TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 1/2015 28.1.2015"

Transkriptio

1 Seutuhallitus esityslista 1/ Aika: klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara Tiina Joensivu Leena Jokila Killi Kork Jarmo Lyytinen Heikki Mäkinen-Aakula Marjo Parviainen Olli-Poika Sasi Ilkka varajäsenet: Siren Elina Skogberg Pertti Arvela Ari Virtanen Sirkkaliisa Kivistö Anneli Silvennoinen Seppo Kaminen Tuomo Petäkoski-Hult Tuula Tomminen Antti Kouhia Raimo Jokinen Kaarina Kajan Maija Helin Matti Muut osallistujat: Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Yli-Rajala Juha seutujohtaja, esittelijä, TKS seutusihteeri, sihteeri, TKS kuntajohtajakokouksen pj., Tampere Kutsutut: Myllykangas Päivi 5 toimitusjohtaja, Tredea Oy 1/17

2 Seutuhallitus esityslista 1/ Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2015 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2015 Todistaa Juhani Pohjonen 2/17

3 Seutuhallitus esityslista 1/ Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 6 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 5 SEUDULLISEN ELINKEINOYHTIÖN TILANNEKATSAUS 9 6 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 11 7 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN 12 8 SEUTUHALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 13 9 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17 3/17

4 Seutuhallitus esityslista 1/ KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös. 4/17

5 Seutuhallitus esityslista 1/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 25 Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 5/17

6 Seutuhallitus esityslista 1/ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Hallintosäännön 35 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinaisten jäsenten joukosta. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Killi Jokila. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 6/17

7 Seutuhallitus esityslista 1/ TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntien ajankohtaiset, yhteistyöhön vaikuttavat asiat Sote-uudistus, lainsäädännön ja toimeenpanon eteneminen. Seutuyksikkö: Yhtymäkokous oli Seutuhallituksen itsearviointikysely on meneillään. Vesihuoltoyhteistyön seminaari on klo 9.00 alkaen. Rakennesuunnitelman 2040 käsittely kunnissa: aineisto, esittelymateriaali ja mediatuki. Rasun valtuustokäsittelyt: Kangasala 9.2., Lempäälä 18.2., Nokia 26.1., Orivesi 26.1., Pirkkala 16.2., Tampere 16.2., Vesilahti ja Ylöjärvi 2.2. Ennakkotiedot marraskuun 2014 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, Muutos, tammimarraskuu Muutos%, tammimarraskuu Väkiluku, Työttömyys% marraskuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,3 % ,9 11,8 Lempäälä ,7 % ,7 10,9 Nokia ,4 % ,6 14,6 Orivesi ,3 % ,9 13,6 Pirkkala ,5 % ,9 10,5 Tampere ,2 % ,4 16,7 Vesilahti ,8 % ,2 10,2 Ylöjärvi ,4 % ,3 12,0 Kaupunkiseutu ,1 % ,8 14,9 Kehyskunnat ,9 % ,4 12,2 Pirkanmaa ,6 % ,4 14, Suomi ,4 % ,5 12,5 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus Kokousmuistiot ja tiedotteet Kuntajohtajakokouksen muistiot ja Seutuhallituksen kokoustiedote Sote-työryhmä kokoustiedote Infra-työryhmä kokoustiedote /17

8 Seutuhallitus esityslista 1/ Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 8/17

9 Seutuhallitus esityslista 1/ SEUDULLISEN ELINKEINOYHTIÖN TILANNEKATSAUS Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy perustettiin vuonna 2009 vastaamaan kaupunkiseudun seudullisen elinkeinopolitiikan toteutuksesta ja kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamisesta. Tredean keskeisiksi tavoitteiksi on yhtiön toiminnan alkuvaiheessa linjattu kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Tätä on toteutettu VILI-strategialla, jonka keskeiset alueet ovat visit matkailijoiden houkuttelu, invest investointien houkuttelu, live osaajien houkuttelu ja innovate innovaatiopalvelut. Lisäksi Tredea on vastannut yritysten perusedellytysten turvaamisesta (muun muassa yritysneuvontapalvelut) sekä kaupunkiseudun kansainvälisestä seutumarkkinoinnista. Tredean toimittua viisi vuotta, todettiin yhteisesti kuntien kesken mm. Tredean hallituksen ja kuntien vuosittain järjestettävissä yhteiskokouksissa, että on hyvä tarkastella toiminnalle sen alussa asetettuja tavoitteita ja toiminnan fokusta sekä tehdä tarvittaessa niihin päivityksiä. Lisäksi elinkeinoelämän voimakas muutos mm. digitalisaatio, niukkenevat resurssit ja kansainvälistyminen vaikuttavat kaikkiin toimialoihin ja edellyttävät uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä, jossa elinkeino- ja kehitysyhtiöt eivät ole poikkeus. Tredea Oy keskittyy jatkossa kolmeen kärkiteemaan: investointien houkuttelu, matkailun kehittäminen sekä yrittäjyysympäristö. Seudun tunnettuuden lisäämiseksi keskitytään aiempaa kohdennetumpaan markkinointiin. Tredea Oy panostaa sekä kansainvälisten että kotimaisten investointien houkutteluun. Erityisesti alueen myyntityötä vahvistetaan. Alkuvaiheessa resursseja lisätään pääsääntöisesti sisäisinä siirtoina ja ostopalveluina. 66 prosenttia sijoittuneista kansainvälisistä yrityksistä pitää osaavia työntekijöitä ja heidän pysyvyyttään tärkeimpänä syinä sijoittua alueellemme. Siksi kansainvälisten osaajien Talent Tampere -verkoston kehittäminen on keskeinen osa alueen vetovoimaa ja investointien houkuttelua. Alueen kansainvälisen matkailumarkkinoinnin lisäksi keskitytään kotimaisen tunnettuuden ylläpitämiseen yhteistyössä matkailuyritysten kanssa. Yritysyhteistyötä lisätään niin matkailun kehittämisessä, markkinoinnissa kuin matkailuneuvonnassakin. Alueen matkailun kärkiyritykset tulevat näkymään selkeämmin matkailumarkkinoinnissa, jossa pai- 9/17

10 Seutuhallitus esityslista 1/ nopisteenä on entistä enemmän digitaalisuus. Tästä yksi esimerkki on täysin uudistettu visittampere.fi-matkailuportaali. Asiakkaat ohjataan matkailuyritysten myyntikanaviin Tredea Oy:n tytäryhtiön, Visit Tampere Oy:n myyntijärjestelmien palvellessa suurtapahtumien järjestäjiä. Myös matkailuneuvonnan toimintaa uudistetaan edelleen yhteistyössä Kulttuurimyymälä Aplodin toimijoiden kanssa. Lisäksi lentoliikenteen kehittämiseen tullaan panostamaan entistä enemmän. Visit Tampere Oy:n myyntityö keskittyy matkailuportaalissa esillä olevien tuotteiden myymiseen ja yhteistyöhön Tampereen Tapahtumatoimiston kanssa. Matkailuneuvonta uudistaa toimintaansa edelleen yhteistyössä Kulttuurimyymälä Aplodin toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi lentoliikenteen kehittämiseen panostetaan. Rohkea uuden innovointi ja käytännön kokeilut yritysten liiketoimintaympäristön kehittämisessä ovat keskeisessä asemassa. Yrittäjyysympäristö-tiimi keskittyykin edellä mainittujen lisäksi yritys- ja innovaatiopalveluiden kehittämiseen. Tässä välineinä toimivat mm. kaupunkiseudun strategiset ohjelmat: Avoin Tampere, 6Aika ja Innovatiiviset kaupungit (INKA). Keskeinen merkitys on myös yhteistyöllä, jota tehdään alueen yrityspalveluita tuottavien tahojen kanssa. Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas esittää kokouksessa Tredean strategian fokusoinnin tuloksena Tredea Oy:n tarkistetut painopisteet ja vuoden 2015 tavoitteet ja toimenpiteet. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 10/17

11 Seutuhallitus esityslista 1/ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Seutujohtaja Nurminen Kaupunkiseudun kuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Hallituskauden vaihtuessa on tarpeellista asettaa kaupunkiseudun tavoitteet hallitusohjelmatyölle. Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen Hallitusohjelman laadintaan esitetään muutoksia. Politiikanteon vaikuttavuutta tarkastellut valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke (OH- RA) esittää, että hallitusohjelma laadittaisiin nykyistä strategisemmaksi ja linjaavammaksi sekä harvempiin kokonaisuuksiin keskittyväksi. Eduskunnan hyväksymän hallitusohjelman toteuttamiseksi valmisteltaisiin hallituksen toimintasuunnitelma, jossa esitettäisiin millä keinoilla, resursseilla, aikataululla ja ohjauselementeillä hallitusohjelmaa toteutettaisiin. Hallitusohjelman mahdolliseen uudistamiseen tulee varautua ja esittää kaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet myös strategisella tasolla. Kaupunkiseudun pääviesti Tampereen kaupunkiseutu on Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu Suomen kasvukäytävällä, HHT-pohjoinen. Seudun visiona on asukkaan ja työpaikan lisäys sekä puolen miljoonan asukaspohja vuonna Kasvun toteutumisessa valtion harjoittamalla aluekehityspolitiikalla on suuri merkitys. Pääviesti uuteen hallitusohjelmaan on suurten kaupunkiseutujen merkityksen korostaminen Suomen talouskasvun ja kansainvälistymisen alustoina, innovaatio- ja osaamisympäristöinä sekä vetovoimaisina asuinympäristöinä. Tarkemmin hallitusohjelmatavoitteet esitetään erillisellä liitteellä. Liite: - Tampereen kaupunkiseudun tavoitteet hallitusohjelmaan (toimitetaan kuntajohtajakokouksen käsittelyn jälkeen ) Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää keskustella esityksestä kaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteiksi Päätös. 11/17

12 Seutuhallitus esityslista 1/ YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN Seutusihteeri Pohjonen Perussopimuksen mukaan: Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä valitsee tarkastuslautankunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yhtymäkokouksessa käsitellään seutuhallituksen ja tarkastuslautanunnan nimeäminen toimikaudelle Seutuhallituksen puheenjohtaja antaa kokouskutsun Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että yhtymäkokous kutsutaan koolle klo ja että kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 12/17

13 Seutuhallitus esityslista 1/ SEUTUHALLITUKSEN ITSEARVIOINTI Seutujohtaja Nurminen Perussäännön mukaan seutuhallituksen tehtävänä on käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa siltä osin, kun se ei kuulu yhtymäkokoukselle. Koska yhtymäkokous päättää vain talousarviosta ja tilinpäätöksestä, ohjaa seutuhallitus käytännössä kuntayhtymän toimintaa. Merkittävämpi ja haasteellisempi tehtävä seutuhallituksella on kuntien poliittisen tahdon yhteensovittaminen seutuhallituksen valmistelussa olevista asioista. Yhteensovittamistehtävä on korostunut mm. rakennesuunnitelman valmistelussa. Seutuhallitus päätti joulukuun kokouksessaan toteuttaa työskentelystään itsearvioinnin toimikauden päätteeksi. Sähköinen kysely on valmistunut ja toimitettu esityslistan yhteydessä varsinaisille jäsenille vastattavaksi. Vastausaikaa on asti. Kyselyssä seutuhallitusta pyydetään arvioimaan mm. työskentelyn tavoitteellisuutta, ilmapiiriä ja omaa panostaan. Lisäksi pyydetään arvioimaan yhteistyöprosessien hallintaan sekä onnistumista eri teemojen käsittelyssä. Kysely sisältää myös mahdollisuuksia tehdä ehdotuksia työskentelyn kehittämisestä sekä tulevista painopisteistä. Kyselyn vastaukset kootaan seututoimistossa ja käsitellään seutuhallituksen kokouksessa 18.2, jossa keskustellaan johtopäätöksistä ja kehittämistarpeista. Liite: - Itsearviointikysely, postitettu sähköisenä lomakkeena Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää käsitellä työskentelyn kehittämistä itsearviointikyselyn vastausten pohjalta helmikuun kokouksessa. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 13/17

14 Seutuhallitus esityslista 1/ SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kuntalain 51, 89 ja 93 :n sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. Liite: - koonti seutujohtajan päätöksistä Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset ja että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ottooikeutta. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 14/17

15 Seutuhallitus esityslista 1/ SEURAAVAT KOKOUKSET Keskiviikkoisin klo 9.00 alkaen , - TEN-T-verkot, Tervala/LIVI - Seutuhallitustyöskentelyn itsearviointi, tulokset ja toimenpiteet 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 26.8., 23.9., , , /17

16 Seutuhallitus esityslista 1/ MUUT ASIAT 16/17

17 Seutuhallitus esityslista 1/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17/17

18 Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala Kankaala Kari 1-2 johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti Sorvanto Jarkko vt. kaupunginjohtaja Ylöjärvi Viitasaari Olli kunnanjohtaja Lempäälä, 1. vpj. Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Tilalla: Koskinen Vesa henkilöstöpäällikkö Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Kokouksen jälkeen Uusi-Pietilä Mika toimitusjohtaja Minutor Oy 1/11

19 Kuntajohtajakokous muistio 1/ KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** 3 1 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 4 3 PAIKKATIETOPOHJAISEN SEUTUSUUNNITTELUN JA SEURANNAN KEHITTÄMINEN, LOPPURAPORTTI KESKUSTELTAVAT ASIAT 9 5 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET 10 6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11 2/11

20 Kuntajohtajakokous muistio 1/ ****** 1 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio , liitteenä. Keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Suomen kasvukäytävä/hht Jatketaan keskustelua kaupunkiseudun kuntien edustuksesta verkostotyössä kjk:ssa 6.2. Seudullinen koulutuksen kehittämisen asiantuntijaverkosto Juusenaho kokoaa verkoston. Sivistystyöryhmä seuraa toimintaa ja valmistelee tarvittaessa yhteistyösopimuksen. TL, PN Kuntajohtajakokouksen työskentelyuudistuksen arviointi Kokousajankohdat vahvistettu nykytilan mukaan. Uusia teemoja valmistellaan. KJKn varapuheenjohtajien nimeäminen Tässä kokouksessa Vesihuoltoyhteistyö Kutsu infotilaisuuteen klo lähetetty. PN KK 3/11

21 Kuntajohtajakokous muistio 1/ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Seutujohtaja Nurminen Kaupunkiseudun kuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Hallituskauden vaihtuessa on tarpeellista päivittää kaupunkiseudun tavoitteet hallitusohjelmatyölle. Yleistä Tampereen kaupunkiseutu on Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu, joka yhdistyy pääkaupunkiseutuun Suomen kasvukäytävän, HHTvyöhykkeen, kautta. Kaupunkiseudulla on asukasta, ja se kasvaa asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Tuolloin kaupunkiseutu edustaa puolen miljoonan väestöpohjaa. Tampereen kaupunkiseudun kunnilla on yhteisesti hyväksytyt kasvuvisiot ja suunnitelmat niiden toteuttamiseen. Alueen kasvu pohjautuu omaehtoiseen kehittämistyöhön, minkä lisäksi maan hallituspolitiikalla ja valtio-kunta -kumppanuudella on suuri merkitys sen toteutumisessa. Tavoitteet Hallitusohjelmaa laaditaan vaikeassa kansantalouden tilanteessa. Tämä vaatii ohjelmakirjauksilta strategisuutta, joka mahdollistaa joustavan toimeenpanon. Seuraavat teemat ja tavoitteet tulisi nostaa hallitusohjelmaan: 1. Suurten kaupunkiseutujen kehittämistä tulee jatkaa. Alueiden kehittämisessä tulee huomioida kaupungistuminen ja suurten kaupunkiseutujen erityisasema. Suuret kaupunkiseudut vastaavat, mm. muuttoliikkeen vastaanottamisesta ja sosiaalisista kysymyksistä. Ne ovat vahvoja tuotantoalustoja ja toimivat aktiivisesti kansainvälistymisessä, innovaatiopolitiikassa ja elinkeinorakenteen uudistumisessa. Kaupunkiseudut työskentelevät tavoitteellisesti myös ilmastopäästöjen vähentämiseksi liikenteessä, energiatuotannossa ja rakentamisessa. Kansallista kehittämisrahoitusta tulee ohjata edellä mainittuihin kaupunkisetujen erityshaasteisiin. 2. Sopimuspolitiikkaa tulee kehittää. Suurilla kaupunkiseuduilla kuntien tehtävissä korostuu elinvoiman luominen ja alueellisista resursseista huolehtiminen. Tämän vuoksi kuntayhteistyölle ja sen työvälineiden kehittämiselle on tarvetta jatkossakin. Yhdyskuntarakenteen eheytymistä tukeva MAL-aiesopimusmenettely on viimevuosien merkittävin innovaatio valtion ja suurten kaupunkiseutujen välisessä suorassa yhteistyössä. Menettelyllä on saatu aikaan myönteisiä tuloksia, minkä vuoksi sen jatkaminen suurten kaupunkiseutujen välineenä tulee turvata. Myös Kasvu-sopimusten teemat samoin kuin sosiaalisen eheyden teemat tulee huomioida sopimuspolitiikan 4/11

22 Kuntajohtajakokous muistio 1/ kehittämisessä. Menettelyn kehittämisessä tulee korostaa korkean vaikuttavuuden tavoitteita. 3. Uuden liikennepolitiikan toimeenpanoa tulee vahvistaa. Vähähiilisyys, ilmasto- ja liikennetavoitteiden saavuttaminen edellyttävät muutosta kulkutapajakaumassa. Muutos kytkeytyy kilpailukyisten joukkoliikennepalvelujen ja kevyempien liikkumismuotojen suosimiseen. Suurilla kaupunkiseuduilla on runsaasti joukkoliikenteen kehittämispotentiaalia. Sisäistä joukkoliikennettä tulee siirtää raiteille tukemalla raitiotien rakentamista ja hyödyntämällä kansallisen raideverkkoa lähiliikenteessä. Pienempien liikennehankkeiden rahoitusta (ns. MAL-rahoitus) tulee jatkossa lisätä ja antaa päätösvalta rahoituksen kohdentamisesta kaupunkiseuduille. Tampereen kaupunkiseudun kasvu Suomen toiseksi suurimpana alueena edellyttää seuraavien liikenneratkaisuja: Joukkoliikenne: 1. Tampereen raitiotien toteutus ja seuturaitiotien suunnittelu, 2. joukkoliikenteen tuen ja lähijunaliikenteen vuorotiheyden lisääminen, 3. pienten MAL-hankkeiden rahoituksen lisääminen Muu liikenne: 1. Valtateiden 3,9 ja 12 parannukset 3. Etelän suunnan raidekapasiteetin lisääminen 2. Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen 4. Työllisyys tulee priorisoida. Työllisyyskehityksen vaikutukset kasautuvat suurille kaupunkiseuduille. Rakenteellisista ja suhdannesyistä johtuva työttömyys heikentää aluetaloutta ja elinvoimaa. Kehitys tulee kääntää panostamalla uusiin työpaikkoihin erityisesti korkean osaamisen kaupunkiseuduilla. Korkeakoulusektorilla tulee tähdätä vahvoihin ja monialaisiin yksiköihin ja innovaatioympäristöihin. Kasvun kärjiksi tulee nostaa digitalisaatio, cleantech ja materiaaliteknologia sekä vähähiilisyyttä tukevat toimialat. Digitaalisaatio ja modernin infran rakentaminen sopivat älykkäiden ja avoimien kaupunkien rakentamiseen. Kaupunkiseutujen maaseutumaisilla alueilla työpaikkoja tulee synnyttää biotalouteen. Kansainväliset liikenneyhteydet tukevat vientitaloutta. Suomen saavutettavuutta lentoliikenteellä pääkaupunkiseudun ulkopuolella tulee parantaa, ja investoida Tampere-Pirkkalan kansainväliseen lentoasemaan. Sen uusi AiRRport-konsepti voi palvella laajemmin koko väli-suomen tarpeita. 5/11

23 Kuntajohtajakokous muistio 1/ Kuntien uudistumista tulee tukea. Kuntia tulee tukea soteuudistuksen toimeenpanossa ja sen vaatimassa tietojärjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistämisessä. Uudistuksen jälkeen kuntien asema elinvoiman kehittäjänä, rahoittajana ja demokraattisena hallinnontasona tulee säilyä vahvana. Kun kunnille osoitetaan uusia tehtäviä tai velvoitetaan niitä hoitamaan nykyisiä tehtäviä, tulee perustuslaissa turvattua rahoitusperiaatetta valtion ja kunnan välillä kunnioittaa. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Päätösehdotus: Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan: hyväksyä kaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet ja lähettää tavoitteet tiedoksi puolueille, kaupunkiseudun kansanedustajaehdokkaille, Pirkanmaan maakuntahallitukselle, Pirkanmaan ELYkeskukselle, jäsenkunnille, muille suurille kaupunkiseuduille ja medialle. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kari Kankaala poistui kokouksesta. 6/11

24 Kuntajohtajakokous muistio 1/ *** 3 PAIKKATIETOPOHJAISEN SEUTUSUUNNITTELUN JA SEURANNAN KEHITTÄMINEN, LOPPURA- PORTTI 2014 Seutusihteeri Pohjonen Yhdyskuntarakenteen suunnittelu on seutuyhteistyön keskeinen teema. Myös valtion ohjaus kaupunkiseuduilla painottuu yhdyskuntarakennekysymyksiin. MAL-aiesopimuksessa todetaan, että sopimuskaudella kunnat ottavat käyttöön paikkatietojärjestelmien mahdollisuudet yhdyskuntarakenteen seurannassa ja sopivat tuotettavista analyyseistä ja käytettävistä mittareista. Paikkatiedon hyödyntämistä kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja seurannassa on selvitetty syksyllä 2014 paikkatietotyöryhmän toimesta. Loppuraportin yhteenvedossa kirjoitetaan: Maankäytön seudullinen suunnittelu on vahvistunut, mutta seudulliset työvälineet ovat edelleen kehittymättömiä. Rakennesuunnitelma ja MAL-aiesopimusmenettely tarvitsevat rinnalleen seudullista paikkatietoa. Paikkatietohanke käynnistyi kesäkuussa 2014 vastauksena MALaiesopimuksen tavoitteeseen kehittää seudullista yhdyskuntarakenteen seurantaa paikkatiedon avulla. Tavoitteena oli myös lisätä paikkatiedon käytettävyyttä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Työskentely käynnistyi kokonaiskuvan muodostamisella erilaisista paikkatietohankkeista ja hyvistä kansallisista käytännöistä. Alkuvaiheessa selvitettiin myös kuntien käytänteet, tiedon saatavuus ja tekniset ratkaisut paikkatiedon jakelussa. Seuraavaksi kartoitettiin seudulliset tietotarpeet ja niihin vastaaminen paikkatietoja harmonisoimalla. Tietotarpeissa korostui rakennesuunnitelman ja MAL-aiesopimuksen aineistotarpeet ja niiden saatavuus. Työssä pohdittiin myös keinoja paikkatiedon parempaan hyödyntämiseen. Lopuksi laadittiin toimenpidesuositukset etenemisestä kohti seudullista paikkatietopalvelua. Työstä vastasi kuntien paikkatietoasiantuntijoiden työryhmä seututoimiston organisoimana. Työn tuloksina voidaan todeta seuraavat asiat: 1. Hankkeessa organisoitiin onnistuneesti seudun paikkatietoasiantuntijat verkostoksi, jota voidaan hyödyntää jatkotyössä. 2. Hankkeessa muodostettiin kokonaiskuva käynnissä olevista paikkatietohankkeista. Niiden todettiin täydentävän toisiaan, mutta vaativan jatkossa parempaa koordinointia. 3. Hankkeessa todettiin, että kunnilla on välineet, tekniikka ja osaamista MAL-aineistojen tuottamiseen ja avoimeen jakeluun kansallisen Paikkatietoikkunan kautta. 7/11

25 Kuntajohtajakokous muistio 1/ Hankkeessa sovittiin, että MAL-aineistoja pilotoidaan rajapintapalvelussa tammikuussa Hanke oli ensimmäinen vaihe seudullisen paikkatietopalvelun muodostamista. Siinä painotus oli tiedon määrittelyn ja teknisen tuotannon kysymyksissä. Ensimmäisen vaiheen tulokset osoittavat tarpeen jatkaa paikkatiedon kehittämistä seudullisen toimintamallin pohdinnalla. Toimenpidesuosituksina esitetään jatkotyöskentelyä, jossa selvitetään mm. miten seudullinen paikkatietopalvelu on parasta organisoida ja mitä paikkatietotehtäviä siihen liitetään. Tämän lisäksi seututoimisto ja paikkatietoryhmä vastaisivat jo sovittujen MAL-aineistojen saattamisesta rajapinnoille. Paikkatietotyöryhmän kokoonpano esitetään raportissa. Liite: -loppuraportti, Paikkatieto 2014/ Päätösehdotus: Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää hyväksyä paikkatietohankkeen loppuraportin 2014, että seudullisen paikkatietopalvelun kehittämiseksi sekä organisaatiovaihtoehtojen ja kustannusten vertailemiseksi valmistellaan ehdotus ja että paikkatietoryhmä jatkaa työskentelyä MAL-aineistojen tuottamiseksi ja saattamiseksi rajapinnoille. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 8/11

26 Kuntajohtajakokous muistio 1/ * 4 KESKUSTELTAVAT ASIAT (45 min) Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Seutujohtajan infoasiat: SOTE-uudistuksen toimeenpano Kuntajohtajakokouksen 2. varapuheenjohtajan nimeäminen. Seuraavassa kokouksessa. Rakennesuunnitelman käsittely kunnissa: aineisto, esittelymateriaali ja mediatuki. Kokoustiedotteet: MASTO-työryhmä /11

27 Kuntajohtajakokous muistio 1/ PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET (5min) Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit Hallitusohjelmatavoitteet Paikkatietohanke Kuntaprosessien tuottavuus (Mika Uusi-Pietilä klo 10.00) AiRRport-konsepti, vaiheen 2 tulokset, Virkkunen ja Neilimo Eu-yhteystoiminnan tulokset 2014 ja tavoitteet 2015, Räikkönen Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Päivähoidon sopimuksen päivittäminen Maakuntakaava ja kj:t (maakuntaliitto klo 13.00) Jätevesipuhdistamo Oy Joukkoliikenneyhteistyösopimuksen päivittäminen Tilinpäätös 2014 Palaute seututyöryhmille vuodelta MAL2- sopimuksen seuranta v MAL3-aiseopimuksen tavoitteet ja valmistelun organisointi TA 2016 lähetekeskustelu Eu-yhteystoiminnan tulokset 2014 ja tavoitteet /11

28 Kuntajohtajakokous muistio 1/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen jälkeen Mika Uusi-Pietilä esitteli Minutor Oy:n kokemuksia kuntaprosessien tehostamisesta. 11/11

29 Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: klo Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala Kankaala Kari johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti Sorvanto Jarkko vt. kaupunginjohtaja Ylöjärvi Viitasaari Olli kunnanjohtaja Lempäälä, 1. vpj. Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Tilalla: Koskinen Vesa henkilöstöpäällikkö Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Laiho Jyrki 175 kehitysjohtaja Tampere 1/11

30 Kuntajohtajakokous muistio 20/ KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO HELSINKI-HÄMEENLINNA-TAMPERE KASVUKÄYTÄVÄ, HANKKEEN TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN TYÖSKENTELYUUDISTUKSEN ARVIOINTI, JATKOTOIMENPITEET 6 * SEUDULLINEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJAVERKOSTO KESKUSTELTAVAT ASIAT PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11 2/11

31 Kuntajohtajakokous muistio 20/ ****** 174 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio 5.12., liitteenä. Keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Terveyshyötyä sopimusohjauksella Tre jatkaa valmistelua esitetyn mallin mukaisesti yhdessä PSHP:n kanssa RR, TL, PN SOTE-tietohallinnon seudullisen Asia toteutetaan osana Pirkanmaan JO yhteistyön tiivistäminen, sopimus suunnitteluvaiheen käynnistämisestä tuotantovastuualueen valmistelua Rakennesuunnitelma 2040, Seutuhallituksen päätöskäsittely on PN, KKu ehdotuksen hyväksyminen Kuntajohtajakokouksen työs- Jatkokäsittelyssä tässä kokouksessa PN kentelyuudistuksen arviointi Työllisyydenhoidon seutuohjausryhmä ja alueellinen työllisyydenhoidon työryhmä Kunnat nimeävät edustajansa ja asia valmistellaan pormestarin päätettäväksi. KK 3/11

32 Kuntajohtajakokous muistio 20/ HELSINKI-HÄMEENLINNA-TAMPERE KASVUKÄYTÄVÄ, HANKKEEN TILANNEKATSAUS (30 min) Seutujohtaja Nurminen Kaupunkiseudun kunnat ovat Helsinki-Hämeenlinna-Tampere yhteistyöverkoston jäseniä (pl Orivesi). Verkostomuotoinen HHT-työskentely on käynnistynyt Työskentely tähtää vyöhykkeen merkityksen tunnustamiseen kansallisella tasolla ja resurssien allokointiin alueelle. Toimenpiteitä ovat vahva edunvalvonta ja visiotyö. Teemoja on mm. asuminen, liikkuminen sekä logistiikka, energiaomavaraisuus ja elinkeinot. Verkoston ohjausryhmässä toimiva Jyrki Laiho kertoo verkoston toiminnasta ja tavoitteista vuodelle Kehitysjohtaja Jyrki Laiho Helsingistä Tampereelle ulottuva Suomen kasvukäytävä, jota aiemmin kutsuttiin Helsinki-Hämeenlinna-Tampere - kasvukäytäväksi (HHT), muodostaa maan merkittävimmän toiminnallisen ja rakenteellisen kokonaisuuden. Suomen kasvukäytävän vaikutusalueella asuu jo joka kolmas suomalainen. Kasvukäytävällä pendelöi yli henkeä, minkä johdosta kasvukäytävä muodostaa yhtenäisen työmarkkina-alueen ja yhtenäisen työvoimapoolin. Kasvukäytävän varrelle sijoittuu Suomen bruttokansantuotteesta 45 %, yritysten liikevaihdosta 50 % työpaikoista 40 %. Suomen kasvukäytävä on pääkaupunkiseudun kasvun tärkein purkautumiskanava. Kansallisen kilpailukyvyn kannalta kasvukäytävä on ydinaluetta viennin, osaamisen, koulutustarjonnan, innovaatiotoiminnan ja muuttoliikkeen osalta. Sen saavutettavuus on erinomainen, ja runsaan pendelöinnin ansiosta kyseessä on yhtenäinen työmarkkina-alue. Kansainvälisten esimerkkien valossa selvät merkit yhtenäisen nauhakaupungin ja pitkän metropolialueen syntymisestä ovat olemassa. Kansallisesta merkityksestään huolimatta Suomen kasvukäytävää ei ole tähän mennessä kehitetty kokonaisuutena. Nyt kasvukäytävä on tunnistettu, mutta varsinaisia välineitä kasvun hallintaan ja koordinointiin ei ole. Siksi on perustettu HHT-projektina aloittanut Suomen kasvukäytävähanke, jossa ovat mukana käytännössä kaikki merkittävät kasvukäytävään kuuluvat kunnat ja kaupungit, maakuntaliitot sekä kauppakamarit sekä valtion keskeiset ministeriöt ja virastot. Tampereen kaupunkiseutu on kasvukäytävän pohjoispäässä sijaitseva maan voimakkaimpia kasvukeskittymiä ja Suomen toiseksi suurin kau- 4/11

33 Kuntajohtajakokous muistio 20/ punkitaajamakokonaisuus. Rakennesuunnitelmassa 2040 ja maakuntakaavatyössä eteläisen kasvusuunnan merkitys on tunnistettu. Tavoite ja tilanne nyt Kasvukäytävähankkeen tavoitteena on luoda toimijoista pysyvä verkosto kasvukäytävän kehittämiseksi. Sisällöllisenä tavoitteena on sovittaa maankäyttö ja liikenne paremmin yhteen, kehittää julkista liikennettä sekä saavuttaa yhdyskuntataloudellisia ja ekologisia hyötyjä. Hankkeen isäntäkuntana toimii Hämeenlinna. Alueen toimijoiden lisäksi erityisesti valtionhallinnon halu olla mukana ja panostaa kasvukäytävään kokonaisuutena on tullut selvästi esiin. Tampereen kaupungin edustajana hankkeen ohjausryhmässä ja keskeisissä työryhmissä on ollut Jyrki Laiho. Jyrki Laiho saapuu kuntajohtajakokoukseen kertomaan mm. syksyllä tehdyn kuntakierroksen tuloksista, kasvukäytävähankkeen nykytilasta ja sen tulevan vuoden 2015 näkymistä. Jyrki Laiho selostaa asiaa kokouksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättä omalta osaltaan keskustella HHT-hankkeen huomioimisesta kaupunkiseudun omassa suunnittelussa. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jyrki Laiho poistui kokouksesta. 5/11

34 Kuntajohtajakokous muistio 20/ KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN TYÖSKENTELYUUDISTUKSEN ARVIOINTI, JATKOTOIMENPI- TEET (20 min) Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous arvioi omaa työskentelyään Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota työskentelyn tavoitteellisuuteen, kokousvalmistelun laatuun sekä kokousten tuloksellisuuteen. Työskentelyn kehittämiseksi sovittiin toimenpiteistä liittyen: 1) kokousasioiden ryhmittelyyn ja käsittelyaikatauluun, 2) kokouksen pääteeman ja valmistelukumppanuuden sopimiseen sekä 3) toimenpiteiden edistymisen seurantaan. Lisäksi painotettiin strategiatyöskentelyä ja yhteistyön tiivistämistä seutuhallituksen kanssa. Sovitut toimenpiteet ovat pääosin toteutuneet. Kuntajohtajat keskustelivat jatkotoimista kokoustyöskentelyn vaikuttavuuden parantamiseksi. Esille nostettiin mm. uudet teemat sekä kokousjänteeseen ja valmisteluun liittyvä kehittämistoiveita. Soteuudistuksen todettiin olevan kuntayhteistyön keskeinen teema, jossa keskustelutarve on maakunnanlaajuinen. Lisäksi esitettiin, että eri organisaatioiden kuntajohtajafoorumeita tulisi ohjata samaan päivään. Em. pohjalta on valmisteltu pääteemat ja työskentelyperiaatteet Teemat: - Rakennesuunnitelman 2040 toimeenpano, MAL-sopimukset - Vesihuoltoyhteistyö, tarvittaessa - Edunvalvonta - Toisen asteen koulutusyhteistyön syventäminen - Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka (uusi) - Tulevaisuuden kunta ja kaupunkiseutu (uusi) - Sote-uudistus (kaupunkiseudun kuntien keskustelufoorumi) Kokouskäytännöt: - Kaksi kertaa kuukaudessa 2 h/kokous, perjantai-aamu - Kahdesti vuodessa kokoustilan ulkopuolella - Valmistelukumppanuuden hyödyntäminen - Tiiviit esitystekstit ja harkinnan mukaan päätösehdotukset - Sote-keskustelulle aikaa joka kokouksen yhteyteen Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä teemat ja työskentelyperiaatteet vuodelle 2015 ja nimetä 2 henkisen tiimin tukemaan seutujohtajan valmistelutehtävää 6/11

35 Kuntajohtajakokous muistio 20/ Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Valmistelutiimin muodostavat puheenjohtajisto ja Reija Linnamaa. 7/11

36 Kuntajohtajakokous muistio 20/ * 176 SEUDULLINEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJAVERKOSTO (5 min) Seutujohtaja Nurminen : Kaupunkiseudun kunnat ovat päättäneet koota opetuksen ja varhaiskasvatuksen osaamisen kehittämistoimintoja perustettavaan seudulliseen organisaatioon. Sopimus on hyväksytty seutuhallituksessa Toiminnan sisältönä ovat tuotteistettavat koulutuspäivät kaupunkiseudun kuntien ao. toimialoille. Tämän yhteistyön lisäksi Tampereen kaupunki on perustamassa asiantuntijaverkostoa koulutuksen kehittämiseen. Asiantuntijaverkoston keskeisinä tehtävinä ovat 1) kasvatustieteellisen korkeakouluyhteistyön ja tutkimuksen edistäminen ja koordinointi, 2) tähän liittyvän projektiyhteistyön edistäminen ja koordinointi sekä 3) koulutusosaamisen viennin koordinointi korkeakoulujen kumppanina. Toiminta on jatkoa vuoden 2014 lopussa päättyvälle TOP School hankkeelle. Asiantuntijaverkosto kokoaa yhteen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön osalta koulutuksen asiantuntijoita. Hankejohtaja Riitta Juusenaho on esitellyt käynnistyvän verkoston toimintaa seutusivistystyöryhmälle ja Seutusivistystyöryhmän näkemyksen mukaan verkoston seudullisesta toimimisesta olisi saatavissa lisäarvoa. Kehyskuntien mukaan tulosta verkostoon ei synny alkuvaiheessa lisäkustannuksia verkostolle. Kunnat nimeävät edustajat verkostoon. Verkoston toiminnan alkuvaiheessa tarkennetaan verkoston tavoitetta, laaditaan toimintasuunnitelma ja yhteistyösopimus. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: kuntajohtajakokous päättää, merkitä tiedoksi koulutuksen kehittämisen asiantuntijaverkoston muodostamisen, että sivistysjohtajat nimeävät edustajat verkostoon ja että seutusivistystyöryhmä seuraa verkoston toimintaa Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 8/11

37 Kuntajohtajakokous muistio 20/ * 177 KESKUSTELTAVAT ASIAT (45 min) Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Seutujohtajan infoasiat: Sote: - Järjestämislain eteneminen - Pirkanmaan tuottamisvastuualueen ohjausryhmän kokous Vesihuoltoseminaarin järjestäminen: - ajankohta perjantai klo kokoonpano: kuntajohtajat, tekniset johtajat/vesilaitosten tj:t, hallitusten puheenjohtajat, teknisten lautakuntien/vesilaitosten puheenjohtajat. Kuntajohtajakokouksen 2:n varapuheenjohtajan nimeäminen. Seuraavassa kokouksessa. Sote-työryhmän puheenjohtajan nimeäminen alkaen. Marja Päivänen, tilaajajohtaja Tampere. Alkuvuoden kokoukset ja teemat, ks. seuraava pykälä. Seutuhallituksen kokous ja yhtymäkokous olivat Kaupunkiseudun näkyvyys Real Estate Annual Finland julkaisussa (jaossa MIPIM-messuilla): - Tampereen keskustahankkeella 2 s - Lisäaukeamalle seutukokonaisuus, AiRRport, HHT? Kokoustiedotteet: MASTO-työryhmä /11

38 Kuntajohtajakokous muistio 20/ PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET (5min) Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit Maakuntakaavan valmistelutilanne (auki) Kuntaprosessien tuottavuus (Mika Uusi-Pietilä klo 9.30) AiRRport-konsepti, vaiheen 2 tulokset (sovittu) Eu-yhteystoiminnan tulokset 2014 ja tavoitteet 2015 (sovittu) Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Päivähoidon sopimuksen päivittäminen Maakuntakaava ja kj:t (maakuntaliitto klo 13.00) Jätevesipuhdistamo Oy Joukkoliikenneyhteistyösopimuksen päivittäminen Tilinpäätös 2014 Palaute seututyöryhmille vuodelta MAL2- sopimuksen seuranta v MAL3-aiseopimuksen tavoitteet ja valmistelun organisointi TA 2016 lähetekeskustelu /11

39 Kuntajohtajakokous muistio 20/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /11

40 KOKOUSTIEDOTE SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS SEUDULLINEN VESIHUOLTOYHTEISTYÖ Seutuhallitus sai seudullisesta vesihuoltoyhteistyön etenemisestä kattavan tilannekatsauksen. Tampereen kaupungin ehdotuksen mukaisesti vesihuoltoyhteistyössä edetään seudulliseen kokonaisratkaisuun kolmivaiheisesti: 1) valmistelut ja neuvottelut yhteisesti omistetun Keskuspuhdistamo Oy:n perustamiseksi käynnistetään hankkeessa mukana olevien kuntien kanssa, 2) Tampereen Vesi liikelaitos käynnistää neuvottelut nykyisten jätevesien käsittelysopimusten muuttamisesta kaupunkiseudun kuntien kanssa ja 3) puhtaan veden liiketoiminnan organisointi arvioidaan myöhemmin erikseen. Asian etenemisestä järjestetään esittelytilaisuus hankkeessa mukana olevien kuntien edustajille. RAKENNESUUNNITELMA 2040 EHDOTUS Pitkään valmisteltu kaupunkiseudun strategisen maankäytön ehdotus vuoteen 2040 hyväksyttiin. Suunnitelmassa esitetään maankäyttöä, liikennejärjestelmää, asuntotuotantoa, viherverkkoa ja elinkeinojen sijoittumista ohjaavat ratkaisut, joilla hiotaan kaupunkiseutua entistä elinvoimaisemmaksi kiristyvässä kansallisessa ja kansanvälisessä kilpailussa. Rakennesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti seudulla varaudutaan asukkaan kasvuun vuoteen 2040 mennessä, jolloin kaupunkiseudulla on lähes puoli miljoonaa asukasta. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen perustuu kaupunkiseudun tasapainoon ja kokonaisetuun sekä yhdyskuntataloudellisuuteen. Kasvu ohjataan täydentämään nykyistä yhdyskuntarakennetta ja vahvistamaan keskuksia ja joukkoliikenneväyliä. Tämä mahdollistaa liikkumisen tapojen uudistamisen. Suunnitelmassa esitetään raideliikenteen seudullinen kokonaisuus ja joukkoliikenteen kytkemä keskusverkko. Merkittävä osa rakennettavista asunnoista sijoittuu alueille, jotka tukeutuvat raitiotiehen ja lähi- tai taajamajunaan. Osa asunnoista sijoittuu keskusten välisiin nauhoihin ja muille alueille, jonne on järjestettävissä hyvät joukkoliikennepalvelut. Kasvuun varaudutaan noin asunnon rakentamisella. Asumisen monipuolisuuteen ja asuinympäristöjen laatuun kiinnitetään huomiota. Kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon varaudutaan yhteisvastuullisesti. Seutukeskus ja alue- ja lähipalvelukeskukset ovat elinvoimaisia asumisen, työn, palvelujen ja vapaa-ajan keskittymiä. Keskukset kytketään toisiinsa hyvällä joukkoliikenteellä sekä korkeatasoisilla pyöräteillä. Työpaikka-alueista esitetään elinkeinojen uudistumista ja työpaikkojen lisäystä tukeva kokonaisratkaisu. Työpaikat osoitetaan keskuksiin, tietointensiivisiin osaamiskeskittymiin sekä muihin palvelujen ja teollisuuden alueisiin. Toteutusohjelmalla tarkennetaan asuin- ja työpaikka-alueiden, palveluverkon ja liikennejärjestelmän sekä suurten investointien ajoittamista eri vuosikymmeninä vuoteen Rakennesuunnitelma on pohja seuraavalle MAL-aiesopimukselle ja kaupunkiseudun kuntien viesti maakuntakaavan valmistelulle. PIRKANMAAN HALLITUSOHJELMATAVOITTEITA VUODELLE 2015 Seutuhallitus kävi omalta osaltaan keskustelua kaupunkiseudun tavoitteista uuteen hallitusohjelmaan. Asia otetaan päätöskäsittelyyn tammikuun 2015 kokouksessa. Jatkovalmistelua

41 evästettiin mm. siten, että kaupunkiseutujen merkitys maakuntien ja koko Suomen vetureina, kaupunkipolitiikka ja MAL-aiesopimuskäytännön jatkaminen ovat keskeinen tausta tavoitteiden asettamiselle. Lisäksi tavoitteissa tulee korostua selvät kärkiteemat esim. liikenne- tai muissa infrahankkeissa. Mahdollisuuksien mukaan tavoiteltavaa on myös yhteinen viesti koko Pirkanmaan osalta. Lisäksi seutuhallitus totesi, että valmistelua alueen toimijoiden yhteisiksi tavoitteiksi hallitusohjelmaan tulisi jatkaa ja tavoitteet käsitellään lähempänä kevään eduskuntavaaleja. Kokouksessa olivat läsnä: Kokouksessa olivat läsnä: Anna-Kaisa Ikonen pj. (Tampere), Helena Rissanen, 1. vpj. (Pirkkala), Ari Perämaa 2. vpj. (Vesilahti), Mikko Aaltonen (Tampere), Atanas Aleksovski/Anneli Kivistö (Tampere), Seppo Silvennoinen (Tampere), Tuula Petäkoski-Hult (Lempäälä), Leena Joensivu (Ylöjärvi), Jarmo Kork (Nokia), Heikki Lyytinen (Kangasala), Marjo Mäkinen-Aakula (Orivesi) ja Ilkka Sasi (Tampere). Kokousmateriaalit löytyvät: tampereenseutu.fi - päätöksenteko seutuhallitus kokoukset 2014 Lisätietoja: Seutujohtaja Päivi Nurminen puh

42 KOKOUSTIEDOTE SEUTUSOTEN KOKOUS TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT - Päätettiin kerätä kaikki kaupunkiseudun terveysasemavaihtajat sekä luvut eriteltyinä kaupunkiseudun kuntien puitteissa, mikäli mahdollista. - Kevään 2015 kokoukset ovat 11.2 kello 13-15, 15.4 kello 13-15, 9.6 kello KEHITYSVAMMAHUOLLON ALUEELLINEN PALVELURAKENNEMUUTOS - Päätettiin toteuttaa kartoitus vielä laitoshoidossa olevista asiakkaista ja tulevaisuuden suunnitelmista heidän kohdallaan. Lisäksi kerätään tiedot omaishoidon piirissä olevien asiakkaiden määrästä, hoitajien ikärakenteesta ja asiakkaiden hoidon tulevaisuusnäkymistä - Sovittiin, että pohjatiedot pyritään kokoamaan helmikuun kokoukseen. 5 SOTE-UUDISTUS JA PAIKALLISET VALMISTELUT - Työryhmä merkitsi tiedoksi katsauksen sote-uudistuksen ajankohtaisesta valmistelutilanteesta. 6 MUUT ASIAT - Sosiaalihuoltolain uudistus on hyväksytty. - Anniina Tirronen kertoi kuntakokeiluhankkeen kuulumisista. - Lisäksi muistutettiin Parempi Arki -hankkeeseen osallistumisen päätöksistä. - Työryhmä kiitti Taru Kuosmasta puheenjohtajakaudesta. Läsnä kokouksessa olivat: Osallistujat: Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere, pj. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere Salkoaho Tuukka yhteyspäällikkö Tampere Tirronen Anniina vs.tilaajapäällikkö Tampere Santalahti Anne terveys- ja sosiaalijohtaja Ylöjärvi Harju Raija sosiaali- ja terveysjohtaja Kangasala Halme Eeva perusturvajohtaja Nokia Helin Vesa sosiaali- ja terveysjohtaja Lempäälä

43 Nieminen Raimo T. pääluottamusmies henkilöstön edustaja Paavilainen Paula perusturvajohtaja Pirkkala, vpj. Partanen Pirkko sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Vesilahti Peurala Tuija sosiaali- ja terveysjohtaja Orivesi Karttunen Tiina T. tietohallintokoordinaattori Tampere Kahila Arto tietohallintojohtaja Kehyskunnat Laine Toni K. kehittämispäällikkö TKS, esittelijä, sihteeri Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Aaltonen Mikko apulaispormestari Tampere Mäkinen Sari ylilääkäri Seuraava seutusoten kokous on klo Lisätietoja: kehittämispäällikkö Toni K. Laine puh

44 INFRAPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS Kokoustiedote RAKENNESUUNNITELMA (RASU) 2040 Työryhmässä käsiteltiin valmistunut ehdotus kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaksi. Yhteistyötä jatketaan eri työryhmien kesken jatkotoimenpiteiden toteuttamisen tukena. VALMISTUNUT HANKE: TAPRE Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi (Tapre) hanke on ollut kolmevuotinen palvelukiinteistöjen energiatehokkuutta kehittävä hanke, jossa on ollut mukana yli 30 eri osapuolta julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Hankkeessa valmisteltiin 13 erilaista dokumenttia, joiden avulla toteutetaan energiatehokkuutta hanke- ja toteutussuunnittelussa, toteutuksen ja urakoinnin jälkeisessä vastaanotossa, kunnossapidossa, huollossa ja käytössä. Tuloksia hyödynnetään käytännön rakennuskohteissa. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET, INFRAPALVELUT Työryhmä hyväksyi infrapalvelujen vuoden 2015 strategiset tavoitteet. Niiden keskeisiä teemoja ovat rakennusvalvonnassa yhteisten käytäntöjen edistäminen, tilapalveluissa suunnittelu-, käyttö- ja kunnossapito-osaamisen parantaminen, yhdyskuntateknisten palvelujen tuotteistamisen jatkaminen, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen suunnittelu sekä vesihuollossa yhteistyön jatkaminen jätevesi- ja puhdasvesiratkaisuissa. SEUTUVIESTINNÄN SEURANTAKARTOITUS JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Työryhmä käsitteli ja hyväksyi koko seutuyhteistyötä koskevat toimenpiteet, joiden avulla seutuyhteistyöhön liittyvää viestintää voidaan parantaa eri toimielimissä. Työryhmien jäseniä kannustetaan kunnissaan viemään tietoa ja keskustelemaan seudullisesti valmisteluun tulevista ja valmistuneista asioista. Seutuhallitus on hyväksynyt toimenpiteet kokouksessaan ALATYÖRYHMIEN ASIAT Infrapalvelujen tavoitteet toteutuvat pääasiassa alatyöryhmärakenteen kautta. Todettiin työskentelyn edenneen asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja vuoden 2015 toimintasuunnitelmat ovat työn alla. Päättyvän vuoden toiminnalliset tavoitteet raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kokouksessa läsnä olivat: Tietäväinen Milko pj. (Tre), Jortikka Antti (Or), Korhonen Jouni (Pir), Kauppila Tapio (Ves), Heljo Seppo (Ylö), Kahila Arto (Ylö), Nurminen Päivi (TKS), Vainio Ulla-Kirsikka (No) ja Anttonen Kaisu (Tre). Seuraava kokous on klo 13:00. Lisätietoja: Rakennuttamispäällikkö Milko Tietäväinen puh , pj. Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen puh , siht.

45 PÄÄTÖSKOONTI Seutujohtaja Seutujohtajan päätökset Vuoden 2014 päätökset 82 VUOSILOMAN MYÖNTÄMINEN SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ KURUNMÄELLE 83 PALKATTOMAN VAPAAN MYÖNTÄMINEN SEUTUASSISTENTTI PAUNOSELLE Vuoden 2015 päätökset 1 VUOSILOMAN MYÖNTÄMINEN SEUTUSIHTEERI POHJOSELLE 2 KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ ASULA-MYLLYSEN OSALLISTUMINEN ARA-PÄIVÄÄN HELSINGISSÄ 20.1.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj. Aika: 28.1.2015 klo 9.07-11.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg Pertti Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: 9.1.2015 klo 8.00-9.35 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 14.12.2016 klo 9.06-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 25.3.2015 klo 9.00-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 127- Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014 Aika: 17.1.2014 klo 8.04-9.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

MUISTIO 3/

MUISTIO 3/ Aika: 9.6.2015 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

MUISTIO 2/

MUISTIO 2/ Aika: 27.4.2016 klo 13.05 Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Vuori Mika suunnittelupäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: 4.3.2009 klo 9.00-9.20 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/ Aika: 26.8.2015 klo 9.07-11.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 90 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 8.1.2016 klo 8.15-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Sillman-Sola Jonna hallintojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: 23.1.2015 klo 8.07-11.08 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013 Aika: 5.12.2013 klo 8.10-10.25 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kansliapäällikkö Pirkkala Hakari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/ Aika: Perjantai 11.12.2015 klo 11:30-14:15 Paikka: Ravintola Henriks, iso kabinetti, Satamakatu 7, Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Latva Simo kaupungininsinööri

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: 8.5.2014 klo 13.03-15.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/2013 17.9.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/2013 17.9.2013 Aika: Perjantai 13.9.2013 klo 11:00-13:00 Paikka: Tulli Business Park, kokoustila Saavutus, 7. kerros Åkerlundinkatu 11 A-D Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva Simo

Lisätiedot

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: torstai 18.12.2008 klo 8.35-9.35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 18.2.2015 klo 9.10-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: 28.3.2014 klo 8.00-10.10 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Seutuyhteistyön salaisuus Tampereenseudulla. Kuntamarkkinat Seutujohtaja Päivi Nurminen

Seutuyhteistyön salaisuus Tampereenseudulla. Kuntamarkkinat Seutujohtaja Päivi Nurminen Seutuyhteistyön salaisuus Tampereenseudulla Kuntamarkkinat 11.9.2019 Seutujohtaja Päivi Nurminen 380 000 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö on parasta A-luokkaa Tampere Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta esityslista 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta esityslista 1/ Aika: 3.4.2019 klo 9.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B Päätöksentekijät: Jäsen: Haapaniemi Jari, pj. Anttila Pekka, vpj. Hackspik-Tuomisto Merja Lehtonen Merja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 26.8.2009 klo 13.02 15.41 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä, LVM 5.10.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015 Aika: 19.2.2015 klo 13.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/2015 6.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/2015 6.3.2015 Aika: 6.3.2015 klo 8.10-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/2014 25.4.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/2014 25.4.2014 Aika: 25.4.2014 klo 8.05-9.55 Paikka: Tampere-talo, Opus 2-kabinetti, Yliopistonkatu 55 Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari tilaajajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 26.6.2015 klo 8.03-9.38 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 1.12.2017 klo 8.15-9.45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala,

Lisätiedot

MUISTIO 1/2016 18.2.2016

MUISTIO 1/2016 18.2.2016 Aika: 18.2.2016 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS Ohjausryhmä MUISTIO Aika Torstai 26.9.2013 klo 10.06 11.56 Paikka Tampere-talo, kokoustila Sonaatti 1 Osallistujat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015 Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Aika: 5.4.2019 klo 8.30-11.35 Kokouksen jälkeen mahdollisuus lounaaseen. Paikka: HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: 14.2.2014 klo 8.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari tilaajajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2010 Aika 25.3.2010 klo 13.30 15.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava TIEDOTE 5.9.2016 Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava Maakuntauudistuksen toteutuessa Pirkanmaan ja koko Suomen etu on, että Tampereen kaupunkiseudun elinvoimakehitystä ei jarruteta hallinnollisin

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

MUISTIO 4/

MUISTIO 4/ Aika: 2.9.2015 klo 13.00- Paikka: Osallistujat: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Päivänen Maria tilaajapäällikkö Tampere, pj Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere Puskala Tarja palvelutuotantojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla. Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4

Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla. Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4 Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4 Esityksen tavoitteena kuntien sitouttaminen yhteiseen kehittämiseen 1. Millainen on kuntien tahtotila

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: klo 13-15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Aika: 18.2.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

MUISTIO 1/2013 5.2.2013

MUISTIO 1/2013 5.2.2013 Aika: 5.2.2013 klo 13- Paikka: Osallistujat: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Marjamäki Tarja ylilääkäri Lempäälä, pj. Lemmetty Arto vs. tilaajapäällikkö Tampere

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/ Aika: Paikka: Osallistujat: Torstai 21.9.2017 (aikataulu: ks. ohjelma alla) Ahlmanin kartano, Selin -sali, Hallilantie 24, Tampere Infrapalvelujen työryhmä: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 19/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 19/ Aika: 5.12.2014 klo 8.05-10.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015 Aika: 16.12.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: 28.9.2016 klo 9.05- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko 89-93 Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 9/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 9/ Aika: 23.5.2014 klo 8.00-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2.

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 1 (9) Aika 19.12.2017, klo 16:00-18:45 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 23.10.2008 klo 9.05-10.10. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/2015 17.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/2015 17.4.2015 Aika: 17.4.2015 klo 8.03-10.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/2015 30.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/2015 30.4.2015 Aika: 30.4.2015 klo 8.00-9.05 Paikka: Finlaysonin alueella, Werstas-museolla, Galleria Bertel, Väinö Linnan aukio 8. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.4.2008 klo 10.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakuntauudistus, Poliittisen ohjauksen neuvottelukunta Kokousaika 09.03.2018 kello 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: 23.9.2015 klo 16.25-17.25 Paikka: MRDH, Grote Marktstraat 43, Haag Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara

Lisätiedot