T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU"

Transkriptio

1 T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

2 TUOTANNON ONGELMAT AIKATAULUJEN LAATU PERUSTEET MITOITUS HÄIRIÖHERKKYYS VALVOTTAVUUS VALVONTA PUUTTEELLISTA TYÖN TEKO KESKEYTYY TYÖT KASAANTUVAT LOPPUUN ALOITUKSET JA TOIMITUKSET MYÖHÄSTYVÄT OHJAUS KRIISEIHIN PUUTTUMISTA YLITÖITÄ TYÖVOIMAN LISÄYSTÄ AIKATAULUJEN KORJAILUA

3 TUOTANNON ONGELMAT TUOTANNON OHJAUS JOHTAMISONGELMA, EI JÄRJESTELMÄ - EIKÄ ATK-ONGELMA

4 PROJEKTIN TULOKSET- LAADUN MITTARI? TEHDÄÄN KERRALLA KUNTOON PIDETÄÄN MITÄ LUVATAAN KEHITYTÄÄN JA KEHITETTÄÄN ASIAKKAAN ASIAKKAAN ODOTUKSET KOKEMUKSET

5 PROJEKTIN TULOKSET- LAADUN MITTARI? LAATU ON YRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYS KERTOO TUOTTEEN LAADUSTA TOIMINNAN LAATUA ON TEHDÄ ASIAT KERRALLA OIKEIN

6 PROJEKTIN KURISSA PITÄMINEN KUSTANNUKSET SUUNNITELLAAN LAAJUUS, HUOMIOIDAAN MUUTOKSET, TIEDOSTETAAN VAIKUTUKSET, EI TINGITÄ LAADUSTA AIKATAULUN VUOKSI, PYSYTÄÄN AIKATAULUSSA, JOTTA KIIRE EI SOTKE LAATUA LAAJUUS KERRALLA KUNNOLLA, NIIN EI TULE KORJAUSKUSTANNUKSIA HALLITAAN KUSTANNUKSET, JATEHDÄÄN LAATUA AIKATAULUSSA

7 PROJEKTIN KURISSA PITÄMINEN KUSTANNUKSET LAAJUUS AIKA LAATU

8 TUOTANNON LAATUA: AIKA- JA KUSTANNUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN ASIAKKAAN LAATUVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN SUJUVA YHTEISTYÖ ERI OSAPOULIEN KESKEN HALLITUT HYVÄN RAKENNUSTAVAN MUKAINEN TOTETUTTAMINEN TYÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS =>> TUOTANNON JOHTAMINEN

9 TUOTANNON SUUNNITTELU TAVOITE: ON VARMISTAA HANKKEELLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN JA VAATIMUSTEN SAAVUTTAMINEN TUOTANNONSUUNNITTELU ON: JATKUVASTI TARKENTUVA JA JÄRJESTELMÄLLISESTI ETENEVÄ KETJU TUOTANNON VARMISTAMISEKSI

10 TUOTANNON TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN: TAVOITTEET ASETETAAN TAVOITEARVIOSSA JA SOPIMUKSISSA TAVOITTEIDEN TOTETUMINEN VARMISTETAAN AIKATAULUN AVULLA AIKATAULUA VASTAAVA TOTEUTUS VARMISTETAAN OHJAUKSEN AVULLA LAATUVAATIMUKSET KIRJATAAN SOPIMUKSESSA VAATIMUKSET VÄLITETÄÄN TOTETUTTAJILLE VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN VARMISTETAAN

11 MAHDOLLISUUKSIEN ANTAMINEN TAVOITTEET ASETETAAN SOPIMUKSESSA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VARMISTETAAAN PROJEKTIA JOHTAMALLA TOTEUTUS VARMISTETAAN TEHTÄVIÄ VALMISTELEMALLA JA POISTAMALLA NIIDEN TOTETUKSEN RAJOITTEITA

12 MAHDOLLISUUKSIEN ANTAMINEN > VARMISTEAAN ENNAKOLTA MAHDOLLISUUDET SUUNNITELMAN MUKAISEEN TOIMINTAAN > TOTEUTETAAN SUUNNITELMIEN MUKAISELLA TUOTTAVUUDELLA

13 TUOTANNON SUUNNITTELU ETENEE YLEISSUUNNITELMISTA TEHTÄVIEN OHJAUKSEEN PERUSSUUNNITELMAT työmaan tuotannonsuunnitteluvaiheessa > TYÖMAAN AVAINTEHTÄVÄT tehtävien ja työnlajien suunnittelu ja ohjaus >TYÖMAAN VIIMEISTELY JA LUOVUTUS luovutus asiakkaalle

14 TUOTANNON SUUNNITTELU PERUSSUUNNITELMAT työmaan tuotannonsuunnitteluvaiheessa: aikataulusuunnittelu laadun suunnittelu kustannusohjaus ja suunnittelu turvallisuus-, ympäristö ja aluesuunnittelu työmaan aikainen suunnittelun ohjaus hankintojen suunnittelu asiakastoiminnat ja -informaatio

15 TUOTANNON SUUNNITTELU TYÖMAAN AVAINTEHTÄVÄT tehtävien ja työnlajien suunnittelu ja ohjaus tehtäväsuunnitelma aloituspalaveri mestan vastaanotto malli + 1. mesta tarkastukset, mittaukset, testit osavastaanotot tehtävien lopetus

16 VASTAA TUOTANNON TARPEESEEN: TARVITTAVAT RESURSSIT TUOTANTONOPEUS LAATUVAATIMUKSET HANKINTOJEN MÄÄRÄTIEDOT TALOUDELLISUUSLASKELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN KONE- JA KALUSTOTARVE SIIRROT, VARASTOINTI, JÄTTEET TYÖPISTEEN SUNNITTELU TYÖMENETELMÄ JA TAPA TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

17 TEHTÄVÄSUUNNITTELU ON SYSTEMAATTINEN TAPA TARKISTAA JA SUUNNITELLA YHDEN TEHTÄVÄN TOTEUTUS

18 MANAGEMENT TYÖN SUUNNITTELU TEHTÄVÄN SUUNNITTELU SOPIMUKSET TEKEMISESTÄ SOPIMINEN ( aloituspalaveri)

19 LEADERSHIP TEHTÄVÄN OHJAUS MESTAN VASTAANOTTO MALLIKATSELMUS + 1. MESTAN TARKASTUS TARKASTUKSET, MITTAUKSET, TESTIT LAADUNVALVONTA/ -OHJAUS TEHTÄVÄN VASTAANOTTO

20 TEHTÄVÄSUUNNITTELU / VIIKKOSUUNNITTELU Tehtäväsuunnittelun kokonaisuus VIIKKO-SUUNNITTELU AIKAJÄNNE 2 VIIKKOA

21 TEHTÄVÄSUUNNITTELU ON SYSTEMAATTINEN TAPA TARKISTAA JA SUUNNITELLA YHDEN TEHTÄVÄN TOTEUTUS - SUUNNITELLAAN VALITUT TEHTÄVÄT KOKONAISUUKSINA - TARKISTEAAN TEHTÄVÄLLE ASETETUT TAVOITTEET - SELVENNETÄÄN VAATIMUKSET ENNENN TYÖN ALOITUSTA - KÄYDÄÄN SUUNNITELMAT LÄPI TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA ENNEN TYÖN ALOITUSTA - SUUNNITELLAAN TOIMENPITEET VAATIMUSTEN JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI - VARAUDUTAAN ONGELMIIN

22 SUUNNITELLAAN: YKSI TEHTÄVÄ ALUSTA LOPPUUN KOKONAISUUTENA AIKA, KUSTANNUKSET, LAATU, TURVALLISUUS, YMPÄRISTÖ TAVOITTEET SOVITAAN TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA ENNEN TEHTÄVÄN ALOITUSTA

23 TEHTÄVIEN VALINTA JA MUODOSTAMINEN AJALLISESTI KRIITTINEN KUSTANNUKSILTAAN MERKITTÄVÄ TEKIJÖILLE TAI TYÖNJOHDOLLE VIERAS TEKNISESTI ERITTÄIN VAATIVA TAKUUKORJAUSTEN TOP TEN - LISTALLA

24 TEHTÄVIEN VALINTA JA MUODOSTAMINEN TYÖMAAN NÄKÖKULMASTA AIKATAULUTEHTÄVÄ TAI YHDISTELMÄ TIETYN TYÖRYHMÄN TEKEMÄ TYTÖ AJALLISESTI JA TALOUDELLISESTI OHJATTAVISSA KOKONAISUUDENB KATTAVA TAHDISTETTU MUIHIHN TÖIHIN JÄRKEVÄÄN KESTOON MITOITETTU

25 > ERI TEHTÄVIKSI: SAMAN AMMATTIRYHMÄN TYÖT, JOTKA TEHDÄÄN ERI AIKAAN SAMAAN AIKAAN TEHTÄVÄT, MUTTA ERI AMMATTIALOJEN TYÖNTEKIJÖITÄ VAATIVAT TYÖT LÄHEISESTI TOISIINSA LIITTYVÄT TYÖT, JOISTA TOINEN TEHDÄÄN ALIURAKKANA JA TOINE OMANA TYÖNÄ

26 PARETON PERIAATE: 20 % AJANKÄYTÖSTÄ SAA AIKAAN 80 % TULOKSESTA 20 % TUOTANTOVIRHEISTÄ SAA AIKAAN 80 % HYLKÄÄMISISTÄ KUN PÄÄMÄÄRÄ KARKAA SILMISTÄMME LOPULLISESTI, KAKSINKERTAISTAMME PONNISTELUMME

27 YHDISTETÄÄN TEHTÄVÄKSI: OHJAUKSELLISESTI SAMAAN AIKAAN TAPAHTUVAT SAMAN AMMATTIAKALN TYÖT KOOTAAN SUURIKSI KOKONAISUUKSISKSI, JOITA OHJATAAN YHTENÄ RYHMÄNÄ. ELEMENTTIASENNUKSET KAIKKI YHDEKSI TEHTÄVÄKSI PERUSTUKSET- ANTUROIDEN JA PERUSMUURIEN KAIKKI TYÖT YHDEKSI

28 YHDISTETÄÄN TEHTÄVÄKSI: TAHDISTUKSELLISESTI SAMAAN AIKAAN TAPAHTUVIA SAMAN AMMATTIALAN TÖITÄ YHDISTETÄÄN SUUREMMIKSI KOKONAISUUKSIKSI, JOTTA NIIDEN KESTO SAADAAN TAHDISTAVAN KESTON MITTAISEKSI KIPSILEVYSEINÄT- KIPSILEVYALAKATOT SISÄPUUTYÖT- ASUNTOJEN SAUNAT, PANEELIKATOT, VÄLIOVIEN ASENNUKSET

29 TEHTÄVÄSUUNNITTELUSSA TARKENNETANN HANKKEEN SUUNNITELMAT TYÖN TOTEUTUKSEN VAATIMALLE TASOLLE SUUNNITELMAA HYÖDYNNETÄÄN ENNEN TYÖTÄ, TYÖN ALOITUSVAIHEESSA, TYÖN AIKANA JA TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA

30 1. Tehtäväsuunnitelman sisältö: Kohdetiedot Työn sisältö Aikataulu Kustannukset Laatuvaatimukset Potentiaalisten ongelmien analyysi Logistiikka Koneet, kalusto, työvälineet Työturvallisuus Laadunvarmistus

31 VAIHEISTUS 1. ENNEN TYÖSTÄ SOPIMISTA 2. ENNEN TYÖN ALOITUSTA 3. TYÖN AIKANA 4. TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA

32 VAIHEISTUS 1. ENNEN TYÖSTÄ SOPIMISTA SELVITETÄÄN TYÖLLE ASETETTAVAT LAATUVAATIMUKSET SELVITETÄÄN AJALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET SUUNNITELLAAAN KEINOT TAVOITTEIDEN JA VAATIMUSTEN SAAVUTTAMISEKSI

33 VAIHEISTUS 2.ENNEN TYÖN ALOITUSTA VARMISTETAAN TYÖN ALOITUSEDELLYTYKSET VARAUDUTAAN ONGELMIIN KÄYDÄÄN SUUNNITELMA LÄPI JA TARKENNETAAAN YHDESSÄ TYÖN TEKIJÖIDEN KANSSA

34 VAIHEISTUS 3. TYÖN AIKANA SEURATAAN JA OHJATAAN KUSTANNUKSIA JA AIKATAULUA VARMISTETAAAN VAATIMUSTEN SAAVUTTAMINEN MALLITÖILLÄ JA MUILLA LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEILLÄ TUNNISTETAAN ONGELMAT JA PUUTUTAAN NIIHIN

35 VAIHEISTUS 4. TYÖTÄ LUOVUTETTAESSA TARKISTETAAN KOKONAISUUS VARMISTETAAN SEURAAVAN TEHTÄVÄN VAATIMUKSET PALAUTETIETO, HYVÄN TOIMINTAVAN VAKIINNUTTAMINEN

36 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄSUUNNITELMAN RAKENNE AIKATAULU JA KUSTANNUKSET TAVOITTEIDEN TARKISTAMINEN TARVITTAVAT RESURSSIT VÄLITAVOITTEET, MAKSUERÄT LAATU LAATUVAATIMUKSSET LAADUNVARMISTUS ONGELMIIN VARAUTUMINEN ALOITUSEDELLYTYKSET TARVITTAVAT RESURSSIT KOHTEEN LAATU JA VALMIUS

37 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄSUUNNITELMAN RAKENNE TURVALLISUUS TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖ JÄTTEIDEN KÄSITTELY TYÖNAIKAINEN OHJAUS OHJAUSTILANTEET SEURANNNAN JA OHJAUKSEN VÄLINEET

38 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TAVOITTEEN MERKITYS YHTEINEN TAVOITE ON TÄRKEÄ: TULOKSEN JA TEHOKKUUDEN KANNALTA EDISTÄÄ SITOUTUMISTA TOIMINTA KOETAAN JÄRKEVÄNÄ JA TÄRKEÄNÄ HELPOTTAA KOMMUNIKOINTIA JA RISTIRIITOJEN KÄSITTELYÄ RYHMÄLLÄ ON AINA KAKSI TAVOITETTA: TEHTÄVÄTAVOITE JA TUNNETAVOITE

39 TEHTÄVÄSUUNNITELMA SUUNNITELLAAN: AJALLINEN JA TALOUDELLINEN SUUNNITTELU KUSTANNUS- JA AIKATAULUTAVOITTEET RESURSSIEN SUUNNITTELU, JOLLA TAVOITTEET TOTEUTETAAN

40 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TAVOITEOHJAUS TEHTY TARJOUS / SOPIMUS SITOO TAVOITEARVIOON KOKONAISKUSTANNUKSIA EI VOI HALLITA vaan JOKAISEN PÄÄTÖKSEN ON OLTAVA TAVOITEARVION MUKAINEN TAVOITEARVION MUKAISUUS ON OSOITETTAVA ENNEN TOTEUTUSTA

41 TEHTÄVÄSUUNNITELMA AIKA- JA KUSTANNUSTAVOITTEIDEN MUODOSTAMINEN TYÖRYHMÄN KOKO, TYÖMUOTO YLEISAIKATAULU TAVOITEARVIO TYÖJÄRJESTELYT JA TYÖMENETELMÄT TAVOITE KALUSTOVALINNAT SUUNNITELLUT TYÖMENETLMÄT JA TYÖNJÄRJESTELYT HANKINTASUUNNITELMAT MATERIAALIVALINNAT

42 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TYÖHÖN KÄYTETTY AIKA ON RIIPPUVAINEN RAKENNERATKAISUT => DETALJIT. TYYPPIRATKAISUT KOHDE => KATON KOKO, KULMAT, JIIRIT TEKIJÄT => AMMATTITAITO, JOUTUISUUS MESTA => POHJAT, SIISTEYS, TYÖJÄRJESTYS YMPÄRISTÖ => SÄÄOLOSUHTEET, MUUT TYÖT, SUOJAUS, TYTÖAJAT TYÖMAATEKNIIKKA => SIIRROT, VARASTOINTI

43 TEHTÄVÄSUUNNITELMA RATU-tiedostot työmenetelmät ja menekit materiaalivaatimukset ja menekit koneet ja kalusto laatuvaatimukset ja varmistustoimet työturvallisuusvaatimukset ja toimet tuotannonohjauksen menetelmät tuotannon kehittyminen

44 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Tehollinen työvuoroaika T3 sisältää TES:n mukaiset tauot 2 x 12 min ja alle tunnin mittaiset keskeytykset käytetään tehtäväsuunnittelussa ja viikkosuunnittelussa RATU-työmenekit vastaavat T3 aikaa muutetaan T4-ajaksi käyttämällä kerrointa TL3

45 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Perusaika T1 Menetelmän lisäaika TL1 Menetelmäaika T2 Työvuoron lisäaika L2 Tehollinen aika ( työvuoroaika) T3 Työvaiheen lisäaika TL3 Kokonaisaika ( työvaiheaika ) T4

46 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Aikataulun laatiminen tehtävät mitoitetaan T3 menekein suurhäiriöt ja tuotannon keskeytyksiin varaudutaan tehtävät tahdistetaan ja rytmitetään tehtävien riippuvuudet tarkistetaan tehtäville varataan varatyökohde

47 TEHTÄVÄSUUNNITELMA T3 / T4 ero ohjauksen näkökulmasta TL3? T3 T4 TL3 TL3

48 TEHTÄVÄSUUNNITELMA AIKATAULUTAVOITTEET TEHTÄVÄN AIKATAULUTAVOITE YLEISAIKATAULUSTA TUOTANTONOPEUTEEN VAIKUTETAAN MUUTTAMALLA: RESURSSEJA JA NIIDEN MÄÄRIÄ TEHTÄVIEN SISÄLTÖÄ JA TYÖNJÄRJESTELYÄ TAVOITTENA ON VARMISTAA SUUNNITELTU TUOTANTONOPEUS OIKEA-AIKAINEN ALOITUS JA VALMISTUMINEN AJALLISEN VALVONNAN ONNISTUMINEN

49 TEHTÄVÄSUUNNITELMA KUSTANNUSTAVOITTEET KOOTAAN TEHTÄVÄN KUSTANNUSTAVOITE TAVOITEASRVIOSTA TARKISTETAAN TAVOITEARVION POHJANA OLLEET TIEDOT ESITETÄÄN: KUSTANNUSTAVOITE -> ALAURAKKA- JA TYÖKAUPPATARJOUKSET TYÖSAAVUTUSTAVOITE -> TYÖN TUOTTAVUUS PANOSHINNAT -> HANKINNAT

50 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA ENNEN TYÖVAIHETTA LAATUVAATIMUSTEN SELVITTÄMINEN JA ONGELMIIN VARAUTUMINEN LAATUVAATIMUKSIIN PEREHTYMINEN

51 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA TYÖN AIKANA Mallityön tekeminen ja tarkistaminen oman työn tarkistaminen mittaukset ja kokeet ongelmien havaitseminen ongelmien ratkaisu

52 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAADUN TEKEMINEN TYÖMAALLA TYÖN LOPETUS KORJAAVAT TOIMENPITEET VASTAANOTTO LUOVUTUS

53 TEHTÄVÄSUUNNITELMA LAATUVAATIMUKSET MITTATARKKUUS- JA SIJAINTIVAATIMUKSET MATERIAALIVAATIMUKSET VISUAALISET VAATIMUKSET TYÖMENETELMIIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

54 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS TEKNISET- LIITTYVÄT SUORAAN VALMIIN TUOTTEEN TAI RAKENNUSOSAN LAATUUN TOIMINNALLISET- LIITTYVÄT AIKATAULUIHIN, SOPIMUKSIIN, TUOTANNON OHJAUKSEEN, TURVALLISUUTEEN, TTYÖALUEEN KÄYTTÖÖN, YMPÄRISTÖOLOSUHTEIDEN VAIKUTUKSEEN JA TALOUDELLISEN TULOKSEN VARMISTAMISEEN

55 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS HANKINTA- LIITTYVÄT OIKEIDEN LÄHTÖTIETOJEN VARMISTAMISEEN, TUOTESUUNNITELMIEN SAANTIIN, TOIMITUKSEN SISÄLLÖN JA OIKEA-AIKAISUUDEN VARMISTAMISEEN

56 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS MITÄ ONGELMIA ON AIKAISEMMIN ILMENNYT? MITÄ ONGELMIA VOI TÄSSÄ KOHTEESSA ESIINTYÄ? MITKÄ TEKIJÄT AIHERUTTAVAT ONGELMIA? MITEN TODENNÄKÖISIÄ ONGELMAT OVAT?

57 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN KARTOITUS MITEN POISTETAAN OGELMIA AIHEUTTAVAT SYYT? MIKÄ ON SEURAUS? MITEN SEURAUS TORJUTAAN / PIENENNETÄÄN ONGELMIEN SEURAUKSIA?

58 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA KOHDISTA TOIMINTA SYITÄ VASTAAN > VÄHENNÄT TODENNÄKÖISYYTTÄ SEURAUKSIA VASTAAN > VÄHENNÄT SEURAUSTEN MERKITYSTÄ

59 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA ONGELMA SEURAUS HÄLYTIN TODENNÄKÖISYYS TORJUNTATOIMENPIDE

60 TEHTÄVÄSUUNNITELMA ONGELMIIN VARAUTUMINEN ONGELMIEN TORJUNTA ONGELMA: kalustetuki puuttuu SEURAUS: puretaan ja lisätään HÄLYTIN : ei havaittavissa TODENNÄKÖISYYS: sattuuhan sitä TORJUNTATOIMENPIDE: tarkistus enne tuplausta

61 TEHTÄVÄSUUNNITELMA Ongelma Hälytin Torjunta Korjauskeino Toiminnalliset ongelmat Tekniset ongelmat Hankinnan ongelmat

62 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN OHJAUS OHJAUSTILANTEET: ALOITUSPALAVERI MALLITYÖT JA TARKASTUKSET ONGELMIEN RATKAISEMINEN OHJAUSPALAVERIT VALMIIN TYÖN LUOVUTUS

63 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN OHJAUS OHJAUSVÄLINEET: VINJETTIKUVAT TARKISTUSLISTAT VINOVIIVA-AIKATAULUT KUSTANNUSKERTYMÄ

64 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI TYÖNJOHTO JA TOTEUTTAJAT YHDESSÄ työn rikastuttaminen TARKOITUKSENMUKAINEN TAPA TOIMIA ETUKÄTEEN PÄÄSTÄÄN PYSYVIIN PIENIIN PARANNUKSIIN RATKAISEMALLA ETEEN TULEVAT ONGELMAT, VIRHEET JA VAIKEUDET HYÖDYNNETÄÄN TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMINEN

65 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI ASIOITA TEHTÄVÄN LÄHTÖTIETOAINEISTO AIKATAULU JA TYÖJÄRJESTYS LIITTYVÄT TYÖT JA ONGELMAT TARVITTAVAT MATERIAALIT JA KALUSTO LAATUVAATIMUKSET JA LAADUNVARMISTUS ERITYISIÄ JA MUITA ASIOITA

66 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSPALAVERI ALOITUSEDELLYTYKSET: KOHDE, MATERIAALIT, SUUNNITELMAT MENETTELYT KUINKA TYÖ TEHDÄÄN JA LAATU VARMISTETAAN TEHTÄVÄN ALOITUS- PALAVERI TEHTÄVÄLLE ASETETUT VAATIMUKSET JA TAVOITTEET

67 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖKOHDE JA TURVALLISUUS KONEEET JA KALUSTO SUUNNITELMAT MATERIAALIT TYÖRYHMÄ

68 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖKOHDE JA MATERIAALIT JA KALUSTO EDELTÄVIEN TYÖVAIHEIDEN VALMIUS JA LAATU MATERIAALIT, TARVIKKEET KALUSTO JÄTEASTIAT

69 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TURVALLISUUS HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET PUTOAMISSUOJAUS TELINE- JA NOSTURITARKASTUKSET

70 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET SUUNNITELMAT TYÖN VAATIMAT ERIKOISLUVAT TEHTÄVÄN LÄHTÖTIEDOT ALOITUSPALAVERI TYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN/ TYÖN OPASTUS

71 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET OLOSUHTEET KOSTEUS LÄMPÖ VALAISTUS

72 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖMAA JÄTEASTIAT TARVITTAVA KALUSTO NOSTO- JA SIIRTOREITIT VARASTOINTI SOSIAALITILAT

73 TEHTÄVÄSUUNNITELMA TEHTÄVÄN ALOITUSEDELLYTYKSET TYÖKOHDE JA TURVALLISUUS EDELTÄVIEN TYÖVAIHEIDEN VALMIUS JA LAATU MATERIAALIT, TARVIKKEET KALUSTO JÄTEASTIAT

74 ALOITUSPALAVERIN ASIALISTA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT TYÖN LAAJUUS- ALKUTILA, SISÄLTÖ, LOPPUTILA AIKATAULU, VALITAVOITTEET JA LUOVUTUS LAATUVAATIMUKSIIN PEREHTYMINEN LAADUNVARMISTUSTOIMET- MALLITTYÖT, TARKISTUSLISTAT TYÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS TYÖKOHTEEN TARKISTAMINEN- VALMIUS JA VASTAANOTTO TARVITTAVAT MATERIAALIT JA KALUSTO LIITTYVIEN TÖIDEN YHTEENSOVITTAMINEN, YHTEISTÖ ONGELMIIN VARAUTUMINEN (POA)

75 MESTAN VASTAANOTTO VARMISTETAAN ALOITUSEDELLYTYKSIÄ KÄYDÄÄN LÄPI TYÖKOHTEITTAIN ARVIOIDAAN EDELLISTEN TYTÖVAIHEIDEN TILANNE ARVIOIDAAN ALOITUSKOHTEEN OLOSUHTEET TARKISTETAAN SIISTEYS JA TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET TEHDÄÄN PÖYTÄKIRJA

76 MALLITYÖ TOTEUTTAJAT, TYÖNJOHTO, SUUNNITTELIJAT, RAKENNUTTAJA PAINOPISTE LOPPUTUOTTEEN LAADUSSA VERTAILUKOHTA OMALLE TARKISTUKSELLE VIRHEIDEN JA PUUTTEIDEN KORJAUS ONGELMIEN RATKAISU- HENGESSÄ

77 OMA TARKASTUS TYÖNTEKIJÄT TARKISTUSLISTAT, LAATURAPORTIT PAINOPISTE TOIMINNAN LAADUSSA JA VALMIIN RAKENTEEN LAADUSSA MALLITYÖ VERTAILUKOHTANA ONGELMIEN TUNNISTAMINEN JA RATKAISU

78 TARKASTUKSIA JA MITTAUKSIA BETONIPINTOJEN TASAISUUS JA SUORUUS RUNGON SIJAINTI JA MITTATARKISTUKSET BETONIN LAADUNTARKKAILU BETONIRAKENTEIDEN SUOJAETÄISYYSMITTAUKSET ERILAISET TARTUNTA- JA LIIMAUSKOKEET KOSTEUSMITTAUKSET ILMANVAIHDON MITTAUKSET MAALIKALVOJEN PAKSUUSMITTAUKSET LÄMPÖKUVAUKSET

79 TARKASTUKSIA JA MITTAUKSIA VARMISTETAAN YKSITYISKOHTAISTEN VAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN

80 TARKISTUSLISTA ENNEN TYÖN ALOITUSTA: TYÖN AIKANA: TYÖN JÄLKEEN:

81 OHJAUSPALAVERIT AIKATAULUONGELMAT LIIAN ISO MATERIAALIHUKKA ILMENNEET TURVALLISUUSRISKIT VALMIIN TYÖN VAHINGOITTUMINEN TYÖN TOTEUTUKSEN VAIKEUS MATERIAALISIIRTOJEN VÄHENTÄMINEN

82 OHJAUSPALAVERIT ONGELMAT JA VIRHEET KORJATAAN ENNNEN SEURAAVAAN MESTAAN SIIRTYMISTÄ!

83 TEHTÄVÄN VALMISTUMINEN JA LUOVUTUS OMA TARKASTUS VIRHEIDEN JA PUUTTEIDEN KORJAUS SEURAAVAN TYÖVAIHEEN VAATIMUSTEN HUOMIOIMINEN VALMIIN TYÖN SUOJAUS JA JÄLKIHOITO LAADUN SÄILYMINEN KOHTEEN SIISTEYS

84 PALAUTEPALAVERI TEHTÄVÄN VALMISTUTTUA TOTEUTUKSEN LÄPIKÄYNTI JA ARVIOINTI- MOLEMMINPUOLINEN POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN PALAUTE TÄSMENNETÄÄN TTYÖOHJEITA, LUODAAN POHJAA TULEVALLE YHTEISTYÖLLE KEHITTYNEEN TOIMINTAVAN SIIRTO

85 MIKSI SUUNNITELMAT EIVÄT TOTEUDU?? EDELTÄVÄT TYÖT 40 % TYÖVOIMA 24 % MUUT SYYT 15 % SUUNNITELMAT 10 % MATERIAALIT 8 % KALUSTO 3%

86 MIKSI? ULKOPUOLELTA TULEVIEN VAATIMUSTEN TÄYTTÄMINEN YRITYKSEN LAATUTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TYÖMAATUOTANNON TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVAATION KASVU

87 MIKSI? KUSTANNUSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN AIKATAULUTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TYÖN HÄIRIÖTÖN JA TAVOITTEIDEN MUKAINEN TOTEUTUS TYÖLLE ASETETTUJEN LAATUVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN YHTEISTYÖN PARANTAMINEN

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU PROJEKTIN KURISSA PITÄMINEN KUSTANNUKSET SUUNNITELLAAN LAAJUUS, HUOMIOIDAAN MUUTOKSET, TIEDOSTETAAN VAIKUTUKSET, EI TINGITÄ LAADUSTA AIKATAULUN VUOKSI, PYSYTÄÄN AIKATAULUSSA,

Lisätiedot

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

LAADUNHALLINTA. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy LAADUNHALLINTA Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TEHTÄVÄN LAADUNVARMISTUS Yksittäisen tehtävän hyvälle laadunvarmistukselle on ominaista, että: laatuvaatimukset on yksilöity ja konkreettisesti esitetty

Lisätiedot

KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO

KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO TEHTÄVÄSUUNNITELMA KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO OMATYÖ ALIURAKKA TYÖKAUPPA Kohde ja tehtävä Työmaa As Oy Väliseinä Tehtävä, 649 m2 Vastuuhenkilöt Vastaava mestari puh. Työryhmän nokkamies puh. Tehtäväsuunnitelman

Lisätiedot

RYM 14 OAMK/RAK/YSTAN

RYM 14 OAMK/RAK/YSTAN RYM 14 OAMK/RAK/YSTAN 1 OPINTOJAKSON SISÄLTÖ 1. Laadun käsitteet ja laatuvaatimukset 2. Laadunvarmistusmenettelyt ja -suunnitelma 3. Rakennustyön laadunvarmistus Laatusuunnitelma Tehtäväsuunnitelma OAMK/RAK/YSTAN

Lisätiedot

RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ

RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ ALKUSANAT Rakennustoimisto Anttonen Oy:llä on hyvän ja luotettavan yhteistyökumppanin maine rakennusalalla liki 20 vuoden ajalta.

Lisätiedot

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus 1 Hankeselvitysvaiheessa rakentamisen prosessissa Lähtötietojen varmistaminen Varmistetaan että kaikki mahdollinen projektin onnistumiseen välttämättömät tiedot

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Kuivaketju10 -seminaari, työmaatoteutus Oulu 14.10.2015 Perttu Pitkälä Kehityspäällikkö, Skanska Oy Rakentamisen valmistelu Tavoitteista toimenpiteiksi Suunnitellaan

Lisätiedot

Työvaiheiden laadunhallinta

Työvaiheiden laadunhallinta Työvaiheiden laadunhallinta Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä tekee/vastaa

Lisätiedot

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

KUNNOSSAPIDON PROSESSI

KUNNOSSAPIDON PROSESSI ALUSTAVAT TYÖT Laskentaasiakirjoihin perehtyminen Urakkaneuvotteluun ja sopimukseen tutustuminen Tavoitebudjetin laatiminen Resurssien hankinta - Kunnossapitohenkilöstö - Koneet ja laitteet - Aliurakoitsijat

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

URAKKARAKENTAMISEN PROSESSI

URAKKARAKENTAMISEN PROSESSI ALUSTAVAT TYÖT Laskentaasiakirjoihin perehtyminen Urakkaneuvotteluun ja sopimukseen tutustuminen Budjettiin tutustuminen ja aikataulun laatiminen Resurssien hankinta - Miehet - Koneet - Aliurakoitsijat

Lisätiedot

Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina

Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina Kiwa Inspecta Teemu Riihimäki Tekninen asiantuntija Julkinen 23.11.2017 Trust Quality Progress Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina Kiwa Inspecta Suomi Yli 550 työntekijää, 29 toimistoa Kiwa Inspecta Suomi, Ruotsi,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE. Sisältö 1. Kohdetiedot. 2. Työsisältö. 3. Aikataulu. 4. Kustannukset. 5. Laatuvaatimukset. 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA

TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE. Sisältö 1. Kohdetiedot. 2. Työsisältö. 3. Aikataulu. 4. Kustannukset. 5. Laatuvaatimukset. 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA TEHTÄVÄSUUNNITELMA 1(22) TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AIHE Sisältö 1. Kohdetiedot 2. Työsisältö 3. Aikataulu 4. Kustannukset 5. Laatuvaatimukset 6. Usein esiintyviä ongelmia, POA 7. Logistiikka 8. Koneet, kalusto,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA

LAATUKÄSIKIRJA 1 LAATUKÄSIKIRJA 11.5.2014 2 SISÄLLYS 1 ALKUSANAT... 3 2 LAATUJOHTAMISEN TAVOITE JA SISÄLTÖ... 4 2.1 Johtaminen ja vastuu... 4 2.2 Laatupolitiikka... 4 2.3 Laatujärjestelmä... 6 2.4 Laatusuunnitelma...

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO

ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO 15.3.2017 Esa Niemi 28.2.2017 1 PÄÄTÖKSENTEKO JA SUUNNITTELUN ETENEMINEN KORJAUSHANKKEESSA LUPAHAKEMUS SOVITTAESSA 1 2 3 4 5 KUNTOTUTKIMUS TYÖN SISÄLLÖN SOPIMINEN

Lisätiedot

Kosteudenhallinnan johtaminen työmaalla. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

Kosteudenhallinnan johtaminen työmaalla. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Kosteudenhallinnan johtaminen työmaalla Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Pudasjärven hirsikampus? Lähde: Rakennuslehti.fi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LCIFIN2 Workshop 21.11.2013 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA VALVONTA Opintojakson tavoitteet : Osaa valita työkohteeseen sopivan aikataulumuodon Osaa laatia työmaan ohjaukseen

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Rakennusalan tuotantoinsinööri. Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius

Rakennusalan tuotantoinsinööri. Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius Rakennusalan tuotantoinsinööri Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius Rakentamisen tuotantojohto ammattina Rakennustuotannon ammattiprofiilit Tuotantoinsinöörin ammattiprofiili Rakennustuotannon

Lisätiedot

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016.

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016. SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016 RTA 1 Ari Jalonen MITÄ TEHDÄÄN KUN SISÄILMAKORJAUSTYÖMAA ALOITETAAN? Otetaan

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE 1 Case: Vantaan Energia Case: Vantaan Energia Oy Turvallisuushavainnot 2013 CASE: Vantaan energia Oy Kehitysprojektit 2013-14 Turvallisuustilastojen

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

LIIKE- JA TEOLLISUUSRAKENTAMINEN

LIIKE- JA TEOLLISUUSRAKENTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Ville Kirjonen LIIKE- JA TEOLLISUUSRAKENTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 28 Rakennuseristeiden laadunvalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon

Lisätiedot

Asuntotuotannon laadunvarmistus

Asuntotuotannon laadunvarmistus Pekka Siikanen Insinööritoimisto Pekka Siikanen Oy pekka.siikanen@pp.inet.fi Laadunhallinnan tyypillisiä puutteita Talonrakennustyömaiden laadunhallintaan panostetaan tänä päivänä määrällisesti huomattavasti

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet

Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet 1 Kiinteistön käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen tilaajan ja käyttäjän haasteet Tilakeskuksen investoinnit 2014 Kaupungintalokorttelien elävöittäminen 7 M Uudisrakentaminen 53 M Peruskorjaukset 115 M

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA RAKENTAMISESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA

VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA RAKENTAMISESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA RAKENTAMISESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA RAIN workshop 19.4.2016 Juha Salminen, TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi PROJEKTI VAI TEOLLINEN

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

Tuottavuutta ja tyytyväisyyttä palkkiopalkkauksella Case ABB

Tuottavuutta ja tyytyväisyyttä palkkiopalkkauksella Case ABB Tuottavuutta ja tyytyväisyyttä palkkiopalkkauksella Case ABB 28.11.2012 Rolf Gustafsson, Oy GLM Consulting Ab EK:n ja työnantajaliittojen palkitsemiskonferenssi Oy GLM Consulting Ab / Rolf Gustafsson 1

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Viheralueiden puurakenteiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Viheralueiden puurakenteiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Viheralueiden puurakenteisiin liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen noudattaminen

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Viheralueiden kivirakenteiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Viheralueiden kivirakenteiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Viheralueiden kivirakenteisiin liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Laatukäsikirjan Sisältö

Laatukäsikirjan Sisältö Petri Siivonen 18.2.2015 Kun työ on nautinto, elämä on ilo. Kun työ on velvollisuus, elämä on orjuutta. Maxim Gorki 1 RASICOM OY YRITYKSENÄ Laatukäsikirjan Sisältö Rasicom Oy on perustettu vuonna 2004.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari

Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari Stadia 11.10.2007 Ilkka Leskelä Sisältö 11.10.2007 1. Koulutustausta ja nykyiset työtehtävät 3. Opiskelijasta ammattilainen rakennusliikkeessä ja työtehtävät 1

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Maanalaisten rakenteiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Maanalaisten rakenteiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Maanalaisen rakenteen rakentamiseen liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen

Lisätiedot

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Juho-Pekka Hämäläinen Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy 1 Juho-Pekka Hämäläinen, Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy Työmaan ajankäyttö Työmaalla

Lisätiedot

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakennusteollisuuden laatuseminaari 2.12.2015 anssi koskenvesa mittaviiva oy Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä Mitä me odotamme

Lisätiedot

Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA.

Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA. Trenox Oy TURVALLISUUS JA TEHOKKUUS SAMASSA PAKETISSA www.trenox.fi Kehittämisen intoa ja uutta kulttuuria nostoalalle Kehittämislähtöinen ajattelutapa alusta alkaen Kehittäminen osana yrityksen koko toimintaa

Lisätiedot

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Anssi Knuutila Opinnäytetyö, Rakennusterveysasiantuntija RTA 2015-2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 150 d Erityismenettely

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Ulkovarustealueiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Ulkovarustealueiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Ulkovarustealueeseen liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen noudattaminen

Lisätiedot

Tehtäväsuunnittelutason yhdenmukaistaminen

Tehtäväsuunnittelutason yhdenmukaistaminen Petteri Kärki Tehtäväsuunnittelutason yhdenmukaistaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto Rakennusmestari (AMK) Mestarityö 5.11.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Petteri

Lisätiedot

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction?

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction? LCI Finland vuosipäivä 2013 Mitä on Lean Construction? Lean Construction Lean Construction is not just another specific approach to construction, but rather a challenger of the conventional understanding

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect. Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.fi 1 Esitelmän sisältö Esittelyt Tuotantomuutokset ja turvallisuus riskit

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

MACHINERY on laadunvarmistaja

MACHINERY on laadunvarmistaja MACHINERY on laadunvarmistaja Mitä tapahtuu huomenna? entä jos omaisuudelle tapahtuu jotain? entä jos kalustolle tapahtuu jotain? entä jos sinulle tapahtuu jotain? MACHINERY ennakoi, ennaltaehkäisee ja

Lisätiedot

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari Tuotetiistai 19.5.2015 Pohjolan Design-Talo Oy Saku Sipola Työturvallisuus

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Kasvillisuusalueiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Kasvillisuusalueiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Työkohteeseen liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen noudattaminen noudattaa

Lisätiedot

JOHANNA ÄYSTÖ TEHTÄVÄSUUNNITTELUN JALKAUTTAMISEN HAASTEET

JOHANNA ÄYSTÖ TEHTÄVÄSUUNNITTELUN JALKAUTTAMISEN HAASTEET JOHANNA ÄYSTÖ TEHTÄVÄSUUNNITTELUN JALKAUTTAMISEN HAASTEET Diplomityö Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen, DI Anssi Koskenvesa Tarkastajat ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot