LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten"

Transkriptio

1 LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty Tämä lkikirja n sitteessa

2 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 2 TERVEYSKESKUSJAKSO LÄÄKÄRIN JATKOKOULUTUKSESSA 3 Terveyskeskusjaksn tavitteet 3 Terveyskeskuskulutuksen palveluaikihin liittyviä määräyksiä 3 Yleislääketieteen erityiskulutuksen muita määräyksiä 4 Terveyskeskusjaksn sisältö 4 Kulutuspaikat ja kulutuspaikille asetetut kriteerit 5 Terveyskeskusjaksn ja yleislääketieteen erityiskulutuksen eri vaiheissa tarvittavat dkumentit 6 KOULUTUSJAKSON SUUNNITTELU JA SEURANTA TERVEYSKESKUKSESSA 7 Oppimista hjaava arviinti 7 Oppimisympäristön arviinti 7 YHTEYSTIETOJA 15 Sivu LIITTEET 16 Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Keskeytyksien vaikutus palveluihin Kulutustdistus Ohjaajan nimeäminen Perehdytys Terveyskeskusjaksn alituskeskustelun runk Selvitys aikaisemmista kulutuspaikista ja kulutuskuukausista Lääkärinä perusterveydenhullssa Lppukeskustelun aiheita

3 2 ALKUSANAT Hyvä terveyskeskuskulutusta surittava lääkäri ja hjaava lääkäri Kaikkien erikisaljen erikislääkärikulutukseen ja yleislääketieteen erityiskulutukseen (YEK) sisältyy vähintään yhdeksän kuukauden kulutusjaks terveyskeskuksessa. Tässä lkikirjassa esitetään terveyskeskusjaksn kulutukselliset tavitteet, ne perusterveydenhulln asiat, jtka jkaisen lääkärin tulisi tietää. Yhdeksän kuukauden kulutusjaksn jälkeen lääkärillä tulee lla käsitys siitä, miten perusterveydenhullssa timitaan ja mitä siellä tehdään. Lkikirja n tarkitettu sekä kulutusta surittavan lääkärin että hänen hjaajansa avuksi. Tarkituksena n auttaa jatk-piskelijaa asettamaan itselleen ppimistavitteita terveyskeskusjakslle ja seuraamaan niiden tteutumista. Lkikirjan käyttö n edellytys terveyskeskusjaksn hyväksymiselle pintsuritukseksi. Lkikirja sisältää hjeita ppimista hjaavasta arviinnista ja terveyskeskuksen ppimisympäristön arviinnista. Lkikirjassa n myös lyhyesti tieta yleislääketieteen erityiskulutuksen muusta surittamisesta ja muistilista dkumenteista, jita tarvitaan terveyskeskuskulutuksen eri vaiheissa. Kulutuksen aikana vidaan hyödyntää myös Nurten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) timittamaa PTLkulutuksen käsikirjaa (http://www.nly.fi/) sekä Yleislääketieteen hjaajan käsikirja OHJAUKSESSA Tivtamme Sinulle ppimisen ja työn ila! Helsingin ylipistn yleislääketieteen ja perusterveydenhulln sast Itä-Sumen ylipistn yleislääketieteen ppiala Oulun ylipistn yleislääketieteen ppiala Tampereen ylipistn yleislääketieteen ppiala Turun ylipistn yleislääketieteen ppiala

4 3 TERVEYSKESKUSJAKSO LÄÄKÄRIN AMMATILLISESSA JATKOKOULUTUKSESSA Kaikkien erikisaljen erikistumiskulutukseen ja yleislääketieteen erityiskulutukseen (YEK) kuuluu yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaks. YEK:n palveluja n mahdllista hyödyntää useiden aljen erikistumiskulutuksessa. Mlemmat kulutukset vi alittaa samanaikaisesti. Kaksislaillistus pistui ja perusterveydenhulln lisäkulutuksen nimi muuttui yleislääketieteen erityiskulutukseksi. YEK (Specific training in general medical practice) perustuu EU-direktiiviin 2005/36/EY. Yleislääketieteen erityiskulutus n edellytys ikeudelle timia yleislääkärinä ssiaaliturvajärjestelmän piirissä Eurpan Uninin muissa jäsenvaltiissa kuin Sumessa. Kulutusta surittava lääkäri tekee lääkärin työtä laillistettuna ammattihenkilönä työnantajan hjeiden ja valvnnan alaisena, mutta vastaa itse timinnastaan. Jatk-piskelijalla n ikeus saada hjausta työssään. Terveyskeskusjaksn surittamista varten tulee lla vimassa leva pint-ikeus yleislääketieteen erityiskulutukseen ja/tai jhnkin erikislääkäritutkintn. Ilmittautuminen läsnä levaksi jatk-piskelijaksi ylipistn tulee tehdä vusittain siihen saakka, kunnes kulutus n suritettu lppuun. Hakemuslmake rekisteröitymistä/pint-ikeutta varten ja tieta ilmittautumisajankhdista n ylipistsi verkksivulla Terveyskeskusjaksn tavitteet Terveyskeskuskulutuksen tarkituksena n, että kulutusta surittava lääkäri saa käsityksen perusterveydenhulln merkityksestä terveydenhullssa ja eri erikisaljen ptilaiden hidssa. Tavitteena n, että terveyskeskusjaksn jälkeen lääkäri tuntee keskeisten kansanterveysngelmien ehkäisy- ja hitkeinja tuntee ssiaali- ja terveydenhulln rganisaatiiden timintaa ja hidn prrastusta tunnistaa kuntutuksen saksi hita tunnistaa hitpäätösten vaikutuksia, kustannuksia ja muita seurauksia saa timia vastaantttilanteessa ja n ppinut ajankäytön hallintaa tunnistaa perusterveydenhulllle minaisia diagnstisia strategiita sekä keskeisiä tutkimusja hitmahdllisuuksia tunnistaa man saamisensa rajat kykenee käyttämään tietlähteitä hitpäätösten tukena, timimaan tiimin jäsenenä sekä ttamaan vastuun päätöksistään ymmärtää vurvaikutuksen merkityksen ptilaan khtaamisessa ymmärtää perusterveydenhulln, erikissairaanhidn ja ssiaalitimen yhteistyön merkityksen Terveyskeskuskulutuksen palveluaikihin liittyviä määräyksiä Lyhin palveluksi hyväksytty aika n yksi kuukausi (kalenterikuukausi tai 30 pv) kkaikaista palvelua. Kulutukseen kuuluvaa palvelua ei vi krvata virka-ajan ulkpulisella päivystyksellä. Palvelua vidaan surittaa myös sa-aikaisena, js kulutuksen tavitteet saavutetaan ja js sapäiväinen palvelu n viikittain vähintään 50 % kkaikaisesta palvelusta. Kknaispalveluaika pitenee vastaavasti. Alin hyväksytty viikktuntimäärä n 18.5 tuntia ja lyhin hyväksytty palvelujaks n tällöin kaksi kuukautta. Palvelua ei vi surittaa kknaan sa-aikaisilla palvelussuhteilla, vaan kulutukseen tulee sisältyä kkpäivätimista terveys-

5 keskuspalvelua vähintään klme kuukautta. Myös YEK -vaiheen sairaalapalvelusta tulee surittaa kkpäivätimisena vähintään klme kuukautta. Kunakin kulutusvunna sairaudesta tai muusta pätevästä syystä pidetystä virkavapaudesta, kulutusta varten tetusta virkavapaasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainlmasta vidaan lukea kulutukseen yhteensä yksi kuukausi, mikäli työsuhde n vimassa. Yhdestä äitiys-, isyys- tai vanhempainlmasta vidaan lukea kulutukseen vain kuukausi, vaikka lma jakautuisi eri vusille. Yksityisasian vuksi saatu virkavapaus ei le palvelua. Tarkempi luettel keskeytyksien vaikutuksesta palveluihin n liitteessä 1. Sekä erikislääkärikulutukseen että yleislääketieteen erityiskulutukseen tulee sisältyä vähintään yhdeksän kuukautta kulutusta ylipistn hyväksymässä terveyskeskuksessa. Yleislääketieteen erityiskulutukseen vi halutessaan sisällyttää terveyskeskuspalvelua kaikkiaan 18 kuukautta. Erikisalakhtaisen terveyskeskuspalvelun enimmäismäärän vit selvittää yleislääketieteen erityiskulutusta ja erikislääkärikulutusta kskevista yleisistä määräyksistä (pint-pas) 4 Yleislääketieteen erityiskulutuksen muita määräyksiä Yleislääketieteen erityiskulutuksen vaatimukset perustuvat EU-direktiiviin 2005/36/EY. Yksityiskhtaisempia hjeita n valtineuvstn asetuksessa 377/2011 ja yleislääketieteen erityiskulutusta kskevissa ylipistsi yleisissä määräyksissä: Kulutuksen kest n kkpäiväisenä klme vutta EU-direktiivin 2005/36/EY mukaan. Sumessa perustutkinnn surittaneilla kest n kaksi vutta, kska kulutukseksi vidaan hyväksyä lääketieteen lisensiaatin tutkintn liittyvästä käytännön petuksesta yksi vusi. Kulutuksesta vähintään yhdeksän kuukautta tulee surittaa lääkärin tehtävissä ylipistn hyväksymässä terveyskeskuksessa palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään ja vähintään kuusi kuukautta lääkärin tehtävissä ylipistn hyväksymässä sairaalassa. Lpun palvelun (9 kk) vi surittaa sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Tästä palvelusta enintään kuusi kuukautta vi tehdä myös muussa ylipistn hyväksymässä yleislääkärin tehtäviin suuntautuvassa terveydenhulln laitksessa tai yksikössä (esim. lääketieteellinen tutkimus). Myös varusmiespalvelua tai ulkmailla suritettua palvelua vidaan hyväksyä sen sisällön mukaan. Kulutettavan lääkärin tulee sallistua säännöllisesti terveyskeskuksen ja sairaalan timipaikkakulutukseen sekä surittaa terveydenhulln hallintn ja ssiaaliturvajärjestelmään perehdyttävä vähintään 16 tunnin kurssimutinen kulutus. Terveyskeskusjaksn sisältö Terveyskeskuspalvelun tulee lla mnipulista. Palveluun tulee sisältyä ajanvarausvastaantta vähintään klmen kuukauden ajan ja sen lisäksi perehtymistä vähintään klmeen muuhun eri timinta-alueeseen (esim. päivystykseen, neuvlatimintaan, ktisairaanhitn, vudesasttimintaan, mielenterveystyöhön ja vanhusten hultn). Kkaikaista päivystysmutista vastaantta ja vudesasttimintaa vi lla yhteensä enintään klme kuukautta. Palvelun sisältö selvitetään hjaajan tai kulutusvastaavan antamalla kulutustdistuksella (liite 2)

6 Kulutusta surittavan lääkärin tulee sallistua säännöllisesti työpaikkansa timipaikkakulutukseen (Vna 377/2011, Vna 401/2007). Timipaikkakulutuksella tarkitetaan terveyskeskuksen järjestämää, työyhteisölle suunnattua kulutusta. Jatk-piskelijan ppimista hjaa, seuraa ja arvii nimetty hjaaja. Arviinnin tarkitus n hjata ppimista. Terveyskeskusjaksn aikana tulee käyttää lkikirjaa. Lkikirjan täyttämisestä hulehtii jatk-piskelija. 5 Kulutuspaikat ja kulutuspaikille asetetut kriteerit Terveyskeskusjaks suritetaan ylipistn hyväksymässä spimusterveyskeskuksessa, jka täyttää seuraavat laatukriteerit: Terveyskeskuksessa n kulutusvastaava lääkäri, jka nimeää kulutusta surittavalle lääkärille henkilökhtaisen hjaajan. Ohjaajan tulee lla palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Ohjaukselle n työjärjestyksessä varattu riittävästi aikaa. Kulutusta surittavilla lääkäreillä n käytössään lkikirja. Terveyskeskuskulutuksessa n varmistettu riittävä saaminen kunnan vastuulla levan kansanterveystyön sekä kunnan perusterveydenhulln, erikissairaanhidn ja ssiaalihulln yhteistyössä. Terveyskeskuksessa työskentely sisältää keskeiset perusterveydenhulln tehtävät. Terveyskeskuksessa n järjestettävä timipaikkakulutusta vudessa vähintään 100 tuntia, jsta sa tulee lla mniammatillista. Kulutusta surittavan lääkärin tulee sallistua tähän kulutukseen. Kulutusta surittavalla lääkärillä n mahdllisuus sallistua vähintään yksi päivä kuukaudessa ulkpuliseen kulutukseen. Lisäksi kulutusvastaavien lääkärien ja hjaajien tulee kuluttautua tehtäväänsä ylipistn kanssa svitulla tavalla. Jatk-piskelijan käytössä tulee lla sähköpsti sekä yhteydet verkssa leviin tietkantihin ja kirjastihin. Oman alueesi spimusterveyskeskukset löydät ylipistsi verkksivulta tai valtakunnallisesta luettelsta Tampereen ylipistn verkksivulta l Jatk-piskelijan ja hänen hjaajansa tulee spia yhdessä hjaus- ja arviintijärjestelyistä (liite 3). Uudessa kulutuspaikassa työ pitää alkaa hyvällä perehdytyksellä (liite 4). Jaksn alussa tulee järjestää alituskeskustelu (liite 5), jssa kulutusta surittava lääkäri ja hjaaja suunnittelevat k. terveyskeskuksessa suritettavan jaksn tavitteet (s. 7), sisällön (s. 5) sekä ppimisen ja ppimisympäristön arviinnin (s. 8). Jatkpiskelija ja hjaaja hulehtivat yhdessä siitä, että yhdeksän kuukauden terveyskeskuskulutuksen kknaisuudesta mudstuu riittävän mnipulinen. Terveyskeskusjaksn tulee sisältää vähintään kaksi tuntia viikssa ennalta suunniteltua henkilökhtaista hjausta, jsta sa vidaan tteuttaa myös ryhmämutisena. Jatk-piskelijalla tulee lla mahdllisuus päivittäiseen kkeneen lääkärin knsultintiin. Kunnat vivat hakea yleislääketieteen erityiskulutukseen ja erikistumiskulutukseen liittyvästä ylipistn hyväksymän kulutushjelman mukaisesta lääkärien kulutuksesta erityisvaltinsuutta (EVOkulutuskrvaus) valtin aluehallintvirastilta (AVI). Krvauksen surittamisen edellytyksenä n vähintään kuukauden yhtämittainen kulutusjaks (STM:n asetukset 67/2011 ja 343/2011) ja jatk-piskelijan

7 tulee lla rekisteröitynyt tai kirjittautunut ylipistn jatk-piskelijaksi ja hänellä tulee lla kulutukseen kuuluvaa palveluaikaa jäljellä. Ohjaajan tulee lla palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään (Laki terveydenhultlain 60 ja 65 :n muuttamisesta 313/2011). Tämä kskee niitä lääkäreitä, jtka surittavat terveyskeskusjaksa erikislääkäritutkinta varten lähtien. Yleislääketieteen erityiskulutuksessa terveyskeskusjaksa surittavan lääkärin tulee lla palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään vähintään yhdeksän kuukauden ajan. Tätä palvelussuhdevaatimusta ei svelleta niihin lääkäreihin, jtka vat saaneet perusterveydenhulln lisäkulutusta kskevan pint-ikeuden ennen Terveyskeskusjaksn ja yleislääketieteen erityiskulutuksen eri vaiheissa tarvittavat dkumentit: Esitä kaikissa kulutusvaiheen työpaikissasi tiedekunnan myöntämä tdistus pintikeudesta sekä selvitys aiemmin suritetuista palveluista (liite 6). Kulutuspaikkasi vi hakea niiden perusteella EVO -krvauksia kulutusajastasi. Opint-ikeustdistus n tärkeä dkumentti, sitä tarvitaan kulutuksen useissa vaiheissa. Svi hjausjärjestelyistä (liite 3) sekä alituskeskustelusta (liite 5). Pyydä jkaisesta jakssta palvelutdistus, jnka tulee sisältää merkintä lyhyistäkin keskeytyksistä tai niiden puuttumisesta. Tdistuksen saa esim. palkkatimiststa. Pyydä jkaisesta terveyskeskusjakssta kulutustdistus (liite 2). Arvii kulutusjakssi terveyskeskuksessa seuraavasti: Täytä seuraavassa linkissä leva arviintilmake Kun let lähettänyt vastatun lmakkeen, saat paluuviestinä sähköpstiisi vahvistuksen vastaamisesta. Ota talteen vahvistusviesti ja timita se ylipistn lääketieteelliseen tiedekuntaan kulutustdistusten kanssa, kun haet tdistusta yleislääketieteen erityiskulutuksen/perusterveydenhulln lisäkulutuksen surittamisesta tai terveyskeskusjaksn hyväksymistä erikisalaasi varten Käy lppukeskustelu hjaajasi tai terveyskeskuksen kulutusvastaavan lääkärin kanssa (liite 8). Mikäli haet terveyskeskusjaksn hyväksymistä pintsuritukseksi erikisalaasi varten, tarvitset sitä varten palvelutdistukset, jissa khta keskeytykset ja pissalt tulee lla aina näkyvissä, vaikkei keskeytyksiä tai pissalja kulutusjakslla lisikaan. kulutusvastaavien lääkärien allekirjittamat kulutustdistukset (liite 2) kaikilta terveyskeskusjaksilta. sähköpstivahvistukset tai vastaavat dkumentit terveyskeskusjaksjen arviinneista. Kun let tehnyt kaikki yleislääketieteen erityiskulutuksen suritukset ja haet tdistusta ylipistlta, tarvitset hakemuslmakkeen, jnka saat tiedekuntasi verkksivulta (palvelutdistukset, jissa khta keskeytykset (liite 1) ja pissalt tulee lla aina näkyvissä, vaikkei keskeytyksiä tai pissalja kulutusjaksilla lisikaan. kulutusvastaavien lääkärien allekirjittamat kulutustdistukset (liite 2) kaikilta terveyskeskusjaksilta. sähköpstivahvistukset terveyskeskusjaksjen arviinneista. tdistuksen 16 tunnin kurssimutisesta terveydenhulln hallintn ja ssiaaliturvaan perehdyttävästä kulutuksesta (suritus merkitään Webdi-järjestelmään).

8 Yleislääketieteen erityiskulutuksen ja erikislääkärikulutuksen terveyskeskusjaksn hyväksyy pintsuritukseksi yleislääketieteen ppiala. Hyväksymistä pintsuritukseksi haetaan siitä ylipiststa, jssa kulutusta surittavalla n pint-ikeus. Oulun ylipistn hakemukset lähetetään sitteeseen: Lääketieteellinen tiedekunta, PL 5000, Oulun ylipist Ylipistt ilmittavat Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja valvntavirastlle (VALVIRA) yleislääketieteen erityiskulutuksen surittaneiden nimet ja henkilötunnukset. 7 KOULUTUSJAKSON SUUNNITTELU JA SEURANTA TERVEYSKESKUKSESSA Sinulla tulee terveyskeskusjaksn jälkeen lla käsitys siitä, mikä n perusterveydenhulln asema, tehtävät ja merkitys kk terveydenhullssa. Jaksn aikana sinulle tulee syntyä ymmärrys siitä, mitä kaikkea perusterveydenhullssa n mahdllista tehdä ja tehdään, vaikka et itse pääsisi työskentelemään kaikilla sa-alueilla. Taulukssa 1 levaa luettela terveyskeskuksen keskeisistä timintaalueista vit käyttää määritellessäsi palvelujakssi sisältöä ja henkilökhtaisia tavitteita. Tarvittaessa vit kpiida taulukk-saan lisälehtiä eri kulutuspaikkjasi varten sitteesta Käy läpi tauluksta terveyskeskuksen keskeiset timinta-alueet ennen jaksa ja arvii itse aikaisempaa kkemustasi ja saamistasi kullakin timinta-alueella (sarake 1: Lähtötilanteen kkemukseni/saamiseni). Laadi sen jälkeen alituskeskustelussa hjaajasi kanssa suunnitelma terveyskeskusjakslle miettien jaksn tavitteita, ppimistarpeitasi ja tiveitasi (sarake 2: Suunniteltu työskentely). Kirjaa taulukn ikeanpuleisiin sarakkeisiin tteutunut työskentely eri timinta-alueilla (sarake 4: Tteutettu työskentely) ma arvi saamisestasi ja saamistasstasi jaksn aikana (sarake 5: Oma arvi ppimisesta ja saamisesta jaksn aikana) ppimista hjaava arviinti (sarake 6: Arviinti hjaajan kanssa). Lisäksi sinun kannattaa keskustella hjaajasi kanssa j etukäteen, ja aina tarpeen vaatiessa, maan työhösi ja työajan hallintaan liittyvistä asiista (man päivittäisen työajan järjestely, vastaanttaikjen kest ja ajanvarausjärjestelyt). Oppimista hjaava arviinti Ohjaajasi tehtävä n määrävälein arviida taitjasi ja suunnata ppimistasi. Ohjaaja vi havainnida timintaasi ja jskus tulla seuraamaan vastaanttasi. Ptilaskertmusten ja ptilastapausten analysinti yhdessä hjaajan ja muiden hjattavien kanssa n arvkas menetelmä arviida mia timintatapja. Myös ptilaiden arvit ja muun henkilöstön näkemykset antavat sinulle tärkeää tieta timinnastasi. Jskus työtä kannattaa analysida mittaamalla vastaantlta kertyviä timintalukuja (käynnit, labratritutkimukset, timenpiteet, erilaiset lähetteet). Keskustelujen hjaajan kanssa tulee lla vastavurisia. Niiden tarkituksena ei le arvstella sinua, vaan timia ppimisen hjaajana. Vit myös itse esittää tivmuksia hjaajallesi. Tärkeätä n, että arviintikeskusteluja käydään tistuvasti eikä ainastaan jaksn lpussa. Keskustelu hjaajasi kanssa helpttaa myös itsearviintia. Oppimisympäristön arviinti Kulutuksessa levan työskentely- ja ppimislsuhteiden tulee täyttää kulutusterveyskeskukselle ja kulutussairaalalle asetetut kriteerit. Jatk-piskelijan tulee arviida näitä ppimisympäristöön liittyviä asiita jkaisen terveyskeskusjaksn lpulla täyttämällä arviintilmake.

9 8 Ylipistt ja sairaanhitpiirien perusterveydenhulln ja yleislääketieteen yksiköt käyttävät arviintitietja lääkärikulutuksen kehittämiseen yhdessä terveyskeskusten kanssa. Jtta terveyskeskuksen lisi mahdllista saada myös välitöntä palautetta ppimisympäristöstään ja hjaustiminnastaan, svi lppukeskustelu terveyskeskuksen kulutusvastaavan lääkärin tai hjaajan kanssa. Lppukeskustelun aiheina vi käyttää lkikirjassa ehdtettua runka (liite 8), jka mukailee edellä mainittua arviintilmakkeen sisältöä.

10 9 Taulukk 1. Kulutusjaksn suunnittelu, seuranta ja ppimista hjaava arviinti (ks. terveyskeskusjaksn sisältö sivu 5 ja kulutusjaksn suunnittelu sivu 7) 1. Lähtötilanteen kkemukseni/ saamiteltu työs- 2. Suunnisenkentely +++ = hallitsen ja saan sveltaa tämän sa-alueen tieta ++ = tunnen sa-alueen khtalaisesti + = tiedän sa-alueen, mutta kkemukseni n melk vähäistä = en tunne riittävästi X = suunniteltu työskentelyä timintaalueella 3. Timinta-alue tai terveyskeskuslääkärin työhön liittyviä muita tehtäviä Alleviivaa esimerkeistä ne asiat, jihin let perehtynyt tai jita let tehnyt. AIKUISTEN TERVEYSTARKASTUKSET JA TERVEYSNEUVONTA, esim. kutsuntatarkastukset, työ- ja eläkeikäisten terveystarkastukset, ajkrttitarkastus, seulnnat (PAPA, mammgrafia) KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO, esim. nurten terveystarkastukset, puberteetti-kehitys, psykssiaalinen selviytyminen, kulu-kiusaaminen, kuluyhteistyö ja kulun ppilashult, nurten päihteiden käyttö ja sen tunnistaminen KROONISTEN SAIRAUKSIEN HOITO JA SEU- RANTA, esim. astma ja keuhkahtaumatauti, diabetes, khnnut verenpaine, muut valtimtaudin riskitekijät (tupakinti, rasva-arvt, liikalihavuus), sepelvaltimtauti KUNTOUTUSTOIMINTA, esim. kuntutusta järjestävät taht (julkinen, Kela, ptilasjärjestöt, yksityinen), työnjak ja lähetekäytännöt, asiakasyhteistyöryhmä ja kuntutussuunnitelma, veteraanikuntutukseen lähettäminen, 4. Tteutettu työskentely 5. Oma arvi ppimisesta ja saamistassta jaksn aikana T = +++ = hallitsen ja saan len työskennellyt sveltaa tämän timinta-alueella sa- alueen tieta (mahdlliset useat ++ = tunnen sa-alueen eri jakst mille riveilleen) khtalaisesti + = tiedän sa-alueen, mutta kkemukseni n melk vähäistä = en tunne riittävästi 6. Arviinti hjaajan kanssa (ks. Oppimista hjaava arviinti s. 8) Pvm ja muita humiita

11 1. Lähtötilanteen kkemukseni/ saamiseni +++ = hallitsen ja saan sveltaa tämän sa-alueen tieta ++ = tunnen sa-alueen khtalaisesti + = tiedän sa-alueen, mutta kkemukseni n melk vähäistä = en tunne riittävästi 2. Suunniteltu työskentely X = suunniteltu työskentelyä timintaalueella lääkinnällinen kuntutus, fysiterapia, timintaterapia ja apuvälinelainaus, puheterapia ÄITIYSNEUVOLA, esim. lääkärin ja terveydenhitajan tarkastukset ja painpistealueet, työnjak ja yhteistyö äitiyspliklinikan kanssa, synnynnäisten sairauksien, epämudstumien ja infektitautien seulnta, perhevalmennus, synnytyksen jälkeinen ehkäisy PERHESUUNNITTELUNEUVOLA, esim. ehkäisyvälinevalikima ja maksuttmuusperiaatteet, eri asiakasryhmien neuvnta, sukupulitautien ehkäisy, eri ehkäisyvälineiden käytön/asennuksen periaatteet 3. Timinta-alue tai terveyskeskuslääkärin työhön liittyviä muita tehtäviä Alleviivaa esimerkeistä ne asiat, jihin let perehtynyt tai jita let tehnyt. LASTENNEUVOLA, esim. lääkärin ja terveydenhitajan tarkastukset ja painpisteet, lapsi asiakkaana ja ptilaana, kknaisvaltainen terveyden edistäminen, riskiperheiden tunnistaminen, yhteistyö muiden peruspalveluyksiköiden kanssa, rktushjelman mukaiset rktukset, tiimityö/parityöskentely MIELENTERVEYSTYÖ, esim. mielenterveystimist ja sen palvelut, kriisityöryhmän timin- 4. Tteutettu työskentely 5. Oma arvi ppimisesta ja saamistassta jaksn aikana T = +++ = hallitsen ja saan len työskennellyt sveltaa tämän timinta-alueella sa- alueen tieta (mahdlliset useat ++ = tunnen sa-alueen eri jakst mille riveilleen) khtalaisesti + = tiedän sa-alueen, mutta kkemukseni n melk vähäistä = en tunne riittävästi 6. Arviinti hjaajan kanssa (ks. Oppimista hjaava arviinti s. 8) Pvm ja muita humiita 10

12 1. Lähtötilanteen kkemukseni/ saamiseni +++ = hallitsen ja saan sveltaa tämän sa-alueen tieta ++ = tunnen sa-alueen khtalaisesti + = tiedän sa-alueen, mutta kkemukseni n melk vähäistä 2. Suunniteltu työskentely X = suunniteltu työskentelyä timintaalueella ta, lähettäminen tahdsta riippumattmaan hitn (M1-lähete), terveyskeskuspsyklgin tehtäväkenttä, ennaltaehkäisevä mielenterveystyö perheneuvlatiminta, yhteistyö perheterapeutin kanssa PITKÄAIKAIS- JA MONISAIRAIDEN POTILAI- DEN HOITO, esim. mniammatillisen hit- ja palvelusuunnitelman tek, hidn krdininti, lääkehidn tiednkulku, mnilääkitys lääkityksen arviinti, lääkelistan ylläpit, reseptien uusiminen PÄIHDEHUOLTO, esim. riippuvuuden varhaistunnistaminen, mini-interventi, hitjärjestelmät (katkaisuhit, eri laitshitmudt ja lähetekäytännöt), pakkhitkriteerit ja muu lainsäädäntö PÄIVYSTYS, esim. päivystysptilaan tilanteen selvittely ja hit, jatkhidn järjestäminen ja hidn tarkituksenmukainen prrastus, ambulanssitiminta TYÖTERVEYSHUOLTO, esim. työpaikkaselvitys, terveystarkastukset ja työkyvyn arviinti, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet, varhaiskuntutus ja työkyvyn ylläpit 3. Timinta-alue tai terveyskeskuslääkärin työhön liittyviä muita tehtäviä Alleviivaa esimerkeistä ne asiat, jihin let perehtynyt tai jita let tehnyt. 4. Tteutettu työskentely 5. Oma arvi ppimisesta ja saamistassta jaksn aikana T = +++ = hallitsen ja saan len työskennellyt sveltaa tämän timinta-alueella sa- alueen tieta (mahdlliset useat ++ = tunnen sa-alueen eri jakst mille riveilleen) khtalaisesti + = tiedän sa-alueen, mutta kkemukseni n melk vähäistä = en tunne riittä- 6. Arviinti hjaajan kanssa (ks. Oppimista hjaava arviinti s. 8) Pvm ja muita humiita 11

13 12 = en tunne riittävästi VANHUSTEN HOITO, KOTISAIRAANHOITO, esim. ktikäynnit, iäkkään ptilaan arviinti, iäkkään timintakyvyn arviinti, iäkkään lääkityksen arviinti, muistiseulat, ssiaalietuudet, ktipalvelu ja muut tukipalvelut västi 1. Lähtötilanteen kkemukseni/ saamiseni 2. Suunniteltu työskentely VUODEOSASTO JA MUUT HOITOLAITOKSET, esim. lähettäminen vudesastlle tai muuhun hitlaitkseen, ktiutuksen suunnittelu, selvitys-arviinti-sijitus (SAS-arvi), pitkäaikaishit, intervallihit ja kuntutus, päiväsairaala, päiväkeskustiminta, vanhainkti, hivakti, tehstettu palveluasuminen, saatthitptilaan ja kulevan ptilaan hit TARTUNTATAUTIEN VASTUSTAMINEN JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO, esim. tartuntatautien ilmitusmenettely, lain mukaiset terveystarkastukset, timinta rukamyrkytysepäilyissä MUUT PALVELUTOIMINNAT JA MONIAMMA- TILLINEN YHTEISTYÖ, esim. puheterapeutti, ssiaalityöntekijät, kulukuraattri ja pettajat, jalkjenhitaja, ravitsemusterapeutti, terveyskasvatuksen yhdyshenkilö, ptilasasiamies, mniammatillinen tiimityö massa työyhteisössä VIRKALÄÄKÄRIN TEHTÄVÄT, esim. raskaudenkeskeytys- ja sterilisaatiasiat, isyystutkimukset, kulemansyyn selvittäminen, virka-apu pliisille: pahinpitely/raiskaus, pakkhitkriteerit ja muu lainsäädäntö 3. Timinta-alue tai terveyskeskuslääkärin työhön liittyviä muita tehtäviä Alleviivaa esimerkeistä ne asiat, jihin let perehtynyt tai jita let tehnyt. 4. Tteutettu työskentely T = 5. Oma arvi ppimisesta ja saamistassta jaksn aikana +++ = hallitsen ja saan 6. Arviinti hjaajan kanssa (ks. Oppimista hjaava arviinti s. 8) Pvm ja muita humiita

14 = hallitsen ja saan sveltaa tämän sa-alueen tieta ++ = tunnen sa-alueen khtalaisesti + = tiedän sa-alueen, mutta kkemukseni n melk vähäistä = en tunne riittävästi X = suunniteltu työskentelyä timintaalueella LAUSUNNOT JA VASTAAVAT, esim. A-tdistus, B-lausunt, C-lausunt, E-lausunt, T-tdistus, vammaispalvelulain mukaiset lääkärin lausunnt, edunvalvjan lausunt, ilmitus syöpärekisteriin, muut lausunnt TOIMENPITEET Injektit ja punktit, esim. krtisni- tai puuduteinjekti pehmytsiin, nivelpunkti ja injekti, jhtpuudutus, pskintelpunkti, rakkkatetri, rakkpunkti ja ihn läpi asetettava katetri, verinäytteen tt tyhjiöputkeen, i.v.-infuusi Kipsaukset ja sidnta, esim. nilkan venähdyksen tuenta/sidnta, nilkan kipsisids, rannemurtuman repsiti ja kipsaus, srmivammjen ikea-asentinen lastitus/ kipsaus Pienkirurgiset timenpiteet, esim. haavan puudutus ja mpelu, paiseen avaus, ihtuumrin pist, kepala, sisään kasvaneen varpaankynnen reunan leikkaus ja fenlisaati, kynnen pist Muita timenpiteitä, esim. pskinteliden lavaati, virtsarakn katetrinti, kierukan asennus ja pist, prktskpia, PEF:n ja spi- len työskennellyt timinta-alueella sveltaa tämän sa- alueen tieta (mahdlliset useat ++ = tunnen sa-alueen eri jakst mille khtalaisesti riveilleen) + = tiedän sa-alueen, mutta kkemukseni n melk vähäistä = en tunne riittävästi

15 rmetrian tulkinta, keuhkputkia avaavien lääkkeiden annstelu kapillaarisumutelaitteella, CPAP- ja happihidn tteutus, tympangrammin käyttö ja tulkinta, kuulkäyrän tulkinta, nenäverenvudn hit, vierasesineen pist nenästä, krvavahan pist, sarveiskalvrikan pist, silmänpaineen mittaus, PAPAnäytteen tt, khtunteln sytlginen näyte (pipelle tai vastaava), nestehidn suunnittelu, EKG:n tt ja tulkinta, sydäninfarktin liutushit, elvytys 14

16 15 YHTEYSTIETOJA Oulun ylipist Lääketieteellinen tiedekunta PL Oulun ylipist Ylipistn yleiset määräykset: Erikislääkärikulutus Yleislääketieteen erityiskulutus Lkikirja: Lkikirja Hakemuslmakkeet erikislääkärikulutukseen: Hakemuslmake yleislääketieteen erityiskulutuksen pint-ikeutta varten: Ilmittautuminen läsnä levaksi jatk-piskelijaksi ylipistn Kulutustdistus: Kulutustdistus Tdistushakemus yleislääketieteen erityiskulutuksen surittamisesta Tdistushakemus erikislääkäritutkinnn surittamisesta Terveyskeskusjaksn sähköinen arviinti sitteessa: 481c-b5ad-3e30ad0b6465. Kulutusterveyskeskukset Oulun ylipistn hyväksymät petusterveyskeskukset Erikistumispaikat erikisalittain Kulutuspaikat Yleislääketieteen erityiskulutusta kskeva pint-ikeushakemus sekä yleislääketieteen erityiskulutusta ja erikistumiskulutusta kskevat tdistushakemukset lähetetään sitteeseen: Opintasiainsihteeri Anne Ollila Oulun ylipist Lääketieteellinen tiedekunta PL Oulun ylipist

17 16 LIITE 1 KESKEYTYKSIEN VAIKUTUS PALVELUIHIN Keskeytyspäiviksi ei lasketa mm. seuraavia: vusilmapäivät lmarahavapaat säästövapaat (palkalliset) aktiivivapaat päivystysvapaat täydennyskulutus (työn edellyttämä/palkallinen) ulkmainen kulutus (palkallinen) Kun mm. seuraavien päivien yhteenlaskettu määrä ylittää 30 pv kalenterivudessa, vähennetään ylimenevä aika suraan palvelusta: sairauslma (palkallinen) tilapäinen hitvapaa (palkallinen/palkatn) pakttavat perhesyyt äitiyslma, isyyslma, vanhempainvapaa pintvapaalain mukainen pintvapaa piskelu (palkatn) lukulma kuulustelua varten kertausharjitukset Seuraavat päivät vähennetään suraan palvelusta: yksityisasia (palkatn) virkavapaus/työlma (palkallinen/palkatn) sairauslma (palkatn) hitvapaa (palkatn) vurtteluvapaa (palkatn) speuttamisvapaa

18 KOULUTUSTODISTUS LIITE 2 Tämä selvitys kulutusjakssta terveyskeskuksessa tulee timittaa ylipistn haettaessa tdistusta yleislääketieteen erityiskulutuksesta tai terveyskeskusjaksn hyväksymistä erikislääkärikulutuksen pintsuritukseksi. Opiskelijan henkilötiedt Nimi Henkilötunnus 17 Terveyskeskusta ja palvelua kskevat tiedt Terveyskeskuksen (terveysaseman) nimi Ylipist, jnka kanssa terveyskeskuksella n vimassa leva kulutusspimus Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa leva nimetty hjaajalääkäri jaksn aikana Palvelu n llut kkaikaista / 20 - / 20 Palvelu n llut sa-aikaista, viikktuntimäärä tuntia... / - / 20 TYÖN MONIPUOLISUUS Terveyskeskuskulutukseen tulee kuulua vähintään 3 kk ajanvarausvastaantta ja sen lisäksi perehtymistä vähintään klmeen muuhun eri timinta-alueeseen. Kkaikaista päivystysmutista vastaantta ja vudesasttimintaa vi lla yhteensä enintään klme kuukautta. Tässä kulutuspaikassa kulutukseen n kuulunut työskentelyä seuraavilla sa-alueilla: Ajanvarausvastaantt Päivystys, päivystysyksikkö, pientrauma, ensihit tai sairaankuljetus Vudesast Ktisairaanhit Lastenneuvla Äitiysneuvla Perhesuunnitteluneuvla Kulu- ja piskeluterveydenhult Vanhustenhult Aikuisten terveystarkastukset, terveysneuvnta ja seulntatutkimukset Työterveyshult Kuntutustiminta Mielenterveystyö Päihdehult Muu, mikä JAKSOON ON SISÄLTYNYT Perehdytys Ohjattavan ja hjaajalääkärin alituskeskustelu Ohjaus- ja arviintikeskusteluja hjaajan kanssa nin kerran viikssa Lkikirjan käyttö hjaustapaamisissa Mahdllisuus päivittäiseen kkeneen lääkärin knsultintiin Timipaikkakulutusta (työpaikan lääkärimeetingit ja mniammatilliset kulutukset) Ulkpulista täydennyskulutusta päivää Tutustuminen kulutuspaikan alueen ssiaalipalvelujärjestelmään Lppukeskustelu hjaajalääkärin tai terveyskeskuksen kulutusvastaavan lääkärin kanssa Sähköisen arviintilmakkeen täyttäminen jaksn lpussa Muuta, mitä

19 18 Tarvittaessa tarkempi selvitys kääntöpulelle Paikka ja aika Nimetyn terveyskeskuksen kulutusvastaavan lääkärin allekirjitus ja nimen selvennys Liitteeksi palkkatimistn palvelutdistus, jsta tulee ilmetä pissalt ja keskeytykset. Sähköisesti täytettävä lmake n sitteessa (http://www.ulu.fi/ltk/nde/15384 Kulutustdistus)

20 19 OHJAAJAN NIMEÄMINEN Timintayksikkö LIITE 3 Ohjauksen ajanjaks / 20 - / 20 Ohjattava Nimikirjitus Nimenselvennys Ohjauksen peruste Yleislääketieteen erityiskulutusta surittava lääkäri Erikistuva lääkäri, erikisala Muu, mikä Ohjaaja (työsuhteessa kuntaan/kuntayhtymään) Nimikirjitus Nimenselvennys Kulutus ja työkkemus terveyskeskuslääkärinä Lääketieteen lisensiaatin tutkint v. Yleislääketieteen erikislääkärin tutkint v. Muu erikislääkärin tutkint. mikä Surittanut yleislääketieteen erityiskulutuksen tai perusterveydenhulln lisäkulutuksen Osallistunut hjaajakulutukseen Lääkärikuluttajan erityispätevyys Timinut terveyskeskuslääkärinä yhteensä vutta Ohjattavan kanssa svitaan seuraavista hjaukseen ja valvntaan liittyvistä käytännön asiista: Perehdytys Työjärjestelyt hjaajan ja hjattavan tapaamisia varten Mahdllisuudet päivittäiseen kkeneen lääkärin knsultintiin Päivystysjärjestelyt ja takapäivystys Timipaikkakulutus Ulkpuliset kulutukset Muuta, mitä Paikka ja aika Timintayksikön kulutusvastaavan allekirjitus Nimenselvennys Jakelu: Ohjattava, hjaaja, kulutusvastaava

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Lääkäri Päivitetty 17.11.2015 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.uta.fi/med/piskelu/jatk-piskelu/yleislaaketieteenerityiskulutus/terveyskeskuspalvelu.html

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.8.2015 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.5.2016 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto 2015 Koneistaja Levyseppähitsaaja n tutkintkhtainen sa Kne- ja metallialan perustutkint 2015 Kneistaja Levyseppähitsaaja Oph määräys 50/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Kne-ja metallialan kuvaus ja arvperusta sekä perustutkinnn

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

2. Terveyskeskus: o o o. Valitse: 1, 2, 3 tai 4 Valitse: K = Kyllä tai E = Ei Rastita o, jos KYLLÄ

2. Terveyskeskus: o o o. Valitse: 1, 2, 3 tai 4 Valitse: K = Kyllä tai E = Ei Rastita o, jos KYLLÄ 1 SYKSYN 2013 TERVEYSKESKUSKÄYNNIT/ kyselylmake Timintamallien kartitus Pirkanmaan terveyskeskuksissa fkuksena Äkillistä tai suunnitelmallista hita vaativan sydänsairaan ptilaan hitketju (asiakaslähtöisyys)

Lisätiedot