISUUKSINA - TARKISTEAAN TEHTÄVÄLLE ASETETUT TAVOITTEET - SELVENNETÄÄN VAATIMUKSET ENNENN TYÖN ALOITUSTA - KÄYDÄÄN SUUNNITELMAT LÄPI TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA ENNEN TYÖN ALOITUSTA - SUUNNITELLAAN TOIMENPITEET VAATIMUSTEN JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI - VARAUDUTAAN ONGELMIIN

22 SUUNNITELLAAN: YKSI TEHTÄVÄ ALUSTA LOPPUUN KOKONAISUUTENA AIKA, KUSTANNUKSET, LAATU, TURVALLISUUS, YMPÄRISTÖ TAVOITTEET SOVITAAN TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA ENNEN TEHTÄVÄN ALOITUSTA

23 TEHTÄVIEN VALINTA JA MUODOSTAMINEN AJALLISESTI KRIITTINEN KUSTANNUKSILTAAN MERKITTÄVÄ TEKIJÖILLE TAI TYÖNJOHDOLLE VIERAS TEKNISESTI ERITTÄIN VAATIVA TAKUUKORJAUSTEN TOP TEN - LISTALLA

24 TEHTÄVIEN VALINTA JA MUODOSTAMINEN TYÖMAAN NÄKÖKULMASTA AIKATAULUTEHTÄVÄ TAI YHDISTELMÄ TIETYN TYÖRYHMÄN TEKEMÄ TYTÖ AJALLISESTI JA TALOUDELLISESTI OHJATTAVISSA KOKONAISUUDENB KATTAVA TAHDISTETTU MUIHIHN TÖIHIN JÄRKEVÄÄN KESTOON MITOITETTU

25 > ERI TEHTÄVIKSI: SAMAN AMMATTIRYHMÄN TYÖT, JOTKA TEHDÄÄN ERI AIKAAN SAMAAN AIKAAN TEHTÄVÄT, MUTTA ERI AMMATTIALOJEN TYÖNTEKIJÖITÄ VAATIVAT TYÖT LÄHEISESTI TOISIINSA LIITTYVÄT TYÖT, JOISTA TOINEN TEHDÄÄN ALIURAKKANA JA TOINE OMANA TYÖNÄ

26 PARETON PERIAATE: 20 % AJANKÄYTÖSTÄ SAA AIKAAN 80 % TULOKSESTA 20 % TUOTANTOVIRHEISTÄ SAA AIKAAN 80 % HYLKÄÄMISISTÄ KUN PÄÄMÄÄRÄ KARKAA SILMISTÄMME LOPULLISESTI, KAKSINKERTAISTAMME PONNISTELUMME

27 YHDISTETÄÄN TEHTÄVÄKSI: OHJAUKSELLISESTI SAMAAN AIKAAN TAPAHTUVAT SAMAN AMMATTIAKALN TYÖT KOOTAAN SUURIKSI KOKONAISUUKSISKSI, JOITA OHJATAAN YHTENÄ RYHMÄNÄ. ELEMENTTIASENNUKSET KAIKKI YHDEKSI TEHTÄVÄKSI PERUSTUKSET- ANTUROIDEN JA PERUSMUURIEN KAIKKI TYÖT YHDEKSI

28 YHDISTETÄÄN TEHTÄVÄKSI: TAHDISTUKSELLISESTI SAMAAN AIKAAN TAPAHTUVIA SAMAN AMMATTIALAN TÖITÄ YHDISTETÄÄN SUUREMMIKSI KOKONAISUUKSIKSI, JOTTA NIIDEN KESTO SAADAAN TAHDISTAVAN KESTON MITTAISEKSI KIPSILEVYSEINÄT- KIPSILEVYALAKATOT SISÄPUUTYÖT- ASUNTOJEN SAUNAT, PANEELIKATOT, VÄLIOVIEN ASENNUKSET

29 TEHTÄVÄSUUNNITTELUSSA TARKENNETANN HANKKEEN SUUNNITELMAT TYÖN TOTEUTUKSEN VAATIMALLE TASOLLE SUUNNITELMAA HYÖDYNNETÄÄN ENNEN TYÖTÄ, TYÖN ALOITUSVAIHEESSA, TYÖN AIKANA JA TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA

30 1. Tehtäväsuunnitelman sisältö: Kohdetiedot Työn sisältö Aikataulu Kustannukset Laatuvaatimukset Potentiaalisten ongelmien analyysi Logistiikka Koneet, kalusto, työvälineet Työturvallisuus Laadunvarmistus

31 VAIHEISTUS 1. ENNEN TYÖSTÄ SOPIMISTA 2. ENNEN TYÖN ALOITUSTA 3. TYÖN AIKANA 4. TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA

32 VAIHEISTUS 1. ENNEN TYÖSTÄ SOPIMISTA SELVITETÄÄN TYÖLLE ASETETTAVAT LAATUVAATIMUKSET SELVITETÄÄN AJALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET SUUNNITELLAAAN KEINOT TAVOITTEIDEN JA VAATIMUSTEN SAAVUTTAMISEKSI

33 VAIHEISTUS 2.ENNEN TYÖN ALOITUSTA VARMISTETAAN TYÖN ALOITUSEDELLYTYKSET VARAUDUTAAN ONGELMIIN KÄYDÄÄN SUUNNITELMA LÄPI JA TARKENNETAAAN YHDESSÄ TYÖN TEKIJÖIDEN KANSSA

34 VAIHEISTUS 3. TYÖN AIKANA SEURATAAN JA OHJATAAN KUSTANNUKSIA JA AIKATAULUA VARMISTETAAAN VAATIMUSTEN SAAVUTTAMINEN MALLITÖILLÄ JA MUILLA LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEILLÄ TUNNISTETAAN ONGELMAT JA PUUTUTAAN NIIHIN

35 VAIHEISTUS 4. TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA TARKISTETAAN KOKONAISUUS VARMISTETAAN SEURAAVAN TEHTÄVÄN VAATIMUKSET PALAUTETIETO, HYVÄN TOIMINTAVAN VAKIINNUTTAMINEN

36 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄSUUNNITELMAN RAKENNE AIKATAULU JA KUSTANNUKSET TAVOITTEIDEN TARKISTAMINEN TARVITTAVAT RESURSSIT VÄLITAVOITTEET, MAKSUERÄT LAATU LAATUVAATIMUKSSET LAADUNVARMISTUS ONGELMIIN VARAUTUMINEN ALOITUSEDELLYTYKSET TARVITTAVAT RESURSSIT KOHTEEN LAATU JA VALMIUS

37 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄSUUNNITELMAN RAKENNE TURVALLISUUS TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖ JÄTTEIDEN KÄSITTELY TYÖNAIKAINEN OHJAUS OHJAUSTILANTEET SEURANNNAN JA OHJAUKSEN VÄLINEET

38 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TAVOITTEEN MERKITYS YHTEINEN TAVOITE ON TÄRKEÄ: TULOKSEN JA TEHOKKUUDEN KANNALTA EDISTÄÄ SITOUTUMISTA TOIMINTA KOETAAN JÄRKEVÄNÄ JA TÄRKEÄNÄ HELPOTTAA KOMMUNIKOINTIA JA RISTIRIITOJEN KÄSITTELYÄ RYHMÄLLÄ ON AINA KAKSI TAVOITETTA: TEHTÄVÄTAVOITE JA TUNNETAVOITE

39 TEHTÄVÄSUUNNITELMA SUUNNITELLAAN: AJALLINEN JA TALOUDELLINEN SUUNNITTELU KUSTANNUS- JA AIKATAULUTAVOITTEET RESURSSIEN SUUNNITTELU, JOLLA TAVOITTEET TOTEUTETAAN

40 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TAVOITEOHJAUS TEHTY TARJOUS / SOPIMUS SITOO TAVOITEARVIOON KOKONAISKUSTANNUKSIA EI VOI HALLITA vaan JOKAISEN PÄÄTÖKSEN ON OLTAVA TAVOITEARVION MUKAINEN TAVOITEARVION MUKAISUUS ON OSOITETTAVA ENNEN TOTEUTUSTA

41 TEHTÄVÄSUUNNITELMA AIKA- JA KUSTANNUSTAVOITTEIDEN MUODOSTAMINEN TYÖRYHMÄN KOKO, TYÖMUOTO YLEISAIKATAULU TAVOITEARVIO TYÖJÄRJESTELYT JA TYÖMENETELMÄT TAVOITE KALUSTOVALINNAT SUUNNITELLUT TYÖMENETLMÄT JA TYÖNJÄRJESTELYT HANKINTASUUNNITELMAT MATERIAALIVALINNAT

42 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TYÖHÖN KÄYTETTY AIKA ON RIIPPUVAINEN RAKENNERATKAISUT => DETALJIT. TYYPPIRATKAISUT KOHDE => KATON KOKO, KULMAT, JIIRIT TEKIJÄT => AMMATTITAITO, JOUTUISUUS MESTA => POHJAT, SIISTEYS, TYÖJÄRJESTYS YMPÄRISTÖ => SÄÄOLOSUHTEET, MUUT TYÖT, SUOJAUS, TYTÖAJAT TYÖMAATEKNIIKKA => SIIRROT, VARASTOINTI

43 TEHTÄVÄSUUNNITELMA RATU-tiedostot työmenetelmät ja menekit materiaalivaatimukset ja menekit koneet ja kalusto laatuvaatimukset ja varmistustoimet työturvallisuusvaatimukset ja toimet tuotannonohjauksen menetelmät tuotannon kehittyminen

44 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Tehollinen työvuoroaika T3 sisältää TES:n mukaiset tauot 2 x 12 min ja alle tunnin mittaiset keskeytykset käytetään tehtäväsuunnittelussa ja viikkosuunnittelussa RATU-työmenekit vastaavat T3 aikaa muutetaan T4-ajaksi käyttämällä kerrointa TL3

45 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Perusaika T1 Menetelmän lisäaika TL1 Menetelmäaika T2 Työvuoron lisäaika L2 Tehollinen aika ( työvuoroaika) T3 Työvaiheen lisäaika TL3 Kokonaisaika ( työvaiheaika ) T4

46 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Aikataulun laatiminen tehtävät mitoitetaan T3 menekein suurhäiriöt ja tuotannon keskeytyksiin varaudutaan tehtävät tahdistetaan ja rytmitetään tehtävien riippuvuudet tarkistetaan tehtäville varataan varatyökohde

47 TEHTÄVÄSUUNNITELMA T3 / T4 ero ohjauksen näkökulmasta TL3? T3 T4 TL3 TL3

48 TEHTÄVÄSUUNNITELMA AIKATAULUTAVOITTEET TEHTÄVÄN AIKATAULUTAVOITE YLEISAIKATAULUSTA TUOTANTONOPEUTEEN VAIKUTETAAN MUUTTAMALLA: RESURSSEJA JA NIIDEN MÄÄRIÄ TEHTÄVIEN SISÄLTÖÄ JA TYÖNJÄRJESTELYÄ TAVOITTENA ON VARMISTAA SUUNNITELTU TUOTANTONOPEUS OIKEA-AIKAINEN ALOITUS JA VALMISTUMINEN AJALLISEN VALVONNAN ONNISTUMINEN

49 TEHTÄVÄSUUNNITELMA KUSTANNUSTAVOITTEET KOOTAAN TEHTÄVÄN KUSTANNUSTAVOITE TAVOITEASRVIOSTA TARKISTETAAN TAVOITEARVION POHJANA OLLEET TIEDOT ESITETÄÄN: KUSTANNUSTAVOITE -> ALAURAKKA- JA TYÖKAUPPATARJOUKSET TYÖSAAVUTUSTAVOITE -> TYÖN TUOTTAVUUS PANOSHINNAT -> HANKINNAT

50 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA ENNEN TYÖVAIHETTA LAATUVAATIMUSTEN SELVITTÄMINEN JA ONGELMIIN VARAUTUMINEN LAATUVAATIMUKSIIN PEREHTYMINEN

51 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA TYÖN AIKANA Mallityön tekeminen ja tarkistaminen oman työn tarkistaminen mittaukset ja kokeet ongelmien havaitseminen ongelmien ratkaisu

52 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA TYÖN LOPETUS KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTAANOTTO LUOVUTUS

53 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAATUVAATIMUKSET MITTATARKKUUS- JA SIJAINTIVAATIMUKSET MATERIAALIVAATIMUKSET VISUAALISET VAATIMUKSET TYÖMENETELMIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

54 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS TEKNISET- LIITTYVÄT SUORAAN VALMIIN TUOTTEEN TAI RAKENNUSOSAN LAATUUN TOIMINNALLISET- LIITTYVÄT AIKATAULUIHIN, SOPIMUKSIIN, TUOTANNON OHJAUKSEEN, TURVALLISUUTEEN, TTYÖALUEEN KÄYTTÖÖN, YMPÄRISTÖOLOSUHTEIDEN VAIKUTUKSEEN JA TALOUDELLISEN TULOKSEN VARMISTAMISEEN

55 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS HANKINTA- LIITTYVÄT OIKEIDEN LÄHTÖTIETOJEN VARMISTAMISEEN, TUOTESUUNNITELMIEN SAANTIIN, TOIMITUKSEN SISÄLLÖN JA OIKEA-AIKAISUUDEN VARMISTAMISEEN

56 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS MITÄ ONGELMIA ON AIKAISEMMIN ILMENNYT? MITÄ ONGELMIA VOI TÄSSÄ KOHTEESSA ESIINTYÄ? MITKÄ TEKIJÄT AIHERUTTAVAT ONGELMIA? MITEN TODENNÄKÖISIÄ ONGELMAT OVAT?

57 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS MITEN POISTETAAN OGELMIA AIHEUTTAVAT SYYT? MIKÄ ON SEURAUS? MITEN SEURAUS TORJUTAAN / PIENENNETÄÄN ONGELMIEN SEURAUKSIA?

58 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA KOHDISTA TOIMINTA SYITÄ VASTAAN > VÄHENNÄT TODENNÄKÖISYYTTÄ SEURAUKSIA VASTAAN > VÄHENNÄT SEURAUSTEN MERKITYSTÄ

59 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA ONGELMA SEURAUS HÄLYTIN TODENNÄKÖISYYS TORJUNTATOIMENPIDE

60 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA ONGELMA: kalustetuki puuttuu SEURAUS: puretaan ja lisätään HÄLYTIN : ei havaittavissa TODENNÄKÖISYYS: sattuuhan sitä TORJUNTATOIMENPIDE: tarkistus enne tuplausta

61 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Ongelma Hälytin Torjunta Korjauskeino Toiminnalliset ongelmat Tekniset ongelmat Hankinnan ongelmat

62 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN OHJAUS OHJAUSTILANTEET: ALOITUSPALAVERI MALLITYÖT JA TARKASTUKSET ONGELMIEN RATKAISEMINEN OHJAUSPALAVERIT VALMIIN TYÖN LUOVUTUS

63 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN OHJAUS OHJAUSVÄLINEET: VINJETTIKUVAT TARKISTUSLISTAT VINOVIIVA-AIKATAULUT KUSTANNUSKERTYMÄ

64 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI TYÖNJOHTO JA TOTEUTTAJAT YHDESSÄ työn rikastuttaminen TARKOITUKSENMUKAINEN TAPA TOIMIA ETUKÄTEEN PÄÄSTÄÄN PYSYVIIN PIENIIN PARANNUKSIIN RATKAISEMALLA ETEEN TULEVAT ONGELMAT, VIRHEET JA VAIKEUDET HYÖDYNNETÄÄN TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMINEN

65 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI ASIOITA TEHTÄVÄN LÄHTÖTIETOAINEISTO AIKATAULU JA TYÖJÄRJESTYS LIITTYVÄT TYÖT JA ONGELMAT TARVITTAVAT MATERIAALIT JA KALUSTO LAATUVAATIMUKSET JA LAADUNVARMISTUS ERITYISIÄ JA MUITA ASIOITA

66 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI ALOITUSEDELLYTYKSET: KOHDE, MATERIAALIT, SUUNNITELMAT MENETTELYT KUINKA TYÖ TEHDÄÄN JA LAATU VARMISTETAAN TEHTÄVÄN ALOITUS- PALAVERI TEHTÄVÄLLE ASETETUT VAATIMUKSET JA TAVOITTEET

67 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖKOHDE JA TURVALLISUUS KONEEET JA KALUSTO SUUNNITELMAT MATERIAALIT TYÖRYHMÄ

68 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖKOHDE JA MATERIAALIT JA KALUSTO EDELTÄVIEN TYÖVAIHEIDEN VALMIUS JA LAATU MATERIAALIT, TARVIKKEET KALUSTO JÄTEASTIAT

69 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TURVALLISUUS HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET PUTOAMISSUOJAUS TELINE- JA NOSTURITARKASTUKSET

70 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET SUUNNITELMAT TYÖN VAATIMAT ERIKOISLUVAT TEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT ALOITUSPALAVERI TYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN/ TYÖN OPASTUS

71 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET OLOSUHTEET KOSTEUS LÄMPÖ VALAISTUS

72 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖMAA JÄTEASTIAT TARVITTAVA KALUSTO NOSTO- JA SIIRTOREITIT VARASTOINTI SOSIAALITILAT

73 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖKOHDE JA TURVALLISUUS EDELTÄVIEN TYÖVAIHEIDEN VALMIUS JA LAATU MATERIAALIT, TARVIKKEET KALUSTO JÄTEASTIAT

74 ALOITUSPALAVERIN ASIALISTA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT TYÖN LAAJUUS- ALKUTILA, SISÄLTÖ, LOPPUTILA AIKATAULU, VALITAVOITTEET JA LUOVUTUS LAATUVAATIMUKSIIN PEREHTYMINEN LAADUNVARMISTUSTOIMET- MALLITTYÖT, TARKISTUSLISTAT TYÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS TYÖKOHTEEN TARKISTAMINEN- VALMIUS JA VASTAANOTTO TARVITTAVAT MATERIAALIT JA KALUSTO LIITTYVIEN TÖIDEN YHTEENSOVITTAMINEN, YHTEISTÖ ONGELMIIN VARAUTUMINEN (POA)

75 MESTAN VASTAANOTTO VARMISTETAAN ALOITUSEDELLYTYKSIÄ KÄYDÄÄN LÄPI TYÖKOHTEITTAIN ARVIOIDAAN EDELLISTEN TYTÖVAIHEIDEN TILANNE ARVIOIDAAN ALOITUSKOHTEEN OLOSUHTEET TARKISTETAAN SIISTEYS JA TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET TEHDÄÄN PÖYTÄKIRJA

76 MALLITYÖ TOTEUTTAJAT, TYÖNJOHTO, SUUNNITTELIJAT, RAKENNUTTAJA PAINOPISTE LOPPUTUOTTEEN LAADUSSA VERTAILUKOHTA OMALLE TARKISTUKSELLE VIRHEIDEN JA PUUTTEIDEN KORJAUS ONGELMIEN RATKAISU- HENGESSÄ

77 OMA TARKASTUS TYÖNTEKIJÄT TARKISTUSLISTAT, LAATURAPORTIT PAINOPISTE TOIMINNAN LAADUSSA JA VALMIIN RAKENTEEN LAADUSSA MALLITYÖ VERTAILUKOHTANA ONGELMIEN TUNNISTAMINEN JA RATKAISU

78 TARKASTUKSIA JA MITTAUKSIA BETONIPINTOJEN TASAISUUS JA SUORUUS RUNGON SIJAINTI JA MITTATARKISTUKSET BETONIN LAADUNTARKKAILU BETONIRAKENTEIDEN SUOJAETÄISYYSMITTAUKSET ERILAISET TARTUNTA- JA LIIMAUSKOKEET KOSTEUSMITTAUKSET ILMANVAIHDON MITTAUKSET MAALIKALVOJEN PAKSUUSMITTAUKSET LÄMPÖKUVAUKSET

79 TARKASTUKSIA JA MITTAUKSIA VARMISTETAAN YKSITYISKOHTAISTEN VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN

80 TARKISTUSLISTA ENNEN TYÖN ALOITUSTA: TYÖN AIKANA: TYÖN JÄLKEEN:

81 OHJAUSPALAVERIT AIKATAULUONGELMAT LIIAN ISO MATERIAALIHUKKA ILMENNEET TURVALLISUUSRISKIT VALMIIN TYÖN VAHINGOITTUMINEN TYÖN TOTEUTUKSEN VAIKEUS MATERIAALISIIRTOJEN VÄHENTÄMINEN

82 OHJAUSPALAVERIT ONGELMAT JA VIRHEET KORJATAAN ENNNEN SEURAAVAAN MESTAAN SIIRTYMISTÄ!

83 TEHTÄVÄN VALMISTUMINEN JA LUOVUTUS OMA TARKASTUS VIRHEIDEN JA PUUTTEIDEN KORJAUS SEURAAVAN TYÖVAIHEEN VAATIMUSTEN HUOMIOIMINEN VALMIIN TYÖN SUOJAUS JA JÄLKIHOITO LAADUN SÄILYMINEN KOHTEEN SIISTEYS

84 PALAUTEPALAVERI TEHTÄVÄN VALMISTUTTUA TOTEUTUKSEN LÄPIKÄYNTI JA ARVIOINTI- MOLEMMINPUOLINEN POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN PALAUTE TÄSMENNETÄÄN TTYÖOHJEITA, LUODAAN POHJAA TULEVALLE YHTEISTYÖLLE KEHITTYNEEN TOIMINTAVAN SIIRTO

85 MIKSI SUUNNITELMAT EIVÄT TOTEUDU?? EDELTÄVÄT TYÖT 40 % TYÖVOIMA 24 % MUUT SYYT 15 % SUUNNITELMAT 10 % MATERIAALIT 8 % KALUSTO 3%

86 MIKSI? ULKOPUOLELTA TULEVIEN VAATIMUSTEN TÄYTTÄMINEN YRITYKSEN LAATUTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TYÖMAATUOTANNON TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVAATION KASVU

87 MIKSI? KUSTANNUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN AIKATAULUTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TYÖN HÄIRIÖTÖN JA TAVOITTEIDEN MUKAINEN TOTEUTUS TYÖLLE ASETETTUJEN LAATUVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN YHTEISTYÖN PARANTAMINEN

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

ESIMERKKI. Sisällysluettelo 1 Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. 2 Aikataulutyypit 22. 3 Aikataulut 39. 4 Ajankäytön suunnittelu 61

ESIMERKKI. Sisällysluettelo 1 Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. 2 Aikataulutyypit 22. 3 Aikataulut 39. 4 Ajankäytön suunnittelu 61 3 Sisällysluettelo Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. Projekteista ja niiden johtamisesta 7.2 Projektijohtamisen näkökulmia 2.3 Projektinjohtaminen Suomessa 8 2 Aikataulutyypit 22 2. Jana-aikataulut

Lisätiedot

Last Planner toimiva tuotannonohjaus työmaalla Lauri Koskela, tekniikan lisensiaatti lauri.koskela@vtt.fi

Last Planner toimiva tuotannonohjaus työmaalla Lauri Koskela, tekniikan lisensiaatti lauri.koskela@vtt.fi Last Planner toimiva tuotannonohjaus työmaalla Lauri Koskela, tekniikan lisensiaatti lauri.koskela@vtt.fi Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri koskenvesa@mittaviiva.fi 476 Last Planner 1 on 1990-luvulla

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Juha Salminen, TkT Kehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy juha.salminen@ncc.fi Mittarien käyttötarkoitukset Mittari voidaan määritellä menetelmäksi,

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

SISÄLTÖ...1 LÄHTEET...16

SISÄLTÖ...1 LÄHTEET...16 RISKIENHALLINTAOPAS SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Tapiolan Keskustorni, 02100 ESPOO skolry@skolry.fi puh. 020 595 5100, faksi 020 595 5111 www.skolry.fi 1(20) Tämän oppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236. Hannu Koski. Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen

ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236. Hannu Koski. Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236 Hannu Koski Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2236 Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen Hannu Koski VTT Rakennus-

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot