MICROWAVE OVEN INSTRUCTION MANUAL MODEL MIKROBØLGEOVN MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MICROWAVE OVEN INSTRUCTION MANUAL MODEL 70360 MIKROBØLGEOVN MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI. Brugsanvisning. Bruksanvisning."

Transkriptio

1 MODEL MICROWAVE OVEN INSTRUCTION MANUAL DK N S FI MIKROBØLGEOVN Brugsanvisning MIKROBØLGEOVN Bruksanvisning MIKROVÅGSUGN Bruksanvisning MIKROAALTOUUNI Käyttöohje Fremstillet i P.R.C Shenzhen Jens Electric, Shenzhen EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C Shenzhen Jens Electric, Shenzhen EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C Shenzhen Jens Electric, Shenzhen EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Shenzhen Jens Electric, Shenzhen Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska 1

2 Introduktion DANSK BRUGSANVISNING For at du kan få mest mulig glæde af din nye mikrobølgeovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager mikrobølgeovnen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om mikrobølgeovnens funktioner. Tekniske data Spænding/frekvens: 230 V ~ 50 Hz Strømforbrug: 1280 W Mikrobølgeeffekt: 800 W Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz Udvendige mål (b d h): mm Indvendige mål (b d h): mm Ovnrum: 20 liter Vægt: 15,5 kg Mikrobølgeovnens dele 1. Sikkerhedslåsesystem 2. Ovnlåge med rude 3. Ventilationsåbninger 4. Drejering 5. Glastallerken 6. Betjeningspanel Særlige sikkerhedsforskrifter Mikrobølgeovnen må ikke bruges til andet end optøning eller tilberedning af mad og drikke. Mikrobølgeovnen må ikke bruges, når ovnrummet er tomt. Hvis du vil øve dig på mikrobølgeovnens funktioner, kan du stille et glas vand i ovnrummet. Brug ikke almindelige stegetermometre, men termometre specifikt til mikrobølgeovne. Mikrobølgeovnen må ikke bruges til friturestegning. Hvis ovnlågen eller sikkerhedslåsesystemet er beskadiget, må mikrobølgeovnen ikke bruges, før den er blevet repareret af en autoriseret reparatør. Hvis der opstår ild eller røg i ovnrummet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og holde ovnlågen lukket, til eventuelle flammer er gået ud. Opvarm aldrig lukkede beholdere (sutteflasker med låg, flasker med kapsel e.l.) eller beholdere med meget små åbninger, da de kan eksplodere! Det samme gælder æg med skal. Kontrollér altid temperaturen i mad og drikke til spædbørn efter opvarmning for at undgå forbrændinger. Brug kun beholdere og redskaber, der er egnet til mikrobølgeovne. Brug ikke beholdere og redskaber, der er fremstillet af eller indeholder metal, poselukkere af wire og papir eller beholdere eller redskaber af melamin. Hold øje med beholdere af plast eller papir under tilberedning, da de kan smelte eller antændes. Brug ikke plastbeholdere til opvarmning af fødevarer med højt sukkerindhold. Normalt bliver beholderne ikke varme under tilberedning i mikrobølgeovn, men visse typer fødevarer afgiver varme. Vær derfor forsigtig, når beholderne tages ud af mikrobølgeovnen. Brug evt. grydelapper. Brug aldrig mikrobølgeovnen uden drejering og glastallerken. Tilbered ikke mad direkte på glastallerkenen, da den kan flække eller splintre. 2

3 DANSK BRUGSANVISNING Væsker, der er opvarmet i mikrobølgeovn, kan koge over, efter at de er taget ud af mikrobølgeovnen. Vær derfor forsigtig, når beholderne tages ud af mikrobølgeovnen. Installation Kontrollér, at alt pakkemateriale er fjernet fra ovnrummet, og at ingen af mikrobølgeovnens dele er beskadiget. Anbring mikrobølgeovnen på en stabil, vandret flade, der kan bære dens vægt (f.eks. en køkkenbordplade). Hold mikrobølgeovnen på sikker afstand af meget varme genstande og damp. Anbring aldrig genstande på oversiden af mikrobølgeovnen, da det kan spærre ventilationsåbningerne. Afstanden til den nærmeste væg eller flade skal være 15 cm fra mikrobølgeovnens sider, 10 cm fra mikrobølgeovnens bagside og 30 cm fra mikrobølgeovnens overside. Dette sikrer korrekt ventilation. Læg drejeringen (4) og glastallerkenen (5) på drejeakslen i ovnrummets bund, og sæt stikket i stikkontakten. Elektromagnetisk interferens Mikrobølgeovnen kan forårsage interferens, der kan påvirke tv, radio eller lignende udstyr i nærheden af mikrobølgeovnen. Problemet kan afhjælpes på følgende måde: Rengør lågen og lukkefladen på mikrobølgeovnen, så lågen slutter helt tæt Anbring mikrobølgeovnen på afstand af radio, tv og lignende udstyr Brug en tagantenne eller kabel-tv til radio eller fjernsyn Brug Anbring de fødevarer, der skal optøs eller tilberedes, på glastallerkenen i ovnrummet, og luk ovnlågen. Vælg det ønskede effektniveau på den nederste knap på betjeningspanelet (6). Du kan vælge mellem følgende niveauer: Low 17 % mikrobølgeeffekt M.low 33 % mikrobølgeeffekt Mid 55 % mikrobølgeeffekt M.high 77 % mikrobølgeeffekt High 100 % mikrobølgeeffekt * (optøning) 36 % mikrobølgeeffekt Vælg den ønskede tilberedningstid (0-30 minutter) eller vægten af de fødevarer, der skal optøs, på den øverste knap på betjeningspanelet. Mikrobølgeovnen starter, så snart tilberedningstiden er valgt. Hvis ovnlågen åbnes under tilberedningen, afbrydes tilberedningen straks. Tilberedningen genoptages, når lågen lukkes. Når optønings- eller tilberedningstiden er gået, afbrydes mikrobølgeovnen automatisk. Hvis du afbryder tilberedningen, før den er tilendebragt, og ikke ønsker at genoptage den, skal du manuelt dreje den øverste knap på betjeningspanelet tilbage til 0. Ellers genoptages tilberedningen, næste gang du lukker ovnlågen. 3

4 DANSK BRUGSANVISNING Gode råd om tilberedning Prik huller i fødevarer med skræl eller membran med en gaffel inden tilberedning (f.eks. kyllingelever, æggeblommer eller hele kartofler). Rør rundt i mad og drikke, der tilberedes i mikrobølgeovnen, for at fordele varmen jævnt. Lad fødevarer, der indeholder en blanding af fedt og vand (f.eks. suppe eller bouillon), stå i mikrobølgeovnen i op til et minut efter tilberedningen, så den kan sætte sig og ikke koger over, når du tager den ud af mikrobølgeovnen. Husk, at visse fødevarer opvarmes meget hurtigt. Lad ikke maden stå for længe i mikrobølgeovnen. Fejlfinding Hvis mikrobølgeovnen ikke fungerer, skal du kontrollere følgende: At stikket sidder i stikkontakten At sikringen ikke er sprunget, og at relæet ikke er slået fra Hvis mikrobølgeovnen ikke starter, skal du kontrollere følgende: At timeren er indstillet At lågen er lukket korrekt Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte forhandleren. Rengøring og vedligehold Rengør mikrobølgeovnen jævnligt. Brug aldrig stærke eller ætsende rengøringsmidler ved rengøring af mikrobølgeovnen, da de kan beskadige mikrobølgeovnens dele. Aftør ovnrummet og mikrobølgeovnens yderside med en fugtig klud evt. tilsat lidt rengøringsmiddel. Pas på, at der ikke trænger vand ind i ventilationsåbningerne. Brug ikke vand eller rengøringsmidler på betjeningspanelet. Glastallerkenen og drejeringen skal rengøres fra tid til anden og tåler maskinopvask. Hvis pæren i ovnlampen springer, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør. 4

5 Innledning NORSK BRUKSANVISNING For at du skal få mest mulig glede av den nye mikrobølgeovnen din, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsforskriftene før du begynner å bruke mikrobølgeovnen. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen i tilfelle du skulle få behov for å lese informasjonen om mikrobølgeovnens funksjoner om igjen senere. Tekniske data Spenning/frekvens: 230 V ~ 50 Hz Strømforbruk: 1280 W Mikrobølgeeffekt: 800 W Mikrobølgefrekvens: 2450 MHz Utvendige mål (b d h): mm Innvendige mål (b d h): mm Ovnsrom: 20 liter Vekt: 15,5 kg Mikrobølgeovnens deler 1. Sikkerhetslåsesystem 2. Ovnsdør med rute 3. Ventilasjonsåpninger 4. Dreiering 5. Glassfat 6. Betjeningspanel Spesifikke sikkerhetsforskrifter Mikrobølgeovnen må ikke brukes til annet enn tining og tilberedning av mat og drikke. Mikrobølgeovnen må ikke brukes når ovnsrommet er tomt. Hvis du vil øve deg på de ulike funksjonene til mikrobølgeovnen, kan du plassere et glass vann i ovnsrommet. Bruk steketermometre spesielt beregnet på mikrobølgeovner. Vanlige steketermometre må ikke brukes. Mikrobølgeovnen må ikke brukes til frityrsteking. Hvis ovnsdøren eller sikkerhetslåsesystemet er skadet, må du ikke bruke mikrobølgeovnen før den er reparert av en autorisert reparatør. Hvis det oppstår flammer eller røyk i ovnsrommet, skal du trekke støpselet ut av stikkontakten og holde ovnsdøren lukket til ev. flammer er brent ut. Varm aldri tette beholdere (tåteflasker med lokk, flasker med kapsler e.l.) eller beholdere med svært små åpninger, da disse kan eksplodere! Det samme gjelder egg med skall. Kontroller alltid temperaturen på mat og drikke til spedbarn etter oppvarming for å unngå forbrenninger. Bruk bare beholdere og redskap som er beregnet på mikrobølgeovner. Ikke bruk beholdere og redskap som er lagd av eller inneholder metall, poseklips med ståltråd og papir eller beholdere eller redskap av melamin. Hold øye med beholdere av plast og papir under tilberedning, da de kan smelte eller ta fyr. Ikke bruk plastbeholdere til oppvarming av matvarer med høyt sukkerinnhold. Normalt blir ikke beholderne varme under tilberedning i mikrobølgeovn, men enkelte typer matvarer avgir varme. Vær derfor forsiktig når du tar beholderne ut av mikrobølgeovnen. Bruk ev. grytekluter. Bruk aldri mikrobølgeovnen uten dreieringen og glassfatet. 5

6 NORSK BRUKSANVISNING Ikke tilbered maten direkte på glassfatet, da det kan brekke eller knuses. Væsker som er varmet i mikrobølgeovn, kan koke over etter at de er tatt ut av mikrobølgeovnen. Vær derfor forsiktig når du tar beholderne ut av mikrobølgeovnen. Installering Kontroller at all emballasje er fjernet fra ovnsrommet, og at ingen av mikrobølgeovnens deler er skadet. Plasser mikrobølgeovnen på en stabil, vannrett flate som er sterk nok til å bære vekten av den (f.eks. en kjøkkenbenk). Hold mikrobølgeovnen på sikker avstand fra svært varme gjenstander og damp. Plasser aldri gjenstander oppå mikrobølgeovnen, da dette kan sperre ventilasjonsåpningene. Avstanden til nærmeste vegg eller flate skal være 15 cm fra mikrobølgeovnens sider, 10 cm fra mikrobølgeovnens bakside og 30 cm fra mikrobølgeovnens overside. Dette sikrer korrekt ventilasjon. Legg dreieringen (4) og glassfatet (5) på dreieakselen i bunnen av ovnsrommet og sett støpselet i stikkontakten. Elektromagnetisk interferens Mikrobølgeovnen kan forårsake interferens som kan påvirke tv, radio eller lignende utstyr i nærheten av mikrobølgeovnen. Problemet kan løses på følgende måte: Rengjør døren og lukkeflaten på mikrobølgeovnen så døren sitter helt tett. Plasser mikrobølgeovnen i større avstand fra radio, tv og lignende utstyr. Bruk takantenne eller kabel-tv til radio eller fjernsyn. Bruk Plasser matvarene som skal tines eller tilberedes, på glassfatet i ovnsrommet og lukk ovnsdøren. Velg ønsket effektnivå med den nederste knappen på betjeningspanelet (6). Du kan velge mellom følgende nivå: Low 17 % mikrobølgeeffekt M.low 33 % mikrobølgeeffekt Mid 55 % mikrobølgeeffekt M.high 77 % mikrobølgeeffekt High 100 % mikrobølgeeffekt * (tining) 36 % mikrobølgeeffekt Velg ønsket tilberedningstid (0 30 minutter) eller vekten på de matvarene som skal tines, med den øverste knappen på betjeningspanelet. Mikrobølgeovnen starter så snart tilberedningstiden er valgt. Hvis ovnsdøren åpnes under tilberedningen, avbrytes tilberedningen umiddelbart. Tilberedningen starter igjen når døren lukkes. Når tinings- eller tilberedningstiden er utløpt, stanser mikrobølgeovnen automatisk. Hvis du avbryter tilberedningen før den er fullført, og ikke ønsker å fortsette, skal du dreie den øverste 6

7 NORSK BRUKSANVISNING knappen på betjeningspanelet tilbake til 0 for hånd. Ellers fortsetter tilberedningen når du lukker døren. Gode råd om tilberedning Stikk hull i matvarer med skall eller hinner (f.eks. kyllinglever, eggeplommer eller hele poteter) med en gaffel før tilberedning. Rør rundt i mat og drikke som tilberedes i mikrobølgeovnen, for å fordele varmen jevnt. La matvarer som inneholder en blanding av fett og vann (f.eks. suppe og buljong), stå i mikrobølgeovnen i opptil ett minutt etter tilberedning, slik at maten kan sette seg og ikke koker over når du tar den ut av mikrobølgeovnen. Husk at enkelte matvarer varmes svært raskt. Ikke la maten stå for lenge i mikrobølgeovnen. Rengjøring og vedlikehold Rengjør mikrobølgeovnen jevnlig. Du må aldri bruke sterke eller etsende rengjøringsmidler ved rengjøring av mikrobølgeovnen, da slike kan skade mikrobølgeovnens deler. Tørk av ovnsrommet og mikrobølgeovnens ytterside med en fuktig klut ev. tilsatt litt rengjøringsmiddel. Pass på så det ikke trenger vann inn i ventilasjonsåpningene. Ikke bruk vann eller rengjøringsmidler på betjeningspanelet. Glassfatet og dreieringen skal rengjøres fra tid til annen. Begge deler tåler oppvaskmaskin. Hvis pæren i ovnslampen går, skal den skiftes av en autorisert reparatør. Feilsøking Hvis mikrobølgeovnen ikke fungerer, skal du kontrollere følgende: At støpselet sitter ordentlig i stikkontakten. At sikringen ikke har gått, at reléet ikke har koblet ut. Hvis mikrobølgeovnen ikke starter, skal du kontrollere følgende: At timeren er stilt inn. At døren er lukket korrekt. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte forhandleren. 7

8 Introduktion SVENSKA BRUKSANVISNING För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya mikrovågsugn rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda den. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen. Tekniska data Spänning/frekvens: 230 V ~ 50 Hz Strömförbrukning: W Mikrovågseffekt: 800 W Mikrovågsfrekvens: MHz Yttermått (b d h): mm Innermått (b d h): mm Ugnsutrymme: 20 liter Vikt: 15,5 kg Mikrovågsugnens delar 1. Säkerhetslåssystem 2. Ugnslucka med ruta 3. Ventilationsöppningar 4. Roterande ring 5. Glasplatta 6. Kontrollpanel Särskilda säkerhetsföreskrifter Mikrovågsugnen får inte användas till annat än upptining eller tillagning av mat eller dryck. Mikrovågsugnen får inte användas när ugnen är tom. Om du vill prova mikrovågsugnens olika funktioner kan du ställa ett glas vatten i ugnen. Använd inte vanliga stektermometrar utan termometrar som är avsedda för användning i mikrovågsugn. Använd inte mikrovågsugnen till fritering. Om ugnsluckan eller säkerhetslåssystemet är skadade bör mikrovågsugnen inte användas förrän den reparerats av en auktoriserad reparatör. Om det börjar brinna eller ryka ur ugnen drar du ur kontakten ur vägguttaget och håller ugnsluckan stängd tills eventuella lågor har kvävts. Värm aldrig stängda kärl (nappflaskor med lock, flaskor med kapsyl eller liknande) eller kärl med mycket små öppningar eftersom dessa kan explodera! Samma sak gäller ägg med skal. Kontrollera alltid temperaturen i mat och dryck som du värmt till spädbarn så att de inte bränner sig. Använd bara kärl och redskap som är avsedda för användning med mikrovågsugn. Använd inte kärl eller redskap som består av eller innehåller metall, påsklämmor av metall och papper eller kärl eller redskap som innehåller melamin. Håll ett öga på behållare av plast eller papper vid tillagningen eftersom de kan smälta eller fatta eld. Använd inte plastkärl till uppvärmning av livsmedel med högt sockerinnehåll. Normalt blir kärlen inte varma vid tillagning i mikrovågsugn, men vissa typer av livsmedel avger värme. Var därför försiktig när du tar ut kärl ur mikrovågsugnen. Använd grytlappar om det behövs. Använd aldrig mikrovågsugnen utan den roterande ringen och glasplattan. 8

9 SVENSKA BRUKSANVISNING Tillaga inte mat direkt på glasplattan eftersom den kan spricka. Vätskor som värms i mikrovågsugn kan koka över efter att de tagits ut ur mikrovågsugnen. Var därför försiktig när du tar ut kärl ur mikrovågsugnen. Installation Kontrollera att allt förpackningsmaterial tagits ut från ugnen, och att ingen av mikrovågsugnens delar har skadats. Placera mikrovågsugnen på en stabil, plan yta som håller för ugnens vikt (till exempel en köksbänk). Placera mikrovågsugnen på säkert avstånd från mycket varma föremål och fukt. Placera aldrig föremål ovanpå mikrovågsugnen eftersom ventilationsöppningarna kan täppas till. Avståndet till närmaste vägg eller yta ska vara 15 cm från mikrovågsugnens sidor, 10 cm från mikrovågsugnens baksida och 30 cm från mikrovågsugnens ovansida. Detta krävs för att ventilationen ska vara tillräcklig. Lägg den roterande ringen (4) och glasplattan (5) på vridaxeln i botten av ugnen, och sätt kontakten i uttaget. Elektromagnetisk störning Mikrovågsugnen kan orsaka störningar som kan påverka tv, radio eller annan utrustning i närheten av mikrovågsugnen. Du kan avhjälpa problemet på följande sätt: Rengör mikrovågsugnens lucka och stängningsmekanism så att luckan sluter helt tätt. Placera mikrovågsugnen på avstånd från radio, tv och liknande utrustning. Använd en takantenn eller kabel-tv för radio eller tv. Användning Placera den mat eller dryck som ska tinas eller tillagas på glasplattan i ugnen och stäng ugnsluckan. Välj önskad effektnivå på den nedersta knappen på kontrollpanelen (6). Du kan välja mellan följande nivåer: Low 17 % mikrovågseffekt M.low 33 % mikrovågseffekt Mid 55 % mikrovågseffekt M.high 77 % mikrovågseffekt High 100 % mikrovågseffekt * (upptining) 36 % mikrovågseffekt Välj önskad tillagningstid (0 30 minuter) eller vikt för de livsmedel som ska tinas med den översta knappen på kontrollpanelen. Mikrovågsugnen startar när du har valt tillagningstid. Om ugnsluckan öppnas när ugnen är igång avbryts tillagningen genast. Tillagningen fortsätter igen när luckan stängs. När tiden för upptining eller tillagning har gått stängs mikrovågsugnen av automatiskt. Om du avbryter tillagningen innan tiden har gått ut och 9

10 SVENSKA BRUKSANVISNING inte vill att den ska fortsätta kan du vrida den översta knappen på kontrollpanelen tillbaka till 0. Annars fortsätter tillagningen nästa gång du stänger ugnsluckan. Goda råd om tillagning Gör hål i mat med skal eller hinnor med en gaffel före tillagning (t ex kycklinglever, äggulor eller hela potatisar). Rör om i mat och dryck som du tillagar i mikrovågsugnen för att fördela värmen jämnt. Låt livsmedel som innehåller en blandning av fett och vatten (till exempel soppa eller buljong) stå i mikrovågsugnen i upp till en minut efter tillagningen så att vätskan inte kokar över när du tar ut kärlet ur mikrovågsugnen. Tänk på att vissa livsmedel blir varma mycket snabbt. Låt inte maten stå för länge i mikrovågsugnen. Rengöring och underhåll Rengör mikrovågsugnen regelbundet. Använd aldrig starka eller frätande rengöringsmedel när du gör rent mikrovågsugnen eftersom detta kan skada mikrovågsugnens delar. Torka mikrovågsugnen invändigt och utvändigt med en fuktig trasa och eventuellt lite rengöringsmedel. Var försiktig så att det inte kommer in vatten i ventilationshålen. Använd inte vatten eller rengöringsmedel på kontrollpanelen. Glasplattan och den roterande ringen tål maskindisk och ska rengöras då och då. Om glödlampan går sönder ska den bytas av en auktoriserad reparatör. Felsökning Om mikrovågsugnen inte fungerar bör du kontrollera följande: Att kontakten sitter i uttaget Att säkringen inte har gått och att reläet inte har slagits från. Om mikrovågsugnen inte startar bör du kontrollera följande: Att timern är inställd Att luckan är helt stängd Om det inte avhjälper problemet kontaktar du återförsäljaren. 10

11 Johdanto Saat mikroaaltouunista suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen mikroaaltouunin käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi mikroaaltouunin toiminnot. Tekniset tiedot Jännite/taajuus: 230 V ~ 50 Hz Virrankulutus: W Mikroaaltoteho: 800 W Mikroaaltotaajuus: MHz Ulkomitat (l s k): mm Sisämitat (l s k): mm Uunin tilavuus: 20 litraa Paino: 15,5 kg Mikroaaltouunin osat 1. Turvalukitusjärjestelmä 2. Ikkunallinen uunin luukku 3. Ilmanvaihtoaukot 4. Pyöritysalusta 5. Lasilautanen 6. Käyttöpaneeli SUOMI KÄYTTÖOHJE Erityisiä turvallisuusohjeita Mikroaaltouunia saa käyttää ainoastaan ruoan ja juomien sulattamiseen ja valmistukseen. Mikroaaltouunia ei saa käyttää tyhjänä. Aseta lasillinen vettä uuniin, jos haluat harjoitella mikroaaltouunin toimintojen käyttöä. Älä käytä tavallista paistolämpömittaria, vaan mikroaaltouuniin tarkoitettua lämpömittaria. Laitetta ei saa käyttää uppopaistamiseen. Jos uunin luukku tai turvalukitusjärjestelmä vahingoittuvat, mikroaaltouunia ei saa käyttää, ennen kuin se on korjautettu valtuutetulla korjaajalla. Jos uunissa syttyy tuli tai siellä syntyy savua, irrota pistoke pistorasiasta. Älä avaa uunin luukkua, ennen kuin mahdolliset liekit ovat sammuneet. Älä koskaan lämmitä suljettuja astioita (tulpallisia tuttipulloja, korkilla suljettuja pulloja tms.) tai astioita, joiden aukko on erittäin pieni, koska ne saattavat räjähtää! Sama koskee munia, joissa on kuori. Kun olet lämmittänyt ruokaa tai juomaa pienelle lapselle, tarkasta aina sen lämpötila palovammojen välttämiseksi. Käytä ainoastaan astioita ja välineitä, jotka soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouunissa. Älä käytä metallisia tai metallia sisältäviä astioita tai välineitä, metallilangasta ja paperista valmistettuja pussinsulkimia tai melamiiniastioita tai - tarvikkeita. Pidä muovi- tai paperiastioita silmällä ruoanvalmistuksen aikana, koska ne voivat sulaa tai syttyä. Älä lämmitä runsaasti sokeria sisältäviä ruokia muoviastioissa. Astiat eivät tavallisesti lämpene mikroaaltouunissa ruoanvalmistuksen aikana, mutta tietyt ruoat luovuttavat lämpöä. Ole sen vuoksi varovainen, kun otat astioita mikroaaltouunista. Käytä mahdollisesti patalappuja. Älä koskaan käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysalustaa ja lasilautasta. 11

12 SUOMI KÄYTTÖOHJE Älä valmista ruokaa suoraan lasilautasella, koska se voi haljeta tai pirstoutua. Mikroaaltouunissa lämmitetyt nesteet voivat kiehua yli sen jälkeen, kun ne on otettu mikroaaltouunista. Ole sen vuoksi varovainen, kun otat astioita mikroaaltouunista. Asennus Tarkasta, että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu uunista ja että kaikki mikroaaltouunin osat ovat kunnossa. Sijoita mikroaaltouuni vakaalle ja vaakasuoralle alustalle (esim. keittiötasolle), joka kestää mikroaaltouunin painon. Sijoita mikroaaltouuni turvalliselle etäisyydelle kuumista esineistä ja höyrystä. Älä koskaan sijoita esineitä mikroaaltouunin yläpuolelle, koska ne voivat tukkia mikroaaltouunin ilmanvaihtoaukot. Etäisyyden lähimpään seinään tai pintaan on oltava 15 cm mikroaaltouunin sivuilta, 10 cm mikroaaltouunin taustapuolelta ja 30 cm mikroaaltouunin yläpuolelta. Tämä varmistaa riittävän ilmanvaihdon. Aseta pyöritysalusta (4) ja lasilautanen (5) uunin pohjalla olevan pyöritysakselin päälle. Kytke pistoke pistorasiaan. Sähkömagneettiset häiriöt Mikroaaltouuni saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka vaikuttavat mikroaaltouunin lähellä olevaan televisioon, radioon tai muihin vastaaviin laitteisiin. Tilanteen voi korjata seuraavasti: Puhdista mikroaaltouunin luukku ja sitä vasten tulevat pinnat, jotta luukku sulkeutuu täysin tiivisti. Sijoita mikroaaltouuni riittävän kauas radiosta, televisiosta ja muista vastaavista laitteista. Käytä radion tai television yhteydessä kattoantennia tai kaapelitelevisioliitäntää. Käyttö Sijoita sulatettava tai valmistettava ruoka mikroaaltouunin lasilautaselle ja sulje uunin luukku. Valitse haluamasi teho käyttöpaneelin (6) alimmalla säätimellä. Voit valita jonkin seuraavista tehoista: Low 17 %:n mikroaaltoteho M.low 33 %:n mikroaaltoteho Mid 55 %:n mikroaaltoteho M.high 77 %:n mikroaaltoteho High 100 %:n mikroaaltoteho * (sulatus) 36 %:n mikroaaltoteho Valitse käyttöpaneelin ylimmällä säätimellä ruoan valmistusaika (0 30 minuuttia) tai sulatettavan ruoan paino. Mikroaaltouuni käynnistyy heti, kun olet valinnut ajan. Jos uunin luukku avataan mikroaaltouunin toiminnan aikana, toiminta keskeytyy heti. Toiminta jatkuu, kun luukku suljetaan. Kun sulatus- tai valmistusaika on kulunut, mikroaaltouunista katkeaa automaattisesti virta. Jos keskeytät mikroaaltouunin toiminnan, ennen 12

13 SUOMI KÄYTTÖOHJE kuin valitsemasi aika on kulunut, etkä halua jatkaa ruoan valmistamista, kierrä käyttöpaneelin ylin säädin takaisin asentoon 0. Muussa tapauksessa mikroaaltouunin toiminta jatkuu, kun suljet uunin luukun. Ruoanvalmistusohjeita Jos valmistettavan ruoan päällä on kuori tai kalvo (esim. kananmaksa, munankeltuaiset tai kokonaiset perunat), pistele siihen haarukalla reikiä ennen ruoan valmistamista. Sekoita mikroaaltouunissa valmistettava ruoka tai juoma, jotta se lämpenee tasaisesti. Jätä rasvan ja veden seosta sisältävä ruoka (esim. keitto tai lihaliemi) mikroaaltouuniin jopa minuutiksi valmistamisen jälkeen, jotta ruoka vetäytyy eikä kiehu yli, kun otat sen mikroaaltouunista. Muista, että jotkin ruoat lämpenevät erittäin nopeasti. Älä pidä ruokaa liian pitkään mikroaaltouunissa. Puhdistus ja kunnossapito Puhdista mikroaaltouuni säännöllisesti. Älä koskaan puhdista mikroaaltouunia voimakkailla tai syövyttävillä puhdistusaineilla, koska ne voivat vahingoittaa mikroaaltouunin osia. Pyyhi mikroaaltouunin uunitila ja ulkopinnat kostealla liinalla, johon on mahdollisesti lisätty hieman puhdistusainetta. Varo, että ilmanvaihtoaukkoihin ei pääse vettä. Älä puhdista käyttöpaneelia vedellä tai puhdistusaineilla. Lasilautanen ja pyöritysalusta on puhdistettava tarvittaessa. Ne kestävät konepesun. Jos uunilampun polttimo on vaihdettava, teetä työ valtuutetulla korjaajalla. Vianmääritys Jos mikroaaltouuni ei toimi, tarkasta seuraavat asiat: Pistoke on pistorasiassa. Sulake ei ole palanut, ja rele ei ole lauennut. Jos mikroaaltouuni ei käynnisty, tarkasta seuraavat asiat: Ajastin on asetettu toimintaan. Luukku on suljettu kunnolla. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä jälleenmyyjään. 13

14 CE-mærke er anbragt: 2004 CE-merket: 2004 CE-märke monterat: 2004 CE-merkki myönnetty: 2004 CE mark placed: 2004 CE-Zeichen angebracht: 2004 CE-ERKLÆRING EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-SAMSVARSERKLÆRING EU-DEKLARATION EU-ILMOITUS DIREKTIIVIEN NOUDATTAMISESTA EC-DECLARATION OF CONFORMITY EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU-Importør, EU-importør, EU-Importör, EU-maahantuoja, EEC-importer, EG-Importeur,: HP-Værktøj A/S Industrivej Børkop Erklærer herved på eget ansvar, at: Erklærer herved på eget ansvar at: Intygar härmed på eget ansvar, att: Ilmoittaa omalla vastuullaan, että: Hereby, on our own responsabilitwy declare that: Erklären hiermit in eigener Verantwortung, dass: ELECTRIC HOUSE (WP800J-220) 230 V W MIKROBØLGEOVN MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MICROWAVE OVEN MIKROWELLENOFEN Er fremstillet i overensstemmelse med følgende: Er fremstilt i samsvar med følgende: Är tillverkad enligt följande: On valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Is manufactured in compliance with the following: Hergestellt wurde in Übereinstimmung mit folgenden: DIREKTIVER, DIREKTIVER, DIREKTIV, DIREKTIIVIT, DIRECTIVES, RICHTLINIEN: 98/37/EF: Maskindirektivet med ændringsdirektiver. 73/23/EØF: Lavspændingsdirektivet. 89/336/EØF: EMC-direktivet + (ændringsdirektiv 93/68/EØF) 98/37/EEC: Maskindirektivet med tillägg och rättelser. 73/23/EEC: Lågspänningsdirektivet. 89/336/EEC: EMC-direktivet + ( rättelser 93/68/EEC) 98/37/EC: Safety of machinery with amendments. 73/23/EEC: Low tension directive. 89/336/EEC: EMC- directive + ( amendments 93/68/EEC ) 98/37/EØF: Maskindirektivet med tillegg og rettelser. 73/23/EØF: Lavspenningsdirektivet. 89/336/EØF: EMC-direktivet + ( rettelser 93/68/EEC) 98/37/ETY: Konedirektiivi liitteineen ja korjauksineen. 73/23/ETY: Matalajännitedirektiivi. 89/336/ETY: EMC-direktiivi + ( korjauksineen 93/68/ETY ) 98/37/EWG: Maschinenrichtlinie mit Änderungen. 73/23/EWG: Niederspannungsrichtlinie. 89/336/EWG: EMC-richtlinie + ( Änderungen 93/68/EWG) STANDARDER, NORMER, NORMER, NORMIT, STANDARDS, NORMEN: EN EN A2 - EN A1 EN EN A1 HP-Værktøj A/S - BØRKOP Produktchef, Produktsjef, Produktchef, Tuotepäällikkö, Product manager, Produktleiter Stefan Schou... 14

DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning. NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning. SE Ackumulatorladdare till bil 4 Bruksanvisning

DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning. NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning. SE Ackumulatorladdare till bil 4 Bruksanvisning MODEL 69080 MODEL L 69081 CHARGER 1 USER S GUIDE DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør

Lisätiedot

AIR NAILER INSTRUCTION MANUAL. PAINEILMALLA TOIMIVA NAULAIN Käyttöohje 2

AIR NAILER INSTRUCTION MANUAL. PAINEILMALLA TOIMIVA NAULAIN Käyttöohje 2 MODEL 69370 AIR NAILER INSTRUCTION MANUAL FI PAINEILMALLA TOIMIVA NAULAIN Käyttöohje 2 Valmistettu Kiinan kansantasavallassa 6062 - Taizhou Rongpeng, Zhejiang Yhteisön tuoja: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop

Lisätiedot

FAN HEATER. DK Varm- og kold blæser 2 Brugsanvisning. NO Varme- og kjølevifte 4 Bruksanvisning. SE Värme- och kalluftsfläkt 6 Bruksanvisning

FAN HEATER. DK Varm- og kold blæser 2 Brugsanvisning. NO Varme- og kjølevifte 4 Bruksanvisning. SE Värme- och kalluftsfläkt 6 Bruksanvisning MODEL 78880 Instruction manual DK Varm- og kold blæser 2 Brugsanvisning NO Varme- og kjølevifte 4 Bruksanvisning SE Värme- och kalluftsfläkt 6 Bruksanvisning SF Kylmä/- Kuuma Puhallin 8 Käyttöohje Fremstillet

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning. NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning. SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning. NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning. SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning MODEL 79258 PENDULUM 1 JIG SAW INSTRUCTION MANUAL DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning SF Heiluripistosaha 8 Käyttöohje Fremstillet i

Lisätiedot

AIR PURIFIER INSTRUCTION MANUAL LUFTRENSER LUFTRENSER LUFTRENARE ILMANPUHDISTIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

AIR PURIFIER INSTRUCTION MANUAL LUFTRENSER LUFTRENSER LUFTRENARE ILMANPUHDISTIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 78741 AIR PURIFIER INSTRUCTION MANUAL DK N S FI LUFTRENSER Brugsanvisning LUFTRENSER Bruksanvisning LUFTRENARE Bruksanvisning ILMANPUHDISTIN Käyttöohje 2 4 6 8 Fremstillet i P.R.C. 6114 - You Long,

Lisätiedot

COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFETRAKTER KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFETRAKTER KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 70116 Fremstillet i P.R.C. 6295 - Elate Electrical, Guangdong EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6295 - Elate Electrical, Guangdong EU-importør H.P. Værktøj A/S

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

HALOGENE LAMP WITH SENSOR

HALOGENE LAMP WITH SENSOR MODEL 74885 HALOGENE LAMP WITH SENSOR INSTRUCTION MANUAL DK Halogenlampe med sensor 2 Brugsanvisning N Halogenlampe med sensor 4 Bruksanvisning S Halogenlampa med sensor 6 Bruksanvisning FI Anturilla varustettu

Lisätiedot

ELECTRIC OVEN INSTRUCTION MANUAL. DK Elektrisk ovn 2 Brugsanvisning. NO Elektrisk ovn 4 Bruksanvisning. SE Elektrisk ugn 6 Bruksanvisning

ELECTRIC OVEN INSTRUCTION MANUAL. DK Elektrisk ovn 2 Brugsanvisning. NO Elektrisk ovn 4 Bruksanvisning. SE Elektrisk ugn 6 Bruksanvisning MODEL L 70373 ELECTRIC OVEN INSTRUCTION MANUAL DK Elektrisk ovn 2 Brugsanvisning NO Elektrisk ovn 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. 6180 - Guangzhou Baiyun Xinli, Guangzhou EU-Importør H.P. Værktøj

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNENS DELAR INTRODUKTION VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖRBEREDA MIKROVÅGSUGNEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNENS DELAR INTRODUKTION VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖRBEREDA MIKROVÅGSUGNEN ART.NR. 753-097 SE Mekaniskt styrd mikrovågsugn...2 DK Mekanisk mikrobølgeovn...6 NO Mekanisk mikrobølgeovn...10 FI Mekaaninen mikroaaltouuni...14 UK Mecanical micrewave oven...18 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Lisätiedot

POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING MULTISLIBER POWERCRAFT MULTI SLIBER POWER CRAFT

POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING MULTISLIBER POWERCRAFT MULTI SLIBER POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING MULTISLIBER POWERCRAFT MULTI SLIBER Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-5 Suomi 6-7 Svenska 8-9 CE 10-15 Ã Side 3 DANSK Multisliber I denne brugsanvisning

Lisätiedot

ELECTRIC PLANER INSTRUCTION MANUAL ELHØVL ELEKTRISK HØVEL ELHYVEL SÄHKÖHÖYLÄ. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

ELECTRIC PLANER INSTRUCTION MANUAL ELHØVL ELEKTRISK HØVEL ELHYVEL SÄHKÖHÖYLÄ. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 71400 ELECTRIC PLANER INSTRUCTION MANUAL DK N S FI ELHØVL Brugsanvisning ELEKTRISK HØVEL Bruksanvisning ELHYVEL Bruksanvisning SÄHKÖHÖYLÄ Käyttöohje 2 4 6 8 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding,

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning MODEL 66193 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

RECHARGEABLE POWER DRILL

RECHARGEABLE POWER DRILL MODEL 66697 RECHARGEABLE POWER DRILL INSTRUCTION MANUAL DA AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning 3 NO BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning 8 SV BATTERIDRIVEN BORRMASKIN/ SKRUVMEJSEL Bruksanvisning

Lisätiedot

TRANSFORMER INSTRUCTION MANUAL OMFORMER OMFORMER OMFORMARE. MUUNTAJA Käyttöohje. TRANSFORMER Instruction manual WECHSELRICHTER.

TRANSFORMER INSTRUCTION MANUAL OMFORMER OMFORMER OMFORMARE. MUUNTAJA Käyttöohje. TRANSFORMER Instruction manual WECHSELRICHTER. MODEL 1142 421 TRANSFORMER INSTRUCTION MANUAL DA NO SV OMFORMER Brugsanvisning OMFORMER Bruksanvisning OMFORMARE Bruksanvisning 3 4 5 FI MUUNTAJA Käyttöohje 6 EN TRANSFORMER Instruction manual 7 DE WECHSELRICHTER

Lisätiedot

FOOT MASSAGE BATH INSTRUCTION MANUAL. Fodmassagebad. Fotmassasjebad. Fotmassagebad. Hierova jalkakylpy. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

FOOT MASSAGE BATH INSTRUCTION MANUAL. Fodmassagebad. Fotmassasjebad. Fotmassagebad. Hierova jalkakylpy. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 95014 Fremstillet i P.R.C. 6133 - Cixi Lvyuan Electric, Zhejiang. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6133 - Cixi Lvyuan Electric, Zhejiang. EU-importør H.P. Værktøj

Lisätiedot

CIRCULAR SAW FOR FIREWOOD INSTRUCTION MANUAL

CIRCULAR SAW FOR FIREWOOD INSTRUCTION MANUAL MODEL 50900 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Jifa, Zhejiang EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Zhejiang Jifa, Zhejiang EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

STØVSUGER DK Støvsuger 2 Brugsanvisning STØVSUGER DAMMSUGARE PÖLYNIMURI

STØVSUGER DK Støvsuger 2 Brugsanvisning STØVSUGER DAMMSUGARE PÖLYNIMURI MODEL NR. 79154 VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL DK Støvsuger 2 Brugsanvisning N Støvsuger 5 Bruksanvisning S Dammsugare 8 Bruksanvisning FI Pölynimuri 11 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj

Lisätiedot

Omega microwave oven Volume: 20L with grill

Omega microwave oven Volume: 20L with grill Omega microwave oven Volume: 20L with grill Grill function Defrost function Capacity 20L 700 watt 6 auto menus Combination grill/microwaves 7525_UL_UVN_230114.indd 1 1/23/2014 1:25:46 PM Bruksanvisning

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

EMM17007... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44

EMM17007... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44 EMM17007...... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni

Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Ver. - Modell/Malli: MNP-F Nr/Nro: - Mikrovågsugn Nr: - Svenska Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

BRUKSANVISNING HÅNDBOK KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING HÅNDBOK KÄYTTÖOHJE 962330/962333 VÄRMEFLÄKT/VARMEVIFTE/LÄMPÖPUHALLIN 2000W/3300W BRUKSANVISNING HÅNDBOK KÄYTTÖOHJE S 962330/962333 Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya värmefläkt rekommenderar

Lisätiedot

TABLE CIR- CULAR SAW INSTRUCTION MANUAL MODEL 79480 BORDRUNDSAV BORDSIRKELSAG BORDCIRKELSÅG PÖYTÄPYÖRÖSAHA. Brugsanvisning.

TABLE CIR- CULAR SAW INSTRUCTION MANUAL MODEL 79480 BORDRUNDSAV BORDSIRKELSAG BORDCIRKELSÅG PÖYTÄPYÖRÖSAHA. Brugsanvisning. MODEL 79480 TABLE CIR- CULAR SAW INSTRUCTION MANUAL DK N S FI BORDRUNDSAV Brugsanvisning BORDSIRKELSAG Bruksanvisning BORDCIRKELSÅG Bruksanvisning PÖYTÄPYÖRÖSAHA Käyttöohje 2 5 8 11 GB Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita. 1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

COFFEE MAKER INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFEMASKIN KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

COFFEE MAKER INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFEMASKIN KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 70115 Fremstillet i P.R.C. 6078 - Shunde Xinghui, Guangdong EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6078 - Shunde Xinghui, Guangdong EU-importør H.P. Værktøj A/S DK-7080

Lisätiedot

AKKUBOREMASKINER FRA POWER CRAFT

AKKUBOREMASKINER FRA POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING AKKUBOREMASKINER FRA AKKUBOREMASKINER Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-7 Suomi 8-12 Svenska 13-17 Norsk 18-22 CE-erklæringer 23-28 Ã NB! Læs vejledningen

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Mikrovågsugn med grill & varmluft Mikrobølgeovn med grill & varmluft Mikroaaltouuni jossa grilli- ja kiertoilmatoiminto Ver. 001-200511 Modell/Malli: ED8525S-SBC Nr/Nro: 34-3996

Lisätiedot

METAL BAND SAW INSTRUCTION MANUAL MODEL 60255 METALBÅNDSAV METALLBANDSÅG. METALLIVANNESAHA Käyttöohje. Brugsanvisning.

METAL BAND SAW INSTRUCTION MANUAL MODEL 60255 METALBÅNDSAV METALLBANDSÅG. METALLIVANNESAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. MODEL 60255 METAL BAND SAW INSTRUCTION MANUAL DA METALBÅNDSAV Brugsanvisning 2 SV METALLBANDSÅG Bruksanvisning 9 Fremstillet i P.R.C. 6001- Laizhou Machinery, Shangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

BATTERY TESTER INSTRUCTION MANUAL MODEL 79906. DA BATTERITESTER Brugsanvisning. FI AKKUMITTARI Käyttöohje. NO BATTERITESTER Bruksanvisning

BATTERY TESTER INSTRUCTION MANUAL MODEL 79906. DA BATTERITESTER Brugsanvisning. FI AKKUMITTARI Käyttöohje. NO BATTERITESTER Bruksanvisning BATTERY TESTER INSTRUCTION MANUAL MODEL 79906 DA BATTERITESTER Brugsanvisning NO BATTERITESTER Bruksanvisning SV BATTERIPROVARE Bruksanvisning FI AKKUMITTARI Käyttöohje EN BATTERY TESTER Instruction manual

Lisätiedot

Renkaan urituskone ST-010S

Renkaan urituskone ST-010S Renkaan urituskone ST-010S Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Microwave Oven Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni

Microwave Oven Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni SUOMI NORSK ENGLISH Microwave Oven Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni SVENSKA Power Med M.Low M.High Low High Timer(min) Defrost(kg) Art. No.: Model. No: 18-4029 MM717CRO-UK 34-7683 MM717CRO English

Lisätiedot

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X

Brugervejledning Bruksanvisning IM 8612 90 X Brugervejledning Bruksanvisning DA SV IM 8612 90 X DA Tillykke med dit nye GRAM produkt Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Gør dig fortrolig med dit nye GRAM produkt og de

Lisätiedot

QN4235/QN4236. Brukerhåndbok Käyttöohje Användarmanual. Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrovågsugn

QN4235/QN4236. Brukerhåndbok Käyttöohje Användarmanual. Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrovågsugn QN4235/QN4236 Brukerhåndbok Käyttöohje Användarmanual Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrovågsugn 2 Innhould FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du har valgt et Husqvarna-Electrolux-produkt. Med dette produktet

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

HUSHÅLLA FRAMTID MW3 FI

HUSHÅLLA FRAMTID MW3 FI HUSHÅLLA FRAMTID MW3 SE DK NO FI SVENSKA 4 DANSK 20 NORSK 36 SUOMI 52 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglig användning 8 Rengöring och

Lisätiedot

Instruction manual. DK Friturekoger 2 Brugsanvisning. NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning. SE Fritös 12 Bruksanvisning. SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas

Instruction manual. DK Friturekoger 2 Brugsanvisning. NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning. SE Fritös 12 Bruksanvisning. SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas MODEL L 70189 89 DEEP FAT FRYE YER Instruction manual DK Friturekoger 2 Brugsanvisning NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning SE Fritös 12 Bruksanvisning SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

EMM DA Mikrobølgeovn Brugsanvisning 2 FI Mikroaaltouuni Käyttöohje 16 NO Mikrobølgeovn Bruksanvisning 31 SV Mikrovågsugn Bruksanvisning 45

EMM DA Mikrobølgeovn Brugsanvisning 2 FI Mikroaaltouuni Käyttöohje 16 NO Mikrobølgeovn Bruksanvisning 31 SV Mikrovågsugn Bruksanvisning 45 EMM17007 DA Mikrobølgeovn Brugsanvisning 2 FI Mikroaaltouuni Käyttöohje 16 NO Mikrobølgeovn Bruksanvisning 31 SV Mikrovågsugn Bruksanvisning 45 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

QN4241. Brukerhåndbok Käyttöohje Brugervejledning. Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn

QN4241. Brukerhåndbok Käyttöohje Brugervejledning. Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn QN4241 Brukerhåndbok Käyttöohje Brugervejledning Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni Mikrobølgeovn 2 Innhold FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du har valgt et Husqvarna-Electrolux-produkt. Med dette produktet

Lisätiedot

Hallitunkki 3 ton ST-B3028

Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

DESK FAN INSTRUCTION MANUAL BORDVENTILATOR BORDVIFTE BORDSFLÆKT PÖYTÄTUULETIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

DESK FAN INSTRUCTION MANUAL BORDVENTILATOR BORDVIFTE BORDSFLÆKT PÖYTÄTUULETIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 1182 825 DESK FAN INSTRUCTION MANUAL DK N S FI BORDVENTILATOR Brugsanvisning BORDVIFTE Bruksanvisning BORDSFLÆKT Bruksanvisning PÖYTÄTUULETIN Käyttöohje 3 5 7 9 1 DK Fremstillet i P.R.C. 6187 - Foshan

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX MODEL L 70128 ELECTRIC KETTLE Instruction manual DK Elkedel 2 Brugsanvisning NO Vannkoker 6 Bruksanvisning SE Elektrisk vattenkokare 10 Bruksanvisning SF Vedenkeitin 14 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

POLISHING MACHINE INSTRUCTION MANUAL POLERMASKINE POLERMASKIN POLERMASKIN. KIILLOTUSKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

POLISHING MACHINE INSTRUCTION MANUAL POLERMASKINE POLERMASKIN POLERMASKIN. KIILLOTUSKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 60221 POLISHING MACHINE INSTRUCTION MANUAL DK N S FI POLERMASKINE Brugsanvisning POLERMASKIN Bruksanvisning POLERMASKIN Bruksanvisning KIILLOTUSKONE Käyttöohje 0 0 0 0 1 DK N Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Wilfa Essential Micro

Wilfa Essential Micro Wilfa Essential Micro Microwave oven Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Operating Instructions WMO-D20L800S 3 LES ALLE ANVISNINGER FØR BRUK LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN

Lisätiedot

Mikroaaltouuni Käyttöohjekirja SCM717CRO / SCM717CRN. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne aina tuotteen mukana.

Mikroaaltouuni Käyttöohjekirja SCM717CRO / SCM717CRN. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne aina tuotteen mukana. Mikroaaltouuni Käyttöohjekirja SCM717CRO / SCM717CRN Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne aina tuotteen mukana. 1 TÄRKEITÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ ASIOITA LUE OHJE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

MIKROBØLGEOVN: MODELL EG1.820 S MIKROVÅGSUGN: MODELL: EG1.820 S MIKROAALTOUUNI MALLI: EG1.820 S MICROWAVE MODELL: EG1.820 S

MIKROBØLGEOVN: MODELL EG1.820 S MIKROVÅGSUGN: MODELL: EG1.820 S MIKROAALTOUUNI MALLI: EG1.820 S MICROWAVE MODELL: EG1.820 S B R U K SA NV ISN IN G / KÄ YT T Ö OH J E/ INSTRUCTION FOR USE MIKROBØLGEOVN: MODELL EG1.820 S MIKROVÅGSUGN: MODELL: EG1.820 S MIKROAALTOUUNI MALLI: EG1.820 S MICROWAVE MODELL: EG1.820 S SPESIFIKASJONER:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

SVENSKA 4 DANSK 24 NORSK 44 SUOMI 64

SVENSKA 4 DANSK 24 NORSK 44 SUOMI 64 NUTID SK DK NO FI MWC6 SVENSKA 4 DANSK 24 NORSK 44 SUOMI 64 SVENSKA 4 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 4 Beskrivning av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglig användning 8 Rengöring och underhåll

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 44300 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-importör H.P. Værktøj

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX BRUGER VEJLEDNING Model 70170 Betjeningsvejledning til VAFFEL JERN side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Svenska 5-6 Suomi 7-8 Ce-erklæring 9 Dansk ALMINDELIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Lisätiedot

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES

ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES ERASER TRACING COMPASS PENHOLDERS & INK STICKY NOTES 41 Erasers Erasers Upptäck ett komplett sortiment av radergummin; från det klassiska GaletTM till små radergummin, roliga och lämpliga för pennfacket.

Lisätiedot

Bruksanvisning Mikrovågsugn. Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X

Bruksanvisning Mikrovågsugn. Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X Bruksanvisning Mikrovågsugn Käyttöohje Mikroaaltouuni IM 9612 90 X SV Kära kund! Innan vi går vidare skulle vi vilja tacka dig för att du valt vår produkt. Vi är säkra på att denna moderna, funktionella

Lisätiedot

Microwave with Grill/Hot Air K23CM13E. instruction manual instruksjonsmanual instruktionsbok käyttöopas brugervejledning

Microwave with Grill/Hot Air K23CM13E. instruction manual instruksjonsmanual instruktionsbok käyttöopas brugervejledning Microwave with Grill/Hot Air K23CM13E instruction manual instruksjonsmanual instruktionsbok käyttöopas brugervejledning Contents GB safety warnings...6 unpacking...36 getting ready...37 introducing microwave

Lisätiedot

Mikroaaltouuni Käyttöohjekirja KKMDMA. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne aina tuotteen mukana.

Mikroaaltouuni Käyttöohjekirja KKMDMA. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne aina tuotteen mukana. Mikroaaltouuni Käyttöohjekirja KKMDMA Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne aina tuotteen mukana. 1 Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Ennen käyttöönottoa huomioitavaa!! 1) Tarkista

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Microwave Grill Oven

Microwave Grill Oven Microwave Grill Oven Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikroaaltouuni SUOMI NORSK SVENSKA ENGLISH Art.no. Model 34-4059 AG820CRL Ver. 200903 www.clasohlson.com Microwave Grill Oven Art.no 34-4059 Model AG820CRL

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot