1. TEHTÄVÄN ESITTELY. TAULUKKOLASKENTAA LAAJEMMIN KotiPC:N PIKAOPPAAN AVULLA SISÄLLYS. Yhdistyksen palkanlaskentaan apua Excel 97:n toiminnoin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TEHTÄVÄN ESITTELY. TAULUKKOLASKENTAA LAAJEMMIN KotiPC:N PIKAOPPAAN AVULLA SISÄLLYS. Yhdistyksen palkanlaskentaan apua Excel 97:n toiminnoin."

Transkriptio

1 TAULUKKOLASKENTAA LAAJEMMIN KotiPC:N PIKAOPPAAN AVULLA Excel 97 -taulukkolaskennan pikaoppaan avulla syvennetään lehden numerossa 6/99 Kodin talous järjestykseen -liitteen oppeja. Tämänkertaisessa oppaassa kerrataan perusasioita, mutta niitä tuodaan esille lähinnä yhteydessä uusiin ominaisuuksiin. Pystyt kuitenkin tuottamaan esimerkkityökirjan alataulukoineen, vaikka et olisi tehnyt aiemman pikaoppaan tehtäväkokonaisuutta. SISÄLLYS 1. Tehtävän esittely Luodaan koontitaulukko Alataulukoiden käsittely Peruslaskutoimitusten kertaus Suora viittaus Taulukon muotoilu Viittaukset taulukoiden välillä Maksimi ja minimi LASKE.A JOS-funktio Omat luettelot Kaavio lajitellusta taulukosta Copyright Teknolit Oy Ailakinkatu Jyväskylä Puh. (014) , Fax (014) Toimitus: Alice Ojala Taitto: Panu Lehtinen 1. TEHTÄVÄN ESITTELY Yhdistyksen palkanlaskentaan apua Excel 97:n toiminnoin Tämänkertaisen pikaoppaan aiheeksi on valittu pienen yhdistyksen palkanlaskennan hoitaminen taulukkolaskentaohjelmalla. Tällaiseen tilanteeseen saattaa joutua kuka tahansa aktiivisesti yhdistystoimintaan osallistuva harrastaja. Pikaopas esittelee vaiheittain peruspalkkakirjanpidon ja sen koontitaulukon laatimisen. Palkkakirjanpidossa on otettu huomioon melkein kaikki palkanlaskennan elementit: bruttopalkan laskenta, ennakonpidätyksen sekä työntekijältä ja työnantajalta perittävien maksujen laskenta, muiden mahdollisten työntekijälle maksettavien korvauksien laskenta sekä tietenkin nettopalkan laskenta. Näiden tietojen perusteella muodostetaan tehtävässä koontitaulukointi sekä opetellaan erilaisten funktioiden käyttöä haluttujen asioiden esille saamiseksi. Tärkeä toiminto taulukkolaskennassa on suoran viittauksen käytön hallitseminen pikaoppaan avulla saat tähän perustiedot. Oppaan avulla opit tekemään oman luettelon, joka nopeuttaa toimintoja, joissa joudut toistamaan samoja henkilö- tai muita vastaavia listoja. Tehtävässä kerrataan jonkin verran kaavioiden luomista. Muista, että yhdistyksellä saattaa olla muitakin työnantajakuluja kuin tässä mallissa esitetyt (mm. työttömyysvakuutusmaksu, joka on tässä esimerkissä jätetty huomioimatta), joten ota ne huomioon omassa taulukossasi ja muunna rakennetta tarpeen mukaan! Selvitä aloittaessasi, mitä lakisääteisiä maksuja yhdistyksen palkanmaksajana on suoritettava. Huomaa, että työntekijältä peritty LEL-osuus sekä ennakonpidätys ovat mukana koontitaulukon työntekijäkohtaisessa bruttopalkassa. Tämä pikaopas käsittelee Excel 97 -ohjelmaversiota. Suurin osa tässä esitetyistä asioista on kuitenkin sovellettavissa myös Excel 95 -versioon. Vinkki Mikäli haluat, voit täydentää esimerkkitehtävän mukaista palkanlaskentasovellustasi vaikkapa luomalla Excel-työkirjaan uuden alataulukon, johon muotoilet työntekijälle palkanmaksun yhteydessä annettavan tilinauhan. Tämän taulukon sisällön saat linkittämällä työntekijäkohtaisista taulukoista. Vaihtoehtoisesti voit tehdä Exceliin tilinauhataulukon, jonka sitten linkität Word-tekstinkäsittelyohjelmaan. Tekstinkäsittelyohjelmassa on mahdollisuus käyttää mm. standardinmukaisia tunnistetietoja (Excelin ala- ja ylätunnisteet eivät oletuksena ole standardinmukaisia) ja opit samalla kahden sovelluksen yhtäaikaista käsittelyä! 2

2 2. LUODAAN KOONTITAULUKKO Käynnistä taulukkolaskenta valitsemalla Käynnistä/Ohjelmat/ Microsoft Excel (Start/Programs/Microsoft Excel). Luo mallitaulukko tyhjään työkirjaan. Aktivoi solu A1. Kirjoita otsikko, hyväksy Enterillä. Aktivoi solu A1 (koko otsikkoaluetta ei valita). Muuta fonttikooksi 14 ja ota käyttöön tekstin lihavointi. Aktivoi solu B3. Kirjoita sarakeotsikko ja rivitä ne (ks. Tekstin rivitys). Siirry seuraavaan soluun Tablulaattori-näppäimellä. Päätä viimeisen otsikon kirjoittaminen painamalla Enteriä. Kirjoita työntekijöiden nimet kukin yhteen soluun alkaen solusta A4. Soluun A8 lisää teksti Yhteensä. Lihavoi rivien 3 ja 8 sisältämät tekstit käyttämällä apuna monivalintaa: valitse rivit (ks. Monivalinta) ja napsauta vakiotyökalurivin Lihavoi-painiketta (Bold). Kursivoi työntekijöiden nimet: valitse alue ja napsauta Kursivoi-painiketta (Italic). Levennä sarakkeet B G yhtä leveiksi: valitse ensin saraketunnukset alueeksi hiirellä, etsi levennyskohdistin tunnusten välistä ja vedä sopivaan leveyteen. Vapauta ykköspainike. Napsauta Tallenna-painiketta (Save) ja tallenna työkirja nimellä Palkat 2000 haluamaasi kohdekansioon. Monivalinta Valitse ensimmäinen mukaan tuleva alue. Mallitehtävässä napsauta rivitunnusta 2. Tämän jälkeen paina alas Ctrl-näppäin ja pidä sitä alhaalla. Napsauta rivitunnusta 8. Alueet voivat olla minkämuotoisia tahansa: joko solualueita tai rivi- ja sarakevalintoja. Antamasi komento (esim. lihavointi) kohdistuu koko alueeseen kerrallaan. Tekstin rivitys Taulukon otsikkotekstit kannattaa sijoittaa samaan soluun eikä allekaisiin soluihin. Rivittämisen voit tehdä kirjoittaessasi Alt+Enternäppäinyhdistelmällä: kirjoita riville tuleva teksti, aloita uusi rivi valitsemalla Alt+Enter, hyväksy solun teksti painamalla Enter. Koko alueen voit rivittää jälkikäteen valitsemalla alueen ja antamalla valikkokomennon Muotoile/ Solut (Format/Cells). Valitse Tasaus-välilehti (Alignment) ja napsauta Tekstin rivitys -valinta käyttöön (Wrap text). Hyväksy napsauttamalla OK. 3

3 3. ALATAULUKOIDEN KÄSITTELY Tässä luvussa opettelet käsittelemään työkirjan taulukoita. Sulje näytöllä avoimena oleva Palkat 2000.xls -työkirja ja avaa uusi työkirja napsauttamalla vakiotyökalurivin Uusi-painiketta (New). Taulukon lisääminen Vie kohdistin Taul2-taulukonvalitsimen päälle. Napsauta kakkospainiketta ja valitse pikavalikon komento Lisää (Insert). Oletuksena aktiivisena on Laskentataulukko (Worksheet). Napsauta OK-painiketta. Lisää työkirjaan samalla tavalla vielä viides taulukko. Taulukon uudelleennimeäminen Kaksoisnapsauta taulukonvalitsinta Taul2. Kirjoita ensimmäisen työntekijän sukunimi, paina Enter. Nimeä muutkin taulukot, koontitaulukolle anna nimeksi Koonti Taulukon siirto Vie kohdistin Koonti taulukonvalitsimen kohdalle, paina alas ykköspainike ja vedä Toimija-taulukonvalitsimen oikealle puolelle. Vapauta painike. Siirron aikana kohdistimen mukana kulkee arkki sekä kärjellään oleva kolmio, joka osoittaa siirtokohdan. Vapauta kohdistin, niin taulukoiden järjestys vaihtuu. Palauta oikea järjestys! Poista työkirjan taulukko taulukonvalitsimen pikavalikon komennolla Poista (Delete). Vahvista taulukon poisto napsauttamalla OK näytölle avautuvassa huomautusikkunassa tai luotsin puhekuplassa (sovelluksen asetuksista riippuu, kumpi näytölle avautuu). Taulukon kopiointi Nopea tapa lisätä samanrakenteisia taulukoita on kopiointi. Napsauta kopioitavan taulukon taulukonvalitsinta. Paina alas Ctrl-näppäin ja samanaikaisesti vedä taulukonvalitsin oikeaan kohtaan. Vapauta ensin ykköspainike, sen jälkeen Ctrlnäppäin. Kopio saa taulukon alkuperäisen nimen lisättynä kopion numerolla. Muuta nimi ja tee muut mahdolliset korjaukset taulukkoon. (Kuvassa kopioituisi kolmas samanniminen taulukko!)

4 Taulukoiden yhtäaikainen luominen Napsauta Auttaja-taulukonvalitsinta. Paina alas Vaihto-näppäin (Shift) ja napsauta Toimija-taulukonvalitsinta. Työntekijäkohtaiset alataulukot on valittu käsittelyyn. Kaikki Auttaja-taulukkoon tehdyt muutokset siirtyvät samanlaisina muihin alataulukoihin. Aktivoi solu A1. Kirjoita A- sarakkeeseen tulevat tiedot. Aktivoi solu F3. Kirjoita alueelle F3:H7 tulevat tiedot mallitaulukon mukaisesti. Kirjoita riville 9 soluihin A9:K9 sarakeotsikot. Rivitä otsikot. Lisää kuukaudet soluihin A10:A21 käyttäen apuna solun täyttökahvaa. Lisää Yhteensä-solu (A22). Pura lopuksi taulukoiden ryhmittely napsauttamalla Koonti taulukonvalitsinta. Aktivoi alataulukot yksitellen. Huomaat, että kaikissa on sama sisältö. Napsauta Tallenna-painiketta ennen jatkamista. Ryhmän purkaminen Kun valittuna ovat kaikki työkirjan taulukot, pura ryhmä napsauttamalla mitä tahansa taulukonvalitsinta, tai valitse taulukonvalitsimen pikavalikosta Pura taulukoiden ryhmittely (Ungroup Sheets). Tässä vaiheessa ei vielä muotoilla sarakeleveyksiä. Se tehdään vasta, kun koko kokonaisuus on valmis. Tällöin näet, mitä sarakkeita kannattaa leventää. Samoin ulkoasuun ja lukuihin liittyvät muotoilut tehdään myöhemmin (ks. luku 6). 5

5 4. PERUSLASKUTOIMITUSTEN KERTAUS Laskennan perustietoja (kohdat 1 4) syöttäessäsi aktivoi napsauttamalla oikea alataulukko ennen tietojen kirjoittamista! Lisää työntekijäkohtaisiin taulukoihin nimi soluun C3. Etu- ja sukunimet löydät koontitaulukostasi. Lisää työntekijäkohtaisiin taulukoihin työtunnit solusta B10 alkaen. Lisää työntekijäkohtaisiin taulukoihin tuntipalkka soluun C10 ja täytä lukema täyttökahvan avulla tammi joulukuulle. Lisää työntekijäkohtaisiin taulukoihin ennakonpidätysprosentti soluun G5. (Muista muotoilutyökalurivin painike Lisää desimaaleja Increase Decimal). Valitse kaikki työntekijätaulukot ryhmäksi. Lisää taulukkoon mallin mukaiset kaavat rivin 10 soluihin D10, F10 ja K10. Ko- pioi ne täyttökahvan avulla alueelle. Käytä Summafunktiota rivillä 22. Napsauta Tallenna-painiketta, jatka seuraavan luvun ohjeen mukaan. Ennakonpidätys, päiväraha ja kilometrikorvaus lasketaan luvussa 5 Suora viittaus. 6

6 5. SUORA VIITTAUS Jos haluat, että soluosoite säilyy samana, vaikka kaava kopioidaan edelleen, tarvitset suoraa viittausta. Varmista, että kaikki työntekijäkohtaiset alataulukot ovat edelleen ryhmäksi valittuna. Aktiivisena on Auttaja-taulukonvalitsin (tumma teksti). Mallissa työntekijäkohtaiset tiedot pysyvät koko vuoden muuttumattomina. Aktivoi solu E10 ja aloita kaavan luominen =-merkillä. Napsauta solua D10, paina *-näppäintä ja napsauta solua G5. Kiinnitä solu G5 painamalla F4-näppäintä. Soluosoitteena pitää olla $G$5. Lisää %-merkki kaavaan, paina Enter. Kopioi kaava solualueelle E11:E21. Aktivoi solu H10 ja lisää siihen kaava =G10*$G$6. Kopioi kaava solualueelle H11:H21. Aktivoi solu J10 ja lisää siihen kaava =I10*$G$7. Kopioi kaava solualueelle J11:J21. Pura taulukoiden ryhmittely ja testaa kaavan toimivuus Aatu Auttajan tietoja täydentämällä. Napsauta Tallenna-painiketta. Suora viittaus Aina, kun painat uudelleen F4:ää, Excel muuttaa solun viittaustyypin. A1 suhteellinen viittaus, rivi ja sarake muuttuvat kopioitaessa automaattisesti $A$1 suora viittaus, solu pysyy samana kopioitaessa A$1 ensimmäinen sekaviittaus, suora riviviittaus rivinro säilyy kopioitaessa, sarake muuttuu Miksi suora viittaus? Jos teet soluun E10 kaavan =D10*G5% ja kopioit sen täyttökahvan avulla soluihin E11:E21, molemmat kaavan soluosoitteet muuttuvat suhteellisesti. Näin ollen solussa E14 on kaava =D14*G9% - mutta solussa G9 onkin tekstiä. Tämä aiheuttaa kaavaan virheilmoituksen #ARVO! %-merkki on operaattori, joka suorittaa jakamisen sadalla. Esimerkissä olisi ep- %-solussa voinut olla arvo valmiiksi muodossa 29,0 %. Suoraa viittausta käytettäessä kiinnitetyn solun arvon (esim. ep-%) muuttaminen vaikuttaa koko vuoden arvoihin. Harkitse, milloin käytät suoraa, milloin taas suhteellista viittausta. 7

7 6. TAULUKON MUOTOILU Valitse työntekijäkohtaiset taulukot uudelleen ryhmäriviksi. Tehtävässä muotoillaan alataulukoiden ulkoasu ja luvut. (Monivalinta, ks. luku 2) Aktivoi A1-solu. Avaa Fontti-valikko (Font) napsauttamalla nuolipainiketta. Valitse mieleisesi merkkilaji. Avaa Fonttikoko-valikko (Font Size), valitse fonttikooksi 12 pt. Valitse taulukosta alueet A3:B7, C3:E7, F3:F7 ja lopuksi G3:H7. Avaa Reunat-valikko (Border), valitse Ulkoreunatvaihtoehto (Outline). Valitse alueet A9:K9, A10:K21 sekä A22:K22. Valitse Reunat-valikosta paksuimmat reunaviivat. Valitse alueet B9:B22, D9:D22, F9:F22, H9:H22 sekä J9:J22. Vie osoitin aluevalintaan ja avaa pikavalikko kakkospainikkeella. Valitse Muotoile solut (Format Cells). Aktivoi Reunaviiva-välilehti (Border). Valitse viivatyyli. 8 Valitse reunaviivan paikat Reunaviiva-kohdasta (oikea/vasen) napsauttamalla. Poistu napsauttamalla OK. Valitse alueet C10:F22, H10:H22 sekä J10:K22. Napsauta Pilkku-painiketta muotoilutyökaluriviltä (Comma Style). Lisää lopuksi mallin mukaisille alueille Täyttöväri (Fill Color) sekä lihavoi alueiden sisältämä teksti. Määrittele sarakeleveydet siten, että missään solussa ei näy ######-merkkijonoa. Napsauta Tallenna-painiketta. Pura ryhmitys napsauttamalla Koonti taulukonvalitsinta.

8 7. VIITTAUKSET TAULUKOIDEN VÄLILLÄ Voit tehdä viittauksia samassa työkirjassa olevien taulukoiden välille. Viittauksia on kahdentyyppisiä: yksiulotteinen viittaus hakee tiedon yhdestä ainoasta taulukosta, kolmiulotteinen viittaus hakee tiedot solualueilta, jotka ulottuvat useampaan työkirjan taulukkoon. Yksiulotteinen viittaus Mikäli haluat, voit aluksi muotoilla Koonti taulukon mallin mukaiseksi (pohjaväri valkoinen). Aktivoi työkirjan Koonti taulukosta solu B4. Aloita kaavan kirjoittaminen painamalla =-näppäintä. Napsauta Auttaja-taulukonvalitsinta ja taulukosta solua D22. Kaavarivillä näet yksiulotteisen viittauksen muodon: =Auttaja!D22. Paina Enter-näppäintä. Summa löytyy Koonti taulukon solusta B4, kohdistin on solussa B5. Poimi kohtien 2 5 ohjeen mukaisesti bruttopalkat työntekijäkohtaisista taulukoista alueelle B5:B7. Poimi kohtien 2 5 ohjeen mukaan sekä pv-raha mk (H22) että km-korv. mk (J22) työntekijäkohtaisista taulukoista oikeisiin soluihin koontitaulukossa. Suorita koontitaulukon laskenta lisäämällä ja kopioimalla mallin mukaiset kaavat. Yhteensä-solut lasket käyttäen Summa-funktiota. Kaavan kopiointi kopioi myös muotoilut. Tee tarvittavat korjailut. Testaa kaavojen sekä koontitaulukon toimintaa muuttamalla yksittäisten alataulukoiden arvoja: päivärahaan oikeuttavia päiviä, tuntihintaa, ajettuja kilometrejä. Muutos vaikuttaa suoraan koontitaulukkoon. Kaavan eri osat Yksiulotteinen viittaus on muotoa =Auttaja!D22, joka koostuu seuraavista osista: = Kaava alkaa yhtäsuuruusmerkillä. Poikkeus on, jos käytät funktiota, silloin aloitat suoraan funktion valinnalla. Auttaja Sen taulukon nimi, josta soluviittaus valitaan.! Taulukon nimi ja soluviittaus erotetaan huutomerkillä. D22 Soluviittaus 9

9 Tällä sivulla käsitellään kolmiulotteista viittausta sekä funktion käyttämistä. Voit myös poimia tietoja eri funktioiden avulla isommilta alueilta yksiulotteista viittausta käyttäen, vaikka edellisessä esimerkissä poimittiinkin vain yhden solun sisältämiä tietoja yhdestä alataulukosta kerrallaan. Kolmiulotteinen viittaus Lisää Koonti taulukkoon mallin mukaiset rivit solusta A10 alkaen. Aktivoi solu C12. Napsauta Summa-painiketta (AutoSum) vakiotyökalurivillä. Valitse kaikki alataulukot yhtäaikaisesti käsiteltäviksi (ks. s. 5). Napsauta Auttaja-taulukon solua I22, joka sisältää ajettujen kilometrien yhteissumman. Kaavarivillä näet kaavana =SUMMA('Auttaja:Toimija'!I22) Paina Enter-näppäintä, jolloin työntekijöiden ajettujen kilometrien yhteissumma löytyy solusta C12. Laske vastaavalla tavalla päivärahaan oikeuttavien päivien lukumäärä (alataulukoiden solu G22). Tallenna työkirja napsauttamalla Tallenna-painiketta. 10 Kolmiulotteinen viittaus Kolmiulotteinen viittaus käsittää aina saman solun/solualueen valituista taulukoista. Tällaisia viittauksia tarvittaessa on syytä käyttää pohjana samanrakenteisia taulukoita. Kolmiulotteinen viittaus voi olla joko absoluuttinen eli suora viittaus tai suhteellinen viittaus käyttötarpeen mukaan. Summa-funktio näyttää aina oletuksena solun/solualueen siitä taulukosta, johon summaa ollaan lisäämässä. Tästä huolimatta voit jatkaa suoraan valitsemalla alataulukot - kaava korjaantuu valintasi mukaiseksi. Huomaa, että luku ja laatu on kirjoitettu vierekkäisiin soluihin! Saamasi summat voivat poiketa mallista riippuen alataulukoihin syöttämistäsi lukemista. Mikäli teet virheen viittausta luodessasi, peru toiminto painamalla Esc-näppäintä.

10 8. MAKSIMI JA MINIMI Jatketaan tietojen koontia alataulukoista yhtäaikaisesti muutaman uuden funktion avulla. Lisää soluihin A14 ja A15 mallin mukaiset tekstit. Aktivoi solu C14 ja napsauta vakiotyökalurivin Liitä funktio -painiketta (Paste Function). Avautuvassa Liitä funktio -ikkunassa tarkista, että funktioluokka on Viimeksi käytetyt (Most Recently Used). Jos näet oikeanpuoleisessa ruudussa MAKSfunktion (MAX), valitse se napsauttamalla. Muussa tapauksessa etsi funktio Tilasto-funktioluokasta (Statistical). Napsauta OK-painiketta. (Vaihtoehtoisesti olisit voinut kaksoisnapsauttaa funktion nimeä.) Näytölle avautuu uusi ikkuna, MAKS. Valitse työntekijäkohtaiset alataulukot yhtäaikaiseen käsittelyyn. Aktiivisesta Auttaja-taulukosta valitse alue K10:K21. Näet kaavan sekä MAKSikkunassa että kaavarivillä. Hyväksy painamalla Enternäppäintä. Korkein kuukausittainen maksettu palkka löytyy solusta C14. Laske soluun C15 vastaavasti alhaisin kuukausittainen maksettu palkkasumma käyttäen funktiona MINfunktiota. Jos haluat, voit muotoilla taulukkoon lisäämiäsi lukemia. 11

11 9. LASKE.A-FUNKTIO Lisätään koontitaulukkoon funktio, joka laskee, kuinka monta kertaa vuoden aikana on maksettu päivärahoja. Funktio ei siis laske niiden päivien lukumäärä (vrt. viittaus s. 10), joilta päivärahaa on maksettu. Lisää soluun A16 mallin mukainen teksti. 12 Aktivoi solu C16 ja napsauta vakiotyökalurivin Liitä funktio -painiketta. Avautuvassa Liitä funktio -ikkunassa tarkista, että funktioluokka on Viimeksi käytetyt. Jos näet oikeanpuoleisessa ruudussa LASKE.A-funktion (COUNT A), valitse se napsauttamalla. Muussa tapauksessa etsi funktio Tilastofunktioluokasta. Napsauta OK-painiketta. (Vaihtoehtoisesti olisit voinut kaksoisnapsauttaa funktion nimeä.) Näytölle avautuu uusi ikkuna, LASKE.A. Valitse työntekijäkohtaiset alataulukot yhtäaikaiseen käsittelyyn. Mikäli haluat, voit vetää LASKE.A-ikkunan pois taulukkoalueelta tarttumalla sitä kiinni harmaalta reunaalueelta. Aktiivisessa Auttaja-taulukossa valitse alue G10:G21. Hyväksy painamalla Enternäppäintä (tai napsauttamalla OK). Solusta C16 näet, kuinka monta kertaa päivärahoja on maksettu vuoden aikana. Tallenna taulukko. LASKE.A LASKE.A-funktiolla lasketaan argumenttina annetun solualueen tietoja sisältävien solujen lukumäärä. Solu voi sisältää minkä tahansa näppäimistöltä kirjoitettavan merkin, tekstin tai luvun. Tässä harjoituksessa solualueella G10:G21 nähdään päivärahapäivien lukumäärät. Jos kirjoitat johonkin solualueen G10:G21 soluun näppäimistöltä välilyöntimerkkejä, ei solu ole enää tyhjä, vaikka se näyttää tyhjältä tällöin LASKE.A - funktiolla saadaan virheellinen tulos. Solun sisällön saat tyhjennettyä aktivoimalla solun ja painamalla näppäimistön Delete-näppäintä.

12 10. JOS-FUNKTIO Tässä luvussa luodaan kaava, joka antaa hälytyksen Melko suuret kulut!, kun kilometrikorvausten markkamäärä ylittää 700 mk. Muulloin solussa näkyy teksti OK. Aktivoi solu I3, lisää siihen teksti HUOM! ja valitse taustaväriksi punainen. Valitse alue I4:I7 ja muuta fonttiväriksi punainen. Vie kohdistin soluun I4. Aloita kaavan luominen napsauttamalla vakiotyökalurivin Liitä funktio -painiketta. Valitse funktioluokka Loogiset (Logical). Valitse JOS-funktio luettelosta (IF). Napsauta OK-painiketta. Vaihtoehtoisesti kaksoisnapsauta funktion nimeä. Tee Totuus_testi-ruutuun (Logical_test) ehto D4>700. Ehtoon tulevan soluviittauksen saat napsauttamalla ko. solua. Sen voi myös kirjoittaa ruutuun. Arvo_jos_tosi-ruutuun (Value_if_true) kirjoita teksti Melko suuret kulut!. Voit lisätä lainausmerkit, mutta jos kirjoitat ilman niitä, sovellus lisää lainausmerkit. Arvo_jos_epätosi-ruutuun (Value_if_false) kirjoita teksti OK. Napsauta OK. Kopioi ehto solualueelle I5:I7 ja näet välittömästi, kenen kulut ovat kunnossa. Tallenna työkirja. JOS-funktio JOS(totuus_testi;arvo_jos_tosi;arvo_jos_epätosi) JOS-funktio voi saada kaksi arvoa. Jos Totuus_testi on tosi, funktio saa arvon Arvo_jos_tosi. Muulloin se saa arvon Arvo_jos_epätosi. Ruudussa Totuus_testi käytetään vertailuoperaattoreita. Arvo_jos_tosi- ja Arvo_jos_epätosi-ruuduissa voi olla arvo, kaava tai toinen funktio. Kaavaa käytettäessä sen eteen ei kirjoiteta yhtäsuuruusmerkkiä (=). 13

13 11. OMAT LUETTELOT Olet tutustunut aikasarjojen kopiointiin täyttökahvan avulla (mm. kuukaudet). Jos käytät Excel-sovellusta erilaisissa henkilö- tms. listoissa, kannattaa usein toistuvista luetteloista muodostaa tietosarjoja. Luettelon voit luoda joko valmiista luettelosta tai syöttää kaikki tiedot kerrallaan uutena. Valmiin luettelon tuonti Valitse Koonti taulukosta alue A4:A7, joka sisältää nimiluettelon. Valitse Työkalut/Asetukset (Tools/Options) ja aktivoi napsauttamalla Omat luettelot -välilehti (Custom Lists). Tuo luettelo soluista -ruudussa näet aluevalintasi soluosoitteen. Napsauta Tuo-painiketta (Import). Luettelo lisätään automaattisesti. Luettelon käyttö Sulje Asetukset-valintaikkuna (Options) napsauttamalla OK. Aktivoi solu H4. Kirjoita soluun ensimmäinen luettelossasi ollut nimi eli Auttaja Aatu. Täydennä luettelo täyttökahvasta vetämällä alueelle H5:H7. Levennä sarake sopivaksi. 14 Oman luettelon nimet on kirjoitettava ilman pilkkua. Pilkku jakaa esim. etu- ja sukunimen omiksi riveikseen luetteloa lisättäessä, eikä luettelo toimi oikein. Luettelon poistaminen Valitse Työkalut/Asetukset/Omat luettelot (Tools/Options/Custom Lists). Aktivoi napsauttamalla Omat luettelot -ruudusta (Custom Lists) poistettava luettelo, sen jälkeen napsauta Poista-painiketta (Delete). Palaa takaisin työhön Peruuta- (Cancel) tai Sulje-painiketta (Close Window) napsauttamalla.

14 12. PIKASUODATUS JA KAAVIO Pikasuodatus on erikoistoiminto, jolla löydät suurestakin taulukosta helposti tietyn ehdon täyttävät rivit. Tässä tehtävässä pikasuodatus yhdistetään kaavioon. Voit muotoilla kaaviota, jos haluat. Tallenna työkirja lopuksi. Aktivoi Auttaja-taulukko ja sieltä solu A9. Valitse komento Tiedot/Suodata/ Pikasuodata (Data/Filter/ AutoFilter). Sarakeotsikkoihin lisätään nuolipainike. Valitse alue A9:B21 ja napsauta Ohjattu kaavion luominen -painiketta (Chart Wizard). Hyväksy oletuskaavion käyttö vaiheessa 1/4 napsauttamalla Valmis-painiketta (Finish). Napsauta h-sarakeotsikon nuolipainiketta ja valitse valikosta vaihtoehto 8. Kaavioon suodattuvat ne kuukaudet, joina on työskennelty 8 tuntia. Napsauta h-sarakeotsikon nuolipainiketta ja valitse valikosta vaihtoehto 10. Kaavioon suodattuvat ne kuukaudet, joina on työskennelty 10 tuntia. Suodatuksen käyttö lopetetaan valitsemalla Tiedot/ Suodata/Pikasuodata (Data/Filter/AutoFilter). Pikasuodatuksessa haetaan luettelosta ne rivit, jotka täyttävät määrätyn ehdon. Muut rivit piilotetaan, ne ovat edelleen luettelossa, mutta niitä ei näytetä pikasuodatuksen ollessa päällä. 15

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä 25.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luento 7 o Kertausta: suhteellinen ja absoluuttinen viittaus o Tekstitiedoston tuonti Exceliin o Tietojen lajittelu, suodatus

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aulikki Hyrskykari H6: Tehtävänanto Taulukkolaskennan perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. Se kannattaa käydä läpi kokeilemalla samalla siinä annetut

Lisätiedot

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU Tee allaoleva taulukko. Arvosana-sarakkeeseen pitää tehdä sellainen jos-funktio. joka määrittää arvosanaksi Hylätty tai Hyväksyttty. Jos pisteet ovat vähintään 10, arvosanaksi

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1. Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Taulukkolaskenta Microsoft

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Excel 2010 -funktiot. Sisällys

Excel 2010 -funktiot. Sisällys Excel 2010 -funktiot 5.11.2015 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Soluihin viittaaminen Sisällys Laskentakaavojen kirjoittaminen, kopiointi ja arvojen vakiointi Funktioiden käyttö: Laskenta Merkkijonot

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusmateriaali

Taulukkolaskennan perusmateriaali Taulukkolaskennan perusmateriaali Tietokoneen käyttäjän A-kurssi 4. moduuli (www.tieke.fi) Microsoft Excel (XP/2002 ja 2003 Fin) Materiaaliversio 1.2 (päivitetty 22.5.2007) Tämän materiaalin kopioiminen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET (@- ja a-ajokortti) KÄYTTÖOIKEUSTIEDOT Excel 2010 -taulukkolaskennan perusteet -opas on tuotettu Monimuotoiset opinpolut -hankkeen tuella. Hankkeen rahoittajina

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0 Ohje 1 (9) VG-62 Tiliotteen tietojen vienti Tuloslaskelmaan Tiliotteen käsittelyä varten tehty automaatio toimii Excel2003/2007-versiossa. Automaatio on toteutettu VBA-ohjelmointina. Kaikki koodi/automaatio

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

ECDL Taulukkolaskenta

ECDL Taulukkolaskenta ECDL Taulukkolaskenta Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Taulukkolaskenta Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Taulukkolaskenta, joka määrittelee tarvittavat tiedot

Lisätiedot

Opintokohteen luominen

Opintokohteen luominen Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Opintokohteen luominen Luo uusi opintokohde joko lisäämällä uusi opintokohde (Tapa 1) tai kopioimalla olemassaoleva opintokohde uudeksi (Tapa 2). Alkuvalmistelut: Hae

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Taulukkolaskenta II. Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä

Taulukkolaskenta II. Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Taulukkolaskenta II Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Edistyneempää taulukkolaskentaa Tekstitiedoston tuonti taulukkolaskentaohjelmaan Lajittelu - taulukon lajittelu pyydettyjen sarakkeiden mukaan

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download Scilab.

Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download Scilab. Luku 1 Ohjeita ohjelmiston Scilab käyttöön 1.1 Ohjelmiston lataaminen Ohjeet ohjelmiston lataamiseen Windows-koneelle. Mene verkko-osoitteeseen www.scilab.org. Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.2 päivitetty 28.9.

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.2 päivitetty 28.9. Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.2 päivitetty 28.9.2009 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Digilehtiön Käyttövinkkejä

Digilehtiön Käyttövinkkejä 1(7) Digilehtiön Käyttövinkkejä Uusimmat vinkit: www.digilehtio.fi / tuki Digilehtiön käyttö kaavake/pöytäkirjapohjan tms. kanssa.....2 Tallenna kuvaksi, pdf-tiedostoksi, tai lähetä sähköpostilla.........4

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT) MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yleistä SAPista - Yritys = 2100 Jyväskylän yliopisto - Tyks-ryhmä = Tiedekunta - Tulosyksikkö = Laitos - Kustannuspaikka = Laitos (ent. VA) - Transaktiokoodi/tekninen nimi = alfanumeerinen tunniste joka

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Microsoft Office. Excel 2007

Microsoft Office. Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJELMAIKKUNA... 3 2 OHJE... 3 3 TALLENTAMINEN JA AVAAMINEN... 4 3.1 TALLENTAMINEN... 4 3.2 AVAAMINEN JA SULKEMINEN... 5 4 TAULUKON LAATIMINEN JA MUOTOILU...

Lisätiedot

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen 1 Ylä- ja alatunniste Tunniste on tekstiä tai grafiikkaa, joka toistuu automaattisesti määritysten mukaan sivulta toiselle. View Print Layout näytössä ja esikatselussa tunnisteet näkyvät omilla paikoillaan.

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

PageMaker 6.5 -moniste

PageMaker 6.5 -moniste PageMaker 6.5 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Yleiset asetukset...1 Uuden julkaisun aloittaminen...1 PageMakerin julkaisuikkunan osat...2 Värien määrittely...3 Piirtäminen...4 Apulinjat...5 Objektin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(10) Toimintailmoituksen antaminen Sisältö: Yleistä... 3 Toimenpiteet sähköisen toimintailmoituksen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä)

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Pakettilaskurissa on seuraavat toiminnallisuudet: Tehtävän anto Tee mallin mukainen Tietokonepaketti laskuri Part- O- Matic arkille. Tallenna nimellä: O: asemalle Nimellä

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

2. Aineiston kuvaaminen graafisesti 1

2. Aineiston kuvaaminen graafisesti 1 2. Aineiston kuvaaminen graafisesti 1 Esimerkki 3. Frekvenssijakaumien muokkaaminen [Hei08, s.151-152] 1. Avataan http://users.metropolia.fi/~pasitr/opas/ran15a/02/esim/pytinki2003.sav. 2. Suoritetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa.

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa. TAULUKKO 1 Taulukoiden avulla voidaan informaatio esittää havainnollisesti esimerkiksi palstoitettuna. Lisäksi voidaan sijoittaa eri elementit haluttuihin paikkoihin (taulukkotaitto). Taulukko luodaan

Lisätiedot