RATAMO projekti KAOS tilaisuus Helsinki Sirpa Mäntynen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATAMO projekti. 21.10.2014 KAOS tilaisuus Helsinki Sirpa Mäntynen"

Transkriptio

1 RATAMO projekti KAOS tilaisuus Helsinki Sirpa Mäntynen

2 Strategia toteutuu prosesseissa Asetetaan tavoitteet - otetaan kantaa aikatauluun Tavoitteiden seuranta TAVOITE TULOS HYÖDYT 2

3 Ratamo seminaari henkilöstölle

4 Sirpa Mäntynen

5 Ratamo sosiaali- ja terveyspalvelut Integraatio: Tiivis erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä näitä tukevien sosiaalipalveluiden integraatio Synergia: Päivystys Kiireetön hoito Kuntoutus Perusterveydenhuolto Kuntoutus Kiireetön hoito Päivystys HOTsairaala Mobiilipalvelu Leikkaus toiminta Erikoissairaanhoidon osaamiskeskukset Vuodeosastot Sosiaalipalvelut

6 Terveyden edistäminen Päihde- ja mielenterveystyö Suun terveydenhuolto Perusterveydenhuolto Lastentalo Sosiaalipalvelut Yleislääkärivetoisia saattohoito leikkaustoiminta päivystys tarkkailuosasto 18 paikkaa valvonta-osasto 6 paikkaa 6

7 7

8 Arvio välttämättömistä liikennejärjestelyistä 1. Kauppalankadun parantaminen välillä Marjoniementie Kotiharjuntie. 2. Kahden uuden kiertoliittymän rakentaminen Kauppalankadulle Marjoniementien ja Kotiharjuntien risteyksiin. 3. Kotiharjuntien parantaminen välillä Kauppalankatu Kiveliöntie

9 Marjoniementien asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaluonnos nähtäville marraskuussa

10 Ratamo keskustavisiossa 10

11 Ratamo projektin ICT ratkaisukehitysprosessi Johdon ohjaus Ideoiden kerääminen ja seulonta Unelmat Konseptointi Määrittely POC Pilotti Proof of Concept Tuotantoon siirtyminen Toiveet Ratamo -projekti/sm 11

12 KA vs Palveluarkkitehtuuri vs Digitaalinen palveluarkkitehtuuri Digitaalinen palveluarkkitehtuuri Holistinen lähestyminen Digitaaliset palvelut Palveluarkkitehtuuri Palveluprosessien johtaminen Digitaalisuus Konseptit Palveujen ja järjestelmien yhteiskäyttöisyys Asiakas Palvelu Palvelu Kokonaisarkkitehtuuri Palvelulähtöiset prosessit Joustavuus Miksi Mitä Miten Toiminta Toiminta Tieto yhteentoimiva digitaalisten palvelujen infrastruktuuri Millä Tietojärjestelmät Tekniikka Kouvola palveluarkkitehtuuri - Medi-IT Oy: Marko Kaukonen, Mikko Mäntynen 12

13 Ratamo seminaari henkilöstölle

14 Tehostetun ajanvarauksen ja vastaanoton vaikuttavuus asiakaskokemuksessa HYÖDYT ASIAKKAALLE Parantunut hoidon/asioinnin laatu ja potilas/asiakasturvallisuus Asiakasvirtojen sujuva, saumaton liikkuminen HYÖDYT TOIMINNALLE Tavara- ja tietovirtojen sujuva ja saumaton liikkuminen Päällekkäisten toimintojen vähentyminen ITSEPALVELUAJANVARAUKSESTA VASTAANOTTOON HYÖDYT HENKILÖSTÖLLE JA JOHTAMISELLE Osaava henkilöstö Haluttu työnantaja Joustavuus resurssien suhteen HYÖDYT TALOUDELLE JA TUOTTAVUUDELLE Resurssien tehokas käyttö Tehokas ICT:n hyödyntäminen HOIDONTARPEEN ARVIOINTI PALVELUTAPAHTU MAN VAATIMAT TIEDOT JA LUVAT AJANVARAUS ITSEPALVELU- ILMOITTAUTUMI NEN ITSEPALVELU MUUT PALVELUT JOUSTAVUUS PROAKTIIVISUUS HELPPOUS TIEDON SAANTI YMMÄRRETTÄVYYS ICT-MAHDOLLISTAJAT AUTOMATISOITU KAPASITEETIN HALLINTA AUTOMATISOITU PROSESSIOHJAUS REAALIAIKAINEN DIGITAALINEN DATA ITSEPALVELU MONIPUOLINEN TILANNELÄHTÖINEN LAITTEISTO JA INFRASTRUKTUUURI MAANLAAJUINEN OSAAMISVERKOSTO

15 Asiakkaiden status-kyselyt KEHITYSTOIMENPITEET ITSEPALVELUASIOINTI 50% itsepalveluaste Tiedon parempi saanti Joustavuus Nopeutunut palvelu Omien tietojen ja varausten selaus ja muuttaminen Luvitetun omaisen palvelut Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito Varausten muuttaminen ja peruminen Yhteydenottopyyntöjen jättäminen Omat tiedot Itsehoito Laskut ja hallinnolliset asiat Esimerkki ei vahvistettu YKSIKÖT Terveysasemat, erikoissairaanhoidon poliklinikat, vuodeosastot (PTH + ESH), neuvolat, suun terveydenhuolto, kuntoutus, psykiatria, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, diabetesyksiköt 15

16 ICT kehittämisen alueet TUNNISTAMINEN JA KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA Asiakokonaisuudet, joiden ratkaisut ovat edellytyksiä digitaalisten palveluiden ratkaisulle. ASIAKKUUS JA ASIAKKUUDENHALLINTA Tunnistaminen Kuntalaisten asiointipalveluissa ekouvolassa tunnistamisessa käytetään julkishallinnon tunnistamisen ja maksamisen Vetuma-ratkaisua. Ratkaisu sisältää SSO (Single sign on ominaisuuden). Kumppaneille suunnatuissa palveluissa tunnistamisratkaisuna käytetään Katso-organisaatiotunnistetta. Kouvolan terveydenhuollossa on useita tunnistamisratkaisuja, yleisin käyttäjätunnus. Riippuvuus: Digitaaliset asiointipalvelut ekouvolassa edellyttävät kertakirjautumiseen mahdollistamaa tunnistusratkaisua. Terveydenhuoltohenkilöstön sähköisen työpöydän palvelut edellyttävät kertakirjautumiseen pohjautuvaa tunnistusratkaisua. Tunnistaminen ei voi enää olla järjestelmäkohtaista. Asiakastiedot Nykytilan järjestelmäkohtaiset asiakastiedot ei ole kestävä ratkaisu uusien digitaalisten palveluiden rakentamiselle vaan tulee ratkaista asiakastietojen master-järjestelmästä Kouvolan tasolla. Suunnitteilla tietovirta-analyysi asiakastiedoista. Riippuvuus: Mistä digitaalisten palveluiden asiakas/potilasyhteystiedot näytetään: Rakennetaanko Kouvolan hyvinvointipalveluiden asiakastiedon master-tietovarasto vai rakennetaanko Kouvolan tasoinen CRM ratkaisu. Asiakkuudenhallinta Kouvolan tasolla tulee miettiä asiakastietojen organisoinnin lisäksi se, miten asiakastietoihin liittyviä asiakkuustietoja käsitellään ja mikä on minkin tiedon master-tietovarasto. Käyttövaltuushallinta Kouvola tekee käyttövaltuushallinnan määrittelyä yhteistyössä Kuntien Tieran kanssa syksystä 2013 alkaen. Riippuvuus: Käyttövaltuushallinta eri rooleihin perustuen on edellytys digitaalisten palveluiden rakentamiselle. Potilaiden asiointipalvelussa omaisten palvelut on rakennettavissa vain toimivan käyttövaltuushallinnan päälle. Terveydenhuoltohenkilöstön sähköisen työpöydän palvelut vaativat yleisen käyttövaltuushallintapalvelun.

17 Kehitystoimenpiteistä toteutusprojekteiksi Kehitystoimen piteet Ehdotus 1 Ehdotus 2 Ehdotus 3 Ehdotus 4 jne Tiekartta 1 Tiekartta 2 Tiekartta Projektit 17

18 Käynnissä Käyttövaltuushallinnan POC (päättymässä) Digitaaliset palvelut Itseilmoittautuminen Potilastiedon arkisto, Omakanta Mobiilikotihoito Testataan ketterin menetelmin tehtyjä digitaalisia palveluita (Kuntoutuksen app henkilöstön työväline) Kiila vaatimusmäärittelyprojekti Johdon työpöytä raportoinnin kehittäminen Asiakkuudenhallinnan toiminnanohjauksen POC käynnistymässä 18

19 Kanava Digitaalinen muutos Palvelu Toiminnot Palveluketju Asiakkuudenhallinta Toiminnanohjaus Ydintiedot Prosessi Tietovarannot Kouvola palveluarkkitehtuuri - Medi-IT Oy: Marko Kaukonen, Mikko Mäntynen 19

20 RATAMO palveluiden ICT kehittäminen Taustajärjestelmät ja yleispalvelut Voidaanko kansallista palveluväylää hyödyntää? ICT ekosysteemi Järjestelmät kilpailutettu Toteutusprojektit Mihin potilastietojärjestelmä än integroidutaan 2017? Resurssienhallinnan suunnittelun kannalta tuotteistuksen aikataulut ei voi venyä pitkälle. Onko nykyinen hoitosuunnitelma muokattavissa niin strukturoiduksi, että se voi toimia automaattisen prosessiohjauksen keskeisenä tekijänä? Käyttövaltuushallinta määritelty ja toteutettu Asiakastieto ekosysteemissä Tuotetieto ICT ekosysteemissä ESHn palveluiden tuotteistukset Perusturvan tuotteistukse t Resurssienhallinnan vaatimusten tarkennus Minimi: Hyvinvointipalveluiden asiakastiedon master Tavoite: Kouvolan asiakkuudenhallintajärjestelmä Ratamon tilojen, välineiden tuotteistukset Automaattinen prosessiohjaus- ja tehtävien hallinta vaatimusten tarkennus Taloushallinnon ERP selvitys IT ratkaisujen kartoitus ja automaatiotason kiinnittäminen Minimi: Järjestelmäkohtaiset laskut Minimi: Järjestelmän tukema resurssienhallinta Tavoite: Automatisoitu prosessien ja tehtävien hallinta, resurssienhallinnan päällä. Tavoite: Kouvolan koontilaskut, jotka terveydenhuollossa syntyvät automaation pohjalta

21 Kanava Digitaaliset palvelut Palvelu ICT sulautuminen laitteisiin ja esineisiin Elinympäristön digitaalinen älykkyys Sulautettu älykkyys Liiketoimintaprosessit, uudet toimintatavat, tuottavuus ICT keskeisenä tuotantorakenteena Järjestelmien integrointi, sähköiset transaktiot Toiminnot Palveluketju Asiakkuudenhallinta Asiakasrajapinta innovaatiot Palveluinnovaatiot Uuden tyyppiset verkostoinnovaatiot Toiminnanohjaus Organisatoriset innovaatiot Teknologia ja tuoteinnovaatiot Ydintiedot Prosessi Tietovarannot Kouvola palveluarkkitehtuuri - Medi-IT Oy: Marko Kaukonen, Mikko Mäntynen 21

22 Digitalisointi, eteneminen Kohteet 1. Elisa käyttötapaus, Elisa digitaalinen palveluympäristö, Kouvola/Ratamo digitaaliset palvelut Kytketään toiminnallisiin työpajoihin 2. Palvelu X ja sen digitalisointi = Digipalvelut 3. Kiila johdontyöpaja materiaali -> vaikutus digitaaliseen palveluarkkitehtuuriin 4. Mobiili aplikaatio, Ikääntyneiden palvelut / kuntoutus Kotikuntoutusprojekti, EKSOTE aplikaation hyödyntäminen 5. Prosessien digitalisointi Toiminnanohjaus/Asiakkuudenhallinta POC POC, Microsoft Dynamics XRM (Fujitsu / MS) Elokuu - ehdotus, laajuus, aikataulu, eteneminen 6. Palveluväylä,SITRA / KOUVOLA Kirjoita tähän nimi Dian perustyyli -tilassa: Lisää alatunniste 22

23 23

24 Kouvolan tiedolla johtaminen KuntaERP Sote tieto hyötykäyttöön KuntaTieto ohjelma SAP SAP CAREA Akusti Sote yhteinen tietopohja BIG DATA Nykytilann e HR Taloushallinto Tavoite Missä analysointi? Ohjelmavastaava= ohjelmapäällikkö Tiedolla johtamisen or =tietohallinnon or Tuotteistu s Asiakassegmentointi Johdon mittarit Muut sidosprojektit Käyttövaltuushallinta Dialoginen verkostojohtaminen DW ETL OLAP BI ratkaisu ( Opiferus) Virtuaalinen tietopalvelu - Määrittely tehtävät - Tietohuollon tehtävät KuntaTieto Kouvola - Kysynnän ja tarjonnan POC - Optimointijärjes telmä - Pilotoinnit RATAMO CRM ja toiminnanohjauspoc Tiedon hallinta - Dokumenttien hallinta - Ryhmätyötilat - Asianhallinta (Oma tiekartta)

KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010. Toimittajatapaamisten yhteenveto. Teppo Sulonen

KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010. Toimittajatapaamisten yhteenveto. Teppo Sulonen KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010 Toimittajatapaamisten yhteenveto Teppo Sulonen 1 Toimittajatapaamisten kulku Tapaamiset suoritettiin välillä huhtikuu-syyskuu 2010 Tapaamisten kesto keskimäärin 1,5 tuntia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Tietoteknologian hyödyntäminen Tampereen kaupungin terveydenhuollossa

Tietoteknologian hyödyntäminen Tampereen kaupungin terveydenhuollossa Tietoteknologian hyödyntäminen en kaupungin terveydenhuollossa en kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Minna Saario en kaupungin terveydenhuollon palvelut Vastaanottotoiminta Päivystystoiminta Neuvolatoiminta

Lisätiedot

Kiila. Terveydenhuollon ATK-päivät 12.5.2015 Ari Pätsi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tietohallintojohtaja

Kiila. Terveydenhuollon ATK-päivät 12.5.2015 Ari Pätsi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tietohallintojohtaja Kiila Terveydenhuollon ATK-päivät 12.5.2015 Ari Pätsi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tietohallintojohtaja Tavoitteita tulevaisuuden sote-palveluille ja tietojärjestelmille Sähköinen asiointi ja omahoito

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö

Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö 13.1.2011 Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin selvitystyö PETRI VIRTANEN SARI GUSTAFSSON LASSI KÖPPÄ Kotkan-Haminan seutustrategian tiivistelmä 2010-2015 III Venäjäliiketoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Selviytymistä vai suorituskykyä?

Selviytymistä vai suorituskykyä? Selviytymistä vai suorituskykyä? I ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.2013 No 12 Selviytymistä vai suorituskykyä? Terveydenhuolto organisoinnin, tiedonhallinnan ja henkilökunnan kannalta Yhteenveto seminaarista

Lisätiedot

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015 1 PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä Väliraportti 15.4.2015 2 Sisällys 1 Hankkeen tausta... 3 2 Tavoite... 4 3 Työryhmän tehtävät... 4 3.1 Talouspalveluiden järjestäminen... 4 3.2 Kuntien laskutus... 5

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot