TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala Kankaala Kari johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti Sorvanto Jarkko vt. kaupunginjohtaja Ylöjärvi Viitasaari Olli kunnanjohtaja Lempäälä, 1. vpj. Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Tilalla: Koskinen Vesa henkilöstöpäällikkö Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Laiho Jyrki 175 kehitysjohtaja Tampere 1/11

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HELSINKI-HÄMEENLINNA-TAMPERE KASVUKÄYTÄVÄ, HANKKEEN TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN TYÖSKENTELYUUDISTUKSEN ARVIOINTI, JATKOTOIMENPITEET 6 * SEUDULLINEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJAVERKOSTO KESKUSTELTAVAT ASIAT PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11 2/11

3 ****** 174 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio 5.12., liitteenä. Keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Terveyshyötyä sopimusohjauksella Tre jatkaa valmistelua esitetyn mallin mukaisesti yhdessä PSHP:n kanssa RR, TL, PN SOTE-tietohallinnon seudullisen Asia toteutetaan osana Pirkanmaan JO yhteistyön tiivistäminen, sopimus suunnitteluvaiheen käynnistämisestä tuotantovastuualueen valmistelua Rakennesuunnitelma 2040, Seutuhallituksen päätöskäsittely on PN, KKu ehdotuksen hyväksyminen Kuntajohtajakokouksen työs- Jatkokäsittelyssä tässä kokouksessa PN kentelyuudistuksen arviointi Työllisyydenhoidon seutuohjausryhmä ja alueellinen työllisyydenhoidon työryhmä Kunnat nimeävät edustajansa ja asia valmistellaan pormestarin päätettäväksi. KK 3/11

4 175 HELSINKI-HÄMEENLINNA-TAMPERE KASVUKÄYTÄVÄ, HANKKEEN TILANNEKATSAUS (30 min) Seutujohtaja Nurminen Kaupunkiseudun kunnat ovat Helsinki-Hämeenlinna-Tampere yhteistyöverkoston jäseniä (pl Orivesi). Verkostomuotoinen HHT-työskentely on käynnistynyt Työskentely tähtää vyöhykkeen merkityksen tunnustamiseen kansallisella tasolla ja resurssien allokointiin alueelle. Toimenpiteitä ovat vahva edunvalvonta ja visiotyö. Teemoja on mm. asuminen, liikkuminen sekä logistiikka, energiaomavaraisuus ja elinkeinot. Verkoston ohjausryhmässä toimiva Jyrki Laiho kertoo verkoston toiminnasta ja tavoitteista vuodelle Kehitysjohtaja Jyrki Laiho Helsingistä Tampereelle ulottuva Suomen kasvukäytävä, jota aiemmin kutsuttiin Helsinki-Hämeenlinna-Tampere - kasvukäytäväksi (HHT), muodostaa maan merkittävimmän toiminnallisen ja rakenteellisen kokonaisuuden. Suomen kasvukäytävän vaikutusalueella asuu jo joka kolmas suomalainen. Kasvukäytävällä pendelöi yli henkeä, minkä johdosta kasvukäytävä muodostaa yhtenäisen työmarkkina-alueen ja yhtenäisen työvoimapoolin. Kasvukäytävän varrelle sijoittuu Suomen bruttokansantuotteesta 45 %, yritysten liikevaihdosta 50 % työpaikoista 40 %. Suomen kasvukäytävä on pääkaupunkiseudun kasvun tärkein purkautumiskanava. Kansallisen kilpailukyvyn kannalta kasvukäytävä on ydinaluetta viennin, osaamisen, koulutustarjonnan, innovaatiotoiminnan ja muuttoliikkeen osalta. Sen saavutettavuus on erinomainen, ja runsaan pendelöinnin ansiosta kyseessä on yhtenäinen työmarkkina-alue. Kansainvälisten esimerkkien valossa selvät merkit yhtenäisen nauhakaupungin ja pitkän metropolialueen syntymisestä ovat olemassa. Kansallisesta merkityksestään huolimatta Suomen kasvukäytävää ei ole tähän mennessä kehitetty kokonaisuutena. Nyt kasvukäytävä on tunnistettu, mutta varsinaisia välineitä kasvun hallintaan ja koordinointiin ei ole. Siksi on perustettu HHT-projektina aloittanut Suomen kasvukäytävähanke, jossa ovat mukana käytännössä kaikki merkittävät kasvukäytävään kuuluvat kunnat ja kaupungit, maakuntaliitot sekä kauppakamarit sekä valtion keskeiset ministeriöt ja virastot. Tampereen kaupunkiseutu on kasvukäytävän pohjoispäässä sijaitseva maan voimakkaimpia kasvukeskittymiä ja Suomen toiseksi suurin kau- 4/11

5 punkitaajamakokonaisuus. Rakennesuunnitelmassa 2040 ja maakuntakaavatyössä eteläisen kasvusuunnan merkitys on tunnistettu. Tavoite ja tilanne nyt Kasvukäytävähankkeen tavoitteena on luoda toimijoista pysyvä verkosto kasvukäytävän kehittämiseksi. Sisällöllisenä tavoitteena on sovittaa maankäyttö ja liikenne paremmin yhteen, kehittää julkista liikennettä sekä saavuttaa yhdyskuntataloudellisia ja ekologisia hyötyjä. Hankkeen isäntäkuntana toimii Hämeenlinna. Alueen toimijoiden lisäksi erityisesti valtionhallinnon halu olla mukana ja panostaa kasvukäytävään kokonaisuutena on tullut selvästi esiin. Tampereen kaupungin edustajana hankkeen ohjausryhmässä ja keskeisissä työryhmissä on ollut Jyrki Laiho. Jyrki Laiho saapuu kuntajohtajakokoukseen kertomaan mm. syksyllä tehdyn kuntakierroksen tuloksista, kasvukäytävähankkeen nykytilasta ja sen tulevan vuoden 2015 näkymistä. Jyrki Laiho selostaa asiaa kokouksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättä omalta osaltaan keskustella HHT-hankkeen huomioimisesta kaupunkiseudun omassa suunnittelussa. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jyrki Laiho poistui kokouksesta. 5/11

6 176 KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN TYÖSKENTELYUUDISTUKSEN ARVIOINTI, JATKOTOIMENPI- TEET (20 min) Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous arvioi omaa työskentelyään Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota työskentelyn tavoitteellisuuteen, kokousvalmistelun laatuun sekä kokousten tuloksellisuuteen. Työskentelyn kehittämiseksi sovittiin toimenpiteistä liittyen: 1) kokousasioiden ryhmittelyyn ja käsittelyaikatauluun, 2) kokouksen pääteeman ja valmistelukumppanuuden sopimiseen sekä 3) toimenpiteiden edistymisen seurantaan. Lisäksi painotettiin strategiatyöskentelyä ja yhteistyön tiivistämistä seutuhallituksen kanssa. Sovitut toimenpiteet ovat pääosin toteutuneet. Kuntajohtajat keskustelivat jatkotoimista kokoustyöskentelyn vaikuttavuuden parantamiseksi. Esille nostettiin mm. uudet teemat sekä kokousjänteeseen ja valmisteluun liittyvä kehittämistoiveita. Soteuudistuksen todettiin olevan kuntayhteistyön keskeinen teema, jossa keskustelutarve on maakunnanlaajuinen. Lisäksi esitettiin, että eri organisaatioiden kuntajohtajafoorumeita tulisi ohjata samaan päivään. Em. pohjalta on valmisteltu pääteemat ja työskentelyperiaatteet Teemat: - Rakennesuunnitelman 2040 toimeenpano, MAL-sopimukset - Vesihuoltoyhteistyö, tarvittaessa - Edunvalvonta - Toisen asteen koulutusyhteistyön syventäminen - Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka (uusi) - Tulevaisuuden kunta ja kaupunkiseutu (uusi) - Sote-uudistus (kaupunkiseudun kuntien keskustelufoorumi) Kokouskäytännöt: - Kaksi kertaa kuukaudessa 2 h/kokous, perjantai-aamu - Kahdesti vuodessa kokoustilan ulkopuolella - Valmistelukumppanuuden hyödyntäminen - Tiiviit esitystekstit ja harkinnan mukaan päätösehdotukset - Sote-keskustelulle aikaa joka kokouksen yhteyteen Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä teemat ja työskentelyperiaatteet vuodelle 2015 ja nimetä 2 henkisen tiimin tukemaan seutujohtajan valmistelutehtävää 6/11

7 Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Valmistelutiimin muodostavat puheenjohtajisto ja Reija Linnamaa. 7/11

8 * 176 SEUDULLINEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJAVERKOSTO (5 min) Seutujohtaja Nurminen : Kaupunkiseudun kunnat ovat päättäneet koota opetuksen ja varhaiskasvatuksen osaamisen kehittämistoimintoja perustettavaan seudulliseen organisaatioon. Sopimus on hyväksytty seutuhallituksessa Toiminnan sisältönä ovat tuotteistettavat koulutuspäivät kaupunkiseudun kuntien ao. toimialoille. Tämän yhteistyön lisäksi Tampereen kaupunki on perustamassa asiantuntijaverkostoa koulutuksen kehittämiseen. Asiantuntijaverkoston keskeisinä tehtävinä ovat 1) kasvatustieteellisen korkeakouluyhteistyön ja tutkimuksen edistäminen ja koordinointi, 2) tähän liittyvän projektiyhteistyön edistäminen ja koordinointi sekä 3) koulutusosaamisen viennin koordinointi korkeakoulujen kumppanina. Toiminta on jatkoa vuoden 2014 lopussa päättyvälle TOP School hankkeelle. Asiantuntijaverkosto kokoaa yhteen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön osalta koulutuksen asiantuntijoita. Hankejohtaja Riitta Juusenaho on esitellyt käynnistyvän verkoston toimintaa seutusivistystyöryhmälle ja Seutusivistystyöryhmän näkemyksen mukaan verkoston seudullisesta toimimisesta olisi saatavissa lisäarvoa. Kehyskuntien mukaan tulosta verkostoon ei synny alkuvaiheessa lisäkustannuksia verkostolle. Kunnat nimeävät edustajat verkostoon. Verkoston toiminnan alkuvaiheessa tarkennetaan verkoston tavoitetta, laaditaan toimintasuunnitelma ja yhteistyösopimus. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: kuntajohtajakokous päättää, merkitä tiedoksi koulutuksen kehittämisen asiantuntijaverkoston muodostamisen, että sivistysjohtajat nimeävät edustajat verkostoon ja että seutusivistystyöryhmä seuraa verkoston toimintaa Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 8/11

9 * 177 KESKUSTELTAVAT ASIAT (45 min) Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Seutujohtajan infoasiat: Sote: - Järjestämislain eteneminen - Pirkanmaan tuottamisvastuualueen ohjausryhmän kokous Vesihuoltoseminaarin järjestäminen: - ajankohta perjantai klo kokoonpano: kuntajohtajat, tekniset johtajat/vesilaitosten tj:t, hallitusten puheenjohtajat, teknisten lautakuntien/vesilaitosten puheenjohtajat. Kuntajohtajakokouksen 2:n varapuheenjohtajan nimeäminen. Seuraavassa kokouksessa. Sote-työryhmän puheenjohtajan nimeäminen alkaen. Marja Päivänen, tilaajajohtaja Tampere. Alkuvuoden kokoukset ja teemat, ks. seuraava pykälä. Seutuhallituksen kokous ja yhtymäkokous olivat Kaupunkiseudun näkyvyys Real Estate Annual Finland julkaisussa (jaossa MIPIM-messuilla): - Tampereen keskustahankkeella 2 s - Lisäaukeamalle seutukokonaisuus, AiRRport, HHT? Kokoustiedotteet: MASTO-työryhmä /11

10 178 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET (5min) Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit Maakuntakaavan valmistelutilanne (auki) Kuntaprosessien tuottavuus (Mika Uusi-Pietilä klo 9.30) AiRRport-konsepti, vaiheen 2 tulokset (sovittu) Eu-yhteystoiminnan tulokset 2014 ja tavoitteet 2015 (sovittu) Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Päivähoidon sopimuksen päivittäminen Maakuntakaava ja kj:t (maakuntaliitto klo 13.00) Jätevesipuhdistamo Oy Joukkoliikenneyhteistyösopimuksen päivittäminen Tilinpäätös 2014 Palaute seututyöryhmille vuodelta MAL2- sopimuksen seuranta v MAL3-aiseopimuksen tavoitteet ja valmistelun organisointi TA 2016 lähetekeskustelu /11

11 179 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /11

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere Kestävää kasvua käytävällä

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere Kestävää kasvua käytävällä Helsinki-Hämeenlinna-Tampere Kestävää kasvua käytävällä Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvukäytävän kehittämishanke Päärataseminaari / Pro Rautatie 20.9.2013 Anna-Mari Ahonen, projektijohtaja MIKSI? Suomen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011 Aika: KESKIVIIKKO 7.12.2011 KLO 9.10 10.55 Paikka: VILLA SOFIA, Kullervonkatu 28, Tampere Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja Nokia Järvelä Kristiina

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS Ohjausryhmä MUISTIO Aika Torstai 26.9.2013 klo 10.06 11.56 Paikka Tampere-talo, kokoustila Sonaatti 1 Osallistujat

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014 Aika: maanantai 6.10.2014 klo 11:00 16:00. Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, Kalevantie 2, 8. Krs. Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 ASIALISTA MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.00 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio TOP School -hanke Muistio 12.12.2012 Sivu 1/5 Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 14.00 Paikka Sampola, Sammonkatu 2, Tampere Läsnä Riitta Juusenaho, TOP School -hanke

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tredea Oy:n toiminnan arviointi

Tredea Oy:n toiminnan arviointi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2010 Tredea Oy:n toiminnan arviointi Ohjausryhmä: Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous

MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous Aika: 4.10.2010 klo 13.00 16.00 Paikka: TEM, Mikonkatu 4, neuvotteluhuone Kamppi Paikalla: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (7) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 20.2.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot