1. TEHTÄVÄN ESITTELY. TAULUKKOLASKENTAA LAAJEMMIN KotiPC:N PIKAOPPAAN AVULLA SISÄLLYS. Yhdistyksen palkanlaskentaan apua Excel 97:n toiminnoin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TEHTÄVÄN ESITTELY. TAULUKKOLASKENTAA LAAJEMMIN KotiPC:N PIKAOPPAAN AVULLA SISÄLLYS. Yhdistyksen palkanlaskentaan apua Excel 97:n toiminnoin."

Transkriptio

1 TAULUKKOLASKENTAA LAAJEMMIN KotiPC:N PIKAOPPAAN AVULLA Excel 97 -taulukkolaskennan pikaoppaan avulla syvennetään lehden numerossa 6/99 Kodin talous järjestykseen -liitteen oppeja. Tämänkertaisessa oppaassa kerrataan perusasioita, mutta niitä tuodaan esille lähinnä yhteydessä uusiin ominaisuuksiin. Pystyt kuitenkin tuottamaan esimerkkityökirjan alataulukoineen, vaikka et olisi tehnyt aiemman pikaoppaan tehtäväkokonaisuutta. SISÄLLYS 1. Tehtävän esittely Luodaan koontitaulukko Alataulukoiden käsittely Peruslaskutoimitusten kertaus Suora viittaus Taulukon muotoilu Viittaukset taulukoiden välillä Maksimi ja minimi LASKE.A JOS-funktio Omat luettelot Kaavio lajitellusta taulukosta Copyright Teknolit Oy Ailakinkatu Jyväskylä Puh. (014) , Fax (014) Toimitus: Alice Ojala Taitto: Panu Lehtinen 1. TEHTÄVÄN ESITTELY Yhdistyksen palkanlaskentaan apua Excel 97:n toiminnoin Tämänkertaisen pikaoppaan aiheeksi on valittu pienen yhdistyksen palkanlaskennan hoitaminen taulukkolaskentaohjelmalla. Tällaiseen tilanteeseen saattaa joutua kuka tahansa aktiivisesti yhdistystoimintaan osallistuva harrastaja. Pikaopas esittelee vaiheittain peruspalkkakirjanpidon ja sen koontitaulukon laatimisen. Palkkakirjanpidossa on otettu huomioon melkein kaikki palkanlaskennan elementit: bruttopalkan laskenta, ennakonpidätyksen sekä työntekijältä ja työnantajalta perittävien maksujen laskenta, muiden mahdollisten työntekijälle maksettavien korvauksien laskenta sekä tietenkin nettopalkan laskenta. Näiden tietojen perusteella muodostetaan tehtävässä koontitaulukointi sekä opetellaan erilaisten funktioiden käyttöä haluttujen asioiden esille saamiseksi. Tärkeä toiminto taulukkolaskennassa on suoran viittauksen käytön hallitseminen pikaoppaan avulla saat tähän perustiedot. Oppaan avulla opit tekemään oman luettelon, joka nopeuttaa toimintoja, joissa joudut toistamaan samoja henkilö- tai muita vastaavia listoja. Tehtävässä kerrataan jonkin verran kaavioiden luomista. Muista, että yhdistyksellä saattaa olla muitakin työnantajakuluja kuin tässä mallissa esitetyt (mm. työttömyysvakuutusmaksu, joka on tässä esimerkissä jätetty huomioimatta), joten ota ne huomioon omassa taulukossasi ja muunna rakennetta tarpeen mukaan! Selvitä aloittaessasi, mitä lakisääteisiä maksuja yhdistyksen palkanmaksajana on suoritettava. Huomaa, että työntekijältä peritty LEL-osuus sekä ennakonpidätys ovat mukana koontitaulukon työntekijäkohtaisessa bruttopalkassa. Tämä pikaopas käsittelee Excel 97 -ohjelmaversiota. Suurin osa tässä esitetyistä asioista on kuitenkin sovellettavissa myös Excel 95 -versioon. Vinkki Mikäli haluat, voit täydentää esimerkkitehtävän mukaista palkanlaskentasovellustasi vaikkapa luomalla Excel-työkirjaan uuden alataulukon, johon muotoilet työntekijälle palkanmaksun yhteydessä annettavan tilinauhan. Tämän taulukon sisällön saat linkittämällä työntekijäkohtaisista taulukoista. Vaihtoehtoisesti voit tehdä Exceliin tilinauhataulukon, jonka sitten linkität Word-tekstinkäsittelyohjelmaan. Tekstinkäsittelyohjelmassa on mahdollisuus käyttää mm. standardinmukaisia tunnistetietoja (Excelin ala- ja ylätunnisteet eivät oletuksena ole standardinmukaisia) ja opit samalla kahden sovelluksen yhtäaikaista käsittelyä! 2

2 2. LUODAAN KOONTITAULUKKO Käynnistä taulukkolaskenta valitsemalla Käynnistä/Ohjelmat/ Microsoft Excel (Start/Programs/Microsoft Excel). Luo mallitaulukko tyhjään työkirjaan. Aktivoi solu A1. Kirjoita otsikko, hyväksy Enterillä. Aktivoi solu A1 (koko otsikkoaluetta ei valita). Muuta fonttikooksi 14 ja ota käyttöön tekstin lihavointi. Aktivoi solu B3. Kirjoita sarakeotsikko ja rivitä ne (ks. Tekstin rivitys). Siirry seuraavaan soluun Tablulaattori-näppäimellä. Päätä viimeisen otsikon kirjoittaminen painamalla Enteriä. Kirjoita työntekijöiden nimet kukin yhteen soluun alkaen solusta A4. Soluun A8 lisää teksti Yhteensä. Lihavoi rivien 3 ja 8 sisältämät tekstit käyttämällä apuna monivalintaa: valitse rivit (ks. Monivalinta) ja napsauta vakiotyökalurivin Lihavoi-painiketta (Bold). Kursivoi työntekijöiden nimet: valitse alue ja napsauta Kursivoi-painiketta (Italic). Levennä sarakkeet B G yhtä leveiksi: valitse ensin saraketunnukset alueeksi hiirellä, etsi levennyskohdistin tunnusten välistä ja vedä sopivaan leveyteen. Vapauta ykköspainike. Napsauta Tallenna-painiketta (Save) ja tallenna työkirja nimellä Palkat 2000 haluamaasi kohdekansioon. Monivalinta Valitse ensimmäinen mukaan tuleva alue. Mallitehtävässä napsauta rivitunnusta 2. Tämän jälkeen paina alas Ctrl-näppäin ja pidä sitä alhaalla. Napsauta rivitunnusta 8. Alueet voivat olla minkämuotoisia tahansa: joko solualueita tai rivi- ja sarakevalintoja. Antamasi komento (esim. lihavointi) kohdistuu koko alueeseen kerrallaan. Tekstin rivitys Taulukon otsikkotekstit kannattaa sijoittaa samaan soluun eikä allekaisiin soluihin. Rivittämisen voit tehdä kirjoittaessasi Alt+Enternäppäinyhdistelmällä: kirjoita riville tuleva teksti, aloita uusi rivi valitsemalla Alt+Enter, hyväksy solun teksti painamalla Enter. Koko alueen voit rivittää jälkikäteen valitsemalla alueen ja antamalla valikkokomennon Muotoile/ Solut (Format/Cells). Valitse Tasaus-välilehti (Alignment) ja napsauta Tekstin rivitys -valinta käyttöön (Wrap text). Hyväksy napsauttamalla OK. 3

3 3. ALATAULUKOIDEN KÄSITTELY Tässä luvussa opettelet käsittelemään työkirjan taulukoita. Sulje näytöllä avoimena oleva Palkat 2000.xls -työkirja ja avaa uusi työkirja napsauttamalla vakiotyökalurivin Uusi-painiketta (New). Taulukon lisääminen Vie kohdistin Taul2-taulukonvalitsimen päälle. Napsauta kakkospainiketta ja valitse pikavalikon komento Lisää (Insert). Oletuksena aktiivisena on Laskentataulukko (Worksheet). Napsauta OK-painiketta. Lisää työkirjaan samalla tavalla vielä viides taulukko. Taulukon uudelleennimeäminen Kaksoisnapsauta taulukonvalitsinta Taul2. Kirjoita ensimmäisen työntekijän sukunimi, paina Enter. Nimeä muutkin taulukot, koontitaulukolle anna nimeksi Koonti Taulukon siirto Vie kohdistin Koonti taulukonvalitsimen kohdalle, paina alas ykköspainike ja vedä Toimija-taulukonvalitsimen oikealle puolelle. Vapauta painike. Siirron aikana kohdistimen mukana kulkee arkki sekä kärjellään oleva kolmio, joka osoittaa siirtokohdan. Vapauta kohdistin, niin taulukoiden järjestys vaihtuu. Palauta oikea järjestys! Poista työkirjan taulukko taulukonvalitsimen pikavalikon komennolla Poista (Delete). Vahvista taulukon poisto napsauttamalla OK näytölle avautuvassa huomautusikkunassa tai luotsin puhekuplassa (sovelluksen asetuksista riippuu, kumpi näytölle avautuu). Taulukon kopiointi Nopea tapa lisätä samanrakenteisia taulukoita on kopiointi. Napsauta kopioitavan taulukon taulukonvalitsinta. Paina alas Ctrl-näppäin ja samanaikaisesti vedä taulukonvalitsin oikeaan kohtaan. Vapauta ensin ykköspainike, sen jälkeen Ctrlnäppäin. Kopio saa taulukon alkuperäisen nimen lisättynä kopion numerolla. Muuta nimi ja tee muut mahdolliset korjaukset taulukkoon. (Kuvassa kopioituisi kolmas samanniminen taulukko!)

4 Taulukoiden yhtäaikainen luominen Napsauta Auttaja-taulukonvalitsinta. Paina alas Vaihto-näppäin (Shift) ja napsauta Toimija-taulukonvalitsinta. Työntekijäkohtaiset alataulukot on valittu käsittelyyn. Kaikki Auttaja-taulukkoon tehdyt muutokset siirtyvät samanlaisina muihin alataulukoihin. Aktivoi solu A1. Kirjoita A- sarakkeeseen tulevat tiedot. Aktivoi solu F3. Kirjoita alueelle F3:H7 tulevat tiedot mallitaulukon mukaisesti. Kirjoita riville 9 soluihin A9:K9 sarakeotsikot. Rivitä otsikot. Lisää kuukaudet soluihin A10:A21 käyttäen apuna solun täyttökahvaa. Lisää Yhteensä-solu (A22). Pura lopuksi taulukoiden ryhmittely napsauttamalla Koonti taulukonvalitsinta. Aktivoi alataulukot yksitellen. Huomaat, että kaikissa on sama sisältö. Napsauta Tallenna-painiketta ennen jatkamista. Ryhmän purkaminen Kun valittuna ovat kaikki työkirjan taulukot, pura ryhmä napsauttamalla mitä tahansa taulukonvalitsinta, tai valitse taulukonvalitsimen pikavalikosta Pura taulukoiden ryhmittely (Ungroup Sheets). Tässä vaiheessa ei vielä muotoilla sarakeleveyksiä. Se tehdään vasta, kun koko kokonaisuus on valmis. Tällöin näet, mitä sarakkeita kannattaa leventää. Samoin ulkoasuun ja lukuihin liittyvät muotoilut tehdään myöhemmin (ks. luku 6). 5

5 4. PERUSLASKUTOIMITUSTEN KERTAUS Laskennan perustietoja (kohdat 1 4) syöttäessäsi aktivoi napsauttamalla oikea alataulukko ennen tietojen kirjoittamista! Lisää työntekijäkohtaisiin taulukoihin nimi soluun C3. Etu- ja sukunimet löydät koontitaulukostasi. Lisää työntekijäkohtaisiin taulukoihin työtunnit solusta B10 alkaen. Lisää työntekijäkohtaisiin taulukoihin tuntipalkka soluun C10 ja täytä lukema täyttökahvan avulla tammi joulukuulle. Lisää työntekijäkohtaisiin taulukoihin ennakonpidätysprosentti soluun G5. (Muista muotoilutyökalurivin painike Lisää desimaaleja Increase Decimal). Valitse kaikki työntekijätaulukot ryhmäksi. Lisää taulukkoon mallin mukaiset kaavat rivin 10 soluihin D10, F10 ja K10. Ko- pioi ne täyttökahvan avulla alueelle. Käytä Summafunktiota rivillä 22. Napsauta Tallenna-painiketta, jatka seuraavan luvun ohjeen mukaan. Ennakonpidätys, päiväraha ja kilometrikorvaus lasketaan luvussa 5 Suora viittaus. 6

6 5. SUORA VIITTAUS Jos haluat, että soluosoite säilyy samana, vaikka kaava kopioidaan edelleen, tarvitset suoraa viittausta. Varmista, että kaikki työntekijäkohtaiset alataulukot ovat edelleen ryhmäksi valittuna. Aktiivisena on Auttaja-taulukonvalitsin (tumma teksti). Mallissa työntekijäkohtaiset tiedot pysyvät koko vuoden muuttumattomina. Aktivoi solu E10 ja aloita kaavan luominen =-merkillä. Napsauta solua D10, paina *-näppäintä ja napsauta solua G5. Kiinnitä solu G5 painamalla F4-näppäintä. Soluosoitteena pitää olla $G$5. Lisää %-merkki kaavaan, paina Enter. Kopioi kaava solualueelle E11:E21. Aktivoi solu H10 ja lisää siihen kaava =G10*$G$6. Kopioi kaava solualueelle H11:H21. Aktivoi solu J10 ja lisää siihen kaava =I10*$G$7. Kopioi kaava solualueelle J11:J21. Pura taulukoiden ryhmittely ja testaa kaavan toimivuus Aatu Auttajan tietoja täydentämällä. Napsauta Tallenna-painiketta. Suora viittaus Aina, kun painat uudelleen F4:ää, Excel muuttaa solun viittaustyypin. A1 suhteellinen viittaus, rivi ja sarake muuttuvat kopioitaessa automaattisesti $A$1 suora viittaus, solu pysyy samana kopioitaessa A$1 ensimmäinen sekaviittaus, suora riviviittaus rivinro säilyy kopioitaessa, sarake muuttuu Miksi suora viittaus? Jos teet soluun E10 kaavan =D10*G5% ja kopioit sen täyttökahvan avulla soluihin E11:E21, molemmat kaavan soluosoitteet muuttuvat suhteellisesti. Näin ollen solussa E14 on kaava =D14*G9% - mutta solussa G9 onkin tekstiä. Tämä aiheuttaa kaavaan virheilmoituksen #ARVO! %-merkki on operaattori, joka suorittaa jakamisen sadalla. Esimerkissä olisi ep- %-solussa voinut olla arvo valmiiksi muodossa 29,0 %. Suoraa viittausta käytettäessä kiinnitetyn solun arvon (esim. ep-%) muuttaminen vaikuttaa koko vuoden arvoihin. Harkitse, milloin käytät suoraa, milloin taas suhteellista viittausta. 7

7 6. TAULUKON MUOTOILU Valitse työntekijäkohtaiset taulukot uudelleen ryhmäriviksi. Tehtävässä muotoillaan alataulukoiden ulkoasu ja luvut. (Monivalinta, ks. luku 2) Aktivoi A1-solu. Avaa Fontti-valikko (Font) napsauttamalla nuolipainiketta. Valitse mieleisesi merkkilaji. Avaa Fonttikoko-valikko (Font Size), valitse fonttikooksi 12 pt. Valitse taulukosta alueet A3:B7, C3:E7, F3:F7 ja lopuksi G3:H7. Avaa Reunat-valikko (Border), valitse Ulkoreunatvaihtoehto (Outline). Valitse alueet A9:K9, A10:K21 sekä A22:K22. Valitse Reunat-valikosta paksuimmat reunaviivat. Valitse alueet B9:B22, D9:D22, F9:F22, H9:H22 sekä J9:J22. Vie osoitin aluevalintaan ja avaa pikavalikko kakkospainikkeella. Valitse Muotoile solut (Format Cells). Aktivoi Reunaviiva-välilehti (Border). Valitse viivatyyli. 8 Valitse reunaviivan paikat Reunaviiva-kohdasta (oikea/vasen) napsauttamalla. Poistu napsauttamalla OK. Valitse alueet C10:F22, H10:H22 sekä J10:K22. Napsauta Pilkku-painiketta muotoilutyökaluriviltä (Comma Style). Lisää lopuksi mallin mukaisille alueille Täyttöväri (Fill Color) sekä lihavoi alueiden sisältämä teksti. Määrittele sarakeleveydet siten, että missään solussa ei näy ######-merkkijonoa. Napsauta Tallenna-painiketta. Pura ryhmitys napsauttamalla Koonti taulukonvalitsinta.

8 7. VIITTAUKSET TAULUKOIDEN VÄLILLÄ Voit tehdä viittauksia samassa työkirjassa olevien taulukoiden välille. Viittauksia on kahdentyyppisiä: yksiulotteinen viittaus hakee tiedon yhdestä ainoasta taulukosta, kolmiulotteinen viittaus hakee tiedot solualueilta, jotka ulottuvat useampaan työkirjan taulukkoon. Yksiulotteinen viittaus Mikäli haluat, voit aluksi muotoilla Koonti taulukon mallin mukaiseksi (pohjaväri valkoinen). Aktivoi työkirjan Koonti taulukosta solu B4. Aloita kaavan kirjoittaminen painamalla =-näppäintä. Napsauta Auttaja-taulukonvalitsinta ja taulukosta solua D22. Kaavarivillä näet yksiulotteisen viittauksen muodon: =Auttaja!D22. Paina Enter-näppäintä. Summa löytyy Koonti taulukon solusta B4, kohdistin on solussa B5. Poimi kohtien 2 5 ohjeen mukaisesti bruttopalkat työntekijäkohtaisista taulukoista alueelle B5:B7. Poimi kohtien 2 5 ohjeen mukaan sekä pv-raha mk (H22) että km-korv. mk (J22) työntekijäkohtaisista taulukoista oikeisiin soluihin koontitaulukossa. Suorita koontitaulukon laskenta lisäämällä ja kopioimalla mallin mukaiset kaavat. Yhteensä-solut lasket käyttäen Summa-funktiota. Kaavan kopiointi kopioi myös muotoilut. Tee tarvittavat korjailut. Testaa kaavojen sekä koontitaulukon toimintaa muuttamalla yksittäisten alataulukoiden arvoja: päivärahaan oikeuttavia päiviä, tuntihintaa, ajettuja kilometrejä. Muutos vaikuttaa suoraan koontitaulukkoon. Kaavan eri osat Yksiulotteinen viittaus on muotoa =Auttaja!D22, joka koostuu seuraavista osista: = Kaava alkaa yhtäsuuruusmerkillä. Poikkeus on, jos käytät funktiota, silloin aloitat suoraan funktion valinnalla. Auttaja Sen taulukon nimi, josta soluviittaus valitaan.! Taulukon nimi ja soluviittaus erotetaan huutomerkillä. D22 Soluviittaus 9

9 Tällä sivulla käsitellään kolmiulotteista viittausta sekä funktion käyttämistä. Voit myös poimia tietoja eri funktioiden avulla isommilta alueilta yksiulotteista viittausta käyttäen, vaikka edellisessä esimerkissä poimittiinkin vain yhden solun sisältämiä tietoja yhdestä alataulukosta kerrallaan. Kolmiulotteinen viittaus Lisää Koonti taulukkoon mallin mukaiset rivit solusta A10 alkaen. Aktivoi solu C12. Napsauta Summa-painiketta (AutoSum) vakiotyökalurivillä. Valitse kaikki alataulukot yhtäaikaisesti käsiteltäviksi (ks. s. 5). Napsauta Auttaja-taulukon solua I22, joka sisältää ajettujen kilometrien yhteissumman. Kaavarivillä näet kaavana =SUMMA('Auttaja:Toimija'!I22) Paina Enter-näppäintä, jolloin työntekijöiden ajettujen kilometrien yhteissumma löytyy solusta C12. Laske vastaavalla tavalla päivärahaan oikeuttavien päivien lukumäärä (alataulukoiden solu G22). Tallenna työkirja napsauttamalla Tallenna-painiketta. 10 Kolmiulotteinen viittaus Kolmiulotteinen viittaus käsittää aina saman solun/solualueen valituista taulukoista. Tällaisia viittauksia tarvittaessa on syytä käyttää pohjana samanrakenteisia taulukoita. Kolmiulotteinen viittaus voi olla joko absoluuttinen eli suora viittaus tai suhteellinen viittaus käyttötarpeen mukaan. Summa-funktio näyttää aina oletuksena solun/solualueen siitä taulukosta, johon summaa ollaan lisäämässä. Tästä huolimatta voit jatkaa suoraan valitsemalla alataulukot - kaava korjaantuu valintasi mukaiseksi. Huomaa, että luku ja laatu on kirjoitettu vierekkäisiin soluihin! Saamasi summat voivat poiketa mallista riippuen alataulukoihin syöttämistäsi lukemista. Mikäli teet virheen viittausta luodessasi, peru toiminto painamalla Esc-näppäintä.

10 8. MAKSIMI JA MINIMI Jatketaan tietojen koontia alataulukoista yhtäaikaisesti muutaman uuden funktion avulla. Lisää soluihin A14 ja A15 mallin mukaiset tekstit. Aktivoi solu C14 ja napsauta vakiotyökalurivin Liitä funktio -painiketta (Paste Function). Avautuvassa Liitä funktio -ikkunassa tarkista, että funktioluokka on Viimeksi käytetyt (Most Recently Used). Jos näet oikeanpuoleisessa ruudussa MAKSfunktion (MAX), valitse se napsauttamalla. Muussa tapauksessa etsi funktio Tilasto-funktioluokasta (Statistical). Napsauta OK-painiketta. (Vaihtoehtoisesti olisit voinut kaksoisnapsauttaa funktion nimeä.) Näytölle avautuu uusi ikkuna, MAKS. Valitse työntekijäkohtaiset alataulukot yhtäaikaiseen käsittelyyn. Aktiivisesta Auttaja-taulukosta valitse alue K10:K21. Näet kaavan sekä MAKSikkunassa että kaavarivillä. Hyväksy painamalla Enternäppäintä. Korkein kuukausittainen maksettu palkka löytyy solusta C14. Laske soluun C15 vastaavasti alhaisin kuukausittainen maksettu palkkasumma käyttäen funktiona MINfunktiota. Jos haluat, voit muotoilla taulukkoon lisäämiäsi lukemia. 11

11 9. LASKE.A-FUNKTIO Lisätään koontitaulukkoon funktio, joka laskee, kuinka monta kertaa vuoden aikana on maksettu päivärahoja. Funktio ei siis laske niiden päivien lukumäärä (vrt. viittaus s. 10), joilta päivärahaa on maksettu. Lisää soluun A16 mallin mukainen teksti. 12 Aktivoi solu C16 ja napsauta vakiotyökalurivin Liitä funktio -painiketta. Avautuvassa Liitä funktio -ikkunassa tarkista, että funktioluokka on Viimeksi käytetyt. Jos näet oikeanpuoleisessa ruudussa LASKE.A-funktion (COUNT A), valitse se napsauttamalla. Muussa tapauksessa etsi funktio Tilastofunktioluokasta. Napsauta OK-painiketta. (Vaihtoehtoisesti olisit voinut kaksoisnapsauttaa funktion nimeä.) Näytölle avautuu uusi ikkuna, LASKE.A. Valitse työntekijäkohtaiset alataulukot yhtäaikaiseen käsittelyyn. Mikäli haluat, voit vetää LASKE.A-ikkunan pois taulukkoalueelta tarttumalla sitä kiinni harmaalta reunaalueelta. Aktiivisessa Auttaja-taulukossa valitse alue G10:G21. Hyväksy painamalla Enternäppäintä (tai napsauttamalla OK). Solusta C16 näet, kuinka monta kertaa päivärahoja on maksettu vuoden aikana. Tallenna taulukko. LASKE.A LASKE.A-funktiolla lasketaan argumenttina annetun solualueen tietoja sisältävien solujen lukumäärä. Solu voi sisältää minkä tahansa näppäimistöltä kirjoitettavan merkin, tekstin tai luvun. Tässä harjoituksessa solualueella G10:G21 nähdään päivärahapäivien lukumäärät. Jos kirjoitat johonkin solualueen G10:G21 soluun näppäimistöltä välilyöntimerkkejä, ei solu ole enää tyhjä, vaikka se näyttää tyhjältä tällöin LASKE.A - funktiolla saadaan virheellinen tulos. Solun sisällön saat tyhjennettyä aktivoimalla solun ja painamalla näppäimistön Delete-näppäintä.

12 10. JOS-FUNKTIO Tässä luvussa luodaan kaava, joka antaa hälytyksen Melko suuret kulut!, kun kilometrikorvausten markkamäärä ylittää 700 mk. Muulloin solussa näkyy teksti OK. Aktivoi solu I3, lisää siihen teksti HUOM! ja valitse taustaväriksi punainen. Valitse alue I4:I7 ja muuta fonttiväriksi punainen. Vie kohdistin soluun I4. Aloita kaavan luominen napsauttamalla vakiotyökalurivin Liitä funktio -painiketta. Valitse funktioluokka Loogiset (Logical). Valitse JOS-funktio luettelosta (IF). Napsauta OK-painiketta. Vaihtoehtoisesti kaksoisnapsauta funktion nimeä. Tee Totuus_testi-ruutuun (Logical_test) ehto D4>700. Ehtoon tulevan soluviittauksen saat napsauttamalla ko. solua. Sen voi myös kirjoittaa ruutuun. Arvo_jos_tosi-ruutuun (Value_if_true) kirjoita teksti Melko suuret kulut!. Voit lisätä lainausmerkit, mutta jos kirjoitat ilman niitä, sovellus lisää lainausmerkit. Arvo_jos_epätosi-ruutuun (Value_if_false) kirjoita teksti OK. Napsauta OK. Kopioi ehto solualueelle I5:I7 ja näet välittömästi, kenen kulut ovat kunnossa. Tallenna työkirja. JOS-funktio JOS(totuus_testi;arvo_jos_tosi;arvo_jos_epätosi) JOS-funktio voi saada kaksi arvoa. Jos Totuus_testi on tosi, funktio saa arvon Arvo_jos_tosi. Muulloin se saa arvon Arvo_jos_epätosi. Ruudussa Totuus_testi käytetään vertailuoperaattoreita. Arvo_jos_tosi- ja Arvo_jos_epätosi-ruuduissa voi olla arvo, kaava tai toinen funktio. Kaavaa käytettäessä sen eteen ei kirjoiteta yhtäsuuruusmerkkiä (=). 13

13 11. OMAT LUETTELOT Olet tutustunut aikasarjojen kopiointiin täyttökahvan avulla (mm. kuukaudet). Jos käytät Excel-sovellusta erilaisissa henkilö- tms. listoissa, kannattaa usein toistuvista luetteloista muodostaa tietosarjoja. Luettelon voit luoda joko valmiista luettelosta tai syöttää kaikki tiedot kerrallaan uutena. Valmiin luettelon tuonti Valitse Koonti taulukosta alue A4:A7, joka sisältää nimiluettelon. Valitse Työkalut/Asetukset (Tools/Options) ja aktivoi napsauttamalla Omat luettelot -välilehti (Custom Lists). Tuo luettelo soluista -ruudussa näet aluevalintasi soluosoitteen. Napsauta Tuo-painiketta (Import). Luettelo lisätään automaattisesti. Luettelon käyttö Sulje Asetukset-valintaikkuna (Options) napsauttamalla OK. Aktivoi solu H4. Kirjoita soluun ensimmäinen luettelossasi ollut nimi eli Auttaja Aatu. Täydennä luettelo täyttökahvasta vetämällä alueelle H5:H7. Levennä sarake sopivaksi. 14 Oman luettelon nimet on kirjoitettava ilman pilkkua. Pilkku jakaa esim. etu- ja sukunimen omiksi riveikseen luetteloa lisättäessä, eikä luettelo toimi oikein. Luettelon poistaminen Valitse Työkalut/Asetukset/Omat luettelot (Tools/Options/Custom Lists). Aktivoi napsauttamalla Omat luettelot -ruudusta (Custom Lists) poistettava luettelo, sen jälkeen napsauta Poista-painiketta (Delete). Palaa takaisin työhön Peruuta- (Cancel) tai Sulje-painiketta (Close Window) napsauttamalla.

14 12. PIKASUODATUS JA KAAVIO Pikasuodatus on erikoistoiminto, jolla löydät suurestakin taulukosta helposti tietyn ehdon täyttävät rivit. Tässä tehtävässä pikasuodatus yhdistetään kaavioon. Voit muotoilla kaaviota, jos haluat. Tallenna työkirja lopuksi. Aktivoi Auttaja-taulukko ja sieltä solu A9. Valitse komento Tiedot/Suodata/ Pikasuodata (Data/Filter/ AutoFilter). Sarakeotsikkoihin lisätään nuolipainike. Valitse alue A9:B21 ja napsauta Ohjattu kaavion luominen -painiketta (Chart Wizard). Hyväksy oletuskaavion käyttö vaiheessa 1/4 napsauttamalla Valmis-painiketta (Finish). Napsauta h-sarakeotsikon nuolipainiketta ja valitse valikosta vaihtoehto 8. Kaavioon suodattuvat ne kuukaudet, joina on työskennelty 8 tuntia. Napsauta h-sarakeotsikon nuolipainiketta ja valitse valikosta vaihtoehto 10. Kaavioon suodattuvat ne kuukaudet, joina on työskennelty 10 tuntia. Suodatuksen käyttö lopetetaan valitsemalla Tiedot/ Suodata/Pikasuodata (Data/Filter/AutoFilter). Pikasuodatuksessa haetaan luettelosta ne rivit, jotka täyttävät määrätyn ehdon. Muut rivit piilotetaan, ne ovat edelleen luettelossa, mutta niitä ei näytetä pikasuodatuksen ollessa päällä. 15

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet KSAO Liiketalous 1. 5 Rivitunnus (65 536 riviä) 14 Edellisten vierityspainikkeet. 6 Solu 15 Taulukon vierityspalkit

Taulukkolaskennan perusteet KSAO Liiketalous 1. 5 Rivitunnus (65 536 riviä) 14 Edellisten vierityspainikkeet. 6 Solu 15 Taulukon vierityspalkit KSAO Liiketalous 1 Perusteet 1110 12 9 1 2 8 3 4 18 5 7 6 14 13 16 15 15 17 1 Vakiotyökalurivi Vakio 10 vastaa Enter -näppäintä 2 Muotoilutyökalurivi Motoilu 11 vastaa Esc näppäintä 3 Työkirjan otsikkorivi

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu Excel-harjoitus 1 Tietojen syöttö työkirjaan Kuvitteellinen yritys käyttää Excel-ohjelmaa kirjanpidon laskentaan. He merkitsevät taulukkoon päivittäiset ostot, kunnostuskulut, tilapäistilojen vuokramenot,

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI

Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

H6: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan perusharjoitus. Harjoituksen tavoitteet

H6: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan perusharjoitus. Harjoituksen tavoitteet H6: Tehtävänanto Taulukkolaskennan perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. Se kannattaa käydä läpi kokeilemalla samalla siinä annetut esimerkit käyttämässäsi

Lisätiedot

Mitä tehdä Excel 2000:lla? Copyright Teknolit Oy

Mitä tehdä Excel 2000:lla? Copyright Teknolit Oy Kalvosarjan käyttö Tervetuloa käyttämään Excel 2000:n käyttöä esittelevää pdf-kalvosarjaa! Siirry ensin Koko näyttö -tilaan valitsemalla View/Full Screen ja käytä liikkumiseen sivun alareunassa olevia

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Excel -taulukkolaskennan perusteet Sisällys sivu 1 Excel työkirjan peruskäsitteitä 1 2 Kuinka käytän laskentataulukkoa

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman perusteet 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä listoja, luetteloita

Lisätiedot

FUNKTIOITA. Sisällysluettelo

FUNKTIOITA. Sisällysluettelo Excel 2013 Funktioita Sisällysluettelo FUNKTIOITA FUNKTIOITA... 1 Keskiarvo-funktio... 1 Minimi ja maksimi... 1 Lukumäärä... 1 IF-funktio (JOS)... 2 IF-funktion tekeminen funktioluettelon avulla... 2 IF-funktio,

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007)

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) TAULUKON NIMEÄMINEN 1. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella Taul1 eli taulukon nimen kohdalla. Valitse kohta Nimeä uudelleen. 2. Kirjoita taulukolle

Lisätiedot

1. MITÄ VOIT TEHDÄ EXCEL 97:LLA?

1. MITÄ VOIT TEHDÄ EXCEL 97:LLA? SISÄLLYS 1. Mitä voit tehdä Excel 97:lla?.. 2 2. Excelin käynnistäminen ja ikkunaan tutustuminen... 3 3. Tietojen syöttäminen soluun... 4 4. Virheiden korjaaminen... 5 5. Automaattinen täydennys... 6 6.

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) pääaine- ja sivuaineopiskelijat Taulukkolaskennan perusteet Yleistä Tämä harjoitus käsittelee taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja. Harjoituksissa opetellaan

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskennan perusteet Yleistä Tämä harjoitus käsittelee taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja. Harjoitus sisältää laskentakaavan muodostamisen, suoran ja suhteellisen viittauksen, taulukon muotoilun

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015 Yleistä Excel on taulukkolaskentaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä että sillä voi laskea laajoja, paljon laskentatehoa vaativia asioita, esimerkiksi fysiikan laboratoriotöiden koetuloksia. Excel-ohjelmalla

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1. Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Taulukkolaskenta Microsoft

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelman käynnistys

Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelman käynnistys Taulukkolaskenta (1. kerta) 1 Harjoitus 1 Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelman käynnistys Käynnistä Microsoft Excel ensimmäistä taulukkolaskentaharjoitusta varten. Ratkaisu 1 1. Napsauta näytön alareunassa

Lisätiedot

OpenOffice.org Calc 3.1.0

OpenOffice.org Calc 3.1.0 OpenOffice.org Calc 3.1.0 Sisällysluettelo 1 Nimityksiä...1 2 Taulukon käsittely...1 3 Siirtyminen taulukossa...2 4 Valitseminen...2 5 Tekstin syöttäminen ja muotoilu...3 6 Lukujen syöttäminen...5 7 Lukujen

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 Taulukkolaskenta SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä 25.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luento 7 o Kertausta: suhteellinen ja absoluuttinen viittaus o Tekstitiedoston tuonti Exceliin o Tietojen lajittelu, suodatus

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely

HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely Excel Harjoituksia 5 1 (8) HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely 1. Aloita uusi työkirja 2. Nimeä taulukkosivut seuraavalla sivulla olevan mallin mukaan, tarvittaessa lisää taulukkosivuja valitsemalla

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusmateriaali

Taulukkolaskennan perusmateriaali Taulukkolaskennan perusmateriaali Tietokoneen käyttäjän A-kurssi 4. moduuli (www.tieke.fi) Microsoft Excel (XP/2002 ja 2003 Fin) Materiaaliversio 1.2 (päivitetty 22.5.2007) Tämän materiaalin kopioiminen

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko Fonttimuotoilut Kun haluat muotoilla jonkin sanan tai osan tekstistä, sinun pitää ensin "maalata" ko. alue. Maalaaminen tapahtuu vetämällä alueen yli hiiren ykköspainike alas painettuna. Maalattu alue

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Excel 2010 -funktiot. Sisällys

Excel 2010 -funktiot. Sisällys Excel 2010 -funktiot 5.11.2015 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Soluihin viittaaminen Sisällys Laskentakaavojen kirjoittaminen, kopiointi ja arvojen vakiointi Funktioiden käyttö: Laskenta Merkkijonot

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010)

EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010) EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010) Ohjelman käynnistys kaikki ohjelmat Peruskäsitteet Ikkunan säätöpainikkeet pienennä, palauta/suurenna, sulje Kumoa painike Rivitunnus Solun tartuntakahva (solun oikea

Lisätiedot

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET (@- ja a-ajokortti) KÄYTTÖOIKEUSTIEDOT Excel 2010 -taulukkolaskennan perusteet -opas on tuotettu Monimuotoiset opinpolut -hankkeen tuella. Hankkeen rahoittajina

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA MICROSOFT E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä PowerPoint P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA 6 Sisällysluettelo JOHDANTO TIKAS-PROJEKTI KIRJAN RAKENNE JA TASOMERKINNÄT

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007

Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007 Kameran käyttö Excel 2003 ja 2007 SISÄLTÖ: 1. Kameran käyttö: Microsoft Excel 2003 ja Microsoft Windows XP. 2. Kameran käyttö: Microsoft Excel 2007 ja Microsoft Windows Vista Usein mitoituksesta tehdään

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 3.6.2012

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 3.6.2012 5. Taulukkolaskenta 5.1 Taulukon hallinta Rivejä saat valittua klikkaamalla rivin numeroa tai maalamalla useamman rivin kerralla numeroiden päältä. Tämä toiminto valitsee rivin aina hamaan loppuun asti.

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 1(5) Ohjelmaikkunan osat Valintanauhan tärkeimmät välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää ja Sivun asettelu. Kuvassa näkyy Aloitus-välilehti.

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen 25.10.05

TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen 25.10.05 1 TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen 25.10.05 1. YLEISTÄ... 2 2. EXCEL-IKKUNAN KÄYTTÖLIITTYMÄ... 2 2.1 ESITTELY... 2 2.2 TYÖKALURIVIEN LISÄÄMINEN JA POISTAMINEN (NÄYTÄ / TYÖKALURIVIT

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

EXCEL EXCEL SELVÄKSI TUNNISSA. Võido Rahula Voido@hot.ee. Taulukkolaskennan opiskeluun. viron kielestä suomentanut Pertti Pyhtilä.

EXCEL EXCEL SELVÄKSI TUNNISSA. Võido Rahula Voido@hot.ee. Taulukkolaskennan opiskeluun. viron kielestä suomentanut Pertti Pyhtilä. Võido Rahula Voido@hot.ee 2002. aasta K U L U D TULU toit riided elamu side sõidud kultuur muu kokku jääk sääst X 18000 I 2500 200 1400 00 600 00 200 5500-500 5000 17500 II 2500 500 100 100 1100 150 100

Lisätiedot

Ohje erillisvalintojen toteuttamiseen

Ohje erillisvalintojen toteuttamiseen Ohje erillisvalintojen toteuttamiseen 1 Valintaperusteiden mallinnus Tämä osio koskee sekä tilanteita, joissa haku Opintopolun kautta tai korkeakoulun omalla tavalla. Jos erillishaussa on useampia hakukohteita,

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Excel 2010

Taulukkolaskennan perusteet Excel 2010 Taulukkolaskennan perusteet Excel 2010 Juha Tamminen Ohje 26.10.2010 SISÄLLYS 1 PERUSTEET... 1 1.1 Mikä on Excel?... 1 1.2 Ohjelman käynnistys... 1 1.3 Työkirja, taulukko, sarakkeet ja rivit... 1 1.4 Tietojen

Lisätiedot

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 1. SUHTEELLINEN VIITTAUS Avaa tiedosto Tunti1.xls hakemistosta Verkkoympäristö\Atkope\Excel. Lisää taulukkoon sarakkeeseen F ja riville 11 yhteensä-otsikon summakaavat.

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Aktiivisen solun osoite

Aktiivisen solun osoite Excel Opas 1 1 Excelin työtila Tiedon syöttäminen tapahtuu soluihin, joihin viitataan kirjaimilla A, B, C, (sarakkeet, yhteensä 255 kpl) ja numeroilla (rivit, yhteensä 65536 kpl). Soluihin kirjoitettavat

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 1 Peruskäyttö Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman esittely Tekstinkäsittelyprosessi Tekstin

Lisätiedot

Windows 98 opettajan materiaali41 HARJOITUKSET. Copyright Teknolit Oy

Windows 98 opettajan materiaali41 HARJOITUKSET. Copyright Teknolit Oy Windows 98 41 HARJOITUKSET 42 Harjoitus 1 Ohje-toiminnon käyttö Tutki, mihin ei voida luoda hyperlinkkiä Excel-taulukkolaskentasovelluksessa? Mitä hakusanaa käytit, mikä oli ohjeen aihe? Mikä on makrovirus

Lisätiedot

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut

MERKKIMUOTOILUT. Word 2013. Merkkimuotoilut Word 2013 Merkkimuotoilut MERKKIMUOTOILUT MERKKIMUOTOILUT... 1 Fonttiryhmän muotoilut... 1 Merkkimuotoilujen pikanäppäimet... 2 Isot/pienet kirjaimet... 2 Muotoilu valintataulun avulla... 3 Merkkimuotoilujen

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa.

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa. Projektit Pikaopas Seuraa tehtäviä SharePoint-tehtäväluettelon avulla voit kätevästi seurata projektiin liittyviä tehtäviä. Voit lisätä aloituspäivät ja määräpäivät, määrittää tehtäviä eri henkilöille

Lisätiedot

H6-H7: Taustamateriaali

H6-H7: Taustamateriaali H6-H7: Taustamateriaali Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa sekä MS Excel 2010 että Libre- Office Calc-sovelluksilla. Harjoituksissa 6 ja 7 voi käyttää kumpaa tahansa ohjelmistoa. Taulukkolaskenta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 1. 2 MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT... 2 2.1 Solu, rivi ja sarake (cell, row, column)... 2

1 YLEISTÄ... 1. 2 MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT... 2 2.1 Solu, rivi ja sarake (cell, row, column)... 2 V Taulukkolaskenta Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa sekä MS Excel 2013 että LibreOffice Calc-sovelluksilla. Harjoituksissa 6 ja 7 voi käyttää kumpaa tahansa ohjelmistoa. 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.2 päivitetty 28.9.

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.2 päivitetty 28.9. Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.2 päivitetty 28.9.2009 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän

Lisätiedot

KUVAT. Word 2013. Kuvat

KUVAT. Word 2013. Kuvat Word 2013 Kuvat KUVAT KUVAT... 1 Kuvatiedoston lisääminen... 1 Microsoftin-kuvien lisääminen... 1 Koon muuttaminen ja kääntäminen... 2 Kuvan siirtäminen... 2 Tekstiin tasossa... 2 Kelluva kuva, tekstin

Lisätiedot

Wordpad ohjelman - käyttöliittymä

Wordpad ohjelman - käyttöliittymä Wordpad ohjelman - käyttöliittymä WordPad on miniversio Word tekstinkäsittelyohjelmasta. WordPad -ohjelma kuuluu Windows -käyttöjärjestelmän apuohjelmiin. Kaikissa tietokoneissa, joihin on asennettu Windows

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

OpenOffice.org 2.0. toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia. Taulukkolaskenta. Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti

OpenOffice.org 2.0. toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia. Taulukkolaskenta. Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia Taulukkolaskenta Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti Sisällysluettelo Alkusanat...4 Ohje-toiminto ja vihjeet...5 Ohje-toiminto...5 Vihjetekstit...5

Lisätiedot

Ohjeet Google kalenteriin. Kirjaudu palveluun saamillasi tunnuksilla

Ohjeet Google kalenteriin. Kirjaudu palveluun saamillasi tunnuksilla Ohjeet Google kalenteriin Kirjaudu palveluun saamillasi tunnuksilla Valitse käyttämäsi kalenteri Kalenterivaihtoehtojen vieressä oleva värillinen ruutu ilmaisee näytetäänkö kalenterin tiedot. Tapahtuman

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili.

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili. Pikaopas Microsoft Publisher 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Lisää usein käyttämiäsi

Lisätiedot

TAULUKKOLASKENTA. Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona). Käytettävät tiedostot. excel.xlsx. Case kuvaus

TAULUKKOLASKENTA. Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona). Käytettävät tiedostot. excel.xlsx. Case kuvaus Taulukkolaskenta 1 (5) TAULUKKOLASKENTA Yleistä Kansiossa Y:\Taitaja2009\Materials\Excel\Fi on tehtäviin liittyvät tiedostot. Kopioi kansio C:\Temp -kansioon. Muuta kansion nimeksi Excel_omanimi, jossa

Lisätiedot