TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala, 2. vpj. Kankaala Kari johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti, 1. vpj. tilalla: Hutko Minna hallintojohtaja Vesilahti Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä Sorvanto Jarkko kaupunginjohtaja Ylöjärvi Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Huttunen Marja 137 koordinaattori Tampere Tuominen Ville-Mikael 138 projektipäällikkö Tampere Seimelä Katja 138 liikennejärjestelmäinsinööri, TKS 1/18

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN LINJAUKSET MAL3-SOPIMUS, VALMISTELUN TILANNEKATSAUS 6 *** PAKOLAISTILANNE KAUPUNKISEUDULLA TAMPEREEN KAUPUNGIN RAITIOTIEN KEHITYSVAIHE KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA * KESKUSTELTAVAT ASIAT PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 18 2/18

3 ****** 130 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio , liitteenä. Kokouksen keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen. Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Keskuspuhdistamon toimitusjohtajan Esittelykierros kunnissa ensivaiheen TH esittäytyminen työohjelmaan Lentoliikenteen kehittäminen Projektisuunnitelma käsitelty seutuhallituksessa MA, PN Kunnanhalli- tukset hyväksyvät vuoden 2015 loppuun mennessä. Päätöksenteko lentoliikennerahasta? Elinkeinopoliittiset linjaukset Käsittelyssä tässä kokouksessa KKa Vuoden 2016 kokousaikataulu SH hyväksyi. Viety kuntayhtymän vuosikalaenteriin JP 3/18

4 131 SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus päätti kokouksessaan käynnistää seutustrategian arviointityön. Arviointi tehdään itsearviointina, jonka ensimmäisestä vaiheesta ovat vastanneet seudulliset työryhmät ja seutuyksikkö. Lisäksi kunnallishallitukset on osallistettu arviointiin sähköisellä kyselyllä. Arvioinnista laadittua koostetta käsitellään ja rikastutetaan seuraavaksi kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Prosessin päätteeksi seutuhallitus tekee päätelmät mm. strategian uudistamistarpeesta. Arviointityö tehdään loppuvuoden 2015 aikana. Arviointityötä ohjaavat kysymykset: - Miten seutustrategian ja strategisten tavoitteiden toteuttaminen on onnistunut? - Onko seutustrategia edelleen relevantti yhteistyön ohjaamiseksi? - Mihin seutustrategiaa tarvitaan seuraavan viiden vuoden aikana? Koosteet seututyöryhmien itsearvioinnista ja kunnallishallitusten arvioinnista esitetään kuntajohtajakokouksessa. Seuraavaksi toteutetaan seutuhallituksen ja kuntajohtajakokouksen yhteinen työpaja klo Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää keskustella työpajan toteuttamista ja nimetä valmisteluryhmän KJK:n edustajista Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että seututoimisto valmistelee työpajan. Valmistelua sparraa Jaakko Joensuu. 4/18

5 132 SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN LINJAUKSET Kuntajohtajakokouksessa päätettiin: että seudullisen elinkeinopolitiikan linjausten jatkokäsittely on kokouksissa ja ja että jatkovalmistelusta vastaa Kari Kankaala ja nimetyt kuntajohtajakokouksen edustajat. Valmistelutyöryhmä on kokoontunut Asiasta käytiin keskustelua kokouksessa , jonka jälkeen valmistelua on jatkettu Kari Kankaalan johdolla. Kankaala esittää kokouksessa yhteenvedon asian valmistelusta. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää keskustella jatkotoimenpiteistä. Päätös. Kuntajohtajakokous päätti, että keskustelukierros kunnissa käydään Kankaalan esitysmateriaalin pohjalta. 5/18

6 133 MAL3-SOPIMUS, VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Seutujohtaja Nurminen MAL3-aiesopimuksen ensimmäinen vaihe, tavoitteet, on hyväksytty kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa Sopimuksen valmistelu rakentuu tavoitteiden mukaan kolmen pääteeman varaan I) Kestävät yhdyskunnat II) Sujuva arki III) Elinvoimainen seutu. Sidosryhmille suunnattu MAL-foorumi on pidetty Tampere-talossa Tilaisuudessa on kuultu ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksiä MAL-menettelystä. Talouspoliittisen ministerivaliokunta on käsitellyt ja linjannut valtion ja alueiden välistä sopimusmenettelyä Linjausten mukaan MAL-menettelyä ei laajenneta neljän suurimman kaupunkiseudun lisäksi muille alueille. MAL-sopimusten vaikuttavuutta vahvistetaan tekemällä niistä valtioneuvoston periaatepäätökset kuntien päätöskäsittelyn jälkeen. Aiesopimusten sijaan jatkossa puhutaan sopimuksista. MALsopimusten lisäksi valtion sopimusvälineitä ovat Kasvu-sopimukset ja kasvukäytäväsopimukset, joihin on erillinen hakumenettely. Valtion esittämiä uusia painotuksia MAL3-kieroksella ovat täydennysrakentaminen, digitalisaation hyödyntäminen, kokeiluihin kannustaminen sekä maahanmuuton haasteisiin vastaaminen. Digitalisaation hyödyntäminen koskee erityisesti liikenteen ongelmien ratkaisua. Valtio kohdistanee resursseja liikenteen ns. pieniin MAL-hankkeisiin sekä ARAn tavoitteiden toteuttamiseen. Sopimusluonnoksessa mainitaan yhtenä lähtökohtana valtion ja Tampereen kaupungin välinen sopimus raitiotien rakentamisesta. Kokouksessa kerrotaan kuntien ja valtion välisen neuvottelukokouksen tuloksista. Liite: - MAL3-sopimusluonnos neuvotteluihin Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää ohjeistaa sopimuksen valmistelua. Päätös. Päätösehdotus hyväskyttiin. Lisäksi todettiin 6/18

7 että sopimuksessa nostetaan esiin myös biotalous- ja cleantech-teemat ja että sopimuksen valmistelua jatketaan sovitun aikataulun mukaisesti vaikka allekirjoittaminen tapahtuisi vasta maaliskuussa /18

8 *** 134 PAKOLAISTILANNE KAUPUNKISEUDULLA Koordinaattori Marja Huttunen, Tampere Turvapaikanhakijoiden hätämajoitukseen on alkaen sijoitettu Tampereen seudulla n turvapaikanhakijaa. Tampereen kaupunki koordinoi kuntien majoitustoimintaa Tampereen seudulla. Hätämajoituspisteitä on 7, ja niissä asukkaita n SPR:n vastuulla on tällä hetkellä n. 300 hakijan majoitustoiminta. Alun perin hätämajoitus on suunniteltu lyhytaikaiseksi majoittamiseksi, mistä hakijat siirretään vastaanottokeskuksiin varsinaisen turvapaikkaprosessin ajaksi. Suurista määristä johtuen hakijoita ei ole pystytty siirtämään eteenpäin, vaan hätämajoitus on jäätynyt pidempiaikaiseksi tilanteeksi. Majoitustilat ovat kuitenkin heikkolaatuisia ja tavoitteena on koko ajan saada hakijat siirrettyä eteenpäin. Maahanmuuttovirasto vastaa siirtojen koordinoinnista, ja on toistuvasti vedonnut sekä yleisesti että suoraan Tampereen kaupunkiin, että tänne saataisiin perustettua oma vastaanottokeskus. Nykyisistä yksiköistä mikään (lukuun ottamatta Naisten suojakotia) ei ole suoraan muutettavissa vastaanottokeskukseksi, ei ainakaan nopealla aikataululla. Sopivia tiloja siis etsitään koko ajan. Vastaanottokeskusmalleja on kaksi: yksi iso yksikkö tai useita pienempiä asumisyksiköitä yhden hallinnon alla. Seudun kunnilta toivotaan kantaa siihen, onko kunta valmis etsimään tiloja vastaanottokeskukselle. Myös hätämajoitukseen pitää edelleen varautua, ja siihen toimintaan sopivia tiloja tarvitaan myös. Paitsi että varaudutaan mahdollisesti uuteen, isompaan pakolaismäärään, pitäisi varautua myös siihen, että joku tämän hetkisistä hätämajoitusyksiköistä saatetaan joutua tyhjentämään nopealla aikataululla. Sekä Koukkuniemen Lehtelän että Kaupin majoitusyksiköiden tilanne on haasteellinen. Kuntien on hyvä tiedostaa, että myös yksityiset toimijat ovat tällä hetkellä aktiivisia, ja he neuvottelevat sopimuksista suoraan maahanmuuttoviraston kanssa. Myös Tampereen seutu kiinnostaa useampia yksityisiä toimijoita. Tampere on esittänyt maahanmuuttovirastolle toiveen, että yksityisten toimijoiden osalta maahanmuuttovirasto olisi yhteydessä myös ko. kuntaan ennen sopimuksen tekoa. Tampereella pormestari perusti turvapaikkatoiminnan ohjausryhmän, jonka tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa Tampereen kaupungin turvapaikkatoimintaa sekä koordinoida sitä kaupunkiseudulla. Lisäksi ohjausryhmä vastaa yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa, laatii asiaan liittyvät sopimukset sekä vastaa viestinnästä. 8/18

9 Turvapaikkatoimintaa johtamaan ja ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin johtaja Kari Hakari ja varahenkilöksi tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen. Ohjausryhmän jäseniksi nimettiin koordinaattori Marja Huttunen, vt. riskienhallintapäällikkö Janne Kotilahti, pääkoordinaattori Marja Nyrhinen ja viestintäpäällikkö Aila Rajamäki. Lisäksi nimettiin hyvinvointipalveluiden ja liikelaitosten yhteyshenkilöt turvapaikkatoimintaan liittyvissä asioissa. Kaupunkiseudun muilta kunnilta pyydetään yhteyshenkilön nimeämistä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaan. Koordinaattori Marja Huttunen selostaa asiaa kokouksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää että kunnat nimeävät yhteyshenkilön turvapaikkahakijoiden vastaanottotoimintaan ja ilmoittavat ne koordinaattori Marja Huttuselle ja että kunnat edelleen kartoittavat hätämajoitukseen ja mahdolliselle vastaanottokeskukselle soveltuvia tiloja. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 9/18

10 135 TAMPEREEN KAUPUNGIN RAITIOTIEN KEHITYSVAIHE Seutujohtaja Nurminen ja liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä Tampereen kaupunginvaltuusto tekee rakentamispäätöksen raitiotien yleissuunnitelman mukaisesta kokonaisuudesta lokakuussa Yleissuunnitelma kattaa Hervanta-Keskusta ja Keskusta-Tays (1. vaihe) ja Keskusta-Lentävänniemi (2. vaihe). Päätöksen sisältö ratkaisee samalla mahdollisuuden aikanaan laajentaa raitiotiejärjestelmää Rakennesuunnitelman 2040 mukaisesti Pirkkalaan, Ylöjärvelle ja myöhemmin Kangasalle. Kesäkuussa 2014 käynnistyneen kehitysvaiheen aikana Tampere on jo tehnyt merkittäviä päätöksiä, jotka vaikuttavat raitiojärjestelmän toteuttamiseen myös muiden kuntien alueella. Ratkaisut ovat olleet pääosin teknisiä. Keväällä 2016 päätetään toimintamallista. Toimintamallin valinnassa tulisi huomioida ratkaisun seudullinen laajennettavuus. Tampereen valtuuston rakentamispäätös tulee pohjautumaan vertailuasetelmaan. Liitteenä on raitiotien vertailuasetelma sekä alustava vaikutustenarviointikehikko. Kuntajohtajia pyydetään pohtimaan mikä vaikutusten arvioinnista on seudullisesti kiinnostavaa ja puuttuuko tarkastelukehikosta tärkeitä seudullisia näkökulmia. Alustava keskustelu on tarpeen myös siitä miten muiden kuntien osallistumista raitiotien suunnitteluun ja päätöksentekoon voidaan jo tässä vaiheessa lisätä. Onko esim. tarvetta erilliselle raitiotiekuntien edustajista koostuvalle raitiotien seurantaryhmälle vai käsitelläänkö asiaa kuntajohtajakokouksissa? Entä miten kuntajohtajat arvioivat tarvetta elokuussa 2016 valmistuvan hankesuunnitelman lausuntokierrokselle? Tampereen päätöksenteossa tultaneen tiedustelemaan myös seudullisen raitiotien kustannustenjakoperiaatteista, esimerkiksi millä rahoituksella Tampereen kokonaisuuden ja naapurikunnan väliset osuudet (Lielahti-Ylöjärven raja, Härmälä-Pirkkalan raja) toteutetaan. Samoin keskusteluun voi nousta miten seudun muut raitiotiekunnat voivat osallistua jo ensimmäisen vaiheen varikon toteuttamiseen tai miten mahdollisen laajenemisosan varikkotarpeen kustannukset jaetaan. Liikennejärjestelmätyöryhmän tavoitteena vuodelle 2015 oli selvittää rakennesuunnitelman mukaisen raitiotielinjauksen 2. vaiheen (Pirkkala ja Ylöjärvi) toteuttamisen edellytykset. Seudullisen selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa ensimmäisen vaiheen päätöksenteon tueksi raitiotien seudullisesta merkityksestä sekä tarkentaa toteutusedellytyksiä maankäytön suunnittelun tueksi. Liikennejärjestelmätyöryhmä käsitteli työn tarkoituksenmukaista ajankohtaa kokouksessaan ja päätyi siihen, että seudullista selvitystä ei käynnistetä kuluvana vuonna. 10/18

11 Perusteluna oli mm. se, että varmuutta työn valmistumisesta Tampereen päätöksentekoon mennessä ei ole, eikä selvitys näinollen tukisi Tampereen ratkaisua. Riskinä nähtiin mm., että seudullinen selvitystyö saattaisi viivästyttää Tampereen päätöksentekoa. Olennaista on nyt pohtia millä tavalla seudun muiden kuntien tuki ja seudullisuuden näkökulma saadaan kanavoitua Tampereen päätöksentekoon samoin kuin rahoitusosapuolena toimivalle valtiolle. Lähtökohdat ovat Rakennesuunnitelmassa 2040, jossa maankäytön painopisteet on yhteensovitettu raitiotien laajentamisen kanssa, ja jossa asuntotuotannon määrää on tarkasteltu mm. raitiotievyöhykkeellä. Myös muiden raitiotiekuntien päättäjille tulisi vähitellen konkretisoida raitiotien laajentamisen reunaehtoja ja edellytyksiä. Näitä kunnat tarvitsevat mm. yleiskaavatyössään sekä pitkänaikavälin investointisuunnittelussaan. Projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen selostaa asiaa kokouksessa. Liikennejärjestelmäinsinööri Katja Seimelä on kutsuttu kokoukseen. Liite: - vertailuasetelma ja vaikutusten arviointikysymykset Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää keskustella seudun kuntien osallistumisesta raitiotien suunnitteluun (kysymykset yllä) linjata raitiotielinjauksen 2. vaiheen toteuttamisen edellytyksiä selvittävän työn ajankohdasta. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että raitiotien 2. vaiheen toteuttamisen edellytyksiä koskeva selvitystyö käynnistetään aikaisintaan syksyllä /18

12 136 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Seutusihteeri Pohjonen Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma ja MAL-aiesopimus. Strategian toteutumista arvioidaan loppuvuodesta 2015 ja tehdään johtopäätökset strategian päivittämistarpeesta. Yhteistyötarpeet 2016 Työryhmien ja kuntajohtajien palaute- ja tavoitekeskustelussa todettiin haasteiksi mm. tuleva hallitusohjelma, sote-uudistus, aluehallinnon uudistaminen, kaupunki- ja kaupunkiseutupolitiikan suunta, sopimuspolitiikka, sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden purku/väljentäminen. Lisäksi todettiin kuntatalouden haasteiden jatkuvan. Hallitusohjelman tultua julki esitetyt asiat ovat jonkin verran selkiintyneet. Toisen asteen itsehallinto ja sote-uudistus toteutuvat. Yhteistyön piiristä poistunee jollakin aikavälillä sote-kysymykset. Kunnan roolissa painottuu jatkossa enemmän elinvoiman edistäminen ja vapaaehtoinen yhteistyö. Yhteistyössä tämä tarkoittaa mm. MAL-kokonaisuuden, sivistyssektorin ja elinkeinoyhteistyön painottamista. Kaupunkiseutujen ja kaupunkipolitiikan heikko näkyvyys hallitusohjelmassa edellyttää jatkossa edunvalvonnan kehittämistä. Hallitusohjelmassa painotetaan myös kuntakokeiluja, joihin kaupunkiseudun kunnilla on kiinnostusta mm. työllisyyspalveluissa. Myös yhteistyö digitaalisaation edistämiseksi on kunnille luontevaa esim. sähköisten palvelujen kehittämisessä. Resurssit Kuntayhtymä on vastannut hyvin kuntien taloustilanteeseen viimevuosina, jolloin kuntien maksamat jäsenmaksut ovat laskeneet. Toiminta on tehokasta ja läpinäkyvää. Kuluja on katettu mm. kehittämisrahasta, joka on laskenut eurosta (v. 2008) euroon (v. 2015). Kuntien maksuosuuksien kehitys TA TA 2013 TA 2014 Muutos % TA 2015 Muutos % Yhteensä , ,0 Kangasala , ,5 Lempäälä , ,4 Nokia , ,2 Orivesi , ,6 Pirkkala , ,9 Tampere , ,9 Vesilahti , ,4 Ylöjärvi , ,5 12/18

13 Raamiesitys 2016 on vuoden 2015 tasoinen eli +/- 0 %, mikä tarkoittaa pakollisen kustannusten nousun kompensointia kehittämisrahaa edelleen vähentämällä. Kunnat voivat rahoittaa yhteisiä hankkeita myös suoraan omista talousarvioistaan, mikäli näkevät ne tarpeellisiksi. Talousarvioraami vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma SEUTUYKSIKKÖ TA 2015 TAE 2016 TASU 2017 TASU 2018 Myyntitulot/kunnat , , , ,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot yht , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Sivukulut 88700, , , ,00 Henk.kulut yht , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrat 63100, , , ,00 Tarv., yms. 7400, , , ,00 Kaluston hankinta 6000, , , ,00 Menot yht , , , ,00 Toimintakate Talousarvioraamin 2016 mukaiset kuntien maksuosuudet ovat: TAE 2016 TAE 2015 muutos muutos väestö % SY Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä ,0 Kangasala , ,7 Lempäälä , ,7 Nokia , ,6 Orivesi , ,6 Pirkkala , ,6 Tampere , ,1 Vesilahti , ,7 Ylöjärvi , ,5 Kuntayhtymän toiminnassa on kaksi talouteen vaikuttavaa poikkeusta aikaisempii vuosiin verrattuna. Vuosi 2016 on kuntayhtymän kymmenes toimintavuosi, mikä tullaan huomioimaan sitomattoman hankerahan käyttösuunnitelmassa. Lisäksi 2016 kesän jälkeen kuntayhtymä muuttaa uusiin toimitiloihin. Muuttoon liittyvät kertaluonteiset kulut ja pidempiaikaiset hankinnat käsitellään todellisten kustannusten mukaisina mahdollisessa muutostalousarviossa Muutostalousarvio pyritään laatimaan kustannusvaikutuksiltaan neutraaliksi. Toiminnalliset tavoitteet Talousarvioraamin mukaiset toiminnalliset tavoitteet on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä. 13/18

14 Seutuhallitus on pyytänyt jäsenkunnilta mennessä lausuntoa kuntayhtymän talousarvioraamista ja alustavista seutuyhteistyön painopisteistä vuodelle Lausunnon pyydettyyn määräaikaan mennessä ovat antaneet Tampere ja Ylöjärvi. Muita lausuntoja ei ole saapunut kuntayhtymään. Tampereen kaupungin lausunnossa todetaan: Kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen Tampereen kaupunki edellyttää, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio valmistellaan enintään vuoden 2015 talousarvion tasolle. Lisäksi Tampereen kaupunki katsoo, että kun valmisteilla olevan sote- ja itsehallintoalueuudistuksen vaikutukset ovat selvillä, on syytä vielä palata kysymykseen siitä, miten ja millä organisaatioratkaisulla seudullista yhteistyötä kaupunkiseudulla tehdään. Tampereen kaupunki haluaa korostaa yhteistyötä MAL-kokonaisuudessa. Palveluyhteistyössä tulee keskittyä konkreettisiin ja kunnille taloudellista hyötyä tuoviin yhteistyökohteisiin. Ylöjärven kaupungin lausunnossa todetaan: MAL-yhteistyön lisäksi kuntayhtymä esittää toiminnan painopistealueeksi vuodelle 2016 hyvinvointipalveluihin liittyviä aihioita (esim. lukioyhteistyö, yksityisen päivähoidon kehittäminen, sähköisten palvelujen kehittäminen) ja infra-palveluiden kehittämiskohteita (esim. rakennusvalvontayhteistyö, energiastrategiayhteistyö). Valitut painopisteet ovat kannatettavia nostoja yhteistyön pohjaksi. Raamissa esitetään, että kuntayhtymän menot pysyvät vuoden 2015 tasolla. Kustannustason nousu kompensoidaan kehittämisrahaa vähentämällä. Kuntien maksuosuuksia tarkistetaan ainoastaan asukasluvun muutoksen verran. Tämä on kannatettava linjaus. Kuntien vaikea taloudellinen tilanne ja edessä olevat talouden tasapainotushaasteet tulee huomioida myös kuntien yhteisorganisaatioiden taloussuunnittelussa. Talousarvion päätöskäsittely on seutuhallituksessa ja yhtymäkokouksessa Liite: - talousarvio 2016 (toimitetaan alkuviikosta) Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteen mukaisen kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2016, joka on tulojen ja menojen loppusumaltaan seutuyksikön osalta euroa ja MAL-verkoston osalta euroa, 14/18

15 yhteensä euroa, hyväksyä liitteen mukaiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016, hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman , esittää talousarvion 2016, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman yhtymäkokoukselle hyväksyttäviksi ja että seutujohtaja voi hyväksyä sitomattoman kehittämisrahan tarkemman kohdistamisen toiminnallisille tavoitteille. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 15/18

16 * 137 KESKUSTELTAVAT ASIAT Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Seutujohtajan infoasiat: Toimitilaratkaisun eteneminen. Kuntajohtajakokous totesi, että uuteen tilaan liittyvät kalustohankinnat tulee toteuttaa ensisijassa leasing-vaihtoehdon mukaan. Ennakkotiedot syyskuun 2015 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, Muutos, tammisyys Muutos%, tammisyys Väkiluku, Työttömyys%, syyskuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,4 % ,4 13,1 Lempäälä ,3 % ,3 11,4 Nokia ,9 % ,4 15,5 Orivesi ,1 % ,6 15,1 Pirkkala ,6 % ,2 11,7 Tampere ,9 % ,4 17,8 Vesilahti ,0 % ,3 11,1 Ylöjärvi ,1 % ,2 13,7 Kaupunkiseutu ,8 % ,3 16,1 Kehyskunnat ,7 % ,0 13,4 Pirkanmaa ,5 % ,7 15,7 Suomi ,2 % ,8 13,7 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 16/18

17 138 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit Seutustrategia Kehitysvammahuolto Lentoliikenteen kehittäminen Innovaatiosetelin pilotointi MAL3-tavoitteet peruttu Ammatillisen koulutuksen koulutusvastuumaksut Työllisyydenhoito, jatkaminen MAL3-tavoitteet Lähijunaliikenteen kehittäminen Ilmastostrategian seuranta vuodelta 2014 SH + KJK työmatkan ohjelma SH + KJK työmatka , yhteiskokous matkalla Lentoliikenne, projektisuunnitelma MAL3-sopimus/alustava ehdotus TOT 1-8/2015 TA 2016, keskustelu (SH keskustelu ) Keskuspuhdistamo, tilannekatsaus, tj. Timo Heinonen esittäytyy Seudullisen elinkeinopolitiikan linjaukset SEUTUFOORUMI KLO , TAMPERE-TALO Ratikka-hankkeen tilannekatsaus Seudullisen elinkeinopolitiikan linjaukset MAL3-sopimus työvaihe Strategian arviointi TA 2016, päätöskäsittely (SH päätöskäsittely ) Pakolaiskeskustelu Kaupunkiseudun elinkeino- ja yritysalueiden toteuttaminen Lukioyhteistyön syventäminen Tampereen toisen asteen selvitystyön tilanne SH+KJK strategiatyöpaja MAL3-sopimus/päätösesitys Joukkoliikenneyhteistyösopimuksen päivittäminen Maapolitiikka ICT-ajankohtaiset /18

18 139 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /18

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/2015 25.11.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.00-12.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 25.3.2015 klo 9.00-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 127- Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

Aika: Paikka: Osallistujat Kutsutut

Aika: Paikka: Osallistujat Kutsutut Aika: 9.10.2015 klo 8.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari 113-116 kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 113-116 kansliapäällikkö

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 26.6.2015 klo 8.03-9.38 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 20.11.2015 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 140-144 kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2015 Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2015 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 17.12.2015 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A, 2 krs.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/ Aika: torstai 17.12.2015 klo 12.00-12.50 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014 Aika: 17.1.2014 klo 8.04-9.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 12.8.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Kivineva Jarmo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 8.1.2016 klo 8.15-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Sillman-Sola Jonna hallintojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 1.12.2017 klo 8.15-9.45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Aika: 28.10.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 15.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: 28.3.2014 klo 8.00-10.10 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Aika: 5.4.2019 klo 8.30-11.35 Kokouksen jälkeen mahdollisuus lounaaseen. Paikka: HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus Pöytäkirja 9/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus Pöytäkirja 9/ Aika: 28.10.2015 klo 9.04-10.45 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 110 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: 8.5.2014 klo 13.03-15.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 9/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 9/ Aika: 23.5.2014 klo 8.00-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 18.3.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 22.1.2016 klo 8.15-10.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 29.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 19.2.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013 Aika: 5.12.2013 klo 8.10-10.25 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kansliapäällikkö Pirkkala Hakari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä Pro Rautatie seminaari 29.11.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 10/2015 12.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 10/2015 12.6.2015 Aika: 11.6.2015 klo 9.00-11.45. ja 12.6.2015 klo 8.30-9.15. Paikka: Tampere-Oulu-Tampere Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: torstai 18.12.2008 klo 8.35-9.35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 7/2015 26.8.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 7/2015 26.8.2015 Seutuhallitus esityslista 7/2015 26.8.2015 Aika: 26.8.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 7.10.2016 klo 8.15-11.15 Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Pormestari-kokoustila Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: 28.9.2016 klo 9.05- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko 89-93 Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: 9.1.2015 klo 8.00-9.35 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Esitykseni Sopimusmenettelyn lähtökohdat Kaupunkiseudun tavoitteet MAL3-kierrokselle Tavoitteista toimenpiteisiin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: 3.2.2017 klo 8.15-10.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. 10-17 Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2015 12.11.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2015 12.11.2015 Aika: Torstai 12.11.2015 klo 10:00-12:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Latva

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 11/2015 16.12.2015 Aika: 16.12.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/ Aika: 26.8.2015 klo 9.07-11.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 90 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä, LVM 5.10.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: 23.9.2015 klo 16.25-17.25 Paikka: MRDH, Grote Marktstraat 43, Haag Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 5.2.2016 klo 8.20-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 18-19 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit Kaisa Mäkelä 11.9.2012 MAL aiesopimusmenettelyn lähtökohdat PARAS lainsäädäntö ja Valtioneuvoston selonteon kaupunkiseutulinjaukset (2009) Pilottiaiesopimukset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 1.4.2016 klo 8.15-10.20 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 26.8.2009 klo 13.02 15.41 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: 14.2.2014 klo 8.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari tilaajajohtaja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/ Aika: 23.6.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011 AIKA KESKIVIIKKO 2.11.2011 KLO 12.30 14.10 PAIKKA JUVENES KOKOUSKESKUS, LUENTOSALI 2 (3. KRS.) ÅKERLUNDINKATU 1 OSALLISTUJAT Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Aika: torstai 27.8.2015 klo 9:15 Paikka: Hotelli Scandic City, Hämeenkatu 1, Tampere 1. krs kokoustila Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj. Ilkka Mikko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: klo 13-15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/2015 6.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/2015 6.3.2015 Aika: 6.3.2015 klo 8.10-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 11.9.2015 klo 8.07-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/ Aika: Paikka: Osallistujat: Torstai 21.9.2017 (aikataulu: ks. ohjelma alla) Ahlmanin kartano, Selin -sali, Hallilantie 24, Tampere Infrapalvelujen työryhmä: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ LAPINNIEMEN KYLPYLÄ, LAPINNIEMENRANTA 12, KOKOUSTILA TVILLI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 16/ LAPINNIEMEN KYLPYLÄ, LAPINNIEMENRANTA 12, KOKOUSTILA TVILLI Aika: 14.12.2018 klo 8.30-9.42 Paikka: LAPINNIEMEN KYLPYLÄ, LAPINNIEMENRANTA 12, KOKOUSTILA TVILLI KOKOUSTA ENNEN MAHDOLLISUUS BUFFETAAMIAISEEN HOTELLIN RAVINTOLA COTTONISSA KLO 8.00-8.30 Osallistujat:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2011 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 17.2.2011 klo 14.00 17.03 Paikka RADISSON BLU PLAZA HOTEL Mikonkatu 23, Helsinki Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena Pajukoski Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx.8.2015 Aika: torstai 27.8.2015 klo 14.00-16.00. Paikka: Scandic City, Hämeenkatu 1, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Kari Kankaala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: 6.2.2015 klo 8.07-10.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 22.9.2017 klo 8.00-10.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/2015 17.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/2015 17.4.2015 Aika: 17.4.2015 klo 8.03-10.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika 12.11.2014 klo 15-17 Kokouspaikka Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 2 Talous, hallinto,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 18.2.2015 klo 9.10-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA

SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA SOPIMUS SEUDULLISEN OPETUSALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISPALVELUSTA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi, jäljempänä kaikki yhdessä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI Tampere-talo, Tampere 2.10.2015 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT I. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 II. MAL2-aiesopimus III. Sipilän hallitusohjelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.6.2016 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj. Aika: 28.1.2015 klo 9.07-11.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg Pertti Perämaa

Lisätiedot