T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU"

Transkriptio

1 T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

2 TUOTANNON ONGELMAT AIKATAULUJEN LAATU PERUSTEET MITOITUS HÄIRIÖHERKKYYS VALVOTTAVUUS VALVONTA PUUTTEELLISTA TYÖN TEKO KESKEYTYY TYÖT KASAANTUVAT LOPPUUN ALOITUKSET JA TOIMITUKSET MYÖHÄSTYVÄT OHJAUS KRIISEIHIN PUUTTUMISTA YLITÖITÄ TYÖVOIMAN LISÄYSTÄ AIKATAULUJEN KORJAILUA

3 TUOTANNON ONGELMAT TUOTANNON OHJAUS JOHTAMISONGELMA, EI JÄRJESTELMÄ - EIKÄ ATK-ONGELMA

4 PROJEKTIN TULOKSET- LAADUN MITTARI? TEHDÄÄN KERRALLA KUNTOON PIDETÄÄN MITÄ LUVATAAN KEHITYTÄÄN JA KEHITETTÄÄN ASIAKKAAN ASIAKKAAN ODOTUKSET KOKEMUKSET

5 PROJEKTIN TULOKSET- LAADUN MITTARI? LAATU ON YRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYS KERTOO TUOTTEEN LAADUSTA TOIMINNAN LAATUA ON TEHDÄ ASIAT KERRALLA OIKEIN

6 PROJEKTIN KURISSA PITÄMINEN KUSTANNUKSET SUUNNITELLAAN LAAJUUS, HUOMIOIDAAN MUUTOKSET, TIEDOSTETAAN VAIKUTUKSET, EI TINGITÄ LAADUSTA AIKATAULUN VUOKSI, PYSYTÄÄN AIKATAULUSSA, JOTTA KIIRE EI SOTKE LAATUA LAAJUUS KERRALLA KUNNOLLA, NIIN EI TULE KORJAUSKUSTANNUKSIA HALLITAAN KUSTANNUKSET, JATEHDÄÄN LAATUA AIKATAULUSSA

7 PROJEKTIN KURISSA PITÄMINEN KUSTANNUKSET LAAJUUS AIKA LAATU

8 TUOTANNON LAATUA: AIKA- JA KUSTANNUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN ASIAKKAAN LAATUVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN SUJUVA YHTEISTYÖ ERI OSAPOULIEN KESKEN HALLITUT HYVÄN RAKENNUSTAVAN MUKAINEN TOTETUTTAMINEN TYÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS =>> TUOTANNON JOHTAMINEN

9 TUOTANNON SUUNNITTELU TAVOITE: ON VARMISTAA HANKKEELLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN JA VAATIMUSTEN SAAVUTTAMINEN TUOTANNONSUUNNITTELU ON: JATKUVASTI TARKENTUVA JA JÄRJESTELMÄLLISESTI ETENEVÄ KETJU TUOTANNON VARMISTAMISEKSI

10 TUOTANNON TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN: TAVOITTEET ASETETAAN TAVOITEARVIOSSA JA SOPIMUKSISSA TAVOITTEIDEN TOTETUMINEN VARMISTETAAN AIKATAULUN AVULLA AIKATAULUA VASTAAVA TOTEUTUS VARMISTETAAN OHJAUKSEN AVULLA LAATUVAATIMUKSET KIRJATAAN SOPIMUKSESSA VAATIMUKSET VÄLITETÄÄN TOTETUTTAJILLE VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN VARMISTETAAN

11 MAHDOLLISUUKSIEN ANTAMINEN TAVOITTEET ASETETAAN SOPIMUKSESSA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VARMISTETAAAN PROJEKTIA JOHTAMALLA TOTEUTUS VARMISTETAAN TEHTÄVIÄ VALMISTELEMALLA JA POISTAMALLA NIIDEN TOTETUKSEN RAJOITTEITA

12 MAHDOLLISUUKSIEN ANTAMINEN > VARMISTEAAN ENNAKOLTA MAHDOLLISUUDET SUUNNITELMAN MUKAISEEN TOIMINTAAN > TOTEUTETAAN SUUNNITELMIEN MUKAISELLA TUOTTAVUUDELLA

13 TUOTANNON SUUNNITTELU ETENEE YLEISSUUNNITELMISTA TEHTÄVIEN OHJAUKSEEN PERUSSUUNNITELMAT työmaan tuotannonsuunnitteluvaiheessa > TYÖMAAN AVAINTEHTÄVÄT tehtävien ja työnlajien suunnittelu ja ohjaus >TYÖMAAN VIIMEISTELY JA LUOVUTUS luovutus asiakkaalle

14 TUOTANNON SUUNNITTELU PERUSSUUNNITELMAT työmaan tuotannonsuunnitteluvaiheessa: aikataulusuunnittelu laadun suunnittelu kustannusohjaus ja suunnittelu turvallisuus-, ympäristö ja aluesuunnittelu työmaan aikainen suunnittelun ohjaus hankintojen suunnittelu asiakastoiminnat ja -informaatio

15 TUOTANNON SUUNNITTELU TYÖMAAN AVAINTEHTÄVÄT tehtävien ja työnlajien suunnittelu ja ohjaus tehtäväsuunnitelma aloituspalaveri mestan vastaanotto malli + 1. mesta tarkastukset, mittaukset, testit osavastaanotot tehtävien lopetus

16 VASTAA TUOTANNON TARPEESEEN: TARVITTAVAT RESURSSIT TUOTANTONOPEUS LAATUVAATIMUKSET HANKINTOJEN MÄÄRÄTIEDOT TALOUDELLISUUSLASKELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN KONE- JA KALUSTOTARVE SIIRROT, VARASTOINTI, JÄTTEET TYÖPISTEEN SUNNITTELU TYÖMENETELMÄ JA TAPA TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

17 TEHTÄVÄSUUNNITTELU ON SYSTEMAATTINEN TAPA TARKISTAA JA SUUNNITELLA YHDEN TEHTÄVÄN TOTEUTUS

18 MANAGEMENT TYÖN SUUNNITTELU TEHTÄVÄN SUUNNITTELU SOPIMUKSET TEKEMISESTÄ SOPIMINEN ( aloituspalaveri)

19 LEADERSHIP TEHTÄVÄN OHJAUS MESTAN VASTAANOTTO MALLIKATSELMUS + 1. MESTAN TARKASTUS TARKASTUKSET, MITTAUKSET, TESTIT LAADUNVALVONTA/ -OHJAUS TEHTÄVÄN VASTAANOTTO

20 TEHTÄVÄSUUNNITTELU / VIIKKOSUUNNITTELU Tehtäväsuunnittelun kokonaisuus VIIKKO-SUUNNITTELU AIKAJÄNNE 2 VIIKKOA

21 TEHTÄVÄSUUNNITTELU ON SYSTEMAATTINEN TAPA TARKISTAA JA SUUNNITELLA YHDEN TEHTÄVÄN TOTEUTUS - SUUNNITELLAAN VALITUT TEHTÄVÄT KOKONAISUUKSINA - TARKISTEAAN TEHTÄVÄLLE ASETETUT TAVOITTEET - SELVENNETÄÄN VAATIMUKSET ENNENN TYÖN ALOITUSTA - KÄYDÄÄN SUUNNITELMAT LÄPI TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA ENNEN TYÖN ALOITUSTA - SUUNNITELLAAN TOIMENPITEET VAATIMUSTEN JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI - VARAUDUTAAN ONGELMIIN

22 SUUNNITELLAAN: YKSI TEHTÄVÄ ALUSTA LOPPUUN KOKONAISUUTENA AIKA, KUSTANNUKSET, LAATU, TURVALLISUUS, YMPÄRISTÖ TAVOITTEET SOVITAAN TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA ENNEN TEHTÄVÄN ALOITUSTA

23 TEHTÄVIEN VALINTA JA MUODOSTAMINEN AJALLISESTI KRIITTINEN KUSTANNUKSILTAAN MERKITTÄVÄ TEKIJÖILLE TAI TYÖNJOHDOLLE VIERAS TEKNISESTI ERITTÄIN VAATIVA TAKUUKORJAUSTEN TOP TEN - LISTALLA

24 TEHTÄVIEN VALINTA JA MUODOSTAMINEN TYÖMAAN NÄKÖKULMASTA AIKATAULUTEHTÄVÄ TAI YHDISTELMÄ TIETYN TYÖRYHMÄN TEKEMÄ TYTÖ AJALLISESTI JA TALOUDELLISESTI OHJATTAVISSA KOKONAISUUDENB KATTAVA TAHDISTETTU MUIHIHN TÖIHIN JÄRKEVÄÄN KESTOON MITOITETTU

25 > ERI TEHTÄVIKSI: SAMAN AMMATTIRYHMÄN TYÖT, JOTKA TEHDÄÄN ERI AIKAAN SAMAAN AIKAAN TEHTÄVÄT, MUTTA ERI AMMATTIALOJEN TYÖNTEKIJÖITÄ VAATIVAT TYÖT LÄHEISESTI TOISIINSA LIITTYVÄT TYÖT, JOISTA TOINEN TEHDÄÄN ALIURAKKANA JA TOINE OMANA TYÖNÄ

26 PARETON PERIAATE: 20 % AJANKÄYTÖSTÄ SAA AIKAAN 80 % TULOKSESTA 20 % TUOTANTOVIRHEISTÄ SAA AIKAAN 80 % HYLKÄÄMISISTÄ KUN PÄÄMÄÄRÄ KARKAA SILMISTÄMME LOPULLISESTI, KAKSINKERTAISTAMME PONNISTELUMME

27 YHDISTETÄÄN TEHTÄVÄKSI: OHJAUKSELLISESTI SAMAAN AIKAAN TAPAHTUVAT SAMAN AMMATTIAKALN TYÖT KOOTAAN SUURIKSI KOKONAISUUKSISKSI, JOITA OHJATAAN YHTENÄ RYHMÄNÄ. ELEMENTTIASENNUKSET KAIKKI YHDEKSI TEHTÄVÄKSI PERUSTUKSET- ANTUROIDEN JA PERUSMUURIEN KAIKKI TYÖT YHDEKSI

28 YHDISTETÄÄN TEHTÄVÄKSI: TAHDISTUKSELLISESTI SAMAAN AIKAAN TAPAHTUVIA SAMAN AMMATTIALAN TÖITÄ YHDISTETÄÄN SUUREMMIKSI KOKONAISUUKSIKSI, JOTTA NIIDEN KESTO SAADAAN TAHDISTAVAN KESTON MITTAISEKSI KIPSILEVYSEINÄT- KIPSILEVYALAKATOT SISÄPUUTYÖT- ASUNTOJEN SAUNAT, PANEELIKATOT, VÄLIOVIEN ASENNUKSET

29 TEHTÄVÄSUUNNITTELUSSA TARKENNETANN HANKKEEN SUUNNITELMAT TYÖN TOTEUTUKSEN VAATIMALLE TASOLLE SUUNNITELMAA HYÖDYNNETÄÄN ENNEN TYÖTÄ, TYÖN ALOITUSVAIHEESSA, TYÖN AIKANA JA TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA

30 1. Tehtäväsuunnitelman sisältö: Kohdetiedot Työn sisältö Aikataulu Kustannukset Laatuvaatimukset Potentiaalisten ongelmien analyysi Logistiikka Koneet, kalusto, työvälineet Työturvallisuus Laadunvarmistus

31 VAIHEISTUS 1. ENNEN TYÖSTÄ SOPIMISTA 2. ENNEN TYÖN ALOITUSTA 3. TYÖN AIKANA 4. TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA

32 VAIHEISTUS 1. ENNEN TYÖSTÄ SOPIMISTA SELVITETÄÄN TYÖLLE ASETETTAVAT LAATUVAATIMUKSET SELVITETÄÄN AJALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET SUUNNITELLAAAN KEINOT TAVOITTEIDEN JA VAATIMUSTEN SAAVUTTAMISEKSI

33 VAIHEISTUS 2.ENNEN TYÖN ALOITUSTA VARMISTETAAN TYÖN ALOITUSEDELLYTYKSET VARAUDUTAAN ONGELMIIN KÄYDÄÄN SUUNNITELMA LÄPI JA TARKENNETAAAN YHDESSÄ TYÖN TEKIJÖIDEN KANSSA

34 VAIHEISTUS 3. TYÖN AIKANA SEURATAAN JA OHJATAAN KUSTANNUKSIA JA AIKATAULUA VARMISTETAAAN VAATIMUSTEN SAAVUTTAMINEN MALLITÖILLÄ JA MUILLA LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEILLÄ TUNNISTETAAN ONGELMAT JA PUUTUTAAN NIIHIN

35 VAIHEISTUS 4. TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA TARKISTETAAN KOKONAISUUS VARMISTETAAN SEURAAVAN TEHTÄVÄN VAATIMUKSET PALAUTETIETO, HYVÄN TOIMINTAVAN VAKIINNUTTAMINEN

36 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄSUUNNITELMAN RAKENNE AIKATAULU JA KUSTANNUKSET TAVOITTEIDEN TARKISTAMINEN TARVITTAVAT RESURSSIT VÄLITAVOITTEET, MAKSUERÄT LAATU LAATUVAATIMUKSSET LAADUNVARMISTUS ONGELMIIN VARAUTUMINEN ALOITUSEDELLYTYKSET TARVITTAVAT RESURSSIT KOHTEEN LAATU JA VALMIUS

37 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄSUUNNITELMAN RAKENNE TURVALLISUUS TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖ JÄTTEIDEN KÄSITTELY TYÖNAIKAINEN OHJAUS OHJAUSTILANTEET SEURANNNAN JA OHJAUKSEN VÄLINEET

38 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TAVOITTEEN MERKITYS YHTEINEN TAVOITE ON TÄRKEÄ: TULOKSEN JA TEHOKKUUDEN KANNALTA EDISTÄÄ SITOUTUMISTA TOIMINTA KOETAAN JÄRKEVÄNÄ JA TÄRKEÄNÄ HELPOTTAA KOMMUNIKOINTIA JA RISTIRIITOJEN KÄSITTELYÄ RYHMÄLLÄ ON AINA KAKSI TAVOITETTA: TEHTÄVÄTAVOITE JA TUNNETAVOITE

39 TEHTÄVÄSUUNNITELMA SUUNNITELLAAN: AJALLINEN JA TALOUDELLINEN SUUNNITTELU KUSTANNUS- JA AIKATAULUTAVOITTEET RESURSSIEN SUUNNITTELU, JOLLA TAVOITTEET TOTEUTETAAN

40 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TAVOITEOHJAUS TEHTY TARJOUS / SOPIMUS SITOO TAVOITEARVIOON KOKONAISKUSTANNUKSIA EI VOI HALLITA vaan JOKAISEN PÄÄTÖKSEN ON OLTAVA TAVOITEARVION MUKAINEN TAVOITEARVION MUKAISUUS ON OSOITETTAVA ENNEN TOTEUTUSTA

41 TEHTÄVÄSUUNNITELMA AIKA- JA KUSTANNUSTAVOITTEIDEN MUODOSTAMINEN TYÖRYHMÄN KOKO, TYÖMUOTO YLEISAIKATAULU TAVOITEARVIO TYÖJÄRJESTELYT JA TYÖMENETELMÄT TAVOITE KALUSTOVALINNAT SUUNNITELLUT TYÖMENETLMÄT JA TYÖNJÄRJESTELYT HANKINTASUUNNITELMAT MATERIAALIVALINNAT

42 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TYÖHÖN KÄYTETTY AIKA ON RIIPPUVAINEN RAKENNERATKAISUT => DETALJIT. TYYPPIRATKAISUT KOHDE => KATON KOKO, KULMAT, JIIRIT TEKIJÄT => AMMATTITAITO, JOUTUISUUS MESTA => POHJAT, SIISTEYS, TYÖJÄRJESTYS YMPÄRISTÖ => SÄÄOLOSUHTEET, MUUT TYÖT, SUOJAUS, TYTÖAJAT TYÖMAATEKNIIKKA => SIIRROT, VARASTOINTI

43 TEHTÄVÄSUUNNITELMA RATU-tiedostot työmenetelmät ja menekit materiaalivaatimukset ja menekit koneet ja kalusto laatuvaatimukset ja varmistustoimet työturvallisuusvaatimukset ja toimet tuotannonohjauksen menetelmät tuotannon kehittyminen

44 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Tehollinen työvuoroaika T3 sisältää TES:n mukaiset tauot 2 x 12 min ja alle tunnin mittaiset keskeytykset käytetään tehtäväsuunnittelussa ja viikkosuunnittelussa RATU-työmenekit vastaavat T3 aikaa muutetaan T4-ajaksi käyttämällä kerrointa TL3

45 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Perusaika T1 Menetelmän lisäaika TL1 Menetelmäaika T2 Työvuoron lisäaika L2 Tehollinen aika ( työvuoroaika) T3 Työvaiheen lisäaika TL3 Kokonaisaika ( työvaiheaika ) T4

46 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Aikataulun laatiminen tehtävät mitoitetaan T3 menekein suurhäiriöt ja tuotannon keskeytyksiin varaudutaan tehtävät tahdistetaan ja rytmitetään tehtävien riippuvuudet tarkistetaan tehtäville varataan varatyökohde

47 TEHTÄVÄSUUNNITELMA T3 / T4 ero ohjauksen näkökulmasta TL3? T3 T4 TL3 TL3

48 TEHTÄVÄSUUNNITELMA AIKATAULUTAVOITTEET TEHTÄVÄN AIKATAULUTAVOITE YLEISAIKATAULUSTA TUOTANTONOPEUTEEN VAIKUTETAAN MUUTTAMALLA: RESURSSEJA JA NIIDEN MÄÄRIÄ TEHTÄVIEN SISÄLTÖÄ JA TYÖNJÄRJESTELYÄ TAVOITTENA ON VARMISTAA SUUNNITELTU TUOTANTONOPEUS OIKEA-AIKAINEN ALOITUS JA VALMISTUMINEN AJALLISEN VALVONNAN ONNISTUMINEN

49 TEHTÄVÄSUUNNITELMA KUSTANNUSTAVOITTEET KOOTAAN TEHTÄVÄN KUSTANNUSTAVOITE TAVOITEASRVIOSTA TARKISTETAAN TAVOITEARVION POHJANA OLLEET TIEDOT ESITETÄÄN: KUSTANNUSTAVOITE -> ALAURAKKA- JA TYÖKAUPPATARJOUKSET TYÖSAAVUTUSTAVOITE -> TYÖN TUOTTAVUUS PANOSHINNAT -> HANKINNAT

50 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA ENNEN TYÖVAIHETTA LAATUVAATIMUSTEN SELVITTÄMINEN JA ONGELMIIN VARAUTUMINEN LAATUVAATIMUKSIIN PEREHTYMINEN

51 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA TYÖN AIKANA Mallityön tekeminen ja tarkistaminen oman työn tarkistaminen mittaukset ja kokeet ongelmien havaitseminen ongelmien ratkaisu

52 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA TYÖN LOPETUS KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTAANOTTO LUOVUTUS

53 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAATUVAATIMUKSET MITTATARKKUUS- JA SIJAINTIVAATIMUKSET MATERIAALIVAATIMUKSET VISUAALISET VAATIMUKSET TYÖMENETELMIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

54 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS TEKNISET- LIITTYVÄT SUORAAN VALMIIN TUOTTEEN TAI RAKENNUSOSAN LAATUUN TOIMINNALLISET- LIITTYVÄT AIKATAULUIHIN, SOPIMUKSIIN, TUOTANNON OHJAUKSEEN, TURVALLISUUTEEN, TTYÖALUEEN KÄYTTÖÖN, YMPÄRISTÖOLOSUHTEIDEN VAIKUTUKSEEN JA TALOUDELLISEN TULOKSEN VARMISTAMISEEN

55 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS HANKINTA- LIITTYVÄT OIKEIDEN LÄHTÖTIETOJEN VARMISTAMISEEN, TUOTESUUNNITELMIEN SAANTIIN, TOIMITUKSEN SISÄLLÖN JA OIKEA-AIKAISUUDEN VARMISTAMISEEN

56 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS MITÄ ONGELMIA ON AIKAISEMMIN ILMENNYT? MITÄ ONGELMIA VOI TÄSSÄ KOHTEESSA ESIINTYÄ? MITKÄ TEKIJÄT AIHERUTTAVAT ONGELMIA? MITEN TODENNÄKÖISIÄ ONGELMAT OVAT?

57 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS MITEN POISTETAAN OGELMIA AIHEUTTAVAT SYYT? MIKÄ ON SEURAUS? MITEN SEURAUS TORJUTAAN / PIENENNETÄÄN ONGELMIEN SEURAUKSIA?

58 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA KOHDISTA TOIMINTA SYITÄ VASTAAN > VÄHENNÄT TODENNÄKÖISYYTTÄ SEURAUKSIA VASTAAN > VÄHENNÄT SEURAUSTEN MERKITYSTÄ

59 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA ONGELMA SEURAUS HÄLYTIN TODENNÄKÖISYYS TORJUNTATOIMENPIDE

60 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA ONGELMA: kalustetuki puuttuu SEURAUS: puretaan ja lisätään HÄLYTIN : ei havaittavissa TODENNÄKÖISYYS: sattuuhan sitä TORJUNTATOIMENPIDE: tarkistus enne tuplausta

61 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Ongelma Hälytin Torjunta Korjauskeino Toiminnalliset ongelmat Tekniset ongelmat Hankinnan ongelmat

62 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN OHJAUS OHJAUSTILANTEET: ALOITUSPALAVERI MALLITYÖT JA TARKASTUKSET ONGELMIEN RATKAISEMINEN OHJAUSPALAVERIT VALMIIN TYÖN LUOVUTUS

63 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN OHJAUS OHJAUSVÄLINEET: VINJETTIKUVAT TARKISTUSLISTAT VINOVIIVA-AIKATAULUT KUSTANNUSKERTYMÄ

64 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI TYÖNJOHTO JA TOTEUTTAJAT YHDESSÄ työn rikastuttaminen TARKOITUKSENMUKAINEN TAPA TOIMIA ETUKÄTEEN PÄÄSTÄÄN PYSYVIIN PIENIIN PARANNUKSIIN RATKAISEMALLA ETEEN TULEVAT ONGELMAT, VIRHEET JA VAIKEUDET HYÖDYNNETÄÄN TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMINEN

65 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI ASIOITA TEHTÄVÄN LÄHTÖTIETOAINEISTO AIKATAULU JA TYÖJÄRJESTYS LIITTYVÄT TYÖT JA ONGELMAT TARVITTAVAT MATERIAALIT JA KALUSTO LAATUVAATIMUKSET JA LAADUNVARMISTUS ERITYISIÄ JA MUITA ASIOITA

66 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI ALOITUSEDELLYTYKSET: KOHDE, MATERIAALIT, SUUNNITELMAT MENETTELYT KUINKA TYÖ TEHDÄÄN JA LAATU VARMISTETAAN TEHTÄVÄN ALOITUS- PALAVERI TEHTÄVÄLLE ASETETUT VAATIMUKSET JA TAVOITTEET

67 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖKOHDE JA TURVALLISUUS KONEEET JA KALUSTO SUUNNITELMAT MATERIAALIT TYÖRYHMÄ

68 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖKOHDE JA MATERIAALIT JA KALUSTO EDELTÄVIEN TYÖVAIHEIDEN VALMIUS JA LAATU MATERIAALIT, TARVIKKEET KALUSTO JÄTEASTIAT

69 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TURVALLISUUS HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET PUTOAMISSUOJAUS TELINE- JA NOSTURITARKASTUKSET

70 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET SUUNNITELMAT TYÖN VAATIMAT ERIKOISLUVAT TEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT ALOITUSPALAVERI TYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN/ TYÖN OPASTUS

71 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET OLOSUHTEET KOSTEUS LÄMPÖ VALAISTUS

72 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖMAA JÄTEASTIAT TARVITTAVA KALUSTO NOSTO- JA SIIRTOREITIT VARASTOINTI SOSIAALITILAT

73 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖKOHDE JA TURVALLISUUS EDELTÄVIEN TYÖVAIHEIDEN VALMIUS JA LAATU MATERIAALIT, TARVIKKEET KALUSTO JÄTEASTIAT

74 ALOITUSPALAVERIN ASIALISTA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT TYÖN LAAJUUS- ALKUTILA, SISÄLTÖ, LOPPUTILA AIKATAULU, VALITAVOITTEET JA LUOVUTUS LAATUVAATIMUKSIIN PEREHTYMINEN LAADUNVARMISTUSTOIMET- MALLITTYÖT, TARKISTUSLISTAT TYÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS TYÖKOHTEEN TARKISTAMINEN- VALMIUS JA VASTAANOTTO TARVITTAVAT MATERIAALIT JA KALUSTO LIITTYVIEN TÖIDEN YHTEENSOVITTAMINEN, YHTEISTÖ ONGELMIIN VARAUTUMINEN (POA)

75 MESTAN VASTAANOTTO VARMISTETAAN ALOITUSEDELLYTYKSIÄ KÄYDÄÄN LÄPI TYÖKOHTEITTAIN ARVIOIDAAN EDELLISTEN TYTÖVAIHEIDEN TILANNE ARVIOIDAAN ALOITUSKOHTEEN OLOSUHTEET TARKISTETAAN SIISTEYS JA TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET TEHDÄÄN PÖYTÄKIRJA

76 MALLITYÖ TOTEUTTAJAT, TYÖNJOHTO, SUUNNITTELIJAT, RAKENNUTTAJA PAINOPISTE LOPPUTUOTTEEN LAADUSSA VERTAILUKOHTA OMALLE TARKISTUKSELLE VIRHEIDEN JA PUUTTEIDEN KORJAUS ONGELMIEN RATKAISU- HENGESSÄ

77 OMA TARKASTUS TYÖNTEKIJÄT TARKISTUSLISTAT, LAATURAPORTIT PAINOPISTE TOIMINNAN LAADUSSA JA VALMIIN RAKENTEEN LAADUSSA MALLITYÖ VERTAILUKOHTANA ONGELMIEN TUNNISTAMINEN JA RATKAISU

78 TARKASTUKSIA JA MITTAUKSIA BETONIPINTOJEN TASAISUUS JA SUORUUS RUNGON SIJAINTI JA MITTATARKISTUKSET BETONIN LAADUNTARKKAILU BETONIRAKENTEIDEN SUOJAETÄISYYSMITTAUKSET ERILAISET TARTUNTA- JA LIIMAUSKOKEET KOSTEUSMITTAUKSET ILMANVAIHDON MITTAUKSET MAALIKALVOJEN PAKSUUSMITTAUKSET LÄMPÖKUVAUKSET

79 TARKASTUKSIA JA MITTAUKSIA VARMISTETAAN YKSITYISKOHTAISTEN VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN

80 TARKISTUSLISTA ENNEN TYÖN ALOITUSTA: TYÖN AIKANA: TYÖN JÄLKEEN:

81 OHJAUSPALAVERIT AIKATAULUONGELMAT LIIAN ISO MATERIAALIHUKKA ILMENNEET TURVALLISUUSRISKIT VALMIIN TYÖN VAHINGOITTUMINEN TYÖN TOTEUTUKSEN VAIKEUS MATERIAALISIIRTOJEN VÄHENTÄMINEN

82 OHJAUSPALAVERIT ONGELMAT JA VIRHEET KORJATAAN ENNNEN SEURAAVAAN MESTAAN SIIRTYMISTÄ!

83 TEHTÄVÄN VALMISTUMINEN JA LUOVUTUS OMA TARKASTUS VIRHEIDEN JA PUUTTEIDEN KORJAUS SEURAAVAN TYÖVAIHEEN VAATIMUSTEN HUOMIOIMINEN VALMIIN TYÖN SUOJAUS JA JÄLKIHOITO LAADUN SÄILYMINEN KOHTEEN SIISTEYS

84 PALAUTEPALAVERI TEHTÄVÄN VALMISTUTTUA TOTEUTUKSEN LÄPIKÄYNTI JA ARVIOINTI- MOLEMMINPUOLINEN POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN PALAUTE TÄSMENNETÄÄN TTYÖOHJEITA, LUODAAN POHJAA TULEVALLE YHTEISTYÖLLE KEHITTYNEEN TOIMINTAVAN SIIRTO

85 MIKSI SUUNNITELMAT EIVÄT TOTEUDU?? EDELTÄVÄT TYÖT 40 % TYÖVOIMA 24 % MUUT SYYT 15 % SUUNNITELMAT 10 % MATERIAALIT 8 % KALUSTO 3%

86 MIKSI? ULKOPUOLELTA TULEVIEN VAATIMUSTEN TÄYTTÄMINEN YRITYKSEN LAATUTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TYÖMAATUOTANNON TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVAATION KASVU

87 MIKSI? KUSTANNUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN AIKATAULUTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TYÖN HÄIRIÖTÖN JA TAVOITTEIDEN MUKAINEN TOTEUTUS TYÖLLE ASETETTUJEN LAATUVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN YHTEISTYÖN PARANTAMINEN

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU PROJEKTIN KURISSA PITÄMINEN KUSTANNUKSET SUUNNITELLAAN LAAJUUS, HUOMIOIDAAN MUUTOKSET, TIEDOSTETAAN VAIKUTUKSET, EI TINGITÄ LAADUSTA AIKATAULUN VUOKSI, PYSYTÄÄN AIKATAULUSSA,

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA VALVONTA Opintojakson tavoitteet : Osaa valita työkohteeseen sopivan aikataulumuodon Osaa laatia työmaan ohjaukseen

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Anssi Knuutila Opinnäytetyö, Rakennusterveysasiantuntija RTA 2015-2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 150 d Erityismenettely

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016.

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016. SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016 RTA 1 Ari Jalonen MITÄ TEHDÄÄN KUN SISÄILMAKORJAUSTYÖMAA ALOITETAAN? Otetaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakennusteollisuuden laatuseminaari 2.12.2015 anssi koskenvesa mittaviiva oy Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä Mitä me odotamme

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO OSASTOPÄÄLLIKKÖ HARRI MÄKINEN SUOMEN TALOKESKUS OY 27.4.2012 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 305 Skill Lähihoitaja. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 305 Skill Lähihoitaja. Competitor Name Summary Skill Number 305 Skill Lähihoitaja ing Scheme Lock 04-05-205 4:43:06 Final Lock 07-05-205 3:4:40 Criterion Criterion Description s Day Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A Kriteerit 5.5 B Kriteerit

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Suomen 6. suurin rakennusalan konserni

Suomen 6. suurin rakennusalan konserni Suomen 6. suurin rakennusalan konserni Liikevaihto 227 M - Uudisrakentaminen - Korjausrakentaminen - Asunnot -Toimitilat - Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut Liikevaihto 325 M Henkilöstö 1650 Liikevaihto

Lisätiedot

Haavoittuvuusanalyysi

Haavoittuvuusanalyysi Haavoittuvuusanalyysi VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu Copyright 1999 PK-RH -hanke. Työvälinesarjan ovat pääosin rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitaalisen päällystysprosessin kuvaus koneasemalta lopputuotteen laatuun Lähtökohta Tehostaa

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Marko Palonen Aluejohtaja, dipl.ins. Lemminkäinen Talo Oy

Marko Palonen Aluejohtaja, dipl.ins. Lemminkäinen Talo Oy Marko Palonen Aluejohtaja, dipl.ins. Lemminkäinen Talo Oy Elinkaari- ja allianssimallit urakoitsijan näkökulmasta Marko Palonen Toteutettuja elinkaari- ja allianssihankkeita Valmiit: Oulun Kastellin monitoimitalo,

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA HYVÄN MIELEN RAKENTAJA Lean & korjausrakentaminen työpaja 11.6.2014 Linjasaneerausten vallankumous - heitetään hukka pihalle Sami Kokkonen, Fira Palvelut Oy AGENDA Lyhyt yritysesittely Lyhyesti rakennusalan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia

Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia Kommenttipuheenvuoro DI Mikko Juvonen 30.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teknistaloudellinen toimisto Kaavan suunnitteluprosessi SUUNNIT-

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy ENNALTA SOPIMISEN PERIAATE (1/3) 1) Muutostöissä Pääsääntö: ennalta sopiminen (43.2 ) Tilaajan osoitettava selvästi muutokset urakoitsijalle

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

LAATUJÄRJESTELMÄ. MaxBro ay

LAATUJÄRJESTELMÄ. MaxBro ay LAATUJÄRJESTELMÄ MaxBro ay JOHDANTO Työn laatu ja asiakastyytyväisyys ovat perusta, jonka päälle MaxBro ay on rakennettu. Rakennuspalveluiden tuottaminen on myös asiakaspalvelua ja onnistunut vuorovaikutus

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnaiset tutkinnon osat Hirsirakentaminen (15 osp) Ammatillisen

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 13.3.2013 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 9.15 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet tiimi motivointi & kuunteleminen viestintä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia 2009 kemisti Paula Pohja-Nylander Tavallisimmat vieritestit avoterveydenhuollossa Hemoglobiini Anemiadiagnostiikka

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Teijo Kynsilehto KERROSTALON KIINTOKALUSTEIDEN ASENNUS

Teijo Kynsilehto KERROSTALON KIINTOKALUSTEIDEN ASENNUS Teijo Kynsilehto KERROSTALON KIINTOKALUSTEIDEN ASENNUS KERROSTALON KIINTOKALUSTEIDEN ASENNUS Teijo Kynsilehto Opinnäytetyö Kevät 2015 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA 1 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA Ryhmätyöt Teema 1: Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyön

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Allianssihanke Vuolukiventie 1b

Allianssihanke Vuolukiventie 1b Allianssihanke Vuolukiventie 1b Vuolukiventien projektiallianssin pidennetty takuu ja sopimukseen sisältyvä ylläpito 9.12.2014 Marko Räisänen SRV Rakennus Oy Vuolukiventie 1b peruskorjaus Vuolukiventie

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYKSEN SEMINAARI JULKISIVU 2007 MESSUT, WANHA SATAMA, Petri Silvennoinen, Tremco illbruck OY

JULKISIVUYHDISTYKSEN SEMINAARI JULKISIVU 2007 MESSUT, WANHA SATAMA, Petri Silvennoinen, Tremco illbruck OY 1 JULKISIVUYHDISTYKSEN SEMINAARI JULKISIVU 2007 MESSUT, WANHA SATAMA, Petri Silvennoinen, Tremco illbruck OY ESITELMÄ AIHEESTA: JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN TALVIKORJAAMINEN 2 JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus

Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Helsinki 14.10.2014 Etelä-Suomen KASTE Kotona kokonainen elämä: Osallisuus Sara Haimi-Liikkanen ( EKL) Tuula Ekholm ( LKU) Osallistava kehittämistyö Suunnittelu ja toteutus limittyvät Osallistaa kaikkia

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli

Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli 31.5.2012 KTAMK; Käynnissäpitoseminaari www.outokumpu.com Sisällys 1. Kunnossapito PSK-standardin mukaan 2. Käynnissäpidon organisoituminen Tornio Worksissa 3.

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot