EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EL-LUX EL-LUX EL-LUX ELECTRIC KETTLE EL-LUX. Instruction manual. DK Elkedel 2 Brugsanvisning. NO Vannkoker 6 Bruksanvisning EL-LUX"

Transkriptio

1 MODEL L ELECTRIC KETTLE Instruction manual DK Elkedel 2 Brugsanvisning NO Vannkoker 6 Bruksanvisning SE Elektrisk vattenkokare 10 Bruksanvisning SF Vedenkeitin 14 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska

2 SIKKERHED DANSK 2 Læs denne betjeningsvejledning grundigt, og gør dig fortrolig med din nye elkedel, før du tager den i brug første gang. Gem vejledningen til senere brug. VIGTIGE FORHOLDSREGLER Ved anvendelse af kedlen skal følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes: Før kedlen tilsluttes, skal du kontrollere, at Læs alle instruktioner omhyggeligt, også selv om du er fortrolig med produktet. Vær særlig opmærksom, hvis kedlen anvendes af eller i nærheden af børn. den spænding, der er angivet på kedlen (på undersiden af kedlen og kontaktpladen), svarer til spændingen i dit hjem. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte forhandleren og lade være med at bruge kedlen. maksimale påfyldningsniveau er angivet på Sluk for kontakten, og tag ledningen ud af stikket, før du fylder, tømmer eller rengør kedlen, eller når den ikke er i brug. Undlad at overfylde kedlen på grund af risikoen for at spilde kogende vand. Det vandstandsmåleren. Ryk aldrig i ledningen, da dette kan beskadige Kedlen og kontaktpladen må ikke placeres på eller i nærheden af varme flader (f.eks. en gaseller elkogeplade eller i en varm ovn). Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over bordkanten. Sørg for, at ledningen ikke er i kontakt med varme flader. den og med tiden medføre risiko for elektrisk stød. Hvis ledningen til kedlen beskadiges, skal den udskiftes af en reparatør, der er godkendt af producenten, da udskiftningen kræver specialværktøj. Undgå at berøre de varme flader på kedlen - rør kun ved håndtaget eller grebene. For at undgå dampskader skal du vende tuden væk fra vægge eller skabe, når kedlen er i brug. Hvis kedlen bruges på en træflade, skal du stille den på et beskyttende underlag for at undgå, at overfladebehandlingen beskadiges. For at undgå skoldning skal du altid sikre, at låget er placeret korrekt, før kedlen tages i brug. Der er risiko for skoldning, hvis låget fjernes, mens kedlen varmer vand. Fjern og påsæt låget forsigtigt, når kedlen er varm. Vær særlig forsigtig, når du flytter kedlen med varmt vand i. Løft aldrig kedlen ved at holde fast i låget. Brug altid håndtaget på kedlen. Tænd ikke for kedlen, når den er tom. For at undgå risiko for elektrisk stød må du ikke nedsænke kedlen, kontaktpladen eller ledningen i nogen form for væske. Brug kun kedlen sammen med den leverede kontaktplade. Brug ikke kontaktpladen til andre formål. På grund af brandfare må kedlen ikke bruges i nærheden af eksplosive og/eller brandfarlige dampe. Kedlen bør ikke efterlades med stikket i vægkontakten, hvis der er risiko for, at rumtemperaturen falder til udendørs vintertemperatur. Ved grader under nulpunktet kan den automatiske termostatkontrol nulstilles, så varmelegemet aktiveres.

3 DANSK 3 SIKKERHED/BRUG Stikket til elkedlen skal altid være trukket ud Brug ikke kedlen til andre formål end opvarmning af vand. Andre væsker eller fødevarer vil ødelægge kedlen indvendigt. Dette produkt er ikke beregnet til anden brug end den, der er angivet i denne vejledning. GEM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING! Påfyld mindst 0,35 liter vand, og højst 1,7 PRODUKTBESKRIVELSE 1. Tud 2. Låg 3. Vandstandsmåler 4. Kontrollampe 5. Tænd-/slukknap 6. Kontakt med vand igen, og tænd for den. Kedlen vil nu Kedlen kan altid slukkes ved at skubbe kontakten på kedlen op eller ved at slukke på stikkontakten BRUGSANVISNING Før kedlen tages i brug første gang, skal den fyldes med rent vand til maksimumniveauet, hvorefter vandet skal bringes til kogning. Hæld vandet ud, og gentag proceduren. ved påfyldning af vand. Fyld kedlen med vand til det ønskede niveau. Kedlen må ikke overfyldes, da der i så fald kan opstå risiko for overløb eller stænk. Vandstandsmåleren giver dig mulighed for at påfylde den korrekte mængde. Du kan fylde kedlen gennem tuden, eller efter at du har åbnet låget. Husk at lukke låget efter påfyldning, da kedlen ellers ikke automatisk slukker efter brug. liter vand (op til MAX -mærket). Kedlen er forsynet med en automatisk sikkerhedsafbryder, der beskytter mod overophedning. Sikkerhedsafbryderen aktiveres, hvis der er for lidt vand i kedlen, når den tændes. Hvis den automatiske sikkerhedsafbryder har været aktiveret, skal du slukke for kedlen, tage ledningen ud af stikket og lade kedlen køle af i 5-10 minutter. Fyld derefter kedlen koge og slukke på normal vis. Når du skal hælde vand ud af kedlen, skal du løfte den fra kontaktpladen og hælde.

4 DANSK 4 BRUG/VEDLIGEHOLDELSE LEDNINGSFRI KEDEL Placer kontaktpladen på en tør, glat flade. Placer kedlen på kontaktpladen. Den elektriske forbindelse etableres automatisk, når kedlen glider på plads på kontaktpladen. Sæt ledningen i en stikkontakt, og tænd for kedlen ved at trykke kontakten på kedlen ned. Når vandet har kogt, slukker kedlen automatisk. Når kedlen har kølet af i 30 sekunder, kan vandet bringes til kogning igen ved at trykke kontakten på kedlen ned. Imens kedlen køler af, må du ikke tvinge tænd-/ slukkontakten ned (dvs. til TÆNDT position), da dette kan beskadige betjeningsmekanismen. Du skal slukke kedlen, før du fjerner den fra kontaktpladen. Kedlen kan altid slukkes ved at skubbe kontakten på kedlen op eller ved at slukke på stikkontakten. PLEJE AF KEDLEN Tør kedlen af udvendigt med en blød, fugtig klud Når du skal hælde vand ud af kedlen, skal du løfte den fra kontaktpladen og hælde. eller svamp. Fjern genstridige pletter med en klud opvredet i et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe eller -pulver. Sænk aldrig kedlen ned i vand eller andre væsker. Da kedlen har et skjult varmelegeme, er det vigtigt at holde bunden ren. Mellem afkalkningerne kan du bruge en opvaskebørste eller en svamp. Fra tid til anden vil der afhængigt af vandtypen i hanen naturligt dannes kalkaflejringer, som oftest sidder på varmelegemet, og som reducerer opvarmningskapaciteten. Kalkaflejringens omfang (og dermed behovet for rengøring eller afkalkning) afhænger i høj grad af vandets hårdhed samt af, hvor tit du bruger kedlen. Kalkaflejringerne er ikke skadelige for dit helbred. Hvis der er kalk i det vand, du skal drikke, kan det imidlertid give vandet en pulveragtig smag. Derfor bør du regelmæssigt afkalke kedlen som anført nedenfor. AFKALKNING Afkalk kedlen regelmæssigt. Ved normal brug: mindst to gange om året. Fyld kedlen op til MAX med en blanding bestående af én del eddikesyre og to dele vand. Tænd kedlen, og vent på, at den automatisk slår fra. Lad blandingen stå i kedlen natten over. Hæld blandingen væk næste morgen. Fyld kedlen med rent vand op til MAX, og kog vandet igen. Smid også dette kogevand ud for at fjerne eventuelle rester af kalk og eddike. Rens kedlen indvendigt med rent vand. MILJØTIP Når et elektrisk husholdningsapparat ikke virker længere, bør det altid bortskaffes på en måde, der er så skånsom for miljøet som muligt. Apparatet bør bortskaffes i henhold til de lokalt gældende miljøbestemmelser. Oftest er det muligt at komme af med apparatet på den lokale genbrugsplads.

5 OM GARANTI DANSK 5 GARANTIEN DÆKKER IKKE Hvis de ovennævnte punkter er tilsidesat. Hvis apparatet ikke er blevet vedligeholdt korrekt, hvis der er øvet vold på det, eller hvis det er beskadiget på anden måde. Fejl eller mangler, der skyldes defekter i distributionssystemet. Hvis apparatet på nogen måde er blevet repareret, modificeret eller ændret af en person uden den fornødne autorisation. Da vi løbende udvikler vores produkter, både hvad angår funktionalitet og design, forbeholder vi os retten til at ændre produktet uden forudgående varsel.

6 SIKKERHET NORSK 6 Les grundig gjennom bruksanvisningen og gjør deg kjent med den nye vannkokeren før du tar den i bruk første gang. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk. VIKTIGE FORHOLDSREG- LER Ved bruk av vannkokeren skal du alltid overholde følgende grunnleggende sikkerhetsforskrifter: og kontaktplaten), stemmer overens med Les alle anvisninger grundig, selv om du er fortrolig med produktet. Vær spesielt oppmerksom hvis vannkokeren brukes av eller i nærheten av barn. Før vannkokeren kobles til, skal du kontrollere at spenningen som er angitt på vannkokeren (på undersiden av vannkokeren spenningen i huset. Hvis dette ikke er tilfelle, må du ikke bruke vannkokeren. Kontakt forhandleren. Vannkokeren og kontaktplaten må ikke Slå av bryteren og trekk ledningen ut av kontakten før du fyller, tømmer eller rengjør vannkokeren samt når den ikke er i bruk. Ikke fyll vannkokeren for full, da det øker faren for å søle kokende vann. Maksimalt påfyllingsnivå er angitt på vannstandsmåleren. plasseres på eller i nærheten av varme flater (f.eks. kokeplate til gass- eller el-komfyr eller en varm ovn). Hvis ledningen til vannkokeren skades, skal Sørg for at ledningen ikke henger ut over benkekanten. Sørg for at ledningen ikke kommer i kontakt med varme flater. Trekk aldri i ledningen da det kan forårsake skader som kan føre til fare for elektrisk støt. den skiftes av en reparatør som er godkjent av produsenten, da utskiftingen krever spesialverktøy. Unngå kontakt med de varme flatene på vannkokeren bruk håndtakene. For å unngå dampskader skal du snu tuten vekk fra vegger og skap når vannkokeren er i bruk. Hvis vannkokeren brukes på en treflate må du bruke en bordskåner for å unngå at overflaten skades. For å unngå skolding skal du alltid kontrollere at lokket er korrekt påsatt før du tar vannkokeren i bruk. Det er risiko for skolding dersom lokket fjernes mens vannkokeren varmer vann. Vær forsiktig når du fjerner og setter på lokket når vannkokeren er varm. Vær spesielt forsiktig når du flytter vannkokeren med varmt vann i. Vannkokeren må aldri løftes etter lokket. Bruk alltid håndtaket. Ikke slå vannkokeren på når den er tom. For å unngå risiko for elektrisk støt må du ikke senke vannkokeren, kontaktplaten eller ledningen i noen form for væske. Vannkokeren skal kun brukes sammen med den medfølgende kontaktplaten. Kontaktplaten skal ikke brukes til andre formål. På grunn av brannfare skal du ikke bruke vannkokeren i nærheten av eksplosive og/eller brannfarlige damper. Vannkokeren bør ikke forlates med støpselet i stikkontakten dersom det er fare for at romtemperaturen faller til utendørs vintertemperatur. Ved minusgrader kan den automatiske termostatkontrollen nullstilles slik at varmeelementet aktiveres.

7 NORSK 7 SIKKERHET/BRUK bruksanvisningen. Vannkokeren skal ikke brukes til andre formål enn oppvarming av vann. Andre væsker eller næringsmidler vil ødelegge vannkokeren innvendig. Dette produktet er ikke beregnet til annen bruk enn det som er angitt i denne TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN! Fyll minst 0,35 liter vann og maks. 1,7 liter PRODUKTBESKRIVELSE 1. Tut 2. Lokk 3. Vannstandsmåler 4. Kontrollampe 5. Av/på-bryter 6. Kontakt deretter vannkokeren med vann og slå den på Vannkokeren kan alltid slås av ved å trykke bryteren på vannkokeren opp eller ved å bryte strømmen til stikkontakten BRUKSANVISNING Før vannkokeren tas i bruk første gang, skal den fylles med rent vann opp til max.-nivået. La vannet koke opp og hell det ut. Gjenta prosedyren. Støpselet til vannkokeren skal alltid være trukket ut når du fyller vann. Fyll vannkokeren med vann til ønsket nivå. Vannkokeren må ikke fylles for full, da dette kan medføre at det renner eller spruter over. Vannstandsmåleren viser riktig påfyllingsmengde. Du kan fylle vannkokeren gjennom tuten eller etter at du har tatt av lokket. Husk å sette lokket ordentlig på plass etter påfylling, da vannkokeren ellers ikke vil slå seg automatisk av etter bruk. vann (opp til MAX -merket). Vannkokeren er utstyrt med en automatisk sikkerhetsbryter som beskytter mot overoppheting. Sikkerhetsbryteren aktiveres hvis det er for lite vann i vannkokeren når den slås på. Hvis den automatiske sikkerhetsbryteren har vært aktivert, må du slå vannkokeren av, trekke støpselet ut av kontakten og la vannkokeren avkjøles i 5 10 minutter. Fyll Vannkokeren vil nå koke opp vannet og slå seg av som normalt. Når du skal helle ut vann fra vannkokeren, skal du løfte den opp fra kontaktplaten og helle.

8 NORSK 8 BRUK/VEDLIKEHOLD LEDNINGSFRI VANNKOKER Plasser kontaktplaten på et tørt, plant underlag. Sett vannkokeren på kontaktplaten. Den elektriske forbindelsen etableres automatisk når vannkokeren går på plass på kontaktplaten. mens vannkokeren avkjøles, da dette kan Sett ledningen i en stikkontakt og slå vannkokeren på ved å trykke ned bryteren på vannkokeren. Når vannet har kokt, slås vannkokeren automatisk av. Når vannkokeren har avkjølt seg i 30 sekunder, kan vannet kokes opp igjen ved å trykke ned bryteren på vannkokeren. Du må ikke tvinge av-/på-bryteren ned (til PÅ) ødelegge betjeningsmekanismen. Slå av vannkokeren før du fjerner den fra kontaktplaten. Vannkokeren kan alltid slås av ved å trykke bryteren på vannkokeren opp eller ved å bryte strømmen til stikkontakten. Når du skal helle ut vann fra vannkokeren, skal du løfte den opp fra kontaktplaten og helle. PLEIE AV VANNKOKEREN Tørk av vannkokeren utvendig med en myk, fuktig klut eller svamp. Fjern vanskelige flekker med en klut oppvridd i mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk skuresvamper eller skuremiddel. Vannkokeren må aldri senkes i vann eller annen form for væske. Da vannkokeren har et skjult varmeelement er det viktig at bunnen holdes ren. Mellom avkalkingene kan du bruke en oppvaskbørste eller en svamp. Fra tid til annen vil det avhengig av den lokale vannkvaliteten dannes naturlige kalkavleiringer, som ofte setter seg på varmeelementet og reduserer oppvarmingskapasiteten. Omfanget av slike kalkavleiringer (og dermed også behovet for rengjøring og avkalking) er i stor grad avhengig av vannets hardhet samt hvor ofte vannkokeren er i bruk. Kalkavleiringer er ikke helseskadelige. Hvis drikkevannet inneholder kalk, kan det imidlertid gi vannet en pulveraktig smak. Derfor bør du med jevne mellomrom avkalke vannkokeren som angitt nedenfor. AVKALKING Avkalk vannkokeren regelmessig. Ved normal bruk: minst to ganger i året. Fyll vannkokeren opp til MAX med en blanding bestående av én del eddik og to deler vann. Slå på vannkokeren og vent til den slås av automatisk. La blandingen stå i vannkokeren over natten. Neste morgen heller du blandingen ut. Fyll vannkokeren med rent vann opp til MAX og kok opp. Hell ut vannet for å fjerne eventuelle rester av kalk og eddik. Skyll vannkokeren innvendig med rent vann. MILJØTIPS Når et elektrisk husholdningsapparat ikke virker lenger, bør det alltid bortskaffes på en måte som er mest mulig skånsom for miljøet. Apparatet bør avhendes i henhold til lokale miljøforskrifter. Som regel kan du levere apparatet på din lokale gjenvinningsstasjon.

9 NORSK 9 OM GARANTIEN GARANTIEN GJELDER IKKE Hvis punktene ovenfor ikke er fulgt. Hvis det ikke er utført korrekt vedlikehold av apparatet, hvis det har vært utsatt for hardhendt behandling eller er skadet på annen måte. Feil eller mangler som skyldes feil ved strømnettet. Hvis apparatet er reparert, modifisert eller på annen måte endret av en ikke-autorisert person. Våre produkter blir kontinuerlig videreutviklet både med hensyn til funksjon og design, og forbeholder oss derfor retten til å endre produktet uten forvarsel.

10 SÄKERHET SVENSKA 10 Läs noga igenom denna bruksanvisning och bekanta dig med din nya elektriska vattenkokare innan du börjar använda den. Spara bruksanvisningen för framtida behov. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När du använder din elektriska vattenkokare måste du alltid iaktta följande enkla säkerhetsåtgärder: kontrollera att den spänning som anges på Läs noga alla instruktioner, även om du är bekant med produkten. Var särskilt uppmärksam om den elektriska vattenkokaren används av eller i närheten av barn. Innan du ansluter den elektriska vattenkokaren till ett eluttag, måste du vattenkokaren (på undersidan av vattenkokaren och kontaktplattan), motsvarar nätspänningen i ditt hem. Om så inte är fallet måste du kontakta din återförsäljare. Använd inte den elektriska vattenkokaren. Undvik att överfylla vattenkokaren med tanke Stäng av med strömbrytaren och dra ut sladden ur uttaget innan du fyller, tömmer eller rengör vattenkokaren, eller när den inte används. på risken att spilla ut kokande vatten. Maximal påfyllningsnivå anges med vattennivåmätaren. kontakt med varma ytor. Vattenkokaren och kontaktplattan får inte placeras ovanpå eller i närheten av varma ytor (t ex en gas- eller elektrisk kokplatta eller i en varm ugn). Se till att sladden inte hänger ut över bordskanten. Se till att sladden inte kommer i Dra aldrig i sladden, eftersom den kan ta skada, vilket med tiden innebär risk för elstöt. Om sladden till vattenkokaren skadas måste den bytas ut av en reparatör som godkänts av tillverkaren, eftersom bytet kräver specialverktyg. Undvik att komma i beröring med de varma ytorna på vattenkokaren - rör endast vid handtaget eller greppen. För att undvika fuktskador ska du vända bort pipen från väggar eller skåp när vattenkokaren används. Om vattenkokaren placeras på en träyta bör du lägga något under vattenkokaren så att ytbehandlingen inte skadas. För att undvika skållning måste du alltid kontrollera att locket sitter korrekt innan du använder vattenkokaren. Det föreligger risk för skållning om locket tas av medan vattenkokaren värmer vatten. Ta bort och sätt på locket försiktigt när vattenkokaren är varm. Var extra försiktigt när du flyttar vattenkokaren med varmt vatten i. Lyft aldrig vattenkokaren genom att hålla i locket. Använd alltid handtaget på vattenkokaren. Sätt inte på vattenkokaren när den är tom. För att undvika risk för elstöt får du inte sänka ner vattenkokaren, kontaktplattan eller sladden i någon form av vätska. Använd endast vattenkokaren tillsammans med den medföljande kontaktplattan. Använd inte kontaktplattan till andra ändamål. På grund av brandfara får vattenkokaren inte användas i närheten av explosiva och/eller brandfarliga ångor.

11 SVENSKA 11 SÄKERHET/ANVÄNDNING Använd inte vattenkokaren till något annat Lämna inte vattenkokaren med kontakten i eluttaget om det finns risk för att rumstemperaturen sjunker till utomhusvintertemperatur. Vid minusgrader kan den automatiska termostatkontrollen nollställas så att värmeelementet aktiveras. ändamål än att värma upp vatten. Andra vätskor eller livsmedel förstör vattenkokaren invändigt. Denna produkt är inte avsedd för andra ändamål än vad som anges i denna bruksanvisning. BRUKSANVISNING Innan du använder vattenkokaren för första gången ska du fylla den med rent vatten till maximal nivå, och därefter låta vattnet koka upp. Häll ut vattnet och upprepa proceduren. Kontakten till vattenkokaren ska alltid vara utdragen när du fyller på vatten. Fyll vattenkokaren med vatten till önskad nivå. Vattenkokaren får inte överfyllas, då föreligger risk för att vattnet rinner över eller stänker ut. Vattennivåmätaren hjälper dig att fylla i lämplig mängd. Du kan fylla vattenkokaren genom pipen, eller efter att du har öppnat locket. Tänk på att du måste stänga locket efter påfyllning, annars stänger vattenkokaren inte av sig automatiskt efter användning. SPARA BRUKSANVISNINGEN! PRODUKTBESKRIVNING 1. Pip 2. Lock 3. Vattennivåmätare 4. Kontrollampa 5. Strömbrytare 6. Kontakt Fyll på minst 0,35 liter vatten, och högst 1,7 liter vatten (upp till MAX -märket). Vattenkokaren är utrustad med en automatisk säkerhetsbrytare som skyddar mot överhettning. Säkerhetsbrytaren utlöses om det är för lite vatten i vattenkokaren när den sätts på. därefter vattenkokaren med vatten igen, och Om den automatiska säkerhetsbrytaren har utlösts ska du stänga av vattenkokaren, dra ut strömsladden ur eluttaget och låta vattenkokaren svalna i 5-10 minuter. Fyll sätt på den. Nu kokar vattenkokaren upp vattnet och stängs sedan av på normalt sätt. Du kan alltid stänga av vattenkokaren genom att trycka upp kontakten på vattenkokaren eller dra ut stickkontakten

12 SVENSKA 12 ANVÄNDNING/UNDERHÅLL SLADDLÖS När du ska hälla ut vatten ur vattenkokaren lyfter du upp den från kontaktplattan och häller. VATTENKOKARE Placera kontaktplattan på en torr, slät yra. Placera vattenkokaren på kontaktplattan. Den elektriska kontakten upprättas automatiskt när vattenkokaren glider på plats på kontaktplattan. När vattnet har kokat upp stängs Sätt i sladden i ett eluttag och sätt på vattenkokaren genom att trycka ner kontakten på vattenkokaren. vattenkokaren automatiskt av. När vattenkokaren har svalnat i 30 sekunder, kan du koka upp vattnet på nytt genom att trycka ner kontakten på vattenkokaren. Medan vattenkokaren svalnar får du inte tvinga ner strömbrytaren (dvs till PÅSLAGET läge), eftersom det kan skada användningsmekanismen. Du kan alltid stänga av vattenkokaren genom Stäng av vattenkokaren innan du tar bort den från kontaktplattan. att trycka upp kontakten på vattenkokaren eller dra ut stickkontakten. När du ska hälla ut vatten ur vattenkokaren lyfter du upp den från kontaktplattan och häller. SKÖTSEL AV VATTENKOK- AREN Torka av vattenkokaren utvändigt med en mjuk, fuktig trasa eller svamp. Du får bort envisa fläckar med en urvriden trasa som doppats i ett milt rengöringsmedel. Använd inte skursvampar eller skurpulver. Sänk aldrig ner vattenkokaren i vatten eller andra vätskor. Eftersom vattenkokaren har ett dolt värmeelement är det viktigt att hålla undersidan ren. Mellan avkalkningarna kan du använda en diskborste eller en svamp. Emellanåt bildas det naturligt beroende på vattentyp kalkavlagringar, som oftast sitter på värmeelementet, och som försämrar uppvärmningskapaciteten. Kalkavlagringarnas omfattning (och därmed behovet av rengöring eller avkalkning) beror i hög grad på vattnets hårdhet samt hur ofta du använder vattenkokaren. Kalkavlagringarna är inte skadliga för din hälsa. Men om det finns kalk i ditt dricksvatten kan det få en pulveraktig smak. Därför bör du regelbundet avkalka vattenkokaren enligt beskrivning nedan. AVKALKNING Avkalka vattenkokaren regelbundet. Vid normal användning: minst två gånger om året. Fyll vattenkokaren upp till MAX med en blandning bestående av en del ättiksyra och två delar vatten. Sätt på vattenkokaren och vänta tills den stänger av sig automatiskt. Låt blandningen vara kvar i vattenkokaren över natten. Häll ut blandningen morgonen därpå. Fyll vattenkokaren med rent vatten upp till MAX, och låt vattnet koka upp. Häll även ut detta kokvatten för att avlägsna eventuella rester av kalk och ättika. Skölj vattenkokaren invändigt med rent vatten. MILJÖTIPS När elektriska hushållsapparater har tjänat ut bör de alltid kasseras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Kassera apparater enligt dina lokala miljöbestämmelser. Oftast kan du lämna in apparater på din lokala återvinningsstation.

13 SVENSKA 13 OM GARANTIN GARANTIN GÄLLER INTE Om ovanstående punkter inte har följts. Om apparaten inte har underhållits på rätt sätt, om den har utsatts för våld eller blivit skadad på annat sätt. Fel eller defekter som orsakats av felaktig nätspänning. Om apparaten på något sätt har blivit reparerad, modifierad eller ändrad av en person utan erforderlig behörighet. Eftersom vi fortlöpande utvecklar våra produkter både vad gäller funktion och design, förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan att detta meddelas.

14 SUOMI 14 TURVALLISUUS Lue tämä käyttöohje perusteellisesti ja tutustu uuteen vedenkeittimeesi, ennen kuin otat sen käyttöön. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. TÄRKEITÄ KÄSITTELYOHJEITA Keitintä käytettäessä on aina noudatettava seuraavia turvaohjeita: vastaa verkkojännitettä. Jos jännite ei vastaa Luo ohjeet huolellisesti läpi, vaikka tuote olisi ennestään tuttu. Noudata erityistä varovaisuutta, jos lapset ovat lähettyvillä tai jos lapset käyttävät keitintä. Tarkista ennen keittimen kytkemistä sähköverkkoon, että keittimen jännite (merkitty keittimen pohjaan ja kytkinlevyyn) verkkojännitettä, älä käytä keitintä. Ota yhteys jälleenmyyjään. vesimittariin. Sammuta keitin napsauttamalla kosketinpainiketta ja irrota johto keittimestä ennen keittimen täyttämistä, tyhjentämistä tai puhdistamista tai kun et käytä keitintä. Älä lisää keittimeen liian paljon vettä, jotta vesi ei kuohu keittämisen aikana yli. Veden enimmäismäärän raja on merkitty Älä aseta keitintä tai kytkinlevyä kuumalle tasolle tai sellaisen viereen (esimerkiksi kaasutai sähkölevylle tai lämpimään uuniin). Vahingoittuneen johdon saa vaihtaa vain Tarkista, ettei johto riipu pöydän reunan yli. Tarkista, ettei johto kosketa kuumaa tasoa. Älä vedä johdosta, sillä johto voi vahingoittua ja aiheuttaa sähköiskun. valmistajan hyväksymä korjaaja, jonka käytössä on johdon vaihtamiseen tarvittavat erikoistyökalut. Varo keittimen kuumia pintoja tartu keittimeen vain kahvasta tai nupeista. Kun käytät keitintä, aseta se aina nokka poispäin seinästä tai kaapista höyryn aiheuttamien palovahinkojen estämiseksi. Jos käytät keitintä puualustalla, aseta keittimen ja puualustan väliin suoja-alusta puupinnan vahingoittumisen estämiseksi. Tarkista aina ennen keittimen käynnistämistä, että kansi on tiiviisti kiinni eikä aiheuta palovammavaaraa. Palovamman vaara on suuri, jos kansi poistetaan kesken veden keittämisen. Noudata kannen irrottamisessa ja takaisin asettamisessa erityistä varovaisuutta, kun keitin on kuuma. Noudata erityistä varovaisuutta, kun siirrät kuumaa vettä sisältävää keitintä. Älä koskaan nosta keitintä tarttumalla kanteen. Tartu aina kahvaan, kun haluat siirtää keitintä. Älä käynnistä keitintä, kun se on tyhjä. Älä koskaan upota keitintä, kytkinlevyä tai johtoa nesteeseen ja aiheuta siten sähköiskuvaaraa. Käytä keitintä vain yhdessä pakkauksen mukana tulleen kytkinlevyn kanssa. Älä käytä kytkinlevyä muuhun tarkoitukseen. Älä käytä keitintä räjähtävien tai palavien kaasujen läheisyydessä palovaaran vuoksi. Keittimen pistoketta ei saa jättää kiinni pistorasiaan, jos huoneen sisälämpötila laskee talvella ulkolämpötilan tasolle. Kun lämpötila laskee alle nollan, termostaatin automaattisäätö saattaa nollaantua ja lämpökappale aktivoitua.

15 SUOMI 15 TURVALLISUUS JA KÄYTTÖ varten. Älä käytä keitintä muuhun tarkoitukseen kuin veden lämmittämiseen. Muut nesteet ja elintarvikkeet vahingoittavat keittimen sisäpintaa. Tämä tuote on suunniteltu vain tässä käyttöohjeessa kerrottua käyttötarkoitusta SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE! TUOTEKUVAUS 1. Nokka 2. Kansi 3. Vesimittari 4. Merkkivalo 5. Katkaisinpainike 6. Kytkin Lisää vähintään 0,35 litraa ja enintään 1,7 käynnistä keitin. Keitin keittää veden ja Voit sammuttaa keittimen napsauttamalla katkaisinpainikkeen yläasentoon tai irrottamalla sähköjohdon KÄYTTÖOHJE Lisää ennen keittimen ensimmäistä käyttökertaa keittimeen enimmäismäärä raikasta vettä ja keitä vesi kiehuvaksi. Kaada vesi pois ja toista toimet. Irrota sähköjohto keittimestä aina, kun lisäät keittimeen vettä. Lisää keittimeen haluamasi määrä vettä. Älä lisää keittimeen mittarin enimmäisrajan ylittävää määrää vettä, ettei vesi suihkua tai roisku yli. Vesimittaria tarkkailemalla voit lisätä juuri oikean määrän vettä. Voit lisätä vettä nokan kautta tai avaamalla kannen. Lukitse kansi paikalleen veden lisäämisen jälkeen, jos haluat, että keitin sammuu automaattisesti veden alettua kiehua. litraa vettä (enintään vesimittarin MAXylärajaan asti). Keittimessä on automaattinen turvakatkaisin, joka suojaa ylikuumentumiselta. Turvakatkaisin aktivoituu, jos liian vähän vettä sisältävä keitin käynnistetään. Jos automaattinen turvakatkaisin on aktivoitunut, sammuta keitin, irrota johto keittimestä ja anna keittimen jäähtyä 5 10 minuuttia. Lisää keittimeen uudelleen vettä ja sammuu sitten, kuten normaalisti. Kun haluat kaataa vettä keittimestä, nosta ensin keitin kytkinlevyltä ja kaada sitten.

16 SUOMI 16 KÄYTTÖ JA HUOLTOTOIMET JOHDOTON KEITIN Aseta kytkinlevy kuivalle ja tasaiselle alustalle. Aseta keitin kytkinlevyyn. Kytkinlevyn ja keittimen sähkökytkentä aktivoituu automaattisesti, kun asetat keittimen kohdalleen kytkinlevyyn. Kytke johto keittimeen ja käynnistä keitin painamalla katkaisin ala-asentoon. Keitin sammuu automaattisesti, kun vesi kiehahtaa. Kun keitin on jäähtynyt 30 sekunnin ajan, voit käynnistää veden keittämisen uudelleen painamalla katkaisimen ala-asentoon. Älä paina katkaisinpainiketta ennen keittimen jäähtymistä väkisin käynnistysasentoon, sillä käynnistysmekanismi saattaa vahingoittua. Sammuta keitin, ennen kuin nostat sen kytkinlevyltä. Voit sammuttaa keittimen napsauttamalla katkaisinpainikkeen yläasentoon tai irrottamalla sähköjohdon. Kun haluat kaataa vettä keittimestä, nosta ensin keitin kytkinlevyltä ja kaada sitten vettä johdottomasta keittimestä. KEITTIMEN HUOLTOTOIMET Kuivaa keittimen ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla tai sienellä. Poista vaikeat likatahrat liinalla, joka on kostutettu miedolla puhdistusaineella. Älä käytä pesujauhoa tai hankaa pintaa sienellä. Älä koskaan upota keitintä veteen tai muihin nesteisiin. Keittimen lämpökappale sijaitsee piilossa, joten pohjan puhtaana pitäminen on tärkeää. Kalkinpoistokertojen välillä voit puhdistaa pohjan pesuharjalla tai -sienellä. Veden laadun mukaan vaihdellen keittimeen kertyy kalkkijäämiä, jotka tahraavat lämpökappaleen ja alentavat siten lämmityskapasiteettia. Kalkkijäämien määrä (ja siten myös puhdistus- ja kalkinpoistotarve) vaihtelevat veden kovuuden ja keittimen käyttötiheyden perusteella. Kalkkijäämät eivät ole terveydelle haitallisia. Kalkki antaa kuitenkin juomavedelle jauhomaisen maun. Sen vuoksi keittimestä on säännöllisin väliajoin syytä poistaa kalkkijäämät jäljempänä kerrotulla tavalla. KALKINPOISTO Poista kalkkijäämät säännöllisesti keittimestä. Normaalissa käytössä: poista kalkkijäämät vähintään kaksi kertaa vuodessa. Lisää keittimeen vesimittarin MAX-ylärajaan asti sekoitusta, jossa on yksi osa etikkahappoa ja kaksi osaa vettä. Käynnistä keitin ja odota, kunnes se sammuu automaattisesti. Anna sekoituksen vaikuttaa keittimessä yön yli. Kaada sekoitus pois keittimestä seuraavana aamuna. Lisää keittimeen raikasta vettä vesimittarin MAX-ylärajaan asti ja keitä vesi uudelleen. Kaada keitetty vesi pois mahdollisten kalkkija etikkajäämien poistamiseksi. Puhdista keitin sisäpuolelta puhtaalla vedellä. YMPÄRISTÖOHJE Kun jokin sähköinen kodinkone lakkaa toimimasta, se on aina hävitettävä ympäristöä mahdollisimman paljon säästävällä tavalla. Kodinkoneiden ja laitteiden hävittämisessä on noudatettava paikallisia ympäristömääräyksiä. Laitteet on useimmiten mahdollista hävittää viemällä ne paikalliseen kierrätyspisteeseen.

17 TAKUUASIAA SUOMI 17 TAKUU EI OLE VOIMASSA, jos edellä mainittuja ohjeita ei ole noudatettu. jos keitintä ei ole käsitelty oikein, jos laitetta on käsitelty väkipakkoa käyttäen tai jos laitetta on vahingoitettu jollakin muulla tavalla. jos vikaan tai puutteeseen on syynä jakelujärjestelmän puutteet. oikeuden muuttaa tuotetta ilmoittamatta siitä jos keitintä on korjannut tai muuttanut henkilö, jolla ei ole tehtävään vaadittavaa pätevyyttä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteen toimintoja ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme etukäteen.

18 CE-Erklæring EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-DEKLARATION EU-ILMOITUS DIREKTIIVIEN NOUDATTAMISESTA EU-SAMSVARSERKLÆRING EC-DECLARATION OF CONFORMITY EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE-mærke er anbragt: 2004 CE-märke monterat: 2004 CE-merkki myönnetty: 2004 CE-merket: 2004 CE mark placed: 2004 CE-Zeichen angebracht: 2004 EU-Importør, EU-Importör, EU-maahantuoja, EU-importør, EEC-importer, EG-Importeur,: HP-Værktøj A/S Industrivej Børkop Erklærer herved på eget ansvar, at: Intygar härmed på eget ansvar, att: Ilmoittaa omalla vastuullaan, että: Erklærer herved på eget ansvar at: Hereby, on our own responsability declare that: Erklären hiermit in eigener Verantwortung, dass: - EL-KEDEL Er fremstillet i overensstemmelse med følgende: SLT-501 (70128) 230 V W Är tillverkad enligt följande: On valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Er fremstilt i samsvar med følgende: Is manufactured in compliance with the following: Hergestellt wurde in Übereinstimmung mit folgenden: DIREKTIVER, DIREKTIV, DIREKTIIVIT, DIREKTIVER, DIRECTIVES, RICHTLINIEN: 98/37/EF: Maskindirektivet med ændringsdirektiver. 73/23/EØF: Lavspændingsdirektivet. 89/336/EØF: EMC-direktivet + (ændringsdirektiv 93/68/EØF) 98/37/ETY: Konedirektiivi liitteineen ja korjauksineen. 73/23/ETY: Matalajännitedirektiivi. 89/336/ETY: EMC-direktiivi + ( korjauksineen 93/68/ETY ) 98/37/EC: Safety of machinery with amendments. 73/23/EEC: Low tension directive. 98/37/EEC: Maskindirektivet med tillägg och rättelser. 73/23/EEC: Lågspänningsdirektivet. 89/336/EEC: EMC-direktivet + ( rättelser 93/68/EEC) 98/37/EØF: Maskindirektivet med tillegg og rettelser. 73/23/EØF: Lavspenningsdirektivet. 89/336/EØF: EMC-direktivet + ( rettelser 93/68/EEC) 98/37/EWG: Maschinenrichtlinie mit Änderungen. 73/23/EWG: Niederspannungsrichtlinie. 89/336/EWG: EMC-richtlinie + ( Änderungen 93/68/EWG) 89/336/EEC: EMC- directive + ( amendments 93/68/EEC ) STANDARDER, NORMER, NORMIT, NORMER, STANDARDS, NORMEN: EN A1+A2 EN A1+A2+A11+A16 18 El-kedel: Elektrisk vattenkokare: Vedenkeitin: Vannkoker: Elektric kettle: Wasserkocher: HP-Værktøj A/S - BØRKOP Produktchef, Produktchef, Tuotepäällikkö, Produktsjef, Product manager, Produktleiter Stefan Schou....

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

FOOT MASSAGE BATH INSTRUCTION MANUAL. Fodmassagebad. Fotmassasjebad. Fotmassagebad. Hierova jalkakylpy. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

FOOT MASSAGE BATH INSTRUCTION MANUAL. Fodmassagebad. Fotmassasjebad. Fotmassagebad. Hierova jalkakylpy. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 95014 Fremstillet i P.R.C. 6133 - Cixi Lvyuan Electric, Zhejiang. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6133 - Cixi Lvyuan Electric, Zhejiang. EU-importør H.P. Værktøj

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING MULTISLIBER POWERCRAFT MULTI SLIBER POWER CRAFT

POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING MULTISLIBER POWERCRAFT MULTI SLIBER POWER CRAFT BRUGERVEJLEDNING MULTISLIBER POWERCRAFT MULTI SLIBER Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-5 Suomi 6-7 Svenska 8-9 CE 10-15 Ã Side 3 DANSK Multisliber I denne brugsanvisning

Lisätiedot

FAN HEATER. DK Varm- og kold blæser 2 Brugsanvisning. NO Varme- og kjølevifte 4 Bruksanvisning. SE Värme- och kalluftsfläkt 6 Bruksanvisning

FAN HEATER. DK Varm- og kold blæser 2 Brugsanvisning. NO Varme- og kjølevifte 4 Bruksanvisning. SE Värme- och kalluftsfläkt 6 Bruksanvisning MODEL 78880 Instruction manual DK Varm- og kold blæser 2 Brugsanvisning NO Varme- og kjølevifte 4 Bruksanvisning SE Värme- och kalluftsfläkt 6 Bruksanvisning SF Kylmä/- Kuuma Puhallin 8 Käyttöohje Fremstillet

Lisätiedot

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN

WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN WK7920 / WK7922 EL-KEDEL VATTENKOKARE VEDENKEITIN 1 D A N S K EL-KEDLENS DELE 1 Vandbeholder 2 Vandstandsmåler 3 Låg 4 Kontakt til åbning af låg 5 Tændt/slukket indikator 6 Tænd/sluk kontakt 7 Håndtag

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning MODEL 66193 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

AIR NAILER INSTRUCTION MANUAL. PAINEILMALLA TOIMIVA NAULAIN Käyttöohje 2

AIR NAILER INSTRUCTION MANUAL. PAINEILMALLA TOIMIVA NAULAIN Käyttöohje 2 MODEL 69370 AIR NAILER INSTRUCTION MANUAL FI PAINEILMALLA TOIMIVA NAULAIN Käyttöohje 2 Valmistettu Kiinan kansantasavallassa 6062 - Taizhou Rongpeng, Zhejiang Yhteisön tuoja: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop

Lisätiedot

DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning. NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning. SE Ackumulatorladdare till bil 4 Bruksanvisning

DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning. NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning. SE Ackumulatorladdare till bil 4 Bruksanvisning MODEL 69080 MODEL L 69081 CHARGER 1 USER S GUIDE DK Bilbatterilader 2 Brugsanvisning NO Bilbatterilader 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning. NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning. SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning. NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning. SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning MODEL 79258 PENDULUM 1 JIG SAW INSTRUCTION MANUAL DK Pendulstiksav 2 Brugsanvisning NO Pendelstikksag 4 Bruksanvisning SE Pendelsticksåg 6 Bruksanvisning SF Heiluripistosaha 8 Käyttöohje Fremstillet i

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Kettle Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin ENGLISH SVENSKA SUOMI NORSK Art. No Model. No 18-4411-1, -2, -3, -4 KE7078-UK 34-1529-1, -2, -3, -4 KE7078 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 201210 Kettle

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

BRUGERVEJLEDNING RYSTEPUDSER

BRUGERVEJLEDNING RYSTEPUDSER BRUGERVEJLEDNING RYSTEPUDSER RYSTEPUDSER FRA Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-5 Suomi 6-8 Svenska 8-11 Norsk 12-14 Ce-erklæring 15 Ã Side 3 DANSK Rystepudser I denne brugsanvisning

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Ver. 001-00605 Modell/Malli: MK-1010PA Nr/Nro: 34-6588 SVENSKA Vattenkokare Art.nr: 34-6588, modell: MK-1010PA Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri Modell/Malli: BS501A Nr/Nro: 34-4559 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Instruction manual. DK Friturekoger 2 Brugsanvisning. NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning. SE Fritös 12 Bruksanvisning. SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas

Instruction manual. DK Friturekoger 2 Brugsanvisning. NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning. SE Fritös 12 Bruksanvisning. SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas MODEL L 70189 89 DEEP FAT FRYE YER Instruction manual DK Friturekoger 2 Brugsanvisning NO Frityrkoker 7 Bruksanvisning SE Fritös 12 Bruksanvisning SF Friteerauskeitin 17 Käyttöopas Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

Tasty Duo Ice Cream Maker

Tasty Duo Ice Cream Maker Tasty Duo Ice Cream Maker 2 x 0,4 liter ready ice cream Ready ice cream in 20 minutes Recipes included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-23 Bruksanvisning

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

EL-LUX EL-LUX EL-LUX

EL-LUX EL-LUX EL-LUX MODEL 70180 1 FOOD PROCESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Food-processor 2 Brugsanvisning NO Matprosessor 9 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 4 10 11 B C 3 2 12 13 14 D E 1 A F

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 78750 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFETRAKTER KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL KAFFEMASKINE KAFFETRAKTER KAFFEBRYGGARE KAHVINKEITIN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 70116 Fremstillet i P.R.C. 6295 - Elate Electrical, Guangdong EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6295 - Elate Electrical, Guangdong EU-importør H.P. Værktøj A/S

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44

ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 ERF3300AOW DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 16 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 30 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

curling iron professional

curling iron professional 60 sec. quick heat-up ceramic coating extra long power cord curling iron professional 1 5834_5835_ES_UVN_290413.indd 1 4/29/2013 10:30:23 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Master Blender High power blender

Master Blender High power blender Master Blender High power blender ICE & SMOOTHIE 1250 W Ice crush 6 knives Step-less speed Smoothie and ice crush 1,5 L glass jar 6639_IDV_0413.indd 1 2013-06-27 10:05:15 Bruksanvisning - svenska...sida

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

S 5210 - S 5780. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 176 230

S 5210 - S 5780. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 176 230 S 5210 - S 5780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 176 230 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Lisätiedot

Renkaan urituskone ST-010S

Renkaan urituskone ST-010S Renkaan urituskone ST-010S Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot