TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala, 2. vpj. Kankaala Kari johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti, 1. vpj. Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä Sorvanto Jarkko kaupunginjohtaja Ylöjärvi Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia tilalla: Koskinen Vesa henkilöstöpäällikkö Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Kurunmäki Kimmo 96 seutusuunnittelupäällikkö TKS Seimelä Katja liikennejärjestelmäinsinööri TKS Myllykangas Päivi toimitusjohtaja Tredea Aalto Marja projektijohtaja Tredea 1/11

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** 3 95 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 *** 4 96 MAL3-SOPIMUKSEN TAVOITTEET 4 97 LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA, TOIMEENPANON KÄYNNISTYMINEN 6 * 7 98 INNOVAATIOSETELIN PILOTOINTI KAUPUNKISEUDULLA 7 99 KESKUSTELTAVAT ASIAT PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11 2/11

3 ****** 95 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio , liitteenä. Keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Seutustrategian arviointi Seutuhallitus käsittelee valmisteluprosessin PN Kehitysvammahuollon palvelurakennemuutos ja yhteistyötarpeet Sote-työryhmä valmistelee rahoitusja palveluntuottamisen vaihtoehtoisten mallien vertailun PN, TL MAL2 aiesopimuksen seurantakokous ja MAL3 aiesopimuksen 1. neuvottelukokous MAL-seurantakokous 10.9 Helsingissä on peruutettu ministerien aikataulujen vuoksi. Sopimusseuranta 2014 kuitataan 3.11 seutufoorumissa, johon ministeri Tiilikainen on varautunut tulemaan. Uuden sopimuksen valmistelukokous pidetään sovitusti Helsingissä. Ministeriölle riittänee, että nimetty työryhmä osallistuu. Painoarvoa saadaan lisää kjk:n pj tai puheenjohtajiston osallistumisella.. PN 3/11

4 *** 96 MAL3-SOPIMUKSEN TAVOITTEET Seutujohtaja Päivi Nurminen Seutuhallitus hyväksyi MAL3-aiesopimuksen valmisteluperiaatteet ja valmisteluaikataulun Prosessikaavion mukaan valmisteluvaiheet ovat 1. tavoitteet 2. luonnos 3. alustava ehdotus ja 4 ehdotus. Seutuhallituksen on tarkoitus käsitellä sopimuksen tavoitteet elo-syyskuun aikana. Tavoitteita käsitellään myös MAL-neuvotteluissa Uuden sopimuksen tavoitteiden valmistelussa tulee huomioida uusi hallitusohjelma, kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 sekä jatkuvuuden kannalta myös MAL2-sopimuksen tavoitteisto. Valtion pyrkimyksenä on yhdenmukaistaa ja virtaviivaistaa seutujen aiesopimuksia. Uusi hallitusohjelma ja sen kärkihankkeet korostavat mm. kasvua, kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamista sekä digitaalisuutta ja kokeilupolitiikkaa ja biotaloutta. Osana kasvua ja työllisyyttä on linjattu hallituksen asuntopolitiikka. Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelma valmistuu syksyllä. Uuden Rakennesuunnitelma 2040 tavoitteet ovat: 1. Varaudumme väestön kasvuun 2. Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 3. Kehitämme keskustoja ja keskuksia 4. Parannamme asuinympäristön laatua ja monipuolisuutta 5. Vahvistamme Elinkeinoelämän kasvua 6. Uudistamme liikkumisen tapoja 7. Paranamme palvelujen saavutettavuutta 8. Edistämme seudullisesti merkittävien hankkeiden toteutusta 9. Paranamme suunnitelman sitovuutta ja toteuttamisen ohjemointia Voimassaolevan MAL2 sopimuksen yleiset tavoitteet ovat: - tukea Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaisuutta, yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kestävän kasvun periaatteiden toteutumista - tukea kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun ja toteutuksen yhteistyötä - tukea palveluverkon ja elinkeinojen kehittämistä - vahvistaa Tampereen seudun kuntien ja valtion välistä kumppanuutta MAL -yhteistyössä - lisätä resurssien käytön vaikuttavuutta Tampereen kaupunkiseudun hankekokonaisuuden 2030 toimeenpanossa. 4/11

5 MAL3- aiesopimuksen tavoitteistoa voidaan lähestyä sopimusmenettelyn ja sopimussisältöjen kautta. Sopimusmenettely: 1. Sopimuksella vahvistetaan rakennesuunnitelman sitovuutta ja konkretisointia 2. Sopimuksella edistetään seudullisesti merkittävien hankkeiden toteutusta 3. Sopimuksella ylläpidetään neuvottelumenettelyä valtion ja kuntien välillä Sopimussisältö voidaan kiteyttää kolmeen pääkohtaan 1. Vahvat yhdyskunnat - Joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne - Kehittyvät asemanseudut - Keskukset ja täydennysrakentaminen 2. Sujuva arki - Monipuolinen asuntotuotanto - Palvelujen saavutettavuus 3. Elinvoima - Lentoliikenne sekä Asemakeskus ympäristöineen - Suomen kasvukäytävä, pohjoinen - Liikenneverkko - Yritysalueet Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki ja liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä on kutsuttu kokoukseen. Liite: - MAL-nostoja hallitusohjelmasta Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää käydä keskustelun MAL3-sopimuksen tavoitteista. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 5/11

6 97 LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA, TOIMEENPANON KÄYNNISTYMI- NEN Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas, Tredea Lentoliikenteen kehittäminen on todettu kaupunkiseudun keskeiseksi tavoitteeksi. Kaupunkiseudun kuntien kunnan hallitukset ovat käyneet periaatteellisen keskustelun ja päättäneet kolmen vuoden lentoliikenteen kehittämisen projektista erillisrahoituksella sekä vuodelle 2015 lisärahoituksesta. Projekti sijoittuu Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö Tredeaan. Tredea Oy on rekrytoinut lentoliikenteen projektijohtajan, joka aloittaa työnsä Projektijohtajan tueksi on varattu Tredeasta 50% myynnin ja markkinoinnin asiantuntija. Projektijohtajan tehtävänä on laatia projektisuunnitelma, jossa täsmennetään projektin tehtävät ja tavoitteet sekä projektin ohjauksesta vastaavan ohjausryhmän kokoonpano. Projektisuunnitelma hyväksytään kaupunkiseudun kuntien hallituksissa syksyn 2015 aikana. Projektijohtaja raportoi projektista vähintään kaksi kertaa vuodessa seudun kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Projektijohtaja Marja Aalto esittäytyy kuntajohtajien kokouksessa ja kokouksessa esitetään alustava lyhyt arvio lentoliikenteen kehittämisen tilanteesta. Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas selostaa asiaa kokouksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää merkitä katsauksen tiedoksi ja että projektisuunnitelma käsitellään ennen kunnallishallituksia kuntajohtajakokouksessa. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 6/11

7 * 98 INNOVAATIOSETELIN PILOTOINTI KAUPUNKISEUDULLA Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas, Tredea Julkista yrityspalvelujärjestelmä täydentävät erilaiset EU-rahoituksella toteutetut projektit. Osa projekteista on onnistunut tuottamaan yrityksille lisäarvoa, mutta projektien tuottama yrityspalvelu on usein jäänyt projektin varjoon ja ollut puutteellisesti muotoiltu sekä huonosti markkinoitu. Tredea Oy toteutti 9/2014-5/2015 esiselvityksen liittyen yrityspalvelusetelin mahdollisuuksiin innovatiivisena yrityspalveluiden tuottamistapana. Esiselvityksen lähtökohtana oli selvittää voidaanko julkisia yrityspalveluja tuottaa ja rahoittaa muulla kuin projektiperusteisella kehittämisen mallilla. Esiselvityksen perusteella yrityspalveluseteli on mahdollinen tukimuoto eikä setelin toteuttamiselle ole juridisia esteitä. Yrityspalvelusetelin kautta kanavoitava tuki olisi käytännössä de minimis sääntelyn alla. Viime vuonna hyväksytty EU:n hankintadirektiivi sisältää ns. asiakasvalintajärjestelmän, joka on tulossa myös seuraavaan hankintalakiin. Huomioitavaa on se, että peruskriteereitä palveluiden tuottajille esimerkiksi laatuvaatimuksia saa asettaa. Yrityspalveluseteli on mahdollista toteuttaa kokonaan sähköisessä asiointijärjestelmässä. Yrityspalveluseteli ja digitaalinen palvelualusta vastaavat hallitusohjelman tavoitteisiin. Tredea onkin jättänyt pilottihakemuksen hallituksen esittämään digitalisaatio haasteeseen. Innovaatioseteliä voidaan kohdentaa seuraaviin sektoreihin, jotka ovat myös hallitusohjelmassa mainittu esimerkkeinä. Erityisesti ICTrakennemuutos Microsoftin tilanteen myötä on akuutti Tampereen kaupunkiseudulla. ICT-rakennemuutos: ICT-ammattilaisten työllistymiseen liittyvät toimenpiteet erityisesti yritysten perustamisen tukitoimet liittyen innovaatiosetelillä tuettuihin palveluihin. Hyvinvointi: Yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö, innovatiivisiin hankintoihin tähtäävät pilotit ja konseptit, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvät toimenpiteet Teollinen internet: Yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö, uuden teknologian ja liiketoimintakonseptien käyttöönotto, valmistavan teollisuuden tuotannon ja logistiikan digitalisaatio 7/11

8 Liikenne palveluna: Yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö, innovatiivisiin hankintoihin tähtäävät pilotit ja konseptit, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvät toimenpiteet. Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas selostaa asiaa kokouksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää merkitä innovaatioseteliä koskevan pilottihakemuksen tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 8/11

9 99 KESKUSTELTAVAT ASIAT (20 min) Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Keskusteltiin valmistautumisesta Pirkanmaan liiton koolle kutsumaan tilaisuuteen koskien sote-uudistuksen jatkoa. Seutujohtajan infoasiat: Pori-Tampere -junayhteyden turvaaminen, kirje LVM:lle 7.8. (liite) MAL3-sopimustiedote on lähetetty päättäjille 7.8. (liite) Ministeri Bernerin tapaaminen lentoliikenteestä. 9/11

10 100 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit Työmatkakokous Oulussa Talousarvioraami 2016, lähetys kuntiin lausunnolle MAL3-sopimusprosessi ja työn organisointi Seutustrategian arviointiprosessi ja itsearvioinnin suorittamien TOT 1-4/ Seutustrategia Kehitysvammahuolto MAL3-tavoitteet Lentoliikenteen kehittäminen Yrityspalvelusetelin pilotti MAL3-prosessin jatkuminen SH + KJK työmatka TOT 1-8/2015 TA 2016, keskustelu (SK keskustelu ) TA 2016, päätöskäsittely (SH päätöskäsittely ) Joukkoliikenneyhteistyösopimuksen päivittäminen /11

11 101 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /11

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014 Aika: maanantai 6.10.2014 klo 11:00 16:00. Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, Kalevantie 2, 8. Krs. Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3. 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57 Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.3 jäsenet: Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti:

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti: Kaupunginhallitus 171 25.05.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.05.2015 171 Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 ASIALISTA MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros. 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 5.3.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Torstai 5.3.2015 kello 13.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, kaupunginhallituksen huone, 2. kerros 11 Kokouksen

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011 Aika: KESKIVIIKKO 7.12.2011 KLO 9.10 10.55 Paikka: VILLA SOFIA, Kullervonkatu 28, Tampere Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja Nokia Järvelä Kristiina

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010 1 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA VALTION VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston 12.11.2009 hyväksymä selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 6/2012 Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Tredea Oy:n toiminnan arviointi

Tredea Oy:n toiminnan arviointi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2010 Tredea Oy:n toiminnan arviointi Ohjausryhmä: Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu

Lisätiedot