TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ Aika: klo Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo on mahdollisuus lounasruokailuun. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara Tiina Heinämäki Anna-Kaisa Joensivu Leena Jokila Killi Kork Jarmo Lyytinen Heikki Mäkinen-Aakula Marjo Sasi Ilkka varajäsenet: Siren Elina Skogberg Pertti Arvela Ari Virtanen Sirkkaliisa Kivistö Anneli Silvennoinen Seppo Haapa-aho Olga Kaminen Tuomo Petäkoski-Hult Tuula Tomminen Antti Kouhia Raimo Jokinen Kaarina Höyssä Matti Muut osallistujat: Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Yli-Rajala Juha seutujohtaja, esittelijä, TKS seutusihteeri, sihteeri, TKS kuntajohtajakokouksen pj., Tampere Kutsutut: Auvinen Oskari Joensuu Jaakko Kankaala Kari Kuusisto Juha Linnamaa Reija Paloniemi Erkki Rämö Heidi Sorvanto Jarkko Väätäinen Eero kunnanjohtaja, Kangasala kansliapäällikkö, Pirkkala johtaja, Tampere kaupunginjohtaja, Orivesi strategiajohtaja, Tampere kunnanjohtaja, Vesilahti kunnanjohtaja, Lempäälä vt. kaupunginjohtaja, Ylöjärvi kaupunginjohtaja, Nokia 1/19

2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2015 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2015 Todistaa Juhani Pohjonen 2/19

3 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ Käsiteltävät asiat: 123 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT MAL3-SOPIMUS, LUONNOS KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI, TYÖPAJA KUNTAJOHTAJAJIEN KANSSA SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 19 3/19

4 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös. 4/19

5 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 25 Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 5/19

6 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Hallintosäännön 35 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinaisten jäsenten joukosta. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Leena Joensivu. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 6/19

7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntien ajankohtaiset, yhteistyöhön vaikuttavat asiat Seutuhallituksen edellisen kokouksen toimeenpano ASIA Lentoliikenteen kehittäminen kaupunkiseudulla, projektisuunnitelma MAL3-sopimus, valmistelun tilannekatsaus Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet ja talousarvio vuodelle 2016, keskustelu Kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutuminen Vuoden 2016 kokousaikataulu Seutuhallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen TOIMEENPANO Käsittely kunnissa vuoden loppuun mennessä. Lentorahaa koskeva esitys käsittelyssä kjk:ssa Neuvottelu liikennehankkeista käyty LVMn kanssa Kuntajohtajakokous hyväksynyt omalta osaltaan Päätöskäsittely tässä kokouksessa TARLAn käsittely on kokouksessa, johon on kutsuttu myös seutuhallituksen puheenjohtaja ja seutujohtaja Viety kuntayhtymän vuosikalenteriin Yhtymäkokous käsittelee Valmistelussa olevia asioita ASIA Seutujohtajan valtuustokierros tammi-helmikuussa Lähetekeskustelu maapoliittisista periaatteista HUOMIOITA Infoa päättäjille mm. vuoden 2016 yhteistyöhankkeista sekä seutustrategiasta KJKssa Palaute Seutufoorumista. Kokoustiedotteet ja muistiot: Kuntajohtajakokousten ja muistiot Liikennejärjestelmätyöryhmä Seutusivistys /19

8 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ Ennakkotiedot syyskuun 2015 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, Muutos, tammisyys Muutos%, tammisyys Väkiluku, Työttömyys%, syyskuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,4 % ,4 13,1 Lempäälä ,3 % ,3 11,4 Nokia ,9 % ,4 15,5 Orivesi ,1 % ,6 15,1 Pirkkala ,6 % ,2 11,7 Tampere ,9 % ,4 17,8 Vesilahti ,0 % ,3 11,1 Ylöjärvi ,1 % ,2 13,7 Kaupunkiseutu ,8 % ,3 16,1 Kehyskunnat ,7 % ,0 13,4 Pirkanmaa ,5 % ,7 15,7 Suomi ,2 % ,8 13,7 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 8/19

9 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ MAL3-SOPIMUS, LUONNOS Seutujohtaja Nurminen MAL3-sopimuksen luonnos on valmistunut. Se sisältää maankäyttöä, asumista, liikennettä sekä palvelujen saavutettavuutta ja yritysalueita koskevia toimenpiteitä vuosille Sopimusasiakirjassa toimenpiteet on ryhmitelty kolmeen pääteeman I) Kestävät yhdyskunnat II) Sujuva arki III) Elinvoimainen seutu. Kaupunkiseudun ja valtion neuvotteluryhmä on käsitellyt sopimuksen liikennekysymyksiä Koko sopimusta käsitellään neuvotteluryhmässä Talouspoliittisen ministerivaliokunta on linjannut valtion ja alueiden välistä sopimusmenettelyä hallitusohjelman pohjalta. Linjausten mukaan MAL-menettely säilyy neljän suurimman kaupunkiseudun välineenä. MAL-sopimusten vaikuttavuutta vahvistetaan tekemällä niistä valtioneuvoston periaatepäätökset kuntien päätöskäsittelyn jälkeen. Aiesopimusten sijaan jatkossa puhutaan sopimuksista. Valtion esittämiä painotuksia MAL3-kieroksella ovat täydennysrakentaminen, digitalisaation hyödyntäminen, kokeiluihin kannustaminen sekä maahanmuuton haasteisiin vastaaminen. Sopimusluonnoksessa mainitaan yhtenä lähtökohtana valtion ja Tampereen kaupungin välinen sopimus raitiotien rakentamisesta. Valtio käsittelee infrahankkeiden rahoitusta budjettikehyksissä keväällä Tämän vuoksi sopimuksen hyväksymis- ja allekirjoitusajankohdasta sovitaan uudelleen. Sopimuksen valmistelu on tarkoitus tehdä suunnitellussa aikataulussa eli vuoden 2015 loppuun mennessä. MAL3-sopimusta on esitelty valtuutetuille Seutufoorumissa. Lisäksi valmistelun etenemisestä on jaeltu kaksi päättäjätiedotetta. Myös sidosryhmiä on osallistettu. 9/19

10 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ Liite: - MAL3-sopimusluonnos, toimitetaan maanantaina Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi luonnoksen ja keskustella luonnoksen käsittelystä kunnissa. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 10/19

11 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Seutusihteeri Pohjonen Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma ja MAL-sopimus. Strategian toteutumista on arvioitu syksyn 2015 aikana. Kaikkiaan seutuyhteistyön tulevien vuosien painotuksia pohditaan strategiaprosessin jatkuessa. Tiivistelmä toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2016 Seutuyhteistyön yleisessä kehittämisessä varaudutaan seutustrategiatyöhön ja seutuviestinnän kehittämiseen. Maankäytön ja asumisen suunnittelussa korostuvat MAL-sopimuksen ja Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen. Paikkatietoa kehitetään suunnittelun ja seurannan tueksi. Maapolitiikan seudullisia periaatteita uudistetaan ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen seudullinen työ jatkuu. Liikennejärjestelmäyhteistyössä jatketaan raitiotie- ja lähijunaliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämistä MAL-sopimuksen pohjalta. Vuoden aikana osallistutaan valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen. Hyvinvointipalveluissa toimitaan kaupunkiseudun sote-johtajien yhteistyöfoorumina. Lisäksi tuetaan tavoitteellista lukioyhteistyötä sekä päivähoidon yksityisten palvelujen hallintaa. Sähköiset palvelut toteutetaan tietohallinnon kanssa. Infrapalvelujen yhteistyössä jatketaan seudullista tuotteistamista ja rakennusvalvonnan yhteisten toimintatapojen edistämistä. Lisäksi panostetaan energiatehokkuustyöhön ja ilmastostrategian arviointiin. Seutuhallitus seuraa myös lentoliikenteen kehittämisprojektin toteutumista. Resurssit Vuoden 2016 talousarvio perustuu kuntien vuoden 2015 mukaisille maksuosuuksille. 11/19

12 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ TAE 2016 TAE 2015 muutos muutos väestö % SY Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä ,0 Kangasala , ,7 Lempäälä , ,7 Nokia , ,6 Orivesi , ,6 Pirkkala , ,6 Tampere , ,1 Vesilahti , ,7 Ylöjärvi , ,5 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma SEUTUYKSIKKÖ TA 2015 TAE 2016 TASU 2017 TASU 2018 Myyntitulot/kunnat , , , ,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot yht , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Sivukulut 88700, , , ,00 Henk.kulut yht , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrat 63100, , , ,00 Tarv., yms. 7400, , , ,00 Kaluston hankinta 6000, , , ,00 Menot yht , , , ,00 Toimintakate Kuntayhtymä muuttaa kesällä 2016 uusiin toimitiloihin. Muuttoon liittyvät kertaluonteiset kulut ja pidempiaikaiset hankinnat käsitellään todellisten kustannusten mukaisina mahdollisessa muutostalousarviossa Muutostalousarvio pyritään laatimaan kustannusvaikutuksiltaan neutraaliksi. Seutuhallitus on pyytänyt jäsenkunnilta lausuntoa kuntayhtymän talousarvioraamista ja alustavista seutuyhteistyön painopisteistä vuodelle Lausunnon ovat antaneet Tampere ja Ylöjärvi. Tampereen kaupungin lausunnossa todetaan: Kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen Tampereen kaupunki edellyttää, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio valmistellaan enintään vuoden 2015 talousarvion tasolle. Lisäksi Tampereen kaupunki katsoo, että kun valmisteilla olevan sote- ja itsehallintoalueuudistuksen vaikutukset ovat selvillä, on syytä vielä palata kysymykseen siitä, miten ja millä organisaatioratkaisulla seudullista yhteistyötä kaupunkiseudulla tehdään. Tampereen kaupunki haluaa korostaa yhteistyötä MAL-kokonaisuudessa. Palveluyhteistyössä tulee keskittyä konkreettisiin ja kunnille taloudellista hyötyä tuoviin yhteistyökohteisiin. 12/19

13 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ Ylöjärven kaupungin lausunnossa todetaan: MAL-yhteistyön lisäksi kuntayhtymä esittää toiminnan painopistealueeksi vuodelle 2016 hyvinvointipalveluihin liittyviä aihioita (esim. lukioyhteistyö, yksityisen päivähoidon kehittäminen, sähköisten palvelujen kehittäminen) ja infra-palveluiden kehittämiskohteita (esim. rakennusvalvontayhteistyö, energiastrategiayhteistyö). Valitut painopisteet ovat kannatettavia nostoja yhteistyön pohjaksi. Raamissa esitetään, että kuntayhtymän menot pysyvät vuoden 2015 tasolla. Kustannustason nousu kompensoidaan kehittämisrahaa vähentämällä. Kuntien maksuosuuksia tarkistetaan ainoastaan asukasluvun muutoksen verran. Tämä on kannatettava linjaus. Kuntien vaikea taloudellinen tilanne ja edessä olevat talouden tasapainotushaasteet tulee huomioida myös kuntien yhteisorganisaatioiden taloussuunnittelussa. Seutuhallitus on käynyt lähetekeskustelun talousarvioraamista ja toiminnallisista tavoitteista Talousarvio on viimeistelty näiden keskustelujen mukaisesti hyväksyttäväksi. Kuntajohtajakokous hyväksyi talousarvioehdotuksen omalta osaltaan Talousarvion päätöskäsittely on yhtymäkokouksessa Liite: - Kuntayhtymän talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelma Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2016, joka on tulojen ja menojen loppusumaltaan seutuyksikön osalta euroa ja MAL-verkoston osalta euroa, yhteensä euroa, hyväksyä liitteen mukaiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016, hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman , esittää talousarvion 2016, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman yhtymäkokoukselle hyväksyttäviksi ja että seutujohtaja voi hyväksyä sitomattoman kehittämisrahan tarkemman kohdistamisen toiminnallisille tavoitteille. Päätös. 13/19

14 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 14/19

15 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI, TYÖPAJA KUNTAJOHTAJAJIEN KANSSA Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päätti kokouksessaan käynnistää seutustrategian arviointityön. Arviointi tehdään itsearviointina, jonka ensimmäisestä vaiheesta ovat vastanneet seudulliset työryhmät ja seutuyksikkö. Lisäksi kunnallishallitukset on osallistettu arviointiin sähköisellä kyselyllä. Arvioinnista laadittua koostetta käsitellään ja rikastutetaan seuraavaksi kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Prosessin päätteeksi seutuhallitus tekee päätelmät mm. strategian uudistamistarpeesta. Arviointityö tehdään loppuvuoden 2015 aikana. Arviointityötä ohjaavat kysymykset: - Miten seutustrategian ja strategisten tavoitteiden toteuttaminen on onnistunut? - Onko seutustrategia edelleen relevantti yhteistyön ohjaamiseksi? - Mihin seutustrategiaa tarvitaan seuraavan viiden vuoden aikana? Ennakkomateriaalina toimitetaan koosteet seututyöryhmien itsearvioinnista, kunnallishallitusten arvioinnista, Arosen/Kuntaliiton seutuyhteistyön selvityksestä vuodelta 2012 ja kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyön tilaa arvioineesta raportista. Kokouksessa ennakkomateriaali esitellään lyhyesti ja ohjeistetaan työpaja. Liite: - Ennakkomateriaali Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää toteuttaa työpajan yhdessä kuntajohtajakokouksen kanssa. Päätös. 15/19

16 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kuntalain 51, 89 ja 93 :n sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. Liite: - koonti seutujohtajan päätöksistä Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset ja että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ottooikeutta. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 16/19

17 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ SEURAAVAT KOKOUKSET Kokoukset keskiviikkoisin klo Vuoden 2016 kokoukset 27.1., , 27.4., 25.5., 29.6., 31.8., 28.9., , ja /19

18 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ MUUT ASIAT 18/19

19 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 19/19

20 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala, 2. vpj. Kankaala Kari johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti, 1. vpj. tilalla: Hutko Minna hallintojohtaja Vesilahti Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä Sorvanto Jarkko kaupunginjohtaja Ylöjärvi Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Huttunen Marja 137 koordinaattori Tampere Tuominen Ville-Mikael 138 projektipäällikkö Tampere Seimelä Katja 138 liikennejärjestelmäinsinööri, TKS 1/18

21 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN LINJAUKSET MAL3-SOPIMUS, VALMISTELUN TILANNEKATSAUS 6 *** PAKOLAISTILANNE KAUPUNKISEUDULLA TAMPEREEN KAUPUNGIN RAITIOTIEN KEHITYSVAIHE KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA * KESKUSTELTAVAT ASIAT PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 18 2/18

22 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ ****** 130 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio , liitteenä. Kokouksen keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen. Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Keskuspuhdistamon toimitusjohtajan Esittelykierros kunnissa ensivaiheen TH esittäytyminen työohjelmaan Lentoliikenteen kehittäminen Projektisuunnitelma käsitelty seutuhallituksessa MA, PN Kunnanhalli- tukset hyväksyvät vuoden 2015 loppuun mennessä. Päätöksenteko lentoliikennerahasta? Elinkeinopoliittiset linjaukset Käsittelyssä tässä kokouksessa KKa Vuoden 2016 kokousaikataulu SH hyväksyi. Viety kuntayhtymän vuosikalaenteriin JP 3/18

23 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päätti kokouksessaan käynnistää seutustrategian arviointityön. Arviointi tehdään itsearviointina, jonka ensimmäisestä vaiheesta ovat vastanneet seudulliset työryhmät ja seutuyksikkö. Lisäksi kunnallishallitukset on osallistettu arviointiin sähköisellä kyselyllä. Arvioinnista laadittua koostetta käsitellään ja rikastutetaan seuraavaksi kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Prosessin päätteeksi seutuhallitus tekee päätelmät mm. strategian uudistamistarpeesta. Arviointityö tehdään loppuvuoden 2015 aikana. Arviointityötä ohjaavat kysymykset: - Miten seutustrategian ja strategisten tavoitteiden toteuttaminen on onnistunut? - Onko seutustrategia edelleen relevantti yhteistyön ohjaamiseksi? - Mihin seutustrategiaa tarvitaan seuraavan viiden vuoden aikana? Koosteet seututyöryhmien itsearvioinnista ja kunnallishallitusten arvioinnista esitetään kuntajohtajakokouksessa. Seuraavaksi toteutetaan seutuhallituksen ja kuntajohtajakokouksen yhteinen työpaja klo Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää keskustella työpajan toteuttamista ja nimetä valmisteluryhmän KJK:n edustajista Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että seututoimisto valmistelee työpajan. Valmistelua sparraa Jaakko Joensuu. 4/18

24 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN LINJAUKSET Kuntajohtajakokouksessa päätettiin: että seudullisen elinkeinopolitiikan linjausten jatkokäsittely on kokouksissa ja ja että jatkovalmistelusta vastaa Kari Kankaala ja nimetyt kuntajohtajakokouksen edustajat. Valmistelutyöryhmä on kokoontunut Asiasta käytiin keskustelua kokouksessa , jonka jälkeen valmistelua on jatkettu Kari Kankaalan johdolla. Kankaala esittää kokouksessa yhteenvedon asian valmistelusta. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää keskustella jatkotoimenpiteistä. Päätös. Kuntajohtajakokous päätti, että keskustelukierros kunnissa käydään Kankaalan esitysmateriaalin pohjalta. 5/18

25 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ MAL3-SOPIMUS, VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Seutujohtaja Nurminen MAL3-aiesopimuksen ensimmäinen vaihe, tavoitteet, on hyväksytty kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa Sopimuksen valmistelu rakentuu tavoitteiden mukaan kolmen pääteeman varaan I) Kestävät yhdyskunnat II) Sujuva arki III) Elinvoimainen seutu. Sidosryhmille suunnattu MAL-foorumi on pidetty Tampere-talossa Tilaisuudessa on kuultu ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksiä MAL-menettelystä. Talouspoliittisen ministerivaliokunta on käsitellyt ja linjannut valtion ja alueiden välistä sopimusmenettelyä Linjausten mukaan MAL-menettelyä ei laajenneta neljän suurimman kaupunkiseudun lisäksi muille alueille. MAL-sopimusten vaikuttavuutta vahvistetaan tekemällä niistä valtioneuvoston periaatepäätökset kuntien päätöskäsittelyn jälkeen. Aiesopimusten sijaan jatkossa puhutaan sopimuksista. MALsopimusten lisäksi valtion sopimusvälineitä ovat Kasvu-sopimukset ja kasvukäytäväsopimukset, joihin on erillinen hakumenettely. Valtion esittämiä uusia painotuksia MAL3-kieroksella ovat täydennysrakentaminen, digitalisaation hyödyntäminen, kokeiluihin kannustaminen sekä maahanmuuton haasteisiin vastaaminen. Digitalisaation hyödyntäminen koskee erityisesti liikenteen ongelmien ratkaisua. Valtio kohdistanee resursseja liikenteen ns. pieniin MAL-hankkeisiin sekä ARAn tavoitteiden toteuttamiseen. Sopimusluonnoksessa mainitaan yhtenä lähtökohtana valtion ja Tampereen kaupungin välinen sopimus raitiotien rakentamisesta. Kokouksessa kerrotaan kuntien ja valtion välisen neuvottelukokouksen tuloksista. Liite: - MAL3-sopimusluonnos neuvotteluihin Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää ohjeistaa sopimuksen valmistelua. Päätös. Päätösehdotus hyväskyttiin. Lisäksi todettiin 6/18

26 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ että sopimuksessa nostetaan esiin myös biotalous- ja cleantech-teemat ja että sopimuksen valmistelua jatketaan sovitun aikataulun mukaisesti vaikka allekirjoittaminen tapahtuisi vasta maaliskuussa /18

27 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ *** 134 PAKOLAISTILANNE KAUPUNKISEUDULLA Koordinaattori Marja Huttunen, Tampere Turvapaikanhakijoiden hätämajoitukseen on alkaen sijoitettu Tampereen seudulla n turvapaikanhakijaa. Tampereen kaupunki koordinoi kuntien majoitustoimintaa Tampereen seudulla. Hätämajoituspisteitä on 7, ja niissä asukkaita n SPR:n vastuulla on tällä hetkellä n. 300 hakijan majoitustoiminta. Alun perin hätämajoitus on suunniteltu lyhytaikaiseksi majoittamiseksi, mistä hakijat siirretään vastaanottokeskuksiin varsinaisen turvapaikkaprosessin ajaksi. Suurista määristä johtuen hakijoita ei ole pystytty siirtämään eteenpäin, vaan hätämajoitus on jäätynyt pidempiaikaiseksi tilanteeksi. Majoitustilat ovat kuitenkin heikkolaatuisia ja tavoitteena on koko ajan saada hakijat siirrettyä eteenpäin. Maahanmuuttovirasto vastaa siirtojen koordinoinnista, ja on toistuvasti vedonnut sekä yleisesti että suoraan Tampereen kaupunkiin, että tänne saataisiin perustettua oma vastaanottokeskus. Nykyisistä yksiköistä mikään (lukuun ottamatta Naisten suojakotia) ei ole suoraan muutettavissa vastaanottokeskukseksi, ei ainakaan nopealla aikataululla. Sopivia tiloja siis etsitään koko ajan. Vastaanottokeskusmalleja on kaksi: yksi iso yksikkö tai useita pienempiä asumisyksiköitä yhden hallinnon alla. Seudun kunnilta toivotaan kantaa siihen, onko kunta valmis etsimään tiloja vastaanottokeskukselle. Myös hätämajoitukseen pitää edelleen varautua, ja siihen toimintaan sopivia tiloja tarvitaan myös. Paitsi että varaudutaan mahdollisesti uuteen, isompaan pakolaismäärään, pitäisi varautua myös siihen, että joku tämän hetkisistä hätämajoitusyksiköistä saatetaan joutua tyhjentämään nopealla aikataululla. Sekä Koukkuniemen Lehtelän että Kaupin majoitusyksiköiden tilanne on haasteellinen. Kuntien on hyvä tiedostaa, että myös yksityiset toimijat ovat tällä hetkellä aktiivisia, ja he neuvottelevat sopimuksista suoraan maahanmuuttoviraston kanssa. Myös Tampereen seutu kiinnostaa useampia yksityisiä toimijoita. Tampere on esittänyt maahanmuuttovirastolle toiveen, että yksityisten toimijoiden osalta maahanmuuttovirasto olisi yhteydessä myös ko. kuntaan ennen sopimuksen tekoa. Tampereella pormestari perusti turvapaikkatoiminnan ohjausryhmän, jonka tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa Tampereen kaupungin turvapaikkatoimintaa sekä koordinoida sitä kaupunkiseudulla. Lisäksi ohjausryhmä vastaa yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa, laatii asiaan liittyvät sopimukset sekä vastaa viestinnästä. 8/18

28 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ Turvapaikkatoimintaa johtamaan ja ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin johtaja Kari Hakari ja varahenkilöksi tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen. Ohjausryhmän jäseniksi nimettiin koordinaattori Marja Huttunen, vt. riskienhallintapäällikkö Janne Kotilahti, pääkoordinaattori Marja Nyrhinen ja viestintäpäällikkö Aila Rajamäki. Lisäksi nimettiin hyvinvointipalveluiden ja liikelaitosten yhteyshenkilöt turvapaikkatoimintaan liittyvissä asioissa. Kaupunkiseudun muilta kunnilta pyydetään yhteyshenkilön nimeämistä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaan. Koordinaattori Marja Huttunen selostaa asiaa kokouksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää että kunnat nimeävät yhteyshenkilön turvapaikkahakijoiden vastaanottotoimintaan ja ilmoittavat ne koordinaattori Marja Huttuselle ja että kunnat edelleen kartoittavat hätämajoitukseen ja mahdolliselle vastaanottokeskukselle soveltuvia tiloja. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 9/18

29 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ TAMPEREEN KAUPUNGIN RAITIOTIEN KEHITYSVAIHE Seutujohtaja Nurminen ja liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä Tampereen kaupunginvaltuusto tekee rakentamispäätöksen raitiotien yleissuunnitelman mukaisesta kokonaisuudesta lokakuussa Yleissuunnitelma kattaa Hervanta-Keskusta ja Keskusta-Tays (1. vaihe) ja Keskusta-Lentävänniemi (2. vaihe). Päätöksen sisältö ratkaisee samalla mahdollisuuden aikanaan laajentaa raitiotiejärjestelmää Rakennesuunnitelman 2040 mukaisesti Pirkkalaan, Ylöjärvelle ja myöhemmin Kangasalle. Kesäkuussa 2014 käynnistyneen kehitysvaiheen aikana Tampere on jo tehnyt merkittäviä päätöksiä, jotka vaikuttavat raitiojärjestelmän toteuttamiseen myös muiden kuntien alueella. Ratkaisut ovat olleet pääosin teknisiä. Keväällä 2016 päätetään toimintamallista. Toimintamallin valinnassa tulisi huomioida ratkaisun seudullinen laajennettavuus. Tampereen valtuuston rakentamispäätös tulee pohjautumaan vertailuasetelmaan. Liitteenä on raitiotien vertailuasetelma sekä alustava vaikutustenarviointikehikko. Kuntajohtajia pyydetään pohtimaan mikä vaikutusten arvioinnista on seudullisesti kiinnostavaa ja puuttuuko tarkastelukehikosta tärkeitä seudullisia näkökulmia. Alustava keskustelu on tarpeen myös siitä miten muiden kuntien osallistumista raitiotien suunnitteluun ja päätöksentekoon voidaan jo tässä vaiheessa lisätä. Onko esim. tarvetta erilliselle raitiotiekuntien edustajista koostuvalle raitiotien seurantaryhmälle vai käsitelläänkö asiaa kuntajohtajakokouksissa? Entä miten kuntajohtajat arvioivat tarvetta elokuussa 2016 valmistuvan hankesuunnitelman lausuntokierrokselle? Tampereen päätöksenteossa tultaneen tiedustelemaan myös seudullisen raitiotien kustannustenjakoperiaatteista, esimerkiksi millä rahoituksella Tampereen kokonaisuuden ja naapurikunnan väliset osuudet (Lielahti-Ylöjärven raja, Härmälä-Pirkkalan raja) toteutetaan. Samoin keskusteluun voi nousta miten seudun muut raitiotiekunnat voivat osallistua jo ensimmäisen vaiheen varikon toteuttamiseen tai miten mahdollisen laajenemisosan varikkotarpeen kustannukset jaetaan. Liikennejärjestelmätyöryhmän tavoitteena vuodelle 2015 oli selvittää rakennesuunnitelman mukaisen raitiotielinjauksen 2. vaiheen (Pirkkala ja Ylöjärvi) toteuttamisen edellytykset. Seudullisen selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa ensimmäisen vaiheen päätöksenteon tueksi raitiotien seudullisesta merkityksestä sekä tarkentaa toteutusedellytyksiä maankäytön suunnittelun tueksi. Liikennejärjestelmätyöryhmä käsitteli työn tarkoituksenmukaista ajankohtaa kokouksessaan ja päätyi siihen, että seudullista selvitystä ei käynnistetä kuluvana vuonna. 10/18

30 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ Perusteluna oli mm. se, että varmuutta työn valmistumisesta Tampereen päätöksentekoon mennessä ei ole, eikä selvitys näinollen tukisi Tampereen ratkaisua. Riskinä nähtiin mm., että seudullinen selvitystyö saattaisi viivästyttää Tampereen päätöksentekoa. Olennaista on nyt pohtia millä tavalla seudun muiden kuntien tuki ja seudullisuuden näkökulma saadaan kanavoitua Tampereen päätöksentekoon samoin kuin rahoitusosapuolena toimivalle valtiolle. Lähtökohdat ovat Rakennesuunnitelmassa 2040, jossa maankäytön painopisteet on yhteensovitettu raitiotien laajentamisen kanssa, ja jossa asuntotuotannon määrää on tarkasteltu mm. raitiotievyöhykkeellä. Myös muiden raitiotiekuntien päättäjille tulisi vähitellen konkretisoida raitiotien laajentamisen reunaehtoja ja edellytyksiä. Näitä kunnat tarvitsevat mm. yleiskaavatyössään sekä pitkänaikavälin investointisuunnittelussaan. Projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen selostaa asiaa kokouksessa. Liikennejärjestelmäinsinööri Katja Seimelä on kutsuttu kokoukseen. Liite: - vertailuasetelma ja vaikutusten arviointikysymykset Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää keskustella seudun kuntien osallistumisesta raitiotien suunnitteluun (kysymykset yllä) linjata raitiotielinjauksen 2. vaiheen toteuttamisen edellytyksiä selvittävän työn ajankohdasta. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että raitiotien 2. vaiheen toteuttamisen edellytyksiä koskeva selvitystyö käynnistetään aikaisintaan syksyllä /18

31 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Seutusihteeri Pohjonen Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma ja MAL-aiesopimus. Strategian toteutumista arvioidaan loppuvuodesta 2015 ja tehdään johtopäätökset strategian päivittämistarpeesta. Yhteistyötarpeet 2016 Työryhmien ja kuntajohtajien palaute- ja tavoitekeskustelussa todettiin haasteiksi mm. tuleva hallitusohjelma, sote-uudistus, aluehallinnon uudistaminen, kaupunki- ja kaupunkiseutupolitiikan suunta, sopimuspolitiikka, sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden purku/väljentäminen. Lisäksi todettiin kuntatalouden haasteiden jatkuvan. Hallitusohjelman tultua julki esitetyt asiat ovat jonkin verran selkiintyneet. Toisen asteen itsehallinto ja sote-uudistus toteutuvat. Yhteistyön piiristä poistunee jollakin aikavälillä sote-kysymykset. Kunnan roolissa painottuu jatkossa enemmän elinvoiman edistäminen ja vapaaehtoinen yhteistyö. Yhteistyössä tämä tarkoittaa mm. MAL-kokonaisuuden, sivistyssektorin ja elinkeinoyhteistyön painottamista. Kaupunkiseutujen ja kaupunkipolitiikan heikko näkyvyys hallitusohjelmassa edellyttää jatkossa edunvalvonnan kehittämistä. Hallitusohjelmassa painotetaan myös kuntakokeiluja, joihin kaupunkiseudun kunnilla on kiinnostusta mm. työllisyyspalveluissa. Myös yhteistyö digitaalisaation edistämiseksi on kunnille luontevaa esim. sähköisten palvelujen kehittämisessä. Resurssit Kuntayhtymä on vastannut hyvin kuntien taloustilanteeseen viimevuosina, jolloin kuntien maksamat jäsenmaksut ovat laskeneet. Toiminta on tehokasta ja läpinäkyvää. Kuluja on katettu mm. kehittämisrahasta, joka on laskenut eurosta (v. 2008) euroon (v. 2015). Kuntien maksuosuuksien kehitys TA TA 2013 TA 2014 Muutos % TA 2015 Muutos % Yhteensä , ,0 Kangasala , ,5 Lempäälä , ,4 Nokia , ,2 Orivesi , ,6 Pirkkala , ,9 Tampere , ,9 Vesilahti , ,4 Ylöjärvi , ,5 12/18

32 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ Raamiesitys 2016 on vuoden 2015 tasoinen eli +/- 0 %, mikä tarkoittaa pakollisen kustannusten nousun kompensointia kehittämisrahaa edelleen vähentämällä. Kunnat voivat rahoittaa yhteisiä hankkeita myös suoraan omista talousarvioistaan, mikäli näkevät ne tarpeellisiksi. Talousarvioraami vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma SEUTUYKSIKKÖ TA 2015 TAE 2016 TASU 2017 TASU 2018 Myyntitulot/kunnat , , , ,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot yht , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Sivukulut 88700, , , ,00 Henk.kulut yht , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrat 63100, , , ,00 Tarv., yms. 7400, , , ,00 Kaluston hankinta 6000, , , ,00 Menot yht , , , ,00 Toimintakate Talousarvioraamin 2016 mukaiset kuntien maksuosuudet ovat: TAE 2016 TAE 2015 muutos muutos väestö % SY Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä ,0 Kangasala , ,7 Lempäälä , ,7 Nokia , ,6 Orivesi , ,6 Pirkkala , ,6 Tampere , ,1 Vesilahti , ,7 Ylöjärvi , ,5 Kuntayhtymän toiminnassa on kaksi talouteen vaikuttavaa poikkeusta aikaisempii vuosiin verrattuna. Vuosi 2016 on kuntayhtymän kymmenes toimintavuosi, mikä tullaan huomioimaan sitomattoman hankerahan käyttösuunnitelmassa. Lisäksi 2016 kesän jälkeen kuntayhtymä muuttaa uusiin toimitiloihin. Muuttoon liittyvät kertaluonteiset kulut ja pidempiaikaiset hankinnat käsitellään todellisten kustannusten mukaisina mahdollisessa muutostalousarviossa Muutostalousarvio pyritään laatimaan kustannusvaikutuksiltaan neutraaliksi. Toiminnalliset tavoitteet Talousarvioraamin mukaiset toiminnalliset tavoitteet on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä. 13/18

33 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ Seutuhallitus on pyytänyt jäsenkunnilta mennessä lausuntoa kuntayhtymän talousarvioraamista ja alustavista seutuyhteistyön painopisteistä vuodelle Lausunnon pyydettyyn määräaikaan mennessä ovat antaneet Tampere ja Ylöjärvi. Muita lausuntoja ei ole saapunut kuntayhtymään. Tampereen kaupungin lausunnossa todetaan: Kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen Tampereen kaupunki edellyttää, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio valmistellaan enintään vuoden 2015 talousarvion tasolle. Lisäksi Tampereen kaupunki katsoo, että kun valmisteilla olevan sote- ja itsehallintoalueuudistuksen vaikutukset ovat selvillä, on syytä vielä palata kysymykseen siitä, miten ja millä organisaatioratkaisulla seudullista yhteistyötä kaupunkiseudulla tehdään. Tampereen kaupunki haluaa korostaa yhteistyötä MAL-kokonaisuudessa. Palveluyhteistyössä tulee keskittyä konkreettisiin ja kunnille taloudellista hyötyä tuoviin yhteistyökohteisiin. Ylöjärven kaupungin lausunnossa todetaan: MAL-yhteistyön lisäksi kuntayhtymä esittää toiminnan painopistealueeksi vuodelle 2016 hyvinvointipalveluihin liittyviä aihioita (esim. lukioyhteistyö, yksityisen päivähoidon kehittäminen, sähköisten palvelujen kehittäminen) ja infra-palveluiden kehittämiskohteita (esim. rakennusvalvontayhteistyö, energiastrategiayhteistyö). Valitut painopisteet ovat kannatettavia nostoja yhteistyön pohjaksi. Raamissa esitetään, että kuntayhtymän menot pysyvät vuoden 2015 tasolla. Kustannustason nousu kompensoidaan kehittämisrahaa vähentämällä. Kuntien maksuosuuksia tarkistetaan ainoastaan asukasluvun muutoksen verran. Tämä on kannatettava linjaus. Kuntien vaikea taloudellinen tilanne ja edessä olevat talouden tasapainotushaasteet tulee huomioida myös kuntien yhteisorganisaatioiden taloussuunnittelussa. Talousarvion päätöskäsittely on seutuhallituksessa ja yhtymäkokouksessa Liite: - talousarvio 2016 (toimitetaan alkuviikosta) Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteen mukaisen kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2016, joka on tulojen ja menojen loppusumaltaan seutuyksikön osalta euroa ja MAL-verkoston osalta euroa, 14/18

34 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ yhteensä euroa, hyväksyä liitteen mukaiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016, hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman , esittää talousarvion 2016, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman yhtymäkokoukselle hyväksyttäviksi ja että seutujohtaja voi hyväksyä sitomattoman kehittämisrahan tarkemman kohdistamisen toiminnallisille tavoitteille. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 15/18

35 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ * 137 KESKUSTELTAVAT ASIAT Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Seutujohtajan infoasiat: Toimitilaratkaisun eteneminen. Kuntajohtajakokous totesi, että uuteen tilaan liittyvät kalustohankinnat tulee toteuttaa ensisijassa leasing-vaihtoehdon mukaan. Ennakkotiedot syyskuun 2015 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, Muutos, tammisyys Muutos%, tammisyys Väkiluku, Työttömyys%, syyskuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,4 % ,4 13,1 Lempäälä ,3 % ,3 11,4 Nokia ,9 % ,4 15,5 Orivesi ,1 % ,6 15,1 Pirkkala ,6 % ,2 11,7 Tampere ,9 % ,4 17,8 Vesilahti ,0 % ,3 11,1 Ylöjärvi ,1 % ,2 13,7 Kaupunkiseutu ,8 % ,3 16,1 Kehyskunnat ,7 % ,0 13,4 Pirkanmaa ,5 % ,7 15,7 Suomi ,2 % ,8 13,7 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 16/18

36 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit Seutustrategia Kehitysvammahuolto Lentoliikenteen kehittäminen Innovaatiosetelin pilotointi MAL3-tavoitteet peruttu Ammatillisen koulutuksen koulutusvastuumaksut Työllisyydenhoito, jatkaminen MAL3-tavoitteet Lähijunaliikenteen kehittäminen Ilmastostrategian seuranta vuodelta 2014 SH + KJK työmatkan ohjelma SH + KJK työmatka , yhteiskokous matkalla Lentoliikenne, projektisuunnitelma MAL3-sopimus/alustava ehdotus TOT 1-8/2015 TA 2016, keskustelu (SH keskustelu ) Keskuspuhdistamo, tilannekatsaus, tj. Timo Heinonen esittäytyy Seudullisen elinkeinopolitiikan linjaukset SEUTUFOORUMI KLO , TAMPERE-TALO Ratikka-hankkeen tilannekatsaus Seudullisen elinkeinopolitiikan linjaukset MAL3-sopimus työvaihe Strategian arviointi TA 2016, päätöskäsittely (SH päätöskäsittely ) Pakolaiskeskustelu Kaupunkiseudun elinkeino- ja yritysalueiden toteuttaminen Lukioyhteistyön syventäminen Tampereen toisen asteen selvitystyön tilanne SH+KJK strategiatyöpaja MAL3-sopimus/päätösesitys Joukkoliikenneyhteistyösopimuksen päivittäminen Maapolitiikka ICT-ajankohtaiset /18

37 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /18

38 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala, 2. vpj. Kankaala Kari johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti, 1. vpj. Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä Sorvanto Jarkko kaupunginjohtaja Ylöjärvi Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Heinonen Timo 113 toimitusjohtaja Antikainen Timo elinkeinojohtaja Tampere 1/10

39 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KESKUSPUHDISTAMON JOHDON ESITTÄYTYMINEN LENTOLIIKENNERAHASTON PERUSTAMINEN SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN LINJAUKSET 6 * VUODEN 2016 KOKOUSAIKATAULU KESKUSTELTAVAT ASIAT PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 10 2/10

40 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ ****** 122 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio , liitteenä. Kokouksen keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen. Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Elinkeinopolitiikan linjaukset Käsittelyssä tässä kokouksessa KKa, JJ, OA, EV Lentoliikenteen kehittäminen Seutuhallituksessa Keskustelu lentoliikennerahaston perustamisesta jatkuu tässä kokouksessa TA 2016 käsittely Valmistelutilanne SH:ssa. Päätöskäsittely KJK:ssa TOT 1-8/2015 Seutuhallituksen käsittelyssä , TARLAn käsittely TA, MA, PN PN, JP PN, JP 3/10

41 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ KESKUSPUHDISTAMON JOHDON ESITTÄYTYMINEN Seutusihteeri Pohjonen Kaupunkiseudun vesihuoltoyhteistyön vaihtoehtoja selvitettiin laajemmin ensikertaa Vaihtoehtojen pohdintaa jatkettiin kunnes Tampereen kaupunginhallitus päätti , että keskuspuhdistamohankkeen toteuttamiseksi käynnistetään neuvottelut hankkeessa mukana olevien kuntien kanssa yhteisesti omistetun työnimellä Keskuspuhdistamo Oy kulkeneen yhtiön perustamiseksi. Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto käynnisti Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toiminnan. Samassa yhteydessä siirrettiin keskuspuhdistamohankkeen suunnitteluvastuu Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Timo Heinonen alkaen. Timo Heinonen saapuu esittäytymään kokoukseen. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 4/10

42 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ LENTOLIIKENNERAHASTON PERUSTAMINEN Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous käsitteli 9.10 lentoliikenteen kehittämishankkeen projektisuunnitelmaa. Osana lentoliikenteen kokonaisuutta esiteltiin ns. lentoliikennerahaston perustamista nopealla aikataululla. Kokouksen jälkeen on tullut tarve keskustella toteuttamisen ajankohdasta, resursoinnista ja rahaston käytäntöön liittyvistä kysymyksistä. Kari Kankaala esittelee asiaa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää sopia jatkotoimenpiteistä. Päätös. Kuntajohtajakokous päätti, että lentoliikenteenkehittämisrahoitus toteutetaan vuosikohtaisena. 5/10

43 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN LINJAUKSET Kuntajohtajakokouksessa päätettiin: että seudullisen elinkeinopolitiikan linjausten jatkokäsittely on kokouksissa ja ja että jatkovalmistelusta vastaa Kari Kankaala ja nimetyt kuntajohtajakokouksen edustajat. Työryhmä on kokoontunut 13.10, ja asian käsittely jatkuu kokouksessa- Kankaalan yhteenvedon pohjalta. Heidi Rämö poistui kokouksesta. Juha Yli-Rajala poistui kokouksesta. Erkki Paloniemi jatkoi kokouksen puheenjohtajana. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää keskustella jatkotoimenpiteistä Päätös. Asian jatkokäsittely on kokouksessa /10

44 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ * 126 VUODEN 2016 KOKOUSAIKATAULU Seutusihteeri Pohjonen Kuntajohtajakokoukselle on laadittu entiseen tapaan ehdotus kokousaikatauluksi vuodelle Kokoukset ovat joka toinen perjantai klo Lisäksi sovitaan erikseen kuntajohtajien ja seutuhallituksen yhteiskokoukset sekä kuntajohtajien yhteinen työseminaari keväälle. Ohessa näkyvät myös seutuhallituksen kokoukset. KJK/SH kokoukset ja valmisteluaikataulu 2016 KJK SH pj- listan kokous pj- listan kokous lista postitus klo 8.15 lista postitus klo 9.00 ke pe pe pe ke ke * ** ** *hiihtolomaviikko **torstai heinäkuussa ei kokouksia * * *syyslomaviikko Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan Päätös. hyväksyä vuoden 2016 kokousaikataulun. Päätösehdotus hyväksyttiin. 7/10

45 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ KESKUSTELTAVAT ASIAT Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Seutujohtajan infoasiat: Palaute kansanedustajat vierailusta seututoimistolla Toimitilaratkaisun eteneminen. Päättäjätiedote (2/4) MAL3-sopimuksesta. (liite) Kokoustiedotteet: MASTO /10

46 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit Seutustrategia Kehitysvammahuolto Lentoliikenteen kehittäminen Innovaatiosetelin pilotointi MAL3-tavoitteet peruttu Ammatillisen koulutuksen koulutusvastuumaksut Työllisyydenhoito, jatkaminen MAL3-tavoitteet Lähijunaliikenteen kehittäminen Ilmastostrategian seuranta vuodelta 2014 SH + KJK työmatkan ohjelma SH + KJK työmatka , yhteiskokous matkalla Lentoliikenne, projektisuunnitelma MAL3-sopimus/alustava ehdotus TOT 1-8/2015 TA 2016, keskustelu (SH keskustelu ) Keskuspuhdistamo, tilannekatsaus, tj. Timo Heinonen esittäytyy Seudullisen elinkeinopolitiikan linjaukset SEUTUFOORUMI KLO , TAMPERE-TALO Ratikka-hankkeen tilannekatsaus Seudullisen elinkeinopolitiikan linjaukset Strategian arviointi TA 2016, päätöskäsittely (SH päätöskäsittely ) ICT-ajankohtaiskatsaus Kaupunkiseudun elinkeino- ja yritysalueiden toteuttaminen Lukioyhteistyön syventäminen Tampereen toisen asteen selvitystyön tilanne SH+KJK strategiatyöpaja MAL3-sopimus/päätösesitys Joukkoliikenneyhteistyösopimuksen päivittäminen Maapolitiikka /10

47 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 1. varapuheenjohtaja Erkki Paloniemi päätti kokouksen klo /10

48 KOKOUSTIEDOTE, LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄ MAL3-SOPIMUKSEN VALMISTELU MAL3-sopimuksen valmistelu etenee seudun toimijoiden ja valtion yhteistyönä. Kokouksessa keskusteltiin MAL3-sopimuksen luonnoksesta MAL-hankkeisiin osoitetaan rahoitusta myös seuraavalla sopimuskaudella. Liikennejärjestelmäryhmä valmistelee MAL-hankkeita, jotka edistävät kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä, matkaketjujen sujuvoittamista sekä liityntäpysäköintiä. Lisäksi sopimuskaudella toteutetaan liikkumiskokeiluja ja mahdollistetaan MaaSkonseptin (liikkuminen palveluna) kehittäminen ja jalkauttaminen konkreettisiksi palveluiksi. RAITIOTIEJÄRJESTELMÄN LAAJENTAMISSELVITYS Liikennejärjestelmätyöryhmän toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2015 on selvittää rakennesuunnitelman mukaisen raitiotielinjauksen 2. vaiheen (Pirkkala ja Ylöjärvi) toteuttamisen edellytykset. Kokouksessa käytiin lähetekeskustelu selvityksen ajoittamisesta ja vaikutuksesta Tampereen päätöksentekoon. Kokous päätti, että seudullisen raitiotien jatkoselvittäminen on tarkoituksenmukaista vasta kun Tampere on päättänyt käynnistää raitiotien rakentamisen. Päätöstä perusteltiin työn aikatauluun, sisältöön ja Tampereen päätöksentekoon liittyen. Selvitystyön aikataulu olisi hankintaprosessin hitauden vuoksi erittäin tiukka ja valmistumista riittävän ajoissa pidettiin epävarmana. Tampereen päätöksenteko koskee vain yleissuunnitelman mukaista kokonaisuutta, joten laajenemisselvityksellä ei olisi voitu tuottaa tähän merkittävää lisäarvoa. Tampereen päätöksentekomateriaali on jo erittäin laaja ja monipuolinen. Seutunäkökulma kanavoituu Tampereen päätöksentekoon riittävästi Rakennesuunnitelman 2040 kautta. Seudullisen selvityksen käynnistämisen tarkoituksenmukainen ajankohta harkitaan KOKOUKSET VUONNA 2016 Liikennejärjestelmätyöryhmä kokoontuu vuonna 2016 torstaisin klo 9:15 seuraavasti: , , , , , (kehittämispäivä), ja Kokouksessa olivat läsnä: Risto Laaksonen pj. (Tampere), Antti Jortikka (Orivesi), Jouni Korhonen (Pirkkala), Timo Nevala (Lempäälä), Jouni Saranpää (Nokia), Pekka Virtaniemi (Ylöjärvi), Harri Vitikka (Pirkanmaan ELY-keskus), Jarmo Joutsensaari (Liikennevirasto), Ruut-Maaria Rissanen (Pirkanmaan liitto), Kati-Jasmin Kosonen (MAL-verkosto), Päivi Nurminen, Kimmo Kurunmäki ja Katja Seimelä siht. (TKS) Seuraava liikennejärjestelmätyöryhmän kokous on klo Lisätietoja: Liikennejärjestelmäinsinööri Katja Seimelä, p

49 KOKOUSTIEDOTE - SEUTUSIVISTYKSEN KOKOUS TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT Työryhmä ohjeisti lukio- ja kampusyhteistyön yhteistyön kehittämistä. Sovittiin tuotavan asia päätettäväksi 8.12 kokouksessa. Lauri Savisaari ja Liisa Almusa selostivat työryhmien ajankohtaisia asioita. 4 SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI Työryhmä vastasi arvioinnissa esitettyihin kysymyksiin ja kävi laajan keskustelun strategian arvioinnista ja strategian uudistamisen tarpeista. Arviointimateriaali toteutetaan erilliseen asiakirjaan. 5 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET KOULULAISLIPPUIHIN Todettiin, että muutoksen yhteydessä lipputuotteet ja niiden hinnoittelu yhtenäistyvät koko kaupunkiseudulla. Muutos koskee myös erilaisia koululaislippuja. Samassa yhteydessä yhtenäistetään koulukorttien hankinta ja jakelu koko kaupunkiseudulla. Merkittiin asia tiedoksi ja sovittiin kerättävän kunnista tarvittavat tiedot joukkoliikenteen asiakaspalvelupäällikkö Lehtoselle ensi vuoden alkuun mennessä. 6 KOULULAISKYSELY KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANNASSA Kyselyssä tavoitteena on kerätä monipuolisesti tietoa kävelyn ja pyöräilyn käyttäjämäärien, olosuhteiden ja käyttäjien tyytyväisyyden kehittymisestä. Analysoitua tietoa hyödynnetään kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä mm. toimenpidepäätösten tukena sekä viestinnässä. Työryhmä merkitsi asian tiedoksi ja keruusta vastaa seututoimisto. 7 MUUT ASIAT Käytiin keskustelua pakolaistilanteesta ja seudullisen yhteistyön tarpeesta esimerkiksi kielenopetukseen liittyen. Marko Lahtinen esitteli NPDL -ohjelmaa. Hankkeen toteuttamisesta ja mahdollisista digiloikkarahoituksista käytiin laaja keskustelu.

50 Päivi Nurminen muistutti seutufoorumista Tampere -talossa. Kokouksessa olivat läsnä: Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere Järvelä Kristiina tuotantojohtaja Tampere Hursti Matti sivistysjohtaja Ylöjärvi Pajukoski Leena sivistystoimenjohtaja Kangasala Kivinen Tiina sivistysjohtaja Vesilahti Silvennoinen Silja vs. kasvatus- ja opetusjohtaja Orivesi Savisaari Lauri tilaajapäällikkö Tampere Salkoaho Tuukka yhteyspäällikkö Tampere Suonio Jorma tuotantojohtaja Tampere Rönnholm Harri sivistysjohtaja Pirkkala Tanskanen Heikki henkilöstön edustaja Laine Toni K. kehittämispäällikkö TKS, esittelijä, siht. Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Kostiainen Leena apulaispormestari Tampere Heinämäki Anna-Kaisa apulaispormestari Tampere Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Lahtinen Marko koordinaattori OSAKE Lisätietoja: kehittämispäällikkö Toni K. Laine

51 1 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma Kuntajohtajakokous Seutuhallitus Yhtymäkokous

52 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Yhteistyön strategiaperusta... 3 Seutustrategia Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-sopimus... 3 Seutuyhteistyön toimintaympäristö... 4 Kansallinen MAL-verkosto... 6 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen... 7 Maankäytön ja asumisen yhteistyö... 7 Liikennejärjestelmäyhteistyö... 8 Hyvinvointipalveluyhteistyö... 8 Infrapalvelujen yhteistyö... 9 SEUTUYHTEISTYÖN MUUT TAVOITTEET Tietohallinnon yhteistyö... 9 Joukkoliikenteen suunnitteluyhteistyö... 9 Elinkeinojen ja osaamisen seutuyhteistyö KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Talousarvion osat Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta KÄYTTÖTALOUSOSA Seutuyksikkö Kansallinen MAL-verkosto TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA TALOUSSUUNNITELMA

53 YLEISPERUSTELUT Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä toteuttavana organisaationa. Jäsenkuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kuntayhtymän tehtävänä on syventää jäsenkuntien seudullista ajattelua ja valmistella kunnille seudullisia ratkaisuehdotuksia yhteistyöhyötyjen konkretisoimiseksi. Kuntayhtymä on perustettu huolehtimaan - kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä - kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä - yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta - jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta - aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan - muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä. Yhteistyön strategiaperusta Seutustrategia 2020 Yhteistyötä ohjaa jäsenkuntien hyväksymä seutustrategia. Siinä määritellään yhteistyön visio: Vetovoimainen Tampereen kaupunkiseutu sujuvan elämän, kestävän kasvun ja yhteistyön edelläkävijä Strategian tavoitteet on jaettu pääteemoihin: 1. maankäyttö, asuminen ja liikenne, 2. palvelut sekä 3. elinkeinot ja osaaminen. Tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi vuosittain kuntayhtymän ja muiden vastuutahojen talousarviossa. Seutuhallitus arvioi kaupunkiseudun strategian toteutumista vuoden 2015 aikana ja päättää päivitystarpeesta. Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-sopimus Kuntayhteistyötä ohjaa strategian lisäksi kaupunkiseudun valtuustojen 2015 hyväksymä Rakennesuunnitelma Se kuvaa kaupunkiseudun tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen ja jaksottaa toteuttamisen eri vuosikymmenille. Rakennesuunnitelma ohjaa kuntien ja niiden eri toimialojen toimenpiteet yhteisen vision suuntaan. Lopputuloksena on kilpailukykyisempi ja yhtenäisempi kaupunkiseutu.

54 MAL3-sopimuksella konkretisoidaan rakennesuunnitelman lähivuosien toimenpiteet. Sopimus on osa valtion ja suurten kaupunkiseutujen yhteistyömenettelyä. Sipilän hallituksessa MALsopimuksilla tuetaan strategista tavoitetta Kilpailukyky ja työllisyys. Valtio vahvistaa sopimusten vaikuttavuutta tekemällä niistä ns. valtioneuvoston periaatepäätöksen. MAL-sopimus on myös kuntien keskinäinen sopimus yhteensovitettavista asioista. MAL3-sopimus valmistellaan vuosille Seutuyhteistyön toimintaympäristö Kymmenes toimintavuosi Kuntayhtymän toiminta alkoi , jolloin Tampereen kaupunki siirsi käynnistysvaiheen jälkeen seutuyhteistyön toimintavastuun kuntayhtymälle. Juhlavuosi huomioidaan kuntayhtymän toiminnassa. Kesällä 2016 kuntayhtymä muuttaa yhteisiin toimitiloihin Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan jätehuollon, Tredean ja Itämeri-instituutin kanssa. Yhteiset toimitilat mahdollistavat toimijoiden yhteistyön tiivistämisen. Hallituksen kuntapolitiikka Maan hallitus korostaa vapaaehtoisuutta kuntarakenteiden muuttamisessa. Tampereen kaupunkiseudulla tämä tarkoittaa yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia seudullisten asioiden hoitamisessa. Kuntaliitoshankkeita ei ole vireillä. Rakenteelliset uudistukset kohdistuvat jatkossa kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotka siirtyvät itsehallintoalueiden tehtäväksi Muutos tarkoittaa merkittävää valmistelutyötä kunnissa lähivuosina. Samaan aikaa kunnat valmistautuvat uuden kunnan rooliin organisaatiorakentein ja strategioin sekä pohtien yhteistyön roolia elinvoiman tuojana. Kaupunkiseutupolitiikkaa hallitusohjelma käsittelee pääosin asuntotuotannon näkökulmasta. Keinoina ovat mm. MAL-sopiminen, jossa huomioidaan ajankohtainen maahanmuuttotilanne. Kokonaisvaltainen kaupunkiseutupolitiikka ja kaupunkiseutujen menestyminen jäävät näinolleen kuntien omaehtoiseksi tehtäväksi. Samalla edunvalvonnan merkitys korostuu. Kokeilut, digitalisaatio ja hallinnon sujuvoittaminen ovat niin ikään hallituksen kärkitavoitteita. Niillä tähdätään asiakaslähtöisyyden ja toiminnan tehokkuuden parantamiseen. Kaupunkiseudun kuntien hyvä järjestäytyminen ja muun muassa seudullinen tietohallinto antavat mahdollisuuden digiloikkaan ja seudullisiin kokeiluihin. Väestönkehitys kaupunkiseudulla Väestönkasvu näyttää edelleen suuntautuvan keskuskaupunkiin, mutta myös kehyskunnat jatkavat kasvuaan. Kaupunkiseudun väkiluku oli vuoden 2015 alussa henkilöä, jossa on kasvua asukasta (1,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Tampereen kasvu oli asukasta ja kehyskuntien sukasta. Tampereen kaupunkiseudun väestönkehityksen odotetaan jatkuvan positiivisena. Kaupunkiseutu on varautunut suunnitelmissaan, että vuonna 2040 seudulla olisi asukkaita Tämä toteutuu noin hengen vuosikasvulla, joka vastaa 2000-luvulla toteutunutta vuosikasvua.

55 Kuntien väestön ja työllisyyden kehitys Elokuun 2014 lopussa työttömyystilanne Pirkanmaalla (14,1 %) oli koko maata (12,2 %) heikompi, ja Tampereen kaupunkiseudulla työttömyysaste oli maakunnan korkein. Tampereen kaupungin työttömyystilanne on yksi huonoimmista vertailtaessa maan 20 suurinta kaupunkia. Maan hallitus on käynnistämässä uutta työllisyyden kuntakokeilua, johon kaupunkiseutu on ilmaissut kiinnostuksen yhtenäisenä työssäkäyntikohteena. Väestö muutos muutos% Kangasala ,4 Lempäälä ,8 Nokia ,5 Orivesi ,5 Pirkkala ,7 Tampere ,2 Vesilahti ,4 Ylöjärvi ,6 Kaupunkiseutu ,0 Työttömyysaste-% syyskuussa muutos% Kangasala 11,3 11,4 0,1 Lempäälä 10,1 11,3 1,2 Nokia 13,2 13,4 0,2 Orivesi 13,1 12,6-0,5 Pirkkala 10,9 11,2 0,3 Tampere 16,2 17,4 1,2 Vesilahti 9,5 10,3 0,8 Ylöjärvi 11,7 12,2 0,5 Kaupunkiseutu 14,4 15,3 0,9 Pirkanmaa 13,9 14,7 0,8 Koko maa 12,0 12,8 0,8 Elinkeinojen kehitys Yhden kaupunkiseudun elinkeinon peruspilarin, teknologiateollisuuden irtisanomiset ovat jatkuneet. Myös konepajateollisuuden tilanne jatkuu vakavana. Kaupan-, palveluiden ja liikenteen toimialoilla on sen sijaan varovainen kasvu jatkunut vuoden 2014 ja alkuvuoden 2015 aikana. Kehityksen odotetaan näillä toimialoilla jatkuvan positiivisena myös vuonna Hidas talouskasvu näkyy rakentamisessa, mutta kasvua odotetaan vuonna Biotieteiden ja -teknologian osaaminen on vahvaa kaupunkiseudulla, ja sen odotetaan nousevan tulevaisuudessa merkittäväksi toimialaksi. Myös hallituksen panostukset biotalouteen kehittävät toimialaa. (Lähde: Pirkanmaan talouskatsaus)

56 Kuntien talouden kehitys Heikon kuntatalouden arvellaan jatkuvan lähivuodet. Tämä pakottaa kuntia toisaalta kiristämään kunnallisverotusta, ja toisaalta etsimään entistä tehokkaampaa toimintatapaa ja konkreettisia säästöjä. Kuntien talouden kantokyky vuodelle 2016 ei ole aikaisempia vuosia vahvempi. Soteuudistuksen ja itsehallintoalueiden toiminnan rahoituksen vaikutukset kuntatalouteen ovat vielä epäselvät. Kokonaisuudessaan Suomen kansantalouden tilanne ja ennusteet ovat jopa heikoimpia Euroopassa. Kasvun ennustetaan olevan hidasta jopa vuoteen 2019 asti (VM, JTS). Kuntien verotulojen odotetaan kasvavan vain +0,5 % vuoden 2016 aikana. Kaupunkiseudun kunnilla verotulojen kasvun odotetaan olevan jonkin verran parempi kuin Suomessa keskimäärin. Kaupunkiseudun kuntien kunnallisveroprosenttien kehitys TAE 2016 Muutos Kangasala 20,00 20,50 21,00 21,00 -- Lempäälä 20,50 20,50 20,50 20,50 -- Nokia 19,75 19,75 19,75 19,75 -- Orivesi 20,50 21,50 22,25 22,25 -- Pirkkala 20,00 20,00 20,00 20,00 -- Tampere 19,00 19,75 19,75 19,75 -- Vesilahti 20,50 21,50 21,50 21,50 -- Ylöjärvi 19,75 20,50 20,50 20,50 -- Kansallinen MAL-verkosto Kuntayhtymän hallinnoima kansallinen MAL-verkosto toimii kaupunkiseutujen ja ministeriöiden välisenä yhteistyöalustana. Verkoston toiminta perustuu kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja jäsenseutujen tarpeisiin. Mukana on 16 kaupunkiseutua eri puolilta Suomea. Rahoittajina toimivat verkostoon kuuluvien jäsenalueiden lisäksi YM, LVM, Suomen Kuntaliitto ja ARA.

57 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016 Valtuustojen hyväksymästä seutustrategiasta 2020, rakennesuunnitelmasta 2040 ja MALaiesopimuksista johdetut yhteistyötavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, maankäytön ja asumisen yhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, hyvinvointipalveluyhteistyö ja infrapalvelujen yhteistyö. Lisäksi kuvataan seudullisen tietohallinnon, seudullisen joukkoliikennelautakunnan, elinkeinojen ja osaamisen ja kansallisen MAL-verkoston toiminnan painopisteet Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen 1. Seutuyhteistyön toimintamalli ja strategia Tavoitetaso: Varaudutaan seutustrategian päivittämiseen seutuhallituksen linjausten mukaisesti. Panostetaan seutuyksikön osaamisen kehittämiseen sekä yhteistyön syventämiseen uusien toimitilakumppaneiden kanssa. 2. Seutuviestintä Tavoitetaso: Kymmenvuotisjuhlavuosi näkyy seutuviestinnässä. WWW-sivujen kokonaisuudistus toteutetaan. Seutupäivä ja seutufoorumi järjestetään. Maankäytön ja asumisen yhteistyö 3. MAL-aiesopimus Tavoitteet: Uusi MAL3-sopimus hyväksytään ja toteuttaminen käynnistyy. Seurantaaineisto MAL2-aiesopimuksen toteutumisesta valmistuu. 4. Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen Tavoitteet: Rakennesuunnitelman toteuttamista edistetään kunnissa yleiskaavojen laadinnalla ja muilla kuntakohtaisilla toimenpiteillä. Kuntayhtymä ja kunnat vaikuttavat rakennesuunnitelman näkymiseen maakuntakaavassa. 5. Maapoliittiset periaatteet Tavoitteet: Seudullisten maapoliittisten periaatteiden päivitys valmistuu. 6. Seudullinen paikkatieto Tavoite: Digitaalisen ja karttapohjaisen MAL-aineiston ylläpito ja hyödyntäminen kehittyvät. 7. Asuntopolitiikka ja -tuotanto Tavoitteet: Kohtuuhintaista vuokratuotantoa koskeva kaavoituksen ja tontinluovutuksen ohjelman laadinta käynnistyy kunnissa. Aso-asuntojen hakumenettelyn kehittämistarpeet selvitetään.

58 Liikennejärjestelmäyhteistyö 8. Raitiotieliikenne Tavoite: Varaudutaan selvittämään raitiotien laajenemissuuntien (Pirkkala ja Ylöjärvi) toteuttamisen edellytykset. 9. Lähijunaliikenne Tavoite: Uusien asemapaikkojen toteutuksen edellytykset selvitetään. Syksyllä 2015 alkanut työ valmistuu keväällä Työn tulosten perusteella valmistaudutaan tarvittaviin liikenteen ja maankäytön jatkotoimenpiteisiin. 10. Liikkuminen palveluna Tavoite: Liityntäpysäköinnin toteuttamista edistetään ja liikenteen digitaalisten palveluiden syntymistä tuetaan esim. osallistumalla Liikkuminen palveluna -kokeiluihin. 11. Kävely ja pyöräily Tavoite: Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmasta toteutetaan seudullisten pääreittien laadun parantamista ja käyttäjämäärä- ja tyytyväisyystietojen seurantaa. 12. Henkilöliikennetutkimus Tavoite: Osallistutaan valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen. Lentoliikenteen kehittäminen Tavoite: Lentoliikenteen projektisuunnitelman toteutus etenee. Työstä vastaa Tredea. Hyvinvointipalveluyhteistyö 13. Sote-uudistus Tavoite: Toimitaan yhteistyöfoorumina kuntien sosiaali- ja terveyspalvelutuotannolle ja tarvittaessa keskustelufoorumina sote-palveluiden uudelleenjärjestelyissä. 14. Lukiokoulutuksen yhteistyö Tavoite: Tuetaan kaupunkiseudun lukioyhteistyön tavoitteellisuutta ja käytäntöjen kehittymistä vuoden 2015 suunnittelun pohjalta. 15. Yksityisen päivähoidon ohjauksen ja valvonnan kehittäminen Tavoite: Luodaan toimintamalli yksityisen päivähoitotarjonnan hallinnalle ja yhtenäiselle menettelyille kunnissa. 16. Sähköiset palvelut Tavoite: Luodaan kuntiin yksi uusi yhtenäinen sähköinen toimintatapa tai asiakaspalveluratkaisu yhdessä tietohallinnon kanssa.

59 Infrapalvelujen yhteistyö 17. Rakennusvalvonta Tavoite: Kehitetään Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamista tukevia yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja. 18. Tilapalvelut Tavoite: Selvitetään kuntien palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista osallistumalla TTYn hankkeeseen. 19. Yhdyskuntatekniset palvelut Tavoite: Valmistellaan liikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistamistyötä. 20. Ilmasto- ja energiatehokkuustyö Tavoite: Arvioidaan kaupunkiseudun ilmastostrategian vaikuttavuus ja päivitetään kuntien ilmastoriskien hallintaa. Vesihuoltoyhteistyö Tavoite: Yhteistyö jätevesiratkaisuissa etenee seudullisen yhtiön kautta. SEUTUYHTEISTYÖN MUUT TAVOITTEET 2016 Tietohallinnon yhteistyö Kaupunkiseudun kunnilla on sopimus tietohallintoyhteistyöstä, jota johtaa Tampereen kaupunki. Käytännön työstä vastaa seudullinen johtoryhmä. Vuonna 2016 seudullisia painopisteitä ovat: 1) Kommunikaatio- ja tietoverkkopalvelujen sekä perustietotekniikka- ja integraatiopalvelujen uusien toimittajasopimusten edellyttämien siirtoprojektien läpivienti. 2) Sote uudistuksen ICT osuuden toteuttamisen edistäminen mm. AKUSTI-, VAKAVA- ja UNA - hankkeissa. Tietohallinto pyrkii mukauttamaan toimintaansa sote uudistuksen tarpeisiin. 3) Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen Lisäksi digitalisaation edistäminen ja sähköisten palveluiden etenemisen vauhdittaminen on keskeisesti mukana kaikessa kehittämisessä. Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Joukkoliikenteen suunnitteluyhteistyö Joukkoliikenteen operatiivisista tehtävistä vastaa Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenneyksikkö ja -lautakunta. Kaupunkiseudulla siirrytään alkaen yhtenäiseen lippu- ja tariffijärjestelmään. Samanaikaisesti Ylöjärven ja Oriveden suuntien siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyvät ja liikenne siirtyy kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan järjestämisvastuulle. Vuonna 2011 ensimmäisen kerran toteutettu joukkoliikenteen palvelutasomäärittely uusitaan seuraavaksi viisivuotiskaudeksi koko kaupunkiseudulla vuonna Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle.

60 Elinkeinojen ja osaamisen seutuyhteistyö Tredea Oy vastaa kaupunkiseudun seudullisen elinkeinopolitiikan toteutuksesta ja kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamisesta. Yhtiö keskittyy kolmeen osa-alueeseen: investointien hankintaan, matkailun edistämiseen ja kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön kehittämiseen. Tredea houkuttelee kansainvälisiä ja kotimaista investointeja aktiivisella markkinointi- ja myyntityöllä. Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin lisäksi Tredea panostaa kotimaiseen tunnettuuteen yhdessä matkailuyritysten kanssa. Lentoliikenteen kehittämisellä ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisella yhtiö turvaa seudun elinkeinoelämän kilpailukykyä, saavutettavuutta ja houkuttelevuutta. Yhtiö kehittää myös yritys- ja innovaatiopalveluita yrityksille helpommin hyödynnettävämmiksi. Kehittämisvälineinä ovat mm. yhtiön koordinoimat kaupunkiseudun strategiset ohjelmat; Avoin Tampere, 6Aika ja Innovatiiviset kaupungit (INKA). Tredean toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET 2016 Kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi ministeriöiden ja alueiden muodostamaa vapaaehtoista MAL-verkostoa. Mukana on16 jäsenseutua. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MALyhteensovittamistyötä ja madalletaan organisaatioiden välisiä rajoja. Verkoston asiasisällöt painottuvat 2016 seuraaviin kysymyksiin: - Asemanseutujen kehittäminen - Monimuotoinen asuminen seuduilla - Resurssiviisas yhdyskunta - Elinvoimaa MALPE-suunnittelulla (suunnittelun kokonaisvaltaisuus) Läpäisevät teemat: - Keskuskaupunki- kehystarkastelu, kuntaparit/ kehyskäytävät - Sopimusmenettelyt ja uudet seudulliset prosessit MAL-verkoston toimintaa suuntaa rahoittajista koottu ohjausryhmä. Syksyllä 2015 valmistunut MAL-verkoston ulkoinen arviointi anoi hyvän arvosanan verkoston toiminnan vaikuttavuudelle.

61 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA Talousarvion osat Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvio muodostuu yleisperusteluista, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Käyttötalousosassa kuvataan kuntayhtymän varsinaista toimintaa. Käyttötalousosassa yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän eri tehtäväkokonaisuuksille meno- ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän tilikauden tulorahoitus riittää käyttömenoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Kuntayhtymä muuttaa yhdessä Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan jätehuollon, Tredean ja Itämeri-instituutin kanssa yhteisiin toimitiloihin kesällä Tilojen käyttöönottoon tulee liittymään mm. kalustohankintoja, joiden vaikutus huomioidaan muutostalousarviossa Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta, eli varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen. Talousarviolla 2016 ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen. Talousarvion tehtäväkokonaisuudet ja sitovuus Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymällä on kaksi tehtäväkokonaisuutta, joiden nettobudjetoidun talousarvion toimintakate on yhtymäkokoukseen nähden sitova. Talousarviossa esitetään toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle. Tavoitetasot ovat yhtymäkokoukseen nähden sitovia. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Talousarvion toteutumista seurataan kuntayhtymän tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja toiminnallisten tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kerran talousarviovuoden aikana. Tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuodelta raportit ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Tavoitteiden raportointi toimitetaan myös jäsenkunnille.

62 KÄYTTÖTALOUSOSA Seutuyksikkö Seutuyksikön menot ja tulot 2016 Seutuyksikön henkilöstömenot muodostuvat seutujohtajan, seutusihteerin, seutusuunnittelupäällikön, liikennejärjestelmäinsinöörin, hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikön, infrapalvelujen kehittämispäällikön ja seutuassistentin palkka- ja henkilösivukuluista. Seutuyksikköön on budjetoitu myös seutuhallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja ansiomenetyskorvaukset. Henkilöstömenot on budjetoitu siten, että ne vastaavat laskennallisesti kunnallisen työehtosopimuksen tasoa ja ennakkoon ilmoitettuja sosiaalisivukulujen muutoksia. Palvelujen ostot muodostuvat atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös seutuyksikön henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien, mm. seutufoorumin ja seutupäivän, järjestämiseen liittyvät kulut. Palvelujen ostoihin on budjetoitu euron sitomaton hankeraha, jolle seutujohtaja hyväksyy käyttösuunnitelman. Rahalla ostetaan lisäasiantuntijuutta yhteistyötä tukeviin hankkeisiin. Aine-, tarvike-, tavara-, ja muut menot muodostuvat seutuyksikön tarvitsemista käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaan ja uuden toimitilan vaikutus huomioiden. Seutuyksikön toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien asukasmäärän suhteessa laskutettavista maksuosuuksista. Kuntayhtymän käyttömenojen osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100 % kokonaiskustannuksista. Vuoden 2016 talousarvio on seutuyksikön osalta laadittu siten, että kuntien maksuosuudet pysyvät vuoden 2015 tasolla.

63 Seutuyksikön budjetin kehitys Kuntayhtymä on vuosittain toteuttanut jäsenkuntien odotukset maksuosuuksien tasosta. Vuodelle 2013 toteutui pieni lisäys kuntayhtymän resursointiin, yhteensä euroa. Tämän jälkeen resursseja on supistettu siten, että toimintaa toteutetaan nyt vuoden 2012 tasoisella resursoinnilla. Kuntayhtymän kehittämis- ja hankerahalla hankitaan ulkopuolista asiantuntemusta ja lisäresurssia yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen. Rahoituksen taso on laskenut, koska pakollisten käyttömenojen nousu on katettu kuntayhtymän budjetista. Hankerahaa oli vuonna euroa. Vuoden 2016 talousarviossa sitomatonta hankerahaa on euroa. Toiminnan käynnistyessä hankerahan tavoitetaso oli noin 1 euro/ asukas. Vuonna 2016 sitä on 0,53 euroa/asukas. Tuloslaskelma seutuyksikkö TA 2016 TA 2015 TAE 2016 Muutos Muutos % Myyntitulot/kunnat ,00 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,00 % Palkat ja palkkiot ,02 % Sivukulut ,00 % Henk.kulut yht ,02 % Palvelujen ostot ,13 % Vuokrat ,08 % Tarv., yms ,24 % Kaluston hankinta ,00 % Menot yht ,00 %

64 Kansallinen MAL-verkosto Kansallinen MAL-verkosto tukee seutujen yhdyskuntarakenteen suunnittelua kehittämällä MALohjauskeinoja, -suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä sekä levittämällä hyviä käytäntöjä. Toimintatapoina ovat työpajat, asiantuntijaseminaarit ja kehityshankkeet. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäorganisaationa hyödyntäen verkostoa toiminnassaan. MAL-verkoston toiminnan rahoittavat LVM, YM, Suomen Kuntaliitto, ARA ja verkoston jäsenalueet. Kuntayhtymä osallistuu verkoston työskentelyyn ja maksaa kuntien puolesta jäsenosuuden 6000 e/v. MAL-verkoston budjetti 2016 on valmisteltu kuluvan vuoden tasoisena. Verkoston ohjausryhmä vahvistaa talous- ja toimintasuunnitelman loppuvuodesta MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat projektipäällikön ja suunnittelijan palkka- ja henkilösivukuluista. Palvelujen ostot muodostuvat mm. atk-palveluista, posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, ilmoituksiin ja viestintään liittyvistä palveluista. Palvelujen ostoissa ovat mukana myös henkilöstön matkustus- ja koulutuskulut sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut ja konsulttipalkkiot. Aine-, tarvike-, tavara- ja muut menot muodostuvat käyttökulutustavaroista. Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa. Tuloslaskelma MAL-verkosto TA 2016 Muutos Muutos TA 2015 TAE 2016 % Myyntitulot/verk.jäsenet ,00 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,00 % Palkat ja palkkiot ,05 % Sivukulut ,94 % Henk.kulut yht ,03 % -10,54 % Palvelujen ostot Vuokrat ,21 % Tarv., yms ,11 % Kaluston hankinta ,00 % Menot yht ,00 %

65 TULOSLASKELMAOSA Kuntayhtymän yhdistetystä tuloslaskelmasta käy ilmi, että talousarviolla 2016 ei ole vaikutusta kuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen tai maksuvalmiuteen. KUNTAYHTYMÄ TA 2015 TAE 2016 Muutos Muutos % Myyntitulot ,00 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,00 % Palkat ja palkkiot ,72 % Sivukulut ,73 % Henk.kulut yht ,72 % Palvelujen ostot ,95 % Vuokrat ,23 % Tarv., yms ,01 % Kalusto ,00 % Menot yht ,00 % Toimintakate 0 0 Vuosikate 0 0 Tilikauden tulos 0 0 INVESTOINTIOSA Kuntayhtymä muuttaa uusiin toimitiloihin kesällä Tilojen käyttöönottoon tulee liittymään mm. kalustohankintoja, joiden vaikutus huomioidaan muutostalousarviossa 2016, koska tuolloin vaikutus voidaan huomioida todellisten kustannusten mukaisina.

66 RAHOITUSOSA Kuntayhtymän tulorahoitus perustuu jäsenkuntien maksuosuuksiin. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot ja investointien poistot, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla. Kuntayhtymän kokonaistalous ja vuoden 2016 rahoitusosa suunnitellaan niin, että sillä ei ole vaikutusta kuntayhtymän maksuvalmiuteen eikä jäsenkuntien maksuosuuksiin. Vuoden 2016 talousarvion rahoitusosa esitetään täydellisenä muutostalousarviossa. Jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät edellisvuoden tasolla vuonna TAE 2016 TAE 2015 muutos muutos väestö % SY Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä ,0 Kangasala , ,7 Lempäälä , ,7 Nokia , ,6 Orivesi , ,6 Pirkkala , ,6 Tampere , ,1 Vesilahti , ,7 Ylöjärvi , ,5 Rahoituslaskelma, joka täydentyy muutostalousarviossa vuodelle TAE 2015 TAE 2016 TASU 2017 TASU 2018 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta tulorahoituksen vuosikate investoinnit Rahoitustoiminnan kassavirta lainakannan muutokset omanpääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

67 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminta on budjetoitu vuoden 2015 laajuisena koko taloussuunnittelukaudelle Mikäli seutuyhteistyön toimintatapaan arvioidaan tarvittavan muutoksia, huomioidaan ne erikseen tulevissa budjeteissa. Taloussuunnitelmakaudella kuntayhtymällä toteutuu käyttöomaisuusinvestointeja kesällä 2016, joiden vaikutukset vuosille esitetään muutostalousarviossa. Kuntayhtymällä ei ole varauksia, lainoja eikä rahastoja. Taloussuunnitelmakauden seutuyksikön rahoitus perustuu kuntien maksamiin osuuksiin. MAL-verkoston osalta rahoitus perustuu jäsenalueiden maksamiin maksuosuuksiin sekä Ympäristöministeriön, Liikenne- ja viestintäministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Suomen Kuntaliiton maksuosuuksiin. Kuntien maksuosuuksia ei käytetä MAL-verkoston rahoittamiseen. Tulorahoituksella katetaan käyttömenot (ml. poistot) kokonaisuudessaan, jolloin kuntayhtymän vuosikate on nolla. TALOUSSUUNNITELMA KUNTAYHTYMÄ TAE 2015 TAE 2016 TASU 2017 TASU 2018 Myyntitulot/kunnat , , , ,00 Muut tuet ja avust , , , ,00 Tulot yht , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Sivukulut , , , ,00 Henk.kulut yht , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrat 76500, , , ,00 Tarv., yms 9300, , , ,00 Kalusto 10000, , , ,00 Menot yht , , , ,00 Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden yli- / alijäämä

68 Seutustrategian arviointi Seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpaja

69 Työpajan alustus (20 min) ja toteutus (60 min) Seutustrategia 2020 Keskeinen sisältö Arviointikysymykset (= työpajakysymykset) Näkemyksiä seutustrategian toteutumisesta Kunnallishallitukset 2015 Asiantuntijaryhmät 2015 Muita seutuyhteistyötä koskevia arviointia Arosen/Kuntaliitto arviointi seutuyhteistyön tuloksellisuudesta 2012 Kaupunkiseutujen MAL-yhteistyön tila 2015 Kuntien, itsehallintoalueiden ja valtion tehtävät tulevaisuudessa Seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpajan toteutus

70 Seutustrategia

71 Seutustrategian laadinnan lähtökohdat 2010 Seututason merkitys kansallisesti kasvussa Itsenäisten, vahvojen peruskuntien kannatus Kuntien omat tavoitteet yhteistyölle yleisiä Hyvät kokemukset yhteistyöstä Jatketaan 2005 hyväksytyn strategian teemoilla 4 megatrendiä Globalisaatio ja kilpailu Demografinen muutos ja huoltosuhde Ilmastonmuutoksen hillintä ja energia Kaupungistuminen ja seutuistuminen

72 Yhteistyöteemat ja päämäärät 1. Elinkeinot ja osaaminen: Päämääränä on vahvistaa kaupunkiseudun kansainvälistä ja kansallista vetovoiman sekä edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä. 2. Palveluyhteistyö: Päämääränä on tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaiset ja kustannustehokkaat palvelut sekä mahdollistaa valinnanvapaus asioimisessa. 3. Maankäyttö, asuminen ja liikenne: Päämääränä on hillitä ilmastonmuutosta, varmistaa kestävä kasvu, taloudellinen yhdyskuntarakenne sekä arjen sujuvuus

73 Keskeiset viestit 1. Yhteistyötä tulee syventää seudun kilpailukyvyn varmistamiseksi! 2. Parantunut luottamus on kanavoitava tuloksiin, kuntalaisille ja muille sidosryhmille tarjottaviin hyötyihin! 3. Rakennesuunnitelman ja mal-aiesopimuksen toimeenpano on varmistettava! 4. Palveluyhteistyön tahotilaa on selkeytettävä! 5. Kuntien roolia yhteistyön jalkauttamisessa on lisättävä!

74 Näkemyksiä seutustrategian toteutumisesta: Kunnallishallitusten jäsenten arviot

75 Vastaajien taustatiedot 43/105 kutsutuista vastasi kyselyyn, vastausprosentti 41 (hyvä vastausprosentti) Minkä kunnan näkökulmasta vastaat kyselyyn? Kuinka hyvin tunnet yhteistyön tavoitteet ja tulokset? (keskiarvo 3,9) Ylöjärvi Lempäälä Pirkkala Orivesi Tampere Kangasala Vesilahti Nokia vastaajat vastaukset

76 Palveluyhteistyö Kuntalaiset voivat hakea päivähoitopaikkaa koko seudun alueelta 4,0 Kirjasto ja kansalaisopisto palvelevat kuntalaisia seudullisesti: selvitykset seutuopistosta ja seutukirjastosta ovat johtaneet toimenpiteisiin 3,8 Päätökset päivähoitopalvelujen yhteistyön tiivistämisestä on tehty 3,8 Perusterveydenhuollon palvelut ovat avoimia yli kuntarajojen ja erikoissairaanhoidon tilaajayhteistyö kuntien kesken on syventynyt 3,5 Perusopetuksessa on käytössä seudullinen opetussuunnitelma 3,4 Kunnat suunnittelevat ja toteuttavat raja-alueiden palveluverkkoratkaisut yhteistyössä 3,0 Peruskouluverkko on optimaalisessa käytössä erityisesti kuntien raja-alueilla 2,9 Yhteistyötä on syvennetty tilahallinnossa sekä käynnistetty uusilla alueilla kuten tietotuotannossa, ateria-, kiinteistö-, hankinta-, henkilöstö- ja taloushallintopalveluissa Kuntien tietojärjestelmät toimivat yhteen ja tukevat palvelujen seudullista käyttöä, sähköisen asioinnin kehittämistä ja tietoyhteiskuntakehitystä 2,7 2,7 Erikoissairaanhoidon palvelujen kehitys on sopeutettu kuntien taloudellisiin voimavaroihin 2, keskiarvo (1=tavoite ei ole toteutunut lainkaan, 5= tavoite on toteutunut erinomaisesti)

77 Maankäyttö, asuminen ja liikenne -yhteistyö Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttö on lisääntynyt Suurista infrahankkeista, kuten keskuspuhdistamo, logistiikkakeskus ja hyötyjätelaitos, on tehty sijoittamispäätökset Kuntien energiatehokkuus on parantunut ja uusien energiamuotojen osuus kasvanut Liikennejärjestelmäsuunnitelman hankkeet ovat edenneet Maankäyttöyhteistyön syventämistä on selvitetty ja rakennesuunnitelman päivittäminen on käynnistetty MAL1-aiesopimuksen toimenpiteet on toteutettu kunnissa ja MAL2-sopimus on hyväksytty Kuntalaisia on aktivoitu ilmastotekoihin Yhdyskuntarakenne on eheytynyt ja täydennysrakentaminen on lisääntynyt 3,8 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 Kaupunkiseudun CO2-päästöt ovat vähentyneet Vuokra-asuminen ja erityisryhmien asuminen on jakautunut kuntien kesken aiempaa tasaisemmin Vesihuollon seudullisesta järjestämisestä on tehty päätökset Asuntotoimi palvelee kuntalaisia seudullisesti 2,5 2,5 2,9 2,9 Kaupunkiseudun saavutettavuus lentoliikenteellä on parantunut 2, keskiarvo (1=tavoite ei ole toteutunut lainkaan, 5= tavoite on toteutunut erinomaisesti)

78 Elinkeinot ja osaaminen -yhteistyö Kaupunkiseudun kansainvälinen tunnettuus on kasvanut 3,0 Yritysten syntymistä ja sijoittumista kaupunkiseudulle on aktiivisesti edistetty 3,0 Koulutuspoliittisilla ratkaisuilla on vahvistettu elinkeinojen toimintaedellytyksiä 3,0 Kuntien ja korkeakoulujen yhteistyö on tukenut kuntien menestymistä 2,8 Työpaikka-alueet on toteutettu rakennesuunnitelman mukaisesti ja kysyntää vastaavassa aikataulussa 2,8 Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu koulutuksen suuntautumisratkaisuilla ja työperusteisella maahanmuutolla 2,8 Elinkeinoelämän uusiutumista tukevaa toimintaympäristöä on edistetty 2, keskiarvo (1=tavoite ei ole toteutunut lainkaan, 5= tavoite on toteutunut erinomaisesti)

79 Seutuyhteistyön organisointi Kaupunkiseudun kuntayhtymä on ollut aktiivinen yhteistyökumppani 3,5 Seutuyhteistyön näkyvyys ja poliittisten päättäjien osallistaminen ovat lisääntyneet 3,4 Seutuyhteistyön toimivuus ja vaikuttavuus on arvioitu vuoden 2012 loppuun mennessä. Tarvittavat omistajapoliittiset linjaukset on tehty 3,1 Kaupunkiseudun vaikuttaminen kansallisella tasolla on lisääntynyt ja edunvalvonnan työnjako kehittynyt 3,0 Kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö on ollut aktiivinen yhteistyökumppani 2, keskiarvo (1=tavoite ei ole toteutunut lainkaan, 5= tavoite on toteutunut erinomaisesti)

80 Seutustrategian linjaukset pääosin ajankohtaisia Linjaukset koetaan edelleen pääosin ajankohtaisiksi Päivitystarpeita syntyy hallintomallin ja toimintaympäristön muutoksista. Tärkeimpinä muutostekijöinä pidetään itsehallintoalueiden muotoutumista, sote-uudistusta, väestökehitystä, kansainvälistymistä ja digitalisaatiota Muutoksiin tulee reagoida strategian päivittämisellä Kysyttäessä mitä seutustrategian tulisi erityisesti ohjata seuraavan viiden vuoden aikana (2020), vastaukset hajaantuivat paljon. Eniten ääniä saivat MAL-asiat (yhdyskuntarakenne, joukkoliikenne, raideliikenne- ja lentokenttäkysymykset) kuntien yhteistyö elinkeinot ja elinvoiman edellytykset

81 Seutustrategia edelleen tarpeellinen, seutuyhteistyölle tilausta Seutustrategiaa pidetään tarpeellisena työkaluna yhteistyön ohjaamisessa, sillä se tuo esiin seudun kehittämisen yhteisen tahtotilan vahvistaa seudun toimijoita sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti määrittää polun ja antaa raamit pitkän tähtäimen suunnittelulle pienentää kustannuksia, poistaa päällekkäisyyksiä ja parantaa asiantuntemusta Pidätkö seutustrategiaa tarpeellisena työkaluna yhteistyön ohjaamisessa? Seutustrategian tulisi olla hyvin suppea ja näin ollen strateginen Seutustrategian toteuttaminen vaatii nykyistä voimakkaampaa sitoutumista Seutuyhteistyötä kiiteltiin ja sen toivottiin jatkuvan Valmisteluun kaivattiin lisää osallistavia tapoja Vastauksissa peräänkuulutettiin kaikkien kuntien tasapuolisuutta 5,0% 7,5% 87,5% Kyllä Ei En osaa sano

82 Näkemyksiä seutustrategian toteutumisesta: Asiantuntijatyöryhmien arvio

83 Työryhmien näkemyksiä strategisten tavoitteiden onnistumisesta (taulukko)

84 KOKONAISARVIO TOTEUTUMISESTA Strategisia tavoitteita asetettiin yhteensä 35, joista kokonaan toteutui 19 (54 %). Pääosin toteutui 6 (17 %) tavoitetta. Toteutuminen jäi vähäiseksi 7 (20 %) tavoitteen osalta ja kokonaan jäi toteutumatta 3 (9 %) tavoitetta. => 70 %/30% Parhaiten toteutuivat maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteet 9 (69 %). Melko hyvin toteutuivat myös seutuyhteistyön yleisen kehittämisen tavoitteet 3 (60 %). Palveluyhteistyössä tavoitteet toteutuvat 50 %:sti ja heikoiten elinkeinojen ja osaamisen alueen tavoitteet 29 %.

85 Värien selitykset arviointitaulukossa = Tavoite on täysin toteutunut (Toimenpiteet ja päätökset on tehty, tavoite viety käytäntöön tmv.) = Tavoite on toteutumassa, mutta vielä kesken (Toimenpiteet ovat loppusuoralla ja valmistuminen on aikataulutettu) = Tavoitteen toteutuminen epävarmaa (Toimenpiteet ovat vasta käynnistyneet, lopputuloksesta tai valmistumisen aikataulusta ei ole käsitystä) = Tavoite ei ole toteutunut lainkaan (toimenpiteet eivät ole käynnistynyt, kunnat ovat päättäneet luopua tavoitteesta, tmv)

86 Maankäyttö, asuminen ja liikenne STRATEGISET TAVOITTEET Yhdyskuntarakenne eheytyy rakennesuunnitelman 2030 ja kuntakohtaisten toteuttamisohjelmien mukaisesti: taajamien lievealueiden rakentaminen vähenee ja tiivistävä rakentaminen lisääntyy. TOTEUTUMINEN Kuntakohtaiset toteuttamisohjelmat tmv. laadittu ja seudullinen ohjelma osana rakennesuunnitelmaa. Hajarakentamisen periaatteet hyväksytty. Täydennysrakentaminen noussut keskiöön. MAL-aiesopimuksen mukaiset toimet on toteutettu kunnissa ja uusi sopimus on hyväksytty Jatkotoimenpiteet maankäyttöyhteistyön syventämiseksi selvitetään ja ne käynnistetään Laadittu MAL1- ja 2-aiesopimukset ja seurantaraportit. Toimenpidetavoitteet pääosin saavutettu. Vaikuttavuutta on arvioitu välillisesti osana aiesopimusten seurantaa. Sopimusmenettely on syventänyt yhteistyötä. Keskusteltu yhteisen yleiskaavatyön käynnistämisestä, päädytty rakennesuunnitelman päivittämiseen Seudun suurista infrahankkeista tehdään sijoittamispäätökset (keskuspuhdistamo, logistiikkakeskus ja hyötyjätelaitos) Keskuspuhdistamon ja hyötyjätelaitoksen sijainnit päätetty. Logistiikkakeskuksen suunnittelusta luovuttiin.

87 Maankäyttö, asuminen ja liikenne STRATEGISET TAVOITTEET Asuntotuotanto jakautuu kuntien kesken aiempaa tasaisemmin vuokra-asumisen ja erityisryhmien asumisen suhteen asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti Asuntotoimi palvelee kuntalaisia seudullisesti ja on tehokkaasti organisoitu Liikennejärjestelmäsuunnitelman hankkeet etenevät Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttö lisääntyy TOTEUTUMINEN Kokonaistuotanto jäänyt hieman alle tavoitteiden. Suurta vuosittaista vaihtelua. Yhteisvastuullisuus vahvistunut. Taustatyötä tehtiin Ei valmiuksia seudullisen toimintamallin selvittämiseen. Hankkeiden suunnittelu on edennyt. Raitiotie ja lähijuna on huomioitu liikennepoliittisessa selonteossa. Joukkoliikennesuunnitelma sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma valmistuivat ja toteutus on käynnissä. Liikennetutkimuksen mukaan joukkoliikenteen ja kevytliikenteen käyttö on kasvussa. Kaupunkiseudun ulkoinen saavutettavuus lentoliikenteellä paranee Kuntien panostukset ovat toteutuneet (AiRRport-visio ja 2. terminaali, lentoliikenteen kehittämisprojekti). Lentoyhteydet ovat vähentyneet.

88 Maankäyttö, asuminen ja liikenne TAVOITTEET Kaupunkiseudun CO2-päästöt vähenevät Kuntien energiatehokkuus paranee ja uusien energiamuotojen osuus kasvaa TOTEUTUMINEN Seudullinen seurantamalli luotu. Toteutus ja 40 toimenpidettä käynnissä. Kunnat ovat toteuttaneet sopimuksiaan ja edenneet energiatehokkuustyössä. Kuntalaisia aktivoidaan ilmastotekoihin Lukuisia tiedotus-, kampanja- ja tapahtumatoimenpiteitä (energiansäästöviikko, autoton päivä, pyöräilijän viikko, rakentamisneuvonta) Vesihuollon seudullista järjestämistä koskevat päätökset on tehty Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy perustettu.

89 Palveluyhteistyö STRATEGISET TAVOITTEET Perusopetuksessa on seudullinen opetussuunnitelma. Peruskouluverkko on optimaalisessa käytössä erityisesti kuntien raja-alueilla TOTEUTUMINEN Seudullinen opetussuunnitelmatyö käynnissä. Raja-alueiden yhteistyökäytännöt kehittyneet ja yhteydenpito muuttunut säännöllisemmäksi. Kuntalaiset voivat hakea päivähoitopaikkaa koko seudun alueelta Selvitys ja päätökset yhteistyön tiivistämisestä päivähoitopalveluissa on tehty Hoitopaikkaa voi hakea seudullisesti. Palvelukokonaisuudesta ei ole ollut valmiutta tehdä selvitystyötä. Yhteistyön kohteina avoin haku ja yksityisen päivähoidon kehittäminen. Kirjasto ja kansalaisopisto palvelevat kuntalaisia seudullisesti: selvitykset seutuopistosta ja seutukirjastosta ovat johtaneet toimenpiteisiin Selvitykset tehty. Kirjastoyhteistyö ei edennyt, seutuopistoja syntyi kaksi (Pirkan Opisto, Tampereen seudun Työväenopisto) Koulutuspoliittisilla ratkaisuilla on vahvistettu elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja uudistumista. Ammatillisen koulutuksen fuusio (TAO ja Pirko) toteutettu (Tredu).

90 Palveluyhteistyö STRATEGISET TAVOITTEET Perusterveydenhuollon palvelut ovat avoimia yli kuntarajojen ja erikoissairaanhoidon tilaajayhteistyö kuntien kesken on syventynyt. Erikoissairaanhoidon palvelujen kehitys on sopeutettu kuntien taloudellisiin voimavaroihin Kunnat suunnittelevat ja toteuttavat rajaalueiden maankäyttö- ja palveluverkkoratkaisut yhteistyössä TOTEUTUMINEN Toteutunut osittain. Kunnilla on yhteiset käytännöt valinnanvapauden toteuttamisessa. Yhteistyö omistajaohjauksessa jämäköitynyt. Järjestämissuunnitelman seuranta kehittynyt. Esh:n kulujen kehitys ylittänyt kuntien tulokehityksen. Palveluverkon pääperiaatteet kuvattu. Organisoitua yhteistyötä Ojalan-Lamminrahkan ja Vuoreksen alueilla. Härmälän- Partolan alueella tilannekohtaista yhteistyötä. Kuntien tietojärjestelmät toimivat yhteen, tukevat palvelujen seudullista käyttöä, sähköisen asioinnin kehittämistä ja tietoyhteiskuntakehitystä kaupunkiseudulla. Ohjelma valmistunut. Toteutuksessa painottuu tek-ninen ympäristö, yhteydet ja arkkitehtuuri. Sähköinen asiointi etenee hitaasti. Yhteistyötä syvennetään tilahallinnossa sekä uusilla alueilla kuten tietotuotannossa, ateria-, kiinteistö-, hankinta-, henkilöstö- ja Yhteistyö uusilla alueilla käynnistynyt paikkatietotuotannossa.

91 Elinkeinot ja osaaminen STRATEGISET TAVOITTEET Työpaikka-alueet on toteutettu rakennesuunnitelman mukaisesti ja kysyntää vastaavassa aikataulussa Uusien yritysten syntymistä ja sijoittumista kaupunkiseudulle on aktiivisesti edistetty Elinkeinoelämän innovatiivisuutta ja uusiutumista tukevaa toimintaympäristöä on edistetty Koulutuspoliittisilla ratkaisuilla on vahvistettu elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja uudistumista. Kuntien ja korkeakoulujen yhteistyötä on suunnattu tukemaan kuntien menestymistä ja uudistumista TOTEUTUMINEN Hyvin toteutuneet: korkeakoulukampukset, Rusko, Lahdesjärvi, Marjamäki, CLX (Pirkkala), Pikonlinna ja Pitkäniemi.. Toteutuksessa viivästystä: Tarastenjärvi, Kolmenkulma. Palvelukokonaisuus helppo saavuttaa ( Ensimetrin kautta perustetut yritykset: 2010: 834 kpl, -11: 803, -12: 765, -13: 701, - 14: 669 Yrityskannan kokonaiskasvu 6% Sijoittumispalvelussa työnjako kuntien ja Tredean välillä selvä. Yritysalueet ajantasaisesti myynnissä kotimaassa ja kansainvälisesti. Ohjelmaperusteista kehittämistä (Oske, Luova Tampere, Avoin Tampere, INKA, 6AIKA) Avoimien innovaatioalustojen kehittämistä Yrityspalvelujen innovaatioseteliä selvitetty Tredu tiivistänyt yritysyhteistyötä Lentokentän koulutusinvestoinnit aloitettu Korkeakouluja hyödynnetään kunnissa hanke/tilannekohtaisesti. Tampere panostaa myös professuureihin.

92 Elinkeinot ja osaaminen STRATEGISET TAVOITTEET Kaupunkiseudun kansainvälinen tunnettuus on kasvanut TOTEUTUMINEN Kehitetty Tampere AllBright brändi ja otettu käyttöön modernit digitaaliset kanavat. Verkostoiduttu mm. Finpro/TeamFinland/Visit Finland, kv-lehdistöön ja matkanjärjestäjiin. Myyntiä vahvistettu; tapahtuma-, messu- ja kongressitoiminta kehittynyt merkittävästi Osaavan työvoiman saatavuutta on turvattu koulutuksen suuntautumisratkaisuilla ja työperusteisella maahanmuutolla Työvoiman maahanmuuttoa edistää alueellinen Talent Tampere verkostoyhteistyö. Toisen asteen aloituspaikkojen muutokset:

93 Seutuyhteistyön organisointi STRATEGISET TAVOITTEET Seutuyhteistyön näkyvyys ja poliittisten päättäjien osallistaminen lisääntyvät TOTEUTUMINEN Seutuasioiden hallinta kuntien hallituksissa parantunut. Kokoustiedotteet hyödynnetty. Seudulliset toimijat (Kuntayhtymä ja Tredea) ovat aktiivisia yhteistyökumppaneita ja työnjaon kehittäjä muiden aluekehitystoimijoiden suhteen Rakennesuunnitelman ja maakuntakaava tehty vuorovaikutteisesti. Lentoliikennettä kehitetään Tredean kanssa. Edunvalvonnan toimijat alueella organisoituneet. Kaupunkiseudun vaikuttaminen kansallisella tasolla lisääntyy ja edunvalvonnan työnjako toimijoiden kesken selkiytyy Kaupunkiseudun rajoja ja kuntayhteistyön jäsenpohjaa arvioidaan sovittujen kriteerien kautta Seutuyhteistyön toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan vuoden 2012 loppuun mennessä ja tehdään tarvittavat omistajapoliittiset linjaukset Seudulliset hallitusohjelmatavoitteet on laadittu. Edunvalvontatyö on suunnitelmallisempaa. Yhteistyökokoonpano on säilynyt muuttumattomana. Ulkoinen arviointi on tehty. Johtopäätökset: hyvin organisoitu ja tuloksellinen yhteistyö, jatko-odotuksina lisää tuloksia ja vaikuttavuutta.

94 Työryhmien näkemyksiä seutustrategian onnistumisesta ja päivittämistarpeesta (avoimet)

95 Miten seutustrategian toteuttaminen on onnistunut? Kunnat ovat sitoutuneita Rakennesuunnitelman ja MAL-sopimuksen toteutukseen. Seutustrategian jalkauttaminen toimenpiteiksi erilaisten suunnitelmien kautta on onnistunut. Strategian toteutus on lisännyt seudullista ajattelua kunnissa. Oman kunnan toimenpiteet kytkeytyvät nyt seudulliseen kokonaisuuteen. Strategia on ohjannut kuntien kaavoitus- ja investointiohjelmia. Strategia on ohjannut työryhmien työskentelyä. Luottamuksen rakentuminen on ollut tärkein strateginen onnistuminen Luottamushenkilöiden osallistuminen strategian valmisteluun heijastuu sitoutumisessa. Eräiden tavoitteiden toteuttaminen olisi hyötynyt työryhmien selkeämmästä työnjaosta sekä toisaalta niiden yhteistyöstä.

96 Onko seutustrategia relevantti yhteistyön ohjaamiseksi? Miten toimintaympäristön muutos vaikuttaa? Seurattava itsehallintoalueiden vaikutusta kaavoitusjärjestelmään MAL on jatkossa yhä tärkeämpi elinvoimatekijä, poliitikkojen MALkiinnostus kasvaa. Seutustrategia voisi olla MAL ja E. Palveluverkon kehittämisen ja MAL-yhteyden tarve säilyy (MAL+P). Esim. joukkoliikenne tukee sote-palveluverkon saavutettavuutta. Infrapalvelut säilyvät kuntien tehtävinä joko omana tai ostopalveluna Visio sujuvasta arjesta ja vetovoimaisesta kaupunkiseudusta on edelleen ajankohtainen. Sote ei katoa avaruuteen, vaan se tulee integroida kuntien peruspalveluihin. Yhteistyön painopiste ennaltaehkäisyyn? Toimintaympäristön muutokset ovat jatkuvia ja nopeita. => Strategian tulisi olla ketterä.

97 Mihin strategiaa tarvitaan seuraavan viiden vuoden aikana (2020)? Ketä ja mitä sen tulisi ohjata? Mietittävä, sillä strategioilla on taipumus toteutua. Tähtäin kaksi valtuustokautta (vrt. Rasu +25 v, MAL-sopimus +4 v) Kovia ja selkeitä tavoitteita, jotta niiden eteen tehdään työtä ja säilytetään edelläkävijäasema. Seudullisesti merkittävien asioiden edistämistä, ei hankelistauksia Strategialla ohjattava myös kuntia: valmistelua, päätöksentekoa ja toimeenpanoa alimmalle tasolle. Strategia on näkymistä ulospäin ja kaupunkiseudun erityisaseman perustelua. Strategian tulisi puhutella myös kuntalaisia. Strategiaan sisälle asuntotuotannon ja keskustojen kehittäminen, infrastruktuuripalvelut, digitalisaatio, kokeilukulttuuri ja älykkään kaupunkiseudun henki, vähähiilisyys, ilmastonmuutokseen varautuminen, työllisyyspalvelut ja kuntalaisosallistuminen.

98 Muita seutuyhteistyötä koskevia arviointeja

99 Muita seutuyhteistyötä käsitelleitä arvioita

100 Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön arviointi 2012

101 Arvioinnin johtopäätökset ja yhteenveto Tampereen seutu on seutuyhteistyössään erittäin pitkällä. Seutuyhteistyö toimii kuntien päätöksenteon ehdoilla, mikä toisinaan aiheuttaa päätöksentekoprosessien pituutta tai tavoitteiden muuttamista. Seutuyhteistyö koetaan kuitenkin erittäin toimivaksi kuntien näkökulmasta, sen on koettu vahvistaneen luottamusta ja luoneen pohjaa tulevaan. Se on koettu investoinnin kaltaiseksi, jolloin sen arviointi nykytilan kustannushyöty -näkökulmasta koetaan merkityksettömäksi. Vaikka tähän asti toteutettu seutuyhteistyö investointina tulevaan koetaankin hyödyllisiksi, se ei tarkoita, että jatkossa voitaisiin toimia entiseen tapaan. Investoinnin on aika alkaa tuottaa lisääntyvässä määrin tuloksia. Arviointityöryhmä ehdottaa selvitystyön jatkamista kootun seutuhallinnon vaihtoehdon ja kuntarakennemuutosvaihtoehdon pohjalta niiden hyötyjä ja haittoja vertaillen. Vain näissä vaihtoehdoissa kyetään vastaamaan seudun tulevaisuuden haasteisiin. Kauko Aronen Seutufoorumissa

102 Kaupunkiseutujen MAL-yhteistyön tila 2015 Arviointi 2015, tilaajina Kuntaliitto, YM, LVM, VM. 11 kaupunkiseutua, ei Helsingin seutu. Asiantuntija-arviot nykytilasta ja vertailu kaupunkiseutusuunnitelmien arviointituloksiin 2008 ja Yleishuomiona nykytilasta kuntien välisen yhteistyön pysyminen samana tai heikentyminen PARAS-suunnittelun jälkeen. Poikkeuksina MAL-sopimusseudut, joilla yhteistyö parantunut, etenkin Tampere ja Oulu. Kohentuneen yhteistyön taustalla itse sopimukset sekä niiden seuranta. Kaikkien seutujen haasteina maapolitiikka ja hajarakentaminen sekä seutukokonaisuudesta muodostuvan yleisen edun omaksuminen yksittäisten etujen sijaan. Tampereen kaupunkiseudun sijoitukset arvioinneissa: 1. vuonna 2008, 2. vuonna 2009 ja 1. vuonna 2015 (yhdessä Oulun seudun kanssa) Maksimipistemäärästä Tampereen kaupunkiseutua pudottivat: Asuntotuotannon hallintamuodoista sopiminen, maapolitiikan periaatteista sopiminen edellisestä kuitenkin sovittu sekä aspol että rasu 2040, jälkimmäisestä rasu 2030 (päivitys valmisteilla) Koko työssäkäyntialueen huomioiminen yhteistyössä Hämeenkyrö ym.? Merkittävät kuntaliitokset

103 Uusi työnjako valtion, itsehallintoaluieden ja kuntien välillä

104 Lähde: Kuntaliiton valtuustoseminaari

105 Lähde: Kuntaliiton valtuustoseminaari

106 Lähde: Kuntaliiton valtuustoseminaari

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 25.3.2015 klo 9.00-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 127- Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 6.11.2015 klo 8.15-10.38 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

Aika: Paikka: Osallistujat Kutsutut

Aika: Paikka: Osallistujat Kutsutut Aika: 9.10.2015 klo 8.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari 113-116 kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 113-116 kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2015 Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2015 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 17.12.2015 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A, 2 krs.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/ Aika: torstai 17.12.2015 klo 12.00-12.50 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 14.12.2016 klo 9.06-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/ Aika: 26.8.2015 klo 9.07-11.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 90 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 20.11.2015 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 140-144 kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj. Aika: 28.1.2015 klo 9.07-11.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg Pertti Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: 28.9.2016 klo 9.05- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko 89-93 Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 26.6.2015 klo 8.03-9.38 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: torstai 18.12.2008 klo 8.35-9.35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014 Aika: 17.1.2014 klo 8.04-9.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: 23.9.2015 klo 16.25-17.25 Paikka: MRDH, Grote Marktstraat 43, Haag Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 12.8.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Kivineva Jarmo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus Pöytäkirja 9/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus Pöytäkirja 9/ Aika: 28.10.2015 klo 9.04-10.45 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 110 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Aika: 28.10.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: 4.3.2009 klo 9.00-9.20 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 8.1.2016 klo 8.15-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Sillman-Sola Jonna hallintojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 1.12.2017 klo 8.15-9.45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 9/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 9/ Aika: 23.5.2014 klo 8.00-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 18.3.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: 28.3.2014 klo 8.00-10.10 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta esityslista 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta esityslista 1/ Aika: 3.4.2019 klo 9.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B Päätöksentekijät: Jäsen: Haapaniemi Jari, pj. Anttila Pekka, vpj. Hackspik-Tuomisto Merja Lehtonen Merja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 15.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 18.2.2015 klo 9.10-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Aika: 5.4.2019 klo 8.30-11.35 Kokouksen jälkeen mahdollisuus lounaaseen. Paikka: HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 16.12.2015 klo 9.01-11.05. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 137-147 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2.

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 1 (9) Aika 19.12.2017, klo 16:00-18:45 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015 Aika: 16.12.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä, LVM 5.10.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: 8.5.2014 klo 13.03-15.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 23.10.2008 klo 9.05-10.10. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013 Aika: 5.12.2013 klo 8.10-10.25 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kansliapäällikkö Pirkkala Hakari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 24.2.2016 klo 10.35-11.05 Paikka: Tecnopolis Yliopistonrinne, Häggman-sali, Kalevantie 2 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 7.10.2016 klo 8.15-11.15 Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Pormestari-kokoustila Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 29.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 19.2.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 22.1.2016 klo 8.15-10.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: 9.1.2015 klo 8.00-9.35 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Esitykseni Sopimusmenettelyn lähtökohdat Kaupunkiseudun tavoitteet MAL3-kierrokselle Tavoitteista toimenpiteisiin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä Pro Rautatie seminaari 29.11.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 KUNTAYHTYMÄ Aika: 18.12.2007 klo 9:10-10:24 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media 54 -rakennus, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät edustaja Kangasalan

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS Ohjausryhmä MUISTIO Aika Torstai 26.9.2013 klo 10.06 11.56 Paikka Tampere-talo, kokoustila Sonaatti 1 Osallistujat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.6.2016 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 7/2015 26.8.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 7/2015 26.8.2015 Seutuhallitus esityslista 7/2015 26.8.2015 Aika: 26.8.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/ Aika: 5.4.2016 klo 9.07-11.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 26.8.2009 klo 13.02 15.41 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava TIEDOTE 5.9.2016 Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava Maakuntauudistuksen toteutuessa Pirkanmaan ja koko Suomen etu on, että Tampereen kaupunkiseudun elinvoimakehitystä ei jarruteta hallinnollisin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2015 12.11.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2015 12.11.2015 Aika: Torstai 12.11.2015 klo 10:00-12:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Latva

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 10/2015 12.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 10/2015 12.6.2015 Aika: 11.6.2015 klo 9.00-11.45. ja 12.6.2015 klo 8.30-9.15. Paikka: Tampere-Oulu-Tampere Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit Kaisa Mäkelä 11.9.2012 MAL aiesopimusmenettelyn lähtökohdat PARAS lainsäädäntö ja Valtioneuvoston selonteon kaupunkiseutulinjaukset (2009) Pilottiaiesopimukset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 Tarkastuslautakunta Juha-Pekka Mannila

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 Tarkastuslautakunta Juha-Pekka Mannila NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 Tarkastuslautakunta 1.6.2017 31.5.2021 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 27.8.2018 klo 9.15 10.34 Kokouspaikka Valtuustosali, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Reino Ojala puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 9/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 9/ Aika: 26.10.2016 klo 9.00-10.45 Paikka: Hotelli Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, jäljempänä kaikki yhdessä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 1.4.2016 klo 8.15-10.20 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 6/ Aika: 29.6.2016 klo 9.02-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot