YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity"

Transkriptio

1 YLEISKUVAUS OpusCapita Liquidity

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Helppokäyttöinen likviditeettiraportointi Systemaattinen ennusteprosessi Lyhyet ennusteet Pitkät ennusteet Päivänsisäiset kassaennusteet Toteumat Hyödyt

3 1. Johdanto OpusCapita Liquidity on tehokas ratkaisu konsernin kassavirtatietojen hallintaan ja analysointiin. Uusimpaan tietojenkäsittelytekniikkaan perustuva ohjelma mahdollistaa luotettavan ja joustavan likviditeetinhallinnan useista eri näkökulmista. Perinteisiin, manuaalisia työvaiheita sisältäviin työkaluihin verrattuna Liquidity on dynaamisempi ja käyttäjäystävällisempi. Sekä työmäärä että virheet vähenevät, jolloin aikaa ja rahaa säästyy. Liquidity soveltuu erityisesti suurten konsernien käyttöön, mutta myös pienemmät yritykset voivat hyötyä ohjelmasta. OpusCapita Liquidity kerää kassavirtatietoja automaattisesti erilaisista ulkoisista järjestelmistä, kuten pankeista ja reskontrista. Tämän vuoksi lukuja ei tarvitse lisätä ohjelmaan käsin, vaikka manuaalinen tietojen käsittely onnistuukin tarvittaessa. Koska avoin liitettävyys muihin järjestelmiin on yksi OpusCapitan keskeisistä lähtökohdista, Liquidityn voi integroida moniin toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmiin. Liquiditystä voi myös muodostaa suorat yhteydet pankkeihin. Ohjelma suoriutuu kaikista automatisoiduista tehtävistä yritysten, ulkoisten järjestelmien ja valuuttojen lukumäärästä riippumatta. Lopputuloksena syntyy ennusteita ja muita raportteja, joilla talouden suunnittelu ja hallinta sujuu entistä systemaattisemmin. OpusCapita Liquidityyn voidaan kerätä keskitetysti kassavirtatiedot kaikista konsernin eri yksiköistä. 3

4 Koska OpusCapitalla on pitkä kokemus pankkiyhteyksien muodostamisesta, ohjelman pankkiyhteysvalikoima on kattava. Jotta ohjelman käyttö olisi mahdollisimman turvallista, OpusCapita noudattaa tarkasti yleisiä tietosuoja- ja salausstandardeja sekä -käytäntöjä. Tietoturvaa lisäävät myös monipuoliset käyttöoikeusmääritykset. Niillä on helppo kontrolloida, mitä toimintoja eri käyttäjät saavat suorittaa. Tietylle rajatulle käyttäjäjoukolle voi esimerkiksi antaa oikeudet ylläpitää saldotietoja. Liquidityn käyttö tuo yrityksille kahdenlaista taloudellista hyötyä. Toisaalta kassavirtaprosessien automatisoinnilla säästetyn ajan voi kohdistaa tuottavampaan työhön, mikä todennäköisesti kerryttää säästöjä ja lisää tuloja. Toisaalta ohjelman tuottaman tiedon ansiosta varoja on helpompi hoitaa ja sijoittaa mahdollisimman tuottoisalla tavalla. OpusCapita Liquidity ei siis pelkästään auta säästämään rahaa, vaan se myös edesauttaa tavoittelemaan suurempia voittoja. OpusCapita Liquidity -ohjelmasta on saatavilla kolme eri laajuusvaihtoehtoa ja kaksi eri toimitustapaa. Ne vastaavat likviditeetinhallinnan tarpeisiin eri tasoilla. Seuraavassa luvussa kuvataan ohjelman keskeiset toiminnot yleisellä tasolla. Olipa kyseessä sitten pieni ja paikallisella tasolla toimiva yritys tai suuri ja kansainvälinen konserni, OpusCapita Liquidity pystyy vastaamaan sen likviditeetinhallinnan tarpeisiin. Myös muut OpusCapita-tuoteperheen ohjelmat voidaan helposti liittää samaan ohjelmistoon Liquidityn kanssa. 4

5 2. Helppokäyttöinen likviditeettiraportointi Liquidityyn kerätyistä tiedoista on helppo muodostaa erilaisia raportteja. Nämä raportit ovat tärkein työkalu likviditeettitietojen tarkastelussa ja analysoinnissa. Ohjelmassa voi esimerkiksi muodostaa erilaisia lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteita. Myös toteumien tarkastelu onnistuu joustavasti eri näkökulmista: raporteilla voi tarkastella esimerkiksi yhden vuoden kaikkia veroja tai vertailla eri yksiköiden toteutuneita nettomyyntilukuja. Ohjelmassa voi määritellä monin eri tavoin, minkälaisia kassavirtatietoja kullekin raportille sisällytetään. Yksi raportti voi esimerkiksi koskea vain yksittäistä yksikköä, kun taas toinen raportti voi sisältää koko konsernia koskevia lukuja. Jokaiselle raportille on myös mahdollista valita vaikkapa tietyt valuutat, tilit, kassavirrat ja aineistot. Vaikka raportteja voi muodostaa lukuisin eri tavoin, ohjelmassa on myös valmiina tärkeitä perusraportteja, joilla raportoinnissa pääsee alkuun helposti ja vaivattomasti. 5

6 2.1 Systemaattinen ennusteprosessi Systemaattisen ennusteprosessin käyttöönotto on erittäin suositeltavaa, sillä muuten konserni joutuu yleensä kohtaamaan seuraavat haasteet: Kassavirtatiedot ovat hajallaan eri järjestelmissä, jolloin kokonaisuuden kontrollointi on hankalaa ja kassavirtariskien hallinta perustuu arvauksiin. Konserni joutuu jatkuvasti sille epäedullisiin tilanteisiin; cash pooleihin saattaa esimerkiksi jäädä toistuvasti ylimääräistä rahaa. Tällöin konsernilta jää saamatta mahdolliset korot ja tuotot, jotka ylijäämällä voitaisiin tehdä. Kassavirtaluvut syötetään käsin eri järjestelmiin, vaikka käsin syöttö on tehotonta ja sitä on vaikea seurata. OpusCapita Liquidityn avulla tällaiset tilanteet on helppo selättää. Ohjelma kerää tarvittavat tiedot automaattisesti ja pystyy tuottamaan hyödyllistä informaatiota siitä, missä rahaa milloinkin on. Liquidity voi myös tarvittaessa muuntaa valuuttoja. Valuuttakurssit päivitetään ohjelmassa joka päivä, eli viimeisimmät luvut ovat aina saatavilla. Ennusteprosessin lopuksi tiedetään, miten kassavirrat todennäköisesti muodostuvat. Tällöin on helpompaa varmistaa, että konsernilla on optimaalinen määrä rahaa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Keskeisimmät ennusteet: Yrityskohtainen ennuste: Yrityskohtainen ennuste on raportti, joka koskee yhtä yritystä tai yksikköä konsernin sisällä. Raportilla näkyy kyseisen yksikön kaikkien tilien saldot valitussa valuutassa. Raportille valittu aikajakso voi olla mikä tahansa. Valuuttaennuste: Valuuttaennuste on raportti, jolle kootaan konsernin eri valuuttojen tiedot. Raportille valittu aikajakso voi olla mikä tahansa. Koottu ennuste: Koottu ennuste on raportti, joka koskee kaikkia konserniin kuuluvia yrityksiä. Raportilla näytetään kaikkien yritysten kaikkien tilien kokonaissaldo valitussa valuutassa. Koottu ennuste on hyödyllinen, kun halutaan analysoida konsernin taloustilannetta kokonaisuutena. Raportille valittu aikajakso voi olla mikä tahansa. 6

7 2.1.1 Lyhyet ennusteet Lyhyen ennusteen kokoamisprosessi alkaa siitä, kun Liquidity hakee tietoa pankeista ja muista ulkoisista järjestelmistä, jotka ovat yhteydessä ohjelmaan. Nämä toimenpiteet on automatisoitu, ja ne tapahtuvat yleensä päivittäin. Ennustejakson päätteeksi kaikkien yksiköiden tulee tarkistaa ja vahvistaa numerotietojen oikeellisuus. Tarpeen vaatiessa yksiköt voivat tarkentaa tietoja luvut saattavat joskus olla virheellisiä esimerkiksi projektien viivästymisen vuoksi. Mikäli lukuihin täytyy tehdä pieniä tarkennuksia, niiden manuaalinen muokkaus on helppoa. Yllä on kuvattu ennusteprosessi, jonka päätteeksi Liquidity tuottaa lyhyen aikavälin ennusteita. Ohjelma näyttää raportoinnin tilan eli sen, ovatko kaikki yksiköt vahvistaneet tietyn raportointijakson luvut. Raportointijakso voi olla esimerkiksi yksi viikko. Ohjelmassa on selkeästi näkyvillä, milloin kukin raportointijakso alkaa ja päättyy. 7

8 2.1.2 Pitkät ennusteet Pitkän aikavälin ennustaminen on oleellisen tärkeää, koska se helpottaa investointien suunnittelua sekä tukee konsernin sisäisiä toimintoja ja päätöksentekoa. Vaikka pitkien ennusteiden automaattinen muodostus on yleensä haastavaa, Liquidityn avulla se on mahdollista, riippuen hieman konsernin toimintatavoista. Yksi vaihtoehto pitkän ennusteen automatisointiin on käyttää pohjana olemassa olevaa budjettia. Kun budjetista on generoitu pitkä ennuste, sitä voidaan päivittää Liquidityssa esimerkiksi joka kuukausi. Tuloksena voi syntyä melko tarkka pitkän aikavälin ennuste. Ennusteen aikaväli ja -taso voi olla esimerkiksi 12 kuukautta kuukausitasolla. Toisaalta pitkän ennusteen pohjana voidaan käyttää myös viime vuoden toteumatietoja. Tämän edellytyksenä on, että konserni toimii alalla, jossa kassavirrat ovat melko tasaisia ja/tai systemaattisesti toistuvia. Konsernit kuitenkin päättävät usein, että yksiköiden täytyy lisätä ennusteluvut Liquidityyn manuaalisesti. Koska lukujen lisääminen manuaalisesti vie enemmän aikaa kuin ennusteen muodostaminen automaattisesti, eri kassavirtojen määrä on yleensä pienempi manuaalisyötön yhteydessä. Tämän takia manuaalisesti syötetyistä luvuista ei yleensä saada aikaan niin tarkkaa ennustetta kuin muilla vaihtoehdoilla. Joka tapauksessa konserni näkee tällöin eri yksiköiden ennusteluvut samassa paikassa, minkä ansiosta kassavirtojen hallinta on kokonaisuudessaan helpompaa. Tämä graafi kuvaa eri yksiköiden ennustettuja nettokassavirtoja seuraavalle neljälle kuukaudelle kuukausitasolla. 8

9 Yksi keskeinen haaste ennustamisessa on, että mitä pidempi ennustettava aikaväli on, sitä epätarkempi ennuste luultavasti on. Tämän takia Liquidityssa voidaan muodostaa samasta ennusteesta erilaisia skenaarioita. Pitkästä ennusteesta voidaan muodostaa vaikkapa skenaario, jossa koko konsernin myynti tippuu 10 % tai jossa myynti kasvaa tietyssä markkinassa 15 % alkuperäiseen ennusteeseen verrattuna. Pitkän ennusteen eri skenaarioiden luomisessa voidaan myös hyödyntää lyhyen ennusteen lukuja. Erilaisten ennusteskenaarioiden analysointi auttaa varautumaan tulevaisuuteen entistä paremmin Päivänsisäiset kassaennusteet Liquidity pystyy tuottamaan päivänsisäisiä kassaennusteita. Niillä voidaan seurata, miten kuluvan päivän kassavirtaprosessit todennäköisimmin etenevät. Tällöin saadaan tietää myös päivän mahdollinen kassaylijäämä. Ylijäämä voidaan puolestaan sijoittaa, jolloin lisätuottoa voi syntyä hyvin pienellä työmäärällä. Päivänsisäistä kassaennustetta varten Liquidity noutaa maksutiedot kaikista konsernin pankeista tietojen formaatista riippumatta. Tietojen avulla ohjelma pystyy tuottamaan arviot päivän loppusaldoista pankki-, pankkitili- ja yrityskohtaisesti. Liquidity osaa ottaa arvioissa huomioon myös edellisen päivän toteutumattomat tapahtumat. Kassaennustetta päivitetään useita kertoja päivässä, jotta luotettavat loppusaldoarviot olisivat saatavilla mahdollisimman ajoissa, yleensä iltapäivään mennessä. Näin sijoitusten tekemiseen jää vielä riittävästi aikaa. 9

10 2.2 Toteumat OpusCapita Liquidity kerää toteumatiedot noutamalla tiliotteet automaattisesti pankeista. Eri yksiköiden toteutuneita kassavirtatapahtumia sekä pankkitilisaldoja voi tämän jälkeen tarkastella ohjelmassa eri näkökulmista. Myös koko konsernin saldon saa helposti näkyviin. Yksi tärkeimmistä Liquidityn ominaisuuksista on toteumat vs. ennusteet -raportti. Tällaisen raportin muodostaminen onnistuu, kun valittu ennuste tai ennusteet ensin jäädytetään. Jäädytetyt ennusteet ovat jo sellaisenaan tärkeitä työkaluja päätöksenteossa, mutta niiden avulla ennustettuja lukuja voi myös verrata toteumiin. Liquidity muodostaa toteumat vs. ennusteet -raportin noudettujen tiliotteiden ja jäädytettyjen ennusteiden pohjalta. 10

11 Tietojen jäädytyksen voi myös automatisoida tapahtumaan tietyin väliajoin. Aina kun ennuste jäädytetään, siitä tallentuu tieto OpusCapitan lokille. Toteumat vs. ennusteet -raportilla voi kätevästi seurata, mitä on tapahtunut ja kuinka tarkkoja ennusteet ovat olleet. Mahdolliset ongelmatilanteet on helpompi huomata, minkä ansiosta seuraavien ennusteiden tarkkuus todennäköisesti paranee. Tämä taas voi tuoda mukanaan huomattavia etuja, sillä tarkemmat ennusteet auttavat tekemään parempia päätöksiä ja tarkemmin määriteltyjä strategioita. Koska Liquidityllä voi hallinnoida myös budjettia, sillä voi vertailla sitäkin, miten budjetti on linjassa toteumien kanssa. Lisäksi ohjelmalla voi vertailla budjettia, toteumia ja ennusteita toisiinsa. 11

12 3. Hyödyt OpusCapita Liquidity on tehokas ohjelma seuraaviin prosesseihin: tapahtumien riskinhallinta lähitulevaisuuden sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin kassavirtojen ennustaminen toteumatietojen seuranta toteumatietojen vertaaminen ennusteisiin ja päinvastoin kassabudjetointi budjetin vertaaminen toteumatietoihin ja päinvastoin valuuttojen katetapahtumien hallinta. OpusCapita Liquidityn keskeiset hyödyt: Tiedot kerätään keskitetysti ja turvallisesti. Raportointi on selkeää ja yhdenmukaista. Tulevien kassavirtojen ennustettavuus paranee. Valuuttapositioita on helppo tarkastella ja hallita. Tietojen analysointiin jää automatisoinnin ansiosta enemmän aikaa. Tietojen läpinäkyvyys ja kontrolli yksikköihin paranee. Ohjelman tuottamat tiedot tukevat päätöksentekoa ja palautteen antamista. Lue myös seuraavat yleiskuvaukset: OpusCapita Payments OpusCapita Invoices OpusCapita Accounts. 12

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices YLEISKUVAUS OpusCapita Invoices Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Laskujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Laskujen tarkastelu ja käsittely... 8 4. Laskujen tiliöinti...12 5. Sopimukset ja sopimukselliset

Lisätiedot

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi KASSAENNUSTAJAN OPAS Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Miksi kassaennustaminen on tärkeää?................... 3 Miksi kassaennustaminen epäonnistuu?.................. 3 ROI-ystävällinen

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen Etevää ennustamista nyt ja huomenna Jyri Mononen Sisältö Muutama sana ennustamisesta Asiakkaiden suusta Baswaren kysely ennustamisesta Basware FPM Asiakasesimerkkejä Basware lyhyesti Globaali johtaja hankinnasta

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN. Visma Services Oy, taloushallinnon palvelut

White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN. Visma Services Oy, taloushallinnon palvelut White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN, taloushallinnon palvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU, PYSYTKÖ MUKANA?... 3 VUOSIBUDJETTI

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 2 / 9 1. Mitä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallinnon, kuten myyntilaskujen laatimisen ja lähettämisen,

Lisätiedot

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JOENSUUN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma 27.5.2008

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

RAHOITUSBUDJETOINTI. Case Starkki Oy Ab

RAHOITUSBUDJETOINTI. Case Starkki Oy Ab RAHOITUSBUDJETOINTI Case Starkki Oy Ab LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2006 Jenna Holttinen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni uuden talouden yritys Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Martti Lahtinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu RULLAAVA

Lisätiedot

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN

Lisätiedot

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Kansainvälinen liiketoiminta HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN 07.01.2015 Tekijä: Mikael Väisänen Ohjaaja: Katrina Lintukangas Sisällysluettelo

Lisätiedot