Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011"

Transkriptio

1 Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka Helmikuu 2011

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ULKOASU KANSILEHTI SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KUVAT/KUVIOT LÄHTEET Lähdeviitteet Lähdeluettelo LIITTEET... 17

3 HUOM: tässä ohjeessa viitataan Studentiin, joka on Mikkelin amk:n opiskelijoiden intranetti. Studentiin pääseminen vaatii kirjautumisen, joten siellä olevat ohjeet eivät ole hakijoiden käytettävissä. Voit siis jättää huomioimatta kaikki viittaukset Studentissa oleviin ohjeisiin. 1 JOHDANTO Raportointiohje on Mikkelin ammattikorkeakoulun Studentissa olevan Opiskelukirjoittamisen oppaan tulostettava osa, joka sisältää opiskelutehtävien ja opinnäytteiden ulkoasun sanalliset ohjeet sekä lähdeviitteiden ja lähdeluettelon ohjeet. Muista, että ulkoasusta on olemassa Studentissa helppokäyttöisiä opiskelun tekstimalleja ja että lähteiden käytön yleiset periaatteet löytyvät Opiskelukirjoittamisen oppaasta. Lisäksi Studentissa on opinnäyteprosessia ohjaava Opinnäytetyön opas. Tämä Raportointiohje on tarkoitettu sinulle ainoastaan tulostettavaksi muistilapuksi. Opiskelukirjoittamisen opas ohjaa sinua sen sijaan syvällisesti ja tarkasti ammattikorkeakoulutasoiseen kirjoittamiseen lähtien ensimmäisistä kirjallisista tehtävistä päätyen opinnäytetyöhön ja kypsyysnäytteeseen. 2 ULKOASU Studentissa on tehtäviä ja opinnäytteitä koskevia opiskelun tekstimalleja, joista voit tallentaa tarvitsemasi itsellesi ja kirjoittaa sitten tallentamasi päälle, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia fonteista ja tekstin asetteluista. Tekstimallia kannattaa käyttää heti kirjoitusurakan alusta lähtien, koska jos leikkaat toisesta tekstidokumentista tekstiä ja liität sen tekstimalliin, jäävät vanhan tekstidokumentin tyylit uuteen mallipohjaan. Taulukossa 1 on sanalliset ohjeet raportin ulkoasuun.

4 TAULUKKO 1. Raportin ulkoasu Kirjasintyyppi Times New Roman Kirjasinkoko teksti 12, pääotsikot 12, alaotsikot 12 Riviväli 1,5 Reunat Tavutus tasataan käytetään Marginaalit vasen 4,3 cm, oikea 2 cm, ylä 2 cm ja ala 2 cm Kappalejako Sivunumero Otsikot tyhjä riviväli, ei sisennystä oikealla ylhäällä ei sisennystä, lihavoidaan, numeroidaan, numeron ja otsikon väliin 1 lyöntiväli, ennen pääotsikkoa 2 tyhjää riviväliä (pääotsikkoa ei siis aloiteta uudelta sivulta), ennen alaotsikkoa 1 tyhjä riviväli, kaikkien otsikoiden jälkeen 1 tyhjä riviväli Raporttiteksti voi sisältää erilaisia tekstiosuuksia, jotka on erotettava muusta tekstistä: Haastatteluesimerkit tms. sisennetään, kirjoitetaan haluttaessa rivivälillä 1 ja erotetaan tarvittaessa yhdellä tyhjällä rivillä molemmin puolin muusta tekstistä. Luetelmia ei tarvitse erottaa tyhjällä rivillä samaan kappaleeseen kuuluvasta tekstistä. Sisennykset aloitetaan aina sarkainkohdasta. Joskus voi tarvita myös luvun otsikkoa pienempiä tekstinsisäisiä otsikoita. Nämäkin otsikot lihavoidaan tai kursivoidaan. Näitä otsikoita ei numeroida, joten ne eivät näy sisällysluettelossa. Asiasta on kerrottu tarkemmin luvussa 4. Päälukuja ei tarvitse aloittaa uudelta sivulta, vaan uusi luku voidaan jatkaa heti edellisen luvun perään, eli esimerkiksi johdannon jälkeinen luku alkaa heti samalta sivulta kuin johdanto päättyy. Tarvittaessa pää- ja alaluvun väliin tulee tekstiä. On hyvä muistaa, että alalukuja täytyy olla vähintään kaksi. Lukijaystävällisessä raportissa kannattaa kiinnittää huomiota kappaleiden pituuteen. Hyvänä vinkkinä voidaankin sanoa, että kappaleessa pitäisi olla vähintään kolme virkettä ja luvun suositeltava vähimmäispituus on vähintään sivu. Raportin liitteissä pyritään noudattamaan raportin ulkoasun ohjeita. Mm. liitteiden marginaalit kannattaa olla samat, jotta esimerkiksi opinnäytetyön mahdollinen nidonta onnistuu.

5 Lyhyet tehtävät Kuuden sivun mittaisissa tai sitä lyhyemmissä tehtävissä voit käyttää halutessasi Studentin lyhyiden tehtävien tekstimallia. Tällöin kansilehteä ei käytetä, vaan ensimmäiselle tekstisivulle sivun yläreunaan lähettäjäksi merkitään opiskelijan nimi, ryhmätunnus ja koulutusohjelma. Asiakirjan nimen kohdalle sarkaimeen C4 merkitään opintojakson nimi, sen alle tehtävän nimi, jonka alle puolestaan päiväys. Vastaanottajaksi nimetään opettaja. Sivut kannattaa nitoa yhteen. Halutessasi voit käyttää lyhyempiinkin tehtäviin alla esiteltävää pitkien tehtävien ja opinnäytetöidenmallia. Pitkät tehtävät ja opinnäytteet Yli kuusi sivua pitkissä tehtävissä ja opinnäytteissä käytät Studentin opiskelun tekstimallia, jossa on kansilehti, sisällysluetteloja tekstisivu, opinnäytteissä lisäksi kuvailusivut. Tämän mallin käyttöä selostetaan luvussa 4. Mikkelin ammattikorkeakoulun sopimusta lähdeviitetekniikasta lähdeluetteloineen käytetään kaikissa lähteisiin pohjautuvissa tehtävissä, sekä lyhyissä että pitkissä. Eri laitoksilla ja eri opettajillakin on erilaisia käytänteitä siinä, voiko tehtäviä lähettää heille sähköpostin liitetiedostona vai onko ne lähetettävä paperitulosteena. Useimmat opettajat ottavat vastaan varsinkin lyhyitä tehtäviä sähköpostina, mutta opinnäytetyö lähetetään aina paperitulosteena. Virallisten asiakirjojen ulkoasu Asiakirjat (viralliset kirjeet, pöytäkirjat, hakemukset jne.) on organisaatioissa tapana kirjoittaa standardin mukaan. Mallit säästävät aikaa ja rahaa sekä yhtenäistävät organisaation tekstejä sekä toimivat asioiden tarkistuslistoina. Tietysti erikoistapauksissa, kun tavoitteena on herättää huomiota tai vaikuttaa, voi miettiä yksilöllisiä ja luovia ratkaisuja, esimerkiksi käsinkirjoitettua tekstiä ja kuvallista ilmaisua. Eri tietokoneohjelmistot tarjoavat ohjelmavalmistajien maakohtaisia malleja, virallisessa suomalaisessa kirjeenvaihdossa kannattaa käyttää kuitenkin suomalaista standardia, vakioasettelumallia. Käytännöllistä on myös tehdä koko työyhteisön käyttöön valmiiksi suomalaisen standardin mukaan valmiita asiakirjamallipohjia, esimerkiksi pöytäkirjamalleja.

6 Opinnoissasi saatat esimerkiksi projekteissa ja opinnäyteprosessissa päästä käyttämään virallisia asiakirjoja, kun otat yhteyttä yhteistyökumppaneihisi. Opiskelutehtävät ja opinnäytetyö kirjoitetaan kuitenkin hiukan suomalaisesta standardista poiketen (esimerkiksi rivinväli ja marginaalit ovat erilaisia). 3 KANSILEHTI Kansilehdellistä mallia käytät yli kuusi sivua pitkissä tehtävissä ja opinnäytteissä. Tehtävien kansilehdessä opiskelijan nimen jälkeen lisätään ryhmätunnus. Kansilehdellä oleva sana opinnäytetyö muutetaan tehtävää kuvaavaksi, esimerkiksi sanoiksi yhteisöviestinnän etätehtävä 1 tai harjoitteluraportti. Tämän alapuolelle tehtävien ollessa kyseessä kirjoitetaan opettajan nimi. Opinnäytetyön kansilehdelle ei ryhmätunnusta eikä opettajan nimeä luonnollisestikaan lisätä, vaan mallia käytetään sellaisenaan. Lyhyissä tehtävissä ei kansilehteä ole pakko käyttää, vaan voi käyttää lyhyiden tehtävien ohjetta. Jos haluat käyttää kannessa kuvaa julkaisuksi päässeessä tai toimeksiantajalle luovutettavassa opinnäytetyössä, käytät kansilehti toimeksiantajalle -nimistä mallia. 4 SISÄLLYSLUETTELO Otsikoinnista on ohjeita Studentin Opiskelukirjoittamisen oppaassa. Studentissa olevista opiskelun tekstimalleista voit tallentaa itsellesi mallin, jossa on sekä sisällysluettelo että tekstisivuja. Malli päivittää sisällysluetteloa automaattisesti, jos kirjoita tekstiin otsikot otsikkotyylillä. Kirjoitat siis tekstiin otsikot normaalisti, mutta tyylin klikkaat otsikoksi 1 pääotsikoissa, otsikoksi 2 ensimmäisen portaan alaotsikoissa jne. Tämän jälkeen viet kursorin sisällysluettelon päälle, klikkaat hiiren oikealla, päivitä kenttä ja päivitä koko luettelo. Sisällysluettelosivulla otsikot kirjoitetaan niin, että alaotsikot sisennetään alkaen edellisen otsikon ensimmäisen kirjaimen kohdalta. Sisällysluettelon otsikkoriveille tulee myös sivunumerot, jotka kirjoitetaan niin, että lukujen kymmenykset ovat kohdallaan. Otsikon nimen ja sivunumeron välillä käytetään pisteviivaa. Sisällysluettelosivun otsikkona käytetään sanaa SISÄLTÖ. Pääotsikkoja ennen tulee tyhjä rivi. Muut otsikot kirjoitetaan ilman välirivejä. Sisällysluettelon otsikot numeroidaan hierarkkisesti juok-

7 sevin numeroin paitsi kuvailulehdet ja lähteet. Opinnäytetyössä yleensä riittää kolmitasoinen jaottelu. Sisällysluettelosivulla itsellään ei ole sivunumeroa. Tarvittaessa voi työhön liittää liite-, taulukko- ja kuva/kuvioluettelon tai lyhenneluettelon. (Myös harvinaisista merkeistä, poikkeuksellisista omatekoisista symboleista tai lyhenteistä laaditaan tarvittaessa myös luettelo. Standardinmukaisia merkintöjä ei tarvitse selittää.) 5 TAULUKOT JA KUVAT/KUVIOT Taulukot (tarkat, usein numeeriset todisteet) ja kuviot/kuvat (graafiset esitykset, piirrokset, valokuvat, kartat) ovat todistusaineistoa. Taulukoiden ja kuvioiden/kuvien on täydennettävä tekstiä, eli niiden on oltava tarpeellisia ja oikein sijoiteltuja niin, etteivät ne katkaise ajatusta. Niiden on oltava myös niin selkeitä, että ne ovat silmäillen ymmärrettävissä ilman varsinaisen tekstin lukemista. Varsinaisessa tekstissä ei tietenkään kannata toistaa yksityiskohtaisesti samaa tietoa, joka on nähtävissä taulukoista ja kuvioista/kuvista. Tekstissä viitataan tärkeimpiin kohtiin, ja viittaus suoritetaan taulukoiden ja kuvien/kuvioiden numeroilla, ei tekstin sivunumeroilla. Taulukko tai kuvio/kuva ei ala suoraan otsikon alta, eikä luku voi koostua niistä ja vain muutamasta tekstivirkkeestä. On varottava, etteivät taulukot ja kuviot/kuvat syö tekstiä niin, että tekstistä tulee puisevaa. Taulukot ja kuviot/kuvat (ks. Studentin Opiskelukirjoittamisen opas) nimetään ja numeroidaan kummatkin työssä erikseen juoksevin numeroin niin, että taulukkoon otsikko tulee yläpuolelle ja kuvioon/kuvaan alapuolelle. Sanat TAULUKKO ja KUVIO tai KUVA kirjoitetaan otsikossa suuraakkosin. Otsikot lihavoidaan. (Kuva 1.) Lähdetiedot merkitään tarvittaessa, ja joskus on ymmärrettävyyden varmistamiseksi tarpeen myös lyhyt selostava teksti tai lyhenteiden selitys. Yksinkertaisuus ja silmäiltävyys on usein eduksi, ja hillitöntä eri kuvaamistapojen vaihtelua on syytä välttää.

8 KUVA 1. MAMKin logo Varsinaisesta tekstistä taulukot ja kuvat/kuviot erotetaan molemmin puolin tyhjällä rivillä. Mielellään ne keskitetään, ulotetaan sivun levyiseksi ja kehystetään. Jos taulukko jatkuu seuraavalle sivulle, kirjoitetaan sivun alareunaan sulkuihin sana jatkuu. Seuraavalle sivulle kirjoitetaan ylös taulukon otsikon jälkeen sulkeisiin sana jatkuu. Jos aineistoa on runsaasti tai se on isokokoista, se sijoitetaan liitteeksi. Piirrokset, kansiot yms. on mahdollista myös sijoittaa erikseen opinnäytetyön osaksi 2. Matemaattisten yhtälöiden ja kaavojen sekä kemiallisten kaavojen esittämistä ohjeistetaan Studentissa. Tarvittaessa voi työhön liittää taulukko- ja kuva-/kuvioluettelon. 6 LÄHTEET Eri julkaisuilla ja oppilaitoksilla on omat lähteiden merkitsemiskäytänteensä, jotka on aina otettava selville ja joita on noudatettava johdonmukaisesti. Mikkelin ammattikorkeakoulussa käytetään ns. nimi-vuosijärjestelmää (Harvardin järjestelmää). Vain tekniikan ja liikenteen alalla voi käyttää vaihtoehtoisesti numeroviitejärjestelmää. Alla on esimerkkejä viitteistä ja luettelosta, ja tarkemmat lähteitten käytön ohjeet löytyvät Opiskelukirjoittamisen oppaasta. Muista käyttää vain luotettavia lähteitä. Esimerkiksi Wikipedia ei ole luotettava lähde. 6.1 Lähdeviitteet Lähdeviite sijoitetaan suoraan lainatun tai referoidun tekstin yhteyteen sulkeisiin. Viitteessä mainitaan teoksen tai artikkelin kirjoittajan sukunimi (tai sen puuttuessa julkaisijayhteisö tai teoksen tai artikkelin nimi tai nimen ensimmäiset sanat) ja tekstin ilmestymisvuosi sekä mahdolliset sivut. Sivut merkitään silloin, kun niillä selvästi viitataan tietyille lähteen sivuille. Kun viittaus koskee yhtä virkettä, se sisältyy virkkeeseen ja loppupiste tulee sulkeiden ulkopuolelle, muutoin viite muodostaa oman virkkeensä. Printtilähteissä ja sähköisissä lähteissä noudatetaan samoja periaatteita.

9 Esimerkki 1. VIITTAUS TEKSTIN LOPUSSA TAI TEKSTIIN UPOTETTUNA Koska on vaikea erillisiä ihmisiä haastattelemalla tavoittaa ihmisiä yhdistäviä piirteitä, voidaan tutkia kertomuksia, joita yksilöt toisilleen kertovat (Alasuutari 2001, 121). Paajasen ym. mukaan (2002, 18) tällä hetkellä Suomessa on 44 biojätteen käsittelypaikkaa. Esimerkki 2. VIITTAUS YHTEEN TAI USEAMPAAN VIRKKEESEEN (pisteen paikka!) Tämä vaiva saa yleensä alkunsa pienestä mikrorepeämästä plantaarifaskiassa (Orava ym. 2002, 1497). Työntekijän osaamisvaatimukset ovat erilaisia kuin ennen. Osaaminen koostuu hankkeiden ja projektien hallinnasta, kyvystä uusiin innovaatioihin, kyvystä työskennellä monikulttuurisissa verkostoissa ja neuvottelutaidoista sekä sosiaalisesta älykkyydestä. (Rastas & Einola-Pekkinen 2001, 55.) Esimerkki 3. KOKO LUKU PERUSTUU SAMAAN LÄHTEESEEN (harvinainen poikkeustapaus) Tämän luvun kuvaus hoitotyön tulevaisuuden kehityshaasteista perustuu Risokon (2002) ja Leivon ym. (2002) pohdintoihin Esimerkki 4. SUORA LAINAUS (lainausmerkit!) Soikkeli (2005) kärjistää, että miestutkimus tuntuu muuttuneen valmiiden maskuliinisuuden stereotyyppien epätoteen näyttämiseksi.

10 Kauhanen (2002, E2) toteaa: - - koska kaikki on aina asiakaslähtöistä, saa yhden asiakkaan pikkurillin vinkkaus jossain päin maailmaa sadat ihmiset järjestelemään työnsä ja muut projektinsa. Esimerkki 5. LUENTO, ESITELMÄ, HAASTATTELU, SÄHKÖPOSTI, HENKILÖKOHTAINEN TIEDONANTO Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kielelliset valmiudet opintoihin tullessa vaihtelevat suuresti (Koponen 2005). Esimerkki 6. TEKIJÖITÄ KAKSI Ongelmaperustainen oppiminen ei kiinnity mihinkään yhteen oppimisteoriaan. Keskeistä on kuitenkin opiskelijoiden ja tuutorin vuorovaikutustaidot ja kyvykkyys yhteisöllisyyteen. (Nummenmaa & Virtanen 2002, ) Nummenmaan ja Virtasen mukaan (2002, 35-36) ongelmaperustainen oppiminen ei kiinnity mihinkään yhteen oppimisteoriaan. Keskeistä on kuitenkin opiskelijoiden ja tuutorin vuorovaikutustaidot ja kyvykkyys yhteisöllisyyteen. Esimerkki 7. TEKIJÖITÄ USEAMPIA KUIN KAKSI Hakkarainen ym. (2001, 159) korostaa, että fyysinen ympäristö, kuten virtuaalinen työpöytä, strukturoi kognitiivisia toimintoja. Tätä pohdin myös minä pitkään työssäni (huom. siirtyminen lähteestä poimitusta omaan pohdintaan) Pohdin pitkään sitä, miten fyysinen ympäristö, kuten virtuaalinen työpöytä, strukturoi kognitiivisia toimintoja (ks. esim. Hakkarainen ym. 2001, 159). Esimerkki 8. TOISSIJAISEEN LÄHTEESEEN VIITTAAMINEN (harvinainen poikkeustapaus, lähdeluetteloon mielellään molemmat lähteet)

11 Häberli (2004) toteaa, että joskus muotoilijalle saatetaan sanoa, ettei tuotetta voi toteuttaa vain siksi, että tekijät ovat laiskoja kokeilemaan uutta ja laiskoja ottamaan haasteita vastaan (Kinturi 2004, 110). Sinkkosen (2002, 152) mukaan Harris (2000) on kritisoinut sitä, että lapsen varhaisen hoivan vaikutukset yleistetään koskemaan lapsen muita myöhempiä suhteita. Esimerkki 9. SAMAN TEKIJÄN SAMANA VUONNA ILMESTYNEET LÄHTEET (erotellaan pienellä kirjaimella a, b, c ) Internet rikkoo yhteisön rajoja ja aiheuttaa yhteisön rajattomuutta (Eisenhart 2001b, 16-27). Esimerkki 10. LAIT, ASETUKSET, KOMITEAMIETINNÖT JA DIREKTIIVIT (STANDARDIT ks. Opiskelukirjoittamisen opas) Ympäristösuojelulain 1. luvun 1. :n mukaan on pyrittävä ehkäisemään ympäristön pilaantumista sekä poistamaan ja vähentämään pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja (Ympäristönsuojelulaki 86/2000). Esimerkki 11. LÄHTEELLÄ EI HENKILÖTEKIJÄÄ (viitteeksi julkaisijayhteisön nimi tai julkaisun otsikko, huom. sama hakusana lähdeluetteloon) Sairaanhoitajaliiton mukaan (2005) yrittäjäsairaanhoitajaksi liittynyt on samalla myös yrittäjäsairaanhoitajaverkoston jäsen. Fysioterapeutti on liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntija (Fysioterapeutin työ 2005). Esimerkki 12. SAMASSA VIITTEESSÄ USEITA JULKAISUJA (aika- tai aakkosjärjestys)

12 Arjen elämä muotoutuu sitä elävän ihmisen näköiseksi. Arkea ohjaavat kirjoitetut ja kirjoittamattomat normit, ja voikin sanoa, että ihminen on kulttuurinsa tuote. (Ks. Flow & Morris 2000, ; Eisenhart 2001a, ) Esimerkki 13. LYHENTÄMINEN Puutuotealan kasvukyky vaihtelee toimialoittain (Puutuotealan perheyritys 2004). (koko nimenä lähdeluetteloon: Puutuotealan perheyritys kasvaa, mikäli yrittäjän motivaatio riittää Puumies 2, 2 4.) Esimerkki 14. SAMAAN LÄHTEESEEN TOISTUVASTI VIITTAAMINEN Tämä on muotoilun alalla melko uutta (mts. 23), vaikka joitakin kokeiluja Suomessakin on jo tehty. (pieni alkukirjain virkkeen keskellä, mts. = mainitussa teoksessa sivulla) Käyttäjälähtöisyys on menestyksekkään tuotekehittelyprosessin kulmakivi. Tuotteen on oltava helppokäyttöinen, hyödyllinen ja haluttava. (Mt.) (iso alkukirjain viitattaessa useaan virkkeeseen, mt. = mainitussa teoksessa) Esimerkki 15. OMAAN TEKSTIIN VIITTAAMINEN Oppivassa organisaatiossa tekeminen, tietojen kerääminen, arviointi ja suunnittelu vuorottelevat päättymättömän kehän tavoin (kuva 8). (pieni alkukirjain virkkeen sisällä, huom. pisteen paikka!) Kyselylomake koostuu strukturoiduista kysymyksistä ja avoimesta kysymyksestä. Avoimena kysymyksenä tiedusteltiin henkilöstön kehittämisehdotuksia toimintojen sujuvuuden lisäämiseksi. (Liite 3.) (iso alkukirjain viitattaessa useaan virkkeeseen, huom. pisteen paikka!)

13 Esimerkki 16. LEHTIARTIKKELIIN VIITTAAMINEN Kauhasen (2005, E2) mukaan luovaksi luultujen asiantuntijoiden jokainen työ on liukuhihnaan kahlittu ja projektoitu. (henkilötekijä vuosi, sivu; huom. ei lehden nimeä!) On esitetty, että kaavoitukseen tulisi ottaa maininta lämmitystavasta (Lämmitystapaa ei määrätä kaavalla 2005, 6). (ei henkilötekijää; ks. esim. 11 yllä; huom. ei lehden nimeä!) Esimerkki 17. PATENTIT JA KARTAT (ks. Opiskelukirjoittamisen opas) Esimerkki 18. ELEKTRONISIIN LÄHTEISIIN VIITTAAMINEN (Lue näitä rinnakkain esimerkkejä lähdeluettelosta kohdan 15 kanssa, sillä nämä esimerkit löytyvät sieltäkin. Pääsääntö on, että sähköisiin lähteisiin viitataan samoin kuin paperimuotoisiin. Lähdeluettelosta voi sitten lukija tarkistaa, millaisesta lähteestä on kyse.) Sairaanhoitajaliiton mukaan (2005) yrittäjäsairaanhoitajaksi liittynyt on samalla myös yrittäjäsairaanhoitajaverkoston jäsen. Hauskoja ja hyviä englanninkielisiä kirjoittamisen oppaita (ks. esim. Harvey 2001) löytyy myös netistä runsaasti. Työn kehittämisen tarve syntyykin Kolkan (2001, 203) mukaan arkipäivän koetusta ongelmasta. Koposen (2005) mukaan ammattikorkeakoulussa kielitaidon tasossa on opintojen alussa huomattavia eroja.

14 6.2 Lähdeluettelo Lähdeluetteloon kootaan kaikki käytetyt lähteet tekijöiden sukunimen (jos henkilötekijää ei ole, julkaisijayhteisön tai julkaisun nimen) mukaan aakkosjärjestykseen. Tekijöistä valitaan aakkosperusteeksi teoksen nimiölehdellä ensin mainittu. Kaikki lähteet merkitään samaan aakkosjärjestykseen, ei ryhmitellä erikseen esimerkiksi painettuja ja painamattomia lähteitä. Lähdeluettelon riviväli voi olla yksi. Otsikoksi merkitään LÄHTEET. Otsikko KIRJALLISUUS viittaa siihen, että mukana on lähteitä, joihin ei ole viitattu, tai lähteitä, joita itse ei ole omin silmin lukenut. Opinnäytteessä riittänevät useimmiten pelkät lähteet. Teksti alkaa koko ajan samasta marginaalikohdasta kuin varsinaisessa tekstissäkin. Lähdeluettelosivuilla käytetään normaalia sivunumerointia. Vain tekniikan ja liikenteen alalla voi käyttää vaihtoehtoisesti numeroviitejärjestelmää. Esimerkki 1. KÄYTETTÄVÄT VÄLIMERKIT Luukkonen, Jussi Digitaalisen median käsikirjoitusopas. Helsinki: Edita. Esimerkki 2. TOIMITTAJANA HENKILÖ TAI JULKAISIJAYHTEISÖ Hallila, Liisa (toim.) Hoitotyön kirjallinen suunnitelma. Helsinki: Kirjayhtymä Oy. Metsähallitus Yleissuunnitelma suojelualueiden yleisö- ja opetuskäytöstä. Esimerkki 3. EI KIRJOITTAJAA EIKÄ TOIMITTAJAA Lämmitystapaa ei määrätä kaavalla Länsi-Savo , 6. Toimintasuunnitelma vuodelle Savonlinnan perusterveydenhuollon ky. Fysioterapiaosasto. Moniste.

15 Esimerkki 4. SAMAN TEKIJÄN SAMANA VUONNA ILMESTYNEET LÄHTEET (erotellaan pienellä kirjaimella a, b, c ) Alasilta, Anja 2002a. Verkkokirjoittajan käsikirja. Tampere: Inforviestintä. Esimerkki 5. SARJAJULKAISUT Kauppinen, Sari & Niskanen, Tapani Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa. Stakes. Raportteja 288. Saarijärvi: Gummerus. Orava, Hanne, Liukkonen, Hanne, Saksanen, Anna & Kuopanportti, Hannu Biojätteen ja jätevesilietteen käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Etelä-Savossa. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia 17. Esimerkki 6. ARTIKKELI LEHDESSÄ: Sukunimi, Etunimi vuosi. Artikkelin otsikko. Lehden nimi lehden numero, sivut. (jos ei kirjoittajaa, hakusanaksi artikkelin nimi) Hubley-Kozey, Cheryl Training the Abdominal Musculature. Physiotherapy Canada 1, Puutuotealan perheyritys kasvaa, mikäli yrittäjän motivaatio riittää Puumies 2, 2 4. Esimerkki 7. ARTIKKELI SANOMALEHDESSÄ (kirjoittaja tai ei kirjoittajaa) Kauhanen, Anna-Liina Luova luokka palaa loppuun. Helsingin Sanomat , E2. Lämmitystapaa ei määrätä kaavalla Länsi-Savo , 6.

16 Esimerkki 8. KOKOOMATEOKSEN, ESIMERKIKSI TOIMITETUN TEOKSEN, ARTIKKELI Nordman, Tarja Viestintä terveydenhuollon organisaatiossa. TeoksessaTorkkola, Sinikka (toim.) Terveysviestintä. Vammala: Tammi, Jacobsen, Barbara Organizing and Displaying Data. Teoksessa Munro, Barbara (toim.) Statistical Methods for Health Care Research. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, Esimerkki 9. PAINAMATTOMAT OPINNÄYTTEET Niemi, Ranja Sisäisen viestinnän kartoitus Nokia Networksissä. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Matkailun koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Itkonen, Arja Parisuhteen muutosvaiheen tukeminen terveydenhoitajan työssä. Haastattelututkimus puolisolle ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen. Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos. Hoitotyön johtamisen koulutusohjelma. Pro gradu -tutkielma. Esimerkki 10. HAASTATTELU, HENKILÖKOHTAINEN TIEDONANTO, SÄHKÖPOSTI Taitava, Tauno Haastattelu Tiedottaja. Yritys Oy. Taitava, Ulla Henkilökohtainen tiedonanto Tiedottaja. Yritys Oy. Taitaja, Vilho Sähköpostikeskustelu Tiedottaja. Yritys Oy. Esimerkki 11. LUENTO TAI ESITELMÄ (työn laatu ja muut täydentävät tiedot viimeiseksi, esim. moniste, mistä saatavissa)

17 Dunwell, Janice Community health assessment tool: Does it work crossculturally? Towards new approaches in international learning. Conference in Savonlinna Abstracts. Esimerkki 12. VIERASKIELINEN LÄHDE Crill, Rosemary, Wearden, Jennifer & Wilson, Verity Dress in Detail from around the World. New York: V&A Publications. Jacobsen, Barbara Organizing and Displaying Data. Teoksessa Munro, Barbara (toim.) Statistical Methods for Health Care Research. Philadelphia: Lippincott, Esimerkki 13. LAIT, ASETUKSET, KOMITEAMIETINNÖT JA DIREKTIIVIT (STANDARDIT ks. Opiskelukirjoittamisen opas) Ympäristönsuojelulaki 86/2000. WWW-dokumentti. Ei päivitystietoa. Luettu Esimerkki 14. PATENTIT JA KARTAT (ks. Opiskelukirjoittamisen opas) Esimerkki 15. ELEKTRONINEN LÄHDE Lue rinnakkain esimerkkejä viitteistä kohdan 18 kanssa, sillä viitteissä ja luettelossa on samoja esimerkkejä. Pääsääntö on, että sähköisiin lähteisiin viitataan samoin kuin paperimuotoisiin. Jos sama julkaisu löytyy sekä painettuna että elektronisena versiona, merkitään käytetyn version tiedot. Yleensä nettiosoitteen saa nopeasti kopioimalla se suoraan osoiteikkunasta. Jos nettiosoite näyttää kuitenkin kovin pitkältä ja sisältää loppuosassaan turhaa monimutkaista koodia, loppuosan voi jättää pois. Lisäksi on olemassa frameihin perustuvia sivustoja, joissa koko sivustolla näkyy osoiteikkunassa vain yksi pääosoite eikä tarkkaa osoitetta, jolloin osoitteeksi riittää tämä pääosoite. Päivitys löytyy esim. WWW-sivun lähdekoodista (klikkaamalla hiiren oikeaa

18 painiketta tekstin ensimmäiselle sivulle/ominaisuudet). Dokumentin tyyppejä ovat esim. WWW-dokumentti, PDF-dokumentti, keskusteluryhmän artikkeli ja verkkolehti. Fysioterapeutin työ Suomen fysioterapeuttiliitto. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Näre, Lena Pohjoismaista sivistystä. Ylioppilaslehti 10. Verkkolehti. Päivitetty Luettu Harvey, Michael The Nuts and Bolts of College Writing. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Jaakkola, Jari Sonera sopi alustavasti koko Pannon-omistuksensa myymisestä Telenorille. Pörssitiedote. WWW-dokumentti. tteet/html. Päivitetty Luettu Kangas, Pia Elämä on juna eikä puu - elämäkerrallinen tutkimus yksilön akkulturaatiokokemuksista. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Tiivistelmä opinnäytetyöstä. WWW-julkaisu. Päivitetty Luettu Kolkka, Marjo Ammattiin oppimisen situationaalisuus, yksilöllisyys ja prosessuaalisuus. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Väitöskirja. PDFdokumentti. Päivitetty Luettu Koponen, Marita Lähtötasoerojen huomioiminen kieltenopetuksessa. Yksityinen sähköpostiviesti Lehtori. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Nokia Yrityksen WWW-sivut. Päivitetty Luettu Sairaanhoitajaliitto Yrittäjäsairaanhoitajat. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu

19 Valkama, Airi (toim.) En osaa, mutta haluan oppia. Kolmiosainen sarja oppimisvaikeuksista kärsivien aikuisten kuntoutusvaihtoehdoista. Helsinki: Yleisradio. Video. 7 LIITTEET Liitteenä esitetään kaikki se, minkä asian ymmärtämisen takia ei tarvitse olla tekstin yhteydessä tai mikä häiritsee tekstin luettavuutta laajuutensa vuoksi. Liitteinä voi olla piirroksia, taulukoita, karttoja, kuvioita, luetteloita, projektisuunnitelmia, pöytäkirjoja, esimerkkejä laadullisen aineiston analysoinnista, lupa-anomuksia ja kyselylomakkeita. Liitteisiin viitataan tekstissä. Ennen liitteitä kannattaa tekstiin lisätä osanvaihto, jotta liitteisiin saadaan sopivat otsikot. Liitteissä ei ole yleensä sivunumeroita, vaan sivun yläosaan kirjoitetaan sana LIITE, sen jälkeen liitteen numero ja piste. Tämän alapuolelle kirjoitetaan liitteen otsikko ja mahdolliset lähdetiedot. Liitteen otsikot lihavoidaan niin kuin kaikki otsikot. Jos liite on monisivuinen, sivut numeroidaan, esim. liitteessä 5 on kaksi sivua, LIITE 5(1) ja LIITE 5(2). Liitteet voi tarvittaessa luetella sisällysluettelossa.

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Maarit Vesapuisto WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE Sivumäärä: 12 Vaasassa 25.08.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. Kirjallisen raportin

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio 2010 2 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...3 1.1 Sisällysluettelon luonti...3

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI Tommi Pihlainen Pasi Vähämartti Raportti Joulukuu 2006 Informaatioteknologian instituutti 1 SISÄLTÖ 1 TEHTÄVÄNKUVAUS...2 1.1 Tehtävät ja tavoite...2 1.2 Tutkimusaineisto...2 2

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyöohje Tekniikka ja palvelu 1.4.2009 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET 4 2.1 Mikä opinnäytetyö on? 4

Lisätiedot

Johdatus L A TEXiin. 10. Matemaattisen tekstin kirjoittamisesta. Matemaattisten tieteiden laitos

Johdatus L A TEXiin. 10. Matemaattisen tekstin kirjoittamisesta. Matemaattisten tieteiden laitos Johdatus L A TEXiin 10. Matemaattisen tekstin kirjoittamisesta Matemaattisten tieteiden laitos Matemaattisesta tekstistä I Matemaattisella tekstillä tarkoitetaan tavallista (suomenkielisistä virkkeistä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite 5/1 OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite HAMKin opinnäytetyöoppaaseen Päivitetty kielikoulutuskeskuksessa 2012 Liite 5/2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE... 3 1.1 Kansilehti... 3 1.2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero)

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 477013P Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) Nimi (Opiskelijanumero) Johdanto Tähän dokumenttiin kootaan Prosessi-

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet 1 Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon Hyvä opiskelija! Lukio-opiskeluun kuuluu monenlaisten kirjallisten töiden tekeminen. Tällaisia ovat muun muassa tutkielmat, referaatit, työselostukset, esseet, kirjoitelmat ja oppimispäiväkirjat. Tässä

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Pääotsikko Alaotsikko Mahdollisen taustaprojektin nimi Tekijä(t) Koulutusohjelman opinnäytetyö Suuntautumisvaihtoehto Insinööri(AMK) KEMI 201x Sukunimi Etunimi Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Onni Opiskelija Tampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot / Kertomus- ja tekstiteorian

Lisätiedot

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi.

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi. Sisällys Acta-väitöskirjojen asetukset 2 Acta-väitöskirjojen tyylimäärittelyt 7 Acta-mallipohjan tyylien lataaminen 8 Kuviot, kuvat ja taulukot 9 Lähdeluettelon laatiminen 9 Väitöskirjan muuttaminen pdf:ksi

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12.

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. 1 TEKSTIN ASETTELU Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. Käytetään tavutusta ja molempien reunojen tasausta. Käytetään sivunumeroita keskellä ylhäällä.

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan.

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan. Sisällys Yleistä 2 Tekstin kirjoittaminen suoraan mallipohjaan 3 Tekstin kopioiminen ja sijoittaminen mallipohjaan 3 Acta-mallipohjien tyylit ja käyttö 4 Kuviot, kuvat ja taulukot 5 Lähdeluettelon laatiminen

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa?

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Verkkokirjoittaminen Luento Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Mitä on verkkokirjoittaminen? Ennen: internet-sivujen tekeminen Nyt: blogit, wikit, sähköpostit Sosiaalisen median aikakautena

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Väitöskirja kuosiin. IT-palvelut Kirjasto

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Väitöskirja kuosiin. IT-palvelut Kirjasto Väitöskirja kuosiin IT-palvelut soile.vaananen@jyu.fi Kirjasto liisa.halttunen@jyu.fi Koulutuksen kulku Word-väitöskirjamallipohja (Soile) miten saat mallipohjan käyttöön miten mallipohja toimii kirjoitusprosessin

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Harjoituskerta 5 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Agenda 1. Tiimitehtävät 2. Artikkelit 3. Ohjeistusta lopputyöhön 4. Ensi viikon luento Falkheimer & Heide (2015) Kolme keskeistä käsitettä

Lisätiedot

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm.

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm. - 1 - Tämä dokumentti on muokattu oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 3. Asennuskäsikirja. Julkaisu on ilmestynyt 10.3.2009 sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2009:5.

Lisätiedot