PAKKAUSSELOSTE. Pramipexole Tevaa käytetään Parkinsonin taudin hoidossa yksin tai yhdessä levodopa nimisen lääkkeen kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Pramipexole Tevaa käytetään Parkinsonin taudin hoidossa yksin tai yhdessä levodopa nimisen lääkkeen kanssa."

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Pramipexole Teva 0,088 mg tabletti Pramipexole Teva 0,18 mg tabletti Pramipexole Teva 0,35 mg tabletti Pramipexole Teva 0,7 mg tabletti pramipeksoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Pramipexole Teva on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Pramipexole Tevaa 3. Miten Pramipexole Tevaa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Pramipexole Tevan säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ PRAMIPEXOLE TEVA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Pramipexole Teva on dopamiiniagonisti, joka stimuloi aivojen dopamiinireseptoreita. Parkinsonin taudissa aivojen dopamiinitasot ovat alhaiset, ja Pramipexole Teva toimii dopamiinin kaltaisesti. Pramipexole Tevaa käytetään Parkinsonin taudin hoidossa yksin tai yhdessä levodopa nimisen lääkkeen kanssa. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT PRAMIPEXOLE TEVAA ÄLÄ käytä Pramipexole Tevaa - jos olet allerginen (yliherkkä) pramipeksolille tai Pramipexole Tevan jollekin muulle aineelle. Ole erityisen varovainen Pramipexole Tevan suhteen Ennen lääkkeen käyttöä kerro lääkärille, jos - sinulla on munuaisvaivoja (Pramipexole Tevan annosta voidaan joutua pienentämään) - sinulla on aistiharhoja (näkö-, kuulo- tai tuntoharhoja), joista näköharhat ovat yleisimpiä - sinulla on pakkoliikkeitä (esim. raajojen tahattomia, poikkeavia liikkeitä) Jos sinulla on edennyt Parkinsonin tauti ja käytät myös levodopaa, sinulla saattaa ilmetä pakkoliikkeitä kun Pramipexole Tevan annosta suurennetaan. - sinulla on psyykkinen sairaus, kuten skitsofrenia tai masennus - sinulla on sydänvaivoja (lääkäri saattaa haluta seurata terveydentilaasi tiheämmin hoidon aikana varmistaakseen, että verenpaineesi ei laske liian alas). Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy uneliaisuutta tai äkillisiä nukahtamisjaksoja. Kerro lääkärille, jos huomaat (tai huoltajasi huomaa) muutoksia käytöksessäsi, kuten esim. sairaalloinen pelihimo, pakonomainen ostaminen, lisääntynyt libido (sukupuolivietti) tai 1

2 kontrolloimaton ruoan ahmiminen. Lääkäri voi pienentää Pramipexole Tevan annostusta tai keskeyttää lääkityksen. Kerro lääkärille, jos huomaat muutoksia näkökyvyssäsi, sillä silmäsi voivat tarvita säännöllistä tarkastusta. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Pramipexole Tevan vaikutus voi muuttua tai haittavaikutukset lisääntyä, jos samanaikaisesti käytät muita lääkkeitä. Kerro lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä: munuaistoimintaan vaikuttavat lääkkeet tai lääkkeet, jotka erittyvät munuaisten kautta, esim. simetidiini (ruoansulatushäiriöihin tai muihin mahavaivoihin käytettävä lääke) ja amantidiini (Parkinsonin taudin hoidossa käytettävä lääke) levodopa (Parkinsonin taudin hoidossa käytettävä lääke) psyykkisten sairauksien, kuten skitsofrenian ja masennuksen, hoidossa käytettävät lääkkeet muut uneliaisuutta aiheuttavat lääkkeet, sillä yhteiskäytössä Pramipexole Tevan kanssa uneliaisuus voi pahentua. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Pramipexole Tevan käyttö ruuan ja juoman kanssa Pramipexole Teva -tabletit voi ottaa aterioista riippumatta ja ne niellään riittävän vesimäärän kera. Jos sinulla esiintyy uneliaisuutta, se voi pahentua alkoholin käytön yhteydessä. Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta, Pramipexole Tevaa voi käyttää vain, jos lääkäri katsoo sen käytön välttämättömäksi. Pramipexole Tevan vaikutusta syntymättömään lapseen ei tiedetä. Älä käytä Pramipexole Tevaa, jos imetät. Pramipexole Teva voi lopettaa maidon tuotannon. Lääke voi myös erittyä äidinmaitoon, jolloin imetettävä lapsi voi myös altistua lääkkeelle. Näitä vaikutuksia ei ole tutkittu. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Ajaminen ja koneiden käyttö Pramipexole Teva voi aiheuttaa aistiharhoja ja uneliaisuutta. Voit jopa nukahtaa äkillisesti ilman mitään oireita. Jos koet näitä haittoja, älä aja autoa, käytä koneita tai suorita äärimmäistä tarkkuutta vaativia tehtäviä. Kerro niistä myös lääkärillesi, joka tarvittaessa voi pienentää Pramipexole Tevan annostusta tai lopettaa hoidon. 3. MITEN PRAMIPEXOLE TEVAA KÄYTETÄÄN Käytä Pramipexole Tevaa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Pramipexole Tevaa otetaan kolmesti vuorokaudessa. Tabletit voi ottaa aterioista riippumatta ja ne niellään vesilasillisen kera. Nielemisen helpottamiseksi voit halkaista tabletit tarvittaessa. Pramipexole Teva -hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota nostetaan asteittain joka 5. ja 7. päivä, kunnes sinulle sopiva annos saavutetaan ( ylläpitoannos ). 2

3 Tavanomainen aloitusannos on yksi Pramipexole Teva 0,088 mg tabletti kolmesti vuorokaudessa (päivittäinen pramipeksoliannos 0,264 mg). Tavallinen ylläpitoannos on 1,1 mg vuorokaudessa. Annostasi voidaan kuitenkin joutua lisäämään edelleen. Tarvittaessa lääkärisi saattaa lisätä annostasi aina enimmäisannokseen 3,3 mg:an pramipeksolia vuorokaudessa. Pienempi ylläpitoannos, kolme Pramipexole Teva 0,088 mg tablettia vuorokaudessa, on myös mahdollinen. Lääkäri voi muuttaa ylläpitoannosta sen mukaan, miten lääke vaikuttaa ja saatko haittavaikutuksia. Jos lääkäri määrää, että hoito lopetetaan, annosta pienennetään hitaasti, kunnes lääkkeen käyttö voidaan lopettaa. Potilaat, joilla on munuaissairaus Jos sinulla on keskivaikea tai vaikea munuaissairaus, lääkärisi määrää sinulle pienemmän annoksen. Tässä tapauksessa sinun pitää ottaa tabletteja vain kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Jos sinulla on keskivaikea munuaissairaus, tavanomainen aloitusannos on 1 Pramipexole Teva 0,088 mg tabletti kahdesti vuorokaudessa. Jos sinulla on vaikea munuaissairaus, tavanomainen aloitusannos on ainoastaan 1 Pramipexole Teva 0,088 mg tabletti vuorokaudessa. Jos otat enemmän Pramipexole Tevaa kuin sinun pitäisi Jos otat (tai joku muu ottaa) monta tablettia kerralla tai jos epäilet lapsen nielleen tabletin, ota välittömästi yhteys lähimmän sairaalan ensiapuun tai lääkäriin. Yliannostus aiheuttaa todennäköisesti pahoinvointia, oksentelua, poikkeavia lihasliikkeitä, aistiharhoja, kiihtymys ja matala verenpaine (mikä voi aiheuttaa outoa, epätodellista oloa ja huimausta). Ota tämä pakkausseloste, jäljellä olevat tabletit ja lääkepakkaus mukaasi sairaalaan tai lääkäriin, jotta he tietävät mitä lääkettä on otettu. Lääkärin hoito voi olla tarpeen. Jos unohdat ottaa Pramipexole Tevaa Jos unohdat ottaa tabletin, ota se heti, kun huomaat unohduksen. Jos kuitenkin seuraavan tabletin ottoajankohta on lähellä, jätä unohtunut tabletti ottamatta ja ota seuraava annos ajallaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Jos lopetat Pramipexole Tevan käytön Älä lopeta lääkkeen käyttöä tai pienennä annostusta keskustelematta ensin lääkärisi kanssa. Lääkkeen käytön äkillinen keskeyttäminen on vaarallista. Jos sinun on lopetettava lääkkeen käyttö, lääkäri pienentää lääkkeen annostusta hitaasti. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Pramipexole Tevakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Näiden haittavaikutusten arviointi perustuu seuraaviin esiintymistiheyksiin: 3

4 Hyvin yleinen: Yleinen: Melko harvinainen: Harvinainen: Hyvin harvinainen: Tuntematon: koskee useampaa kuin 1 käyttäjää 10:stä koskee 1-10 käyttäjää 100:sta koskee 1-10 käyttäjää 1 000:sta koskee 1-10 käyttäjää :sta koskee harvempaa kuin 1 käyttäjää :sta saatavilla oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin Hyvin yleiset: Dyskinesia (esim. epänormaalit, tahattomat pakkoliikkeet) Uneliaisuus Huimaus Pahoinvointi Matala verenpaine Yleiset: Voimakas halu käyttäytyä epätavallisesti Hallusinaatiot (näkö-, kuulo- tai tuntoharhat) Sekavuus Väsymys (uupumus) Unettomuus (insomnia) Nesteen kertyminen, yleensä jalkoihin (perifeerinen turvotus) Päänsärky Epänormaalit unet Ummetus Levottomuus Muistinmenetys (muistihäiriö) Näköhäiriö Oksentelu (pahoinvointi) Painon väheneminen Melko harvinaiset: Vainoharhaisuus (esim. liiallinen pelko oman hyvinvoinnin puolesta) Harhaluulo Liiallinen väsymys päivisin ja äkillinen nukahtaminen Hyperkinesiat (lihastoiminnan liikavilkkaus ja kyvyttömyys pysyä paikallaan) Painon lisääntyminen Lisääntynyt seksuaalinen halukkuus (esim. lisääntynyt sukuvietti) Allergiset reaktiot (esim. ihottuma, kutina, yliherkkyys) Pyörtyminen Sairaalloinen pelihimo, erityisesti käytettäessä suuria annoksia Pramipexole Tevaa Seksuaalisuuden liiallinen korostuminen Pakonomainen ostaminen Hengenahdistus Keuhkokuume Tuntematon: Lisääntynyt syöminen (ahmiminen, ylensyönti) Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. PRAMIPEXOLE TEVAN SÄILYTTÄMINEN 4

5 Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Pramipexole Teva sisältää Vaikuttava aine on pramipeksoli. Yksi Pramipexole Teva 0,088 mg tabletti sisältää 0,088 mg pramipeksolia vastaten 0,125 mg Yksi Pramipexole Teva 0,18 mg tabletti sisältää 0,18 mg pramipeksolia vastaten 0,25 mg Yksi Pramipexole Teva 0,35 mg tabletti sisältää 0,35 mg pramipeksolia vastaten 0,5 mg Yksi Pramipexole Teva 0,7 mg tabletti sisältää 0,7 mg pramipeksolia vastaten 1,0 mg Muut aineet ovat mannitoli, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, povidoni, magnesiumstearaatti, natriumstearyylifumaraatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Pramipexole Teva 0,088 mg tabletti on valkoinen, pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on merkintä "93" ja toisella puolella"p1". Pramipexole Teva 0,18 mg tabletti on valkoinen, pyöreä tabletti, jossa on toisella puolella jakouurteen molemmin puolin merkintä P2 ja toisella puolella 93. Tabletti voidaan puolittaa. Pramipexole Teva 0,35 mg tabletti on valkoinen, soikea, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on kaiverrettuna 9 ja 3 jakouurteen molemmin puolin ja toisella puolella merkintä Tabletti voidaan puolittaa. Pramipexole Teva 0,7 mg tabletti on valkoinen, pyöreä tabletti, jossa on toisella puolella jakouurteen molemmin puolin merkintä 8024 ja toisella puolella 93. Tabletti voidaan puolittaa. Pramipexole Teva tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 30, 30 x 1, 50 x 1, 100 x 1 tai 100 tablettia, ja purkkiin, jossa on 90 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija Teva Pharma B.V. Computerweg 10, 3542 DR Utrecht Alankomaat Valmistaja Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út Debrecen Unkari 5

6 Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company H-2100 Gödöllő Táncsics Mihály út 82 Unkari Teva UK Ltd Brampton Road Hampden Park Eastbourne East Sussex, BN22 9AG Iso-Britannia Pharmachemie B.V. Swensweg 5 Postbus RN Haarlem Alankomaat Teva Santé SA Rue Bellocier, Sens Ranska Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p Opava-Komarov Tsekin tasavalta Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: België/Belgique/Belgien Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Tel/Tél: България Тева Фармасютикълс България ЕООД Teл: Česká republika Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: Danmark Teva Denmark A.S. Tlf: Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium S.A. Tél: Magyarország Teva Magyarország Zrt Tel.: Malta Teva Ελλάς Α.Ε. Τel: Nederland Teva Nederland B.V. Tel: +31 (0)

7 Deutschland Teva Generics GmbH Tel: (49) Eesti Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Tel: Ελλάδα Teva Ελλάς Α.Ε. Τηλ: España Teva Genéricos Española, S.L. Tél: +(34) France Teva Santé Tél: +(33) Ireland Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 (0) Ísland Teva UK Limited Sími: +(44) Italia Teva Italia S.r.l. Tel: +(39) Κύπρος Teva Ελλάς Α.Ε. Τηλ: Latvija UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: Norge Teva Sweden AB Tlf: (46) Österreich Teva Generics GmbH Tel: (49) Polska Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +(48) Portugal Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: (351) România Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: Slovenija Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: Slovenská republika Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +(421) Suomi/Finland Teva Sweden AB Puh/Tel: +(46) Sverige Teva Sweden AB Tel: +(46) United Kingdom Teva UK Limited Tel: +(44) Lietuva UAB Sicor Biotech Tel: Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMEA) kotisivuilta 7

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. REYATAZ 300 mg kapseli, kova Atatsanaviiri

PAKKAUSSELOSTE. REYATAZ 300 mg kapseli, kova Atatsanaviiri PAKKAUSSELOSTE REYATAZ 300 mg kapseli, kova Atatsanaviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: pramipeksoli

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: pramipeksoli PAKKAUSSELOSTE Pramipexol STADA 0,088 mg tabletti Pramipexol STADA 0,18 mg tabletti Pramipexol STADA 0,35 mg tabletti Pramipexol STADA 0,7 mg tabletti Vaikuttava aine: pramipeksoli Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti B. PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit. Temomedac 180 mg kovat kapselit. temotsolomidi

PAKKAUSSELOSTE. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit. Temomedac 180 mg kovat kapselit. temotsolomidi PAKKAUSSELOSTE Temomedac 5 mg kovat kapselit Temomedac 20 mg kovat kapselit Temomedac 100 mg kovat kapselit Temomedac 140 mg kovat kapselit Temomedac 180 mg kovat kapselit Temomedac 250 mg kovat kapselit

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nexium Control 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumtrihydraattina). Apuaineet,

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losec 20 mg enterotabletti Omepratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Losec 20 mg enterotabletti Omepratsoli PAKKAUSSELOSTE Losec 20 mg enterotabletti Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee Losec

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Temomedac 5 mg kovat kapselit Temomedac 20 mg kovat kapselit Temomedac 100 mg kovat kapselit Temomedac 140 mg kovat kapselit Temomedac 180 mg kovat kapselit Temomedac

Lisätiedot

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas OSVAREN PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Iclusig 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Iclusig 45 mg kalvopäällysteiset tabletit ponatinibi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Iclusig 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Iclusig 45 mg kalvopäällysteiset tabletit ponatinibi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Iclusig 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Iclusig 45 mg kalvopäällysteiset tabletit ponatinibi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita

Lisätiedot

SORBISTERIT. Sorbisterit jauhe oraalisuspensiota ja peräruiskesuspensiota varten Kalsiumpolystyreenisulfonaatti

SORBISTERIT. Sorbisterit jauhe oraalisuspensiota ja peräruiskesuspensiota varten Kalsiumpolystyreenisulfonaatti SORBISTERIT Sorbisterit jauhe oraalisuspensiota ja peräruiskesuspensiota varten Kalsiumpolystyreenisulfonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä selosta.

Lisätiedot

140620_V18.0_Thal_EU_PI_FI

140620_V18.0_Thal_EU_PI_FI Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Thalidomide Celgene 50 mg kova kapseli talidomidi VAROITUS Talidomidi aiheuttaa synnynnäisiä vaurioita ja sikiökuolemia. Älä ota talidomidia, jos olet raskaana tai voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Azactam 1 g ja 2 g injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten Atstreonaami

PAKKAUSSELOSTE. Azactam 1 g ja 2 g injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten Atstreonaami PAKKAUSSELOSTE Azactam 1 g ja 2 g injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten Atstreonaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doribax 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää doripeneemimonohydraattia, joka

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. 100 ml:n infuusiopulloa tai pussia voidaan käyttää vain aikuisten, nuorten ja yli 33 kg painavien lasten hoidossa.

PAKKAUSSELOSTE. 100 ml:n infuusiopulloa tai pussia voidaan käyttää vain aikuisten, nuorten ja yli 33 kg painavien lasten hoidossa. PAKKAUSSELOSTE PERFALGAN 10 mg/ml infuusioneste, liuos parasetamoli FI Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Constella 290 mikrog kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 290 mikrogrammaa linaklotidia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 22 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen agomelatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Imnovid 1 mg kapselit, kovat Imnovid 2 mg kapselit, kovat Imnovid 3 mg kapselit, kovat Imnovid 4 mg kapselit, kovat pomalidomidi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Novastan 100 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Argatrobaanimonohydraatti

PAKKAUSSELOSTE. Novastan 100 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Argatrobaanimonohydraatti PAKKAUSSELOSTE Novastan 100 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Argatrobaanimonohydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti PAKKAUSSELOSTE Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen atsitromysiinidihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Peyona 20 mg/ml infuusioneste, liuos ja oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 20 mg kofeiinisitraattia (vastaten

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. alli 60 mg kovat kapselit orlistaatti

PAKKAUSSELOSTE. alli 60 mg kovat kapselit orlistaatti PAKKAUSSELOSTE alli 60 mg kovat kapselit orlistaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pamifos 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten Pamidronaattidinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Pamifos 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten Pamidronaattidinatrium PAKKAUSSELOSTE Pamifos 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten Pamidronaattidinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. PAKKAUSSELOSTE Gestinyl 20 mikrog/75 mikrog tabletti, päällystetty Gestinyl 30 mikrog/75 mikrog tabletti, päällystetty Etinyyliestradioli / gestodeeni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot