Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma"

Transkriptio

1 Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, Helsinki Puh visma.fi/taloushallintopalvelut

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Talousraportoinnilla on merkitystä rahoitusneuvotteluissa... 3 Sähköinen taloushallinto - reaaliaikaiset taloustiedot... 3 Pankki arvostaa yrittäjän visiota... 4 Reaaliaikainen taloushallinto auttaa valmistautumisessa... 4 Ideaalitilanteessa tieto suoraan taloushallinnosta pankkiin... 4 Näin valmistaudut rahoitusneuvotteluihin: 6 vinkkiä... 5 Visma Services Oy tarjoaa työkalut ja palvelut päätöksentekosi tueksi. Visma Services Oy on auktorisoitu taloushallinnon sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluyritys, joka on erikoistunut laadukkaisiin ulkoistamispalveluihin. Visma Services Oy on osa kansainvälistä Visma-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen ja -palveluiden tarjoaja.

3 3 Johdanto Jokainen yrittäjä tarvitsee toiminnalleen rahoitusta; niin yrityksen perustamiseen, uusiin investointeihin kuin myös korvaaviin investointeihin sekä käyttöpääomaksi. Jos tulorahoitus ei riitä, voi yritys hakea rahoitusta joko oman tai vieraan pääoman sijoituksina. Olemme jo perehtyneet siihen, mitkä asiat tekevät yrityksestä kiinnostavan pääomasijoittajan näkökulmasta, nyt selvitämme, millaista raportointia ja taloudellista analyysia sekä yrittäjän talousosaamista pankki toivoo yrityksiltä, jotka tulevat rahoitusneuvotteluihin. Asiantuntijananamme toimii Antti Kivisaari, Danske Bankin yritysryhmän johtaja. Keskitymme katsauksessa 2-10 miljoonaa vaihtavien yritysten taloudelliseen raportointiin, sen ajantasaisuuteen sekä yrittäjien kiinnostuneisuuteen yrityksensä taloudellista tilannetta kohtaan. Talousraportoinnilla on merkitystä rahoitusneuvotteluissa Kun yrittäjä tulee ensimmäistä kertaa neuvotteluihin, olisi hänellä hyvä olla tarkka käsitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta - mukanaan viimeisin vahvistettu tilinpäätös sekä mahdollisimman ajan tasalla olevaa taloudellista analyysia yrityksen viimeaikaisesta menestyksestä. Usein asiakkaat eivät ole valmistautuneet neuvotteluihin. Tämä johtuu Kivisaaren mukaan siitä, että suurin osa tämän kokoluokan suomalaisista pk-yrityksistä toimii hyvin yrittäjävetoisesti, mistä johtuen onkin ymmärrettävää, että vahvin osaaminen löytyy omasta liiketoiminnasta eikä taloushallinnon hoitamisesta. Talousraportointi korreloi usein vahvasti yrityksen hallinnon kanssa. Hyvin hoidettu ja ajantasainen taloushallinto antavat neuvotteluiden alkuun hyvän signaalin myös yrityksen hallinnon kunnosta. Sähköinen taloushallinto - reaaliaikaiset taloustiedot Kun suuressa osassa suomalaisia pk-yrityksiä taloushallinto ei vielä ole reaaliaikainen ja sähköinen, aiheuttaa Kivisaaren mukaan esimerkiksi tilinpäätöksen toimittaminen ajallisia haasteita. Monessa pk-yrityksessä tilintarkastetun virallisen tilinpäätöksen saaminen saattaa kestää kuukausia, kun taloushallinto ei ole jatkuvasti ajan tasalla. Vertailuksi hän toteaa, että suurissa yrityksissä luonnokset tilinpäätöksestä ovat jo valmiina ennen kuin uusi tilikausi ehtii kunnolla edes käynnistyä. Näissä tilanteissa korostuu hänen mukaansa erityisesti asiantuntevan ja osaavan taloushallintokumppanin rooli. Hänen mukaansa sähköinen ja reaaliaikainen taloushallinto on hieno mahdollisuus tuottaa jatkuvasti ajan tasalla olevaa taloudellista informaatiota, jolloin tilinpäätöksen tekeminen ei muodostuisi yrittäjille liian haastavaksi, eikä neuvotteluiden aloitus viivästyisi taloustietojen toimittamisen vuoksi. Kivisaari kertoo rahoitusneuvotteluiden alkavan aina yritysprofiilin tekemisellä, jossa otetaan kantaa myös taloushallinnon tasoon. Huonosti hoidettu taloushallinto saattaa olla jopa syy siihen, että pankin ja yrityksen väliset rahoitusneuvottelut kariutuvat. Kivisaaren mukaan taloushallinto onkin asia, johon yrittäjän on kannattavaa investoida.

4 4 Pankki arvostaa yrittäjän visiota Rahoitusta haetaan tällä hetkellä Kivisaaren mukaan ennen kaikkea yksittäisiin investointeihin, kuten toimitilahankkeisiin ja korvaaviin investointeihin. Rahoitusneuvotteluiden etenemistä helpottaa, kun yrittäjällä on selvä käsitys siitä, kuinka investointi tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa yrityksen kassavirtaan. Investoinnista olisi hyvä pystyä arvioimaan sen aiheuttamat kustannukset, takaisinmaksuaika sekä kannattavuus. Pankki tekee tämän automaattisesti osana neuvotteluja. Yrittäjän oma näkemys kertoo jälleen siitä, että investointeja osataan arvioida ja tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti ja näin ollen pystytään perustelemaan investointien tarve. Tähän yrittäjältä vaaditaan taseen ja tuloslaskelman ymmärrystä. Kun pankin hinnoittelu perustuu riskin arviointiin, on yrittäjän antamalla kuvalla yrityksen liiketoiminnan tulevaisuudesta suuri merkitys. Siten yrittäjän ymmärrys numeroista ja taloustietojen olemassa olo heijastuu suoraan pankin hinnoitteluun. Kun pankki saa tarvittavaa ja uskottavaa dataa ja arviota siitä, kuinka investointi tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan yrityksen kassavirtaan, ei se joudu arvioimaan investoinnin riskiä ja samalla hintaa yrittäjälle tarvittavaa suuremmaksi. Reaaliaikainen taloushallinto auttaa valmistautumisessa Tärkeä osa pankin ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta on keskustelu ja ymmärrys siitä, missä vaiheessa yrityksen elinkaarta yritys on menossa. Tämän tiedostaminen auttaa ennakoivien päätösten tekemisessä ja valmistautumisessa tulevaisuudessa tehtäviin ratkaisuihin. Nykyteknologia mahdollistaa myös sen, että yrittäjä pystyy toteumatiedon avulla itse ennakoimaan tulevaisuutta ja arvioimaan esimerkiksi tilauskannan perusteella tulevaa kassavirtaa sekä tekemään vaihtoehtoisia skenaarioita investoinneista ja valmistautumaan tulevaisuuteen. Kivisaaren mukaan liiketoiminnan suunnittelun pitäisi olla jatkuvaa ja konkreettista. Usein suunnitelmallisuus korostuu yrityksissä esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa, joka vaatii yritykseltä suunnitelmallisia toimenpiteitä 2-3 verovuoden ajan. Yritysjärjestelytilanteiden tullessa ajankohtaisiksi asiantunteva taloushallintokumppani on voinut konsultoida asiakasta jo useamman vuoden ajan etukäteen. Yrityksen itsensä tekemät ennakoivat vero- ja rahoitussuunnitelmat yhteistyössä taloushallintokumppanin kanssa antavat hyvät lähtökohdat rahoitusneuvotteluille pankin kanssa ja sitä kautta uusille yritysjärjestelyille. Ideaalitilanteessa tieto suoraan taloushallinnosta pankkiin Ideaalitilanteessa pankki saa jatkuvaa raportointia ja analyysia asiakkailtaan sekä myös ennusteita siitä, mihin suuntaan liiketoiminta on tulevaisuudessa menossa. Asiakkaat toivovat pankilta usein proaktiivisuutta toiminnassaan ja ennakoivaa konsultointia yrityksen rahoituksellisen tilanteen suunnittelussa. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi yrittäjällä olla

5 5 jatkuvasti saatavilla ajankohtaista taloustietoa yrityksestään pankin vastuuhenkilölle toimitettavaksi. Tämä mahdollistaisi pankin konsultoinnin asiakkaan suuntaan. Modernien taloushallintokumppanien kanssa reaaliaikainen taloustieto, sen analysointi ja tulevan ennakointi on helppoa. Yrityksen talouden ajantasaisuus mahdollistaa myös proaktiivisen raportoinnin pankkiin. Parhaassa mahdollisessa tilanteessa yrityksen taloushallintokumppani toimittaisi asiakkaan suostumuksella yrityksen taloustiedot suoraan pankkiin asiakasvastaavalle, joka voisi koska vain tarkistaa, mikä asiakasyrityksen taloustilanne kullakin hetkellä on, toivoo Kivisaari. Näin valmistaudut rahoitusneuvotteluihin: 6 vinkkiä Visman taloushallinnon asiantuntijan Emilia Ottelan vinkit rahoitusneuvotteluihin valmistautuvalle PK-yrittäjälle: 1) Aloita rahoitusneuvottelut hyvissä ajoin. Anna pankille aikaa tietojen analysointiin. 2) Huolehdi yrityksesi taloustietojen reaaliaikalikaisuudesta. 3) Tee ennuste sekä tarvittaessa vaihtoehtoinen skenaario yrityksesi liiketoiminnan tulevaisuudesta. 4) Olet oman liiketoimintasi asiantuntija. Arvioi aina itse paljonko rahoitusta tarvitset ja milloin positiivinen liiketoiminnan kassavirta antaa mahdollisuuden lyhentää lainapääomaa. 5) Jos yhtiön oma pääoma on tilapäisesti negatiivien, suunnittele ja mieti korvaavat toimenpiteet etukäteen. Esitä konkreettinen suunnitelma pankinjohtajalle. 6) Valitse itsellesi taloushallintokumppani, joka osaa auttaa yritystäsi ja tarjoaa työkalut asioiden tekemiseen. Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, Helsinki Puh visma.fi/taloushallintopalvelut

White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN. Visma Services Oy, taloushallinnon palvelut

White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN. Visma Services Oy, taloushallinnon palvelut White Paper RULLAAVA ENNUSTAMINEN VASTAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ENNAKOINTIIN, taloushallinnon palvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU, PYSYTKÖ MUKANA?... 3 VUOSIBUDJETTI

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 2 TERVEHDYS Sähköinen laskutus yleistyy. Arvonlisäverojen maksukäytännöt muuttuvat. Kirjanpidon vaatimukset pienelle yritykselle lisääntyvät. Aikasi on kallisarvoista.

Lisätiedot

Nykyaikaisen tilitoimiston viisi tehokkainta keinoa säästää yrityksesi aikaa ja rahaa HUOLETONTA TALOUSHALLINTOA

Nykyaikaisen tilitoimiston viisi tehokkainta keinoa säästää yrityksesi aikaa ja rahaa HUOLETONTA TALOUSHALLINTOA Nykyaikaisen tilitoimiston viisi tehokkainta keinoa säästää yrityksesi aikaa ja rahaa 1 HUOLETONTA TALOUSHALLINTOA Tiivistelmä tehokkaimmista keinoista rahan ja ajan säästämiseksi Sähköiseen kirjanpitoon

Lisätiedot

Viisi tärkeintä kriteeriä tilitoimiston valinnassa HUOLETONTA TALOUSHALLINTOA

Viisi tärkeintä kriteeriä tilitoimiston valinnassa HUOLETONTA TALOUSHALLINTOA Viisi tärkeintä kriteeriä tilitoimiston valinnassa 1 HUOLETONTA TALOUSHALLINTOA Viisi tärkeintä kriteeriä tilitoimiston valinnassa Tilitoimisto tarjoaa sähköistä kirjanpitoa #1 #4 Tilitoimisto osaa yrityksen

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Opas talouspalvelun ostajalle

Opas talouspalvelun ostajalle Kolme askelta ulkoistukseen Kolme askelta ulkoistukseen Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 1 MIKSI OSTAISIT TALOUSPALVELUITA AUKTORISOIDULTA TILITOIMISTOLTA? 3 1.1 Kenelle opas on tarkoitettu?

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Rahavirtojen läpinäkyvyys Eroon päällekkäisistä järjestelmistä Perintä ja luotonvalvonta Keskity omaan ydinosaamiseesi Kyösti

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA 1 ISBN: 978-952-61-1522-1 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalvelut ovat murroksessa teknisen kehityksen mahdollistaessa

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Emil Alander Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Taloushallinto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous

Lisätiedot

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 2 / 9 1. Mitä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallinnon, kuten myyntilaskujen laatimisen ja lähettämisen,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT 7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT Ota oppia, Vältä karikot ja Menesty. YRITTÄJÄ.NET ESIPUHE ESIPUHE YRITTÄJÄ.net SISÄLLYSLUETTELO Aluksi haluamme kertoa hyvin lyhyesti tämän ilmaisen oppaan 1. taustalla

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Taloasema-yrittäjyys. Tie menestyväksi isännöitsijäksi. Opas isännöintiyrittäjyydestä kiinnostuneille

Taloasema-yrittäjyys. Tie menestyväksi isännöitsijäksi. Opas isännöintiyrittäjyydestä kiinnostuneille Taloasema-yrittäjyys Tie menestyväksi isännöitsijäksi Opas isännöintiyrittäjyydestä kiinnostuneille Taloasema etsii uusia yrittäjiä ympäri Suomen Isännöintialalla on käynnissä murros monessa suhteessa.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Janda / Epävirallinen Kanava Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (10 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Liikeidea 4 2 Osaaminen 4 3 Tuotteet ja palvelut 6 4 Asiakkaat ja markkinat

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010 Talousluvut kasvun perustana Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset Pääkirjoitus toukokuu 2010 Palvelukartoitus kannattaa Osaava tilitoimisto

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän viisi askelta tilitoimistoon

Aloittavan yrittäjän viisi askelta tilitoimistoon Aloittavan yrittäjän viisi askelta tilitoimistoon 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj Suunnitteletko oman yrityksen perustamista? Jos aiot perustaa yrityksen tai olet uusi yrittäjä, tarvitset tueksi pankkiasioiden

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot