TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ Aika: klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara Tiina Heinämäki Anna-Kaisa Joensivu Leena Jokila Killi Kork Jarmo Lyytinen Heikki Mäkinen-Aakula Marjo Sasi Ilkka varajäsenet: Siren Elina Skogberg Pertti Arvela Ari Virtanen Sirkkaliisa Kivistö Anneli Silvennoinen Seppo Haapa-aho Olga Kaminen Tuomo Petäkoski-Hult Tuula Tomminen Antti Kouhia Raimo Jokinen Kaarina Höyssä Matti Muut osallistujat: Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Yli-Rajala Juha Itänen Mika 139 seutujohtaja, esittelijä, TKS seutusihteeri, sihteeri, TKS kuntajohtajakokouksen pj., Tampere palveluyksikön johtaja, Tampere 1/22

2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2015 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2015 Todistaa Juhani Pohjonen 2/22

3 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ Käsiteltävät asiat: 134 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (TYP) JÄRJESTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA ALKAEN KOKEILU TYÖLLISYYDENHOIDON JÄRJESTÄMISVASTUUN SIIRROSTA VALTIOLTA KUNNILLE MAL3-SOPIMUS, LUONNOS KASVUSOPIMUKSEN VALMISTELU KAUPUNKISEUTUJEN MAL-YHTEISTYÖN TILA SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 22 3/22

4 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös. 4/22

5 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 25 Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 5/22

6 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Hallintosäännön 35 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinaisten jäsenten joukosta. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Heikki Lyytinen. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 6/22

7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntien ajankohtaiset, yhteistyöhön vaikuttavat asiat Seutuhallituksen edellisen kokouksen toimeenpano ASIA MAL3-sopimus, valmistelun tilannekatsaus Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet ja talousarvio vuodelle 2016 Seutustrategian arviointi, työpaja kuntajohtajien kanssa TOIMEENPANO Käsittelyssä tässä kokouksessa Yhtymäkokouksessa Jatkokäsittely on tässä kokouksessa. Valmistelussa olevia asioita ASIA Seutujohtajan valtuustokierros tammi-helmikuussa Vuoden 2016 kokousaikataulun valmistelu HUOMIOITA Infoa päättäjille mm. vuoden 2016 yhteistyöhankkeista sekä seutustrategiasta Kokous siirtyy pidettäväksi 5.4., (tilinpäätöksen hyväksyminen) Seutupäivä/10v-juhla on Kokoustiedotteet ja muistiot: Kuntajohtajakokousten ja muistiot MASTO INFRA /22

8 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ Ennakkotiedot lokakuun 2015 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, Väkiluku Muutos tammiloka Muutos%, tammiloka Työttömyys%, lokakuu Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,4 % ,7 13,1 Lempäälä ,3 % ,5 11,4 Nokia ,9 % ,4 15,5 Orivesi ,4 % ,5 15,1 Pirkkala ,7 % ,1 11,7 Tampere ,0 % ,3 17,8 Vesilahti ,2 % ,9 11,1 Ylöjärvi ,2 % ,2 13,7 Kaupunkiseutu ,9 % ,3 16,1 Kehyskunnat ,7 % ,1 13,4 Pirkanmaa ,5 % ,7 15, Suomi ,2 % ,8 13,7 Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 8/22

9 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus käynnisti kokouksessaan seutustrategian arviointityön. Arvioinnin tarkoituksena on tukea päätelmiä siitä, lähdetäänkö vuonna 2011 hyväksyttyä seutustrategiaa päivittämään tai uudistamaan ja jos lähdetään, niin mihin suuntaan. Arviointityö on tehty itsearviointina ja siihen ovat osallistuneet seudun asiantuntijatyöryhmät, kunnallishallitusten jäsenet sekä kuntajohtajat ja seutuhallitus työpajassa Arvioinnissa on käsitelty seuraavia kysymyksiä: 1. Miten yhteistyön strategiset tavoitteet ovat toteutuneet? 2. Mitkä muutosvoimat ovat keskeisiä seutuyhteistyön näkökulmasta? 3. Tarvitaanko jatkossa seutustrategiaa? Jos tarvitaan mitä asioita sen tulisi ohjata? 4. Miten kuntien sitoutumista seutustrategian toteuttamiseen voidaan vahvistaa? Työpajan perusteella yhteistyön onnistumisia ovat olleet seudullisen ajattelun ja yhdessätekemisen vahvistuminen. Onnistuneinta on ollut mal-yhteistyö, jonka konkreettisia näyttöjä ovat mm. rakennesuunnitelma, MAL-sopimus, joukkoliikenne. Onnistumisia palvelupuolella on erityisesti päivähoidon yhteistyö sekä Tredu. Parantamisen varaa on elinkeinoyhteistyössä sekä sähköisten palvelujen kehittämisessä. Keskeisiä muutosvoimia ovat isot trendit kuten kaupungistuminen, väestörakenteen muutos ja talouden kehitys. Kansainvälistyminen näkyy maahanmuuton ja monikulttuurisuuden ilmiöinä sekä globaalin kilpailun kiristymisenä. Itsehallintoalueiden myötä kuntien rooli muuttuu palveluntuottajasta elinvoiman ja yhteisöllisyyden alustaksi, mikä vaikuttaa niin ikään yhteistyön sisältöön. Strategiaperustaiselle seutuyhteistyölle koettiin jatkossakin tarvetta. Strategiaa tarvitaan suuntaamaan pidemmän aikavälin yhteistoimintaa ja osoittamaan seudullista tahtotilaa. Strategialta odotetaan vahvaa MAL-painotusta sekä kunnan uuden roolin tukemista. Työllisyydenhoidon palvelut, palvelujen sähköistäminen ja elinkeinojen kehittäminen nousivat esiin. Strategialla tulisi tukea myös seudun edunvalvontaa. Kuntien sitoutuminen strategian toteuttamiseen edellyttää strategialta kirkasta fokusta sekä osallistavaa työskentelytapaa sitä laadittaessa ja toimeenpantaessa. Seutustrategian toteutuksen tulisi näkyä myös kuntastrategioissa ja kuntien vuosisuunnitelmissa ja -seurannassa. 9/22

10 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ Yhteenvetona voidaan todeta, että tarve kuntien yhteistyötä ja kaupunkiseudun menestymistä tukevalle seutustrategialle on olemassa. Strategian 2020 teemat ovat pääosin edelleen ajankohtaisia, mutta painopisteitä ja konkreettisia tavoitteita niiden sisällä on syytä tarkastella uudelleen. Myös sitoutumista tukevia toimintatapoja on hyvä edistää. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää että seutustrategian päivitys/laadinta käynnistetään, että kuntayhtymä valmistelee esityksen seutustrategian laadinnasta ja ohjeistaa valmistelua. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 10/22

11 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (TYP) JÄRJESTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA ALKAEN Vs. suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, Tampere Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) tuli voimaan ja lain mukaisen yhteispalvelun on käynnistyttävä vuoden 2016 alussa. Kaupunkiseudun nykymuotoinen TYP-toiminta on ollut vapaaehtoista. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla (TYP) tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Pirkanmaalle on asetettu neljä monialaisen yhteispalvelun johtoryhmää, joka vastaa yhteispalvelun järjestämisestä alueellaan. Keskisen alueen muodostavat Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa. TE-toimiston alustavan arvion mukaan Keskisellä alueella on tällä hetkellä yli 6000 monialaisen yhteispalvelun tarpeessa olevaa työtöntä. Kuntien, Kelan ja TE-toimiston edustajista koostuva Keskisen alueen johtoryhmä on valmistellut yhteistyösopimusta monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi alkaen. Johtoryhmän puheenjohtajana on toiminut apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Johtoryhmä on valinnut vuosiksi monialaisen yhteispalvelun johtajaksi Tommi Eskosen ja hänen varahenkilökseen Mika Itäsen (molemmat Tampereen kaupunki). Sopimuksessa sovitaan mm. yhteisestä toimipisteestä ja muualla kuin yhteisessä toimipisteessä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta. Sopijaosapuolina ovat Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat, Nokian, Oriveden, Tampereen ja Ylöjärven kaupungit, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto sekä Kansaneläkelaitos Keskinen vakuutuspiiri. Liitteenä on luonnos yhteistyösopimukseksi. Sopimusluonnokseen saattaa tulla pieniä muutoksia, jotka TYP-johtoryhmä käsittelee viimeistään pidettävässä kokouksessaan. Muutoksia voi tulla esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisesti saatavasta velvoittavasta ohjeistuksesta johtuen. Sopimusluonnos on toimitettu kaupunkiseudun kuntiin käsiteltäväksi ehdotuksella, että kunnat päättävät osallistua Pirkanmaan 11/22

12 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ Keskisen alueen työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun ja että kunnallisjohtajat voivat hyväksyä ja allekirjoittaa lopullisen yhteistyösopimuksen. Työvoiman palveluyksikön päällikkö Mika Itänen Tampereelta selostaa asiaa. Liite: - Sopimusluonnos/ Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisen alkaen kaupunkiseudulla. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 12/22

13 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ KOKEILU TYÖLLISYYDENHOIDON JÄRJESTÄMISVASTUUN SIIRROSTA VALTIOLTA KUNNILLE Seutujohtaja Päivi Nurminen Seutuhallitus käsitteli kaupunkiseudun työllisyysasiantuntijoiden laatimaa selvitystä työllisyydenhoidon seutuyhteistyön syventämisestä. Selvityksessä ehdotettiin ensisijaisena vaihtoehtona valtion työllisyydenhoidon Kuntakokeilun syventämistä ja kunnallisen työllisyydenhoidon mallia yhden toimijan vastuuseen perustuen. Työryhmä esitti, että kaupunkiseudun kunnat päättäisivät osallistua yhdessä mahdolliseen pilottiin. Kuntakokeilun syventäminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia ja resurssien uusjakoa kuntien ja valtion välillä. Kuntakokeilu 1:n seurantatutkimuksen mukaan työllisyyteen liittyviä voimavaroja on saatu paremmin koostettua ja kokeilu on avannut uusia mahdollisuuksia kunta-valtio-yhteistyölle ja laajemmille kumppanuuksille työllisyyden edistämisessä. Kuntakokeilu on vaikuttanut myönteisesti myös uuden TYP-toiminnan asemointiin ja jatkokehittämiseen. Kokeilun arvioidaan hillinneen työttömyyden kasvua osallistuvissa kunnissa. Toissijaisena vaihtoehtona työryhmä esitti kehittynyttä työllisyyspalveluiden seudullisen järjestämisen ja yhteistyön mallia. Työryhmän näkemyksen mukaan työllisyyspalveluiden tuotanto voidaan merkittävältä osalta seudullistaa yhteisesti järjestettäviksi palveluiksi. Puheenvuoroissa seutuhallituksen jäsenet tukivat työryhmän esittämää ensisijaista vaihtoehtoa, eli kokeilua työllisyydenhoidon palvelujen siirtämisestä kunnan tehtäväksi kaupunkiseudun työssäkäyntialueella. Seutuhallitus piti hyvänä välittää asiaa koskevan kiinnostuksenilmaisun valmistelusta vastaavalle oikeus- ja työministeri Lindströmille. Toimitetussa kirjeessä todetaan, että Tampereen kaupunkiseudun perusviesti osallistumisesta kokeiluun on myönteinen. Ensivaiheessa kaupunkiseutu toivoo pääsevänsä vaikuttamaan kokeilun reunaehtojen, kuten toimivalta, keinot, resurssit ja vastuu muotoutumiseen. Myös kuusikkokaupungit ovat lähestyneet TEMiä esittäen, että työvoimapalvelut nähtäisiin osana kunnan elinvoimapolitiikkaa, ja että työllisyydenhoidon kokeilu käynnistettäisiin 2017 alusta. TEM järjesti asiaa koskevan keskustelutilaisuuden kuntien ja TEkeskusten näkemysten kartoittamiseksi. Tampereen kaupunkiseutu huomioitiin alueena kutsuttujen joukossa. Työvoiman palveluyksikön päällikkö Mika Itänen Tampereelta selostaa kokeilun valmistelutilannetta. 13/22

14 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ Liite: - TEM keskustelutilaisuus Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi selostuksen. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 14/22

15 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ MAL3-SOPIMUS, LUONNOS Seutujohtaja Nurminen MAL3-sopimuksen luonnosvaihetta on käsitelty kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Käsittelyissä haluttiin painottaa valtion vastaantuloa ja sitoutumista sopimuksen sisältöön. ARAn rahoitusvälineiden todettiin vastaavaan huonosti rakentajien tarpeisiin. Todettiin myös, että Tampereen seutua ja Helsingin seutua tulisi käsitellä yhdensuuntaisesti mm. ARAn käynnistysavustusten osalta. ARAn rahoitusvälineiden toimivuus vaikuttaa kaupunkiseudun onnistumiseen yhteisvastuullisen asuntopolitiikassa. Seutuhallituksessa nostettiin esiin myös Oriveden suunnan raideliikenne vuonna 2017, täydennysrakentamisen toimintamallin kehittäminen Elyn kanssa sekä maahanmuuttajien palvelujen (sosiaali ja koulutus) kehittäminen kaupunkiseudun kuntien yhteistyönä. Myös sopimuksen seurannan järjestämiseen kohdistettiin odotuksia. Neuvottelut ovat jatkuneet valtion kanssa Kokouksessa annetaan ajankohtaiskatsaus neuvottelutilanteeseen. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä selostuksen tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 15/22

16 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ KASVUSOPIMUKSEN VALMISTELU Johtaja Kari Kankaala Hallituksen harjoittama sopimusohjaus sisältää neljän suurimman kaupunkiseudun MAL-sopimusten lisäksi Kasvu-sopimukset, jotka solmitaan valittavien kaupunkiseutujen kanssa. Kasvusopimuksilla toteutetaan hallitusohjelman kilpailukykykärkihankkeen toimenpiteitä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisestä. Kaupunkien kanssa tehtävien kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Valtion puolelta kasvusopimuksista vastaa TEM. Valtion tavoitteena on solmia sopimus enintään kuuden kaupungin kanssa. Sopimuksessa tulee olemaan vain yksi-kaksi teemaa, sillä sopimukset on tarkoitus fokusoida edellistä kierrosta paremmin. TEMin ohjeistuksen mukaan hakemusten tekemisestä kasvusopimusmenettelyyn vastaavat keskuskaupungit. Tampereen kaupungin esittämät alustavat teemat ovat: - Osaamispohjainen kasvu (Tampere 3, innovaatiopolitiikka, alustat) - Uudistuva teollisuus (valmistavan teollisuuden ekosysteemi, digitalisaatio ja teollinen internet) Kaupunkien tulee valmistella ehdotuksensa kasvusopimuksen sisällöistä TEMille mennessä. Ministeriö valitsee sopimusehdotuksista parhaat, joiden kanssa se käynnistää neuvottelumenettelyn. Sopimukset valmistuvat maaliskuussa Tampereen kasvusopimuksen valmistelusta vastaavat johtaja Kari Kankaala ja yhteysjohtaja Tuija Telén. MAL-sopimuksen ja kasvusopimuksen sisällöt yhteensovitetaan kaupunkiseudulla siten, että ne tukevat toisiaan. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 16/22

17 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ KAUPUNKISEUTUJEN MAL-YHTEISTYÖN TILA 2015 Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Kaupunkiseutujen kuntien MAL-yhteistyön tilaa 2015 on kuvattu Kuntaliitto, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä valtiovarainministeriön rahoittamassa projektissa. Arviointiraportin johtopäätöksissä todetaan, että yleisesti ottaen kuntien välinen yhteistyö kaupunkiseuduilla on joko pysynyt samana tai heikentynyt Paras-kaupunkiseutusuunnittelun jälkeen. Poikkeuksina ovat suuret ja nopeasti kasvavat Oulun, Tampereen ja Turun MALaiesopimusseudut, joilla yhteistyö on vahvistunut eri osa-alueissa, vahvimmin Oulun ja Tampereen seuduilla. Arvioinnin yhteenvedon mukaan Oulun ja Tampereen seudun kohentuneen yhteistyön taustalla ovat MAL-aiesopimukset ja niiden toteutumisen seuranta. Kaupunkiseutujen omissa vastauksissa valtion politiikan tempoilevuuden nähdään heikentäneen osaltaan kuntien välistä yhteistyötä. Tämä heijastuu mm. maapolitiikan ja hajarakentamisen kysymyksiin, joissa harvoilla kaupunkiseuduilla on edelleenkään edes pyrkimyksiä yhdenmukaisuuteen. Johtopäätöksissä todetaan lisäksi, että käsitystä sellaisesta yleisestä edusta, joka hahmottuisi yksittäisten kuntien sijaan toiminnallisen seutukokonaisuuden näkökulmasta, ei ole omaksuttu. Tilanne ei ole kuudessa vuodessa muuttunut. Raportin tulokset perustuvat Kuntaliiton, YM:n ja LVM:n asiantuntijoiden arvioihin tämänhetkisestä yhteistyöstä sekä vertailuun vuosina 2008 ja 2009 valmistuneisiin kaupunkiseutusuunnitelmien arviointituloksiin. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty yksittäisiä seuduille osoitettuja asiantuntijakyselyjä ja -haastatteluja. Tampereen kaupunkiseutu on sijoittunut korkealle jokaisessa suurten kaupunkiseutujen MAL-yhteistyövertailussa. Vuonna 2008 Tampereen seutu sijoittui ensimmäiseksi ja 2009 Jyväskylän jälkeen toiseksi. Uudessa arvioinnissa Tampereen kaupunkiseutu on 28 pisteellään (maksimi 38) paras kaupunkiseutu yhdessä Oulun seudun kanssa. Ne erottuivat selkeästi kaupunkiseutujen joukosta. Heikoin yhteistyön tila arvioidaan olevan Vaasan seudulla (6 pistettä). Aiemmin hyvät tulokset saanut Jyväskylän seutu on nyt 18 pisteellään keskikastia. Arvioinnissa pisteet on koottu neljästä osa-alueesta: MALyhteensovittaminen (maksimi 12, Tampereen kaupunkiseutu 11), yhdyskuntarakenteen hallinta (6/5), sitoutuneisuus yhteistyöhön (12/10) ja kuntaliitokset (8/2). Tampereen kaupunkiseutu on kaikilla muilla osaalueille paras (tai jaettu paras) paitsi kuntaliitosten osalta. 17/22

18 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ Arvioinnissa nähdään pieniä puutteita Tampereen seudun osalta asuntotuotannon hallintamuodoista ja maapolitiikan periaatteista sopimisessa. Näistä molemmista voidaan kuitenkin todeta, että seutu on ollut aktiivinen ja onnistunut. Yhteistyöhön sitoutuneisuutta on arvioitu mm. sillä, ovatko kaikki työssäkäyntialueen kunnat mukana yhteistyössä. Oletettavasti Hämeenkyrön (Akaan, Valkeakosken ja Pälkäneen) puuttuminen yhteistyökokoonpanosta on estänyt maksimipistemäärän saannin. Liikennepolitiikkaan tai elinkeinoalueisiin ei arvioinnissa ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Liite: - Kaupunkiseutujen yhteistyön tilan arviointi; maankäyttö, asuminen ja liikenne Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää omalta osaltaan merkitä arviointiraportin tulokset tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 18/22

19 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kuntalain 51, 89 ja 93 :n sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. Liite: - koonti seutujohtajan päätöksistä Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset ja että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ottooikeutta. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 19/22

20 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ SEURAAVAT KOKOUKSET Kokoukset keskiviikkoisin klo , tiistaina 5.4.., 27.4., 25.5., 29.6., heinäkuussa ei kokousta 31.8., 28.9., , ja Seutupäivä/10-vuotisjuhla pidetään /22

21 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ MUUT ASIAT 21/22

22 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 22/22

23 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala, 2. vpj. Kankaala Kari johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti, 1. vpj. Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä Sorvanto Jarkko kaupunginjohtaja Ylöjärvi Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Tuija Telen yhteysjohtaja Tampere, klo Pekka Mansikkamäki työllisyys- ja Ylöjärvi, klo turvallisuupäällikkö Tuula Mikkonen vs. suunnittelupäällikkö Tampere, klo /15

24 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KASVUSOPIMUKSEN VALMISTELU TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄÄ MONIALAISTA YHTEISPALVELUA (TYP) KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS MAL3-SOPIMUS, LUONNOS 8 *** SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI 9 * KUNTIEN TOIMINTAMALLIEN JA ORGANISAATIOIDEN UUDISTAMINEN KESKUSTELTAVAT ASIAT PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 15 2/15

25 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ ****** 149 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Muistio , liitteenä. Kokouksen keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen. Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Lentoliikenteen kehittäminen kaupunkiseudulla, rahoituksen varaaminen lentoliikenteen Tredealle toimitetty pyyntö valmistella kriteerit ja päätösmenettely. Asia kjk:ssa 8.1. Pirkanmaan liittoon KK, PN, Kunnat lisäämiseen oltu yhteydessä rahoitusmahdollisuudesta. MAL3-sopimus, luonnos Seutuhallitus käsitteli Neuvottelu valtio-osapuolen kanssa oli Palaute kunnista? Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen - maapoliittiikan toimintatapojen päivittäminen, lähetekeskustelu Kuntayhtymän talousarvio 2016 sekä taloussuunnitelma Keskuspuhdistamoneuvottelu TEMin keskustelutilaisuus työvoimapalvelujen siirtämisestä kunnille Asia on valmistelussa MASTOtyöryhmässä Seutuhallitus hyväksyi Yhtymäkokous on ajankohta tarkentunut. Tampere hoitaa kutsut ja agendan. Pääviestit: Näkemyseroa on palvelujen kohderyhmästä valtion ja kuntien välillä. Pilotit ovat tod. näk. toteutumassa. Alueet, joiden kanssa ehtoja valmistellaan, valitaan alkuvuodesta. Kaikki suuret kaupungit/seudut halukkaita pilotointiin. Toteutus mahdollinen KKu JP JYR 3/15

26 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ KASVUSOPIMUKSEN VALMISTELU Johtaja Kari Kankaala Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus tukee kaupunkiseutujen ja kasvukäytävien sekä eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista muun muassa kehittämällä sopimuspohjaista yhteistyötä valtion kanssa. Hallitusohjelman liitteessä todetaan, että hallitus solmii asumista, maankäyttöä ja liikkumista yhteen sovittavan ja asuntotuotantoa sekä kasvua vauhdittavan aiesopimuksen suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Valtion ja kaupunkiseutujen välisillä kasvusopimuksilla toteutetaan hallitusohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaisen kilpailukykykärkihankkeen toimenpiteitä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisestä. Kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Valtion puolelta kasvusopimuksista vastaa TEM. Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisia strategisia yhteistyösopimuksia voidaan tehdä kaupunkien, kasvuvyöhykkeiden ja teemakohtaisten kaupunkiverkostojen kanssa. Kaupunkien kanssa tehtävien kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Sopimukset kohdennetaan nykyisiä kasvusopimuksia paremmin muutamiin kehittämisen kärkiin. Aiempia kasvusopimuksia ( ) laadittiin 12 kaupunkiseudun kanssa. Nyt tavoitteena on laatia vähemmän sopimuksia, korkeintaan kuusi. Aiemmin kasvusopimukset olivat kaupunkiseudun näkökulmasta laajoja paitsi teemojen myös toimijoiden määrän suhteen. Uudessa sopimuksessa tulee olemaan vain yksi-kaksi teemaa ja hakemusten tekemisestä kasvusopimusmenettelyyn vastaavat keskuskaupungit. TEM julkaisi kasvusopimuksen hakumenettelyn Kaupunkien tulee valmistella ehdotuksensa kasvusopimuksen sisällöistä TEMille mennessä. Ehdotusten jättämisen jälkeen ministeriö valitsee sopimusehdotuksista parhaat, joiden kanssa se käynnistää neuvottelumenettelyn. Sopimukset valmistuvat maaliskuussa Tampereen kasvusopimuksen valmistelusta vastaavat johtaja Kari Kankaala ja yhteysjohtaja Tuija Telén. Tuija Telén selostaa kokouksessa kasvusopimuksen etenemistä ja alustavia sisältöjä. 4/15

27 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää merkitä valmistelutilanteen tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että kasvusopimukseen olisi hyvä ottaa mukaan bio- ja kiertotalous- sekä cleantech-teemat. Hankekohteina olisivat Kolmenkulma ja Tarastenjärvi. 5/15

28 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄÄ MONIALAISTA YHTEISPALVELUA (TYP) KOSKEVA YHTEISTYÖ- SOPIMUS Vs. suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) tuli voimaan ja lain mukaisen yhteispalvelun on käynnistyttävä vuoden 2016 alussa. Kaupunkiseudun nykymuotoinen TYP-toiminta on ollut vapaaehtoista. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla (TYP) tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Pirkanmaalle on asetettu neljä monialaisen yhteispalvelun johtoryhmää, joka vastaa yhteispalvelun järjestämisestä alueellaan. Keskisen alueen muodostavat Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa. TE-toimiston alustavan arvion mukaan Keskisellä alueella on tällä hetkellä yli 6000 monialaisen yhteispalvelun tarpeessa olevaa työtöntä. Keskisen alueen johtoryhmä on valmistellut yhteistyösopimusta monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi alkaen. Johtoryhmän puheenjohtajana on toiminut apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki ja muut edustajat ovat olleet Tuula Mikkonen (Tampere), Pekka Mansikkamäki (Ylöjärvi) sekä TE-keskuksen ja Kelan edustajat. Sopimuksessa on määrä sopia mm. yhteisistä toimipisteitä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta. Kustannusten jako on muuttumassa nykyiseen TYP-yhteistyöhön verrattuna. Jatkossa jokainen toimija vastaa omista kuluistaan ja organisaatioiden välisestä tasauslaskutuksesta luovutaan. Poikkeuksena ovat monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön kustannukset, jotka jaetaan TYP-toimintaan osallistuvien kuntien kesken. Johtoryhmä on hyväksynyt edellä tarkoitetuksi johtajaksi vuoden 2016 alusta alkaen Tommi Eskosen Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksiköstä. Jaettavasta kustannuksesta ja jakoperusteesta sovitaan yhteistyösopimuksessa. Toiminnalla ei ole yhteistä budjettia, vaan organisaatioiden on varauduttava yhteistyöstä ja sen kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin, esimerkkinä TYP-työhön osallistuvien henkilöiden yhteiset koulutukset. TYP:n johtoryhmä laatii vuosittaisen toiminta- ja kehittämissuunnitelman ja arvioi siinä aiheutuvat yhteisen toiminnan kustannukset. 6/15

29 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ TYP-johtoryhmä viimeistelee yhteistyösopimuksen nopealla aikataululla ja lähettää sopimuksen osapuolten hyväksyttäväksi. Yhteistyösopimus tulisi käsitellä kuntien toimielimissä vielä mieluiten joulukuussa, ettei yhteistyötyö ala sopimuksettomassa tilanteessa. Johtoryhmä toimittaa sopimusehdotuksen kokouksensa jälkeen kuntajohtajille. Pekka Mansikkamäki ja Tuula Mikkonen selostavat asiaa kokouksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan käsitellä sopimuksen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan lakisääteisen TYP-toiminnan järjestämisestä ja sopia asian päätöskäsittelystä kunnissa Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että asian käsittely mahdollisimman pian (joulutammikuussa) jäsenkunnissa. Lisäksi todettiin, että Pekka Mansikkamäki ja Tuula Mikkonen toimittavat selostustekstin ja sopimusluonnoksen seutuyksikköön, joka toimittaa materiaalit jäsenkunnille asian käsittelyä varten. 7/15

30 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ MAL3-SOPIMUS, LUONNOS Seutujohtaja Nurminen MAL3-sopimuksen luonnosvaihetta on käsitelty kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Käsittelyissä haluttiin painottaa valtion vastaantuloa ja sitoutumista sopimuksen sisältöön. ARAn rahoitusvälineiden todettiin vastaavaan huonosti rakentajien tarpeisiin. Todettiin myös, että Tampereen seutua ja Helsingin seutua tulisi käsitellä yhdensuuntaisesti mm. ARAn käynnistysavustusten osalta. ARAn rahoitusvälineiden toimivuus vaikuttaa kaupunkiseudun onnistumiseen yhteisvastuullisen asuntopolitiikassa. Seutuhallituksessa nostettiin esiin myös Oriveden suunnan raideliikenne vuonna 2017, täydennysrakentamisen toimintamallin kehittäminen Elyn kanssa sekä maahanmuuttajien palvelujen (sosiaali ja koulutus) kehittäminen kaupunkiseudun kuntien yhteistyönä. Myös sopimuksen seurannan järjestämiseen kohdistettiin odotuksia. Neuvottelut ovat jatkuneet valtion kanssa Sopimusluonnos neuvotteluihin on toimitettu kjk:lle ja sh:n jäsenille Kokouksessa annetaan ajankohtaiskatsaus neuvottelutilanteeseen. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä valmistelutilanteen tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että elinkeinoteemoja korostetaan MAL3-sopimuksessa. Lisäksi todettiin, että seuraava MAL3-neuvottelu on /15

31 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ *** 153 SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus käynnisti kokouksessaan seutustrategian arviointityön. Arvioinnin tarkoituksena on tukea päätelmiä siitä, lähdetäänkö vuonna 2011 hyväksyttyä seutustrategiaa päivittämään tai uudistamaan ja jos lähdetään, niin mihin suuntaan. Arviointityö on tehty itsearviointina ja siihen ovat osallistuneet seudun asiantuntijatyöryhmät, kunnallishallitusten jäsenet sekä kuntajohtajat ja seutuhallitus työpajassa Arvioinnissa on käsitelty seuraavia kysymyksiä: 1. Miten yhteistyön strategiset tavoitteet ovat toteutuneet? 2. Mitkä muutosvoimat ovat keskeisiä seutuyhteistyön näkökulmasta? 3. Tarvitaanko jatkossa seutustrategiaa? Jos tarvitaan mitä asioita sen tulisi ohjata? 4. Miten kuntien sitoutumista seutustrategian toteuttamiseen voidaan vahvistaa? Työpajan perusteella yhteistyön onnistumisia ovat olleet seudullisen ajattelun ja yhdessätekemisen vahvistuminen. Onnistuneinta on ollut mal-yhteistyö, jonka konkreettisia näyttöjä ovat mm. rakennesuunnitelma, MAL-sopimus, joukkoliikenne. Onnistumisia palvelupuolella on erityisesti päivähoidon yhteistyö sekä Tredu. Parantamisen varaa on elinkeinoyhteistyössä sekä sähköisten palvelujen kehittämisessä. Keskeisiä muutosvoimia ovat isot trendit kuten kaupungistuminen, väestörakenteen muutos ja talouden kehitys. Kansainvälistyminen näkyy maahanmuuton ja monikulttuurisuuden ilmiöinä sekä globaalin kilpailun kiristymisenä. Itsehallintoalueiden myötä kuntien rooli muuttuu palveluntuottajasta elinvoiman ja yhteisöllisyyden alustaksi, mikä vaikuttaa niin ikään yhteistyön sisältöön. Strategiaperustaiselle seutuyhteistyölle koettiin jatkossakin tarvetta. Strategiaa tarvitaan suuntaamaan pidemmän aikavälin yhteistoimintaa ja osoittamaan seudullista tahtotilaa. Strategialta odotetaan vahvaa MAL-painotusta sekä kunnan uuden roolin tukemista. Työllisyydenhoidon palvelut, palvelujen sähköistäminen ja elinkeinojen kehittäminen nousivat esiin. Strategialla tulisi tukea myös seudun edunvalvontaa. Kuntien sitoutuminen strategian toteuttamiseen edellyttää strategialta kirkasta fokusta sekä osallistavaa työskentelytapaa sitä laadittaessa ja 9/15

32 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ toimeenpantaessa. Seutustrategian toteutuksen tulisi näkyä myös kuntastrategioissa ja kuntien vuosisuunnitelmissa ja -seurannassa. Yhteenvetona voidaan todeta, että tarve kuntien yhteistyötä ja kaupunkiseudun menestymistä tukevalle seutustrategialle on olemassa. Strategian 2020 teemat ovat pääosin edelleen ajankohtaisia, mutta painopisteitä ja konkreettisia tavoitteita niiden sisällä on syytä tarkastella uudelleen. Myös sitoutumista tukevia toimintatapoja on hyvä edistää. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan että seutustrategian päivitys/laadinta käynnistetään, että kuntayhtymä valmistelee esityksen seutustrategian laadinnasta ja ohjeistaa valmistelua. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 10/15

33 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ * 154 KUNTIEN TOIMINTAMALLIEN JA ORGANISAATIOIDEN UUDISTAMINEN Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajat ovat esittäneet, että kuntajohtajakokous voisi yhteisten asioiden valmistelun lisäksi toimia myös jäsentensä johtamistyön sparraajana. Ajankohtaista johtamistyössä on mm. organisaatiouudistukset, joilla kunnat reagoivat toimintaympäristön muutokseen sekä uusien kuntastrategioiden toteutukseen. Kokouksessa Eero Väätäinen esiteli Nokian kaupungin organisaatiouudistusta. Kokouksessa esitellään Tampereen organisaatiouudistusta ja sovitaan seuraavat esittelyvuorot. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä esittelyn tiedoksi Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 11/15

34 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ KESKUSTELTAVAT ASIAT (20 min) Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston pyyntö nimetä jäsenet ja varajäsenet työvoima- ja yrityspalvelut -neuvottelukuntaan Eli Pirkanmaalta yhteisesti 1 +1 edustajaa. Todettiin, että asia käsitellään Pirkanmaan kuntajohtajakokouksessa Kuntien sote-lausunnot on pyydetty helmikuun loppuun mennessä. Asiaa käsitellään mm. maakunnan yhteisessä sote-ohjausryhmässä Kaupunkiseudun yhteisen velkaneuvonnan sopimuksen uusiminen. Tampere toimittaa tarvittavat materiaalit. Ylöjärvi-päivää vietetään Seutujohtajan infoasiat: Tredean järjestämä Aviation Forum -kutsutilaisuus Tampereen Torni-hotellissa, klo Seutujohtajan info-kierros jäsenkuntien valtuustoille tammikuussa 2016 Kokousaikataulut: Kangasala , OK Lempäälä , OK Nokia , OK Orivesi 4.4. OK Pirkkala , Tampere , OK Vesilahti , OK Ylöjärvi , OK 12/15

35 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Ennakkotiedot lokakuun 2015 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus Kokoustiedotteet: MASTO INFRA Väkiluku, Väkiluku Muutos tammiloka Muutos%, tammiloka Työttömyys%, lokakuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,4 % ,7 13,1 Lempäälä ,3 % ,5 11,4 Nokia ,9 % ,4 15,5 Orivesi ,4 % ,5 15,1 Pirkkala ,7 % ,1 11,7 Tampere ,0 % ,3 17,8 Vesilahti ,2 % ,9 11,1 Ylöjärvi ,2 % ,2 13,7 Kaupunkiseutu ,9 % ,3 16,1 Kehyskunnat ,7 % ,1 13,4 Pirkanmaa ,5 % ,7 15, Suomi ,2 % ,8 13,7 13/15

36 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit Lentoliikenneraha MAL3-sopimus luonnos Maapolitiikka Kaupunkiseutujen yhteistyön (MAL) tila Kuntien toimintamallit ja organisaatiot SH+KJK strategiatyöpaja MAL3-sopimus Seudullinen TYP Kuntien toimintamallit ja organisaatiot, Pirkkala ja Tampere MAL3-sopimus/päätösesitys Tampereen toisen asteen selvitystyön tilanne Lukioyhteistyön syventäminen kaupunkiseudulla Seutustrategian päivitystarve 8.1. Maakuntakaava ja rakennesuunnitelma - toteutuksen yhteinen edistäminen KJK:n työsuunnitelma Rakennesuunnitelman mukaisten elinkeinoalueiden toteutuminen 5.2. Seutustrategian laadinta Työllisyydenhoidon seudullinen kuntakokeilu MAL-seuranta Raitiotien suunnittelun eteneminen Lähijunaliikenteen edellytykset, loppuraportti Lentoliikenteen projektin toteutuminen Talousarvion 2017 raamit TOT /15

37 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /15

38 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala, 2. vpj. Kankaala Kari johtaja Tampere tilalla: Nurminen Mikko kiinteistöjohtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti, 1. vpj. Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä Sorvanto Jarkko kaupunginjohtaja Ylöjärvi Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö TKS 1/15

39 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA, RAHOITUKSEN VARAAMINEN LENTOLIIKENTEEN LISÄÄMISEEN MAL3-SOPIMUS, LUONNOS 6 *** RAKENNESUUNNITELMAN 2040 TOTEUTTAMINEN - MAAPOLIITTIIKAN TOIMINTATAPOJEN PÄIVITTÄMINEN, LÄHETEKESKUSTELU KAUPUNKISEUTUJEN MAL-YHTEISTYÖN TILA KUNTIEN TOIMINTAMALLIEN JA ORGANISAATIOIDEN UUDISTAMINEN 12 * KESKUSTELTAVAT ASIAT PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 15 2/15

40 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ ****** 140 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Muistio , liitteenä. Kokouksen keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen. Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Seutustrategian arviointi Työpaja seutuhallituksen kanssa PN ja JJ on MAL3-sopimus, valmistelun Sopimusta on tiivistetty. Liikennehankkeiden PN KK tilannekatsaus neuvottelutulokset tässä kokouksessa Pakolaistilanne kaupunkiseudullmeämisen Kuntien yhteyshenkilöiden ni- Kunnat tilanne? Tampereen kaupungin raitiotien Asian informointi jatkossa kjk:ssa PN kehitysvaihe 3-4 kertaa vuodessa Seudullisen elinkeinopolitii- Esittelyaineiston pohjalta keskus- Kuntajohtajat kan linjaukset Kuntayhtymän talousarvio 2016 sekä taloussuunnitelma Lentoliikenteen projektisuunnitelman ja ns. lentorahan käsittely kunnissa Keskuspuhdistamo Työllisyydenhoito telukierros kunnissa Päätöskäsittely seutuhallituksessa ja yhtymäkokouksessa Kunnille on toimitettu seutuhallituksen päätöspöytäkirja ja liitteet. Esitys lentorahan varaamisesta tässä kokouksessa. Kuntakeskustelujen eteneminen: Tre, liiketoimintajaosto 24.11, tämän jälkeen muut kunnat Tampereen kaupunkiseutu on saanut kutsun TEMn tilaisuuteen koskien työllisyydenhoidon kuntakokeilua. Kaupunkiseudulta osallistuvat Mika Itänen ja Pekka Mansikkamäki. JP JP, PN, TA TH 3/15

41 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA, RAHOITUKSEN VARAAMINEN LENTOLIIKENTEEN LISÄÄMISEEN Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kunnat käsittelivät alueen lentoliikenteen kehittämistä AiRRport-vision pohjalta keväällä 2014 sekä tarkennetun AiRRport-konseptin pohjalta keväällä Liikenne- ja viestintäministeriö sisällytti hankkeen kansallisen lentoliikennestrategiaan. Tämän jälkeen kunnat päättivät käynnistää kolmivuotisen projektin lentoliikenteen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja varasivat asukaslukujen suhteessa noin 0,30-0,35 milj. euroa vuosina projektin välittömiin kuluihin, mm. henkilöstö- ja markkinointikustannuksiin. Projektin valmistelun yhteydessä tunnistettiin tarve varautua jopa miljoonaluokan rahoitukseen lentoliikenteen kehittämisessä ja reittivalikoiman monipuolistamisessa lähivuosina. Periaatteellinen keskustelu kunnan valmiuksista rahoitukseen esitettiin käytäväksi ennen kuin varsinainen työ lentoliikenteen kehittämiseksi aloitetaan. Projektin toteutus on käynnistynyt uuden lentoliikennejohtajan aloittaessa työskentelyn Tredea Oy:ssä. Projektisuunnitelma on käsitelty seutuhallituksessa, joka on lähettänyt sen kuntiin käsiteltäväksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Projektisuunnitelmassa on asetettu tavoitteet matkustajamäärän kehitykselle sekä kuvattu toimenpiteet lentoaseman aktivoinnille, lentoyhteyksien hankinnalle sekä markkinoinnille. Lentoliikenteen tavoitteita tukevaksi toimenpiteeksi projektisuunnitelmassa on esitetty mm. lentoliikennerahaston perustamista. Rahoituksen tarkoitus on toimia selkänojana neuvoteltaessa uusista kansainvälisistä lentoyhteyksistä. Asian valmistelun yhteydessä rahaston perustamiselle on pohdittu myös kevyempiä vaihtoehtoja. Myös rahan käyttöä koskeva päätöksentekomenettely on pohdinnan alla. Tampereen kaupunki on varannut tarkoitukseen lähivuosille 2 Me, josta 0,5 Me vuodelle Ehtona on naapurikuntien osallistuminen asukaslukujen suhteessa. Seuraavien vuosien rahoitus sovitaan kuntien kanssa Kaikkiaan tavoitteena on kuntien n 3,5 M rahoituskokonaisuus vuosina /15

42 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Väestön suhteessa vuoden 2016 rahoitusosuudet ovat: Tampere Nokia Ylöjärvi Kangasala Lempäälä Pirkkala Orivesi Vesilahti euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Tampereen Kauppakamari on varautunut osallistumaan kokonaisrahoitukseen noin eurolla. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Liite: - Esitys lentoliikenteen taloudellisia lukuja Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan että kunnat varautuvat osoittamaan rahoitusta lentoliikenteen kehittämiseen yllä esitetyn summan vuonna 2016, että kuntajohtajat valmistelevat menettelyn ja kriteerit rahoitusta koskevien päätösten tekemiseen ja että esitys seuraavien vuosien rahoitustarpeesta käsitellään keväällä 2016 kuntajohtajakokouksessa. Päätös. Kuntajohtajakokous päätti todeta vuoden 2016 kuntarahoituksen toteutuvan, että asian jatkovalmistelusta vastaa Tredea Oy ja että rahoitukselle ja sen käytölle valmistellaan kriteerit, jotka käsitellään kuntajohtajakokouksessa tammikuussa /15

43 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ MAL3-SOPIMUS, LUONNOS Seutujohtaja Nurminen MAL3-sopimuksen luonnos on valmistumassa/valmistunut. Se sisältää maankäyttöä, asumista, liikennettä sekä palvelujen saavutettavuutta ja yritysalueita koskevia toimenpiteitä vuosille Sopimusasiakirjassa toimenpiteet on ryhmitelty kolmeen pääteeman I) Kestävät yhdyskunnat II) Sujuva arki III) Elinvoimainen seutu. Kaupunkiseudun ja valtion neuvotteluryhmä on käsitellyt sopimuksen liikennekysymyksiä Koko sopimusta käsitellään neuvotteluryhmässä Talouspoliittisen ministerivaliokunta on linjannut valtion ja alueiden välistä sopimusmenettelyä hallitusohjelman pohjalta. Linjausten mukaan MAL-menettely on neljän suurimman kaupunkiseudun väline. MAL-sopimusten vaikuttavuutta vahvistetaan tekemällä niistä valtioneuvoston periaatepäätökset kuntien päätöskäsittelyn jälkeen. Aiesopimusten sijaan jatkossa puhutaan sopimuksista. Valtion esittämiä painotuksia MAL3-sopimukseen ovat täydennysrakentaminen, digitalisaation hyödyntäminen, kokeiluihin kannustaminen sekä maahanmuuton haasteisiin vastaaminen. Sopimusluonnoksessa mainitaan yhtenä lähtökohtana valtion ja Tampereen kaupungin välinen sopimus raitiotien rakentamisesta. Valtio käsittelee infrahankkeiden rahoitusta budjettikehyksissä keväällä Tämän vuoksi sopimuksen hyväksymis- ja allekirjoitusajankohdasta sovitaan uudelleen. Sopimuksen valmistelu on tarkoitus tehdä suunnitellussa aikataulussa eli vuoden 2015 loppuun mennessä. MAL3-sopimusta on esitelty valtuutetuille Seutufoorumissa. Lisäksi valmistelun etenemisestä on jaeltu kaksi päättäjätiedotetta. Myös sidosryhmiä on osallistettu. 6/15

44 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Asia käsitellään seutuhallituksessa Liite: - MAL3-sopimusluonnos neuvotteluihin (toimitetaan neuvottelun jälkeen) Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä tiedoksi luonnoksen ja sopia luonnoksen käsittelystä kunnissa. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että MAL3-sopimuksen esittely kunnissa on tammihelmikuussa /15

45 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ *** 143 RAKENNESUUNNITELMAN 2040 TOTEUTTAMINEN - MAAPOLIITTIIKAN TOIMINTATAPOJEN PÄIVITTÄMINEN, LÄHETEKESKUSTELU Seutujohtaja Nurminen Kuntayhtymän toiminnallisena tavoitteena 2015 on päivittää seudulliset maapoliittiset tavoitteet ja välineet tukemaan rakennesuunnitelman toteuttamista. Myös uudistetussa maankäyttö- ja rakennuslaissa on kiinnitetty huomiota maapolitiikkaan, ja säädetty se kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi. Väestönkasvu, kuntatalous, täydennysrakentaminen, elinvoiman luominen sekä uudistunut rakennesuunnitelma ovat Tampereen kaupunkiseudulla johtaneet tarpeeseen päivittää vanhaan rakennesuunnitelmaan kirjatut seudulliset maapolitiikan periaatteet. Lisäksi eräillä kaupunkiseudun kunnilla on tarkoitus laatia tai tarkistaa oma maapoliittinen ohjelma päivitettyjen seudullisten periaatteiden pohjalta. Maapoliittisilla periaatteilla tuetaan kuntien omien periaatteiden päivitystä ja toimeenpanoa. Työn pohjaksi on kartoitettu kuntien maapoliittiset ohjelmat. Kuntien voimassa olevat maapoliittiset ohjelmat tai linjaukset ovat vuosilta: Kangasala 2010, Nokia 2005, Pirkkala 2012, Tampere 2014, Vesilahti 2014, Ylöjärvi Orivedellä ja Lempäälässä on ohjelma valmistumassa. Kartoituksen mukaan yleislinjaukset kuntien kesken ovat yhteneväiset ja RASUn 2030 mukaiset. Ohjelmissa painottuvat asumisen näkökulmat toimitilanäkökulman jäädessä vähemmälle huomiolle. Maapolitiikan talousvaikutukset ovat jo nykyisin hyvin esillä. Ohjelmissa korostuu myös raakamaan hankinta laajentumisalueilta, ei niinkään täydennysrakentaminen. Osa maapolitiikan välineistä on käytössä vain ääritilanteissa, osaa ei käytetä lainkaan. Maapolitiikan seudullisia tavoitteita on valmisteltu kaavoitusjohtajien työryhmässä. Seuraavat tavoitteet ovat nousseet esiin: - väestönkasvun mahdollistaminen - taloudellisen, kestävän ja täydentyvän yhdyskuntarakenteen edistäminen - elinvoimaa vahvistavan yritys- ja toimitilarakentamisen edistäminen - seudun monipuolisuuden parantaminen - seudun vetovoiman ja houkuttelevuuden vahvistaminen Periaatteet on tarkoitus valmistella omana työnä kaavoitusjohtajien nimeämän pientyöryhmän kanssa. Seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki on kutsuttu kokoukseen. 8/15

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 20.11.2015 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 140-144 kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 8.1.2016 klo 8.15-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Sillman-Sola Jonna hallintojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 16.12.2015 klo 9.01-11.05. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 137-147 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 25.3.2015 klo 9.00-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 127- Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 14.12.2016 klo 9.06-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014 Aika: 17.1.2014 klo 8.04-9.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013 Aika: 5.12.2013 klo 8.10-10.25 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kansliapäällikkö Pirkkala Hakari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2015 12.11.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2015 12.11.2015 Aika: Torstai 12.11.2015 klo 10:00-12:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Latva

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 1/2016 27.1.2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 1/2016 27.1.2016 Seutuhallitus esityslista 1/2016 27.1.2016 Aika: 27.1.2016 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: 28.9.2016 klo 9.05- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko 89-93 Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj. Aika: 28.1.2015 klo 9.07-11.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg Pertti Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/ Aika: 26.8.2015 klo 9.07-11.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 90 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Aika: 5.4.2019 klo 8.30-11.35 Kokouksen jälkeen mahdollisuus lounaaseen. Paikka: HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj.

Lisätiedot

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Esitykseni Sopimusmenettelyn lähtökohdat Kaupunkiseudun tavoitteet MAL3-kierrokselle Tavoitteista toimenpiteisiin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 22.1.2016 klo 8.15-10.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS Ohjausryhmä MUISTIO Aika Torstai 26.9.2013 klo 10.06 11.56 Paikka Tampere-talo, kokoustila Sonaatti 1 Osallistujat

Lisätiedot

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Onnistumisia seutuyhteistyössä Tampereen kaupunkiseudulla Oulu 2.3.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Aiheita 1. Yhteistyön rakenne 2. Aikaansaannoksia 3. Kaupunkiseutujen yhteistyön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/2015 6.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/2015 6.3.2015 Aika: 6.3.2015 klo 8.10-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: 28.3.2014 klo 8.00-10.10 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

Seutuhallitus päätti 30.3.2011 pyytää kunnilta lausunnot periaateluonnoksesta. Lausuntopyynnössä kuntia pyydettiin pohtimaan seuraavia asioita:

Seutuhallitus päätti 30.3.2011 pyytää kunnilta lausunnot periaateluonnoksesta. Lausuntopyynnössä kuntia pyydettiin pohtimaan seuraavia asioita: Kaupunginhallitus 182 21.05.2012 Kehittämisjaosto 8 14.06.2012 SEUDULLISET PERIAATTEET YHDYSKUNTARAKENTEEN HAJAUTUMISEN EHKÄISEMISEKSI Khall 182 "Seutujohtaja Nurminen 14.4.2012 Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

MUISTIO 1/2016 18.2.2016

MUISTIO 1/2016 18.2.2016 Aika: 18.2.2016 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 18.3.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Valtion ja Suomen kasvukäytävän välinen kasvusopimus 2016 2018

Valtion ja Suomen kasvukäytävän välinen kasvusopimus 2016 2018 Valtion ja Suomen kasvukäytävän välinen kasvusopimus 2016 2018 xx.xx.2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 5/2016 25.5.2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 5/2016 25.5.2016 Seutuhallitus esityslista 5/2016 25.5.2016 Aika: 25.5.2016 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: 23.9.2015 klo 16.25-17.25 Paikka: MRDH, Grote Marktstraat 43, Haag Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Aika: 28.10.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava TIEDOTE 5.9.2016 Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava Maakuntauudistuksen toteutuessa Pirkanmaan ja koko Suomen etu on, että Tampereen kaupunkiseudun elinvoimakehitystä ei jarruteta hallinnollisin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 12.8.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Kivineva Jarmo

Lisätiedot

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto www.mal-verkosto.fi Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 -seminaari 16.10.2012 Menossa rakennemallien aktiiviset vuodet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 17.2.2011 klo 14.00 17.03 Paikka RADISSON BLU PLAZA HOTEL Mikonkatu 23, Helsinki Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena Pajukoski Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014 Aika: keskiviikko 1.10.2014 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ työryhmä 14.10.2015 1. Kokouksen avaus, läsnäolijat ja järjestäytyminen 2. Edellisen kokouksen muistio 31.8.2015 ja ajankohtaiset asiat 3. MAL (aie)sopimusvalmistelu

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: 4.3.2009 klo 9.00-9.20 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: 9.1.2015 klo 8.00-9.35 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA

SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA ASUNTOPOLIITTINEN SEMINAARI 21.10.2015 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Lahden kaupunki Lahden seudun MAL-asuntotyöryhmän kuntien seudullinen asuntostrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 7/2015 4.12.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 7/2015 4.12.2015 Aika: torstai 12.11.2015 klo 13.00-15.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 19.2.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 3/2016 14.4.2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 3/2016 14.4.2016 Aika: torstai 21.4.2016 klo 13.00-15.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18A, 2. krs Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere, pj. Markku

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 5.2.2016 klo 8.20-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 18-19 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 26.6.2015 klo 8.03-9.38 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 1.12.2017 klo 8.15-9.45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/2015 25.11.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.00-12.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 18.2.2015 klo 9.10-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 15.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/ Aika: 23.6.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI Tampere-talo, Tampere 2.10.2015 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT I. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 II. MAL2-aiesopimus III. Sipilän hallitusohjelma

Lisätiedot

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, jäljempänä kaikki yhdessä:

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 29.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: 8.5.2014 klo 13.03-15.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. kehittämispäällikkö Juha Karvonen 17.3.2011 Selvitystyöhön kohteena olevat asiat 1. Kuvataan

Lisätiedot

5 Muualla kuin yhteisessä toimipisteessä tarjottava monialainen yhteispalvelu

5 Muualla kuin yhteisessä toimipisteessä tarjottava monialainen yhteispalvelu YHTEISTYÖSOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MO- NIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aika: 27.1.2016 klo 9.07-10.54 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

Urban Growth Boundary

Urban Growth Boundary Urban Growth Boundary mallin kehittäminen hajarakentamisen hallintaan Suomessa Taustoja ja luonnostelua hankkeen toteutuksesta 16.3.2011 Kimmo Kurunmäki, MAL verkosto Kyse on palveluvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/2015 6.11.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/2015 6.11.2015 Aika: torstai 1.10.2015 klo 11.00-16.00 Kokous alkaa lounaalla Bravo Plazassa 11.00-11.30. Paikka: Bravo Plaza, Itäinenkatu 5, Finlayson, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Kari Kankaala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/2014 19.6.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/2014 19.6.2014 Aika: 19.6.2014 klo 8.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Kivineva

Lisätiedot

MUISTIO 1/2013 5.2.2013

MUISTIO 1/2013 5.2.2013 Aika: 5.2.2013 klo 13- Paikka: Osallistujat: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Marjamäki Tarja ylilääkäri Lempäälä, pj. Lemmetty Arto vs. tilaajapäällikkö Tampere

Lisätiedot

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit Kaisa Mäkelä 11.9.2012 MAL aiesopimusmenettelyn lähtökohdat PARAS lainsäädäntö ja Valtioneuvoston selonteon kaupunkiseutulinjaukset (2009) Pilottiaiesopimukset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: 14.2.2014 klo 8.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari tilaajajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot