TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari tilaajajohtaja Tampere Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala Kankaala Kari konsernijohtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi tilalla: Lilja Marjatta talousjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti Sivunen Pentti kaupunginjohtaja Ylöjärvi, 2. vpj. Viitasaari Olli kunnanjohtaja Lempäälä, 1. vpj. Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Antikainen Timo 45 elinkeinojohtaja Tampere Mannila Tuija 45 yhteysjohtaja Tampere Myllykangas Päivi 45 toimitusjohtaja Tredea Kurunmäki Kimmo seutusuunnittelupäällikkö TKS Seimelä Katja 46 liikennejärjestelmä- Insinööri TKS 1/19

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** 3 44 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 45 TREDEA, KUNTIEN JA YHTIÖN TYÖNJAKO 4 46 SEUDULLISESTI MERKITTÄVIEN HANKKEIDEN KÄSITTELY RAKENNESUUNNITELMAN UUDISTAMISESSA, 2/ RAKENNESUUNNITELMAN VÄLIRAPORTIN LAUSUNNOT 9 48 RAKENNESUUNNITELMAN 2040 LINJARATKAISU MAL2-AIESOPIMUKSEN SEURANTARAPORTTI 12 * SEUTUPÄIVÄN 2014 JÄRJESTÄMINEN KANTRI RY:N OHJELMAKAUSI KESKUSTELUASIAT PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 19 2/19

3 ****** 44 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio 28.3., liitteenä. Keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Seudullisesti merkittävät hankkeet 2/2 osa valmisteltu tähän kokoukseen PN rakennesuunnitelmassa Elinvoimaselvityksen jatkotoimenpiteet Kunnallishallitukset hyväksyneet esitykset valtuustoille Ohjausryhmän kokouksen 25.4 valmistelu KJt RL, PN jatkuu Rakennemuutosrahoitus Keskustelu hakeutumisen edellytyksistä PS,KK 3/19

4 45 TREDEA, KUNTIEN JA YHTIÖN TYÖNJAKO (30 min) Toimitusjohtaja Päivi Myllykangas, Tredea Oy Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy perustettiin vuonna 2009 vastaamaan kaupunkiseudun yhteisen seudullisen elinkeinopolitiikan toteutuksesta. Tredean toimittua viisi vuotta, on todettu yhteisesti kuntien kesken, että on hyvä tarkastella toiminnalle sen alussa asetettuja tavoitteita ja toiminnan fokusta sekä tehdä tarvittaessa niihin päivityksiä. Tredean keskeisiksi tavoitteiksi on yhtiön toiminnan alkuvaiheessa linjattu kaupunkiseudun kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Tätä on toteutettu VILI-strategialla, jonka keskeiset alueet ovat visit matkailijoiden houkuttelu, invest investointien houkuttelu, live osaajien houkuttelu ja innovate innovaatiopalvelut. Lisäksi Tredea on vastannut yritysten perusedellytysten turvaamisesta (muun muassa yritysneuvontapalvelut) sekä kaupunkiseudun kansainvälisestä seutumarkkinoinnista. Pohjana suuntaviivojen ja työnjaon määrittelytyössä on käytetty kaupunkiseudun seutustrategian elinkeinopoliittisia linjauksia sekä kuntakohtaisia elinkeinopoliittisia tavoitteita. Työssä on hyödynnetty myös sekä kunnille järjestetyn yhteisen fokustyöpajan tuloksia että Tampereen kaupungin vuonna 2013 Tredean toiminnasta teettämän arvioinnin tuloksia. Työn ensimmäinen vaihe esiteltiin kuntajohtajakokouksessa Kokouksessa päätettiin, että valmistelua jatketaan niin, että linjaukset ovat valmiina hyväksyttäväksi kuntajohtajien kokouksessa maaliskuun lopussa. Jatkovalmistelussa suuntaviivojen ja työnjaon määrittely on käyty läpi Tredean hallituksessa sekä uudelleen kaupunkiseudun kuntien elinkeinojohtajien kokouksissa ja Valmistelutyön pohjalta esitettävät kaupunkiseudun elinkeinopoliittiset suuntaviivat ovat: 1) toimintaympäristön kehittäminen, 2) osaamisen tukeminen ja 3) yhteistyön ja tunnettuuden edistäminen. Näiden sisältöjä on avattu alla: 1. Kehitämme toimintaympäristöä - Tampereen kaupunkiseutu turvaa aktiivisella edunvalvonnalla elinkeinoelämälle houkuttelevat mahdollisuudet sijoittua seudulle. Se varmistaa liikenteen ja logistiikan toimivuuden. 4/19

5 - Tampereen kaupunkiseutu kehittää yrityksille avointa ja kestävää toimintaympäristöä ja hyödyntää digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet. - Tampereen kaupunkiseutu uskoo yrittäjyyteen. Yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä varten tarjotaan soveltuvat palvelut. 2. Tuemme osaamista - Tampereen kaupunkiseudun vahva kansainvälinen brändi pohjautuu osaamiseen ja innovaatioihin. (Lisäksi mahdollisesti: Kaupunkiseutu tunnetaan maailmalla yliopistoistaan ja eri asteiden oppilaitosten yhteistyöstä.) - Tampereen kaupunkiseutu edistää uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa rohkeilla kokeiluilla ja ennakoinnilla sekä näyttämällä esimerkkiä julkisilla hankinnoilla. - Tampereen kaupunkiseutu varmistaa osaavan työvoiman riittävyyden ja kansainvälisen koulutuksen tason. 3. Edistämme yhteistyötä ja tunnettuutta - Verkostomainen toimintamme ja sidosryhmäyhteistyö tukevat alueen elinvoimaisuutta ja menestymistä. - Toimimme Tampereen kaupunkiseudulla aktiivisesti ollaksemme vetovoimainen alue matkailijoille, osaajille, yrityksille ja investoinneille. Yhteysjohtaja Tuija Mannila ja toimitusjohtaja Päivi Myllykangas selostavat asiaa kokouksessa. Asia informoidaan seutuhallitukselle. Liite: - PP-esitys, toimitetaan myöhemmin Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan, hyväksyä esitetyt elinkeinopolitiikan seudulliset suuntaviivat ja hyväksyä kuntien ja Tredean välisen työnjaon. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kuntajohtajakokous päätti, että Tredean ja elinkeinojohtajien toimesta valmistellaan konkreettinen toimeenpano-ohjelma, jota käsi- 5/19

6 tellään yhteisessä kokouksessa elokuussa Tavoitteena on säilyttää seudullinen elinkeinopolitiikka. 6/19

7 46 SEUDULLISESTI MERKITTÄVIEN HANKKEIDEN KÄSITTELY RAKENNESUUNNITELMAN UUDIS- TAMISESSA, 2/2 (40 min) Seutujohtaja Nurminen Rakennesuunnitelman laadinnan yhteydessä on sovittu käsittelystä seudullisesti merkittävien hankkeiden sijainnista, ajoituksesta ja toteutuksesta. Hankkeet sijoittuvat kaupunkiseudun alueelle, ja osa niistä on riippuvainen myös valtion toteutuksesta. Keskustelu tukee myös kaupunkiseudun viestiä maakuntakaavaan, jossa hankkeita koskevat varaukset tehdään. Seudullisesti merkittävät hankkeet on esitetty rakennesuunnitelman vaihtoehdoissa (-2/2014, ja ne sisällytetään luonnosvaiheen (-6/2014) ja ehdotusvaiheen työskentelyyn sekä rakennesuunnitelman seudullinen toteutusohjelman laadintaan (8-10/2014). Keskustelun tueksi on tehty hankekortit, jotka esittävät hankkeen ydinsisällön, kustannusarvion, osapuolet sekä maininnat mitä hankkeista sanotaan maakuntakaavan ja rakennesuunnitelman vaihtoehdoissa. Lisäksi on koottu hankkeita koskevia kuntien omia näkemyksiä rakennesuunnitelmavaihtoehdosta annetuista lausunnoista. Keskustelu kuntajohtajakokouksessa on jaettu kahteen osioon siten, että 28.3 käsitellään ulkoiset yhteydet, kuten läntinen ratayhteys, Puskiaisten oikaisu, lentokentän alueen kehittäminen sekä kehä kakkonen. Tässä kokouksessa käsitellään kaupunkiseudun sisäisiä kysymyksiä, kuten raitiotie, lähijunaliikenne/raidekapasiteetti ja järjestelyratapihan siirto. Keskustelun tuloksia hyödynnetään mm pidettäväsää maakuntakaavan ja rakennesuunnitelman luonnosvaiheen yhteisessä työseminaarissa. Suuria infrahankkeita koskevan keskustelun tarkoituksena on lisätä yhteisymmärrystä hankkeiden toteutuskelpoisuudesta ja toteutusaikajänteestä. Toteutusaikataulua tarvitaan rakennesuunnitelman asuin,- työpaikka- ja palvelualueiden aikatauluttamisessa. Toteutusaikajännettä voidaan jäsentää esim. seuraavasti: - Seuraavan 10 vuoden aikana toteutettavat (2 hallituskautta) - Vuosina Vuoden 2040 jälkeen - Kokonaan uudelleen harkittavat Hankkeiden priorisoinnilla vaikutetaan myös seudullisten tavoitteiden toteutumiseen. Tavoitteita ovat mm. väestön kasvu, yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, keskustojen ja keskusten kehittäminen, asuinympäristöjen parantaminen, elinkeinoelämän vahvistaminen sekä liikkumisen 7/19

8 tapojen uudistaminen ja palvelujen saavutettavuus. Yksittäiset hankkeet edistävät eri painoarvolla em. tavoitteita. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki ja liikennejärjestelmäinsinööri Katja Seimelä on kutsuttu kokoukseen. Liitteet: - Hankekortit keskusteluun - Lausuntoyhteenveto suurista hankkeista Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan, keskustella kaupunkiseudun joukkoliikenneinvestointien, raitiotien ja lähijunaliikenteen huomioinnista rakennesuunnitelmassa ja määritellä tavoitteelliset toteutusaikavälit seudullisesti merkittäville hankkeille. Päätös. Suurten hankkeiden osalta päätöskäsittely valmistellaan käytyjen keskustelujen pohjalta kokoukseen. 8/19

9 47 RAKENNESUUNNITELMAN VÄLIRAPORTIN LAUSUNNOT (10 min - > 9.20) Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Seutuhallitus hyväksyi rakennesuunnitelman uudistamisen väliraportin ja lähetti lausuntopyynnöt kaupunkiseudun kunnille, Pirkanmaan liitolle, Ely-keskukselle, Tampereen kauppakamarille, liikenneministeriölle sekä Liikennevirastolle. Lausunnot pyydettiin mennessä. Lausunnoissa pyydettiin kiinnittämään huomiota kaupunkiseudun kokonaiskuvaan ja tulevaisuuden elinvoimaan. Lisäksi pyydettiin näkemyksiä miten vaihtoehdoissa esitetyt ratkaisut toteuttavat rakennesuunnitelman tavoitteita. Lausunnonantoa tukevia tarkempia näkökulmia olivat: Yhdyskuntataloudellisuus: Nykyisen infrastruktuurin hyödyntäminen ja uusien investointien tarve sekä näiden toteutumisen realistisuus. Kulkutapamuutokset: Joukkoliikennejärjestelmä ja kytkeytyminen maankäyttöön. Palveluverkon periaatteet: Julkisten ja yksityisten palvelujen sijoittuminen, nykyiseen palveluverkkoon tukeutuminen ja verkon laajentaminen. Seudullisesti merkittävät hankkeet: Järjestelyratapihan, kehä 2n, Puskiaisten oikaisun, läntisen radan ja lentokenttäyhteyden yhdyskuntarakenteellinen merkitys sekä vaihtoehtojen vahvuudet ja riskit tilanteessa, jossa suuria hankkeita jäisi toteutumatta. Kaikki kaupunkiseudun kunnat ovat antaneet lausuntonsa, samoin Pirkanmaan ELY-keskus, Tredea Oy, Liikennevirasto ja liikenne- ja viestintäministeriö. Pirkanmaan liiton lausunto käsitellään maakuntahallituksessa 7.4. Yhteenveto palautteesta on laadittu jatkosuunnittelua palvelevalla tavalla. Kaikkea lausuntojen sisältöä ei ole referoitu, vaan esille on tuotu seutunäkökulmaa ja kysymyksiä, joita rakennesuunnitelmassa ratkaistaan. Yhteenveto on jaettu koko kaupunkiseutua koskevaan ja alueellisesti kohdistuneeseen palautteeseen. Rakennesuunnitelman linjaratkaisu laaditaan koko kaupunkiseutua koskeva palaute huomioiden. Koko kaupunkiseutua koskeva palaute tiivistettynä: - nykyisen yhdyskuntarakenteen ja liikenneverkon hyödyntäminen, yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajentuminen kiinteänä jatkeena nykyrakenteelle, - HHT-vyöhyke, 9/19

10 - sekoittunut kaupunkirakenne ja vahvat keskukset, jotka tukevat kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, - riittävä väestö- ja työpaikkapohja lähijunaliikenteen asemille, Nokia ja Lempäälä lähijunasuuntina - kaupunkiraitiotien maankäyttöpotentiaali hyödynnettävä, Tampereen 1. vaiheen lisäksi Koilliskeskus ja edelleen Kangasalan länsiosa, Pirkkalan suunta sekä Ylöjärven suunta hyviä raitiotieliikenteelle ja maankäytölle, - lentokentän alueen kehittäminen ja lentoliikenne tärkeitä, - rakennesuunnitelman 2030 kasvun painopisteiden huomioiminen, - keskustoja ja keskuksia vahvistettava kaupan palveluiden alueina, aluekeskusten rooli hyvin saavutettavina monipalvelukeskuksina, - asuntotuotannon monipuolistaminen ja yhteisvastuullisuus, lähiympäristön viihtyisyys ja palveluiden laatu, uudet asumisen ratkaisut tiivistyvässä rakenteessa - maantieverkon kehittämistarpeet huomioitava, elinkeinoelämän liikkumistarpeet huomioitava, mm. logistiikka-ala ja palveluelinkeinot Seudullisesti merkittäviä hankkeita koskevaa palautetta käsitellään erikseen kohdassa 46. Yhteenveto esitettiin yhdessä rakennesuunnitelman alustavan linjaratkaisun kanssa MASTO- ja liikennejärjestelmätyöryhmien yhteisessä kokouksessa Työryhmät päättivät kuntajohtajakokouksen päätösehdotuksen mukaisesti. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki on kutsuttu kokoukseen. Liite: - Lausuntokoosteet (3 kpl) Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan, että saadut lausunnot merkitään tiedoksi, ja että koko kaupunkiseutua koskeva palauteyhteenveto huomioidaan rakennesuunnitelman jatkovalmistelussa. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 10/19

11 48 RAKENNESUUNNITELMAN 2040 LINJARATKAISU (20 min - > 9.40) Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Väliraportin ja siitä saadun palautteen jälkeen rakennesuunnitelma etenee linjaratkaisun kautta luonnoksen valmisteluun. Linjaratkaisussa siirrytään vaihtoehdoista yhteen perusratkaisuun, jossa päätetään maankäytön tiivistämisen ja laajentamisen suhteesta kaupunkiseudulla ja eri osa-alueilla. Linjaratkaisu sisältää myös liikennejärjestelmän periaateratkaisun. Konsultti esitteli alustavan linjaratkaisuesityksen MASTO:n ja liikennejärjestelmätyöryhmän yhteisessä kokouksessa Alustava esitys sisälsi sekä koko seutua että eri suuntia koskevia ratkaisuja. Työryhmät päättivät, että linjaratkaisu laaditaan koko seutua koskevista näkökulmista. Linjaratkaisussa on huomioitu yksimielinen lausuntopalaute siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa tavoitteiden ja seudullisen kokonaisuuden kanssa. Vähälle painoarvolle palautteessa jääneitä asioita on myös otettu huomioon, jotta luonnoksesta voi muodostua tarkasteltavien asioiden suhteen tasapainoinen ja kokonaisvaltainen esitys. Ristiriitaista lausuntopalautetta käsiteltiin MASTO:n ja liikennejärjestelmätyöryhmän kesken, ja se on huomioitu linjaratkaisuesityksessä tarkoituksenmukaisilta, koko seutua koskevilta, osin. Ristiriitainen lausuntopalaute koski suurimmalta osin seudun eri osa-alueita. Konsulttia on pyydetty laatimaan lausuntopalautteen ja asiantuntijatyöryhmien keskustelun pohjalta alustava luonnos työryhmien rakennesuunnitelmaseminaariin Laadittavassa esityksessä eri suuntia ja osa-alueita koskevat ratkaisut sovitetaan kokonaisuutta koskevaan linjaratkaisuun klo järjestetään työseminaari, jossa käsitellään rakennesuunnitelman ja maakuntakaavan luonnosvaiheen asioita. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki on kutsuttu kokoukseen. Liite: - Rakennesuunnitelman uudistamisen linjaratkaisuesitys Päätösehdotus. Päätös. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan, hyväksyä linjaratkaisun luonnosvaiheen työskentelyn pohjaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. 11/19

12 49 MAL2-AIESOPIMUKSEN SEURANTARAPORTTI ( 20 min- > 10.00) Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki MAL-aiesopimuksen toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain. Vuotta 2013 koskeva seurantaraportti valmistellaan järjestettävään kuntien ja valtio-osapuolen seurantakokoukseen. Seurantaraportin kokoamisesta vastaa valtion nimeämä kuntien ja valtio-osapuolen yhteinen seurantaryhmä. Käytännön seurantatyöstä on vastannut kaupunkiseudun kuntayhtymä ja sen tukena kaavoitusjohtajien MASTO-työryhmä ja liikennejärjestelmätyöryhmä. Työryhmien tehtävänä on varmistaa asianmukaisen seurantatiedon toimittaminen seurantaryhmälle sekä seurannan tulosten huomioiminen jatkotoimenpiteissä. Seurantaraportti rakentuu rakennesuunnitelman mukaisiin strategisiin tavoitteisiin: väestön kasvuun varautuminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, keskustojen kehittäminen, asuntotuotannon monipuolistaminen, elinkeinoelämän kasvun tukeminen, liikkumisen tapojen uudistaminen ja palveluverkon yhtenäinen tarkastelu. Kunkin strategisen tavoitteen alla esitetään aiesopimuksen tavoitteet ja selostetaan sopimustoimenpiteiden toteutuminen Toimenpiteiden toteutumista kuvataan soveltuvissa kohdin taulukoin, diagrammein ja kartoin. Yhteenvedot toimenpiteiden toteutumisesta perustuvat kartta- ja taulukkoaineistoihin sekä syksyllä 2013 kootun aiesopimuksen toteutusohjelman tietoihin vuodesta Lisäksi raportissa on valtio-osapuolen kuvauksia toteutumisesta. Osa yhteenvedoista on toistaiseksi puutteellisia. Seurantaraporttia käsitellään jatkossa seurantaryhmässä 9.4., kuntajohtajakokouksessa 11.4., seutuhallituksessa ja seurantakokouksessa (raportin hyväksyminen) 6.5. Seurantaraportti on sovittu myös käsiteltäväksi kunnissa. Seurantaryhmä tulee kokouksessaan 9.4. sopimaan, mitä asioita nostetaan esiin seurantakokoukselle esitettävään tiivistelmään. Kuntajohtajakokouksen tulisi omalta osaltaan keskustella päänäkökulmista ja -tuloksista. Lisäksi kuntajohtajia pyydetään kiinnittämään huomiota oman kuntansa seurantatietoihin ja tarvittaessa ohjeistamaan asiantuntijoitaan puuttuvien tietojen toimittamiseen. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki on kutsuttu kokoukseen. Liite: - MAL-seurantaraporttiluonnos /19

13 Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan, keskustella seurantaraporttiin nostettavista päänäkökulmista ja tuloksista, että kuntayhtymä viimeistelee seurantaraportin seutuhallituksen 23.4 ja seurantakokouksen 6.5. käsiteltäväksi, että kunnat käsittelevät seurantaraportin kunnallisvaltuustoissaan seurantakokouksen käsittelyn jälkeen. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 13/19

14 * 50 SEUTUPÄIVÄN 2014 JÄRJESTÄMINEN Seutusihteeri Pohjonen Ensimmäinen Seutupäivän vastaanotto järjestettiin Nokian Kerholassa. Seuraavina vuosina järjestyspaikkoina olivat Kangasalan Mobilia sekä Tampereen Raatihuone. Tampereen kaupunkiseudun neljäs Seutupäivä järjestettiin Ylöjärven Koulutuskeskus Valossa. Paikalla oli n. 180 henkilön joukko seudun valtuutettuja, kunnallisjohtajia, seudullisten työryhmien jäseniä sekä sidosryhmien ja median edustajia. Kuntayhtymän osuus kustannuksista oli euroa, joka sisälsi kutsut, esiintyjät, tarjoilut sekä tilan sisustuksen. Ylöjärven kaupunki tarjosi tilan ja koristeet. Seutupäivässä arvottiin seuraavan Seutupäivän järjestäjäksi Oriveden kaupunki. Viides Seutupäivä järjestetään perjantaina Suojajuhlatalolla Oriveden keskustassa. Yhteyshenkilönä Oriveden kaupungilta toimii hallintosihteeri Helena Lappi. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan että seutupäivä järjestetään Oriveden Suoja-juhlatalolla, että järjestelyistä vastaa Oriveden kaupunki yhdessä kuntayhtymän kanssa ja että kuntayhtymä vastaa kustannuksista enintään ,00 euroon asti. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 14/19

15 51 KANTRI RY:N OHJELMAKAUSI Seutusihteeri Pohjonen Kantri tukee paikallista kehittämistä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Toiminta-alueella asuu yli asukasta, joista maaseuturahoitukselle kelpoisella alueella. Kantri on toiminut jo kolmella ohjelmakaudella, joiden aikana on rahoitettu noin 450 maaseudun hanketta tai yritystä. Ohjelmakaudella Tampereen seutukunnassa saatiin 0,75 M Leaderkuntarahapanoksen vastineeksi noin 3,2 M seutukunnan ulkopuolista julkista rahoitusta. Kaikkiaan Kantrin kautta kohdistui yhteensä yli 7 M paikalliseen kehittämiseen. Kuntien osuus hankkeiden kokonaisrahoituksesta on 13 %:ia. Kaudella kehittäminen ohjataan kolmen päätavoitteen tai toimintalinjan mukaan (suluissa osuus rahoituksesta): 1. Ympäristövastuinen asuminen (20 %) - rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat ympäristön tilaa tai vähentävät sen kuormitusta - esimerkiksi maankäyttöön tai ympäristöön liittyviä suunnitelmia, siihen liittyvää tietoisuuden lisäämistä sekä ympäristöön, energiaan ja erityisesti vähähiiliseen talouteen liittyviä investointeja 2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso (45 %) - rahoitetaan hankkeita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta - esimerkiksi yhteisön käytössä olevia tiloja tai uusia toimintamuotoja, nuoriin ja/tai muihin erityisryhmiin kohdistuvia hankkeita, kulttuuria tai kansainvälistymistä 3. Paikallinen yrittäjyys (35 %) - rahoitetaan hankkeita, joilla edistetään paikallista yritystoimintaa tai siihen liittyvää osaamista - erityisesti yrityksiä, jotka edistävät myös TL 1. ja 2. tavoitteita tai yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia Ohjelman läpileikkaavina periaatteina ovat innovatiivisuus, mahdollistavuus ja kokeilevuus. Liite: - Kantri ohjelman esittely Kuntajohtajakokous merkitsee asian tiedoksi. 15/19

16 52 KESKUSTELUASIAT (- min) Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat. PSHP:n kehysneuvottelu vuodelle Kehyksen perustana on, että 2014 palvelutilaus tulee toteuttaa sovitun mukaisena ilman ylityksiä. Vuodelle 2015 sallitaan + 1 % vuoden 2014 tilaukseen nähden. Seutujohtajan infoasiat: Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan tapaaminen Pirkanmaan liitossa 19.5 klo 9. Kokoustiedotteet: LJ MASTO SIVISTYS /19

17 53 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET (5 min) Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit RASUn työpajan tulokset Saari: Elinvoimaselvityksen toimeenpanon polku EU-rakennerahastojen hyödyntäminen. Seudullisen elinkeinopolitiikan työnjako Lentokenttävisioinnin päätelmät, Neilimo&Virkkunen Rakennesuunnitelman väliraportti ja lausuntopyyntö Tilinpäätös Työseminaari Peruttu Talousarvion 2014 käyttösuunnitelma Vesihuolto Palveluverkko- ja raja-alueyhteistyö, Hakari Elinvoimaselvityksen jatkotoimenpiteet Lausunto maakuntakaavavaihtoehdoista Kuntien lausunnot sote-järjestämislakiluonnoksesta Paikkatietopohjaisen suunnittelun kehittäminen Seudun suuret hankkeet 1/2 Elinvoimaselvityksen jatkaminen Rakennemuutosrahoituksen edellytykset kaupunkiseudulla Seudun suuret hankkeet, 2/2 Tredea, kuntien ja yhtiön työnjako MAL-aiesopimuksen seurantaraportti 2013 Rakennesuunnitelmalausunnot ja linjaratkaisun pääperiaatteet Tampere-talo AiRRport, jatkotoimenpiteet Vesihuollon seudullinen organisointi Sote-uudistuksen valmistelun tilannekatsaus Ensimetrin toiminta 2015, Jari Jokilampi Seutuselvityksen jatkaminen Paikkatietopohjaisen suunnittelun kehittäminen Suurten hankkeiden päätöskäsittely Asiantuntija- ja kjk-työseminaari maakuntakaavan ja rakennesuunnitelman luonnosvaiheesta Palveluverkon suunnittelun pääperiaatteet Palveluverkko- ja raja-alueyhteistyö, Hakari RASU2040, luonnos TA 2015 valmistelu, lähetekeskustelu TOT 1-4/ TA 2015, luonnos jäsenkuntiin Kuntien raaka-maahankinnan seuranta Soten tietohallintoratkaisun polku Erityisryhmien asumisen loppuraportti Terveydenhuollon alueellisen järjestämissuunnitelman seurantaraportti Kuntastrategiat ja seutustrategian arviointi RASU2040, luonnos hyv. Toisen asteen koulutusmuotojen yhteistyön kehittäminen 17/19

18 RASU2040, ehdotus, keskustelu RASU2040, ehdotus, hyväksyminen Talousarvio 2015, hyväksyminen TOT 1-8/2014 Joukkoliikenneyhteistyösopimuksen päivittäminen /19

19 54 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /19

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: 28.3.2014 klo 8.00-10.10 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014 Aika: 17.1.2014 klo 8.04-9.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: 14.2.2014 klo 8.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari tilaajajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 9/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 9/ Aika: 23.5.2014 klo 8.00-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 8.1.2016 klo 8.15-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Sillman-Sola Jonna hallintojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/2014 25.4.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/2014 25.4.2014 Aika: 25.4.2014 klo 8.05-9.55 Paikka: Tampere-talo, Opus 2-kabinetti, Yliopistonkatu 55 Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari tilaajajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 26.6.2015 klo 8.03-9.38 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/ Aika: torstai 27.3.2014 klo 13:00-16:00 Paikka: Tampereen vanha kirjastotalo, luentosali, Keskustori 4. Kokous on yhteinen MASTO-työryhmän kanssa. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013 Aika: 5.12.2013 klo 8.10-10.25 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kansliapäällikkö Pirkkala Hakari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 20.11.2015 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 140-144 kansliapäällikkö

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Jatkosuunnittelu Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut lausunnot JATKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: 8.5.2014 klo 13.03-15.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: 9.5.2014 klo 8.07-10.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla:

Lisätiedot

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä Pro Rautatie seminaari 29.11.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi,

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Esitykseni Sopimusmenettelyn lähtökohdat Kaupunkiseudun tavoitteet MAL3-kierrokselle Tavoitteista toimenpiteisiin

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä, LVM 5.10.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto 26.8.2017 NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi, 32 806 Väestö 31.12.2016 Kangasala, 31 177 Lempäälä, 22 747 Pirkkala, 19

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 18.3.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 29.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 1.12.2017 klo 8.15-9.45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: 9.1.2015 klo 8.00-9.35 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj. Aika: 28.1.2015 klo 9.07-11.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg Pertti Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 3/ Aika: torstai 27.3.2014 klo 13:00-16:00. Paikka: Tampereen vanha kirjastotalo, luentosali, Keskustori 4. Yhteinen kokous liikennejärjestelmätyöryhmän kanssa. Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä:

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 12.8.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Kivineva Jarmo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 15.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/2015 17.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/2015 17.4.2015 Aika: 17.4.2015 klo 8.03-10.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 19.2.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti 2 Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 Kantri on perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS

ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS ELINVOIMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU - TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT VAIKUTUKSINEEN -SELVITYS Ohjausryhmä MUISTIO Aika Torstai 26.9.2013 klo 10.06 11.56 Paikka Tampere-talo, kokoustila Sonaatti 1 Osallistujat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 355 749 asukasta Kasvu 1 % Kasvun kärki kehyksellä Väestö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 10/ Aika: 6.6.2014 klo 8.04-10.02 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/2014 19.6.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/2014 19.6.2014 Aika: 19.6.2014 klo 8.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Kivineva

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/2015 6.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/2015 6.3.2015 Aika: 6.3.2015 klo 8.10-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella

Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella Kotkan-Haminan seutufoorumi 4.5.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä www.tampereenseutu.fi www.tampereenseutu2040.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/ Aika: torstai 29.9.2016 klo 11.00 16.00 Huom. lounas klo 11 ravintolasalissa 1. kerroksessa. Paikka: Puistotorni, kokoushuone Yrjö Mäkelin, Hämeenpuisto 28, 6. krs Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla. Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4

Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla. Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4 Lentoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudulla Ehdotus kunnille, kjk 2.4 ja sh 29.4 Esityksen tavoitteena kuntien sitouttaminen yhteiseen kehittämiseen 1. Millainen on kuntien tahtotila

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 18.2.2015 klo 9.10-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014.

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. MAL-sidosryhmäfoorumi 2.10.2015 Kasvukäytävän pohjoinen keskus Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. 1. Varaudumme väestön kasvuun 2. Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 3. Kehitämme keskustoja ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/ Aika: torstai 25.8.2016 klo 9.00-13.30 Huom. Klo 8.30-12.15 seututyöryhmien yhteinen strategiatyöpaja. MASTO:n kokous klo 12.15-13.30. Paikka: Hotelli Ilves, Ball Room Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015 Aika: 16.12.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 26.8.2009 klo 13.02 15.41 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Seutuhallitus päätti 30.3.2011 pyytää kunnilta lausunnot periaateluonnoksesta. Lausuntopyynnössä kuntia pyydettiin pohtimaan seuraavia asioita:

Seutuhallitus päätti 30.3.2011 pyytää kunnilta lausunnot periaateluonnoksesta. Lausuntopyynnössä kuntia pyydettiin pohtimaan seuraavia asioita: Kaupunginhallitus 182 21.05.2012 Kehittämisjaosto 8 14.06.2012 SEUDULLISET PERIAATTEET YHDYSKUNTARAKENTEEN HAJAUTUMISEN EHKÄISEMISEKSI Khall 182 "Seutujohtaja Nurminen 14.4.2012 Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 22.9.2017 klo 8.00-10.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 21.4.2010 klo 9.00 11.30 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja ( )

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 14.12.2016 klo 9.06-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 17.2.2011 klo 14.00 17.03 Paikka RADISSON BLU PLAZA HOTEL Mikonkatu 23, Helsinki Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena Pajukoski Kangasala

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus Seurantaryhmän 1. kokous , Helsinki

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus Seurantaryhmän 1. kokous , Helsinki Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus 2011-2012 Seurantaryhmän 1. kokous 7.2.2012, Helsinki Tampereen kaupunkiseutu, 360 600 as., 8 kuntaa Tampere Kangasala Lempäälä Pirkkala Orivesi Nokia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄN KOKOUS Aika: perjantai 4.11.2016 klo 14:00-16:00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava TIEDOTE 5.9.2016 Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava Maakuntauudistuksen toteutuessa Pirkanmaan ja koko Suomen etu on, että Tampereen kaupunkiseudun elinvoimakehitystä ei jarruteta hallinnollisin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 1.4.2016 klo 8.15-10.20 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Onnistumisia seutuyhteistyössä Tampereen kaupunkiseudulla Oulu 2.3.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Aiheita 1. Yhteistyön rakenne 2. Aikaansaannoksia 3. Kaupunkiseutujen yhteistyön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 1/ Tampereen kaupunkiseutu, Satakunnankatu 18 A, 2.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 1/ Tampereen kaupunkiseutu, Satakunnankatu 18 A, 2. Aika: keskiviikko 15.1.2014 klo 11:30-13:00. Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Jyrki Laiho elinkeino- ja maankäyttöjohtaja, Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Aika: Paikka: Osallistujat Kutsutut

Aika: Paikka: Osallistujat Kutsutut Aika: 9.10.2015 klo 8.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari 113-116 kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 113-116 kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/ Aika: 23.6.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: torstai 18.12.2008 klo 8.35-9.35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi 21.9.2016 21.9.2016 Strategiaprosessi Seutuyhteistyön strategiset ohjausvälineet, Sh.25.5 Strategia +10 v Kasvulle

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 25.3.2015 klo 9.00-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 127- Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot