PAKKAUSSELOSTE Velmetia 50 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit (sitagliptiini/metformiinihydrokloridi)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE Velmetia 50 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit (sitagliptiini/metformiinihydrokloridi)"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Velmetia 50 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit (sitagliptiini/metformiinihydrokloridi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Velmetia on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Velmetiaa 3. Miten Velmetiaa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Velmetian säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ VELMETIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Lääkkeesi nimi on Velmetia. Se sisältää kahta eri lääkeainetta, sitagliptiinia ja metformiinia. sitagliptiini kuuluu DPP-4-estäjiksi (dipeptidyylipeptidaasi 4:n estäjiksi) kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään metformiini kuuluu biguanideiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään. Nämä lääkeaineet yhdessä auttavat pitämään verensokeriarvot hallinnassa tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla. Velmetia auttaa nostamaan aterianjälkeisiä insuliinipitoisuuksia ja vähentää elimistön tuottaman sokerin määrää. Velmetia auttaa alentamaan verensokeriasi yhdessä ruokavalion ja liikunnan kanssa. Velmetiaa voidaan käyttää yksinään tai yhdessä tiettyjen muiden diabeteslääkkeiden (insuliinin, sulfonyyliureoiden tai glitatsonien kanssa. Mikä on tyypin 2 diabetes? Tyypin 2 diabetesta kutsutaan myös insuliinista riippumattomaksi diabetes mellitukseksi. Tyypin 2 diabetes on sairaus, jossa elimistö ei tuota riittävästi insuliinia ja jossa elimistön tuottama insuliini ei vaikuta niin hyvin kuin sen pitäisi. Elimistösi voi myös tuottaa liian paljon sokeria, jolloin sokeria (glukoosia) kertyy vereen. Tämä voi johtaa vakaviin sairauksiin, kuten sydän- tai munuaissairauksiin, sokeuteen tai amputaatioon. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT VELMETIAA Älä käytä Velmetiaa: - jos olet allerginen (yliherkkä) sitagliptiinille tai metformiinille tai Velmetian jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) - jos sinulla on diabeettinen ketoasidoosi (diabeteksen komplikaatio, johon liittyy nopea painon lasku, pahoinvointi tai oksentelu) tai jos sinulla on ollut diabeettinen kooma - jos sinulla on munuaissairaus - jos sinulla on vaikea infektio tai nestevajaus 1

2 - jos olet menossa varjoainekuvaukseen, jossa sinulle annetaan varjoainetta suoneen. Sinun on lopetettava Velmetian käyttö kuvauksen ajaksi sekä parin päivän ajaksi sen jälkeen - jos sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus tai jos sinulla on vaikeita verenkiertohäiriöitä, kuten shokki tai hengitysvaikeuksia - jos sinulla on maksasairaus - jos käytät runsaasti alkoholia (joko joka päivä tai vain ajoittain) - jos imetät. Älä käytä Velmetiaa, jos joku ylläolevista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin kanssa ennen Velmetian käyttöä. Ole erityisen varovainen Velmetian suhteen Velmetiaa saaneilla potilailla on raportoitu esiintyneen haimatulehdusta (pankreatiittia). Haimatulehdus voi olla vakava, mahdollisesti henkeä uhkaava sairaus. Jos sinulla on kovaa ja jatkuvaa vatsakipua, johon voi liittyä oksentelua, lopeta Velmetian käyttö ja ota yhteys lääkäriin, koska sinulla voi olla haimatulehdus. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen: - jos sinulla on tai on ollut haimatulehdus, sappikiviä, alkoholismia tai hyvin korkeat triglyseridiarvot. Nämä tilat voivat lisätä haimatulehduksen mahdollisuutta tai uusiutumista. - jos sinulla on tyypin 1 diabetes, jota kutsutaan joskus myös insuliinista riippuvaiseksi diabetekseksi - jos sinulla esiintyy joitakin seuraavista oireista: kylmyyden tunne tai epämukava olo, voimakas pahoinvointi tai oksentelu, vatsakipu, selittämätön painon lasku, lihaskouristukset tai nopea hengitys. Metformiinihydrokloridi, toinen Velmetian sisältämistä lääkeaineista, voi aiheuttaa harvinaisen mutta vakavan haittavaikutuksen, maitohappoasidoosin (maitohapon kertyminen vereen), joka voi olla hengenvaarallinen. Maitohappoasidoosi on lääketieteellinen hätätapaus, joka on hoidettava sairaalassa. Jos sinulla esiintyy joitakin maitohappoasidoosin oireista, lopeta Velmetian käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin. - Velmetia-hoidon aikana lääkäri tarkistaa munuaistesi toiminnan vähintään kerran vuodessa ja useammin, jos olet iäkäs tai jos munuaistesi toiminta on normaalin alarajalla tai vaarassa heikentyä - jos sinulla on tai on ollut allergisia reaktioita sitagliptiinille, metformiinille tai Velmetialle - jos käytät sulfonyyliureaa tai insuliinia, diabeteslääkkeitä, yhdessä Velmetian kanssa, koska sinulla voi esiintyä alhaista verensokeria (hypoglykemiaa). Lääkäri voi pienentää sulfonyyliurea- tai insuliiniannostasi. - jos olet menossa leikkaukseen, joka tehdään yleisanestesiassa tai selkäydin- tai epiduraalipuudutuksella. Sinun on ehkä lopetettava Velmetian käyttö pariksi päiväksi ennen toimenpidettä ja sen jälkeen. - jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta - jos olet alle 18-vuotias. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Velmetian käyttöä, jos olet epävarma koskeeko jokin ylläolevista sinua. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, sekä rohdosvalmisteita. On erityisen tärkeää, että kerrot seuraavista lääkkeistä: lääkkeet, joita käytetään tulehduksellisten sairauksien, kuten astman ja nivelrikon hoitoon (kortikosteroidit) tietyt korkean verenpaineen hoitoon käytettävät lääkkeet (ACE:n estäjät) virtsan eritystä lisäävät lääkkeet (diureetit) tietyt keuhkoastman hoitoon käytettävät lääkkeet (beetasympatomimeetit) 2

3 jodia sisältävät varjoaineet tai alkoholia sisältävät lääkkeet Velmetian käyttö ruoan ja juoman kanssa Ota Velmetia aterioiden yhteydessä pienentääksesi vatsan ärtymisen vaaraa. Raskaus ja imetys Raskaana olevien tai raskautta suunnittelevien naisten tulisi keskustella lääkärin kanssa ennen Velmetian käyttöä. Sinun ei pidä käyttää Velmetiaa raskauden aikana. Metformiini erittyy pieninä määrinä äidinmaitoon. Ei tiedetä, erittyykö sitagliptiini äidinmaitoon. Ei tiedetä, erittyykö Velmetia äidinmaitoon. Sinun ei pidä käyttää Velmetiaa, jos imetät tai aiot imettää. Ajaminen ja koneiden käyttö Velmetian ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn. Autoa ajettaessa ja koneita käytettäessä on kuitenkin huomioitava, että huimausta ja uneliaisuutta on ilmoitettu esiintyneen sitagliptiinin käytön yhteydessä. Velmetian käyttäminen yhdessä sulfonyyliureoiden tai insuliinin kanssa voi aiheuttaa hypoglykemiaa, joka voi vaikuttaa ajokykyysi ja koneiden käyttökykyysi tai työhön ilman tukevaa alustaa. 3. MITEN VELMETIAA KÄYTETÄÄN Ota Velmetiaa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Velmetia tulee ottaa: kahdesti vuorokaudessa suun kautta aterioiden yhteydessä vatsan ärtymisen vaaran pienentämiseksi. Lääkäri voi joutua suurentamaan annostasi, jotta verensokerisi pysyy hallinnassa Jatka Velmetian käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää, jotta verensokerisi pysyisi hallinnassa. Sinun tulee jatkaa ruokavaliotasi Velmetia-hoidon aikana ja huolehtia hiilihydraattien saannista tasaisesti pitkin päivää. Jos olet ylipainoinen, jatka vähäenergistä ruokavaliota saamiesi ohjeiden mukaisesti. Yksinään käytettynä Velmetia ei todennäköisesti aiheuta liiallista verensokerin laskua (hypoglykemiaa). Kun Velmetiaa käytetään sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa, voi alhaista verensokeria esiintyä, ja lääkäri voi pienentää sulfonyyliurea- tai insuliiniannostasi. Voit joskus joutua lopettamaan lääkkeen käytön hetkeksi. Kysy neuvoa lääkäriltä, jos: sinulla on sairaus, johon voi liittyä nestevajausta (elimistö on menettänyt suuren määrän nestettä), kuten vaikea oksentelu, ripuli tai kuume, tai jos juot paljon vähemmän nestettä kuin normaalisti olet menossa leikkaukseen olet saamassa ruiskeena varjoainetta röntgenkuvausta varten. Jos otat enemmän Velmetiaa kuin sinun pitäisi Jos otat Velmetiaa enemmän kuin sinulle on määrätty, ota heti yhteys lääkäriin. 3

4 Jos unohdat ottaa Velmetiaa Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti muistaessasi. Jos huomaat unohtaneesi ottaa annoksen vasta kun on aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin ja palaa takaisin normaaliin aikatauluun. Älä ota kaksinkertaista Velmetia-annosta. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, myös Velmetia voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Metformiinia (toinen Velmetian sisältämistä lääkeaineista) käyttävillä potilailla on hyvin harvoin todettu vakava tila, jota kutsutaan nimellä maitohappoasidoosi (maitohapon liiallinen kertyminen vereen). Tämä on yleisempää potilailla, joiden munuaiset eivät toimi normaalisti. Lopeta Velmetian käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista oireista: pahoinvointi tai oksentelu, vatsakipu, lihaskouristukset, selittämätön painon lasku, nopea hengitys, ja kylmyyden tunne tai epämukava olo. Hyvin yleiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti yli yhdellä 10 potilaasta) Yleiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä 10:stä, mutta yli yhdellä 100 potilaasta) Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä 100:sta, mutta yli yhdellä 1000 potilaasta) Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä 1000:sta, mutta yli yhdellä potilaasta) Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä :sta). Joillakin metformiinia käyttävillä potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun he ovat aloittaneet sitagliptiinihoidon: Yleinen: pahoinvointi Melko harvinainen: painon lasku, ruokahaluttomuus, vatsakipu, ripuli, alhainen verensokeri, uneliaisuus Joillakin potilailla on esiintynyt vatsavaivoja, kun he ovat aloittaneet sitagliptiinin käytön yhdessä metformiinin kanssa: Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun Velmetiaa on käytetty yhdessä sulfonyyliurean kanssa: Hyvin yleinen: alhainen verensokeri Yleinen: ummetus Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun Velmetiaa on käytetty yhdessä rosiglitatsonin kanssa: Yleinen: päänsärky, yskä, ripuli, oksentelu, alhainen verensokeri, ihon sieni-infektio, ylempien hengitysteiden infektio, käsien tai jalkojen turvotus. Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun Velmetiaa on käytetty yhdessä insuliinin kanssa: Hyvin yleinen: alhainen verensokeri Melko harvinainen: suun kuivuminen, päänsärky Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia pelkästään sitagliptiinia käytettäessä: Yleinen: alhainen verensokeri, päänsärky 4

5 Melko harvinainen: huimaus, ummetus Lisäksi jotkut potilaat ovat ilmoittaneet seuraavista haittavaikutuksista sitagliptiinin käytön yhteydessä: Yleinen: ylempien hengitysteiden tulehdus, tukkoinen tai vuotava nenä ja kurkkukipu, nivelrikko, käsivarsien ja säärien kipu. Myös Velmetian tai sitagliptiinin, toisen Velmetian sisältämän lääkeaineen, markkinoille tulemisen jälkeen on ilmoitettu haittavaikutuksia (esiintymistiheyttä ei tiedetä). Näitä haittavaikutuksia on ilmoitettu, kun Velmetiaa tai sitagliptiinia on käytetty yksin ja/tai yhdistelmähoidon osana: allergiset reaktiot, jotka voivat olla vakavia, mukaan lukien ihottuma, nokkosihottuma sekä kasvojen, huulien, kielen ja nielun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia. Jos saat allergisen reaktion, lopeta Velmetian käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin. Lääkäri voi määrätä sinulle lääkkeen allergisen reaktion hoitoon sekä toisen diabeteslääkkeen. Muita ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat haimatulehdus; munuaisongelmat, jotka joissain tapauksissa vaativat keinomunuaishoitoa; oksentelu. Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun he ovat käyttäneet pelkästään metformiinia: Hyvin yleinen: pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu ja ruokahaluttomuus Yleinen: metallin maku suussa Hyvin harvinainen: pienentynyt B 12 -vitamiinin pitoisuus, hepatiitti (maksasairaus), ihon punoitus (ihottuma) tai kutina, maitohappoasidoosi (maitohapon kertyminen vereen) erityisesti potilailla, joiden munuaiset eivät toimi normaalisti. Oireita ovat mm. kylmyyden tunne tai epämukava olo, voimakas pahoinvointi tai oksentelu, vatsakipu, selittämätön painon lasku tai nopea hengitys. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. VELMETIAN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä Velmetiaa läpipainopakkauksessa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 30 C. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Velmetia sisältää - Vaikuttavat aineet ovat sitagliptiini ja metformiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia, sekä 850 mg metformiinihydrokloridia. - Muut aineet ovat: mikrokiteinen selluloosa (E460), povidoni K 29/32 (E1201), natriumlauryylisulfaatti ja natriumstearyylifumaraatti. Lisäksi kalvopäällyste sisältää seuraavia apuaineita: polyvinyylialkoholi, makrogoli 3350, talkki (E553b), titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172) ja musta rautaoksidi (E172). 5

6 Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Kapselinmuotoinen, vaaleanpunainen kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintä "515". Läpinäkymätön läpipainopakkaus (PVC/PE/PVDC ja alumiini). Pakkaukset, joissa on 14, 28, 56, 112, 168 tai 196 kalvopäällysteistä tablettia. Kerrannaispakkaus, joka sisältää 196 (2 pakkausta, joissa on 98) kalvopäällysteistä tablettia. Pakkaus, jossa on 50 x 1 kalvopäällysteistä tablettia yksittäispakatussa, perforoidussa läpipainopakkauksessa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Iso-Britannia Valmistaja Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg BN Haarlem Alankomaat Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: België/Belgique/Belgien Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge/belgisch bijhuis Tél/Tel: +32 (0) България Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: Česká republika Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org. sl. Tel.: Danmark Merck Sharp & Dohme Tlf: Deutschland BERLIN-CHEMIE AG Tel: +49 (0) Eesti Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: Luxembourg/Luxemburg Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge Tél: +32 (0) Magyarország EGIS Gyógyszergyár NyRT Tel.: Malta Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited Tel: Ċipru Nederland Merck Sharp & Dohme BV Tel: +31 (0) Norge MSD (Norge) AS Tlf: Österreich Merck Sharp & Dohme G.m.b.H. Tel: +43 (0)

7 Eλλάδα BIANEΞ Α.Ε Τηλ: España Ferrer Internacional, S.A. Tel: France Pierre Fabre Médicament Tél: +33 (0) Ireland Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0) Ísland Icepharma hf. Sími: Ιtalia Istituto Gentili S.p.A. Tel: Κύπρος Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited Τηλ: Latvija SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: Polska POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. Tel Portugal LABORATÓRIO MEDINFAR, Produtos, Farmacêuticos, SA Tel: România Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: Slovenija Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: Slovenská republika Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Tel.: Suomi/Finland Orion Oyj Puh./Tel: Sverige Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 (0) United Kingdom Merck Sharp and Dohme Limited Tel: +44 (0) Lietuva UAB Merck Sharp & Dohme Tel Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta 7

8 PAKKAUSSELOSTE Velmetia 50 mg/1000 mg kalvopäällysteiset tabletit (sitagliptiini/metformiinihydrokloridi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Velmetia on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Velmetiaa 3. Miten Velmetiaa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Velmetian säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ VELMETIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Lääkkeesi nimi on Velmetia. Se sisältää kahta eri lääkeainetta, sitagliptiinia ja metformiinia. sitagliptiini kuuluu DPP-4-estäjiksi (dipeptidyylipeptidaasi 4:n estäjiksi) kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään metformiini kuuluu biguanideiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään. Nämä lääkeaineet yhdessä auttavat pitämään verensokeriarvot hallinnassa tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla. Velmetia auttaa nostamaan aterianjälkeisiä insuliinipitoisuuksia ja vähentää elimistön tuottaman sokerin määrää. Velmetia auttaa alentamaan verensokeriasi yhdessä ruokavalion ja liikunnan kanssa. Velmetiaa voidaan käyttää yksinään tai yhdessä tiettyjen muiden diabeteslääkkeiden (insuliinin, sulfonyyliureoiden tai glitatsonien) kanssa. Mikä on tyypin 2 diabetes? Tyypin 2 diabetesta kutsutaan myös insuliinista riippumattomaksi diabetes mellitukseksi. Tyypin 2 diabetes on sairaus, jossa elimistö ei tuota riittävästi insuliinia ja jossa elimistön tuottama insuliini ei vaikuta niin hyvin kuin sen pitäisi. Elimistösi voi myös tuottaa liian paljon sokeria, jolloin sokeria (glukoosia) kertyy vereen. Tämä voi johtaa vakaviin sairauksiin, kuten sydän- tai munuaissairauksiin, sokeuteen tai amputaatioon. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT VELMETIAA Älä käytä Velmetiaa: - jos olet allerginen (yliherkkä) sitagliptiinille tai metformiinille tai Velmetian jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) - jos sinulla on diabeettinen ketoasidoosi (diabeteksen komplikaatio, johon liittyy nopea painon lasku, pahoinvointi tai oksentelu) tai jos sinulla on ollut diabeettinen kooma - jos sinulla on munuaissairaus - jos sinulla on vaikea infektio tai nestevajaus 8

9 - jos olet menossa varjoainekuvaukseen, jossa sinulle annetaan varjoainetta suoneen. Sinun on lopetettava Velmetian käyttö kuvauksen ajaksi sekä parin päivän ajaksi sen jälkeen - jos sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus tai jos sinulla on vaikeita verenkiertohäiriöitä, kuten shokki tai hengitysvaikeuksia - jos sinulla on maksasairaus - jos käytät runsaasti alkoholia (joko joka päivä tai vain ajoittain) - jos imetät. Älä käytä Velmetiaa, jos joku ylläolevista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin kanssa ennen Velmetian käyttöä. Ole erityisen varovainen Velmetian suhteen Velmetiaa saaneilla potilailla on raportoitu esiintyneen haimatulehdusta (pankreatiittia). Haimatulehdus voi olla vakava, mahdollisesti henkeä uhkaava sairaus. Jos sinulla on kovaa ja jatkuvaa vatsakipua, johon voi liittyä oksentelua, lopeta Velmetian käyttö ja ota yhteys lääkäriin, koska sinulla voi olla haimatulehdus. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen: - jos sinulla on tai on ollut haimatulehdus, sappikiviä, alkoholismia tai hyvin korkeat triglyseridiarvot. Nämä tilat voivat lisätä haimatulehduksen mahdollisuutta tai uusiutumista. - jos sinulla on tyypin 1 diabetes, jota kutsutaan joskus myös insuliinista riippuvaiseksi diabetekseksi - jos sinulla esiintyy joitakin seuraavista oireista: kylmyyden tunne tai epämukava olo, voimakas pahoinvointi tai oksentelu, vatsakipu, selittämätön painon lasku, lihaskouristukset tai nopea hengitys. Metformiinihydrokloridi, toinen Velmetian sisältämistä lääkeaineista, voi aiheuttaa harvinaisen mutta vakavan haittavaikutuksen, maitohappoasidoosin (maitohapon kertyminen vereen), joka voi olla hengenvaarallinen. Maitohappoasidoosi on lääketieteellinen hätätapaus, joka on hoidettava sairaalassa. Jos sinulla esiintyy joitakin maitohappoasidoosin oireista, lopeta Velmetian käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin. - Velmetia-hoidon aikana lääkäri tarkistaa munuaistesi toiminnan vähintään kerran vuodessa ja useammin, jos olet iäkäs tai jos munuaistesi toiminta on normaalin alarajalla tai vaarassa heikentyä - jos sinulla on tai on ollut allergisia reaktioita sitagliptiinille, metformiinille tai Velmetialle - jos käytät sulfonyyliureaa tai insuliinia, diabeteslääkkeitä, yhdessä Velmetian kanssa, koska sinulla voi esiintyä alhaista verensokeria (hypoglykemiaa). Lääkäri voi pienentää sulfonyyliurea- tai insuliiniannostasi. - jos olet menossa leikkaukseen, joka tehdään yleisanestesiassa tai selkäydin- tai epiduraalipuudutuksella. Sinun on ehkä lopetettava Velmetian käyttö pariksi päiväksi ennen toimenpidettä ja sen jälkeen. - jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta - jos olet alle 18-vuotias. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Velmetian käyttöä, jos olet epävarma koskeeko jokin ylläolevista sinua. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, sekä rohdosvalmisteita. On erityisen tärkeää, että kerrot seuraavista lääkkeistä: lääkkeet, joita käytetään tulehduksellisten sairauksien, kuten astman ja nivelrikon hoitoon (kortikosteroidit) tietyt korkean verenpaineen hoitoon käytettävät lääkkeet (ACE:n estäjät) virtsan eritystä lisäävät lääkkeet (diureetit) tietyt keuhkoastman hoitoon käytettävät lääkkeet (beetasympatomimeetit) 9

10 jodia sisältävät varjoaineet tai alkoholia sisältävät lääkkeet Velmetian käyttö ruuan ja juoman kanssa Ota Velmetia aterioiden yhteydessä pienentääksesi vatsan ärtymisen vaaraa. Raskaus ja imetys Raskaana olevien tai raskautta suunnittelevien naisten tulisi keskustella lääkärin kanssa ennen Velmetian käyttöä. Sinun ei pidä käyttää Velmetiaa raskauden aikana. Metformiini erittyy pieninä määrinä äidinmaitoon. Ei tiedetä, erittyykö sitagliptiini äidinmaitoon. Ei tiedetä, erittyykö Velmetia äidinmaitoon. Sinun ei pidä käyttää Velmetiaa, jos imetät tai aiot imettää. Ajaminen ja koneiden käyttö Velmetian ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn. Autoa ajettaessa ja koneita käytettäessä on kuitenkin huomioitava, että huimausta ja uneliaisuutta on ilmoitettu esiintyneen sitagliptiinin käytön yhteydessä. Velmetian käyttäminen yhdessä sulfonyyliureoiden tai insuliinin kanssa voi aiheuttaa hypoglykemiaa, joka voi vaikuttaa ajokykyysi ja koneiden käyttökykyysi tai työhön ilman tukevaa alustaa. 3. MITEN VELMETIAA KÄYTETÄÄN Ota Velmetiaa juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Velmetia tulee ottaa: kahdesti vuorokaudessa suun kautta aterioiden yhteydessä vatsan ärtymisen vaaran pienentämiseksi. Lääkäri voi joutua suurentamaan annostasi, jotta verensokerisi pysyy hallinnassa. Jatka Velmetian käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää, jotta verensokerisi pysyisi hallinnassa. Sinun tulee jatkaa ruokavaliotasi Velmetia-hoidon aikana ja huolehtia hiilihydraattien saannista tasaisesti pitkin päivää. Jos olet ylipainoinen, jatka vähäenergistä ruokavaliota saamiesi ohjeiden mukaisesti. Yksinään käytettynä Velmetia ei todennäköisesti aiheuta liiallista verensokerin laskua (hypoglykemiaa). Kun Velmetiaa käytetään sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa, voi alhaista verensokeria esiintyä, ja lääkäri voi pienentää sulfonyyliurea- tai insuliiniannostasi. Voit joskus joutua lopettamaan lääkkeen käytön hetkeksi. Kysy neuvoa lääkäriltä, jos: sinulla on sairaus, johon voi liittyä nestevajausta (elimistö on menettänyt suuren määrän nestettä), kuten vaikea oksentelu, ripuli tai kuume, tai jos juot paljon vähemmän nestettä kuin normaalisti olet menossa leikkaukseen olet saamassa ruiskeena varjoainetta röntgenkuvausta varten. Jos otat enemmän Velmetiaa kuin sinun pitäisi Jos otat Velmetiaa enemmän kuin sinulle on määrätty, ota heti yhteys lääkäriin. 10

11 Jos unohdat ottaa Velmetiaa Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti muistaessasi. Jos huomaat unohtaneesi ottaa annoksen vasta kun on aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin ja palaa takaisin normaaliin aikatauluun. Älä ota kaksinkertaista Velmetia-annosta. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, myös Velmetia voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Metformiinia (toinen Velmetian sisältämistä lääkeaineista) käyttävillä potilailla on hyvin harvoin todettu vakava tila, jota kutsutaan nimellä maitohappoasidoosi (maitohapon liiallinen kertyminen vereen). Tämä on yleisempää potilailla, joiden munuaiset eivät toimi normaalisti. Lopeta Velmetian käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista oireista: pahoinvointi tai oksentelu, vatsakipu, lihaskouristukset, selittämätön painon lasku, nopea hengitys, ja kylmyyden tunne tai epämukava olo. Hyvin yleiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti yli yhdellä 10 potilaasta) Yleiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä 10:stä, mutta yli yhdellä 100 potilaasta) Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä 100:sta, mutta yli yhdellä 1000 potilaasta) Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä 1000:sta, mutta yli yhdellä potilaasta) Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä :sta). Joillakin metformiinia käyttävillä potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun he ovat aloittaneet sitagliptiinihoidon: Yleinen: pahoinvointi Melko harvinainen: painon lasku, ruokahaluttomuus, vatsakipu, ripuli, alhainen verensokeri, uneliaisuus Joillakin potilailla on esiintynyt vatsavaivoja, kun he ovat aloittaneet sitagliptiinin käytön yhdessä metformiinin kanssa. Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun Velmetiaa on käytetty yhdessä sulfonyyliurean kanssa: Hyvin yleinen: alhainen verensokeri Yleinen: ummetus Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun Velmetiaa on käytetty yhdessä rosiglitatsonin kanssa: Yleinen: päänsärky, yskä, ripuli, oksentelu, alhainen verensokeri, ihon sieni-infektio, ylempien hengitysteiden infektio, käsien tai jalkojen turvotus. Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun Velmetiaa on käytetty yhdessä insuliinin kanssa: Hyvin yleinen: alhainen verensokeri Melko harvinainen: suun kuivuminen, päänsärky Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia pelkästään sitagliptiinia käytettäessä: Yleinen: alhainen verensokeri, päänsärky 11

12 Melko harvinainen: huimaus, ummetus Lisäksi jotkut potilaat ovat ilmoittaneet seuraavista haittavaikutuksista sitagliptiinin käytön yhteydessä: Yleinen: ylempien hengitysteiden tulehdus, tukkoinen tai vuotava nenä ja kurkkukipu, nivelrikko, käsivarsien ja säärien kipu. Myös Velmetian tai sitagliptiinin, toisen Velmetian sisältämän lääkeaineen, markkinoille tulemisen jälkeen on ilmoitettu haittavaikutuksia (esiintymistiheyttä ei tiedetä). Näitä haittavaikutuksia on ilmoitettu, kun Velmetiaa tai sitagliptiinia on käytetty yksin ja/tai yhdistelmähoidon osana: allergiset reaktiot, jotka voivat olla vakavia, mukaan lukien ihottuma, nokkosihottuma sekä kasvojen, huulien, kielen ja nielun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia. Jos saat allergisen reaktion, lopeta Velmetian käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin. Lääkäri voi määrätä sinulle lääkkeen allergisen reaktion hoitoon sekä toisen diabeteslääkkeen. Muita ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat haimatulehdus; munuaisongelmat, jotka joissain tapauksissa vaativat keinomunuaishoitoa; oksentelu. Joillakin potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia, kun he ovat käyttäneet pelkästään metformiinia: Hyvin yleinen: pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu ja ruokahaluttomuus Yleinen: metallin maku suussa Hyvin harvinainen: pienentynyt B 12 -vitamiinin pitoisuus, hepatiitti (maksasairaus), ihon punoitus (ihottuma) tai kutina, maitohappoasidoosi (maitohapon kertyminen vereen) erityisesti potilailla, joiden munuaiset eivät toimi normaalisti. Oireita ovat mm. kylmyyden tunne tai epämukava olo, voimakas pahoinvointi tai oksentelu, vatsakipu, selittämätön painon lasku tai nopea hengitys. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. VELMETIAN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä Velmetiaa läpipainopakkauksessa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 30 C. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Velmetia sisältää - Vaikuttavat aineet ovat sitagliptiini ja metformiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia, sekä 1000 mg metformiinihydrokloridia. - Muut aineet ovat: mikrokiteinen selluloosa (E460), povidoni K 29/32 (E1201), natriumlauryylisulfaatti ja natriumstearyylifumaraatti. Lisäksi kalvopäällyste sisältää seuraavia apuaineita: polyvinyylialkoholi, makrogoli 3350, talkki (E553b), titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172) ja musta rautaoksidi (E172). 12

13 Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Kapselinmuotoinen, punainen kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintä "577". Läpinäkymätön läpipainopakkaus (PVC/PE/PVDC ja alumiini). Pakkaukset, joissa on 14, 28, 56, 112, 168 tai 196 kalvopäällysteistä tablettia. Kerrannaispakkaus, joka sisältää 196 (2 pakkausta, joissa on 98) kalvopäällysteistä tablettia. Pakkaus, jossa on 50 x 1 kalvopäällysteistä tablettia perforoidussa, yksittäispakatussa läpipainopakkauksessa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Iso-Britannia Valmistaja Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg BN Haarlem Alankomaat Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: België/Belgique/Belgien Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge/belgisch bijhuis Tél/Tel: +32 (0) България Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: Česká republika Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org. sl. Tel.: Danmark Merck Sharp & Dohme Tlf: Deutschland BERLIN-CHEMIE AG Tel: +49 (0) Eesti Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: Luxembourg/Luxemburg Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge Tél: +32 (0) Magyarország EGIS Gyógyszergyár NyRT Tel.: Malta Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited Tel: Ċipru Nederland Merck Sharp & Dohme BV Tel: +31 (0) Norge MSD (Norge) AS Tlf: Österreich Merck Sharp & Dohme G.m.b.H. Tel: +43 (0)

14 Eλλάδα BIANEΞ Α.Ε Τηλ: España Ferrer Internacional, S.A. Tel: France Pierre Fabre Médicament Tél: +33 (0) Ireland Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0) Ísland Icepharma hf. Sími: Ιtalia Istituto Gentili S.p.A. Tel: Κύπρος Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited Τηλ: Latvija SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: Polska POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. Tel Portugal LABORATÓRIO MEDINFAR, Produtos, Farmacêuticos, SA Tel: România Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: Slovenija Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: Slovenská republika Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Tel.: Suomi/Finland Orion Oyj Puh./Tel: Sverige Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 (0) United Kingdom Merck Sharp and Dohme Limited Tel: +44 (0) Lietuva UAB Merck Sharp & Dohme Tel Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta 14

PAKKAUSSELOSTE. Metformin Teva 850 mg kalvopäällysteinen tabletti metformiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Metformin Teva 850 mg kalvopäällysteinen tabletti metformiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Metformin Teva 850 mg kalvopäällysteinen tabletti metformiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pramipexole Tevaa käytetään Parkinsonin taudin hoidossa yksin tai yhdessä levodopa nimisen lääkkeen kanssa.

PAKKAUSSELOSTE. Pramipexole Tevaa käytetään Parkinsonin taudin hoidossa yksin tai yhdessä levodopa nimisen lääkkeen kanssa. PAKKAUSSELOSTE Pramipexole Teva 0,088 mg tabletti Pramipexole Teva 0,18 mg tabletti Pramipexole Teva 0,35 mg tabletti Pramipexole Teva 0,7 mg tabletti pramipeksoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Jentadueto 2,5 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit Jentadueto 2,5 mg/1000 mg kalvopäällysteiset tabletit linagliptiini/metformiinihydrokloridi Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Atripla 600 mg/200 mg/245 mg kalvopäällysteinen tabletti efavirentsi, emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili

PAKKAUSSELOSTE. Atripla 600 mg/200 mg/245 mg kalvopäällysteinen tabletti efavirentsi, emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili PAKKAUSSELOSTE Atripla 600 mg/200 mg/245 mg kalvopäällysteinen tabletti efavirentsi, emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Zerit 30 mg kovat kapselit Stavudiini

PAKKAUSSELOSTE. Zerit 30 mg kovat kapselit Stavudiini PAKKAUSSELOSTE Zerit 30 mg kovat kapselit Stavudiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Rivastigmine Actavis 1,5 mg kovat kapselit Rivastigmiini

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Rivastigmine Actavis 1,5 mg kovat kapselit Rivastigmiini Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Rivastigmine Actavis 1,5 mg kovat kapselit Rivastigmiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Zerit 30 mg kovat kapselit Stavudiini

PAKKAUSSELOSTE. Zerit 30 mg kovat kapselit Stavudiini PAKKAUSSELOSTE Zerit 30 mg kovat kapselit Stavudiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. REYATAZ 300 mg kapseli, kova Atatsanaviiri

PAKKAUSSELOSTE. REYATAZ 300 mg kapseli, kova Atatsanaviiri PAKKAUSSELOSTE REYATAZ 300 mg kapseli, kova Atatsanaviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Zerit 30 mg kovat kapselit Stavudiini

PAKKAUSSELOSTE. Zerit 30 mg kovat kapselit Stavudiini PAKKAUSSELOSTE Zerit 30 mg kovat kapselit Stavudiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 125 mg injektioneste, liuos abatasepti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 125 mg injektioneste, liuos abatasepti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 125 mg injektioneste, liuos abatasepti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Desloratadine Actavis 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia. Täydellinen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 6 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten oseltamiviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 6 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten oseltamiviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tamiflu 6 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten oseltamiviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipine Teva 5 mg tabletit Amlodipine Teva 10 mg tabletit. amlodipiini

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipine Teva 5 mg tabletit Amlodipine Teva 10 mg tabletit. amlodipiini PAKKAUSSELOSTE Amlodipine Teva 5 mg tabletit Amlodipine Teva 10 mg tabletit amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. Bikalutamidi medac 50 mg, tabletti, kalvopäällysteinen Vaikuttava aine: bikalutamidi

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. Bikalutamidi medac 50 mg, tabletti, kalvopäällysteinen Vaikuttava aine: bikalutamidi PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Bikalutamidi medac 50 mg, tabletti, kalvopäällysteinen Vaikuttava aine: bikalutamidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cholestagel 625 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tabletti sisältää 625 mg kolesevelaamihydrokloridia. Täydellinen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 250 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos Abatasepti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 250 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos Abatasepti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 250 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos Abatasepti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin saat tätä lääkettä, sillä pakkausseloste

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 250 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos abatasepti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 250 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos abatasepti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 250 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos abatasepti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin saat tätä lääkettä, sillä se

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti B. PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi

PAKKAUSSELOSTE. Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi PAKKAUSSELOSTE Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI alli 60 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli (kova) sisältää 60 mg orlistaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA VALMISTEEN KÄYTTÄJÄLLE

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA VALMISTEEN KÄYTTÄJÄLLE PAKKAUSSELOSTE: TIETOA VALMISTEEN KÄYTTÄJÄLLE Helixate NexGen 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Rekombinantti hyytymistekijä VIII (oktokogialfa) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit. Temomedac 180 mg kovat kapselit. temotsolomidi

PAKKAUSSELOSTE. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit. Temomedac 180 mg kovat kapselit. temotsolomidi PAKKAUSSELOSTE Temomedac 5 mg kovat kapselit Temomedac 20 mg kovat kapselit Temomedac 100 mg kovat kapselit Temomedac 140 mg kovat kapselit Temomedac 180 mg kovat kapselit Temomedac 250 mg kovat kapselit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Capecitabine medac 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Capecitabine medac 300 mg kalvopäällysteiset tabletit Capecitabine medac 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Kapesitabiini

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. YERVOY 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Ipilimumabi

PAKKAUSSELOSTE. YERVOY 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Ipilimumabi PAKKAUSSELOSTE YERVOY 5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Ipilimumabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Imnovid 1 mg kapselit, kovat Imnovid 2 mg kapselit, kovat Imnovid 3 mg kapselit, kovat Imnovid 4 mg kapselit, kovat pomalidomidi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Iclusig 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Iclusig 45 mg kalvopäällysteiset tabletit ponatinibi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Iclusig 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Iclusig 45 mg kalvopäällysteiset tabletit ponatinibi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Iclusig 15 mg kalvopäällysteiset tabletit Iclusig 45 mg kalvopäällysteiset tabletit ponatinibi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita

Lisätiedot